Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun en femtedel af servicevirksomhederne"

Transkript

1 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne tager del i praktikpladsansvaret ved at ansætte lærlinge. Tallet dækker over næsten 33. virksomheder inden for handel, transport og tjenesteerhverv, der ikke tager lærlinge, hvilket svarer til godt hver femte af alle danske servicevirksomheder. Disse nye tal kommer oveni, at praktikpladsmanglen lige nu er på sit højeste niveau i 1 år. Det er paradoksalt, at mange tusinde virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Inden for en årrække kommer Danmark nemlig til at mangle veluddannet faglært arbejdskraft. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 16. september 214 Analysens hovedkonklusioner AE har lavet en kortlægning af, hvilke private virksomheder der tager del i praktikpladsansvaret. Tallene viser, at kun lidt mere end hver fjerde virksomhed havde mindst en lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at 44. danske virksomheder, der selv har faglært personale, ikke tager del i praktikpladsansvaret. I servicefagene som fx handel og transport står det rigtig skidt til. Knap 33. virksomheder havde ikke en lærling ansat, hvilket svarer til lidt mere end hver femte virksomhed. Samtidig har praktikpladsmanglen ikke været højere i 1 år. Lige nu mangler over 13. unge på erhvervsskolerne en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten er inden for fag rettet imod servicesektoren. Der er store geografiske forskelle. I Jylland er det op imod hver tredje virksomhed, der tager lærlinge, mens det er langt mindre på Sjælland, og i særdeleshed i Københavnsområdet. Det samme gælder inden for servicefagene. Under hver femte københavnske servicevirksomhed tager lærlinge. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Hver femte virksomhed inden for privat service tager lærlinge AE har ud fra meget detaljerede registeroplysninger på lønmodtager- og virksomhedsniveau kortlagt, hvor mange private virksomheder der har ansat lærlinge. Undersøgelsen er foretaget på de nyest tilgængelige registerdata i Danmark, der vedrører 1. kvartal 213. Alle private virksomheder, der havde mindst 4 ansatte, hvoraf mindst en skal have en faglært uddannelse, er medtaget i analysen. Tabel 1 viser, at 27 procent af de danske virksomheder i gennemsnit havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at blot 16. af i alt 61. private virksomheder med mindst fire ansatte havde lærlinge ansat i 1. kvartal 213. Dermed har 44. ud af de 61. virksomheder ikke en eneste lærling ansat. Der er dog stor variation mellem de forskellige sektorer, hvilket er illustreret i figur 1. Inden for byggeog anlægsbranchen har lidt mere end hver anden virksomhed lærlinge, hvorved byggeriet er den sektor, der tager det største praktikpladsansvar. Alligevel har 4,3 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne ikke lærlinge. Omkring hver tredje virksomhed inden for landbrug og fremstilling tager lærlinge, mens blot 21, procent, dvs. kun lidt over hver femte, virksomhed inden for privat service tager lærlinge. Privat service dækker mange former for virksomheder som fx handel, hoteller, restaurationer, værksteder, butikker, samt en række kontorfunktioner såsom advokatkontorer, ejendomsmæglere eller virksomheder inden for reklame- og design. Af de i alt 41.6 private servicevirksomheder har blot 8.7 lærlinge, mens over 3. virksomheder ikke har en eneste lærling. Finansielle virksomheder samt en række andre mindre erhverv tager endnu mindre ansvar i forhold til at ansætte lærlinge end den private servicesektor, idet kun omkring hver tiende virksomhed har lærlinge. Tabel 1. Virksomheder fordelt efter om de har ansat lærlinge, 1. kvt. 213 Uden lærlinge Med lærlinge Antal virksomheder I alt Uden lærlinge Med lærlinge I alt Total ,1 26,9 1, - heraf bygge- og anlæg ,3 4,7 1, - heraf landbrug , 3, 1, - heraf fremstilling , 32, 1, - heraf private serviceerhverv ,1 2,9 1, - heraf boligsektoren ,6 14,4 1, - heraf finansielle virksomheder ,7 12,3 1, - heraf andre erhverv - 93,2 6,8 1, Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt private virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 2

3 44. private virksomheder tager ikke lærlinge I figur 2 nedenfor ses udviklingen i manglen på praktikpladser. Når man ser på det samlede antal elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, dvs. inkl. elever i skolepraktik, så er den aktuelle mangel på mere end 13. praktikpladser på højde med den rekordhøje mangel i juni 24. Set i lyset af den massive mangel på praktikpladser er det paradoksalt, at tre-fjerdedele eller i alt 44. af de private virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Endnu mere iøjnefaldende er antallet af private servicevirksomheder, der ikke tager lærlinge. En stor del af de manglende praktikpladser mangler nemlig inden for områder under private servicefag. Afhængigt af, hvor meget man tæller med under privat service mangler op til 2 procent af den samlede praktikpladsmangel inden for serviceområdet, jf. figur 3. Figur 1. Andel private virksomheder, der har ansat lærlinge fordelt på erhverv 6 4, , 32, ,9 14,4 12,3 6, Bygge- og anlæg Landbrug mv. Fremstilling Private tjenester Boliger Finansiel virksomhed Andre erhverv Andel med lærlinge Gennemsnit Anm: Figuren viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). Figur 2. Manglen på praktikpladser i virksomhederne, januar 23- juli 214 Antal Elever i alt uden virksomhedspraktik Elever i alt uden virksomhedspraktik, sæsonkorr. Elever der hverken er i skolepraktik eller virksomhedspraktik Antal Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE pba. UVM s databank. 3

4 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 3. Fordeling af praktikpladsmangel juli 214 på områder og indgange Dyr, planter og natur Bygge/anlæg Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed m.m. Krop og stil Bygnings- og bruger. Transport og logistik Mad til mennesker Bil, fly m.m. Merkantil Andet Byggeri Industri Off. Service Uden virksomhedspraktik Uden skolepraktik Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed inkl. elever i SKP. Flere indgange kan høre til flere steder. Kilde: AE pba. UVM s databank. Figur 4 viser antallet af lærlinge i virksomhederne sat i forhold til antallet af ansatte. I gennemsnit er der knap 4 lærlinge pr. 1 medarbejdere i virksomhederne, mens der er 6 lærlinge pr. 1 faglærte. I landbruget og byggeriet tager man forholdsvis mange lærlinge set i forhold til antallet af ansatte, idet der her er lærlinge pr. 1 faglærte. Inden for privat service og fremstilling er det under det halve, og inden for det finansielle område er der blot 1 lærling pr. 1 faglærte. Figur 4. Antal lærlinge i forhold til antal ansatte i virksomhederne Antal elever Antal elever ,4,6, 1, 1,4,7 4,9,2 2,7 2,8 7,8 13,7 9, 12,2 3,9 6, Elev-kvote (Lærlinge pr. 1 ansatte) Elev-faglært-kvote (Lærlinge pr. 1 faglærte ansatte) Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige elevkvote i virksomhederne udregnet som antallet af lærlinge på virksomheden i forhold til ansatte i alt (inkl. lærlinge). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 4

5 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Virksomhederne i hovedstadsområdet ser stort på praktikpladsansvaret Jyske virksomheder er langt bedre til at ansætte lærlinge end virksomheder på Sjælland. Det er især virksomheder i hovedstadsområdet, der ikke ansætter lærlinge. I gennemsnit havde 27 procent af de private virksomheder mindst en lærling ansat i begyndelsen af 213, men i København og Nordsjælland er det kun omkring 2 procent. Derimod havde cirka 3 procent af virksomhederne i Nord-, Sydog Vestjylland lærlinge i samme periode, jf. tabel 2. Figur nedenfor viser med de mørke områder i Jylland, at virksomheder fra Jylland er bedre til at tage lærlinge. De kommuner, hvor 3 procent eller flere af virksomhederne tager lærlinge, er stort set alle placeret vest for Storebælt. Omvendt er det under en fjerdedel af virksomhederne, der tager lærlinge på hele Østsjælland. Figur. Andel virksomheder med lærlinge ansat fordelt på beliggenhed af virksomhed, 213 Andel Skagerak Hjørring Frederikshavn 14-2 (2 kommuner) 2-27, (24 kommuner) 27, - 29,8 (24 kommuner) 29,8-3 (2 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Herning Ringkøbing Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

6 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 2. Andel virksomheder med lærlinge fordelt på landsdele (sorteret) Uden lærlinge Med lærlinge I alt Antal virksomheder uden lærlinge Nordjylland 69,9 3,1 1, 4.8 Sydjylland 7,2 29,8 1, 6. Vestjylland 7,3 29,7 1, 3.9 Fyn 7,9 29,1 1, 3.7 Østjylland 71,2 28,8 1, 6. Bornholm 73,4 26,6 1, 3 Vest- og Sydsjælland 73, 26, 1, 4.1 Østsjælland 7,4 24,6 1, 1.8 Københavns omegn 76, 24, 1, 4.4 Nordsjælland 76,3 23,7 1, 3.2 København by 8,2 19,8 1,.8 Alle 73,1 26,9 1, 44. Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Antal Tabel 3. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed Bund Top Hørsholm 14, Faaborg-Midtfyn 3, København 18,8 Holstebro 33,9 Gentofte 19,7 Ringkøbing-Skjern 33, Egedal 2,9 Mariagerfjord 33,2 Høje-Taastrup 21,2 Odder 33, Vallensbæk 21,2 Brønderslev 32,8 Rudersdal 21,4 Rebild 32,8 Frederiksberg 21,7 Tønder 32,6 Lyngby-Taarbæk 21,8 Aabenraa 32,2 Allerød 21,8 Vesthimmerlands 32,1 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Under hver femte Københavnske servicevirksomhed tager lærlinge I gennemsnit tog godt 21 procent af de private servicevirksomheder som eksempelvis frisører, autoværksteder og butikker lærlinge i begyndelse af 213. Set over landet gælder de samme mønstre; at jyske virksomheder tager langt større ansvar end på Sjælland, særligt Københavnsområdet. Dog er billedet lidt mere nuanceret, idet omkring hver fjerde vestsjællandske virksomhed tager lærlinge. 6

7 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 4 viser de kommuner, hvor hhv. færrest og flest virksomheder tager lærlinge. I Hørsholm og Lejre er det kun lidt mere end hver tiende virksomhed inden for privat service, der tager lærlinge, mens det i Holstebro og Jammerbugt kommune er tre gange så mange. Figur 6. Andel virksomheder med lærlinge ansat, 1. kvartal 213, private tjenester Private tjenester Skagerak Hjørring Frederikshavn 11,2-17,4 (23 kommuner) 17,4-21 (24 kommuner) 21-23,2 (24 kommuner) 23,2-27,4 (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Tabel 4. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed inden for privat service Bund Top Hørsholm 11,2 Holstebro 27,4 Lejre 11, Jammerbugt 26,9 Thisted 13, Brønderslev 26,1 Stevns 13,2 Ringkøbing-Skjern 2,8 Egedal 13,3 Odsherred 2,7 Ishøj 13,9 Vejle 2,7 Solrød 1, Mariagerfjord 2, Furesø 1, Aabenraa 2,3 Allerød 1, Horsens 2,3 Gentofte 1,6 Århus 2,2 Landsgennemsnit 2,9 Landsgennemsnit 2,9 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. 7

8 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 7. Andel servicevirksomheder, der tager lærlinge fordelt på landsdele Landsdele Landsgennemsnit Lige nu står mere end 13. elever og mangler en praktikplads i en virksomhed. Cirka halvdelen er i skolepraktik, og de kan fortsætte deres uddannelse, men knap 7. kan ikke få lov til at gennemføre deres uddannelse. I bedste fald forsinkes de i deres uddannelse, ellers kan de slet ikke få en uddannelse. Antallet af elever uden praktikplads har ikke været højere i 1 år, og de seneste to år har der måned efter måned manglet mere end 1. praktikpladser. Denne analyse viser, at knap tre-fjerdedele af virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Alt i alt har 44. danske virksomheder ikke én eneste lærling på trods af, at virksomheden selv har faglært personale. Det er paradoksalt, at over 13. elever ikke kan finde en læreplads, når så mange virksomheder ikke tager del i ansvaret. De nyeste beregninger viser, at der inden for en årrække kommer til at mangle 3. faglærte på det danske arbejdsmarked. De virksomheder, der ikke tager lærlinge, er de selvsamme, der om nogle år mangler dygtig, uddannet arbejdskraft. Regeringen har åbnet op for muligheden for korte praktikpladsaftaler, der gerne skulle imødekomme virksomhedernes udfordringer i forhold til den økonomiske usikkerhed, når det gælder ansættelse af lærlinge. Siden den økonomiske krise satte ind i 28, har det fra virksomhederne ofte lydt, at man ikke har turdet binde sig for en lærling i den fulde læretid. Nu er der altså mulighed for, at virksomheden tager lærlingene i kortere tid. De korte aftaler skulle samtidig gerne imødese den udfordring, at nogle virksomheder har følt sig for specialiserede til at uddanne og klæde lærlingen på gennem en hel uddannelse. De korte aftaler bruges som et led i praktikpladscentrenes arbejde med at sammenstykke elevenes hovedforløb i kombination mellem virksomhedspraktik og skolepraktik, hvis der mangler en praktikplads i en virksomhed. I Danmark er vi kendt og rost for erhvervsuddannelser, der velsker mellem praktik og teori. Nyuddannede faglærte fra Danmark har generelt en nemmere overgang til beskæftigelse end nyuddannede faglærte fra andre lande, hvilket blandt andet skyldes, at erhvervsuddannelserne i Danmark indeholder meget praktisk erfaring. Et system, som det vi har, er bygget på, at det er virksomhederne, der skal uddanne den arbejdskraft, der er brug for. 8

9 44. private virksomheder tager ikke lærlinge At praktikpladsmanglen nu på sjette år er stigende, og vi har det højeste niveau i 1 år, kunne tyde på, at der er behov for ændringer. I dag er alle virksomheder med til at dække lærlingeudgifterne under skoleperioder, men den massive mangel på praktikpladser tyder på, at systemet i dag ikke er tilstrækkeligt. Boks 1. Registeranalyse af om virksomhederne har ansat lærlinge AE har via Danmarks Statistiks E-indkomstregister adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. I denne undersøgelse er E-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregister med det formål at undersøge, om virksomhederne har ansat elever, dvs. personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er afgjort ved at se, om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på hovedforløbet og været ansat på fuldtid (minimum 144,3 timer pr. måned), der er rubriceret som en elevansættelse. Det er ikke muligt i registrene at se gældende praktikpladsaftaler, eller om en virksomhed er godkendt som praktikplads. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun private virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for, om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der kun er set på virksomheder med mindst 3 faglærte ansatte. Dette viser samme mønster mellem hovedbrancherne, men lidt større andele af virksomheder, der tager lærlinge. Til forskel fra tidligere analyser er alle private virksomheder denne gang medtaget, og virksomhederne er inddelt efter hovedbrancher ud fra klassificeringen i Nationalregnskabet. Alle danske virksomheder har CVR-numre. Ud fra virksomhedens sektortilhørsforhold og branche er virksomheden rubriceret i en hovedbranche ud fra hovedbrancherne i Nationalregnskabet. En virksomhed kan dog have flere arbejdssteder, og arbejdsstederne kan have forskellige brancher, fx kan en medicinalvirksomhed både have et arbejdssted, der producerer (fremstiller) og et arbejdssted, der udvikler (erhvervsservice). I denne analyse er benyttet samme metode som hos Danmarks Statistik, dvs. at branchetilhørsforholdet er valgt for det arbejdssted med flest ansatte. Næringsindustrien er lagt ind under fremstilling, mens søtransport er lagt ind under private tjenester. Boliger dækker blandt andet almennyttige selskaber, anden boligudlejning samt ejendomsmæglere. Private servicefag kan også kaldes private tjenestefag og dækker en lang række fag som: forsyning, værksteder, handel, butikker, fragt, transport, hotel, restaurationer, film & tv, mægler, advokat- og arkitektkontorer. Boliger dækker: almene boliger samt andelsboliger og udlejning af privatboliger. 9

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser

Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser For 2. måned i træk mangler 11. elever en praktikplads i en virksomhed Store virksomheder skal tage mere ansvar for praktikpladser Dagens praktikpladstal viser, at der i juli måned var knap 11. elever

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover

9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover 9 ud af 10 kommuner får færre faglærte fremover AE har undersøgt udviklingen i andelen af unge, der forventes at få en faglært uddannelse. Stik imod regeringens mål om at flere unge skal vælge en faglært

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner

Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Besparelser og udflytning af statslige arbejdspladser Regeringens sparekurs overgår udflytning i 9 af 10 kommuner Med udflytning af statslige arbejdspladser vil regeringen skabe aktivitet i hele landet.

Læs mere

Flere unge mønsterbrydere

Flere unge mønsterbrydere For første gang i mere end 10 år stiger andelen af mønsterbrydere. Fra 2013 til 2015 er andelen af mønsterbrydere steget med 1,8 procentpoint fra 53,6 til 55,4 procent. Udviklingen er i høj grad drevet

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Unge i København er kommet bedst igennem krisen

Unge i København er kommet bedst igennem krisen Unge i København er kommet bedst igennem krisen På landsplan har godt hver fjerde beskæftiget under 30 år mistet jobbet i løbet af krisens første to år, mens det i København kun er hver sjette. København

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste

Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Skat på telefoner: Fri tale til de rigeste Som optakt til det kommende skatteudspil har regeringen meldt ud, at de ønsker at afskaffe skatten på fri telefon. Det vil være en skattelettelse, der i høj grad

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse

Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Intet loft over jobfradrag er skjult topskattelettelse Afskaffes maks. grænsen for beskæftigelsesfradraget vil det være en skattelettelse på 7, mia. kr., som gives til de højest lønnede i Danmark. Mens

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Kommunale nedskæringer rammer især kvinder

Kommunale nedskæringer rammer især kvinder Kommunale nedskæringer rammer især kvinder De seneste års stramninger i kommunernes økonomi har medført, at antallet af kvinder i kommunal beskæftigelse er reduceret med 18.7. Modsat er antallet af mænd

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner

Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner Op mod en tredjedel af formuerne er tabt i enkelte kommuner I gennemsnit har en dansk familie en nettoformue på 1,7 mio. kr. Ser man på de enkelte kommuner, så er der en række kommuner i Nordsjælland,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Store geografiske forskelle i andelen af læreruddannede

Store geografiske forskelle i andelen af læreruddannede Store geografiske forskelle i andelen af læreruddannede AE har undersøgt sbaggrunden blandt kommunalt ansatte i lærerstillinger i folkeskolen. Analysen viser, at andelen af ansatte med en lærer er faldet

Læs mere

Folkeskolen taber terræn i hele landet

Folkeskolen taber terræn i hele landet Folkeskolen taber terræn i hele landet Flere og flere danske skolebørn går i privatskole. Siden 27 er andelen af elever i privatskoler steget. De seneste tal viser, at hvert sjette barn i 1. klasse går

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år

Over 200 folkeskoler er lukket de seneste 11 år Over 2 folkeskoler er lukket de seneste 11 år AE har på baggrund af tal fra folkeskolen.dk undersøgt antallet af nedlagte folkeskoler siden 27. Over 2 skoler er nedlagt i perioden. Geografisk er ne især

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere