Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun en femtedel af servicevirksomhederne"

Transkript

1 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne tager del i praktikpladsansvaret ved at ansætte lærlinge. Tallet dækker over næsten 33. virksomheder inden for handel, transport og tjenesteerhverv, der ikke tager lærlinge, hvilket svarer til godt hver femte af alle danske servicevirksomheder. Disse nye tal kommer oveni, at praktikpladsmanglen lige nu er på sit højeste niveau i 1 år. Det er paradoksalt, at mange tusinde virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Inden for en årrække kommer Danmark nemlig til at mangle veluddannet faglært arbejdskraft. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 16. september 214 Analysens hovedkonklusioner AE har lavet en kortlægning af, hvilke private virksomheder der tager del i praktikpladsansvaret. Tallene viser, at kun lidt mere end hver fjerde virksomhed havde mindst en lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at 44. danske virksomheder, der selv har faglært personale, ikke tager del i praktikpladsansvaret. I servicefagene som fx handel og transport står det rigtig skidt til. Knap 33. virksomheder havde ikke en lærling ansat, hvilket svarer til lidt mere end hver femte virksomhed. Samtidig har praktikpladsmanglen ikke været højere i 1 år. Lige nu mangler over 13. unge på erhvervsskolerne en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten er inden for fag rettet imod servicesektoren. Der er store geografiske forskelle. I Jylland er det op imod hver tredje virksomhed, der tager lærlinge, mens det er langt mindre på Sjælland, og i særdeleshed i Københavnsområdet. Det samme gælder inden for servicefagene. Under hver femte københavnske servicevirksomhed tager lærlinge. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Hver femte virksomhed inden for privat service tager lærlinge AE har ud fra meget detaljerede registeroplysninger på lønmodtager- og virksomhedsniveau kortlagt, hvor mange private virksomheder der har ansat lærlinge. Undersøgelsen er foretaget på de nyest tilgængelige registerdata i Danmark, der vedrører 1. kvartal 213. Alle private virksomheder, der havde mindst 4 ansatte, hvoraf mindst en skal have en faglært uddannelse, er medtaget i analysen. Tabel 1 viser, at 27 procent af de danske virksomheder i gennemsnit havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at blot 16. af i alt 61. private virksomheder med mindst fire ansatte havde lærlinge ansat i 1. kvartal 213. Dermed har 44. ud af de 61. virksomheder ikke en eneste lærling ansat. Der er dog stor variation mellem de forskellige sektorer, hvilket er illustreret i figur 1. Inden for byggeog anlægsbranchen har lidt mere end hver anden virksomhed lærlinge, hvorved byggeriet er den sektor, der tager det største praktikpladsansvar. Alligevel har 4,3 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne ikke lærlinge. Omkring hver tredje virksomhed inden for landbrug og fremstilling tager lærlinge, mens blot 21, procent, dvs. kun lidt over hver femte, virksomhed inden for privat service tager lærlinge. Privat service dækker mange former for virksomheder som fx handel, hoteller, restaurationer, værksteder, butikker, samt en række kontorfunktioner såsom advokatkontorer, ejendomsmæglere eller virksomheder inden for reklame- og design. Af de i alt 41.6 private servicevirksomheder har blot 8.7 lærlinge, mens over 3. virksomheder ikke har en eneste lærling. Finansielle virksomheder samt en række andre mindre erhverv tager endnu mindre ansvar i forhold til at ansætte lærlinge end den private servicesektor, idet kun omkring hver tiende virksomhed har lærlinge. Tabel 1. Virksomheder fordelt efter om de har ansat lærlinge, 1. kvt. 213 Uden lærlinge Med lærlinge Antal virksomheder I alt Uden lærlinge Med lærlinge I alt Total ,1 26,9 1, - heraf bygge- og anlæg ,3 4,7 1, - heraf landbrug , 3, 1, - heraf fremstilling , 32, 1, - heraf private serviceerhverv ,1 2,9 1, - heraf boligsektoren ,6 14,4 1, - heraf finansielle virksomheder ,7 12,3 1, - heraf andre erhverv - 93,2 6,8 1, Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt private virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 2

3 44. private virksomheder tager ikke lærlinge I figur 2 nedenfor ses udviklingen i manglen på praktikpladser. Når man ser på det samlede antal elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, dvs. inkl. elever i skolepraktik, så er den aktuelle mangel på mere end 13. praktikpladser på højde med den rekordhøje mangel i juni 24. Set i lyset af den massive mangel på praktikpladser er det paradoksalt, at tre-fjerdedele eller i alt 44. af de private virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Endnu mere iøjnefaldende er antallet af private servicevirksomheder, der ikke tager lærlinge. En stor del af de manglende praktikpladser mangler nemlig inden for områder under private servicefag. Afhængigt af, hvor meget man tæller med under privat service mangler op til 2 procent af den samlede praktikpladsmangel inden for serviceområdet, jf. figur 3. Figur 1. Andel private virksomheder, der har ansat lærlinge fordelt på erhverv 6 4, , 32, ,9 14,4 12,3 6, Bygge- og anlæg Landbrug mv. Fremstilling Private tjenester Boliger Finansiel virksomhed Andre erhverv Andel med lærlinge Gennemsnit Anm: Figuren viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). Figur 2. Manglen på praktikpladser i virksomhederne, januar 23- juli 214 Antal Elever i alt uden virksomhedspraktik Elever i alt uden virksomhedspraktik, sæsonkorr. Elever der hverken er i skolepraktik eller virksomhedspraktik Antal Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE pba. UVM s databank. 3

4 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 3. Fordeling af praktikpladsmangel juli 214 på områder og indgange Dyr, planter og natur Bygge/anlæg Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed m.m. Krop og stil Bygnings- og bruger. Transport og logistik Mad til mennesker Bil, fly m.m. Merkantil Andet Byggeri Industri Off. Service Uden virksomhedspraktik Uden skolepraktik Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed inkl. elever i SKP. Flere indgange kan høre til flere steder. Kilde: AE pba. UVM s databank. Figur 4 viser antallet af lærlinge i virksomhederne sat i forhold til antallet af ansatte. I gennemsnit er der knap 4 lærlinge pr. 1 medarbejdere i virksomhederne, mens der er 6 lærlinge pr. 1 faglærte. I landbruget og byggeriet tager man forholdsvis mange lærlinge set i forhold til antallet af ansatte, idet der her er lærlinge pr. 1 faglærte. Inden for privat service og fremstilling er det under det halve, og inden for det finansielle område er der blot 1 lærling pr. 1 faglærte. Figur 4. Antal lærlinge i forhold til antal ansatte i virksomhederne Antal elever Antal elever ,4,6, 1, 1,4,7 4,9,2 2,7 2,8 7,8 13,7 9, 12,2 3,9 6, Elev-kvote (Lærlinge pr. 1 ansatte) Elev-faglært-kvote (Lærlinge pr. 1 faglærte ansatte) Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige elevkvote i virksomhederne udregnet som antallet af lærlinge på virksomheden i forhold til ansatte i alt (inkl. lærlinge). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 4

5 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Virksomhederne i hovedstadsområdet ser stort på praktikpladsansvaret Jyske virksomheder er langt bedre til at ansætte lærlinge end virksomheder på Sjælland. Det er især virksomheder i hovedstadsområdet, der ikke ansætter lærlinge. I gennemsnit havde 27 procent af de private virksomheder mindst en lærling ansat i begyndelsen af 213, men i København og Nordsjælland er det kun omkring 2 procent. Derimod havde cirka 3 procent af virksomhederne i Nord-, Sydog Vestjylland lærlinge i samme periode, jf. tabel 2. Figur nedenfor viser med de mørke områder i Jylland, at virksomheder fra Jylland er bedre til at tage lærlinge. De kommuner, hvor 3 procent eller flere af virksomhederne tager lærlinge, er stort set alle placeret vest for Storebælt. Omvendt er det under en fjerdedel af virksomhederne, der tager lærlinge på hele Østsjælland. Figur. Andel virksomheder med lærlinge ansat fordelt på beliggenhed af virksomhed, 213 Andel Skagerak Hjørring Frederikshavn 14-2 (2 kommuner) 2-27, (24 kommuner) 27, - 29,8 (24 kommuner) 29,8-3 (2 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Herning Ringkøbing Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

6 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 2. Andel virksomheder med lærlinge fordelt på landsdele (sorteret) Uden lærlinge Med lærlinge I alt Antal virksomheder uden lærlinge Nordjylland 69,9 3,1 1, 4.8 Sydjylland 7,2 29,8 1, 6. Vestjylland 7,3 29,7 1, 3.9 Fyn 7,9 29,1 1, 3.7 Østjylland 71,2 28,8 1, 6. Bornholm 73,4 26,6 1, 3 Vest- og Sydsjælland 73, 26, 1, 4.1 Østsjælland 7,4 24,6 1, 1.8 Københavns omegn 76, 24, 1, 4.4 Nordsjælland 76,3 23,7 1, 3.2 København by 8,2 19,8 1,.8 Alle 73,1 26,9 1, 44. Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Antal Tabel 3. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed Bund Top Hørsholm 14, Faaborg-Midtfyn 3, København 18,8 Holstebro 33,9 Gentofte 19,7 Ringkøbing-Skjern 33, Egedal 2,9 Mariagerfjord 33,2 Høje-Taastrup 21,2 Odder 33, Vallensbæk 21,2 Brønderslev 32,8 Rudersdal 21,4 Rebild 32,8 Frederiksberg 21,7 Tønder 32,6 Lyngby-Taarbæk 21,8 Aabenraa 32,2 Allerød 21,8 Vesthimmerlands 32,1 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Under hver femte Københavnske servicevirksomhed tager lærlinge I gennemsnit tog godt 21 procent af de private servicevirksomheder som eksempelvis frisører, autoværksteder og butikker lærlinge i begyndelse af 213. Set over landet gælder de samme mønstre; at jyske virksomheder tager langt større ansvar end på Sjælland, særligt Københavnsområdet. Dog er billedet lidt mere nuanceret, idet omkring hver fjerde vestsjællandske virksomhed tager lærlinge. 6

7 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 4 viser de kommuner, hvor hhv. færrest og flest virksomheder tager lærlinge. I Hørsholm og Lejre er det kun lidt mere end hver tiende virksomhed inden for privat service, der tager lærlinge, mens det i Holstebro og Jammerbugt kommune er tre gange så mange. Figur 6. Andel virksomheder med lærlinge ansat, 1. kvartal 213, private tjenester Private tjenester Skagerak Hjørring Frederikshavn 11,2-17,4 (23 kommuner) 17,4-21 (24 kommuner) 21-23,2 (24 kommuner) 23,2-27,4 (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Tabel 4. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed inden for privat service Bund Top Hørsholm 11,2 Holstebro 27,4 Lejre 11, Jammerbugt 26,9 Thisted 13, Brønderslev 26,1 Stevns 13,2 Ringkøbing-Skjern 2,8 Egedal 13,3 Odsherred 2,7 Ishøj 13,9 Vejle 2,7 Solrød 1, Mariagerfjord 2, Furesø 1, Aabenraa 2,3 Allerød 1, Horsens 2,3 Gentofte 1,6 Århus 2,2 Landsgennemsnit 2,9 Landsgennemsnit 2,9 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. 7

8 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 7. Andel servicevirksomheder, der tager lærlinge fordelt på landsdele Landsdele Landsgennemsnit Lige nu står mere end 13. elever og mangler en praktikplads i en virksomhed. Cirka halvdelen er i skolepraktik, og de kan fortsætte deres uddannelse, men knap 7. kan ikke få lov til at gennemføre deres uddannelse. I bedste fald forsinkes de i deres uddannelse, ellers kan de slet ikke få en uddannelse. Antallet af elever uden praktikplads har ikke været højere i 1 år, og de seneste to år har der måned efter måned manglet mere end 1. praktikpladser. Denne analyse viser, at knap tre-fjerdedele af virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Alt i alt har 44. danske virksomheder ikke én eneste lærling på trods af, at virksomheden selv har faglært personale. Det er paradoksalt, at over 13. elever ikke kan finde en læreplads, når så mange virksomheder ikke tager del i ansvaret. De nyeste beregninger viser, at der inden for en årrække kommer til at mangle 3. faglærte på det danske arbejdsmarked. De virksomheder, der ikke tager lærlinge, er de selvsamme, der om nogle år mangler dygtig, uddannet arbejdskraft. Regeringen har åbnet op for muligheden for korte praktikpladsaftaler, der gerne skulle imødekomme virksomhedernes udfordringer i forhold til den økonomiske usikkerhed, når det gælder ansættelse af lærlinge. Siden den økonomiske krise satte ind i 28, har det fra virksomhederne ofte lydt, at man ikke har turdet binde sig for en lærling i den fulde læretid. Nu er der altså mulighed for, at virksomheden tager lærlingene i kortere tid. De korte aftaler skulle samtidig gerne imødese den udfordring, at nogle virksomheder har følt sig for specialiserede til at uddanne og klæde lærlingen på gennem en hel uddannelse. De korte aftaler bruges som et led i praktikpladscentrenes arbejde med at sammenstykke elevenes hovedforløb i kombination mellem virksomhedspraktik og skolepraktik, hvis der mangler en praktikplads i en virksomhed. I Danmark er vi kendt og rost for erhvervsuddannelser, der velsker mellem praktik og teori. Nyuddannede faglærte fra Danmark har generelt en nemmere overgang til beskæftigelse end nyuddannede faglærte fra andre lande, hvilket blandt andet skyldes, at erhvervsuddannelserne i Danmark indeholder meget praktisk erfaring. Et system, som det vi har, er bygget på, at det er virksomhederne, der skal uddanne den arbejdskraft, der er brug for. 8

9 44. private virksomheder tager ikke lærlinge At praktikpladsmanglen nu på sjette år er stigende, og vi har det højeste niveau i 1 år, kunne tyde på, at der er behov for ændringer. I dag er alle virksomheder med til at dække lærlingeudgifterne under skoleperioder, men den massive mangel på praktikpladser tyder på, at systemet i dag ikke er tilstrækkeligt. Boks 1. Registeranalyse af om virksomhederne har ansat lærlinge AE har via Danmarks Statistiks E-indkomstregister adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. I denne undersøgelse er E-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregister med det formål at undersøge, om virksomhederne har ansat elever, dvs. personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er afgjort ved at se, om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på hovedforløbet og været ansat på fuldtid (minimum 144,3 timer pr. måned), der er rubriceret som en elevansættelse. Det er ikke muligt i registrene at se gældende praktikpladsaftaler, eller om en virksomhed er godkendt som praktikplads. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun private virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for, om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der kun er set på virksomheder med mindst 3 faglærte ansatte. Dette viser samme mønster mellem hovedbrancherne, men lidt større andele af virksomheder, der tager lærlinge. Til forskel fra tidligere analyser er alle private virksomheder denne gang medtaget, og virksomhederne er inddelt efter hovedbrancher ud fra klassificeringen i Nationalregnskabet. Alle danske virksomheder har CVR-numre. Ud fra virksomhedens sektortilhørsforhold og branche er virksomheden rubriceret i en hovedbranche ud fra hovedbrancherne i Nationalregnskabet. En virksomhed kan dog have flere arbejdssteder, og arbejdsstederne kan have forskellige brancher, fx kan en medicinalvirksomhed både have et arbejdssted, der producerer (fremstiller) og et arbejdssted, der udvikler (erhvervsservice). I denne analyse er benyttet samme metode som hos Danmarks Statistik, dvs. at branchetilhørsforholdet er valgt for det arbejdssted med flest ansatte. Næringsindustrien er lagt ind under fremstilling, mens søtransport er lagt ind under private tjenester. Boliger dækker blandt andet almennyttige selskaber, anden boligudlejning samt ejendomsmæglere. Private servicefag kan også kaldes private tjenestefag og dækker en lang række fag som: forsyning, værksteder, handel, butikker, fragt, transport, hotel, restaurationer, film & tv, mægler, advokat- og arkitektkontorer. Boliger dækker: almene boliger samt andelsboliger og udlejning af privatboliger. 9

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere