Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kun en femtedel af servicevirksomhederne"

Transkript

1 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne tager del i praktikpladsansvaret ved at ansætte lærlinge. Tallet dækker over næsten 33. virksomheder inden for handel, transport og tjenesteerhverv, der ikke tager lærlinge, hvilket svarer til godt hver femte af alle danske servicevirksomheder. Disse nye tal kommer oveni, at praktikpladsmanglen lige nu er på sit højeste niveau i 1 år. Det er paradoksalt, at mange tusinde virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Inden for en årrække kommer Danmark nemlig til at mangle veluddannet faglært arbejdskraft. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 16. september 214 Analysens hovedkonklusioner AE har lavet en kortlægning af, hvilke private virksomheder der tager del i praktikpladsansvaret. Tallene viser, at kun lidt mere end hver fjerde virksomhed havde mindst en lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at 44. danske virksomheder, der selv har faglært personale, ikke tager del i praktikpladsansvaret. I servicefagene som fx handel og transport står det rigtig skidt til. Knap 33. virksomheder havde ikke en lærling ansat, hvilket svarer til lidt mere end hver femte virksomhed. Samtidig har praktikpladsmanglen ikke været højere i 1 år. Lige nu mangler over 13. unge på erhvervsskolerne en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten er inden for fag rettet imod servicesektoren. Der er store geografiske forskelle. I Jylland er det op imod hver tredje virksomhed, der tager lærlinge, mens det er langt mindre på Sjælland, og i særdeleshed i Københavnsområdet. Det samme gælder inden for servicefagene. Under hver femte københavnske servicevirksomhed tager lærlinge. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Hver femte virksomhed inden for privat service tager lærlinge AE har ud fra meget detaljerede registeroplysninger på lønmodtager- og virksomhedsniveau kortlagt, hvor mange private virksomheder der har ansat lærlinge. Undersøgelsen er foretaget på de nyest tilgængelige registerdata i Danmark, der vedrører 1. kvartal 213. Alle private virksomheder, der havde mindst 4 ansatte, hvoraf mindst en skal have en faglært uddannelse, er medtaget i analysen. Tabel 1 viser, at 27 procent af de danske virksomheder i gennemsnit havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213. Det svarer til, at blot 16. af i alt 61. private virksomheder med mindst fire ansatte havde lærlinge ansat i 1. kvartal 213. Dermed har 44. ud af de 61. virksomheder ikke en eneste lærling ansat. Der er dog stor variation mellem de forskellige sektorer, hvilket er illustreret i figur 1. Inden for byggeog anlægsbranchen har lidt mere end hver anden virksomhed lærlinge, hvorved byggeriet er den sektor, der tager det største praktikpladsansvar. Alligevel har 4,3 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne ikke lærlinge. Omkring hver tredje virksomhed inden for landbrug og fremstilling tager lærlinge, mens blot 21, procent, dvs. kun lidt over hver femte, virksomhed inden for privat service tager lærlinge. Privat service dækker mange former for virksomheder som fx handel, hoteller, restaurationer, værksteder, butikker, samt en række kontorfunktioner såsom advokatkontorer, ejendomsmæglere eller virksomheder inden for reklame- og design. Af de i alt 41.6 private servicevirksomheder har blot 8.7 lærlinge, mens over 3. virksomheder ikke har en eneste lærling. Finansielle virksomheder samt en række andre mindre erhverv tager endnu mindre ansvar i forhold til at ansætte lærlinge end den private servicesektor, idet kun omkring hver tiende virksomhed har lærlinge. Tabel 1. Virksomheder fordelt efter om de har ansat lærlinge, 1. kvt. 213 Uden lærlinge Med lærlinge Antal virksomheder I alt Uden lærlinge Med lærlinge I alt Total ,1 26,9 1, - heraf bygge- og anlæg ,3 4,7 1, - heraf landbrug , 3, 1, - heraf fremstilling , 32, 1, - heraf private serviceerhverv ,1 2,9 1, - heraf boligsektoren ,6 14,4 1, - heraf finansielle virksomheder ,7 12,3 1, - heraf andre erhverv - 93,2 6,8 1, Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt private virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 2

3 44. private virksomheder tager ikke lærlinge I figur 2 nedenfor ses udviklingen i manglen på praktikpladser. Når man ser på det samlede antal elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, dvs. inkl. elever i skolepraktik, så er den aktuelle mangel på mere end 13. praktikpladser på højde med den rekordhøje mangel i juni 24. Set i lyset af den massive mangel på praktikpladser er det paradoksalt, at tre-fjerdedele eller i alt 44. af de private virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Endnu mere iøjnefaldende er antallet af private servicevirksomheder, der ikke tager lærlinge. En stor del af de manglende praktikpladser mangler nemlig inden for områder under private servicefag. Afhængigt af, hvor meget man tæller med under privat service mangler op til 2 procent af den samlede praktikpladsmangel inden for serviceområdet, jf. figur 3. Figur 1. Andel private virksomheder, der har ansat lærlinge fordelt på erhverv 6 4, , 32, ,9 14,4 12,3 6, Bygge- og anlæg Landbrug mv. Fremstilling Private tjenester Boliger Finansiel virksomhed Andre erhverv Andel med lærlinge Gennemsnit Anm: Figuren viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 213 blandt virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomheden samt virksomhedens sektor. Andre erhverv dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). Figur 2. Manglen på praktikpladser i virksomhederne, januar 23- juli 214 Antal Elever i alt uden virksomhedspraktik Elever i alt uden virksomhedspraktik, sæsonkorr. Elever der hverken er i skolepraktik eller virksomhedspraktik Antal Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE pba. UVM s databank. 3

4 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 3. Fordeling af praktikpladsmangel juli 214 på områder og indgange Dyr, planter og natur Bygge/anlæg Medieproduktion Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed m.m. Krop og stil Bygnings- og bruger. Transport og logistik Mad til mennesker Bil, fly m.m. Merkantil Andet Byggeri Industri Off. Service Uden virksomhedspraktik Uden skolepraktik Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed inkl. elever i SKP. Flere indgange kan høre til flere steder. Kilde: AE pba. UVM s databank. Figur 4 viser antallet af lærlinge i virksomhederne sat i forhold til antallet af ansatte. I gennemsnit er der knap 4 lærlinge pr. 1 medarbejdere i virksomhederne, mens der er 6 lærlinge pr. 1 faglærte. I landbruget og byggeriet tager man forholdsvis mange lærlinge set i forhold til antallet af ansatte, idet der her er lærlinge pr. 1 faglærte. Inden for privat service og fremstilling er det under det halve, og inden for det finansielle område er der blot 1 lærling pr. 1 faglærte. Figur 4. Antal lærlinge i forhold til antal ansatte i virksomhederne Antal elever Antal elever ,4,6, 1, 1,4,7 4,9,2 2,7 2,8 7,8 13,7 9, 12,2 3,9 6, Elev-kvote (Lærlinge pr. 1 ansatte) Elev-faglært-kvote (Lærlinge pr. 1 faglærte ansatte) Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige elevkvote i virksomhederne udregnet som antallet af lærlinge på virksomheden i forhold til ansatte i alt (inkl. lærlinge). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (213). 4

5 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Virksomhederne i hovedstadsområdet ser stort på praktikpladsansvaret Jyske virksomheder er langt bedre til at ansætte lærlinge end virksomheder på Sjælland. Det er især virksomheder i hovedstadsområdet, der ikke ansætter lærlinge. I gennemsnit havde 27 procent af de private virksomheder mindst en lærling ansat i begyndelsen af 213, men i København og Nordsjælland er det kun omkring 2 procent. Derimod havde cirka 3 procent af virksomhederne i Nord-, Sydog Vestjylland lærlinge i samme periode, jf. tabel 2. Figur nedenfor viser med de mørke områder i Jylland, at virksomheder fra Jylland er bedre til at tage lærlinge. De kommuner, hvor 3 procent eller flere af virksomhederne tager lærlinge, er stort set alle placeret vest for Storebælt. Omvendt er det under en fjerdedel af virksomhederne, der tager lærlinge på hele Østsjælland. Figur. Andel virksomheder med lærlinge ansat fordelt på beliggenhed af virksomhed, 213 Andel Skagerak Hjørring Frederikshavn 14-2 (2 kommuner) 2-27, (24 kommuner) 27, - 29,8 (24 kommuner) 29,8-3 (2 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Herning Ringkøbing Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

6 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 2. Andel virksomheder med lærlinge fordelt på landsdele (sorteret) Uden lærlinge Med lærlinge I alt Antal virksomheder uden lærlinge Nordjylland 69,9 3,1 1, 4.8 Sydjylland 7,2 29,8 1, 6. Vestjylland 7,3 29,7 1, 3.9 Fyn 7,9 29,1 1, 3.7 Østjylland 71,2 28,8 1, 6. Bornholm 73,4 26,6 1, 3 Vest- og Sydsjælland 73, 26, 1, 4.1 Østsjælland 7,4 24,6 1, 1.8 Københavns omegn 76, 24, 1, 4.4 Nordsjælland 76,3 23,7 1, 3.2 København by 8,2 19,8 1,.8 Alle 73,1 26,9 1, 44. Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Antal Tabel 3. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed Bund Top Hørsholm 14, Faaborg-Midtfyn 3, København 18,8 Holstebro 33,9 Gentofte 19,7 Ringkøbing-Skjern 33, Egedal 2,9 Mariagerfjord 33,2 Høje-Taastrup 21,2 Odder 33, Vallensbæk 21,2 Brønderslev 32,8 Rudersdal 21,4 Rebild 32,8 Frederiksberg 21,7 Tønder 32,6 Lyngby-Taarbæk 21,8 Aabenraa 32,2 Allerød 21,8 Vesthimmerlands 32,1 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Under hver femte Københavnske servicevirksomhed tager lærlinge I gennemsnit tog godt 21 procent af de private servicevirksomheder som eksempelvis frisører, autoværksteder og butikker lærlinge i begyndelse af 213. Set over landet gælder de samme mønstre; at jyske virksomheder tager langt større ansvar end på Sjælland, særligt Københavnsområdet. Dog er billedet lidt mere nuanceret, idet omkring hver fjerde vestsjællandske virksomhed tager lærlinge. 6

7 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Tabel 4 viser de kommuner, hvor hhv. færrest og flest virksomheder tager lærlinge. I Hørsholm og Lejre er det kun lidt mere end hver tiende virksomhed inden for privat service, der tager lærlinge, mens det i Holstebro og Jammerbugt kommune er tre gange så mange. Figur 6. Andel virksomheder med lærlinge ansat, 1. kvartal 213, private tjenester Private tjenester Skagerak Hjørring Frederikshavn 11,2-17,4 (23 kommuner) 17,4-21 (24 kommuner) 21-23,2 (24 kommuner) 23,2-27,4 (23 kommuner) Thisted Aalborg Kattegat Bornholm Viborg Grenaa Ringkøbing Herning Århus Helsingør Vejle Kalundborg Samsø Holbæk København Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Møn Sønderborg Lolland Falster Østersøen Anm: Kortet viser andelen af virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Tabel 4. Top og bund for virksomhedernes praktikpladsansvarlighed inden for privat service Bund Top Hørsholm 11,2 Holstebro 27,4 Lejre 11, Jammerbugt 26,9 Thisted 13, Brønderslev 26,1 Stevns 13,2 Ringkøbing-Skjern 2,8 Egedal 13,3 Odsherred 2,7 Ishøj 13,9 Vejle 2,7 Solrød 1, Mariagerfjord 2, Furesø 1, Aabenraa 2,3 Allerød 1, Horsens 2,3 Gentofte 1,6 Århus 2,2 Landsgennemsnit 2,9 Landsgennemsnit 2,9 Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder inden for privat service (handel, transport, hotel, restauration, frisører, værksteder, advokat, arkitekt, design m.m.), der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 213. Der ses kun på virksomheder med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. 7

8 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Figur 7. Andel servicevirksomheder, der tager lærlinge fordelt på landsdele Landsdele Landsgennemsnit Lige nu står mere end 13. elever og mangler en praktikplads i en virksomhed. Cirka halvdelen er i skolepraktik, og de kan fortsætte deres uddannelse, men knap 7. kan ikke få lov til at gennemføre deres uddannelse. I bedste fald forsinkes de i deres uddannelse, ellers kan de slet ikke få en uddannelse. Antallet af elever uden praktikplads har ikke været højere i 1 år, og de seneste to år har der måned efter måned manglet mere end 1. praktikpladser. Denne analyse viser, at knap tre-fjerdedele af virksomheder ikke tager del i praktikpladsansvaret. Alt i alt har 44. danske virksomheder ikke én eneste lærling på trods af, at virksomheden selv har faglært personale. Det er paradoksalt, at over 13. elever ikke kan finde en læreplads, når så mange virksomheder ikke tager del i ansvaret. De nyeste beregninger viser, at der inden for en årrække kommer til at mangle 3. faglærte på det danske arbejdsmarked. De virksomheder, der ikke tager lærlinge, er de selvsamme, der om nogle år mangler dygtig, uddannet arbejdskraft. Regeringen har åbnet op for muligheden for korte praktikpladsaftaler, der gerne skulle imødekomme virksomhedernes udfordringer i forhold til den økonomiske usikkerhed, når det gælder ansættelse af lærlinge. Siden den økonomiske krise satte ind i 28, har det fra virksomhederne ofte lydt, at man ikke har turdet binde sig for en lærling i den fulde læretid. Nu er der altså mulighed for, at virksomheden tager lærlingene i kortere tid. De korte aftaler skulle samtidig gerne imødese den udfordring, at nogle virksomheder har følt sig for specialiserede til at uddanne og klæde lærlingen på gennem en hel uddannelse. De korte aftaler bruges som et led i praktikpladscentrenes arbejde med at sammenstykke elevenes hovedforløb i kombination mellem virksomhedspraktik og skolepraktik, hvis der mangler en praktikplads i en virksomhed. I Danmark er vi kendt og rost for erhvervsuddannelser, der velsker mellem praktik og teori. Nyuddannede faglærte fra Danmark har generelt en nemmere overgang til beskæftigelse end nyuddannede faglærte fra andre lande, hvilket blandt andet skyldes, at erhvervsuddannelserne i Danmark indeholder meget praktisk erfaring. Et system, som det vi har, er bygget på, at det er virksomhederne, der skal uddanne den arbejdskraft, der er brug for. 8

9 44. private virksomheder tager ikke lærlinge At praktikpladsmanglen nu på sjette år er stigende, og vi har det højeste niveau i 1 år, kunne tyde på, at der er behov for ændringer. I dag er alle virksomheder med til at dække lærlingeudgifterne under skoleperioder, men den massive mangel på praktikpladser tyder på, at systemet i dag ikke er tilstrækkeligt. Boks 1. Registeranalyse af om virksomhederne har ansat lærlinge AE har via Danmarks Statistiks E-indkomstregister adgang til meget detaljerede oplysninger om lønmodtagernes beskæftigelsesforhold. I denne undersøgelse er E-indkomstregisteret sammenholdt med Danmarks Statistiks elevregister med det formål at undersøge, om virksomhederne har ansat elever, dvs. personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er afgjort ved at se, om en af de ansatte virksomheden har været i gang med en erhvervsuddannelse i ansættelsesperioden. Det er kun ansatte, der har været i gang med en erhvervsfaglig uddannelse på hovedforløbet og været ansat på fuldtid (minimum 144,3 timer pr. måned), der er rubriceret som en elevansættelse. Det er ikke muligt i registrene at se gældende praktikpladsaftaler, eller om en virksomhed er godkendt som praktikplads. Analysen er lavet på virksomhedsniveau. Kun private virksomheder, der har mindst 4 lønmodtagere ansat, er medtaget i analysen. For at tage højde for, om virksomhederne kan tilbyde et uddannelsesforløb til eleverne, er der betinget på, at virksomhederne skal have mindst en ansat med en erhvervsfaglig uddannelse. Der er foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der kun er set på virksomheder med mindst 3 faglærte ansatte. Dette viser samme mønster mellem hovedbrancherne, men lidt større andele af virksomheder, der tager lærlinge. Til forskel fra tidligere analyser er alle private virksomheder denne gang medtaget, og virksomhederne er inddelt efter hovedbrancher ud fra klassificeringen i Nationalregnskabet. Alle danske virksomheder har CVR-numre. Ud fra virksomhedens sektortilhørsforhold og branche er virksomheden rubriceret i en hovedbranche ud fra hovedbrancherne i Nationalregnskabet. En virksomhed kan dog have flere arbejdssteder, og arbejdsstederne kan have forskellige brancher, fx kan en medicinalvirksomhed både have et arbejdssted, der producerer (fremstiller) og et arbejdssted, der udvikler (erhvervsservice). I denne analyse er benyttet samme metode som hos Danmarks Statistik, dvs. at branchetilhørsforholdet er valgt for det arbejdssted med flest ansatte. Næringsindustrien er lagt ind under fremstilling, mens søtransport er lagt ind under private tjenester. Boliger dækker blandt andet almennyttige selskaber, anden boligudlejning samt ejendomsmæglere. Private servicefag kan også kaldes private tjenestefag og dækker en lang række fag som: forsyning, værksteder, handel, butikker, fragt, transport, hotel, restaurationer, film & tv, mægler, advokat- og arkitektkontorer. Boliger dækker: almene boliger samt andelsboliger og udlejning af privatboliger. 9

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere