Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge"

Transkript

1 Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen Nuværende og fremtidig konkurrencesituation Generelle udviklingstendenser 39 Bilag 1: Branchefortegnelse

3 Roskilde som vinderby 3

4 Roskilde som vinderby Baggrund Roskilde Kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) om at gennemføre en vurdering af udviklingsmulighederne for detailhandelen i Roskilde. Roskilde Kommune har i sin planstrategi udpeget detailhandelen som et potentielt vækstområde. Det er kommunens hensigt. at Roskilde på detailhandelsområdet skal være ét af de førende udbudspunkter i Hovedstadsregionen. Denne rapport er en overordnet vurdering af de fremtidige udviklingsmuligheder for detailhandelen i Roskilde, og skal således ses som en foranalyse, der skal udstikke retningen for den vinderstrategi, der skal sikre og udbygge Roskildes position som handelsby i et betydeligt markedsområde. Man kan således opfatte resultatet som en langsigtet vision for udviklingen af Roskilde som en vinderby. Der foreslås en tidsrækkefølge for udbygningen med butikker i de forskellige dele af Roskilde kommune, men der er ikke på det nuværende grundlag basis for at sætte konkrete årstal på, hvornår der vil være markedsmæssig dækning for at iværksætte udbygningen. Analysen er baseret på tidligere udarbejdet materiale om detailhandelen i Roskilde og en profilanalyse gennemført medio 2011 af den eksisterende detailhandel i Roskilde bymidte herunder RO s Torv samt butikkerne i Københavnsvejskvarteret. Desuden er ICP s generelle viden om detailhandelen i markedsområdet fra tidligere gennemførte analyser samt de generelle udviklingstendenser inden for detailhandelen såvel nationalt som internationalt sat i forhold til mulighederne i Roskilde inddraget i vurderingerne. Som en del af analysen vurderes, hvorledes projektet Røde Port kan indgå i den detailhandelsmæssige udvikling af Roskilde som handelsdestination, herunder indholdet og omfanget af detailhandel i projektet. Det vurderes endvidere umiddelbart, hvilken effekt en udbygning med butikker i Røde Port vil have for den eksisterende detailhandel i Roskilde. Herudover inddrages fortætningsområderne i de forskellige dele af bymidten med henblik på at belyse, hvorledes disse udbygningsområder kan understøtte vinderstrategien, ligesom udbygningsmulighederne syd for Trekroner Station vil indgå. Endelig beskrives den nuværende og den fremtidige konkurrencesituationen for detailhandelen i Roskilde. 4

5 Roskilde som vinderby Shoppingcentret RO s Torv åbnede i 2003 og blev udvidet væsentligt i Detailhandelen i Roskilde I Roskildes historiske bymidte vest for Røde Port ligger der i dag knap 200 butikker. Der er for langt hovedpartens vedkommende tale om udvalgsvarebutikker, der har en relativt høj attraktion i forhold til forbrugerne, hvis man sammenligner med andre større udbudspunkter i regionen. Det vurderes således, at næsten 40 % af butikkerne i bymidten vest for Røde Port har en attraktion over middel. Butikkerne er generelt også en smule større end man generelt ser i de oprindelige bymidter i Danmark. I RO s Torv er butikkernes gennemsnitlige attraktion en del højere end i bymidten. Dette hænger sammen med, at omsætningskravet i en butikscenterbeliggenhed er ofte væsentligt højere end i en gadebeliggenhed. Dette frasorterer generelt de butikker, der ikke appellerer til et større, mainstream publikum, og som derfor i den almindelige forbrugers øjne ikke har helt samme attraktion. Kombinationen af et overdækket center og en gammel, traditionel bymidte er principielt en rigtig god kombination, idet både butiksprofilerne og udeog indemiljøer supplerer hinanden. I Roskilde vurderes det dog, at afstanden mellem de to udbudspunkter, på trods af at de begge planlægningsmæssigt ligger i bymidten, er for stor til at synergieffekten forløses optimalt. I Københavnsvejskvarteret ligger der 36 butikker. Der er primært tale om større udvalgsvarebutikker og pladskrævende butikker, der appellerer til et kørende publikum. Der er tale om butikstyper som El-giganten, Jysk, Jem & Fix og Silvan samt bilforhandlere. Denne type butikker ses i de fleste byer af Roskildes størrelse og funktion i aflastningscentre eller andre former for eksterne centerdannelser. 5

6 Roskilde som vinderby Foto: Schaumann Group En række attraktive storbutikker er lokaliseret langs Københavnsvej tæt på bymidten. I Analyse af detailhandelen i Roskilde Kommune fra 2009, er det opgjort, at den samlede detailhandelsomsætning i 2007 var på ca. 2,3 mia. kr. incl. moms i Roskilde bymidte incl. RO s Torv. Til sammenligning havde Field s i 2007 en omsætning på 2,7 mia. kr., Waves (på daværende tidspunkt Hundige Storcenter) ca. 1,8 mia. kr., City 2 ca. 1,5 mia. kr., Lyngby bymidte ca. 4,4 mia. kr. og Københavns City en omsætning på ca. 13,8 mia. kr. Ringsted Bymidte havde en omsætning på ca. 1 mia. og Køge bymidte en anslået omsætning på ca. 1,25 mia. kr. Sammenfattende er Roskilde ét af de betydeligste udbudspunkter på Sjælland. Der er, trods de fysiske afstande, tale om en samlet koncentration, der har både højtprofilerede udvalgsvarebutikker og mere mainstreamorienterede udvalgsvarebutikker, gode dagligvarebutikker, en traditionel bymidte, et stort overdækket shoppingcenter samt en række storbutikker, hvor de fleste relevante kædebutikker er repræsenteret med minimum én butik og i enkelte tilfælde to eller flere. Konkurrencesituationen I dag er Roskilde ubetinget den betydeligste spiller i den vestlige og sydlige del af Hovedstadsregionen og det midtsjællandske område. Byer og shoppingcentre som Holbæk, Ringsted, Køge, Waves og City 2 er alle butiksmæssigt og omsætningsmæssigt mindre, ligesom de er mindre rigt facetterede i deres samlede udbud af butikker og kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Fremadrettet er der dog en række udfordringer, som man i en vurdering af udviklingsmulighederne for Roskilde må forhold sig til. Dels er der for nylig sket styrkelser i den regionale konkurrencesituation, dels er der potentielt nye konkurrenter på vej og dels bør man forholde sig til det faktum, at en stadigt større del af omsætningen i detailhandelen går via internettet. Køge Der er planer om en meget væsentlig udbygning på ca m 2 i Køge bymidte, der i dag til en vis grad er præget af mange mindre og utidssvaren- 6

7 Roskilde som vinderby de butikker. Det vurderes, at Køge i dag ikke har det opland, som byens placering og størrelse betinger. En udvidelse vil styrke Køge og vil give byen mulighed for at opnå større markedsandele dels i nærmarkedet men også i et lidt større markedsområde. Waves Hundige Storcenter er i perioden frem til 2009 blevet udvidet og relanceret under navet Waves. Udvidelsen har betydet, at shoppingcentret i dag har et samlet bruttoareal til udlejning på ca m 2 og på den måde størrelsesmæssigt matcher Field s. Indkøringen af Waves har dog været vanskeliggjort af finanskrise og generel afmatning i forbruget, men da centret ejes og administreres af én af Danmarks betydeligste butikscenterejere og administratorer (DA- DES/Datea), må det forventes, at der vil blive arbejdet målrettet mod at centret får den plads i markedet, som størrelsen og funktionerne betinger. Hundige Storcenter blev til Waves i 2009, hvor shoppingcentret blev udvidet med m 2 og ca. 50 nye butikker. City 2 City 2 ligger størrelsesmæssigt en smule under Waves. I dag kæmper City 2 mod stor tomgang, bl.a. forårsaget af, at den største dagligvareoperatør i centret, Kvickly i 2010 valgte at lukke deres butik. Desuden har centret bl.a. mistet en stor El-giganten og et Magasin-stormagasin. Dette har betydet, at centrets omsætning har været markant under pres. På længere sigt er det vanskeligt at forestille sig, at der ikke sker noget markant på butikssiden i centret. Danica, der ejer centret og Høje-Taastrup Kommune har udskrevet en konkurrence omkring udvikling og sammenbinding af hele Høje-Taastrupområdet. 7

8 Roskilde som vinderby Potentielt ligger der en mulighed for at udvide detailhandelsarealet i tilknytning til centret med ca m 2. E-handel Handel over internettet har igennem de senere år været voldsomt stigende. Internettet har opnået en meget stor betydning inden for en lang række serviceområder som bankvirksomhed, køb af rejser m.v., men også inden for visse detailhandelsvarer har man oplevet en betydelig vækst. ICP s analyser viser, at omkring halvdelen af kunderne sommetider køber varer på internettet og ca. 35 % af dem, der e-handler, har købt varer inden for den sidste uge. Danskernes e-handel omfatter typisk tøj, elektronik, bøger, musik og film. Næsten 50 % af de adspurgte køber tøj på nettet, mens ca. 26 % køber henholdsvis musik og/eller film. Ca. 7 % nævnte, at de købte dagligvarer på nettet i vores analyse fra Der findes ikke entydig statistik, der belyser hvilken betydning e-handel har for den traditionelle detailhandel, ligesom der ikke er nogen klar skillelinje mellem e-handel, traditionel postordre og varer, der bestilles over nettet, men afhentes i en butik. Det vurderes, at den samlede e-handelsomsætning for fysiske varer i Danmark er over 15 mia.. kr. Samlet set vurderes det, at e-handel og postordre med detailhandelsrelaterede varer udgør 5-10 % af den samlede detailhandelsomsætning i Danmark. Roskilde som vinderby Ambitionen om at Roskilde skal være en vinderby, skal måske omformuleres til, at Roskilde skal arbejde for at bevare og udbygge sin position som en vinderby. Allerede på nuværende tidspunkt er Roskilde karakteriseret ved en attraktiv, geografisk placering tæt ved hovedstaden. De ydre rammer med en historisk bymidte med et attraktivt bymiljø, kulturelle turistattraktioner og et universitet udgør et enestående grundlag. Koblingen mellem byens fysiske, attraktive rammer og handelslivet skal udnyttes til at skabe et oplevelsesunivers, som endnu stærkere end i dag markerer Roskilde som vinderby. Roskilde skal være kendt for, at byen kan tilbyde alt, at det er enkelt at komme ind til byen og at det er let at parkere tæt ved den centrale bymidte. Roskilde skal sikre, at de ydre rammer i form af byinventar, gadebelægninger og ikke mindst kunst i bymidten er med til at sætte en høj standard for livet i byen. Investeringer i de ydre rammer vil oftest resultere i, at også butikkerne øger investeringerne i deres egne butikker og i uddannelse af personalet, hvilket højner serviceniveauet, som bliver en meget afgørende konkurrenceparameter i de kommende år. Dominans er kodeordet, hvis Roskilde også i fremtiden skal være en vinderby. Byen skal være så attraktiv for nye butikskoncepter, at nye internationale eller danske butikskæder automatisk vil prioritere Roskilde til en af deres første butiksetableringer i Danmark. 8

9 Roskilde som vinderby Udbuddet af butikker skal være varieret og komplet. Hermed menes ikke blot, at man skal kunne købe alle typer af varer i Roskilde, men at også udbuddet af butikker skal være både varieret og komplet. Nedenfor oplistes en række butikker, som allerede på nuværende tidspunkt vil være aktuelle for Roskilde, men det gælder også om at være parat til at kunne tage imod de nye, endnu ukendte koncepter, som vil komme til Danmark om nogle år. Det gælder om at have en strategi, der kan skabe rammerne for det fremtidige handelsliv i Roskilde, der både sikrer, at forbrugerne i stigende grad føler sig tiltrukket af Roskilde som handelsdestination og at detailhandelen har trygge rammer for at foretage de nødvendige investeringer. Det er ikke muligt på det nuværende grundlag eksakt at opgøre, hvor meget butiksareal, der skal disponeres for at realisere vinderstrategien, men der er i det følgende foretaget nogle overvejelser omkring hvilken type af butikker, der bør tilføres i de enkelte fortætnings- eller udbygningsområder i Roskilde. Overordnet vil vi foreslå en strategi for butikslokaliseringer af udvalgsvarebutikker, der vil indebære, at mindre og mellemstore udvalgsvarebutikker (op til m 2 ) lokaliseres i den centrale bymidte inkl. byfortætningsområderne Borchsgade, Læderstræde, Schmeltz Plads og Sortebrødre Plads samt RO s Torv. Store udvalgsvarebutikker (over m 2 ) lokaliseres som rygrad i Røde Port, der suppleres med naturligt hørende mindre udvalgsvarebutikker samt i Københavnsvejskvarteret. Særligt pladskrævende detailhandel lokaliseres i Trekroner Syd samt som opfyldning i Københavnsvejskvarteret. 9

10 Roskilde som vinderby Tidsrækkefølge for de større udviklingsprojekter Skal Roskilde fra sin nuværende position arbejde hen imod at blive mere attraktiv på detailhandel og byliv til glæde for kommunens borgere og besøgende, er det overordnet ICP s anbefaling, at der bygges videre på det, man har i dag. Det er væsentligt, at udbuddet ikke spredes over flere udbudspunkter. Der er derfor bymidten og de tilstødende områder, der bør prioriteres. Den overordnede prioritering af de større udviklingsprojekter skal ses i lyset af ønsket om at gøre Roskilde til en vinderby. Erfaringer fra andre større byer viser, at en manglende prioritering kan medføre et diffust billede hos udviklere og ejendomsbesiddere og kan udløse usikkerhed omkring investeringernes værdi på længere sigt. Dette kan i sidste ende medføre, at investorer fravælger Roskilde til fordel for investeringer i andre byer. Ovennævnte hensyn skal dog afvejes med, at de forskellige kæder og butikstyper efterspørger forskellige beliggenhedstyper. Det er derfor væsentligt, at udviklingen foregår parallelt, således at detailhandelen styrkes både for så vidt angår den meget bymidteorienterede detailhandel og den detailhandel, der f.eks. af pladshensyn, har lidt andre beliggenhedsønsker f.eks. på Røde Port eller i Københavnsvejskvarteret. Endelig skal de butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer, have deres egen udviklingstakt og -muligheder. Den tidsmæssige prioritering skal sikre, at der ikke etableres et overudbud, der f.eks. vil kunne betyde, at etablering af mere butiksareal i vid udstrækning blot vil betyde en omflytning af bestående butikker og ikke en egentlig styrkelse og udvikling af Roskilde by. På baggrund heraf foreslås nedenstående tidsrækkefølge: Projektet på Sortebrødre Plads bør udvikles først. Dette projekt vil gavne den del af bymidten, der i dag har brug for en styrkelse og samtidig vil en udvikling på Sortebrødre Plads i et længere perspektiv åbne for en bedre sammenbinding af udbuddet i den historiske bymidte, Københavnsvejskvarteret og RO s Torv. Beliggenheden af Sortebrødre Plads kan åbne mulighed for undtagelsesvist at etablere en større butik (f.eks. et stormagasin) som en del af projektet. For at sikre, at de lidt større butikker og butikskoncepter, der er interesseret i Roskilde også kan finde attraktive etableringsmuligheder, bør der derefter fokuseres på etablering af detailhandel i Røde Port-projektet. Udviklingen af Røde Port vil ligeledes betyde, at koblingen mellem den historiske bymidte og Københavnsvejskvarteret styrkes. Såfremt området gøres aktivt i især den østlige del af projektet, vil den historiske bymidte i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kunne bindes sammen med RO s Torv og storbutiksområdet lang den indre del af Københavnsvej. I dag ligger området som et passiv for bymidten og tilfører hverken liv eller oplevelser. Detailhandel har i flere tilfælde været med til at starte en bymæssig udvikling. Et af de fremmeste eksempler på dette er Field s, der var med til at trække etableringen af Ørestad i gang. Af andre eksempler kan nævnes projektet ved Odense Banegård, som Steen & Strøm er i gang med at udvikle. 10

11 Roskilde som vinderby Røde Port kan anskues som en mulighed for Roskilde til at tiltrække storbutikskoncepter, der er for store til umiddelbart at indpasse i bymidten og måske vil have vanskeligt ved at betale en egentlig city-husleje og som samtidig planlægningsmæssigt bør lægges, så de styrker bymidten bedst muligt. Som supplement til den historiske bymidte og RO s Torv skal der således ikke etableres et traditionelt shoppingcenter, men en centerdannelse i en åben struktur, som naturligt vil kunne udnytte projektområdets beliggenhed og udformning. Skal man udvikle et område til butiksformål, er afstanden til andre butikker central. Enten skal man etablere butikker i tæt kontakt med andre butikker eller også skal en koncentration have et vist volumen for at kunne eksistere i sig selv. Selvom Røde Port ligger som bindeled mellem den historiske bymidte og RO s Torv, er afstanden til begge disse koncentrationer for stor til, at en mindre bebyggelse vil kunne eksistere. Det er derfor ICP s vurdering at Røde Port-projektet fuldt udviklet minimum skal have et areal på m 2 for at kunne blive et kommercielt aktiv i udviklingen af Roskilde bymidte. Det skal bemærkes, at den foreslåede udbygning af Røde Port med en rygrad af store udvalgsvarebutikker suppleret med naturligt tilhørende mindre udvalgsvarebutikker, ikke er blevet vurderet i forhold til de økonomiske muligheder for at realisere projektet. Projektet på Schmeltz Plads bør derefter prioriteres. På denne måde styrkes ankeret i den vestlige del af gågadenettet. Omvendt er kvaliteten af udbuddet her i dag på et niveau, så det også uden etablering af væsentlig flere detailhandelsarealer på f.eks. Schmeltz Plads vil udgøre en ligeværdig modpol til en styrket Algade. De mest effektive ankre i en bymidte er store dagligvarebutikker som varehuse eller supermarkeder. Projektet på Schmeltz Plads bør således overveje at inddrage de to eksisterende supermarkeder, som måske kan optimeres. I stedet for etablering af en udvalgsvarebutik på m 2 foreslås at etablere en koncentration af mindre butikker, der i højere grad fletter sig ind i byens gader og fortætter området. Dette betyder samtidig, at projektet bliver mere interessant for investorer og andre interessenter, idet det overordnet giver mulighed for en højere husleje. Herefter bør man prioritere udviklingen af fortætningsområderne Borchsgade og Læderstræde. Når Røde Port-projektet har sikret en bedre sammenbinding bør der fokuseres på udviklingsmulighederne i den ydre del af Københavnsvej. Området ved Trekroner Syd udvikles uafhængigt af de øvrige områder til udelukkende at indeholde butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der er udlagt arealer til udvalgsvaredetailhandel i Musicon. En spredning af arealerne til udvalgsvaredetailhandel vil ikke være i tråd med ICP s anbefalinger om en styrkelse af de eksisterende udbudspunkter. ICP vil alene anbefale, at der eventuelt udlægges arealer til lokalforsyning af befolkningen i lokalområdet ved Musicon. 11

12 Roskilde som vinderby Byfortætningsområderne Bønnelyckes Plads, Ringstedgade samt Skoleslagteriet anbefales ligeledes ikke at blive udlagt til handel med udvalgsvarer. Kommercielle funktioner Som det fremgår af ovenstående og af kapitel 2, har Roskilde i dag et stort og attraktivt butiksudbud. Mange af de mere main stream udvalgsvarebutikker findes både i bymidten og i RO s Torv. Én af de mest markante udviklinger indenfor detailhandelen for tiden er, foruden udbredelsen af e-handel, koncentrationstendenserne. De store udbudspunkter bliver større, især på bekostning af de lidt mindre, der generelt mister terræn på udvalgsvareområdet. Alene dette forhold betyder, at der skabes et øget behov for velbeliggende detailhandelsarealer i de større detailhandelskoncentrationer, mens man ser tomme lokaler i de mindre koncentrationer eller i de knap så attraktive detailhandelsbeliggenheder også i byer af Roskildes størrelse. Der kommer hele tiden nye butikskoncepter til, og det kan være vanskeligt at forudse tendenser afledt af den teknologiske udvikling og skift i forbrugeradfærd. Her en Puma popup-butik indrettet i containere. Denne udvikling ser og vil man også fremadrettet se i Roskilde og i Roskildes markedsområde. Derfor vil der fra bl.a. gode kædebutikker være en tendens til at søge mod de større udbudspunkter, som f.eks. Roskilde. Finanskrisen kombineret med stigende fødevare- og benzinpriser har sat det private forbrug under pres. Ser man på de seneste 25 år, er det private forbrug af udvalgsvarer i gennemsnit dog steget med omkring 2 % på årsbasis, renset for prisstigninger. Det er en kombination af det stadigt stigende forbrug og ovennævnte koncentrationstendenser, der bl.a. har gjort det muligt at etablere stadigt flere butikker og shoppingcentre, herunder RO s Torv. 12

13 Roskilde som vinderby ICP vurderer bl.a. på baggrund af ovennævnte, at denne overordnede udvikling vil fortsætte, og ser derfor ingen fare i relativt store arealudlæg til fremtidige butikker, men som nævnt prioriteret i en tidsrækkefølge. Det er ICP s vurdering, at følgende butikstyper vil kunne etableres i Roskilde og være med til at styrke Roskilde som handelsdestination: Røde Port Butikstype/kæde Arealkrav (m 2 ) Bymidten Købenbenhavnsvej Trekroner Syd Stormagasin (f.eks. Magasin, Åhléns) X X Store beklædningsbutikker (f.eks. Next, Zara) Ung beklædning (f.eks. Weekday, Monki, NewYorker) Bolig/beklædning livsstilsbutikker (f.eks. Sephora, Varta, Englestøv) Bolig/beklædning livsstilsbutikker (f.eks. Sinnerup, Peek & Cloppenburg) Specialbutikker for forbrugerelektronik (tele, it, kommunikation iø.) Ny butiksform. Kombinationsbutik fysisk/internet Forbrugerelektronik ( f.eks. Elgiganten, MediaMarkt) X X X X X X X X X X Sport (f.eks. Decathlon) X X Legetøj (f.eks. TOYS R US) X X Møbler (f.eks. Idé Møbler) X X X Byggemarked (f.eks. Bauhaus, Hornbach) X Stormagasinet som butikstype har i disse år store udfordringer i vor del af verden, mens de står stærkt i detailhandelsbilledet i USA og især i Asien. Det er ICP s vurdering, at man på sigt vil kunne tiltrække en stormagasinkæde til Roskilde. Enten en engelsk kæde eller f.eks. en svensk, finsk eller tysk stormagasinkæde. Markedet for forbrugerelektronik er i stadig vækst. Der kommer hele tiden nye produkter, og disses reelle levetid mindskes. Markedet i Danmark domineres i dag reelt af én udbyder. Den engelske kæde Dixons ejer dels El-giganten via et norsk selskab og ejer desuden en væsentlig del af Fona-kæden. Fremadrettet må det forventes, at dette forhold ændres og at der kommer en ny operatør på det danske marked. F.eks. har den tyske kæde MediaMarkt etableret sig i Sverige. Mange butikskæder arbejder for tiden intensivt med at integrere e-handel og salgs- og oplevelsesfremmende it-løsninger i deres fysiske butikker. Denne tendens vurderes at ville accelerere, og det ventes at betyde, at nog- 13

14 Roskilde som vinderby le af de eksisterende butikker i den forbindelse får ændrede arealkrav. Dette kan indebære, at der generelt bliver et øget pres på gode velbeliggende detailhandelsarealer. Den øgede individualisering i samfundet vil skabe grobund for produkter, der i højere grad er tilpasset den enkelte. E-handel er et godt redskab i den forbindelse, men det vurderes, at udviklingen også vil skabe grobund for flere butikstyper inden for individualiserede livsstilsprodukter. Butikker, der i deres koncept har indbygget et øget fokus på individualitet, men som samtidig også appellerer bredt, og på den måde har brug for en attraktiv fysisk eksponering. Kan en racerbil bygget af t-shirts være oplevelsesøkonomi? Det videre arbejde En udbygning med flere butikker i Roskilde vil umiddelbart betyde, at byens position som handelsdestination styrkes. Dette vil dels ske ved at forbrugere bosat uden for Roskilde Kommune i stigende grad vil foretage deres indkøb i Roskilde, dels fordi borgerne i Roskilde Kommune i stigende omfang vil lægge forbrugskroner i kommunens butikker, frem for at tage til City 2, Københavns City etc. Etableringen vil dog også betyde, at de eksisterede butikker i bymidten, i Ro s Torv og langs Københavnsvej påføres konkurrence, der vil sætte deres omsætning under pres. I de mindre udbudspunkter bl.a. i Jyllinge og Viby vil udvalgsvaredetailhandelen også kunne mærke etableringen. Endelig vil det være butikker uden for kommunen i primært Lejre, Høje- Taastrup (især Hedehusene), Egedal, Frederikssund, Holbæk og Ringsted kommuner, der vil kunne mærke oprustningen i Roskilde og hvor butikkernes omsætning vil komme under pres. Udarbejdelse af en konsekvensanalyse, som kan klarlægge, hvor omsætningen til de ny butikker skal komme fra, vil kræve, at der opstilles forudsætninger for det konkrete indhold i de ny byggerier med detailhandel, li- 14

15 Roskilde som vinderby gesom det vil kræve, at der udarbejdes en egentlig analyse af detailhandelen, hvor de aktuelle butiksarealer og omsætningstal i detailhandelen i Roskilde gøres op. De seneste års økonomiske udvikling har ændret på driftsvilkårene for mange butikker, men vi kan fra andre analyser konstatere, at udviklingen langtfra har været entydig. Detailhandelsanalysen skal udover en opdatering af omsætningstal og arealopgørelser for butikkerne i Roskilde belyse den nuværende og fremtidige konkurrencesituation og de markedsmæssige muligheder for at etablere yderligere butiksareal. Man kan herved danne et bedre overblik over, hvor meget yderligere butiksareal, der kan tilføres i Roskilde - uden at kommunens nuværende detailhandel rammes af alvorlige konsekvenser. Endelig vil man få en vurdering af, i hvilken takt det vil være realistisk at udbygge detailhandelen i Roskilde. 15

16 Profilanalyse af detailhandelen Profilanalyse af detailhandelen 16

17 Profilanalyse af detailhandelen ICP har medio 2011 foretaget en rekognoscering af de tre største detailhandelskoncentrationer i Roskilde: Roskilde bymidte, shoppingcentret Ro s Torv samt Københavnsvejskvarteret. Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne dagligvarer, beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer på baggrund af deres hovedaktivitet. For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP endvidere vurderet de enkelte butikkers attraktionsværdi i forhold til forbrugerne samt størrelsesprofil i forhold til branchen generelt. Nedenstående figur 2.1 og 2.2 viser de tre detailhandelskoncentrationer i Roskilde. Opdelingen af de tre koncentrationer er anderledes end afgrænsningen i kommuneplanen, da der er taget udgangspunkt i de funktionelle detailhandelskoncentrationer. Figur 2.1 Roskilde bymidte, Ro s Torv og Københavnsvej Figur 2.2 Roskilde bymidte 17

18 Profilanalyse af detailhandelen Antal butikker I nedenstående tabel 2.1 vises antallet af butikker i de tre koncentrationer. Der er i alt 194 butikker i Roskilde bymidte, heraf er ca. 81 % udvalgsvarebutikker. Langt hovedparten af butikkerne er koncentreret i Algade og Skomagergade. Der er i alt 71 beklædningsbutikker i Roskilde bymidte, hvilket svarer til ca, 37 % af det samlede antal butikker i bymidten. Der er 61 butikker i shoppingcentret Ro s Torv, heraf er 90 % udvalgsvarebutikker. På Københavnsvej inklusiv Ro s Have og butikkerne på Industrivej er der 36 butikker. Disse er primært store udvalgsvarebutikker. Knap halvdelen af butikkerne på Københavnsvej er boligudstyrsbutikker. Her ligger blandt andet Silvan, Harald Nyborg, Jem&Fix, Jysk, BoConcept og Biva. Tabel 2.1 Antal detailhandelsbutikker fordelt på brancher i 2011 Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt Roskilde bymidte Ro s Torv Københavnsvej mv

19 Profilanalyse af detailhandelen Butikkernes attraktion For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP i forbindelse med rekognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet bedømmelse af hver enkelt butiks attraktion. Der er blandt andet taget hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens sortiment i vurderingen. Herudover spiller faktorer som butikkens størrelse i forhold til sortimentet og branchen, disponeringen af arealerne samt butikkens indretning og fremtoning herunder skilte og facader ind på vurderingen af den enkelte butiks attraktion. Følgende skala er anvendt: 5: Meget høj 4: Høj 3: Middel 2: Lav 1: Meget lav Vurderingen skal opfattes som en forbrugers bedømmelse af den enkelte butiks attraktion. Den samlede gennemsnitlige attraktion for Roskilde bymidte ligger lidt over middel for både dagligvarebutikkerne og udvalgsvarebutikkerne. På Ro s Torv er den gennemsnitlige attraktion en del højere end i bymidten. Her er en høj andel af butikker med en høj eller meget høj attraktion og tilgengæld meget få butikker med en lav attraktion. Den gennemsnitlige attraktion for butikkerne på Københavnsvej ligger omkring middel. Tabel 2.2 Butikkernes gennemsnitlige attraktion ultimo 2010 Dagligvarer Udvalgsvarer i alt Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Detailhandel i alt Roskilde bymidte 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 Ro s Torv 3,8 3,7 3,7 3,5 3,9 3,7 Københavnsvej mv 3,0 3,1 2,0 3,3 3,1 3,1 Køge bymidte 3,2 3,2 3,4 3,2 3,2 3,3 Hillerød bymidte 3,2 3,2 3,1 3,4 3,1 3,2 Kgs. Lyngby 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 De gennemsnitlige attraktioner indeholder en vis spredning. Figur 2.3 til 2.5 viser spredningen i attraktionen i Roskilde bymidte, Ro s Torv og Københavnsvej mv. 39 % af butikkerne i Roskilde bymidte har en høj eller meget høj attraktion, mens 23 % har en lav eller meget lav attraktion. I alt har ca. 38 % af butikkerne i Roskilde bymidte en attraktion på middel. Nogenlunde samme billede gør sig gældende for butikkerne på Københavnsvej, hvor 44 % af butikkerne har en attraktion på middel, mens 34 % har en attraktion over middel og 22 % en attraktion under middel. 19

20 Profilanalyse af detailhandelen På Ro s Torv har 65 % af butikkerne en attraktion på høj eller meget høj, mens kun 3 % af butikkerne har en attraktion under middel. Figur 2.3 Attraktionens spredning i % i Roskilde bymidte Figur 2.4 Attraktionens spredning i % i Ro s Torv Figur 2.5 Attraktionens spredning i % i Københavnsvej mv 20

21 Profilanalyse af detailhandelen Kædetilknytning Kædebutikkerne har fået en stadigt større betydning for forbrugernes valg af indkøbssted. Et udbudspunkts styrke kan således blandt andet udtrykkes i den andel af butikkerne, som enten er del af en kapitalkæde eller en frivillig kæde. Kædebutikker har nogle fordele for et udbudspunkt i at kunne tilbyde kundeservice som for eksempel landsdækkende bytteservice, gavekort, ensartede butikker samt mulighed for et større markedsføringsprogram end en enkelt uprofileret butik. Omvendt kan uprofilerede butikker på en helt anden måde tilpasse sortiment og personlig service til lokale forhold og kan medvirke til, at et indkøbssted ikke bare ligner alle de andre steder. Figur 2.6 til 2.8 viser andelen af kædebutikker i de tre udbudspunkter. Godt halvdelen af butikkerne i Roskilde bymidte er medlem af et kædesamarbejde, mens 84 % af butikkerne på Ro s Torv er medlem af et kædesamarbejde. 68 % af butikkerne på Københavnsvej er medlem af et kædesamarbejde. Figur 2.6 Andel af kædebutikker i % i Roskilde bymidte Figur 2.7 Andel af kædebutikker i % på Ro s Torv 21

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne Kommune Udviklingsmulighederne September 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet 19 3. Detailhandelen i kommune 31 4. ICP Shopping Index

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 ICP A/S Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomsudvikling AS ECE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Kolding kommune. Analyse af detailhandelen

Kolding kommune. Analyse af detailhandelen Kolding kommune Analyse af detailhandelen Januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Tendenser i detailhandelen 18 3. Detailhandelen i Kolding kommune og udvikling

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Skive kommune. Analyse af detailhandelen

Skive kommune. Analyse af detailhandelen Skive kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Skive Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen Aalborg kommune Analyse af detailhandelen Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Aalborg kommune 30 3. ICP Shopping Index 44 4. Befolknings- og

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen Helsingør Kommune Analyse af detailhandelen December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Scenarier for fremtiden i Helsingør 33 3. Detailhandelen i Helsingør Kommune 2013 45 4.

Læs mere

Næstved Kommune. Detailhandelsanalyse - Næstved kommune

Næstved Kommune. Detailhandelsanalyse - Næstved kommune Næstved Kommune Detailhandelsanalyse - Næstved kommune 22. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Næstved kommune 28 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn Naturstyrelsen Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund og metode 5 1. Konklusion 9 2. Byerne på Fyn kvalitativ analyse 21 3. Detailhandelsudviklingen

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger.................. 4 2. Detailhandelen i Vordingborg kommune..................

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

NCC Property Development A/S

NCC Property Development A/S NCC Property Development A/S Detailhandelskonference Århus den 30. maj 2007 Kan planlægning og marked gå i dialog? Direktør Bent Skovsen Indhold Baggrund NCC Property Development A/S Udviklingseksempler

Læs mere

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015

Udvikling af ejendomme til butiksformål. Copsum 20. maj 2015 Udvikling af ejendomme til butiksformål Copsum 20. maj 2015 Intro: Udviklingen i krav fra kæderne Udviklingen i krav fra investorerne Optimering af butiksejendomme Planlovens betydning for butiksejendomme

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Ringsted Kommune. Analyse af detailhandelen

Ringsted Kommune. Analyse af detailhandelen Ringsted Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode, begreber og definitioner 4 1. Konklusioner og vurderinger 7 2. Detailhandelen i Ringsted kommune 2015 29 3.

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Roskilde Kommune Januar 2009 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsrapport, Roskilde Kommune 2009 COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune Layout: COWI A/S Fotos:

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier 2. april 2008 Plan09 projektplan Vordingborg Kommune 1. Baggrund Vordingborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner er udvalgt af styregruppen i Plan09 til at deltage

Læs mere

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 Dansk byplanmøde Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 1 TK Development Idégrundlag og kernekompetence Idégrundlag: At skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Kernekompetence:

Læs mere

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI

STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI STUDIEREJSE TIL MUMBAI, DELHI OG DUBAI 2. 9. NOVEMBER 2013 ICP s studierejse 2013 går til Mumbai, Delhi og Dubai hvor deltagerne skal ud og se det nyeste inden for detail og centerudviklingen og samtidig

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street.

Herefter vil vi indkvartere os på The Kensington Close Hotel & Spa, som ligger centralt i Kensington tæt på shoppinggaden Kensington High Street. London 24. 26. april 2012 Tirsdag d. 24. april 2012 Kl. 6.50 Kl. 7.50 Kl. 9.00 Check-in i Københavns Lufthavn terminal 3 skal være overstået. Afrejse Københavns Lufthavn med British Airways BA 811 til

Læs mere

+ = EJENDOMME DETAIL RC JRC EJENDOMSRÅDGIVNING APS. MAIL : jr@jr-c.dk TLF. : +45 3052 9762 WWW.JR-C.DK E J E N D O M S R Å D G I V N I N G O M

+ = EJENDOMME DETAIL RC JRC EJENDOMSRÅDGIVNING APS. MAIL : jr@jr-c.dk TLF. : +45 3052 9762 WWW.JR-C.DK E J E N D O M S R Å D G I V N I N G O M RC EJENDOMSRÅDGIVNING APS CVR NR. 33768095 Bankforbindelse: Jyske Bank WWW.JR-C.DK MAIL : jr@jr-c.dk TLF. : +45 3052 9762 + = EJENDOMME DETAIL RC E J E N D O M S R Å D G I V N I N G O M Ejendomme Detailhandel

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005

Gentofte Kommune. Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Gentofte Kommune Gentofte Kommunes bydelscentre brugeranalyse 2005 Februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2 2. Interviewanalyser 3 3. ICP Shopping Index 86 Indledning 1. Indledning ICP A/S har

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

HOVEDVEJEN 197 GLOSTRUP. Ejendomspræsentation

HOVEDVEJEN 197 GLOSTRUP. Ejendomspræsentation HOVEDVEJEN 19 GLOSTRUP Ejendomspræsentation Projektstart:... Ultimo 2014 Sidste opdateret:...12. aug. 2015 ontent 2.0 HOVEDVEJEN 19 GLOSTRUP ORSIDE...1.0 ONTENT...2.0 ATS OM PROJEKTET... 3.0 PLAERING A

Læs mere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere

Stig Birk Dørler. ABSALON & CO Etableret 1988. Butiksmæglere & udviklere Stig Birk Dørler ABSALON & CO Etableret 1988 Butiksmæglere & udviklere Værdiskabelse ved at matche ønsker og behov indenfor fast ejendom og detailhandel Skabelse og sikring af attraktiv beliggenhed Kan

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere