Wider Economic Benefits (dynamiske effekter) - Erfaringer fra England Trafikdage Kristian Kolstrup Incentive Partners

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wider Economic Benefits (dynamiske effekter) - Erfaringer fra England Trafikdage 2012. Kristian Kolstrup Incentive Partners"

Transkript

1 Wider Economic Benefits (dynamiske effekter) - Erfaringer fra England Trafikdage 2012 Kristian Kolstrup Incentive Partners

2 Samfundsøkonomiske analyser Hvad er inkluderet i dag? 2 Med i dag (typisk) Det offentlige Anlægsomkostninger Drift- og vedligeholdelsesomkostninger Billetindtægter Afgifter og skatteforvridning Trafikanter Tidsgevinster/-tab Kørselsomkostninger Eksterne effekter Miljøeffekter Uheld Trængsel Støj

3 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 3 SACTRA rapporten (1999): Imperfekte markeder medfører at samfundsøkonomiske analyser ikke korrekt opgør alle omkostninger og nyttevirkninger.

4 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 4 Eddington Transport Study (2006): Effekten blev vurderet til potentielt at være af betydelig størrelse.

5 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 5 The Economic Benefits of Crossrail (2007): Dynamiske effekter forsøgt medtaget.

6 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 6 Department for Transport draft vejledning (2009): Vejledning til at medtage dynamiske effekter

7 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 7 Evaluating the Productivity Impacts of Road Transport Schemes (2010): Undersøgelse af effekter og metode.

8 Samfundsøkonomiske analyser i England Lidt historie 8 Department for Transport draft vejledning (august 2012): Vejledning til at medtage dynamiske effekter

9 Wider Economic Benefits Dynamiske effekter i England 9 5 Elementer Øget konkurrence. Agglomeration (klyngeeffekter) Ufuldkommen konkurrence Øget arbejdsudbud Ændret bosætningsmønster

10 Wider Economic Benefits Værdi af øget konkurrence mellem virksomheder 10 Ikke med i England Danmark? Until there is further evidence to suggest otherwise, the impacts from increased competition, are assumed to be negligible. This is because in a country like the UK, the transport system is already well developed and it is unlikely that transport would be a binding constraint on competition - Department for Transport, WebTag unit c Der er fortsat tegn på, at konkurrencen ikke er lige så skarp som i sammenlignelige lande. - Konkurrence og Forbrugerstyrelsen 2011

11 Wider Economic Benefits Agglomeration (klyngeeffekter) 11 Gruppe af globale virksomheder, der har lokaliseret sig i samme økonomiske region, fordi det giver konkurrencemæssige fordele. FORA, Erhvervs- & Byggestyrelsen. Internationale erfaringer viser at klyngeeffekter giver højere velstand Øget konkurrence og udbud blandt underleverandører. Giver bedre og billigere input til produktionen. Videndeling(uformelt via medarbejdere, der skifter job og formelt gennem forskningsnetværk og samarbejde om markedsføring og logistik). Reducerer omkostninger og øger innovation. Større arbejdskraft opland og dermed bedre match mellem medarbejdere og virksomheder. Giver mere effektiv arbejdskraft og større udvalg af arbejdskraft.

12 Wider Economic Benefits Agglomeration (klyngeeffekter) 12 Opgøres for 4 sektorer Industrisektoren Byggesektoren Service til forbrugere Service til industrien

13 Wider Economic Benefits Ufuldkommen konkurrence 13 Hvad er værdien? I dag medtager vi virksomhedernes gevinster i form af reduceret rejsetid, kørselsomkostninger, ovs. Men værdien for samfundet er virksomhederne output. Forskellen mellem værdien af input og output er en yderligere samfundsøkonomisk gevinst. I England er forskellen opgjort til 10 %.

14 Wider Economic Benefits Øget arbejdsudbud 14 Hvad er værdien? Når rejsetiden reduceres øges både fritid og arbejdstid for pendlerne og incitamentet til at arbejde øges for arbejdsløse.. Når arbejdsudbuddet øges betales der samlet set mere i skat. Den øgede skattebetaling er den velfærdsmæssige gevinst.

15 Wider Economic Benefits Ændret bosætningsmønster 15 Hvad er værdien? Transportprojekter ændrer tilgængeligheden og påvirker dermed bosætningsmønstret. Hvis folk bosætter sig, hvor jobbene indebærer en højere produktivitet er det en samfundsøkonomisk gevinst. Folk tager højde for den del af produktiviteten som afspejles i lønnen, men skattebetalingen er ikke medtaget i dag.

16 Wider Economic Benefits Hvornår skal de medtages? 16 Anbefalinger 1. Projektet øger tilgængeligheden i et område med betydelig økonomisk aktivitet. Områder med betydelig økonomisk aktivitet. 2. Projektets anlægsomkostninger er større end 200 mio. kr.

17 Wider Economic Benefits CASE: Crossrail 17 Crossrail facts Ny øst-vest jernbaneforbindelse gennem det centrale London. Forbinder Heathrow lufthavn, West End, City of London og Canary Wharf. Yderligere 1,5 mio menensker kommer indenfor 45 minutters pendlingsafstand af det centrale London. Åbner i London. Virksomheder i røde områder får større arbejdskraftopland Merværdi Samlet tillæg på 55%-82 % af værdien af tidsgevinster. Kilde: Crossrail Business Case Update: Summary Report, Department for Transport, U.K., juli 2011

18 Wider Economic Benefits Andre cases 18

19 Danske projekter med betydelige dynamiske effekter 19

20 ÅLBORG TRAFIKDAGE Metroens betydning for økonomien Andreas Egense Cheføkonom Metroselskabet Kristian Kolstrup Seniorkonsulent Incentive Partners 27. august 2012

21 27. august 2012/AEG Baggrund Hvad betyder metro for økonomien i hovedstaden?

22 Det handler om tilgængelighed 1.juli 2011/Initialer Helsingør Køge Hillerød Høje Tåstrup Myldretid i København gennemsnitshastighed 40 km/t 27 km/t 13 km/t Metro Bil Bus Odense Århus Ålborg Sverige Singapore New York London Beijing

23 27. august 2012/AEG Eksisterende viden Stærk sammenhæng mellem mobilitet og vækst Infrastruktur tiltrækker investeringer Boligpriser stiger nær Metroens stationer Intensiveret byudvikling omkring stationer Stationsnære butikker får kunder med kollektiv trafik

24 27. august 2012/AEG Trafik og vækst følges ad Trafik BNP Kilde: Betænkning 1493, Infrastrukturkommissionen, januar 2008

25 27. august 2012/AEG 50% 40% 30% 48% Infrastruktur efterspørges 30% 48 pct. af hovedstadens virksomheder mener, at infrastrukturforbedringer bør være kommunernes vigtigste prioritet. 20% 21% 10% 0% Forbedring af infrastruktur Lavere skatter og afgifter Bedre brug af private leverandører Kilde: Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel DI 2011

26 27. august 2012/AEG Infrastruktur efterspørges også internationalt What do you think should be the main priorities for your city's mayor/leadership in order to make your city more competitive for business? Improving public transport/roads 61% Improving schooling/education Encouraging multinational companies Improving safety and security Raising the city's profile and improving Reducing corruption Reducing environmental impact Supporting local businesses ahead of Improving healthcare facilities and Attracting major sporting/cultural events 15% 12% 11% 33% 32% 29% 27% 25% 22% 61 pct. af urban professionals fra hele verden mener, at infrastrukturforbedringer bør være politikernes vigtigste prioritet. Other 7% Kilde: Urban liveability and economic growth the Economist Intelligence Unit 2011

27 27. august 2012/AEG Tiltrækker investeringer

28 27. august 2012/AEG Øger værdien af boliger Stiger med 1,3 pct. for hver 100 meter du nærmer dig en Metrostation inden for en radius af en kilometer 13% 9,1% 5,2% 1,3%

29 Oversigt Effekter af en ny Metro Reducerede transportomkostninger Kontorer 10 En ny Metro reducerer rejsetid for - kollektiv transport - vejtransport (mindre trængsel) Skift i rutevalg og nye rejsende Dynamiske effekter Øget arbejdsudbud og skattebetaling Højere lejepriser for kontorer nær Metrostationer Nye kontorarealer: - Byudvikling - Tiltrækning Klyngeeffekter Detailhandel Konkurrenceeffekter Øget omsætning i detailhandel nær Metrostationer Højere lejepriser for butikker nær Metrostationer

30 Kontorer Hvad har vi gjort? 11 Højere lejepriser tæt på eksisterende Metrostationerne? Eksempel på plot af kontorlejemål nær Forum Station 1. Udtrukket lejepriser per m 2 for kontorlejemål fra databaser for København, Frederiksberg og Tårnby kommuner. 2. Bearbejdet BBR-data (samlet antal m 2 ). 3. Beregnet afstande til eksisterende Metrostationer. 4. Undersøgt sammenhænge. 5. Talt med ejendomsmæglere.

31 Kontorer Udbudspriser i København 12 Udbudspriser på kontorlejemål Merpris for kontorer nær Metrostationer viser højere priser op til 500 m fra en Metrostation i forhold til gennemsnitprisen i København. Indenfor 200 m afstand er stigningen i gennemsnit 16 %. Billedet genfindes for de enkelte Metrostationer. 18% 16% 14% 12% Værdistigningen afhænger af hvor meget betjeningen med kollektiv trafik i området løftes, når der kommer Metro. Steder med dårlig adgang til kollektiv trafik før Metroen blev bygget har oplevet de største stigninger, dvs. mere end 16 %. 10% 8% 6% 4% 2% 0% Meter fra station Kilde: Alle udbudspriser februar 2012 København (www.oline.dk og

32 Kontorer CASE: Metro til Sydhavnen 13 Med Metro til Teglholmen vil udlejningspriserne være ca. 10 % højere - Christoph Wiese, forretningsudviklingschef Home Erhverv Teglholmen / Sluseholmen Mulig linjeføring af ny Metro til Sydhavnen Gode forbindelser for bilister til Københavns centrum og motorvejsnettet. Dårlige kollektive forbindelser (bus med lav frekvens). Langt (over 1 km) til nærmeste S- togsstation.

33 Kontorer CASE: VALAD CPH Business Park 14 Med Metro til Avedøre Holme vil jeg mene, at lejen kunne være op til 25% højere - Jørgen Jørgensen, direktør EDC Erhverv VALAD CPH Business Park Gode motorvejsforbindelser (Amagermotorvejen). Dårlige kollektive forbindelser (bus med lav frekvens).

34 Detailhandel Hvad betyder Metroen for butikker? 15 Placering i kundeflowet er alfa og omega. Ca. 50 % af kunderne kommer fordi de ser butikken. - Kennet Skyggelund Wienecke, Økonomidirektør McDonald s Danmark Kunder kan opdeles i to grupper McDonald s nær Nørreport Metrostation Impulskunder Metroen øger antallet af kunder for butikker nær Metrostationen. Målrettede kunder Metroen gør det nemmere for kunderne at nå butikken. Placeringer med høj trafik er afgørende. Ca. 70 % af alle køb er impulskøb. - Jørgen Lindemann, Udviklingschef 7-Eleven

35 Detailhandel Case 7-Eleven 16 Hvad har vi gjort? Undersøgt om omsætningen i 7-Eleven butikker nær Metrostationer er steget mere end den generelle udvikling. Den generelle udvikling er fundet ud fra et gennemsnit af 7-Eleven butikker, der ikke ligger nær en Metrostation. 7-Eleven butikker tæt på Metrostation og referencebutikker Butikker tæt på Metrostation Referencebutikker Metrostation Kilde: 7-Eleven

36 Detailhandel Case 7-Eleven 17 Metroen øger omsætningen Udvikling i omsætning, 2002 = indeks 100 i butikker tæt på Metroen. Efter indførelsen af Metroen steg omsætningen i 7-Elevens butikker tæt på Metroen med 9 % fra 2002 til 2004, hvor referencebutikkerne oplevede et fald i omsætningen på 2 % i samme periode %-point højere vækst Butikker tæt på Metro 100 Referencebutikker Lergravsparken - Lufthavnen åbner Nørreport - Frederiksberg/Vanløse åbner Nørreport - Lergravsparken åbner Kilde: 7-Eleven

37 Detailhandel Case 7-Eleven 18 Metroen øger omsætningen Udvikling i omsætning, 2002 = indeks 100 i butikker tæt på Metroen. 160 Efter indførelsen af Metroen steg omsætningen i 7-Elevens butikker tæt på Metroen med 9 % fra 2002 til 2004, hvor referencebutikkerne oplevede et fald i omsætningen på 2 % i samme periode. 140 Butikker tæt på Metro Udviklingen fra %-point højere vækst Referencebutikker til 2011 er næsten ens for de to grupper af butikker. Den øgede omsætning er således permanent Lergravsparken - Lufthavnen åbner Nørreport - Frederiksberg/Vanløse åbner Nørreport - Lergravsparken åbner Kilde: 7-Eleven

38 Detailhandel Effekt af placering sammen med Metrostation Metroen har den fordel, at kunderne ikke skal bekymre sig om de kan nå deres tog. - Jørgen Lindemann, Udviklingschef 7-Eleven 19 Analyse 7-Elevens butikker på S-togsstationerne er en god case for hvad, der kan forventes af omsætning ved etablering af en butik nær en Metrostation. 7-Eleven butik på Sjælør S-togsstation

39 Detailhandel Effekt af placering sammen med Metrostation 20 Hvad har vi gjort? 1. Analyseret omsætningstal for 7-Eleven på knap 40 S-togsstationer i oktober Analyseret passagertal for samme stationer i samme periode. 3. Beregnet gennemsnitlig omsætning per passager (og taget højde for at en del af omsætningen kommer fra personer, der ikke er passagerer). 4. Korrigeret for at indkomsten blandt S- togs passagerer og Metropassagerer ikke er ens. Resultat? Omsætning per Metropassager* er i gennemsnit 1,5 kr. for en butik med kioskvarer tæt ved stationerne. Omsætning Analyse af sammenhæng mellem passagertal og omsætning, oktober måned Høj Omsætning 0 Lineær (Predicted Omsætning) Antal rejsende (påstigere og afstigere) Kilde: Beregninger på baggrund af informationer fra 7-Eleven, DSB og Transportvaneundersøgelsen. * En passager er enten en påstiger eller afstiger på stationen. Note. Omsætning er vist relativt, for at man ikke kan identificere enkelte butikker.

40 Detailhandel Cityringens stationer har mange passagerer 21 De nye stationer på Cityringen 2018 Forventet omsætning som følge af Metropassagerer, mio. kr. årligt har mange passagerer og dermed stor potentiel omsætning. København H Kongens Nytorv Østerport Nørrebro Gennemsnit Frederiksberg v/christiansborg v/vibenshus Runddel v/frederiks Kirke v/trianglen v/poul Henningsens Plads v/nørrebros Runddel v/enghave Plads v/rådhuspladsen v/rådmandsmarken v/platanvej v/aksel Møllers Have Omsætning per Metropassager* er i gennemsnit 1,5 1,5 kr. kr. for en Metro-butik med kioskvarer med tæt ved kioskvarer. stationerne. Kilde: Beregninger på baggrund af informationer fra 7-Eleven, DSB, Metroselskabet og Transportvaneundersøgelsen. * En passager er enten en påstiger eller afstiger på stationen.

41 Samfundsøkonomi Dynamiske effekter 22 Cityringen, mio. kr. Metro til Nordhavn, mio. kr. Hvad har vi gjort? 1. Kombineret engelske erfaringer og de samfundsøkonomiske analyser af Metro City Ringen og Metro til Nordhavn. Er de yderligere effekter så store? Kan engelske erfaringer overføres? 2. Hvad hvis effekterne fra England kan overføres direkte? Klyngeeffekter Interval Klyngeeffekter Interval Konkurrence Øget arbejde Konkurrence Øget arbejde

42 Tak for opmærksomheden 27. august 2012/AEG

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007

Fælles Passageranalyse. Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 Fælles Passageranalyse Hvor blev de af? Passagerudviklingen i Hovedstadsområdet 2002-2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fælles Passageranalyse

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik

HT + Trafikministeriet. Projekt Basisnet Resumérapport. Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik HT + Trafikministeriet Projekt Basisnet Resumérapport Tre bud på opgradering af Københavns kollektive trafik Maj 1999 Indhold Baggrund og sammenfatning Projekt Basisnet - hvorfor... 3 Projekt Basisnet

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark university of copenhagen Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013 REGION HOVEDSTADEN ANALYSE AF HOVEDSTADSREGIONEN SOM INTERNATIONALT TRANSPORTKNUDEPUNKT

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere