Holbæks styrke byen og oplandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæks styrke byen og oplandet"

Transkript

1 Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer og loyale medarbejdere... God pris og fin modtagelse trak KWH Pipe til Svinninge... Det er rart at sætte noget i gang på sin hjemegn... Større synlighed giver flere medlemmer...

2 Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer og loyale medarbejdere... God pris og fin modtagelse trak KWH Pipe til Svinninge... Det er rart at sætte noget i gang på sin hjemegn... Større synlighed giver flere medlemmer... Holbæk Teater, Holbæk Regionens Erhvervsråd og en gruppe unge har fundet sammen i et projekt, der er til stor gavn for alle parter. Læs mere om samarbejdet på side 4 og 5. Foto: Ricky Molloy - rickymolloy.dk Indhold Holbæks styrke byen og oplandet Holbæk skal satse på iværksætterne Holbæk er en by med muligheder Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet Vigtigt, at også de ansatte har et godt netværk Netværket er vigtigt i en provinsby Vi har brug for at vise, at vi er en seriøs virksomhed Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev Tæt på de gode råvarer og loyale medarbejdere God pris og fi n modtagelse trak KWH Pipe til Svinninge Det er rart at sætte noget i gang på sin hjemegn Større synlighed giver fl ere medlemmer Erhvervsrådet er et nødvendigt netværk Nye medlemmer Nu og da fornemmer man, at fællesskabet i den nye storkommune, Holbæk, fortsat mangler at blive fasttømret. Mange fra lokalsamfundene taler om, at al udvikling sker i Holbæk, og mange borgere fra Holbæk er ikke bevidste om lokalsamfundenes store værdi for byen. Sandheden er den, at kombinationen af byen og oplandet skaber en mangfoldighed og en styrke, som gør Holbæk kommune attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i. Naturligvis er Holbæk by qua sin størrelse rig på mange virksomheder og attraktioner, og byens navn vil ofte blive brugt i brandingen af hele kommunen simpelthen fordi Holbæk er mere kendt i landet end de mindre sammenlægningskommuner. Men i dette blad har vi valgt at sætte fokus på, at oplandet i høj grad har stor betydning for erhvervsudviklingen, som igen er med til at skabe et aktivt liv uden for den større by. Vi har været en tur i Svinninge, og herfra bringer vi nogle gode erhvervshistorier, som bekræfter, at det ikke kun er Holbæk by, der har eneret på udviklingen. Havde bladet været større, kunne vi have bragt endnu flere historier fra andre virksomheder, for der er heldigvis mange, der medvirker til vækst uden for Holbæk, men indenfor kommunen. Det vil vi komme mere ind på i de kommende numre. I vores sommernummer af viden og vækst kommer vi også forbi erhvervsrådets tidligere formand gennem 6 år, Ole Bjørk, som vi har interviewet i anledning af hans pensionering fra Nordea. Her i lederen vil jeg gerne på vegne af sekretariatet rette en stor tak til Ole Bjørk for hans store bidrag til udviklingen af erhvervsrådet og hans bidrag til udviklingen af det lokale erhvervsliv. Det er Ole i en nøddeskal at have blik for fremtiden og udviklingen, og det skinner tydeligt igennem i artiklen om ham, hvor hans fokus er rettet på at værne om iværksætteri og det eksisterende erhvervsliv med udviklingspotentiale. Erhvervsrådet har også i dette forår gennemført en konjunkturanalyse, og forventningerne til de kommende 6 måneder er positiv. Vores lokale erhvervsliv forventer øget omsætning, eksport og overskud. Det er opløftende læsning, og du kan læse hele analysen ved at gå ind på erhvervsrådets hjemmeside: www. hre.dk Jeg ønsker alle vores læsere en god sommer held og lykke med opladningen af batterierne, så der er fuld power på, når vi mødes efter ferien til fornyet indsats for væksten i Holbæk og opland. Udgiver: HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ansvarshavende redaktør: Kenny Jensby Oplag: stk. Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Layout: Stanley Design Holbæk ApS 2 HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK- T F Kenny Jensby Erhvervsdirektør

3 Tema Netværk Holbæk skal satse på iværksætterne Erhvervslivet i Holbæk skal blomstre ved at hjælpe iværksætterne på vej og vækstvirksomheder videre. Men der skal også være mod til at sige nej til de ideer og planer, der ikke holder, siger afgående områdedirektør Ole Bjørk. Holbæk skal bevare og udbygge sin erhvervsprofi l ved at støtte iværksætterne og fremelske de gode ideer. Men også ved fremover at have lidt mere fokus på de virksomheder, der har vækstpotentiale, men som risikerer at gå i stå, fordi virksomhedsejeren mangler viden og input til at komme videre. Det er et par af de gode råd, Nordeas områdedirektør Ole Bjørk giver videre til det nordvestsjællandske erhvervsliv, som han har fulgt og været en del af de sidste 24 år. Efter i alt 44 år som bankmand tager han 1. juli fat på sit otium, men den måske lidt vemodige anledning får ikke Ole Bjørk til at finde skåltalerne frem. Tværtimod er hans udtalelser båret af en god portion realisme: Holbæk skal satse på iværksætterne. Vi skal have en underskov af virksomheder, der drives af folk, der har lyst og ikke mindst vilje til at være selvstændige. Det er en udvikling, der ikke skal bæres af iværksætterydelser men af det frie initiativ og robuste forretningsplaner med fremtid i. Men alle vejledere og rådgivere, der arbejder med virksomhederne, skal også have modet til at sige, når en ide ikke duer. Det er ikke kun bankerne, der skal tage de upopulære beslutninger. Advokater, revisorer og andre rådgivere har også et ansvar. Vækstfabrikken viser vejen Ole Bjørk anser vækstfabrikken som en del af svaret på den erhvervsudvikling, der er fremtid i for Holbæk. Han bifalder ideen om en rugekasse, hvor ideer og små virksomheder kan vokse sig større og mere solide i samarbejde med professionelle sparringspartnere. Men især ser Ole Bjørk en udfordring i at sikre vækst til de virksomheder, der har fået lidt størrelse og som ikke helt ved, hvordan de skal komme videre i deres udvikling: Vi er ikke altid gode nok til at pleje vækstvirksomhederne, som har været i gang i en periode, og vi skal passe på, at ellers sunde virksomheder ikke giver op. Det er folk, der brænder for noget, men som også kan brænde ud på grund af især de administrative opgaver, der ofte følger med vækst og fl ere medarbejdere. Vi skal hjælpe dem ved at stille nogle krav og fortælle dem, at de er nødt til at blive virksomhedsledere. Alle virksomheder har brug for sparring og coaching for at komme videre, siger Ole Bjørk, der ud over sin store erfaring fra bankverdenen også har været formand for Holbæk Regionens Erhvervsråd i en firårig periode. Holbæk skal ikke være et Mini-København Ud over at skabe vækst med nye virksomheder - og passe godt på dem, området har i forvejen - skal Holbæk-området ifølge Ole Bjørk sørge for at trække gode skatteborgere til. Dels fordi de ofte har uddannelser, som virksomhederne efterspørger, men også fordi deres indtægter er vigtige for det nordvestsjællandske område, der ellers er kendetegnet ved arbejdsløshed og skilsmisse-procenter, der ligger over landsgennemsnittet. Og et uddannelsesniveau, der ligger under. Ole Bjørk erkender, at markedskræfterne delvist spiller ind på udviklingen af egnen. Hvis huspriserne i København dykker for meget - og hvis prisen på benzin samtidig bliver for høj - så er der risiko for, at nogle af tilflytterne rykker tilbage til hovedstaden, fordi det er blevet for dyrt at pendle. Men borgere og politikere har også stor indflydelse på, hvor attraktiv de vil gøre Holbæk-egnen for tilfl ytterne. Ole Bjørk er ikke i tvivl om, at Holbæk ikke på samme måde kan tiltrække nye borgere, hvis byen i for høj grad bliver en satellit af København. Han understreger, at Holbæk som bosætningskommune netop har sin styrke ved at være sig selv, og tilfl ytterne nyder netop, at egnen har mere tid, bedre plads, mere vand og renere luft end København, som de kommer fra. 1. juli forlader Ole Bjørk bankverdenen efter 44 års tjeneste - de 24 år som leder og direktør i det vestsjællandske område. Hans råd til erhvervslivet og politikerne er at værne om iværksætterkulturen og i øvrigt at sørge for, at Holbæk bevarer sit særkende som provinsby. Nyistandsatte kontorer på Hørbygaard Gods udlejes Enestående kontorer i vores historiske kampestensbygninger. Her forenes århundreders historie og arkitektur med topmoderne og lyse kontorfaciliteter. Rammerne er i orden, der er gode parkeringsforhold og de bedst mulige IT- og teknikforhold med super hurtig fiberbredbåndsforbindelse. Godsets park og skov gør arbejdspladsen på Hørbygaard til en daglig oplevelse. Kom og se det! Hørbygaard - kontorlandsby Tuse Næs Vej Tel: Stanley Design Holbæk ApS 3

4 Tema Netværk Holbæk er en by med muligheder Foto: Ricky Molloy - rickymolloy.dk Fem unge fra EUC Nordvestsjælland har fået ideen til at udvikle det bakteriefri dørhåndtag. Arbejdet med håndtaget har blandt andet givet dem et million-tilbud og lært dem at præsentere deres ide både for publikum og på tv. Når det er almindeligt kendt, at dørhåndtag ofte er bakteriebomber og smittespredere, må der være fremtid og penge i at opfinde et håndtag, der kan dræbe bakterierne. Så enkelt og så logisk er tankesættet bag et nyt produkt, som fem unge fra EUC Nordvestsjælland er i gang med at udvikle. Pernille Jensen og Sara Jagd fra HHX - den gymnasiale handelsuddannelse på EUC Nordvestsjælland - var de første til at spore sig ind på ideen om håndtaget, og projektet tog for alvor form, da de via projekter på tværs af de forskellige uddannelser på EUC fandt sammen med William Find, Matthias Boksa og Benjamin Grøne fra HTX, den tekniske gymnasielinje. Alle fem unge har innovation som fag, og de kan i dag kigge tilbage på et forløb, der ligger langt fra et almindeligt uddannelsesforløb: Det har været utrolig spændende, og vi har fået en masse erfaring fra den virkelige verden uden for skolen. Vi har fået en indsigt og en viden, som vi aldrig kunne få i et almindeligt skoleforløb, lyder konklusionen. Nyttige tips fra teaterlederen De fem elever undersøgte til en start, hvordan håndtaget bedst kunne dræbe bakterierne. Sprit blev hurtigt udelukket på grund af brandfare, og UV-lys blev valgt fra, fordi det var for farligt. Via en del research fandt holdet ud af, at en helt ny type lys, HINS, havde alle de rigtige egenskaber. Der er tale om en lyskilde, som forskere i Skotland først nu er ved at være færdige med at udvikle. Med alle de grundlæggende principper på plads deltog holdet fra Holbæk på en række messer og i regionsmesterskabet, som organisationen Young Enterprise arrangerer: Det kunne være gået meget bedre. Det var kun på grund af den gode ide, vi gik videre, lyder de unges vurdering af deres indsats ved mesterskabet. Erhvervskonsulent Caspar Christensen fra Holbæk Regionens Erhvervsråd overværede mesterskabet, og han giver de fem elever ret i, at deres præsentation ikke var særlig sprudlende, som han udtrykker det. Holdet fra Holbæk gik dog videre til Danmarksmesterskabet, og Caspar Christensen anbefalede dem at gøre noget ved deres præsentationsteknik. På Holbæk Teater hos teaterets ledere, Kristoffer Møller Hansen og Brian Kristensen, lærte eleverne at holde naturlige pauser, at finde det rigtige toneleje og at sende et budskab af sted. Og ud over, at de med de nye teknikker klarede præsentationen ved danmarksmesterskabet til topkarakter, kunne Pernille og Benjamin også bruge deres nye viden i et direkte interview i Godmorgen Danmark på TV2: Vi havde ikke klaret det hele så godt, hvis vi ikke havde fået hjælp af Kristoffer og Brian, understreger holdet. Mødet med teaterlederne Kristoffer Møller Hansen og Brian Kristensen har gjort de unge fra EUC Nordvestsjælland mere sikre. Her er førstnævnte i gang med at give gode råd til Matthias Boksa. Skolen kommer før opfindelsen Undervejs i arbejdet med håndtaget har Sara, Pernille, Benjamin, Matthias og William fået et tilbud om samarbejde med en innovationsfond, der ville bidrage med 1,8 millioner kroner til udviklingen af håndtaget. Men lige nu har de fem valgt at sætte fuld fokus på deres skole for at indhente de mange timer, de har forsømt på grund af deres innovationsprojekt. De har alle et år tilbage hos EUC Nordvestsjælland, og lige nu ser det ud til, at opfindelsen bliver sat på stand by. Holdet overvejer at få deres ide patenteret midlertidigt, og er klar over, at deres projekt kræver mere tid og energi, end de kan lægge i det på nuværende tidspunkt. Men de er enige om, at iværksætterarbejdet har givet dem en viden og en indsigt, de ellers ikke ville have fået: Vi har fået utrolig megen hjælp fra rigtigt mange mennesker. Vi har lært, at Holbæk ikke kun er en festby og et sted at gå i skole - det er også en by med muligheder, lyder konklusionen fra Benjamin Grøne. Vi har følgende certificeringer: Svanemærket tryksag Danmarks grønneste trykkeri prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus K. P. DANØSVEJ HOLBÆK. TLF.:

5 Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet Foto: Ricky Molloy - rickymolloy.dk Holbæk Teater vil rigtig gerne lære virksomhedslederne, hvordan de brænder bedre igennem over for kunder og medarbejdere. I en verden med flimmer, farver, kort taletid og mange informationer er det vigtigt at kunne levere sit budskab præcist og sikkert. Men også med en gennemslagskraft, så budskabet lagrer sig hos dem, der lytter. Og det er bestemt ikke en medfødt evne hos ret mange at kunne brænde igennem - at kunne holde publikum fanget. Men det kan læres, og Holbæk Teater åbner rigtig gerne sine døre for virksomhedsledere, sælgere og andre, der gerne vil være lidt skarpere i deres kommunikation. til at præsentere sine budskaber for andre Det kan være ledere over for medarbejdere, det kan være folk, der arbejder med opsøgende salg. Det handler om at skralde alle de ting væk, som vi ubevidst foretager os, som forstyrrer budskabet. Vi skal nå ind til budskabet og personen, forklarer Kristoffer Møller Hansen. Langt de fleste mennesker har typisk nogle såkaldte tics - nogle særlige bevægelser, vi gør helt ubevidst, når vi kommer ud i pressede situationer. Træningen med teaterfolkene giver blandt andet en mere rolig performance, og man lærer at bruge pauser i talestrømmen på en konstruktiv måde. Fokus på præsentationsteknik i efteråret Erhvervskonsulent Caspar Christensen fra Holbæk Regionens Erhvervsråd er meget tilfreds med den kontakt, der er kommet mellem råd og teater - blandt andet via et erhvervsprojekt med fem unge fra EUC Nordvestsjælland. Han mener, at der er alt for lidt fokus på den personlige performance og præsentationsteknik i forhold til, hvor stort udbytte den rigtige træning kan give. Det er noget, vi gerne vil arbejde mere med i erhvervsrådet, og vi har lagt et forløb ind i et større arrangement til efteråret, forklarer Caspar Christensen, som også mener, at politikere og ledere i offentlige virksomheder kan have glæde af et samarbejde med teaterfolkene. Og Kristoffer Møller Hansen er meget åben for samarbejdet: Jeg synes, det er genialt, at erhvervsrådet får os alle til at arbejde sammen. Det er innovativt, og det løfter os alle op: Vi får et bedre teater og et bedre erhvervsliv. Og forløbet med de unge fra EUC har løftet uddannelsen op. Alle udnytter deres kompetencer bedre, lyder det fra teaterchefen. Teaterleder Kristoffer Møller Hansen mener, at teateret og erhvervslivet kan have stor glæde af hinanden fremover. Jeg vil bestemt opfordre erhvervslivet til at bruge os på den måde. Det handler om at blive bedre til at præsentere noget på en overbevisende måde. Man skal påtage sig den rolle, man gerne vil have. Som leder, som sælger og såmænd også i et parforhold, fortæller Kristoffer Møller Hansen, der her i foråret har overtaget ledelsen af Holbæk Teater sammen med makkeren Brian Kristensen. De har begge arbejdet som coaches for folk inden for mange brancher - såmænd også for præster. Og i alle tilfælde har det handlet om at blive bedre Erhvervslivets bank Danmarks ældste bank stiftet i 1871 under navnet DiskontoBanken John Larsen Filialdirektør Tlf Vi har kræfterne til at løfte de opgaver, der gør os til en god samarbejdspartner. Du kan trække på vores ekspertviden og kompetencer inden for alle typer erhvervsrådgivning. DiBa Bank Ahlgade 63 Tlf

6 Tema Netværk Vigtigt, at også de ansatte har et godt netværk Som bankmand og som privatperson har direktøren i Spar Nord Holbæk, Willy Lisby, skabt sig et stort netværk af både professionelle og private kontakter i det nordvestsjællandske område. Han er meget bevidst om at bruge sit netværk men lægger mindst lige så stor vægt på, at også de ansatte i banken er godt forankret og aktive i bankens lokalområde: Det personlige netværk betyder meget, når jeg skal ansætte nye medarbejdere. Selvfølgelig skal deres evner som bankfolk være helt i orden, men det er vigtigt, at vores rådgivere har det rigtige drive og det rigtige energi 24 timer i døgnet, selv om de kun er på arbejde 37 timer om ugen. Både i min tid i Roskilde Bank og nu i Spar Nord har langt de fleste medarbejdere et lokalt netværk, som de kan trække på. Især er det vigtigt, at vores rådgivere i deres fritid bevæger sig rundt de kredse, der er i lokalområdet, i foreninger og i de forskellige familie-relationer, forklarer Willy Lisby. Den erfarne bankmand har naturligvis et meget stort netværk via sine mange år i lokale pengeinstitutter, og han er blandt andet aktiv i erhvervsrådet, hvor han møder mange andre erhvervsfolk. Men også som privatperson i forskellige sammenhænge møder Willy Lisby en række kontakter, som han trækker på: Netværk udbygges hele tiden, hvor man oplever noget nyt det være sig i foreninger relateret til erhvervslivet eller personer via mit job, eller hvor der er tale om mere privat karakter. Hele tiden møder jeg spændende personer, som jeg sætter pris på. At skabe netværk er en naturlig del af alt det, jeg foretager mig både som bankmand og som privatperson, forklarer Willy Lisby. Men han understreger, at de gode kontakter kun kommer, hvis man indgår i nogle sammenhænge og færdes i nogle kredse, hvor man befinder sig godt og kan lide at være. Det bliver for kunstigt og uholdbart, hvis man som person - professionelt og privat - begynder at færdes i nogle kredse, hvor man ikke rigtigt trives eller føler sig hjemme. Forudsætningen for at skabe nogle gode relationer er, at man befinder sig godt med de mennesker, man er iblandt, forklarer Willy Lisby. Netværket er vigtigt i en provinsby Da Helle Dyhr Hector flyttede til Holbæk for fem år siden, kendte hun ikke meget til byen - men det har hun indhentet. Som autoriseret ejendomsmægler hos DanBolig er kendskabet til egnen en vigtig faktor, og ikke mindst via sine netværk har hun på få år fået mange kontakter både privat og professionelt. BygBedst og erhvervsrådet er via Junior Chamber nogle af de steder, hun har været aktiv og synlig: 6 Via Junior Chamber har jeg fået skabt rigtig mange gode kontakter, og jeg tror, netværket betyder rigtig meget i en større provinsby som Holbæk. Mange kender hinanden meget bedre i forhold til f.eks. hovedstaden, hvor man kan bo i den samme opgang i flere år uden at kende naboen, fortæller Helle Dyhr Hector. Hendes arbejdsdag handler i høj grad om at skabe forretninger for DanBolig. Derfor bruger hun i Junior Chamber en del energi på arbejde, der er mere socialt betonet og som i høj grad handler om at gøre en forskel for mennesker, som af en eller anden årsag er dårligere stillet end gennemsnitsborgeren. På den måde føler jeg, at jeg har mange tangenter at spille på. Når jeg er en del af et netværk som Junior Chamber, er det meget som privatperson, jeg er med, men selvfølgelig kan det også betyde forretninger for DanBolig, og det er jo en ekstra bonus, siger Helle Dyhr Hector. Hun er ikke i tvivl om, hvad der motiverer hende til at gå ind i forskellige netværk: Jeg tror først og fremmest det handler om at være med til at gøre Holbæk til et endnu bedre sted at bo. Det er en udvikling, man kan være med til at præge gennem sine netværk. Vi har brug for at vise, at vi er en seriøs virksomhed Når indehaveren af Krogh Rasmussen Rengøring, Jens Krogh Rasmussen, indgår i en række netværk, er det blandt andet for at vise omverdenen, at han driver en professionel virksomhed i en branche, hvor der mange meget forskellige aktører. Ved at indgå i nogle aktiviteter sammen med andre virksomheder og erhvervsfolk har jeg mulighed for at vise, at jeg er seriøs omkring min virksomhed. Det sender et signal om, at vi arbejder professionelt og har rene linjer hele vejen igennem, forklarer Jens Krogh Rasmussen. Og det er der brug for i det, han kalder for den hårdeste branche, fordi man for meget få midler og uden særlige forudsætninger kan etablere et rengøringsfirma. Det kræver hverken uddannelse eller de helt store summer: Ud af virksomheder i Danmark er vi kun 225, der er med i arbejdsgiverforeningen og har overenskomst. Der åbner hver dag to nye rengøringsfirmaer og to andre lukker, fordi det er så nemt at komme i gang. Det viser lidt om, hvad vi er oppe imod. Vi har brug for at fortælle, vi er et af de seriøse firmaer på markedet, siger Jens Krogh Rasmussen, der har 18 medarbejdere ansat. Han er ikke sikker på, at han på den korte bane henter kunder ved at være synlig og aktiv i nogle netværk. Men han håber, at de forskellige netværk på lang sigt også vil påvirke bundlinjen positivt. Og så får han en masse input uanset om det er sociale erhvervsnetværk, han indgår i, eller om det er nogle af erhvervsrådets kurser, han tager del i: Det udvider min horisont at tale med andre erhvervsfolk og få nogle forskellige input, og kurserne bruger jeg meget for at blive opdateret på nogle særlige områder.

7 Svinninge Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev Foto: SEAS-NVE Seas-NVE har ingen planer om at ændre på strukturen med to afdelinger. Men det begynder at knibe med plads nok til at rumme vækst og ambitioner. SEAS-NVE har aldrig problemer med at skaffe arbejdskraft. Virksomheden ligger helt i top inden for medarbejder-tilfredshed. Da NVE blev etableret i Svinninge i 1913, blev byen valgt, fordi den havde togforbindelsen og lå centralt mellem Kalundborg og Holbæk. Siden er bygningskomplekset udvidet adskillige gange, og da selskabet fusionerede med SEAS i 2005, blev Svinninge valgt som hovedkontor. Men selv om virksomheden ikke har megen plads til vækst rent fysisk, er selskabet ikke ved at forlade stationsbyen, understreger direktør Jesper Hjulmand. Han vedstår dog gerne, at SEAS-NVE på sigt kan få vanskeligt ved at rumme sin ambition om vækst på de nuværende adresser. Da vi fusionerede i begyndelsen af 2005, sørgede vi for at finde både en mental og en fysisk balance mellem de to steder. Virksomheden skal arbejde som ét hold - det er noget, jeg bruger utrolig megen energi på. En fusion med to kulturer giver naturligvis nogle udfordringer. Selskabet hører naturligt til begge steder, og vi kommer ikke til at flytte de to afdelinger sammen på en af de nuværende adresser, siger Jesper Hjulmand. Han er samtidig helt åben omkring, at virksomheden kan få svært ved leve op til sine ambitioner og om vækst inden for de nuværende rammer: En af vores strategier er, at vi gerne vil indgå i fusioner, og det giver naturligvis nogle udfordringer, hvis det f.eks. skal ske med selskaber vest for Storebælt, forklarer Jesper Hjulmand. En af landets bedste arbejdspladser Selv om han er meget glad for Svinninge-området på grund af den loyale arbejdskraft, de grønne omgivelser og den historiske tilknytning, er han meget bevidst om, at SEAS-NVE skal være et selskab, som ikke tiltrækker medarbejdere på grund af beliggenhed men på grund af de kvaliteter, virksomheden har som arbejdsplads. SEAS-NVE nåede i 2008 den næsthøjeste scorer inden for medarbejdertilfredshed i Danmark, og sidste år lå virksomheden igen i top tre - med en førsteplads i disciplinen loyalitet. Begejstring, glæde og sammenhold skal ifølge Jesper Hjulmand være et kendetegn for de godt 600 medarbejdere. Simpelthen fordi tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder. Let at skrive - men kun muligt at praktisere med hårdt arbejde. Og indsatsen giver resultater: SEAS-NVE har aldrig problemer med at få arbejdskraft - heller ikke f.eks. ingeniører, som der indimellem ellers godt kan være rift om. Traditionelt kommer mange ansatte fra lokalområdet, men en ny opgørelse viser, at et stigende antal medarbejdere - i øjeblikket 80 - bor uden for forsyningsområdet, dvs. Nordsjælland og København. Milliard-investering giver lokale jobs Det ændrer dog ikke ved, at SEAS-NVE er bevidst om sit tilhørsforhold, og Jesper Hjulmand sætter pris på et godt samarbejde med det lokalsamfund, som virksomheden er en del af. Han fremhæver, at forholdet mellem kommune og virksomhed er båret af gensidig respekt. Direktøren nævner som eksempel, at kommunen indlagde et besøg hos SEAS-NVE, da statsminister Lars Løkke Rasmussen var på egnen for halvandet år siden, og omvendt har alle kommuner sæder i selskabets repræsentantskab. Desuden har Jesper Hjulmand siddet i bestyrelsen for Holbæk Regionens Erhvervsråd, og senest har der været samarbejde om 10 el-biler, som i øjeblikket bliver prøvekørt af borgere i Holbæk Kommune. Herudover genererer SEAS-NVE en betydelig omsætning. Både i år og næste år investerer selskabet på forskellige fronter for omkring én milliard om året for at sikre el og fibernet til områdets borgere. Det er en opgave, som også kaster betragtelige opgaver af til underleverandører, der ofte hentes blandt de lokale håndværkere. SEAS-NVE investerer i år og næste år omkring en million kroner, og det giver betragtelige opgaver til underleverandører i området. Her er det dog folk fra egne rækker, der er i gang. Revisionsfirmaet Flemming Hansenn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Centergaarden Ahlgade Tlf Fax:

8 Svinninge Tæt på de gode råvarer og loyale medarbejdere Beauvais foods er en væsentlig del af Svinninges identitet. Mange lokale landmænd leverer råvarer til virksomheden, og nogle familier har været på fabrikken i flere generationer. Danske kokke har de seneste år fået øjnene op for de fine afgrøder på Lammefjorden, men reelt gjorde fødevarefabrikken Beauvais foods opdagelsen allerede i 1950 erne. Egnens gode råvarer var den afgørende årsag til, at virksomheden i 1957 valgte at etablere sin nye fabrik i Svinninge. I 2011 bidrager lokale landmænd fortsat med store mængder grøntsager til fabrikken, og samtidig har de sidste 55 år vist, at Svinninge og omegn har været i stand til at levere solid og loyal arbejdskraft: Vi har ikke ret stor udskiftning i staben. Mange bliver her til de skal på pension, og vi har familier, der har været her i fl ere generationer. Det får vores medarbejdere til at føle et større ansvar og skaber større identifikation med virksomheden. På den måde får virksomheden og egnen jo i høj grad en fælles historie, siger Klaus Kjeldal, der er produktionsdirektør på fabrikken i Svinninge. Fint forhold til kommunen Beauvais har honoreret landmændenes og medarbejdernes loyalitet ved at udvikle fabriksanlægget i Svinninge ad flere omgange, og det er hver gang sket i et meget fint samarbejde med henholdsvis Svinninge og Holbæk kommuner: Det har aldrig været et problem at købe den nødvendige jord og foretage de forskellige udvidelser. Vi har fået en meget fi n behandling i alle årene, siger Klaus Kjeldal. Senest opførte Beauvais foods i 1998 en marmeladefabrik på grunden i Svinninge, hvor virksomheden også har sit eget rensningsanlæg for at skåne nærmiljøet. Men selv om fabrikken råder over store jordarealer omkring bygningerne, er der ikke fl ere udvidelser på vej lige nu: Vi har i dag en passende kapacitet ved at køre med daghold, men får vi brug for at udvide med aften- og nathold har vi en udfordring med støjniveauet på fabrikken. Svinninge har vokset sig større, og vi er nu placeret i byzone, hvor der er strengere krav for støjniveauet om natten. De krav kan vi ikke overholde i øjeblikket på grund af selve produktionen og den lastbil-trafik, det vil medføre, forklarer Klaus Kjeldal. Tæt på de danske forbrugere Beauvais foods valgte i 2008 at etablere pastafabrikken Pastella med 50 medarbejdere i Skovlund i Jylland. Vi undersøgte mulighederne for pastaproduktion i Svinninge, men da produktionen allerede var etableret i Skovlund, var det afgørende at kunne trække på de kompetencer, der var på fabrikken i forvejen. Det var den økonomisk mest rentable løsning, lyder den enkle forklaring fra produktionsdirektøren. Han kan ikke sige, om og hvornår der kommer nye produktioner til Svinninge, men han understreger, at Beauvais foods er meget tilfreds med at ligge i den lille stationsby: Vi har ingen planer om at fl ytte. Vi er meget tilfredse med både medarbejdere og samarbejdet med de lokale landmænd. Her er vi tæt på de danske forbrugere og har en meget fl eksibel produktion. Beauvais foods konkurrerer primært på kvalitet, og det kan vi levere på fabrikken i Svinninge. Mange bliver her til de skal på pension, og vi har familier, der har været her i fl ere generationer, fortæller produktionsdirektør Klaus Kjeldal om staben på Beauvais foods i Svinninge. AMU på EUC Nordvestsjælland EUC Nordvestsjælland udvikler mennesker Forandring og udvikling er centrale værdier for os. For at det skal lykkes må vi hele tiden udvikle os selv. Og det gør vi! Miljøet skal passe til uddannelsen Det er centralt for fagligt udbytte at rammerne passer til uddannelsen. Vi arbejder derfor hele tiden med at skabe det bedste læringsmiljø for både unge og voksne. At udvikle mennesker kræver rummelighed Det er en stor opgave, men da vi vil være et førende uddannelsessted, er det en opgave vi griber. Hver dag! Det er derfor, vi kan sige, at du kan finde dit livs uddannelse på EUC Nordvestsjælland. Klik ind på - og tilmeld dig online 8

9 God pris og fin modtagelse trak KWH Pipe til Svinninge For plastfabrikken i byens udkant betyder det meget, at både medarbejdere og vognmænd let komme til og fra virksomheden. Beliggenheden er perfekt til det danske marked, og der er plads til udvidelser. Efter 30 år i de samme lokaler i Kr. Såby blev forholdene for syv år siden lidt for trange for plastfabrikken KWH Pipe, der producerer rør og små renseanlæg til private. Og når virksomheden efterfølgende flyttede netop til Svinninge, skyldes det først og fremmest, at ledelsen her fandt den helt rigtige bygning - og ikke mindst til den helt rette pris. Men processen blev hjulpet godt på vej af en meget imødekommende borgmester og en ideel geografisk placering i forhold til medarbejdere og fragtbiler. Der stod en fabrik på kvadratmeter næsten klar til indflytning, og så var prisen en absolut væsentlig faktor. Her i Svinninge fik vi tre gange så meget Ud over at beskæftige smede, kontormedarbejdere og ufaglærte bruger KWH Pipe også lokale virksomheder til at løse særlige opgaver. for pengene som på den anden side af Roskilde. Det betød også meget for os, at vi med det samme kunne mærke, at kommunen havde en erhvervsvenlig borgmester (Søren Christensen, red.), der tog imod med åbne arme. Vi oplevede en lynhurtig kommunal sagsbehandling, siger administrerende direktør Jens Olesen, der har været ansat i den familieejede KWH-koncern siden KWH Pipe i Danmark er et selvstændigt datterselskab i koncernen, der tæller i alt 2500 ansatte. Fabrikken i Svinninge er arbejdsplads for 50 teknikere, handelsfolk, smede, kontormedarbejdere og ufaglærte. Herudover hører en produktionsenhed med 30 ansatte i Middelfart til fabrikken. megen tid på at komme på arbejde og hjem igen. Det er med til at give os en meget pålidelig og stabil medarbejderstab, fortæller Jens Olesen. Tilkørselsforholdene og beliggenheden i det lille industriområde i udkanten af Svinninge gør det også let for de mange fragtmænd at levere og hente varer. KWH Pipe producerer plastrør og små rensningsanlæg til private i det åbne land, og 90 procent af produktionen går til hjemmemarkedet. Fra Svinninge er der let adgang til både motorvejen til København, til Storebæltsforbindelsen vis Slagelse og til Mols-Linien, så selv om den lille stationsby ret beset ligger på landet, er placeringen central i forhold til markedet, lyder argumentet fra Jens Olesen. Gode opgaver for den lokale smed Han er meget tilfreds med, at virksomheden rykkede til Svinninge for seks år siden, og han tror på, kærligheden bliver gengældt: Det er jo vigtigt for en by som Svinninge, at der kommer nye virksomheder og arbejdspladser til. Det giver omsætning i byen - ikke kun fordi medarbejderne handler ind i Netto, Brugsen og Aldi i middagspausen. Vi bruger jo også lokale håndværkere, blandt andet har vi en lokal smed til at løse en del opgaver for os. Og måske har lokalområdet flere arbejdspladser i vente. Siden ankomsten til Svinninge har virksomheden købt yderligere kvadratmeter jord, og der er mulighed for at købe endnu et jordstykke: Det er væsentligt for os at kunne udbygge virksomheden her. Vi har nogle ambitioner og var faktisk langt fremme med nogle planer, da finanskrisen satte ind. Det er planer, som vi meget gerne vil finde frem, når tiden er til det, siger Jens Olesen. De gode trafikale forhold betyder, at medarbejderne ikke skal bruge så megen tid på at komme til og fra arbejde. Det giver KWH Pipe en pålidelig og stabil arbejdskraft, forklarer administrerende direktør Jens Olesen. Kend dine muligheder. Det gør vi... Erhvervsrådgivning Selskabsret Arbejdsret og - forhold Personskade og erstatning Lejeret og boligrådgivning Pension og forsikring Ejendomsadministration aktivpartner.dk Svinninge - en central placering Svinninge var også velegnet som nyt hjemsted for KWH Pipe, fordi byen trods alt ikke lå mere end 25 kilometer fra det hidtidige domicil: Da vi skulle flytte, var vi sikre på, at vi ikke skulle ind mod København. Herude har vi nogle gode trafikforhold, som skåner medarbejderne for mange trafikale frustrationer. Mange af vores ansatte er lykkelige over, at de ikke skal bruge så Kanalstræde 10, 1.sal Tlf

10 Svinninge Det er rart at sætte noget i gang på sin hjemegn Otte ungdomsvenner har brugt 80 millioner kroner på at købe og ombygge det tidligere rådhus i Svinninge til lejligheder og sundhedscenter for unge med handicap. Direktør Majbritt Nyholm og bestyrelsesmedlem Benny Jørgensen har mærket betydelig interesse for deres store projekt med at etablere et stort bolig- og sundhedscenter for unge handicappede. Da Kildehaven holdt åbent hus mødte mellem 500 og 600 gæster op - ikke mindst lokale. Og stedet har modtaget omkring 500 uopfordrede jobansøgninger. En gruppe venner fra området omkring Svinninge og Hørve er gået sammen om et iværksætter-projekt af den mere sjældne slags. De har købt det forhenværende rådhus i Svinninge, sat det i stand og fået opført yderligere en bygning på grunden, så komplekset med navnet Kildehaven i dag rummer i alt 42 boliger samt et sundhedscenter til unge handicappede borgere. Vennernes ide har hele vejen igennem været båret af ønsket om at gøre noget for de handicappede, og at gøre noget for lokalområdet, forklarer en af idemændene, Benny Jørgensen, der i forvejen driver Odsherred Bilcenter i Svinninge: Vi vil jo gerne være med til at holde liv i Svinninge, og vi syntes, det ville være for kedeligt, hvis byens tidligere rådhus bare skulle være almindelige lejeboliger. Vi vidste, der var et stort behov for denne typer lejligheder for unge handicappede, og vi kunne jo se, at der ikke var ret megen konkurrence på området, forklarer han. Stemningen vigtigere end beliggenheden Da ideen med Kildehaven begyndte at tage form i foråret 2008, fik vennerne fat i endnu en person fra deres kreds, sygeplejersken Majbritt Nyholm, der i dag er ansat som direktør i det tidligere rådhus. Hun oplevede i begyndelsen en vis skepsis blandt fagfæller, der havde svært ved at se, hvordan et bosted i Svinninge skulle kunne tiltrække de unge handicappede. De unge vil hellere bo i større byer som Holbæk, lød vurderingen. Men Kildehaven har vist sig at kunne tiltrække beboere fra hele Sjælland, der sætter pris på at bo i hotellignende omgivelser med tilhørende sundhedscenter inklusive spabad, motionscenter og massage-rum. For Majbritt Nyholm ligger der en klar pointe i, at beliggenheden ikke har den altafgørende betydning for beboere, der ikke er særlig mobile. De lægger langt mere vægt på det indendørs miljø, fællesskabet og den særlige, gode stemning, som Kildehaven ønsker at gøre til et særligt varemærke 500 har søgt job Og for ejerne af Kildehaven var stedet interessant, fordi det var en del af deres lokalmiljø: Jeg tror, det er sådan, at man gerne vil gøre noget for det sted, hvor man bor. Vi vil gerne sætte noget i gang her, hvor vi hører til - det har måske også noget med tryghed at gøre. Jeg tror også, at vi hele vejen igennem har mødt stor opbakning til vores projekt lokalt, fordi vi selv kommer fra området, siger Benny Jørgensen. Lokalsamfundet har da også vist stor interesse for Kildehaven og taget godt imod beboerne, når de færdes i byen: Vi kan mærke på vores beboere, at de handlende tager godt imod dem, og vi har lokale borgere, som er knyttet til Kildehaven som frivillige. Det var også helt overvældende, at der var mellem 500 og 600 gæster, da vi holdt åbent hus - hovedsageligt lokale, fortæller Majbritt Nyholm. Hun har også oplevet en meget stor interesse for Kildehaven som arbejdsplads. 500 medarbejdere har sendt uopfordrede ansøgninger til stillinger, der bliver oprettet i takt med, fl ere beboere fl ytter ind. I øjeblikket er Kildehaven arbejdsplads for 20 ansatte, og tallet når op på medarbejdere, når alle lejligheder i Kildehaven er lejet ud: Vi ligger jo rigtig godt i forhold til de lidt større byer i området. Næsten lige midt imellem Jyderup, Kalundborg og Holbæk, og de tre kommuner Odsherred, Kalundborg og Holbæk, så placeringen er rigtig god, vurderer Benny Jørgensen. BOLIGBYGGERI ERHVERVSBYGGERI INSTITUTIONSBYGGERI SPORTSANLÆG PRIVATBYGGERI RENOVERING KANALSTRÆDE 10, 2.SAL 4300 HOLBÆK TLF

11 Tema Netværk Erhvervsrådet er et nødvendigt netværk Større synlighed giver flere medlemmer Birgitte Løvenhorst opfordrer erhvervsrådet til at bruge medlemmerne af repræsentantskabet. Jeg håber, at erhvervsrådet vil bruge medlemmerne i repræsentantskabet aktivt. Vi er jo en masse mennesker, der har sagt ja til at gøre et stykke frivilligt arbejde, og så gælder det da bare om at bruge os til noget. Birgitte Løvenhorst lægger ikke skjul på, at hun som nyvalgt medlem til repræsentantskabet i Holbæk Regionens Erhvervsråd har nogle ambitioner om at gøre en forskel. Den 37-årige administrerende direktør i Dansk Revision Holbæk sætter pris på det sociale element i repræsentantskabet men ser i lige så høj grad også nogle muligheder i, at medlemmerne deltager i udviklingen af erhvervsrådet. På samme måde håber hun, at der bliver mulighed for at komme med konkrete indspark til de arbejdsområder, erhvervsrådet beskæftiger sig med i hverdagen: Jeg har i hvert fald nogle forslag og ideer, jeg gerne vil bidrage med. Det kan f.eks. være inden for netværk og arrangementer, og måske kan repræsentantskabet også komme med bud på, hvordan nogle bestemte ufordringer gribes an. Vi har jo erfaringer inden for hvert vores felt, siger Birgitte Løvenhorst. Hun sidder i forvejen i bestyrelsen for både Kvindelige Virksomhedsejere og for kæden Dansk Revision. Og det er naturligt for hende også at gå aktivt ind i erhvervsråds-arbejdet: Erhvervsrådet er det oplagte og nødvendige netværk for virksomheder her på egnen. Og når jeg i forvejen har arbejdet tæt sammen med erhvervsrådene i både Holbæk og Odsherred inden for forskellige områder, er det naturligt for mig at stille mig til rådighed for repræsentantskabet. Birgitte Løvenhorst forventer med sin nye post at få et større kendskab til egnens virksomheder og skabe nogle fl ere personlige relationer, men ellers har hun ikke sat sig noget mål for, hvad hun og hendes forretning skal have ud af det nye hverv: Jeg tror, det er vigtigt, at man tænker på, hvad selv kan bidrage med, så kommer der tit noget automatisk igen den anden vej. Birgitte Mazanti håber ikke mindst at kunne bidrage med input til nye virksomheder. Med sin erfaring inden for markedsføring har Birgitte Mazanti fra den grafiske virksomhed X profi l et ønske om at gøre Holbæk Regionens Erhvervsråd mere kendt blandt de virksomheder, som i dag står uden for foreningen. Det er selvfølgelig en vanskelig opgave, men jeg tror på, at langt flere virksomheder ville være med, hvis de vidste, hvad de reelt får for medlemskabet. Jeg synes faktisk, at vi som medlemmer får rigtigt mange tilbud om at deltage i kurser og arrangementer, siger Birgitte Mazanti, der blev valgt som nyt medlem af repræsentantskabet på generalforsamlingen i marts. Hun og makkeren i X profi l, Mette Uhre Poulsen, er selv i øjeblikket inde i et tæt parløb med erhvervsrådet for at få udviklet deres fi rma, og Birgitte Mazanti er ikke i tvivl om, at både etablerede virksomheder og iværksættere har rigtigt meget at hente i den vejledning, som erhvervsrådet bidrager med: Jeg vil gerne fortælle ikke mindst de nye virksomheder, at de hos erhvervsrådet kan få en rigtig god hjælp til at komme i gang. Hvis jeg skulle til at etablere en ny virksomhed, ville jeg føle, at jeg blev hjulpet utrolig godt på vej. Jeg ser det i høj grad som min rolle at fortælle andre om den sparring og de muligheder, erhvervsrådet tilbyder, siger Birgitte Mazanti, der har drevet X-profil i tre år og var ansat i fi rmaet i en lang årrække, inden hun selv overtog det sammen med kollegaen Mette Uhre Poulsen. Ud over at bidrage til kendskabet af erhvervsrådet håber den grafiske designer også, at hun via repræsentantskabet får styrket sit og virksomhedens netværk. For at få informationer, nye kontakter og måske endda for i sidste ende at møde nogle nye kundeemner pwc.dk Nye veje til vækst Start med et møde Kontakt: PwC, Ahlgade 63,, T: Mere ligetil. PricewaterhouseCoopers skifter navn til PwC 11

12 Afsender HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 ID nr Nye medlemmer Aktivt Salg V/ Flemming Glass Fjorddalsvej 24 Anders Jensen ApS Rådg. ingeniører F.R.I. Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte Arena Concert ApS Udbyvej 38 Backoffice ApS Brændholtvej Tølløse Berg Gruppen Roskildevej Vipperød Charlotte Søgaard Bakkekammen 37 Coast ApS Grevinge Kanalvej Grevinge Din Anlægsgartner V/ Niels Pedersen Borupvej 1B Ekstern Personaleafdeling Snogekær Jægerspris Erhvervsudlejning v/steen Hansen Vilhelmshøjvej Eskebjerg Flisebutikken ApS Bødkervej 11 Galleri Slott Christiansmindevej 3 Idé Consult Roskildevej 65 A JJ Byg Service ApS Klerkevej 9, Hagested JkS A/S Holbæk Ved Faurgården 7 JLangeskov Snerlevej 14 Kompetenceporten Holbæk Tåstrup Møllevej 12A Lgfcoaching.dk Labæk 47 MLK Administration & Bogholderi Ridebanevej 63, Udby Plus 7 Aps Ved Faurgården 7 Plus-Plus Danmark ApS Langebjergvænget 6, 1sal 4000 Roskilde Rambøll Danmark A/S, Slagelse Jernbanegade Slagelse Rengørings Partner/Økonomi Partner Trønningevej Svinninge Sports-klinik.com Hjulmagervej 1 Tetcon A/S Bysøstræde 2 B, 1. sal Ahlgade 15 Tlf Steen Christiansen Kaj Høj Jørgen Spilcker Mikael Vester Inden du tager en økonomisk beslutning kontakt os for sparring! Erhvervsafdelingen Isefjords Alle 5 tlf fax kendt for hurtigt svar! REFLEKSTØJ - HVOR SYNLIGE ER DINE MEDARBEJDERE? Læs mere på Berendsen Textil Service A/S Tlf Stå stærkere Kom ind og hør hvordan BTS 89x35.indd 1 12/03/ x35 Stå stærkere.indd 1 13/05/

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Alle kan arbejde med socialt ansvar

Alle kan arbejde med socialt ansvar Alle kan arbejde med socialt ansvar Håndbog for virksomheder, kommuner og institutioner Erfaringer fra Galleri Hamlet Danmarks største gadegalleri Publikationen er gratis og kan rekvireres hos: Indenrigs-

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser

Nyborg Midtpunkt for gode oplevelser ERHVERVSSUCCES Østfyn Østfyns Erhvervsråd går mod nye mål. Iværksætterlysten er stor og nye medlemmer strømmer til. Kraftig ekspansion i Ørbæk: Resolux har medvind i mere end én forstand. Nyborg Midtpunkt

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere