K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 63 / april / 2012 OPLEVELSESØKONOMI OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER NÅR MØBLERNE ER I HUS KAFFEN ER IKKE HUMLEN

2 indhold 6-27 / TEMa: OPLEVELsEsØKOnOMi alt FRa BaMsER TiL ØKOLOgisK MæLK Kan sælges Via OPLEVELsER Oplevelsesøkonomi er både en rationel videnskab og en følelsesmæssig involvering, der ikke kan sættes på formel. Samtidig tillægger oplevelsesøkonomi vores forbrug en symbolsk betydning. Vi kan bruge vores forbrug til at positionere os selv. Hvad enten vi køber mælk eller bamser. 8 / OPLEVELsEsØKOnOMi ER MERE EnD OPLEVELsER 12 / HaVEs: KREaTiV KUnnEn ØnsKEs: strategisk samarbejdspartner arbejdsliv, TRiVsEL Og stress 30/ arbejdspresset stiger, MEn Vi arbejder MED DET Over de seneste tre år er antallet af medlemssager om arbejdsmiljø steget med 200 procent i KS. Det passer godt med, at det er omkring halvdelen af KS erne, der oplever et stigende arbejdspres. 32 / Min KROP BEgYnDTE at sige stop, MEn JEg FORTsaTTE DERUDaF Hvis man er en superwoman, kan man vel ikke gå ned med flaget? Jo, det kan man godt og endda noget så eftertrykkeligt. Det måtte et af vores medlemmer se i øjnene. Hun forsøgte at klare to job og fik både stress, en depression og en langvarig sygemelding ud af det. Nu er hun ved at være tilbage. Hør og lær af hendes historie. 16 / når MØBLERnE ER i HUs 18 / giver DU LYD FRa Dig? 20 / KaFFEn ER ikke HUMLEn 24 / OPLEVELsEsKOMMUniKaTiOn smører OPLEVELsEsØKOnOMiEn 36 / DERFOR LYKKEs (nogle) sprogprojekter Sprogprojekter har det med at mislykkes. Det kan der være mange grunde til. En af dem er, at virksomheder gennem 25 år har fulgt sproglige anbefalinger, der ikke virker. Tradition Tradition Tradition Tradition Tradition Tradition TraditionTradition 38 / En BREMsE PÅ DEn DansKE EKsPORT Kulturelle, sproglige og tekniske problemer står i vejen for, at danske virksomheders hjemmesider kommer til at bidrage til vores eksport til Tyskland. Og hvad der gælder for tyske hjemmesider, gælder formentlig også for hjemmesider på mange andre sprog.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG EN BEDRE OPLEVELSE, OGSÅ FOR SIGNE Varme vinde fra Atlanterhavet har endelig fortrængt kulden. Vinterfrakken er blevet hængt ind bagest i skabet. Dagene er blevet længere. Solen får mere magt, og fortovscaféerne er fyldt med glade mennesker, der nyder den første forårssol. Krokus, påskeliljer og tulipaner pibler op af jorden. Foråret er kommet. Der ligger en masse oplevelser og venter på os. Det drejer sig blot om at udnytte øjeblikket og nyde dem. Oplevelser eller oplevelsesøkonomi og dermed kommunikationen i forbindelse med oplevelser er det gennemgående tema i dette nummer af KOM, som du sidder med lige nu. Så glæd dig til oplevelsen. Du spørger måske dig selv, hvilken rolle en sprog- eller kommunikationsuddannet spiller, når talen falder på oplevelsesøkonomi. Hvordan kommer vores faglighed i spil? Et gammelt dogme inden for markedsføring er, at ingen vare sælger sig selv. Det samme gør sig gældende for oplevelser. En oplevelse skal have hjælp af eller understøttes af ord, billeder, lyd eller noget helt fjerde, før vi får kendskab til oplevelsen. Turistbranchen har i mange år forstået at sætte ord og især billeder på deres produkter. Oplevelsesøkonomien er imidlertid ikke begrænset til rejser, restaurantbesøg og lignende. Oplevelsesøkonomien breder sig til stadig flere brancher: finansielle virksomheder, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder, servicefagene, detailhandlen og så videre. Oplevelser er mange ting. I de fleste tilfælde forbinder vi oplevelser med noget positivt. Men oplevelser er langt fra altid positive. Det kan vi læse om næsten dagligt i aviserne eller høre om i forskellige nyhedsudsendelser eller debatprogrammer. Mange er vist enige om, at vores nuværende beskæftigelsessystem har spillet fallit og ikke bidrager synderligt til at få ledige tilbage til arbejdsmarkedet. Vores politikere har manglet konstruktiv handlekraft, og beskæftigelsesministeren har bebudet en reform af beskæftigelsessystemet, men ministerens udtalelser tyder ikke umiddelbart på, at akademikerne skal forvente positive oplevelser. Jeg tænker i den forbindelse på udtalelser om, at universiteterne i højere grad skal gøre kandidaterne mere arbejdsmarkedsparate. Der er grænser for, hvor meget mere der kan fyldes i uddannelserne, uden at det går ud over det faglige niveau. I stedet for tvang og meningsløs aktivering burde man anvende ressourcerne til at finde ud af, hvilke kompetencer, ønsker og ambitioner den enkelte ledige har, og hvordan den ledige kan støttes i at udleve dem. Og ikke mindst hvor. På den måde presses ingen til at foretage valg, som kun systemet synes godt om. På den måde kan man skabe bedre oplevelser for Signe, som kunne være det medlem, jeg for nyligt talte med ved et arrangement. Signe blev færdiguddannet på tærsklen til finanskrisen og har ikke fundet døren til jobmarkedet. Signe har deltaget i flere tvungne aktiveringstilbud og et hav af netværksskabende erhvervsarrangementer. Signe har søgt job under niveau. Men Netto vil ikke ansætte hende, for du rejser jo, så snart du har fundet et job, der matcher dine kvalifikationer. Og Signe mister snart sin dagpengeret og skal så søge om kontanthjælp. Det er ikke den oplevelse, Signe havde regnet med, da hun fulgte politikernes opfordring til at tage en akademisk uddannelse. Så vi har brug for et beskæftigelsessystem fri for tvang og nyttesløs aktivering, men som fører til job for blandt andet akademikere. Så vil også Signe få en god oplevelse. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOM magasinet Nr. Deadline Udgivelse 64/ /05 15/06 65/ /06 17/08 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE BARSEL TIL FAR ER TIL GAVN FOR MOR Når talen falder på øremærkning af barsel til faderen, bliver der ofte anvendt begreber som tvang, indgreb i familierne og indgreb i privatlivets fred. Det sker lige i øjeblikket, fordi regeringen vil øremærke en del af barselsorloven til fædrene. - KS arbejder for en øremærkning af barsel til fædre, så der sker en samlet udvidelse af barselsperioden for forældrene. Der skal således ikke gå noget fra kvinderne ud fra vores synspunkt, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. - Godt nok har vi allerede muligheden for, at faren i dag tager tre måneders orlov eller mere for den sags skyld. Men erfaringerne viser, at det gør faren ikke. Først og fremmest er det værd at bemærke, at orloven er med dagpenge, hvilket naturligt nok kan være en økonomisk hindring. Og det er ej heller næppe mangel på interesse for den lille ny eller familien. Men der er mange barrierer, som faren skal nedbryde. Dels skal orloven på plads i forhold til chefen, dels i forhold til kollegaerne, og ikke mindst i forhold til moren, som ofte føler et ejerskab til hele orloven, siger han. - Så det er mange ender, der skal mødes. Og man kan undre sig over, at lige så snart lovgiverne tager initiativ til at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder, så er der nogle, der ryger i blækhuset. I stedet for at trække fronterne op, sætter KS et ben i begge køns lejr og taler familiernes sag. For med en øremærkning til far er det faktisk ikke kun far, der bliver tilgodeset. Det gør mor også. Og det gør babyen sådan set også, siger KS-formanden. MEDLEMMERNE BRUGER KS FLITTIGT KS-medlemmerne bliver mere og mere tilfredse. Det kan vi konkludere efter at have studeret medlemmernes svar i den tilfredshedsundersøgelse, som KS gennemførte i januar. Knapt medlemmer, svarende til 26 procent, deltog i undersøgelsen, som vi også gennemførte i slutningen af Og der er ingen tvivl: I 2012 er tilfredsheden enten større eller på niveau med På alle områder er andelen af meget tilfredse steget, og omvendt er andelen af utilfredse og meget utilfredse faldet. På en skala fra 5 til 1, hvor 5 er det bedste og 1 det dårligste, vurderer cirka 75 procent KS til enten 4 eller 5. KS siger tak til alle, der har svaret. Også tak for de mange kommentarer, som vi i den kommende tid vil følge op på. For eksempel kom der gode forslag om at udsende Jobklip to gange om ugen, og det begynder vi på inden længe. SKAL, SKAL IKKE? Mange danskere er i tvivl om, hvad de skal gøre med deres efterløn. Skal man hæve pengene eller blive i ordningen? A-kassen melder om en MEGET stor interesse for information om efterløn blandt KS erne. Hver fjerde deltog i de informationsmøder, der blev holdt i februar og marts. Alle, der er med i efterlønsordningen, har fået noget at tænke over. Skal jeg hæve pengene og hoppe ud af ordningen? Eller skal jeg blive? Hvilke grunde kan man have til at gøre det ene eller det andet? Tvivlen er stor, og det oplever folkene i vores a-kasse, AJKS, også, når de holder informationsmøder om efterlønnen for medlemmerne. Steen Rønnengart, der, som konsulent i a-kassen, er en af dem, der har informeret medlemmerne om efterlønnen på møderne, fortæller, at det i løbet af møderne går op for de fleste, at man ikke kan sætte efterlønnen ind i en formel og få et færdigt svar. - Om du skal blive i ordningen eller ej, handler først og fremmest om, hvad du selv vil. Man kan godt give nogle generelle retningslinjer, for eksempel om at ordningen er mere attraktiv, jo ældre man er. Men ud over det kommer det an på, hvad dit svar er på spørgsmål som: Har jeg behov for et sikkerhedsnet, for eksempel i form af muligheden for et seniorjob? Hvor længe vil jeg arbejde? Kan jeg stoppe med at arbejde samtidig med min ægtefælle? Hvor stor er min risiko for at blive syg? Hvor stor er min risiko for at blive ledig? - De fleste synes, at 10 år er lang tid at se ud i fremtiden. Jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det er svært, for det er det. Men heldigvis er der stadig tid til at undersøge, hvordan ens egen situation er, overveje tingene og tage en beslutning. Man kan få sine penge ud skattefrit indtil oktober i år. Og får man ikke gjort det inden da, kan man også gøre det senere. Så er det bare ikke helt så lukrativt, siger Steen Rønnengart. - Og husk, at I altid kan kontakte os i a-kassen og få individuel vejledning, slutter han. På kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, der udkomme

5 4/5 OK-13: LØN, EMPLOYABILITY OG ARBEJDSMILJØ TRE KS ERE FYRET I UDENRIGSMINISTERIET KS ernes krav til de offentlige overenskomstforhandlinger har tre klare overskrifter: Reallønnen skal sikres. Det samme skal de offentligt ansattes værdi på arbejdsmarkedet. Og endelig skal der være nye rammer for og værktøjer til at håndtere og udvikle det gode arbejdsmiljø. Løn: Der skal aftales generelle lønstigninger det vil sige, at alle får de samme procentvise lønstigninger. Der skal også ses på basislønningerne både på overenskomsterne for akademikere og overenskomsten for korrespondenter i staten. Sammenlagt er det ambitionen, at reallønnen sikres. Employability: De offentligt ansattes employability eller markedsværdi skal til stadighed sikres. Det er der ikke noget nyt i. Men de seneste års massive nedskæringsrunder har kastet yderligere lys på behovet for, at der ikke bare fokuseres på kompetenceudvikling i forhold til eksisterende job, men at kravene på det fremtidige arbejdsmarked indtænkes. Det fordrer dog, at kompetenceudvikling tænkes bredere end i dag, og der skal nye virkemidler til. Arbejdsmiljø: Tempoet på de offentlige arbejdspladser er stigende og i en krisetid er der risiko for, at man tænker kortsigtet og springer hensynet til det gode arbejdsmiljø over. Det koster dog både for den enkelte og for arbejdspladsen også på langt sigt. Derfor er der behov for nye rammer for og værktøjer til at håndtere og udvikle det gode arbejdsmiljø. Og det skal ske så tæt på den enkelte arbejdsplads som overhovedet muligt. Der er desuden krav, som ligger uden for de tre områder. Det er for eksempel, at der skal ske en udvidelse af barselsperioden med løn reserveret til faren, og at overenskomsten for korrespondenter i staten skal slås sammen med AC-overenskomsten. Kravene er blevet til på baggrund af input fra medlemmer, offentlige klubber og ikke mindst et seminar for KS tillidsrepræsentanter i den offentlige sektor. Ældre medarbejdere i det offentlige afskediges langt hyppigere end yngre, viser ny undersøgelse. Fyringen tre KS ere i Udenrigsministeriet på 48, 56 og 61 år bekræfter tendensen: Medarbejdere over 50 år står i langt højere grad i skudlinjen end deres yngre kolleger, når især staten, men også kommuner og regioner, skiller sig af med ansatte. Dette foregår, selv om politikere gør meget for at lokke ældre danskere til at blive på arbejdsmarkedet. - I en tid, hvor flere på hinanden følgende regeringer har opfordret os til at blive længere på arbejdsmarkedet, er det vel påfaldende, at det er en appel til de ansatte og ikke til arbejdsgiverne om at beholde de ældre. Staten som arbejdsgiver går tilsyneladende ikke selv i spidsen som det gode eksempel, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth og peger desuden på, at det nok alt andet lige er nemmere for de yngre at finde nyt arbejde. Vi har faktisk en lovgivning, der siger noget om disse ting. En arbejdsgiver må for eksempel ikke forskelsbehandle på grund af alder. Det gælder også ved afskedigelse. Man må heller ikke diskriminere på grund af ung alder, men interessant nok er den sparsomme praksis koncentreret om forskelsbehandling på grund af høj alder. Hvis man er blevet forskelsbehandlet på grund af alder, kan man få en godtgørelse, også hvis forskelsbehandlingen sker i forbindelse med en ansættelsessituation. Som lønmodtager skal du kunne sandsynliggøre, at der er sket en forskelsbehandling. Hvis du kan det, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at han ikke har diskrimineret. KOMMUNIKATIONSDAGEN 2012: SPOT PÅ DIG OG DIT UDBYTTE Kan man skabe en hel kommunikationsdag, hvor der virkelig bliver sat skarpt på deltagerne og det, de skal have ud af dagen? Det har vi nu forsøgt. KS samarbejder med Teknologisk Institut om Kommunikationsdagen, der finder sted hvert år i juni. I år har vi valgt at sætte deltagernes udbytte helt i centrum. Hele dagen igennem sætter vi fokus på dit udbytte gennem faglig facilitering og aktiv involvering. Som dagens gennemgående facilitator vil kommunikationsrådgiver og ph.d. i retorik Anne Katrine Lund være med til at sikre skarpe pointer, relevant dialog, erfaringsudveksling og stof til eftertanke. Dagen indledes med en stor paneldebat: Strategisk kommunikation i effektivt samspil. Effektivt samspil med direktion, HR, marketing, CSR og alle de andre interne drivere er afgørende for at kunne skabe den ægte strategiske kommunikation, der gør en forskel. Men det er ikke let hverken at få mandatet, samarbejde optimalt eller sikre de fælles strategiske mål. Få tre kompetente bud på, hvordan vi bedst møder udfordringerne i snitfladerne. Hvordan gør vi kommunikationen strategisk kompetent, så vi understøtter organisationen optimalt? Deltag i debatten med en topleder, en kommunikationsdirektør med sans for den tætte relation til ledelsen og en forsker, der stiller skarpt på rådgiverens rolle i sikringen af værditilvækst for forretningen. Panel: Bjarne Pedersen, kommunaldirektør, Rudersdal Kommune, og formand for kommunaldirektørforeningen; Jeanette Fangel Løgstrup, Director Corporate Communications & CSR, Codan A/S; og Flemming Poulfelt, professor og prodekan for formidling, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS. På sporene kan du vælge mellem inspirerende caseindlæg, involverende ekspertsessions eller lærende workshops. Se hvem der er keynote-taler, og hvad der ellers skal ske på dagen i programmet, som du kan finde på kommunikationogsprog.dk. ALT DET PRAKTISKE TID OG STED: Torsdag 14. juni 2012 Teknologisk Institut, Taastrup Gregersensvej 1, 2630 Taastrup PRIS: kr. pr. deltager (ekskl. moms). Prisen inkluderer frokost og forfriskninger under hele konferencen samt konferencedokumentation, som kan downloades fra nettet. RABAT: Medlemmer af Kommunikation og Sprog får en rabat på 500 kr.- på deltagerprisen. Ved fire eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnår I 25 procent rabat på den samlede faktura. TILMELDING: Telefon: til NB! Tilmelding er bindende. r hver torsdag. Update-historierne her på siden er et udvalg af historier fra nyhedsbrevet.

6 6/6 Dans PÅ TRaPPEn Hvordan får man fl ere folk til at tage trappen? Ja, man kan naturligvis slukke for rulletrappen, men man kan også bede en designer om at omdanne trappen til et stort klaver, hvor hvert trin er en tangent. Det gjorde man på Odenplan station i stockholm, hvorefter hele 66 procent fl ere tog trappen. Læs i TEMa: OPLEVELsEsØKOnOMi 8 / OPLEVELsEsØKOnOMi ER MERE EnD OPLEVELsER 12 / HaVEs: KREaTiV KUnnEn. ØnsKEs: strategisk samarbejdspartner 16 / når MØBLERnE ER i HUs 18 / giver DU LYD FRa Dig? 20 / KaFFEn ER ikke HUMLEn 24 / OPLEVELsEsKOMMUniKaTiOn smører OPLEVELsEsØKOnOMiEn

7 6/7 OPLEVELSESØKONOMI TEKST / ANNE NIMB Q&A OPLEVELSER ER HURTIGE VÆKSTSKABERE OLAV HARSLØF, PROFESSOR, PERFORMANCE-DESIGN, ROSKILDE UNIVERSITET, HAR SVARET PÅ SPØRGSMÅL. Q: Hvordan bidrager oplevelsesøkonomi til at skabe den vækst, alle efterspørger? A: Oplevelsesøkonomi har altid eksisteret, men først i de seneste årtier har den fået sine teorier, strategier og sit potentiale. At skabe værdier, indtjening og fortjeneste ud af oplevelser har vi kendt som eksotiske rejser (Orientekspressen, safari), måltidsoplevelser, camping eller bjergbestigning. Men de fleste af disse oplevelser er investeringstunge. Den rene oplevelsesøkonomiske oplevelse er i princippet en oplevelse i den forstand, at det er dens tilskrevne værdi, der skaber værdiforøgelsen og dermed væksten. Pine & Gilmores eksempel med kaffen, der bliver serveret på Markuspladsen i Venedig, koster ti gange så meget som den, man kan indtage på kaffebaren i sidegaden, selv om kaffen er den samme og lige så veltillavet. Oplevelseskoncepter i by og på land uden investeringer er hurtige vækstskabere: en guidet tur i det centrale London i sporet på beat- og rocklegenderne Beatles og Stones, en rundtur i Wiens arbejderkvarterer, vandringer på Københavns Vesterbro eller langs Christianshavns porte og kanaler. Flere af disse enmandshjemmevirksomheder med ingen eller minimal startkapital har vokset sig større og større og er blevet til regulære virksomheder. Helt på linje med event- og konceptbureauer, som har måttet investere i kontorfaciliteter og udstyr. De påtager sig alle facilitator- og designopgaver og løser dem uden eller med kun få økonomiske omkostninger ud over det aftalte honorar. Q: Hvor ser du især potentialerne, hvis vi skal blive endnu bedre til at anvende oplevelsesøkonomien i fremtiden? A: Oplevelsesøkonomien har en æstetik og en økonomisk moral, som må respekteres. Ellers ender den som dårlig smag, plattenslageri, fidusrestauranter og shoppingboder, som vi kender dem fra de danske badebyer i halvanden sommermåned. Potentialerne ligger i erkendelsen af oplevelsesøkonomiens reelle eksistens. Såvel gammel landbrugsøkonomisk som industriøkonomisk tænkning trækker sine dybe og bagstræberiske spor gennem den aktuelle krise i et umuligt forsøg på at fastholde fordums arbejdspladser. Af samme grund sættes oplevelsesøkonomien ureflekteret ind i industrielle og førindustrielle scenarier og gør den synonym med turisme, vandlande, sommertivolier, havnefester og dyreparker. Oplevelsesøkonomiens store mulighedsfelter er derimod industrialismens og landbrugets kirkegårde byernes nedlagte fabriksområder og naturen. Bydesign og naturdesign er vejen frem. Her ligger den oplagte anvendelse af oplevelsesøkonomien. Flere byråd landet over har forstået dette, og såvel bykerner som fabrikskvarterer undergår i disse år et enten arkitektkonceptualiseret og/eller brugerinddraget redesign. Værre står det til med naturen, der så længe landbrugsstøtten opretholdes, fastholder produktionsformer til skade for miljøet og i realiteten agerer stoppeklods for de utallige muligheder, som ligger i oplevelsesøkonomiske naturkoncepter. Q: Hvilken rolle spiller kommunikatørerne i oplevelsesøkonomien? A: Oplevelsesøkonomiens aktører befinder sig i krydsfeltet mellem design, erhvervsøkonomi og kommunikation. I Danmark lægges der for lidt vægt på design- og konceptdelen, og vi er derfor noget bagud i forhold til Sverige og især Norge. Men når kommunikatørerne kommer mere på banen (og de ovenfor nævnte forhindringer er afhjulpet), vil der være et stort udfoldelsesområde for den konceptkyndige kommunikatør. Især vil fødevareområdet skabe stor aktivitet. Både inden for økologi, smag og egnsspecifikation. En række regionale og egnsbaserede tiltag er netop i disse år i fuld gang over hele landet, initieret af såvel lokale som offentlige aktører. Hvis disse tiltag fortsættes og udbygges, vil der fremover ligge store muligheder i oplevelsesøkonomien for kommunikatørerne. Q: Hvorfor tror du, at oplevelseserhvervene i Danmark bidrager mere til den samlede værditilvækst, end de gør i flere andre europæiske lande? A: Jeg er ikke sikker på at præmissen holder. Med det kommer naturligvis an på, hvad man indregner under oplevelsesøkonomien. Men lad os alligevel glæde os over, at der er en stigende forståelse for en økonomi, der kan iværksættes af enkeltindivider alene eller i mindre og større sammenslutninger med nulinvesteringer, lavinvesteringer eller overkommelige investeringer. I den forstand er oplevelsesøkonomien en demokratisk økonomi, som kan tages i besiddelse af idérige, opfindsomme og initiativrige danske iværksættere. Og det er måske derfor og i den forstand at de nye oplevelsesvirksomheder bidrager mere til den samlede værditilvækst, end de gør i flere andre europæiske lande.

8 OPLEVELSESØKONOMI TEKST / SIGNE TRIER SIMONSEN FOTO / CLAUS BONNERUP

9 OPLEVELSESØKONOMI ER MERE END OPLEVELSER OPLEVELSESØKONOMI ER DET NYE SORT INDEN FOR KOMMUNIKATION. SOPHIE ESMANN ANDERSEN, LEKTOR I OPLEVELSESØKONOMI PÅ AARHUS UNIVERSITET, GØR OS KLOGE PÅ, HVORDAN ALT FRA BAMSER TIL ØKOLOGISK MÆLK KAN SÆLGES VIA OPLEVELSER. 8/9

10 Da jeg fik beskrevet oplevelsesøkonomi for første gang, var det ved hjælp af bamser. Butikskonceptet Build-A-Bear var det eksempel, der blev nævnt. Forældre køber nu ikke blot en bamse til deres børn. De køber en oplevelse, fik jeg fortalt. Det eksempel klamrede jeg mig så til i en måned, indtil jeg indså, at beskrivelsen af børn, som sammensætter bamser fra yderst til inderst, ikke dækkede oplevelsesøkonomiens mange facetter. Det er Sophie Esmann Andersen enig i. Også selvom hun synes, at Build-A-Bear er et godt eksempel. Ifølge hende er oplevelsesøkonomi både en rationel videnskab og en følelsesmæssig involvering, der ikke kan sættes på formel. Samtidig tillægger oplevelsesøkonomi vores forbrug en symbolsk betydning. Vi kan bruge vores forbrug til at positionere os selv. Sophis Esmann Andersen, der også har forsket i social ansvarlighed i danske virksomheder, påpeger dog også, at oplevelsesøkonomi ikke altid er den rette løsning. For eksempel er det meget vigtigt ikke at skuffe sin forbruger gennem en dårlig oplevelse. Det kan få dem til at forsvinde for altid. Og så er der bare produkter, hvor vi ikke orker at opleve noget de skal bare ned i indkøbsvognen. Det handler derfor om at give kunden en god oplevelse med sit produkt. Så vil kunden nemlig have lyst til at opsøge oplevelsen igen. Oplevelserne kan komme i alle størrelser, forklarer Sophie Esmann Andersen: - Oplevelsesøkonomi kan være både stort og småt. For eksempel kan købere af Læsø Sydesalt føle sig sat tilbage i tiden, når de ser den rustikke saltpose i lærred og den svungne gotiske skrift på forsiden. Det er en ægte og autentisk oplevelse for dem. Det vil de gerne betale for. Sophie Esmann Andersen fortæller videre, på økologiske grøntsager og fair trade, fordi det har værdi for dem, påpeger Sophie Esmann Andersen. Hun fortæller, at forbrugeren positionerer sig igennem sine indkøb. Vi signalerer, hvem vi er igennem vores forbrug og det går hånd i hånd med oplevelsesøkonomien. - Når jeg har økologisk marmelade eller Læsøsalt til at stå på bordet, når jeg får gæster, fortæller jeg noget om mig selv igennem mine produkter. Deres oplevelsesøkonomiske merværdi smitter af på mig, siger hun. NOGLE GANGE VIL VI BARE GERNE HAVE LOV TIL AT KØBE EN TUBE TANDPASTA, UDEN AT SKULLE OPLEVE ALT MULIGT At opleve er at leve og købe Ifølge Sophie Esmann Andersen er der flere måder at betragte oplevelsesøkonomi på. Nogen kalder oplevelsesøkonomien et paradigmeskift i vores samfundsøkonomi. Andre ser den som en ny kanal eller et redskab i den store medieværktøjskasse. Grundlæggende mener Sophie Esmann Andersen dog, at det handler om et nyt syn på, hvad der får samfundets tandhjul til at dreje rundt. - Oplevelsesøkonomi er en måde at betragte samfundets drivkraft på. Her tror man på, at oplevelser ligger til grund for menneskers motivation til at handle og dermed købe. Gode oplevelser kan derfor hvis de bruges rigtigt føre til gode salgstal, forklarer hun. at hun ikke tror på, at den gode oplevelse kan sættes på formel. Den varierer fra forbruger til forbruger og fra produkt til produkt. En ny forbruger At mennesket drives af lysten til at opleve er imidlertid kun toppen af oplevelsesøkonomiens isbjerg. Et andet aspekt, som også skal tages i betragtning, er ifølge Sophie Esmann Andersen, at vi i dag ser en ny forbruger. En forbruger med overskud, som har et ønske om at blive involveret i verden og i sine indkøb. - Forbrugerne er blevet mere bevidste. Vi vil gerne bruge energi og penge på ting, der betyder noget for os på et personligt plan. Miljøbevidste forbrugere spenderer derfor flere penge Jagten på symbolsk merværdi God oplevelsesøkonomi er derfor også kendetegnet ved, at forbrugerne får tillagt en symbolsk værdi til deres indkøb. I stedet for at indkøb er en bevidstløs, uovervejet handling, kan de pludselig få større betydning igennem oplevelsesøkonomi. Sophie Esmann Andersen bruger Øko-dag som et eksempel på oplevelsesøkonomi, der ændrer forbrugerens syn på køb af mælk. - Øko-dag er en oplevelsesøkonomisk event, hvor danske familier tager på landet for at se de økologiske køer danse ud på græs. Det særlige ved oplevelsen er, at kun økologiske køer kommer på græs. Det gør almindelige køer ikke.

11 10/11 Sophie Esmann Andersen forklarer videre, at der her skabes en symbolsk merværdi i forbrugerens bevidsthed omkring økologisk mælk. Næste gang forbrugeren skal vælge mellem økologisk og ikke-økologisk mælk, handler dette valg pludselig også om køernes frihed. Mælken har fået en symbolsk merværdi. Oplevelse og fakta hånd i hånd Forbrugerens forståelse af for eksempel økologisk mælk og det, at køerne, der leverer den, kommer på græs, viser også, hvordan oplevelsesøkonomi kan være med til at servere fakta på en uhøjtidelig måde. Her går rationel viden om økologi og glæde over køernes frihed op i en højere enhed. Sophie Esmann Andersen forklarer: - Det er svært at få forbrugere til at tage imod faktuel viden om for eksempel en vares produktionsforhold, eller hvor god den er for BLÅ BOG SOPHIE ESMANN ANDERSEN, LEKTOR, IN- STITUT FOR ERHVERVSKOMMUNIKATION, AARHUS UNIVERSITET. FORSKER I BRANDING OG FORBRUG I OPLE- VELSESØKONOMIEN, HERUNDER FOKUSOM- RÅDER SOM: FORBRUGERIDENTITETER OG FÆLLES- SKABER I FORBRUGET BRANDING OG BRAND MANAGEMENT (PRODUKT, CORPORATE OG EMPLOYER BRANDING) OPLEVELSESØKONOMI CSR, ETIK OG SOCIALT ANSVARLIGE FOR- BRUGERE SOCIALE MEDIER OG NYE FORMER FOR MARKEDSKOMMUNIKATION. dig. Men ved at give kunden en oplevelse, kan den viden leges ind på en positiv måde. Netop derfor mener Sophie Esmann Andersen heller ikke, at oplevelsesøkonomi skal erstatte traditionel, og mere faktabaseret, markedsføring. I stedet skal det ses som et supplement. - Oplevelsesøkonomi er en ny farve på den palet af muligheder, som virksomheder kan vælge, når de vil skabe deres markedsføring. Det bedste er derfor at kombinere flere metoder på en gang, siger Sophie Esmann Andersen. Hvornår dur oplevelsesøkonomi ikke? At oplevelsesøkonomi kan være et kraftfuldt markedsføringsmiddel er slået fast. Men Sophie Esmann Andersen understreger også, at det kan give kraftigt bagslag. For eksempel orker vi forbrugere ikke altid at blive involveret. Som Sophie Esmann Andersen siger: - Nogle gange vil vi bare gerne have lov til at købe en tube tandpasta uden at skulle opleve alt muligt. Andre gange fejler oplevelsesøkonomien, hvis oplevelsen ikke har en direkte sammenhæng med selve det produkt, som sælges. Det er ifølge Sophie Esmann Andersen afgørende, at der er en klar, og ikke forceret, kobling mellem produkt og oplevelse. - Et eksempel på dårlig oplevelsesøkonomi blev forleden leveret af en af mine kollegaer. Hun var ude og se på ny bil. Men det var næsten umuligt, fordi bilforhandleren havde en klovn til børnene og en stjerne fra Vild med dans, som hoppede rundt i butikken. Hverken klovne eller Vild med dans har nogen forbindelse til biler. Derfor virker oplevelsen ikke optimalt. I sidste ende blev kunden skuffet og forhandleren gik glip af en handel. Det er derfor afgørende for god oplevelsesøkonomi, at der eksisterer en klar kobling fra produkt til oplevelse. Denne skal være helt tydelig og ikke forceret. - Ellers bliver det bare oplevelser for oplevelsernes skyld, og det er præcis det modsatte af, hvad oplevelsesøkonomi handler om, slutter Sophie Esmann Andersen.

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER

NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG KØBER magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 35 / december / 2008 FORBRUGERE NY ROLLE TIL KOMMUNIKATØREN / COCA-COLA TEGNER FORBRUGERNES LANDSKAB JEG MANGLER STADIG AT FÅ SVAR PÅ HVORFOR JEG

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL?

KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 43 / oktober / 2009 EVENTKOMMUNIKATION KUNSTEN AT SKABE FÆLLESSKABER / KLIMA ER EN VARM KARTOFFEL HVORDAN FÅR MAN DET GJORT COOL? 04 / JOBJÆGERNE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

KAMPVALG OM FORMANDSPOSTEN I KS SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 42 / september / 2009 (OVER)KOMMUNIKATION DEN GLOBALE GENERATION / OPSKRIFTEN PÅ EN POLITISK VINDER SYNLIGHEDSSYGEN / ET BLOB I HJERNEN BETYDER INGENTING

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK

Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2015 Tema KAMPEN OM ØLBY BIBLIOTEK 04 RETSSAG OM FYRING 6 NYE LEDERROLLER Axiell og bibliotheca på årsmødet Vi vil gerne takke for de mange besøg på db s årsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET

HUMAN CAPITAL 5TIPS TIL STØRRE EFFEKTIVITET LED MED HJERTET Sunde medarbejdere Sundhed er en rigtig god investering DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Overfør styrkerne Overfør de langtidsfriskes styrker til resten af fi rmaet Hverdagens konfl ikter Håndter

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere