NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT ÅR. JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B"

Transkript

1 JANUAR 2003 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Telefax Telefax udlejning Internet Redaktion Niels Peter Pedersen, ansv. Benny Flindt Anette Hertz (DJ) Oplag Vesterkopi Sendes til Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Næste nummer Næste nyhedsbrev fra 3B udkommer ca. 21. marts NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg, der blot skal være redaktionen i hænde ca. 14. marts NYT ÅR Så har vi taget hul på et nyt år. Et år, som helt sikkert vil bringe mange nye spændende udfordringer. Regeringen har som bekendt nedsat et embedsmandsudvalg, der allerede midt i oktober skulle komme med en rapport til høring om, hvordan regeringen kan sælge de almene boliger. Opgaven har måske ikke været så enkel som forudsat, i hvert fald har udvalget fået forlænget fristen til sidst i februar. I mellemtiden har BL, kommunerne - og en del politikere - været aktive i debatten om, hvilken rolle de almene boliger spiller i samfundet. Også vores egne medlemmer af afdelingsbestyrelser og bestyrelser har givet deres vigtige besyv med i debatten, både på offentlige møder og i artikler i aviser og lokalblade. BL har sat gang i en række analyser, som blandt andet viser, at salg vil give kommunerne alvorlige problemer. Også udenlandske erfaringer fra blandt andet Sverige og England viser, at det kan have store konsekvenser, hvis man sælger: Ghettoer, mangel på boliger, der er til at betale med en almindelig indkomst, spøgelsesbyer, hvor man kan købe hele gader for prisen på et enkelt parcelhus. Skræmmende erfaringer, der ikke har meget at gøre med de visioner, regeringen har for salget: At få mere blandede bebyggelser. 3B har selv i mange år været fortaler for, at vi fik mere blandede ejerformer. Det var derfor, vi udviklede medejerboligen. Det var også derfor, FB gennemførte forsøg med at bygge både almene boliger og andelsboliger i Guldbergsgade og her få nogle erfaringer at arbejde videre med. Men det har intet med salg at gøre. 3B mener, man kan løse problemerne med et godt og tæt samarbejde med kommunerne, med social ansvarlighed, med visioner og med almindeligt gå-påmod. Og gå-på-mod, det har vi. Netop nu er vi i gang med geare organisationen til at kunne håndtere de ændringer, der allerede er kommet, og til dem, der er på vej. Det kan du læse mere om under Nyt fra 3B. Vi har måske nok været for dårlige til at fortælle om kvaliteterne ved at bo alment, men det kan vi gøre noget ved. Foreløbig har vi udgivet en avis til alle beboere i FB, KSB, H44 med inspiration til at bruge råderetten og til at arbejde sammen om at skabe gode rammer for fællesskabet. Den bliver fulgt op af endnu en kampagne, hvor vi fortæller mere om, hvordan afdelingsmødet kan arbejde med udearealer og skabe endnu bedre rammer for fællesskabet. Afdelingsbestyrelser, bestyrelser, medarbejdere i huset og i marken, beboere - alle gør et flot stykke arbejde. Og jeg er stolt af at arbejde i den almene sektor. Anette Hertz, journalist i 3B

2 2 JANUAR 2003 BL NYHEDER Nn Der er stadig intet nyt om salg Embedsmandsudvalget, der arbejder med, hvordan de almene boliger skal sælges, har stadig ikke ladet høre fra sig. Folketingets Boligudvalg har fået at vide, at udvalgets rapport kommer sidst i februar. Boligpakken i korte træk En boligpakke er nu vedtaget af en stor del af Folketinget. Det betyder blandt andet, at der forsvinder mindst 2.7 mia. kr. fra Landsbyggefonden til nybyggeri. Derudover bruges mio. kr. i perioden til renovering af nedslidte almene afdelinger og 50 mio. kr. til støtte til forbedringer af boliger til handicappede også i en periode på 5 år. Endelig er der afsat 12.5 mio. kr. pr. år af Landsbyggefondens midler til dækning af halvdelen af udgiften til beboerrådgiverne. Den anden halvdel af udgiften deler kommune og boligorganisation. Det gælder også 3B's beboerrådgivere i Egedalsvænge og på Amager. I boligpakken indgår også en aftale om, at private - ikke almene organisationer - kan søge om at få tilskud til at bygge ungdomsboliger i de områder af landet, hvor behovet for boliger til unge under uddannelse er størst. INFORMATION FRA BL BL Informerer Nye "BL-informerer" siden sidst i 2002: Nr. 58 Henvendelse til Folketingets Boligudvalg og minister m.fl. om økonomiske og sociale konsekvenser ved salg af almene boliger. Nr. 59 Mønsteroverenskomsten Fortolkninger Nr. 60 Tiltag i forbindelse med ny Mønsteroverenskomst Nr. 61 Fortolkningsmøde Nr. 62 Medlemskontingent 2003 Nr. 63 Statistik 2003 Nr. 64 Ny lovgivning pr. 1. januar Nr. 1 Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2002 Nr. 2 Mangelfuld isolering af tekniske installationer Du finder BL-informerer på BL's hjemmeside under publikationer. Men du kan også - som altid - henvende dig til 3B's sekretariat, hvis du ønsker eksemplarer af BL Informerer. NY BOLIGPAKKE Regeringen har vedtaget en ny boligpakke, som blandt andet betyder vedtagelse af følgende syv lovforslag: L53 - om aktivering af Landsbyggefondens midler til brug for alment nybyggeri, renoverings- og forbedringsarbejder, tilskud til beboerrådgivere mv. L54 om udvidelse af bygherrekredsen til alment byggeri og klagebehandling. Formålet er at gøre bygherrer i det almene nybyggeri mere profesionelle gennem øget konkurrence og gennemsigtighed. Det skal ske ved, at kommunerne fra 1. januar 2003 skal udbyde bygherreopgaverne i licitation, som private også kan deltage i. L55 om ommærkning til almene ungdomsboliger og udvidelse af selvejende ungdomsboliginstitutioner. Efter loven kan kommunen med en almen boligorganisation aftale at ommærke almene familieboliger på op til 55 kvm til almene ungdomsboliger - og der er også et helt nyt kapitel om overførelse af tidssvarende kommunale eller private plejehjem til lovgivningen. L39 lægger loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld. Den afgiftspligtige grundværdi for foregående skatteår, som grundskylden til amt og kommune beregnes af, forhøjes med en reguleringsprocent, som fastsættes af finansministeren - og som maksimalt kan være 7% pr. år. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten 7% - og grundskylden kan i 2003 maksimalt opkræves af grundværdien pr. 1. januar 2001 forhøjet med 7%. L52 handler om aftrapning af direkte støtte til andelsboliger, og formålet er, at private andelsboliger i stigende grad skal etableres uden offentlig støtte og efter mere enkle regler. L56 er en lov om støttede private ungdomsboliger. Der er afsat 1 mia. kr. over de næste 5 år med tilskud til rent private bygerrers etablering af boliger til unge under uddannelse. L57 er en lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, som skal øge det private byggeri af boliger ved at skabe økonomisk incitament for pensionskasser m.fl. Samtidig gøres det lettere at indrette nye tagboliger i eksisterende private beboelsesejendomme. Der er ved at blive udarbejdet bekendtgørelser, vejledninger mv. om alle de nye love.

3 3 JANUAR 2003 NYHEDER Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Dannebrogsgade nr. 12, hvor KSB og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået en aftale om ca. 20 boenheder, som skal bruges til bofællesskaber, fx til grønlandske kvinder. Skema A er sendt ind. Bogfinkevej, hvor der er indgået aftale om nyt fælleshus samt bofællesskab for afvænnede, sengeliggende narkomaner. H44-sager på vej: H44's nye byggeri Søagerpark er ved at blive bearbejdet i samarbejde med Herlev Kommune. FB-byggesager i gang: Byggepladserne på de tre seniorbofællesskaber i Ballerup er i fuld gang: Kløvermarken med 14 medejerboliger og 5 almene - her var der rejsegilde den 1. oktober - og beboerne fik nøglerne udleveret den 24. januar. Solsikken med 20 almene boliger - rejsegildet i januar blev udsat pga vejret. Ny dato kommer snart. Valmuen med 20 almene boliger - her var rejsegilde i december. KSB-byggesager i gang: Bogholder Allé - også kaldet Blækhuset - med 6 almene og 18 almene medejerboliger er i fuld gang. Samtidig arbejder beboerne videre med rammerne for det forpligtende naboskab. Der var rejsegilde den 30. januar Omprioriteringssager på vej: Hovedlisten Remisevænget Øst (FB) Remisevænget Nord (FB) Hørgården 1 (KSB) Hørgården 2 (KSB) Slotsherrenshus (KSB) Grønrisvej (KSB) Hammelstruphus (FB) Lønstrupgård (KSB) Bryggergården (KSB) Forventes afklaret i 1. kvartal NY STRUKTUR For at kunne yde en endnu bedre service er 3B i fuld gang med at indføre en ny struktur. Overordnet set vil der efter implementeringen være fem afdelinger: kundeafdeling, økonomiafdeling, byggeafdeling, driftsafdeling og personale- og sekretariatsafdeling. Solvejg von Barm er leder af kundeafdelingen, Aage Pedersen er leder af økonomiafdelingen, Erik D. Præstegaard er leder af byggeafdelingen, mens vi via annoncer søger leder af driftsafdelingen og leder af personale- og sekretaritsafdelingen. Sammen med direktionen vil lederne af de fem afdelinger udgøre den nye ledergruppe, der skal fastholde og udvikle 3B's stærke profil som dynamisk almen boligadministration. Resultat af lang proces Den nye struktur er resultatet af en lang proces, som bestyrelsen har lagt rammerne for - og som også har involveret medarbejderne. 3B's medarbejdere er også på andre områder i fuld gang med at forberede sig til de kommende udfordringer. - Det er klart, at det i en periode giver lidt ekstra arbejde og kræver lidt ekstra resurser, men vi forventer, det hurtigt vil resultere i bedre arbejdsbetingelser for medarbejderne og bedre service for de nuværende og kommende beboere, samarbejdspartnere etc., understreger 3B's direktør Niels Peter Pedersen. Som første skridt i udviklingsprocessen har alle medarbejdere i administrationen deltaget i en workshop, hvor fælles mål for kompetenceudviklingen blev fundet. Arbejdet fortsætter på virksomhedskonferencen den 7. og 8. marts, hvor et andet emne er projektorganisering. Jobannoncer på hjemmesiden Frem til den 7. februar 2003 kan du finde stillingsopslag samt jobog profilbeskrivelse på vores hjemmeside under Nyheder. Her finder du også et diagram over den nye organisation. VELKOMSTKURSUS 3B's kursusudvalg har igen holdt velkomstkursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Indholdet var blandt andet: Hvad laver afdelingsbestyrelsen, budget og regnskab, præsentation af Boligselskabernes Landsforening - BL, afdelingsmøder - og til sidst lidt om, hvad et godt samarbejde med lokalpressen kan betyde. Næste kursus er: Hvem bestemmer hvad, som kursusudvalget holder den 26. februar og 5. marts 2003 i 3B's mødelokale i kælderen.

4 4 JANUAR nye boliger i 3B Hjem består af 238 boliger i femafdelinger, nemlig Jens Warmings Vej, Prinsessegade, Ny Heimdalshus, Ny Bremenshus og Sofiegade. Mogens Steinlein er inspektør for afdelingerne på Amager, mens Jan Hvidkjær tager sig af Heimdalshus. Benny Flindt fejret Onsdag den 11. december 2002 kunne Benny Flindt fejre sin 60 års fødselsdag. Dagen blev markeret på behørig vis med reception på dagen i 3B - med frokost for medarbejdere og bestyrelser om fredagen - og med familien om lørdagen. - Det er svært at tro på, at du bliver 60 år med den fart, du har på, sagde formanden for 3B Hanne Bolvig blandt andet på vegne af både FB's, KSB's, H44's og 3B's bestyrelser. - Du har snart været i 3B i 15 år - og der har både været gode og hårde år imellem. Du har 30 års erfaring fra den almene sektor, og der er ikke meget, du ikke har prøvet. Det drager vi stor nytte af, og du er både kendt og respekteret som sparringspartner. Du er en god pædagog, god til at forklare indviklede ting, så de fleste forstår det - og du er god til beboerne. Også de lidt mere kontrære, sagde Hanne Bolvig. Hun sluttede sin tale med at ønske stort til lykke - og opfordrede så i øvrigt Benny til også at have tid til at slappe af. Benny Flindt sammen med sin hustru Else og Hanne Bolvig. "HJEM" TIL 3B Boligselskabet Hjem med 238 boliger har underskrevet en administrationsaftale med Fællesadministrationen 3B. Indtil 1. januar 2003 blev Hjem administreret af DIS, men bestyrelsen har nu i stedet ønsket at gøre brug af 3B's services. - Vi ønsker Hjem velkommen i 3B, fortæller direktør Niels Peter Pedersen. Vi glæder os meget til at lære afdelingerne og deres bestyrelser at kende, og vi har allerede haft mange gode møder med Else Janhøj, som er formand for Hjem. NY AVIS PÅ GADEN Forhåbentlig har rigtigt mange beboere brugt julens feriedage til at lade sig inspirere til, hvordan de kan indrette sig endnu mere personligt. Lige før jul udgav FB, KSB og H44 i samarbejde en avis til alle deres beboere - 3b-beboeren. Avisen sætter fokus på råderetten og viser, hvor meget man egentlig må - også som almen beboer, blot man udfører arbejdet håndværksmæssigt korrekt. Avisen er fulgt op af nye vejledninger, der erstatter strakstilladelserne - og om kort tid vil inspektøraftalerne også blive moderniseret. Fælles bestyrelsesbeslutning Baggrunden for 3b-beboeren er en fælles beslutning i de tre boligorganisationers bestyrelser om at indføre "Fri råderet under ansvar". Under ansvar viser, at man naturligvis ikke helt frit kan gøre, som man har lyst. Loven skal overholdes - og boligen må ikke forringes af de forandringer, beboerne udfører. - Meningen er, at vejledningerne efterhånden skal udvikle sig til at være praktiske brugervejledninger, så man ikke er et sekund i tvivl om, hvordan arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, fastslår Jeanette Mingon Olsen, som er tovholder på projektet. Lidt bekymring Ikke alle har modtaget fornyelsen med kyshånd, og der har blandt andet været udtrykt bekymring for, om det vil koste afdelingerne ekstra penge. - Den fri råderet under ansvar er resultatet af en meget lang proces, hvor alle har været enige om, at der skulle være så få begrænsninger som muligt, siger forvaltningsdirektør Benny Flindt. Og ja, det vil koste afdelingerne penge, men det er en naturlig udvikling i en tid, hvor vi bliver mere og mere individualistiske. Benny Flindt understreger i øvrigt, at det kun handler om råderetten inde i boligen. Afdelingsmødet har fortsat myndigheden til at beslutte, hvordan de fælles udearealer skal udnyttes.

5 5 JANUAR 2003 Kommende indsatsområder i forhold til målsætningsprogrammet: Første halvår satses på kortlægninger og igangsættelse af diplomordningen i interesserede boligafdelinger Vejledninger til beboere GRØN INFORMATION v. 3B's grønne guide Bettina Fellov Status efter endnu et år I 2002 har vi deltaget i sidste ombæring af udvikling af BL s diplomordning for boligafdelinger, og i efteråret er der af DTU gennemført et studieprojekt om strategi for implementering af diplomordningen i boligafdelinger. I foråret udviklede Morten Topp i forbindelse med sit speciale en metode til kortlægning af kemikalier i boligafdelinger. Specialet er brugt til at gennemføre kortlægninger i 41 boligafdelinger i efteråret i øvrigt med stor hjælp fra to studerende fra SUHR s seminarium. Gennemgangene danner baggrund for anbefalinger til afdelingerne og for diskussion af, hvilke stoffer og kemikalier vi vil have og anvende i boligafdelingerne. I samme periode har endnu en specialestuderende Mette Ploug Andreasen kortlagt 42 boligafdelinger inden for affaldsområdet og udarbejdet anbefalinger for de afdelinger. Kortlægningen og anbefalingerne danner afsæt for, hvilke områder boligafdelingerne skal satse på. Forud for gennemgangene er der udarbejdet en mappe, som beskriver de enkelte miljøområder i boligafdelinger samt en liste over, hvilke informationer det kan være relevant at kende. Endelig har teknisk afdeling udarbejdet et byggeprogram, som inddrager miljøhensyn i byggefasen og i renovering af vores boligafdelinger, hvor drift- og energiafdelingen har bidraget med input. 3B's grønne udvalg har holdt tre møder, men fokus har primært været på de strukturændringer, 3B er i gang med. Udvalget har præsenteret muligheden for at indføre økologiske drikke til medarbejderne. En diskussion, der endte med en afvisning - og diskussionen viser, hvor svært det kan være at sælge miljøbudskaber og få medarbejderne til at ændre adfærd. Derudover har vi kortlagt kemikalieområdet - og som konsekvens af det fjernet en del kemikalier. Kanal 3B har altid nyt om miljø, og der kommer megen respons fra medarbejdere i marken, som gerne vil vide mere - eller bare fortælle, at de enten er enige eller uenige. I foråret 2002 blev gennemført en konference for ejendomsfunktionærerne. Konferencen indeholdt mange workshops i forhold til driften af boligafdelinger, og selv om miljøet ikke var en overskrift i konferencen, var miljøet tænkt ind i workshoppene. I forhold til de grønne regnskaber kan vi se i afdelingsbestyrelsernes referater, at de grønne regnskaber diskuteres eller kommenteres på møderne. Derudover får vi henvendelser i forhold til spørgsmål til regnskaberne eller i forhold til de kommentarer, vi sender med regnskaberne. Vi forsøger nu at udbygge de grønne regnskaber med informationer om andre forbrugsområder end vand, varme og el.der har også været indsatser henvendt direkte til beboerne, fx besøg hos beboerne på Grønrisvej i forbindelse med affaldsprojektet i bydelen. I månederne efter blev affaldssorteringen forbedret en del, og metoden skal nu prøves på andre områder. Partnerskabet med R98, AKB, Grøn guide, miljøkontrollen og DTU om affaldsprojekt i Kgs. Enghave er slut. Vi indgår nyt partnerskab med samme aktører og med affald som emne, men nu for et år ad gangen. Miljøinformation for flygtninge og indvandrere er langt om længe afsluttet. Projektet blev gennemført af miljøkontrollen med os som deltagere i styregruppen.

6 6 JANUAR 2003 NYHEDER Åbent hus i Remisevængerne Remisevænget Øst og Nord er i gang med at bygge hyblerne om til lækre, små nyindrettede lejligheder med flot køkken og nyt badeværelse. Lejlighederne er mellem 42 og 48 m 2, og huslejen eksklusive forbrug kommer til at ligge på mellem ca kr. og kr. månedligt afhængig af størrelsen. Alle lejligheder er placeret i stueetagen, de har egen terrasse på 8 m 2, hyggelige skodder for vinduerne og får grøn afskærmning ud mod stien. Beboerne i Remisevænget Øst, Vest og Nord har fortrinsret til at skifte deres nuværende bolig ud med en af de nye. Derfor fik beboerne som de første mulighed for at komme til åbent-hus-arrangement lørdag den 1. februar En mulighed, rigtig mange udnyttede. Nye aktiviteter på posthuset Remisevængerne indgår i partnerskabet Byudvikling i Fællesskaber, og nu har partnerskabet fået nye lokaler på Remisevej 15 - det tidligere posthus i Solvangcenteret. Onsdag d. 18 december holdt partnerskabet reception i det tidligere posthus i Solvangscenteret. Partnerskabet består af: Aktivitesbasen Remisevænget. Her arbejder Jørgen Ullman og Niels Balling for Byudvalget med henblik på at skaber grobund for beboeraktiviteter, kultur og socialt arbejde i samarbejde med afdelingsbestyrelserne, socialcentret og institutionerne i lokalområdet. SoPaSu som arbejder med de svage grupper, der støttes i at skabe netværk. SoPaSU har desuden gratis anonym rådgivning med tilknyttet socialrådgiver, jurist og psykolog. Byudvikling i fællesskaber, som gennem et partnerskab mellem kommunen, FB og KSB med Ørestaden som medspiller, blandt andet skal arbejde med at forbedre Hørgårdens, Remisevængernes og Dyvekevængets fysiske rammer og skaffe arbejdspladser til områdets mange arbejdsløse. Her er 3B's udviklingskonsulent Hanne Thomsen også et par gange om ugen. VALMUEN REJST Mange trodsede kulden og deltog midt i december i rejsegildet på seniorbofællesskabet Valmuen i Ballerup. Deltagerne i rejsegildet på Valmuen i Ballerup måtte torsdag den 12. december 2002 foretage små hop på stedet for at holde varmen, mens blandt andre formand for FB Fagforeningernes Boligforening Hanne Bolvig og borgmester Ove E. Dalsgaard holdt hver deres korte tale. - Projektet har taget lang tid, og der er brugt både mange møder og mange ord. Men nu er resultatet endelig blevet synligt. Mange af jer beboere har været med hele vejen, I har været med til at vælge den bebyggelse, I skal bo i og også indvendigt har mange af jer foretaget valg, som gør jeres boliger forskellige, sagde Hanne Bolvig. - I FB er vi blevet vant til at have de kommende beboere med både til første spadestik og til rejsegildet. Det ville være helt underligt at holde rejsegilde uden beboere, for jeres tilstedeværelse gør det hele mere nærværende. Men det er egentlig for håndværkerne, man holder rejsegilde. Valmuen ser ud til at blive et godt byggeri i en høj standard, og det skal I håndværkere have tak for, understregede Hanne Bolvig. Også entreprenør, arkitekt, bygherrerådgiver og ikke mindst Ballerup Kommune fik en tak for det gode samarbejde med på vejen af Hanne Bolvig, hvorefter borgmester Ove E. Dalsgaard fik ordet. - Jeg kan godt lidt at komme til rejsegilde, for der er altid noget nyt at se på, fortalte Ove E. Dalsgaard. I beboere har da også gjort det godt, da I valgte det her projekt, som er baseret på godt dansk håndværk, og jeg er sikker på, at bebyggelsen vil danne en god ramme om jeres seniorliv, sagde Ove E. Dalsgaard. Borgmesteren kom herefter ind på, hvordan planerne for hele området nu er ved at blive realiseret. Planer, der også omfatter havn og sø. I samme omgang fortalte Ove E. Dalsgaard om, hvordan der arbejdes på Måløvforbindelsen, som skal sikre, at beboerne kommer til at føle sig som en naturlig del af Måløv. - Jeg håber, I får et godt liv herude og ønsker jer held og lykke, sagde borgmesteren til slut. Herefter fortalte Jytte Sørensen, repræsentant for de kommende beboere, om de fire år, der er gået, siden det første møde blev holdt. Hun fortalte, hvor svært det har været at arbejde med begreber som demokrati og medbestemmelse og hun fortalte malende om de bjerge af papirer, der er kommet ind ad døren undervejs, og som de kommende beboere har skullet forholde sig til. Allan Hansen fra GVL Entreprise sluttede talerrækken med at takke for et godt og behageligt arbejdsklima, hvorefter han symbolsk smadrede et glas, hvis skår vil blive muret ind i fælleshusets tag for at bringe held og lykke til bebyggelsen.

7 7 JANUAR 2003 Valg mellem pest eller kolera - Det er et valg mellem pest eller kolera. Det siger formand for afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge, Karin Leegaard om to forslag, kommunen er kommet med til adgangsvej til Egedalsvænges østlige del. Beboerne er i fuld gang med at samle underskrifter ind mod kommunens forslag - og foreløbig er det blevet til over 800. Ren dag i Egedalsvænge Under mottoet Smid ikke affald i min gård! deltog godt 100 børn og voksne i en arbejdsdag i Egedalsvænge her i efteråret. I løbet af godt to timer blev hele Egedalsvænge finkæmmet, hver en busk blev løftet og der blev fundet masser af slikpapir, cigaretpakker og cigaretskod, men også større ting som gamle bilsæder, glemte grill, poser og papkasser lå gemt rundt omkring i buskads og langs hegnet ved P-pladserne. Løseligt anslået blev der indsamlet 2400 liter affald af glade børn og voksne iført handsker og grønne kasketter. Nogle af beboerne brugte dagen på at luge ukrudt godt hjulpet af ejendomskontoret, der også gav en hånd med. Så der var et mylder af glade mennesker hele formiddagen. Efter den store oprydning blev der budt på en forfriskning og lidt at spise. De børn, der havde samlet mest affald blev præmieret for deres indsats. Arbejdsdagen er et led i, at alle skal føle sig mere glade og trygge i boligområdet bl.a. ved at her ser rart og pænt ud, men ikke mindst ved at alle lærer hinanden bedre at kende. Alle synes så godt om arrangementet, så datoen for en ny arbejdsdag i foråret er allerede ved at blive fundet. PARTNERSKABSAFTALE FB og Karlebo Kommune har underskrevet en fireårig partnerskabsaftale om styrket social og kulturel indsats i Egedalsvænge. Onsdag den 15. januar 2003 blev der sat underskrift på en partnerskabsaftale FB og Karlebo Kommune. Målet med aftalen er at sikre en positiv udvikling for bebyggelsen. FB og kommunen er enige om at styrke arbejdet for en bredere beboersammensætning gennem målrettet boliganvisning og gennem en synliggørelse og forbedring af Egedalsvænges kvaliteter som en del af et sammenhængende bolig-, service- og erhvervsområde. Specielt skal der arbejdes på at tiltrække studerende og medarbejdere fra virksomheder i lokalområdet. Et andet indsatsområde bliver at arbejde med andre boformer, f.eks. opgangs- og bofællesskaber for særlige målgrupper. I forbindelse med vitaliseringen af Kokkedal har Byrådet i Karlebo Kommune besluttet, at der skal skabes en bymidte i Kokkedal med udgangspunkt i Holmegårdscentret nær Egedalsvænge. Partnerskabsaftalen er et led i denne proces, hvor der skal skabes større sammenhæng mellem Egedalsvænge, Holmegårdscentret og de omkringliggende boligområder og institutioner. - Egedalsvænge er en aktiv boligafdeling med et stort antal aktiviteter for børn og unge. Vi har et godt samarbejde med de lokale institutioner - og beboerne har været meget engagerede i vitaliseringsprojektet, siger formand for FB Hanne Bolvig. Med partnerskabsaftalen får arbejdet endnu bedre rammer, fordi der sættes fokus på samarbejdet mellem afdeling, boligorganisation, lokale institutioner og kommunen. Det vil helt sikkert være med til at løfte afdelingen og gøre den til et endnu bedre sted at bo, understreger Hanne Bolvig. Også borgmesteren er tilfreds med aftalen: - Det er et godt initiativ og en god aftale, kommunen i dag har underskrevet. Jeg er sikker på, at øget indsats og fokus på beboersammensætningen sammen med muligheder for mere indflydelse og nye råderum for beboerne vil gøre Egedalsvænge til et af de bedste steder at bo i Karlebo Kommune. Samtidig er det en ny måde at arbejde helhedsorienteret med boligorganisationer, som i Karlebo Kommune samlet set repræsenterer en stor del af vores borgere, sagde borgmester Olav Aaen. De primære samarbejdsparter er FB - Fagforeningernes Boligforening, afdelingsbestyrelsen for Egedalsvænge og Karlebo Kommune, som også leverer repræsentanter til en styregruppe. Men naturligvis vil andre områder inden for eksempelvis den kommunale verden blive inddraget, såsom arbejdet med vitaliseringsprojektet og området for børn og unge. Styregruppen får det overordnede ansvar for at sætte initiativer i værk, der styrker beboersammensætningen og giver styrke til Egedalsvænge som helhed. Samarbejdsaftalen betyder, at Karlebo Kommune står for udlejningen i en forsøgsperiode på foreløbig tre år.

8 8 JANUAR 2003 NYHEDER Blækhuset - eller Bogholder Allé i Vanløse - består af seks almene boliger og18 almene medejerboliger, og det forventes, at beboerne kan flytte ind den 1. juli Formand Hanne Larsen takkede teamet bag byggeriet, nemlig: Entreprenøren NCC, Arkitektfirmaet Boje Lundgård og Lene Tranberg samt ingeniørvirksomheden Carl Bro. Hun takkede Københavns Kommune ikke mindst for godkendelse af de første nybyggede medejerboliger i landets hovedstad, hun sagde tak til Erhvervs- og Boligstyrelsen for samarbejdet om byggeriets udvikling konkretiseret i dette byggeri - og endelig takkede hun Nykredit. Åbent-hus i Hørgården Drømmer du om en mindre bolig med terrasse? Så er muligheden der nu - måske allerede fra den 1. april 2003? Sådan starter en beboerorientering, der nu er sendt ud til alle Hørgårdens beboere. I fortsættelsen står: "Hørgården er i gang med at bygge hyblerne om til lækre, små nyindrettede lejligheder med flot køkken og nyt badeværelse. Lejlighederne er på enten 41 eller 48 m 2, men der er også tre på 62 m 2. Huslejen eksklusive forbrug kommer til at ligge på mellem ca kr. og kr. månedligt afhængig af størrelsen. Depositum vil være tre gange den månedlige husleje. Alle lejligheder er placeret i stueetagen, de har egen terrasse på 8 m 2, har hyggelige skodder for vinduerne og får grøn afskærmning ud mod stien. Rigtig mange tog imod tilbuddet om at komme til åbent-hus den 1. februar - og næste skridt i udlejningen er henvendelser til områdets nuværende og kommende arbejdspladser - og det er håbet, at de små, ombyggede boliger virker attraktive på mange forskellige, så de kan være med til at sikre en bredere beboersammensætning i Hørgården. BLÆKHUSET Det første symbolske spadestik til KSB s nye afdeling Blækhuset tog formand for KSB Hanne Larsen ved at vælte et gammelt skur med en gummiged. Det skete på KSB s 75 års jubilæumsdag den 5. april Torsdag den 30. januar var så tid til at holde rejsegilde, og traditionen tro var der også taler ved den lejlighed. Hanne Larsen var den første: - Den 5. april 2002 væltede vi gamle skure og var i gang. I dag står råhuset der, vi kan danne os indtryk af det ydre og rummeligheden i det indre, sagde Hanne Larsen. - Om kort tid er næsten alle fagentreprenører i gang på pladsen, og vi glæder os til det mylder af liv, de mange håndværkere vil skabe. Vi er meget tilfredse med, at NCC med de mange fagentreprenører gennemfører dette byggeri efter de nye planlægningsprincipper trimmet byggeri, og vi ser frem til en aflevering, som vi forventer til tiden og uden fejl og mangler. Bestræbelserne for sammen med de kommende beboere at skabe bedst mulige rammer om det daglige liv i Vanløse fortsætter og nu med et klart mål for øje: At flytte ind til sommer. Hele sagens lange forløb med stop-og-go oplevelser har slidt på alle, men glæden ved at flytte ind skulle gerne overskygge dette. Når man siger ja til at flytte ind i Blækhuset, siger man også ja til det forpligtende naboskab. Det er rart at vide, at man tager sig af hinanden, og det passer godt til KSB s sociale indstilling, understregede Hanne Larsen. Hanne Larsen sluttede sin tale med at sige til de nærmeste naboer, at hun håbede det ville blive til et mangeårigt godt naboskab. Navnet Blækhuset Ove Vang Jensen - en af de kommende beboere - fik herefter ordet og causerede over navnet Blækhuset: - En af de ting, vi har fået lov til at bestemme herude, er navnet. Vi har haft mange forslag oppe undervejs, men byggeriet ligger på Bogholder Allé, som har navn efter den bogholder, der i sin tid anlagde den. Han arbejdede for fattigvæsenet, og til det brug havde han et hus for enden af sin allé, langt væk fra sit slot. Her tog han imod de fattige med penneskaftet i hånden. Derfor døbte naboerne straks det lille hus Blækhuset, sagde Ove Vang Jensen. Han fortalte herefter, hvordan beboerne har øvet sig i at sige vi og vores - og lidt om nogle af de problemer, man løber ind i gennem så lang en proces. Han fortalte, at beboerne hellere vil kalde det forpligtende naboskab for fortrinligt naboskab, og sluttede med at sige, at bogstaverne i KSB på passende vis udtrykker det, beboerne gerne vil: Kommunikation, samarbejde og behovstilpasning. Anderledes samarbejde Kaj Lorentsen fra NCC, fortalte herefter, at samarbejdet er både enestående og traditionsbrydende: - Byggeriet her er organiseret som partnering. Det er en form, som er til fælles fornøjelse og glæde. Og så har det været lidt af en udfordring ikke blot at have en bygherre - men at have hele 25!, sluttede Kaj Lorentsen.

9 9 JANUAR 2003 NYHEDER Følgende blev valgt til H44 s bestyrelse for en 2-årig periode : Keld Pedersen - Toftegård. Peter Laustsen - Herlevgårdsvej/Herlev Torv, Tommy Kaysen - Egeløvparken og Jan Christiansen - Hjortegården. Følgende suppleanter blev valgt for en 2-årig periode: Lene Larsen - Toftegård, Aino Gjøl - Herlevgårdsvej/Herlev Torv, Hanne Kann - Egeløvparken og Jimmy Jacobsen - Hjortegården. Følgende suppleanter blev valgt for 1 år: Bente Wegeberg - Martins Gård. FORMAND GENVALGT H44 s formand Tommy Kaysen blev genvalgt, da H44 holdt repræsentantskabsmøde den 25. november Formand for H44 kunne den 25. november 2002 byde velkommen til 35 veloplagte repræsentanter. Efter at have valgt Bjarne Kaspersen Hansen som dirigent, supplerede Tommy Kaysen den skriftlige beretning, der på forhånd var sendt ud. Tommy Kaysen kom blandt andet ind på regeringens planer om at sælge: - H44 vil ikke afvikle boliger, men vi vil gerne udvikle dem, så de bliver mere tidssvarende og gerne med større frihed og ansvar til beboerne, sagde Tommy Kaysen. Formanden talte også om råderetten, hvor H44 s bestyrelse sammen med bestyrelserne for KSB og FB har taget beslutning om fri råderet under ansvar, som præsenteres for beboerne i den husstandsomdelte avis. Ikke overraskende kunne formanden fortælle, at der ikke havde været megen debat om beretninger og budgetter på afdelingsmøderne i marts måned. Derfor opfordrede formanden til at drøfte, hvordan afdelingerne kan engagere beboerne mere, så de kommende møder bliver mere spændende. I afdelingerne har der i løbet af året været fokuseret på køkkenudskiftninger, kommunale projekter, affaldsprojekter, opførelse af carporte samt renovering af bygge og tekniske installationer. Der er udarbejdet en rapport om Herlev Skole, som viser behov for investeringer på ca. 6 mio. kr. over en årrække. H44 s bestyrelse har søgt Landsbyggefonden om støtte. Herefter nævnte Tommy Kaysen en lidt kedelig sag, hvor det ser ud til, at praksis med at nedlægge suppelementsrum i Hjortegården ikke har været korrekt formaliseret. Der har i den forbindelse været holdt møde med kommunen, og det ser ud til, at aftalen nu falder på plads. Et andet samarbejde med kommunen er nybyggeriet Søagerpark på Højsletten, som H44 er stolte over at opføre. Bebyggelsen kommer til at bestå af 68 boliger, hvoraf de 50 bliver seniorboliger og resten familieboliger. Og interessen for byggeriet er meget stor i Herlev. Det kunne man se den 2. oktober 2002, hvor over 100 mennesker var mødt op til et orienteringsmøde på Herlev Bibliotek. Der er nu mulighed for at få tilsendt post til de aktive suppleanter for et beløb på 800 kr. pr. person, og de aktive suppleanter er også er velkomne på de kurser, 3B s kursusudvalg står for. Her er der i øvrigt indført et gebyr på 250 kr., som opkræves, hvis man udebliver fra et kursus uden at melde fra, fortalte Tommy Kaysen. Formanden fortalte derefter kort, at de tre boligorganisationer har vedtaget at sige ja til, at 3B administrerer et lille boligselskab Hjem, som har 238 boliger. Tommy Kaysen sluttede sin beretning med at takke for årets gode samarbejde, hvorefter beretningen blev enstemmigt vedtaget.

10 10 JANUAR 2003 Mærkedage års jubilæum Hanne Thomsen den 1. august års jubilæum Lilli Persson den 1. april 2003 Karen Langeskov den 1. oktober 2003 Til lykke til to nye ejendomsserviceassistenter I december 2002 bestod Ove Pretzmann og Johnny Thornblad fra FB svendeprøven som Ejendomsserviceassistenter. Vi ønsker dem tillykke med svendebrevet og håber, at både de selv og de afdelinger, de arbejder i, vil få stor glæde af den viden og erfaring, de to har erhvervet under forløbet. Uddannelsen er en såkaldt Merituddannelse for erfarne ejendomsfunktionæer, som er sidestillet med andre håndværksuddannelser. Efter det første kursus bliver uddannelsesforløbet for den enkelte tilrettelagt ud fra den viden, som vedkommende besidder og har vist i kursets forløb. Uddannelsen er meget bred og giver eleverne indsigt i både de administrative og de praktiske arbejder som forekommer i det daglige arbejde på en ejendom. Både Ove og Johnny fik en 9 måneders uddannelsesperiode, heraf 17 uger på skole. I 2003 forventer vi, at to andre funktionærer fra KSB og en fra FB gennemgår den samme uddannelse. I Herlev 44 er en ungdomselev i gang med den samme uddannelse, men for disse elever varer uddannelsen 3 1/2 år. KALENDER 26. februar og 5. marts Kursus i Hvem bestemmer hvad 7.-8.marts Virksomhedskonference for 3B's personale 5. april KSB Kulturfest 9. maj Funktionærfest på Nimb november Fælleskonference på LO-Skolen Planlagte møder FB planlagte møder 2003 Bestyrelsesmøder 6. marts, 26. maj, 4. september, 4. december Delegeretmøde 31. marts Foreningsmøder 16. juni og 17. november KSB planlagte møder 2003 Bestyrelsesmøder 6. februar, 19. marts, 5. maj, 12. juni, 18. september, 10. december Repræsentantskab 12. juni Formandsmøder 10. april, 8. oktober Orienteringsmøde 24. november H44 planlagte møder 2003 Bestyrelsesmøder 27. marts, 3. juni 3B planlagte møder Bestyrelsesmøde Repræsentantskab 18. februar 10. juni PERSONALENYT Goddag og velkommen: I slutningen af marts 2003 er Charlotte Jørgensen tilbage i kundeafdelingen, klar til at tage fat efter sin barselsorlov. Susan Duedam tiltrådte den 1. november 2002 på kontoret i Remisevænget Øst på Amager. Den 11. november startede Janni B. Nyberg som gårdmand i Egedalsvænge i Kokkedal. Den 1. december 2002 tiltrådte Lasse J. Kisum som ejendomsfunktionær i Toftegård i Herlev, og Freddy Pless tiltrådte samme dag som ejendomsfunktionær i Hjortegården. Farvel til: Ole H. Andersen stoppede i regnskabsafdelingen 31. december Kim Dan Pedersen fratrådte sin stilling som varmemester i FB Folehaven den 31. oktober Den 15. november 2002 fratrådte Jens Anker Pedersen som ejendomsfunktionær i Højstensgård. Den 30. november 2002 fratrådte Jan Hansen Laupstad sin stilling som lokalinspektør i Hjortegården. Den 31. december 2002 sluttede Bjarne Andersen som ejendomsfunktionær i Hjortegården og samme dag sluttede Per S. Nielsen som ejendomsfunktionær i Remisevænget Øst på Amager. Vi ønsker alle held og lykke med det nye job.

UDVIKLING I FULD GANG

UDVIKLING I FULD GANG NOVEMBER 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

TURBULENT HALVÅR. JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JULI 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18 62

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B

SOLGT? JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B JANUAR 2002 Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B Udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 1306 København K Telefon 70 20 76 00 Telefax 33 18 62 64 Telefax udlejning 33 18

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup

Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup 17. oktober 2014 Resumé af referat fra Forretningsudvalgsmøde den 3. september 2014 kl. 17.00 og Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014 kl. 17.00 i Almenbo, Hold-an Vej 16, Ballerup Deltagere den

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juli 2005 Indhold Nyhed: Udvidet råderet Ny portal med ledige boliger AKB og KAB samler sine kræfter Introduktion til

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 28. oktober 2015 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 3. juni 2010 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / August 2004 Læs inde i bladet Flyv fra reden Handleplan vedtaget Innovativt byggeri i Ørestaden Tre bestyrelser på minikonference

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Kanal 3B - august 2003

Kanal 3B - august 2003 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Marts 2004 Indhold Kompliceret lovudkast Åbent hus fire steder Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL Danskerne om

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere