KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924"

Transkript

1 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING ÅRGANG JUNI 2014 NR I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl Program: Velkommen Fane indmarch Festtale og Klubbens sang Børneidræt - Gymnastik og Karate Taler fra andre, der ønsker ordet Spisning - Helstegt pattegris, grillpølser med garniture Afslutning 1

2 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 Ansvarsh. : Sven Edelmann Engstien Tune tlf.: Redaktion: Inge Raagaard Begoniavej 5, 4030 Tune tlf.: Annoncer: Kirsten Nielsen tlf.: mobil: Udbringning: Inge Raagaard tlf.: SIDSTE FRIST Indlæg til August-udgaven skal være redaktionen i hænde Torsdag d. 3. juli August-udgaven udkommer i uge 32. (Deadline 2014: 21/8 25/9 23/10 20/11 22/12). Tune IF s Afdelingsformænd: Badminton: René Larsen Billard: Helge Glensner Fodbold: Per Lund Sørensen Gymnastik: Carina Leth Håndbold: Bettina Biel-Courtney Petanque: John Skaaning Svømning: Camilla Beckmann Tennis: Peter Buch Larsen Trim: Fritz Jüngling Center for Bedre Livskvalitet: Daglig leder: Thomas Nielsen Daglig leder: Tina Greve Mathisen Tune-Hallernes udvalg: Kontor: Finn Hansen, formand: Aage Jørgensen, kasserer: Kristian Hansen, best.medl.: Lise Persson, best.medl.: Sven Edelmann, best.medl.: Tune-Hallens Cafeteria: Peter Mygind, best.medl.: Tennis Klubhus: Pauli Christensen, best.medl.: Tune IF s Forretningsudvalg & Hovedbestyrelse: Formand: Sven Edelmann Kasserer: Ingen p.t. Regnskabsfører: Leif Sørensen Næstformand: Pauli Christensen Forr.udv.: Judi Jørgensen Forr.udv.: Villy Jensen Forr.udv.: Henrik Balleby Hansen Badminton: René Larsen Billard: Helge Glensner Fodbold: Pauli Christensen Gymnastik: Christina Blankholm Håndbold: Pia Henriksen Petanque: John Skaaning Svømning: Michael Kjær Kristensen Tennis: Peter Buch Larsen Trim: Fritz Jüngling IT-udvalg: Bent Andersen Idrætsråd: Lise Persson Hallen: Finn Hansen Referent: Claus Christiansen Sekretær: Inge Raagaard

3 Hovedforeningen informerer Tune IF fylder 90 år: Fredag d. 20. juni 2014 kan vi i Tune IF fejre vor 90 års fødselsdag ved en reception i Tune- Hallen fra kl Der vil være faneindmarch, derefter får vi noget godt at spise, og der vil være opvisning af 2 børnehold fra Gymnastik, og ikke mindst vil der være mulighed for en god snak med gamle venner. En stjerne fødes - lidt historie: Det var en flok fodboldinteresserede unge mennesker, der for 90 år siden startede Tune Idrætsforening. De brugte det meste af deres fritid på at spille fodbold, enten i en kalvefold på Højgården eller på roekulepladsen på Nordgården. Men efterhånden modnedes den tanke at stifte en egentlig forening, og d. 20. juni 1924 blev den stiftende generalforsamling afholdt og første formand blev Holger Nielsen (Tømrerens Holger). Generalforsamlingen blev efter sigende afholdt i Tømrerens lysthus. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selv om jævnhed og græsbestand ikke altid var det bedste, lykkedes det at indrette en efter datidens forhold brugelig fodboldbane. Lejeprisen var kr. 200,- årligt. Omklædning foregik i det fri og brusebad forefandtes kun i regnvejr. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr. 2 sat på programmet, nemlig Gymnastik. Dette medførte et ønske om, at foreningen burde anskaffe sig en fane. For at skaffe penge til en sådan, afholdt man i 1926 Fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle kr. 142,51. Men da fanen kostede kr. 155,-, måtte man opkræve ekstra kontingent af gymnasterne. Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København, hvilket kan ses af, at hele bestyrelsen tog af sted for at hente den. Officiel faneindvielse blev, ved en festlig lejlighed, afholdt d. 3. april Af de gamle forhandlingsprotokoller kan man læse, at i 1928 var medlemskontingentet 25 øre årligt, men selv om det var vanskeligt at inddrive dette kæmpebeløb, måtte man i 1929 hæve kontingentet til det dobbelte. Hvis du ikke kender din idrætsforenings historie, kan du finde den på vor hjemmeside, eller du kan købe bogen Tune IF s historie hos sekretæren. Hovedgeneralforsamling: Den 14. maj afholdt vi Hovedgeneralforsamling, hvor formandens samlede beretning og regnskabet blev godkendt og kan om få dage læses på vor hjemmeside. Indledning: Hvad er succes, har vi succes i Tune IF? Ja, vi har meget stor succes. Vi har en positiv medlemsudvikling og vi har et fornuftigt økonomisk resultat. Vi har succes, fordi vi har glade og tilfredse medlemmer og det har vi, fordi vore mange frivillige ledere og instruktører gør en kæmpe indsats. Der skal fra starten af beretningen lyde en ros og tak til jer alle. Det er os, der sammen skaber Tune IF. I må så gennem beretningen leve med, at der er ros og tak til flere. Der er også mange positive udtalelser udefra fra andre foreninger og fra lokalpolitikere og fra Christiansborg. Godt gået! Valgene skete, som det var foreslået: FU: Judi Jørgensen og Henrik Balleby Hansen. FU-suppleanter: Lene Lysholm og Lotte Jensen. Regnskabsfører: Leif Sørensen. Hovedrevisorer: Jørgen Ypkendanz og Michael Christensen. Revisorsuppleant: Dorte Toftebjerg. Tune-Hallens FU: Formand: Finn Hansen. Best.medl.: Kristian Hansen og Lise Persson. Suppleanter: Michael Olsen og Peter Hørsted. Der var i år indkommet et forslag til generalforsamlingen: Oprettelse af et udvalg under enten Hovedbestyrelsen eller FU, der har til opgave at administrere en fælles pulje, der er øremærket til støtte for økonomisk trængende, specielt børn og unge, for hvem det kan være en udfordring at betale et kontingent til et idrætstilbud i Tune IF. Vi forestiller os, at der tillige kan søges om tilskud til klubture, udstyr m.m., der også kan virke begrænsende i udøvelse af sporten på lige fod med andre i Tune IF. Et positivt forslag, som generalforsamlingen besluttede at sende til FU, som bearbejder det og fremlægger for HB. forts. side 4.. 3

4 Hovedforeningen informerer, forts. fra s. 3 Tune IF og fremtiden: Visioner Hvad er det vi vil med det, vi har ansva-ret for? Hvordan vil vi gøre det? Hvornår vil vi gøre det? Det er vor måde at styre vore aktiviteter. Afdelinger og udvalg laver deres visioner og præsenterer dem for Hovedbestyrelsen, der så følger op på, om vi bevæger os den rigtige vej. Tune IF - 90 år - reception d. 20/6-14. Udbygning af CBL-lokaler (et stort projekt til ca. 3,5 mill. kroner). Imageudvalget (her ligger en rigtig stor opgave med kommunikation internt og eksternt). Regnskabsudvalget (regnskab, betaling og medlemmer elektronisk). Store opgaver, så vi hele tiden kan leve op til de opgaver, vi har og får. E-Sport: Vi arbejder stadig med vurdering. Vi har besøgt Roskilde E-Sport og er meget imponeret. Der arbejdes videre mod en konklusion, inden 2014 er slut. Tune Skole og Tune IF i samarbejde om Idræt og Lektiecafé evaluering: Vi har nu afsluttet projektet, og der skal lyde en stor tak til Tune Skole og alle Tune IF s frivillige ledere, som alle har gjort en stor indsats. Vi kan alle være stolte af evalueringen. Det giver et godt grundlag for det fremtidige samarbejde med skolen. Resumé Tune Skole: Idræts Lektiecafè. Indhold: Tune Skole har etableret en frivillig Lektiecafé i samarbejde med Tune Idrætsforening. Projektet har kørt i foråret 2014, hver fredag i 3 lektioner. Projektholdere er skolens leder og repræsentant for Idrætsforeningen. Projektets målgruppe er skolens 3. kl. årgang. 4 Hovedforeningen informerer Målsætninger: På lang sigt: Eleverne vælger flere fysiske aktiviteter i skolen og i fritiden. Eleverne vælger den frivillige Lektiecafè til. At se på bæredygtigheden i samarbejdet mellem frivillig organisation og skole i fastere og mere forpligtende samarbejde og dermed afprøve et nyt koncept, som ved skolereformens gennemførelse i skoleåret 2014/2015 kan formaliseres yderligere. På kort sigt: Projektet skal løfte fagligheden i tilbud-det til gavn for eleverne. Målet er, at eleverne skal kunne arbejde koncentreret, d.v.s. arbejder uden afbrydelser i 30 min. og have udbytte af alle tre dele af Lektiecafé tilbuddet hver gang. Målet er, at faglærer og Lektiecafélærer skal samarbejde om differentierede lektier, læringsmål og arbejdsmetoder, idet Lektiecaféen er en del af den faglige understøttende undervisning. Forudsætninger: Det har været en forudsætning for dette projekts bæredygtighed, at der har været et godt samarbejde mellem skole og den lokale idrætsforening. Derudover har det været en forudsætning, at der var frivillige, der var mødestabile. Fra projekt til reform: Lektiecaféen bliver obligatorisk næste år, for 2. og 3. årgang. Lektiecaféen skal være en del af den faglige understøttende undervisning. Samarbejdet med Tune Idrætsforening fortsætter og vil stadig være baseret på frivillighed. Derudover vil der være pædagoger tilstede. Lærere vil blive inddraget i planlægningen af elevens hjemmearbejde sådan, at alle elever bliver udfordret i Lektiecaféen. Konklusion: Samarbejdet mellem idrætsforening og skole er blevet styrket og de frivillige i projektet har haft en oplevelse af at gøre en stor forskel for projektets succes. Eleverne får lavet flere lektier og er mere koncentrerede i lektieforløbene. Eleverne har udviklet sig både fysisk og i forhold til at blive udfordret i en idrætsgren. Eleverne har haft stabilt fremmøde og haft en positiv indstilling. Tak til Tune Skole for denne positive tilbagemelding! forts. side 5..

5 Hovedforeningen informerer Hovedforeningen informerer, forts. fra s. 4 Kultur- og Fritidsudvalget: Tune IF har inviteret Greve Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg til møde d. 27. maj 2014: Vi ser frem til et positivt møde med udvikling af information og synspunkter. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentationsrunde. 2. Kort introduktion til Tune IF, idet udvalget repræsenterer nye ansigter. 3. Tune IF fortæller om udviklingen i 2013, og hvor foreningen bevæger sig hen de næste 3 år. 4. Orientering om samarbejde mellem Tune Skole og Tune IF. Spørgsmål til samarbejdet efter sommerferien 2014 vil indgå. 5. Kultur- og Fritidsudvalget informerer om planer og visioner for de kommende 4 år. 6. Gensidig dialog om, hvordan Greve Kommune og Tune IF kan samarbejde til gavn for alle Tuneborgere. 7. Tune IF bemærker den manglende sammenhæng mellem Idræts- og Fritidspolitik og virkeligheden. 8. Eventuelt. 9. Afslutning. God sommer! Jeg skal ønske alle medlemmer og venner en rigtig god sommer. Med venlig hilsen Sven Tune IF s Historie Du har mulighed for at købe bogen Tune IF s Historie fra fortid til nutid Prisen er kr. 200,- og deri er indbefattet en CD med alle de bilag, som er beskrevet i bogen. Bogen kan bestilles på eller hos Inge Raagaard på tlf Beløbet kan indbetales på konto: reg.nr kt.nr Tune Idrætsforening s historie fra fortid til nutid I anledning af Tune Idrætsforening s 90 års jubilæum afholdes der Reception i Tune Hal 3 Fredag d. 20. juni kl NB. Skulle der være nogen, der vil betænke os med en gave, ser vi meget gerne, at det er penge til ungdomsarbejdet. 5

6 Center for Bedre Livskvalitet Motionscenter Medlem af Tune IF s andre afdelinger (medlemskab skal forevises ved indmeldelse): Aldersgrupper 12 måneder 6 måneder 3 måneder år kr ,- kr. 975,- kr. 540, år kr ,- kr ,- kr. 610, år kr ,- kr ,- kr. 760,- Pensionister kr ,- kr. 975,- kr. 540,- Ikke medlem af Tune IF s andre afdelinger: Aldersgrupper 12 måneder 6 måneder 3 måneder år kr ,- kr ,- kr. 725, år kr ,- kr ,- kr. 860,- Pensionister kr ,- kr ,- kr. 650,- Indmeldelse kr. 150,- / For sen betaling kr. 75,- Bemærk: Et årskontingent koster ca. det samme som 3 kvartaler. Kontingent betalings terminer: 1. januar 1. april 1. juli 1. oktober Ved indmeldelse udenfor de nævnte terminer beregnes forholdsmæssig kontingent frem til nærmeste termin. Dagssatsen oplyses i motionscenteret. Åbningstider: Mandag - torsdag: kl Fredag: kl Lørdag - søndag: kl Medlemskab af Center for Bedre Livskvalitet betyder at du kan deltage i: Fitness - Cross Fitness Spinning Pilates - Yoga Body Pump Indmeldelsestider: Onsdage: kl Torsdage: kl Lørdage: kl Motionsboksning - Fit N Fight Zumba og Bokwa Foredrag, samt ernæring og livsstil Piloxing Vær opmærksom på, at der løbende kommer nye tiltag, som er med i det betalte kontingent. Du kan læse mere om CBL på Center for Bedre Livskvalitet - telefon:

7 Center for Bedre Livskvalitet Motionscenteret K a l e n d e r: Juni: Onsdag d. 25. kl : Go sommerferie Pilates August: Uge 33: Uge 33: Alle hold starter efter sommerferien. Mandag og torsdag gratis Zumba kom og prøv! Kom rigtigt godt i gang med træningen efter sommerferien Kom og træn på alle disse hold for kun kr. 595,- Sæson fra uge 33 til uge 50 (ikke træning i uge 42) Tilmelding og betaling starter allerede i uge 25. Tilmelding: H U S K! Du skal altid tilmelde dig holdene fra uge til uge via CBL s hjemmeside! Ugedag: Hold: Tid: Sted: Periode: Mandag Yoga begynder niveau Selskabslok. fra uge nyt hold! Mandag Pilates let øvede/øvede Selskabslok. fra uge Mandag Piloxing alle niveauer Selskabslok. fra uge Mandag Zumba alle niveauer Hal 3 fra uge Tirsdag Rygtræning alle niveauer Selskabslok. fra uge Tirsdag Motionsboksning Selskabslok. fra uge Tirsdag Body Pump alle niveauer Hal 3 fra uge Onsdag Pilates let øvede/øvede Selskabslok. fra uge Onsdag Yoga alle niveauer Menighedscen. fra uge Onsdag Rygtræning alle niveauer Selskabslok. fra uge Onsdag Piloxing alle niveauer Hal 3 fra uge Onsdag Body Pump alle niveauer Hal 3 fra uge Torsdag Zumba Step alle niveauer Hal 3 fra uge nyt hold! Torsdag Fit n Fight alle niveauer Selskabslok. fra uge Torsdag Zumba alle niveauer Hal 3 fra uge Lørdag Body Pump alle niveauer Hal 3 fra uge Søndag Cross Fitness alle niveauer Lundegårdsko. fra uge Med forbehold for ændringer! CBL, forts. side 8. 7

8 .CBL, forts. fra side 7 Visiteret Motion Motionstilbud til ældre i Tune og omegn i samarbejde med Greve Kommune: Tune IF har et godt samarbejde med Greve Kommune om træning af ældre borgere i kommunen og primært borgere fra Tune-egnen. Borgerne har været yderst tilfredse med forløbet og der er generelt sket store fremgange i deres fysiske formåen og derudover har de fået nogle nye bekendtskaber. Der bliver trænet 2 gange om ugen. Et nyt hold - hold 10 - starter træningen i september For at komme i betragtning til det næste hold, skal du visiteres via Greve Kommune Center for Sundhed og Pleje. Kontakt Anette Olausson på mail: Der er ingen omkostninger forbundet med træningen på holdet. Send evt. en mail til så videreformidler vi kontakten til Anette Olausson. Pilates - Go sommerferie event - onsdag d. 25. juni kl CBL s 3 Pilatesinstruktører vil sammensætte et super spændende og udfordrende program til dette Go sommerferie event. Eventet vil bestå af Pilatesøvelser og helt nye øvelser fra Pulsing Pilates Barre systemet, som er en kombination af barre-træning fra balletten, Pilates og styrketræning. Programmet vil også indeholde øvelser, der udfordrer og styrker balancen. Der er kun 14 pladser til eventet efter først-tilmølle princippet. Tilmelding som altid via vores bookingside fra d. 11. juni. Du skal have trænet Pilates i ca. 6 mdr. for at deltage. Vi glæder os til eventent! Hilsen Dorthe, Margit og Tina. I gang efter sommerferien! Kom og prøv Zumba - gratis for alle i uge 33 Mandag kl og Torsdag kl Hvis du aldrig har prøvet Zumba før, så kom og prøv helt gratis. Zumba er super effektiv og sjov motion til dejlig musik. Vore instruktører vil tilrettelægge træningen de 2 dage med gennemgang af trin, så du kommer rigtigt godt i gang med Zumba. Tilmelding ikke nødvendig bare mød op! Zumba Kids - vi gentager successen!! 4 søndage i løbet af efteråret 2014: Zumba Kids - børn fra 4-6 år: Zumba Kids er dans, sjov, sang og leg. Børnene laver sjove koreografier, som de skal vise for forældrene sidst i timen. Børnene elsker musikken og rytmerne og brænder for at lære nyt. 8 Søndage kl i Tune-Hallen: i selskabslokalet under Cafeteriet. d. 24. august - d. 21. september - d. 26. oktober - d. 23. november. Pris for alle 4 søndage: kr. 100,- Tilmelding og betaling skal ske før opstart - send en mail til forts. side 9.

9 .CBL, forts. fra side 8.CBL, forts. fra side 8 idræt Sæt Idræt kryds i om kalenderen.! Dagen Tirsdag d. 7. oktober kl (fælles Idræt frokost om Dagen kl ) Tirsdag d. 7. oktober kl Igen i år vil Tune IF afholde en (fælles aktivitetsdag frokost for kl. seniorer 13-14) og ældre Idræt om Dagen. Tune IF ønsker med dette arrangement at gøre en stor og fælles indsats for Tunes seniorer og ældre. Læs meget mere om dette superhyggelige fællesarrangement i Klub-Nyt augustudgaven. Igen i år vil Tune IF afholde en aktivitetsdag for seniorer og ældre Idræt om Dagen. Tune IF ønsker med dette arrangement at gøre en stor og fælles indsats for Tunes seniorer og ældre. Læs meget mere om dette superhyggelige fællesarrangement i Klub-Nyt augustudgaven. Nyhed Yoga begynderhold opstart i uge 43: om dagen Yoga er meget Nyhed populært Yoga begynderhold derfor har vi uddannet opstart endnu i en uge Yoga-instruktør. 43: CBL opretter et specielt Yogahold for begyndere, som skal træne: mandag kl Holdet starter i uge 43. Læs meget mere om dette hold i Klub-Nyt efter sommerferien. Yoga er meget populært og derfor har vi uddannet endnu en Yoga-instruktør. CBL opretter et specielt Yogahold for begyndere, som skal træne: mandag kl Holdet starter i uge 43. Læs meget mere om dette hold i Klub-Nyt efter sommerferien. CBL ønsker alle en rigtig god sommer! Badminton Badminton Ungdom: En forrygende Badmintonsæson Ungdom: er slut: Så sluttede Badmintonsæsonen for denne gang. Det har på mange måder været en god sæson med En forrygende Badmintonsæson er slut: gode kampe og med nogle spillere, der har brændt Så sluttede Badmintonsæsonen for denne gang. for at blive bedre. Det har på mange måder været en god sæson med Af resultaterne for hele sæsonen kan vi også se, at gode kampe og med nogle spillere, der har brændt det er lykkedes for rigtig mange, så vi glæder os til for at blive bedre. at se jer alle sammen igen, når den nye sæson starter. Så er I forhåbentlig fuld af energi og klar til at Af resultaterne for hele sæsonen kan vi også se, at det er lykkedes for rigtig mange, så vi glæder os til udfordre jer selv igen. at se jer alle sammen igen, når den nye sæson starter. starter Så I op forhåbentlig efter skolernes fuld af sommerferie, energi og klar det til vil at Vi sige, udfordre at første jer selv træningsdag igen. er: Vi starter Mandag op efter d. skolernes 11. august sommerferie, 2014: det vil sige, at første træningsdag er: God sommer til jer alle. Hilsen Allan Mandag d. 11. august 2014: God sommer til jer alle. Hilsen Allan Sæt kryds i kalenderen.! CBL ønsker alle en rigtig god sommer! Senior: Sæsonen er slut, men det varer ikke længe før vi starter op igen. Senior: Senior Sæsonen starter slut, op d. men 11. det august. varer ikke længe før vi starter op igen. Ældrebadminton starter op d. 3. september. Senior starter op d. 11. august. Med hensyn til priser og ledige baner, kan man gå ind Ældrebadminton på vores hjemmeside: starter op d. 3. september. under Badminton. Med hensyn til priser og ledige baner, kan man gå Vores ind på kasserer vores hjemmeside: Lis Hansen vil meget gerne under høre fra Badminton. dig, hvis du er ny og vil spille Badminton. Hvis du allerede er medlem og desværre ikke kan Vores kasserer Lis Hansen vil meget gerne høre spille til næste år, vil Lis også meget gerne vide fra dig, hvis du er ny og vil spille Badminton. det. Hvis du allerede er medlem og desværre ikke kan spille til næste år, vil Lis også meget gerne vide Ha en rigtig god sommer! det. Med venlig hilsen René. Ha en rigtig god sommer! Med venlig hilsen René. 9

10 Tennis Den udendørs Tennissæson er nu i fuld gang, så kom ud af busken og få tilmeldt dig, hvis du ikke allerede har gjort det. Husk at angive nummer, hvis du har været medlem tidligere! Vi afholdt Slå-ind-turnering d. 5. og 6. april. Hos Seniorerne var der mødt 17 aktive op, to nye medlemmer samt en håndfuld skadede spillere, som alle håber på at komme i gang senere. Vi startede med morgenmad, hvortil Din Bager i Tune havde sponseret brød og Beauvais marmelade. Hos Anne-Marie havde ligesom sidste år givet blomster til vores udendørs krukke. Der var gavekort fra Tune Cykel & Havemaskine Service til Dorte, som var den første, der havde tilmeldt sig. Vi siger tak til sponsorerne! 10 T E N N I S S K O L E - i uge 32: For 6. gang afholder vi Tennisskole. Vi har i år sat prisen ned til kr. 400,-, og for det beløb får man træning hver dag fra kl Træningen foregår på det udendørs tennisanlæg, men i tilfælde af dårligt vejr, har vi mulighed for at spille i Hal-3. Alle tilmeldte får desuden en T-shirt, drikkedunk samt frugt og saft. På grund af manglende indlæg i Maj-udgaven af Klub-Nyt er sidste tilmelding og betaling udsat til d 15/6!! Hvis man er nybegynder, kan man låne en ketsjer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Lars/tlf eller Annette/tlf H J E M M E K A M P - U12: Den 22. juni spiller vores U12 hold hjemme kl mod Solrød. Mød op og hep på dem og få en kop kaffe eller et glas sodavand. Efter kampen kan du evt. få en prøvetime. H J E M M E S I D E: Hold øje med vores hjemmeside, der hele tiden opdateres! Det er og derefter ind under punktet Tennis Med venlig hilsen Peter

11 DET NATURLIGE VALG, NÅR VI TALER OM SIKKERHED GREVE LÅSETEKNIK Tlf: TINGGÅRDSLUNDEN TUNE Ring og få et Få tryghed hos din Vi udskifter Nemme & billige Meget sikker gratis sikkerhedstjek lokale låsesmed låse til private alarmer til private trådløs videoovervågning Vi fremstiller alle former for tryksager Ring og få et godt tilbud fra Danmarks grønne trykkeri! - vi støtter idrætten i Tune - ét komplet grafisk hus Akacievej Hedehusene Tlf Mobil Svanemærket Godkendt SKI leverandør ISO miljøcertificeret EMAS registreret FSC-certificeret 11

12 Bridge Tak for en spændende, lærerig og hyggelig Bridgesæson til begge hold. Vi glæder os til vi ses igen efter sommerferien til nye udfordrende spil. Vi fortsætter undervisningen, hvor vi slap. Så I kan godt gå og tænke på svares meldinger efter åbners 1) farve-meldinger og 2) UT-meldinger. Tak for en god afslutning i Borgerhuset. Der blev spillet mange gode spil, og festudvalgets arrangement med et flot dækket bord og lækker mad gav efterfølgende gode rammer for nogle hyggelige timer. Der var præmier til vinderne af A- og B-rækkerne, samt nr. 2 i A-rækken, da de var flere spillere. Vi ses igen: Mandag d. 1/9 kl til ca Onsdag d. 3/9 kl til ca Jørgen Ypkendanz/tlf vil besvare evt. spørgsmål. 12

13 Bosch Car Service v/ Bjørn Jørgensen Glem alt om faste åbningstider. Tune Bibliotek holder åbent, når det passer dig. Glem alt om faste åbningstider. Nu kan man besøge biblioteket alle ugens dage Tune Bibliotekfraholder åbent, når det passer dig. kl til Nu kan man besøge biblioteket alle ugens dage Nu kan fra man besøge biblioteket alle ugens dage kl til Åbent alle dage fra Tune Parkvej 7 Tune Pantone farver: fra kl til Bemandet åbningstid: Åbent alle dage fra Mandag Tirsdag Tune El-Center ApS Bøgevej 2, 4030 Tune nsdag Bemandet åbningstid: To rsdag Mandag Tirsdag Lørdag Grå 432 C Lørdag Lysblå C Tune Center 15 Tlf TUNE LOKALBIBLIOTEK Blå 300 C 0nsdag To rsdag TUNE LOKALBIBLIOTEK Cut & Color Tune Center 15 Tlf Tune CenterTune 3A,Center DK-4030 Tune, Tlf. 3A DK-4030 Tune Telefon: Tune AkuCare Totalentrepriser v/ Akupunktør Gry Fisker Sportsskader, smerter, migræne, stress? Akupunktur kan hjælpe dig. Bestil tid på Tilbygninger Ombygninger Døre Vinduer Tage Reparation Vedligholdelse Dame & Børnetøj Medlem af Dansk Byggeri og tilsluttet Byg garanti Tune Center 10 Tlf Tune Dyreklinik tunedyreklinik.dk STØT ANNONCØRERNE Annoncer - kontakt: Kirsten Nielsen Tlf Mob tlf også ud af huset

14 Fodbold Tune IF Fodbold årgang 2007: Tune IF Fodbolddrenge fra den gyldne årgang 2007 er i gang med udendørs stævnerne. Forberedelserne hen over vinteren med masser af indendørs bold til træning og stævner er lagt bag sig, og alle de nye øvelser, som trænerteamet har øvet med drengene har båret frugt. Der bliver spillet fremragende fodbold, kæmpet, grædt og fejret! Lørdag efter lørdag er der til indendørs træning blevet gået til stålet af til tider op til 22 drenge. Man kan roligt sige, at der til træning med den gyldne årgang er gang i den. Da der blev givet grønt lys for udendørs træning, blev træningsmængden øget til det dobbelte for holdet, så nu kan talenterne følges på banerne både lørdag og onsdag. Den 26. april stillede Tune/årgang 2007 med 3 hold på Karlslunde Stadion og der blev vist prøver på holdets talent, og flere af modstanderne fik ørene i maskinen. Det blev til flere sejre af både store og små. Vejret var fantastisk, stemningen god og der blev hygget med medbragte madpakker, frugt og kage. Den 10. maj var holdet i Greve, igen med 3 hold, til endnu en turnering. Endnu en gang blev der vist fodbold i høj klasse, og der blev vundet kampe med tennis-cifre. Eneste puljekamp, hvor der kun blev scoret et mål var en indbyrdes kamp for årgang Det kan roligt siges, at der blev gået til stålet i pulje finalen. Samlet set var det endnu en god dag med masser af fodbold og sjov. Næste udfordring for de fleste af drengene på holdet var DBU s Skattejagt, som blev afholdt d. 24. og 25. maj i Tune. Her var mere end 20 børn fra flere byer samlet for at finde landsholdets kampbold. Holdet vil gerne takke deres nye sponsor, som er byens kendte murermester - MURER SUNE, og som de næste 2 år er holdets trøjesponsor. MURER SUNE blev præsenteret i Karlslunde på holdets nye kamptøj til det første stævne på græs. Med venlig hilsen René, Thomas, Michael og Mette. 14

15 Nørregade Tune Tlf Lukket mandag Malermester Leif Kristensen Lindevej Tune Mobil: Mail: Medlem af garantiordningen Grundlagt Tømrermester Claus Hvidsteen ApS Tlf Tømrermester Claus Hvidsteen ApS Tlf Alt om og tilbygning Grundlagt 1961 Tømrermester Alt Døre om og og vinduer Claus tilbygning Hvidsteen ApS Tag arbejde Døre Tlf. Værkstedsproduktion og 2484 vinduer 9639 Tag Alt om arbejde og tilbygning Industrisvinget Døre og vinduer Tune Værkstedsproduktion Tag arbejde Værkstedsproduktion Industrisvinget Tune Industrisvinget Tune Lenette B. Rasmussen Lindevej 11, Tune Tlf Massage Healing Meditationshold KØREKORT til almindelig bil, generhvervelse af kørekort, samt rutinetimer og aldersbetinget køretest tilbydes. Holdstart hver måned i Roskilde 200 m fra stationen (v. FØTEX). Hurtigt forløb - rutineret kørelærer. Jernbanegade 5b 4000 Roskilde Tlf danbolig Per Johansen BoligCenter A/S danbolig Per Johansen BoligCenter A/S 11 Fokus på en lokal virksomhed Arne Sørensen Ring og hør mere om skattefradrafradrag på på vvs-arbejde Ring og hør mere om skatte- Mainz VVS er certificerede forhandler af Vaillant gaskedler og Mainz VVS er certificerede forhandler af Vaillant gaskedler og solvarmesystemer solvarmesystemer Christian Sørensen Velkommen hos Mainz VVS -din lokale VVS-installatør i Tune Netop nu er der en stor interesse Mainz VVS er autoriseret Gasmester for HNG og er certificerede for- Mainz VVS er autoriseret Gasmester for HNG er certificerede forhandler af Vaillant gaskedler og solvarmesystemer. for at få udskiftet det gamle oliefyr til naturgasfyr, der tilmed kan kombineres med solvarmesystemer. og handler af Vaillant gaskedler solvarmesystemer. Mainz VVS blev etableret af Fleming Mainz i Hos Mainz VVS sætter far og søn en ære i at Tune helt tilbage i I 1984 blev Arne Sørensen ansat som svend i firmaet, og da Fleming talte pris og med kvaliteten i top. Der udføres arbejdet altid leveres til rette tid, til den af- Mainz i 1999 valgte at gå på pension, lå det i alle opgaver inden for vvs og blikkenslager kortene at Arne skulle overtage firmaet som arbejde. De små reparationer med udskiftning han har drevet lige siden. af pakninger, blandingsbatterier, toiletter m.m, samt de store entrepriser som helt nyt badeværelse eller udskiftning af oliefyret til gasfyr Arnes ældste søn Christian, der også er udlært blikkenslager, har været ansat 2 et halvt år og vedvarende energi. som svend, og fremtidsplanen er at han kan overtage firmaet, når Arne engang om 10 års Netop nu er der en stor interesse for at få tid trækker sig tilbage. udskiftet det gamle oliefyr til naturgasfyr, der tilmed kan kombineres med solvarmesystemer. Så med 28 år på bagen som lokal VVS mand i Tune, har Arne lavet rigtig meget vvs- og blikkenslagerarbejde, for rigtig mange mennesker Ved udskiftning af oliefyr til gaskedel ligger i hele byen. Også i dag er det Mester selv -og der en besparrelse på ca. 20%, og hvis det nu også sønnen Christian, man møder når der kombineres med solfanger, vil der samtidig skal udførtes en reparation eller hvis badeværelset skal udskiftes. forbrugsvand. ligge en besparelse på ca. 65% på det varme Varmesystemer Vedvarende energi Indeklima Ved udskiftning af oliefyr til gaskedel ligger der en besparrelse på ca. 20%, og hvis det kombineres med solfanger, vil der samtidig ligge en besparelse på ca. 65% på det varme forbrugsvand. VVS-Firma Fleming Mainz VVS-Firma eftf. v/ Arne Sørensen Flemming Mainz Eftf. v/arne Sørensen Industrihegnet Industrihegnet 8 B, 8 B, 4030 Tune Tune Tlf Tlf.: Vaillant er et gedigen tysk kvalitetsprodukt, som er markedsledende i 11 lande i Europa inden for varmeteknologi. Med Vaillant får man et moderne produktdesign, optimal bruger- og betjeningsvenlighed samt lave installationssamt serviceomkostninger. Hvis du overvejer at skifte til solvarme eller har Hvis du overvejer ønsker at skifte om til solvarme andet eller har ønsker om andet vvs arbejde, så kontakt vvs arbejde, Mainz så for kontakt et uforpligtende Mainz tilbud og hør for også nærmere om tilskud/skattefradrag på vvsarbejde. tilbud og hør også et uforpligtende nærmere om tilskud/skattefradrag på vvsarbejde. Sol og varme skåner miljøet 15

16 Håndbold U16 drengene Sjællandsmestre!! U16 drengene har i år gjort det rigtige! Drengene har spillet sammen siden U10 årgangen, og i år gav det pote. Efter sommerferien har drengene prøvet kræfter med U16 årgangen, hvilket er et spring fra U14 årgangen. Ikke nok med, at det er et andet tempo, det er også en større boldstørrelse. Samtidig har nogle af drengene reelt set været 2. års U14 drenge, hvilket har betydet, at drengene skulle prøve kræfter med spillere, der var op til 2 år ældre end dem selv. Sæsonen blev indledt med højt humør og gå-påmod! Selvfølgelig har det været hårdt at møde spillere, der var noget højere og noget bredere end en selv, men drengene har knoklet på og taget mod udfordingen. Efter jul har turneringen stået på 4 modstandere. 3 af holdene spillede ulovligt, noget drengene først fik at vide inden den sidste kamp. Selvom modstanderne reelt set spillede ulovligt, og drengene dermed allerede før kampene havde vundet, kæmpede drengene med alt, hvad de havde. Nogle gange mødte drengene modgang, hvilket resultede i ikke så tilfredsstillende kampe. Noget, vi som trænere jo ikke altid er tilfreds med, men drengene vidste udmærket, hvad der var gået galt, og der blev rettet op på det. I takt med, at 3 ud af 4 modstandere spillede ulovligt, så var der reelt set kun 2 kampe, der galt. Første kamp blev vundet, og da returopgøret kom var det en anden holdopstilling, holdet stillede med. Drengene kæmpede til sidste fløjt og det gav pote. Sidste kamp i sæsonen var mod et hold, der spillede ulovligt, og selv om der på papiret var vundet, gav drengene den en skalle og viste, at de fortjent kunne kalde sig: Sjællandsmestre!! Kæmpe til lykke med medaljen og titlen. Vi i trænerteamet vil gerne sige mange tak for opbakningen fra forældrenes side, især til alle de kampe, vi har været til rundt omkring på Sjælland. Selv om vi sammen med resten af ungdomsafdelingen holdt afslutning, så holdt vi også en ordentlig afslutning kun for U16 drengene. Der blev grillet og hygget til den helt store guldmedalje, og vi i trænerteamet fik sagt ordentligt farvel eller nok nærmere på gensyn. Når vi sidder her og tænker tilbage på de år, vi har haft sammen med drengene, har det været nogle skønne år. Vi vil glæde os til at se jer spille rundt omkring i hallerne. Vi skal nok holde øje med jer. Susanne & Jette 16 Håndbold, forts. side Håndbold, forts. side 18

17 .Håndbold, forts. fra side 16 O P R Å B! Hedeboturneringen har brug for din hjælp!! Traditionen tro afholder Tune IF Håndbold for 41. gang Hedeboturneringen. Det kræver et stort stykke arbejde at arrangere sådan en turnering. Derfor beder vi igen i år forældre, Oldies og Seniorer om at sætte kryds i kalenderen: fredag den 26. til søndag d. 28. september, og på den måde hjælpe til under Hedeboturneringen med køkkenvagter, skolevagter og ikke mindst dommerbordsvagter. Alle, der har lyst til at bruge et par timer for at vores skønne unge mennesker kan få en super weekend, er velkomne. Tilmelding foregår via vores hjemmeside: under menupunktet frivillige. Vi håber på, at mange af jer har lyst og tid, så vi på den måde kan hjælpe klubben med at afvikle stævnet. Gymnastik Tilmelding til sæson 2014/2015: Allerede nu kan du se Gymnastikprogrammet på vores hjemmeside. Vi tilbyder i næste sæson 15 hold - heraf er de 4 voksenhold. Der er kommet flere tider til Springholdene. Priserne er også steget lidt for at vi kan følge med og give vores instruktører den uddannelse og ledergodtgørelse, de skal have. Samtidig ønsker vi flotte dragter til mange af Spring- og børneholdene, og det koster ca kr. for en dragt. Denne dragt er derfor med i kontingentbetalingen. For de helt små børnehold er det typisk en T-shirt og evt. shorts/buks, der indkøbes. Vi åbner for tilmelding: mandag d. 16. juni kl STØT ANNONCØRERNE Annoncer - kontakt: Kirsten Nielsen Tlf Mob september, at holdene starter. På den måde får man faktisk 2 prøvegange og kan nå at fortryde og få hele kontingentet refunderet. Læs mere om vores handelsbetingelser på: danbolig Tune den mest sælgende mægler* med det største salgsteam i byen. Vi er et team af lokale mæglere med stort engagement - Det vigtigste for os er, at give vores kunder en god oplevelse. Mange anbefaler os det er vi stolte af og vi ønsker at fastholde det gode ry og vores position som den mest sælgende mægler i byen. Muligheden for at tilmelde sig et hold er åben hele sommeren og efteråret. Selvfølgelig kan man risikere, at nogle hold hurtigt bliver fyldt op, så kan man melde sig til og komme på venteliste. Sæsonstart er uge 36 - den første uge i september *Kilde: og vi træner boligsiden.dk/find til d. 31. marts mægler i Tune pr. 25/ Opvisningsholdet kører til juni måned. Der er 14 dages fortrydelsesret på alle hold. Det gælder fra 1. september, uanset om man melder sig danbolig til i juni, Per juli Johansen eller august BoligCenter fordi, det Tune er i A/S Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering eller kig forbi butikken og få en snak. Springgymnasterne KonTaKT os nu er på klar Tlf. 46 til års Jubilæum - fredag d. 20. juni. Når Tune IF d. 20. juni fejrer 90 års Jubilæum, skal de dygtige drenge og piger fra vores Opvisningshold vise, hvad de kan af rytmeserier og spring. Det glæder de sig meget til. Hilsen Carina Leth Statsaut. ejendomsmægler, MDE Tune Center 12B 4030 Tune tlf

18 Gymnastik Tilmelding til sæson 2014/2015: Allerede nu kan du se Gymnastikprogrammet på vores hjemmeside. Vi tilbyder i næste sæson 15 hold - heraf er de 4 voksenhold. Der er kommet flere tider til Springholdene. Priserne er også steget lidt for at vi kan følge med og give vores instruktører den uddannelse og ledergodtgørelse, de skal have. Samtidig ønsker vi flotte dragter til mange af Spring- og børneholdene, og det koster ca kr. for en dragt. Denne dragt er derfor med i kontingentbetalingen. For de helt små børnehold er det typisk en T-shirt og evt. shorts/buks, der indkøbes. september, at holdene starter. På den måde får man faktisk 2 prøvegange og kan nå at fortryde og få hele kontingentet refunderet. Læs mere om vores handelsbetingelser på: Vi åbner for tilmelding: mandag d. 16. juni kl Muligheden for at tilmelde sig et hold er åben hele sommeren og efteråret. Selvfølgelig kan man risikere, at nogle hold hurtigt bliver fyldt op, så kan man melde sig til og komme på venteliste. Sæsonstart er uge 36 - den første uge i september og vi træner til d. 31. marts Opvisningsholdet kører til juni måned. Der er 14 dages fortrydelsesret på alle hold. Det gælder fra 1. september, uanset om man melder sig til i juni, juli eller august fordi, det er i Springgymnasterne er klar til 90 års Jubilæum - fredag d. 20. juni. Når Tune IF d. 20. juni fejrer 90 års Jubilæum, skal de dygtige drenge og piger fra vores Opvisningshold vise, hvad de kan af rytmeserier og spring. Det glæder de sig meget til. Hilsen Carina Leth Dygtige Springpiger

19 Tune Kursuscenter Grevevej 20, 2670 Greve Kurser, møder og overnatning Grevevej Greve Tlf Tune Fysioterapi Sportsskader - Hurtig behandling Kranie Sakral Terapi v/ Lene Pape Tune Center 5 c, 4030 Tune. Tlf mad med mere v/slagter Brian & Kim Tlf STØT ANNONCØRERNE Annoncer - kontakt: Kirsten Nielsen Tlf Mob Tømrermester Leif Andersen aps Lundevej Tune Tlf Mobil REVISION I /S Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres KLINIK FOR FODTERAPI v/ Anya S. Nielsen Østergade 17, 4030 Tune Tlf Giver også behandling i eget hjem! Gavekort udstedes ALPHA REVISION I /S ALPHA ALPHA REVISION I /S Søren Nymann Lene Boldt Lindholm Tune Center 16 B, 4030 Tune Tlf Søren Nymann Lene Boldt Lindholm Tune Center 16 B, 4030 Tune NØRREGADE 5 Tlf Le Tu Vi gør det muligt - også for dig. Kontakt mig så finder vi det, der passer dig bedst Bankrådgiver Erik Neesgaard Roskilde tlf BEDSTE TAG OVERHOVEDET... Nyt-Reparation og Vedligeholdelse TAGDÆKNING ApS Industrihegnet 7 DK-4030 Tune Tlf Mobil Niels Fax Mobil Tonny MEDLEM AF DANSKE TAGDÆKKERMESTRES BRANCHEFORENING OG GARANTIFOND STØT ANNONCØRERNE Annoncer - kontakt: Kirsten Nielsen Tlf Mob

20 Petanque En solrig lørdag først i maj, den 3. maj, løb vores årlige stævne Viking Open af stablen. Der var fuldt besat, nemlig 45 hold á 2 pers. For at have baner nok, inddrog vi også kørevejen ind til Tennisbanerne. Det gav os 6 baner yderligere. Der blev i år spillet på tid, så det ikke blev alt for sent med uddelingen af præmierne. Som noget nyt fik vi besøg af en svensk Petanqueklub. Der kom en bus med 38 spillere fra Kævlinge i Skåne. Det blev en succes for gæsterne, da de løb med førstepladsen. Igen et godt stævne, med ros fra deltagerne. Tak til hjælperne! Regionalholdet kom godt fra start i Søborg. Vi klarede at få 3 point ud af 6 mulige. Til lykke! Så er malingen af klubhuset i gang. Henning, Bo, Rie og John gav den en ordentlig skalle en lørdag. Nazif og John har bygget en ny trappe op til Petanqueområdet, hvilket har lettet adgangen. Tak alle sammen! 20 Mærkedag: Jette fylder rundt d. 17/6. Herfra skal lyde et stort til lykke med dagen. Træningstider: Tirsdag kl Torsdag kl Søndag kl Vinspil: 1. søndag i måneden. Kurt.

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 51. ÅRGANG FEBRUAR 2015 NR. 2 AFTENORIENTERINGSLØB Mandag d.2.februar kl.18.00 - Læs side 15 Fastelavn-er mit navn Lørdag d.14.februar kl.14.30-17.30 - Læs side 10 AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 50. ÅRGANG FEBRUAR 2014 NR. 2 Aftenorienteringsløb/ gang i Trim Mandag d. 10.februar kl.18.00 Læs side 20 Fodboldskole i DBU-regi: NYT! DBU s Skattejagt: lørdag/søndag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 51. ÅRGANG JUNI 2015 NR. 6 IDRÆTSFESTEN Læs side 3 BORGERMØDE OM FLYGTNINGE Tune IF og Greve Kommune Torsdag d.4.juni kl.19.00 i Tune-Hallen - Læs side 4 1 KLUB-NYT TUNE

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 51. ÅRGANG JANUAR 2015 NR. 1 Der var en gang... det første blad i 1964 Udgaven kan ses på: www.tune-if.dk - Se også side 26 Godt nytår til alle! 1 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

NYT: teen dance - cross gym - sports acro. Program 2015-16. Alle hold træner i Gymnastikhuset / Horreby-hallen.

NYT: teen dance - cross gym - sports acro. Program 2015-16. Alle hold træner i Gymnastikhuset / Horreby-hallen. NYT: teen dance - cross gym - sports acro Program 2015-16 Zumba Step Springlopperne piger 6-9 år Drengefræs 6-12 år Spring/Rytme-piger 9-13 år Bevar dig vel DGI - Damer MANDEHØRM CROSS GYM Junior Falster

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924

KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 KLUB-NYT TUNE IDRÆTSFORENING 1924 51. ÅRGANG MAJ 2015 NR. 5 CHRISTIAN BITZ foredrag med temaet Uperfekt Torsdag d. 30. april 2015 kl. 19.00 i Tune-Hallen Læs på side 6 Tilmelding: book en plads på: www.tune-if.dk

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 . HGU - badminton for turneringsspillere (Senior og ungdom) og motionister. Velkommen I badminton afdelingen forsøger vi at skabe plads til så mange som muligt. Alle timer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere