håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre"

Transkript

1 håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

2 Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages, Palle Hedemann/Scanpix og Mikkel Østergaard/BAM/Scanpix Design: Identitet & Design A/S Tryk: Scanprint A/S, Svanemærkegodkendt trykkeri

3 håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

4 indhold Få kontakt skab en tidlig og tæt relation Sæt spot på de forebyggende hjemmebesøg Orienteringsmøder kan aflive fordomme Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed Få en god samtale om livet Livet slutter ikke, når ægtefællen dør Demens skal opdages i tide Ældre og sundhed det er aldrig for sent Organisering og samarbejde skaber helhed Ældre med anden etnisk baggrund end dansk Uddannelse og opkvalificering giver mere velfungerende ældre Lovrevisionen i 2005 Når dokumentation fører til kvalitetsudvikling Side indhold / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

5 forord Kommunerne har siden 1996 stået for at gennemføre forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere. Formålet med besøgene er blandt andet at sikre, at ældre lever et så godt og selvhjulpent liv som muligt. Gennem årene har kommunerne udviklet redskaber og teknikker, som har forbedret besøgene, samtalerne og udbyttet af dem. Ankestyrelsen har på vegne af Velfærdsministeriet udarbejdet denne håndbog for netop at samle op på disse gode erfaringer. Erfaringerne er indsamlet gennem kvalitative interviews med 10 kommuner. Der er tale om et øjebliksbillede af de forebyggende hjemmebesøg og ikke om en udtømmende beskrivelse af ordningens indhold. Håndbogen skal være til inspiration for såvel ledere som medarbejdere, der i det daglige møder ældre borgere og ønsker størst mulig effekt af besøgene. Der skal lyde en stor tak til de kommuner, der har taget sig tid til at fortælle om deres arbejde med de forebyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / forord 5

6 Sådan får du nemmest kontakt Få kontakt skab en tidlig og tæt relation Mange ældre, der i starten er skeptiske over for besøgene, bliver efterfølgende glade for dem Kommunerne benytter sig af forskellige metoder, når de kontakter ældre borgere for at tilbyde dem forebyggende hjemmebesøg. Mange ældre, der i starten er skeptiske over for besøgene, bliver efterfølgende glade for dem. En del oplever, at samtalerne med en forebyggende medarbejder både kan hjælpe dem med at løse de problemer, de oplever her og nu, og samtidig kan støtte dem i planlægningen af fremtiden. For at få fuldt udbytte af de forebyggende hjemmebesøg skal borgeren allerede fra det første møde forstå, hvad besøgene kan bruges til. Samtidig er det vigtigt, at der opstår en tæt kontakt mellem borgeren og medarbejderen, og at kontakten holdes ved lige. Ved første møde: Vurder borgerens tilstand Tjek at borgeren står i systemet Opnå kontakt til ældre som er for svage til selv at tage kontakt Få kendskab til ældre med funktionsnedsættelse og demens Tilbyd behandling af kroniske sygdomme på et tidligt stadie Giv forebyggende råd og vejledning om kost og motion 6 Få kontakt skab en tidlig og tæt relation / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

7 Erfaringer fra Rebild Kommune om en svær start med en modvillig mand I Rebild Kommune krævede det tid at få en ældre mand til at løsne op i samtalen: Jeg besøgte en politimand, som opfattede de forebyggende hjemmebesøg som et kommunalt dyneløft. Han var meget aggressiv over for alt offentligt og var meget mistænksom. Men efter to til tre besøg fandt han ud af, at jeg var god nok. At jeg var ordholdende og ikke lod mig kyse af, at vi stort set startede med at skændes, når jeg kom ind af døren. Jeg tror, han havde brug for at få afløb for et eller andet, men det kunne jeg godt rumme, for det handlede jo ikke om mig. Efterhånden fandt vi ud af, at vi godt kunne snakke sammen, og lige pludselig lukkede han op for alt det, som han gik og sloges med både sygdom og dårlig økonomi. Faktisk lykkedes det at få kontakt til et barnebarn. Jeg vil sige, at han blev mere fredfyldt, inden han døde især fordi han opnåede at komme i kontakt med familien. Jeg tror, at det gjorde en stor forskel for ham. tag kontakt via brev Alle borgere på 75 år og derover skal have tilbud om mindst to årlige, forebyggende hjemmebesøg. Borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, kan dog undtages. Tilbuddene kan gives ved at ringe eller sende et brev. Medarbejderen bør sikre sig, at den pågældende har forstået tilbuddet. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, om den ældre svarer på henvendelsen uanset om vedkommende ønsker et hjemmebesøg eller ej. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at oplyse generelt om tilbuddet, via for eksempel annoncer. Kommunerne vælger typisk at orientere om hjemmebesøgene via brev med en dato og et klokkeslæt for hjemmebesøget. Borgeren skal kun reagere, hvis besøget skal aflyses eller tidspunktet flyttes. Hermed sikrer kommunen sig kontakt til borgere, der ikke tidligere har modtaget hjemmebesøg. Hvis den pågældende for eksempel ikke er hjemme på mødetidspunktet, kan medarbejderen lægge et brev med forslag til et nyt møde eller bede den ældre ringe. Det kan også være en god idé, at medarbejderen selv ringer op dagen efter. Det er vigtigt, at der sker en opfølgning på henvendelsen til borgeren. Tips om breve Brevet bør være let at læse og være udformet, så borgeren både forstår og husker tilbuddet om de forebyggende hjemmebesøg. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Få kontakt skab en tidlig og tæt relation 7

8 Det kan være en hjælp, hvis der bruges større skrifttyper end ellers. Brevet skal desuden være relativt kort og let at overskue. Det er en god idé at vedlægge en pjece og et visitkort med et billede af den forebyggende medarbejder. Pjecen og visitkortet har flere funktioner. Dels fortæller de om formålet med det forebyggende hjemmebesøg, så forveksling med visitation og hjemmehjælp undgås. Dels bliver besøgene synlige for pårørende og andre, der kommer i hjemmet. Det virker bedst, hvis borgeren placerer pjecen og visitkortet et sted, hvor de let kan ses. Det kan derfor være en god ide at udlevere et visitkort med en magnet og opfordre borgeren til at sætte kortet på køleskabet. Breve til forskellige situationer Almindeligt brev med mødetidspunkt. Her skal borgeren ikke reagere for at få hjemmebesøget. Brevet er godt til ældre, der tidligere har fået besøg, og som fuldt ud forstår formålet med de forebyggende hjemmebesøg. Åbent brev, for eksempel et postkort med mødetidspunkt. Den åbne form giver hjemmehjælpen eller de pårørende mulighed for at reagere på brevet. Brevet er godt til nye ældre, der ikke tidligere har fået besøg, og til svage eller demente ældre, der tidligere har fået besøg. 8 Sådan får du nemmest kontakt / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

9 Fortæl om hjemmebesøg Sæt spot på de forebyggende hjemmebesøg Brug foldere og artikler, men også kommunens hjemmeside, til at sætte fokus på de forebyggende hjemmebesøg Kommunerne benytter sig af mange muligheder for at synliggøre de forebyggende hjemmebesøg og samtidig fortælle ældre borgere, hvad de kan bruge besøgene til. Sådan kan du synliggøre de forebyggende hjemmebesøg: Deltagelse med en stand på forskellige messer, markeder mv. Deltagelse i informationsmøder, som er rettet mod nye folkepensionister på 65 år og derover. De forebyggende medarbejdere kan bidrage med deres kendskab til lokale aktiviteter. Artikler i lokale aviser og dagblade. Lad en borger og en medarbejder fortælle om deres gode erfaringer med forebyggende hjemmebesøg. Artiklen bør vise, at hjemmebesøgene henvender sig til en bred gruppe af ældre. Artiklen kan også præsentere formål og indhold. I forbindelse med arrangementer for ældre, om for eksempel livsstilssygdomme, kan medarbejdere fortælle om de forebyggende hjemmebesøg. De forebyggende medarbejdere kan besøge ældreklubber, hvor de kan præsentere hjemmebesøgene og sig selv. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Sæt spot på de forebyggende hjemmebesøg 9

10 Giv klar besked med en folder Det er en god idé at udarbejde en folder eller pjece til borgere, der netop er fyldt 75 år og derfor skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Der kan stå lidt om formålet med besøgene, hvordan de foregår, og hvad der typisk tales om. Folderen kan præsentere medarbejderne med billede samt telefonnummer, adresse og mailoplysninger. Alle henviser i Odense Kommune I Odense Kommunes Ældrepleje er alle, der møder en borger, som ikke modtager forebyggende hjemmebesøg, men måske kunne have gavn af det, opmærksomme på at henvise til ordningen. Samme praksis bruges generelt, hvis en ansat møder en borger, der har behov for eksempelvis visitation, sygepleje eller terapi. En anden folder kan henvende sig til en bredere målgruppe af pårørende, naboer, praktiserende læger med flere. Folderen kan stå på eksempelvis biblioteker, apoteker, i lægepraksisser og medborgerhuse. Brug og hjemmeside Foruden brev og folder kan være et nyttigt supplement, når det drejer sig om at opnå kontakt til målgruppen. Det kan også være en god idé at samle oplysninger om forebyggende hjemmebesøg, personale og aktiviteter på kommunens hjemmeside. Skab for eksempel et ældreunivers på hjemmesiden og sørg for, at borgerne kan abonnere på nyhedsbreve, så de kan holde sig ajour med nyt på ældreområdet. 10 Sæt spot på de forebyggende hjemmebesøg / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

11 Spar tid med orienteringsmøder Orienteringsmøder kan aflive fordomme På baggrund af orienteringsmødet kan borgeren bedre vurdere, om han eller hun har brug for forebyggende hjemmebesøg eller ej Hvad er forebyggende hjemmebesøg egentlig? Er der tale om en besøgsven, om kontrol, eller er det et tilbud om hjælp fra kommunen? Og hvem i gruppen af 75-årige tilhører målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg? Det er nogle af de spørgsmål, som mange ældre borgere stiller sig selv. Det kan derfor være vanskeligt for mange at vurdere, hvorvidt besøgene er nødvendige i en måske velfungerende dagligdag. Mange oplever, at det er overflødigt med et besøg fra kommunen, blot fordi de fylder 75 år. Andre giver udtryk for, at det er rart at vide, hvor de kan henvende sig, hvis deres situation på et tidspunkt ændrer sig. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Orienteringsmøder kan aflive fordomme 11

12 Orienteringsmøder øger interessen blandt 75-årige I nogle kommuner holder de forebyggende medarbejdere fælles orienteringsmøder for de 75-årige, før de aftaler individuelle hjemmebesøg. Erfaringerne viser, at orienteringsmødet afklarer mange spørgsmål, og at den efterfølgende samtale hjemme hos borgeren ofte bliver mere fortrolig. På den måde kan fællesmøderne spare både tid og ressourcer. Samtidig oplever kommuner, der har indført orienteringsmøder, at tilslutningen til hjemmebesøgene bliver større, og at kommunen hermed får mulighed for at sætte tidligt ind med en forebyggende indsats. Borgere, som ikke vælger at få hjemmebesøg efter orienteringsmødet, får typisk et opfølgende brev et halvt år efter. De bliver tilbudt en individuel samtale med en forebyggende medarbejder, får eventuelt udleveret pjecer og andet materiale om forebyggende hjemmebesøg og kan igen tage stilling til, om de ønsker et besøg. Stort fremmøde i Esbjerg Esbjerg Kommune har siden 2003 holdt orienteringsmøder for kommunens 75-årige. Her får deltagerne indblik i, hvad de forebyggende hjemmebesøg kan bruges til, ligesom de møder medarbejderne. Erfaringerne med orienteringsmøderne er positive. En tredjedel af alle, der netop er fyldt 75 år, deltager i møderne og får hermed afstemt deres forventninger til, hvad de forebyggende hjemmebesøg kan bruges til. Samtidig bliver de orienteret om, hvad kommunen ellers kan tilbyde på ældreområdet. I Esbjerg er orienteringsmøderne med til at afkræfte en række fordomme: Vi oplevede, at mange havde fordomme om forebyggende hjemmebesøg, men ikke helt vidste, hvad besøgene gik ud på. Mange troede, at det handlede om at få bevilget hjælp, eller at der skulle være noget i vejen, før man kunne få et besøg. På baggrund af orienteringsmødet kan den ældre bedre vurdere, om han eller hun har brug for forebyggende hjemmebesøg eller ej. 12 Orienteringsmøder kan aflive fordomme / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

13 Sørg for at den samme medarbejder kommer igen Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed Hvis der sker noget uventet, så ved de, at de altid kan ringe til os. Det drejer sig om handlemuligheder, og det er vi med til at give dem Det kan være en god idé, at kommunen har procedurer, der sikrer kontinuitet, opfølgning og fleksibilitet i de forebyggende hjemmebesøg. Procedurerne kan indarbejdes i en handlingsplan med konkrete målsætninger. Sammen med politikere og ledere kan de forebyggende medarbejdere løbende følge op på handlingsplanen både for den enkelte og for gruppen af besøgsmodtagere. Kontinuitet handler især om, at det er den samme person, som gennemfører de forebyggende hjemmebesøg, så besøgene føles trygge og fortrolige. Med opfølgningen sikrer medarbejderen, at borgeren følger eventuelle råd og vejledninger. Fleksibiliteten skal være med til at sikre, at den ældre borger får den nødvendige hjælp på det rette tidspunkt. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed 13

14 Sådan sikrer du kontinuitet Det kan være en fordel, hvis kommunen deles ind i distrikter, så den forebyggende medarbejder tilbyder hjemmebesøg hos en bestemt gruppe borgere. Hvis medarbejderen bliver forhindret i at gennemføre et aftalt besøg, er det bedre at udskyde besøget end at sende en anden medarbejder. Odense Kommune sikrer kontinuiteten gennem opdeling af kommunen i geografiske enheder: Vi har opdelt kommunen i geografiske enheder, der har hver sin ældrekonsulent. Vi har stabile medarbejdere, for der er rift om stillingerne. På den måde sikrer vi, at det altid er den samme medarbejder, som tilbyder forebyggende hjemmebesøg til en fast gruppe af ældre. Hvis medarbejderen rejser, flyttes de ældre i området til en ny, fast medarbejder. Kontinuiteten skaber mening med besøgene for alle parter. Medarbejderne kender de ældre, og der kan lettere følges op på henvisninger. Og så er det nemmere at fange eventuelle forandringer i den ældres hverdag både fysisk, mentalt og socialt. Forventningsafstemning og individuelle planer Det første møde mellem medarbejder og borger er vigtigt. Det er en god idé at tale om de forventninger, man hver især har til de forebyggende hjemmebesøg, så man ikke går fejl af hinanden. Brug også lidt tid på at tale om formålet med besøgene, og fortæl hvad borgeren kan bruge hjemmebesøgene til. Som medarbejder er det samtidig vigtigt at finde ud af, hvor ressourcestærk borgeren er, og hvilke ønsker den pågældende har til tilbud og aktiviteter. I fællesskab afdækker I den ældres behov for forebyggende hjemmebesøg: Hvor mange årlige besøg er der brug for, hvornår på dagen skal I mødes, passer kemien eller skal det være en anden medarbejder, der kommer på besøg? Resultatet af forventningsafstemningen og den individuelle vurdering kan indarbejdes i handlingsplanen og danne grundlag for de fremtidige hjemmebesøg. Hermed sikres kontinuitet og opfølgning i besøgene og samtidig er der fokus på den enkelte borgers ønsker og behov. Tryghed og tillid tager tid Tryghed og tillid opstår ikke altid efter den første eller anden samtale, men kan opbygges over tid. Derfor er kontinuiteten vigtig. 14 Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

15 Kontinuiteten i hjemmebesøgene sikrer samtidig, at eventuelle forandringer i den ældres hverdag opfanges, og at den ældre får de nødvendige råd og vejledning i tide. En medarbejder fra Roskilde Kommune fortæller, hvordan den kontinuerlige kontakt gør det trygt for den ældre at henvende sig, når der opstår problemer: Det betyder alt, at det er den samme, som kommer, fordi man lærer borgerne at kende her og nu, og mens de stadig er friske. På den måde kan jeg bedre vurdere, hvad der skal gøres i forskellige situationer med hensyn til støtte og hjælpemidler. Jeg får efterhånden skabt en tillid, så jeg stille og roligt kan lukke op for nogle ting hos folk, og det gør også, at i det øjeblik, der sker et eller andet, så har de ældre tillid til, at de skal have fat i mig. En medarbejder fra Esbjerg Kommune fortæller om vigtigheden af at give den ældre handlemuligheder: Trygheden bliver oparbejdet i takt med, at vi lærer hinanden at kende. Det kan den ældre bruge i hverdagen. Hvis der sker noget uventet, så ved de, at de altid kan ringe til os. Det betyder noget for deres almene velbefindende og selvfølgelig deres helbred. Det drejer sig om handlemuligheder, og det er vi med til at give dem. Det er ikke rart kun at være afhængig af børn og venner. Det er dejligt med en neutral person, der har tid og er nærværende, og som kan give dig gode muligheder. En forebyggende medarbejder fra Tønder Kommune fortæller, at det tager tid at lære hinanden at kende: Det handler om at have et sammenligningsgrundlag, og følge med i hvad der sker i den ældres liv. Især forandringerne. Det kan være, at blomsterne i hjemmet ikke har fået vand, eller at man ikke længere bliver tilbudt en kop kaffe, fordi borgeren ikke magter det længere. Altså hele atmosfæren i hjemmet. Den får man først en fornemmelse af efter to eller tre besøg. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed 15

16 Forandring kræver kontinuitet og opfølgning Det tager tid at lave om på faste rutiner og at tilpasse sig nye. Hvis man som medarbejder vil motivere en borger til at indføre store eller små forandringer i hverdagen, er det en forudsætning, at der er en kontinuerlig kontakt, og at der jævnligt følges op. Hvis en borger med tiden får fysiske skavanker, kan det blive nødvendigt med forskellige former for hjælpemidler. Nogle har dog i første omgang svært ved at forlige sig med tanken om at skulle bruge hjælpemidler. Her kan det være en idé, at det er den samme forebyggende medarbejder, som gennem flere besøg motiverer den ældre til at vænne sig til tanken. Fleksibilitet skaber frihed Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af hjemmebesøgene kan være med til at sikre, at borgeren hele tiden får den hjælp og støtte, som er nødvendig i hverdagen. Forandringer i den ældres liv kan betyde, at behovet ændrer sig og den forebyggende medarbejder skal både være opmærksom på forandringerne og have mulighed for at tilpasse hjælpen. Følg med i forandringerne og tilpas hjælpen: > Hjemmebesøg kan aftales med forskellige intervaller. Udgangspunktet er den enkelte borgers behov. I særlige situationer, for eksempel hvis der opstår dødsfald i familien, kan den ældre dog få behov for særlig støtte og flere sammenhængende besøg over en kort periode. > Borgeren kan også få behov for at ringe til den forebyggende medarbejder for at få råd og vejledning om blandt andet kommunale ydelser. Her er det en fordel, at der er faste tidsrum på dagen, hvor den ældre kan få direkte kontakt til den forebyggende medarbejder. Socialministeriets projekt Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen fra 2006 viser, at der kan skabes en bedre organisering samt bedre procedurer og rammer i forhold til kontinuitet og helhed. Erfaringerne kan eventuelt overføres til de forebyggende hjemmebesøg. Der henvises til 16 Kontinuitet og fleksibilitet giver tillid og tryghed / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

17 Før en samtale med fokus Få en god samtale om livet Vi tager først og fremmest udgangspunkt i, hvad der fylder i den ældres hverdag her og nu. Ellers kan vi ikke tale om kost og motion og motivere den ældre til en sundere livsstil Samtalen er en væsentlig del af det forebyggende hjemmebesøg. En god og motiveret samtale kan tage udgangspunkt i borgerens liv og i de ønsker og forventninger, den pågældende har til sin hverdag og fremtid. Samtalen vil typisk dreje sig om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, bolig, økonomi, sundhed og funktionsevne. Samtalen skal være behagelig Det første succeskriterium for den forebyggende medarbejder er, at borgeren inviterer den pågældende ind i sit hjem, og at der aftales nye hjemmebesøg i fremtiden. Derudover er det vigtigt, at borgeren følger de råd og den vejledning, de har modtaget. Det er især vigtigt, at samtalen hjælper den ældre til at reflektere over, hvordan han eller hun selv kan gribe eventuelle problemstillinger an. Medarbejderen kan støtte op om overvejelserne ved at henvise til forskellige forebyggende og aktiverende tilbud. Det kan være tilbud, der er tilrettelagt af frivillige, private organisationer eller af kommunen selv. Det vil desuden være oplagt at vejlede om for eksempel tilbud på social- og sundhedsområdet, boligtilbud og aktiviteter. Det er især vigtigt, at medarbejderen kommer tæt ind på livet af borgeren uden at det opleves ubehageligt. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Få en god samtale om livet 17

18 En medarbejder i Horsens fortæller om den hårfine balance i samtalen: Jeg har lyst til at sige, at det skal være højt kvalificerede medarbejdere, der skal gennemføre besøgene. Man skal ikke være en nikkedukke, men virkelig følge med i, hvad den ældre egentlig vil snakke om, ellers risikerer man at gøre mere skade end gavn. Du skal være i stand til at komme ind til de steder, hvor det kan gøre lidt ondt, og samtidig bevare respekten omkring den ældre og hele hjemmebesøget. Borgeren må ikke opleve det som et pres eller som noget skræmmende. Samtalen kan medvirke til at sikre at: > Den ældre borger bevarer selvstændigheden længst muligt > Borgeren er så fortrolig med den forebyggende medarbejder, at han/hun selv tager kontakt, hvis der opstår et akut behov for et besøg > Hjemmebesøgene lever op til kommunens målsætninger og servicedeklarationer på området > Forandringer opdages, og der sættes ind med en tidlig indsats i forhold til eksempelvis risikoen for at falde 18 Få en god samtale om livet / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

19 Samtaleguide kan skabe helhed i hjemmebesøget En samtaleguide kan sikre, at medarbejderen kommer omkring hele livssituationen. Hermed afdækkes borgerens ressourcer, og eventuel begyndende funktionsnedsættelse kan opfanges. Samtaleguiden kan samtidig hjælpe ældre borgere til selv at komme på banen med problemer eller forventninger til besøgene. Blandt de forebyggende medarbejdere er der enighed om, at de forskellige spørgsmål helst skal ligge på rygraden. Det gør samtalen med borgeren mere naturlig og nærværende. Som nyansat kan det være svært at huske de forskellige emner, samtalen skal indeholde, men det kommer med tiden. En medarbejder fra Roskilde fortæller om samtalens indhold: Samtalen er ikke struktureret på forhånd. Vi har en slags remse i baghovedet altså emner, som det er vigtigt, vi kommer omkring. Det kan være kost, faldforebyggelse, motion osv. Men vi tager først og fremmest udgangspunkt i, hvad der fylder i den ældres hverdag her og nu. Ellers kan vi ikke tale om kost og motion og motivere den ældre til en sundere livsstil på sigt. Ofte kan det være nødvendigt med flere besøg tæt på hinanden. Samtaleark følg op fra gang til gang Nogle medarbejdere fortæller, at det kan virke forstyrrende på samtalen, hvis de skal notere samtidig. Til gengæld kan det efterfølgende være en god idé at samle op på samtalen ved hjælp af et såkaldt samtaleark. På arket kan væsentlige emner for samtalen noteres, herunder eventuelle aftaler der skal følges op på. Det er vigtigt, at borgeren får en kopi af arket, og at det ligger fremme i hjemmet. Så kan både den ældre selv samt eventuelle pårørende eller hjemmehjælpere medvirke til, at aftalerne bliver holdt. Arket fungerer som en slags kontrakt mellem borgeren og den forebyggende medarbejder, og der kan følges op på den ved næste besøg. En medarbejder fra Tønder Kommune fortæller om samtalearket: Man er ikke nærværende nok over for borgeren, hvis man skal sidde og skrive ned samtidig. Derfor udfylder vi et ark med de aftaler, vi laver, og giver den ældre en kopi. Det kan for eksempel være en aftale med den praktiserende læge om at få målt blodtryk. Altså en slags huskeliste om, hvem der gør hvad og hvornår. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Få en god samtale om livet 19

20 Råd og vejledning Samtalen med borgeren handler om at styrke den pågældendes evne til at håndtere sit eget liv. Det forudsætter imidlertid, at medarbejderen formår at formidle råd og vejledning videre på en god måde. Årlige fokusområder i Odense Odense Kommune vælger hvert år en række fokusområder i samtaleguiden, som sætter særligt fokus på temaer som fald, medicin, motion eller ensomhed. Der samles op på fokusområderne i årlige rapporter. En forebyggende medarbejder fra Høje- Taastrup Kommune fortæller om samtalens indhold og form: I dag har vi ændret besøget fra at være et omsorgsbesøg til at være et besøg, der handler om at give den ældre gode råd om sundhed og styrke den ældres egen mestringsevne. Det handler meget om den måde, som tingene bliver omtalt på. Hvis borgeren for eksempel omtaler noget, der er sket i livet, er det vigtigt, at man har fokus på, hvordan vedkommende vil klare det i fremtiden. Odense Kommunes årlige opsamlingsrapporter kan downloades på under forebyggende hjemmebesøg. 20 Få en god samtale om livet / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

21 Fokus på syns- og høreproblemer på Langeland Langeland Kommune gør en særlig indsats for at hjælpe ældre med syns- og høreproblemer. En del ældre er ikke opmærksomme på, at de har nedsat syn og hørelse, og det kan føre til, at de isolerer sig eller har øget risiko for at falde. Problemet kan opdages ved hjælp af en særlig spørgeguide, der bruges i de forebyggende hjemmebesøg. Herefter tilbydes den ældre borger et besøg af en døvblindekonsulent, som skal sørge for det videre forløb og den nødvendige hjælp. Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Få en god samtale om livet 21

22 Tag ensomheden i opløbet Livet slutter ikke, når ægtefællen dør En tidlig indsats kan forebygge depression og selvmordstanker hos den efterladte Mange ældre er meget alene. Nogle er ensomme, mens andre blot er tilbageholdende. Forebyggende hjemmebesøg kan være vigtige i arbejdet med at hindre social isolation og ensomhed blandt ældre især når ægtefællen falder bort. Flere studier har vist, at sundhedsfremmende tiltag kan forhindre og forebygge isolation og ensomhed blandt ældre. Andre undersøgelser viser, at ældre, der selv vurderer, at de har et godt helbred, i højere grad også har et godt socialt netværk. De har en aktiv fritid, bruger mindre sovemedicin og falder sjældnere end ældre, der selv vurderer, at de har et dårligt helbred. 22 Livet slutter ikke, når ægtefællen dør / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

23 En forebyggende medarbejder i Frederikshavn fortæller, hvordan gymnastik og socialt samvær gav en borger et tiltrængt netværk: Hun var gået helt i stå med det hele. Hun lukkede ingen indenfor i sit hjem, og brevene forblev uåbnede. Men en dag henvendte hun sig uanmeldt her i Sund By. Som udgangspunkt var det ikke de psykiske problemer, der kom frem i lyset, men det faktum, at hun selv følte sig fysisk dårligt fungerende. Så efter nogle samtaler blev hun tilmeldt vores balancehold. I dag er hun blevet en del af det sociale netværk. Hun drikker kaffe bagefter og er blomstret gevaldigt op. Nu er hun udadvendt og tager på eget initiativ til dagcentret og til forskellige arrangementer rundt om i kommunen. Besøg hos efterladte ægtefæller på Langeland At miste en ægtefælle er ofte forbundet med stor sorg. I Langeland Kommune er det derfor praksis, at den forebyggende medarbejder 3-6 uger efter et dødsfald tager kontakt til den efterladte. Langeland Kommune er således opmærksom på, at en tidlig indsats kan forebygge depression og selvmordstanker hos den efterladte. foretages umiddelbart, så de forebyggende medarbejdere kan støtte den efterladte i sorgfasen. I visse tilfælde vil der være behov for at stable et socialt netværk på banen og eventuelt arrangere besøg i dagcentre. Kommunen giver tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg til efterladte i et særligt udformet brev. Brevet er et led i kvalitetsstandarderne for de forebyggende hjemmebesøg. Også når en borger flytter på plejehjem, kontakter Langeland Kommune en eventuel ægtefælle. Mange ældre føler skyld, når de ikke længere magter at passe ægtefællen. Det er derfor vigtigt, at den forebyggende medarbejder tager kontakt og støtter den tilbageblevne. Nyt livsmod hos enkemand i Esbjerg For mange efterladte kan de sidste år alene virke trøstesløse. Det er derfor en central opgave for den forebyggende medarbejder at støtte den efterladte. Det lykkedes blandt andet i Esbjerg, hvor et tip om seniordans betød en genvunden livsglæde hos en ældre mand. Fra politisk side er der givet grønt lys til, at hyppige besøg hos den efterladte kan Forebyggende hjemmebesøg til ældre / Livet slutter ikke, når ægtefællen dør 23

24 Jeg var ude hos en ældre herre, som var blevet alene og var meget ked af det. Han syntes, at hans verden var sunket i grus efter konens død. De havde levet et liv, hvor de havde nok i sig selv og familien, så nu vidste han ikke, hvad han skulle gøre af sig selv. Han havde ingen interesser, syntes han, for de havde brugt deres tid på at være sammen. Vi fik en god snak, hvor jeg spurgte ind til, om han før havde haft nogle interesser. Det havde han ikke umiddelbart, men så kom han i tanke om, at han havde danset som ung. Jeg undersøgte mulighederne for at gå til dans i kommunen, hvad det kostede og hvor det foregik, og fik efterfølgende formidlet en kontakt. I skulle se ham i dag. Nu er han begyndt til seniordans, er blomstret op og har fået nye gode venner. Til seniordans arrangerer de også udflugter og rejser, så nu har han været i Tyrol og Holland. I skulle se hans øjne det virker som en lille bitte indsats fra vores side, men vi oplever, at det betyder så meget. Det er det, de forebyggende hjemmebesøg kan gøre, hvis vi kan nå den ældre, hvor han er: Give ham et lille skub fremad. Vi skal støtte den ældre uden at være omklamrende. Tre måneder efter besøgte jeg ham igen, og nu får han kun besøg én gang om året. Han har fået den hjælp, der skulle til for at komme videre i livet. 24 Livet slutter ikke, når ægtefællen dør / Forebyggende hjemmebesøg til ældre

forebyggende hjemmebesøg til ældre

forebyggende hjemmebesøg til ældre Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 141 Offentligt håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Kriterier for at få Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv bedst

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016

Forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandard 2016 Forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for forebyggende hjemmebesøg i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2012 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2012 side - 2 - Årsrapport 2012 Lovgrundlag Målsætning

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Ydelsestype Forebyggelse og sundhedsfremme (12) Ydelsens lovgrundlag ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 79 a tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at støtte borgerens evne til at klare sig selv

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune

KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune Indhold 1.0 Hvad er formålet med indsatsen?... 2 2.0 Hvad er indsatsens lovgrundlag?... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilket behov dækker

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v.

Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. Forebyggende besøg til ældre over 75 år. - lovgrundlag - ordningens indhold, omfang m.v. - administrative retningslinier m.v. - bilag 10 den 16. oktober 2007 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Lovgrundlag...6

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen

Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Skærpet fokus i de forebyggende hjemmebesøg til ældre Ankestyrelsen 2010 Fuldmægtige Samuel Nielsen & Kirsten Surlykke Nielsen Disposition for oplægget (2/24) Præsentation af oplægsholdere og Ankestyrelsen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ STATUSRAPPORT 2012 Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ +75 forebyggende hjemmebesøg Statusrapport 2012 Alle borgere i Frederikssund Kommune, der er fyldt 75 år, og ikke modtager både personlig

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre

Demens. Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen. Sundhed og Ældre Demens Tilbud om hjælp, støtte, træning og samvær i hverdagen Sundhed og Ældre Randers kommune arbejder på, at give borgere med demens og deres pårørende, en vifte af tilbud, som kan sættes sammen efter

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015

KVALITETSSTANDARD. Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni Lov nr af 29/12/2015 KVALITETSSTANDARD Forebyggende Hjemmebesøg 2016 Godkendt: SÆH-udvalget 14. juni 2016 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service 79 om Forebyggende Hjemmebesøg Lov nr. 1894 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens

Egebjerg Kommune Hjemmeplejen. Demens Pårørendegruppe Gennem samtaler og samvær med andre i samme situation kan pårørende støtte hinanden, og pårørendegruppen arrangerer temaaftener med relevante emner. Pårørendegruppen er etableret af pårørende

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere