INDHOLD. Yderdatering: Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt"

Transkript

1 Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, , højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, " Yderdatering: Omfang: 4 Henvisninger: Brevskriverlister se arkivregistratur på papir. RAj. nr. A-65 og A-82 AFLEVERING: 1970 af friskolelærer Aksel Appel (kopi) af frk. Else Appel gennem Arkivkommissionen fra Arkivkommissionen.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier 0 KORRESPONDANCE A.I. BREVE TIL CORNELIUS APPEL... 4 læg Fra offentlige myndigheder o.l læg Herredsfogeden i Gjørding Malt herreder, 1874 Herredsfogeden i Rødding, 1879(2), 1880(3), 1881, 1882, 1884, 1886(2), 1887(2), 1889(3) Königliche Regierung, Schleswig, 1876, 1878(2), 1881, 1882, 1884, Vedlagt koncepter til ansøgninger fra Cornelius Appel Tønder Magistrat, 1864(5) Fra familien... 2 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s Fra andre... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s A.II. BREVE TIL ANNE KJESTINE APPEL, F. LORENTZEN 2 læg Fra familien... 1 læg Ægtefællen Cornelius Appel 1844, 1845(4), 1846, 1847, udat.(4) Sønnen, højskolelærer M(athias) L(orentzen) Appel Fra andre... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s A.III. BREVE FRA CORNELIUS APPEL... 1 stk Til Fillipine Larsen, stk 3 B. DIVERSE KONCEPTER... 1 læg 4 FAMILIEBREVE... 1 læg Anm: Afleveret 1991 (uregistreret) 2 OPTEGNELSER, DAGBØGER, ERINDRINGER M.V C. PRÆDIKENER M.M læg E. CORNELIUS APPELS LIVSERINDRINGER ca læg (i fotokopi og i afskrift med bilag) ALMANAK MED OPTEGNELSER... 1 bd DAGBOG FRA BESØG I ASKOV OG OM BESØG FRA ASKOV... 1 bd. 5 REGNSKABSMATERIALE D. REGNSKABSBØGER... 2 hft 8 TRYKT MATERIALE, UDKLIP, FOTOGRAFIER F. TRYKSAGER OG AVISUDKLIP... 1 læg G. FOTOGRAFIER... 1 læg Anm: Udtaget til Billedsamlingen, pk. 1 9 DIVERSE 4 H. DIVERSE... 1 læg Bl.a. fortegnelse over elever på Rødding Højskole , samt højskoleforstander Carl Frederik Groves meddelelse omn.f.s. Grundtvigs tilstand 1867 Reg. nr: 05050B (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Ingeborg, født Schrøder, gift med højskoleforstander, minister Jacob C.L. Appel" * Yderdatering: Omfang: 23 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Arkivregistratur på papir. Raj. nr. A-20/1-15. Arkivnr. 5050A : Højskoleforstander, minister Jacob Chr. Lindberg Appel AFLEVERING: af Margrethe Christiansen, født Appel 1951 af fru I. Gram-Lund af pastor Frederik Schrøder af

2 arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje.. TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr ), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse har bemyndiget dertil.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Balslev, Rasmus Lauritz, , præst, og hustru Laura Johanne Balslev, født Leth, " Yderdatering: Henvisninger: Arkivregistratur på papir (Familien Balslev s. 18). RAj. nr. B-6, B-156 og L-28 AFLEVERING: 1960 af pastor L.C. Balslev af pastor William Balslev af fru Ingeborg Elmquist, født Balslev. Udskilt af familien Leths arkiv af fhv. højskoleforstander Erik B. Nissen (fotokopier).. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Andresen, Peter, , højskoleforstander, og hustru Ane Marie Nielsine Jensine Andresen, født Blume, højskolelærer" Yderdatering: Omfang: 2 Henvisninger: Uredigerede brevskriverlister for dele af arkivet (nedenfor mærket med *) i j.sag.. Raj. nr. A-15 AFLEVERING: 1936ff. af højskoleforstander, forfatter Sune Andresen. Rev. marts 1999 HSC Status: Der er afleveret arkivalier 01 KORRESPONDANCE A.I. BREVE TIL HØJSKOLEFORSTANDER PETER ANDRESEN. 3 læg - indeholder også breve til begge ægtefæller 1 1. Fra familie* pk. 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 2 3. Fra andre , udat læg - kronologisk ordnet 4. Fra myndigheder A.II. BREVE TIL HØJSKOLELÆRER MARIE ANDRESEN, FØDT 4 læg BLUME 2 1. Fra familie*... 4 læg 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 3. Fra andre , udat. - kronologisk ordnet 4. Breve til Marie Andresen* i anledning af Peter

3 Andresens død 2 B. DIVERSE UIDENTIFICEREDE BREVE, VERS M.M læg - bl.a. brev fra Karen Larsdatter 1862 Reg. nr: 05050A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Jacob Chr. Lindberg, højskoleforstander, minister" * Yderdatering: Omfang: 28 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Arkivregistratur på papir. Fotografier (pk ) udtaget til Billedsamling, pk.nr. 2. RAj. nr. A-20/1-15 og C-44/5. Arkivnr. 5050B: Ingeborg Appel, født Schrøder AFLEVERING: af Margrethe Christiansen, født Appel af fru I. Gram-Lund af pastor Frederik Schrøder af arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje.. TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr ), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse har bemyndiget dertil.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Andersen, Gudrun, husbestyrerinde" * Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: RAj. nr. B-41 AFLEVERING: Udskilt af konseilspræsident Klaus Berntsens arkiv. Rev. feb HSC Status: Der er afleveret arkivalier 01 KORRESPONDANCE BREVE TIL GUDRUN ANDERSEN FRA:... 1 pk. Bang, Karla og Marie, Liltofte, udat. Berntsen, Klaus, minister, 1902, 1908, 1915, 1918(2), 1919(4), udat.(2) Vedlagt notitser, billetter m.m. fra Klaus Berntsen Bojsen, Frederik Engelhardt, politiker, højskoleforstander, 1909, 1911, 1912, og udat.(mange) (alle fotokopier) Møller, Ulla, født Bojsen, 1922, 1923 (begge fotokopier) Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

4 "Abildgaard, Jørgine, højskoleforstander" * Yderdatering: Omfang: 7 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: RAj.nr. A-1 Uregistreret. AFLEVERING: 1965 af fhv. gårdejer Magnus Abildgaard af overlærer Erling Petersen.. TILGÆNGELIGHED: Ikke umiddelbart tilgængeligt i 80 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af giverens børn / rigsarkivaren af Fru Kirsten Abildgård Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg, derefter af først fru Gudrun Abildgård Eskildsen, endelig af gårdejer Vagn Abildgaard.. Rev. feb HSC Status: Der er afleveret arkivalier 4 MATERIALE HOVEDSAGELIGT VEDRØRENDE ARKIVSKABERENS SAMFUNDSMÆSSIGE ENGAGEMENT Breve, optegnelser til prædikener, udkast til... 7 pk. foredrag og prædikener, udkast og manuskripter til dramatiske optrin m.m. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Christiansen, Carl Peder Ostenfeld højskolelærer og hustru Margrethe (Pip) Sofie Charlotte Christiansen, født Appel, , faglærer" Yderdatering: Omfang: 75 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Pakkefortegnelse i afleveringssag A nr Billedsamling pk. nr. 10 Utilgængeligt indtil år 2021, dog adgang med tilladelse af Ingeborg Appel, i dennes forfald med tilladelse af rektor Jacob Appel og i deres forfald med tilladelse af personer, som disse har bemyndiget dertil. 01 Korrespondance 3 Hovedsagelig afskrifter af breve fra Jacob Appel. 1 pk. 7 Breve til Margrethe Christiansen (Pip) fra C.P.O. 1 pk. Christiansen. 15 Brev til Schrøder, Højskole folk, Danske Breve... 1 pk. 16 Pip til Mor , Typiske foredrag pk. 19 Breve til Pip, optegnelser m.m pk. 20 Korrespondance pk. 25 Læg "Venner H-L", læg med breve (bl.a. til Pip men 1 pk. også ældre breve). 26 Læg med breve (bl.a. til Pip) men også ældre... 1 pk. breve. 27 Korrespondance, Rigsarkivet pk Breve til Pip m.m pk. 30 Breve til Pip, ældre breve pk. 32 Breve til Pip, forskellige breve pk. 33 Breve til Pip, forskellige breve pk. 34 Breve til fru Ingeborg Appel, sange og fester i.. 1 pk. den Appel'ske familie, sager vedrørende Jacob Appel. 35 "Fætre og kusiner" pk. 39 Læg med breve (sandsynligvis til Pip) pk. 42 Læg med breve pk Breve til Pip pk. 48 Breve pk Breve Breve til Margrethe Christiansen fra:... 1 pk. Familien, søsteren (?) Lotte. Søskende (erindringer om faderen Jacob Appel, heriblandt brudstykker og afskrift), 1968, udat. Schrøder, Frederik, Fra andre (andre også til ægtefællen C.P.O.

5 Christiansen, højskoleforstander), Breve fra Margrethe Christiansen, født Appel, til: Familien, ægtefællen Carl Peder Ostenfeld Christiansen, Marstrand, Even, sognepræst, Dagbøger 75 Dagbøger pk. 06 Egne manuskripter 9 Foredrag, optegnelser, dagbøger pk. 17 Manuskripter, korrespondance (1930'erne) pk. 22 Foredrag, litteratur, Tyskland pk. 38 Læg til kladde til bogen om Jacob Appel, pk. afskrift. 41 Læg "personlige minder om Jacob Appel",... 1 pk. "Manuskript" (vedrørende J. Appel). 43 Sager vedrørende Jacob Appel pk. 49 Optegnelser, afskrifter af dagbøger m.m pk. 60 "Slægtens Bog" - en levnedsskildring af C.P.O pk. Christiansens farfar, folketingsmand, gårdejer M.P. Christiansen, Vedrørende religiøse foredrag og taler pk Vedrørende skole- og forsamlingshusforedrag pk. 74 Notater til historieundervisningen samt plancher. 1 pk. 76 Margrethe Christiansen: håndskrevne madopskrifter 1 pk. og optegnelser vedrørende emnerne danskhed, nordisk litteratur, ornamentkunstens historie, religion, livsfilosofi og det åndelige liv. 07 Fagligt/ organisatorisk arbejde 8 Sager vedrørende J. Appel, foredrag pk. 18 Askov elever II L-Ø, død og begravelse pk. 21 Fra Askov til Frederiksborg 1934, sager vedrørende 1 pk. højskolen (Hillerød). 23 Diverse vedrørende højskoler pk. 24 Sager vedrørende Pip pk. 31 Vedrørende tyske højskoler m.m pk. 36 Vedrørende højskoleforhold pk. 37 Medarbejdere, A-N pk. 62 Vedrørende Sønderjylland og forskelligt fra... 1 pk. besættelsen Vedrørende de forskellige nordiske lande Finland, 1 pk. Island, Færøerne og Grønland Vedrørende Det Frie Nord, Nordisk Samfund, Folk og 2 pk. Værn, "Folkung" samt nordiske fælles spørgsmål Vedrørende Gøteborg-tanken, Norge og Danmark 1936, 2 pk. Foreningen "Norden", Norden og Danmark særlig under krigen , samt alm. nordiske foredrag og artikler. 68 Vedrørende højskole og ungdomsskole pk Vedrørende Norden og Luebeck pk Regnskabsmateriale 40 Kontoudtog samt regninger, læg med breve, læg... 1 pk. "Kirkepolitik Sønderjylland" Regninger m.m pk. 47 Regnskabsmateriale, optegnelser bl.a. vedrørende. 1 pk. Jacob Appel. Sange m.m. 11 Andres manuskripter 13 Hovedsagelig tryksager pk. 14 Tryksager, avisudklip pk. 13 Fotografier 6 Fotografier, rejsedagbog Frankrig 1938 m.m pk. 11 Fotografier pk. 14 Diverse 15 Ægtefælles arkiv 1 Optegnelsesbøger for Margrethe Christiansen (Pip). 1 pk. 2 Optegnelser m.m. vedrørende Margrethe... 1 pk. Christiansen. 4 Margrethe Christiansens manuskript til bog om... 1 pk. Jacob Appel, dagbøger (1937) m.v. 5 Bl.a. materiale til bogen om Jacob Appel, udklip. 1 pk. m.m. 10 Dele af manuskript vedrørende J. Appel, breve... 1 pk. vedrørende J. Appel, foredrag, optegnelser, rejsedagbog. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Clausen, Henrik Nicolai teolog, politiker og hustru Birgitte Francisca Clausen, født Swane, " Yderdatering: Korrespondance A.I. Breve til H.N. Clausen fra:... 0 Clausen, Emil, præst, Boeslunde, Clausen, Gottlieb Ernst, se Klausen. Clausen, Henrik, teolog, Clausen, Rudolf, professor i Greifswald, 1834, Eckermann, Julie, Gad, Christian Sophus, stiftsprovst, 1870, Klausen, Gottlieb Ernst, rektor, Altona, 1818, 1833, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846(2). Petersen, Frederik (Fritz) Christian, filolog, Anm.: Vedlagt manuskript. Pram Gad, Christen, provst, Schiern, Niels, præst, Holsted, Swane, Hans Jørgen, biskop, 1863, 1864, 1865, 1869(2), 1870(3), 1875, Wegener, Caspar Frederik, gehejmearkivar, historiker, 1859, Wegener, Johan Jørgen Stiller, højskoleforstander, præst, 1870, A.II. Uidentificeret brev til Birgitte Francisca Clausen, udat. 14 Diverse B. Diverse. Heri udkast til tilføjelse til notits 0 i "Dagbladet" , regnskabsbog for H.N. Clausen , samt uddrag af filosofiske værker optegnet af H.N. Clausen 1816.

6 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Bækhøj, Lars , højskoleforstander hustru Kirstine Bækhøj, født Mortensen Bukh, " Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 6 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Bojesen, Frederik Engelhadrt , politiker, højskoleforstander, og anden hustru Augusta Jacobine Bojesen, født Konow " Yderdatering: Omfang: år, dispensation: donator Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 5 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Borup, Ernst Jørgensen, højskoleforstander" * Yderdatering: Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Uregistreret. Utilgængeligt til 2011, dog adgang med tilladelse fra Inger Borup, i hendes forfald fra et af børnene, i deres forfald af rigsarkivaren.

7 01 Korrespondance m.m. 1 Breve, studiekredsmateriale, manuskripter... 1 pk. vedrørende ungdomsarbejde Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes... 1 pk. bogudvalg Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes bidrag til landbrugsudstillingen 1938 (skoleteltet). 06 Egne manuskripter 2 Manuskripter vedrørende psykologi og... 1 pk. skolespørgsmål. 3 Manuskripter vedrørende Grundtvig pk. 4-5 Manuskripter vedrørende litteraturkendskab pk. 6-7 Manuskripter vedrørende diverse emner pk. 8 Manuskripter vedrørende historie pk. Jule- og afslutningstaler. 9 Manuskripter vedrørende lejligheds-, minde- og... 1 pk. grundlovstaler Manuskripter vedrørende diverse emner pk. Specificeret fortegnelse i afleveringssagen. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grau, Andreas Christian, død 1935, redaktør hustru Ellen Grau, født Møller" Yderdatering: Omfang: 8 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Tidligere navne: Heri også: Ring, Ellen, født Grau. Mogens Grau, politimester. Møller, Peder Rasmussen-1926, forfatter, og hustru Marie Vilhelmine M.,f. Brandt Henvisninger: Folioregistratur vedlagt. Utilgængeligt efter 8o-årsreglen, dog adgang med tilladelse af politimester Mogens Grau, i hans forfald fra rigsarkivaren. 01 Korrespondance Ægteparret Graus indbyrdes brevveksling:... 1 pk. 1) Breve fra Andreas Grau til hustruen Ellen Grau, (talrige) 2) Breve fra Ellen Grau til ægtefællen Andreas Grau, 1910, 1913(3), 1919(2), 1921(2), 1934(2), udat.(2) Diverse breve:... 1 pk. 1) Andreas Graus breve til datteren Ellen Grau, 1927, 1928(3), 1929, 1931(2), ) Andreas Graus breve til sønnen Mogens Grau, 1928(2), 1932, 1933(3), 1934(3), ) Andreas Graus breve til svigerforældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, Vester Skerninge, 1908, 1909(4), 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1918, 1919(3) 4) Fru Ellen Graus breve til forældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, 1909, 1910, 1912, 1914(4), 1918(2), udat. brudstykke 5) Forf. Peder R. Møller til Andreas Grau, ) Forf. Peder R. Møller og hustru til fru Ellen Grau, 1910, 1920(2) 7) Breve fra forskellige til Andreas Grau: Ahlmann, Cathrina, 1930 Ammende, Ewald, dr., tysk-baltisk politiker, 1930, 1933(2) Bogensee, J., redaktør, Flensborg, 1935 Brink, Hans Jensen, Slogsherreds ungdomsforbund, 1913 Christensen, Chr. Ernst, folketingsmand, udat.(2). Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til Chr. E. Christensen, 1924 Christensen, Claus, Lauensby, 1913, 1914, 1915 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg, 1923, Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til E. Christiansen, 1933, 1935 Dahl, Maria, fru, 1919(2) Eriksen, Erik, Korinth Landbrugsskole, 1914 Fergo, P.H., boghandler, 1919 Gad, P.J., Korinth Landbrugsskole, 1913 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, 1907, 1915, 1921(2), 1922, 1933, 1934 Hansen, Emil, assistent, Slagelse, 1919 Hanssen, Andreas, rektor, Flensborg, 1935 Hanssen, H.P., rigsdagsmand, Åbenrå, 1906, 1907, 1913 Himmelstrup, Georg, højskoleforstander, 1909 Jensen, Anton, Aarslev, 1909 Jepsen, Chr., Bylderup, 1919 Jessen, Boy, Bovlund, 1914 Jessen, Fr.v., redaktør, 1926 Johannsen, Svend, lærer, Slesvig, 1935 Jørgensen, Joh., Grænseforeningen, 1930 Vedlagt koncept til brev til rektor H.P. Hansen, 1930 Kidde, Aage, folketingsmand, 1912, 1918 Kloppenborg-Skrumsager, H.D., folketingsmand, 1923 Larsen, Morten, valgmenighedspræst, Holstebro, 1911 Lausten-Thomsen, H., amtslæge, Tønder, 1935 Misfeldt, H.H., lektor, Kolding, 1925 Neergaard, Niels, finansminister, 1920 Ottosen, Martha, fru, 1911 Pedersen, Chr. M., des Moines, Iowa, 1919 Petersen, Thorvald, bagermester, Tønder, 1910, 1935 Ring, M., præst, Taps, 1908 Schmidt, Peter, Helved, Als, 1919 Schmiegelow, Dagmar, 1919 Skala, Jan, redaktør, Charlottenburg, 1932, 1933 og udat. Skau, P., gårdejer, Bukshave, 1908 Soederberg, Agnar, redaktør, Karlshamn, 1924 Søgaard, Jørgen, 1919 Tinglef, Jørgen, Lund, pr. Bylderup-Bov, 1918 Walter, Emil, Prag, 1928 Vanggaard, L.S., folketingsmand, 1921 Østergaard, Peter P., forsøgsassistent, Sommersted, 1913 Ulæselige, 1919, ) Gennemslag af eller koncepter til breve fra Andreas Grau til forskellige ( ): Borgmesterkontoret, Nordborg, 1912 Gulmann, Chr., redaktør, udat. Hansen, H.P., rektor, 1931 Larsen Ledet, redaktør, 1909 Reinholdt, Chr. Jessen, udat. Rytter, Svenning, justitsminister, 1922(2) 9) Breve fra forskellige

8 til fru Ellen Grau: Andersen, Holger, præsident, 1935 Appel, Ingeborg, Askov, Vedlagt gennemslag af brev fra fru Grau til Ingeborg Appel, ) Breve til andre ( ): Becker, H., redaktør af Tondernsche Zeitung, til hr. Thomsen, 1922 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, til frk. Grau, Egne manuskripter og materialesamlinger Koncepter til og kopier af foredrag og artikler:. 1 pk. 1) Vedrørende sønderjyske emner, ca ) vedrørende moderne storpolitik, og udateret 3) Diverse uordnede koncepter og brudstykker, udateret. 4 Diverse notesbøger, kollegiehefter m.m Anm: Indholdet af disse bøger er hovedsagelig optegnelser af historisk og national karakter, foredragsmanuskripter m.m. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde Sager vedrørende afstemningstiden:... 1 pk. 1) Originale mødereferater (28.10 og ) 2) Henvendelse fra A. Grau til regeringen, 13. januar ) Den danske delegation til fredskongressen i Paris, ) Kopier af redaktør Fr. v. Jessens telegrammer fra Paris, ) Dannevirke-bevægelsen, udat Diverse korrespondancesager vedrørende tyske... 1 pk. retssager, anlagt mod redaktør Andreas Grau Diverse sager:... 1 pk. 1) Vedrørende ungdomsarbejdet på Als, og udateret 2) Vedrørende Dybbølposten, ) Vedrørende Sønderborg amts danske Samfund, 1934 og udateret 4) Diverse personlige sager, passersedler, pas o.lign., ) Diverse, og udateret 6) Vedrørende avisen "Der Schleswiger", Samfundsforhold/historie Sager vedrørende europæiske mindretalsspørgsmål:. 1 pk. 1) Koncepter til ansøgninger m.m. i forbindelse med studiet af europæiske mindretalsspørgsmål 2) Mindretalsspørgsmålet i almindelighed 3) Balkan 4) Elsass-Lothringen Anm: Pakken indeholder hovedsagelig manuskripter til avisartikler Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grosen, Uffe, , højskoleforstander Hustru Anna Grosen, født Thomsen, " Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen 01 Korrespondance A.I. Breve til Uffe Grosen fra:... 0 Anm.: Enkelte breve er også stilet til hustruen Andersen, Richard, højskolelærer, 1969(2) Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1920, 1922, 1934 Bek, Uffe, Ringe, 1941 Bjørner, Signe, forfatter, redaktør, 1933 Borup, Johan, højskoleforstander, 1944(2) Christiansen, C.P.O., højskoleforstander, og hustru Margrethe (Pip), født Appel, (14) Dahlgaard, Bertel, politiker, 1966 Hansen, Poul, højskoleforstander, og hustru Sigrid Trier H., 1920, 1921(2), 1923(3) Helweg-Larsen, Gunnar, journalist, 1940 Hermansen, Carl, kirkeminister, 1937 Jessen, Jørgen, højskoleforstander, 1945, 1953(2) (Bilag: Koncept til brev fra Grosen, ca. 1953) Jørgensen, Jørgen, forhenværende undervisningsminister, 1957 Larsen, K.E., højskoleforstander, 1969 Lehmann, Johs., forfatter, 1970 Linvald, Axel, rigsarkivar, 1947 Lund, Hans, højskoleforstander, og hustru Ellen Margrethe, født Bagge, (44) Moltesen, L., historiker, udenrigsminister, 1923, 1948 Morsing, Tage, sognepræst, 1957 Mørch, Ibi Trier, arkitekt, 1965 Nielsen, Valdemar, højskolelærer, 1956 Olesen Løkken, Thomas, forfatter, 1947 Riismøller, Gudrun, født Bjørk, 1941 Rosenkjær, Jens, afdelingschef ved DR, 1959 Schacke, Erik, konsul, 1939 (Bilag: Brev 1939 til Erik Schacke fra et skibsselskab med meddelelser på bagsiden til U. Groesen fra ægtefællen samt brev fra Det danske konsulat i Newcastle 1939) Skovmand, Helge, redaktør, (39) Skovrup, Ejnar, højskoleforstander, 1933 Steenstrup, Joh., borgmester, 1969 Trier, Troels, maler, og hustru Karen, 1943, 1949, 1953 Trier, Tyge, 1935, 1936 Vedel, Anders, højskoleforstander, og hustru Helene, født Solmer, (26) Vinther, P.J.M., seminarieforstander, 1918, 1943 A.II. Brev til Anna Grosen fra Margrete Lydersen, Velling 1 A.III. "Breve om Grundlovstalen". Denne tale blev 0 holdt på Frøbjerg Bavnehøj 1929, og er trykt i "Uffe Grosen: For skole, for kirke, for frihed. Foredrag og artikler", ved Roar Skovmand og Anna Grosen 1974, side med titlen "Hvad holder et folk i live?" Talen gav anledning til en skarp polemik. Brevene i denne anledning er skrevet af følgende: Abildgaard, Jørgine, forstander, frimenighedspræst Bach, A., boghandler, Tinglev Berthelsen, S., socialpolitiker, skribent Bækhøj, Lars, højskoleforstander Bårris, A.M., præst (Bilag: Artikel i "Folkerøsten") Christiansen, C.P.O., højskolelærer Demuth, Chr., forfatter Emborg, R.L., Gjørlev Folke, F., ingeniør, forfatter Hansen, Godtfr., Sønderborg Hansen, J., forstander, Oldløse Hostrup, Helge, højskoleforstander Jensen, Jens Marinus, højskoleforstander Jensen, Marius, (højskoleforstander), senere Gravholt Kirkebjerg, J.R., forstander, Askov Lundby, Anna og Marius Madsen, Astrid og

9 Helge, Bornholm Munch, Sigfred, højskoleforstander, Vinding Nielsen, H. Fr., Ringe Nielsen, Mads, Ejby Schack, Georg, kaptajn Seefeld, Fr., Dornfeld Skovmand, Helge, redaktør Skovrup, Ejnar, højskoleforstander Sloth, H., Korinth Sparre, Th., præst, Torrild, Terkelsen, Frede, Højskoleforstander Thomsen, Thomas, højskolelærer Willesen, J.C., Ågerup B. To breve fra Uffe Grosen til Henrik S Nissen, 1957, Egne manuskripter og materialesamlinger 1 B. Indbydelse til og Uffe Grosens samtidige.. 0 referat af møde hos Jørgen Jørgensen den 11. maj 1940 Uffe Grosens foredrag september 1941 "England under Krigen" 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 B. Diverse vedrørende Dansk Ungdomssamvirke og 0 De ældres Råd 11 Andres manuskripter 1 B. Jørgen Jørgensens redegørelse for... 0 begivenhederne den 9. april 1940 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grove, Carl Frederik, højskoleforstander" * Yderdatering: Omfang: 2 Henvisninger: Folioregistratur. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grundtvig, Johan Diderik Nicolaj Blicher, arkivar, historiker" * Yderdatering: Tidligere navne: Heri også: Rosen, Hans Chr., skovrider. 01 Korrespondance A. Breve til Johan Grundtvig fra:... 0 Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1902 Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, politiker, 1857, 1870(9), 1871(7), udat.(1872?) Collin, Edvard, departementschef, 1879 Engelstoft, Christian Thorning, biskop, 1862 Flor, Christian, filolog, 1855 Høgsbro, Sofus, højskoleforstander, politiker, 1848(3), 1849(10), 1850(4), 1851(4), 1852(10), 1853(9), 1854(7), 1855(4), 1856(3), 1857(6), 1858(7), 1859(4), 1860(3), 1861(3), 1862(7), 1864, 1877, 1878, 1895 Madvig, Johan Nicolai, filolog, 1884 Ploug, Carl Parmi, politiker, 1846 Regenburg, August, stiftamtmand, 1872, 1877, 1884 Rosen, H. Chr., skovrider, 1881 Anm.: Heri to breve (et i original, et i bekræftet afskrift) fra v. Falkenstein, militærguvernør i Jylland, til H. Chr. Rosen, 1864(2) Rørdam, Peter, præst, 1856 Schiern, Frederik, historiker, 1854, 1873 (med svarkoncept) Wegener, Caspar Frederik, geheimearkivar, 1857, 1859, Erindringer 1 B. "En Episode af mit Liv"... 0

10 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Gedde, Knud, højskoleforstander" 0 Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen 02 Dagbøger m.m Knud Geddes dagbøger ,... 0 lommebøger , kontorkalender Samfundsforhold/historie 1 Materiale vedrørende Dansk Ungdomssamvirke, De... 0 ældres Råd, xeroxkopier af materiale vedrørende 29. august 1943 samt vedrørende Knud Geddes ophold i Horserødlejren Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Flensted, Magdalene, frøken" 0 Yderdatering: Henvisninger: Adgang med tilladelse fra professor Troels Fink. 01 Korrespondance Breve til Magdalene Flensted fra:... 1 pk. Andersen, Karen, p.t. Newcastle, 1894 Bonnevie, Charlotte, udat. Borup, Julius, præst, 1901 la Cour, Christine, født Marstrand, Askov, 1882, 1895, udat. Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1896 Jakobsen, Betty, Thorshavn, 1886(2) Hoff, Elisabeth (Betty), pastorinde, uden år Jenssen-Tusch, Sofie, København, 1889? - Jørgensen, Marie, Berlin, 1895(2), udat. Koch, Carl, præst, Kærby, udat. Koch, Elisabeth, 1894, 1908 Lund, Anna, født Marstrand, Smidstrup, 1882, Pedersen, Elisabeth, født Borup, 1899, 1900, 1901, udat. Pedersen, Viggo, kunstmaler, Mindet, 1897 Ribbing, Seved, professor, Lund, 1889 Sams, Petra, født Marstrand, 1879, udat. Skovgaard, Joakim, kunstmaler, 1892 Trier, Bella, født Nathanson, København, udat. Trier, Dagny, udat. Trier, Ingeborg, 1884, 1886, 1888 (brudstykke), 1895 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1872, 1873(2), 1874(3), 1875(3), 1876(4), 1877(4), 1878(7), 1879(5), 1880(7), 1881(4), 1882(8), 1883(8), 1888, 1891, udat.(7) Trier, Julie, født Marstrand, 1874, 1875(3), 1876(6), 1877(8), 1878(9), 1879(4), 1880(6), 1881(5), udat. Vinther, Hilda, 1877 Zacho, Ketty, født Marstrand, 1898 Tillæg 1989: Breve til Magdalene Flensted fra forskellige medlemmer af familien Trier, Joakim Skovgaard o.a.,

11 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Gammelgaard, Hjalmar, højskoleforstander" * Yderdatering: Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra fru Karen Gammelgaard, i hendes forfald fra lærerinde Gerda Winckler-Carlsen, derefter fra rigsarkivaren. 01 Korrespondance Breve til Hjalmar Gammelgaard fra familie, fra... 1 pk. andre privatpersoner, diverse breve, samt enkelte breve fra Hjalmar Gammelgaard selv Breve til Hjalmar Gammelgaard vedrørende Borups.. 1 pk. Højskole 02 Dagbøger Dagbøger... 1 pk Dagbøger... 1 pk Dagbøger... 1 pk. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger Manuskripter til foredrag, studiekredse, taler pk. samt notater m.v.: 6 Foredrag 1904(5)-31 samt liste over... 1 pk. alle foredrag m.v. 7 Foredrag (1950)... 1 pk. 8 Foredrag pk. 9 Foredrag pk. 10 Foredrag samt udaterede... 1 pk. foredrag, radioforedrag , korrekturtryk, trykte afhandlinger, afskrifter af forskelligt, samt diverse (en notitsbog fra 1925 ff. attester, forskellige notater og manuskripter) 09 Avisudklip/scrapbøger Scrapbøger:... 8 pk. 12 Bind pk. Bind Bind Bind Bind pk. Bind Bind pk. Bind 1950 og følgende 15 Udklip, endnu ikke indklæbede,... 1 pk. efter ikke ordnede 10 Regnskabsmateriale Regnskabsbøger:... 1 pk. Bind Bind Bind Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Frederiksen, Otto Valdemar, medindehaver af Ritzaus Bureau" * Yderdatering: Korrespondance A. Breve til Valdemar Frederiksen fra:... 0 Meyer, Emil Laurids, nationalbankdirektør, 1890 Neergaard, Niels Thomasius, statsminister, historiker, 1890(2) Oppermann, Adolf, forstander for Statens forstlige Forsøgsvæsen, 1890 Scharling, Hans William, nationaløkonom, 1892(2) Schrøder, Ludvig Peter, højskoleforstander, 1890 Westergaard, Harald Ludvig, statistiker og nationaløkonom, 1890(2) B. Kopier og afskrifter af korrespondance vedrørende den statsvidenskabelige eksamen , bl.a. til Niels Neergaard, Falbe- Hansen, William Scharling, Harald Westergaard og faderen. Vedlagt afskrift af brev fra William Scharling til Niels Neergaard, Materialesamlinger C. Diverse vedrørende statsvidenskabelig eksamen. 0 Heri samling

12 af eksamensspørgsmål 1888, trykte artikler i "Tilskueren" 1890, avisudklip m.m. 09 Avisudklip/tryksager D. Katalog over Valdemar Frederiksens bibliotek med fortegnelse over læste bøger Regnskabsmateriale E. Regnskabsbog... 0 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, præst, højskoleforstander, politiker" * Yderdatering: Omfang: 6 Henvisninger: Folioregistratur. 01 Korrespondance A. Breve til Falkenstjerne: Breve fra forskellige personer: Adler, B.D., grosserer, 1888 Bang, Herman, forfatter, 1892 Bardenfleth, V., kulturminister, 1894 Barfod, Fr. Birkedal, sognepræst, 1885(2) Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, 1894 Birkedal, Uffe, præst, 1890, 1891(2) Brandes, Georg, dr., 1884(2), svarkoncepter, 1884, udat. Bruecker, V., præst og forfatter, 1883, 1884, 1885, 1891 og udat. Christensen, Ludvig, sognepræst, 1891 Clausen, Johs., biskop, 1896 Hage, C., politiker, 1895(2), 1896 Hansen, I.P., fodermester, rodstenseje per odder, 1895 Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1891 Hostrup, Helge, højskolemand, præst, udat. Hørup, V., journalist, politiker, 1889, 1892 Jensen, Bertel, Assendrup, 1890 Jensen, Henning, præst, journalist, 1884(4), 1885, udat.(2) Jensen, M., udat. Johannsen, Gustav, slesvigsk politiker, 1888 Jungersen, Fr., præst, 1885(2), 1886(2), 1887, 1888, 1889, udat.(2) Jørgensen, A.D., rigsarkivar, 1887 Krag, P., præst, 1888(2) med svarkoncept 1888 Køedt, A. Peschcke, grosserer, politiker, 1887 Lange, Jakob E., landbrugslærer, Dalum, 1895 Lange, Johanne, Dalum, se Jakob E. Lange, 1895 Larsen, Joakim, skoledirektør, 1885 Lembser, Peter Jensen, Ferslev, 1888 Lohse, Anna, Dalum, 1895, se Lange, Jakob E. Moltke, A.H.C., Greve, kammerherre, 1888 Møller, Tyge, student, 1891 Neergaard, N., politiker, 1896 Nielsen, Anders, folketingsmand, 1884 Nielsen, Søren, sognepræst, 1888 Nieuwenhuis, P.N., kaptajn af generalstaben, 1885 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, 1884 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M. Pontoppidan Pedersen, Poul, Svendsbjærg, 1891 Povlsen, Karl, valgmenighedspræst, 1884, 1885(2), 1887 Schou, Philip, industrimand, politiker, 1883 Schrøder, Ludvig, højskoleforstander, 1883 Skovgaard, Joakim, maler, 1889(2) Sørensen, S.K., lærer, 1885, 1889, 1890(3), 1891(2), 1892(5) Sørensen, William, dr.phil., 1886 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M. Pontoppidan Topsøe, V., redaktør, 1890 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1885(5), 1886(4), 1887(2), 1888(2), udat.(1) Anm.: I brev af indlagt et udateret brev fra "Edvard" Trier, Herman, politiker og pædagog, 1883 Tscherning, E.A., dr.med., 1891 Vaupell, Otto, Oberst, 1889 Westenholz, Mary Bess, forfatterinde, 1891, 1895(3) Wrads, Bertel se Mary Bess Westenholz, 1895(3) 2. "Breve fra Odsherredskampagnen ": Andersen, Jens Tingslemark, 1886, udat. Andersen, Niels, Stenstrup, 1886 se Jens Andersen Jungersen, Fr., præst, 1886 Jørgensen, H.J., Vamdrup, 1886 Madsen, Peder, Vallekilde, 1885, 1886 Nielsen, Rudolph, Helenehøj, 1886 se Jens Andersen Trier, Ernst, højskoleforstander, 1886, "Fra den første valgkampagne i Vejle 1887" indeholdende breve Bendixen, Laurids, Vejle, 1887(4) Ejsing, Peter, lærer, politiker, 1890(2) Hansen, Vilhelm, valgmenighedspræst, 1887, se L. Bendixsen, 1892, 1895 Henriksen, N., Vejle, 1895 Nielsen, Jens, tømrer, Vejle, 1895 Nielsen, Th., landstingsmand, 1887, 1890, 1892(4). Koncepter til Th. Nielsen, 1892(3), udat. Nielsen, Th., Vejle, 1892(2) Nielsen, Tomas, Vejle, 1887, se L. Bendixsen Ravn, Peder, Jelling, 1887, se L. bendixsen Sørensen, Andr., Sindbjærg, 1887, se L Bendixsen Sørensen, J. Overgaard, Vitved, 1892 Sørensen, P., mejeriejer, Vejle, 1887 se L. Bendixsen, 1892(3) B. Breve til andre:... 0 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, til M. Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1884, se A.1 Sørensen, William, dr. phil., til Morten Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1886, se A.1 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 C. Manuskripter:... 0 Til "Tidens Strøm", uden underskrift "Fra Rigsdagen" "Efter Festen" To litterære produkter undertegnet Victor, 1) "Fra Beduinerlejren", 2) "Paradishaven", begge lå ved S.K. Sørensens breve

13 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Jacobsen, Otto Ludvig Thune, viceprovst, dr. theol." 0 Yderdatering: Omfang: 2 80 år, dispensation: arkivchefen 01 Korrespondance m.m A. Breve fra:... 2 pk. Ammundsen, Valdemar, teolog, biskop, 1914 Andreasen, C.H., 1938, 1940, 1953 Bauditz, Sophus, forfatter, 1914 Brøndsted, Holger, højskoleforstander, 1938 Forchhammer, Ulver, 1953(2) Holdt, Jens, præst, 1936(2), 1938 (jvf. anm. 1) Holm, Søren, teolog, 1953, udat. Haarløv, Tyge, amtmand, 1953 (jvf. anm. 2) Jacobsen, Aage Thune, læge, 1940 Klein, Charlotte, 1914 Larsen, Knud, bibliotekar, 1938(2) Larsen, Otto, præst, 1938 Lehmann, Edvard, religionshistoriker, 1912 Lind, Aage, 1938 Lindhardt, Poul Georg, teolog, 1953 Munk, Kaj, præst, forfatter, 1938, 1940, 1942(3) (jvf. anm. 3) Otto, Axel, 1938 Pedersen, Johannes, orientalist, semitolog, 1953, 1955 Primarius, sv. præst, 1938 Rasmussen, Niels Peter Arboe, præst, 1914 Scharling, Henrik, teolog, 1908 Sørensen, Axel, overlærer, 1918 Torm, Frederik, teolog, 1908 B. Brevkoncept, udat. C. Tryksager og avisudklip Anm: 1) Vedlagt koncept til svarskrivelse ) Påtegning af hans hustru Inger Tryde Haarløv 3) Vedlagt koncept til svar, udat. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Høgsbro, Sofus Magdalus, politiker, højskoleforstander" * Yderdatering: Henvisninger: Folioregistratur. Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Hansen, Povl, død 1934, højskoleforstander og hustru Signe Trier Hansen, født Trier, død 1954" Yderdatering:

14 Omfang: 38 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Folioregistratur, tillæg 1965 og -66= 2 pakker uregistreret afleveringen er utilgængelig efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra generalkonsul, dr.phil. Troels Fink. Det øvrige materiale er utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med rigsarkivarens tilladelse. Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Hass, Peder Christian Baldur, skolebestyrer" * Yderdatering: Korrespondance A. Breve til P.C.B. Hass... 0 a. Fra familien: Hass, Bothilde, 1858(2), 1863, 1864(4) Hass, Sophie, 1857, 1858(2), 1861, 1863, 1864(2) Hass, H.E., lærerinde ved Dronningens Asylskole, St. Kongens Mølle, 1860(4), 1863, 1864 Schaumburg-Mueller, Actonia, f. Hass, enke efter sognepræst Ferd. S.-M., Enderslev, 1863 (se desuden påtegning på brev af fra Erneste S.-M.) Schaumburg-Mueller, Elias, cand.jur., godsforvalter, Basnæs, 1860 Schaumburg-Mueller, Ernesta, København, 1858, 1860(2), 1861(2), 1863(3), 1864(6), (se desuden påtegning på brev af fra Viliam S.M.) Schaumburg-Mueller, Ove, København, 1864 Schaumburg-Mueller, Vilian, København, 1863 b. Fra forskellige: Birkebek, Niels, gårdejer, Birkebek, 1863 Clausager, Mads Jensen, Gårdejer, Sædding, 1861 Dahl, A.Chr. Poulsen, lærer, Dalby, 1860(2), 1863 Ditlewsen, J.G., Slagelse, 1863 Furin, Conrad, Ålborg, 1860 Hein, J. Victor, N. Wosborg, 1858, 1859(2) Høgsbro, Sophus, højskoleforstander, politiker, 1857(2) Nielsen, N., lærer, Hals skole, 1863 Nielsen, Peter, Birkebek, 1861 Pedersen, L., landmand, 1859(3) Sørensen, Josef Albrekt, provst, Jerslev, 1857, 1858, 1859(3), 1860, 1861(2) Tang, A.E.M., godsejer, politiker, N. Wosborg, 1857 Thomsen, Niels, lærer, Udby, 1863 Winther, Julius, skolebestyrer, Sundbyøster Skole, Amager, 1858(2), 1859(2), 1860(2), 1863 Østergaard, Niels, elev, Rødding Højskole, 1858(2) Klavs?, Ringkøbing, F. Tillæg til Peder Christian Hass arkiv... 0 Breve fra moderen Theodora Hass f. Iversen, g.m. sognepræst L.D. Hass, Nibe, 1841, udat. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger B. Manuskripter C. Afskrifter: a. Afskrifter efter Dansk Missionsblad vedr. sognepræst L.D. Hass, Missionsvirksomhed i Smyrna b. Afskrifter af nogle af N.P.S. Grundtvigs Prædikener E. Homøopatiske optegnelser 09 Avisudklip/scrapbøger D. Diverse udklip fra blade og aviser... 0 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Munkebo, Niels Christian Nielsen, præst"

15 * Yderdatering: år, dispensation: donator 03 Erindringer m.m Erindringer "Fra min Tid" (2 hft) Med flere bilag, bl.a. brev fra højskoleforstander Johan Borup til Duja Glahn Erindringer af N.K.N. Munkebos fader, husmand, senere buntmager i Odense, Niels Hansen Fagligt/organisatorisk arbejde Diverse papirer fra Snejberg-Tørring, bl.a cirkulæreskrivelse af vedr. børns salighed, af P.H. Petersen, Herning; vedr. dåbstvangens ophævelse 1857; om ægtevielse af et par Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Marstrand, Troels Casper Daniel, brygger" 0 Yderdatering: Korrespondance A.1. Breve fra datteren Julia Trier, født... 1 pk. Marstrand, 1865(2), 1866, 1867(2), 1868(7), 1869(15), 1870(19), 1871(4), 1872(3), 1873, 1874(8), 1875(6), 1876(20), 1877(11), 1878(8), 1879(9), 1880(7), 1881(5), udat. (14), brudstykker(2). A.2. Breve fra forskellige: Bruecker, Marie, se Marstrand. Cold, Dan, dr. med. justitsråd, Hansen, Sigrid, se Trier. Marstrand, Ketty, senere gift Zacho, Marstrand, Marie, gift Bruecker, Marstrand, Otto, konsul, St. Thomas, Marstrand, Petra, gift Sams, udat. Monrad, Anny, Nielsen, Rasmus, smed og maskinbygger, 1881, udat. Sams, Petra, se Marstrand, udat.(2). Sams, Ernst, højskoleforstander, 1876, 1877 (6), 1879(8), 1880, 1881(3), 1882, udat.(4). Trier, Sigrid, gift Hansen, Zacho, Ketty, se Marstrand. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Marckmann, Jørgen Wilhelm, præst" * Yderdatering:

16 01 Korrespondance m.m A. Breve til J.W. Marckmann... 1 pk. Allen, C.F., historiker (d. 1871), Fischer, Frederik, redaktør (d. 1871), 1843(2), 1845, Flor, Chr., skolemand (d. 1875), 1847(2). Fønns, Holger Lorents Basse, præst (d. 1894), Kloster, A., lærer i Sommersted, Koch, Peter Chr., redaktør (d. 1880), 1844(2), 1845(4), Krueger, H.A., politiker (d. 1881), udat. Lorenzen, Peter Hiort, politiker (d. 1845) 1844(2). Mueller, Tage, biskop i Ribe (d. 1849), Skau, Laurids, politiker (d. 1864), 1844(9), 1846(15), 1847(8), 1849(5), ( ), 1855, udat.(7). Wegener, Johan, højskoleforstander, præst, (d. 1883), 1844, 1846(2), 1848, B. Breve til andre 1. Til C.F. Allen Skau, Laurids, Marckmann, J.W., Marckmann, Julie, Til K. Sick Faber, C.G.W., adjunkt, folketingsmand (d. 1883). C. Breve og udkast fra Laurids Skau, sendt J.W. Marckmann til videre besørgelse, men formentlig ikke videresendt af denne. D. Papirer vedr. Peter Hiort Lorenzens gæld Drewsen, J.C., politiker (d. 1851), Koch, Peter Chr., 1844(2), Lorenzen, Peter Hiort, Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Lauridsen, Kristian Karl, koncertanger, overlærer" * Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Tidligere navne: Heri også: Knud , landpost, og hustru Ane Elise Lauridsen, født Sand Henvisninger: Billedsamling pk. nr Korrespondance A.I. Breve til Karl Lauridsen fra: Familien: Faderen, landmand og landpost Knud Lauridsen (mange). Moderen Ane Elise Lauridsen, f. Sand, (mange). Broderen, organist Jens Nicolaj Sand Lauridsen 1930, 1937, 1944, (mange). Broderen, lærer Kristian Peder Lauridsen 1929, Broderen, lærer Aage Lauridsen Fasteren Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1937, Kusinen, landstingsmedlem, statsrevisor Lisbet Hindsgaul, f. Jonsen, g.m. fabrikant Ferdinand Hindsgaul, udat. 2. Fra andre: Matsvanszky, Wjera, Wien, 1934(3). Anm.: Brev af påtegnet af Dagmar Tang. Tang, Dagmar, operasangerinde, Wien, 1933(3), 1934(7), 1935(3). A.II. Breve til Karl Lauridsens forældre, landmand og landpost Knud Lauridsen, , og hustru Ane Elise L., f. Sand, , fra: Sønnen, koncertsanger, overlærer Kristian Karl Lauridsen (mange). Faderens søster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1921, , 1933(3), 1933(3), 1934(2), 1935, Faderens broder, højskoleforstander Laurids Jonsen (Lauridsen), udat.(2). Brevveksling mellem forældrene under faderens sygdom og hospitalsophold 1887(4). B. Ubenyttet. 05 Rejser 1 C.III. 1. Dagbog på rejse til New Zealand Familiehistorie C.I. Karl Lauridsens optegnelser om sine forældre 0 1. "Minder fra Tougstrup og Hee" 1972 og supplement Diverse optegnelser om forældrene. C.II. Optegnelser (vers) af Karl Lauridsens moder Ane Elise L. C.III. Optegnelser af og om Karl Lauridsens faster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Mads Ries, New Zealand. 13 Fotografier 1 C.III. 2. Fotografier af Kirsten og Hans Madsen.. 0 Ries. D. Fotografi Diverse 1 C.III. 3. Nekrologer over Hans Madsen Ries Anm: Vedlagt avisudklip og afskrift af brev fra M. Christensen til Kirsten Ries 1927.

17 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Povlsen, Alfred Harald, højskoleforstander" 0 Yderdatering: Omfang: 32 Henvisninger: Folioregistratur. Billedsamling pk. nr. 48

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014

VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 VINDER AF FISKEKONKURRENCE 2014 GEDDE 1 Thomas Bielfeldt 6.291 KG. 2 Lars Thorsen 5.679 KG. 3 Steffen Pagh 3.31 1 Mads Petersen 1.075 KG. 3 KG. Sandart 1 Thomas Bielfeldt 1.784 KG. 1 Christian Nissen 4.770

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere