INDHOLD. Yderdatering: Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt"

Transkript

1 Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, , højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, " Yderdatering: Omfang: 4 Henvisninger: Brevskriverlister se arkivregistratur på papir. RAj. nr. A-65 og A-82 AFLEVERING: 1970 af friskolelærer Aksel Appel (kopi) af frk. Else Appel gennem Arkivkommissionen fra Arkivkommissionen.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier 0 KORRESPONDANCE A.I. BREVE TIL CORNELIUS APPEL... 4 læg Fra offentlige myndigheder o.l læg Herredsfogeden i Gjørding Malt herreder, 1874 Herredsfogeden i Rødding, 1879(2), 1880(3), 1881, 1882, 1884, 1886(2), 1887(2), 1889(3) Königliche Regierung, Schleswig, 1876, 1878(2), 1881, 1882, 1884, Vedlagt koncepter til ansøgninger fra Cornelius Appel Tønder Magistrat, 1864(5) Fra familien... 2 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s Fra andre... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s A.II. BREVE TIL ANNE KJESTINE APPEL, F. LORENTZEN 2 læg Fra familien... 1 læg Ægtefællen Cornelius Appel 1844, 1845(4), 1846, 1847, udat.(4) Sønnen, højskolelærer M(athias) L(orentzen) Appel Fra andre... 1 læg - brevskriverliste se arkivregistratur på papir s A.III. BREVE FRA CORNELIUS APPEL... 1 stk Til Fillipine Larsen, stk 3 B. DIVERSE KONCEPTER... 1 læg 4 FAMILIEBREVE... 1 læg Anm: Afleveret 1991 (uregistreret) 2 OPTEGNELSER, DAGBØGER, ERINDRINGER M.V C. PRÆDIKENER M.M læg E. CORNELIUS APPELS LIVSERINDRINGER ca læg (i fotokopi og i afskrift med bilag) ALMANAK MED OPTEGNELSER... 1 bd DAGBOG FRA BESØG I ASKOV OG OM BESØG FRA ASKOV... 1 bd. 5 REGNSKABSMATERIALE D. REGNSKABSBØGER... 2 hft 8 TRYKT MATERIALE, UDKLIP, FOTOGRAFIER F. TRYKSAGER OG AVISUDKLIP... 1 læg G. FOTOGRAFIER... 1 læg Anm: Udtaget til Billedsamlingen, pk. 1 9 DIVERSE 4 H. DIVERSE... 1 læg Bl.a. fortegnelse over elever på Rødding Højskole , samt højskoleforstander Carl Frederik Groves meddelelse omn.f.s. Grundtvigs tilstand 1867 Reg. nr: 05050B (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Ingeborg, født Schrøder, gift med højskoleforstander, minister Jacob C.L. Appel" * Yderdatering: Omfang: 23 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Arkivregistratur på papir. Raj. nr. A-20/1-15. Arkivnr. 5050A : Højskoleforstander, minister Jacob Chr. Lindberg Appel AFLEVERING: af Margrethe Christiansen, født Appel 1951 af fru I. Gram-Lund af pastor Frederik Schrøder af

2 arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje.. TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr ), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse har bemyndiget dertil.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Balslev, Rasmus Lauritz, , præst, og hustru Laura Johanne Balslev, født Leth, " Yderdatering: Henvisninger: Arkivregistratur på papir (Familien Balslev s. 18). RAj. nr. B-6, B-156 og L-28 AFLEVERING: 1960 af pastor L.C. Balslev af pastor William Balslev af fru Ingeborg Elmquist, født Balslev. Udskilt af familien Leths arkiv af fhv. højskoleforstander Erik B. Nissen (fotokopier).. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Andresen, Peter, , højskoleforstander, og hustru Ane Marie Nielsine Jensine Andresen, født Blume, højskolelærer" Yderdatering: Omfang: 2 Henvisninger: Uredigerede brevskriverlister for dele af arkivet (nedenfor mærket med *) i j.sag.. Raj. nr. A-15 AFLEVERING: 1936ff. af højskoleforstander, forfatter Sune Andresen. Rev. marts 1999 HSC Status: Der er afleveret arkivalier 01 KORRESPONDANCE A.I. BREVE TIL HØJSKOLEFORSTANDER PETER ANDRESEN. 3 læg - indeholder også breve til begge ægtefæller 1 1. Fra familie* pk. 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 2 3. Fra andre , udat læg - kronologisk ordnet 4. Fra myndigheder A.II. BREVE TIL HØJSKOLELÆRER MARIE ANDRESEN, FØDT 4 læg BLUME 2 1. Fra familie*... 4 læg 2. Fra andre* - alfabetisk ordnet 3. Fra andre , udat. - kronologisk ordnet 4. Breve til Marie Andresen* i anledning af Peter

3 Andresens død 2 B. DIVERSE UIDENTIFICEREDE BREVE, VERS M.M læg - bl.a. brev fra Karen Larsdatter 1862 Reg. nr: 05050A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Jacob Chr. Lindberg, højskoleforstander, minister" * Yderdatering: Omfang: 28 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Arkivregistratur på papir. Fotografier (pk ) udtaget til Billedsamling, pk.nr. 2. RAj. nr. A-20/1-15 og C-44/5. Arkivnr. 5050B: Ingeborg Appel, født Schrøder AFLEVERING: af Margrethe Christiansen, født Appel af fru I. Gram-Lund af pastor Frederik Schrøder af arkivar I. Ingers, Lund. Fotokopier 1969 af breve i Margrethe Christiansens eje.. TILGÆNGELIGHED: Ikke almindeligt tilgængeligt indtil år Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af lektor Ingeborg Appel, Platanvej 24, 3-2, 1810 Frederiksberg C (pr ), i dennes forfald af rektor Jacob Appel og i deres forfald af personer, som disse har bemyndiget dertil.. Rev. maj 1998 HSC Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Andersen, Gudrun, husbestyrerinde" * Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: RAj. nr. B-41 AFLEVERING: Udskilt af konseilspræsident Klaus Berntsens arkiv. Rev. feb HSC Status: Der er afleveret arkivalier 01 KORRESPONDANCE BREVE TIL GUDRUN ANDERSEN FRA:... 1 pk. Bang, Karla og Marie, Liltofte, udat. Berntsen, Klaus, minister, 1902, 1908, 1915, 1918(2), 1919(4), udat.(2) Vedlagt notitser, billetter m.m. fra Klaus Berntsen Bojsen, Frederik Engelhardt, politiker, højskoleforstander, 1909, 1911, 1912, og udat.(mange) (alle fotokopier) Møller, Ulla, født Bojsen, 1922, 1923 (begge fotokopier) Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

4 "Abildgaard, Jørgine, højskoleforstander" * Yderdatering: Omfang: 7 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: RAj.nr. A-1 Uregistreret. AFLEVERING: 1965 af fhv. gårdejer Magnus Abildgaard af overlærer Erling Petersen.. TILGÆNGELIGHED: Ikke umiddelbart tilgængeligt i 80 år. Tilladelse til benyttelse meddeles efter skriftlig ansøgning af giverens børn / rigsarkivaren af Fru Kirsten Abildgård Petersen, Dalsgårdsvej 68, 4250 Fuglebjerg, derefter af først fru Gudrun Abildgård Eskildsen, endelig af gårdejer Vagn Abildgaard.. Rev. feb HSC Status: Der er afleveret arkivalier 4 MATERIALE HOVEDSAGELIGT VEDRØRENDE ARKIVSKABERENS SAMFUNDSMÆSSIGE ENGAGEMENT Breve, optegnelser til prædikener, udkast til... 7 pk. foredrag og prædikener, udkast og manuskripter til dramatiske optrin m.m. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Christiansen, Carl Peder Ostenfeld højskolelærer og hustru Margrethe (Pip) Sofie Charlotte Christiansen, født Appel, , faglærer" Yderdatering: Omfang: 75 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Pakkefortegnelse i afleveringssag A nr Billedsamling pk. nr. 10 Utilgængeligt indtil år 2021, dog adgang med tilladelse af Ingeborg Appel, i dennes forfald med tilladelse af rektor Jacob Appel og i deres forfald med tilladelse af personer, som disse har bemyndiget dertil. 01 Korrespondance 3 Hovedsagelig afskrifter af breve fra Jacob Appel. 1 pk. 7 Breve til Margrethe Christiansen (Pip) fra C.P.O. 1 pk. Christiansen. 15 Brev til Schrøder, Højskole folk, Danske Breve... 1 pk. 16 Pip til Mor , Typiske foredrag pk. 19 Breve til Pip, optegnelser m.m pk. 20 Korrespondance pk. 25 Læg "Venner H-L", læg med breve (bl.a. til Pip men 1 pk. også ældre breve). 26 Læg med breve (bl.a. til Pip) men også ældre... 1 pk. breve. 27 Korrespondance, Rigsarkivet pk Breve til Pip m.m pk. 30 Breve til Pip, ældre breve pk. 32 Breve til Pip, forskellige breve pk. 33 Breve til Pip, forskellige breve pk. 34 Breve til fru Ingeborg Appel, sange og fester i.. 1 pk. den Appel'ske familie, sager vedrørende Jacob Appel. 35 "Fætre og kusiner" pk. 39 Læg med breve (sandsynligvis til Pip) pk. 42 Læg med breve pk Breve til Pip pk. 48 Breve pk Breve Breve til Margrethe Christiansen fra:... 1 pk. Familien, søsteren (?) Lotte. Søskende (erindringer om faderen Jacob Appel, heriblandt brudstykker og afskrift), 1968, udat. Schrøder, Frederik, Fra andre (andre også til ægtefællen C.P.O.

5 Christiansen, højskoleforstander), Breve fra Margrethe Christiansen, født Appel, til: Familien, ægtefællen Carl Peder Ostenfeld Christiansen, Marstrand, Even, sognepræst, Dagbøger 75 Dagbøger pk. 06 Egne manuskripter 9 Foredrag, optegnelser, dagbøger pk. 17 Manuskripter, korrespondance (1930'erne) pk. 22 Foredrag, litteratur, Tyskland pk. 38 Læg til kladde til bogen om Jacob Appel, pk. afskrift. 41 Læg "personlige minder om Jacob Appel",... 1 pk. "Manuskript" (vedrørende J. Appel). 43 Sager vedrørende Jacob Appel pk. 49 Optegnelser, afskrifter af dagbøger m.m pk. 60 "Slægtens Bog" - en levnedsskildring af C.P.O pk. Christiansens farfar, folketingsmand, gårdejer M.P. Christiansen, Vedrørende religiøse foredrag og taler pk Vedrørende skole- og forsamlingshusforedrag pk. 74 Notater til historieundervisningen samt plancher. 1 pk. 76 Margrethe Christiansen: håndskrevne madopskrifter 1 pk. og optegnelser vedrørende emnerne danskhed, nordisk litteratur, ornamentkunstens historie, religion, livsfilosofi og det åndelige liv. 07 Fagligt/ organisatorisk arbejde 8 Sager vedrørende J. Appel, foredrag pk. 18 Askov elever II L-Ø, død og begravelse pk. 21 Fra Askov til Frederiksborg 1934, sager vedrørende 1 pk. højskolen (Hillerød). 23 Diverse vedrørende højskoler pk. 24 Sager vedrørende Pip pk. 31 Vedrørende tyske højskoler m.m pk. 36 Vedrørende højskoleforhold pk. 37 Medarbejdere, A-N pk. 62 Vedrørende Sønderjylland og forskelligt fra... 1 pk. besættelsen Vedrørende de forskellige nordiske lande Finland, 1 pk. Island, Færøerne og Grønland Vedrørende Det Frie Nord, Nordisk Samfund, Folk og 2 pk. Værn, "Folkung" samt nordiske fælles spørgsmål Vedrørende Gøteborg-tanken, Norge og Danmark 1936, 2 pk. Foreningen "Norden", Norden og Danmark særlig under krigen , samt alm. nordiske foredrag og artikler. 68 Vedrørende højskole og ungdomsskole pk Vedrørende Norden og Luebeck pk Regnskabsmateriale 40 Kontoudtog samt regninger, læg med breve, læg... 1 pk. "Kirkepolitik Sønderjylland" Regninger m.m pk. 47 Regnskabsmateriale, optegnelser bl.a. vedrørende. 1 pk. Jacob Appel. Sange m.m. 11 Andres manuskripter 13 Hovedsagelig tryksager pk. 14 Tryksager, avisudklip pk. 13 Fotografier 6 Fotografier, rejsedagbog Frankrig 1938 m.m pk. 11 Fotografier pk. 14 Diverse 15 Ægtefælles arkiv 1 Optegnelsesbøger for Margrethe Christiansen (Pip). 1 pk. 2 Optegnelser m.m. vedrørende Margrethe... 1 pk. Christiansen. 4 Margrethe Christiansens manuskript til bog om... 1 pk. Jacob Appel, dagbøger (1937) m.v. 5 Bl.a. materiale til bogen om Jacob Appel, udklip. 1 pk. m.m. 10 Dele af manuskript vedrørende J. Appel, breve... 1 pk. vedrørende J. Appel, foredrag, optegnelser, rejsedagbog. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Clausen, Henrik Nicolai teolog, politiker og hustru Birgitte Francisca Clausen, født Swane, " Yderdatering: Korrespondance A.I. Breve til H.N. Clausen fra:... 0 Clausen, Emil, præst, Boeslunde, Clausen, Gottlieb Ernst, se Klausen. Clausen, Henrik, teolog, Clausen, Rudolf, professor i Greifswald, 1834, Eckermann, Julie, Gad, Christian Sophus, stiftsprovst, 1870, Klausen, Gottlieb Ernst, rektor, Altona, 1818, 1833, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1846(2). Petersen, Frederik (Fritz) Christian, filolog, Anm.: Vedlagt manuskript. Pram Gad, Christen, provst, Schiern, Niels, præst, Holsted, Swane, Hans Jørgen, biskop, 1863, 1864, 1865, 1869(2), 1870(3), 1875, Wegener, Caspar Frederik, gehejmearkivar, historiker, 1859, Wegener, Johan Jørgen Stiller, højskoleforstander, præst, 1870, A.II. Uidentificeret brev til Birgitte Francisca Clausen, udat. 14 Diverse B. Diverse. Heri udkast til tilføjelse til notits 0 i "Dagbladet" , regnskabsbog for H.N. Clausen , samt uddrag af filosofiske værker optegnet af H.N. Clausen 1816.

6 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Bækhøj, Lars , højskoleforstander hustru Kirstine Bækhøj, født Mortensen Bukh, " Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 6 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Bojesen, Frederik Engelhadrt , politiker, højskoleforstander, og anden hustru Augusta Jacobine Bojesen, født Konow " Yderdatering: Omfang: år, dispensation: donator Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 5 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Borup, Ernst Jørgensen, højskoleforstander" * Yderdatering: Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Uregistreret. Utilgængeligt til 2011, dog adgang med tilladelse fra Inger Borup, i hendes forfald fra et af børnene, i deres forfald af rigsarkivaren.

7 01 Korrespondance m.m. 1 Breve, studiekredsmateriale, manuskripter... 1 pk. vedrørende ungdomsarbejde Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes... 1 pk. bogudvalg Korrespondance m.m. vedrørende højskolernes bidrag til landbrugsudstillingen 1938 (skoleteltet). 06 Egne manuskripter 2 Manuskripter vedrørende psykologi og... 1 pk. skolespørgsmål. 3 Manuskripter vedrørende Grundtvig pk. 4-5 Manuskripter vedrørende litteraturkendskab pk. 6-7 Manuskripter vedrørende diverse emner pk. 8 Manuskripter vedrørende historie pk. Jule- og afslutningstaler. 9 Manuskripter vedrørende lejligheds-, minde- og... 1 pk. grundlovstaler Manuskripter vedrørende diverse emner pk. Specificeret fortegnelse i afleveringssagen. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grau, Andreas Christian, død 1935, redaktør hustru Ellen Grau, født Møller" Yderdatering: Omfang: 8 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Tidligere navne: Heri også: Ring, Ellen, født Grau. Mogens Grau, politimester. Møller, Peder Rasmussen-1926, forfatter, og hustru Marie Vilhelmine M.,f. Brandt Henvisninger: Folioregistratur vedlagt. Utilgængeligt efter 8o-årsreglen, dog adgang med tilladelse af politimester Mogens Grau, i hans forfald fra rigsarkivaren. 01 Korrespondance Ægteparret Graus indbyrdes brevveksling:... 1 pk. 1) Breve fra Andreas Grau til hustruen Ellen Grau, (talrige) 2) Breve fra Ellen Grau til ægtefællen Andreas Grau, 1910, 1913(3), 1919(2), 1921(2), 1934(2), udat.(2) Diverse breve:... 1 pk. 1) Andreas Graus breve til datteren Ellen Grau, 1927, 1928(3), 1929, 1931(2), ) Andreas Graus breve til sønnen Mogens Grau, 1928(2), 1932, 1933(3), 1934(3), ) Andreas Graus breve til svigerforældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, Vester Skerninge, 1908, 1909(4), 1910, 1911, 1912, 1913, 1916, 1918, 1919(3) 4) Fru Ellen Graus breve til forældrene, forf. Peder R. Møller og hustru, 1909, 1910, 1912, 1914(4), 1918(2), udat. brudstykke 5) Forf. Peder R. Møller til Andreas Grau, ) Forf. Peder R. Møller og hustru til fru Ellen Grau, 1910, 1920(2) 7) Breve fra forskellige til Andreas Grau: Ahlmann, Cathrina, 1930 Ammende, Ewald, dr., tysk-baltisk politiker, 1930, 1933(2) Bogensee, J., redaktør, Flensborg, 1935 Brink, Hans Jensen, Slogsherreds ungdomsforbund, 1913 Christensen, Chr. Ernst, folketingsmand, udat.(2). Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til Chr. E. Christensen, 1924 Christensen, Claus, Lauensby, 1913, 1914, 1915 Christiansen, Ernst, redaktør, Flensborg, 1923, Vedlagt gennemslag af brev fra A. Grau til E. Christiansen, 1933, 1935 Dahl, Maria, fru, 1919(2) Eriksen, Erik, Korinth Landbrugsskole, 1914 Fergo, P.H., boghandler, 1919 Gad, P.J., Korinth Landbrugsskole, 1913 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, 1907, 1915, 1921(2), 1922, 1933, 1934 Hansen, Emil, assistent, Slagelse, 1919 Hanssen, Andreas, rektor, Flensborg, 1935 Hanssen, H.P., rigsdagsmand, Åbenrå, 1906, 1907, 1913 Himmelstrup, Georg, højskoleforstander, 1909 Jensen, Anton, Aarslev, 1909 Jepsen, Chr., Bylderup, 1919 Jessen, Boy, Bovlund, 1914 Jessen, Fr.v., redaktør, 1926 Johannsen, Svend, lærer, Slesvig, 1935 Jørgensen, Joh., Grænseforeningen, 1930 Vedlagt koncept til brev til rektor H.P. Hansen, 1930 Kidde, Aage, folketingsmand, 1912, 1918 Kloppenborg-Skrumsager, H.D., folketingsmand, 1923 Larsen, Morten, valgmenighedspræst, Holstebro, 1911 Lausten-Thomsen, H., amtslæge, Tønder, 1935 Misfeldt, H.H., lektor, Kolding, 1925 Neergaard, Niels, finansminister, 1920 Ottosen, Martha, fru, 1911 Pedersen, Chr. M., des Moines, Iowa, 1919 Petersen, Thorvald, bagermester, Tønder, 1910, 1935 Ring, M., præst, Taps, 1908 Schmidt, Peter, Helved, Als, 1919 Schmiegelow, Dagmar, 1919 Skala, Jan, redaktør, Charlottenburg, 1932, 1933 og udat. Skau, P., gårdejer, Bukshave, 1908 Soederberg, Agnar, redaktør, Karlshamn, 1924 Søgaard, Jørgen, 1919 Tinglef, Jørgen, Lund, pr. Bylderup-Bov, 1918 Walter, Emil, Prag, 1928 Vanggaard, L.S., folketingsmand, 1921 Østergaard, Peter P., forsøgsassistent, Sommersted, 1913 Ulæselige, 1919, ) Gennemslag af eller koncepter til breve fra Andreas Grau til forskellige ( ): Borgmesterkontoret, Nordborg, 1912 Gulmann, Chr., redaktør, udat. Hansen, H.P., rektor, 1931 Larsen Ledet, redaktør, 1909 Reinholdt, Chr. Jessen, udat. Rytter, Svenning, justitsminister, 1922(2) 9) Breve fra forskellige

8 til fru Ellen Grau: Andersen, Holger, præsident, 1935 Appel, Ingeborg, Askov, Vedlagt gennemslag af brev fra fru Grau til Ingeborg Appel, ) Breve til andre ( ): Becker, H., redaktør af Tondernsche Zeitung, til hr. Thomsen, 1922 Grau, Peter, gårdejer, Pøl, til frk. Grau, Egne manuskripter og materialesamlinger Koncepter til og kopier af foredrag og artikler:. 1 pk. 1) Vedrørende sønderjyske emner, ca ) vedrørende moderne storpolitik, og udateret 3) Diverse uordnede koncepter og brudstykker, udateret. 4 Diverse notesbøger, kollegiehefter m.m Anm: Indholdet af disse bøger er hovedsagelig optegnelser af historisk og national karakter, foredragsmanuskripter m.m. 07 Fagligt/organisatorisk arbejde Sager vedrørende afstemningstiden:... 1 pk. 1) Originale mødereferater (28.10 og ) 2) Henvendelse fra A. Grau til regeringen, 13. januar ) Den danske delegation til fredskongressen i Paris, ) Kopier af redaktør Fr. v. Jessens telegrammer fra Paris, ) Dannevirke-bevægelsen, udat Diverse korrespondancesager vedrørende tyske... 1 pk. retssager, anlagt mod redaktør Andreas Grau Diverse sager:... 1 pk. 1) Vedrørende ungdomsarbejdet på Als, og udateret 2) Vedrørende Dybbølposten, ) Vedrørende Sønderborg amts danske Samfund, 1934 og udateret 4) Diverse personlige sager, passersedler, pas o.lign., ) Diverse, og udateret 6) Vedrørende avisen "Der Schleswiger", Samfundsforhold/historie Sager vedrørende europæiske mindretalsspørgsmål:. 1 pk. 1) Koncepter til ansøgninger m.m. i forbindelse med studiet af europæiske mindretalsspørgsmål 2) Mindretalsspørgsmålet i almindelighed 3) Balkan 4) Elsass-Lothringen Anm: Pakken indeholder hovedsagelig manuskripter til avisartikler Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grosen, Uffe, , højskoleforstander Hustru Anna Grosen, født Thomsen, " Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen 01 Korrespondance A.I. Breve til Uffe Grosen fra:... 0 Anm.: Enkelte breve er også stilet til hustruen Andersen, Richard, højskolelærer, 1969(2) Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1920, 1922, 1934 Bek, Uffe, Ringe, 1941 Bjørner, Signe, forfatter, redaktør, 1933 Borup, Johan, højskoleforstander, 1944(2) Christiansen, C.P.O., højskoleforstander, og hustru Margrethe (Pip), født Appel, (14) Dahlgaard, Bertel, politiker, 1966 Hansen, Poul, højskoleforstander, og hustru Sigrid Trier H., 1920, 1921(2), 1923(3) Helweg-Larsen, Gunnar, journalist, 1940 Hermansen, Carl, kirkeminister, 1937 Jessen, Jørgen, højskoleforstander, 1945, 1953(2) (Bilag: Koncept til brev fra Grosen, ca. 1953) Jørgensen, Jørgen, forhenværende undervisningsminister, 1957 Larsen, K.E., højskoleforstander, 1969 Lehmann, Johs., forfatter, 1970 Linvald, Axel, rigsarkivar, 1947 Lund, Hans, højskoleforstander, og hustru Ellen Margrethe, født Bagge, (44) Moltesen, L., historiker, udenrigsminister, 1923, 1948 Morsing, Tage, sognepræst, 1957 Mørch, Ibi Trier, arkitekt, 1965 Nielsen, Valdemar, højskolelærer, 1956 Olesen Løkken, Thomas, forfatter, 1947 Riismøller, Gudrun, født Bjørk, 1941 Rosenkjær, Jens, afdelingschef ved DR, 1959 Schacke, Erik, konsul, 1939 (Bilag: Brev 1939 til Erik Schacke fra et skibsselskab med meddelelser på bagsiden til U. Groesen fra ægtefællen samt brev fra Det danske konsulat i Newcastle 1939) Skovmand, Helge, redaktør, (39) Skovrup, Ejnar, højskoleforstander, 1933 Steenstrup, Joh., borgmester, 1969 Trier, Troels, maler, og hustru Karen, 1943, 1949, 1953 Trier, Tyge, 1935, 1936 Vedel, Anders, højskoleforstander, og hustru Helene, født Solmer, (26) Vinther, P.J.M., seminarieforstander, 1918, 1943 A.II. Brev til Anna Grosen fra Margrete Lydersen, Velling 1 A.III. "Breve om Grundlovstalen". Denne tale blev 0 holdt på Frøbjerg Bavnehøj 1929, og er trykt i "Uffe Grosen: For skole, for kirke, for frihed. Foredrag og artikler", ved Roar Skovmand og Anna Grosen 1974, side med titlen "Hvad holder et folk i live?" Talen gav anledning til en skarp polemik. Brevene i denne anledning er skrevet af følgende: Abildgaard, Jørgine, forstander, frimenighedspræst Bach, A., boghandler, Tinglev Berthelsen, S., socialpolitiker, skribent Bækhøj, Lars, højskoleforstander Bårris, A.M., præst (Bilag: Artikel i "Folkerøsten") Christiansen, C.P.O., højskolelærer Demuth, Chr., forfatter Emborg, R.L., Gjørlev Folke, F., ingeniør, forfatter Hansen, Godtfr., Sønderborg Hansen, J., forstander, Oldløse Hostrup, Helge, højskoleforstander Jensen, Jens Marinus, højskoleforstander Jensen, Marius, (højskoleforstander), senere Gravholt Kirkebjerg, J.R., forstander, Askov Lundby, Anna og Marius Madsen, Astrid og

9 Helge, Bornholm Munch, Sigfred, højskoleforstander, Vinding Nielsen, H. Fr., Ringe Nielsen, Mads, Ejby Schack, Georg, kaptajn Seefeld, Fr., Dornfeld Skovmand, Helge, redaktør Skovrup, Ejnar, højskoleforstander Sloth, H., Korinth Sparre, Th., præst, Torrild, Terkelsen, Frede, Højskoleforstander Thomsen, Thomas, højskolelærer Willesen, J.C., Ågerup B. To breve fra Uffe Grosen til Henrik S Nissen, 1957, Egne manuskripter og materialesamlinger 1 B. Indbydelse til og Uffe Grosens samtidige.. 0 referat af møde hos Jørgen Jørgensen den 11. maj 1940 Uffe Grosens foredrag september 1941 "England under Krigen" 07 Fagligt/organisatorisk arbejde 1 B. Diverse vedrørende Dansk Ungdomssamvirke og 0 De ældres Råd 11 Andres manuskripter 1 B. Jørgen Jørgensens redegørelse for... 0 begivenhederne den 9. april 1940 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grove, Carl Frederik, højskoleforstander" * Yderdatering: Omfang: 2 Henvisninger: Folioregistratur. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Grundtvig, Johan Diderik Nicolaj Blicher, arkivar, historiker" * Yderdatering: Tidligere navne: Heri også: Rosen, Hans Chr., skovrider. 01 Korrespondance A. Breve til Johan Grundtvig fra:... 0 Begstrup, Holger, højskoleforstander, 1902 Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, politiker, 1857, 1870(9), 1871(7), udat.(1872?) Collin, Edvard, departementschef, 1879 Engelstoft, Christian Thorning, biskop, 1862 Flor, Christian, filolog, 1855 Høgsbro, Sofus, højskoleforstander, politiker, 1848(3), 1849(10), 1850(4), 1851(4), 1852(10), 1853(9), 1854(7), 1855(4), 1856(3), 1857(6), 1858(7), 1859(4), 1860(3), 1861(3), 1862(7), 1864, 1877, 1878, 1895 Madvig, Johan Nicolai, filolog, 1884 Ploug, Carl Parmi, politiker, 1846 Regenburg, August, stiftamtmand, 1872, 1877, 1884 Rosen, H. Chr., skovrider, 1881 Anm.: Heri to breve (et i original, et i bekræftet afskrift) fra v. Falkenstein, militærguvernør i Jylland, til H. Chr. Rosen, 1864(2) Rørdam, Peter, præst, 1856 Schiern, Frederik, historiker, 1854, 1873 (med svarkoncept) Wegener, Caspar Frederik, geheimearkivar, 1857, 1859, Erindringer 1 B. "En Episode af mit Liv"... 0

10 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Gedde, Knud, højskoleforstander" 0 Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen 02 Dagbøger m.m Knud Geddes dagbøger ,... 0 lommebøger , kontorkalender Samfundsforhold/historie 1 Materiale vedrørende Dansk Ungdomssamvirke, De... 0 ældres Råd, xeroxkopier af materiale vedrørende 29. august 1943 samt vedrørende Knud Geddes ophold i Horserødlejren Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Flensted, Magdalene, frøken" 0 Yderdatering: Henvisninger: Adgang med tilladelse fra professor Troels Fink. 01 Korrespondance Breve til Magdalene Flensted fra:... 1 pk. Andersen, Karen, p.t. Newcastle, 1894 Bonnevie, Charlotte, udat. Borup, Julius, præst, 1901 la Cour, Christine, født Marstrand, Askov, 1882, 1895, udat. Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1896 Jakobsen, Betty, Thorshavn, 1886(2) Hoff, Elisabeth (Betty), pastorinde, uden år Jenssen-Tusch, Sofie, København, 1889? - Jørgensen, Marie, Berlin, 1895(2), udat. Koch, Carl, præst, Kærby, udat. Koch, Elisabeth, 1894, 1908 Lund, Anna, født Marstrand, Smidstrup, 1882, Pedersen, Elisabeth, født Borup, 1899, 1900, 1901, udat. Pedersen, Viggo, kunstmaler, Mindet, 1897 Ribbing, Seved, professor, Lund, 1889 Sams, Petra, født Marstrand, 1879, udat. Skovgaard, Joakim, kunstmaler, 1892 Trier, Bella, født Nathanson, København, udat. Trier, Dagny, udat. Trier, Ingeborg, 1884, 1886, 1888 (brudstykke), 1895 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1872, 1873(2), 1874(3), 1875(3), 1876(4), 1877(4), 1878(7), 1879(5), 1880(7), 1881(4), 1882(8), 1883(8), 1888, 1891, udat.(7) Trier, Julie, født Marstrand, 1874, 1875(3), 1876(6), 1877(8), 1878(9), 1879(4), 1880(6), 1881(5), udat. Vinther, Hilda, 1877 Zacho, Ketty, født Marstrand, 1898 Tillæg 1989: Breve til Magdalene Flensted fra forskellige medlemmer af familien Trier, Joakim Skovgaard o.a.,

11 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Gammelgaard, Hjalmar, højskoleforstander" * Yderdatering: Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra fru Karen Gammelgaard, i hendes forfald fra lærerinde Gerda Winckler-Carlsen, derefter fra rigsarkivaren. 01 Korrespondance Breve til Hjalmar Gammelgaard fra familie, fra... 1 pk. andre privatpersoner, diverse breve, samt enkelte breve fra Hjalmar Gammelgaard selv Breve til Hjalmar Gammelgaard vedrørende Borups.. 1 pk. Højskole 02 Dagbøger Dagbøger... 1 pk Dagbøger... 1 pk Dagbøger... 1 pk. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger Manuskripter til foredrag, studiekredse, taler pk. samt notater m.v.: 6 Foredrag 1904(5)-31 samt liste over... 1 pk. alle foredrag m.v. 7 Foredrag (1950)... 1 pk. 8 Foredrag pk. 9 Foredrag pk. 10 Foredrag samt udaterede... 1 pk. foredrag, radioforedrag , korrekturtryk, trykte afhandlinger, afskrifter af forskelligt, samt diverse (en notitsbog fra 1925 ff. attester, forskellige notater og manuskripter) 09 Avisudklip/scrapbøger Scrapbøger:... 8 pk. 12 Bind pk. Bind Bind Bind Bind pk. Bind Bind pk. Bind 1950 og følgende 15 Udklip, endnu ikke indklæbede,... 1 pk. efter ikke ordnede 10 Regnskabsmateriale Regnskabsbøger:... 1 pk. Bind Bind Bind Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Frederiksen, Otto Valdemar, medindehaver af Ritzaus Bureau" * Yderdatering: Korrespondance A. Breve til Valdemar Frederiksen fra:... 0 Meyer, Emil Laurids, nationalbankdirektør, 1890 Neergaard, Niels Thomasius, statsminister, historiker, 1890(2) Oppermann, Adolf, forstander for Statens forstlige Forsøgsvæsen, 1890 Scharling, Hans William, nationaløkonom, 1892(2) Schrøder, Ludvig Peter, højskoleforstander, 1890 Westergaard, Harald Ludvig, statistiker og nationaløkonom, 1890(2) B. Kopier og afskrifter af korrespondance vedrørende den statsvidenskabelige eksamen , bl.a. til Niels Neergaard, Falbe- Hansen, William Scharling, Harald Westergaard og faderen. Vedlagt afskrift af brev fra William Scharling til Niels Neergaard, Materialesamlinger C. Diverse vedrørende statsvidenskabelig eksamen. 0 Heri samling

12 af eksamensspørgsmål 1888, trykte artikler i "Tilskueren" 1890, avisudklip m.m. 09 Avisudklip/tryksager D. Katalog over Valdemar Frederiksens bibliotek med fortegnelse over læste bøger Regnskabsmateriale E. Regnskabsbog... 0 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Falkenstjerne, Frederik Ferdinand, præst, højskoleforstander, politiker" * Yderdatering: Omfang: 6 Henvisninger: Folioregistratur. 01 Korrespondance A. Breve til Falkenstjerne: Breve fra forskellige personer: Adler, B.D., grosserer, 1888 Bang, Herman, forfatter, 1892 Bardenfleth, V., kulturminister, 1894 Barfod, Fr. Birkedal, sognepræst, 1885(2) Bille, Carl Steen Andersen, redaktør, 1894 Birkedal, Uffe, præst, 1890, 1891(2) Brandes, Georg, dr., 1884(2), svarkoncepter, 1884, udat. Bruecker, V., præst og forfatter, 1883, 1884, 1885, 1891 og udat. Christensen, Ludvig, sognepræst, 1891 Clausen, Johs., biskop, 1896 Hage, C., politiker, 1895(2), 1896 Hansen, I.P., fodermester, rodstenseje per odder, 1895 Hansen, Octavius, højesteretssagfører, 1891 Hostrup, Helge, højskolemand, præst, udat. Hørup, V., journalist, politiker, 1889, 1892 Jensen, Bertel, Assendrup, 1890 Jensen, Henning, præst, journalist, 1884(4), 1885, udat.(2) Jensen, M., udat. Johannsen, Gustav, slesvigsk politiker, 1888 Jungersen, Fr., præst, 1885(2), 1886(2), 1887, 1888, 1889, udat.(2) Jørgensen, A.D., rigsarkivar, 1887 Krag, P., præst, 1888(2) med svarkoncept 1888 Køedt, A. Peschcke, grosserer, politiker, 1887 Lange, Jakob E., landbrugslærer, Dalum, 1895 Lange, Johanne, Dalum, se Jakob E. Lange, 1895 Larsen, Joakim, skoledirektør, 1885 Lembser, Peter Jensen, Ferslev, 1888 Lohse, Anna, Dalum, 1895, se Lange, Jakob E. Moltke, A.H.C., Greve, kammerherre, 1888 Møller, Tyge, student, 1891 Neergaard, N., politiker, 1896 Nielsen, Anders, folketingsmand, 1884 Nielsen, Søren, sognepræst, 1888 Nieuwenhuis, P.N., kaptajn af generalstaben, 1885 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, 1884 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M. Pontoppidan Pedersen, Poul, Svendsbjærg, 1891 Povlsen, Karl, valgmenighedspræst, 1884, 1885(2), 1887 Schou, Philip, industrimand, politiker, 1883 Schrøder, Ludvig, højskoleforstander, 1883 Skovgaard, Joakim, maler, 1889(2) Sørensen, S.K., lærer, 1885, 1889, 1890(3), 1891(2), 1892(5) Sørensen, William, dr.phil., 1886 Anm.: Til F.F. Falkenstjerne og M. Pontoppidan Topsøe, V., redaktør, 1890 Trier, Ernst, højskoleforstander, 1885(5), 1886(4), 1887(2), 1888(2), udat.(1) Anm.: I brev af indlagt et udateret brev fra "Edvard" Trier, Herman, politiker og pædagog, 1883 Tscherning, E.A., dr.med., 1891 Vaupell, Otto, Oberst, 1889 Westenholz, Mary Bess, forfatterinde, 1891, 1895(3) Wrads, Bertel se Mary Bess Westenholz, 1895(3) 2. "Breve fra Odsherredskampagnen ": Andersen, Jens Tingslemark, 1886, udat. Andersen, Niels, Stenstrup, 1886 se Jens Andersen Jungersen, Fr., præst, 1886 Jørgensen, H.J., Vamdrup, 1886 Madsen, Peder, Vallekilde, 1885, 1886 Nielsen, Rudolph, Helenehøj, 1886 se Jens Andersen Trier, Ernst, højskoleforstander, 1886, "Fra den første valgkampagne i Vejle 1887" indeholdende breve Bendixen, Laurids, Vejle, 1887(4) Ejsing, Peter, lærer, politiker, 1890(2) Hansen, Vilhelm, valgmenighedspræst, 1887, se L. Bendixsen, 1892, 1895 Henriksen, N., Vejle, 1895 Nielsen, Jens, tømrer, Vejle, 1895 Nielsen, Th., landstingsmand, 1887, 1890, 1892(4). Koncepter til Th. Nielsen, 1892(3), udat. Nielsen, Th., Vejle, 1892(2) Nielsen, Tomas, Vejle, 1887, se L. Bendixsen Ravn, Peder, Jelling, 1887, se L. bendixsen Sørensen, Andr., Sindbjærg, 1887, se L Bendixsen Sørensen, J. Overgaard, Vitved, 1892 Sørensen, P., mejeriejer, Vejle, 1887 se L. Bendixsen, 1892(3) B. Breve til andre:... 0 Pedersen, I.P. (Illerup), Gedved, til M. Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1884, se A.1 Sørensen, William, dr. phil., til Morten Pontoppidan og F.F. Falkenstjerne, 1886, se A.1 06 Egne manuskripter og materialesamlinger 1 C. Manuskripter:... 0 Til "Tidens Strøm", uden underskrift "Fra Rigsdagen" "Efter Festen" To litterære produkter undertegnet Victor, 1) "Fra Beduinerlejren", 2) "Paradishaven", begge lå ved S.K. Sørensens breve

13 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Jacobsen, Otto Ludvig Thune, viceprovst, dr. theol." 0 Yderdatering: Omfang: 2 80 år, dispensation: arkivchefen 01 Korrespondance m.m A. Breve fra:... 2 pk. Ammundsen, Valdemar, teolog, biskop, 1914 Andreasen, C.H., 1938, 1940, 1953 Bauditz, Sophus, forfatter, 1914 Brøndsted, Holger, højskoleforstander, 1938 Forchhammer, Ulver, 1953(2) Holdt, Jens, præst, 1936(2), 1938 (jvf. anm. 1) Holm, Søren, teolog, 1953, udat. Haarløv, Tyge, amtmand, 1953 (jvf. anm. 2) Jacobsen, Aage Thune, læge, 1940 Klein, Charlotte, 1914 Larsen, Knud, bibliotekar, 1938(2) Larsen, Otto, præst, 1938 Lehmann, Edvard, religionshistoriker, 1912 Lind, Aage, 1938 Lindhardt, Poul Georg, teolog, 1953 Munk, Kaj, præst, forfatter, 1938, 1940, 1942(3) (jvf. anm. 3) Otto, Axel, 1938 Pedersen, Johannes, orientalist, semitolog, 1953, 1955 Primarius, sv. præst, 1938 Rasmussen, Niels Peter Arboe, præst, 1914 Scharling, Henrik, teolog, 1908 Sørensen, Axel, overlærer, 1918 Torm, Frederik, teolog, 1908 B. Brevkoncept, udat. C. Tryksager og avisudklip Anm: 1) Vedlagt koncept til svarskrivelse ) Påtegning af hans hustru Inger Tryde Haarløv 3) Vedlagt koncept til svar, udat. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Høgsbro, Sofus Magdalus, politiker, højskoleforstander" * Yderdatering: Henvisninger: Folioregistratur. Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Hansen, Povl, død 1934, højskoleforstander og hustru Signe Trier Hansen, født Trier, død 1954" Yderdatering:

14 Omfang: 38 Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkning Henvisninger: Folioregistratur, tillæg 1965 og -66= 2 pakker uregistreret afleveringen er utilgængelig efter 80-årsreglen, dog adgang med tilladelse fra generalkonsul, dr.phil. Troels Fink. Det øvrige materiale er utilgængeligt efter 80-årsreglen, dog adgang med rigsarkivarens tilladelse. Status: Der er afleveret arkivalier Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Hass, Peder Christian Baldur, skolebestyrer" * Yderdatering: Korrespondance A. Breve til P.C.B. Hass... 0 a. Fra familien: Hass, Bothilde, 1858(2), 1863, 1864(4) Hass, Sophie, 1857, 1858(2), 1861, 1863, 1864(2) Hass, H.E., lærerinde ved Dronningens Asylskole, St. Kongens Mølle, 1860(4), 1863, 1864 Schaumburg-Mueller, Actonia, f. Hass, enke efter sognepræst Ferd. S.-M., Enderslev, 1863 (se desuden påtegning på brev af fra Erneste S.-M.) Schaumburg-Mueller, Elias, cand.jur., godsforvalter, Basnæs, 1860 Schaumburg-Mueller, Ernesta, København, 1858, 1860(2), 1861(2), 1863(3), 1864(6), (se desuden påtegning på brev af fra Viliam S.M.) Schaumburg-Mueller, Ove, København, 1864 Schaumburg-Mueller, Vilian, København, 1863 b. Fra forskellige: Birkebek, Niels, gårdejer, Birkebek, 1863 Clausager, Mads Jensen, Gårdejer, Sædding, 1861 Dahl, A.Chr. Poulsen, lærer, Dalby, 1860(2), 1863 Ditlewsen, J.G., Slagelse, 1863 Furin, Conrad, Ålborg, 1860 Hein, J. Victor, N. Wosborg, 1858, 1859(2) Høgsbro, Sophus, højskoleforstander, politiker, 1857(2) Nielsen, N., lærer, Hals skole, 1863 Nielsen, Peter, Birkebek, 1861 Pedersen, L., landmand, 1859(3) Sørensen, Josef Albrekt, provst, Jerslev, 1857, 1858, 1859(3), 1860, 1861(2) Tang, A.E.M., godsejer, politiker, N. Wosborg, 1857 Thomsen, Niels, lærer, Udby, 1863 Winther, Julius, skolebestyrer, Sundbyøster Skole, Amager, 1858(2), 1859(2), 1860(2), 1863 Østergaard, Niels, elev, Rødding Højskole, 1858(2) Klavs?, Ringkøbing, F. Tillæg til Peder Christian Hass arkiv... 0 Breve fra moderen Theodora Hass f. Iversen, g.m. sognepræst L.D. Hass, Nibe, 1841, udat. 06 Egne manuskripter og materialesamlinger B. Manuskripter C. Afskrifter: a. Afskrifter efter Dansk Missionsblad vedr. sognepræst L.D. Hass, Missionsvirksomhed i Smyrna b. Afskrifter af nogle af N.P.S. Grundtvigs Prædikener E. Homøopatiske optegnelser 09 Avisudklip/scrapbøger D. Diverse udklip fra blade og aviser... 0 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Munkebo, Niels Christian Nielsen, præst"

15 * Yderdatering: år, dispensation: donator 03 Erindringer m.m Erindringer "Fra min Tid" (2 hft) Med flere bilag, bl.a. brev fra højskoleforstander Johan Borup til Duja Glahn Erindringer af N.K.N. Munkebos fader, husmand, senere buntmager i Odense, Niels Hansen Fagligt/organisatorisk arbejde Diverse papirer fra Snejberg-Tørring, bl.a cirkulæreskrivelse af vedr. børns salighed, af P.H. Petersen, Herning; vedr. dåbstvangens ophævelse 1857; om ægtevielse af et par Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Marstrand, Troels Casper Daniel, brygger" 0 Yderdatering: Korrespondance A.1. Breve fra datteren Julia Trier, født... 1 pk. Marstrand, 1865(2), 1866, 1867(2), 1868(7), 1869(15), 1870(19), 1871(4), 1872(3), 1873, 1874(8), 1875(6), 1876(20), 1877(11), 1878(8), 1879(9), 1880(7), 1881(5), udat. (14), brudstykker(2). A.2. Breve fra forskellige: Bruecker, Marie, se Marstrand. Cold, Dan, dr. med. justitsråd, Hansen, Sigrid, se Trier. Marstrand, Ketty, senere gift Zacho, Marstrand, Marie, gift Bruecker, Marstrand, Otto, konsul, St. Thomas, Marstrand, Petra, gift Sams, udat. Monrad, Anny, Nielsen, Rasmus, smed og maskinbygger, 1881, udat. Sams, Petra, se Marstrand, udat.(2). Sams, Ernst, højskoleforstander, 1876, 1877 (6), 1879(8), 1880, 1881(3), 1882, udat.(4). Trier, Sigrid, gift Hansen, Zacho, Ketty, se Marstrand. Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Marckmann, Jørgen Wilhelm, præst" * Yderdatering:

16 01 Korrespondance m.m A. Breve til J.W. Marckmann... 1 pk. Allen, C.F., historiker (d. 1871), Fischer, Frederik, redaktør (d. 1871), 1843(2), 1845, Flor, Chr., skolemand (d. 1875), 1847(2). Fønns, Holger Lorents Basse, præst (d. 1894), Kloster, A., lærer i Sommersted, Koch, Peter Chr., redaktør (d. 1880), 1844(2), 1845(4), Krueger, H.A., politiker (d. 1881), udat. Lorenzen, Peter Hiort, politiker (d. 1845) 1844(2). Mueller, Tage, biskop i Ribe (d. 1849), Skau, Laurids, politiker (d. 1864), 1844(9), 1846(15), 1847(8), 1849(5), ( ), 1855, udat.(7). Wegener, Johan, højskoleforstander, præst, (d. 1883), 1844, 1846(2), 1848, B. Breve til andre 1. Til C.F. Allen Skau, Laurids, Marckmann, J.W., Marckmann, Julie, Til K. Sick Faber, C.G.W., adjunkt, folketingsmand (d. 1883). C. Breve og udkast fra Laurids Skau, sendt J.W. Marckmann til videre besørgelse, men formentlig ikke videresendt af denne. D. Papirer vedr. Peter Hiort Lorenzens gæld Drewsen, J.C., politiker (d. 1851), Koch, Peter Chr., 1844(2), Lorenzen, Peter Hiort, Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Lauridsen, Kristian Karl, koncertanger, overlærer" * Yderdatering: år, dispensation: arkivchefen Tidligere navne: Heri også: Knud , landpost, og hustru Ane Elise Lauridsen, født Sand Henvisninger: Billedsamling pk. nr Korrespondance A.I. Breve til Karl Lauridsen fra: Familien: Faderen, landmand og landpost Knud Lauridsen (mange). Moderen Ane Elise Lauridsen, f. Sand, (mange). Broderen, organist Jens Nicolaj Sand Lauridsen 1930, 1937, 1944, (mange). Broderen, lærer Kristian Peder Lauridsen 1929, Broderen, lærer Aage Lauridsen Fasteren Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1937, Kusinen, landstingsmedlem, statsrevisor Lisbet Hindsgaul, f. Jonsen, g.m. fabrikant Ferdinand Hindsgaul, udat. 2. Fra andre: Matsvanszky, Wjera, Wien, 1934(3). Anm.: Brev af påtegnet af Dagmar Tang. Tang, Dagmar, operasangerinde, Wien, 1933(3), 1934(7), 1935(3). A.II. Breve til Karl Lauridsens forældre, landmand og landpost Knud Lauridsen, , og hustru Ane Elise L., f. Sand, , fra: Sønnen, koncertsanger, overlærer Kristian Karl Lauridsen (mange). Faderens søster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Madsen Ries, New Zealand, 1921, , 1933(3), 1933(3), 1934(2), 1935, Faderens broder, højskoleforstander Laurids Jonsen (Lauridsen), udat.(2). Brevveksling mellem forældrene under faderens sygdom og hospitalsophold 1887(4). B. Ubenyttet. 05 Rejser 1 C.III. 1. Dagbog på rejse til New Zealand Familiehistorie C.I. Karl Lauridsens optegnelser om sine forældre 0 1. "Minder fra Tougstrup og Hee" 1972 og supplement Diverse optegnelser om forældrene. C.II. Optegnelser (vers) af Karl Lauridsens moder Ane Elise L. C.III. Optegnelser af og om Karl Lauridsens faster Kirsten Ries, f. Lauridsen, g.m. pastor Hans Mads Ries, New Zealand. 13 Fotografier 1 C.III. 2. Fotografier af Kirsten og Hans Madsen.. 0 Ries. D. Fotografi Diverse 1 C.III. 3. Nekrologer over Hans Madsen Ries Anm: Vedlagt avisudklip og afskrift af brev fra M. Christensen til Kirsten Ries 1927.

17 Reg. nr: (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Povlsen, Alfred Harald, højskoleforstander" 0 Yderdatering: Omfang: 32 Henvisninger: Folioregistratur. Billedsamling pk. nr. 48

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Frederikke, f. "Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans).

Frederikke, f. Westergaard, g. m. A. C. D., 18.12.38. Ah 206 Hans, eligeret Borger i Kolding, 28.12.04, 55 Aar (Elisabeth, f. Junghans). 233 Daae, Dorothea Margrethe, f. Funcke. & e. Provst J. D., 11.2.00, 70 Aar (Svigersøn, J. T. Michelet). B 34 Jonas, cand. theol., 16.1.1792 i Bergen. B 14 Dachnetz, Søren, kgl. Fuldmægtig, 22.12.1791,

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland

Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Krigergrave og mindesmærker fra De Slesvigske krige i Sønderjylland Registrering udført af Museum Sønderjylland Sønderborg Slot 2009-2013 Fotos af Holger Jørgensen og Verner Meier s. 2 Indledning s. 6

Læs mere

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens Side 98-99 eksisterer ikke. Skrivefejl ved sidenummerering. Andersen Carl Johan Andersens 90 enke Andersen Niels Lykke Andersens 125 enke Andersen Anders Rasmus Skrædder 108 Andersen Anders Theodor Retarderet

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Skolelærerkomponister (II)

Skolelærerkomponister (II) Skolelærerkomponister (II) af Kirsten Sass Bak Stil og musikalsk univers hos tre seminarieuddannede sangkomponister I 1850' erne begyndte de første skolelærerkomponister at vove sig frem med deres produkter

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22

Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22 Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling Af Erik Nørr [ 1903 aflivede almenskoleloven - som beskrevet af Vagn Skovgaard-Petersen i hans disputats

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

Ripenser-Samfundets arkiv Type. A=Ripenser-Samfundet B=Ribe Katedralskole C=Ribe by, Amt og tilknyttede personer

Ripenser-Samfundets arkiv Type. A=Ripenser-Samfundet B=Ribe Katedralskole C=Ribe by, Amt og tilknyttede personer Ripenser-Samfundets arkiv Type. A=Ripenser-Samfundet B=Ribe Katedralskole C=Ribe by, Amt og tilknyttede personer LøbenummerType Art 2 A Arrangementudvalget 1968-69 + instruks map 3 A Arrangementudvalget

Læs mere

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar

Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 Aar Banal nationalisme, narrative skabeloner og postkolonial melankoli i skildringen af de danske tropekolonier

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Stor ombygning af ASIA HOUSE

Stor ombygning af ASIA HOUSE 10. årgang nr. 4 www.eacclub.dk To store arrangementer forude Der venter klubbens medlemmer to store sommero plevelser: TEATER- AFTENEN 16.8. i Grønnegårds Teatret med opførelse af Holberg-stykket Erasmus

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere