Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi"

Transkript

1 Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke - erhvervsakademiernes bidrag til Danmarks innovationsstrategi Kernen i Danmarks innovative DNA er, at alle kan bidrage til innovation hele arbejdsstyrken er derfor i disse år under transformation til en innovationsstyrke. Dette må naturligvis afspejles i Danmarks innovationsstrategi, der skal understøtte innovation i alle dele af uddannelsessystemet. Regeringen har udformet et kommissorium for en ny national innovationsstrategi. Målet er at skabe vækst, effektivitet og øget produktivitet ved at styrke innovationskapaciteten (fx at uddannelsesinstitutioner møder virksomhedernes behov for arbejdskraft) og bedre innovationsordninger (innovation med mest mulig effekt). Med baggrund i regeringens planer om at fremlægge en innovationsstrategi i efteråret 2012 har erhvervsakademierne formuleret dette oplæg. Oplægget omfatter: 1) En overordnet beskrivelse af hvordan akademierne i dag arbejder med innovation, herunder hvordan både de studerende og erhvervslivet inddrages i arbejdet. 2) Erhvervsakademiernes særlige konkrete bidrag til innovation og vækst set i forhold til andre videninstitutioner. 3) Udbredelse af Best practice til flere akademier. 4) Forslag til nye initiativer og aktiviteter, erhvervsakademisektoren kan iværksætte, fx i samspil med de nationale videncentre. 1. Erhvervsakademiernes arbejde med innovation Danmark har brug for en innovationsstrategi, der kobler erhverv og uddannelse på alle niveauer langt tættere sammen, end det er tilfældet i dag. Her kan erhvervsakademierne spille en vigtig rolle. Siden etableringen af de første handelsskoler og tekniske skoler har tæt dialog med erhvervslivet været selve grundlaget for EA studerende er hvert år i praktik, og den daglige kontakt (både i Erhvervsakademiuddannelser på fuldtid (EAU) og Akademiuddannelser på deltid (AU) giver enestående muligheder for samspil og fleksibilitet mellem uddannelse og erhvervsliv samt indsigt i aktuelle udfordringer og tendenser. Samarbejdet er særligt stærkt, når det handler om SMV er med lokal forankring, som jo udgør rygraden i dansk erhvervsliv. Men også når det handler om iværksætteri har EA s fokus på forretningsudvikling, godt håndværk og innovation af forretningsmodeller været af stor betydning. Erhvervsakademierne bidrager med såvel rammebetingelser for innovation som med innovationskompetencer. Rammebetingelser: Fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke En væsentlig faktor for innovation er indfrielsen af målsætningen om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Erhvervsakademierne bidrager til at nå dette mål gennem praksisrettede videregående uddannelser, som i særlig grad har fokus på uddannelsesbehovene for studerende med en erhvervsuddannelse og et allerede etableret kendskab til erhvervslivet. Heltidsstuderende: 2/3 af de studerende på EA har en traditionel baggrund i de gymnasiale ungdomsuddannelser, mens 19 % af de studerende har baggrund i erhvervsuddannelserne og 9 % har andet. Det er således hver tredje studerende, som har en ikke- traditionel adgang til en videregående uddannelse. For denne gruppe af unge er alternativet til en EAU, at de færreste nogensinde vil komme i gang med en videregående uddannelse. I EA s levetid er det lykkes at sikre en stigning i antallet af studerende på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med 38 % siden 2008 samtidig med, at fastholdelsesprocenten har været stabil. Manifest med et klart budskab Innovation kan læres. Det handler om at forstå innovation, ville innovation, praktisere innovation og turde blive ved. Også når det gør ondt. Tænketanken DEA slår med dette manifest fast, at innovation principielt kan læres af alle. Gennem en systematisk udvikling og anvendelse af kompetencer, metoder og mindset til innovation kan studerende og virksomheder lære at bidrage til værdiskabende innovation. Kilde: Manifest om læring af innovation 2011, DEA 1

2 Deltidsstuderende: Dertil kommer, at erhvervsakademierne via AU bidrager til at nå 60 %- målsætningen gennem målrettede kompetenceudviklingsforløb for voksne med relevant erfaring fra arbejdsmarkedet. Antallet af voksne, der har fået en videregående uddannelse i EA- regi er steget med hele 60 % siden Samlet set løfter EA således uddannelsesniveauet og forbedrer rammebetingelserne for innovation særligt blandt de faglærte. Innovationskompetencer: Fra forskningsdrevet til værdiskabende innovation for SMV er Forskning er vigtig for Danmarks konkurrenceevne og vækst. Der er behov for at styrke anvendelsen af forskningen i uddannelsesverdenen for at opnå den fulde udnyttelse af de danske potentialer. Det ville imidlertid styrke anvendelsen af innovationsbegrebet, hvis det anerkendte de mange øvrige kilder, der også bidrager til innovation - så som værdien af godt håndværk, forretningsudvikling og kompetencer, der understøtter, at alle medarbejdere bidrager til innovation. Det gælder i særlig grad i SMV erne, der i høj grad lever af inkrementel innovation (dvs. konstante mindre forbedringer af deres produkter, services og processer), hvilket er virkeligheden for størstedelen af dansk erhvervsliv. Mange innovationstiltag fejler. Ikke på grund af idéen, men på grund af udførelsen og forretningsmodellen bag innovationen. Ofte er det imidlertid the last mile, der er den vanskeligste del af processen. Det er her, kunderne skal acceptere innovationen, og der skal gøres handler. De fleste virksomheder med stor succes kombinerer stærke produkter med stærke forretningsmodeller. Den innovationspolitiske indsats bør indrettes, så en bredere vifte af private og offentlige virksomheder, brancher samt uddannelsesinstitutioner også har mulighed for at bidrage mere aktivt. EA er stiftet med baggrund i handelsskoler og tekniske skoler. Købmandsskab, godt håndværk og evnen til at tjene penge på sine idéer er således en del af EA s DNA. Udvikling af forretningsmodeller er ofte overset som innovationsfaglighed på trods af, at det er her, pengene skal tjenes. EA har opbygget stor kompetence i netop udvikling af forretningsmodeller og merkantile kompetencer. Der er tæt sammenhæng mellem innovation og industri: Nye koncepter skal prototypes i produktionen, og nye produkter bliver til i cykliske processer mellem produktion, brugerinvolvering og udvikling. Derfor er det vigtigt, at fremtidens håndværkere og tekniske dele af produktionen er godt klædt på til at tage del i de innovative processer. Et stærkt element i dansk innovationskultur er netop kompetencer, motivation og mulighed for alle for at deltage i innovationsprocessen. Case: Inno12 et tilbud om vækst til SMV er Erhvervsakademi SydVest og Erhvervsakademi Lillebælt har i samarbejde med InnoVirk skabt en ny samarbejdsform, hvor der stilles skarpt på uudnyttede potentialer via et udviklingsevent kaldt Inno12. Inno12 er en udviklingsevent, hvor tværfaglig viden fra praksis og videregående uddannelser mødes om at udvikle nyt. Eventen er et tværfagligt forløb, hvor udvalgte studerende sammen med deres undervisere rykker ind på en virksomhed og kommer med løsningsforslag til de problemstillinger i virksomheden står over for. De studerende kommer fra forskellige studieretninger (fx professionsbachelorer, international sales & marketing, e- konceptudviklere, webudviklere, datamatikere, logistikøkonomer, produktionsteknologer, energiteknologer og finansøkonomer). Her arbejder de intensivt i 12 timer sammen med virksomhedens leder og ejergruppe på at udarbejde konkrete og implementerbare løsninger. Efter to afholdte events hos virksomheder, hvor den markedsmæssige modvind spiller en stor rolle, er der via eventen identificeret uudnyttede potentialer i form af nye produkter, som ikke er set på markedet før. 2. Erhvervsakademiernes særlige konkrete bidrag til innovation og vækst Erhvervsakademierne (EA) bidrager aktivt til Danmarks innovationsevne studerende har i lighed med de øvrige studerende på landets videregående uddannelser fag om innovation og tværgående aktiviteter, der 2

3 understøtter innovation som kultur (foretagsomhed) som faglighed. Det skaber stærke innovationskompetencer i fx kreativitet, iværksætteri, intrapreneurskab, forretningsudvikling, kommunikation og ledelse. Erhvervsakademierne udmærker sig særligt på to fronter: 1. Innovationskapacitet: Transformationen fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke ved et mærkbart bidrag til at indfri 60 % målsætningen, herunder uddannelse af studerende med faglært baggrund og forudgående kendskab til erhvervslivet og 2. Bedre innovationsordninger: Praktikforløb for alle studerende og udvikling af innovationskompetencer inden for fx håndværk, forretningsmodeller og merkantile kompetencer, hvilket er mindst lige så afgørende for innovation og vækst som fx forskning. Helt særligt for erhvervsakademierne er således koblingen mellem teori og praksis. Alle studerende kommer i praktik, og det skaber en god forståelse og et godt samspil mellem erhvervsliv og uddannelse. EA har en lang tradition for at tænke internationalisering ifm. uddannelse. Det gælder fx tilbud til alle studerende om at få internationale praktikpladser, men EA har også været dygtige til at tiltrække internationale studerende. Uddannelse er således både en eksportvare og et egentlig miljø, der er opbygget på mange institutioner. IBA i Kolding har aftaler om praktikpladser med flere end 100 virksomheder fra hele verden og har netop modtaget 15 mio. fra Velux Fondene til at styrke udveksling af dygtige studerende med Øst- og Centraleuropæiske uddannelsesinstitutioner. Case: Afrika er det nye Kina Erhvervsakademi Aarhus har siden 2010 arbejdet på at etablere samarbejdsrelationer med partnere i Østafrika. Indtil videre har 25 studerende fra akademiets finans-, markedsførings- og multimediedesigneruddannelse været i praktik i Tanzania. Formålet er at få førstehåndskendskab til et nyt marked, som rummer et stort potentiale for danske virksomheder. De studerende bringer denne viden tilbage til danske virksomheder, som derigennem forbedrer deres kendskab til tanzaniske virksomheds- og kulturforhold. Ud over samarbejdet med lokale virksomheder, har Erhvervsakademi Aarhus etableret en samarbejdsaftale med University of Dar es Salaam Business School. Både praktikaftaler og samarbejdet med tanzaniske universiteter giver unikke muligheder for fremadrettet at få etableret værdifulde innovationssamarbejder mellem partnere i Tanzania og Danmark. Det giver desuden erhvervsakademiet gode muligheder for at tiltrække nye målgrupper af studerende, som har en ambition om at arbejde med udviklingslande. Case: AU Iværksætteri i praksis - op til 50 % starter efterfølgende egen virksomhed! AU faget Iværksætteri i praksis bliver med succes gennemført som 6 ugers intensive forløb. På Erhvervsakademi MidtVest har 47 deltagere været igennem forløbet inden for de sidste par år, og 22 har foreløbig startet egen virksomhed. Forløbet handler om at omsætte ord til handling. Der arbejdes med ideer, muligheder og konstruktiv feedback. Der træffes beslutninger, udarbejdes planer og jongleres med tal. Alt sammen med udgangspunkt i deltagernes drømmevirksomhed. Deltagerne møder forskellige erhvervsfolk og undervisere, herunder undervisere, der selv har egen virksomhed. På forløbet bliver deltagerne guidet igennem alle de elementer som forretningsplanen skal indeholde, og sørger for, at ideerne bliver foldet helt ud, så deltagerne er tæt på at være klar til at gå i markedet, når uddannelsesforløbet er slut. 3

4 3. Udbredelse af Best practice til flere akademier Det er vigtigt, at viden og best practice bliver gjort anvendelig og spredt ud til landets erhvervsakademier samt til alle uddannelser. Videnspredningen er helt central for at indfri potentialerne. Erhvervsakademierne har selv taget initiativ til at danne følgende syv nationale videncentre: Innovation og entreprenørskab ved Erhvervsakademi SydVest Oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet DANIA Finans ved Erhvervsakademiet Lillebælt Teknologisk Innovation velfærd ved Erhvervsakademiet Lillebælt Materialevidencenter ved KEA Ledelse ved Erhvervsakademi Århus Center for responsible design ved KEA De nationale videncentre kan aktivt bidrage til strategisk vækst. Videncentrene kan indgå i partnerskaberne for innovation og understøtte Erhvervs- og Vækstministeriets strategiske vækstområder. Case: Nationalt videncenter for Innovation & Iværksætteri Videncentret arbejder for at skabe viden, vækst og partnerskaber i Danmark via innovation. Det gøres ved at sikre, at studerende, udviklere, undervisere samt offentlige og private virksomheder får indsigt i og bliver en aktiv del af fremtidens innovationer. Visionen er et selvbærende videncenter, der bidrager aktivt til at sætte innovation og iværksætteri på dagordnen hos både landets politikere, erhvervsakademier, studerende, private og offentlige virksomheder. Derfor arbejdes for at: Skabe videnspartnerskaber hvor både studerende og undervisere fra de videregående uddannelser samt private og offentlige virksomheder indgår Skabe fokus på erhvervsakademiernes udviklingspotentialer og eksistensberettigelse, hvor teori og praksis er stærkt forankret - og herunder at få bedre muligheder for at medvirke til at omsætte og nyttiggøre den erhvervsrettede forskning og viden til gavn for små og mellemstore virksomheder Øget udnyttelse og spredning af viden og teknologi inden for innovation og iværksætteri via netværk og partnerskaber Mere innovation i virksomheder, offentlige institutioner og på de videregående uddannelser Hos National Innovation Center er videnpartnerskaber en central værdi. Det bliver således et strategisk mål i videncentret, at der arbejdes hen imod at integrere: 1) Studerende via div. deltagelse i udviklingsprojekter, camps, innovationspraktik samt iværksættertilbud, 2) Undervisere via årskonferencer, deltagelse i udviklingsprojekter samt efteruddannelses- og kursus tilbud 3) Private og offentlige virksomheder via deltagelse i udviklingsprojekter, innovationspraktik samt Videnpartnerskaber, innovationsnetværk og 4) Universiteter og andre vidensinstitutioner via deltagelse i forskningsprojekter, der involverer praksis. Nationalt videncenter for Innovation & Iværksætteri har alle landets erhvervsakademier som medlemmer. Videncentret har til formål at drive innovative udviklingsprojekter med udgangspunkt i forventninger til fremtiden og dertil at agere som VidenGenerator med videnformidling til partnere, indgå videnpartnerskaber og herigennem at opbygge netværk og skabe gode betingelser for vækstiværksætteri. 4

5 Videncentret deltagere aktivt i videnpartnerskab med både studerende, undervisere, forskningsmiljøer, private samt offentlige virksomheder og andre videnmiljøer. Eksempler på igangværende partnerskaber er: Det digitale prøverum - et stort forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg, iværksættere fra Idea House Esbjerg, studerende fra Erhvervsakademi SydVest, Virtual Lab, Microsoft, Bestseller og Commentor, som i partnerskabet skal skabe et virtuelt prøverum, hvor det via computer og smart phones er muligt at se sig selv med tøjet på, når man køber tøj online. Systemet vil også kunne bruges i fysiske butikker, hvor de vil være fremtidens svar på det fysiske prøverum. Erhvervsakademi SydVest deltager i projektet som projektleder og medudvikler bl.a. med inddragelse af undervisere og iværksættere fra akademiet. Projekt VIP (Viden- & InnovationsPartnerskaber ) - projekt VIP er et samarbejde mellem virksomheder, offentlige institutioner og studerende. Sammen skal de skabe nye og bedre løsninger inden for områderne sundhed, pleje og omsorg. Partnerskabet går på tværs af erhvervsakademier, university colleges, videncentre, private og offentlige virksomheder. Erhvervsakademier deltager i projektet som projektleder og medudvikler bl.a. med inddragelse af studerende, undervisere samt private virksomheder. 4. Anbefalinger og målsætninger Erhvervsakademierne vil bidrage aktivt til Danmarks innovationsstrategi og understøtte Erhvervs- og Vækstministeriets strategiske vækstområder. Derfor tager erhvervsakademierne selv en række initiativer, men der er også behov for national politisk opbakning for at kunne realisere nogle af målsætningerne. Erhvervsakademierne bidrager til innovation ved at: Styrke små og mellemstore virksomheders innovationskompetencer i godt håndværk, gode idéer omsætte idéer til forretning, Sikre sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelserne nationalt og globalt og Sikre at flere unge og voksne får en erhvervsrettet og praksisnær videregående uddannelse og dermed medvirke til innovation i praksis og til at indfri regeringens målsætning om, at 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. For at styrke innovationsindsatsen yderligere har erhvervsakademierne selv, arbejdsmarkedets parter og de nationale myndigheder et fælles ansvar for: 1) Anerkendelse af, at der er mange veje til innovation. Erhvervsakademierne kan fx bidrage med kompetencer i praktiske innovative løsninger, implementering, forretningsudvikling og kvalitativt håndværk. Et skridt i den rigtige retning kunne være at gøre forsøgsordningen for videnkuponer for erhvervsakademierne permanent. 2) At skabe stærke innovationspartnerskaber, hvor erhvervsakademierne bl.a. kan bidrage med erfaringer om samspil med erhvervslivet og praksisnær innovation. 3) At flere gennemfører en videregående uddannelse på EAU- niveau ved at have fokus på unge med en faglært uddannelse og forudgående erfaring fra erhvervslivet. Det kan ske ved at udvikle og eksperimentere med former, metoder og fleksible forløb, så de i højere grad er tilpasset unges kompetencer og behov. De opnåede kompetencer skal være de samme, men metoderne skal udvikles. 4) At AU i endnu højere grad kan understøtte behovene i virksomheder. Struktur og indhold skal være mere fleksible, så uddannelserne i højere grad møder virksomhedernes behov for videreuddannelse. Det kunne fx være en ordning, hvor virksomheden kan sende en medarbejder i uddannelse og samtidig 5

6 være en del af virksomheden á la dem, som findes for sportstalenter, hvor der både er tid til uddannelse og talentudvikling. 6

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette?

Danmark kan/skal ikke lave innovation alene. Vi skal aktivt indtænke den internationale dimension i strategien. Hvordan sikrer strategien dette? Opsamling på workshop den 29. maj 2012 om videninstitutioners bidrag til innovation - institutionernes samarbejde med hinanden og med det omgivende samfund. Workshoppen var arrangeret i et samarbejde mellem

Læs mere

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE

UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE UDVIKLINGS- og EVIDENSBASERING PAÅ ERHVERVSAKADEMIERNE - SEMINAR FOR ERHVERVSAKADEMIERNE Formål med seminaret At kvalificere Erhvervsakademiernes konkrete arbejde med forskningstilknytning og udviklings-

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Videncenter for Innovation

Videncenter for Innovation Helene E. Pedersen 9. februar 2012 videncenterchef Videncenter for Innovation Videncenter for Innovation FUTURE INNOVATORS MADE IN DENMARK Født 2005 på Erhvervsakademi SydVest 2010 udnævnt til best practice

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Innovations- og udviklingsstrategi

Innovations- og udviklingsstrategi Innovations- og udviklingsstrategi Erhvervsakademi Kolding IBA August 2014 Mission Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for fremtidens excellente

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Introduktion til Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem 2009/ 2010 Med udgivelsen af Entreprenørskab fra ABC til ph.d. er det første

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November 2015.

Læs mere

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor

EAMV - Mod nye mål. Med venlig hilsen. Henriette Hauge Slebsager Rektor Mod nye mål Strategihjul Vi skal satse på kvalitet fremfor kvantitet i de uddannelser, vi udbyder. En veldrevet og konkurrencedygtig uddannelsesinstitution, skal sikre det økonomiske fundament, der giver

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Kolding iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings ansøgning om godkendelse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership

Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Behovsanalyse for Professionsbachelor i innovation og entreprenership Indhold: Kriterie 1: Behov og relevans, aktuelt og kommende arbejdsmarkedsbehov, fremtidens behov for innovation og entreprenørskab,

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense

DIN FREMTID ER VORES FREMTID. Uddannelsespolitik for Odense DIN FREMTID ER VORES FREMTID Uddannelsespolitik for Odense INDHOLD Forord... 3 Vision og mål... 4 Mål: Uddannelse til livet... 6 Mål: Uddannelse til job... 8 Mål: Uddannelse til muligheder...12 Mål: Uddannelse

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Det erhvervsrettede uddannelseslab

Det erhvervsrettede uddannelseslab Det erhvervsrettede uddannelseslab Forsker og praktikerkonference 19.04.2012 Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium Stedet hvor vi eksperimenterer Hvem er Det Erhvervsrettede Uddannelseslab- Uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Business Region MidtVest. RAR Vestjylland 19. juni 2017

Business Region MidtVest. RAR Vestjylland 19. juni 2017 Business Region MidtVest RAR Vestjylland 19. juni 2017 Fælles DNA Vi vil gerne hinanden og tror på at vi sammen kan rykke på en vækstdagsorden bedre end hver for sig Danmarkskortet havde en hvid plet.

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Entreprenørskab på erhvervsakademierne

Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 237 Offentligt Entreprenørskab på erhvervsakademierne Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale på konference "Fra Talentmasse

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af

Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser. X6 IBIZ TechLab - Indsats til fremme af digitalisering af Ansøgning om supplerede midler til mindre, generelle indsatser Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppen og behov Dataanvendelse i praksis for handels- og servicevirksomheder kompetenceløft via efteruddannelse

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere