Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas"

Transkript

1 Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Boformen Aas er et 110-tilbud under Specialsektoren i Region Nordjylland. Som 110 er Boformen et tilbud til hele landet. Boform Aas startede som institution d. 1/ i grundigt nyrenoverede bygninger, som Viborg Amt overtog efter den tidligere selvejende institution Aas Ungdomsgård. Lovmæssigt hører vi under Servicelovens 110. Boform Aas blev oprettet efter politikerønske om at skabe tilbud i den nordlige ende af det daværende Viborg Amt til alkoholikere med akut behov for medicinsk afrusning og dels som social- psykiatrisk bosted for personer med psykiatriske problemer med et sideløbende misbrug af forskellig art: De dobbelt udstødte. Boform Aas har tillige et tilbud til personer, der har brug for tid til afklaring af, om der skal iværksættes egentlig misbrugsbehandling. Vi har på stedet et beskæftigelsestilbud til såvel indskrevne som eksterne brugere. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside: Samarbejdsrelationer Grundet Boform Aas funktioner og målgruppe, fylder samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere meget. Vi samarbejder bl.a. med: psykiatrien (distriktspsykiatrien, psykiatriske sygehuse, daghuse, døgnhuse, mobilteam, psykiatere, kommunale psykiatriske tilbud) læger/vagtlæge kommunale sagsbehandlere og kontakt-/støttepersoner pårørende alkohol- og misbrugskonsulenter politi sygehuse Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 7

2 private såvel som offentlige behandlingssteder Patient/borger kategorier Vi er et tilbud til plejemæssigt selvhjulpne voksne over 18 med misbrugsproblemer, -de helt unge vil dog ofte kunne få bedre hjælp på andre tilbud. Vi har 14 døgnpladser (værelser), herunder flere forskellige tilbud: Akut afrusning af alkoholmisbrugere i max. 7 dage Afklaringsophold i en periode af 1 til 4 uger, dog max. 3 måneder, som kan bruges til stabilisering, afklaring, restituering og planlæggelse. -Ofte efter endt afrusning, mens andre indskrives direkte i afklaring efter aftale med sagsbehandler/misbrugskonsulent. 5 pladser (1. salen) prioriteres sædvanligvis til mennesker med brug for længere tids afklaring. Ud over misbrugsproblemer har disse brugere ofte psykiatriske problemstillinger. Dagtilbud med 15 pladser 10 til indskrevne og 5 til eksterne pladser. Dagtilbuddet er individuelt tilpasset den enkelte bruger. Centrale kliniske problemstillinger Fælles for vores målgrupper er, at alle samfundets socialgrupper er repræsenteret. Netop fordi der er mange forskellige målgrupper og fordi der så store individuelle forskelle indenfor hver enkelt målgruppe, har vi ikke et decideret fælles mål for brugerne af Boform Aas. Derimod lægger vi stor vægt på at lave individuelle opholds- og handlingsplaner samme med og for hver enkelt ud fra brugernes ønsker. Som følge af dette er de kliniske problemstillinger forskelligartede og kan spænde over fx dehydrering og fejlernæring over sociale problemer til invaliderende svære psykiske sygdomme. For næsten alle bruger gælder, at deres liv er kaotisk, hvorfor vi har indrettet Bostedet efter de miljøterapeutiske principper for at hjælpe dem med at få struktur på deres behandling, hverdag, liv, tanker mv. I forbindelse med at brugerens misbrug reduceres, viser der sig ofte behov for medicinsk behandling af kortere eller længe varighed. Dette hjælper vi såvel brugeren som læge/psykiater med at afklare, og vi hjælper med at opstarte eller genoptage behandlingen. Mange har også svært ved at skabe kontakt, hvorfor vi praktisk såvel som tovholder hjælper dem med at etablere en sådan hvad enten det er til læge, sociale myndigheder, familie, boligselskaber o.a. Gennem samtaler forsøger vi at sætte fokus på den adfærd, som brugeren har, hvorfor de har den og hvilken betydning adfærden har i deres relationer til andre mennesker. Ligeledes forsøger vi at sætte Den Sundhedsfaglige Højskole Side 2 af 7

3 fokus på hvilken betydning andre menneskers adfærd har i forhold til brugerens tanker og efterfølgende handling. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Personalet har vi inddelt i 3 grupper: Døgnpersonalet, der skal dække døgnet: Døgnpersonalet består overvejende af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er altid min. 2 døgnmedarbejdere på arbejde. Fagpersonalet, der ud over praktiske funktioner (køkken, rengøring, pedel) også står for beskæftigelsestilbuddet til Aas nuværende og tidligere døgnindskrevne. Ledelse og administration (leder, stedfortræder og sekretærer). Stedfortræderen er uddannet socialrådgiver. Hver morgen starter vi med et morgenmøde, hvor alle tre personalegrupper er repræsenteret. På mødet drøftes beslutninger i forhold til den enkelte bruger og husets brugersammensætning. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer En fælles overskrift for opholdet på Boformen Aas er: Afklaring. Derfor er der i løbet af opholdet indlagt forskellige faste samtaler med forskelligt fokus. Længden af opholdet her er afhængig af denne opklaring og afhængig af, hvornår evt. planer kan sættes i søen. Et tænkt, men ikke atypisk eksempel kunne være: P har drukket i mange år, røget lidt hash indimellem og haft svært ved at få eller holde på et arbejde. Han overtales af familien til at få noget gjort ved sit misbrug, hvorfor han indskrives hos os til medicinsk afrusning, der varer ca. en uge. Efterhånden som afrusningsmedicinen bliver udtrappet, bliver P mere og mere angst og indesluttet, og vores opfølgningssamtale afslører, at P faktisk er psykotisk. I samarbejde med læge og kommune besluttes at 1) henvise P til psykiatrisk udredning 2) tilbyde P et lidt længere ophold på Aas. Under opholdet er det personalets opgave at støtte P i at få hverdagen til at fungere, at observere P i forhold til en evt. kommende behandling. Dette kan indebære at P får støtte til at få styr på økonomien, forholdet til familien og venner. Gennem samtaler kan vi hjælpe med at P bliver bevidst om hans sygdom. Under opholdet her bliver der sammen med P lagt planer for fremtiden. Sygeplejefaglige opgaver Afklaring Observation Behandling af abstinenser Den Sundhedsfaglige Højskole Side 3 af 7

4 Strukturerede samtaler Medicinadministration Vejledning Kontakt til div. samarbejdsparter Kollegial sparring Dokumentation Udvikling af vores tilbud Praktiske opgaver Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Et af de områder vi arbejder med er Ruten gennem huset. Det er et skema som beskriver, for personalet, det forløb brugeren følger fra han visiteres til Ås til han forlader os igen. Skemaet viser hvornår de enkelte opgaver foregår og hvem der er ansvarlig for de finder sted. Vi har en livlig kursusaktivitet med fokus på: Coaching Kognitiv terapi De nye forskningsresultater og teorier vedr. psykiatri og misbrug Udsatte grupper Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Observationer Coaching Kognitiv terapi Samtaler - kommunikation Etablering af kontakt Pædagogik Miljøterapi Beskrivelse af uddannelsesmæssige nelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende vil som udgangspunkt første dag blive mødt af den kliniske vejleder til introduktion til Boformen Aas. Ud fra gennemgang af læringsudbyttet for modul 8 samt den studerendes ønsker og behov vil vi individuelt tilrettelægge den første del af klinikken. Efter fremlæggelsen af den fastlagte studieaktivitet, evaluerer vi og planlægger den sidste del af klinikken. Aftaler vedr. studieaktiviteter og samtaler angives i den individuelle kliniske studieplan. Den studerende vil i tilstedeværelsestiden have mulighed for at arbejde med: Relation Miljøterapi Den Sundhedsfaglige Højskole Side 4 af 7

5 Rollemodel Diskussion og planlægning af sygepleje til ressourcesvage mennesker Vejledning af brugere Sammenhæng mellem diagnose, symptomer, behandling og evt. misbrug Observation Dokumentation Konflikthåndtering Ud over den fastlagte studieaktivitet, kan den studerende vælge at arbejde dybere med: Dataindsamling m.h.p forståelse af brugerens helhedssituation Medicinadministration Psykofarmaka At bruge sig selv som redskab Læringsmiljø /Studiemiljø Specielt i den første del af klinikken, vil den studerende få tildelt nogle få sygeplejersker, han/hun kan følge => Mesterlære I løbet af arbejdsdagen vil der være mulighed for løbende situationsbestemt planlægning, evaluering og vejledning Den studerende får fra start adgangskode til vores interne elektroniske journal- og rapporteringssystem. Den studerende bliver hurtigt tilknyttet en bruger som medkontaktperson. Kulturen på Aas er, at spørgsmål ikke alene er velkomne de er en nødvendighed. Alle medarbejdere er indstillet på at hjælpe/guide den studerende til et trygt og lærerigt forløb. Den studerende kan forvente at tilbringe en stor del af tilstedeværelsestiden sammen med brugerne. Den studerende deltager i i vores interne planlægnings- og evalueringsmøder omkring brugerne og funktionerne i huset. Er der eksterne samarbejdsmøder vil den studerende også her kunne deltage efter aftale. Fagbiblioteket på stedet er også et tilbud til den studerende. Vejlednings- og evalueringstilbud Ved begyndelsen af den kliniske periode aftales ud fra individuelle behov hvordan og hvornår den mere strukturerede vejledning og evaluering sammen med stedets kliniske vejleder skal foregå. Den Sundhedsfaglige Højskole Side 5 af 7

6 Endvidere er der mulighed for vejledning ud fra spontant opstået behov enten ved klinisk vejleder eller ved øvrige personale. Ligeledes er der altid mulighed for at drøfte konkrete sygeplejefaglige opgaver (før- og eftervejledning) Kliniske vejlederes sygeplejefaglige -og pædagogiske kvalifikationer Stedets kliniske vejleder har taget den godkendte uddannelse for kliniske vejledere Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Bestemmelser for litteraturlister mv. fremgår af Modulbeskrivelsen for modul 8 Anbefalet litteratur: Henrik Rindom: Rusmidlernes biologi Kan læses online her: Sygeplejersken 6/2009 side 6, 42, Sammenhæng mellem ADHD og misbrug hos voksne Finn Zierau: Alkohol På godt og ondt. Psykiatrifondens Forlag (Aas bibliotek) Aksel Bertelsen og Poul Munk-Jørgensen: De psykiatriske Diagnoser. Psykiatrifondens Forlag (Aas bibliotek) WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Klassifikation og diagnostiske kriterier. Jes Gerlach og Per Vestergaard: Psykofarmaka Psykiatrifondens Forlag (Aas bibliotek) Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg: Kognitiv Terapi Modeller og metoder Kap. 1, 10, 13 samt andre situationsrelevante kapitler. Liv Strand: Fra kaos mod samling, mestring og helhed - psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter. Gyldendal Erik Simonsen: Personlighedsforstyrrelser Psykiatrifonden Metoder i relationsarbejde med hjemløse fra teori til praksis Udgivet af Ågården (findes på Aas bibliotek) Den Sundhedsfaglige Højskole Side 6 af 7

7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Trankær Mosevej 25 8310 Tranbjerg J. er en af i alt 7 enheder under Forsogshjemmet Østervang. består af fire pladstyper:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere