Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010"

Transkript

1 Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT / Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obsługi i montażowa Návod k obsluze a k montáži Käyttö- ja asennusohje Kezelési és beszerelési útmutató Инструкция по эксплуатации и установке Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

2 Betjeningselementer MIC 1 -tast Lad det aftagelige betjeningspanel gå i indgreb 2 -tast I menuen: Hent menupunkt Radiotilstand: Vælg hukommelsesniveau Mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand: Skift til næste mappe/næste cd 3 Tænd-/sluk-tast Kort tryk: Aktivér bilradio I drift: Afbryd lyden fra bilradioen (Mute) Langt tryk: Deaktiver bilradio 4 Lydstyrkeregulering 5 -tast I menuen: Rediger indstillinger Radiotilstand: Indstil station Andre tilstande: Titelvalg 6 SRC-tast Valg af lydkilde 7 Cd-port 8 Display 9 USB-tilslutning : -tast (Eject) Skub cd'en ud ; Front-AUX-IN-bøsning < Taltaster 1-5 = DIS/ESC-tast I menuen: Luk menu I drift: Skift visning > -tast I menuen: Rediger indstillinger Radiotilstand: Indstil station Andre tilstande: Titelvalg? MENUOK-tast Kort tryk: Åbn menu, bekræft indstillinger Langt tryk: Start -tast I menuen: Hent menupunkt Radiotilstand: Vælg hukommelsesniveau Mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand: Skift til forrige mappe/forrige cd A -tast Afslut/afvis opkald B -tast Modtag opkald, lynvalg 202

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Anvendte symboler Trafiksikkerhed Generelle sikkerhedsanvisninger Overensstemmelseserklæring Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Medfølgende dele Ekstratilbehør (medfølger ikke) Ibrugtagning Montering/afmontering af betjeningspanel Indstil tuner-region Tænding/slukning Lydstyrke Aktivering/deaktivering af demo-tilstand Visning af versionsnumre Trafikradio Radiotilstand RDS Skift til radiotilstand Valg af hukommelsesniveau Indstilling af stationer Gem station/hent gemt station scanne stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) PTY Indstil displayvisning Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/ cd-skifter-tilstand Grundlæggende oplysninger Skift til cd-/mp3-/wma-/c n C-/ cd-skifter-tilstand Isætte cd Fjernelse af cd Tilslutning/fjernelse af USB-medie Valg af titel Vælg mappe/cd (kun i mp3-/wma-/ C n C- eller cd-skifter-tilstand) Hurtig søgning Afbrydelse af afspilningen Afspilningstilstand (kun i mp3-/ WMA-tilstand) Scan alle titler Afspil titler i tilfældig rækkefølge Afspil enkelte titler eller cd'er eller mapper gentagne gange Indstil displayvisning Bluetooth Bluetooth -menu Tilslut og forbind et apparat Telefonfunktioner Bluetooth -streaming-tilstand Flere funktioner i Bluetooth -menuen Eksterne lydkilder Front-AUX-IN-bøsning AUX-indgang på bagsiden Lydindstillinger Hent og forlad lydmenuen Foretag indstillinger lydmenuen Hent og forlad udvidet lydmenu Foretag indstillinger i den udvidede lydmenu Brugerindstillinger Hent og forlad brugermenuen Foretag indstillinger i brugermenuen Fabriksindstillinger Nyttige oplysninger Garanti Service Tekniske data Monteringsvejledning DANSK 203

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, der er vigtige for, at bilradioen monteres og betjenes sikkert og korrekt. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for brugerne. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med de apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader PAS PÅ! Advarsel mod beskadigelse af cd-drevet CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Tag altid kun betjeningspanelet ud, når bilen holder stille. Anvend altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytte din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lyden i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte dig selv mod skader: Modificer og åbn aldrig apparatet. Indvendigt i apparatet sidder en Class-1-laser, der er farlig for øjnene. Undlad at skrue op for lyden, mens lyden er deaktiveret, f.eks. når du skifter lydkilde. Du kan ikke høre ændringen af lydstyrken, når lyden er deaktiveret. Korrekt brug Bilradioen er konstrueret til montering og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og skal indbygges i en DIN-port. Bemærk ydelsesgrænserne, der fremgår af de tekniske data. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse monteringsvejledningen, der findes i slutningen af denne vejledning. Overensstemmelseserklæring Blaupunkt GmbH erklærer hermed, at bilradioen Toronto 400 BT opfylder de grundlæggende bestemmelser og andre relevante forskrifter i direktivet 1999/5/EF. 204

5 Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Medfølgende dele Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel Cockpit-spray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Rengør kontakterne på betjeningspanelet efter behov med en blød klud fugtet med sprit. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: 1 Bilradio 1 Betjenings-/monteringsvejledning 1 Etui til betjeningspanelet 1 Holderamme 1 Sæt med smådele 2 Afmonteringsværktøj 1 USB-ledning Medfølgende dele (kun til ): 1 Tilslutningsledning kammer A (strømforsyning) 1 Tilslutningsledning kammer B (højttaler) 1 Tilslutningsledning kammer C1 (Line-Out) 1 Antennetilslutningsadapter 1 Manuel fjernbetjening 2 Batterier (type AAA) Vi anbefaler, at du anvender originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Ekstratilbehør (medfølger ikke) Kontakt din Blaupunkt-forhandler, eller søg på internettet på adressen for at finde oplysninger om ekstratilbehør, for eksempel: Den manuelle fjernbetjening eller ratfjernbetjeningen fra Blaupunkt til sikker og komfortabel betjening af grundfunktionerne (aktivering/deaktivering er ikke mulig med fjernbetjeningen) De C n C-kompatible interfaces fra Blaupunkt (C n C = Command and Control) til tilslutning af ekstra medier og apparater (f.eks. via ipod / USB-interfacet) Blaupunkt-cd-skifteren Blaupunkt- eller Velocity-forstærkeren (Amplifi e r ) DANSK 205

6 Ibrugtagning Ibrugtagning Montering/afmontering af betjeningspanel Bilradioen er forsynet med et aftageligt betjeningspanel (Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Ved levering befinder betjeningspanelet sig i det medfølgende etui. Når du har monteret radioen og skal tage den i brug, skal du først montere betjeningspanelet (se afsnittet "Montering af betjeningspanel" i dette kapitel). Tag altid betjeningspanelet med, når du forlader bilen. Uden denne betjeningspanel har bilradioen ingen værdi for tyve. Pas på! Beskadigelse af betjeningspanelet Pas på ikke at tabe betjeningspanelet. Transporter betjeningspanelet, så det er beskyttet mod stød, og kontakterne ikke kan blive snavsede. Udsæt ikke betjeningspanelet for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af betjeningspanelets kontakter med huden. Montering af betjeningspanel Skub betjeningspanelet ind i holderen på højre side af kabinettet. Tryk forsigtigt betjeningspanelet ind i holderen til venstre, indtil den sætter sig fast. Aftagning af betjeningsdel Tryk på tasten 1 for at låse betjeningspanelet op. Den venstre side af betjeningspanelet frigøres fra apparatet og sikres mod at falde ud med en rille. Tag fat om betjeningspanelet på venstre side, og træk den over modstanden fra rillen lige ud af holderen. Bilradioen slukker automatisk, så snart betjeningspanelet tages af. 206 Indstil tuner-region Denne bilradio er beregnet til brug i forskellige regioner med forskellige frekvensområder og stationsteknologier. Fra fabrikkens side er tuner-regionen indstillet til "EUROPE" (Europa). Du kan desuden vælge tuner-regionerne "USA", "THAI" (Thailand) og "S AMERICA" (Sydamerika). Hvis du bruger bilradioen uden for Europa, skal du først indstille en egnet tuner-region: Sluk i givet fald først bilradioen. Hold tasterne MENUOK? og 4 < inde samtidig, og tryk på tænd/sluk-tasten 3. Bilradioen tændes. I displayet vises den aktuelt indstillede tuner-region. Tryk flere gange på / 2, indtil den ønskede tuner-region vises. Tryk på tasten MENUOK?. Tænding/slukning Tænd/sluk med tænd/sluk-tasten Hvis du vil tænde for apparatet, skal du trykke på tænd/sluk-tasten 3. Bilradioen tændes. Tryk på tænd/sluk-tasten 3 i mere end 2 sekunder for at slukke apparatet. Bilradioen slukkes. Hvis du tænder for bilradioen, mens tændingen er slået fra, slukkes den igen automatisk efter 1 time, så køretøjets batteri skånes. Slukning/tænding via tændingen Når bilradioen er forbundet med tændingslåsen, som beskrevet i monteringsvejledningen, og det ikke er slukket med tænd/sluk-tasten 3, tændes og slukkes det sammen med tændingen.

7 Ibrugtagning Trafikradio Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i skridt fra 0 (stum) til 50 (maksimum). Drej på lydstyrkereguleringen 4 for at ændre lydstyrken. Hvis der er sluttet en telefon eller et navigationssystem til bilradioen som beskrevet i monteringsvejledningen, afbrydes lyden i bilradioen, når du modtager et opkald eller en navigationsmeddelelse, så du kan høre telefonen eller navigationssystemet uden problemer. På displayet vises "TELEPHONE", når lyden er deaktiveret. Visning af versionsnumre Du kan få vist versionsnumrene for apparatets forskellige komponenter. Sluk i givet fald først bilradioen. Hold tasterne MENUOK? og 1 < inde samtidig, og tryk på tænd/sluk-tasten 3. Bilradioen tændes. På displayet vises versionsnummeret på de første komponenter. De første tegn kendetegner komponenterne: P = processor, E = EPROM, A = Accordo, B = Bluetooth. Tryk på tasten 5 / > for at få vist versionsnumrene for de øvrige komponenter. Tryk på tasten MENUOK? for at vende tilbage til den seneste lydkilde. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Lydstyrken kan sænkes hurtigt til en værdi, du i forvejen har indstillet. Tryk kort på tænd/sluk-tasten 3 for at afbryde lyden i bilradioen og aktivere den tidligere lydstyrke. På displayet vises "MUTE", mens lyden er deaktiveret. Du kan se, hvordan du indstiller mute-lydstyrken i kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "MUTE LVL". Aktivering/deaktivering af demo-tilstand I demotilstand kan du se bilradioens funktioner som rulletekst på displayet. Du kan aktivere eller deaktivere demotilstand: Sluk i givet fald først bilradioen. Hold tasterne MENUOK? og 2 < inde samtidig, og tryk på tænd/sluk-tasten 3. Bilradioen tændes. På displayet vises kort "DEMO MODE", hvis du har aktiveret demotilstand. Når du trykker på en vilkårlig tast, afbrydes demo-mode, og du kan betjene apparatet. Trafikradio I tuner-regionen "EUROPE" kan en FM-sender vise trafikmeldinger via et RDS-signal. Hvis du har prioriteret trafikmeldinger, stilles trafikmeldingen automatisk igennem, også hvis bilradioen ikke befinder sig i radiotilstand, eller hvis stationen er indstillet på bølgeområde MB eller LB. Hvis prioritering af aktiveret, vises køsymbolet ( ). Under en aktiveret trafikmelding vises "TRAFFIC" på displayet. Du kan læse, hvordan du aktiverer eller deaktiverer prioritering af trafikmeldinger i kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "TRAF". Bemærk! Lydstyrken forøges, mens trafikmeldingen er aktiv. Du kan indstille minimumlydstyrken for trafikmeldinger (ser kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "TA VOLUME"). Hvis du vil afbryde en aktiv trafikmelding, skal du trykke på tasten DIS/ESC =. DANSK 207

8 Radiotilstand Radiotilstand RDS I tuner-regionen "EUROPE" udsender mange FMsendere et RDS-signal (Radio Data System) sammen med deres programmer, som giver mulighed for følgende ekstra funktioner: Stationsnavnet vises i displayet. Bilradioen registrerer trafikmeldinger og nyhedsudsendelser og kan aktivere dem automatisk i alle tilstande (f.eks. i cd-tilstand). Alternativ frekvens (AF): Når RDS-funktionen AF (alternativ frekvens) er aktiveret, skifter bilradioen automatisk til den bedst modtagne frekvens for den indstillede station. Regional (REG): Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Når REG-funktionen er aktiveret, skifter bilradioen kun til alternative frekvenser, hvor det samme regionalprogram sendes. Du kan se, hvordan du aktiverer eller deaktiverer RDS- eller REG-funktionen, i kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger brugermenuen" (menupunkterne "RDS", "REG"). Skift til radiotilstand Tryk på tasten SRC 6, indtil "TUNER" vises: Det aktuelle hukommelsesniveau vises en gang som rulletekst på displayet. Valg af hukommelsesniveau Du kan vælge følgende hukommelsesniveauer i de enkelte tuner-regioner: Region Hukommelsesniveau EUROPE FM1, FM2, FMT, MB, LB USA FM1, FM2, FMT, AM, AMT THAI FM1, FM2, FMT, AM S AMERICA FM1, FM2, FMT, AM, AMT Tryk på 2, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres op til 5 stationer. Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille en station på: Indstille station manuelt Tryk kort på tasten 5 / > en eller flere gange for at ændre frekvensen trinvist og i lang tid for at ændre frekvensen hurtigt. Bemærk! For tuner-regionen "EUROPE": I bølgeområdet FM indstilles den næste station i stationskæden automatisk, hvis RDS-funktionen er aktiveret. For tuner-regionen "EUROPE", "USA" og "S AMERICA": I bølgeområdet FM vises den aktuelt valgte programtype, hvis PTYfunktionen er aktiveret, ligesom den kan ændres (se kap. "PTY"). Aktivering af stationssøgning Tryk på tasten 5 / > i ca. 2 sekunder for at aktivere stationssøgningen. Den næste station, som kan modtages, indstilles. Bemærk! For tuner-regionen "EUROPE": I bølgeområdet FM indstilles kun trafikradiostationer, hvis du har prioriteret trafikradio ( ). For tuner-regionen "EUROPE", "USA" og "S AMERICA": I bølgeområdet FM indstilles den næste station med den aktuelt valgte programtype, hvis du har aktiveret PTYfunktionen (se kap. "PTY"). Du kan indstille søgningens følsomhed (se kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "SENS"). 208

9 Radiotilstand Gem station/hent gemt station Vælg det ønskede hukommelsesniveau. Indstil evt. den ønskede station. Tryk på stationstasten 1-5 < i ca. 2 sekunder for at gemme den aktuelle sender på tasten. - eller - Tryk kort på stationstasten 1-5 < for at hente den gemte station. scanne stationer Med scanningsfunktionen scannes hver af de stationer, der kan modtages i det aktuelle bølgeområde. Tryk på tasten MENUOK? i ca. 2 sekunder for at starte scanningen eller kort for at afspille den aktuelt indstillede station. Under scanningen vises skiftevis "SCAN" og den aktuelle frekvens på displayet sammen med hukommelsesniveauet eller stationsnavnet. For radiotilstand kan scanningstiden indstilles for hver station (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "SCAN TIME"). Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du søge automatisk efter de 5 stationer i regionen, der sender med de kraftigste signaler, og gemme dem på et hukommelsesniveau. Stationer, der tidligere er blevet lagret på dette hukommelsesniveau, bliver slettet. I tuner-regionen "EUROPE" og "THAI" kan du med Travelstore gemme 5 FM-stationer på hukommelsesniveauet FMT. I tuner-regionen "USA" og "S AMERICA" kan du med Travelstore desuden gemme 5 AM-stationer på hukommelsesniveauet AMT. Vælg et hukommelsesniveau for det ønskede bølgeområde, f.eks. FM1 eller AM. Tryk på 2 i ca. 2 sekunder. Tuneren begynder med den automatiske stationssøgning; på displayet vises "FM TSTORE" eller "AM TSTORE". Når lagringen er afsluttet, afspilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT eller AMT. For tuner-regionen "EUROPE": Hvis du har prioriteret trafikradio ( ), gemmes kun trafikradiostationer. PTY I tuner-regionen "EUROPE", "USA" og "S AME- RICA" kan en FM-station sende sin aktuelle programtype, f.eks. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT eller VIDENSKAB. Med PTY-funktionen kan du hurtigt søge målrettet efter en bestemt programtype, f.eks. rock- eller sportsudsendelser. Bemærk, at PTY-funktionen ikke understøttes af alle stationer. Hvis du vil udnytte PTY-funktionen, skal du aktivere den separat i menuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "PTY"). Valg af programtype I tuner-regionen "EUROPE" kan du indstille det sprog, som programtyperne skal vises på (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "PTY LANG"). Tryk kort på tasten 5 / >. Den aktuelt valgte programtype vises kort, og du kan vælge en anden programtype. Tryk på tasten 5 / >, indtil den ønskede programtype er valgt. Søgning af station Tryk på tasten 5 / > i ca. 2 sekunder. DANSK 209

10 Radiotilstand Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand 210 Så snart søgningen starter, vises kort "SEARCH" på displayet. Derefter vises den aktuelle programtype. Så snart der er fundet en sender, vises kort "PTY FOUND". Hvis blot programtypen fra den indstillede station stemmer overens med den aktuelt valgte programtype, vises skiftevis programtype og stationsnavn eller frekvens på displayet. Bemærk! Hvis der ikke bliver fundet nogen station med den valgte programtype, vises kort "NO PTY", og der lyder et bip. Den sidste station, der er modtaget, vælges igen. Hvis den indstillede eller en anden station fra rækken af stationer sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter bilradioen automatisk fra den aktuelle lydkilde (f.eks. cd) til stationen med den ønskede programtype. Bemærk, at denne funktion ikke understøttes af alle stationer. Indstil displayvisning Tryk på tasten DIS/ESC = for at skifte mellem de to visninger: Display ABCDEF eller FM FM1 11:32 Betydning Stationsnavn eller hukommelsesniveau/ frekvens Hukommelsesniveau/ klokkeslæt Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/ cd-skifter-tilstand Grundlæggende oplysninger Cd-/mp3-/WMA-tilstand Du kan med denne bilradio afspille musik-cd'er (CDDA) og CD-R/RW'er med musik-, mp3- eller WMA-filer samt mp3- eller WMA-filer på USB-medier. Fare for ødelæggelse af cd-rom-drevet! Cd'er med kontur (shape-cd'er) og cd'er med en diameter på 8 cm (mini-cd'er) må ikke anvendes. For beskadigelser af cd-drevet på grund af uegnede cd'er påtager vi os intet ansvar. Bemærk! For at sikre en fejlfri funktion bør du kun anvende cd'er med Compact-Disc-logoet. Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af kopibeskyttede cd'er eller alle de rå cd'er og USB-medier, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du laver et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 16 tegn (cd) eller 24 tegn (USB) inkl. filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres antallet af titler og mapper, som bilradioen kan registrere) Ingen omlyde eller specialtegn Cd-formater: Musik-cd (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm Cd-dataformater: ISO 9669 Level 1 og 2, Joliet Cd-brænderhastighed: Maks. 16 gange (anbefales) USB-format/-filsystem: Mass Storage Device (masselager)/fat32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer

11 Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og fremstillet under Windows Media Player fra version 8 Mp3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: Mp3: kbps WMA: kbps Maks. antal titler: C n C-tilstand Med C'n'C-interfacet fra Blaupunkt (C'n'C = Command and Control) opnås en endnu mere komfortabel betjening af apparater og medier, som er sluttet til bilradioen via et C'n'C-kompatibelt Blaupunkt-interface. Før du tilslutter et C'n'C-kompatibelt Blaupunktinterface, skal du kontrollere tilstanden af AUXindgangen på bagsiden. Læs i den forbindelse afsnittet "AUX-indgang på bagsiden" i kapitlet "Eksterne lydkilder". Cd-skifter-tilstand Du kan slutte følgende cd-skiftere til bilradioen: Blaupunkt CDC A03 Blaupunkt CDC A08 Blaupunkt IDC A09 Oplysninger om håndtering af cd'er, ilægning af cd'er og håndtering af cd-skifteren fremgår af brugsanvisningen til cd-skifteren. Før du tilslutter en cd-skifter, skal du kontrollere tilstanden af AUX-indgangen på bagsiden. Læs i den forbindelse afsnittet "AUX-indgang på bagsiden" i kapitlet "Eksterne lydkilder". Skift til cd-/mp3-/wma-/c n C-/ cd-skifter-tilstand Tryk på tasten SRC 6, indtil den ønskede lydkilde vises: "CD": Ilagt cd. "MP3": Ilagt cd, som allerede er registeret som en mp3-cd. "USB": Tilsluttet USB-medie. Navn på apparat, der er tilsluttet via C n C "CDC / AUX": Tilsluttet cd-skifter (hvis der ikke er tilsluttet andre eksterne lydkilder). Bemærk! Den aktuelle lydkilde kan kun vælges, hvis der er ilagt en cd eller er tilsluttet et passende apparat (f.eks. et USB-medie eller en cd-skifter). Hvis bilradioen først skal læse dataene fra et tilsluttet apparat eller medie før afspilning, vises "READING" under læsningen på displayet. Dette kan vare op til 1 minut ved større datamængder. Hvis apparatet eller mediet er beskadiget, eller de overførte data ikke kan afspilles, vises en meddelelse på displayet (f.eks. "ERROR" eller "USB ERROR"). Hvis den tilsluttede cd-skifter først registerer de ilagte cd'er (f.eks. efter en afbrydelse af strømforsyningen eller efter magasinskift), vises "MAG SCAN" imens. Hvis cd-skifteren ikke indeholder cd'er eller magasin, vises "NO DISC". Isætte cd Når cd'en automatisk trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Skub cd'en ind i cd-porten 7 med den trykte side opad, indtil du mærker modstand. Cd'en trækkes automatisk ind, og dataene kontrolleres (på displayet vises "READING" imens). Derefter begynder afspilningen i cdeller mp3-tilstand. I displayet vises cd-symbolet, når cd'en er ilagt. Hvis den ilagt cd ikke kan afspilles, vises kort "CD ERROR", og cd'en skubbes ud igen efter ca. 2 sekunder. DANSK 211

12 Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand Fjernelse af cd Bemærk! En cd, der er skubbet ud og ikke er taget ud, trækkes automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Du kan også skubbe cd'er ud, når bilradioen er slukket, eller når en anden lydkilde er aktiv. Tryk på tasten : for at skubbe en ilagt cd ud. Tilslutning/fjernelse af USB-medie Hvis du vil tilslutte et USB-medie, skal det medfølgende USB-kabel være sluttet til bilradioen (se monteringsvejledningen). Sluk bilradioen, så mediet tilsluttes og afbrydes korrekt. Slut USB-mediet til USB-kablet, eller fjern det. På displayet vises USB-symbolet, hvis der er tilsluttet et USB-medie. Første gang USB-mediet vælges som lydkilde, efter at bilradioen er tilsluttet eller tændt, indlæses dataene (på displayet vises "READING" imens). Hvis det tilsluttede USB-medie ikke afspilles, vises kort "USB ERROR". Den tid, der skal bruges til indlæsningen, afhænger af model og størrelse af USBmediet. Valg af titel Tryk kort på tasten 5 / > for at skifte til den forrige/næste titel. Hvis den aktuelle titel afspilles mere end 3 sekunder, starter titlen igen efter et tryk på Vælg mappe/cd (kun i mp3-/wma-/ C n C- eller cd-skifter-tilstand) Tryk på 2 for at skifte til forrige/næste mappe eller til forrige/næste cd. Du kan også skifte mellem afspilningslister på et apparat, der er tilsluttet via C n C. Hurtig søgning Hold tasten 5 / > inde, indtil den ønskede position er nået. Afbrydelse af afspilningen Tryk på tasten 3 < for at afbryde afspilningen ("PAUSE") eller fortsætte den. Afspilningstilstand (kun i mp3-/ WMA-tilstand) Bilradioen kan afspille afspilningslister, der er oprettet med en mp3-manager som f.eks. WinAmp eller Microsoft Media Player. Afspilningslisterne skal være gemt i rodmappen på cd'en eller USBmediet. Følgende afspilningslisteformater kan registreres: M3U, PLS. Valg af titel afspilningsliste-tilstand Tryk på tasten 2 < i ca. 2 sekunder for at skifte til afspilningslistetilstand: På displayet vises "LIST MODE" kortvarigt. Den første titel i den første afspilningsliste afspilles. Hvis mediet ikke indeholder nogen afspilningslister, vises kort "NO LIST". Tryk kort på tasten 5 / > for at skifte til den forrige/næste titel i den aktuelle afspilningsliste. Tryk på 2 for at skifte til forrige/næste afspilningsliste. På displayet vises kort navnet på den valgte afspilningsliste, og den første titel i afspilningslisten afspilles.

13 Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand Forlad afspilningslistetilstand Tryk på tasten 2 < i ca. 2 sekunder: På displayet vises "LIST OFF" kortvarigt. Det aktuelle musikstykke afspilles. Scan alle titler Med scanningsfunktionen scannes alle tilgængelige titler. Tryk på tasten MENUOK? i ca. 2 sekunder for at starte scanningen eller kort for at den aktuelle titel. Under scanningen vises skiftevis "SCAN" og det aktuelle titelnummer på displayet sammen med filnavnet. Bemærk! I cd-skifter-tilstand varer scanningstiden ca. 10 sekunder pr. titel. For alle andre tilstande kan scanningstiden indstilles for hver titel (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "SCAN TIME"). I afspilningstilstand (mp3-tilstand) scannes kun titlen for den aktuelle afspilningsliste. Afspil titler i tilfældig rækkefølge Tryk på tasten 5 MIX < for at skifte mellem afspilningstilstande: Drift Display Betydning CD MIX ALL Miks titler Mp3/ WMA/ 2 MIX DIR Miks titler for den aktuelle mappe C n C 1 MIX ALL 2 Miks titler for medie CDC MIX CD Miks titler på den aktuelle cd MIX ALL Miks titler på alle cd'er Gen. MIX OFF Normal afspilning 1 I C n C-tilstand kan der være flere afspilningstilstande afhængigt af det tilsluttede apparat 2 Ikke i mp3-afspilningsliste-tilstand Hvis MIX-funktionen er aktiveret, vises MIXsymbolet på displayet. Afspil enkelte titler eller cd'er eller mapper gentagne gange Tryk på tasten 4 RPT < for at skifte mellem afspilningstilstande: Drift Display Betydning CD RPT TRACK Gentagelse af titel Mp3/ RPT TRACK Gentagelse af titel WMA/ C n C 1 RPT DIR 2 Gentag mappe RPT TRACK Gentagelse af titel CDC RPT DISC Gentag cd Gen. RPT OFF Normal afspilning 1 I C n C-tilstand kan der være flere afspilningstilstande afhængigt af det tilsluttede apparat 2 Ikke i mp3-afspilningsliste-tilstand Hvis RPT-funktionen er aktiveret, vises RPTsymbolet på displayet. Indstil displayvisning Tryk på tasten DIS/ESC = en eller flere gange for at skifte mellem disse visninger: Drift Display Betydning CD Mp3/ WMA/ C n C T 01 02:15 T 01 18:33 Nummer på musikstykke og afspilningstid Nummer på musikstykke og klokkeslæt 01 ABC Filnavn ABCDEF Kunstner 1 ABCDEF Albumnavn 1 PLAY 02:15 CLK 18:33 Afspilningstid Klokkeslæt DANSK 213

14 Cd-/mp3-/WMA-/C n C-/cd-skifter-tilstand Bluetooth Drift Display Betydning CDC T 01 02:15 T 01 18:33 Nummer på musikstykke og afspilningstid Nummer på musikstykke og klokkeslæt Nummer på cd CD 02T 03 og musikstykke 1 Kunstner og albumnavn skal være gemt som ID3-tag og vises kun i ca. 10 sekunder og som rulletekst; ellers vises filnavnet. Bemærk Du kan aktivere eller deaktivere visning af cdtekst på en musik-cd (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "CD TEXT"). Hvis du har aktiveret cd-tekst, vises den relevante cd-tekst en gang som rulletekst i starten af titlen. Bluetooth Du kan via Bluetooth forbinde bilradioen med andre Bluetooth -kompatible apparater som mobiltelefoner eller mp3-afspillere. På den måde kan du bruge bilradioen med den integrerede mikrofon som håndfrit sæt til den tilsluttede mobiltelefon og styre lyden fra andre Bluetooth -apparater og afspille via bilradioens højttalere (Bluetooth streaming). Bluetooth -teknologien er en trådløs forbindelse med kort rækkevidde. Derfor skal de Bluetooth apparater, der bruges til at oprette og opretholde forbindelsen befindes sig i nærheden af bilradioen (i køretøjet). Hvis du vil oprette en Bluetooth -forbindelse, skal du først forbinde bilradioen og Bluetooth -apparatet. Når du forbinder apparaterne, etableres automatisk en Bluetooth -forbindelse. Denne forbindelse bevares, så længe Bluetooth -apparatet befinder sig inden for rækkevidde. Hvis forbindelsen afbrydes, f.eks. fordi du tager mobiltelefonen med uden for rækkevidde, gendannes forbindelsen automatisk, når du igen er inden for rækkevidde. Du kan altid kun forbinde en mobiltelefon og et streaming-apparat med bilradioen. Hvis du forbinder et nyt apparat med bilradioen, afbrydes forbindelsen til et aktuelt tilsluttet apparat automatisk. Bilradioen kan imidlertid kun sluttes til 5 forskellige Bluetooth -apparater, og du kan hurtigt og let forbinde hvert af disse apparater med bilradioen. Hvis der tilsluttes et 6. apparat, fortrænges det Bluetooth -apparat, der først blev tilsluttet. Bluetooth -menu I Bluetooth -menuen finder du alle funktioner til tilslutning, forbindelse og administration af Bluetooth -apparater. Hent Bluetooth -menuen Tryk på tasten MENUOK?. Tryk på for at vælge menupunktet "BLUETOOTH". Tryk på tasten > for at åbne Bluetooth menuen. Tryk på 2, indtil det ønskede menupunkt er valgt. Bemærk! Bluetooth -menuen forlades automatisk ca. 30 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. Hvis en Bluetooth -proces er i gang (f.eks. gendannelse af forbindelsen til det senest tilsluttede apparat), er funktionerne i Bluetooth -menuen spærret. Hvis du forsøger at åbne Bluetooth -menuen i denne periode, vises "LINK BUSY" på displayet. For at gå tilbage til den aktuelle lydkilde skal du trykke på tasten DIS/ESC =. Hvis du vil afbryde Bluetooth -processen og åbne Bluetooth -menuen, skal du trykke på tasten A. 214

15 Bluetooth Forlad Bluetooth -menuen Tryk kort på tasten DIS/ESC = for at forlade Bluetooth -menuen. Tilslut og forbind et apparat Tilslut og forbind en mobiltelefon Vælg menupunktet "PAIR" i Bluetooth -menuen. Menupunktet "PHONE" (Telefon) er valgt. Tryk på tasten > for at tilslutte en mobiltelefon. På displayet vises "PAIRING", og Bluetooth symbolet blinker. Bilradioen kan nu i ca. 2 minutter registreres af en Bluetooth -mobiltelefon og forbindes. Søg efter bilradioen fra din mobiltelefon (Bluetooth -navn: "TORONTO 400 BT"). Så snart mobiltelefonen finder bilradioen og er klar til at oprette forbindelse, vises "ENTER PIN" og PIN "1234" på displayet. Opret forbindelsen fra din mobiltelefon. Angiv den PIN, der vises for bilradioen. På displayet vises "PAIRED" (tilsluttet) og derefter "CONNECTED" (forbundet), så snart bilradioen og mobiltelefonen tilsluttes og forbindes. Hvis der ikke kan oprettes nogen forbindelse, vises kort "CON FAIL" (forbindelse mislykket). Tilslut og forbind Bluetooth -streamingapparat Vælg menupunktet "PAIR" i Bluetooth -menuen. Menupunktet "PHONE" (Telefon) er valgt. Tryk på for at vælge menupunktet "STREAMING". Tryk på tasten > for at tilslutte et streaming-apparat. På displayet vises den gemte PIN (som standard "1234"). Angiv om nødvendigt PIN-koden for streaming-apparatet: Tryk på 2, indtil det ønskede ciffer vises på den aktuelle position. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de 4 positioner i PIN-koden. Tryk på tasten MENUOK? for at bekræfte den indstillede PIN-kode. Det er ikke nødvendigt at indtaste PIN-koden for alle streaming-apparatet i bilradioen. Ved enkelte streaming-apparater skal du i stedet indtaste bilradioens PIN-kode. Ved sådanne apparater kan du nemt bekræfte den aktuelle PIN-kode for bilradioen ved at trykke på tasten MENUOK? og derefter angive den på streaming-apparatet. På displayet vises "PAIRING", og Bluetooth symbolet blinker. Bilradioen kan nu i ca. 2 minutter registreres af streaming-apparatet og forbindes. Søg efter bilradioen for streaming-apparatet (Bluetooth -navn: "TORONTO 400 BT"), og opret forbindelse. Angiv i den forbindelse PIN-koden for bilradioen. På displayet vises "PAIRED" (tilsluttet) og derefter "CONNECTED" (forbundet), så snart bilradioen og streaming-apparatet tilsluttes og forbindes. Hvis der ikke kan oprettes nogen forbindelse, vises kort "CON FAIL" (forbindelse mislykket). DANSK 215

16 Bluetooth Telefonfunktioner Modtage/afvise indkommende opkald Ved et indkommende opkald vises skiftevis "IN- COMING" (indkommende) og nummeret på den person, der ringer op, på displayet. Den aktuelle lydkilde afbrydes, og der lyder en ringetone fra bilradioens højttalere. Hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke kan vises, vises "PRIVATE NUMBER" (hemmeligt nummert) i stedet for telefonnummeret. Hvis nummeret på den person, der ringer op, er gemt sammen med navnet, vises navnet på posten og nummeret (se kap. "Gem telefonnummer"). Tryk på tasten B for at modtage opkaldet. "CALL" vises på displayet sammen med taletiden. Tryk på tasten A for at afvise opkaldet og afslutte den igangværende samtale. På displayet vises "CALL END". Aktivering af opkald Vælg menupunktet "DIAL NEW" i Bluetooth menuen. Tryk på tasten >. Du kan nu angive et telefonnummer med op til 20 positioner: Tryk på 2, indtil det ønskede ciffer vises på den aktuelle position. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem positionerne i nummeret. Tryk på tasten B for at hente det indtastede nummer. "OUTGOING" og det valgte nummer vises skiftevis på displayet. Hvis det valgte nummer er gemt sammen med navnet, vises navnet på posten og nummeret (se kap. "Gem telefonnummer"). Så snart samtalepartneren accepterer opkaldet, vises "CALL" og taletiden skiftevis på displayet. Gem telefonnummer Vælg menupunktet "DIAL NEW" i Bluetooth menuen. Tryk på tasten >. Du kan nu angive et telefonnummer med op til 20 positioner: Tryk på 2, indtil det ønskede ciffer vises på den aktuelle position. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem positionerne i nummeret. Tryk på den ønskede hukommelsestast 1-5 < i ca. 2 sekunder for kun at gemme nummeret. - eller - Tryk på tasten MENUOK? for at angive navnet på posten. Du kan nu angive et navn med op til 9 positioner: Tryk på 2, indtil det ønskede tegn vises på den aktuelle position. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem positionerne i navnet. Tryk på den ønskede hukommelsestast 1-5 < i ca. 2 sekunder for at gemme nummeret og navnet. Et nummer, som du har gemt på hukommelsestasten, overskrives. Lynvalg Med lynvalgsfunktionen kan du hurtigt hente det senest valgte nummer eller et gemt nummer (se kap. "Gem telefonnummer"). Tryk på tasten B. På displayet vises det senest valgte nummer. 216

17 Bluetooth Hvis der ikke er tilsluttet nogen mobiltelefon, åbnes Bluetooth -menuen. Menupunktet "PAIR" er valgt. Tryk på en hukommelsestast 1-5 < for at hente det gemte nummer. Tryk på tasten B for at hente nummeret. "OUTGOING" og det valgte nummer vises skiftevis på displayet. Bluetooth -streaming-tilstand Start af Bluetooth -streaming-tilstand Tryk på tasten SRC 6, indtil "BT STREAM" på displayet. Afspilningen starter. Bemærk! Bluetooth -streaming-tilstanden kan kun vælges, når der er tilsluttet en egnet streaming-apparatet. Hvis forbindelsen til streaming-apparatet går tabt under afspilningen, vises kort "CON LOST" (forbindelse mistet), og apparatet skifter til forrige lydkilde. Valg af titel Tryk kort på tasten 5 / > for at skifte til den forrige/næste titel. Flere funktioner i Bluetooth -menuen Skift Bluetooth -PIN-kode Bilradioen er fra fabrikkens side udstyret med Bluetooth -PIN-koden "1234", som du f.eks. skal angive på mobiltelefonen ved tilslutning af en mobiltelefon. Du kan altid ændre denne PIN-kode. Vælg menupunktet "PIN EDIT" i Bluetooth menuen. Tryk på 2, indtil det ønskede ciffer vises på den aktuelle position. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de 4 positioner i PIN-koden. Tryk på tasten MENUOK?. Administrer tilsluttede apparater Du kan styre de tilsluttede Bluetooth -apparater i Bluetooth-menuen (mobiltelefoner og streamingapparater såsom mp3-afspiller). På apparatlisten til mobiltelefoner ("PHN LIST") og streaming-apparater ("STR LIST") vises de forbundne apparater. Her kan du: Afbryd forbindelsen til det aktuelt tilsluttede Bluetooth -apparat Opret forbindelse til et af de tilsluttede Bluetooth -apparater Afbryd et Bluetooth -apparat Vælg menupunktet "PHN LIST" eller "STR LIST" i Bluetooth -menuen. Det første apparat på listen vises. Hvis der ikke er tilsluttet noget apparat, vises kort "EMPTY" (liste tom). Tryk evt. på 2, indtil det ønskede apparat vises. Du har følgende valgmuligheder: Tryk på tasten B for at oprette forbindelse til det viste apparat. På displayet vises "CONNECTNG" (forbinder). Så snart apparatet er forbundet, vises kort "CONNECTED" (forbundet), og du kan vende tilbage til Bluetooth -menuen. Hvis apparatet allerede er forbundet, vises kort "CON EXIST" (forbindelse oprettet), og du kan vende tilbage til listen over tilsluttede mobiltelefoner eller streaming-apparater. Tryk på tasten A for at afbryde forbindelsen til det viste apparat. På displayet vises kort "DISCONNTD" (afbrudt), og du kan vende tilbage til Bluetooth -menuen. Hvis apparatet ikke allerede DANSK 217

18 Bluetooth Eksterne lydkilder er forbundet, vises kort "NO CONNCT" (ingen forbindelse), og du kan vende tilbage til listen over tilsluttede mobiltelefoner eller streaming-apparater. Tryk på tasten A i ca. 2 sekunder for at afbryde det viste apparat. På displayet vises kort "DELETED" (slettet), og du kan vende tilbage til Bluetooth -menuen. Frakobling af alle tilsluttede apparater Vælg menupunktet "DELETE ALL" i Bluetooth -menuen. Tryk på tasten > for at afbryde alle tilsluttede apparater. På displayet vises "CONFIRM" (bekræft). Tryk på tasten > igen. På displayet vises kort "DELETED" (slettet). Eksterne lydkilder Front-AUX-IN-bøsning FARE! Øget risiko for personskade på grund af stik. I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik i front-aux-in-bøsningen forårsage personskader. Brugen af ligestik eller adapter medfører øget risiko for skader. Vi anbefaler derfor at bruge vinklede palstik, f.eks. Blaupunkt tilbehørskabel ( ). Så snart en ekstern lydkilde som f.eks. en bærbar cd-/minidisc- eller mp3-afspiller sluttes til front- AUX-IN-bøsningen, kan du vælge den med tasten SRC 6. På displayet vises derefter "FRONT AUX". AUX-indgang på bagsiden Via AUX-indgangen på bagsiden (Rear-AUX-IN) kan du slutte forskellige eksterne lydkilder til bilradioen: C n C-kompatible apparater fra Blaupunkt-tilbehørsprogrammet (f.eks. et C n C-kompatibelt Bluetooth /USB- eller ipod /USB-interface; C n C = Command and Control). Cd-skifter Andre eksterne lydkilder såsom bærbare cdafspillere, MiniDisc-afspillere, mp3-afspillere eller et ikke-c'n'c-kompatibelt Blaupunkt-interface. Hvis du vil tilslutte en ekstern lydkilde via AUX-indgangen på bagsiden, skal du bruge et adapterkabel. Dette kabel (Blaupunkt-nr.: ) kan du købe hos din autoriserede Blaupunkt-forhandler. Før du tilslutter et bestemt apparat, skal du kontrollere tilstanden af AUX-indgangen på bagsiden og eventuelt ændre indstillingen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "CDC"). Sørg for kun at ændre indstillinger, hvis der ikke er sluttet et apparat til AUX-indgangen på bagsiden. Fjern først tilsluttede apparater, mens bilradioen er slukket. Start C'n'C-tilstand Tryk på tasten SRC 6, indtil navnet på det apparat, der er tilsluttet via C'n'C vises på displayet. Afspilningen starter. Bemærk! C'n'C-tilstand kan kun vælges, hvis der er tilsluttet en egnet enhed via et C'n'C-kompatibelt interface. Læs, hvordan du betjener radioen i C n Ctilstand, i kapitlet "Cd-/mp3-/WMA-/ C n C-/cd-skifter-tilstand". Du kan tilslutte op til 3 C'n'C-kompatible Blaupunkt-interfaces til bilradioen med brug af egnede adapterkabler. For at bilradioen kan skelne mellem de enkelte interfaces, kan du tildele hvert interface et individuelt apparatnummer (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag ind- 218

19 Eksterne lydkilder Lydindstillinger stillinger i brugermenuen", menupunktet "C N C"). Start AUX-tilstand Tryk på tasten SRC 6, indtil "CDC / AUX" vises på displayet. Afspilningen starter. Du kan angive et navn for AUX-indgangen på bagsiden, som vises på displayet i AUX-tilstand, når du har valgt den tilsluttede lydkilde (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i brugermenuen", menupunktet "AUX EDIT"). Lydindstillinger I audio-menuen kan du ændre følgende lydindstillinger: Indstil bas- og diskantniveau Indstil lydstyrkefordelingen venstre/højre (balance) eller for/bag (fader) Indstil basforøgelsen ved lav lydstyrke (X-bass). I den udvidede lydmenu kan du desuden foretage følgende indstillinger: Indstil 3-Band-equalizer: Indstil mellemtoneniveau. Vælg bas-, mellemtone- og diskantfrekvens. Indstil kvalitetsfaktor for bas og mellemtoner. Foretag udvidet X-Bass-indstilling (niveau og frekvens) Vælg equalizer-forindstilling Indstillingerne for bas, mellemtoner og diskant gemmes for den aktuelle lydkilde. Hent og forlad lydmenuen Tryk kort på tasten MENUOK? for at åbne brugermenuen. Tryk på 2, indtil menupunktet "AUDIO" er valgt. Tryk på tasten > for at åbne lydmenuen. Tryk på 2, indtil det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingerne (se næste afsnit). Tryk kort på tasten MENUOK? for at vælge et andet menupunkt. - eller - Tryk kort på tasten DIS/ESC = for at forlade menuen. Menuen forlades automatisk ca. 15 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. Foretag indstillinger lydmenuen BASS Basniveau. Indstillinger: -7 til +7. Tryk på 2 for at foretage indstillingen. TREBLE Diskantniveau. Indstillinger: -7 til +7. Tryk på 2 for at foretage indstillingen. Balance Lydstyrkefordeling venstre/højre. Indstillinger: L9 (venstre) til R9 (højre). Tryk på 2 for at foretage indstillingen. FADER Lydstyrkefordeling for/bag. Indstillinger: R9 (bag) til F9 (for). 219 DANSK

20 Lydindstillinger Tryk på 2 for at foretage indstillingen. X-BASS Forøgelse af bassen ved lav lydstyrke. Indstillinger: 0 (fra) til 3 (kraftigste forøgelse). Tryk på 2 for at foretage indstillingen. Hent og forlad udvidet lydmenu Vælg i lydmenuen menupunktet "ENHAN- CED". Tryk på tasten > for at åbne ENHANCEDmenuen. Tryk på 2, indtil det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingerne (se næste afsnit). Tryk kort på tasten MENUOK? for at vælge et andet menupunkt. - eller - Tryk kort på tasten DIS/ESC = for at forlade menuen. Foretag indstillinger i den udvidede lydmenu E-BASS Indstil basfrekvens og kvalitetsfaktor. Indstillinger: Basfrekvens: 60/80/100/200 Hz Kvalitetsfaktor: 1,0/1,25/1,5/2,0 Tryk på tasten > for at åbne undermenuen E-BASS. Tryk på 2 for at skifte mellem undermenuerne "FREQ" (frekvens) og QFAC (kvalitetsfaktor). Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i undermenuen. E-TREBLE Indstil diskantfrekvens. Indstillinger: 10/12,5/ 15/17,5 khz. Tryk på tasten > for at åbne undermenuen E-TREBLE. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i undermenuen. E-MIDDLE Indstil mellemtoneniveau og -frekvens samt kvalitetsfaktor. Indstillinger: Mellemtoneniveau: -7 til +7 Mellemfrekvens: 0,5/1,0/1,5/2,5 khz Kvalitetsfaktor: 0,5/0,75/1,0/1,25 Tryk på tasten > for at åbne undermenuen E-MIDDLE. Tryk på 2 for at skifte mellem undermenuerne "GAIN" (niveau), "FREQ" (frekvens) og QFAC (kvalitetsfaktor). Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i undermenuen. E-XBASS Indstil X-basniveau og -frekvens. Indstillinger: X-basniveau: 0 (fra) til 3 X-basfrekvens: 30/60/100 Hz Tryk på tasten > for at åbne undermenuen E-XBASS. Tryk på 2 for at skifte mellem undermenuerne "GAIN" (niveau) og "FREQ" (frekvens). Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem de tilgængelige indstillinger i undermenuen. PRESETS Vælg equalizer-forindstilling Indstillinger: POP, ROCK, CLASSIC, P-EQ OFF (ingen standardindstilling). Tryk på tasten > for at åbne undermenuen PRESETS. 220

21 Lydindstillinger Brugerindstillinger Tryk på 2 for at skifte mellem indstillingerne. Brugerindstillinger Hent og forlad brugermenuen Tryk kort på tasten MENUOK? for at åbne menuen. Tryk på 2, indtil det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingerne (se næste afsnit). Tryk kort på tasten MENUOK? for at vælge et andet menupunkt. - eller - Tryk kort på tasten DIS/ESC = for at forlade menuen. Menuen forlades automatisk ca. 15 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. Foretag indstillinger i brugermenuen CDC Indstil tilstand for AUX-indgang på bagsiden. Indstillinger: ON (til tilslutning af en cd-skifter eller en anden ekstern lydkilde), OFF (til tilslutning af et C n C-kompatibelt Blaupunkt-interface). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. Bilradioen slukkes automatisk og tændes igen med den valgte indstilling. C N C Tildel de tilsluttede C n C-kompatible interfaces et individuelt apparatnummer (C n C = Command and Control). Længde: 4 positioner, cifre: 0-9, A-F (hexadecimal). Tryk på 2 for at vælge interfacet ("DEV 1-3"). Tryk på tasten > for at ændre apparatnummer. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem positionerne. Tegnet på den valgte position blinker, når det er valgt. Tryk på 2 for at vælge et ciffer på den valgte position. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte det indtastede apparatnummer. CDTEXT Aktivér eller deaktiver visning af cd-tekst. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. TA VOLUME (kun for tuner-region "EUROPE") Indstil minimumlydstyrken for trafikmeldinger. Indstillinger: Tryk på 2, eller drej lydstyrkereguleringen 4 for at foretage indstillingen. SENS Kun mulig i FM-radiotilstand: Indstil stationssøgerens følsomhed. Indstillinger: LO1 (laveste) HI6 (højeste). Tryk på 2 for at foretage indstillingen. 221 DANSK

22 Brugerindstillinger SCAN TIME Indstil scanningstiden i trin a 5 sekunder. Indstillinger: Tryk på 2 for at foretage indstillingen. CLOCK SET Indstilling af klokkeslæt. Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem minutter og timer. Minut- og timevisningen blinker, hvis den er valgt. Tryk på 2 for at indstille minutter og timer. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte det indtastede klokkeslættet. I 12-timers-visning (12H MODE) vises et "A" foran klokkeslættet før middag og et "P" efter middag. 12H/24H MODE Vælg 12- eller 24-timers-visning. Indstillinger: 12H, 24H. Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. CLOCK Aktivér eller deaktiver visning af klokkeslæt ved deaktiveret radio og deaktivere køretøjstænding. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. 222 BIP Aktivér eller deaktiver bekræftelsestone. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. MUTE LVL Indstil lydstyrken ved afbrydelse af lyden. Indstillinger: Tryk på 2, eller drej lydstyrkereguleringen 4 for at foretage indstillingen. ON VOLUME Indstil startlydstyrken Indstillinger: 0 50 eller LAST VOL (den lydstyrke, der var indstillet, før bilradioen blev slukket). Ved indstillingen "LAST VOL" er startlydstyrken begrænset til maks. 25. Tryk på tasten > for at vælge indstillingen "LAST VOL". - eller - Tryk på tasten 5 for at indstille startlydstyrken på mellem 0 og 50. Tryk på 2, eller drej lydstyrkereguleringen 4 for at foretage indstillingen. REG (kun for tuner-region "EUROPE") Kun mulig i FM-radiotilstand: Aktivér eller deaktiver REG-funktion. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne.

23 Brugerindstillinger PTY LANG (kun for tuner-region "EUROPE") Kun mulig i FM-radiotilstand: Vælg sprog for visning af programtyper. Indstillinger: ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH. Tryk på 2 for at skifte mellem indstillingerne. PTY (kun for tuner-region "EUROPE", "USA", "S AMERICA") Kun mulig i FM-radiotilstand: Aktivér eller deaktiver PTY-funktion. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. DISP COL Bland farve for displaybelysningen ud fra grundfarverne rød, grøn og blå (RGB). Indstillinger: For R, G og B fra 0 til 16. Tryk på tasten 5 for at vælge undermenuen "4096 COL" (indstilling af R, G og B) eller tasten > for at vælge undermenuen "256 COL" (indstilling af R og G, B forbliver uændret). Tryk på tasten 5 / > for at skifte mellem farverne. Værdien af den valgte farve blinker. Tryk på 2 for at indstille værdien af den valgte farve. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. SCAN Aktivér eller deaktiver konstant farveskift i displaybelysningen. Indstillinger: ON (til), OFF (fra). Tryk på tasten > for at skifte mellem indstillingerne. Tryk kort på tasten MENUOK? for at bekræfte den valgte indstilling. Hvis du har aktiveret konstant farveskift, ændres farven på displaybelysningen løbende i hele farvespektret. COL SCAN Vælg farve til displaybelysningen under en farvesøgning. Tryk på tasten > for at starte farvesøgningen. På displayet vises skiftevis "SCANNING" og "OK (MENU)", og farven på displaybelysningen ændres løbende. Tryk kort på tasten MENUOK? for at vælge den netop indstillede farve. DIM DAY/DIM NIGHT Indstil displayets lysstyrke for dagslys (DIM DAY) og natlys (DIM NIGHT). Indstillinger: Tryk på 2 for at foretage indstillingen. Hvis du har tilsluttet bilradioen som beskrevet i monteringsvejledningen, og din bil er udstyret med en tilsvarende tilslutning, kan du skifte mellem dag og nat på displayets lysstyrke ved at tænde eller slukke for bilens lys. AUX EDIT Indtast navnet på AUX-indgangen på bagsiden i AUX-tilstand. Længde: 9 positioner, tegn: A-Z, 0-9. DANSK 223

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort tryk:

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Radio SD MP3 WMA

Radio SD MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio SD MP3 WMA Canberra SD27 7 647 523 310 / 7 647 525 310 Melbourne SD27 7 647 503 310 / 7 647 505 310 Melbourne SD27 7 647 662 310 / 7 647 664 310 Sydney SD27 7 647 513 310 / 7 647

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Car Radio CD MP3 WMA

Car Radio CD MP3 WMA www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Hamburg MP68 7 648 011 310 Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obsługi i montażowa

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere