Nellikevej Risskov Tlf: Fax: E-post: Net: Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn."

Transkript

1 Nellikevej Risskov Tlf: Fax: E-post: Net: Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 7 Side 8 Side 8 Omsorg ved dødsfald. Medarbejderens egenomsorg God kollegastøtte til en kollega der støtter en elev i sorg. Når en elev dør. Ulykke der forårsager en elevs død. Når en elev mister far, mor eller søskende. Alvorlig sygdom hos en elev eller elevens familie. Når eleven oplever sociale begivenheder i hjemmet, skilsmisse, forældres udstationering, tab og savn Sorgreaktioner hos børn. Stikord vedrørende samtalen om døden. Forslag til skriftlig henvendelse til hjemmet. Forord Enhver elev tilknyttet Strandskolen er dækket ind under Strandskolens omsorgsplan for, hvad vi skal gøre, når et barn/elev - ved dødsfald, tab - rammes af sorg og savn. Materialet er et redskab, der skal forberede de professionelle omkring eleven, på og gøre os i stand til at kunne handle akut og på sigt, når det, der ikke må ske, sker!. Klasselæreren er ofte nævnt som nøgleperson. I klasse skal klasselærerens handlinger ske i tæt samarbejde med klassepædagogen. Det er svært at miste, men det er endnu sværere at være ensom med sin sorg. John Halse Aasted Når barnet mister Omsorg ved dødsfald Omstændigheder ved dødsfald er forskellige og påvirker forskelligt. Derfor findes der ingen færdige anvisninger for, hvordan man skal handle i hvert enkelt tilfælde. Som medarbejder kan man føle sig utilstrækkelig ved mødet med børn, som har oplevet et alvorligt tab. Man vil sikkert også selv være berørt af det skete, - og med god grund. Man kan ikke ændre det skete, eller erstatte den mistede. Som klasselærer/pædagog er man en af de voksne uden for familien, som barnet sikkert har et nært forhold til. Det er derfor en opgave at være til støtte for barnet i dets sorg ved at være den, som hjælper barnet med at få bearbejdet sorgen. Grundlaget er fortsat de daglige opgaver og rutiner. Samtidig skal man hele tiden være opmærksom på barnet og vise, at man er parat til en snak, hvis det udtrykker behov herfor. Et typisk symptom på, at barnet har brug for en voksen er, når man bemærker, at barnet ændrer adfærd. Barnets sorg skal respekteres, og ud fra kendskabet til barnet og efter samråd med hjemmet vurderes tidsperspektivet og omfanget af eventuelle særlige hensyn, der skal tages. Det er vigtigt, at 1 Benævnelsen elev er fællesbetegnelse for både elev som barn.

2 man som den voksne tør tage initiativet i forhold til barnet. Som lærer og klassepædagog er du isbryderen, for barnet vil gerne selv tale om det skete. Medarbejderens egenomsorg God egenomsorg er en forudsætning for, at man kan hjælpe og støtte et barn i sorg. Det er ledelsens ansvar, at medarbejderen får den hjælp og støtte der er brug for, for at man kan hjælpe og støtte et barn i sorg bedst muligt 2. Nogle vigtige punkter for egenomsorg er: Skaf kendskab til reaktioner, som kan opleves af voksne eller hjælpere, som kommer i kontakt med sorg og krise. Forvent at du vil reagere følelsesmæssigt, hvis du støtter børn i sorg og krise. Sædvanligvis dæmpes disse normale reaktioner i løbet af dagene og ugerne som følger. Benyt skoleledelsen eller kollega til at tale om de belastende oplevelser, du udsættes for. Husk at du ikke kan bære barnets sorg, men at du kan hjælpe og støtte barnet til at udtrykke dets sorg. Vær varsom med at påtage dig for meget på en gang. Hav nogen at dele ansvaret med. Nogen du kan søge råd hos. Tag kontakt til skoleledelsen, hvis det er en hændelse, som har rystet både dig og andre kollegaer. Det er hensigtsmæssigt at gennemføre et møde, hvor I i detaljer kan få gennemarbejdet indtryk og reaktioner. Husk at for at være til hjælp for barnet, må man tage godt vare på sig selv. God kollegastøtte til en kollega, der støtter en elev i sorg At du kender til almindelige reaktioner i den slags situationer. At du tager aktivt kontakt og er villig til at lytte til og samtale med vedkommende. At du tilbyder dit samvær, uden at mase dig for meget på. At du har tålmodighed og accepterer, at mange trænger til at tale om det, der er sket igen og igen. At du undgår at bruge tomme fraser som: det kunne have været værre, du skal være glad for, at det gik, som det gik, tiden læger alle sår, o.s.v. At du forventer at vedkommende ikke har fuld arbejdskapacitet og måske har brug for nogen aflastning eller ekstra hjælp i en periode. At du kan anbefale vedkommende at søge hjælp, såfremt han/hun ikke mestrer situationen på egen hånd. Det er en god støtte at man er to tilknyttet klassen den første uge efter at eleven har oplevet et tab. 2 Vær opmærksom på retningslinje for kriseramt medarbejder. Rekvirer denne hos den arbejdsmiljørepræsentant.

3 Når en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen og lærer/klassepædagog. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter. Klasselæreren skal: Tage kontakt til hjemmet. Tage vare på klassen. Kontakte professionelle (psykolog/ præst/sundhedsplejerske). Tage kontakt til klassens forældre via forældreintra eller telefonisk. Ledelsens skal: Informerer medarbejdere. Iværksætte flagning. Støtte og hjælpe de involverede medarbejdere. Indkalde til og afholdelse af mindestund. Information til lærere og pædagoger: Nogle forældre vil måske vælge at henvende sig direkte til klasselæreren, som herefter påtager sig formidlingsopgaven til de andre voksne og børnene. Klasselæreren er nøglepersonen, som sikrer at oplysningerne formidles til alle, der omgiver eleven. Når skolen modtager meddelelse om et dødsfald eller anden alvorlig begivenhed, vil de involverede voksne først blive informeret om det skete, og der aftales hvordan meddelelsen skal formidles videre til eleverne. Familien kan opfordres til selv at orientere klassen om dødsfaldet. Klassens forældre skal informeres via forældreintra eller telefonisk. Se bilag om forældrebrev. Information om hændelsesforløb og aktuel information til personalerummet og SFO gives af ledelsen. Informationen skal være enkel og korrekt, så man undgår rygtedannelse. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at de rette informationer når ud til de rette personer på det rette tidspunkt. Kontakt med hjemmet: Klasselæreren tager kontakt til hjemmet Få konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden) Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen og eleverne? Hvad kan skolen være behjælpelig med? Hav konkrete forslag til, hvad klassen har tænkt på at gøre. Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen. Klasselærer/pædagog giver skolens kontor besked på at sende en buket og et kondolancebrev fra skolen. Indhent oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærerne/pædagogerne og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst lærer/klassepædagog og en repræsentant for ledelsen. Klassen: Den almindelige undervisning aflyses i elevens klasse. Klasselæreren og evt. en anden lærer tager sig af klassen resten af skoledagen. Brug dagen til at tale om eleven, dødsfaldet og om de ritualer, der bruges i forbindelse med død og begravelse. Man kan kombinere det med at klassen tegner etc. Få en reaktion fra alle. Der skal gives mulighed for at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Godt med en markering af elevens plads i form af blomster eller stearinlys. Måske en lille mindehøjtidelighed - tag klassen med på råd. Giv ikke børnene fri før normal tid. Der er stort behov for at være sammen og stille spørgsmål. Sørg for at ingen kommer hjem til et tomt hus. Evt. indsætte dødsannonce i avisen fra klassen. På begravelsesdagen flages der på halvt Efter begravelsen rokeres der efter passende tid rundt i klassen, så den døde elevs plads ikke står tom.

4 Afholdelse af mindestund for hele skolen: Ledelsen giver besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang, efter valg fra klasselærer/pædagog ud fra kendskab til barnet. Spørgsmål afklares. Lærer/klasse pædagog følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud. Begravelsesdagen: Der flages på halvt. Personale, der ønsker at deltage i begravelsen aftaler fri med ledelsen for at kunne deltage i begravelsen. Skolen sender en krans. Klassekammeraters deltagelse i begravelsen er et forældreansvar. Det er vigtigt, at der altid er voksne med eleverne til begravelse. Opfølgning: Det er vigtigt, at det, der gøres efterfølgende, er efter aftale med hjemmet. Besøg evt. gravstedet på fødselsdagen. Vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner hos elever og mulig bedsteven. Samtale i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Måske etablerer et lille mindehjørne. Ulykke der forårsager en elevs død Ulykke på skolen eller udenfor skolen: Den der først får kendskab til ulykken kontakter ledelsen, lærer/klassepædagog. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter. Familien underrettes af politi eller skole efter tilladelse fra politi. Klasselærerne orienterer deres egne klasser og uddeler skriftligt information til hjemmet (se bilag). Vær opmærksom på søskende og nære venner. Vigtigt at fortælle så enkelt og korrekt. Hvornår, hvor og hvordan ulykken skete. Var der andre elever til stede? Hvor er den afdøde elev nu osv., så man undgår rygtedannelser. Ved dødsfald i skoletiden eller orientering herom sættes flaget på halvt, når alle klasser er underrettet, og hændelsen markeres ved 1 minuts stilhed. Klasselæreren er nøglepersonen, som sikrer at oplysningerne formidles til alle, der omgiver barnet. Spørge præst psykolog/sundhedsplejerske om, hvordan de kan hjælpe. Skoleledelsen kan rekvirere krisehjælp fra PPR. Kontakt med hjemmet: Klasselæreren tager kontakt med hjemmet inden begravelsen. Det skal helst være den lærer/pædagog, der har tættest kontakt til barnet. Få konkrete oplysninger om det skete. Er der oplysninger, der ikke må videregives til elever og skolen? Hvad kan skolen være behjælpelig med? Hav konkrete forslag til hvad klassen har tænkt på at gøre. Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen. Opfordrer dem til deltagelse. Aflever en buket og et kondolencebrev fra skolen. Indhent oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærer/pædagog og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. Klassen: Den almindelige undervisning aflyses i elevens klasse. Lærer/klassepædagogen og evt. anden lærer tager sig af klassen resten af skoledagen. Brug dagen til at tale om barnet, dødsfaldet og om de ritualer, der bruges i forbindelse med død og begravelse. Få en reaktion fra alle. Der skal gives mulighed for

5 at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Godt med en markering af elevens plads i form af blomster eller stearinlys. Måske lille mindehøjtidelighed - tag klassen med på råd. Børnenes deltagelse i begravelsen er et forældreansvar. Altid voksne med barnet til begravelsen. Efter begravelsen rokeres rundt i klassen, så den dødes plads ikke står tom. Giv ikke børnene fri før normalt. Der er stort behov for at være sammen og stille spørgsmål. Sørg for, at ingen kommer hjem til et tomt hus. Begravelsesdagen: Der flages på halvt. Personale, der ønsker at deltage i begravelsen, aftaler fri med ledelsen for at kunne deltage. Skolen sender en krans. Afholdelse af mindestund for hele skolen: Ledelsen giver besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang. Spørgsmål afklares. Klasselærerne følger eleverne til klasselokalerne og bliver hos dem timen ud Opfølgning: Det er vigtigt, at det, der gøres efterfølgende, er efter aftale med hjemmet. Besøg evt. gravstedet på fødselsdagen. Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. Vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner hos elever og kolleger. Samtale i klassen hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Når en elev mister far, mor eller søskende. Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter læreren/klassepædagogen. Ledelsen kontakter øvrige involverede parter. Klasselæreren skal: Få en afklaring med hjemmet. Tage vare på klassen. Evt. kontakt professionelle: psykolog/sundhedsplejerske/præst. Kontakt klassens forældre via forældreintra eller telefonisk. Ledelsen: Støtte og hjælpe de involverede medarbejdere. Kontakt til hjemmet: Der tages kontakt til elevens hjem evt. hjemmebesøg. Det skal helst være de lærere/klassepædagog, der har den tætteste kontakt til hjemmet. Få konkrete oplysninger om, hvad der er sket for at undgå rygtedannelse. Drøft i familien sammen med eleven, hvordan eleven bedst kommer tilbage i klassen. Støt eleven i selv at forsøge at fortælle om det skete. Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne? Spørg om, hvad skolen kan gøre for at hjælpe eleven. Hav konkrete forslag til, hvad skolen har tænkt på at gøre. Det er nemmere at tage imod hjælpen på denne måde. Afklaring af om en forældre ønsker at deltage i en del af forløbet. Aflever en buket og kort fra skolen og lærerne/klassepædagogen. Indhent oplysninger om begravelsen. Klassen: Brug tiden indtil eleven kommer i skole igen til at tale om, hvad det vil sige at miste. Fortæl at sorg tager meget lang tid, men at den sørgende måske vil forsøge at være normal, men intet er normalt, når man har mistet en far/mor/søskende, og der bør vises ekstra omtanke.

6 Vær opmærksom på om eleven har nære venner i andre klasser på skolen. Spørg til eleven. Man kan ikke gøre eleven ked af det, det er eleven allerede. Lyt til de svar, der bliver givet. Nogle dage kan eleven måske ikke tale om det skete, og andre gange er det rart at få lov til at tale om det. Men bliv ved med at spørge - også lang tid efter det skete. En god ide kan være at deltage i begravelsen. Hvis elever ønsker at deltage i begavelsen, skal de ledsages af deres forældre. Et besøg på gravstedet kan være en god anledning til at få snakken i gang, både for den berørte elev, men også for resten af klassen. Der sendes brev til forældreråd/ forældrene om dødsfaldet(se bilag) og hvad klassen påtænker at gøre. Enesamtale med den berørte elev: Vigtigt at være god lytter og aftal med eleven, hvordan eleven skal vende tilbage til klassen. Begravelsesdagen: Deltagelse af lærer og elever efter aftale. Skolen sender en buket. Opfølgning: Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp. Vær opmærksom på forskellige sorgreaktioner hos elever og evt. bedsteven. Samtaler i klassen, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Alvorlig sygdom hos en elev eller elevens nærmeste familie Når skolen modtager meddelelse om en elevs eller nærmeste families alvorlige sygdom, bliver klasselærer/pædagog orienteret herom. Der træffes aftale om, hvordan meddelelsen videreformidles til de andre elever og deres forældre via forældreintra. Dette sker efter aftale med forældrene til det syge barn eller det syge familiemedlem. Nogle forældre vil henvende sig direkte til klasselæreren, som herefter påtager sig formidlingsopgaven. Spørg om forældrene selv vil orientere klassen om sygdommen Klasselæreren er nøglepersonen, som sikrer at oplysningerne formidles til de andre voksne, som omgiver eleven. Klassens forældre informeres via forældreintra. Informationen skal være enkel og korrekt, så man undgår rygtedannelse. Når eleven oplever sociale begivenheder i hjemmet, der afstedkommer tab og savn.

7 Hændelser/tilstande i barnets liv/hjemmet, der kan give anledning til savn, - og måske endda sorg hos eleven kan være: Skilsmisse. Forældre, der har en psykisk sygdom/lidelse. Forældre, der en eller anden form for misbrug. Forældre, der er udstationeret. Forældre, der ofte er på forretningsrejser. Forældre, der bliver arbejdsløse. Bedste venner, der flytter. M.m. Information: Når/hvis vi får kendskab til ovenstående hændelser/tilstande i elevens hjem skal klassepædagogen og klasselæreren efter fælles aftale tage kontakt til hjemmet. Ligesom det er beskrevet i Sorghandleplanen - ved dødsfald og alvorlig sygdom så er det også her vigtigt at eleven oplever, at der er tæt kontakt til hjemmet. Hjemmet: Det er her vigtigt sammen med forældrene/eleven, at vurdere, hvad/hvor meget og hvordan/om det skal informeres ud i klassen/til forældregruppen. Hvert år/halve år skal vi via intra/forældremøder - gøre vores forældre opmærksomme på vigtigheden af, at informere om sådanne hændelser i hjemmet. Netop for at vi sammen med forældrene - kan støtte deres barns udvikling og trivsel bedst muligt. Uanset hvilket savn den enkelte elev måtte opleve - om det så er et elsket kæledyr, der dør - så er det vigtigt for elevens videre trivsel og udvikling, at vi tager savnet alvorligt. Sorgreaktioner hos børn Børn, der sørger, har brug for at opleve, at det er i orden at vise alle mulige følelser - at blive vred, at blive bange, at græde osv. Selvom børn har fået en alvorlig besked, betyder det ikke at de hele tiden går rundt og er kede af det. Børn går ind og ud af sorgen. De tager det i deres eget tempo. Børn viser deres sorg på andre måder end kun ved gråd. Sorgen viser sig mange gange i opførsel og fysiske reaktioner. Nogle af disse reaktioner viser sig måske først flere måneder efter. Nogle af de mest almindelige sorgreaktioner hos børn er: Angst. Chok. Indadvendthed. Stærke minder. Søvnforstyrrelser. Tristhed, længsel og savn. Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd. Skyld, selvbebrejdelser og skam. Fysiske gener. Overdreven hensyntagen til søskende og forældre. Piger taler, drenge handler. Det er vigtigt at fremhæve, at det er forældrenes måde at fungere på og tackle sorg og savn/den nye situation på, der er altafgørende for, hvordan eleven senere i livet reagerer overfor de tab og traumer som tilværelsen sikkert vil bringe. Citat: Helse For meget snak om døden august 2007 Stikord vedrørende samtalen om døden

8 Dette er et uddrag fra bogen: Sorg hos børn, en håndbog for voksne af Atle Dyregrov (Dansk psykologisk forlag). Åben og ærlig kommunikation. Giv forklaringer tilpasset barnets personlighed og udvikling. Reducer forvirring. Undgå abstrakte forklaringer. Omskriv ikke døden til rejse eller søvn. Giv tid til tankemæssig mestring. Tillad spørgsmål og samtale. Forvent, at samtaler bliver korte. Se på billeder, fotoalbums. Accepter børnenes leg. Gør tabet virkeligt. Vis dine egne følelser. Lad børnene deltage i mindehøjtidelighed/begravelse. Hav minder om den døde fremme. Stimuler følelsesmæssig mestring. Bevar kontinuiteten i hjem/skole. Undgå unødige adskillelser. Snak med børnene om deres frygt for egen eller forældres død. Snak med børnene om eventuel skyldfølelse, de måtte have. Forslag til skriftlig henvendelse til hjemmene Kære forældre i x klasse! Strandskolen d. Klassen har i går fået den sørgelige meddelelse, at xxxxxxxxx er død. Det skete som følge af xxxxxxxxxxxxxxx. Vi har brugt meget tid på at snakke om det, der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover. Begravelsestidspunktet er endnu ikke kendt, men I vil få nærmere besked. Klasseforældrerådet sender blomster til begravelsen fra klassen. Vi vil opfordre jer til at tale med jeres barn om det, der er sket. Når en person dør, kan et barn være påvirket i lang tid derefter. Børn reagerer på forskellig måde efter et dødsfald. F. eks. vil nogle børn ikke snakke om dødsfaldet, men lader som om, intet er hændt. Nogle børn græder meget er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig og andre igen får ondt i hovedet eller i maven. Vi må derfor i fællesskab være opmærksomme på børnenes signaler. Jeg beder jer kontakte mig, hvis I hos børnene konstaterer en reaktion, som jeg også bør være opmærksom på. Jeg ved endnu ikke, hvornår xx kommer i skole igen men her på skolen vil vi bestræbe os på at støtte xx så meget, som det er muligt. Dette brev ligger på skoleintra/samlemapper/ Med venlig hilsen xx klasselærer. Bearbejdet og redigeret af Louise Søndergaard, Sus Christoffersen og Christian Thaarup marts 2011

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Definition på sorg og krise side 3 Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Handlerplanerne: - Forældres skilsmisse side 5 - Dødsfald eller alvorlig ulykke på

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg.

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. SYVSTJERNEN Handleplan i forbindelse med Børn og Sorg Indledning: Handleplanen skal betragtes som en guide i forbindelse med, når børn mister

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole

Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Omsorgsplan for Ølstrup Friskole Forord Skolen fylder en stor del af barnets hverdag og vi vil gerne være parate til at træde til, når børnene og deres familie rammes af svære livssituationer. Vi forpligter

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN Telefonliste: Ledelsen i Dagplejen Navn: Mobil ARBEJDE Tlf ARBEJDE Mobil PRIVAT Ole Lund 4019 6785 4019 6785 2255 5691 Gitte Waters 5129 1068 6223 4615 2073 7543 Ulla Dinesen

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Tab og sorg i skolehverdagen

Tab og sorg i skolehverdagen Indhold: Tab og sorg i skolehverdagen Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". 1.Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald. 2.Når skolen mister en elev.

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must.

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must. Vi er som pædagoger den professionelle i mødet med børn/forældre i sorg. Vi er derfor til stede omkring den, som Musehullet har mistet, er en slags garanti for, Side at livet 1 trods alt går 29-03- videre.

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm.

Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Omsorgsplan for Vestjysk Gymnasium Tarm. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o. lign. 2. Når en elev

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Børn i sorg og krise

Børn i sorg og krise Børn i sorg og krise Gå ikke foran mig - måske følger jeg ikke efter. Gå ikke bagved mig - måske viser jeg ikke vej. Gå ved min side - og vær blot min ven. Camus Udarbejdet af Kastrup Skole 2004 1 I 2002

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere