28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige. 4.-10. november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde"

Transkript

1 15. SEPTEMBER oktober 3. november Jehovas formaninger er palidelige SIDE 3 SANGE: 64, november Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 18 SANGE: 116, 52 Udgaveistorskrift 1.DEL

2 34567 SEPTEMBER 15, 2013 Vol. 134, No. 18 Semimonthly DANISH STUDIEARTIKLER Jehovas formaninger er p alidelige Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jehova har altid ledt sit folk ved hjælp af formaninger. Hvad indeholder disse formaninger? Den første artikel viser hvorfor vi kan have tillid til Guds formaninger. Den anden artikel behandler tre ting der kan hjælpe os til at opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas formaninger. Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagttarnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/ Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMAS- TER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Germany.

3 Jehovas formaninger er palidelige Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. SL. 19:7. HVAD VIL DU SVARE? Hvilken slags formaninger giver Jehova gennem Bibelen? Hvordan kan Jehovas formaninger hjælpe kristne i dag? Hvilke grunde har vi til at stole p a Jehovas formaninger? HAR du prøvet at sidde og forberede dig til et vagttarnsstudium og tænke: Har vi ikke studeret det her emne før? Hvis du har tilhørt den kristne menighed i længere tid, har du sikkert lagt mærke til at nogle emner bliver taget op med jævne mellemrum. Emner som Guds rige, genløsningen, arbejdet med at gøre disciple og egenskaber som kærlighed og tro er en fast del 1. Hvilke emner studerer Guds folk regelmæssigt, og hvordan gavner det os? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

4 af vores andelige kostplan. Nar vi repeterer sa- danne emner, hjælpes vi til at bevare en sund tro og til at blive ordets gørere og ikke blot dets hørere. Jak. 1:22. 2 Det hebraiske navneord der oversættes med formaning, henviser ofte til love, bud, bestemmelser og pamindelser som Gud giver sit folk. Imodsætningtilmenneskerslove,deroftem a ændres eller justeres, er Jehovas love og bestemmelser altid palidelige. Og selvom nogle af dem er givet med henblik pa en bestemt tid eller situation, bliver de aldrig mangelfulde eller utilstrækkelige. Salmisten sagde: Dine formaningers retfærdighed varer for stedse. Sl. 119: Du har sikkert lagt mærke til at nogle af Jehovas formaninger indeholder advarsler. Israels 2. (a) Hvad er Guds formaninger? (b) Hvordan adskiller Guds formaninger sig fra menneskers? 3, 4. (a) Hvad indeholder nogle af Jehovas formaninger? (b) Hvordan ville det gavne israelitterne at give agt padem? 4 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

5 nation fik regelmæssigt advarsler gennem Guds profeter. Kort før israelitterne skulle ind i det lovede land, advarede Moses dem for eksempel: Vogt jer at jeres hjerte ikke forføres, saiven- der jer bort og dyrker andre guder og bøjer jer for dem; sa vil Jehovas vrede blusse op imod jer. (5 Mos. 11:16, 17) Bibelen viser at Gud gav sit folk adskillige gavnlige pamindelser og formaninger. 4 Ved mange andre lejligheder tilskyndede Jehovaisraelitternetilatfrygteham,adlydehans røst og hellige hans navn. (5 Mos. 4:29-31; 5:28, 29) Hvis de gav agt pa disse formaninger, var de sikre pa at f a mange velsignelser. 3 Mos. 26:3-6; 5 Mos. 28:1-4. HVORDAN ISRAEL REAGEREDE P A GUDS FORMANINGER 5 Gennem hele Israels turbulente historie var 5. Hvorfor kæmpede Jehova for kong Ezekias? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

6 Gud tro mod sit løfte. Da den assyriske kong Sankerib for eksempel invaderede Juda og truede med at styrte kong Ezekias, greb Jehova ind ved at sende en engel. Pa en nat gjorde Guds engel det af med enhver dygtig kriger i den assyriske hær sa Sankerib blev tvunget til at vende ydmyget hjem. (2 Krøn. 32:21; 2 Kong. 19:35) Hvorfor kæmpede Gud for kong Ezekias? Fordi Ezekias holdt sig nær til Jehova og ikke veg fra ham, men holdt hans bud. 2 Kong. 18:1, 5, 6. 6 Et andet eksempel pa en der adlød Jehovas bud, er kong Josias. Allerede som ottearig gjorde han hvad der var ret i Jehovas øjne..., uden at vige til højre eller venstre. (2 Krøn. 34:1, 2) Josias viste sin tillid til Jehova ved at rense landet for afguder og genindføre den sande tilbedelse. Det førte ikke kun til velsignelser for ham selv 6. Hvordan viste kong Josias tillid til Jehova? 6 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

7 men ogsa for hele folket. Læs 2 Krønikebog 34: Sørgeligt nok stolede Guds folk dog ikke altid helt og fuldt pa Jehovas formaninger. I arhundredernes løb var israelitterne skiftevis lydige og ulydige. Nar deres tro var svækket, blev de ofte, for at bruge apostlen Paulus ord, ført hid og did af enhver lærdoms vind. (Ef. 4:13, 14) Og som forudsagt havde det alvorlige konsekvenser nar de ikke adlød Guds formaninger. 3 Mos. 26:23-25; Jer. 5: Hvad kan vi lære af israelitterne? Ligesom dem far Guds tjenere i dag rad og pamindelser. (2 Pet. 1:12) Hver gang vi læser i Guds inspirerede ord, kan vi blive mindet om hvad der er det rigtige at gøre. Da vi har en fri vilje, kan vi vælge enten at adlyde Jehovas vejledning eller at gøre 7. Hvad blev resultatet n ar Israel ignorerede Jehovas formaninger? 8. Hvad kan vi lære af israelitternes eksempel? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

8 det vi selv mener er rigtigt. (Ordsp. 14:12) Lad os se hvorfor Jehovas formaninger er p alidelige, og hvordan det gavner os at give agt p adem. ADLYD GUD OG BEVAR LIVET 9 Da israelitterne begyndte pa det der skulle vise sig at blive en 40 ar lang vandring gennem en frygtindgydende ørken, gav Jehova dem ikke paforh and specifikke oplysninger om hvordan han ville lede, beskytte og sørge for dem. Men gang pa gang viste han dem at de kunne have tillid til ham og hans instruktioner. Ved hjælp af en skysøjle om dagen og en ildsøjle om natten mindede Jehova israelitterne om at han ville lede dem sikkert gennem dette ugæstfri terræn. (5 Mos. 1:19; 2 Mos. 40:36-38) Han dækkede ogsa deres grundlæggende behov. Deres klæder blev ikke slidt, og deres fødder svulmede 9. Hvordan viste Jehova israelitterne at han var med dem i ørkenen? 8 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

9 ikke op. Nej, de manglede intet. Neh. 9: Guds tjenere i dag star pa tærsklen til en retfærdig ny verden. Stoler vi pa at Jehova vil sørge for det vi behøver for at overleve den kommende store trængsel? (Matt. 24:21, 22; Sl. 119:40, 41) Det er sandt at Jehova ikke bruger en sky- eller ildsøjle til at føre os ind i den nye verden. Men ved hjælp af sin organisation hjælper han os til at forblive arv agne. For eksempel er der blevet lagt mere og mere vægt paatvistyr- ker vores andelighed gennem personlig bibellæs- ning, Den Teokratiske Familieaften og regelmæssig deltagelse i møderne og forkyndelsen. Har vi foretaget justeringer for at kunne følge de instruktioner vi har faet? Det vil hjælpe os til at opbygge den form for tro der vil give os livet i den nye verden. 10. Hvordan leder Jehova sit folk i dag? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

10 11 De anvisninger vi har faet, hjælper os ikke kun til at forblive andeligt vagne men kan ogsa være en hjælp for os i det daglige. Det gavner os foreksempelathaveetafbalanceretsynp adet materielle og at holde øjet klart s aviikketynges af bekymringer. Vi har ogs ahaftgavnafden vejledning vi har faet om paklædning, soignering, underholdning og uddannelse. Og tænk pa de pamindelser vi har faet vedrørende sikkerheden nar det gælder vores hjem, biler og rigssale, og om at forberede os pa eventuelle nødsituationer. S adanne r ad viser at Gud har omsorg for os. FORMANINGER HJALP DE FØRSTE KRISTNE TIL AT VÆRE TROFASTE 12 I det første arhundrede fik Guds folk regelmæssigt formaninger. Jesus mindede gentagne 11. Pahvilkem ader viser Gud sin omsorg for os? 12. (a) Hvad mindede Jesus gentagne gange sine disciple om? (b) Hvilken ydmyg handling gjorde et varigt indtryk pa Peter, og hvilken virkning skulle den have paos? 10 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

11 gange sine disciple om at opdyrke ydmyghed. Men han nøjedes ikke med at fortælle dem hvad det vil sige at være ydmyg han viste dem det ogsa. Den sidste dag Jesus var pa jorden som menneske, fejrede han pasken sammen med apostlene. Under maltidet rejste han sig og gav sig til at vaske apostlenes fødder en handling der normalt blev udført af en tjener. (Joh. 13:1-17) Jesu ydmyge handling gjorde et varigt indtryk pa apostlene. Omkring 30 ar senere mindede Peter, der havde været til stede denne aften, nogle af sine trosfæller om vigtigheden af ydmyghed. (1 Pet. 5:5) Jesu eksempel skulle motivere os alle til at være ydmyge over for hinanden. Fil. 2: Behovet for en stærk tro var et andet emne Jesus ofte talte med sine disciple om. Efter at 13. Hvilken egenskab mindede Jesus sine disciple om at det er vigtigtatopdyrke? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

12 disciplene forgæves havde forsøgt at uddrive en dæmon af en dæmonbesat dreng, spurgte de Jesus: Hvordan kan det være at vi ikke kunne uddrive den? Jesus svarede: Fordi I har sa lidt tro. Jeg skal nemlig sige jer en sandhed: Hvis I har tro pa størrelse med et sennepsfrø, vil intet være umuligt for jer. (Matt. 17:14-20) Gennem hele sin tjeneste understregede Jesus over for sine disciple at tro er en uundværlig egenskab. (Læs Mattæus 21:18-22). Udnytter vi de muligheder vi har for at styrke vores tro gennem den opbyggende undervisning ved stævner og møder? Stævnerne og møderne er langt mere end glædelige sammenkomster; de er en anledning til at vise at vi stoler pa Jehova. 14 De Kristne Græske Skrifter minder os igen og igen om at vi skal vise hinanden kærlighed. 14.Hvorforerdetvigtigtatviopdyrkerenkærlighedsomden Kristus viste? 12 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

13 Jesus sagde at det næststørste bud er: Elsk din næste som dig selv. (Matt. 22:39) I harmoni med det kaldte Jesu halvbror Jakob kærligheden for den kongelige lov. (Jak. 2:8) Og apostlen Johannes skrev: I elskede, jeg skriver ikke et nyt bud til jer, men et gammelt bud som I har haft fra begyndelsen. (1 Joh. 2:7, 8) Hvad var det gamle bud Johannes henviste til? Det var buddet om at vise kærlighed. Det var gammelt i den forstand at Jesus havde givet det flere artier tidligere, fra begyndelsen. Men det var ogsa nyt, for det krævede selvopofrende kærlighed, hvilket disciplene ville fabrugforn ar de kom til at sta over for nye udfordringer. Er vi som Kristi disciple ikke taknemmelige for advarslerne der hjælper os til at undga verdens egoistiske and, som kunne undergrave vores næstekærlighed? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

14 15 Jesus viste folk personlig interesse. Hans kærlige omsorg kom tydeligt til udtryk nar han helbredte syge og oprejste døde. Men Jesu vigtigste mission var ikke at helbrede mennesker fysisk. Hans forkyndelse og undervisning havde en langt mere vidtrækkende betydning for folk. Hvordan det? Jo, de mennesker Jesus helbredte og oprejste i det første arhundrede, blev efterhan- den gamle og døde, men de der lyttede til det budskab han forkyndte, fik hab om evigt liv. Joh. 11:25, Det forkyndelsesarbejde som Jesus igangsatte i det første arhundrede, udføres i endnu større malestok i dag. Jesus befalede sine disciple: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne. (Matt. 28:19) Og det gjorde de 15. Hvad var Jesu vigtigste mission p ajorden? 16. I hvor stor m alestok bliver der i dag forkyndt og gjort disciple? 14 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

15 ogdetm amanogs asigeatvihargjort!mere end syv millioner aktive Vidner for Jehova forkynder nidkært Guds rige i over 230 lande, og de studerer regelmæssigt Bibelen med flere millioner. Denne forkyndelse er et vidnesbyrd om at vi lever i de sidste dage. STOL PAJEHOVAIDAG 17 Formaninger og pamindelser hjalp tydeligvis de første kristne til at bevare en stærk tro. Mens apostlen Paulus var fange i Rom, skrev han for eksempel følgende til Timoteus: Bevar det mønster af sunde ord som du har hørt af mig. (2 Tim. 1:13) Forestil dig hvor opmuntret Timoteus ma være blevet af disse ord! Efter at apostlen Peter havde tilskyndet sine trosfæller til at opdyrke egenskaber som udholdenhed, broderlig hengivenhed og selvbeherskelse, sagde han: 17. Hvilken pamindelse gav Paulus og Peter? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

16 Derfor vil jeg altid være indstillet paatminde jer om disse ting, skønt I kender dem og er befæstede i sandheden. 2 Pet. 1:5-8, Ja, Paulus og Peters breve indeholdt udtalelser som tidligere [var] fremsat af de hellige profeter. (2 Pet. 3:2) Blev vores brødre i det første arhundrede irriterede over sadanne pamin- delser? Nej, for de var et udtryk for Guds kær- lighed, der hjalp dem til at fortsætte med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab. 2 Pet. 3: Idagharvimasserafgrundetilatstolep a Jehovas formaninger, der findes i hans ufejlbarlige ord, Bibelen. (Læs Josua 23:14). PaBibe- lens sider kan vi læse om hvordan Gud i tusin- der af ar har taget sig af ufuldkomne mennesker. 18. Hvordan betragtede de kristne i det første arhundrede pamin- delser? 19, 20. Hvorfor bør vi stole pa Jehovas formaninger, og hvordan vil det gavne os? 16 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

17 Denne historiske beretning blev nedskrevet for at vi kan lære af den. (Rom. 15:4; 1 Kor. 10:11) Nar vi ser bibelprofetier ga i opfyldelse, bliver vi mindet om at det Jehova siger, altid vil ske. Som forudsagt er millioner for eksempel strømmet til den rene tilbedelse af Jehova i de sidste dage. (Es. 2:2, 3) De forværrede verdensforhold er ogsa en opfyldelse af Bibelens profetier. Og som nævnt er den omfattende forkyndelseskampagne der foregar jorden over, en direkte opfyldelse af Jesu ord. Matt. 24: Vores Skaber har til fulde bevist at vi kan have tillid til ham. Har vi det? Vi mastolep aat alle hans formaninger gavner os. Det gjorde Rosellen. Hun fortæller: Da jeg begyndte at stole ubetinget pa Jehova, sa jeg mere og mere tydeligt hvordan han med sin kærlige hand holdt mig oppe og styrkede mig. Matte vi pa samme made fa gavn af Jehovas formaninger. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

18 Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse. SL. 119:111. HVAD VIL DU SVARE? Hvorfor kan vi glæde os over Jehovas formaninger? Hvordan kan vi styrke vores tillid til Jehova? Hvorforerdetvigtigtatværetravltoptagetaftjenesten for Gud? MENNESKER reagerer forskelligt p a vejledning. For eksempel lytter man maske til en pa- mindelse fra en der star over en, mens man blankt afviser et rad fra en ligestillet eller en der star under en. De følelsesmæssige reaktioner pa en irettesættelse er ogsa meget forskellige. Man kan blive ked af det, blive slaet ud, føle sig pinligt berørt eller føle sig ansporet og motiveret til 1. (a) Hvordan reagerer mennesker pa vejledning, og hvorfor? (b) Hvordan kan stolthed pavirke ens syn pa vejledning? 18 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

19 handling. Hvorfor den forskel? En ting der spillerind,erstolthed.ja,enhovmodigand kan svække en persons dømmekraft og fahamtilat vende det døve øre til sahang ar glip af gavnlig vejledning. Ordsp. 16:18. 2 Sande kristne reagerer helt anderledes. De er taknemmelige for gode rad, især nar de er baseret pa Guds ord. Jehovas formaninger giver os en værdifuld indsigt, oplærer os og hjælper os til at undga fælder som materialisme, seksuel umoral og stof- og alkoholmisbrug. (Ordsp. 20:1; 2 Kor. 7:1; 1 Thess. 4:3-5; 1 Tim. 6:6-11) Vi har ogsa et veltilpas hjerte fordi vi adlyder Guds formaninger. Es. 65:14. 3 Hvis vi skal bevare vores dyrebare forhold til vores himmelske Far, m a vi blive ved med at følge Jehovas vise formaninger. Vi m a efterligne 2. Hvorfor er sande kristne taknemmelige for r ad fra Guds ord? 3. Hvilken indstilling vil det være godt at efterligne? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

20 indstillingen hos den salmist der skrev: Jeg har taget dine formaninger i eje for stedse, for de er mit hjertes glæde. (Sl. 119:111) Glæder vi os ligesom salmisten over Jehovas bud, eller synes vi indimellem at de er tyngende? Selv hvis vi en gang imellem bliver irriteret over en vejledning, skal vi ikke tabe modet. Vi kan opdyrke en urokkelig tillid til Jehovas uovertrufne visdom! Lad os se patretingderkanhjælpeos. STYRK DIN TILLID GENNEM BØN 4 Kong David havde mange op- og nedture i sit liv, men en ting ændrede sig aldrig den ubetingede tillid han havde til sin Skaber. Han sagde: Til dig, Jehova, løfter jeg min sjæl. Min Gud, til dig har jeg sat min lid. (Sl. 25:1, 2) Hvordan fik David en sadan tillid til sin himmelske Far? 4. Hvad ændrede sig aldrig for David? 20 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

21 5 Mange mennesker beder kun til Gud nar de er i krise. Hvordan ville du have det hvis en ven eller et familiemedlem kun kontaktede dig nar han manglede penge eller havde brug for din hjælp? Efter et stykke tid ville du nok begynde at betvivle hans motiv. Sadan var David ikke. Livet igennem i bade gode og darlige tider afspejlede hans bønner at han troede pajehova og elskede ham. Sl. 40:8. 6 David lovpriste og takkede Jehova med ordene: Jehova, vor Herre, hvor majestætisk dit navn pa hele jorden, du hvis værdighed kundgøres over himmelen! (Sl. 8:1) Kan du fornemme det nære forhold David havde til sin himmelske Far? Davids værdsættelse af Guds majestætiske storhed fik ham til at prise Jehova hele dagen. Sl. 35:28. 5, 6. HvadviserDavidsbønneromhansforholdtilJehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

22 7 Ligesom David ma vi regelmæssigt kommunikere med Jehova for at styrke vores tillid til ham.bibelensiger: KomnærtilGud,oghan vil komme nær til jer. (Jak. 4:8) Bøn knytter os ikke kun nært til Jehova men er ogsaenvig- tig m ade at f a den hellige and p a. Læs 1 Johannes 3:22. 8 Har du en tendens til at bruge de samme vendingerellerudtrykhvergangdubeder?hvis det er tilfældet, s abrugnoglef a øjeblikke p aat tænke over hvad du gerne vil sige, inden du beder. Mon en ven eller et familiemedlem ville synes om at vi sagde det samme til ham hver eneste gang vi talte med ham? P a et tidspunkt ville han nok holde op med at høre efter. Jehova vil selvfølgelig aldrig ignorere en oprigtig bøn fra en af sine loyale tjenere. Alligevel m aviundg a 7. Hvordan gavner det os at komme nær til Gud i bøn? 8. Hvorfor bør vi undgaatbrugedesammeordogudtrykhver gang vi beder? 22 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

23 at sige det samme igen og igen nar vi kommunikerer med ham. 9 Hvis vi ønsker at komme nær til Gud, ma vores bønner selvfølgelig ikke være overfladiske. Jo mere vi fortæller Jehova om vores dybeste tanker og følelser, jo nærmere vil vi blive knyttet til ham, og jo mere vil vi stole pa ham. Hvad bør vi sa tage med i vores bønner? Guds ord svarer: Lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anrabelse sammen med taksigelse. (Fil. 4:6) Ja, alt hvad der berører vores forhold til Gud eller vores liv som en af hans tjenere, er noget vi kan nævne i vores bønner. 10 Vi kan lære meget af de bønner som trofaste mænd og kvinder i fortiden bad. (1 Sam. 1:10, 11; Apg. 4:24-31) Salmernes Bog indeholder for eksempel en hel samling af inderlige 9, 10. (a) Hvad kan vi tage med i vores bønner? (b) Hvad kan hjælpe os til at bede inderlige bønner? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

24 bønner og sange til Jehova. Hele spektret af følelser, fra fortvivlelse til stor lykke, er beskrevet i disse bønner og sange. At analysere hvordan loyale tjenere har udtrykt sig, kan hjælpe os til at bede meningsfyldte bønner til Jehova. MEDIT ER OVER GUDS FORMANINGER 11 David erklærede: Jehovas formaning er palidelig, gør den uerfarne v ıs. (Sl. 19:7) Ja, selv hvis vi er uerfarne, kan vi blive vise nar vi adlyder Guds bud. Men nogle af de tilskyndelser vi far i Bibelen, kræver at vi mediterer over dem for helt at forsta hvordan de gavner os. Det vil hjælpe os til at forblive loyale nar vi udsættes for pres i skolen eller pa arbejdspladsen, til at adlyde Guds lov om blod, bevare vores kristne neutralitet og følge Bibelens principper anga- ende paklædning og soignering. Nar vi medite- 11. HvorforskalvimeditereoverGudsformaninger? 24 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

25 rerovergudssynp as adanne spørgsmal, vil vi kunne forudse eventuelle problemer. Sa kan vi træffe en fast beslutning om hvad vi vil gøre hvis situationen opstar. En sadan omtanke og forberedelse kan skane os for mange smertelige fejltrin. Ordsp. 15: Mens vi venter p a at Gud opfylder sine løfter, lever vi da p aenm ade der viser at vi holder os andeligt v agne? Tror vi for eksempel fuldt og fast p a at Babylon den Store snart vil blive ødelagt? Er de fremtidige velsignelser, s asom evigt liv p a en paradisisk jord, lige s a virkelige for os nu som da vi lærte om dem? Er vi stadig stærkt optaget af forkyndelsen, eller gar vi mere op i vores egne sager? Hvad med opstandelseshabet, helligelsen af Jehovas navn og hævdelsen af hans suverænitet? Er det stadig noget vi tænker meget 12. Hvilke spørgsmal ma vi meditere over for at kunne holde fast ved Guds formaninger? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

26 over? At meditere over sadanne spørgsmal kan hjælpe os til at tage Guds formaninger i eje for stedse. Sl. 119: Der er ting i Bibelen som det i øjeblikket ikke er muligt at forsta fuldt ud fordi Jehova endnu ikke har kastet lys over dem. Jesus fortalte igen og igen sine apostle at han nødvendigvis matte lide og dø. (Læs Mattæus 12:40; 16:21). Men apostlene fattede ikke hvad han mente. Det gik først op for dem da han efter sin død og opstandelse viste sig for dem i et materialiseret menneskelegeme og abnede deres sind helt, sa de forstod Skrifterne. (Luk. 24:44-46; Apg. 1:3) Og det var først da Kristi disciple havde faet den hellige and papinsedageni ar 33, at de forstod at Guds rige skulle oprettes i himlen. Apg. 1: Hvorfor var der nogle ting som de kristne i det første arhundrede havde svært ved at forsta? Nævn et eksempel. 26 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

27 14 Svarende hertil havde sande kristne i begyndelsen af det 20. arhundrede flere forkerte for- ventninger angaende de sidste dage. (2 Tim. 3:1) I 1914 troede nogle for eksempel at de inden for kort tid ville blive taget til himlen. Da det ikke skete, naede de efter et fornyet studium af Bibelen frem til at der laenstorforkyndelses- kampagne foran dem. (Mark. 13:10) I 1922 kom J.F. Rutherford, der førte an i forkyndelsesarbejdet, derfor med følgende proklamation ved det internationale stævne i Cedar Point, Ohio, USA: Se! Kongen regerer! I er hans Budbringere. Derfor, forkynd, forkynd, forkynd om Kongen og hans Rige! Lige siden har forkyndelsen af den gode nyhed om riget været et kendetegn for Jehovas tjenere. Matt. 4:23; 24:14. arhund- 14. Hvordan var mange brødre i begyndelsen af det 20. rede et godt eksempel for os trods deres forkerte forventninger til de sidste dage? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

28 15 Nar vi mediterer over det fantastiske Jehova har gjort for sit folk, bade før og nu, styrker det vores tillid til at han ogsa vil kunne gennemføre sin vilje og hensigt i fremtiden. Samtidig hjælper Guds formaninger os til at holde øje med de profetier der endnu ikke er blevet opfyldt. Det vil helt sikkert hjælpe os til at opbygge tillid til Guds løfter. STYRK DIN TILLID GENNEM TILBEDELSESHANDLINGER 16 Vores Gud, Jehova, er en dynamisk Gud, en handlingens Gud. Hvem er kraftfuld som du, Jah? udbrød salmisten. Og han tilføjede: Din hand er stærk; din højre er løftet. (Sl. 89:8, 13) Fordi Jehova er sa handlekraftig en Gud, værdsætter og velsigner han det vi gør for at fremme Rigets sag. Han ser at hans tje- 15. Hvordan gavner det os at meditere over hvad Gud har gjort for sit folk? 16. Hvilke velsignelser giver det os at være aktive i tjenesten? 28 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

29 nere mænd som kvinder, unge som gamle ikke spiser ladheds brød. (Ordsp. 31:27) Vi er travlt optaget af teokratiske aktiviteter og følger derved vores Skabers eksempel. Nar vi helhjertet tjener Gud, giver det os stor personlig tilfredshed, og det fryder Jehova at velsigne vores tjeneste. Læs Salme 62: Hvordan styrkes vores tillid til Jehova nar vihandleritro?ladossenærmerep a hvad der skete da israelitterne skulle til at indtage det lovede land. Jehova havde befalet præsterne som bar pagtens ark, at ga direkte ud i Jordanfloden. Men da folket nærmede sig floden, kunne de se at den var gaet over sine bredder pa grund af for- arsregnen. Hvad gjorde israelitterne? Slog de lejr for at vente flere uger eller endnu længere pa at vandstanden skulle synke? Nej, de stolede 17, 18. Hvordan styrkes vores tillid til Jehova n ar vi handler i tro? Nævn et eksempel. 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

30 ubetinget pajehovaogfulgtehansanvisninger. Hvad blev resultatet? Beretningen siger: I det øjeblik da præsterne dyppede fødderne i vandkanten, stod vandet stille. Og præsterne blev sta- ende ubevægelige patørgrundmidtijordan, mens hele Israel gik over patørgrund. (Jos. 3:12-17) Forestil dig hvor glade israelitterne ma være blevet da de sa den rivende strøm standse op! Der er ingen tvivl om at deres tro pajehova blev styrket fordi de stolede pa hans anvisninger. 18 Ganske vist udfører Jehova ikke den slags mirakler for sine tjenere i dag, men han velsigner deres troshandlinger. Guds virksomme kraft sætter dem i stand til at forkynde budskabet om Riget i hele verden. Og den oprejste Kristus Jesus, Jehovas største Vidne, lovede sine disciple at han ville støtte dem i dette vigtige arbejde: Ga derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne... Jeg er med jer alle dage indtil afslut- 30 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER DEL

31 ningen pa tingenes ordning. (Matt. 28:19, 20) Mange Jehovas Vidner som af natur er generte eller tilbageholdende, har erfaret at Guds hellige and har givet dem mod til at forkynde for fremmede. Læs Salme 119:46; 2 Korinther 4:7. 19 Pa grund af sygdom eller høj alder kan nogle brødre og søstre ikke gøre sa meget i tjenesten som de gerne ville. Men de kan være sikre pa at den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud forstar deres situation. (2 Kor. 1:3) Han værdsætter alt hvad vi gør for at fremme Rigets sag. Og vi ma alle huske at selvom vi selvfølgelig gør hvad vores omstændigheder tillader, sa afhænger vores frelse først og fremmest af vores tro pa Kristi genløsningsoffer. Hebr. 10: Viønskeratgivemestmuligtafvorestid, energi og materielle ressourcer i tilbedelsen. Ja, 19. Hvad kan vi være sikre p a, uanset vores omstændigheder? 20, 21. Hvordan kan vi vise tillid til Jehova? 1. DEL VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER

32 vi ønsker af hele vores hjerte at gøre en evangelieforkynders gerning. (2 Tim. 4:5) Vi glæder os over at hjælpe andre til at komme til nøjagtig kundskab om sandheden. (1 Tim. 2:4) At ære og prise Jehova gør os andeligt rige. (Ordsp. 10:22) Og det hjælper os til at opbygge et ubrydeligt tillidsband til vores Skaber. Rom. 8: Som vi har set, far vi ikke automatisk tillid til Jehovas vejledning; det er noget vi maop- bygge. Styrk derfor din tillid til Jehova gennem bøn. Medit er over hvordan han har gennemført sin vilje i fortiden, og hvordan han vil gøre det i fremtiden. Og bliv ved med at styrke din tillid til Jehova gennem tilbedelseshandlinger. Husk at Jehovas formaninger vil forblive til evig tid. Det kanduogs a! Besøg eller scan koden5 32 VAGTT ARNET 15. SEPTEMBER 2013 wlp13 09/15-D

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud

12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud 15. OKTOBER 2011 34567 12.-18. december Stol pajehova, al trøsts Gud SIDE 3 SANG NR. 75 OG 115 19.-25. december Trøst alle de sørgende SIDE 18 SANG NR. 68 OG 42 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 OCTOBER FORMALET

Læs mere

Jehovas formaninger er palidelige SIDE 7 SANGE: 64, 114. Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 12 SANGE: 116, 52

Jehovas formaninger er palidelige SIDE 7 SANGE: 64, 114. Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 12 SANGE: 116, 52 15. SEPTEMBER 2013 34567 STUDIEARTIKLER 28. OKTOBER 3. NOVEMBER Jehovas formaninger er palidelige SIDE 7 SANGE: 64, 114 4.-10. NOVEMBER Gør Jehovas formaninger til dit hjertes glæde SIDE 12 SANGE: 116,

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber

5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber 15. JUNI 2013 34567 5.-11. august Værdsæt alle Jehovas egenskaber SIDE 3 SANGE: 69, 89 12.-18. august Værdsæt Jehovas gavmildhed og rimelighed SIDE 18 SANGE: 22, 110 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JUNE

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget?

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? 15. DECEMBER 2013 34567 3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! SIDE 3 SANGE: 65, 59 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? SIDE 18 SANGE: 40, 75 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95

Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 15. MARTS 2013 34567 20.-26. maj Jehova en bolig for os SIDE 3 SANGE: 51, 95 27. maj 2. juni Ær Jehovas store navn SIDE 18 SANGE: 27, 101 Udgaveistorskrift 2.DEL 34567 MARCH 15, 2013 Vol. 134, No. 6 Semimonthly

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV

Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV Hemmeligheden ved ET LYKKELIGT FAMILIELIV F AMILIEN siges at være samfundets ældste institution. Men i dag er den i vanskeligheder. Volden i hjemmene er i stigning,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig

17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer. 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig 15. DECEMBER 2013 34567 17.-23. februar Dette skal være en mindedag for jer SIDE 3 SANGE: 109, 18 24. februar 2. marts Gør dette til minde om mig SIDE 18 SANGE: 99, 8 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Den sidste aften nogle vigtige budskaber

Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften nogle vigtige budskaber Den sidste aften Hvilke tanker gjorde Herren sig? Hvem var det, der var samlet? Hvordan var stemningen? Fodvaskningen Johs. 13:1-17 Det var før påskefesten, og

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Vi vil g a med jer SIDE 3

Vi vil g a med jer SIDE 3 JAN UA R 2 0 1 6 34567 21.-27. marts Vi vil g a med jer SIDE 3 28. marts 3. april Vi glæder os over at samarbejde med Gud SIDE 20 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567 JANUARY 2016 Vol. 137, No. 2 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning

3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning 15. APRIL 2013 34567 3.-9. juni Fa fuldt udbytte afdin bibellæsning SIDE 3 SANGE: 114, 113 10.-16. juni Hjælp dig selv og andre ved at bruge Guds ord SIDE 18 SANGE: 37, 92 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567

Læs mere

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa 15. JULI 2013 34567 16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa SIDE 3 SANGE: 108, 117 23.-29. september Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? SIDE 17 SANGE: 107, 116 Udgaveistorskrift

Læs mere

Studie 7 Guds lov 41

Studie 7 Guds lov 41 Studie 7 Guds lov 41 Åbningshistorie Lav en liste over de ti største problemer, verden står over for i dag. Når du tænker på verdens udfordringer, så tænk over, hvad mediemogulen Ted Turner havde at sige

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske?

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? 15. JULI 2013 34567 2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. september Se, jeg er medjer alle dage SIDE 18 SANGE: 30, 109 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JULY 15,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år)

»Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem« (Kvindelig tilhører, 54 år) »Hver gang skulle jeg gerne være en lille smule anderledes, når jeg går hjem«(kvindelig tilhører, 54 år) 11 Kapitel 1 Det som ingen kan sige sig selv AF HANS-OLE BÆKGAARD VALGMENIGHEDSPRÆST»Herre, jeg

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787.

Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tekster: Es 40,18-25, 1 Kor 1,4-8, Matt 22,34-46 Salmer: Vejby 3,264,277, 69, 438, 477,10. Rødding 785, 264, 277, 68, 787. Tiden er ikke en glidende forandring. Det virker mest som om tiden er som en gammel

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder

Kvinder. December bøn om frelse for kvinder Kvinder med Håb December 2017 bøn om frelse for kvinder Kære ven Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække

Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 2. april 2015 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Skærtorsdag, Matt 26,17-30. 1. tekstrække Salmer DDS 455: Mindes vi en fuldtro ven DDS 567: Jeg er fremmed, jeg

Læs mere

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret.

Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Hvordan skal man bede? Med frimodighed, tro og konkret. Er der faste regler for hvordan man skal bede? NEJ Men skriften giver os nogle gode anvisninger Ren i hjertet Frimodig Frimodig Frimodig Tro og

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere