netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne"

Transkript

1 netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Udgivet af: NETVÆRK For Kvinder i Tjeneste

2 Netværksbladet Udgives af den selvstændige kristne organisation Netværk for Kvinder i Tjeneste, som består af: Akohol eller afholdenhed Side 14 Indhold Hanne Dalgaard Leder Agnethe Zimino Sognepræst Vækkelsens forløbere Side 13 Bitten Ingerslev Leder Åse E. Larsen Leder Bekend dig vej ud i frihed Side 6 Lederudvikling er vigtigt! Side 4 Kvindeprofilen Side 8 Vi tror på Bibelen som Guds Ord og på Jesus Kristus som vores personlige frelser. Formålet med Netværksbladet er at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste eller ledelse kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. Desuden, at man herigennem kan få kendskab og kontakt med andre kvinder i tjeneste landet over. Vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og til tjeneste, ved at skabe et forum, hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder de lokale ledergrupper. At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer. At virke som katalysator for større enhed blandt kirker. At være forbedere for vækkelse i Danmark. 4 6 Lederudvikling - Arrow, en rejse i lederskab Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste. v/agnethe Zimino Bekend dig vej ud i frihed -gennem bekendelser og forsagelser. Ord har magt. v/hanne Dalgaard Ansvarlig udgiver: Hanne Dalgaard Redaktion: Hanne Dalgaard, Åse Ellerbek Larsen Giro: Reg.nr.: 1551 Gaver til organisationen modtages med tak på dette Giro nr. Hvad vil du gerne læse om? 8 Kvindeprofilen Midt i prøvelser og sygdom: Jeg øver mig i at høre Guds stemme. v/hanne Grüner Betaling fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK Har du specielle ønske om emner du kunne tænke dig at læse om i bladet hører vi meget gerne fra dig på: 13 Vækkelsens forløbere Forbederne v/bernhard og Allison Brown Copyright: Citater og artikler kan frit gengives ved kildeangivelse (forfatter og blad) Henvend.: Netværksbladet c/o Hanne Dalgaard Øde Hastrupvej Roskilde tlf Netværksbladet udkommer 3 gange om året Mad, sundhed og tips Alkohol eller afholdenhed v/berit Elkjær Læsernes brevkasse v/iben Dalgaard web: NETVÆRK For Kvinder Tjeneste i Tjeneste Vedrørende annoncer: Henvendelse til redaktionen. 17 Bedesiderne v/åse Ellerbek Larsen 3

3 Agnethe Zimino Præst Billy Graham siger: Viden er vandret. Visdom er lodret den kommer ned ovenfra Spurgeon siger: At have viden er ikke at være vis. Der er mange, som ved en hel masse og bare er så meget større fjolser. At vide, hvordan viden skal bruges det er at eje visdom. lederudvikling En rejse i lederskab Kristent lederskab handler om mere end bare færdigheder. Det handler om vores forståelse af, hvem vi er som kristne ledere, vores identitet, vores kald, og hvordan vi udvikler vores karakter og kompetencer. Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste. Programmet løber over to år, og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere til at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering, samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus. Det er designet, så folk kan deltage i programmet, mens de fortsætter deres normale tjeneste. Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på. På Arrow som mentor Jeg må indrømme, at det tog mange år, inden jeg læste min første bog om lederskab. Det er altså ikke via en fantastisk lederuddannelse, eller via de mest fantastiske bøger om lederskab jeg har oplevet det Guds under, at mennesker er kommet til tro fra gaden så at sige, men måske kunne jeg have undgået nogle øretæver, hvis jeg havde været på Arrow, inden jeg blev præst! Arrow er en lederuddannelse for mennesker, som allerede er i gang med det at være leder, og jeg er her efter min pensionering, efter at have været præst i 27 år i folkekirken, med på mit første egentlige lederuddannelses kursus ganske vist som mentor og medleder. Det i sig selv er lidt morsomt og måske også lidt afslørende for den uddannelse, jeg har fået. Kurset indebærer deltagelse i 4 internater, hvor kursusledelsen, der består af en gruppe præster, er mentorer for de 20 kursister, som i øjeblikket er med i et Arrow forløb på 2 år, og jeg er således med på en del af den rejse, som vore kursister gennemgår. Jeg kan anbefale Arrow kurset på det varmeste. Vi begynder nyt kursus i Bed for den kluddermikkel, som Gud er nødsaget til at bruge! Når jeg ser tilbage på det store og lange kapitel, som hedder det at være præst, så kan jeg jo da også se forskelligt, som kunne have været bedre, men Gud har i sin nåde og barmhjertighed alligevel gjort noget skønt og godt ofte på trods af lige mig. Trods alle fejl og min åbenbare mangel på visdom så er det vigtigt at lægge sig det bag øret. Gud bruger både dig og mig med de skrøbeligheder, vi nu engang har. Han er ekspert i at bruge mennesker, som langt fra er fuldkomne ledere. Ja, når vi ser i bibelen, er den fuld af eksempler på mennesker, som aldrig ville være blevet ansat, hvis det ikke var, fordi Gud kaldte dem til at være hans tjenere. Paulus skriver til Korintermenigheden: Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud.. 1. Kor. Brev kap. 1 vers Fordi Gud vælger at bruge sådan nogen som dig og mig, så er der desto mere grund til at bede for kristne ledere. Mission Afrikas første missionær Dr. Brønnum skrev hjem til missionsvennerne i Dk: Bed for den kluddermikkel, som Gud er nødsaget til at bruge!, og den bøn har vi også grund til at komme med, hvad angår vores tjeneste for Gud. Set i bakspejlet I denne artikel vil jeg blotlægge nogle af de fejl, jeg gjorde. Måske kan du så undgå de samme brølere, og måske kan Gud så komme endnu mere til i din tjeneste for ham. Den modstand vi møder, har nu og da sin grund i vores egen mangel på visdom og eftertanke og er ikke altid andres skyld, selvom vi jo da også tjener blandt syndige mennesker, men når jeg ser tilbage, må det være mine egne fejl, jeg beskriver. Det er dem, jeg og andre kan lære af. Vær klar i mælet Vores udgangspunkt er altid, at det er Guds visdom, som vi skal give lov at trænge igennem (1. Kor. Brev kap. 1 vers 26 31), og det er Ånd og kraft, som skal være vores bevis. Der er ikke noget andet, der skal være vigtigere end Jesus Kristus og ham som korsfæstet. ( 1. Kor. Brev kap. 2 vers 1-5) Det skal være vores første og største mål! Og det, der sker, skal på ingen måde afspejle vores såkaldte visdom, for de mennesker, der kommer til tro, deres tro skal på ingen måde være afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Hvis det er os, mennesker bliver knyttet til med al vores visdom, så holder det ikke, men vi skal som ledere vise vej til Jesus, som er Guds kraft. Vi må gerne læse bøger om ledelse og menighedsplantninger og alt mulig andet, men i vort indre menneske skal vi være meget bevidste om først og fremmest at lade os lede af den korsfæstede og opstandne Herre og frelser Jesus Kristus og vide, at vores menneskelige visdom skal bruges, så vi får rettet vore øjne hen på ham, som er visdommen og fra hvem enhver åndelig nådegave kommer, Billy Graham siger: Viden er vandret. Visdom er lodret den kommer ned ovenfra. Spurgeon siger: At have viden er ikke at være vis. Der er mange, som ved en hel masse og bare er så meget større fjolser. At vide, hvordan viden skal bruges det er at eje visdom. Vores første mål er altså, at mennesker skal opdage, hvilken herlig Gud vi har. Han tillod, at Jesus Kristus blev korsfæstet til vores frelse. Det er hovedbudskabet - derudaf springer resten af vores budskab. Som arbejdere i Guds vingård har vi ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. 1. Kor. Kap. 2 vers 12 Vi skal altså være klare i mælet, hvad angår vores budskab. Jeg vil ikke vide af andet end Kristus og det som korsfæstet, siger Paulus, og vi skal vidne om det og hans opstandelse, og som kaldet af ham, så går vi til opgaverne i Hans Helligånds kraft. Vi må altså godt vide, hvad Gud har skænket os - først og fremmest frelsen i Jesus Kristus, men vi må også godt kende vore nådegaver og bruge, hvad Gud i sin nåde har givet os. Men vi bliver aldrig ejere af Guds nådegaver til os. Vi må bare lade os bruge af ham til hans ære. Vær bevidst om dit kald Jeg har aldrig været i tvivl om hans kald heller ikke til at være præst. Det er vigtigt, for ved du, at Gud har kaldet dig, så kan du opleve al mulig modstand og endda chikane, bagtalelse etc. uden at bukke under. For du er ikke kaldet af mennesker, men af Gud Paulus er vores eksempel her. Han slog gang på gang fast, at han direkte var kaldet af Gud, og der var igennem hele hans virke mennesker, der betvivlede hans kald, men han stod fast på sit kald og løb ikke af pladsen. Vi undgår måske ikke fristelsen til at løbe af pladsen. Der er hvert fald nogen af os, som gang på gang må klynge os til det kald, som Gud lagde ned i os. Vi har hver især vores kalds erfaring fra og med Gud Guds kald til den enkelte skal vi ikke ringeagte, og vi selv skal personligt holde fast i Guds kald til os, hvad der end sker, for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke! Sådan står der! Flugt hindrer mig i at lære det, Gud vil, jeg skal lære Jeg fik store problemer i mit første embede delvist p.g.a. fejl, som jeg selv gjorde i forholdet til min nye arbejdsplads og den ledelse, som kirken havde der i form af et menighedsråd, og når jeg tænker på det i dag, så fatter jeg egentlig ikke, at jeg ikke forsvandt og fik et andet embede, men jeg tvivlede aldrig på, at Gud havde kaldet mig netop til den gerning og til det sted, og jeg er så glad for i dag, at jeg ikke stak af til et andet sogn, selvom en flugt måske ville havde betydet en lettere hverdag. Var jeg flygtet, så havde jeg jo ikke lært den lektie, som Gud ville, jeg skulle lære netop der. Det betyder nok ikke, at man derudaf kan slutte, at sådan skal alle gøre --- jeg kender også hvert fald et eksempel på, hvordan en præst har slidt sig selv op, fordi han forblev på et sted, hvor der var lutter modstand. Nogle gode råd om, hvad man ikke skal gøre Hvad gik galt, og som jeg havde andel i? Hvilken skole var det, jeg var kommet i? Jeg var for hurtig på aftrækkeren. Tillid er ikke noget, man på forhånd kan regne med, det er noget, der skal fortjenes. Jeg havde for travlt og fik ikke så mange andre med på mine mange absolut gode ideer. Skal du være i en lederposition, må du have folket med dig. Du må give mennesker ejerskab. Ingenting må udføres alene, selvom det er nok så gode initiativer, du sætter i gang. Jeg kommunikerede for dårligt Mine egenhændige og selvrådige, hurtige beslutninger betød, at mistænksomheden bredte sig hvad var det i grunden for en præst, de havde fået? Jeg var såmænd ikke så farlig, men almindelige oplysninger og en medinddragen i beslutninger betyder, at der skabes tillid. Det haster, at mennesker kommer til tro, men jeg var en bulldozer, men måske også en isbryder og jeg må da sige, at der begyndte at ske noget i den kirke, men jeg havde ikke den valgte ledelse med 4 Netværksbladet/ Netværksbladet/

4 Hanne Dalgaard undervisning Bekend dig vej ud i frihed -gennem rette bekendelser og forsagelser En udtalt bekendelse eller frakendelse har en langt større magt i et menneskes liv end man lige skulle tro. Ord HAR magt. Det ved selv den sekulære psykologi. Vi er skabt i Guds billede, og Gud skabte alt ved SIT ORD. Derfor har vores ord også en stor magt, som vi bør være bevidste om. Jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen Forvandling Er du dig bevidst, at DU kan forvandle din nuværende situation og fremtid gennem det du i tro bekender med din mund, eller det du bevidst vælger, fordi du gerne vil fremme Guds rige i dit eget liv? Her er det absolut en fordel at kende sin bibel. Du kan kun kende Guds vilje, hvis du kender Guds Ord. Men kender du Guds vilje, kan du med frimodighed begynde at udtale og proklamere den, og dermed forvente at se det blive manifesteret i dit liv. Det er langt fra altid nok at tænke de rigtige tanker, de må bekendes og udtales med vor mund: for med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man til frelse Rom. 10:10. At bekende, og udtale det man tror i hjertet, har enorm betydning, for det er dét, der frembringer gennembruddet eller forløsningen. Men lige så vigtigt som det er at bekende sig til noget, er det ligeså afgørende at vi frakender eller forsager de tanker, tab, sygdomme eller trends, der ikke kommer fra Gud. Hele kampen foregår i vort sind, hvor vi, så at sige, sorterer, hvad vi vil tage imod, og hvad vi vil stå imod og ikke modtage. Det vi bekender os til, eller accepterer gør vi nemlig os selv til en del af, og det som vil trænge sig på i vores liv som ikke er fra Gud, skal vi aktivt frasige os, for at det ikke skal få adgang og belaste os på alle mulige måder. Stå djævelen imod, så skal han fly fra jer Jak. 4:7, så det flytter sig altså ikke af sig selv, bare fordi vi ikke bryder os om det i vore tanker, men vi må også nogen gange sige fra, med ord frasige os eller forsage det, som vi oplever ikke skal have adgang til vores liv. Faktisk tror jeg, at det er den sidste del her, vi som kristne ofte overser vigtigheden af. Men her kan bl.a. den trosbekendelse vi især fremsiger med mellemrum i folkekirken komme os til hjælp. Grundvig mente, at den var formuleret af de tolv disciple, og den kan i sin nuværende form i hvert fald spores helt tilbage til år 200 e. Kr. Oprindelig anvendt som en dåbsbekendelse, men også siden som en oldkirkelig økumenisk trosbekendelse i det vestlige kirkesamfund. Den rummer netop både en bekendelse til hvad vi tror på, og hvad vi frasiger os, og bringer det frem i vores bevidsthed igen og igen - og det er der brug for: Vi/jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi/jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi/jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, (nu) siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi/jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Udtal den ikke som en magisk religiøs remse, men få den frem i din bevidsthed og udtal den i tro. Den er et nyttigt våben mod mørke tanker, og modgang og styrker troen. Frihed fra synd Er man, eller har man været, fanget af synd, går vejen til virkelig frihed, også gennem ret bekendelse, for det skaber nemlig også en ret tankegang, der er Kristus lig og hviler på sandheden. Det starter derfor altid med, at man bekender klart, at det man har bevæget sig i, ER synd (1. Joh. 1:9). Er bekendelsen halvvejs undskyldt betyder det, at man stadig er åben i sit sind, for hvad det måtte være, og man vil være i fare ved næste fristelse. Specielt over tiden. En udført synd, starter som bekendt altid i tankerne først. Kun det man klart bekender som synd, tager man også klart afstand fra. Døren må lukkes helt, og det sker gennem en klar bekendelse, der hviler på Kristi lov. Ske mig efter DIT Ord Med andre ord, giv respons på Guds ord, eller på et profetisk ord i dit liv, for at processen kan komme i bevægelse. Dengang englen kom til Maria, for at tale om hendes kald til at bære Kristus, gav Maria en nødvendig respons, som Gud ALTID venter på, før han kan komme videre med sine planer for os, hun sagde: ske mig, efter dit ord (højt)! Hendes respons tilbage til Gud, viser en nærværende aktiv attitude af at være overgivet til at gå og gøre Guds vilje. Ikke at vi i egen kraft kan få det til at ske, men vi forstår at Helliånden skal komme over os, og vi går Guds Ord i møde med en tro og forventning på, at det som er talt af Gud, SKAL ske. Har du prøvet at sige: -tak Gud, at alle de ord du har talt til mig i dit Ord, og de profetiske ord jeg har modtaget, skal ske, som du har sagt. Send mig! - Tak Gud, at du elsker mig med en evig kærlighed, at du modtager og vil bruge mig, og djævelens ord om at jeg ikke er værdig eller god nok, er en løgn, der ikke stammer fra dig. (Kend Guds sandhed om dig). - Jeg frasiger mig djævelens væsen, der opererer i utilgivelighed, hævn, konkurrence, smiger, stolthed, misundelse og bitterhed m.m. -Tak Gud, at DIT rige skal komme og DIN vilje skal ske. Jeg befaler mig selv i dine hænder. Ordsp. 18:21 siger: Liv og død er i tungens vold, de der er venner med den, nyder dens frugt (liv eller død). I disse vers kan man da i høj grad få en bevidsthed om, hvor meget magt ord har! Tal tro til dig selv, og tal sandhedsord og bekendelser, der rammer ind i lige din situation, tanker og følelser. Derved baner du vej for et gennembrud i dit eget liv! 6 Netværksbladet/ Netværksbladet/

5 Profil af en kvinde i tjeneste Hanne Grüner Med Gud gennem alt! Jeg øver mig i at høre Guds stemme, og ikke lade mig styre af behovene omkring mig Det gik op for mig, at hvis jeg skulle klare det, måtte jeg bede om hjælp Lige fra barn har jeg oplevet Gud som en virkelighed, og da jeg var 15 år, tog jeg den beslutning, at jeg ville overgive mit liv til Ham. Det blev det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har været gift i over 30 år, har 2 dejlige døtre og 4 børnebørn, og er velsignet med mange gode venner. Jeg har altid været meget glad for mit arbejde, men noget der faldt mig svært, var undervisningssituationer rent fagligt eller i kristne sammenhænge, hvor jeg skulle stå overfor en lidt større forsamling. (- noget jeg har oplevet, faktisk er et problem for mange kvinder..) I en del år fungerede jeg meget som tolk i forskellige sammenhænge, og det fik frygten til at forsvinde. Fordi det var taleren, der var i fokus og ikke mig... Da jeg var sidst i fyrrerne skete der forskelligt, som ændrede mit liv, og dermed også mit gudsforhold. Jeg fik en ny tro på, at Gud, - på trods af alle mine nederlag - både kunne og ville bruge mig, - ikke fordi jeg er fantastisk, men fordi Han er! Jeg havde indtil da undslået mig, når jeg blev bedt om at tale, men jeg blev klar over, at jeg måtte være lydig, hvis Gud også ville bruge mig på den måde. Og så snart jeg overgav min vilje til Ham, kom der nogle små vers som en bekræftelse på, at Han som kalder også udruster! Her er noget af det.. Hvad er det Gud gør suverænt, som ingen anden kan, han vælger det som intet er i kvinde og i mand, og hvad vi ikke evner selv det gør Han ved sin Ånd, når du og jeg blir redskaber i denne mesters hånd. Har du mismodigt set dig selv med mangler og med fejl, så se på Ham, i stedet for at se dig i et spejl, for kun når du får rettet blikket rigtigt ind på Ham, erfarer du en kærlighed, som dækker al din skam.. Men... I Efteråret 2010 blev jeg helt uventet konfronteret med en dødelig sygdom. Ret afkræftet efter en operation, måtte jeg beslutte, om jeg ville gå med til en meget skrap kemokur, som var eneste behandlingsmulighed. Efter nøje overvejelset gav jeg mit samtykke, og nu fulgte et langt og svært sygdomsforløb, hvor året 2011 var een lang kamp og den sværeste tid i mit liv. - Og selvom jeg ikke mistede troen eller håbet, så mistede jeg ind imellem modet... På et tidspunkt var jeg ved at give op. Hvor var jeg elendig... håret var faldet af, ingen appetit, bare kvalme og opkastninger, svimmelhed,vægttab, og tårer som bare løb.. Og dertil kom de utallige indlæggelser på grund af høj feber og med bunker af antibiotika i.v. Det gik op for mig, at hvis jeg skulle klare det, så måtte jeg bede om hjælp! 4 veninder, som alle havde kendt mig i mange år, lovede at besøge mig 1 time om ugen, så hver dag kom der een forbi, da min ene datter, som bor i nærheden, også besøgte mig flere gange om ugen. Mange andre viste kærlighed og omsorg på forskelllige måder. Dog klarede jeg kun at se de allernærmeste, da jeg havde så dårligt. Min søster Brita var på det tidsunkt temmelig syg af kræft, og vi talte alvorligt om, hvem der mon ville dø først, for det kunne lige så godt blive den ene som den anden.vi havde jo planlagt efter, at jeg ville være der, når hun skulle dø, men det gik heller ikke som håbet. Hun døde på Hospice, mens jeg var indlagt i isolation på Rigshospitalet. Men andre var hos hende den sidste tid. Hun er nu hjemme hos Gud, mens jeg oplever, at Gud har sparet mit liv i denne omgang. Jeg takker Ham for det, og jeg tror, Gud stadig har en plan med mig, for ellers ville jeg bestemt ikke have været her! I en årrække, inden jeg blev sat til side, var jeg leder af Aglow København, og der er jeg nu tilbage. Jeg har nogle fantastiske medarbejdere, og de kørte jo alting perfekt, mens jeg var væk. Det anede mig nok, at jeg ikke er uundværlig! Aglow er et verdensomspændende kvindearbejde som startede med 4 kvinder i USA for 45 år siden, og nu hvert år når ud til 17 millioner mennesker over hele verden! Det kan man kun begejstres over! Vi er utrolig mange kvinder som i aglow har fået både træning, undervisning og indre lægedom, som har givet en frimodighed til at bruge de gaver, Gud har givet os hver især. Efter udrejseforbud i flere år, har jeg lige været i Florida til en international konference. Det er altid en inspirerende og dejlig oplevelse, og jeg er dybt taknemmelig over igen at være en del af dette store vidunderlige fællesskab. På trods af at være blevet diagnostiseret med Parkinson, en fremadskridende hjernelidelse, er jeg nu i stand til at klare mig selv, - hjulpet af medicin og træning. Mit tempo er blevet langsommere og kræfterne mindre, men jeg ved at Gud har kaldet mig til en omsorgs/hyrdetjeneste. Der er mange, som kommer til en tår kaffe og deler liv. Jeg lytter mere nu end før, jeg blev syg. Jeg skriver også en del. For tiden sætter jeg bibelske beretninger på rim, og det er meget mere underholdende end TV, så mit fjernsyn har nu haft pause i 3 måneder! - Og hvilken velsignet fred! Og så sidst men ikke mindst øver jeg mig i at høre Guds stemme, og at gøre det som Han ønsker, og ikke lade mig styre af behovene omkring mig. Og jeg er så taknemmelig over, at ALLE TING SAMVIRKER TIL GODE FOR DEM SOM ELSKER GUD, så intet af hvad jeg har været igennem er spildt! Jeg elsker Ham, fordi Han elskede mig først. For nylig da jeg læste salme 30, inspirerede den mig til en lille sang, for jeg synes denne salme beskriver det, jeg har gennemlevet: Herre, min Gud, jeg lovpriser dig! Op fra dybet Du løftede mig, Du satte min fod på det faste fjeld, Herre jeg jubler af hele min sjæl. Herre, min Gud, jeg lovpriser dig! Livet gav Du tilbage til mig. Aftenens gråd bliver glæde ved gry Herre jeg takker for livet på ny! Herre, min Gud, jeg lovpriser Dig! Sørgedragt har Du fjernet fra mig, glæde i stedet du hyller mig i, Herre, Din nåde er aldrig forbi... Født i 1949 og opvokset i præstehjem i Thy. I 1972 uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen, bosat i Kbh., alene siden år 2000 tidligere aktiv sygeplejerske i omtrent 40 år, nu førtidspensionist p.g.a. sygdom 8 Netværksbladet/ Netværksbladet/

6 Maria Hallman Sverige Det meste at det jeg skriver om, er noget jeg selv har gennemlevet Maria Hallman, Sverige, har levet et spændende og også udfordrende liv, både i tjenesten og privatlivet. I dag arbejder hun indenfor TV i norden og er især optaget af de kristne værdier og bibelens kvinderolle som hun taler meget lige på om i forhold til den tid vi lever i, og med et ønske om at vi som kristne kvinder må skille os ud i forhold til verdens kvindeskik : -Skal vi stikke hovedet i sandet og lade som om alt er ok, eller skal vi vove at se virkeligheden i øjnene? Sandheden om os kvinder, efter min mening, er at vi har mistet vores bibelske identitet og blevet tilhængere af verden. Mange kvinder forlader deres mand og børn for at følge deres egen vej i livet. Et ubibelsk kvindeligt imperium baseret på sekulær feminisme, har sneget sig ind i kirkerne. Hvornår kommer vi kvinder til at vågne op fra dette? Vi burde sætte foden ned og sige, hertil og ikke længere! Mange kvinder kunne have brug for at omvende sig og bede Jesus, sin mand og børn om tilgivelse? Der findes en bibelsk vej, men vil man følge Guds Ord? Tænk, hvis det kom til at koste ens karriere eller omdømme, og sætter spørgsmålstegn ved vores selvoptagne nu er det altså min tur attitude! Man spørger sig selv, om det er muligt at bryde denne onde cirkel, som man er faldet i, efter de sidste generationer af oprør og frafald fra den bibelske model? Idag kan man leve præcis som man selv vælger. Ve den, som sætter fingeren på og forsøger at sætte grænser. Idag kan kvinder kile sig ind og overtage en kirkeledelse, selv om hun ikke selv er leder, eller gøre sig til hoved over manden, eller komme i upassende beklædning som et sexobjekt til gudstjenester og møder. Eller optræder med en karakter af misundelse og jalousi mod alle både i kirken og på arbejdspladsen. Man mister tålmodigheden med sin familie, skændes og råber af sine børn og mand. Sexlivet og kærligheden forsvinder langsomt i takt med at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved sit ægteskab. Skilsmisse blandt kristne familier stiger med skræmmende tempo. Det bliver også mere almindeligt med abort, pornografisk afhængighed, pille-og alkoholmisbrug i kirkerne. Verdslighed har fået sin indflydelse i kirken, og helt normale kvinder vender sig pludselig til det unormale, det lesbiske, utugt og utroskab. Indre tomhed og meningsløshed giver mere og mere plads for materialisme og man ender snart i en trædemølle af konstant at skulle flere og flere gadgets og nye oplevelser. Vi kunne føje mange flere ting til denne liste... Findes der da ingen løsning? Jo, for i bund og grund handler det om manglende kundskab om hvad Guds Ord siger. Man ved ikke så frygtelig meget om, hvad Skriften siger, og det lille man ved, ved man på grundlag af hvad en anden har sagt og udtalt! Man læser ikke selv Guds Ord længere. Og hvis det man læser fra Guds Ord ikke lige passer ind i ens karriereplaner eller livsstil, finder man nogle bibelord, der kan understøtte ens kødelige liv. På den måde gør man oprør mod Guds Ord med et skuldertræk og mener at bibelens radikale kristendom er fra oldtiden og umulig at leve efter i dag. Kommer der siden modgang og sygdom giver man Gud skylden og spørger, hvorfor lige mig? Jeg ved, at mine holdninger opfattes som radikale og udfordrende, meget af det går jo på tværs af det, som ellers er på mode i dag. Men jeg har, sammen med tusindvis af andre kvinder, besluttet mig for at gøre oprør mod det, som jeg mener er imod den bibelske kvindes vej. Marxisme, kommunisme og den socialistiske, humanistiske tænkemåde, har drevet kvinden ud i en ydmygelse og har krænket hende i årtier. NU synes vi, at det må stoppe. Vi vil underordne os ledelsen i menigheden, vore egne mænd, og være mødre derhjemme og se til, at de oplever fred og ro. Jeg vil ikke længere klæde mig som en skøge, men anstændigt som en dronning. Jeg vil se til at hele min familie kommer i kirke om søndagen og tilbeder Jesus Kristus og giver mit tiende og offer. Jeg har studeret bibelen gennem 40 år og kvinden i bibelen er min store interesse. Det meste af hvad jeg skriver om, er noget jeg selv har gennemlevet, og jeg ville ønske at du kunne slippe for at gøre de samme fejltagelser som jeg selv har gjort. Jeg kan forvisse dig om, at Guds Ord i Gamle og nye testamente ikke er selvmodsigende. Der er en rød tråd gennem alt Guds Ord og det er, at kvinden er en medhjælper til manden. I selve skabelsen har Gud nedlagt omsorgen for både mand og børn, uanset temperament, kultur og livsvilkår. Selv Maria Hallman: Jeg ved at mine holdninger kan opfattes som radikale og udfordrende, meget af det går jo på tværs af det som ellers er på mode i dag om der findes 153 kvindenavne og mandenavne i bibelen, betyder det ikke, at kvinden er mindre værd. Det har været en djævelsk løgn siden slangen i Edens have. 1 Mos. 1:27,31; Gud skabte manden og kvinden i SIT billede og Gud så at alt, hvad han havde gjort var - såre godt. Om man er mand eller kvinde, dreng eller pige, er vi højt elsket og værdsat i Guds rige. Men, vi har forskellige opgaver og love at følge. Læs fx disse vers og lad dem forvandle sit sind, de omhandler det, jeg her har været inde på, Rom.12:1,2) 1. 1 Pet. 3:3,5 Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd Kor. 7:10: De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11 men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand 3. 1 Tim.2:9-15, Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, v10 men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt Tit. 2:3-5; ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. Prøv at læse disse bibelvers med et åbent hjerte, så vil de blive til velsignelse og liv for dig. Husk, at det er ikke Guds Ord, der skal tilpasses efter vor livsstil, men vores livsstil, som skal tilpasses efter Guds ord. Maria Hallman er svensk, er 60 år og har været gift med Stefan Hallman i 27 år. Sammen har de adopteret Jonathan og David fra Rusland. Maria har en teologisk uddannelse fra: Faith School of Theology, USA Hun er desuden forfatter til bogen Homosexualitet er synd. Hun har siden 2000 arbejdet med kristen TV; værdikanalen, TV Visjon Norge, og Kanal10 (Sverige) og Asien. 10 Netværksbladet/ Netværksbladet/

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere