netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne"

Transkript

1 netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Udgivet af: NETVÆRK For Kvinder i Tjeneste

2 Netværksbladet Udgives af den selvstændige kristne organisation Netværk for Kvinder i Tjeneste, som består af: Akohol eller afholdenhed Side 14 Indhold Hanne Dalgaard Leder Agnethe Zimino Sognepræst Vækkelsens forløbere Side 13 Bitten Ingerslev Leder Åse E. Larsen Leder Bekend dig vej ud i frihed Side 6 Lederudvikling er vigtigt! Side 4 Kvindeprofilen Side 8 Vi tror på Bibelen som Guds Ord og på Jesus Kristus som vores personlige frelser. Formålet med Netværksbladet er at skabe et forum, hvor kvinder i tjeneste eller ledelse kan blive inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. Desuden, at man herigennem kan få kendskab og kontakt med andre kvinder i tjeneste landet over. Vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og til tjeneste, ved at skabe et forum, hvor vi bliver inspireret, opbygget og udrustet i troen og tjenesten. At danne basis for et tjenestenetværk på tværs af alle kirker i Danmark. Herunder de lokale ledergrupper. At danne basis for et tjenestenetværk mellem nationer. At virke som katalysator for større enhed blandt kirker. At være forbedere for vækkelse i Danmark. 4 6 Lederudvikling - Arrow, en rejse i lederskab Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste. v/agnethe Zimino Bekend dig vej ud i frihed -gennem bekendelser og forsagelser. Ord har magt. v/hanne Dalgaard Ansvarlig udgiver: Hanne Dalgaard Redaktion: Hanne Dalgaard, Åse Ellerbek Larsen Giro: Reg.nr.: 1551 Gaver til organisationen modtages med tak på dette Giro nr. Hvad vil du gerne læse om? 8 Kvindeprofilen Midt i prøvelser og sygdom: Jeg øver mig i at høre Guds stemme. v/hanne Grüner Betaling fra udlandet: SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK Har du specielle ønske om emner du kunne tænke dig at læse om i bladet hører vi meget gerne fra dig på: 13 Vækkelsens forløbere Forbederne v/bernhard og Allison Brown Copyright: Citater og artikler kan frit gengives ved kildeangivelse (forfatter og blad) Henvend.: Netværksbladet c/o Hanne Dalgaard Øde Hastrupvej Roskilde tlf Netværksbladet udkommer 3 gange om året Mad, sundhed og tips Alkohol eller afholdenhed v/berit Elkjær Læsernes brevkasse v/iben Dalgaard web: NETVÆRK For Kvinder Tjeneste i Tjeneste Vedrørende annoncer: Henvendelse til redaktionen. 17 Bedesiderne v/åse Ellerbek Larsen 3

3 Agnethe Zimino Præst Billy Graham siger: Viden er vandret. Visdom er lodret den kommer ned ovenfra Spurgeon siger: At have viden er ikke at være vis. Der er mange, som ved en hel masse og bare er så meget større fjolser. At vide, hvordan viden skal bruges det er at eje visdom. lederudvikling En rejse i lederskab Kristent lederskab handler om mere end bare færdigheder. Det handler om vores forståelse af, hvem vi er som kristne ledere, vores identitet, vores kald, og hvordan vi udvikler vores karakter og kompetencer. Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste. Programmet løber over to år, og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere til at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering, samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus. Det er designet, så folk kan deltage i programmet, mens de fortsætter deres normale tjeneste. Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på. På Arrow som mentor Jeg må indrømme, at det tog mange år, inden jeg læste min første bog om lederskab. Det er altså ikke via en fantastisk lederuddannelse, eller via de mest fantastiske bøger om lederskab jeg har oplevet det Guds under, at mennesker er kommet til tro fra gaden så at sige, men måske kunne jeg have undgået nogle øretæver, hvis jeg havde været på Arrow, inden jeg blev præst! Arrow er en lederuddannelse for mennesker, som allerede er i gang med det at være leder, og jeg er her efter min pensionering, efter at have været præst i 27 år i folkekirken, med på mit første egentlige lederuddannelses kursus ganske vist som mentor og medleder. Det i sig selv er lidt morsomt og måske også lidt afslørende for den uddannelse, jeg har fået. Kurset indebærer deltagelse i 4 internater, hvor kursusledelsen, der består af en gruppe præster, er mentorer for de 20 kursister, som i øjeblikket er med i et Arrow forløb på 2 år, og jeg er således med på en del af den rejse, som vore kursister gennemgår. Jeg kan anbefale Arrow kurset på det varmeste. Vi begynder nyt kursus i Bed for den kluddermikkel, som Gud er nødsaget til at bruge! Når jeg ser tilbage på det store og lange kapitel, som hedder det at være præst, så kan jeg jo da også se forskelligt, som kunne have været bedre, men Gud har i sin nåde og barmhjertighed alligevel gjort noget skønt og godt ofte på trods af lige mig. Trods alle fejl og min åbenbare mangel på visdom så er det vigtigt at lægge sig det bag øret. Gud bruger både dig og mig med de skrøbeligheder, vi nu engang har. Han er ekspert i at bruge mennesker, som langt fra er fuldkomne ledere. Ja, når vi ser i bibelen, er den fuld af eksempler på mennesker, som aldrig ville være blevet ansat, hvis det ikke var, fordi Gud kaldte dem til at være hans tjenere. Paulus skriver til Korintermenigheden: Tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud.. 1. Kor. Brev kap. 1 vers Fordi Gud vælger at bruge sådan nogen som dig og mig, så er der desto mere grund til at bede for kristne ledere. Mission Afrikas første missionær Dr. Brønnum skrev hjem til missionsvennerne i Dk: Bed for den kluddermikkel, som Gud er nødsaget til at bruge!, og den bøn har vi også grund til at komme med, hvad angår vores tjeneste for Gud. Set i bakspejlet I denne artikel vil jeg blotlægge nogle af de fejl, jeg gjorde. Måske kan du så undgå de samme brølere, og måske kan Gud så komme endnu mere til i din tjeneste for ham. Den modstand vi møder, har nu og da sin grund i vores egen mangel på visdom og eftertanke og er ikke altid andres skyld, selvom vi jo da også tjener blandt syndige mennesker, men når jeg ser tilbage, må det være mine egne fejl, jeg beskriver. Det er dem, jeg og andre kan lære af. Vær klar i mælet Vores udgangspunkt er altid, at det er Guds visdom, som vi skal give lov at trænge igennem (1. Kor. Brev kap. 1 vers 26 31), og det er Ånd og kraft, som skal være vores bevis. Der er ikke noget andet, der skal være vigtigere end Jesus Kristus og ham som korsfæstet. ( 1. Kor. Brev kap. 2 vers 1-5) Det skal være vores første og største mål! Og det, der sker, skal på ingen måde afspejle vores såkaldte visdom, for de mennesker, der kommer til tro, deres tro skal på ingen måde være afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Hvis det er os, mennesker bliver knyttet til med al vores visdom, så holder det ikke, men vi skal som ledere vise vej til Jesus, som er Guds kraft. Vi må gerne læse bøger om ledelse og menighedsplantninger og alt mulig andet, men i vort indre menneske skal vi være meget bevidste om først og fremmest at lade os lede af den korsfæstede og opstandne Herre og frelser Jesus Kristus og vide, at vores menneskelige visdom skal bruges, så vi får rettet vore øjne hen på ham, som er visdommen og fra hvem enhver åndelig nådegave kommer, Billy Graham siger: Viden er vandret. Visdom er lodret den kommer ned ovenfra. Spurgeon siger: At have viden er ikke at være vis. Der er mange, som ved en hel masse og bare er så meget større fjolser. At vide, hvordan viden skal bruges det er at eje visdom. Vores første mål er altså, at mennesker skal opdage, hvilken herlig Gud vi har. Han tillod, at Jesus Kristus blev korsfæstet til vores frelse. Det er hovedbudskabet - derudaf springer resten af vores budskab. Som arbejdere i Guds vingård har vi ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. 1. Kor. Kap. 2 vers 12 Vi skal altså være klare i mælet, hvad angår vores budskab. Jeg vil ikke vide af andet end Kristus og det som korsfæstet, siger Paulus, og vi skal vidne om det og hans opstandelse, og som kaldet af ham, så går vi til opgaverne i Hans Helligånds kraft. Vi må altså godt vide, hvad Gud har skænket os - først og fremmest frelsen i Jesus Kristus, men vi må også godt kende vore nådegaver og bruge, hvad Gud i sin nåde har givet os. Men vi bliver aldrig ejere af Guds nådegaver til os. Vi må bare lade os bruge af ham til hans ære. Vær bevidst om dit kald Jeg har aldrig været i tvivl om hans kald heller ikke til at være præst. Det er vigtigt, for ved du, at Gud har kaldet dig, så kan du opleve al mulig modstand og endda chikane, bagtalelse etc. uden at bukke under. For du er ikke kaldet af mennesker, men af Gud Paulus er vores eksempel her. Han slog gang på gang fast, at han direkte var kaldet af Gud, og der var igennem hele hans virke mennesker, der betvivlede hans kald, men han stod fast på sit kald og løb ikke af pladsen. Vi undgår måske ikke fristelsen til at løbe af pladsen. Der er hvert fald nogen af os, som gang på gang må klynge os til det kald, som Gud lagde ned i os. Vi har hver især vores kalds erfaring fra og med Gud Guds kald til den enkelte skal vi ikke ringeagte, og vi selv skal personligt holde fast i Guds kald til os, hvad der end sker, for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke! Sådan står der! Flugt hindrer mig i at lære det, Gud vil, jeg skal lære Jeg fik store problemer i mit første embede delvist p.g.a. fejl, som jeg selv gjorde i forholdet til min nye arbejdsplads og den ledelse, som kirken havde der i form af et menighedsråd, og når jeg tænker på det i dag, så fatter jeg egentlig ikke, at jeg ikke forsvandt og fik et andet embede, men jeg tvivlede aldrig på, at Gud havde kaldet mig netop til den gerning og til det sted, og jeg er så glad for i dag, at jeg ikke stak af til et andet sogn, selvom en flugt måske ville havde betydet en lettere hverdag. Var jeg flygtet, så havde jeg jo ikke lært den lektie, som Gud ville, jeg skulle lære netop der. Det betyder nok ikke, at man derudaf kan slutte, at sådan skal alle gøre --- jeg kender også hvert fald et eksempel på, hvordan en præst har slidt sig selv op, fordi han forblev på et sted, hvor der var lutter modstand. Nogle gode råd om, hvad man ikke skal gøre Hvad gik galt, og som jeg havde andel i? Hvilken skole var det, jeg var kommet i? Jeg var for hurtig på aftrækkeren. Tillid er ikke noget, man på forhånd kan regne med, det er noget, der skal fortjenes. Jeg havde for travlt og fik ikke så mange andre med på mine mange absolut gode ideer. Skal du være i en lederposition, må du have folket med dig. Du må give mennesker ejerskab. Ingenting må udføres alene, selvom det er nok så gode initiativer, du sætter i gang. Jeg kommunikerede for dårligt Mine egenhændige og selvrådige, hurtige beslutninger betød, at mistænksomheden bredte sig hvad var det i grunden for en præst, de havde fået? Jeg var såmænd ikke så farlig, men almindelige oplysninger og en medinddragen i beslutninger betyder, at der skabes tillid. Det haster, at mennesker kommer til tro, men jeg var en bulldozer, men måske også en isbryder og jeg må da sige, at der begyndte at ske noget i den kirke, men jeg havde ikke den valgte ledelse med 4 Netværksbladet/ Netværksbladet/

4 Hanne Dalgaard undervisning Bekend dig vej ud i frihed -gennem rette bekendelser og forsagelser En udtalt bekendelse eller frakendelse har en langt større magt i et menneskes liv end man lige skulle tro. Ord HAR magt. Det ved selv den sekulære psykologi. Vi er skabt i Guds billede, og Gud skabte alt ved SIT ORD. Derfor har vores ord også en stor magt, som vi bør være bevidste om. Jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen Forvandling Er du dig bevidst, at DU kan forvandle din nuværende situation og fremtid gennem det du i tro bekender med din mund, eller det du bevidst vælger, fordi du gerne vil fremme Guds rige i dit eget liv? Her er det absolut en fordel at kende sin bibel. Du kan kun kende Guds vilje, hvis du kender Guds Ord. Men kender du Guds vilje, kan du med frimodighed begynde at udtale og proklamere den, og dermed forvente at se det blive manifesteret i dit liv. Det er langt fra altid nok at tænke de rigtige tanker, de må bekendes og udtales med vor mund: for med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man til frelse Rom. 10:10. At bekende, og udtale det man tror i hjertet, har enorm betydning, for det er dét, der frembringer gennembruddet eller forløsningen. Men lige så vigtigt som det er at bekende sig til noget, er det ligeså afgørende at vi frakender eller forsager de tanker, tab, sygdomme eller trends, der ikke kommer fra Gud. Hele kampen foregår i vort sind, hvor vi, så at sige, sorterer, hvad vi vil tage imod, og hvad vi vil stå imod og ikke modtage. Det vi bekender os til, eller accepterer gør vi nemlig os selv til en del af, og det som vil trænge sig på i vores liv som ikke er fra Gud, skal vi aktivt frasige os, for at det ikke skal få adgang og belaste os på alle mulige måder. Stå djævelen imod, så skal han fly fra jer Jak. 4:7, så det flytter sig altså ikke af sig selv, bare fordi vi ikke bryder os om det i vore tanker, men vi må også nogen gange sige fra, med ord frasige os eller forsage det, som vi oplever ikke skal have adgang til vores liv. Faktisk tror jeg, at det er den sidste del her, vi som kristne ofte overser vigtigheden af. Men her kan bl.a. den trosbekendelse vi især fremsiger med mellemrum i folkekirken komme os til hjælp. Grundvig mente, at den var formuleret af de tolv disciple, og den kan i sin nuværende form i hvert fald spores helt tilbage til år 200 e. Kr. Oprindelig anvendt som en dåbsbekendelse, men også siden som en oldkirkelig økumenisk trosbekendelse i det vestlige kirkesamfund. Den rummer netop både en bekendelse til hvad vi tror på, og hvad vi frasiger os, og bringer det frem i vores bevidsthed igen og igen - og det er der brug for: Vi/jeg forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi/jeg tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi/jeg tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, (nu) siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi/jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Udtal den ikke som en magisk religiøs remse, men få den frem i din bevidsthed og udtal den i tro. Den er et nyttigt våben mod mørke tanker, og modgang og styrker troen. Frihed fra synd Er man, eller har man været, fanget af synd, går vejen til virkelig frihed, også gennem ret bekendelse, for det skaber nemlig også en ret tankegang, der er Kristus lig og hviler på sandheden. Det starter derfor altid med, at man bekender klart, at det man har bevæget sig i, ER synd (1. Joh. 1:9). Er bekendelsen halvvejs undskyldt betyder det, at man stadig er åben i sit sind, for hvad det måtte være, og man vil være i fare ved næste fristelse. Specielt over tiden. En udført synd, starter som bekendt altid i tankerne først. Kun det man klart bekender som synd, tager man også klart afstand fra. Døren må lukkes helt, og det sker gennem en klar bekendelse, der hviler på Kristi lov. Ske mig efter DIT Ord Med andre ord, giv respons på Guds ord, eller på et profetisk ord i dit liv, for at processen kan komme i bevægelse. Dengang englen kom til Maria, for at tale om hendes kald til at bære Kristus, gav Maria en nødvendig respons, som Gud ALTID venter på, før han kan komme videre med sine planer for os, hun sagde: ske mig, efter dit ord (højt)! Hendes respons tilbage til Gud, viser en nærværende aktiv attitude af at være overgivet til at gå og gøre Guds vilje. Ikke at vi i egen kraft kan få det til at ske, men vi forstår at Helliånden skal komme over os, og vi går Guds Ord i møde med en tro og forventning på, at det som er talt af Gud, SKAL ske. Har du prøvet at sige: -tak Gud, at alle de ord du har talt til mig i dit Ord, og de profetiske ord jeg har modtaget, skal ske, som du har sagt. Send mig! - Tak Gud, at du elsker mig med en evig kærlighed, at du modtager og vil bruge mig, og djævelens ord om at jeg ikke er værdig eller god nok, er en løgn, der ikke stammer fra dig. (Kend Guds sandhed om dig). - Jeg frasiger mig djævelens væsen, der opererer i utilgivelighed, hævn, konkurrence, smiger, stolthed, misundelse og bitterhed m.m. -Tak Gud, at DIT rige skal komme og DIN vilje skal ske. Jeg befaler mig selv i dine hænder. Ordsp. 18:21 siger: Liv og død er i tungens vold, de der er venner med den, nyder dens frugt (liv eller død). I disse vers kan man da i høj grad få en bevidsthed om, hvor meget magt ord har! Tal tro til dig selv, og tal sandhedsord og bekendelser, der rammer ind i lige din situation, tanker og følelser. Derved baner du vej for et gennembrud i dit eget liv! 6 Netværksbladet/ Netværksbladet/

5 Profil af en kvinde i tjeneste Hanne Grüner Med Gud gennem alt! Jeg øver mig i at høre Guds stemme, og ikke lade mig styre af behovene omkring mig Det gik op for mig, at hvis jeg skulle klare det, måtte jeg bede om hjælp Lige fra barn har jeg oplevet Gud som en virkelighed, og da jeg var 15 år, tog jeg den beslutning, at jeg ville overgive mit liv til Ham. Det blev det bedste, jeg nogensinde har gjort. Jeg har været gift i over 30 år, har 2 dejlige døtre og 4 børnebørn, og er velsignet med mange gode venner. Jeg har altid været meget glad for mit arbejde, men noget der faldt mig svært, var undervisningssituationer rent fagligt eller i kristne sammenhænge, hvor jeg skulle stå overfor en lidt større forsamling. (- noget jeg har oplevet, faktisk er et problem for mange kvinder..) I en del år fungerede jeg meget som tolk i forskellige sammenhænge, og det fik frygten til at forsvinde. Fordi det var taleren, der var i fokus og ikke mig... Da jeg var sidst i fyrrerne skete der forskelligt, som ændrede mit liv, og dermed også mit gudsforhold. Jeg fik en ny tro på, at Gud, - på trods af alle mine nederlag - både kunne og ville bruge mig, - ikke fordi jeg er fantastisk, men fordi Han er! Jeg havde indtil da undslået mig, når jeg blev bedt om at tale, men jeg blev klar over, at jeg måtte være lydig, hvis Gud også ville bruge mig på den måde. Og så snart jeg overgav min vilje til Ham, kom der nogle små vers som en bekræftelse på, at Han som kalder også udruster! Her er noget af det.. Hvad er det Gud gør suverænt, som ingen anden kan, han vælger det som intet er i kvinde og i mand, og hvad vi ikke evner selv det gør Han ved sin Ånd, når du og jeg blir redskaber i denne mesters hånd. Har du mismodigt set dig selv med mangler og med fejl, så se på Ham, i stedet for at se dig i et spejl, for kun når du får rettet blikket rigtigt ind på Ham, erfarer du en kærlighed, som dækker al din skam.. Men... I Efteråret 2010 blev jeg helt uventet konfronteret med en dødelig sygdom. Ret afkræftet efter en operation, måtte jeg beslutte, om jeg ville gå med til en meget skrap kemokur, som var eneste behandlingsmulighed. Efter nøje overvejelset gav jeg mit samtykke, og nu fulgte et langt og svært sygdomsforløb, hvor året 2011 var een lang kamp og den sværeste tid i mit liv. - Og selvom jeg ikke mistede troen eller håbet, så mistede jeg ind imellem modet... På et tidspunkt var jeg ved at give op. Hvor var jeg elendig... håret var faldet af, ingen appetit, bare kvalme og opkastninger, svimmelhed,vægttab, og tårer som bare løb.. Og dertil kom de utallige indlæggelser på grund af høj feber og med bunker af antibiotika i.v. Det gik op for mig, at hvis jeg skulle klare det, så måtte jeg bede om hjælp! 4 veninder, som alle havde kendt mig i mange år, lovede at besøge mig 1 time om ugen, så hver dag kom der een forbi, da min ene datter, som bor i nærheden, også besøgte mig flere gange om ugen. Mange andre viste kærlighed og omsorg på forskelllige måder. Dog klarede jeg kun at se de allernærmeste, da jeg havde så dårligt. Min søster Brita var på det tidsunkt temmelig syg af kræft, og vi talte alvorligt om, hvem der mon ville dø først, for det kunne lige så godt blive den ene som den anden.vi havde jo planlagt efter, at jeg ville være der, når hun skulle dø, men det gik heller ikke som håbet. Hun døde på Hospice, mens jeg var indlagt i isolation på Rigshospitalet. Men andre var hos hende den sidste tid. Hun er nu hjemme hos Gud, mens jeg oplever, at Gud har sparet mit liv i denne omgang. Jeg takker Ham for det, og jeg tror, Gud stadig har en plan med mig, for ellers ville jeg bestemt ikke have været her! I en årrække, inden jeg blev sat til side, var jeg leder af Aglow København, og der er jeg nu tilbage. Jeg har nogle fantastiske medarbejdere, og de kørte jo alting perfekt, mens jeg var væk. Det anede mig nok, at jeg ikke er uundværlig! Aglow er et verdensomspændende kvindearbejde som startede med 4 kvinder i USA for 45 år siden, og nu hvert år når ud til 17 millioner mennesker over hele verden! Det kan man kun begejstres over! Vi er utrolig mange kvinder som i aglow har fået både træning, undervisning og indre lægedom, som har givet en frimodighed til at bruge de gaver, Gud har givet os hver især. Efter udrejseforbud i flere år, har jeg lige været i Florida til en international konference. Det er altid en inspirerende og dejlig oplevelse, og jeg er dybt taknemmelig over igen at være en del af dette store vidunderlige fællesskab. På trods af at være blevet diagnostiseret med Parkinson, en fremadskridende hjernelidelse, er jeg nu i stand til at klare mig selv, - hjulpet af medicin og træning. Mit tempo er blevet langsommere og kræfterne mindre, men jeg ved at Gud har kaldet mig til en omsorgs/hyrdetjeneste. Der er mange, som kommer til en tår kaffe og deler liv. Jeg lytter mere nu end før, jeg blev syg. Jeg skriver også en del. For tiden sætter jeg bibelske beretninger på rim, og det er meget mere underholdende end TV, så mit fjernsyn har nu haft pause i 3 måneder! - Og hvilken velsignet fred! Og så sidst men ikke mindst øver jeg mig i at høre Guds stemme, og at gøre det som Han ønsker, og ikke lade mig styre af behovene omkring mig. Og jeg er så taknemmelig over, at ALLE TING SAMVIRKER TIL GODE FOR DEM SOM ELSKER GUD, så intet af hvad jeg har været igennem er spildt! Jeg elsker Ham, fordi Han elskede mig først. For nylig da jeg læste salme 30, inspirerede den mig til en lille sang, for jeg synes denne salme beskriver det, jeg har gennemlevet: Herre, min Gud, jeg lovpriser dig! Op fra dybet Du løftede mig, Du satte min fod på det faste fjeld, Herre jeg jubler af hele min sjæl. Herre, min Gud, jeg lovpriser dig! Livet gav Du tilbage til mig. Aftenens gråd bliver glæde ved gry Herre jeg takker for livet på ny! Herre, min Gud, jeg lovpriser Dig! Sørgedragt har Du fjernet fra mig, glæde i stedet du hyller mig i, Herre, Din nåde er aldrig forbi... Født i 1949 og opvokset i præstehjem i Thy. I 1972 uddannet sygeplejerske fra Diakonissestiftelsen, bosat i Kbh., alene siden år 2000 tidligere aktiv sygeplejerske i omtrent 40 år, nu førtidspensionist p.g.a. sygdom 8 Netværksbladet/ Netværksbladet/

6 Maria Hallman Sverige Det meste at det jeg skriver om, er noget jeg selv har gennemlevet Maria Hallman, Sverige, har levet et spændende og også udfordrende liv, både i tjenesten og privatlivet. I dag arbejder hun indenfor TV i norden og er især optaget af de kristne værdier og bibelens kvinderolle som hun taler meget lige på om i forhold til den tid vi lever i, og med et ønske om at vi som kristne kvinder må skille os ud i forhold til verdens kvindeskik : -Skal vi stikke hovedet i sandet og lade som om alt er ok, eller skal vi vove at se virkeligheden i øjnene? Sandheden om os kvinder, efter min mening, er at vi har mistet vores bibelske identitet og blevet tilhængere af verden. Mange kvinder forlader deres mand og børn for at følge deres egen vej i livet. Et ubibelsk kvindeligt imperium baseret på sekulær feminisme, har sneget sig ind i kirkerne. Hvornår kommer vi kvinder til at vågne op fra dette? Vi burde sætte foden ned og sige, hertil og ikke længere! Mange kvinder kunne have brug for at omvende sig og bede Jesus, sin mand og børn om tilgivelse? Der findes en bibelsk vej, men vil man følge Guds Ord? Tænk, hvis det kom til at koste ens karriere eller omdømme, og sætter spørgsmålstegn ved vores selvoptagne nu er det altså min tur attitude! Man spørger sig selv, om det er muligt at bryde denne onde cirkel, som man er faldet i, efter de sidste generationer af oprør og frafald fra den bibelske model? Idag kan man leve præcis som man selv vælger. Ve den, som sætter fingeren på og forsøger at sætte grænser. Idag kan kvinder kile sig ind og overtage en kirkeledelse, selv om hun ikke selv er leder, eller gøre sig til hoved over manden, eller komme i upassende beklædning som et sexobjekt til gudstjenester og møder. Eller optræder med en karakter af misundelse og jalousi mod alle både i kirken og på arbejdspladsen. Man mister tålmodigheden med sin familie, skændes og råber af sine børn og mand. Sexlivet og kærligheden forsvinder langsomt i takt med at man begynder at sætte spørgsmålstegn ved sit ægteskab. Skilsmisse blandt kristne familier stiger med skræmmende tempo. Det bliver også mere almindeligt med abort, pornografisk afhængighed, pille-og alkoholmisbrug i kirkerne. Verdslighed har fået sin indflydelse i kirken, og helt normale kvinder vender sig pludselig til det unormale, det lesbiske, utugt og utroskab. Indre tomhed og meningsløshed giver mere og mere plads for materialisme og man ender snart i en trædemølle af konstant at skulle flere og flere gadgets og nye oplevelser. Vi kunne føje mange flere ting til denne liste... Findes der da ingen løsning? Jo, for i bund og grund handler det om manglende kundskab om hvad Guds Ord siger. Man ved ikke så frygtelig meget om, hvad Skriften siger, og det lille man ved, ved man på grundlag af hvad en anden har sagt og udtalt! Man læser ikke selv Guds Ord længere. Og hvis det man læser fra Guds Ord ikke lige passer ind i ens karriereplaner eller livsstil, finder man nogle bibelord, der kan understøtte ens kødelige liv. På den måde gør man oprør mod Guds Ord med et skuldertræk og mener at bibelens radikale kristendom er fra oldtiden og umulig at leve efter i dag. Kommer der siden modgang og sygdom giver man Gud skylden og spørger, hvorfor lige mig? Jeg ved, at mine holdninger opfattes som radikale og udfordrende, meget af det går jo på tværs af det, som ellers er på mode i dag. Men jeg har, sammen med tusindvis af andre kvinder, besluttet mig for at gøre oprør mod det, som jeg mener er imod den bibelske kvindes vej. Marxisme, kommunisme og den socialistiske, humanistiske tænkemåde, har drevet kvinden ud i en ydmygelse og har krænket hende i årtier. NU synes vi, at det må stoppe. Vi vil underordne os ledelsen i menigheden, vore egne mænd, og være mødre derhjemme og se til, at de oplever fred og ro. Jeg vil ikke længere klæde mig som en skøge, men anstændigt som en dronning. Jeg vil se til at hele min familie kommer i kirke om søndagen og tilbeder Jesus Kristus og giver mit tiende og offer. Jeg har studeret bibelen gennem 40 år og kvinden i bibelen er min store interesse. Det meste af hvad jeg skriver om, er noget jeg selv har gennemlevet, og jeg ville ønske at du kunne slippe for at gøre de samme fejltagelser som jeg selv har gjort. Jeg kan forvisse dig om, at Guds Ord i Gamle og nye testamente ikke er selvmodsigende. Der er en rød tråd gennem alt Guds Ord og det er, at kvinden er en medhjælper til manden. I selve skabelsen har Gud nedlagt omsorgen for både mand og børn, uanset temperament, kultur og livsvilkår. Selv Maria Hallman: Jeg ved at mine holdninger kan opfattes som radikale og udfordrende, meget af det går jo på tværs af det som ellers er på mode i dag om der findes 153 kvindenavne og mandenavne i bibelen, betyder det ikke, at kvinden er mindre værd. Det har været en djævelsk løgn siden slangen i Edens have. 1 Mos. 1:27,31; Gud skabte manden og kvinden i SIT billede og Gud så at alt, hvad han havde gjort var - såre godt. Om man er mand eller kvinde, dreng eller pige, er vi højt elsket og værdsat i Guds rige. Men, vi har forskellige opgaver og love at følge. Læs fx disse vers og lad dem forvandle sit sind, de omhandler det, jeg her har været inde på, Rom.12:1,2) 1. 1 Pet. 3:3,5 Jeres skønhed skal ikke være i det ydre, såsom flettet hår, guldsmykker eller smukke klæder, men i hjertet, det skjulte menneske, med en sagtmodig og stille ånds uforgængelige skønhed, som er meget værd i Guds øjne. For det var sådan, de hellige kvinder, der håbede på Gud, i sin tid smykkede sig, idet de underordnede sig under deres mænd Kor. 7:10: De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11 men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand 3. 1 Tim.2:9-15, Ligeledes vil jeg, at kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt, deres pynt skal ikke være kunstfærdige håropsætninger og guld eller perler eller dyrt tøj, v10 men gode gerninger, som det sømmer sig for kvinder, der vedkender sig deres gudsfrygt Tit. 2:3-5; ligeledes at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode, så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn, til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot. Prøv at læse disse bibelvers med et åbent hjerte, så vil de blive til velsignelse og liv for dig. Husk, at det er ikke Guds Ord, der skal tilpasses efter vor livsstil, men vores livsstil, som skal tilpasses efter Guds ord. Maria Hallman er svensk, er 60 år og har været gift med Stefan Hallman i 27 år. Sammen har de adopteret Jonathan og David fra Rusland. Maria har en teologisk uddannelse fra: Faith School of Theology, USA Hun er desuden forfatter til bogen Homosexualitet er synd. Hun har siden 2000 arbejdet med kristen TV; værdikanalen, TV Visjon Norge, og Kanal10 (Sverige) og Asien. 10 Netværksbladet/ Netværksbladet/

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere