Handlingsplan for øget gennemførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for øget gennemførelse"

Transkript

1 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

2 1. Opnåede resultater i 2008 og målsætning for Nedenfor skal skolen angive oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start. Der angives den historiske udvikling det eksisterende måltal (jf. handlingsplanen for 2008) og resultatet for Skolen skal på baggrund af analysen af udfordringerne og evalueringen af resultaterne for 2008 fastsætte de fremtidige måltal for 2009 og 2010, jf. afsnit 2. Opnåede resultater i 2008 og målsætning for Historisk udvikling Mål og resultat 2 Fremtidige mål* Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start måltal 2008 resultat måltal måltal** Grundforløb under ét Hovedforløb under ét * Inkl. effekten af evt. indsatsaftale ** Kan revideres i 2009 Såfremt skolen søger om finansiering af et ekstra indsatsområde, skal der nedenfor angives et måltal for nedbringelse af afbrud uden omvalg inkl. medfinansiering. Måltal 2009 og 2010 på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet* måltal måltal** Grundforløb under ét Hovedforløb under ét * Inkl. effekten af evt. indsatsaftale ** Kan revideres i Målt på 3. og 4. kvartal 2007 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2007 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2005 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2006 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2008 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2008 og 1. og 2. kvartal Målt på 3. og 4. kvartal 2009 og 1. og 2. kvartal 2010

3 Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for Grundforløb: Redegørelse for omfanget af målopfyldelse for handlingsplanen Uddannelsescenter Herning opgjorde i handlingsplanen for 2008 sine måltal i procent. Det var her en målsætning, at afbrud i status 6 skulle falde fra ca. 29% i 2007 til ca. 26% i 2008 og til ca. 22% i Dette ville svare til et afbrud på ca. 360 elever i Resultatet for 2008 er blevet 315 elever. I forhold til 2007, hvor frafaldet uden omvalg var på 399, er der således reelt sket en forbedring på 84 elever. Måltallet var for 2008 sat til 360 (26%), så der er altså tale om en væsentlig forbedring også i forhold til måltallet. Reelt nåede vi således ned på næsten 22%, der afbryder uden omvalg, allerede i 2008 og ikke som forventet i Hovedforløb: I hovedforløbene havde vi forventet et stort set uforandret frafald. I 2007 havde frafaldet i hovedforløbene været 6,77%. I erkendelse af at skolen vanskeligt kunne påvirke frafaldet i hovedforløbene, satte vi derfor det mål, at vi skulle regne med et frafald på 6,75% i Det svarede elevmæssigt til, at frafaldet for 2008 ville blive 57. Resultatet var noget bedre end forventet, idet frafaldet kun blev på 41 elever, svarende til 5,1%. Konklusion: Både på grundforløb og på hovedforløb har skolen opnået en væsentlig forbedring i forhold til det måltal, der var opstillet for Effekten på de enkelte indsatsområder. I handlingsplanen for 2008 opstillede Uddannelsescenter Herning følgende særlige indsatsområder fordelt på elevgrupper: 1. Færre elever skal falde fra ved starten af uddannelsen. Frafaldet er særligt stort i de to første måneder efter start.

4 2. En større andel af kvinder skal gennemføre de første 6 måneder af deres uddannelse. I alt er 34% af kvinderne faldet fra, inden der er gået 6 måneder. Det gennemsnitlige frafald for samtlige elever er godt 28% 3. Antallet af frafaldne elever på de merkantile uddannelser skal nedbringes. I alt 66 ud af total 262 er faldet fra uden omvalg inden de første 6 måneder 4. Antallet af frafaldne på hovedforløbet bør bringes ned, selv om skolen ikke umiddelbart kan påvirke frafaldet i praktikdelen, hvor frafaldet er langt det største Resultatet på de 4 ovennævnte områder kan ses af efterfølgende: 1. Færre elever skal falde fra ved starten af uddannelsen Frafaldet kan ses ud af følgende tabel: Afbrud uden omvalg 2005/2006 (2006) 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) Status 2 8,88% 10,64% 7,23% Status 6 24,52% 28,87% 22,12% Som det ses, er det lykkedes at få bragt frafaldet betragteligt ned de to første måneder. Og dette resultat har øjensynligt haft en positiv effekt på det samlede frafald. Forklaringerne hertil er flere, men især vil vi pege på den positive effekt af følgende: a) Konsekvent anvendelse af indslusningssamtaler, hvor eleven i samråd med forældre og kontaktlærer/vejleder vælger den rette grundforløbspakke b) På alle indgange er der gennemført 14-dages introforløb, hvor der også er blevet afholdt dansk- og matematiktests. PAS-testen er blevet anvendt af alle indgange og med særdeles godt resultat på det merkantile område c) På enkelte indgange er der på forsøgsbasis gjort en særlig indsats vedrørende afdækning af læringsstile og en indsats vedrørende lærernes konstruktive brug af denne viden 2. En større andel af kvinder skal gennemføre de første 6 måneder af deres uddannelse Frafaldet kan ses ud fra følgende tabel:

5 Afbrud uden omvalg 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) Status 6 34,28% 27,62% Som det ses af tabellen, er det lykkedes at nedbringe antallet af kvinder, der afbryder uden omvalg. Forklaringerne hertil er også flere: a) Der har været en øget fokusering på kontaktlærerens rolle i forbindelse med fastholdelse af eleverne i de enkelte uddannelser b) Der har været en øget fokus på, at der er uddannelser, hvor man ikke pr. automatik kan komme videre i forløbet på grund af ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne Overordnet er det på længere sigt et mål, at kvinderne ikke afbryder i væsentligt større omfang end mændene. Dette langsigtede mål er endnu ikke nået, idet mændene også har reduceret deres frafald fra 24,74% i 2007 til 18,10% i Det er således ikke lykkedes at nedbringe forskellen mellem de to gruppers frafaldsbillede. 3. Antallet af frafaldne elever på de merkantile uddannelser skal nedbringes Frafaldet kan ses af følgende tabel: Afbrud uden omvalg 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) Antal optagne elever Afbrudte Der er således sket et betragteligt fald i antallet af afbrudte. Antallet af optagne elever er stort set det samme på de to år, men 27 elever færre er faldet fra. Eller udtrykt med andre ord: En hel klasse er ikke forsvundet fra uddannelsen i løbet af 2008 set i forhold til året før. Forklaringerne herpå er flere: a) Der har været øget fokus på kontaktlærerens rolle, således at der hurtigt er blevet reageret, hvis der har været tegn på, at en elev har overvejet at forlade uddannelsen b) Der har været betydelig fokus på skole- og undervisningsmiljøet

6 c) Effektiv brug af PAS-testen 4. Antallet af frafaldne på hovedforløbet bør bringes ned Skolens sidste indsatområde i forbindelse med handlingsplanen fra 2008 var et håb om, at det ville være muligt at nedbringe frafaldet i hovedforløbet. Vi havde forventet, at det ville blive svært, idet det var skolens erfaring, at langt den største del af frafaldet ikke foregik på skoledelen men på praktikdelen. Derfor regnede vi med, at der på dette område skulle tænkes langsigtet, således at man måske i løbet af 3-5 år kunne få frafaldet ned under 5%. I 2007 var frafaldet på 6,77%. Tallene viser imidlertid, at det er gået langt bedre end forventet. Frafaldet uden omvalg er i 2008 opgjort til 41 elever, hvilket svarer til en frafaldsprocent på 5,1%, altså et niveau som vi først havde forventet om 3-5 år. Forklaringerne herpå er flere: a) De lokale uddannelsesudvalg har i særlig grad haft fokus på frafald. På hvert møde i de lokale uddannelsesudvalg har der derfor været drøftet følgende: - Aktuelle frafaldstal - Frafaldsårsager - Elev-virksomhedsforholdet - Muligheden for tidlig indgriben og mægling b) Beskæftigelsessituationen har i opgørelsesperioden været særdeles god. Der har simpelthen været brug for de unge. Øvrige forhold. Det kan være svært præcist at sætte ord på, hvad der har virket, men skolen har en lang bruttoliste (se handlingsplanen for 2008) på indsatser, som den enkelte afdeling kan vælge ud fra, når der skal tages initiativ til at fastholde eleverne. Ud over ovennævnte initiativer, der skønnes at have haft en særlig betydning, har der i de enkelte afdelinger været benyttet en bred vifte af indsatser. Det er en klar fornemmelse, at det væsentligste bidrag til at fastholde eleverne i uddannelserne har været den generelle opmærksomhed, som alle skolens medarbejdere har haft på fastholdelsesproblematikken.

7 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer. Indledningsvist skal det noteres, at Uddannelsescenter Herning ser meget dystert på udviklingen i antallet af afbrud på status 6 de kommende år. Udfordringen går reelt på at begrænse stigningen i antallet af afbrud mest muligt. Det forekommer i hvert fald urealistisk, at antallet af afbrud vil kunne formindskes i den situation, som Danmark befinder sig i lige nu. På nuværende tidspunkt februar 2009 kan vi konstatere, at antallet af afbrud på hovedforløbene allerede har oversteget resultatet for skoleåret 2008/2009 (48 på nuværende tidspunkt i 2009 imod 41 i hele 2008). Dette hænger sammen med den voldsomme økonomiske recession, der ramte Danmark fra omkring oktober 2008, og som i særdeleshed har ramt hårdt i de kommuner, hvor vi primært får vore elever videre i en praktikaftale. Den kraftige økonomiske recession kan også allerede føles på grundforløbene, idet det er blevet meget svært at få eleverne placeret i hovedforløbene. Antallet af afbrud er på nuværende tidspunkt i 2009 væsentlig større end forventet. Fortsætter denne udvikling med samme kraft, vil det blive meget svært at nå det reviderede måltal, vi har sat os for Det betyder også, at det på nuværende tidspunkt er helt umuligt at sige noget realistisk om måltallet for 2010, hvorfor vi har sat samme måltal som for 2009, idet det er skolens intention at gøre en solid indsats for at holde antallet af afbrud så lavt som muligt. Den økonomiske recession kan vi som skole intet gøre ved. Men vi har en række erfaringer med at sænke frafaldstallet, og vi har en viden om de elever, der er søgt ind på uddannelserne, og disse erfaringer og denne viden vil vi forsøge at bruge bedst muligt. I det følgende gives en redegørelse for de særlige udfordringer, som Uddannelsescenter Herning har med hensyn til frafaldsmønstre, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de falder fra, og hvorfor de falder fra. Dette sker med afsæt i en karakteristik af: Skolens tilgang Overgangen mellem grund- og hovedforløb Elevsammensætningen Uddannelsesudbud Udviklingen i tilgangen Tilgang 2006/ / /2009 (skøn) 2009/2010 (skøn) Grundforløb Hovedforløb

8 Skolens tilgang af elever til grundforløbene forventes for skoleåret 2008/2009 at falde, idet der er sat begrænsninger på optaget til visse uddannelser. Overgangen fra grund- til hovedforløb Som det ses af ovenstående tabel var der et fald i antal elever, der gik fra grundforløb til hovedforløb fra 2006/2007 til 2007/2008. På grund af den økonomiske recession forventes dette antal at falde yderligere i 2008/2009. Vi forventer, at maksimalt 750 vil gå fra grundforløb til hovedforløb. I 2009/2010 forventer vi, at faldet i overgangen fra grundforløbene til hovedforløbene vil fortsætte. I 2008/2009 var der relativt gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed frem til oktober 2008, men på nuværende tidspunkt har vi svært ved at se, at en lignende positiv periode vil kunne genfindes i 2009/2010. Elevsammensætningen Skolens elevsammensætning beskrives i det følgende ud fra følgende variable: Køn Alder Etnicitet Uddannelse Uddannelsesudbud Hovedforløb specifikt Køn: 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) Kvinde 598 (43,27%) 601 (42,21%) Mand 784 (56,73%) 823 (57,79%) Som det ses af ovenstående tabel blev tilgangen af elever kønsfordelingsmæssigt mere skæv i 2008 end året før. Der har generelt været en øget elevtilgang på 42, men denne øgede tilgang har stort set kun været en øget tilgang af mænd, nemlig på 39. Dette afspejler formentlig, at der på en række uddannelser, hvor kvinder traditionelt har udgjort en stor andel, er indført begrænsninger i optaget. Kvinderne har formentlig søgt andre uddannelser, der traditionelt henvender sig til kvinder, f.eks. SOSU området og HF. Alder: Kvinde Kvinde Mand Mand Alder 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) 2006/2007 (2007) 2007/2008 (2008) (35,38%) (33,94%) (52,17%) (56,87%) (18,56%) (21,63%) (17,35%) (18,35%) (26,09%) (21,96%) (13,27%) 76 - (9,23%) (20,07%) (22,46%) (17,21%) (15,55%) Total (100%) (100%) (100%) (100%)

9 Den mest klare udvikling i elevsammensætningen set på alder er, at helt unge mænd altså mænd der endnu ikke er fyldt 18 år i 2008 udgør en betydelig større del end i Dette giver uden tvivl skolen en række nye udfordringer, idet vi ved, at netop denne elevgruppe totalt set afbryder mere end andre - enten med omvalg (13,46%) eller uden omvalg (16,03%). Uden omvalg falder de faktisk mindre fra end andre mænd. Modsat springer de i meget høj grad over i andre uddannelser, hvilket naturligvis giver skolen et planlægningsproblem. Når denne elevgruppe måske i særlig høj grad afbryder med omvalg, afspejler det formentlig det forhold, at mange har haft mulighed for at gå direkte ud i praktik hos en mester, fordi de økonomiske konjunkturer i skoleåret 2007/2008 var særdeles gode, og der derfor blev efterspurgt ung arbejdskraft. Etnicitet Indvandrere og efterkommere af indvandrere udgør ca. 8,5% af samtlige elever, hvilket stort set svarer til gennemsnittet af indvandrere i Danmark. Etnicitet er således ikke i sig selv et Uddannelsescenter Herning problem. Ser man på afbrud har vi imidlertid følgende billede: Køn Herkomst Afbrud status 6 Kvinde Dansk Efterkommer Indvandrer 29,06% 14,29% 17,54% Kvinde total 27,62% Mand Dansk Efterkommer Indvandrer 17,34% 27,27% 30,77% Mand total 18,10% Blandt kvinder har danske kvinder et markant større frafald uden omvalg end både efterkommere og indvandrere. Hos mændene er det omvendt. Her har danske mænd et markant mindre frafald end efterkommere og indvandrere. Og de har også relativt set et markant mindre antal omvalg end efterkommere. Der startede ca. 50 mænd med betegnelsen efterkommere og indvandrere i 2007/2008. Selv om dette tal altså ikke er specielt stort, så ligger der uden tvivl her en udfordring for skolen. Især mandlige efterkommere falder her i øjnene, fordi de enten afbryder eller vælger om i et helt abnormt stort antal. Helt nøjagtig 55% foretager et omvalg eller falder fra inden 6 måneder fra start. Uddannelsescenter Herning er derfor gået med i Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets projekt med titlen Fastholdelseskaravanen, som netop har til formål at sikre flere med anden etnisk baggrund end dansk en færdig uddannelse. Der er således her allerede sat en indsats ind med støtte fra EU-midler. Uddannelse Det er i statistikken til en vis grad muligt at sammenligne elevernes afbrud med deres karakterresultat fra 9. klasse.

10 Dette kan ses af følgende tabel: Køn Karakterresultat fra 9. klasse (13-skala) Total Kvinde - - 7,5 (lavt gennemsnit) 39,43 % - 7,5-8,5 (middel gennemsnit) 17,30 % - 8,5 - (højt gennemsnit) 7,82 % - Uoplyst/ukendt 35,44 % Kvinder hovedtotal 100 % Mand - - 7,5 (lavt gennemsnit) 50,06 % - 7,5-8,5 (middel gennemsnit) 19,44 % - 8,5 (højt gennemsnit) 5,22 % - Uoplyst/ukendt 25,27 % Mænd hovedtotal 100 % Selv om der er en ret stor andel uoplyste/ukendte karaktergennemsnit, er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af samtlige mænd har under 7,5 i gennemsnit fra folkeskolens 9. klasse. Selv om mange kvinder også hører til i denne kategori, er der dog klart færre. Ses fordelingen på indgange, så er andelen af elever med lav gennemsnit fra folkeskolen meget stor inden for følgende indgange: Indgang Andel med lavt gennemsnit (- 7,5) Håndværk og teknik 56,25 % Bygge og anlæg 56,16 % Mekanik, transport og logistik 55,29 % Service 51,85 % Det merkantile område 43,98 % Teknologi og kommunikation 39,38 % Samtlige indgange 45,58 % Der er fire indgange, hvor elevernes indgangsniveau rent karaktermæssigt ligger lavt. Det giver generelt også mange omvalg på især områderne Håndværk og teknik, Service samt Mekanik, transport og logistik. Det lave karakterniveau ved indgangen synes at indikere et problem i forbindelse med fastholdelse en udfordring der bør ses nærmere på. Det er øjensynligt ikke en farbar vej at prøve at få disse elever ind i uddannelserne via praktikvejen. Det forholder sig nemlig således, at elever med lav karaktergennemsnit fra 9. klasse i markant mindre grad følger praktikindgangsdelen, hvilket formentlig skyldes, at de sorteres fra i praktikvirksomhederne. Der er dog den alternative mulighed, at de i mindre grad er fokuseret på at bruge den mulighed, men her mangler vi viden. Uddannelsesudbud Frafaldet på de enkelte indgange er ret forskelligt. Følgende tabel sammenfatter situationen: Indgang Afbrud status 6 i antal Afbrud status 6 i procent Teknologi og kommunikation 36 22,50 % Teknologi og kommunikation praktik 5 11,11 %

11 Bygge og anlæg Bygge og anlæg praktik Håndværk og teknik Håndværk og teknik praktik Mekanik, transport og logistik Mekanik, transport og logistik praktik Service Service praktik Det merkantile område Det merkantile område praktik ,23 % 7,64 % 28,13 % 15,33 % 22,35 % 36,36 % 38,27 % 37,04 % 14,66 % 12,77 % Hovedtotal ,12 % Som det ses af tabellen, er det service-indgangen, der har det helt store frafald. Faktisk ligger frafaldet her totalt set på 134 eller over 40 % af samtlige. Frafaldet ligger meget klart placeret efter status 5 og er altså registreret i status 6. Selv om der nu er indført begrænsning på indtaget af elever, synes der at være en udfordring her. Tallet er simpelthen for stort. Hovedparten af disse elever er kvinder, der, nu hvor service indgangen er blevet begrænsningsområde, må søge over i andre indgange eller andre uddannelser. Umiddelbart må det forventes at lægge et pres på et andet område, der traditionelt har haft mange kvinder, det merkantile område. Set i lyset af, at det ikke er lykkedes at formindske afstanden mellem mænds og kvinders frafald, synes der således at være en udfordring for skolen at få flere kvinder til at gennemføre den uddannelse, de har valgt. Endvidere er der stadig et numerisk ret stort frafald på det merkantile område, Teknologi og kommunikation og Bygge og anlæg. På disse områder er der stadig udfordringer. Og så er der kommet en ny udfordring til: et numerisk stort frafald på Håndværk og teknik praktik. Det relativt store antal afbrud på Teknologi og kommunikation vil i lighed med Service også mere eller mindre automatisk blive bragt ned, idet der fra 2008 er indført begrænsninger i optaget på mediedelen. Bygge og anlæg har også et ret stort numerisk frafald. En meget stor del af dette må dog henføres til, at mange elever har fået en praktikplads i en virksomhed, idet det har været let at få en sådan frem til oktober På Håndværk og teknik viser det sig endvidere, at af de 9 elever (mænd), der er faldet fra i forbindelse med skole-indgangen, er alle på nær én under 18 år. Da vi også ved, at netop på Håndværk og Teknik findes der mange elever med et lavt karaktergennemsnit fra folkeskolens 9. klasse, ligger der også en udfordring her. Hovedforløb Udviklingen i afbrud på hovedforløb har været positiv, idet antallet af afbrud er faldet markant. Imidlertid er der et par tal, der er bemærkelsesværdige. For det første viser det sig, at efterkommere og indvandrere har forholdsvist svært ved at komme ind på hovedforløbene, idet kun godt 4% af samtlige elever, der er på hovedforløbene har en anden etnisk baggrund end dansk. På grundforløbene udgør de 8,5%.

12 Ses der på de elever, der afbryder deres uddannelse, er ingen mandlige efterkommere eller indvandrere faldet fra. Hos kvinderne er der ingen afbrud blandt efterkommere, mens der er et forholdsvist stort antal afbrud blandt kvindelige indvandrere. Tallene er dog små, så selv et enkelt afbrud kan vægte ret tungt. Konklusionen er, at der er for få efterkommere og indvandrere, der kommer ind på hovedforløbene, men når de først er kommet derind, så forekommer de generelt mere stabile end elever med en etnisk dansk baggrund. For det andet viser tallene, at afbruddene på hovedforløbene falder forholdsvist tungt på tre områder. Af de i alt 41 elever, der afbrød deres uddannelse i hovedforløbene, kommer 11 fra Håndværk og teknik, 10 fra Bygge og anlæg og 9 fra Det merkantile område. Disse tre indgange bør der selvfølgelig være ekstra fokus på, hvis antallet af afbrud på hovedforløbene skal yderligere ned. Den danske økonomi har i de sidste måneder af 2008 været udsat for en voldsom opbremsning, og det er derfor skolens opfattelse, at den økonomiske recession, vi nu kan se, medfører, at antallet af afbrud på status 6 i hovedforløbene vil stige ret kraftigt. Indsatsen for at holde afbruddene nede vil dog fortsætte, idet de initiativer, der blev beskrevet i handlingsplanen for 2008, vil blive fortsat. Skolens udfordringer: Der er således en del udfordringer, men den største af dem alle den økonomiske recession kan skolen dog intet gøre ved. De øvrige udfordringer er af forskellig karakter. På de områder, hvor der er indført begrænsninger i optaget, vil problemerne delvist løse sig selv. Resten vil kunne danne grundlag for en særlig indsats enten af specifik karakter eller af mere generel karakter. Udfordringerne kan derfor opstilles således: Flere kvinder skal fastholdes i uddannelse Flere unge mænd (under 18 år) skal fastholdes i de uddannelser, de har valgt Mænd af indvandrere og især efterkommere falder fra grundforløbene eller vælger i meget stor stil om. (Skolen er gennem Fastholdelseskaravanen bundet til en indsats her) Mænd med et lavt karaktermæssigt niveau fra folkeskolens 9. klasse synes mere udsatte for at falde fra uddannelsen end elever med højere niveau Der er stadig et numerisk stort frafald på Det merkantile område, Teknologi og kommunikation og Bygge og anlæg Der er stort numerisk frafald på Bygge og anlæg praktik, selv om de udgør en forholdsvis lille del af samtlige i denne uddannelsesretning Service-indgangen er skolens store problem, men her er pr indført begrænsninger i optaget. Et meget stort frafald i 2007/2008 vil således forsvinde af sig selv i 2008/2009 Især tre hovedforløb tegner sig for en meget stor del af samtlige afbrud i hovedforløbene

13 Ud over disse udfordringer bør der arbejdes videre med at forsøge at holde antallet af frafald nede de første 2-3 måneder. Skolen har ud fra dette valgt at udpege følgende områder som specielle indsatsområder - se nedenfor. 3. Særlige indsatsområder i 2009 Uddannelsescenter Herning har ud fra ovenstående udvalgt sig følgende indsatsområder: Indsatsområde 1 a) Beskrivelse af problemstillingen Der er konstateret et forholdsvist stort frafald blandt mænd af indvandrere og efterkommere. Samtidig kan det konstateres, at forholdsvis få fra denne gruppe kommer ud i hovedforløbene, selv om de faktisk er meget stabile her b) Målgruppe Særlig fokus på gruppen af mænd blandt indvandrere og efterkommere c) Initiativer Uddannelsescenter Herning er projektskole i Fastholdelseskaravanen - et projekt under Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet. Her er de enkelte initiativer nærmere fastsat efter aftale, bl.a. en særlig uddannelse af kontaktlærere d) Effekt At fastholde en større andel af denne gruppe i grundforløbene og en ambition om at få flere ind i en praktikplads. Der er ikke i Fastholdelseskaravanen sat specifikke måltal på effekten, men det er Uddannelsescenter Hernings ambition at halvere frafaldet og antallet af omvalg på grundforløbene og hæve andelen på 4,5% i hovedforløbene til ca. 7% i projektperioden e) Varighed Frem til og med afslutningen på skoleåret 2009/2010 Indsatsområde 2 a) Beskrivelse af problemstillingen Kvinderne har et relativt stort antal afbrud. Det ligger på grundforløbene på ca. 27%, hvor gennemsnittet for samtlige elever på skolen er 21%. En betydelig del af denne forskel vil fra og med august 2008 automatisk gå ned, idet der er indført begrænsning på optaget på en række uddannelser, der traditionelt søges af kvinder. Det er imidlertid et ønske, at der i lighed med handlingsplanen for 2008 fortsat er fokus på netop kvindernes afbrud b) Målgruppe Kvinder

14 c) Initiativer - Øget fokusering på kontaktlærerens rolle i forbindelse med at fastholde kvinder på uddannelserne - Øget fokus på skolehjemselevers behov for støtte - Fastholdelsesprocedure med særlige vilkår for socialt udsatte d) Effekt Kvinders afbrud fra uddannelserne skal gå fra ca. 27% til ca. 21% e) Varighed Gælder for handlingsplan 2009 Indsatsområde 3 a) Beskrivelse af problemstillingen Unge mænd (under 18 år) og mænd med lavt karaktergennemsnit fra folkeskolen falder i højere grad fra grundforløbene end elevgruppen som helhed. b) Målgruppe Mænd under 18 år og mænd med lavt gennemsnit fra folkeskolen c) Initiativer - Sikre at eleverne kommer ind i udvidede vejledningsforløb - Sikre at de almene kompetencer højnes ved at gøre fagene dansk og matematik obligatoriske - Sikre at der også gennemføres obligatoriske ordblindetests i kompetenceafklaringsforløbet d) Effekt Sænke frafaldet for denne gruppe til samme niveau som for øvrige mandlige elever e) Varighed Frem til og med afslutningen på skoleåret 2009/2010 Indsatsområde 4 a) Beskrivelse af problemstillingen Der er et numerisk ret stort antal afbrud på De merkantile uddannelser, Teknologi og kommunikation og Bygge og anlæg. Med den recession, der satte ind i efteråret 2008, må det forventes, at det vil blive sværere at få praktikplads inden for disse områder, hvorfor der her er grund til at se på særlige indsatsområder b) Målgruppe Elever inden for Det merkantile område, Teknologi og kommunikation og Bygge og anlæg. c) Initiativer - Trindeling i hovedforløbene - Etablering af individuelle erhvervsuddannelser - EGU sammen med Produktionsskolen i Herning - Etablering af skolebaserede erhvervsuddannelser på områder, hvor skolen allerede har en godkendelse samt søge om godkendelse på andre områder

15 d) Effekt At søge at begrænse en forventet stigning i antallet af elever, der afbryder i grundforløbene, fordi de ikke kan finde en praktikplads efter grundforløbet. Målet er, at det samlede antal afbrud ikke overstiger antallet 315, der er opnået i e) Varighed Frem til og med skoleåret 2009/2010 Indsatsområde 5 a) Beskrivelse af problemstillingen Antallet af afbrud i hovedforløbene ønskes fortsat nedbragt, men i den aktuelle situation må målet være at begrænse stigningen i afbruddene mest muligt. Især er der konstateret et væsentligt frafald inden for Håndværk og Teknik, Bygge og anlæg samt Det merkantile område b) Målgruppe Virksomheder der beskæftiger elever inden for de tre ovennævnte områder c) Initiativer På møderne i de lokale uddannelsesudvalg skal der være et fast dagsordenspunkt med emnet afbrud i hovedforløbet. Der drøftes på mødet problematikker som - Elev-virksomhedsforholdet - Frafaldsårsager - Mulighed for tidlig indgriben og mægling - Praktiksituationen generelt d) Effekt Afbruddet må totalt set ikke overstige 75 i samtlige uddannelsesområder. Fra nu at udgøre en vægt på ca. 75% af samtlige afbrud (31 ud af 41 i 2008) er det målet at få afbruddenes relative vægt ned til ca. 60% af samtlige afbrud på de tre ovennævnte områder (ca. 45 af de 75 i 2009) e) Varighed Gælder handlingsplanen for 2009 Endelig skal det bemærkes, at der i overensstemmelse med handlingsplanen for 2008 vil blive gjort en indsats for fortsat at begrænse frafaldet de første 2-3 måneder.

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand /2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 31. marts Underskrift: Benny Larsen Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 12.4.2011 Underskrift: (formand for bestyrelsen) Ejvind

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: - Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr: 089.60K.391 28. februar 2012 Underskrift: Claus

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Dato: 1.3.2010 Underskrift: Ejvind Nielsen, Bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Handelsfagskolen Institutionsnummer: 727401 Journalnr: 090.27K.391 Dato: 27.02.12 Henrik Dybdahl, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Frederikshavn Handelsskole Institutionsnummer: 813402 Journalnr: 089.86K.391 Dato: 1.3.2012 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 0 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato: 3. februar 0 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand Link

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Sagsnr.: 06.E.5 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 00 Institutionens navn: Vejen Handelsskole Institutionsnummer: 57540 Dato:. februar 00 Underskrift: Peter Skov Madsen bestyrelsesformand

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Indhold 1. Overordnet beskrivelse af skolens udgangspunkt... 3 1.1 Skolens profil... 3 1.2 Elevprofiler... 4 1.3 Skolens udfordringer

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat

Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat 1. Opnåede resultat i 2008 og målsætning for 2009 2010 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater: Frafaldsprocent 2007 2008 måltal fra handlingsplanen 2008 resultat Sosu grundforløb 30,59 25 29,14

Læs mere

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne. Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes handlingsplaner 2009 Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne Analyse af erhvervsskolernes

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2013 Institutionens navn: Herningsholm Erhvervsskole (Udd.center Herning) Institutionsnummer:657401 Journalnr.: 087.17K.391 Dato: 12.04.2013 Underskrift:

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse 086.182.021 Erhvervsuddannelser 2009 Institutionens navn: Aarhus tekniske Skole Institutionsnummer: 751401 28. februar 2009 Peter Bæk Formand / Annette E. Lauridsen Direktør Link til handlingsplanen: http://www.ats.dk/?side=566

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne

Handlingsplan for øget gennemførelse. Erhvervsuddannelserne Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Djurslands Erhvervsskoler Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole Institutionsnummer: 707403 Dato: 19. februar

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Mercantec Institutionsnummer: 791418 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Underskrift: (direktør) Link til skolens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger

Analyse. Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger Analyse Hvor går de unge hen efter specialefterskolen? Ungdomsuddannelser blandt unge med særlige læringsforudsætninger 21-214 Forfatter: Mette Hjort-Madsen, konsulent Forord af Astrid Haim Thomsen, vejleder,

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 26. februar 2009 Underskrift:

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2009 og målsætning for

1. Opnåede resultater i 2009 og målsætning for 1. Opnåede resultater i 2009 og målsætning for 2010-2011 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat i skabelonen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Københavns Tekniske Skole:

Københavns Tekniske Skole: Københavns Tekniske Skole: 750 medarbejdere 6.000 årselever Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Kort og mellemlang videregående uddannelse arbejdsmarkedsuddannelser Grundforløbselever KTS 2006/07

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Ribe Handelsskole Institutionsnummer: 571401 Dato: 26. februar 2009 Underskrift: Vagn Andersen Indsæt link til skolens

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Skive Tekniske Skole Institutionsnummer:779401 Journalnr.: 087.82K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden) Link

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Erhvervsskolerne Aars Institutionsnummer: 304 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser, februar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2008 Institutionens

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne

Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne 3. juli 2012 ARTIKEL Af David Elmer Unge med lave folkeskolekarakterer vælger erhvervsuddannelserne De unge deler sig i to grupper: Dem med de høje karakter vælger gymnasiet, og dem med de lave vælger

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer 2. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen redegør for de særlige udfordringer, den har vedrørende frafaldsmønstre på skolen, herunder hvilke elever der falder fra, hvornår de

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013

1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 1. Opnåede resultater i 2011 og målsætning for 2012-2013 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår de eksisterende måltal for 2011 og 2012 (jf.

Læs mere

Forløbsstatistikken og UVM s Databank

Forløbsstatistikken og UVM s Databank Forløbsstatistikken og UVM s Databank Workshop ESB og Uddannelsesbenchmark 28. Januar 2015 02-02-2015 Side 1 Workshops Forløbsstatistikken med særligt fokus på opgørelsesprincipperne Praktiske øvelser

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer: 545406 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Link til

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen BKF

Børne- og Kulturchefforeningen BKF Udviklingstendenser på vejledningsområdet set i lyset af kommunalreformen, globaliseringsrådets arbejde, regeringens velfærdsudspil og Preislerudvalgets forslag Oplæg om ungestrategi til UU Vestsjælland

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 CPH WEST Uddannelsescenter København Vest Institutionsnummer: 183407 Journalnr.: 089.60K.391 Dato Underskrift: Claus Hensing Link til handlingsplanen:

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Roskilde Handelsskole Institutionsnummer: 265403 Dato: 27. februar 2009 Underskrift: Jorun Bech Indsæt link til skolens

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelsescentret Institutionsnummer: 153 408 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13

Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 2012-13 Afrapportering resultatlønskontrakt for direktøren 202- I vurderingen af opfyldning af resultatlønskontrakten vil der ske en afvejning mellem udviklingen i de direkte målbare indikatorer over for de initiativer,

Læs mere