Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de strategiske forskningsmidler fordelt på finanslovskonti og på formål for 2008 baseret på finanslovsforslaget for Formål udgør tilsammen kategorien almen videnskabelig udvikling og det er denne kategori der som udgangspunkt ligger til grund for de frie midler. Da der er enkelte finanslovskonti med midler fordelt på formål , hvor midlerne skønnes at være strategiske, udføres der en korrektion for disse. Dette indebærer, at bevillinger med formål hørende under Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og hovedsektoren Forskningsinstitutioner ikke medregnes under frie midler, men under strategiske midler (de pågældende konti er gengivet nederst i tabel C.). Hovedsektoren Forskningsinstitutioner omfatter blandt andet sektorforskningsinstitutioner. Bevillinger under de resterende forskningsformål klassificeres som strategiske. Det bør desuden bemærkes, at listen i dette notat ikke inkluderer den ufordelte forskningsreserve i 2008 på 73,5 mio. kr. De 73,5 mio. kr. er derimod indeholdt i tabel 1 i svarudkastet. Tabel A. Forklaring af formålskoder 1 Landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri Minedrift, industri og håndværk, bygge- og anlægsvirksomhed og andre 2 erhverv 3 Produktion og fordeling af energi 4 Transport og telekommunikation 5 Boligforhold og fysisk planlægning 6 Forureningsbekæmpelse og naturbeskyttelse 7 Sygdomsbekæmpelse og -forebyggelse 8 Sociale forhold 9 Kultur, massemedier og fritid 10 Uddannelsesforhold 11 Arbejdsbetingelser 12 Økonomisk planlægning og offentlig forvaltning 13 Udforskning og udnyttelse af jorden og atmosfæren 14.1 Almen videnskabelig udvikling - naturvidenskab 14.2 Almen videnskabelig udvikling - teknisk videnskab 14.3 Almen videnskabelig udvikling - sundhedsvidenskab 14.4 Almen videnskabelig udvikling - jordbrugs- og veterinærvidenskab 14.5 Almen videnskabelig udvikling - samfundsvidenskab 14.6 Almen videnskabelig udvikling - humanistisk videnskab Almen videnskabelig udvikling - F og U som ikke kan fordeles på 14.1 til oktober 2007 Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Poul Møller Nielsen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1

2 Tabel B. Frie midler fordelt på finanslovskonti og formål for 2008 Formål Finanslovskonti Mio.kr Obligatoriske internationale programmer Internationalt forskningssamarbejde 0, Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden 2, Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) 529, Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164 og 166) 370, Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 168) 108, Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 62, Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 33,7 160 og 164) 18, IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 61, IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) 0, Forskellige tilskud 1, Forskeruddannelse 24, Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) 38, Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) 4, Kystdirektoratet (tekstanm. 115) 1, Kystbeskyttelse, havne m.v Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 277,2 160 og 164) 816, IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) 0, Forskeruddannelse 24, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) 1, Kystdirektoratet (tekstanm. 115) 1, Kystbeskyttelse, havne m.v Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) 507, Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164 og 166) 360, Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 168) 84, Danmarks Farmaceutiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 162) Forskeruddannelse 24, Almindelig virksomhed 0, Støtte til Rehabilitering- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) 490, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (tekstanm. 8, 107, 109, 148, 150, 153, 156, 159 og 162) Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1 og 107) Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen (tekstanm. 1, 103 og 0,5

3 107) Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1 og 107) Andre programaktiviteter Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) 189, Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164 og 166) 219, Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 168) 72, Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 54, Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 89, Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og 156) 127, Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156 og 162) Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) 12, Almindelig virksomhed 26, Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder 4, Iværksætterfond i Vestdanmark Andre programaktiviteter Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164 og 166) 379, Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 168) 89, Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 82, Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 71, Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og 156) Handelshøjskolen i Århus (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156 og 162) Danmarks Pædagogiske Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) 1, Forskellige tilskud 7, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189) 6, Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189) 1, Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) 12, Departementet Forsknings- og Innovationsstyrelsen 20, IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104) 5, Bygherreforpligtelser 2, Generelle reserver og udredninger Reserve til nye initiativer Reserver og budgetregulering Internationalt forskningssamarbejde 3, Andre programaktiviteter 139, Forskningens Højhastighedsnet 19,1

4 Øvrige programaktiviteter Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 159) 151, Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156 og 168) 232, Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153 og 156) 30, Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153 og 156) 10,1 160 og 164) 8, IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153) 11, Fællesbevillinger (tekstanm. 154) 225, Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) 3, Det Frie Forskningsråd 1065, Pulje til forskningsinfrastruktur 201, Forskeruddannelse 59, Frie midler til universiteterne 242, Dansk Polarcenter Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7) 33, Tilskud til forskningsinstitutioner 10, Netværkssamfundet (tekstanm. 7) Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157) 12, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus Kulturbevaringsplan Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm. 27) Diverse tilskud Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189) 21, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) 1, Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) 5, Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) Almindelig virksomhed Almindelig virksomhed 2, Projekter i Danmark 121, International landbrugsforskning (CGIAR) 15 Frie forskningsmidler i alt 8440 Kilde: Statsligt forskningsbudget baseret på Finanslovsforslaget Tabel C. Strategiske forskningsmidler fordelt på finanslovskonti og formål Formål Finanslovskonto Mio.kr og 164) 26, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) 0, Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) 0

5 Skov- og Naturstyrelsen 0, Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) 0, Støtte til udvikling af landdistrikterne Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Tilskud til fødevareforskning 97, Opgaver vedr. jordbrugsforhold 162, Anlægsprogram Opgaver vedr. fiskeriforhold 48, Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren 1, Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold 68, Projekter i Danmark International landbrugsforskning (CGIAR) og 164) Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157) 829, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) 2, Skov- og Naturstyrelsen 3, Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102) 4, Støtte til udvikling af landdistrikterne Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder 5, Kontaktpunkter m.v. 13, Iværksætterfond i Vestdanmark Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 1, Almindelig virksomhed og 164) 78, Det Strategiske Forskningsråd 100, Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 2, Almindelig virksomhed , Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Det Strategiske Forskningsråd 10, Transportforskning Danmarks TransportForskning Vejsektoropgaver, styring og samordning 18, Trafik Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 0, Almindelig virksomhed Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper 8, Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) 4, Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 3) 0

6 Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 3) Bypolitiske initiativer (tekstanm. 1 og 107) Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) 7, Skov- og Naturstyrelsen 4, Projekter i Danmark Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 21, Almindelig virksomhed og 164) 65, Det Strategiske Forskningsråd 85, Miljøstyrelsen (tekstanm. 1) 18, Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler 14, Miljøundersøgelser 125, Skov- og Naturstyrelsen 1, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (tekstanm. 105) 9, Opgaver vedr. jordbrugsforhold 0, Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold 3, Projekter i Danmark Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 0, Almindelig virksomhed Center for selvmordsforskning (tekstanm. 111) 3, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering 10, Pulje til miljømedicinsk forskning (tekstanm. 101) Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning (tekstanm. 101) Forskning i almen praksis 6, IARC Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7) Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101) 5, Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter (tekstanm. 101) Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115) Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115) 2, Generelle reserver og udredninger Reserve til nye initiativer Andre programaktiviteter 3,2 160 og 164) 2, Det Strategiske Forskningsråd 224, Skov- og Naturstyrelsen Opgaver vedr. jordbrugsforhold Opgaver vedr. fødevare- og veterinærforhold 31, Projekter i Danmark Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 2,9

7 Almindelig virksomhed Departementet 0, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 24, Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning (tekstanm. 111) Omstillingsinitiativer m.v. (tekstanm. 111) 3, Frivilligt socialt arbejde (tekstanm. 111) Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer (tekstanm. 111) Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111) Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område (tekstanm. 111) Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111) Med familien i centrum (tekstanm. 111) Negativ social arv (tekstanm. 111) Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet Det Fælles Ansvar II (tekstanm.111) 1, Opgaver vedr. Statens Institut for Folkesundhed Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115) 2, Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 105 og 107) Den frivillige integrationsindsats (tekstanm. 1 og 107) Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 1, Almindelig virksomhed Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningslivet (tekstanm. 1 og 107) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) Det Strategiske Forskningsråd Tilskud til folkebiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) 16, Tilskud til forskningsbiblioteksformål mv. (tekstanm. 187) 9, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 8, Dansk Sprognævn 1, Kulturarvsstyrelsen 0, Nationalmuseet Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) 19, Diverse tilskud 1, Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189) Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) 4, Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189) 1, Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) 0, Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) 1, Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199) Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 1, Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107) 0, Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer (tekstanm. 107) 1, Særlig indsats for børn og unge (tekstanm. 1 og 107) Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107) 0

8 Bygherreforpligtelser Det Strategiske Forskningsråd Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 3 og 144) 16, Statens Pædagogiske Forsøgscenter Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med grundskolen (tekstanm. 144) Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) 52, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 144) 4, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144) Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser (tekstanm. 144) 5, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144) Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med andre ungdomsuddannelser (tekstanm. 144) Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v. 62, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med videregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144) 19, Forskningstilknytning 56, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144) 25, Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144) 40, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 144) 4, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144) 41, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. med tilsagnsordning i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 144) 6, Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199) Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189) 1, Iværksætterfond i Vestdanmark SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 67, Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115) Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115) 46, Nedsæt sygefraværet - stop mobning på arbejdspladser (tekstanm. 115) Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 105 og 107) Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter for flygtninge, indvandrere og efterkommere (tekstanm. 1 og 107) Et mangfoldigt arbejdsmarked (tekstanm. 1 og 107) Tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut 1, Tinglysning SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 9, Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115) Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) 4,6

9 Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed (tekstanm. 1 og 107) og 164) 5, Almindelig virksomhed Projekter i Danmark Almindelig virksomhed 8, Fremme af digital forvaltning 7, Digitalisering i staten 31, Konkurrenceevnepakken Administration af Projekt Digital Forvaltning Udvikling af fællesoffentlig borgerportal Almindelig virksomhed 2, Almindelig virksomhed Velfærdskommissionen Almindelig virksomhed 1, Fremme af ledelsesudvikling i private og offentlige virksomheder 5, Iværksætterfond i Vestdanmark Almindelig virksomhed 8, Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110) Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) Det Strategiske Forskningsråd 14, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (tekstanm. 105) Danmarks Meteorologiske Institut (tekstanm. 4 og 102) 12, Obligatoriske internationale programmer 89, Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) 100, Internationalt forskningssamarbejde 1, Andre programaktiviteter og 164) 44, Det Strategiske Forskningsråd 3, Danmarks Rumcenter Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110) 21, Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108 og 109) 41, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. (tekstanm. 2, 3, 4 og 10) Det Strategiske Forskningsråd 77, Det Strategiske Forskningsråd 39, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 1, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 41, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 50, Statens Arkiver 7, Dansk Folkemindesamling 2,8

10 Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189) Andre programaktiviteter 11, Det Strategiske Forskningsråd 169, Højteknologifonden Dansk Polarcenter Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 34, Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus 52, Kulturbevaringsplan Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195) 19, Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning 49, Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm. 27) 53, Diverse tilskud 0 Strategiske forskningsmidler i alt 4858,9 Kilde: Statsligt forskningsbudget baseret på Finanslovsforslaget 2008.

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Analyse af forskelle mellem. Foreløbigt Forskningsbudget 2002 og. Offentligt Forskningsbudget 2002

Analyse af forskelle mellem. Foreløbigt Forskningsbudget 2002 og. Offentligt Forskningsbudget 2002 Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 DK-8200 Aarhus N Tel +45 8942 2394 Fax: +45 8942 2399 Mail: afsk@afsk.au.dk Web: www.afsk.au.dk Analyse af forskelle mellem Foreløbigt Forskningsbudget 2002

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Foreløbigt offentligt forskningsbudget 2002 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Oktober 2001 Notat 2001/6 The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Finanslovsforslag 2003 s bevillinger og budgetoverslag vedrørende forskning og udvikling

Finanslovsforslag 2003 s bevillinger og budgetoverslag vedrørende forskning og udvikling Analyseinstitut for Forskning Finlandsgade 4 DK-8200 Aarhus N Tel +45 8942 2394 Fax: +45 8942 2399 Mail: afsk@afsk.au.dk Web: www.afsk.au.dk Finanslovsforslag 2003 s bevillinger og budgetoverslag 2004-06

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Årsværk i alt (gnst. 2012)

Årsværk i alt (gnst. 2012) Til- og afgang i 2012 på hovedkonti med 10 årsværk og derover Årsværk i alt (gnst. 2012) Afgåede årsværk Tilgåede årsværk Pct, afgåede 051101 Departementet 70 9 10 12,9 051251 Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Hovedkonto/ virksomhed 051101 Departementet 2,9 Mænd Kvinder Begge Gennemsnitligt antal

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

Statsligt forskningsbudget 2004 ( Forskningens Finanslov )

Statsligt forskningsbudget 2004 ( Forskningens Finanslov ) Statsligt forskningsbudget 2004 ( Forskningens Finanslov ) Februar 2004 Indhold 1. Forskning og udvikling...3 2. Samlet opgørelse over de statslige forskningsbevillinger...4 3. Ministerfordelte bevillinger

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Lyngby, den 28. juni 2002 NS-J.Nr. 01-148 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk

Læs mere

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Partierne bekræfter aftalen om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling fra 2. november

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Lyngby, den 1. august 2006 NS-J.Nr. 06-170 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 14 Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Ny prognose for

Læs mere

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge 051101 DEPARTEMENTET 3,1 8,6 6,4 5,9 29,4 051203 RIGSOMBUDSM/GRØNLAN 1,3 5,4 3,9 3,9 32,5 051251 RIGSOMBUDET/FÆRØERN 10,0 1,8 3,6 3,6 49,1 061101 UDENRIGSTJENESTEN 3,5 8,7 5,9 3,6 45,6 061113 DANSK C.FOR

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 5. november 2009 Aftale om fordeling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

Statsligt forskningsbudget 2005 ( Forskningens Finanslov )

Statsligt forskningsbudget 2005 ( Forskningens Finanslov ) Statsligt forskningsbudget 2005 ( Forskningens Finanslov ) April 2005 Indhold 1. Forskning og udvikling...3 2. Højteknologifonden og Finansieringsfonden vedrørende grundforskning...3 3. Ministerfordelte

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v. UDKAST 30. juni 2008 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.) 1 I lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser

Læs mere

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009 Journal nr. Forskning og udvikling ved hospitaler, 2009 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009

Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009 Forskning og udvikling i offentlige institutioner, 2009 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 170 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den [XX 2015] af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 64 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 64 O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./. Hermed

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 61 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2008-09 UVT alm. del på Spørgsmål 61 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Tekst 3 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng PPP-disposition: 1) Baggrund, formål, proces og resultat 2) Fremtidens intelligente og grønne transport 3) Modtagelse og anvendelse Baggrund:

Læs mere

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder.

Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Nyt danmarkskort på universitets- og forskningsområdet Danmark får færre og stærkere universiteter og nye rammer for den forskningsmæssige betjening af offentlige myndigheder. Det nye danmarkskort er resultatet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Forslag. lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond 2007/2 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og Innovationsstyrelsen,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet)

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd. (Ændring som følge af nedlæggelse af Teknologirådet) Fremsat den af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd (Ændring

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt

Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 112 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Det Politisk-Økonomiske Udvalg Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser

Bilag om beskæftigelse for nyuddannede fra universiteternes uddannelser 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 5 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om beskæftigelse for nyuddannede

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet og om ændring af lov om Det Etiske Råd 2011/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB 1 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Susanne Sørensen og Niels Gjedde Sommer Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Telefon:

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007

Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007 Forskning og udvikling ved hospitaler, 2007 Vejledning I skemaets lysegrønne felter er der forklaringer og definitioner, der knytter sig til de enkelte spørgsmål. Du kan finde mere uddybende definitioner

Læs mere