Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md."

Transkript

1 Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/ Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget i SUstyrelsen Dag Udeboendesats fra: sag Land Tlf.nr. UDL.nr. 2 Personnummer Er du danskstatsborger? Udfyld skemaet med kuglepen. Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4. Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgningen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2. Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og 26. Søger du din SU ændret, eller ønsker du, at vi bruger dit bikort, skal du KUN udfylde de felter, ændringerne vedrører. Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde. 2a Skat Vi trækker skat af SU-stipendiet og bruger dit hovedkort eller frikort. Ønsker du, at vi i stedet bruger dit bikort?..., bikort 3 Hvor bor du Du skal oplyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger SU fra - se 7. Bor du på samme adresse som dine forældre eller en af dem? Se vejledningen... Flytter du efter den 1. i den måned, du søger SU fra, skal du også udfylde 12., hjemmeboende, udeboende 4 Anden offentlig støtte end SU i 2009 Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i Du skal kun oplyse, om du får det i en periode, der ligger efter, du er begyndt din uddannelse. Får du aktiveringsydelse, uddannelsesgodtgørelse, revalideringsydelse eller orlovsydelse?... Får du anden form for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger? Se vejledningens punkt 4... Hvis ja, oplys hvilken slags: Hvis JA, skal socialforvaltning, a-kasse eller anden tildelende myndighed stemple her og skrive under: Tildelingsperiode i 2009 og frem: Fra Til Dag Dag SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. 7 SU-stipendium Oplys, fra hvornår du ønsker SU-stipendium (fra hvilken måned)... Vi udbetaler til NemKonto, se side Send skemaet i et brev til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, SU-kontoret, udland, Danasvej 30, DK-1780 København V. Du skal skrive under på side 4 Side 1 af 4

2 8 SU-lån Oplys, fra hvornår du vil have SU-lån (fra hvilken måned)... Er du 18 eller 19 år, se da felt 9. 9 SU-lån til 18- og 19-årige Se vejledningen til felt 8. Hvis du på grund af dine forældres indkomst ikke kan få det maksimale SU-stipendium, forhøjes SU-lånet automatisk. Vil du ikke have forhøjet SU-lån, skriv da det beløb, du ønsker at modtage om måneden (min 300 kr.) Uddannelsens start - slut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, du søger SU til?... Hvornår forventer du at afslutte den? Afsluttet gymnasial uddannelse Har du tidligere gennemført en gymnasial uddannelse, (studentereksamen, HF, HTX, HHX, eller International Baccalaureate)? Ændring af bopælsstatus Du skal udfylde dette felt, hvis du ændrer bopælsstatus, efter du begynder/er begyndt at få SU. Flytter du fra hjemmeboende til udeboende, så du ikke længere bor på samme adresse som dine forældre eller en af dem?... Flytter du fra udeboende til hjemmeboende?... Hvilken flyttedato anmelder du til folkeregistret?... Dag 13 Fravalg af SU Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium, SU-lån og særlige tillæg stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have SU)... til (oplys den sidste måned, du ikke vil have SU)... Jeg ønsker kun udbetalingen af mit SU-lån stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have SU-lån)... Jeg ønsker udbetalingen af kun mit SU-lån for forsørgere stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have SU-lån)... Vær opmærksom på, at du ikke melder dig ud af uddannelsen, når du fravælger SU. 15 Ekstra SU, når du får barn Ansøgning kan tidligst indsendes 3 måneder før fødslen Jeg er gravid/jeg er blevet mor og søger 12 ekstra SU-rater... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, ajourført vandrejournal e. l.) Jeg er blevet far og søger 6 ekstra SU-rater... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest. Står du ikke på fødselsattesten, skal du tillige vedlægge kopi af faderskabsblanket eller omsorgs- og ansvarserklæring med myndighedspågegning). Oplys (forventet) fødselstidspunkt... Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med dobbeltsats fra... Antal rater Fødselstidspunkt Udfyldes af uddannelsesstedet Jeg ønsker den ekstra SU udbetalt med enkeltsats fra... Oplys i 10, hvornår du forventer at afslutte uddannelsen. Se om udbetaling i vejledningen. 17 Børn Er du under 20 år, skal du oplyse, om du har et barn... Hvis ja, får du støtte uafhængigt af dine forældres indkomst og skal ikke udfylde Barnets fødselsdag Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 2 af 6

3 Felt med forældreoplysninger skal du kun udfylde, hvis du er under 20 år og skal have SU inden 1. juli 2009 Vi henter selv oplysningerne om dine forældre, hvis du først skal have SU fra 1. juli Vi skal kun have oplysning om dine biologiske forældre eller adoptivforældre. Du skal ikke give oplysning om en eventuel stedmor eller stedfar, medmindre du er adopteret. Læs i vejledningen, hvad der gælder, hvis dine forældre er skilt eller separeret. Styrelsen får oplysninger fra SKAT om dine forældres indkomst. I de tilfælde, der er nævnt i 20 og 21, skal du selv skaffe oplysningerne. 19 Oplysninger om dine forældre Udfyld kun felt 19 første gang du søger SU. Har du tidligere fået SU, benytter vi de oplysninger, du tidligere har givet os. Min mors personnummer... Min fars personnummer... Begge mine forældre er døde...sæt kryds En af mine forældre er afgået ved døden efter den 1/ Sæt kryds Mine forældre var gift og ikke separeret pr. 1/ Sæt kryds Mine forældre havde pr. 1/ fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl...sæt kryds Min mors navn Min fars navn }Har du krydset NEJ i begge felter, skal du kun skrive CPR-nr. på den ene af dine forældre. Læs vejledningen. Gade nr., sal Gade nr., sal Postnr. og distrikt Postnr. og distrikt Oplys, hvor mange søskende du har under 18 år Indkomst på Færøerne eller i Grønland Hvis dine forældre i 2007 og evt. i 2008 havde indkomst på Færøerne eller i Grønland, skal du selv skaffe 21 Skattefri indkomst/indkomst i udlandet Hvis dine forældre i 2007 og evt. i 2008 havde skattefrie indkomster eller indkomst i udlandet, skal du oplyse Antal søskende oplysningerne fra de lokale skattemyndigheder. Se vejledningen. indkomsten her samt vedlægge dokumentation for oplysningerne. Se vejledningen. Land/organisation Periode Land/organisation Periode Valuta Bruttoindkomst i udenlandsk valuta Valuta Bruttoindkomst i udenlandsk valuta 22 Aktuel forældreindkomst Det er dine forældres indkomst i 2007, vi bruger ved støtteberegningen. Hvis dine forældres indkomst i 2009 er faldet væsentligt i forhold til 2007 på grund af et af nedenstående punkter, kan dine forældres bruttoindkomst i støtteperioden i stedet lægges til grund for støtteberegningen: - længerevarende arbejdsløshed efter afskedigelse - langvarig sygdom - konkurs - betalingsstandsning - overgang til pension - overgang til efterløn Hvis du sætter kryds her, skal du vedlægge dokumentation for dine forældres aktuelle bruttoindkomst i form af udbetalingsbilag og de seneste forskudsopgørelser. Hvis dine forældre er selvstændige erhvervsdrivende, skal der vedlægges regnskabsopstilling dokumenteret af revisor eller lignende. Ved arbejdsløshed skal du desuden vedlægge dokumentation for afskedigelsen. Du skal også vedlægge dokumentation ved konkurs og betalingsstandsning. Jeg søger bruttoindkomsten i støtteperioden lagt til grund...sæt kryds 23 Forældres underskrift Undertegnede bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, der er givet i 19-23, er rigtige. Se vejledningen. Moderens underskrift Faderens underskrift Dato Telefonnummer Dato Telefonnummer Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 3 af 4

4 25 Supplerende oplysninger Er der vedlagt bilag til denne ansøgning? Mærk bilagene med CPR-nr. 26 Særlige tillæg Jeg ønsker forsørgertillæg for enlige forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Jeg ønsker forsørgertillæg for forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager (oplys fra hvilken måned)... Oplys din sambos cpr. nr. Jeg ønsker supplerende SU-lån for forsørgere (oplys fra hvilken måned)... Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsættes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den ene af dem. Jeg er endvidere bekendt med, at oplysning om, at jeg ikke bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som helst, fx med en huslejekvittering. Dato Ansøgerens underskrift Send skemaet til Styrelsen for Statens uddannelsesstøtte, Danasvej 30, DK-1780 København V Felt 27 og 29 udfyldes af Styrelsen 27 Lønnet praktik Praktikperioder oplyses kun første gang, der søges støtte til uddannelsen. Periode 1... Periode 2... Anfør lønnede praktikperioder 29 Undervisningsafgift Oplys undervisningsafgiften og perioder med undervisningsafgift. Periode 1... Periode 2... Periode 3... Periode 4... Anfør perioder med undervisningsafgift Personnummer SU til ungdomsuddannelse - udland - Side 4 af 4

5 Det er vigtigt, at du læser denne vejledning Når du har udfyldt skemaet, skal du sende det i et brev til: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret, Udland Danasvej 30 DK-1780 København V direkte telefon: direkte telefax: CVR: Du skal huske at vedlægge dokumentation for, at du er optaget på uddannelsen, eller at du er studieaktiv. Der skal også stå på dokumentationen, hvornår (dato/år) du starter/er startet på uddannelsen, og hvornår (dato/år) du forventer at afslutte uddannelsen. Har du udfyldt ansøgningen korrekt, vil vi udbetale din SU 3-4 uger efter, at vi har modtaget skemaet og den nødvendige dokumentation, og først efter at vi har modtaget oplysninger om skattetræk fra din kommune. Som studerende i udlandet skal du henvende dig direkte til styrelsen, SU-kontoret, Udland, hvis du har spørgsmål til din SU. Ved alle henvendelser skal du oplyse dit personnummer og sagsnummer. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give urigtige oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Har du fået for meget SU udbetalt, skal SU en betales tilbage med renter. NemKonto Vi udbetaler din SU til din NemKonto. Du skal selv sørge for, at du har en NemKonto. Din bank kan gøre det for dig, eller du kan selv gøre det på (kræver digital signatur). Frister i 2009 Du kan først få SU fra den måned, hvor din uddannelse starter, dog tidligst fra den måned hvor vi har modtaget din ansøgning om godkendelse af uddannelsen. Ændringer i din SU kan tidligst ske fra den måned, vi får anmodningen om det. Hvis en ansøgnings- eller fravalgsfrist udløber en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen til nærmest følgende hverdag. Hvad kan du tjene ved siden af Du får i første omgang tildelt SU uden hensyn til, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du vælge klip fra. Hvis du får SU hele året, kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af din SU. Efter årets udløb sker der en endelig støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi henter oplysningen herom fra skattemyndighederne SU Vejledning til ansøgningsskema 2009 Ungdomsuddannelse udland De oplysninger du giver os Vi bruger dit personnummer, når vi får oplysninger fra skattevæsenet, CPR-registeret og kommunernes børneydelsesregister (BYS), og når vi overfører penge til din konto. Vi bruger det, når vi giver oplysninger til skattevæsenet og til det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU. Vi giver uddannelsesoplysninger til Beskæftigelsesministeriet til statistikbrug. I forbindelse med tilbagebetaling af studielån giver vi Økonomistyrelsen oplysning om din uddannelsesperiode og bruger også her dit personnummer. endelig bruger vi det, når vi henter oplysninger hos udlændingemyndighederne om dit opholdsgrundlag. Vi sender dig en støttemeddelelse, hvor du kan se, hvordan din SU er beregnet. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give Styrelsen besked, så fejlen kan blive rettet. Styrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Danasvej 30, 1780 København V, CVR: Hvilke felter skal du udfylde Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under på side 4. - Er det første gang, du søger SU til din uddannelse, skal du udfylde 3-11 og eventuelt Søger du SU igen efter en periode uden SU, fx efter orlov eller en periode med fravalg af SU, skal du udfylde 3-10 og eventuelt og Søger du din SU ændret, skal du kun udfylde de felter, ændringen angår: Ændring på grund af - ændret skattekort fra hovedkort eller frikort til bikort...udfyld 2a - anden offentlig støtte...udfyld 4 - ønske om SU-lån...udfyld 8 - ønske om nedsat SU-lån (18-19 årige)...udfyld 9 - at uddannelsens slutdato ændrer sig...udfyld 10 - ønske om SU efter satsen for udeboende...udfyld 12 - ønske om fravalg...udfyld 13 - ønske om stop for SU-lån...udfyld 13 - ønske om ekstra SU ved fødsel...udfyld 10 og 15 - aktuel forældreindkomst...udfyld 22 - ønske om forsørgertillæg...udfyld 26 - ønske om supplerende SU-lån for forsørgere...udfyld 26 Du kan søge flere ændringer på samme skema. Så skal du besvare de spørgsmål, der vedrører samtlige ændringer. Vejledning til felterne 1 Postadresse Du skal oplyse den adresse, vi kan sende dig post på. Din postadresse har ikke betydning for, om du kan få støtte med satsen for hjemmeboende eller udeboende. 2 Personnummer Du skal oplyse dit danske personnummer, også selv om du ikke er tilmeldt folkeregistret i Danmark. Har du aldrig haft et dansk personnummer, skal du sende os en aktuel dokumentation for, at du har dansk statsborgerskab, og kopi af dit danske pas. Du vil herefter få et personnummer, som du skal bruge, når du i fremtiden henvender dig til os i styrelsen eller andre offentlige myndigheder i Danmark. Har du tidligere haft et konstrueret personnummer, skal du skrive det i 25. Udenlandske statsborgere EU- og EØS-borgere kan efter særlige regler få SU til uddannelse i udlandet. 2a Skat Oplysningerne om frikort eller hovedkort med trækprocent og månedsfradrag får vi elektronisk fra SKAT. Hvis du ønsker, at vi i stedet bruger dit bikort, skal du sætte kryds i 2a. Du kan også vælge et andet skattekort i minsu. 3 Hvor bor du Du betragtes som hjemmeboende, hvis du i folkeregistret står tilmeldt den ene eller begge forældres adresse. Er du 18 eller 19 år, kan du få SU efter satsen som hjemmeboende indtil måneden efter, at du er fyldt 20 år. Det gælder uanset, om du rent faktisk bor ude eller hjemme. Du har dog mulighed for at søge SU-stipendium med udeboendesats, hvis du ikke bor hjemme, og der fx er mere end 20 km mellem skolen og dine forældres bopæl. Du kan få flere oplysninger hos styrelsen. Du skal svare på 3, selv om du ikke kan få SU efter satsen for udeboende. Søger du din SU ændret fra satsen for hjemmeboende til satsen for udeboende, eller fra udeboende til hjemmeboende, må du ikke udfylde 3. Du skal bruge Anden offentlig støtte end SU i 2009 Du kan ikke få SU, hvis du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Det gælder, hvis du fx modtager: - aktiveringsydelse - revalideringsydelse - kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik - arbejdsløshedsdagpenge - statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) - førtidspension - efterløn - folkepension - studiestøtte fra Det Grønlandske Hjemmestyre. eller - hvis du får eller kan få hjælp efter reglerne om støtte til elever på efterskole - er anbragt på døgninstitution eller i familiepleje, hvor opholdet betales af kommunen, eller - er under afsoning i kriminalforsorgens anstalter. Den myndighed, du får støtte fra, skal med underskrift og stempel bekræfte dine oplysninger. Myndigheden skal også udfylde rubrikken, der viser den periode i 2009 og frem, hvor de giver dig støtte. Du kan godt søge SU, hvis du får boligsikring, børnepenge eller andre offentlige ydelser, der ikke skal dække leveomkostninger. Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge Side 1 af 2

6 eller sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikløn, som udelukker SU. 7 SU-stipendium Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Du skal oplyse, hvornår du søger SU-stipendium fra. Søger du fx fra 1. april 2009, skal du skrive 04. Du kan tidligst søge SU fra den måned, din uddannelse begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge SU fra måneden efter. 8 SU-lån Du skal kun svare på 8, hvis du vil have SU-lån. Du kan tidligst få SU-lån fra den måned, hvor vi har modtaget din ansøgning om lån. Også selv om du allerede får SU-stipendium. Vil du fx have SU-lån fra 1. maj 2009, skal du skrive SU-lån for 18- og 19-årige Har du tidligere fået nedsat det månedlige SU-lån, og ønsker du ikke længere denne nedsættelse, så kan du få lånet forhøjet igen ved at udfylde dette felt. 10 Uddannelsens start - slut Begynder du fx din uddannelse i februar 2009, skal du skrive Slutter du din uddannelse fx januar 2011, skal du skrive Begynder din uddannelse efter den 20. i måneden, skal du skrive den følgende måned som startmåned, se Ændring af bopælsstatus Søger du din tildeling af SU ændret, fordi du er flyttet hjemmefra eller er flyttet hjem til dine forældre igen, skal du svare på 12. Du må tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før du flytter. Hvis du er under 20 år, kan du få SU efter satsen for hjemmeboende. Du har dog mulighed for at søge SU-stipendium med udeboendesats. Se forklaringen til 3. Flytter du hjemmefra eller hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, skal du svare på både 3 og Fravalg af SU Du skal udfylde 13, hvis du ønsker at fravælge SU (stipendium, SU-lån, særlige tillæg og supplerende SU-lån) fra et senere tidspunkt i Det skal du gøre, hvis du tjener for meget. Du skal kun bruge dette skema til fravalg, hvis der er mere end en måned, til fravalget skal have virkning. Du kan i stedet sende os et brev om fravalg. Ansøgning eller brev om fravalg skal være modtaget i styrelsen senest den 15. i måneden før, fravalget skal have virkning. Ved du allerede nu, at du vil have udbetalingen af SU sat i gang efter 7 måneder eller derunder, skal du også oplyse det. Vil du fx ikke have SU i månederne fra og med februar 2009 til og med juli 2009, skal du ud for spørgsmålet: Jeg ønsker udbetalingen af både SU-stipendium og SU-lån stoppet fra : skrive 02 og ud for til skrive Ønsker du kun udbetalingen af SU stoppet for 1 måned, fx juni måned, skal du skrive 06 begge steder. Du kan kun søge om at stoppe udbetalingen fra en måned i Ønsker du udbetalingen af SU stoppet for en periode på 8 måneder eller derover, eller ved du ikke, hvornår du vil have udbetalingen sat i gang igen, skal du sende os et brev med dokumentation for dine studier, når du vil have SU igen. Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af dit SU-lån, skal du oplyse fra hvilken måned. 15 Ekstra SU, når du får barn Du kan søge ekstra SU, hvis du får et barn (fødselsrater). Som mor kan du få 12 ekstra rater. Som far kan du få 6 ekstra rater. Du kan få den ekstra SU udbetalt enten som enkeltrater eller som dobbeltrater. Fødselsrater til en mor udbetales inden for en periode fra 2 måneder før fødslen til 12 måneder efter fødslen. Fødselsrater til en far udbetales indenfor en periode på 6 måneder efter fødslen. Fik du et barn, før du begyndte på uddannelsen, kan der alligevel være mulighed for at få den ekstra SU. Spørg Styrelsen. Du kan også få fødselsrater, når du adopterer et barn. 19 Oplysninger om dine forældre Dit SU-stipendium er afhængigt af dine forældres indkomst til og med måneden, du bliver 20 år. Du skal kun udfylde 19, første gang du søger SU, og kun hvis dit SU-stipendium i den måned, du søger SU fra i 7, skal beregnes efter dine forældres indkomst. Skriv begge forældres personnumre, hvis de den 1. december var gift med hinanden og ikke separeret eller - havde samme folkeregisteradresse eller bopæl. Ellers skal du kun skrive det ene af dine forældres personnumre. Vi skal bruge personnummeret på den af dine forældre, som sidst har haft forældremyndigheden over dig. Hvis ingen af dine forældre har haft forældremyndigheden alene, skal du skrive personnummeret på den af dine forældre, du bor hos på det tidspunkt, du kan søge SU fra. Bor du ikke hos en af dine forældre, skal du skrive personnummeret på den af dine forældre, du senest har boet hos. Bor du ikke hos en af dine forældre og har du senest boet hos begge dine forældre, skal du skrive personnummeren på den af dine forældre, du føler dig mest knyttet til. Er en af dine forældre død, skal du skrive personnummeret på den anden, også selvom vedkommende ikke har haft forældremyndigheden. Hvis du gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med den af dine forældre, der er i live, kan du dog i 25 anmode om, at vi ser bort fra dennes indkomst. Det kan du dog kun gøre, hvis din SU oprindelig skulle have været beregnet efter indkomstforholdene for den af dine forældre, der er død. Du skal også oplyse, hvor mange søskende under 18 år, du har. Eventuelle ændringer i dine forældres forhold skal du meddele os pr. brev, du skal ikke skrive det i felt Indkomst på Færøerne eller i Grønland Havde dine forældre indtægt på Færøerne eller i Grønland i 2007, skal du sørge for, at den færøske eller grønlandske skattemyndighed giver en erklæring, der viser dine forældres indtægt i Erklæringen skal vedlægges din ansøgning. Du skal samtidig skrive: færøindkomst eller grønlandsindkomst i 25. Fylder du 20 år efter 31. december 2009, skal du også oplyse dine forældres indkomst på Færøerne eller i Grønland i Fylder du først 20 år efter 31. december 2010, skal du til den tid selv indsende oplysningerne om Skattefri indkomst/indkomst i udlandet Havde dine forældre indkomster i 2007, der ikke var skattepligtige i Danmark (fx fra internationale organisationer), skal du oplyse dine forældres samlede bruttoindkomst. Der skal oplyses arbejdsindkomst og nettoformueafkast. Hvis formueafkastet er negativt, sættes det til 0. Bidrag til kapitalpension kan fratrækkes, dog højst kr. Dokumentation for indkomster og fradrag skal vedlægges din ansøgning. Du skal i 25 skrive udlandsindkomst. Du skal også give oplysning om dine forældres indkomst i udlandet i 2008, hvis du fylder 20 år efter 31. december Fylder du først 20 år efter 31. december 2010, skal du til den tid selv indsende oplysningerne om Forældrenes underskrift Vi benytter jeres personnumre til at indhente oplysninger i CPR-registeret om, hvor mange søskende under 18 år ansøger har og til at indhente oplysninger hos Told og Skat om jeres indkomst. Det indkomstgrundlag, der bruges til støtteberegningen, vil blive givet til ansøgeren. SUstyrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. I har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om jer, ved at henvende jer til SUstyrelsen, Danasvej 30, 1780 København V, CVR: Særlige tillæg Er du forsørger til et barn under 18 år, og bor barnet hos dig, kan du få et supplerende SUlån. Du kan tidligst få det supplerende SU-lån fra den måned, hvor Styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er enlig forsørger. Se nærmere på Er du enlig forsørger, kan du søge forsørgertillæg. Med enlig menes, at du ikke lever i et ægteskabslignende forhold. Med forsørger menes, at du har et barn under 18 år, og at barnet bor hos dig. Du kan tidligst få forsørgertillæg fra den måned, hvor Styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er enlig forsørger. Se nærmere på Er du ikke enlig, kan du søge forsørgertillæg for samboende, hvis dit barn bor hos dig, og du bor sammen med en studerende, der modtager SU. Det er ikke en betingelse, at I er gift, eller at din sambo er forælder til dit barn. Din sambo skal have modtaget SU i mindst én måned i kvartalet forud for din ansøgning. Du kan tidligst få forsørgertillæg fra den måned, hvor Styrelsen modtager din ansøgning herom. Du skal dokumentere, at du er forsørger. Se nærmere herom på Hvis du får udbetalt ekstra SU, fordi du har fået barn, kan du ikke samtidig få forsørgertillæg og det supplerende SU-lån. Få mere at vide Få grundig besked om SU på og På kan du også få direkte adgang til at se dine data og lave ændringer i dine SU-forhold. Du kan også henvende dig til styrelsen. Side 2 af 2

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere