3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt."

Transkript

1 Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator), Kaali Karoloussen (Fundraiser), Jonas Elgaard (Kasserer), Marianne Abrahamsen, Nivikka Isaksen, Nyoka Stenholdt, Kenneth Primdal Bengtsom, Aki-Matilda høegh dam, Nanna Pedersen, Taatsi Olsen, Rhea Lynge Heilmann Afbud: Elsennguaq Silassen, 1. Åbning af mødet Mødet åbnes kl Valg af referent og ordstyrer Bjørk er Ordstyrer Kaali er referent 3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. 4. Godkendelse af dagsorden Knut skal have de nye lokalbestyrelsesmedlemmers mails til mailsystemet - sættes under eventuelt Dagsorden godkendt. 5. Beretning fra lokalforeningerne a. København Økonomi: omkring kr Julefrokost var en succes. 30 tilmeldte og pris pr tilmeldt er 40 kr. Der er kommet flere nye ansigter til KBH LB og til deres forskellige arrangementer. KBH bruger mest og vil derfor foretrække at få videresendt mails til dén frem for privat mails. KBH opfordrer også til at HB lægger beslutningsreferater ud på hjemmesiden, efter hvert møde. b. Odense Kaali er gået af som formand efter opfordring fra LB og ud fra DGH/NAH Odense bestyrelse. Knut er fungerende formand. Der er aftalt et planlægningsmøde ved slutningen af januar 2015, hvor Islandsk og Færøsk forening er inviteret. BLK roser Lokalbestyrelsens arbejde ved hvervning af

2 medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. NS foreslår at de hjælpere til de forskellige arrangementer til bestyrelsesmedhjælpere. Venter med at planlægge kommende arrangementer til efter ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i det nye år. Der vil sikkert komme flere medlemmer efter nedsættelse af kontingent. c. Århus Økonomi: kr Har haft en del arrangementer siden sidst. 15 tilmeldte til den 20 november ret mange I forhold til normalen. Valg aften til kl 6 om morgenen, med fremmødte med quiz og prøvevalg Har omkring 40 medlemmer. Marianne stopper som HB repræsentant og der vil blive fundet en ny på næste Lokalbestyrelsesmøde. Vil gerne have en kopi af forskellige logoer, Marianne får fat I kunstneren til brug for alle Avalak. d. Aalborg Kenneth har nu overtaget økonomien fuldt ud. Har knap kr alt I alt. Gæld til det grønlandske hus på kr. Aalborg LB søger tilskud på til betaling af gæld, mangler en til at skrive en ansøgning om tilskud. Har ikke fået kontingent-betalingerne fra HB I en forholdsvis lang periode (siden marts 2014). Har omkring 40 medlemmer med varierende betaling, og varierende medlemsaktivitet. Spilleaften var der 50 tilstede. Der hersker forvirring om betaling af kontingent og håber på at det bliver bedre I det nye år med det nye kontingentsystem. Aalborg LB vil gennemgå medlemslisten og få fat I dem der mangler at betale. Vil søge til Rotary om betaling af et helt års medlemsskab til alle I Avalak Aalborg. 140 studerende. Har et godt forhold til Rotary I Aalborg. 6. Kasserer a. Status på økonomi og medlemsantal osv. Har pt. en kassebeholdning på kr i hovedkonto, arrangementskonto har kr. Kontingentudbetalinger bliver overført til de respektive lokalforeninger.

3 Fremgang I medlemsantal. Jonas ønsker at bibeholde betaling via pbs I stedet for kontooverførsel. For ikke at miste medlemmer, da det er nemmere for medlemmerne og sikre en fast betaling. Kørsel I bil skattefri godtgørelse 3,71 kr for hvert kilometer det må ikke overstige det beløb som det koster at køre I tog. Jonas regner med at regnskabet er færdigt en gang I løbet af januar Hvis vi skal holde alle 12 møder, vil der, som det ser ud nu, ikke være plads I budgettet. Der kan evt. søges sponsorater til at afholde møderne. Der skal planlægges hvor mange møder og hvor møderne skal holdes billigst i Aarhus da der er flest derfra. Suppleanten træder kun til hvis begge HB repræsentanter ikke er I stand til at være med til HB møde. 7. Informationskoordinator a. Nyhedsbrev Den sidste nyhedsbrev blev sendt 27 april 2014, der skal snart sendes et nyt ud ASAP. Skal have yderligere større samarbejde med sidste formand og der skal laves en arbejdsgruppe til indsamling af materialer til nyhedsbreve. Der skal større markedsføring fra HB omkring de forskellige arrangementer og tiltag Avalak kommer med. b. Sociale medier strategi Der mangler at blive lavet en strategi. Hjemmeside arbejdsopgaver fra HB burde være offentliggjort på hjemmesiden. Der må gerne komme flere punkter, bedre koordinering. Andre punkter og info om hvordan det er at studere I DK samt hvordan alt det offentlige fungerer. Der skal arbejdes på at få lavet et debatforum. Hjemmesiden skal bruges som reklamering/promovering, med artikler, vejledninger og historier osv. Debatterne foregår på Facebook, hvor vi lægger henvisninger ud fra hjemmesiden. Infokoordinator efterspørger mere effektiv udnyttelse af begge medier bade for medlemmer og ikke medlemmer. Diskuteres videre på næste møde. Info-ko opretter og leder arbejdsgruppe for strategi osv.

4 8. Forhandler a. Status på forhandler aktiviteter (overblik over hvor vi står i forhold til kontakt/aftaler med forskellige interessenter) Artikel til Suluk blev afleveret en måned for sent, dog godkendt af Mads (kontaktperson). Info-ko Praktikopslag fra udenrigsdirektoratet osv. Kasserer Vi skal gøre opmærksom på det forventede fremmøde I forbindelse med oplæg fra udenrigsdirektoratet/jakob isbosethsen. b. Opsamling på institutions og stemmerets problematikkerne - hvor står vi henne? Hvad fremgår af sidste kontakt med de relevante interessenter? Oplæg fra Elsennguaqs mail. 9. Fundraiser a. Planlægning af fundraising aktiviteter - overblik over diverse deadlines Kaali har misset ansøgningsfristen til Sorlak for Pulje C tilskud for driftsmidler. Formand folk skal melde ud ASAP hvis man ikke har overskud til at få tingene gjort. 1.6 mia. Kr er afsat fra EU, hvor det meste af det kommer til at gå til uddannelse. Det ses som en mulighed for at søge sponsorat osv. Aftalen hedder Programmeringsdokumentet, som fornylig blev underskrevet af Kim Kielsen. Marianne finder kontaktinfo og videregiver til midlertidig fundraiser. Kassereren foreslår at alle lægger hovederne I blød til at søge fonde og hente penge fra forskellige virksomheder osv. Støtte til seminar: frist for Tips og Lottemidler Pulje B frist ligger ASAP. Tidligere formand Hans Peder, har udarbejdet forslag til finanslov og er klart til at blive sendt. Forhandler skal rundt I partigangen og høre de forskellige partier ad, for at søge penge til Avalak. JE foreslår at vi sætter os sammen til næste møde og laver fondsansøgninger osv. Den næste deadline ligger I Februar 2015, men vi skal være obs på andre deadlines. 10. Indkomne mails a. Esther Søholm - Infokoordinator svarer mailen b. Hendrik Lyberth - Infokoordinator har svaret mailen c. Aske Nørby Bonde - Ingen relevans for Avalak. Infokoordinator svarer mailen. d. Clara Christensen - DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) Vi hører dem nærmere ad. Formanden kontakter Clara. e. Tele Greenland - Infokoordinator svarer Tele Greenland.

5 11. Status på planlægning af de 3 store HB arrangementer Aalborg har Seminar - Hytten er reserveret for 2 dage kr for 3 dage. Formanden foreslår at tage en yderligere forhandling for at få hytten et par timer tidligere, da der skal laves mad til mange deltagere. Grenå Fjeldhams Avalak har tidligere holdt seminar der. Kasserer foreslår at køre med Abildsgaards busser til den tid, I stedet for at leje bus. Formanden siger at Aalborg skal kontakte HB hvis der er brug for hjælp til arrangering af seminar. Aalborg efterspørger til detaljer for seminaret, hvem står for hvad? Infokoordinator sender detaljer til formanden for Avalak Aalborg. Kasserer understreger at der kan komme større tilslutning fra Avalak Aarhus til seminaret. Foreslår at der skal satses til 50+ tilmeldte. (Plads til 109) Der skal findes en billig kok, ellers deles op I grupper til selv at lave mad. Infokoordinator Emne til seminar, den skal være klar inden 15 februar 2015, med hensyn til ansøgning til Sorlak. Der skal allerede ligge en grovplan I løbet af denne måned (December 2014) så den allerede er klar til at blive sendt. Avalak Odense sørger for Fællestræf Der skal allerede laves en grovplan for fællestræffet. De praktiske dele varetages af foreningerne. 12. Avalaks fremtidige arbejdsopgaver (de fastlagt fra GF) Der laves arbejdsgrupper for de 3 arbejdsopgaver, Markedsføring, Finanslov samt fremdriftsreformen. Markedsføring Rhea Marie-Louise Nuka Nyoka Nivikka Marianne Næste halve år I samarbejde med Aalborg Finanslov Bjørk Knut Nanna Kenneth

6 Fremdriftsreform Taatsi Nivikka Alle skal gøre sig tanker om hvad der kan gøres inden for de forskellige arbejdsgrupper, til næste møde. 13. Strategi for hvordan Avalaks medlemstal kan øges mest muligt (Kampagne/hvervnings aktiviteter med start i de nye år?) Hvad er der af fordele af at være medlem af Avalak? Vi skal fortælle om vores arbejde. Vi skal lave en plan om hvordan vi kan få flere medlemmer (kontingentsystem og billigere kontingent). LB skal lave en del hvervningsarbejde og HB skal lave et større samlet indsats til at få lavet en kampagne. Vi skal bruge mund til øre metoden. Det skal aldrig kunne betale sig ikke at være medlem af Avalak, når det kommer til Avalak-arrangementer. Nogen gange kan vi virke som en lukket klub, da det ofte er de samme der kommer til vores arrangementer. LB medlemmerne skal være mere udadgående til at få fat I flere medlemmer for de forskellige foreninger. Der skal skabes en Avalak spirit som alle kan bruge til at sælge medlemsskab. Lave arrangementer til forskellige målgrupper. 14. Kommende betalingssystem (vejledninger til LB'erne) Kasserer tager sig af betalingssystemet til de forskellige kasserer i lokalbestyrelserne er klar til at overtage. Der skal laves en autoreply, når man bliver tilmeldt som medlem. Med praktisk info (konto, pris og hvilken forening man er medlem på mm.) Erfaringer fra Aarhus via tilmelding hjemmeside er en stor barriere for ikke eksisterende medlemmer. Foreslår at man begynder at bruge excel regneark til alle bestyrelser. Excelarket bruges til at registrere betalinger, og hjemmesiden bruges til registrering af nye medlemmer osv. Formanden mener at den nuværende medlemsregistrering har en skræmmeeffekt og efterspørger en nemmer måde at få registreret medlemmer. Der lægges en vejledning ud til hvordan man bliver medlem for Avalak. Der skal sendes en fælles mail til nuværende medlemmer, at kontingent betaling ændrer

7 sig pr 1 januar Evt. vejledning angående tilskud til afvikling af studiegæld ved hjemkomst til Grønland? Vi skal have et oprids ud, om at hvad man har ret til som grønlandsk studerende i Danmark. Den skal ud på et letlæseligt sprog. Tilbagebetaling af studiegæld: der er forvirring om det både er dansk SU lån eller USF lån. Vi mangler en redegørelse over om det også gælder dansk SU lån. (Det gælder også DK studiegæld, men ikke alle ved det). Vi skal komme med en melding om at denne afviklingsform er tvetydig og mangler en ordentlig redegørelse over denne lov. 16. Evaluering af vælgermøder og jobmesser Hvad kan man, fra vores side, gøre for at få flere tilmeldinger? Vi mangler inputs fra vores medlemmer. Tager kontakt til de forskellige LB er om evaluering. Der skal være en periode hvor der ikke er nogen foredrag, så man har tid til at snakke med de forskellige virksomheder i stedet for at rende frem og tilbage i de forskellige foredrag. 17. Evt. Gamle filer fra Dropbox skal slettes, og der skal ryddes op. Vedtægterne underskrives på næste møde da Elsennguaq ikke er til stede. Evaluering af GF spørgeskema sendes ud. Mangler en til at lave og være tovholder for undersøgelsen. NS laver begge spørgeskemaer. Avalak Odense har været på foreningskursus og det handlede mest om bestyrelsesansvar. Foreslår at de andre bestyrelser tager kurset, hvis de har mulighed for det.

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere