Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi. Professionsbachelor"

Transkript

1 FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015

2 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været karakteristisk for elevprofilen, at de fleste ansøgere har været ude af uddannelsessystemet i ét eller flere år. Gennemsnitsalderen er ca. 21 år. Hvad laver elever fra Frederiksberg hf-kursus efter afsluttet hf-eksamen? 43% af vores elever søger og bliver optaget på universiteterne, og 42% bliver optaget på de mellemlange professionsbacheloruddannelser. 12% optages på erhvervsakademierne, og 3% påbegynder videre uddannelse indenfor katagorien kunstneriske fag. Et tværsnit: Hvad vælger eleverne efterfølgende, og hvilke uddannelser optages de på? Universitetsuddannelse Erhvervsakademi Kunstneriske fag 3% 12% 42% 43% Professionsbachelor Kilde: KOT-tal 2013 Hvad forventes af eleverne?»det kræver rigtig meget disciplin at gå på hf. Disciplin er hovedordet: Lav dine lektier og mød op«lærernes rolle?»de fleste af lærerne var meget engagerede og gik op i, at vi skulle lykkes. De ville gerne se os få succes med tingene«egge udpluk er fra en forskningsbaserede undersøgelse, udarbejdet af enter for ungdomsforskning. Kursus tilbyder alle ansøgere en samtale med en hf-vejleder med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål. Ring på telefon og aftal tid. Vel mødt! Finn ønsdorff Rektor 1

3 Vores hf-elever har forskellig baggrund Det, som mere end noget andet skaber dette kursus særlige undervisnings miljø, er de studerende. Elevernes gennemsnitsalder er ved optagelsen ca år. Deres baggrund er forskellig, idet de er unge, som har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb, og som nu ønsker at kvalificere sig til videre uddannelse unge, som har en faglig uddannelse, og som nu ønsker flere almene kund skaber eller kompetence til videregående uddannelse unge, som efter folkeskolen har haft arbejde, har gået på efterskole eller højskole, har rejst eller opholdt sig i udlandet, og som nu er motiverede for mere uddannelse unge, som kommer direkte fra 10. klasse (ca. 10%), er modne, selv stændi ge og har et godt fagligt niveau i skolefagene Som du kan se, er vores»elevprofil«mere mangfoldig end ensartet. Erfaringen viser os imidlertid, at der netop i vore elevers forskellige baggrund ligger resurser, erfaringer og viden, som kan komme alle til gode, i under vis ningen såvel som i det øvrige skoleliv. Efter vores opfattelse er det mere eleverne end det faglige indhold i uddannel sen, der adskiller hf-uddannelsen fra gymnasiet. Et kig i krystalkuglen Hvad vil unge på Frederiksberg hf-kursus? Vi kan kaste et blik i krystalkuglen ved at spørge fire unge, der er lige er blevet færdige på Frederiksberg hf-kursus. Lærke Holmquist Pedersen, Nicoline Ilsøe Steffensen, Nanna Simone Kristensen og Mark Equizabal Flindt Pedersen fra 2. vil bruge deres hf-eksamen til at blive designer, til en uddannelse inden for marketing og til at læse sociologi og antropologi. 2

4 INFORMATIONSAFTEN Vi afholder informationsaften for alle interesserede ansøgere Tirsdag den 20. januar 2015 kl

5 Fagene på Frederiksberg hf-kursus Hf-uddannelsen er bygget op af en række obligatoriske fællesfag og faggrupper som vist nedenfor. Obligatoriske fællesfag Fag Niveau 1. hf 2. hf Eksamensform Dansk A x x Mundtlig og skriftlig Engelsk x x Mundtlig og skriftlig Matematik x Mundtlig og skriftlig Idræt x Eksamensfri Praktisk/musisk fag x Mundtlig Vælg mellem billedkunst, design eller musik Obligatoriske faggrupper Fag Niveau 1. hf 2. hf Eksamensform Naturvidenskab x Samlet mundtlig eksamen iologi/geografi/kemi,, Kultur- og samfundsfag x x Samlet mundtlig eksamen Historie/ samfundsfag/religion, Større skriftlig opgave (SSO) Den større skriftlige individuelle opgave kan udarbejdes inden for ét eller flere fag. Kulturfagseksamen Kulturfags eksamen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis. Valgfag Ud over de obligatoriske fag skal du vælge 2-3 valgfag (max. 4). Du kan sammensætte din eksamen på følgende måder: mindst to fag på -niveau. et fag på -niveau og to fag på -niveau. et fag på -niveau og et fag på -niveau, hvis du vælger et sprogfag på fortsætter -niveau eller fysik på -niveau. et fag på A-niveau (dog ikke engelsk og historie) og et fag på -niveau. Hvis A-niveauet er engelsk, skal du have et fag på -niveau, eller 2 fag på -niveau. 4

6 Disse valgfag vælges inden skolestart: Disse valgfag vælges inden 2.hf: Fag illedkunst Design Engelsk Fransk fortsætter Fysik Matematik Musik Spansk begynder Spansk begynder Tysk fortsætter Niveau A A A Fag illedkunst iologi Datalogi Design Drama Filosofi Fransk fortsætter Fysik Idræt Kemi Matematik Musik Psykologi Samfundsfag Tysk fortsætter Niveau Eksempel på 2-årigt hf-forløb Fag 1. hf 2. hf Dansk 4 6 Engelsk 4 4 Matematik 5 Historie 3 3 Religion 3 Samfundsfag 3 iologi 3 Geografi 3 Kemi 3 illedkunst/ 3 musik/design Idræt 3 Valgfag 5 Valgfag 3 Valgfag 3 Værksted 1 1 Ugtl. timer Se mere på 5

7 Optagelse på Frederiksberg hf-kursus Ansøgningsfrist: 15. marts Ring til skolen og få en aftale Det kan anbefales, at du henvender dig til skolen og bestiller tid hos en hf-vejleder med henblik på at få information om valg af fag og om øvrige forhold. Du bedes medbringe alle de papirer, der kan dokumentere din uddannelsesmæssige baggrund. Ansøgere fra 10. klasse: Du bliver optaget på hf fra 10. klasse i folkeskolen (eller tilsvarende uddannelse), hvis du har aflagt folkeskolens 10. klasseprøve i dansk, matematik og engelsk, og har aflagt 9. eller 10. klasseprøve i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og fysik/kemi. har en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, at optagelsen anbefales af enten din skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning. Hvis det er noteret i din uddannelsesplan, at du ikke umiddelbart kan optages, eller hvis du ikke har de ovennævnte prøver, skal du til faglig test. Testen finder sted på det hf-kursus, hvor du søger optagelse. Ansøgere, der har forladt folkeskolen mindst et år før start på hf: Optagelse efter konkret vurdering. Hvis du har afsluttet grundskoleuddannelsen for mindst et år siden, kan du optages af rektor på det først søgte hf-kursus efter konkret vurdering. Er ansøgeren under 18 år skal der udarbejdes en uddannelsesplan, jvf.»ekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplan og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse«(nr. 839 af 30/6 2014). Rektor skønner, om det vil være muligt for dig at fuldføre hf-uddannelsen inden for den normerede tid med et rimeligt resultat. Rektor kan indkalde dig til faglig test. Faglig test: Det er rektor på det først søgte hf-kursus, som træffer alle afgørelser vedrørende optagelse på hf-kursus, og afgørelserne er gældende for optagelse på alle øvrige gymnasiale uddannelser det år. Den faglige test omfatter fagene dansk, engelsk og matematik. Du vil modtage skriftlig besked om tidspunkt. 6

8 Elevprofil»Før jeg kom på Frederiksberg hf-kursus, vidste jeg ikke rigtigt, hvor jeg var på vej hen. Men på hf er der mulighed for at danne sig sin egen mening om tingene og finde sin egen vej, fordi der ikke er årskarakterer. Det gør, at der ikke er så stort pres på en som i gymnasiet. Og det at gennemføre noget gav mig en god følelse. Jeg følte virkelig, jeg kunne noget. Jeg følte mig integreret i samfundet.«(mark-lukas Oldenburg Nielsen, 23 år, læser psykologi på Københavns Universitet) 7

9 8

10 Elevprofil Lærke Holmqvist Pedersen Elev i 2. på Frederiksberg hf-kursus Frederiksberg hf-kursus har plads til forskellighed For 22-årige Lærke Holmqvist Pedersen er det vigtigt, at hun er glad for det, hun laver, og at der er et godt socialt miljø i klassen. På FHF er de to ting gået op i en højere enhed. Før Lærke startede på Frederiksberg hf-kursus havde hun været au pair i London og på Island og siden salgsassistent i Synoptik og Hennes & Mauritz. Hun fik lyst til at lære noget, og da FHF havde nogle valgfag, hun syntes var spændende, søgte hun ind og blev optaget i 1. i På FHF oplever Lærke, at lærerne er engagerede, og at der er plads til forskellighed. Eleverne på skolen har vidt forskellig baggrund, men alle føler sig accepteret. Der er et godt sammenhold i klassen, og det gør det lettere at lære noget. Lærke er endnu ikke sikker på, hvad hun vil bruge sin hf til. Men hun ved, at det skal være noget med mennesker, og at hun skal have hjertet med i det.»jeg har aldrig været den store læsehest, eller den der laver allerflest lektier. Jeg interesserer mig for fodbold og kammerater. Men så møder man nogle andre her på hf, som f.eks. læser aviser og går op i, hvad der sker i udlandet og ikke bare lige foran ens egen næsetip.det gør da noget ved en.«(hf-kursist 18 år) 9

11 Studietur Der er mange måder at tilegne sig ny viden på. Det er ikke nok kun at sidde bøjet over bøgerne, man skal også ud og opleve verden. Derfor har vi på Frederiksberg hfkursus en tradition for, at klasser på 2.hf tager på en studietur med en eller to af deres lærere til f.eks. erlin, Prag eller Sevilla. Som elev skal du og din klasse sammen med jeres lærer selv planlægge, hvor I vil rejse hen, og hvad I vil se. Skal turen f.eks. være en tur med jeres historielærer, hvor I skal se arrene efter 2.verdenskrigs rædsler, eller skal det hellere være en tur til London med jeres engelsklærer? Det er helt op til jer. På studieturen vil du sammen med dine klassekammerater skulle løse opgaver og holde oplæg, som er forberedt hjemmefra. Men der er selvfølgelig også tid til, at du og dine kammerater kan opleve byen på egen hånd. 10

12 Friluftsliv Hvis du hører til dem, der kan lide at sejle i kano, sidde omkring et lejrbål og overnatte i det fri, så kan du som studerende på Frederiksberg hf-kursus tage med på en friluftstur. På 1.hf er der tradition for, at de studerende på idrætsholdene tager til Susåen, hvor de bl.a. padler i kano og løber orienteringsløb. Hvis du vælger idræt på -niveau, kan du desuden komme med på en tur til Sverige, hvor der bl.a. skal øves kæntringsøvelser. 11

13 Fredagscafé Efter en lang uge, hvor du har slidt med matematiske formler, engelske gloser og skriftlige opgaver i dansk, er det rart at køle de rødglødende hjerneceller lidt af. På Frederiksberg hf-kursus er der cirka to gange om måneden fredagscafé fra klokken til i aulaen, hvor du kan tage forskud på weekenden med en øl eller to sammen med dine klassekammerater.»sammenlignet med da jeg gik på gymnasiet, synes jeg, her er mere plads til, at folk kan lære på forskellig måde. Her er ikke kun én måde at være på, og så må man bare rette ind.«(hf-kursist 20 år) Vejledning I løbet af din tid som studerende vil du opleve, at du skal træffe en række valg, der har afgørende betydning for dit videre uddannelsesforløb, ja for dit liv. På Frederiksberg hf-kursus ved vi, at det kan være svært at vælge. Derfor får du som studerende tilknyttet en hf-vejleder til din klasse, som kan hjælpe dig, herunder med at fastholde dit valg af 2-årigt hf. På skolen kommer der også, efter aftale, en vejleder fra Studievalg.dk, som vejleder alle elever om uddannelsesmuligheder efter afsluttet hf-eksamen. Socialrådgiver På Frederiksberg hf-kursus har vi ansat en socialrådgiver. Socialrådgiveren tilbyder rådgivning og hjælp i forbindelse med eventuelle sociale problemer af boligmæssig og økonomisk karakter, som gør det svært for dig at få det optimale ud af din uddannelse. Socialrådgiveren træffes hele ugen mellem kl. 9 og 15, eller efter aftale. 12

14 Tutorordningen på Frederiksberg hf-kursus Som studerende på Frederiksberg hf-kursus vil du få tilknyttet en tutor. Din tutor vil invitere dig til en række samtaler i løbet af uddannelsen. Formålet med tutorsamtalerne er, at du bliver bevidst om dine stærke og svage sider som studerende. Hvis du har faglige eller personlige problemer, kan du også selv henvende dig til din tutor. Han/hun vil så hjælpe dig med at løse problemet eller fortælle, hvem der kan hjælpe. Hver samtale afsluttes med, at du og din tutor bliver enige om et fremadrettet mål. Værkstedstimer Hvordan får du lagt en kemisk formel ind på den rette mentale hylde? Hvordan får du flyvske kommaer til at lande de rigtige steder i teksten? Disse spørgsmål og flere til, får du svar på i værkstedstimerne. I værkstedstimerne lærer du nemlig studieteknikker og kompetencer, du skal bruge i løbet af uddannelsen. Det kan f.eks. være notatteknik, skriveteknik, opgaveteknik, avanceret tekstbehandling eller grammatik. Men der kan også findes tid til planlægning af en tur i biografen for hele klassen. Statens Uddannelsesstøtte Du kan få uddannelsesstøtte, mens du er elev på Frederiksberg hf-kursus. Dog tidligst fra kvartalet efter, du fylder 18 år. Fylder du for eksempel 18 i juli måned, kan du få SU fra den 1. oktober. Du søger SU ved at logge på hjemmesiden ved hjælp af din NemId. Du skal regne med en sagsbehandlingstid på mellem 2 og 4 uger. Når din ansøgning er færdigbehandlet vil SU sende en støttemeddelelse til dig til din e-boks. For at se din post på skal du bruge din NemId. Frister Du kan tidligst søge om SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Det vil sige, at starter du i august måned, så kan du tidligst søge fra 1. juli. Hvis du har spørgsmål, så kan du hente yderligere hjælp på Du er også velkommen til at kontakte SU-vejlederen på Frederiksberg hf-kursus. 13

15 Økonomi og støttemuligheder SU, stipendie- og lånesatser pr. 1/ (før skat) 18 og 19-årige eløb 20 år og derover eløb Grundsats til alle 906 kr. Hjemmeboende kr. Maksimalt tillæg afhængig af forældreindkomst Maksimum i alt kr kr. Grundsats til udeboende Udeboende kr. med dispensation kr. Maksimalt tillæg afhængig af forældreindkomst Maksimum i alt kr kr. Særligt stipendie-tillæg til studerende med børn (før skat) Enlige forsørgere Studerende, der bor sammen med SU-modtager eløb kr kr. Studielån SU-lån (alle) Supplerende studielån (kun for studerende med børn) kr kr. Administration af specialpædagogisk støtte (SPS) Skolen har mulighed for at fremsende ansøgning om tilskud hos Statens Uddannelsesstøtte. 14

16 Noter 15

17 Rabat til transport Når du er elev på Frederiksberg hf-kursus, kan du købe et ungdomskort, som giver ret til at rejse ubegrænset i dit takstområde. Kortet koster pt. kr. 337,20 pr. måned og bestilles på Log på med din NemId og regn med 3-4 ugers leveringstid. Undervisningsmaterialer Undervisningen er gratis. Kursus stiller bøger og andre materialer til rådighed for de studerende. Dog skal du selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Vejen til Frederiksberg hf-kursus Metro/tog til Flintholm Station, ca. 10 min. gang til skolen. S-tog til K-hallen, ca. 5 min. gang til skolen S-tog til Peter angs Vej Station, ca. 5 min. gang til skolen S-tog til Vanløse Station. Derefter 3 stoppesteder med bus 9A, som holder på Sønderjyllands Allé. a. 1 min. gang til skolen. us 9A kører mellem Glostrup Station og Operaen. Der er stoppested på Sønderjyllands Allé. a. 1 min. gang til skolen. Fra Københavns Rådhusplads tager det ca min. på cykel ad Gl. Kongevej, Smallegade og Peter angs Vej. Tør du tage en bid af æblet? Go-card til Frederiksberg hf-kursus designet af Stine Omega Jessen 2.Ø 16

18 ww.frberg-hf.dk Sønderjyllands Allé Frederiksberg Telefon

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere