STORT MÆRKE TIL LILLE KUVERT. Kuverten måler 8,5 x 5,0 cm. Landsporto, breve op til 50 gram Takst til = 20 øre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORT MÆRKE TIL LILLE KUVERT. Kuverten måler 8,5 x 5,0 cm. Landsporto, breve op til 50 gram Takst 1.7.40 til 31.5.50 = 20 øre"

Transkript

1 SILKEBORG FRIMÆRKEKLUB STORT MÆRKE TIL LILLE KUVERT Kuverten måler 8,5 x 5,0 cm Landsporto, breve op til 50 gram Takst til = 20 øre Afsendt fra HELLERUP den Frankeret med AFA 271 Medlemsblad Nr

2 2 Formand: Jørn Walther Pedersen Dalvangen Silkeborg Tlf Næstformand Auktionsleder: Peter Jørgensen Thorsøskrænten Silkeborg Tlf Kasserer: Jørn Walther Pedersen Dalvangen Silkeborg Tlf Sekretær dubletleder: Birgit Pedersen Rudbølvej Silkeborg Tlf Bestyrelsesmedlem - Bibliotekar: Finn Nielsen Elme Alle Silkeborg Tlf Bestyrelsesmedlem: Svend S. Kristensen Dybdal Skovvej Silkeborg Tlf Bestyrelsesmedlem: Johnni Nielsen Kejlstrupvej 11, st.th Silkeborg Tlf Første suppleant: Ole Lassen Anden suppleant: Annelise R. Sørensen Første revisor: Tom Petersen Anden revisor: Jørn Skotte Møller Revisorsuppleant: Der skal vælges ny revisorsuppleant, da Henning Hansen er afgået ved døden. Vurderingsudvalg: Kristian Kongsholm Søndergade 34, 1.tv Silkeborg Tlf Hjemmeside: Tom Petersen Frederiksberggade 48, Silkeborg Tlf Mødested: Lunden Sal 2, Vestergade 74, 8600 Silkeborg Tlf Medlemsbladet sendes gratis til Silkeborg Frimærkeklubs medlemmer, vore naboklubber og dele af pressen. Bladet kan bestilles hos klubbens formand ved indsendelse af frankeret A5 svarkuvert, indtil 50 gram B-post 6,00 kr. (husk B-vignet) eller A-post 8,00 kr. Aftryk af bladets indhold er ikke tilladt, dog tillades afskrift med tydelig kildeangivelse, når forfatteren ikke har angivet copyright. Ansv.havende red.: Jørn W. Pedersen

3 Formanden har ordet Kære medlem En ny sæson banker på med forhåbentlig lige så gode og spændende oplevelser, som den sæson, der er gået. I år smug starter vi allerede den 12. august, idet Birgit har sørget for, at vi kan deltage i bagagerumsmarkedet med en informationsstand, hvor vi håber at få en snak med mange potentielle frimærkesamlere og forhåbentlig kommende medlemmer. Kommer du på bagagerumsmarkedet, så kig forbi, det vil også være hyggeligt at se kendte ansigter. Desværre må vi erkende, at vi i de sidste par år har mistet flere medlemmer, end vi har fået indmeldt, nogle ønsker ikke længere at være medlem af forskellige årsager, men desværre er de fleste udmeldinger sket på grund af dødsfald. Vores tidligere kasserer Jørgen Winther afgik ved døden her i foråret efter lang tids sygdom, desværre var det ikke så lang tid, at Jørgen Winther var vores kasserer, men vi var glade for samarbejdet i den korte tid. Lørdag den 1. og søndag den 2. september afholder Ry og Omegns Frimærkeklub 25 års jubilæums udstilling i Ry Hallerne, Thorsvej 32 i Ry. Vi vil gerne opfordre jer alle til at aflægge udstillingen et besøg, det fortjener Ry Klubben, der har lagt et stort stykke arbejde i udstillingen. Kunne du tænke dig at give en hjælpende hånd med opsætning af samlingerne fredag eftermiddag/aften eller nedtagning af samlingerne søndag aften, så kontakt undertegnede. Af erfaring ved jeg, at der er behov for mange hjælpende hænder, har du aldrig prøvet at sætte samlinger op til en udstilling eller nedtagning efter en udstilling, så hold dig ikke tilbage, idet undertegnede nok skal sætte dig i gang. Under selve udstillingen lørdag og søndag er der brug for vagtpersonale, sig blot til undertegnede, hvad du gerne vil hjælpe med. I forbindelse med udstillingen i Ry kommer den tekniske leder af Post Danmarks trykkeri til Ry, han kunne godt være interesseret i at holde foredrag her i Jylland, så vi vil prøve at få ham til Silkeborg til foråret 2013, det kunne blive en interessant aften, hvor vi måske kan få noget at vide om fremtidens trykning af frimærker i Sverige, skal vi til at have tresidede takkede frimærker som i Sverige, og sker der ændringer i Post Danmarks udgivelsespolitik. Vi vil naturligvis invitere vore naboklubber til denne aften, og I skal nok høre nærmere om indholdet i forårsprogrammet, hvis det bliver til noget Frimærkeetiketter er et nyt samlerområde og er tilligemed blevet et uhyre populært samleområde, også blandt vore medlemmer her i Silkeborg, derfor skal vi den 17. september høre om frimærkeetiketter. Det 3

4 formanden har ordet 4 er Vagn E. Juhl fra Middelfart, der er godt kendt blandt samlere af frimærkeetiketter, der vil sætte os ind i dette nye samlerområde. Hvad får vi ud af Forbundet for vores kontingent kroner, og hvad kan vi gøre for Forbundet, det forsøger vi at få mere at vide om den 1. oktober 2012, hvor formanden for Danmarks Filatelist Forbund Søren Chr. Jensen vil forsøge at give os et svar derpå. Forbundet har netop overstået Repræsentantskabsmødet i Middelfart, så vi får også lidt nyheder derfra. Den 28. oktober afholder vi årets byttedag i Lunden, som vi håber, bliver ligeså godt besøgt som tidligere, vi forsøger i år som et forsøg at afholde anvisningssalget kl efter byttedagen. Eftersynet såvel som selve anvisningssalget afholdes i lokalet ved siden af køkkenet, så lokalet ovenpå er i stedet indrettet til spiselokale. Vi bemander selv køkkenet, og det bliver også i år Finns datter, der med charme og smil vil sørge for, at vores sult bliver stillet, ligesom Finns kone Dorthe sørger for lækre lagkager, vi siger tak til begge for deres hjælpsomhed. Vi stiller bordene op lørdag eftermiddag og her er det Finn, der ved, hvordan bordene anbringes bedst. Så mød op om søndagen og vær med til at skabe liv på byttedagen. Danmark afholder i år en NORDIA udstilling, det sker i Roskildehallerne fra den 2. til den 4. november 2012 i anledning af KPK`s 125. års jubilæum. Den nordiske udstilling afholdes i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund og Post Danmark. Husk at Sørens Rejser, Parallelvej 7 i Kjellerup arrangerer en tur derover, så er du interesseret i at køre med, så kontakt selv Sørens Rejser i Kjellerup på telefon Generalforsamlingen afholdes den 12. november, hvor der skal vælges ny formand, da det ikke er godt, at jeg både er formand og kasserer, men vælges der en ny formand, har jeg indvilget i at fortsætte som kasserer, så vi ikke skal udskifte på begge disse poster samtidig. I år har vi ikke mindre end 4 medlemmer, der har 25 års jubilæum, det drejer sig om Steen Jensen, Ella Pedersen, Jørn Stege og Jens Tougaard Torp, vi er glade for, at I har været medlem så længe og ønsker jer hjertelig til lykke med jubilæet og de vil alle få overrakt 25 års nålen på vor generalforsamling, skulle de være forhindret i at deltage, vil den blive fremsendt. De er alle blevet indmeldt i 1987, skulle vi have overset nogen, så giv os venligst besked, vi har ingen 50 års jubilarer fra 1962, også her sig til, hvis vi har overset nogen. Velkommen til en ny sæson, forhåbentlig er der noget af interesse for dig, ellers kom med gode ideer til bestyrelsen, vi er altid lydhøre overfor nye ideer. P.b.v. Jørn Walther Pedersen

5 ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lunden mandag den 12. november 2012 kl med dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens regnskabsaflæggelse. 4. Dubletlederens beretning. 5. Auktionslederens beretning. 6. Bibliotekarens beretning. 7. Juniorlederens beretning. Da Juniorklubben p.t. er nedlagt, er der ingen beretning. 8. Fremlæggelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent, indskud og gebyr ved forsinket betaling af kontingent. 9. Bestyrelsens forslag. 10. Indkomne forslag. 11. Valg til bestyrelsen A. Valg af formand. På valg er Jørn Walther Pedersen, der ikke ønsker genvalg. Valg af kasserer for et år. På valg er Jørn Walther Pedersen, der har indvilliget i at tage en periode mere, hvis der er fundet en ny formand, da det ikke er fornuftigt, at såvel formanden som kassereren udskiftes på samme tidspunkt. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgit Pedersen og Peter Jørgensen, der begge er villige til genvalg. C. Valg af anvisningsleder. På valg er Peter Jørgensen, der er villig til genvalg. D. Valg af juniorleder. Da juniorklubben p.t. er nedlagt skal der ikke vælges juniorleder. E. Valg af 1. revisor. På valg er Tom Petersen, der er villig til genvalg. F. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg er Annelise Sørensen og Ole Lassen, der begge er villige til genvalg. G. Valg af revisorsuppleant. 12. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe med en ostemad eller en rullepølsemad. Bestyrelsen 5

6 I den sæson jeg aflægger beretning for i aften, havde vi igen en byttedag i Lunden den 30. oktober fra kl til 15.00, vi lukker allerede kl , da mange er væk efter kl Vi havde eftersyn på 1. sal til stor-auktionen mandag den 31. oktober og bespisning i lokalet ved siden af køkkenet. Det viste sig, at det er blevet for besværligt at holde eftersyn på 1. sal, så fremover bytter vi rundt, så eftersynet er i lokalet ved siden af køkkenet og spiselokaformandens beretning Formandens beretning for perioden til , der fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen den 12. november Den periode denne beretning skal omhandle er perioden fra den 1. juli 2011 til den 30. juni I efteråret 2011 var det Rys tur til at afholde fællesmøde for klubberne i Odder, Ry, Silkeborg og Skanderborg, det skete den 5. oktober 2011 i Ry Sognehus, hvor vi hørte et meget inspirerende og spændende foredrag af Knud Greve Olesen med titlen En vandretur i Sachsisk og Böhmisk Schweiz, desværre var vi for ringe repræsenteret fra Silkeborg, vi er områdets største klub, men vi deltog med det færreste antal medlemmer, nemlig to. Foredraget var så godt, at såvel Jørn Skotte som undertegnede var enige om, at dette foredrag skulle vi have til Silkeborg, og det fik vi den 16. april 2012, hvor Knud Greve Olesen dygtigt førte os igennem vandreturen. Foredraget vakte stor interesse blandt vore medlemmer, så det blev ivrigt spurgt og fortalt, det var en af de gode aftener. Den 3. oktober 2011 fortalte Jørgen Brandt løst og fast om Christian den IX, den gode Jørgen Brandt ved noget om Christian den IX, og han har flere gode objekter i sin samling. Den 28. november 2011 fortalte Ole Bech om sin samling med julemærker, det var en spændende samling med mange gode og spændende objekter. I foråret havde vi besøg af Henry Christensen fra Hobro, der den 6. februar fortalte os om Danske Skillingsmærker fra perioden , også et spændende foredrag med mange gode objekter, som vi andre kun drømmer om at eje. Ellers består vore mødeaftener af en mindre auktion, at se i udvalgshefter og bytte frimærker, som vi efterhånden har fået mere gang i, selvom det stadig kan blive bedre. Peter skriver fortsat til bladet, selvom det kun blev til efterårsbladet 2011, da Peter blev ramt af sygdom i 2011/2012, så han ikke kunne overkomme en artikel til foråret 2012, men allerede i dette nummer er Peter igen på mærkerne, og det er vi glade for.

7 formandens beretning let på 1. sal, så må sulten fremover dæmpes på 1. sal. Vi havde i 2011 solgt flere borde, end vi gjorde i 2010, det håber vi vil fortsætte fremover, så vi måske får udsolgt i Som sædvanligt så sælger nogen meget og andre sælger knapt så meget, således er det på byttedagene, ikke bare hos os, men på alle byttedage. Også denne gang stod vi selv for maden, til morgenmad solgte vi rundstykker med ost eller pålæg og wienerbrød, til frokost smørrebrød og til eftermiddagskaffen havde Finns Dorthe atter fremtryllet flødeskumslagkager, og de går som varmt brød, utroligt godt. Finns datter stod i salget, og hendes smilende og venlige væsen solgte uden tvivl et ekstra stykke. I 2012 har vi igen byttedag, denne gang den 28. oktober fra klokken til klokken Som sædvanligt har vi haft to store anvisningssalg, et i februar/marts og et i oktober/november, og det vil vi fortsætte med, så længe vi har indleveret materiale nok. Forårsanvisningssalget begyndte med et større eftersyn på en mødeaften, og så havde vi selve anvisningssalget på mødeaftenen efter eftersynet. Efterårsanvisningssalget har eftersyn på byttedagen og tidligere har selve anvisningssalget fundet sted på første mødeaften efter byttedagen. Det samme kommer til at foregå i foråret 2013, hvorimod anvisningssalget i efteråret 2012 afholdes som noget nyt og som et forsøg på selve byttedagen kl , når byttedagen lukker. Vore venner fra Viborg var også i år inviteret til anvisningssalget til mandagen efter byttedagen, ligesom vore venner fra Odder, Ry og Skanderborg. Som tidligere år var vi inviteret til Viborgs store auktion i foråret, og den er vi også inviteret til i foråret Også i år faldt 2. pinsedag på en mødeaften, men pinsen faldt dog Bjerrevænget 31. Brejning. Box Børkop

8 formandens beretning 8 så tidligt, at vi kunne holde et møde efter 2. pinsedag, så i år har vi igen haft en mødeaften i juni, nemlig den 11. juni 2012, hvorefter vi holdt sommerferie. Som sædvanligt har der været god tilslutning til vore møder i maj og juni måned, og så længe det fortsætter, fortsætter vi også med vore møder i maj og juni. Har vi ikke andet på programmet, afholder vi et lille minianvisningssalg på omkring 50 lots, der kan være flere, men der kan også værre færre, det afhænger af det indleverede materiale, der sker på selve mødeaftenen. Det er en populær aktivitet, hvor medlemmerne både køber og sælger, og foreningen får afsat noget af det materiale, vi har fået indleveret fra dødsboer. Det er Kristian Kongsholm og Peter Jørgensen, der tager ud og vurderer frimærkerne, og de fleste gange får de materialet med tilbage eller kan afhente det, efterhånden som der bliver plads i vore anvisningssalg. Kristian og Peter gør et stort stykke arbejde til glæde og gavn for vore anvisningssalg, og de medlemmer, der køber på anvisningssalgene. Jeg har hidtil stået som hjælper, hvis Kristian ikke kunne, men nu er jeg blevet afløst af Svend Kristensen, der allerede har været med Peter ude at vurdere frimærker. Vi har været ude for, at dødsboet var så omfattende, at vi måtte tre af sted til vurderingen, og det kan jo også ske i fremtiden. Vores juleafslutning holdt vi på sædvanlig måde og med poser til børnene, en hyggelig aften for os alle, selvom der ikke i dag er så mange børn med til vore juleafslutninger, som der var tidligere. Sidder du nu med et ønske om et bestemt foredrag, hvad enten det er et tema, et motiv eller et bestemt område, så kom endelig frem med det, så skal vi nok forsøge at finde en god foredragsholder til det foreslåede emne. Når vi i dag afholder vores generalforsamling, er Rys store frimærkeudstilling overstået, og forhåbentlig med et godt resultat til gavn og glæde for klubben. Vi her i Silkeborg hjalp til, hvor vi kunne. Jeg vil gerne sige tak til hver enkelt, der på denne måde hjalp Ry og viste vores gode vilje til at hjælpe vore naboklubber. Til slut skal der lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer for jeres aldrig svigtende arbejdsindsats, uden jeres store arbejdsindsats var klubben ikke det, den er blevet til. Hermed overgives beretningen til godkendelse af generalforsamlingen. Jørn Walther Pedersen

9 mindeord Det er med sorg, vi må meddele, at Henning Hansen afgik ved døden tirsdag den 10. juli 2012 efter kort tids sygdom. Henning blev medlem af klubben i 1992 og er lige siden stort set kommet til alle vore møder. Henning har været medlem af bestyrelsen og har i de sidste år været suppleant til revisorposten. Igennem de sidste mange år lavede Henning på mødeaftenerne kaffe til os med franskbrødsmadder eller wienerbrød, i det hele taget gik man aldrig forgæves til Henning, når vi havde brug for en hjælpende hånd, og det uanset hvad det drejede sig om. Hvert år til vores juleafslutningsbanko lavede han juledekorationer, og mange af vore medlemmer har i julen kunnet nyde Hennings flotte og dekorative juledekorationer. Når vi blev inviteret til vore naboklubber, eller de havde byttedag, kunne man altid være sikker på, at Henning ville med. I mange år lavede han en lille frimærkeudstilling på posthuset, når der udkom nye frimærker og Hennings lille frimærkeudstilling havde altid relation til den nye frimærkeudstilling. Udstillingen blev altid grundigt studeret af mange af posthusets besøgende, og har været et godt reklameindslag for Silkeborg Frimærkeklub. Vi vil komme til at savne Henning, men det er intet imod det savn hans kone Ingrid, deres to børn Kristian og Karen Marie, deres svigerbørn og deres børnebørn, sidstnævnte havde en særlig plads i Hennings hjerte, dem var han altid glad for at snakke om, må føle i denne tid. Når børnebørnene var på besøg hos Henning og Ingrid, ja så blev der studeret frimærker, og det var hans håb, at en af dem ville fortsætte med at samle på frimærker. Æret være Hennings minde. Bestyrelsen 9

10 Anvisningssalgene Som man vil se af programmet, bliver det store anvisningssalg afholdt på selve byttedagen. Dette skyldes: Efterhånden som folk anskaffer sig mindre og mindre biler, får vi større og større vanskeligheder med transporten. Dette indebærer, at vi kun kan modtage skriftlige bud fra de udenbys gæster på byttedagen. Vore egne medlemmer må eventuelt lave aftaler med andre medlemmer, som ikke har tillidshverv at udføre på byttedagen. Fremover kan der maksimalt indleveres 25 lots til de store anvisningssalg, og mindste opråb er 50 kroner. Se nedenstående skema. Ved de mindre anvisningssalg er mindste opråb 15 kroner. Man kan ikke mere anvende gamle formularer. De gyldige formularer fås hos anvisningslederen eller udskrives fra klubbens hjemmeside, Hos anvisningslederen kan man selvfølgelig stadigvæk få en formular, så man selv kan kopiere, såfremt dette måtte ønskes. Bliver der brugt gamle formularer, vil disse blive omskrevet til de gyldige for den nette sum af 2 kroner pr stk, gælder også indleveringslisten. Bestyrelsen 10

11 HUSK EFTERÅRETS FRIMÆRKE-BYTTEDAG SØNDAG DEN 28. OKTOBER 2012 KL I LUNDEN PÅ VESTERGADE 74 hvor der er eftersyn fra kl til vort anvisningssalg kl GRATIS ENTRÉ Tag hele familien med Se mere på 11

12 silkeborgsamlingen MASKINstempler Datokliché Østjyllands Postcenter Stemplingsmaskinen på Silkeborg Postkontor fik i 1992 monteret en ny datokliche. Denne kliché er indgraveret med ØSTJYLLANDS POSTCENTER. I 1993 får datoklicheen en lille beskadigelse*. Denne bliver udbedret, men i 1994 opstår der en ny beskadigelse. Ca. den 20. april 1994 opstår der et brud i den inderste ring over det første T i POSTCENTER. (Figur 1). Vi viser her den 26. april. Figur 1 Bruddet bliver større, og er den 20. december 1994 længere end tværstregen på T. (Figur 2). Figur 2 12 * Se vort medlemsblad nr

13 Silkeborgsamlingen - Maskinstempler Den 12. februar 1996 er der også opstået et brud i den indre ring over N i POSTCENTER, men vi viser her et aftryk fra den 2. april (Figur 3). Det store brud er også blevet lidt længere. Figur 3 Fra den 9. august 1996 vokser bruddet over N. Her vises den 6. september (Figur 4). Figur 4 Alle reklameklicheer blev inddraget ved udgangen af Derfor er det kun bølgelinieklicheen, som anvendes i resten af tiden med stemplingsmaskine i Silkeborg. Juleklicheen med grangren er en del beskadiget i 1996, men efter sigende, var der ikke noget i vejen med de andre klicheer. Så det var en uforståelig beslutning fra Århus. Hvorfor fortsatte man dog ikke med reklameklicheerne, de fortalte da noget, det gør bølgelinieklicheen ikke. Det er jo meget heldigt, at datoklicheen er beskadiget, for så kan man genkende brevstykker og afklip fra Silkeborg. Dog er materialet med bølgeliniekliché meget begrænset, for det vil samlerne jo ikke ha. 13

14 Silkeborgsamlingen - Maskinstempler Den 31. marts 1998 ser klicheen ud som i figur 5, og den 16. juni 2000 har beskadigelsen (figur 6) udviklet sig til et stort brud hen over STCEN. Figur 5 Figur 6 Alt efter en kuverts beskaffenhed og især indholdet, kan der ofte være noget fnidder, således at såvel små som store brud ikke er helt uden stempelsværte. Figur 7. Figur 7 Stemplingsmaskinen i Silkeborg havde sidste produktionsdag den 31. august Om aftenen udskifter man de nødvendige typer, således at maskinen er klar til næste dags morgen. Der findes ingen forsendelser afstemplet i Silkeborg den 1. september 2000, kun aftrykket i figur 7. Dette aftryk blev fremstillet, da klubben begyndte at interessere sig meget for stemplingsmaskinen. Her i foråret 2012 har vi rundet planche nr Tak til Willy Andersen for uvurderlig hjælp. Peter Jørgensen

15 fra dubletlederen Er der specielle samlerområder, som jeg skal prøve at fremskaffe kontakt mig venligst på eller Birgit Pedersen Se vort store udvalg i frimærker fra næsten hele Europa, masser af kilovarer fra populære områder, samt righoldigt sortiment af tilbehør, kataloger & håndbøger. Besøg vor hjemmeside på og se vore aktuelle tilbud. Vestjysk Frimærkehandel Lyngkrogen 24 DK-7500 Holstebro Tlf

16 Rosengårdscentret Ny sæson på Rosengårdscenteret Igen i år vil Silkeborg Frimærkeklub stå for frimærkemøderne på Rosengårdscenteret. Vi begynder sæsonen tirsdag den 4. sept kl Vi begynder vore frimærkemøder på Rosengårdscenteret tirsdag den 4. september 2012 kl og slutter tirsdag den 30. april Vi mødes hver tirsdag fra kl til kl , der er dog ingen møder omkring jul og nytår, ligesom der kan være enkelte tirsdage, hvor vi må aflyse, fordi Rosengårdscenteret er lukket. På grund af Banko spil i Rosengårdscenteret, vil vi cirka en tirsdag hver anden måned slutte klokken 11.00, men kan så starte kl , men disse uregelmæssig heder, vil I blive orienteret om i god tid. Det koster 200,00 kr. for hele sæsonen 2012/2013 at deltage i møderne på Rosengårdscenteret disse penge går direkte til Rosengårdscenteret, hverken klubben eller mødelederne får andel i disse penge. Tilmelding kan ske på første mødedag den 4. september, prisen, vi betaler, dækker husleje, rengøring m.m., og det må vel trods alt siges at være rimeligt. I den sæson, vi har afsluttet, har der været 18 tilmeldte, og vi har hver gang været omkring 10 til 12 personer. Vi føler selv, at vi havde en rigtig god sæson sidste sæson, hvor vi har talt om alt lige fra stempler over varianter til postkort/julekort, hvor især de gamle postkort med motiver fra Det gamle Silkeborg og julekort, selvfølgelig med julemærker, men julekortets motiv har også stor interesse, har givet inspiration til flere sjove diskussioner, især postkortene fra Silkeborg har givet anledning til mange sjove diskussioner, for, hvor var det nu det lå. I stor stil bliver der byttet frimærker, så mange har fået nogle huller udfyldt. Frimærkeetiketter er et nyt spændende område, som er blevet taget op af flere af mødedeltagerne, at samle på frimærkeetiketter er ikke bare ligetil. Skulle det nu være noget for dig, og du har tid tirsdag fra klokken til 11.30, så mød op og tag del i hyggen og samværet, det tror jeg ikke, du vil fortryde. Ca. klokken får vi kaffe og for de, der har lyst, kan vi også købe rundstykker. På gensyn på Rosengårdscenteret tirsdag den 4. september 2012 kl Jørn Skotte Møller og Jørn Walther Pedersen

17 ry og omegns frimærkeklubs klubudstilling den 1. og 2. september 2012 I anledning af Ry og Omegns Frimærkeklubs 25 års jubilæum afholdes en klubudstilling i Ry Hallen, Thorsvej 32, 8680 Ry, hvor der er åben lørdag fra klokken til og søndag fra klokken til Det er en klubudstilling, jeg vil opfordre vore medlemmer til at bakke op omkring. Der bliver uden tvivl mange spændende samlinger at se på og studere, blandt andet afholdes det første DM i hjemstavnsfilateli og så viser Egnsarkivet deres enestående samling af postkort med motiver af Himmelbjerget, samlingen er på 1600 forskellige postkort, der er samlet af og skænket af Ib Skytte fra Ry. Post Danmark viser forarbejde og molette til Hjejle frimærket, der blev udgivet den 8. juni Indtil videre er der truffet aftale med seks frimærkehandlere, det er Christie`s Stamps fra Frederiksberg, Jens Jacobsen/netstamps, eu, Odder Frimærkehandel, Frimærkehandler Kim Taylor, Trekantens Frimærkehandel og Fyns Frimærke Service. Alle er velanskrevne, så de har uden tvivl masser af spændende materiale med. I alle de 25 år har vi haft et godt og udbytterigt samarbejde med Ry-klubben og deres medlemmer, de møder troligt op til vore byttedage og øvrige større arrangementer og det er vi glade for. I samarbejde med Odder, Skanderborg, Ry og Silkeborg afholder vi hvert år et fællesmøde på skift rundt i klubberne, det er en hyggelig tradition, hvor vi har truffet mange dejlige lidelsesfæller. Vi fra Silkeborg sender de varmeste lykønskninger til Ry i anledning af de første 25 år, og vi har lovet at hjælpe til såvel med opstilling af rammer som opsætning af samlinger, de skal også bruge nogle vagter i dagtimerne, skulle du nu være klar til at give en hjælpende hånd, så sig det til formanden, der har kontakten til Ry. Silkeborg Frimærkeklub 17

18 det sidste efterår i klubben? Nu starter sæsonen op igen, men er det sidste gang? Vi har stadig en klub med en del aktivitet, men det kunne være bedre. Det er der flere årsager til. En af dem er, at der mangler nye og yngre medlemmer i klubben og til bestyrelsen. Vi har haft en meget stabil bestyrelse i flere år, men de sidste gange har der været bud efter flere hænder, uden der er kommet nogle. Jo gamle heste er startet op igen, og det er godt, for havde de ikke gjort det var klubben nok lukket allerede nu. Hvad er det, vi vil have? Miniauktion, foredrag og så kaffe, så vi kan komme hjem inden 9. Det behøver vi ikke en klub til, det kan næsten arrangeres i privat regi. Vi ved jo der er mange i Silkeborg der samler, se bare på QXL. Der er flere, vi aldrig har set i klubben. Hvad kan gøres? Det med bytte er rigtig godt, men vi kender vist alle hvad alle har eller ikke har. Skal der tænkes nyt her? Skal der laves en bytteaften med andre klubber, her eller der? Bestyrelsen trænger til at blive styrket. Der må da være enkelte der kan og vil tage en tørn. Behøver ikke være for 20 år. Det er ikke så slemt endda, har selv prøvet det. Jeg ved at samarbejdet i bestyrelsen er godt, så det kunne måske være berigende at prøve. Beslutningen skal tages nu og ikke når valg dukker op til generalforsamlingen. Tag en snak med nogle fra bestyrelsen og hør nærmere. Så vil mange nok sige, tag selv over i bestyrelsen. Jeg kan og vil ikke. Mangler simpelthen energi og nye visioner, og så er der andet der lige nu trækker. Ole Farsø 18

19 ARRANGEMENTER EFTERÅR 2012 Mødested: Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg, lokale 2 se dog opslag i forhallen. PÅ ALMINDELIGE MØDEAFTENER ÅBNES DØRENE KL Søndag den 12. august Klubben deltager hele dagen med en informationsstand på Bagagerumsmarkedet på Søtorvet, hvor vi vil fortælle om klubben og uddele informationsmateriale om den, ligesom efterårsprogrammet vil blive uddelt til interesserede. Kommer du på Bagagerumsmarkedet, så kig forbi vores informationsstand. Mandag den 20. aug. kl Sæsonstart med sommerens sjoveste og bedste fund eller en spændende frimærkeoplevelse. Peter vil ganske kort fortælle om det, han har med i bladet denne gang. Birgit har udvalgshefter med og Peter har et minianvisningssalg med, og så er der fri bytning. Husk derfor jeres byttemateriale. Rys store frimærkeudstilling nærmer sig, og vi aftaler i aften, hvor mange, der har lyst til at give Ry en hånd med og samkørsel derud. Lørdag den 1. og søndag den 2. september Ry og Omegns Frimærkeklubs 25 års jubilæumsudstilling afholdes i Ry Hallerne, Thorsvej 32, 8680 Ry, læs nærmere om udstillingen inde i bladet. Alle, der har lyst til at give Ry en hjælpende hånd, giver besked til formanden, der sørger for fælles transport m.m. Uanset om du har mulighed for at give en hjælpende hånd eller ej, så besøg udstillingen, det bliver en spændende udstilling, og Ry fortjener vores opbakning. Åbningstider, lørdag fra kl til og søndag fra kl til Lørdag aften er der Palmares kl Mandag den 3. sept. kl I aften vil vi give jer en orientering om Ry klubbens udstilling ved undertegnede, Peter og andre, der ved besøg på udstillingen oplevede noget specielt, derefter afholder vi et minianvisningssalg og Birgit har som sædvanlig udvalgshefter med og husk nu jeres byttemateriale, da vi gerne skulle have gang i bytteriet. Mandag den 17. sept. kl At samle frimærkeetiketter er blevet uhyre populært, og derfor skal vi i aften høre en person, der ved noget om disse frimærkeetiketter. Vi får besøg af Vagn E. Juhl fra Middelfart, der vil sætte os ind i dette stykke moderne filateli. Det er i aften sidste chance for at indlevere til storauktionen på byttedagen den 28. oktober Mandag den 1. okt. kl Hvad får vi ud af Forbundet, og hvad kan vi gøre for Forbundet. Dette spørgsmål har vi stillet til formanden for Danmarks Filatelist Forbund, Sø- FORTSÆTTES PÅ BAGSIDEN 19

20 ARRANGEMENTER EFTERÅR fortsat fra side 19 ren Christian Jensen, og det vil han i aften komme og fortælle os en hel masse om, samtidig har der jo lige været repræsentantskabsmøde i Forbundet, så også derfra vil vi få nyt at høre. Samtidig inviteres vore naboklubber til at komme og høre om det, det vil glæde os, hvis I dukker op. Mandag den 15. okt. kl I aften gentager vi successen fra i foråret med en tipskupon hvor vinderen ud over æren også får gratis kaffe. Derefter har vi et mindre anvisningssalg, og Birgit har udvalgshefter med. Vi andre skal huske vores byttemateriale. Husk Byttedagen søndag den 28. okt fra kl til med efterfølgende anvisningssalg kl , hvor eftersynet til dette anvisningssalg starter kl og slutter kl Søndag den 28. okt. fra kl til Bemærk, at klubbens efterårs anvisningssalg afholdes i dag kl med eftersyn kl til Byttedag i Lunden på Vestergade 74, hvor de to store lokaler i stueetagen bliver fyldt med kræmmere. Peter holder eftersyn fra kl til i lokalet ved siden af køkkenet til anvisningssalget, der som forsøg afholdes samme dag kl , hvor byttedagen slutter. Vi vil prøve at afholde anvisningssalget samme dag som byttedagen, så vore mange besøgende også får mulighed for at være med til anvisningssalget. Spiselokalet vil fremover være på 1. sal, og der vil være mulighed for at købe smørrebrød, kaffe m.m. Mandag den 29. okt. kl Peter præsenterer uddrag af klubbens variantsamling, hvorefter vi afholder et minianvisningssalg. Birgit har som sædvanligt udvalgshefter med og husk nu jeres byttemateriale, vi skulle gerne hjælpe hinanden med at få byttet noget mere. Det er også i dag, at årets julemærke bliver præsenteret, og måske er det lykkedes formanden at skaffe et eksemplar til præsentation. Mandag den 12. nov. kl Generalforsamling med dagsorden iflg. Lovene. Se dagsordenen andet steds i bladet. Klubben er efter generalforsamlingen vært ved en kop kaffe med brød. Mandag den 26. nov. kl Vi afholder et minianvisningssalg, hvorefter der er bytteaften og Birgits udvalgshefter. Mandag den 10. dec. kl Juleafslutning for hele familien med bankospil, børneposer, lotteri og kaffe med julekage. Så husk at tage din ægtefælle, jeres børn, svigerbørn og børnebørn med, de er alle hjertelig velkomne. Vi vil glæde os til at hilse på dig og din familie. Jørn Walther Pedersen Herefter holder vi juleferie og første møde i det nye år er mandag den 7. januar 2013 kl

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl

Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september kl MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Første mødeaften AUGUST tirsdag den 6 september 2011 kl. 19.30 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2015 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016.

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår 2016. Program for 1. halvår 2016. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 2. februar Tirsdag 1. marts (aflevere tekster til Randers Ugen) Tirsdag 5. april Viseaftener: Kl. 19.30 I pausen kl.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår Hulemøde: kl i Helligåndshuset

Huskelisten. Bestyrelse: Program for 1. halvår Hulemøde: kl i Helligåndshuset Program for 1. halvår 2017. Huskelisten Hulemøde: kl. 19.00 i Helligåndshuset Tirsdag 24. januar 2017 Tirsdag 14, februar 2017 Tirsdag 14. marts 2017 Lokale 8 Fritidscentret (aflevere tekster til Randers

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, annoncører og deres familie, et rigtigt DECEMBER GODT NYTÅR 2009 2008 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

62. Årgang Nr Hængslet

62. Årgang Nr Hængslet 62. Årgang Nr. 3. 2017 Hængslet Medlemsblad for Århus Frimærke Klub Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub Glædelig jul og godt nytår Onsdag 3/1 Onsdag 10/1 Onsdag 17/1 Onsdag

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2013 Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet (dørene åbnes

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

HK Senior Djursland Program 2015

HK Senior Djursland Program 2015 HK Senior Djursland Program 2015 Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2014: Formand: Hanna Rasmussen, tlf. 86321620 Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 Sekretær: John Ole Rasmussen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974

MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 MÅRSLET FRIMÆRKE OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com AUGUST 2012 Postkort fra 1907. Fra Jørgen Andersens samling Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale Lokalcenter,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013

25 års Jubilæumsudstilling. Velkommen til Motiv 2013 25 års Jubilæumsudstilling Velkommen til Motiv 2013 Danmark 1980 Postgården i Købmagergade, København DE DANSKE MOTIVSAMLERE (Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund) 1 2 Velkommen til Motiv 2013 v/jørgen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ry og Omegns Frimærkeklub

Ry og Omegns Frimærkeklub Ry og Omegns Frimærkeklub Klubudstilling 1. og 2. september 2012 BULLETIN NR. 4. JANUAR 2012 Sidste nyt: DM i Hjemstavnsfilateli 1 Ry kalder alle udstillere! Så er det ved at være tid til at træffe beslutning

Læs mere

Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2015 1 Nr. 1, Januar 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Torsdag den 11/12-2014 var dagen for vores traditionelle juleafslutning. Der var som sædvanlig både bankospil og

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Efteråret 2015 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere