Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botilbud (servicelov 163) kr./år %"

Transkript

1 Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/ Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) Deltidsforsikrede ( 70) Mindstesats ( 51) Nyuddannede - fuldtidsfors. ( 51) Nyuddannede - deltidsfors. ( 51) Ungesats 50 % - fuldtidsfors. ( 52 a) Ungesats 50 % - deltidsfors. ( 52 a) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Arbejdsskader (arbejdsskadelov) Brillestel ( 15) Erhvervsevnetab ( 17) Méngodtgørelse, 100 % ( 18, stk. 3) Méngodtgørelse, 120 % ( 18, stk. 4) Overgangsbeløb ved dødsfald ( 19) Forsørgertab - ægtefælle ( 20) højst barn ( 21, stk. 1) højst barn, dobbelt ( 21, stk. 2) højst Årsløn ( 24) - maksimum (stk. 3) under 18 år/uddannelse, mindst (stk. 4) Kost og logi (årlig) ( 24, stk. 2) kost alene (pr. dag) 79 Barseldagpenge (barsellov 35) Pr. uge Begravelseshjælp (sundhedslov 160) Voksne Børn under 18 år Formuegrænse Bortfaldsgrænse Hvis efterladte Uden efterladte Født før 1/4 1957, mindst Beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatslov) se også Løntilskud /time Beskæftigelsestillæg, pr. time ( 45, stk. 3, & integrationslov 23 b, stk. 6) 14,58 Maksimal aflønning ( 55, stk. 2) 113,01 - niveau for løntilskud = tidligere hjælpsniveau dog mindst 82 % af højeste a-dagpenge Rådighedsbeløb, årlig ( 118) Godtgørelse højst pr. md. ( 83) Befordringsgodtgørelse ( 82) > 24 km: Vejledning mv. (kap. 10) & Løntilskud (kap. 12) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 1,14 Virksomhedspraktik (kap. 11) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 2,07 Boligstøtte (boligstøttelov) /år boligydelse boligsikring Indkomst Indkomstgrænse ( 21/22, stk. 1) forøgelse pr barn Fradragsbeløb, barns indkomst ( 8, stk. 4) Formuegrænse, tillæg ( 8 a, stk. 1) - 10 % over % over Indkomstgrænse, omberegning/efterregulering ( 46, stk. 2 & 47, stk. 1) Boligudgift Maksimum årlig leje ( 14) Tillæg ( 21, stk. 1) Fradragsbeløb/kvm ( 10, stk. 2) - varme 75,25 70,25 - varmt vand 23,75 22,25 - elforbrug 56,75 53,00 Standardbeløb/kvm ( 10, stk. 3) - vandafgift 12,50 11,75 - vandafledningsafgift 18,25 17,00 Standardbeløb/kvm, vedligeh.tillæg ( 10, stk. 4) - lejers vedligeholdelsespligt 56,75 53,00 - lejers delvise vedligehold.pligt 28,25 26,25 Standardbeløb/kvm, varmetillæg ( 10, stk. 5) 28,75 27,00 Standardbeløb, drift/vedligeholdelse ( 17, stk. 1, nr. 4) Støttebeløb boligydelse boligsikring Maksimal ydelse ( 23, stk. 1) bofællesskaber ( 24 d, stk. 2) bofællesskaber ( 24 e, stk. 3) Mindstebeløb, egenbetaling ( 21 & 22, stk. 2) Minimum, tilskud/lån ( 33-34) Minimumsbeløb, tilbagebetaling ( 47, stk. 8) Mindstebeløb, årlig egenbetaling Beboerindskudslån ( 56) Kr. Grænsebeløb, lejligheder Grænsebeløb, enkeltværelser Grænsebeløb, tillæg pr. barn til og med det Indkomstgr., rente/afdragsfrihed før Botilbud (servicelov 163) /år % Betalingsandel - boligomkostninger / indkomst op til indkomst over Nedsættelse - indkomst, reelt enlige pensionist betaling kompensationsbeløb- under på/over pct. nedsættelse af 25 % rabat Børn dagtilbud (dagtilbudslov) Søskendetilskud ( 43, 63 & 76) % - dyreste plads 0 - øvrige pladser 50 Fripladstilskud % at fuld tilskuds-berettiget forældrebetaling under : reduktion for hver s indtægtsstigning Beløbsforhøjelser /år Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét Fripladsgrænseforhøjelse, enlige forsørgere Privat pasning ( 83 & 85) % Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgift 75 Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbud (nettodriftsudgift) 75 Søskendetilskud efter 83 i % af søskendetilskud til billigste alderssvarende dagtilbud 85 2

2 Pasning af egne børn ( 88-89) /år % Tilskudsmaksimum - højst 3 tilskud pr. husstand pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 85 Børnepasningsorlov (børnepasningsorlovslov 12, stk. 9) /md. Orlovsydelse højst Børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelseslov 1) /kvartal /år Babyydelse 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år 882 pr. md Loft ved mindst 3 børn Børnebidrag Normalbidrag (børnetilskudslov 14) /år /halvår I alt Grundbeløb og uddannelsesbidrag år Tillæg Særlige bidrag (børnetilskudslov 15) /md. I anledning af fødslen (én gang) 725 Underhold 2 mdr. før / 1 md. efter fødslen Forhøjelse af normalbidrag Se Børnetilskud (børnetilskudslov) /år /kvartal Ordinært ( 2) Ekstra ( 3) Særligt ( 4, stk. 3) Særligt, tillæg ( 4, stk. 5) Særligt ( 4, stk. 2) Særligt, tillæg ( 4, stk. 4) Flerbørnstilskud ( 10 a) Adoptionstilskud, éngangsbeløb ( 10 b) Studerende ( 10 c) indtægtsgrænse, enlige indtægtsgrænse, par Særligt børnetilskud til pensionister nedsættes med 3 %, når indtægtsgrundlaget overstiger det beløb, hvor pensionstillægget bortfalder. Døgnophold, formidlet (servicelov)betaling ( 159) /år Indtægtsgrænse for betaling Højst for 18 % (5/3 normalbidrag) Højst for i alt (10/3 normalbidrag) Døgnplejevederlag ( 142) /md. /døgn Plejeløn Kost og logi ( 55) /døgn 1. og 2. barn under 10 år og 2. barn 10 år og ældre og 4. barn uanset alder 148 Øvrige udgifter ( 55) Opholdssted, pr. md. højst Lommepenge mv. ( 55) /ugtl år år år år og ældre 231 Arbejdsdusør ( 55) /time /ugtl. Udredes af opholdsstedet >16 år Kost, logi og vask højst 406 Uden for opholdssted ½ til den unge, dog min. 406 Kost, logi og vask højst 997 Beklædning ( 55) Indskrivning højst år (pr. uge) år (pr. uge) år (pr. uge) år og ældre (pr. uge) 148 Konfirmation Udskrivning år højst Udskrivning - 16 år og ældre højst Gaver ( 55) Fødselsdag og jul år højst 201 Fødselsdag og jul - 14 år og ældre højst 298 Eksamen, konfirmation, svendeprøve 495 Kostpenge ( 55) Kostpenge, mindst 3 dages ferie pr. døgn 45 Ferietilskud ( 55) /uge > 16 år, betaler for opholdet højst 5 uger 661 Personlig rådgiver ( 55) /md. Normalhonorar 759 Administration og tilsyn ( 55) /md. Højst Praktikophold ( 52) Timegodtgørelse 29 Efterlevelseshjælp (aktivlov 85 a) Engangsbeløb, årsindtægt < Nedsættelse, årsindtægt over med pr Bortfaldsgrænse Formue over medregnes med 30 %. Efterløn højst (arbejdsløshedsforsikringslov) deltid fuldtid 100 % sats pr. dag ( 74 l, stk. 1) % sats pr. dag ( 74 l, stk. 3) % sats pr. dag (74 l, stk. 6) Efterlønsbidrag pr. md. ( 77) Skattefri præmie pr. 481 t. ( 74 m) Bundfradrag, årlig ( 74 j) Indtægtsgrænse, selvstændigs bibeskæftigelse ( 74 g, stk. 1) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Erstatningsansvar (erstatningsansvarslov) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) Højeste tingsskade (offerstatningslov 9 a) Fleksydelse (fleksydelseslov) /år Fleksydelse, 91 % af sygedagpengenes højeste beløb ( 17) Mindsteudbetaling ( 25) 100 Fradrag i pensionsbeløb ( 18) Lempeligt fradrag ( 20) Indtægtsgrænse, selvstændige ( 21) Fleksydelsesbidrag pr. kvartal ( 8) Frivilligt ATP-bidrag pr. time ( 14) 0,84 3

3 Folkepension /md. (pensionslov) reelt enlige andre Grundbeløb ( 12) Pensionstillæg ( 12) Supplerende pensionsydelse ( 72 d) /år Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse ( 14 a) /år Formuegrænse Fradrag / bortfald ( 27 & 29) bortfaldsfradrag (%) grænser Grundbeløb (30) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) Pensionstillæg, fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Pensionstillæg / personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Supplerende pensionsydelse ( 72 d) - enlige (100) gifte/samlevende (50) Samlevende = gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet etableret efter 1/ Opsat pension ( 15 a-f) Højeste opsættelse Tillæg beregnes udfra restmiddellevetid, jf. bek. 350 af 17/ & vejl. 89 af 2/ Tabel 16. Minimumsbeløb 120 mdr. /år - udbetalt pension ( 31, stk. 4) supplerende pensionsydelse ( 72 d, stk. 6) 200 Forbrugsgoder (servicelov 113) Bagatelgrænse 500 Førtidspension fra 2003 (pensionslov 16) /md. /år Enlige Andre Fradrag (pensionslov 32 a) nedsættelse /år Indtægt, ægtef./saml., ikke-pens. 30 % Indtægtsgrænse, ægtef./saml. - ikke-pensionist 30 % pensionist 15 % Enlige Gift/samlevende Bortfaldsgrænser (pensionslov 39) /år Indtægt, bortfald, enlig Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/pens Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/ikke-pens Minimumsbeløb ( 32 c, stk. 2) /år - udbetalt pension enlige udbetalt pension andre Bidrag (pensionslov 33 a-b) /md. ATP: Pensionisten/kommunen 90/180 SAP: Pensionisten/kommunen 153/306 Førtidspension før 2003 /md. (førtidspensionslov 13-14) reelt enlige andre Grundbeløb Pensionstillæg Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Førtidsbeløb Ekstra tillægsydelse - almindelig førtidspension forhøjet almindelig førtidspension Tillæg (førtidspensionslov 16) /md. Bistandstillæg Plejetillæg Fradrag fradragsbeløb bortfalds- (førtidspensionslov 29) (%) grænser Grundbeløb, enlige (60) Grundbeløb, gifte (60) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Samlevende beregnes som gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension er tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet er etableret efter 1/ Minimumsbeløb (førtidspensionslov 29) & Bidrag (førtidspensionslov 32-33) står under hhv. Folkepension og Førtidspension fra Helbredstillæg (førtidspensionslov 18) /år Formuegrænse Invaliditetsydelse (førtidspensionslov 21) /md Gaver (boafgiftslov) afgift % bundfr. Ægtefælle/registreret partner 0 - Samboende min. 2 år & (sted)børn + disses afkom & plejebørn med samme bopæl som gavegiver i mindst 5 år & forældre Svigerbørn Stedforældre & bedsteforældre 36, Andre Indkomstskat 0 Gældsinddrivelse (gældsinddrivelseslov) Se Handicapbil (servicelov 114) Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatgear Handicappede børn og unge Merudgiftsydelse (servicelov 41) /md. Standardbeløb

4 Minimum 1/8 354 Merudgifter, minimum pr. år Tabt arbejdsfortjeneste (servicelov 42) % Regulering 1,9 Ferietillæg af sidste års bruttoydelse 1,0 Ophørstillæg af sidste 12 mdr.s bruttoydelse 12,5 Ledsagelse (servicelov 45, stk. 5) Se Ledsageordning. Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (servicelov 32, stk. 8) /år Højst Hjemmehjælp /år Fradragsbeløb (servicelov 161) enlige ægtepar Voksne Pr. barn Betaling (servicelov 161) /time Under efter fradrag efter fradrag 3 Forhøjelse pr indkomst over Betaling højst 118 Madservice (servicelov 161) /hovedret /md. Maksimal egenbetaling Hjælpemidler (servicelov 112) én gang Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling 780 Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling 420 Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Synshjælpemidler: (søg på prisliste). Kontanthjælp / starthjælp Kontanthjælp (aktivlov 25) /md. Forsørgere Ikke-forsørgere / forsørgere t. børn i udl Unge udeboende Unge hjemmeboende Unge med visse alvorlige psykiske lidelser (aktivlov 25, stk. 2) /md. Forsørger, ikke hjemmeboende børn Udeboende Behovsbestemt tillæg unge (aktivlov 25 f, stk. 3) /md. Udeboende højst 986 Hjemmeboende højst 395 Kontanthjælpsnedsættelse (aktivlov 25) Ægtepar for hver efter 6 mdr. 634 Undtagen personer, der modtager hjælp under barsel, og SU-modtagere og pensionister, der er gift med en kontanthjælpsmodtager. Loft over samlet hjælp aktivlov 25, 34 + boligstøtte (aktivlov 25 b) /md. Gifte/samlevende forsørgere Gifte/samlevende ikke-forsørgere Enlige, forsørgere Enlige, ikke-forsørgere Maksimal nedsættelse (aktivlov 25 c) - gifte tilsammen samlevende og enlige pr. person Unge, 6 mdr. efter aktivt tilbud (aktivlov 25 f) Udeboende (stk. 2, nr. 1) Hjemmeboende (stk. 2, nr. 2) Starthjælp (aktivlov 25, stk. 12 & integrationslov 28 a) /md. Enlige over 25 år Unge udeboende Unge hjemmeboende Forsørgertillæg til starthjælp (pr. barn) (aktivlov 25, stk. 13 & integrationslov 28 a, stk. 2) /md. Enlige Gifte/samlevende Engangshjælp (aktivlov 25 a) & særlig introduktionsydelse (integrationslov 28, stk. 3) Over 25 år / udeboende under 25 år højst Hjemmeboende under 25 år højst Nået efterlønsalder (aktivlov 27) /md. Ikke optjent pensionsret Tillæg børn under 18 år (kun 1) Formuegrænse (aktivlov & integrationslov 25, stk. 3) Enlige Ægtepar Kapitalpensioner, bagatelgrænse, enlige Kapitalpensioner, bagatelgrænse, ægtepar Indtægtsfradrag /md. Forsørgelsesydelse (aktivlov 30, stk. 2) - ægtefælle, forsørger børn ægtefælle, andre Fradrag pr. arbejdstime (aktivlov 31 & integrationslov 28 c, stk. 2) - stk. 1, 1. pkt. 14,57 - stk. 1, 2. & 4. pkt., og stk. 4 35,51 Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer - omregningssats 31, stk ,52 - omregningssats 13, stk ,05 Grænsebeløb, støtteberettiget boligudgift (aktivlov 34 & integrationslov 28 a, stk. 4) /md. Ikke-forsørgere Forsørgere 1 barn Efterflg. børn - hjemmeboende børn udeboende børn Samlet indtægtsgrænse efter 3 mdr Grænse - uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælp efter 25) (aktivlov 35, stk. 3) /dag Kontanthjælp - fyldt 25 år, forsørger børn fyldt 25 år, andre & under 25 år gravide/ bidragspligt, max. hjælp incl. tillæg under 25 år, udeboende under 25 år, udeboende, nedsat hjælp under 25 år, hjemmeboende under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp under 25 år, børn/psykisk syg, børn/bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg under 25 år, psykisk syg, udeboende/gravid kontanthjælpsnedsættelse ( 25, stk. 5) 29 Starthjælp - fyldt 25 år, gifte/samlevende & under 25 år udeboende fyldt 25 år, enlig under 25 år, hjemmeboende forsørgertillæg enlige 75 - forsørgertillæg gifte/samlevende 62 Punktsanktion (nedsættelse fast beløb) (aktivlov 40 & integrationslov 30, stk. 2) /hændelse Kontanthjælp, voksne Starthjælp voksne & starthjælp/kontanthjælp, unge 391 Starthjælp/kontanthjælp, unge hjemmeboende 239 Gifte/samlevende over 25 år

5 ATP-bidrag (aktivlov 79-80) /md. Ydelsens mindstestørrelse - forsørger børn andre forsørger, nedsat med andre, når ægtepar nedsat med Ydelsesmodtageren (1/3) 90 Kommunen (2/3) 180 Tillæg ved bidragspligt (aktivlov 25, stk. 4) /md. I forhold til unge-satsen Kriminalforsorg, årige (servicelov 174, stk. 5) /år Takst for kommunal medfinansiering, sikrede afdelinger/kriminalforsorgen Ledighedsydelse (aktivlov 74 d) /ugtl. 91 % af højeste arbejdsløshedsdagpenge % af højeste arbejdsløshedsdagpenge Omregningssats 205,52 Særlig ydelse (aktivlov 74 i) Særlig ydelse, personer over 25 år Under 25 år, udeboende Under 25 år, hjemmeboende Ledsageordning (servicelov 45 & 97) /år Ledsagers befordring mv., udgifter højst 775 Løntilskud /år /t. Almindelige (beskæftigelsesindsatslov 63, stk. 2 & integrationslov 23 c) - Pensionister/tidligere skånejob (nr. 1) 24,58 - Pensionister (nr. 2) 42,22 - Private arbejdsgivere (nr. 3) 68,55 - Private arbejdsgivere (nr. 4) 99,56 Offentlige arbejdsgivere (nr. 5) 132,51 Langtidsledige / personer over 55 år ( 67 c & f) 103,51 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) 165,56 Fleksjob (beskæftigelsesindsatslov 71 & 75) /år /t Maksimum ,67-1/2 tilskud ,84-2/3 tilskud ,13 Seniorjob (seniorlov 15) Statstilskud Medicintilskud (sundhedslov 146) Udgiftsgrænser (under 18 år dog 60 %) 0 % (under 18 år dog 60 %) 50 % % > % Kronikertilskud, loft over årlig egenbetaling Merudgifter, voksne (servicelov 100) tilskud /md. < 500 mdl mdl mdl mdl Plejevederlag Pasning af døende (servicelov 120) Plejevederlag højst pr. time 155,27 Basisbeløb, pr. måned Pasning af handicappede m.fl. (servicelov 118) /md. Aflønning højst 6 mdr Repatriering Repatriering (repatrieringslov 7) Højst Transport af udstyr (stk. 2, nr. 3) Etablering (stk. 2, nr. 4) - over 18 år under 18 år Etablering højst ved afrejse (stk. 3) - over 18 år under 18 år Køb af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Transport af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Udgifter til hjælpemidler (stk. 2, nr. 8) højst Alternativ til sygeforsikring (stk. 4) Reintegration (2010) pr. måned (repatrieringslov 10) 100 % 80% Gruppe 1, jf. bek. 355 af 25/ Gruppe 2, jf. bek. 355 af 25/ Suppl. reintegrationsbistand (stk. 3) Retshjælp / fri proces (retsplejelov 323 & 325) /år Indkomstgrænse - enlige forsørgere Indkomstgrænse - samlevende i alt Tillæg pr. barn Revalidering (aktivlov 52) /md. Fyldt 30 år Under 30 år, forsørger hjemmeboende børn eller vis forudgående indtægt, jf. stk Mellem 25 og 30 år - forsørger, ikke-hjemmeboende børn ikke forsørgere Under 25 år - udeboende* hjemmeboende* gravide over 12. svangerskabsuge psykisk lidelse med forsørgelsespligt psykisk lidelse, udeboende * + tillæg til fastsat bidrag, dog højst normalbidrag. Skat (personskattelov) /år Personfradrag, fyldt 18 år ( 10) Personfradrag, under 18 år ( 10) Grænse for indregning af restskat Befordringsgodtgørelse pr. km - bil indtil km/år 3,67 - bil over km/år 2,00 Starthjælp Se Kontanthjælp / starthjælp Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager (servicelov 176) % < årligt årligt 25 > årligt 50 6

6 Sundhedskort (sundhedslov 12 & 58) Gebyr 175 Sygedagpenge (sygedagpengelov 50) Højeste dagpengebeløb pr. uge Højeste dagpengebeløb pr. time 103,51 Ukendt arbejdstid ( 47) /time Mænd 178,74 kvinder 161,41 Forsikrede arbejdsgivere ( 55) /år Optagelsesgrænse Udelukkelsesgrænse Præmiesats 0,69 % Frivillig sikring ( 45) årlig præmie 1. fraværsdag 3. fraværsdag 2/3 dagpenge /1 dagpenge Minimumsydelse /uge Sygehusophold (2010) (sundhedslov 91) /md. Personlige fornødenheder Uddannelsesstøtte Se - Satser for SU Udlændinge (udlændingelov) Økonomisk sikkerhedsstillelse - ved visum ( 4, stk. 2) ,45 - ved familiesammenføring ( 9, stk. 4) ,39 Varmetillæg (pensionslov 14 & førtidspensionslov 17) gifte/samlevende enlige Egenbetaling /4 af udgifterne /2 af udgifterne /4 af udgifterne tillæg pr. person over 18 år, hvis flere end 2 i husstanden Petroleumstillæg, pr. liter 262,50 øre 7

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv.

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 2017 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Famile- og Socialjura januar 217 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv. Delpension

Læs mere

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende

9602 af 01/12 2011 Status: Gældende Vejl. om satser mv. 2012 9602 af 01/12 2011 Status: Gældende (Endnu ikke bearbejdet af Schultz) Nr. 9602 af 1. december 2011 Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsmarkedsstyrelsen) Vejledning om satser mv.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

DLHM. 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG

DLHM. 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG DLHM 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 1 2015 53. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Pr. time kr. Fripladsgrænser (servicelov 15) Kr. Ialt Grundbeløb Tillæg Særlige bidrag (børnetilskudslov 15)

Pr. time kr. Fripladsgrænser (servicelov 15) Kr. Ialt Grundbeløb Tillæg Særlige bidrag (børnetilskudslov 15) Aktuelle beløb og statistik pr. 1. januar 2003 faktivering Jobtræning (arbejdsmarkedslov) Pr. time kr. Løn, jobtræning, off. arb.givere ( 13) højst 96,21 Jobtræning, løntilskud private arb.giv. ( 14 )

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG 51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet

2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. Beskæftigelsesministeriet 2011/1 LSF 200 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-4644 Fremsat den 14. august 2012 af social-

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG

50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG 50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2013 51. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område VEJ nr 11367 af 30/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6665 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og

Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og Bilag: Afgjorte Ankestyrelsessager fordelt på lovgivning Serviceloven Stadfæstelse Ændring Hjemvisning Afvisning/henvisning I alt Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv. til børn, 32 og 36 7 2 1 0 10

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område NOTAT Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4646 Dato: Juli 2016 J.nr.: 12 / 8915 Hvad drejer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere