Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botilbud (servicelov 163) kr./år %"

Transkript

1 Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/ Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) Deltidsforsikrede ( 70) Mindstesats ( 51) Nyuddannede - fuldtidsfors. ( 51) Nyuddannede - deltidsfors. ( 51) Ungesats 50 % - fuldtidsfors. ( 52 a) Ungesats 50 % - deltidsfors. ( 52 a) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Arbejdsskader (arbejdsskadelov) Brillestel ( 15) Erhvervsevnetab ( 17) Méngodtgørelse, 100 % ( 18, stk. 3) Méngodtgørelse, 120 % ( 18, stk. 4) Overgangsbeløb ved dødsfald ( 19) Forsørgertab - ægtefælle ( 20) højst barn ( 21, stk. 1) højst barn, dobbelt ( 21, stk. 2) højst Årsløn ( 24) - maksimum (stk. 3) under 18 år/uddannelse, mindst (stk. 4) Kost og logi (årlig) ( 24, stk. 2) kost alene (pr. dag) 79 Barseldagpenge (barsellov 35) Pr. uge Begravelseshjælp (sundhedslov 160) Voksne Børn under 18 år Formuegrænse Bortfaldsgrænse Hvis efterladte Uden efterladte Født før 1/4 1957, mindst Beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatslov) se også Løntilskud /time Beskæftigelsestillæg, pr. time ( 45, stk. 3, & integrationslov 23 b, stk. 6) 14,58 Maksimal aflønning ( 55, stk. 2) 113,01 - niveau for løntilskud = tidligere hjælpsniveau dog mindst 82 % af højeste a-dagpenge Rådighedsbeløb, årlig ( 118) Godtgørelse højst pr. md. ( 83) Befordringsgodtgørelse ( 82) > 24 km: Vejledning mv. (kap. 10) & Løntilskud (kap. 12) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 1,14 Virksomhedspraktik (kap. 11) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 2,07 Boligstøtte (boligstøttelov) /år boligydelse boligsikring Indkomst Indkomstgrænse ( 21/22, stk. 1) forøgelse pr barn Fradragsbeløb, barns indkomst ( 8, stk. 4) Formuegrænse, tillæg ( 8 a, stk. 1) - 10 % over % over Indkomstgrænse, omberegning/efterregulering ( 46, stk. 2 & 47, stk. 1) Boligudgift Maksimum årlig leje ( 14) Tillæg ( 21, stk. 1) Fradragsbeløb/kvm ( 10, stk. 2) - varme 75,25 70,25 - varmt vand 23,75 22,25 - elforbrug 56,75 53,00 Standardbeløb/kvm ( 10, stk. 3) - vandafgift 12,50 11,75 - vandafledningsafgift 18,25 17,00 Standardbeløb/kvm, vedligeh.tillæg ( 10, stk. 4) - lejers vedligeholdelsespligt 56,75 53,00 - lejers delvise vedligehold.pligt 28,25 26,25 Standardbeløb/kvm, varmetillæg ( 10, stk. 5) 28,75 27,00 Standardbeløb, drift/vedligeholdelse ( 17, stk. 1, nr. 4) Støttebeløb boligydelse boligsikring Maksimal ydelse ( 23, stk. 1) bofællesskaber ( 24 d, stk. 2) bofællesskaber ( 24 e, stk. 3) Mindstebeløb, egenbetaling ( 21 & 22, stk. 2) Minimum, tilskud/lån ( 33-34) Minimumsbeløb, tilbagebetaling ( 47, stk. 8) Mindstebeløb, årlig egenbetaling Beboerindskudslån ( 56) Kr. Grænsebeløb, lejligheder Grænsebeløb, enkeltværelser Grænsebeløb, tillæg pr. barn til og med det Indkomstgr., rente/afdragsfrihed før Botilbud (servicelov 163) /år % Betalingsandel - boligomkostninger / indkomst op til indkomst over Nedsættelse - indkomst, reelt enlige pensionist betaling kompensationsbeløb- under på/over pct. nedsættelse af 25 % rabat Børn dagtilbud (dagtilbudslov) Søskendetilskud ( 43, 63 & 76) % - dyreste plads 0 - øvrige pladser 50 Fripladstilskud % at fuld tilskuds-berettiget forældrebetaling under : reduktion for hver s indtægtsstigning Beløbsforhøjelser /år Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét Fripladsgrænseforhøjelse, enlige forsørgere Privat pasning ( 83 & 85) % Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgift 75 Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbud (nettodriftsudgift) 75 Søskendetilskud efter 83 i % af søskendetilskud til billigste alderssvarende dagtilbud 85 2

2 Pasning af egne børn ( 88-89) /år % Tilskudsmaksimum - højst 3 tilskud pr. husstand pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 85 Børnepasningsorlov (børnepasningsorlovslov 12, stk. 9) /md. Orlovsydelse højst Børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelseslov 1) /kvartal /år Babyydelse 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år 882 pr. md Loft ved mindst 3 børn Børnebidrag Normalbidrag (børnetilskudslov 14) /år /halvår I alt Grundbeløb og uddannelsesbidrag år Tillæg Særlige bidrag (børnetilskudslov 15) /md. I anledning af fødslen (én gang) 725 Underhold 2 mdr. før / 1 md. efter fødslen Forhøjelse af normalbidrag Se Børnetilskud (børnetilskudslov) /år /kvartal Ordinært ( 2) Ekstra ( 3) Særligt ( 4, stk. 3) Særligt, tillæg ( 4, stk. 5) Særligt ( 4, stk. 2) Særligt, tillæg ( 4, stk. 4) Flerbørnstilskud ( 10 a) Adoptionstilskud, éngangsbeløb ( 10 b) Studerende ( 10 c) indtægtsgrænse, enlige indtægtsgrænse, par Særligt børnetilskud til pensionister nedsættes med 3 %, når indtægtsgrundlaget overstiger det beløb, hvor pensionstillægget bortfalder. Døgnophold, formidlet (servicelov)betaling ( 159) /år Indtægtsgrænse for betaling Højst for 18 % (5/3 normalbidrag) Højst for i alt (10/3 normalbidrag) Døgnplejevederlag ( 142) /md. /døgn Plejeløn Kost og logi ( 55) /døgn 1. og 2. barn under 10 år og 2. barn 10 år og ældre og 4. barn uanset alder 148 Øvrige udgifter ( 55) Opholdssted, pr. md. højst Lommepenge mv. ( 55) /ugtl år år år år og ældre 231 Arbejdsdusør ( 55) /time /ugtl. Udredes af opholdsstedet >16 år Kost, logi og vask højst 406 Uden for opholdssted ½ til den unge, dog min. 406 Kost, logi og vask højst 997 Beklædning ( 55) Indskrivning højst år (pr. uge) år (pr. uge) år (pr. uge) år og ældre (pr. uge) 148 Konfirmation Udskrivning år højst Udskrivning - 16 år og ældre højst Gaver ( 55) Fødselsdag og jul år højst 201 Fødselsdag og jul - 14 år og ældre højst 298 Eksamen, konfirmation, svendeprøve 495 Kostpenge ( 55) Kostpenge, mindst 3 dages ferie pr. døgn 45 Ferietilskud ( 55) /uge > 16 år, betaler for opholdet højst 5 uger 661 Personlig rådgiver ( 55) /md. Normalhonorar 759 Administration og tilsyn ( 55) /md. Højst Praktikophold ( 52) Timegodtgørelse 29 Efterlevelseshjælp (aktivlov 85 a) Engangsbeløb, årsindtægt < Nedsættelse, årsindtægt over med pr Bortfaldsgrænse Formue over medregnes med 30 %. Efterløn højst (arbejdsløshedsforsikringslov) deltid fuldtid 100 % sats pr. dag ( 74 l, stk. 1) % sats pr. dag ( 74 l, stk. 3) % sats pr. dag (74 l, stk. 6) Efterlønsbidrag pr. md. ( 77) Skattefri præmie pr. 481 t. ( 74 m) Bundfradrag, årlig ( 74 j) Indtægtsgrænse, selvstændigs bibeskæftigelse ( 74 g, stk. 1) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Erstatningsansvar (erstatningsansvarslov) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) Højeste tingsskade (offerstatningslov 9 a) Fleksydelse (fleksydelseslov) /år Fleksydelse, 91 % af sygedagpengenes højeste beløb ( 17) Mindsteudbetaling ( 25) 100 Fradrag i pensionsbeløb ( 18) Lempeligt fradrag ( 20) Indtægtsgrænse, selvstændige ( 21) Fleksydelsesbidrag pr. kvartal ( 8) Frivilligt ATP-bidrag pr. time ( 14) 0,84 3

3 Folkepension /md. (pensionslov) reelt enlige andre Grundbeløb ( 12) Pensionstillæg ( 12) Supplerende pensionsydelse ( 72 d) /år Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse ( 14 a) /år Formuegrænse Fradrag / bortfald ( 27 & 29) bortfaldsfradrag (%) grænser Grundbeløb (30) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) Pensionstillæg, fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Pensionstillæg / personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Supplerende pensionsydelse ( 72 d) - enlige (100) gifte/samlevende (50) Samlevende = gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet etableret efter 1/ Opsat pension ( 15 a-f) Højeste opsættelse Tillæg beregnes udfra restmiddellevetid, jf. bek. 350 af 17/ & vejl. 89 af 2/ Tabel 16. Minimumsbeløb 120 mdr. /år - udbetalt pension ( 31, stk. 4) supplerende pensionsydelse ( 72 d, stk. 6) 200 Forbrugsgoder (servicelov 113) Bagatelgrænse 500 Førtidspension fra 2003 (pensionslov 16) /md. /år Enlige Andre Fradrag (pensionslov 32 a) nedsættelse /år Indtægt, ægtef./saml., ikke-pens. 30 % Indtægtsgrænse, ægtef./saml. - ikke-pensionist 30 % pensionist 15 % Enlige Gift/samlevende Bortfaldsgrænser (pensionslov 39) /år Indtægt, bortfald, enlig Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/pens Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/ikke-pens Minimumsbeløb ( 32 c, stk. 2) /år - udbetalt pension enlige udbetalt pension andre Bidrag (pensionslov 33 a-b) /md. ATP: Pensionisten/kommunen 90/180 SAP: Pensionisten/kommunen 153/306 Førtidspension før 2003 /md. (førtidspensionslov 13-14) reelt enlige andre Grundbeløb Pensionstillæg Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Førtidsbeløb Ekstra tillægsydelse - almindelig førtidspension forhøjet almindelig førtidspension Tillæg (førtidspensionslov 16) /md. Bistandstillæg Plejetillæg Fradrag fradragsbeløb bortfalds- (førtidspensionslov 29) (%) grænser Grundbeløb, enlige (60) Grundbeløb, gifte (60) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Samlevende beregnes som gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension er tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet er etableret efter 1/ Minimumsbeløb (førtidspensionslov 29) & Bidrag (førtidspensionslov 32-33) står under hhv. Folkepension og Førtidspension fra Helbredstillæg (førtidspensionslov 18) /år Formuegrænse Invaliditetsydelse (førtidspensionslov 21) /md Gaver (boafgiftslov) afgift % bundfr. Ægtefælle/registreret partner 0 - Samboende min. 2 år & (sted)børn + disses afkom & plejebørn med samme bopæl som gavegiver i mindst 5 år & forældre Svigerbørn Stedforældre & bedsteforældre 36, Andre Indkomstskat 0 Gældsinddrivelse (gældsinddrivelseslov) Se Handicapbil (servicelov 114) Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatgear Handicappede børn og unge Merudgiftsydelse (servicelov 41) /md. Standardbeløb

4 Minimum 1/8 354 Merudgifter, minimum pr. år Tabt arbejdsfortjeneste (servicelov 42) % Regulering 1,9 Ferietillæg af sidste års bruttoydelse 1,0 Ophørstillæg af sidste 12 mdr.s bruttoydelse 12,5 Ledsagelse (servicelov 45, stk. 5) Se Ledsageordning. Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (servicelov 32, stk. 8) /år Højst Hjemmehjælp /år Fradragsbeløb (servicelov 161) enlige ægtepar Voksne Pr. barn Betaling (servicelov 161) /time Under efter fradrag efter fradrag 3 Forhøjelse pr indkomst over Betaling højst 118 Madservice (servicelov 161) /hovedret /md. Maksimal egenbetaling Hjælpemidler (servicelov 112) én gang Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling 780 Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling 420 Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Synshjælpemidler: (søg på prisliste). Kontanthjælp / starthjælp Kontanthjælp (aktivlov 25) /md. Forsørgere Ikke-forsørgere / forsørgere t. børn i udl Unge udeboende Unge hjemmeboende Unge med visse alvorlige psykiske lidelser (aktivlov 25, stk. 2) /md. Forsørger, ikke hjemmeboende børn Udeboende Behovsbestemt tillæg unge (aktivlov 25 f, stk. 3) /md. Udeboende højst 986 Hjemmeboende højst 395 Kontanthjælpsnedsættelse (aktivlov 25) Ægtepar for hver efter 6 mdr. 634 Undtagen personer, der modtager hjælp under barsel, og SU-modtagere og pensionister, der er gift med en kontanthjælpsmodtager. Loft over samlet hjælp aktivlov 25, 34 + boligstøtte (aktivlov 25 b) /md. Gifte/samlevende forsørgere Gifte/samlevende ikke-forsørgere Enlige, forsørgere Enlige, ikke-forsørgere Maksimal nedsættelse (aktivlov 25 c) - gifte tilsammen samlevende og enlige pr. person Unge, 6 mdr. efter aktivt tilbud (aktivlov 25 f) Udeboende (stk. 2, nr. 1) Hjemmeboende (stk. 2, nr. 2) Starthjælp (aktivlov 25, stk. 12 & integrationslov 28 a) /md. Enlige over 25 år Unge udeboende Unge hjemmeboende Forsørgertillæg til starthjælp (pr. barn) (aktivlov 25, stk. 13 & integrationslov 28 a, stk. 2) /md. Enlige Gifte/samlevende Engangshjælp (aktivlov 25 a) & særlig introduktionsydelse (integrationslov 28, stk. 3) Over 25 år / udeboende under 25 år højst Hjemmeboende under 25 år højst Nået efterlønsalder (aktivlov 27) /md. Ikke optjent pensionsret Tillæg børn under 18 år (kun 1) Formuegrænse (aktivlov & integrationslov 25, stk. 3) Enlige Ægtepar Kapitalpensioner, bagatelgrænse, enlige Kapitalpensioner, bagatelgrænse, ægtepar Indtægtsfradrag /md. Forsørgelsesydelse (aktivlov 30, stk. 2) - ægtefælle, forsørger børn ægtefælle, andre Fradrag pr. arbejdstime (aktivlov 31 & integrationslov 28 c, stk. 2) - stk. 1, 1. pkt. 14,57 - stk. 1, 2. & 4. pkt., og stk. 4 35,51 Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer - omregningssats 31, stk ,52 - omregningssats 13, stk ,05 Grænsebeløb, støtteberettiget boligudgift (aktivlov 34 & integrationslov 28 a, stk. 4) /md. Ikke-forsørgere Forsørgere 1 barn Efterflg. børn - hjemmeboende børn udeboende børn Samlet indtægtsgrænse efter 3 mdr Grænse - uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælp efter 25) (aktivlov 35, stk. 3) /dag Kontanthjælp - fyldt 25 år, forsørger børn fyldt 25 år, andre & under 25 år gravide/ bidragspligt, max. hjælp incl. tillæg under 25 år, udeboende under 25 år, udeboende, nedsat hjælp under 25 år, hjemmeboende under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp under 25 år, børn/psykisk syg, børn/bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg under 25 år, psykisk syg, udeboende/gravid kontanthjælpsnedsættelse ( 25, stk. 5) 29 Starthjælp - fyldt 25 år, gifte/samlevende & under 25 år udeboende fyldt 25 år, enlig under 25 år, hjemmeboende forsørgertillæg enlige 75 - forsørgertillæg gifte/samlevende 62 Punktsanktion (nedsættelse fast beløb) (aktivlov 40 & integrationslov 30, stk. 2) /hændelse Kontanthjælp, voksne Starthjælp voksne & starthjælp/kontanthjælp, unge 391 Starthjælp/kontanthjælp, unge hjemmeboende 239 Gifte/samlevende over 25 år

5 ATP-bidrag (aktivlov 79-80) /md. Ydelsens mindstestørrelse - forsørger børn andre forsørger, nedsat med andre, når ægtepar nedsat med Ydelsesmodtageren (1/3) 90 Kommunen (2/3) 180 Tillæg ved bidragspligt (aktivlov 25, stk. 4) /md. I forhold til unge-satsen Kriminalforsorg, årige (servicelov 174, stk. 5) /år Takst for kommunal medfinansiering, sikrede afdelinger/kriminalforsorgen Ledighedsydelse (aktivlov 74 d) /ugtl. 91 % af højeste arbejdsløshedsdagpenge % af højeste arbejdsløshedsdagpenge Omregningssats 205,52 Særlig ydelse (aktivlov 74 i) Særlig ydelse, personer over 25 år Under 25 år, udeboende Under 25 år, hjemmeboende Ledsageordning (servicelov 45 & 97) /år Ledsagers befordring mv., udgifter højst 775 Løntilskud /år /t. Almindelige (beskæftigelsesindsatslov 63, stk. 2 & integrationslov 23 c) - Pensionister/tidligere skånejob (nr. 1) 24,58 - Pensionister (nr. 2) 42,22 - Private arbejdsgivere (nr. 3) 68,55 - Private arbejdsgivere (nr. 4) 99,56 Offentlige arbejdsgivere (nr. 5) 132,51 Langtidsledige / personer over 55 år ( 67 c & f) 103,51 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) 165,56 Fleksjob (beskæftigelsesindsatslov 71 & 75) /år /t Maksimum ,67-1/2 tilskud ,84-2/3 tilskud ,13 Seniorjob (seniorlov 15) Statstilskud Medicintilskud (sundhedslov 146) Udgiftsgrænser (under 18 år dog 60 %) 0 % (under 18 år dog 60 %) 50 % % > % Kronikertilskud, loft over årlig egenbetaling Merudgifter, voksne (servicelov 100) tilskud /md. < 500 mdl mdl mdl mdl Plejevederlag Pasning af døende (servicelov 120) Plejevederlag højst pr. time 155,27 Basisbeløb, pr. måned Pasning af handicappede m.fl. (servicelov 118) /md. Aflønning højst 6 mdr Repatriering Repatriering (repatrieringslov 7) Højst Transport af udstyr (stk. 2, nr. 3) Etablering (stk. 2, nr. 4) - over 18 år under 18 år Etablering højst ved afrejse (stk. 3) - over 18 år under 18 år Køb af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Transport af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Udgifter til hjælpemidler (stk. 2, nr. 8) højst Alternativ til sygeforsikring (stk. 4) Reintegration (2010) pr. måned (repatrieringslov 10) 100 % 80% Gruppe 1, jf. bek. 355 af 25/ Gruppe 2, jf. bek. 355 af 25/ Suppl. reintegrationsbistand (stk. 3) Retshjælp / fri proces (retsplejelov 323 & 325) /år Indkomstgrænse - enlige forsørgere Indkomstgrænse - samlevende i alt Tillæg pr. barn Revalidering (aktivlov 52) /md. Fyldt 30 år Under 30 år, forsørger hjemmeboende børn eller vis forudgående indtægt, jf. stk Mellem 25 og 30 år - forsørger, ikke-hjemmeboende børn ikke forsørgere Under 25 år - udeboende* hjemmeboende* gravide over 12. svangerskabsuge psykisk lidelse med forsørgelsespligt psykisk lidelse, udeboende * + tillæg til fastsat bidrag, dog højst normalbidrag. Skat (personskattelov) /år Personfradrag, fyldt 18 år ( 10) Personfradrag, under 18 år ( 10) Grænse for indregning af restskat Befordringsgodtgørelse pr. km - bil indtil km/år 3,67 - bil over km/år 2,00 Starthjælp Se Kontanthjælp / starthjælp Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager (servicelov 176) % < årligt årligt 25 > årligt 50 6

6 Sundhedskort (sundhedslov 12 & 58) Gebyr 175 Sygedagpenge (sygedagpengelov 50) Højeste dagpengebeløb pr. uge Højeste dagpengebeløb pr. time 103,51 Ukendt arbejdstid ( 47) /time Mænd 178,74 kvinder 161,41 Forsikrede arbejdsgivere ( 55) /år Optagelsesgrænse Udelukkelsesgrænse Præmiesats 0,69 % Frivillig sikring ( 45) årlig præmie 1. fraværsdag 3. fraværsdag 2/3 dagpenge /1 dagpenge Minimumsydelse /uge Sygehusophold (2010) (sundhedslov 91) /md. Personlige fornødenheder Uddannelsesstøtte Se - Satser for SU Udlændinge (udlændingelov) Økonomisk sikkerhedsstillelse - ved visum ( 4, stk. 2) ,45 - ved familiesammenføring ( 9, stk. 4) ,39 Varmetillæg (pensionslov 14 & førtidspensionslov 17) gifte/samlevende enlige Egenbetaling /4 af udgifterne /2 af udgifterne /4 af udgifterne tillæg pr. person over 18 år, hvis flere end 2 i husstanden Petroleumstillæg, pr. liter 262,50 øre 7

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14

Codans Pensionshåndbog 2003. Forord...3. Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4. Kapitel 2 - Efterløn...14 Codans Pensionshåndbog Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...3 Kapitel 1 - Offentlige pensioner og ydelser...4 Kapitel 2 - Efterløn...14 Kapitel 3 - Behovstilpassede forsikringsprodukter...18

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere