Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botilbud (servicelov 163) kr./år %"

Transkript

1 Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/ Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) Deltidsforsikrede ( 70) Mindstesats ( 51) Nyuddannede - fuldtidsfors. ( 51) Nyuddannede - deltidsfors. ( 51) Ungesats 50 % - fuldtidsfors. ( 52 a) Ungesats 50 % - deltidsfors. ( 52 a) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Arbejdsskader (arbejdsskadelov) Brillestel ( 15) Erhvervsevnetab ( 17) Méngodtgørelse, 100 % ( 18, stk. 3) Méngodtgørelse, 120 % ( 18, stk. 4) Overgangsbeløb ved dødsfald ( 19) Forsørgertab - ægtefælle ( 20) højst barn ( 21, stk. 1) højst barn, dobbelt ( 21, stk. 2) højst Årsløn ( 24) - maksimum (stk. 3) under 18 år/uddannelse, mindst (stk. 4) Kost og logi (årlig) ( 24, stk. 2) kost alene (pr. dag) 79 Barseldagpenge (barsellov 35) Pr. uge Begravelseshjælp (sundhedslov 160) Voksne Børn under 18 år Formuegrænse Bortfaldsgrænse Hvis efterladte Uden efterladte Født før 1/4 1957, mindst Beskæftigelsesindsats (beskæftigelsesindsatslov) se også Løntilskud /time Beskæftigelsestillæg, pr. time ( 45, stk. 3, & integrationslov 23 b, stk. 6) 14,58 Maksimal aflønning ( 55, stk. 2) 113,01 - niveau for løntilskud = tidligere hjælpsniveau dog mindst 82 % af højeste a-dagpenge Rådighedsbeløb, årlig ( 118) Godtgørelse højst pr. md. ( 83) Befordringsgodtgørelse ( 82) > 24 km: Vejledning mv. (kap. 10) & Løntilskud (kap. 12) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 1,14 Virksomhedspraktik (kap. 11) - revalidering/sygedagpenge/ledighedsydelse ( 2, nr. 4, 5 & 7) 1,14 - arbejdsløshedsforsikring ( 2, nr. 1) 2,07 Boligstøtte (boligstøttelov) /år boligydelse boligsikring Indkomst Indkomstgrænse ( 21/22, stk. 1) forøgelse pr barn Fradragsbeløb, barns indkomst ( 8, stk. 4) Formuegrænse, tillæg ( 8 a, stk. 1) - 10 % over % over Indkomstgrænse, omberegning/efterregulering ( 46, stk. 2 & 47, stk. 1) Boligudgift Maksimum årlig leje ( 14) Tillæg ( 21, stk. 1) Fradragsbeløb/kvm ( 10, stk. 2) - varme 75,25 70,25 - varmt vand 23,75 22,25 - elforbrug 56,75 53,00 Standardbeløb/kvm ( 10, stk. 3) - vandafgift 12,50 11,75 - vandafledningsafgift 18,25 17,00 Standardbeløb/kvm, vedligeh.tillæg ( 10, stk. 4) - lejers vedligeholdelsespligt 56,75 53,00 - lejers delvise vedligehold.pligt 28,25 26,25 Standardbeløb/kvm, varmetillæg ( 10, stk. 5) 28,75 27,00 Standardbeløb, drift/vedligeholdelse ( 17, stk. 1, nr. 4) Støttebeløb boligydelse boligsikring Maksimal ydelse ( 23, stk. 1) bofællesskaber ( 24 d, stk. 2) bofællesskaber ( 24 e, stk. 3) Mindstebeløb, egenbetaling ( 21 & 22, stk. 2) Minimum, tilskud/lån ( 33-34) Minimumsbeløb, tilbagebetaling ( 47, stk. 8) Mindstebeløb, årlig egenbetaling Beboerindskudslån ( 56) Kr. Grænsebeløb, lejligheder Grænsebeløb, enkeltværelser Grænsebeløb, tillæg pr. barn til og med det Indkomstgr., rente/afdragsfrihed før Botilbud (servicelov 163) /år % Betalingsandel - boligomkostninger / indkomst op til indkomst over Nedsættelse - indkomst, reelt enlige pensionist betaling kompensationsbeløb- under på/over pct. nedsættelse af 25 % rabat Børn dagtilbud (dagtilbudslov) Søskendetilskud ( 43, 63 & 76) % - dyreste plads 0 - øvrige pladser 50 Fripladstilskud % at fuld tilskuds-berettiget forældrebetaling under : reduktion for hver s indtægtsstigning Beløbsforhøjelser /år Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét Fripladsgrænseforhøjelse, enlige forsørgere Privat pasning ( 83 & 85) % Tilskudsmaksimum i forhold til pasningsudgift 75 Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbud (nettodriftsudgift) 75 Søskendetilskud efter 83 i % af søskendetilskud til billigste alderssvarende dagtilbud 85 2

2 Pasning af egne børn ( 88-89) /år % Tilskudsmaksimum - højst 3 tilskud pr. husstand pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift) 85 Børnepasningsorlov (børnepasningsorlovslov 12, stk. 9) /md. Orlovsydelse højst Børne- og ungeydelse (børne- og ungeydelseslov 1) /kvartal /år Babyydelse 0-2 år Småbørnsydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år 882 pr. md Loft ved mindst 3 børn Børnebidrag Normalbidrag (børnetilskudslov 14) /år /halvår I alt Grundbeløb og uddannelsesbidrag år Tillæg Særlige bidrag (børnetilskudslov 15) /md. I anledning af fødslen (én gang) 725 Underhold 2 mdr. før / 1 md. efter fødslen Forhøjelse af normalbidrag Se Børnetilskud (børnetilskudslov) /år /kvartal Ordinært ( 2) Ekstra ( 3) Særligt ( 4, stk. 3) Særligt, tillæg ( 4, stk. 5) Særligt ( 4, stk. 2) Særligt, tillæg ( 4, stk. 4) Flerbørnstilskud ( 10 a) Adoptionstilskud, éngangsbeløb ( 10 b) Studerende ( 10 c) indtægtsgrænse, enlige indtægtsgrænse, par Særligt børnetilskud til pensionister nedsættes med 3 %, når indtægtsgrundlaget overstiger det beløb, hvor pensionstillægget bortfalder. Døgnophold, formidlet (servicelov)betaling ( 159) /år Indtægtsgrænse for betaling Højst for 18 % (5/3 normalbidrag) Højst for i alt (10/3 normalbidrag) Døgnplejevederlag ( 142) /md. /døgn Plejeløn Kost og logi ( 55) /døgn 1. og 2. barn under 10 år og 2. barn 10 år og ældre og 4. barn uanset alder 148 Øvrige udgifter ( 55) Opholdssted, pr. md. højst Lommepenge mv. ( 55) /ugtl år år år år og ældre 231 Arbejdsdusør ( 55) /time /ugtl. Udredes af opholdsstedet >16 år Kost, logi og vask højst 406 Uden for opholdssted ½ til den unge, dog min. 406 Kost, logi og vask højst 997 Beklædning ( 55) Indskrivning højst år (pr. uge) år (pr. uge) år (pr. uge) år og ældre (pr. uge) 148 Konfirmation Udskrivning år højst Udskrivning - 16 år og ældre højst Gaver ( 55) Fødselsdag og jul år højst 201 Fødselsdag og jul - 14 år og ældre højst 298 Eksamen, konfirmation, svendeprøve 495 Kostpenge ( 55) Kostpenge, mindst 3 dages ferie pr. døgn 45 Ferietilskud ( 55) /uge > 16 år, betaler for opholdet højst 5 uger 661 Personlig rådgiver ( 55) /md. Normalhonorar 759 Administration og tilsyn ( 55) /md. Højst Praktikophold ( 52) Timegodtgørelse 29 Efterlevelseshjælp (aktivlov 85 a) Engangsbeløb, årsindtægt < Nedsættelse, årsindtægt over med pr Bortfaldsgrænse Formue over medregnes med 30 %. Efterløn højst (arbejdsløshedsforsikringslov) deltid fuldtid 100 % sats pr. dag ( 74 l, stk. 1) % sats pr. dag ( 74 l, stk. 3) % sats pr. dag (74 l, stk. 6) Efterlønsbidrag pr. md. ( 77) Skattefri præmie pr. 481 t. ( 74 m) Bundfradrag, årlig ( 74 j) Indtægtsgrænse, selvstændigs bibeskæftigelse ( 74 g, stk. 1) Omregningssats ( 58 & 59) 205,52 Erstatningsansvar (erstatningsansvarslov) Svie og smerte ( 3) - enhedstakst maksimal erstatning Méngodtgørelse, 120 % Højeste erhvervsevnetabserstatning ( 6) Årsløn for børn under 15 år ( 8) Minimum forsørgertabserstatning ( 13) Overgangsbeløb ( 14 a) Højeste tingsskade (offerstatningslov 9 a) Fleksydelse (fleksydelseslov) /år Fleksydelse, 91 % af sygedagpengenes højeste beløb ( 17) Mindsteudbetaling ( 25) 100 Fradrag i pensionsbeløb ( 18) Lempeligt fradrag ( 20) Indtægtsgrænse, selvstændige ( 21) Fleksydelsesbidrag pr. kvartal ( 8) Frivilligt ATP-bidrag pr. time ( 14) 0,84 3

3 Folkepension /md. (pensionslov) reelt enlige andre Grundbeløb ( 12) Pensionstillæg ( 12) Supplerende pensionsydelse ( 72 d) /år Højst Helbredstillæg & supplerende pensionsydelse ( 14 a) /år Formuegrænse Fradrag / bortfald ( 27 & 29) bortfaldsfradrag (%) grænser Grundbeløb (30) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) Pensionstillæg, fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Pensionstillæg / personlig tillægsprocent, særligt bundfradrag, arbejdsindkomster Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Supplerende pensionsydelse ( 72 d) - enlige (100) gifte/samlevende (50) Samlevende = gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet etableret efter 1/ Opsat pension ( 15 a-f) Højeste opsættelse Tillæg beregnes udfra restmiddellevetid, jf. bek. 350 af 17/ & vejl. 89 af 2/ Tabel 16. Minimumsbeløb 120 mdr. /år - udbetalt pension ( 31, stk. 4) supplerende pensionsydelse ( 72 d, stk. 6) 200 Forbrugsgoder (servicelov 113) Bagatelgrænse 500 Førtidspension fra 2003 (pensionslov 16) /md. /år Enlige Andre Fradrag (pensionslov 32 a) nedsættelse /år Indtægt, ægtef./saml., ikke-pens. 30 % Indtægtsgrænse, ægtef./saml. - ikke-pensionist 30 % pensionist 15 % Enlige Gift/samlevende Bortfaldsgrænser (pensionslov 39) /år Indtægt, bortfald, enlig Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/pens Indtægt, bortfald, gift/samlev. m/ikke-pens Minimumsbeløb ( 32 c, stk. 2) /år - udbetalt pension enlige udbetalt pension andre Bidrag (pensionslov 33 a-b) /md. ATP: Pensionisten/kommunen 90/180 SAP: Pensionisten/kommunen 153/306 Førtidspension før 2003 /md. (førtidspensionslov 13-14) reelt enlige andre Grundbeløb Pensionstillæg Invaliditetsbeløb Erhvervsudygtighedsbeløb Førtidsbeløb Ekstra tillægsydelse - almindelig førtidspension forhøjet almindelig førtidspension Tillæg (førtidspensionslov 16) /md. Bistandstillæg Plejetillæg Fradrag fradragsbeløb bortfalds- (førtidspensionslov 29) (%) grænser Grundbeløb, enlige (60) Grundbeløb, gifte (60) Pensionstillæg - enlige (30,9) reelt enlige (30,9) samgifte m/pensionist (16) andre gifte (32) fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50 % af Personligt tillæg, enlige Personligt tillæg, gifte Personlig tillægsprocent - enlige minus 1 % pr. 445 udover gifte minus 1 % pr. 897 udover Samlevende beregnes som gifte/samgifte, hvis: 1) både egen og samlevers pension er tilkendt efter 1/ eller 2) samlivet er etableret efter 1/ Minimumsbeløb (førtidspensionslov 29) & Bidrag (førtidspensionslov 32-33) står under hhv. Folkepension og Førtidspension fra Helbredstillæg (førtidspensionslov 18) /år Formuegrænse Invaliditetsydelse (førtidspensionslov 21) /md Gaver (boafgiftslov) afgift % bundfr. Ægtefælle/registreret partner 0 - Samboende min. 2 år & (sted)børn + disses afkom & plejebørn med samme bopæl som gavegiver i mindst 5 år & forældre Svigerbørn Stedforældre & bedsteforældre 36, Andre Indkomstskat 0 Gældsinddrivelse (gældsinddrivelseslov) Se Handicapbil (servicelov 114) Rentefrit lån Indkomstgrænse Automatgear Handicappede børn og unge Merudgiftsydelse (servicelov 41) /md. Standardbeløb

4 Minimum 1/8 354 Merudgifter, minimum pr. år Tabt arbejdsfortjeneste (servicelov 42) % Regulering 1,9 Ferietillæg af sidste års bruttoydelse 1,0 Ophørstillæg af sidste 12 mdr.s bruttoydelse 12,5 Ledsagelse (servicelov 45, stk. 5) Se Ledsageordning. Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (servicelov 32, stk. 8) /år Højst Hjemmehjælp /år Fradragsbeløb (servicelov 161) enlige ægtepar Voksne Pr. barn Betaling (servicelov 161) /time Under efter fradrag efter fradrag 3 Forhøjelse pr indkomst over Betaling højst 118 Madservice (servicelov 161) /hovedret /md. Maksimal egenbetaling Hjælpemidler (servicelov 112) én gang Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling 780 Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling 420 Almindeligt fodtøj, tilskud Høreapparat, maksimalt tilskud Synshjælpemidler: (søg på prisliste). Kontanthjælp / starthjælp Kontanthjælp (aktivlov 25) /md. Forsørgere Ikke-forsørgere / forsørgere t. børn i udl Unge udeboende Unge hjemmeboende Unge med visse alvorlige psykiske lidelser (aktivlov 25, stk. 2) /md. Forsørger, ikke hjemmeboende børn Udeboende Behovsbestemt tillæg unge (aktivlov 25 f, stk. 3) /md. Udeboende højst 986 Hjemmeboende højst 395 Kontanthjælpsnedsættelse (aktivlov 25) Ægtepar for hver efter 6 mdr. 634 Undtagen personer, der modtager hjælp under barsel, og SU-modtagere og pensionister, der er gift med en kontanthjælpsmodtager. Loft over samlet hjælp aktivlov 25, 34 + boligstøtte (aktivlov 25 b) /md. Gifte/samlevende forsørgere Gifte/samlevende ikke-forsørgere Enlige, forsørgere Enlige, ikke-forsørgere Maksimal nedsættelse (aktivlov 25 c) - gifte tilsammen samlevende og enlige pr. person Unge, 6 mdr. efter aktivt tilbud (aktivlov 25 f) Udeboende (stk. 2, nr. 1) Hjemmeboende (stk. 2, nr. 2) Starthjælp (aktivlov 25, stk. 12 & integrationslov 28 a) /md. Enlige over 25 år Unge udeboende Unge hjemmeboende Forsørgertillæg til starthjælp (pr. barn) (aktivlov 25, stk. 13 & integrationslov 28 a, stk. 2) /md. Enlige Gifte/samlevende Engangshjælp (aktivlov 25 a) & særlig introduktionsydelse (integrationslov 28, stk. 3) Over 25 år / udeboende under 25 år højst Hjemmeboende under 25 år højst Nået efterlønsalder (aktivlov 27) /md. Ikke optjent pensionsret Tillæg børn under 18 år (kun 1) Formuegrænse (aktivlov & integrationslov 25, stk. 3) Enlige Ægtepar Kapitalpensioner, bagatelgrænse, enlige Kapitalpensioner, bagatelgrænse, ægtepar Indtægtsfradrag /md. Forsørgelsesydelse (aktivlov 30, stk. 2) - ægtefælle, forsørger børn ægtefælle, andre Fradrag pr. arbejdstime (aktivlov 31 & integrationslov 28 c, stk. 2) - stk. 1, 1. pkt. 14,57 - stk. 1, 2. & 4. pkt., og stk. 4 35,51 Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer - omregningssats 31, stk ,52 - omregningssats 13, stk ,05 Grænsebeløb, støtteberettiget boligudgift (aktivlov 34 & integrationslov 28 a, stk. 4) /md. Ikke-forsørgere Forsørgere 1 barn Efterflg. børn - hjemmeboende børn udeboende børn Samlet indtægtsgrænse efter 3 mdr Grænse - uafhængig af tidligere indtægt for personer på starthjælp Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælp efter 25) (aktivlov 35, stk. 3) /dag Kontanthjælp - fyldt 25 år, forsørger børn fyldt 25 år, andre & under 25 år gravide/ bidragspligt, max. hjælp incl. tillæg under 25 år, udeboende under 25 år, udeboende, nedsat hjælp under 25 år, hjemmeboende under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp under 25 år, børn/psykisk syg, børn/bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg under 25 år, psykisk syg, udeboende/gravid kontanthjælpsnedsættelse ( 25, stk. 5) 29 Starthjælp - fyldt 25 år, gifte/samlevende & under 25 år udeboende fyldt 25 år, enlig under 25 år, hjemmeboende forsørgertillæg enlige 75 - forsørgertillæg gifte/samlevende 62 Punktsanktion (nedsættelse fast beløb) (aktivlov 40 & integrationslov 30, stk. 2) /hændelse Kontanthjælp, voksne Starthjælp voksne & starthjælp/kontanthjælp, unge 391 Starthjælp/kontanthjælp, unge hjemmeboende 239 Gifte/samlevende over 25 år

5 ATP-bidrag (aktivlov 79-80) /md. Ydelsens mindstestørrelse - forsørger børn andre forsørger, nedsat med andre, når ægtepar nedsat med Ydelsesmodtageren (1/3) 90 Kommunen (2/3) 180 Tillæg ved bidragspligt (aktivlov 25, stk. 4) /md. I forhold til unge-satsen Kriminalforsorg, årige (servicelov 174, stk. 5) /år Takst for kommunal medfinansiering, sikrede afdelinger/kriminalforsorgen Ledighedsydelse (aktivlov 74 d) /ugtl. 91 % af højeste arbejdsløshedsdagpenge % af højeste arbejdsløshedsdagpenge Omregningssats 205,52 Særlig ydelse (aktivlov 74 i) Særlig ydelse, personer over 25 år Under 25 år, udeboende Under 25 år, hjemmeboende Ledsageordning (servicelov 45 & 97) /år Ledsagers befordring mv., udgifter højst 775 Løntilskud /år /t. Almindelige (beskæftigelsesindsatslov 63, stk. 2 & integrationslov 23 c) - Pensionister/tidligere skånejob (nr. 1) 24,58 - Pensionister (nr. 2) 42,22 - Private arbejdsgivere (nr. 3) 68,55 - Private arbejdsgivere (nr. 4) 99,56 Offentlige arbejdsgivere (nr. 5) 132,51 Langtidsledige / personer over 55 år ( 67 c & f) 103,51 Jobrotationsydelse ( 98 a, stk. 2) 165,56 Fleksjob (beskæftigelsesindsatslov 71 & 75) /år /t Maksimum ,67-1/2 tilskud ,84-2/3 tilskud ,13 Seniorjob (seniorlov 15) Statstilskud Medicintilskud (sundhedslov 146) Udgiftsgrænser (under 18 år dog 60 %) 0 % (under 18 år dog 60 %) 50 % % > % Kronikertilskud, loft over årlig egenbetaling Merudgifter, voksne (servicelov 100) tilskud /md. < 500 mdl mdl mdl mdl Plejevederlag Pasning af døende (servicelov 120) Plejevederlag højst pr. time 155,27 Basisbeløb, pr. måned Pasning af handicappede m.fl. (servicelov 118) /md. Aflønning højst 6 mdr Repatriering Repatriering (repatrieringslov 7) Højst Transport af udstyr (stk. 2, nr. 3) Etablering (stk. 2, nr. 4) - over 18 år under 18 år Etablering højst ved afrejse (stk. 3) - over 18 år under 18 år Køb af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Transport af erhvervsudstyr (stk. 2, nr. 5) Udgifter til hjælpemidler (stk. 2, nr. 8) højst Alternativ til sygeforsikring (stk. 4) Reintegration (2010) pr. måned (repatrieringslov 10) 100 % 80% Gruppe 1, jf. bek. 355 af 25/ Gruppe 2, jf. bek. 355 af 25/ Suppl. reintegrationsbistand (stk. 3) Retshjælp / fri proces (retsplejelov 323 & 325) /år Indkomstgrænse - enlige forsørgere Indkomstgrænse - samlevende i alt Tillæg pr. barn Revalidering (aktivlov 52) /md. Fyldt 30 år Under 30 år, forsørger hjemmeboende børn eller vis forudgående indtægt, jf. stk Mellem 25 og 30 år - forsørger, ikke-hjemmeboende børn ikke forsørgere Under 25 år - udeboende* hjemmeboende* gravide over 12. svangerskabsuge psykisk lidelse med forsørgelsespligt psykisk lidelse, udeboende * + tillæg til fastsat bidrag, dog højst normalbidrag. Skat (personskattelov) /år Personfradrag, fyldt 18 år ( 10) Personfradrag, under 18 år ( 10) Grænse for indregning af restskat Befordringsgodtgørelse pr. km - bil indtil km/år 3,67 - bil over km/år 2,00 Starthjælp Se Kontanthjælp / starthjælp Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager (servicelov 176) % < årligt årligt 25 > årligt 50 6

6 Sundhedskort (sundhedslov 12 & 58) Gebyr 175 Sygedagpenge (sygedagpengelov 50) Højeste dagpengebeløb pr. uge Højeste dagpengebeløb pr. time 103,51 Ukendt arbejdstid ( 47) /time Mænd 178,74 kvinder 161,41 Forsikrede arbejdsgivere ( 55) /år Optagelsesgrænse Udelukkelsesgrænse Præmiesats 0,69 % Frivillig sikring ( 45) årlig præmie 1. fraværsdag 3. fraværsdag 2/3 dagpenge /1 dagpenge Minimumsydelse /uge Sygehusophold (2010) (sundhedslov 91) /md. Personlige fornødenheder Uddannelsesstøtte Se - Satser for SU Udlændinge (udlændingelov) Økonomisk sikkerhedsstillelse - ved visum ( 4, stk. 2) ,45 - ved familiesammenføring ( 9, stk. 4) ,39 Varmetillæg (pensionslov 14 & førtidspensionslov 17) gifte/samlevende enlige Egenbetaling /4 af udgifterne /2 af udgifterne /4 af udgifterne tillæg pr. person over 18 år, hvis flere end 2 i husstanden Petroleumstillæg, pr. liter 262,50 øre 7

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 20102014 Journalnummer: 20147673 Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

DLHM. 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG

DLHM. 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG DLHM 52 ÅR NR. 1 Februar 2015 53. ÅRGANG DLHM Medlemsblad for DLHM ny stemme Nr. 1 2015 53. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG 51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG

50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG 50 ÅR NR. 1 Februar 2013 51. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2013 51. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik

Kompetenceplan. Lov om aktiv socialpolitik Kompetenceplan Lov om aktiv socialpolitik Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses og Erhvervsudvalg DIR = Direktør = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef

Læs mere

49 ÅR NR. 1 Februar 2012 50. ÅRGANG

49 ÅR NR. 1 Februar 2012 50. ÅRGANG 49 ÅR NR. 1 Februar 2012 50. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2012 50. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere