Hjælp til kommatering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp til kommatering"

Transkript

1 Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker på den side du ønsker at komme hen til, kommer du direkte dertil. Verbal og subjekt (udsagnsled og grundled)... 2 Sådan finder man verbal (udsagnsled)... 2 Sådan finder man subjekt (grundled)... 2 Typer af sætninger... 3 Ledsætning... 3 sstamme Eksempler... 3 Ordklasser - en oversigt... 5 Ord der indleder ledsætninger... 6 Sideordnende konjunktioner... 7 Praktiske råd til komma... 9 Eksempler på sætningsanalyser Grammatisk ordbog Ordforklaring Startkomma Et startkomma er et komma der er sat før en ledsætning. De to kommavarianter adskiller sig fra hinanden ved at man i den ene variant vælger altid at sætte startkommaer, i den anden variant vælger aldrig at sætte startkommaer. Slutkomma Komma efter en ledsætning. Der skal altid sættes slutkommaer. Side 1 af 12

2 Grundlag for kommatering i dansk: Verbal og subjekt (udsagnsled og grundled) Hjælp til kommatering Grundlaget for at kunne sætte komma i dansk er at finde verbal (udsagnsled) og subjekt (grundled). Sådan finder man verbal (udsagnsled) Verbalet (udsagnsleddet) er et verbum (udsagnsord). Man finder verbal på to måder: 1. Ved at finde de ord hvor man kan sætte jeg foran. Herved finder man verber i præsens (nutid) eller i præteritum (datid). 2. Ved at finde imperativer (bydemåder). Man sætter bolle under verbaler. Eksempler 1. Det er dejligt at du kunne komme. Man kan her sætte jeg foran ordene er og kunne. Disse ord er derfor verbaler, og man markerer med boller under: Det er dejligt at du kunne komme. ο ο 2. Tænk at hun blev færdig med rapporten allerede i går. Her kan man sætte jeg foran blev. Derudover er tænk en imperativ (bydemåde) af at tænke. Derfor skal der bolle under disse to ord: Tænk at hun blev færdig med rapporten allerede i går. ο ο Sådan finder man subjekt (grundled) Subjektet (grundleddet) kan være ord fra en række forskellige ordklasser. Man finder subjektet ved at spørge: Hvem eller hvad plus verbalet. Man sætter kryds under subjekter. I eksemplerne bliver det: 1. Det er dejligt at du kunne komme. Hvem eller hvad er? Svar: Det er. Det vil sige at Det er subjekt. Hvem eller hvad kunne? Svar: du kunne. Det vil sige at du er subjekt. Altså har vi: Det er dejligt at du kunne komme. ο ο 2. Tænk at hun blev færdig med rapporten allerede i går. Til et imperativ ligger subjektet så at sige i imperativet. Derfor sætter man både kryds og bolle under imperativer. Hvem eller hvad blev? Svar: hun blev. Altså er hun subjekt. Altså har vi: Tænk at hun blev færdig med rapporten allerede i går. ο ο Side 2 af 12

3 Typer af sætninger En sætning er en samling af ord mellem to punktummer (eller lignende) hvor der er mindst ét verbal (udsagnsled) og mindst ét subjekt (grundled). Ledsætning indledes med en underordnende konjunktion (et underordnende bindeord) eller indledes med et relativt pronomen (et henførende stedord) eller kunne have været indledt med et af disse ord (det står der bare ikke) Tip Man kan kende en ledsætning ved at man i en ledsætning placerer nægtelsen ikke mellem verbal (udsagnsled) og subjekt (grundled) dvs. mellem kryds og bolle. sstamme den del af en sætning der ikke er ledsætning helsætningsstamme + ledsætning Eksempler Hvor der er streg under ledsætningerne, og hvor der kun er sat komma hvor der skal være komma (uanset kommaprincip). 1. Det var dejligt at du kom i aften. (eller: Det var dejligt du kom i aften.) sstamme Ledsætning 2. Det var et frygteligt regnvej da vi kom frem, og regnvejret fortsatte søreme i tre dage. sstamme Ledsætning Sætning Side 3 af 12

4 3. Foråret nærmede sig, og vi glædede os til at skulle nyde weekenderne i sommerhuset. 4. Vi overvejede om vi skulle blive i Århus en dag til, eller om vi skulle tage hjem med det samme. sstamme Ledsætning Ledsætning 5. Når du har skrevet referatet, og hvis du faxer det, så skal jeg gå videre med det med det samme. Ledsætning Ledsætning sstamme Side 4 af 12

5 Ordklasser - en oversigt Hjælp til kommatering Verber Udsagnsord at se, at gå, at sove; nutid: jeg ser, jeg sover; datid: jeg faldt, jeg sov. Substantiver Navneord en seng, et bord, et hus Proprier Egennavne Per, Ulla, Danmark, Østersøen Artikel Kendeord en bil, en rose, den gode bil, det søde hus Adjektiver Tillægsord (fortæller noget om substantiverne, navneordene - 'at være' kan sættes foran tillægsord, fx at være glad, at være ny) den nye bil, manden er ældst Konjunktion Bindeord Sideordnende konjunktioner (binder ord, led og sætninger sammen): og, men, eller, for, thi, så, samt Underordnende konjunktioner (indleder ledsætninger): Neutral konjunktion: at Tidskonjunktion: når, da, idet, før, så snart, efter (at), mens/medens, indtil, fra, førend, inden, til, siden Mådeskonjunktion: ved at, således at, idet, uden (at) Årsagskonjunktion: da, fordi, eftersom, idet Spørgende konjunktion: hvor, hvorfor, hvordan, hvorledes, om, hvorvidt Betingelseskonjunktion: hvis (synonymt m. 'dersom'), dersom, såfremt, ifald, medmindre Følgekonjunktion: så at, således at, sådan at Indrømmende konjunktion: skønt, selvom (el. selv om), om end Hensigtskonjunktion: for at Sammenlignende konjunktion: som, ligesom, sådan som, som om, end Adverbier Biord ("restordklassen" - her findes ord der ikke tilhører andre ordklasser) snart, nu, ud, hjemme, sådan, derfor, ikke, aldrig, alligevel, hvorfor, hvordan, hvor, hvornår Præpositioner Forholdsord (småord der sætter andre ord "i forhold" til hinanden) af, for, hos, i, med, over, på, til Pronomener Stedord (ord der står i stedet for eller viser hen til et andet ord) jeg, du, han, hun, den, det, mig, ham, os, dem, hans, sig, hvem, hvad, hvis (fx ' hvis er skylden?', 'en mand hvis navn er kendt') Numeralier Talord mængdetal: to, ti, tolv osv. og ordenstal: anden, syvende osv. Interjektioner Udråbsord åh, gudskelov, pokkers Side 5 af 12

6 Ord der indleder ledsætninger Hjælp til kommatering Underordnende konjunktioner underordnende bindeord Alfabetisk oversigt at da dersom efter (at) eftersom end for at fordi fra før førend hvis hvor hvordan hvorfor hvorledes hvorvidt idet ifald imedens imens inden indtil ligesom medens medmindre mens når om om end selvom siden skønt som som om så (at) så snart sådan at sådan som såfremt således at til uden (at) ved at Relative pronomener henførende stedord der, som (når de kan byttes ud med hinanden) hvem, hvad, hvis, hvilke/hvilken/hvilket Side 6 af 12

7 Sideordnende konjunktioner Sideordnende bindeord Hjælp til kommatering Binder ord, led og sætninger sammen. og, men, eller, for, thi, så, samt Når sideordnende konjunktioner binder ord sammen De dyrkede kartofler, bønner, løg og ærter i deres have. ο Søren og hans kusine tog på ferie sammen. ο Når sideordnende konjunktioner forbinder helsætninger Foråret nærmede sig, og vi glædede os til at skulle nyde weekenderne i sommer- ο ο huset. Jacob kunne vælge at fortsætte træningen i den gamle klub, eller også kunne han ο ο begynde i den nye klub med det samme. Når sideordnende konjunktioner forbinder ledsætninger Der er streg under ledsætningerne. Der er her kun sat komma hvor der skal være komma uanset princip. Vi overvejede om vi skulle blive i Århus en dag til, eller om vi skulle tage hjem med ο ο ο det samme. Vi overvejede om vi skulle blive i Århus en dag til, eller om vi skulle tage hjem med det samme. Det var tydeligt for alle at han havde stort behov for at slappe af, og at han burde ο ο ο tage ferie. Det var tydeligt for alle at han havde stort behov for at slappe af, og at han burde tage ferie. Side 7 af 12

8 Når du har skrevet referatet, og hvis du faxer det, så skal jeg gå videre med det med ο ο ο det samme. så skal jeg gå videre med det med det samme. Når du har skrevet referatet, og hvis du faxer det, Side 8 af 12

9 Praktiske råd til komma Uden komma før ledsætninger (uden startkomma) Kommaet fungerer her som et pausesignal. Kommaet vil i nogen grad adskille sætningens indhold. Der skal normalt ikke komma foran ledsætninger. Der skal derfor ikke komma foran underordnende konjunktioner/bindeord som at, da, fordi, mens, når og hv-ordene. Der skal komma efter en ledsætning hvis der følger andet end en ledsætning efter. Der skal ofte komma (eller et andet tegn) foran men. Der skal komma foran og og eller når der er sæt af kryds&bolle på hver side af ordene. Med komma før ledsætninger (med startkomma) Kommaet afgrænser her sætninger. Det vil sige, at kommaet oftest adskiller sæt af kryds & bolle. Der skal ofte komma (eller et andet tegn) foran men. Der skal altid komma foran at, når at står som bindeord (konjunktion). Der skal ikke komma foran at, når at står som mærke til en navneform (infinitiv), som fx at sove, at sidde, at gå, at spise. Der skal ofte komma foran hv-ordene (dvs. foran hvad, hvilke, hvis, hvor, hvordan, hvorfor, hvorledes, hvorvidt). Der skal altid komma foran og og eller, når der er sæt af kryds & bolle på hver side af ordene. Der skal oftest komma foran der / som, når de kan byttes ud med hinanden. Side 9 af 12

10 Eksempler på sætningsanalyser Hjælp til kommatering 1. Det var skønt at det hurtigt blev forårsvarmt men der var naturligvis risiko for at det igen blev koldt. Det var skønt at det hurtigt blev forårsvarmt men der var naturligvis risiko for at det ο ο ο igen blev koldt. ο Markering af konjunktioner/bindeord (fed skrift: underordnende konjunktion, fed skrift understreget: sideordnende konjunktion): Det var skønt at det hurtigt blev forårsvarmt men der var naturligvis risiko for at det igen blev koldt. Sætningsanalyse (sætningstrappe): Det var skønt men der var naturligvis risiko for at det hurtigt blev forårsvarmt at det igen blev koldt. sstamme Ledsætning sstamme Ledsætning Sætning 2. Fordi han havde feber og var træt kunne han ikke koncentrere sig og det havde nok været bedre hvis han ikke var kommet. Sætningsanalyse: kunne han ikke koncentrere sig og det havde nok været bedre Fordi han havde feber og var træt hvis han ikke var kommet. Side 10 af 12

11 3. Om det var fordi hun ikke havde lyst til at se familien at hun ikke kom vidste de ikke. Sætningsanalyse: Om det var fordi hun ikke havde lyst til at se familien at hun ikke kom vidste de ikke. 4. Om det var glædeligt eller om det var trist kunne de ikke rigtigt finde ud af. Sætningsanalyse: Om det var glædeligt eller om det var trist kunne de ikke rigtig finde ud af. 5. At hun allerede havde fået nyt arbejde var glædeligt. ο ο Sætningsanalyse: At hun allerede havde fået nyt arbejde var glædeligt. Side 11 af 12

12 Grammatisk ordbog dansk bindeord biord bydemåde datid egennavne ental flertal forholdsord genstandsled grundled handleform kort tillægsform lang tillægsform lideform navnemåde navneord nutid omsagnsled tillægsord udsagnsled udsagnsord latin adjektiv adverbium aktiv imperativ infinitiv konjunktion pluralis objekt passiv proprier prædikat præposition præsens præsens participium præteritum præteritum participium singularis subjekt substantiv verbal verbum latin konjunktion adverbium imperativ præteritum proprier singularis pluralis præposition objekt subjekt aktiv præteritum participium præsens participium passiv infinitiv substantiv præsens prædikat adjektiv verbal verbum dansk tillægsord biord handleform bydemåde navnemåde bindeord flertal genstandsled lideform egennavne omsagnsled forholdsord nutid lang tillægsform datid kort tillægsmåde ental grundled navneord udsagnsled udsagnsord Side 12 af 12

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34

DANSK SPROGNÆVN. Kommaregler. Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler DANSK SPROGNÆVN Kommaregler Dansk Sprognævns skrifter 34 Kommaregler 2004 by Dansk Sprognævn, Copenhagen Alinea A/S Trykt hos Sangill Grafisk Produktion Printed in Denmark 2004 ISSN 0415-0155

Læs mere

Retskrivningsvejledning

Retskrivningsvejledning Retskrivningsvejledning Accenttegn Adjektiver og adverbier på -sk Adjektiver og adverbier på -vis Adjektiver på trykstærk vokal (-i, -u, -y, -å mfl.) Adverbier Adverbier dannet af adjektiver på -ig Anførselstegn

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere