Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning"

Transkript

1 Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_ Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at du normalt ikke kan bruge dette ansøgningsskema, men i stedet skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-3 online, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk. Du skal kun bruge dette ansøgningsskema, hvis du mener, at du er undtaget fra kravet om digital selvbetjening. Læs mere på side 3. Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges af følgende persongrupper, som har opholdstilladelse på baggrund af asyl, og som ønsker at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark: Flygtninge med opholdstilladelse som flygtning, der selv er kommet til Danmark (udlændingelovens 7). Kvoteflygtninge med opholdstilladelse som kvoteflygtning, der er blevet genbosat i Danmark gennem UNHCR (udlændingelovens 8). Gebyr Du skal ikke betale gebyr for at indgive denne ansøgning. Dansk statsborgerskab til unge udlændinge Hvis du er under 19 år, født og opvokset i Danmark, og du opfylder visse betingelser, kan du få dansk statsborgerskab (indfødsret) uden først at have fået permanent opholdstilladelse. Læs mere om statsborgerskab til unge udlændinge i folderen bagest i dette skema eller på justitsministeriet.dk. Søg information Inden du søger om permanent opholdstilladelse, anbefaler vi, at du læser betingelserne for din nuværende opholdstilladelse og læser om de betingelser, som du skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse. Betingelserne for din nuværende opholdstilladelse, kan du læse i selve opholdstilladelsen. Du kan læse om de betingelser, som du skal opfylde for at få permanent opholdstilladelse på Du finder også en forenklet oversigt over betingelserne på næste side. Vi anbefaler også, at du nøje følger anvisningerne i skemaet og læser vejledningen til udvalgte punkter bagest i dette skema, mens du udfylder skemaet. Sådan gør du 1. Udfyld og underskriv skemaet. Bemærk, at alle spørgsmål skal besvares, ellers risikerer du, at din ansøgning bliver afvist. 2. Vedlæg den nødvendige dokumentation. 3. Indgiv ansøgningen. Hvilken dokumentation skal du vedlægge? Det er vigtigt, at du husker at vedlægge den nødvendige dokumentation. Følgende dokumentation kan være relevant for din ansøgning: Dokumentation for danskkundskaber. Dokumentation for arbejde/uddannelse. Dokumentation for handicap. Præcist hvilken dokumentation, der er relevant for din ansøgning, vil du få oplyst under de enkelte punkter i skemaet. Hvis du har 8 års ophold i Danmark Der gælder særlige regler for flygtninge med mere end 8 års opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, som ikke opfylder de almindelige betingelser for permanent opholdstilladelse. Følg anvisningerne i skemaet. Unge under 19 år Hvis du søger om permanent opholdstilladelse i forbindelse med, at du fylder 18 år, og inden du fylder 19 år, skal du som udgangspunkt ikke udfylde pkt. 7, 8, 9, og 10. Følg anvisningerne i skemaet. Bemærk at du tidligst kan indgive din ansøgning om permanent opholdstilladelse 2 måneder før, du fylder 18 år Hvor kan du indgive ansøgningen? Du kan indgive ansøgningen i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Bor du uden for Storkøbenhavn, kan du også indgive ansøgningen på en politistation, som kan optage biometri (digitalt ansigtsfoto og fingeraftryk) til opholdskort. Du kan se en liste over politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Du kan også sende ansøgningen til Udlændingestyrelsen pr. post eller . Du finder vores kontaktoplysninger på Hvis du sender ansøgningen pr. post eller , skal du være opmærksom på, at du ved personligt fremmøde hos Udlændingestyrelsen eller på en politistation, som optager biometri, skal have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Følg din sag på Min Side Når du har indgivet din ansøgning, og den er registreret i Udlændingestyrelsen, kan du følge din sag på Min Side på nyidanmark.dk. Du skal bruge NemID til at logge på Min Side. Strafansvar Hvis de oplysninger, som du giver i dette skema, ikke er sande og fuldstændige, kan du blive straffet med bøde eller fængsel. Afvisning Vær opmærksom på, at en ansøgning, som ikke indeholder de nødvendige oplysninger eller dokumenter, kan blive afvist. Hvis din ansøgning bliver afvist, skal du indgive en ny ansøgning. Vi anbefaler derfor, at du læser skemaet grundigt igennem og benytter tjeklisten bagest i skemaet, inden du indgiver ansøgningen.

2 Indgiv din ansøgning i rette tid Du skal indgive din ansøgning, inden din nuværende opholdstilladelse udløber. Hvis du indgiver din ansøgning efter, at din opholdstilladelse er udløbet, risikerer du at blive straffet for ulovligt ophold. Mens din sag behandles Så længe din ansøgning er under behandling, har du pligt til at give Udlændingestyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan træffe en afgørelse i din sag. Det betyder, at du har pligt til at informere os, hvis du fx skifter job, bliver arbejdsløs, som familiesammenført flytter fra din ægtefælle mv., mens vi behandler din ansøgning om permanent opholdstilladelse. Du finder vores kontaktoplysninger på Sagsbehandlingstid Du kan læse mere om den forventede sagsbehandlingstid for en fuldt oplyst ansøgning på At ansøgningen er fuldt oplyst vil sige, at den er fyldestgørende udfyldt fra ansøgers side og indeholder alle relevante oplysninger og er vedlagt tilstrækkelig og nødvendig dokumentation. Vigtig information om betingelserne for permanent opholdstilladelse Flygtninge med mere end 8 års opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, som ikke opfylder de almindelige betingelser for permanent opholdstilladelse, kan få permanent opholdstilladelse efter særlige betingelser, hvis de har vist vilje til integration i Danmark. Det er Udlændingestyrelsen, som vurderer, om du som flygtning med opholdstilladelse i Danmark i mere end 8 år efter udlændingelovens 7 eller 8 opfylder de særlige betingelser. Hvis vi vurderer, at du ikke opfylder de særlige betingelser, skal du opfylde de almindelige betingelser for at få permanent opholdstilladelse. Som flygtning i Danmark med mere end 8 år opholdstilladelse, skal du derfor både besvare spørgsmålene for de særlige betingelser og de almindelige betingelser. Bemærk: Har du opholdtilladelse efter udlændingelovens 7, regnes længden af dit ophold fra den dato, hvor du fik opholdstilladelse i Danmark. Har du opholdtilladelse efter udlændingelovens 8, regnes længden af dit ophold fra den dato, hvor du tilmeldte dig folkeregistret i Danmark. Her følger en forenklet oversigt over hhv. de særlige og almindelige betingelser for permanent opholdstilladelse. Særlige betingelser ved mere end 8 års ophold i Danmark: Du skal fortsat opfylde betingelserne for din seneste opholdstilladelse (betingelserne fremgår af selve opholdstilladelsen). Du skal være fyldt 18 år. Du skal have boet i Danmark i mere end de sidste 8 år og i hele denne periode haft opholdstilladelse som flygtning. Din(e) opholdstilladelse(r) skal derfor være givet efter udlændingelovens 7-8 (fremgår af opholdstilladelsen). Du må ikke have begået grov kriminalitet. Du skal have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund (erklæringen findes i dette ansøgningsskema). Du skal have dokumenteret at have vist vilje til integration. Almindelige betingelser - ved mindre end 8 års ophold i Danmark: Du skal fortsat opfylde betingelserne for din seneste opholdstilladelse (betingelserne fremgår af selve opholdstilladelsen). Du skal være fyldt 18 år. Du skal have boet lovligt i Danmark i de sidste 5 år. Du må ikke have begået grov kriminalitet. Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden, og gælden ikke overstiger ,37 kr. (2014-niveau). Du må som hovedregel ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven indenfor de sidste 3 år. Du skal have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund (erklæringen findes i dette ansøgningsskema). Du skal have bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Du skal have haft ordinært fuldtidsarbejde (mindst 30 timer om ugen) i Danmark i mindst 3 år inden for de sidste 5 år, eller ordinært deltidsarbejde (15-29 timer om ugen) i Danmark i 5 år, eller været fuldtidsstuderende i mindst 3 år indenfor de sidste 5 år, eller en kombination af fuldtidsarbejde, deltidsarbejde og uddannelse. Se vejledningens pkt. 7-9 bagerst i ansøgningsskemaet for nærmere beskrivelse. Du skal være i arbejde eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor permanent opholdstilladelse vil kunne gives. Hvis du er under 19 år kan du være undtaget fra at skulle opfylde kravet om mindst 3 års arbejde eller uddannelse inden for de sidste 5 år og kravet om fortsat beskæftigelse eller uddannelse. Du vil være undtaget, hvis du efter folkeskolens afslutning uafbrudt det vil sige uden pauser (dog undtaget alm. ferier) har været i uddannelse eller har haft fuldtidsarbejde. Du kan læse mere om betingelserne, som du skal opfylde, for at få permanent opholdstilladelse på Side 2 af 22

3 Forbeholdt myndighederne Dato modtaget Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Sb-id / Case order ID* *) Sb-id oprettes af myndigheden i forbindelse med optagelse af biometri. Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_ Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning er omfattet af krav om brug af digital selvbetjening. Det betyder, at du normalt ikke kan bruge dette ansøgningsskema, men i stedet skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning TU1-3 online, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed på nyidanmark.dk. Du skal kun bruge dette ansøgningsskema, hvis du mener, at du er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening. Hvis du bruger dette skema, og Udlændingestyrelsen vurderer, at du ikke er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening, kan styrelsen afvise at behandle din ansøgning. Du kan være undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening, hvis der er særlige forhold, som gør, at du ikke kan udfylde en digital ansøgning. Det kan fx være, at du mangler digitale kompetencer, eller at du af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at du kan undtages fra obligatorisk digital selvbetjening, vil styrelsen behandle din ansøgning, selvom den ikke er indgivet digitalt. Når Udlændingestyrelsen skal vurdere, om du kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, vil styrelsen bl.a. lægge vægt på, om du allerede er blevet fritaget for tilmelding til Offentlig Digital Post. Der er ikke et krav om, at partsrepræsentanter, fx advokater og pårørende, samt tyrkiske statsborgere, der er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan læse mere om, hvem der er undtaget fra digital selvbetjening på Hvis du mener, at du er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening, og du derfor vælger at indgive ansøgning på dette papirbaserede ansøgningsskema, bedes du oplyse følgende: Hvorfor mener du, at du er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening? (sæt kryds) A. Jeg er tyrkisk statsborger og er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet. B. Jeg er partsrepræsentant for ansøger, fx advokat eller pårørende. Har du sat kryds i B, skal du oplyse dit fulde navn og din relation til ansøger (vedlæg fuldmagt, hvis du er pårørende el.lign.): C. Der er særlige forhold, som gør, at jeg ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Har du sat kryds i C, skal du oplyse hvilke forhold (vedlæg evt. dokumentation): Er du allerede fritaget for tilmelding til Offentlig Digital Post? Ja Side 3 af 22

4 1. Ansøger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Du skal oplyse det navn og den adresse, som er oplyst til folkeregisteret. Vi anvender de person- og adresseoplysninger, som er registreret i folkeregisteret. Bemærk, at vores breve til dig udelukkende sendes til den adresse, som er oplyst til folkeregisteret, uanset hvilken adresse du anfører nedenfor. Efternavn Fornavn(e) Nationalitet CPR-nr. Udl.nr./Person ID Adresse (Gade/vej og nr.) oplyst til folkeregisteret Postnr. og by Fødeland Mobil -adresse 2. Erklæring på tro og love om rejse til hjemlandet Nedenfor bedes du erklære på tro og love, om du har været i dit hjemland, mens du har haft opholdstilladelse i Danmark. Med ordet hjemland forstår vi det eller de lande, hvor vi har vurderet, at du risikerer forfølgelse. Fx vil det for statsløse palæstinensere fra Libanon være Libanon, der betragtes som hjemlandet. For at få permanent opholdstilladelse skal betingelserne for din nuværende opholdstilladelse fortsat være opfyldt. Hvis du har opholdt dig i dit hjemland, vil det indgå i vurderingen af din ansøgning om permanent ophold. Bemærk, at du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du afgiver falsk erklæring. (Sæt kryds) A. Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke har været i mit hjemland, mens jeg har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark. B. Jeg erklærer på tro og love, at jeg har været i mit hjemland i følgende perioder, mens jeg har haft opholdstilladelse i Danmark (flere perioder kan anføres på bagsiden): fra til fra til Side 4 af 22

5 3. Ophold For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal du have haft lovligt ophold i Danmark i de sidste 5 år. Længerevarende ophold i udlandet i forbindelse med arbejde eller uddannelse kan i visse tilfælde medregnes i beregningen af dit ophold i Danmark. Bemærk dog, at ophold i udlandet, som ligger før, du fik opholdstilladelse i Danmark, ikke medregnes. Har du haft længerevarende ophold i udlandet inden for de sidste 5 år i forbindelse med arbejde eller uddannelse? Ja (vedlæg dokumentation) Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation i form af ansættelseskontrakt, udstationeringsaftale, dokumentation for bestået uddannelse. Det skal fremgå af dokumentationen fra din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution, hvor opholdet i udlandet begyndte, og hvornår opholdet i udlandet ophørte. 4. Flygtninge med 8 års ophold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Hvis du har haft opholdstilladelse i Danmark som flygtning i mere end de sidste 8 år, kan du få permanent opholdstilladelse efter de særlige betingelser. Bemærk: Har du opholdtilladelse efter udlændingelovens 7, regnes længden af dit ophold fra den dato, hvor du fik opholdstilladelse i Danmark. Har du opholdtilladelse efter udlændingelovens 8, regnes længden af dit ophold fra den dato, hvor du tilmeldte dig folkeregistret i Danmark. A. Har du haft opholdstilladelse i Danmark som flygtning i mere end de sidste 8 år? Ja (gå til spørgsmål B nedenfor) (gå til pkt. 5) For at få permanent opholdstilladelse efter de særlige betingelser skal du have vist vilje til integration. Det kan du have gjort ved at deltage i aktiviteter, som du har opsøgt eller som kommunen har anvist. Det kan fx være, at du har et arbejde, er i fleksjob, er under uddannelse eller har gennemført dele af en uddannelse, deltaget i danskundervisning eller deltaget i aktivering, virksomhedspraktik mv. Dokumentation for, at du har vist vilje til integration, skal vedlægges ansøgningen. Hvis du har et handicap eller lider af en sygdom el.lign., som har forhindret dig i at vise vilje til integration, skal du vedlægge dokumentation fra din læge. Se pkt. 14. Det er Udlændingestyrelsen, som vurderer, om du som flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 opfylder de særlige betingelser. Hvis vi vurderer, at du ikke opfylder de særlige betingelser, skal du opfylde de almindelige betingelser. Til brug for Udlændingestyrelsens behandling af din ansøgning om permanent opholdstilladelse skal du derfor både besvare spørgsmålene om de særlige betingelser og de almindelige betingelser. B. Har du vist vilje til integration? Ja (udfyld skemaet nedenfor og vedlæg dokumentation) (gå til pkt. 5) Fra dato Til dato timer pr. uge Aktivitet Bemærk, at du også skal udfylde punkterne i resten af skemaet, selvom du har mere end 8 års ophold i Danmark som flygtning og har vist vilje til integration. Side 5 af 22

6 5. Danskkundskaber For at få permanent opholdstilladelse er det et krav, at du har bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau. Bemærk, at danskprøverne har karakter af en eksamen og ikke kan erstattes af de enkelte modultest. Du kan se en oversigt over de godkendte danskprøver på Har du bestået Prøve i Dansk 1 eller en prøve på et tilsvarende/højere niveau? Ja (vedlæg dokumentation) Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation i form af bevis for Prøve i Dansk, folkeskolens afgangsbevis, el.lign. 6. Unge under 19 år UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Bemærk: Du skal kun udfylde dette punkt, hvis du er under 19 år på ansøgningstidspunktet. Hvis du er over 19 år, skal du gå direkte til punkt 7. Hvis du har været i ordinært fuldtidsarbejde (mindst 30 timer ugentligt) eller under uddannelse uden at holde pause siden afslutningen af folkeskolen, og indtil du indgiver denne ansøgning, skal du ikke opfylde kravet om arbejde. Du kan læse mere om kravet om ordinært fuldtidsarbejde bagest i dette skema. Eksempel 1: Du afsluttede folkeskolens 9. klassetrin i juni 2011 og forsatte direkte på teknisk skole i august 2011, hvor du på indgivelsestidspunktet fortsat var studerende. Du skal derfor ikke opfylde kravet om arbejde, da du ikke har holdt pause siden afslutningen af folkeskolen. Eksempel 2: Du afsluttede folkeskolens 9. klassetrin i juni 2011 og valgte at holde pause indtil 1. januar 2012, hvor du startede i fuldtidsarbejde. Du skal derfor opfylde kravet om arbejde, da du har holdt pause siden afslutningen af folkeskolen. Oplysning om uafbrudt arbejde eller uddannelse fra afslutningen af folkeskolen til ansøgningstidspunktet Er du under 19 år, og har du været i ordinært fuldtidsarbejde (mindst 30 timer ugentligt) eller under uddannelse uden at holde pause siden afslutningen af folkeskolen til indgivelse af denne ansøgning? Ja (udfyld skemaet nedenfor og vedlæg dokumentation) (gå til pkt. 7) Fra dato Til dato Arbejdstimer pr. uge Virksomhed/uddannelsesinstitution Du skal vedlægge dokumentation i form af attesteret afgangsbevis for folkeskolens 9. eller 10. klassetrin samt dokumentation for, hvad du har lavet i hele perioden siden afslutningen af folkeskolen. Det skal fremgå af dokumentationen fra din arbejdsgiver/din uddannelsesinstitution: Hvornår du påbegyndte arbejdet/uddannelsen Om du fortsat er i arbejde/under uddannelse Evt. hvornår du forventes at stoppe på dit arbejde/afslutte din uddannelse Bemærk, at studiekort og ansættelseskontrakt ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at du fortsat er i arbejde/under uddannelse. Hvis du vedlægger dokumentation for arbejde, skal timeantal fremgå. Hvis du er under 19 år og har været i uddannelse eller ordinært fuldtidsarbejde uden at holde pause siden afslutningen af folkeskolen, skal du ikke udfylde pkt. 7, 8, 9 og 10. Side 6 af 22

7 Kravet om arbejde/uddannelse (pkt. 7-9) For at få permanent opholdstilladelse i Danmark skal du have haft ordinært arbejde, udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed eller været under uddannelse i Danmark i mindst 3 år inden for de sidste 5 år. Bemærk, at du ikke skal oplyse om arbejde eller uddannelse, som ligger længere tilbage end 5 år. 7. Arbejde UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Følgende typer af arbejde kan medregnes i vurderingen af, om du opfylder betingelserne for at få permanent opholdstilladelse: Ordinært fuldtidsarbejde (mindst 30 timer pr. uge) Ordinært deltidsarbejde (15-29 timer pr. uge) Arbejde som medhjælpende ægtefælle, fast samlever eller registreret partner Udstationering eller arbejde i udlandet som led i et ansættelsesforhold i Danmark Nedenfor skal du på tro og love erklære, hvis du inden for de sidste 5 år har haft en eller flere af disse typer arbejder og oplyse periode, arbejdstid og virksomhed. Bemærk, at du ikke skal oplyse om arbejde, som ligger længere tilbage end 5 år. Bagest i dette skema kan du under pkt. 7 læse mere om, hvordan du opfylder kravet om arbejde. Bemærk, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil foretage opslag i SKATs indkomstregister, som indeholder de indkomstoplysninger, som fremgår af lønsedler eller af andre opgørelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dine oplysninger og oplysningerne i SKATs indkomstregister, vil du blive partshørt om dette. Bemærk endvidere, at du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du afgiver falsk erklæring. A. Erklæring om fuldtidsarbejde (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg har haft ordinært fuldtidsarbejde (mindst 30 timer om ugen) som lønmodtager i følgende perioder inden for de sidste 5 år: Har du sat kryds under A, skal du oplyse følgende om dit arbejde: Fra Til Arbejdstimer pr. uge Virksomhed Har du i nogle af ovennævnte perioder modtaget løntilskud? Ja. Angiv periode(r) : Du bedes oplyse din nuværende arbejdsgivers navn og telefonnr.: Arbejdsgivers navn Telefonnr. Side 7 af 22

8 B. Erklæring om deltidsarbejde (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg har haft ordinært deltidsarbejde (15-29 timer om ugen) som lønmodtager i følgende perioder inden for de sidste 5 år: Har du sat kryds under B, skal du oplyse følgende om dit arbejde: Fra Til Arbejdstimer pr. uge Virksomhed Har du i nogle af ovennævnte perioder modtaget løntilskud? Ja. Angiv periode(r) : Du bedes oplyse din nuværende arbejdsgivers navn og telefonnr.: Arbejdsgivers navn Telefonnr. C. Erklæring om arbejde som medhjælpende ægtefælle, fast samlever eller registreret partner (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg har haft arbejde som medhjælpende ægtefælle, fast samlever eller registreret partner i følgende perioder inden for de sidste 5 år: Du skal vedlægge følgende dokumentation: dine årsopgørelser fra SKAT eller lønsedler for hele perioden samt dokumentation for, at din ægtefælle, faste samlever eller registrerede partner ejer virksomheden, hvor du arbejder. Du skal endvidere oplyse følgende om dit arbejde: Fra Til Arbejdstimer pr. uge Virksomhed Du bedes oplyse din ægtefælles navn og telefonnr.: Ægtefælles navn Telefonnr. Side 8 af 22

9 D. Erklæring om arbejde i udlandet som led i et ansættelsesforhold i Danmark (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg har haft arbejde i udlandet som led i et ansættelsesforhold i Danmark i følgende perioder inden for de sidste 5 år: Du skal vedlægge dokumentation i form af ansættelseskontrakt, arbejdsgivererklæring og lønsedler for hele perioden og oplyse følgende om dit arbejde: Fra Til Arbejdstimer pr. uge Arbejdssted Du bedes oplyse din arbejdsgivers navn og telefonnummer i udlandet: Arbejdsgivers navn Telefonnr. E. Erklæring om ikke at have været i arbejde (Sæt kryds) Jeg erklærer, at jeg ikke har været i ordinært arbejde inden for de sidste 5 år. 8. Selvstændigt erhvervsdrivende UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Arbejde som selvstændigt erhvervsdrivende, kan medregnes i vurderingen af, om du opfylder betingelserne for at få permanent opholdstilladelse. Arbejdet skal have et omfang, der kan sidestilles med deltids- eller fuldtidsarbejde. Hvis du er eller har været selvstændigt erhvervsdrivende, skal du oplyse følgende og vedlægge dokumentation. Bemærk, at alle spørgsmål skal besvares. Virksomhedens navn Adresse CVR-nr. Telefonnr. Virksomhedens start/overtagelsesdato og evt. slutdato Antal ansatte Oplys følgende om dit arbejde som selvstændig erhvervsdrivende Fra Til Arbejdstimer pr. uge Virksomhed Side 9 af 22

10 Beskriv din arbejdsindsats i virksomheden, virksomhedens art, åbningstider, hjemmesideadresse mv. Du skal vedlægge dokumentation i form af følgende: Dokumentation for ejerskab Registreringsbevis fra skattemyndighederne vedrørende CVR nr. Momsindberetninger for hele perioden, hvor du har drevet selvstændig virksomhed Årsopgørelser fra SKAT for hele perioden, hvor du har drevet selvstændig virksomhed Årsregnskaber for hele perioden, hvor du har drevet selvstændig virksomhed Bemærk, at du ikke skal oplyse om arbejde som selvstændigt erhvervsdrivende, der ligger længere tilbage end 5 år. 9. Uddannelse UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Følgende typer af uddannelse kan medregnes i vurderingen af, om du opfylder betingelserne for at få permanent opholdstilladelse: Gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, som du har afsluttet inden for de sidste 5 år. Videregående uddannelse på en offentlig anerkendt institution, som du har været optaget på inden for de sidste 5 år. Uddannelsesforløb i udlandet, som du har gennemført inden for de sidste 5 år som led i din uddannelse i Danmark. Uddannelse i udlandet, som du har afsluttet inden for de sidste 5 år som led i dit arbejde i Danmark. Nedenfor skal du på tro og love erklære, hvis du har været under uddannelse inden for de sidste 5 år og oplyse periode, institution og studieretning. Du skal endvidere vedlægge dokumentation for uddannelse. Bagest i dette skema kan du læse mere om, hvordan du opfylder kravene til uddannelse. Bemærk, at du ikke skal oplyse om uddannelse, som ligger længere tilbage end 5 år. Bemærk også, at du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du afgiver falsk erklæring. Erklæring om uddannelse (Sæt kryds) Jeg erklærer på tro og love, at jeg har været under uddannelse i følgende perioder inden for de sidste 5 år: Startdato for uddannelse Afsluttet/forventes afsluttet Uddannelsesinstitution Studieretning Vedr. afsluttet gymnasial eller erhvervsuddannelse: Du skal vedlægge følgende dokumentation: Attesteret eksamensbevis for uddannelsen. Det skal fremgå af dokumentationen, hvornår du påbegyndte og afsluttede uddannelsen. Bemærk, at din uddannelse skal være afsluttet for at kunne blive talt med som uddannelse indenfor de sidste 5 år. Vedr. videregående uddannelse: Hvis din videregående uddannelse på en offentlig anerkendt institution er afsluttet, skal du vedlægge følgende dokumentation: Attesteret eksamensbevis for uddannelsen. Det skal fremgå af dokumentationen, hvornår du påbegyndte uddannelsen samt bestod de enkelte fag, hvis tidsmæssige omfang skal være angivet i ECTS-point. Hvis din videregående uddannelse ikke er afsluttet, skal du vedlægge dokumentation i form af en erklæring fra din uddannelsesinstitution, hvoraf det fremgår: Hvornår du påbegyndte uddannelsen Om du fortsat er under uddannelse Side 10 af 22

11 Hvornår du forventes at afslutte uddannelsen Du skal endvidere løbende indsende dokumentation for opnåede ECTS-point frem til afgørelsestidspunktet. Dokumentation kan f.eks. være attesteret karakterudskrift, hvor opnåede ECTS-point fremgår. Det skal fremgå af den attesterede dokumentation fra din uddannelsesinstitution, hvornår i dit uddannelsesforløb du har opnået de enkelte ECTS-point. Vedr. meritoverførsel: Hvis du har fået meritoverført dele af en tidligere uddannelse, skal du også indsende dokumentation for den tidligere uddannelse. Det skal fremgå af dokumentationen, hvornår du bestod de fag, som er meritoverført. 10. Arbejds- og uddannelsesmæssige forhold UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER For at få permanent opholdstilladelse er det et krav, at du er i arbejde eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor tilladelsen vil kunne gives. Nedenfor skal du besvare en række spørgsmål om din nuværende arbejdsmæssige situation og dine forventninger til denne inden for det kommende år. Bemærk, at du ikke er i arbejde nu, hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge. Bemærk også, at du alene regnes for at være under uddannelse, hvis du er i gang med en videregående uddannelse. Er du i arbejde nu? Ja Hvis ja skal du oplyse, om der er en udløbsdato i din ansættelseskontrakt? Ja (vedlæg kopi af din ansættelseskontrakt) Er du under uddannelse nu? Ja Forventer du ændringer i dine arbejds- og/eller uddannelsesmæssige forhold inden for det kommende år? Ja. Hvilke ændringer forventer du? 11. Fravigelse fra kravet om arbejde og uddannelse Hvis du tilhører en af nedenstående tre ansøgergrupper, vil kravet om arbejde og uddannelse blive fraveget. A. Modtager du førtidspension? Ja (vedlæg dokumentation) Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation i form af kommunens afgørelse om modtagelse af førtidspension B. Har du nået folkepensionsalderen? Ja Hvis du inden for de sidste 5 år har modtaget støtte eller kunne have modtaget støtte efter lov om social service til pasning af et handicappet barn eller en døende nærtstående eller efter barselsloven til pasning af et alvorligt sygt barn, kan den periode, hvor du har modtaget eller kunne have modtaget støtte, medregnes ved beregningen af arbejde. Side 11 af 22

12 C. Har du et barn, som på grund af handicap har betydelig og varig nedsat funktionsevne, et alvorligt sygt barn eller en nærtstående slægtning som er døende, og som du passer fuldtid? Ja (vedlæg dokumentation) Hvis ja, skal du vedlægge dokumentation i form af kommunens afgørelse vedrørende støtte efter lov om social service eller en udtalelse fra kommunen om, at du ville kunne have fået støtte efter lov om social service. 12. Erklæring på tro og love om modtagelse af offentlig hjælp UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER For at få permanent opholdstilladelse i Danmark må du som udgangspunkt ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 3 år fra indgivelsen af din ansøgning om permanent opholdstilladelse, og indtil du får permanent opholdstilladelse. Eksempler på ydelser, som gives efter lov om aktiv socialpolitik, og dermed udelukker dig fra at få permanent opholdstilladelse, er: Kontanthjælp Revalidering Eksempler på ydelser, som ikke gives efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og dermed ikke udelukker dig fra at få permanent opholdstilladelse, er: SU Dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge) Pension (førtidspension og folkepension) Boligstøtte givet efter lov om individuel boligstøtte Økonomisk støtte til arbejdsgiveren ved ansættelse i løntilskudsjob eller flexjob. Du skal dog være opmærksom på, at ansættelse med løntilskud ikke opfylder beskæftigelseskravet Friplads til børn i børneinstitution Danmarks forpligtelse til at beskytte kvinders rettigheder kan føre til, at kravet om ikke at have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven fraviges. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis behovet for hjælp er opstået som følge af, at du er gået på barselsorlov fra et job og efter endt barsel skal vende tilbage til arbejdsmarkedet. Bagest i dette skema kan du læse mere om kravet om, at du ikke må have modtaget offentlig hjælp. Du bedes nedenfor erklære på tro og love, hvorvidt du har modtaget offentlig hjælp inden for de seneste 3 år uanset beløbsstørrelse. Bemærk, at du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du afgiver falsk erklæring. Erklæring om modtagelse af offentlig hjælp (Sæt kun ét kryds) A. Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke inden for de seneste 3 år fra indgivelsen af denne ansøgning om permanent opholdstilladelse har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven. B. Jeg erklærer, at jeg inden for de seneste 3 år fra indgivelsen af denne ansøgning om permanent opholdstilladelse har modtaget følgende typer af offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven: Ydelse Månedligt beløb Startdato Slutdato Kommune der har udbetalt ydelsen Side 12 af 22

13 13. Erklæringer på tro og love om gæld til det offentlige For at få permanent opholdstilladelse er det et krav, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige. Gæld er forfalden, når tidspunktet, hvor det offentlige har krav på betaling af gælden eller dele heraf, er overskredet. Du kan dog få permanent opholdstilladelse på trods af forfalden gæld til det offentlige, hvis den manglende afvikling af den forfaldne gæld skyldes, at der er givet henstand med betaling af gælden. Det er dog en forudsætning, at gælden ikke overstiger ,37 kr. (2014-niveau). Det har ingen betydning, om der er aftalt en afdragsordning, som overholdes, da det ikke er det samme som henstand. Hvis du har forfalden gæld til det offentlige, og du når at tilbagebetale hele din gæld, inden vi træffer afgørelse, skal du indsende dokumentation for, at du ikke længere har gæld til det offentlige. Følgende gældstyper er eksempler på gæld til det offentlige, som du ikke må have, hvis du ønsker at få permanent opholdstilladelse: Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik (for eksempel for meget udbetalt kontanthjælp) Forskudsvist udbetalt børnebidrag Daginstitutionsbetaling Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte Tilbagebetaling af boligtilskudslån Skatter og afgifter (medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last) Bagest i dette skema kan du læse mere om kravet om, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige. Du bedes nedenfor erklære på tro og love, hvorvidt du har forfalden gæld til det offentlige. Bemærk, at du kan straffes med bøde eller fængsel, hvis du afgiver falsk erklæring. Erklæring om gæld til det offentlige (Sæt kun ét kryds) A. Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke har forfalden gæld til det offentlige, som er omfattet af ovennævnte gældstyper. B. Jeg erklærer, at jeg har forfalden gæld til det offentlig, som er omfattet af ovennævnte gældstyper. Hvis du har sat kryds i B, skal du nedenfor erklære på tro og love, hvis der er givet henstand med betaling af din gæld, og du skal erklære på tro og love, hvor stor en gæld du har til det offentlige. (Sæt kryds) C. Jeg erklærer på tro og love, at der er givet henstand med betaling af min gæld. D. Jeg erklærer på tro og love, at min gæld til det offentlige udgør DKK. 14. Evt. handicap mv. I det omfang Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN s Handicapkonvention, tilsiger det, vil en eller flere af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse kunne fraviges. Dette er fx muligt, hvis du har et handicap, der forhindrer dig i at opfylde en eller flere af nedenstående betingelser: Kravet om bestået Prøve i Dansk 1 eller tilsvarende Kravet om arbejde og/eller uddannelse i mindst 3 år inden for de sidste 5 år samt fortsat arbejde og/eller uddannelse på meddelelsestidspunktet Kravet om ikke at have modtaget offentlig hjælp Kravet om ikke at have gæld til det offentlige Bemærk, at der trods handicap ikke kan dispenseres fra kravet om 5 års lovligt ophold og fra kravet om ikke at have begået grov kriminalitet. Bemærk endvidere, at der på trods af handicap ikke kan gives permanent opholdstilladelse til ansøgere under 18 år. Ved handicap forstås ifølge FN s Handicapkonvention langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den handicappede i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Side 13 af 22

14 Handicap Har du et handicap, der forhindrer dig i opfyldelse af en eller flere af betingelserne for at få permanent opholdstilladelse? Ja (vedlæg dokumentation) Hvis ja, skal du vedlægge lægeerklæring, som er udstedt inden for de seneste 6 måneder. Bemærk, at du selv skal betale evt. udgifter til lægeerklæring. Lægeerklæringen skal forholde sig objektivt til følgende 6 spørgsmål: 1. Diagnoser for alle de helbredsforhold, som forhindrer dig i at opfylde et eller flere krav til permanent opholdstilladelse 2. Oplysninger om, hvor længe du har haft eventuelle lidelser, samt hvorvidt de er kroniske 3. Medicin/behandling af disse lidelser 4. Forbedringsprognose 5. Fremtidig arbejdsevne (hvis der søges om dispensation for dette krav) 6. Fremtidige indlæringsmuligheder, fx i relation til muligheden for at bestå en danskprøve (hvis der søges om dispensation for dette krav) 15. Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund For at få permanent opholdstilladelse er det et krav, at du har afgivet nedenstående erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. (sæt kryds) Jeg erklærer herved, at jeg vil arbejde aktivt for at sikre min egen og mine herboende børns og ægtefælles/samlevers integration og aktive medborgerskab i det danske samfund. Jeg erklærer derfor følgende: Jeg vil på alle måder overholde den danske lovgivning og respektere de danske demokratiske principper. Jeg anerkender, at det danske sprog og kendskabet til det danske samfund er nøglen til en god og aktiv tilværelse i Danmark. Jeg vil derfor lære dansk og skaffe mig viden om det danske samfund hurtigst muligt. Jeg ved, at jeg kan lære dansk ved at deltage i den danskuddannelse, som kommunalbestyrelsen tilbyder mig. Jeg anerkender, at de enkelte borgere og familier har ansvar for at forsørge sig selv. Jeg vil derfor arbejde på at blive selvforsørgende hurtigst muligt. Jeg ved, at det kan hjælpe mig til at blive selvforsørgende, at jeg deltager i de aktiviteter, som er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen. Jeg ved, at hvis jeg er arbejdssøgende og deltager i danskuddannelse og i de aktiviteter, der er beskrevet i min integrationskontrakt med kommunen, er jeg hvis jeg eller min ægtefælle ikke kan forsørge mig berettiget til midlertidig økonomisk hjælp. Jeg anerkender, at mænd og kvinder har lige pligter og rettigheder i Danmark, og at både mænd og kvinder skal bidrage til samfundet. Mænd og kvinder har således den samme ret og i visse tilfælde pligt til at uddanne sig og arbejde, ligesom mænd og kvinder har den samme ret til at deltage i demokratiske processer. Både mænd og kvinder har pligt til at betale skat og varetage forældreansvaret over for deres børn. Jeg ved, at det i Danmark er strafbart at udøve vold mod og ulovlig tvang over ægtefælle og andre, herunder børn. Jeg anerkender, at der i Danmark skal være lige respekt og udfoldelsesmuligheder for alle børn både piger og drenge så de kan vokse op til at blive aktive og ansvarlige medborgere, der er i stand til at træffe deres egne valg. Jeg vil sikre, at mine børn får den bedst mulige opvækst, skolegang og integration i Danmark. Blandt andet vil jeg sørge for, at mit barn lærer dansk så tidligt som muligt og læser lektier gennem skoleforløbet, og jeg vil samarbejde aktivt med barnets daginstitution eller skole. Jeg ved, at omskæring af piger samt brug af tvang ved ægteskabsindgåelse er strafbare handlinger i Danmark. Jeg respekterer det enkelte menneskes frihed og personlige integritet, kønnenes ligestilling og tros- og ytringsfriheden, som er grundlæggende i Danmark. Jeg ved, at diskrimination på grund af bl.a. køn eller hudfarve og trusler og hån mod grupper på grund af bl.a. tro eller seksuel orientering er strafbare handlinger i Danmark. Jeg anerkender, at det danske samfund tager skarpt afstand fra terrorisme. Jeg ved, at den, som er vidende om, at der tilsigtes begået en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, som det helt klare udgangspunkt har pligt til at gøre, hvad der står i hans eller hendes magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved politianmeldelse, og at undladelse heraf kan straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år. Jeg anerkender, at aktivt engagement i det danske samfund er en forudsætning for medborgerskab i Danmark, uanset hvor længe mit ophold her i landet måtte vare. Jeg ved, at forlængelse af min opholdstilladelse er betinget af, at grundlaget for opholdstilladelsen fortsat er til stede. Jeg ved, at tidsubegrænset opholdstilladelse normalt er betinget af, at man: Side 14 af 22

15 o har boet lovligt her i landet i mindst 5 år og i hele denne periode haft opholdstilladelse o har bestået Prøve i Dansk 1 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau o har underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund o har været under uddannelse, i ordinært arbejde eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for ansøgningen om tidsubegrænset opholdstilladelse og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet eller være under uddannelse på tidspunktet, hvor tidsubegrænset opholdstilladelse vil kunne meddeles o ikke i de sidste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, og indtil man vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, bortset fra hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor ikke har forfalden gæld til det offentlige Jeg ved, at kriminelle handlinger vil kunne udskyde eller forhindre, at man får tidsubegrænset opholdstilladelse. Jeg ved, at man som flygtning ikke længere har krav på beskyttelse, hvis forholdene i ens hjemland har ændret sig på en sådan måde, at man kan vende hjem. Jeg ved, at flygtninge og deres familier kan få økonomisk støtte til at rejse hjem til deres oprindelige hjemland eller tidligere opholdsland, hvis de på et tidspunkt skulle ønske dette. 16. Erklæringer og information A. Erklæring på tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erklærer på tro og love, at jeg har givet sande og fuldstændige oplysninger i dette ansøgningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande og fuldstændige, kan det have følgende konsekvenser: Jeg kan blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 2 år (straffelovens 161, jf. udlændingelovens 40). Jeg kan blive dømt til at erstatte de udgifter, som den danske stat har haft på grund af de falske oplysninger (udlændingelovens 40). Min opholdstilladelse kan blive inddraget (udlændingelovens 19). B. Erklæring om samtykke til, at myndighederne skaffer de nødvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udlændingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne ansøgning (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det gælder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. Min familie. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ansøgning, herunder oplysninger om dokumenternes ægthed. Jeg giver desuden samtykke til, at myndigheder, som til brug for behandlingen af min ansøgning høres af Udlændingestyrelsen, kan indhente oplysninger om mine private forhold til brug for besvarelsen af høringen. Endelig giver jeg samtykke til, at udlændingemyndighederne fra indkomstregistret kan indhente oplysninger om, hvorvidt jeg inden for det seneste år har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, og til at udlændingemyndighederne - hvis det er tilfældet - indhenter oplysninger hos kommunen om størrelsen og karakteren af de ydelser, som jeg har modtaget. C. Information om, at myndighederne kan give oplysninger om dig videre til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed De oplysninger og dokumenter, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan i særlige tilfælde blive videregivet til de danske efterretningstjenester og til den danske anklagemyndighed (udlændingelovens 45 a og 45 c). Dette kan ske på udlændingemyndighedernes initiativ eller på initiativ fra efterretningstjenesterne eller anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden vil kunne benytte disse oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for at rejse tiltale mod dig for forbrydelser begået i eller uden for Danmark, til at identificere ofre eller vidner til en konkret forbrydelse, eller til at bistå udenlandsk politi. D. Information om, at nogle oplysninger også vil blive givet til de lokale danske myndigheder De danske udlændingemyndigheder giver visse oplysninger videre til den kommune, som du bor i, fx om grundlaget for din opholdstilladelse (udlændingelovens 44 a). Kommunen vil blive informeret, hvis din opholdstilladelse senere bliver inddraget, det senere konstateres, at din opholdstilladelse er bortfaldet, eller din opholdstilladelse bliver gjort permanent Endelig vil den kommune, som du bor i, have adgang til nogle af de oplysninger, der er registreret om dig i udlændingemyndighedernes registre, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af kommunens opgaver. Side 15 af 22

16 Kommunen vil have adgang til oplysninger af betydning for dens sagsbehandling, herunder blandt andet Oplysninger om nuværende og eventuelt tidligere opholdsgrundlag Oplysninger om sagsforløb, herunder dato for ansøgningens indgivelse, ansøgningstype, om en afgørelse er blevet påklaget m.m. Oplysninger om danskuddannelsesforløb Oplysninger om dine tidligere bopælskommuner Andre relevante myndigheder eller organisationer, herunder blandt andet politiet, statsforvaltningerne, SKAT og sprogcentre, har adgang til tilsvarende oplysninger. E. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning om opholdstilladelse, vil blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Det samme gælder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ansøgninger om ophold i Danmark. Oplysningerne i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende dit ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Statsforvaltningerne (sagsoplysning), politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udlændingenævnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udlændingelovens 44 a). Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om du kan få opholdstilladelse i Danmark (udlændingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med bøde eller fængsel i indtil 1 år, og du risikerer, at du ikke får opholdstilladelse (udlændingelovens 60). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udlændingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø. De fingeraftryk, der optages til brug for udstedelse af opholdskort, vil blive slettet i udlændingemyndighedernes registre senest 90 dage efter, at der er udstedt opholdskort, eller efter at der er meddelt afslag. F. Information om, at rigtigheden af dine oplysninger kan blive kontrolleret Rigtigheden af de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning, kan blive kontrolleret af Udlændingestyrelsen. Det kan både ske under selve behandlingen af din ansøgning og senere, når du eventuelt har fået en tilladelse. Hvis du har fået en tilladelse, og Udlændingestyrelsen finder, at du ikke længere opfylder betingelserne for din opholdstilladelse, kan din tilladelse blive inddraget. Din sag kan blive udtaget til kontrol, selv om der ikke er noget konkret, der tyder på, at dine oplysninger er urigtige, eller at du ikke længere opfylder betingelserne for din tilladelse. Kontrollen kan foregå på følgende måder: Opslag i registre, fx Det Centrale Personregister Samkøring af oplysninger i udlændingemyndighedernes registre med oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR), Bygnings- og Boligregistret (BBR) og indkomstregistret Henvendelse til andre myndigheder, fx kommuner Henvendelse til tredjepart, fx arbejdsgiver eller studiested Personlig henvendelse på bopæl, studie- eller arbejdssted Du kan i forbindelse med kontrollen blive bedt om at indsende yderligere oplysninger. 17. Underskrift ansøger Jeg bekræfter ved min underskrift at have læst, forstået og accepteret indholdet af pkt. 16.A-B samt at have læst og forstået indholdet af pkt. 16.C-F. Dato og sted Underskrift Side 16 af 22

17 Har du husket det hele? Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden ansøgningen indgives. Tjekliste Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har vedlagt følgende (sæt gerne kryds): Dokumentation for at du har vist vilje til integration. Vedlægges kun hvis det er relevant. Dokumentation for arbejde eller uddannelse i udlandet. Vedlægges kun, hvis det er relevant. Dokumentation for danskkundskaber (underskrevne prøvebeviser eller afgangseksamen). Dokumentation for arbejde som medhjælpende ægtefælle, fast samlever eller registrerede partner. Vedlægges kun, hvis det er relevant. Dokumentation for selvstændig virksomhed. Vedlægges kun, hvis det er relevant. Dokumentation for uddannelse. Dokumentation for eventuelle handicaps (lægeerklæringer mv.). Vedlægges kun, hvis det er relevant. Det er også vigtigt, at du har besvaret alle relevante spørgsmål og sat kryds i de relevante erklæringer og har underskrevet og dateret ansøgningen i pkt. 17. Vi skal optage din biometri, før vi kan bestille dit opholdskort Du skal have optaget biometri (digitalt ansigtsfoto, fingeraftryk og underskrift) til opholdskort i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen. EU/EØS-statsborgere skal ikke have optaget biometri. Hvis du indgiver ansøgningen ved personligt fremmøde, skal du have optaget biometri ved indgivelsen af ansøgningen. Hvis du indgiver ansøgningen pr. post, fax eller via tredjemand (fx advokat), skal du ved personligt fremmøde have optaget biometri inden 14 dage fra indgivelsen af ansøgningen. Når du henvender dig for at få optaget biometri, skal du medbringe kopi af de første 3 sider af den del af ansøgningsskemaet, som du selv har udfyldt. På den måde kan myndighederne matche biometri med den indsendte ansøgning. Bemærk, at sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen først vil blive påbegyndt, når vi har modtaget biometri. Du skal normalt altid medbringe pas eller anden rejselegitimation, når du skal have optaget biometri. Der optages i den forbindelse også underskrift. Ansigtsfoto og fingeraftryk lagres i en chip på det opholdskort, som bliver udstedt, hvis du får forlænget din opholdstilladelse. Du kan få optaget biometri i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Hvis du bor uden for Storkøbenhavn, kan du også få optaget biometri hos det lokale politi. Du skal møde op personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice eller hos politiet. Du kan se en liste over de politistationer, hvor du kan få optaget biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Hvis du ikke medvirker til at få optaget dit ansigtsfoto og fingeraftryk i forbindelse med indgivelsen af ansøgningen, vil ansøgningen blive afvist. Du er dog fritaget for kravet om at få optaget fingeraftryk, hvis du af fysiske grunde ikke er i stand til at afgive fingeraftryk. Du kan læse mere om opholdskort med biometri på nyidanmark.dk/opholdskort. Side 17 af 22

18 Forbeholdt myndighederne: Bemærkninger og fremsendelsespåtegninger Navne og pasoplysninger er i overensstemmelse med forevist legitimation Der vedlægges: Dokumentation for danskkundskaber Dokumentation for uddannelse Dokumentation for vist vilje til integration Dokumentation for eventuelle handicaps Andet Bemærkninger HUSK OGSÅ AT UDFYLDE NAVN, MYNDIGHED OG DATO FOR MODTAGELSE PÅ SIDE 3 Side 18 af 22

19 Vejledning til udvalgte punkter Punkt 4 Personer, som har haft opholdtilladelse som flygtninge i mere end 8 år Har du haft opholdtilladelse som flygtning i mere end 8 år, har du mulighed for at opnå permanent ophold efter særlige regler. Har du opholdtilladelse efter 7, regnes dit ophold fra den dato, hvor du fik opholdstilladelse. Har du opholdtilladelse efter 8, regnes dit ophold fra den dato, hvor du tilmeldte dig folkeregistret i Danmark. For at få permanent ophold efter de særlige regler, skal du have vist vilje til integration. Man kan udvise vilje til integration på flere måder, her er nogle eksempler: Deltage i danskundervisning, og bestå en eller flere modultests Deltage i beskæftigelsesfremmende aktiviteter, fx virksomhedspraktik Være i arbejde eller under uddannelse Deltage i integrationsprogram eller andre aktiviteter tilbudt af kommunen, som led i en jobplan. Såfremt du på ansøgningstidspunkt ikke kan vise vilje til integration pga. sygdom, skal du indsende dokumentation herfor. Punkt 5 - Dokumentation for danskprøve Der skal indsendes eksamensbevis i kopi og eksamensbeviset skal være underskrevet. Punkt 7 - Erklæring på tro og love om arbejde Det er et krav for at opnå permanent opholdstilladelse, at du har været under uddannelse, i ordinært fuldtidsarbejde eller udøvet selvstændig virksomhed i mindst 3 år inden for de sidste 5 år forud for meddelelse af permanent opholdstilladelse. Ved ordinært arbejde forstås lønnet arbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed uden offentligt tilskud. Fleksjob efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats sidestilles dog med ordinært arbejde. Arbejde med løntilskud betragtes ikke som ordinært arbejde og opfylder derfor ikke kravene til arbejde. Praktik eller andet arbejde som led i et uddannelsesforløb, fx elev- og lærlingeforløb, betragtes ikke som ordinært fuldtidsarbejde. Se punkt 10 vedrørende uddannelse. Perioder med fravær som følge af sygdom, ferie, omsorgsdage, barsel m.v. inden for rammerne af ansættelsesforholdet eller uddannelsesforløbet indgår i beregningen, således at der ses bort fra fravær af disse årsager. Kravet om arbejde kan opfyldes ved såvel fuldtidsarbejde, deltidsarbejde af et vist omfang og uddannelse samt kombinationen af disse. Punkt 7 A - Fuldtidsarbejde Ved fuldtidsarbejde forstås, at man er ansat med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer. Selvstændig erhvervsvirksomhed medregnes som ordinært fuldtidsarbejde, hvis virksomheden har karakter af hovedarbejde med henblik på at opnå selvforsørgelse. Punkt 7 B Deltidsarbejde Ved deltidsarbejde forstås, at man er ansat med en ugentlig arbejdstid på mellem 15 og 29 timer. Deltidsarbejde indgår med en forholdsmæssig del af ansættelsesperioden. Den forholdsmæssige del udgør 3/5 af den samlede ansættelsesperiode. EX. Hvis du har haft deltidsarbejde i 20 timer om ugen i 2½ år (30 måneder) svarer det til fuldtidsarbejde i 18 måneder (30x 3/5 = 18). Når du udfylder ansøgningsskemaet om permanent opholdstilladelse, vil du blive bedt om på tro og love at erklære, at du opfylder kravet om arbejde. Udlændingestyrelsen vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretage opslag i indkomstregistret. Såfremt oplysningerne afgivet på tro og love ikke stemmer overens med oplysningerne i indkomstregistret, vil du blive anmodet om at fremsende yderligere dokumentation for arbejde. Punkt 7 D Arbejde i udlandet Udstationerede eller udsendte Hvis du som led i dit ansættelsesforhold har været udstationeret eller udsendt til udlandet i en periode, kan arbejde i udlandet indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder kravet om 3 års arbejde. Side 19 af 22

20 Der tænkes her på udstationerede eller udsendte for en dansk offentlig myndighed en privat virksomhed af en vis størrelse en forening med almennyttigt formål af en vis størrelse en international eller dansk hjælpeorganisation Se yderligere om krav til virksomheden og foreningen på vores hjemmeside Hvis du som ægtefælle til den udstationerede eller udsendte opnår arbejde under dit ophold i udlandet, kan du ligeledes medregne arbejdet ved beregningen af, hvorvidt du opfylder kravet om 3 års arbejde. Det vil højst være 2 års arbejde i udlandet, der kan medregnes ved beregningen af, hvorvidt du opfylder kravet om 3 års arbejde. Øvrigt arbejde i udlandet Hvis du i en periode har haft arbejde i udlandet uden dog at være udstationeret eller udsendt, kan arbejdet i udlandet indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder kravet om 3 års arbejde, såfremt væsentlige hensyn til dine arbejdsforhold taler herfor. Det vil dog højst være 1 års arbejde i udlandet, der kan medregnes. Det er en konkret vurdering, om der er sådanne væsentlige hensyn til den enkeltes arbejdsforhold, at arbejdet i udlandet kan medregnes. Det væsentlige i vurderingen er: at der er en sammenhæng mellem den pågældendes stilling i Danmark og den pågældendes arbejde i udlandet, at man har været i arbejde i Danmark på det tidspunkt, hvor udlandsopholdet påbegyndes, at man har orlov fra sin arbejdsplads i Danmark, at man genoptager sin stilling i Danmark efter endt orlov. Punkt 8 selvstændig Er du selvstændig, skal du oplyse om din arbejdsindsats i virksomheden, virksomhedens art, åbningstider, kundegrundlag, priser m.v. Der skal vedlægges dokumentation for ejerskab, registreringsbevis fra skattemyndighederne vedrørende CVR nr., specificerede momsangivelser og årsregnskaber for de sidste 5 år. Punkt 9 Uddannelse Afsluttet gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse Hvis du har afsluttet en gymnasial- eller en erhvervsuddannelse her i landet inden for de sidste 5 år, medregnes den periode inden for de sidste 5 år, du har været under uddannelse, dog højst for den periode, som uddannelsen er normeret til. Følgende uddannelser er eksempler på gymnasiale og erhvervsuddannelser: Uddannelsen til studentereksamen, HF-eksamen, højere handelseksamen, kontorassistent, murer, kok, SOSU-hjælper, SOSU-assistent, m.fl. Videregående uddannelse Hvis du har været optaget på en videregående uddannelse på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution her i landet inden for de sidste 5 år, indgår hele perioden beregnet på baggrund af antal opnåede ECTS-point inden for de sidste 5 år. Et års fuldtidsarbejde svarer til 60 ECTS-point. Udlændinge, som har opnået 180 ECTS-point, vil opfylde kravet om arbejde. En videregående uddannelse kan være en lang videregående uddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en erhvervsakademiuddannelse, en videregående kunstnerisk uddannelse eller en anden videregående uddannelse, som udbydes på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution. Følgende uddannelser er eksempler på videregående uddannelser: Universitetsuddannelser, uddannelser på tekniske universiteter og ingeniørhøjskoler, professionsbacheloruddannelser til lærer, sygeplejerske, fysioterapeut m.fl. Side 20 af 22

21 Uddannelse i udlandet Uddannelsesforløb taget i udlandet inden for de sidste 5 år som led i en videregående uddannelse her i landet kan indgå med maksimalt 1 år. Som dokumentation skal du indsende kopi af eksamensbevis og/eller udtalelse fra uddannelsen, hvor antal opnåede ECTS-point fremgår. Uddannelse i udlandet som led i et ansættelsesforhold Et afsluttet uddannelsesforløb i udlandet inden for de sidste 5 år, som er væsentligt af hensyn til ens arbejdsforhold i Danmark indgår med den fulde varighed af uddannelsesforløbet i beregningen af, hvorvidt man opfylder kravet om 3 års uddannelse, dog højst med 1 år. Bemærk at uddannelsen skal være afsluttet for at kunne indgå i beregningen. Det forudsættes, at du er i arbejde i Danmark, at du har fået orlov fra din danske arbejdsplads for at påbegynde uddannelsesforløbet i udlandet, og at du genoptager dit arbejde i Danmark efter endt orlov. Der skal således være en vis sammenhæng mellem dit arbejde i Danmark og det uddannelsesforløb, som du ønsker orlov til. Punkt 10 Fortsat i arbejde eller uddannelse For at kunne få permanent opholdstilladelse skal du endvidere fortsat være i arbejde eller under uddannelse på det tidspunkt, hvor vi træffer afgørelse om meddelelse af permanent opholdstilladelse, dvs. på det tidspunkt hvor tilladelsen gives. Det betyder, at hvis du sammenlagt har haft mindst 3 års arbejde eller uddannelse inden for de sidste 5 år, men ikke er i arbejde eller under uddannelse nu, så kan du ikke meddeles permanent opholdstilladelse. Uddannelse er i denne sammenhæng alene videregående uddannelse. Punkt 12 Modtaget offentlige ydelser Det er et krav for at få permanent opholdstilladelse, at du ikke har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) eller lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) i de sidste 3 år forud for det tidspunkt, hvor du indgiver ansøgning om permanent opholdstilladelse, og indtil du vil kunne meddeles permanent opholdstilladelse. Du må dog godt have modtaget enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssige størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse og ydelser, der må sidestilles med løn eller pension eller træder i stedet herfor. Enkeltstående ydelser kan eksempelvis være, at du får økonomisk hjælp fra kommunen i forbindelse med behov for sygebehandling eller ved flytning. Kontanthjælp, revalidering og starthjælp er eksempler på ydelser, som gives efter aktivloven og integrationsloven. Det afgørende er, om ydelsen er givet efter aktivloven eller integrationsloven. SU og dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge) gives ikke efter aktivloven eller integrationsloven. Punkt 13 Gæld til det offentlige Det er et krav for at få permanent opholdstilladelse, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige. Følgende typer gæld er omfattet: Tilbagebetalingspligtige ydelser efter lov om social service eller lov om aktiv socialpolitik Forskudsvis udbetalt børnebidrag Daginstitutionsbetaling Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte Tilbagebetaling af boligtilskudslån Skatter og afgifter, medmindre skatte- eller afgiftsrestancen skyldes forhold, der ikke kan lægges ansøgeren til last Hvis du er i tvivl om, din gæld er omfattet af ovennævnte, kan du kontakte din kommune eller skat. Det har ingen betydning, om der er aftalt en afdragsordning, som overholdes. Det betyder, at forfalden gæld er til hinder for, at du kan få permanent opholdstilladelse, uanset om der er aftalt en afdragsordning. Side 21 af 22

22

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier Arbejde

Læs mere

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen

TUB online Til brug for Udlændingestyrelsen Side 1/9 Til brug for Udlændingestyrelsen SBID Indgivelsesdato Baggrund for ansøgning Familiesammenført ægtefælle Familiesammenført barn Asyl Stærk tilknytning Ganske særlige grunde Arbejde eller studier

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

TU3_da_010515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper

TU3_da_010515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper Ansøgningsskema TU3_da_010515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper er omfattet

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring TU1_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_020615 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_300617 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/FA5. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA5_da_150814 Ansøgning

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Ansøgningsskema TU4_da_060515 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan kun bruges

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID

GL/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG3_da_150814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG4_da_280616

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_130717 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Ansøgningsskema SG4_da_091215 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema AR3_da_011115 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forlængelse

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte Ansøgningsskema FA4_da_010317 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_010316 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

TU3_da_ Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper

TU3_da_ Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper Ansøgningsskema TU3_da_130717 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper er omfattet

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

TU1_da_ Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

TU1_da_ Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Ansøgningsskema TU1_da_130717 Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Ansøgningsskema FA3_da_010717 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder,

RF1. Ansøgningsskema. Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, Ansøgningsskema Ansøgning om opholdstilladelse til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema FO/AR1_da_161015 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

FO/SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke FO/SG1_da_130616 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller statsborgerskab

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) Ansøgningsskema Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til selvstændig erhvervsdrivende (ikke-eu/eøs-statsborgere) AR2_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier TU4 Ansøgningsskema TU4_da_240616 Ansøgning om permanent opholdstilladelse for personer med opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema skal bruges

Læs mere

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

FA11_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) FA11 Ansøgningspakke FA11_da_130916 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende

ST3. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som studerende ST3_da_011115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af dig, der ønsker at søge om forlængelse af din opholdstilladelse

Læs mere

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark

SG2_da_ Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Ansøgningspakke SG2_da_150416 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke kan bruges

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Ansøgningsskema FO1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC:

Fremgangsmåden i forbindelse med en ansøgning er afhængig af, hvorvidt praktikopholdet er formidlet gennem IAESTE eller AIESEC: Ansøgningsskema PR3_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for sundhed, naturvidenskab, teknik, farmaci, arkitektur mv. Hvad kan dette skema bruges til? Dette

Læs mere

Ansøgningsskema FA8_da_250115

Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgningsskema FA8_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA11_da_240915 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke

Læs mere

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring

FO/ FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/ FA1 Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring FO/FA1_da_110814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring på

Læs mere

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig.

GL/FA1. Ansøgningspakke. Ansøgning om ægtefællesammenføring. Hvis begge ægtefæller opholder sig i Grønland, bedes begge skemaer indgivet samtidig. Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring GL/FA1_da_140814 Hvad indeholder ansøgningspakken? Denne ansøgningspakke indeholder to skemaer: Skema 1 - Ansøgning om ægtefællesammenføring i Grønland

Læs mere

Ansøgningsskema RF2_da_010316

Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgningsskema RF2_da_010316 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper

XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgningsskema XG1_250115 Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse i Danmark til særlige grupper Ansøgergrupper med særskilt ansøgningsskema Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ansøgningsskemaer,

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende

PHD1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Ansøgningsskema PHD1_da_011115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.- studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark

Læs mere

Ansøgningsskema MF1_da_011115

Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgningsskema MF1_da_011115 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som skal arbejde eller studere i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl

Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Ansøgningspakke Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke skal I bruge, hvis I ønsker at søge om ægtefællesammenføring,

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen

GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Ansøgningsskema GR1_da_250115 Ansøgning om opholdstilladelse efter greencard-ordningen Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholdstilladelse i Danmark efter greencard-ordningen.

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder)

FA6_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) FA6 Ansøgningspakke FA6_da_020117 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere

Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Ansøgningsskema om dansk indfødsret ved naturalisation Til voksne ansøgere Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Over 18 år Og som ikke er: Født af en dansk far og en

Læs mere

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder)

FA12_da_ Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) FA12 Ansøgningspakke FA12_da_120916 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende

ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Ansøgningsskema ST1_da_250115 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som studerende Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på

Læs mere