DFLINFO tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole"

Transkript

1 DFLINFO tag læreruddannelsen på

2 Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat Oktober 1. Gammel elevdag Pd modul 2 og 5 1.internat uge 41 Opgaveskrivning 2nd årgang uge 42 Efterårsferie uge 43 Grundtvig/Kolduge November Pd modul 2 og 5 2.internat uge 47 PPD-uge for Årspraktikanter 11. Åbent hus 25. Revy /12 Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat December uge Projekt, 2nd årgang 16. Juleferie Januar 6. Tilmeldingsfrist for Ollerupkursus Uge 1 Rejseuge 9. Skolestart 9. Specialestart 5. Årgang 26. Åbent hus Februar uge 8 Vinterferie Marts 5. Åbent hus uge ugerspraktik for 1st og 2nd Årgang uge Opgaveskrivning for 4. Årgang uge 13 Ollerupkursus April uge 14 Påskeferie Maj 1. Årsskrift 2012 udgives uge 19 Faguge Juni uge 20 Opgaveskrivning for 1st årgang uge 20 Praktikforberedelse uge 20 Årgangstur 4. Årgang uge 23 Elevkurser og Specialefremlæggelser 16. juni Dimission 20. juni Markedsfest 20 juni Sommerferie Det er noget ganske særligt at være lærer på en friskole, en efterskole eller en højskole. Det kræver naturligvis de samme faglige kundskaber som i andre skoleformer men det kræver også, at man vil være lærer på en særlig og personlig måde. Lærerarbejdet på en fri skole er i lige så høj grad en livsform, som det er et arbejde. er en unik uddannelsesinstitution, som netop har fokus på arbejdet som lærer i de frie skoler. Lærerskolen har hjemme i hele verden men er fysisk placeret i Ollerup på Sydfyn - en lille by 8 km. vest for Svendborg, som danner den perfekte ramme om uddannelse af lærere. Her er der store muligheder for et inspirerende samarbejde med de frie skoleformer uddanner lærere til, da vi er naboer til Ollerup Friskole, Ollerup Efterskole for Musik og Sang og Ollerup Gymnastikhøjskole. Det giver selvsagt et helt fantastisk skolemiljø, som trods byens størrelse oser af mangfoldighed. Du kan læses mere om og historien i anden del af denne udgivelse: Refleksioner, Årsskrift I denne DFLINFO vil vi præsentere læserne og kommende studerende for, hvordan læreruddannelsen ved er bygget op og hvilke tanker der ligger bag. Endvidere fortæller vi i sidste del om, hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder der findes på skolen. udbyder 4 forskellige uddannelsesområder: Læreruddannelsen Du bliver uddannet til lærer til de frie skoler med 4 linjefag 5-årig uddannelse. Efter- og videreuddannelsen Længere eller kortere videreuddannelsestilbud, herunder Den Pædagogiske Diplomuddannelse Ollerupkursus Ugekursus med en bredt vifte af kursustilbud. Konferencer Lærerskolen lægger hus til diverse konferencer og arrangementer. Indhold 2 Det sker / vigtige datoer 5 6 Læreruddannelsen Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik 9 Undervisningsplanen Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb 10 Studiemiljø Fællesspisningen Morgensang og fællessang Fester og traditioner Fritid 11 Økonomi 12 Optagelse 13 Åbenthus 14 Efter - og videreuddannelsen 15 Pædagogisk Diplomuddannelse 16 Andre efteruddannelses kurser DFL INFO 3

3 Læreruddannelsen på i Ollerup Du er nu i gang med at læse om en særlig Læreruddannelse på en Lærerskole! (DfL) er en moderne, eksamensfri læreruddannelse med rod i de frie skolers traditioner og erfaringer. i Ollerup er en selvejende uddannelsesinstitution oprettet i 1949, som uddanner lærere fortrinsvis til de frie skoler. Dvs.: Friskoler og øvrige frie grundskoler. Efterskoler og husholdningsskoler. Højskoler. Uddannelsen er statsanerkendt, og lovgivningsmæssigt er vi en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende kan få SU som ved øvrige videregående uddannelser. Den færdigt uddannede lærer fra har desuden de samme muligheder for at videreuddanne sig som lærere uddannet på University Colleges. På lægger vi vægt på, at du som studerende opnår en høj lærerfaglighed. Du opnår som studerende på : Et højt fagligt vidensniveau og evne til at anvende fagenes terminologi og metode, - så du kan være en del af den fag-faglige diskussion om udviklingen inden for dine fag. Didaktisk kompetence og viden og erfaring om læringsledelse, - så du kan begrunde, hvad der skal, og hvad der ikke skal være i skolen og desuden kan skabe den sammenhæng, der gør, at skolen lykkes. Kommunikative færdigheder, - så du kan indgå i et professionelt praksisfællesskab med dine kollegaer, - så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle og ikke mindst, - så du kan indgå i en positiv dialog med elever, forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og omkring din kommende skole. Personlig udvikling og udvikling af evner til at indgå i og udvikle relationer, - så du har forudsætninger for at kunne forholde dig til et stort medansvar for og stor indflydelse på, hvordan dine elever kommer i gang med at udvikle og bruge deres evner senere hen i livet, - så du som lærer kommer til at besidde gode sociale kompetencer, varsomhed og personlig integritet. Den danske tradition med frie skoler som kulturbærende undervisningsinstitutioner er et udtryk for noget af det fineste i det danske demokrati. Som en del af denne tradition er en uddannelse, hvor reel indflydelse, medbestemmelse og ansvar både vægtes højt og er organiseret i det vi kalder folkestyret på skolen. Der udspiller sig et meget aktivt og engageret studieliv på Lærerskolen. Ca. 175 af de ca. 250 studerende bor i kollegier på skolen eller i skolens umiddelbare nærhed. Det giver et inspirerende højskoleliv med foredrag og interessegrupper af mange slags, samt mange muligheder for at dyrke dine interesser sammen med andre i et åbent skolemiljø. Du kan desuden deltage i og præge et aktivt kulturliv på Sydfyn. På de næste sider kan du få mere at vide om og læse om aktiviteter i studieåret 2011 / Velkommen til Ole Pedersen, forstander 4 DFL INFO DFL INFO 5

4 Læreruddannelsen Læreruddannelsen på er en femårig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie skoler friskoler, efterskoler og højskoler. I uddannelsen indgår en etårig lønnet praktik. På er der krav om, at de studerende er 100% tilstedeværende og engageret såvel i den obligatoriske og selvvalgte undervisning som i alle de obligatoriske aktiviteter, som også udgør en del af uddannelsen eksempelvis stormøde, årgangsmøde osv. Læreruddannelsen på har siden begyndelsen i 1949 været eksamensfri. Vi mener, vi kan sige det meget bedre, hvad en person har lært eller kan i et fag, ved at skrive en ud-talelse om det, frem for at lade det ende i en karakter udtrykt ved et tal. I stedet for et eksamens-bevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemgåede linjefag, den faglige hovedopgave, specialet samt en række andre fag. Endelig er der en udtalelse fra lærerne, som siger noget om den studerendes aktivitet i folkestyret og fællesskabet. Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik. Selve uddannelsen er opbygget af fire områder Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik Faglighed og undervisningskompetencer Undervisningen på er kendetegnet af høj faglighed bl.a. med fuld tilstedeværelse af undervisere i alle forløb med undtagelse af opgaveskrivning, projekt og speciale, hvor man har tilknyttet en vejleder. > Obligatoriske fag > Liniefag > Valgfag > Faguger og elevkurser på hver årgang > 3 ugers introforløb på 1. årgang > 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang > Årspraktik på 3. årgang > Skriftlige opgaveforløb på 1., 2. og 4. årgang > Projektforløb på 2. årgang > Specialesemesteret på 5. årgang > Studiekredse > Fællestimer med foredrag o. lign. Den 5-årige studietid på Den frie lærerskole er opdelt i tre perioder > Underbygningen på 2 år > 1 år med lønnet praktik i en skole eller anden form for undervisningsinstitution > Overbygningen på 2 år Folkestyret Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på Lærerskolen. De studerende skal bl.a. lære at blive gode til at give udtryk for deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger, der vedrø-rer deres liv. Det skal de nemlig lære videre til deres elever, når de selv bliver lærere. Ud over, at de studerende er aktivt medbestemmende i undervisningen i fagene, er folkestyret på Lærerskolen bygget op om de studerendes deltagelse i: > Stormødet, der ligger hver anden uge > Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden > De ugentlige årgangsmøder > Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder > Elevmødet (kun for studerende), der mødes efter behov Fællesskabsaktiviteter Lærerarbejdet på en af de frie skoler (friskoler, efterskoler eller højskoler) er mere end blot at undervise i et fag. Det er nærmest en livsform, hvor læreren deltager i skolelivet med hele sin person. Man arrangerer møder og fester og det forventes, at man tager del i skolens kulturliv i fritiden. Man skal altså have mange forskellige talenter for at leve op til dette lærerarbejde. For at lære og få praktisk erfaring med at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der er mange mennesker, og der foregår mange aktiviteter på en gang, har hver årgang f.eks. fået en opgave med at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. I løbet af året varetager årgangene og lærergruppen på skift de tre ugentlige morgensamlinger. Praktik I læreruddannelsen på indgår tre praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2. årgang og en periode på et år på 3. årgang. 3-ugerspraktikken Formålet med 3-ugerspraktikkerne er primært at observere livet på en fri skole i undervisning og i fritid, men tanken er også, at praktikanterne i slutningen af praktikken overtager undervisningen i timerne. Praktikken er ikke lønnet, men S.U. berettiget. Årspraktikken Den mest omfattende praktikordning på er årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Efter et år i arbejde på en fri skole fortsætter de studerende uddannelsen på Lærerskolen i yderligere to år. Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik, hvilket betyder, at træder ud af læreruddannelsen i et år, og træder ind i en arbejdsplads. Praktikken bliver ofte betegnet som et omdrejningspunkt i læreruddannelsen, og derfor bliver der arbejdet målrettet og intenst med kvaliteten af praktikken. Praktikordningen er konstant under udvikling, og vi forsøger løbende at optimere og kvalificere vejledningen af de studerende. Det gælder vejledningen før, under og efter et praktikophold. Læs mere om praktik på hjemmeside: eller kontakt vores praktikkoordinator på: 6 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 7

5 Undervisningsplanen Undervisningsplanen omfatter fire faggrupper Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb. Fællesfag (obligatoriske) Består ud over fagene Samarbejde og Kommunikation, Fortælling samt Pædagogik, Psykologi og Didaktik af 4 temaforløb med henblik på udvikling af de studerendes personlige professionsidentitet. Temaerne er bygget op om fagene religion, naturfag, historie og dansk. Temaforløb Tanken // Fællesskabet // Balancen // Sproget Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion // Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv // Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/billedkunst // Håndværk Valgfag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning // Aktivt medborgerskab // Filosofisk metode // Basis IT // Æstetiske læreprocesser // Grammatik // Skriftlig fremstilling // Udendørspædagogik Målgrupperettede didaktikforløb (hver studerende skal vælge mindst 1 af disse forløb) Undervisning af børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne // Undervisning af elever med særlige behov Særlige undervisningsforløb (obligatoriske) 3 ugers introduktionsforløb I de tre første uger af 1. årgangs studieår sættes fokus på læreruddannelse, studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den grundtvig-koldske skoletradition. 4 faguger Hvert år udbydes i en bestemt uge en række forskellige faglige temaer eller studierejser, som de studerende deltager i på tværs af årgangene. 4 ugers projektperiode I denne periode på 2. årgang arbejder de studerende eksemplarisk med projektarbejde som undervisningsform. 2 ugeopgaver På 1. og 2. årgang afleverer den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt undervisnings-relateret emne. Faglig hovedopgave På 4. årgang afleverer den studerende en større, skriftlig, faglig opgave, som skal tage udgangspunkt i et af de linjefag, den studerende har valgt. Speciale I hele sidste semester på 5. årgang arbejder de studerende i grupper med et selvvalgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres linjefag. Specialet skal munde ud i en specialerapport, en fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern opponent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateriale eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse af en uges undervisning inden for specialets fagområde af medstuderende på de yngre årgange. Læreruddannelsen DFL INFO 9

6 Studiemiljø Enhver uddannelsesinstitution har sin egen kultur dvs. sprog, traditioner og vaner osv. har også sin helt særlige kultur. I det følgende vil vi kort trække visse elementer frem, som er meget afgørende i Lærerskolekulturen. Økonomi Man betaler skolepenge for at gå på, men til gengæld er skolens boliger billigere, så den studerende har reelt de samme penge at gøre med som studerende andre steder. Fællesspisningen Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Det er et vigtigt samlingspunkt for almindeligt samvær i hverdagen. Efter middagsspisningen (som både består af varm, kold eller vegetarisk mad, der kan vælges imellem) er der meddelelser. Vi betragter fællesspisningen så central, at det er obligatorisk for studerende såvel som for medarbejdere at betale for den. Udgifterne udgør pr. skoleår (pr ) Undervisningsafgift kr ,- Kost (obligatorisk) kr ,- Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe og middagsmåltid på alle undervisningsdage. Alle studerende og personalet spiser middag sammen på alle hverdage. Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. kr pr. år til bøger, materialer m.v. S.U. De studerende ved kan på lige fod med øvrige studerende modtage stipendium og lån fra SU Styrelsen efter gældende regler. Uddannelsen er normeret til 47 klip i klippekortet. Læs mere om på S.U. på Morgensang og fællessang Både for at give de studerende mulighed for at øve sig i stå frem og for at opleve fællesskabet ved at begynde dagen sammen med en sang og nogle kloge eller sjove ord, har vi ligesom i de skoler, vi uddanner lærere til morgensang. Sangen har en vigtig plads i fællesskabet, og vi synger så tit, det er muligt. Fester og traditioner Kom videre på Lærerarbejdet på en fri skole omfatter også det at kunne forestå fester og andre begivenheder på en skole. Derfor holder vi mange fester på Lærerskolen. Men vi gør det også, fordi fester og andre traditioner, som vi har sammen, er med til at opbygge en identitet i forhold til uddannelsesstedet. Fritid Et meget stort flertal (ca. 180) af de studerende på bor på skolens område eller lige i nærheden i en af skolens ejendomme. Det er klart, at det på godt og ondt giver et helt særligt miljø, at så mange unge bor og lever sammen. I den forbindelse bor flere familier med børn i skolens dertil indrettede boliger. Kostskoleomstændigheden betyder også, at der er et meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter på stedet. Det kan strække sig fra sports- og musikaktiviteter over opsætningen af et teaterstykke eller optagelsen af en film til arbejde i træværkstedet eller smedjen. 10 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 11

7 Optagelse Optagelseskriterier Der er dog visse formelle kriterier, der skal opfyldes. Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på. Det vil derfor være med udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren, at vedkommende optages som studerende på Lærerskolen. Oplev en dag på Vi holder åbenthus for alle interesserede. Fredag den 11. november 2011 og mandag den 5. marts 2012 Du skal: > være fyldt 20 år ved studiets begyndelse > have gået 10 år i skole > kunne sandsynliggøre en faglighed, som er på niveau med en afsluttet gymnasial uddannelse. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale. Ansøgere uden en formel gymnasial uddannelse skal kunne sandsynliggøre besiddelse af realkompetencer på niveau hermed. > have livserfaring fra højskoleophold, foreningsliv, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. optager ca. 75 studerende om året. Optagelse sker efter, at en ansøger, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere. De lærere, der har haft ansøgeren til samtale, indstiller til lærerrådet, om ansøgeren skal optages eller ej. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse. Ansøgningsskema til den koordinerede tilmelding kan rekvireres hos på tlf , hos Jobcentrene, på et af landets studievejledningscentre, eller du kan søge elektronisk om optagelse på Her kan du også printe de relevante skemaer ud. Som bilag til ansøgningsskemaet medsendes en kort levnedsbeskrivelse samt redegørelse for, hvorfor du ønsker at uddanne dig til lærer på. Ansøgningsskemaet med bilag skal være i hænde senest den 15. marts. Ansøgerne får en foreløbig besked om optagelse straks efter optagelsessamtalerne. Endelig besked om optagelse gives efter reglerne om den koordinerede tilmelding umiddelbart efter den 28. juli. For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på eller sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 13

8 Efter- og videreuddannelsen I kursusafdelingen ved ønsker vi at fremme en dynamisk og holdningspræget videreuddannelse, der stiller skarpt på samspillet mellem skolesyn, undervisningens indhold og de overvejelser læreren bestandig må gøre. I efter- og videreuddannelsen ved har vi et intenst fagligt miljø med et vidtforgrenet netværk af samarbejdspartnere indenfor alle frie skoleformer samt til universiteter, forsk-ningsverden og det nyoprettede Nationale Videncenter for Frie Skoler. Vi tilrettelægger efter- og videreuddannelsesforløb inden for følgende områder: > Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) > Højskolepædagogisk Uddannelse > Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere > Vejledning i efterskolen > Pædagogiske dage > Skoleinterne kurser > Konferencer > Ollerupkursus Pædagogisk Diplomuddannelse udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelse med følgende struktur og moduler: Struktur > Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10 ECTS) > Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS) > Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 5 ECTS) > Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) skal ligge sidst i studieforløbet. Valgmoduler > Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS) > Fortællekultur fortælling og det narrative (10 ECTS) > Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS) > Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder (10 ECTS) > Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS). Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige pædagogiske diplomuddannelser og som led i en Fleksibel Diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser. Hele diplomuddannelsen kan erhverves på deltid og kan gennemføres inden for rammerne af 3 år. Der studeres 1-2 moduler pr. semester. Undervisningen finder sted på og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb. Kommende PD-moduler 2011 Grundtvig og Kolds ideverden 28/9 30/9, 9/11 11/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 28/9 30/9, 9/11 11/ Pædagogisk viden og forskning 25/1 27/1, 7/3 9/3 Fortællekultur fortælling og det narrative 25/1 27/1, 7/3 9/3. Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde 26/9 28/9, 7/11 9/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 26/9 28/9, 7/11 9/ Pædagogisk viden og forskning 23/1 25/1, 6/3 8/3 Ledelse og samarbejde i de frie skoler 23/1 25/1, 6/3 8/3 14 DFL INFO Efter- og videreuddannelsen Efter- og videreuddannelsen DFL INFO 15

9 Andre efteruddannelseskurser for frie skoler og andre interesserede Friskolerne Introduktionskursus for nye friskolelærere Tirsdag den 4. oktober kl til onsdag den 5. oktober kl , 2011 Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere (4 internater på i alt 80 timer) Onsdag den 28. september fredag den 30. september 2011 Onsdag den 16. november fredag den 18. november 2011 Onsdag den 25. januar fredag den 27. januar 2012 Onsdag den 7. marts fredag den 9. marts 2012 Efterskolerne Basiskursus for Vejledere i Efterskolen Internater 5. oktober 7. oktober samt 30. november 2. december 2011 (se endvidere PD-modulet i vejledning i efterskolen). Højskolerne Højskolepædagogisk Uddannelse 2012 (I samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark) Internat mandag den 10. september fredag den 14. september 2012 Ollerupkurset 2012 Internat fra søndag den 25. marts 2012 til fredag den 30. marts. Ollerupkurset henvender sig til lærere, ledere, pædagoger og andre interesserede. Det er et intensivt fagligt kursusforløb med mulighed for fordybelse og for at møde ny viden og inspiration. Der udbydes en lang række kurser i denne uge, og af disse vælger man to, som man følger. danner rammen om Ollerupkurset, der udover de faglige kurser også indeholder foredrag, debat, musik, teater og cafeer. Konferencer Livets politik - muligheder og visioner med den biomedicinske revolution Fredag den 4.november 2011 fra kl på i Ollerup. Konferencen er tilrettelagt af i samarbejde med Grundtvigs Forum, Folkeoplysningsudvalget i nært samarbejde med Det Etiske Råd. Desuden medvirker Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark samt Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne. Yderligere oplysninger om efter- videreuddannelse For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på: under videreuddannelse. Du kan også sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Efter- og videreuddannelsen

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig!

Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland. LÆRER en klasse for sig! Læreruddannelsen januar 2014 University College Nordjylland LÆRER en klasse for sig! Ekspert i undervisning Med en læreruddannelse bliver du ekspert i undervisning. Hovedformålet med uddannelsen er at

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-503/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive

Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Meritlæreruddannelsen 2013 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder

Gør en forskel VIA Læreruddannelsen. VIA University College. Læreruddannelsen. med de mange muligheder Gør en forskel VIA Læreruddannelsen VIA University College Læreruddannelsen med de mange muligheder VIA Læreruddannelsen Om Læreruddannelsen På Læreruddannelsen i Aarhus lægger vi vægt på udviklingen af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole!

En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed. Velkommen til Ugelbølle Friskole! En moderne friskole med fokus på helhed, fællesskab og faglighed Velkommen til Ugelbølle Friskole! Ugelbølle Friskole vil være det foretrukne skolevalg i lokalområdet, kendetegnet ved højt fagligt niveau

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2014 Åben Uddannelse via.dk/laereriskive 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag

Læs mere

EUC Syd. pædagogisk uddannelse. Intern. til alle nye lærere

EUC Syd. pædagogisk uddannelse. Intern. til alle nye lærere EUC Syd Intern til alle nye lærere PD Pædagogisk diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 1. modul Undervisning og læring 2. modul Undervisningsplanlægning og didaktik 3. modul Videnskabsteori og pædagogik

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere. Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27.

Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere. Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27. Kursusprogram Efterskolelærer parat! Kursus for nye efterskolelærere Vejle Center Hotel 5. - 6. oktober 2011 og 26. 27. marts 2012 Efterskolelærer parat! Kursus for nye lærere i efterskolen Efterskolen

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

HF i Nr. Nissum. Hf-uddannelserne. www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255. LÆRERUDDANNELSEN OG HF I NØRRE NISSUM mødested for mennesker

HF i Nr. Nissum. Hf-uddannelserne. www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255. LÆRERUDDANNELSEN OG HF I NØRRE NISSUM mødested for mennesker HF i Nr. Nissum www.viauc.dk/hfinissum Tlf: 87553255 Lærer/pædagog Sundhedsuddannelser Handelsuddannelser Alt det andet Hf Universiteter Tekniske uddannelser Landbohøjskolen Hvor går de hen efter hf? 84

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Fremtidens pædagoger er anderledes, end du tror vejenandersen.dk Der sker meget hos os hele tiden. På Pædagoguddannelsen i Jelling satser vi benhårdt på oplevelse, iværksætteri

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Meritlæreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive 2010 Meritlæreruddannelsen Læreruddannelsen i Skive udbyder meritlæreruddannelsen med start i august 2010. Uddannelsen udbydes under Lov om Åben Uddannelse

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Praktikant på Hardsyssel Efterskole

Praktikant på Hardsyssel Efterskole Praktikant på Hardsyssel Efterskole Grundoplysninger... 2 Kultur og Særkende som Uddannelsessted... 2 Profil... 2 Samarbejde med læreruddannelsen... 2 Praktikkens Organisering... 2 Optagelse af praktikanter...

Læs mere

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus

Velkommen til Åbent hus. Merit Pædagoguddannelsen Aarhus Velkommen til Åbent hus Merit Pædagoguddannelsen Aarhus 2017 1 Intro og præsentation - Hvem er vi? (navn og ansættelsessted) 2 Hvad er din motivation for at komme i dag? 3 Spørgsmål ang. uddannelsen forventninger

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL

Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Strategiplan for Internationalt Udvikling på DfL Internationalt udvalget har udarbejdet følgende forslag, som er opdelt under to overskrifter: DFL ud i verden og Verden ind i DFL DFL ud i verden At udvide

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere