DFLINFO tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole"

Transkript

1 DFLINFO tag læreruddannelsen på

2 Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat Oktober 1. Gammel elevdag Pd modul 2 og 5 1.internat uge 41 Opgaveskrivning 2nd årgang uge 42 Efterårsferie uge 43 Grundtvig/Kolduge November Pd modul 2 og 5 2.internat uge 47 PPD-uge for Årspraktikanter 11. Åbent hus 25. Revy /12 Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat December uge Projekt, 2nd årgang 16. Juleferie Januar 6. Tilmeldingsfrist for Ollerupkursus Uge 1 Rejseuge 9. Skolestart 9. Specialestart 5. Årgang 26. Åbent hus Februar uge 8 Vinterferie Marts 5. Åbent hus uge ugerspraktik for 1st og 2nd Årgang uge Opgaveskrivning for 4. Årgang uge 13 Ollerupkursus April uge 14 Påskeferie Maj 1. Årsskrift 2012 udgives uge 19 Faguge Juni uge 20 Opgaveskrivning for 1st årgang uge 20 Praktikforberedelse uge 20 Årgangstur 4. Årgang uge 23 Elevkurser og Specialefremlæggelser 16. juni Dimission 20. juni Markedsfest 20 juni Sommerferie Det er noget ganske særligt at være lærer på en friskole, en efterskole eller en højskole. Det kræver naturligvis de samme faglige kundskaber som i andre skoleformer men det kræver også, at man vil være lærer på en særlig og personlig måde. Lærerarbejdet på en fri skole er i lige så høj grad en livsform, som det er et arbejde. er en unik uddannelsesinstitution, som netop har fokus på arbejdet som lærer i de frie skoler. Lærerskolen har hjemme i hele verden men er fysisk placeret i Ollerup på Sydfyn - en lille by 8 km. vest for Svendborg, som danner den perfekte ramme om uddannelse af lærere. Her er der store muligheder for et inspirerende samarbejde med de frie skoleformer uddanner lærere til, da vi er naboer til Ollerup Friskole, Ollerup Efterskole for Musik og Sang og Ollerup Gymnastikhøjskole. Det giver selvsagt et helt fantastisk skolemiljø, som trods byens størrelse oser af mangfoldighed. Du kan læses mere om og historien i anden del af denne udgivelse: Refleksioner, Årsskrift I denne DFLINFO vil vi præsentere læserne og kommende studerende for, hvordan læreruddannelsen ved er bygget op og hvilke tanker der ligger bag. Endvidere fortæller vi i sidste del om, hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder der findes på skolen. udbyder 4 forskellige uddannelsesområder: Læreruddannelsen Du bliver uddannet til lærer til de frie skoler med 4 linjefag 5-årig uddannelse. Efter- og videreuddannelsen Længere eller kortere videreuddannelsestilbud, herunder Den Pædagogiske Diplomuddannelse Ollerupkursus Ugekursus med en bredt vifte af kursustilbud. Konferencer Lærerskolen lægger hus til diverse konferencer og arrangementer. Indhold 2 Det sker / vigtige datoer 5 6 Læreruddannelsen Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik 9 Undervisningsplanen Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb 10 Studiemiljø Fællesspisningen Morgensang og fællessang Fester og traditioner Fritid 11 Økonomi 12 Optagelse 13 Åbenthus 14 Efter - og videreuddannelsen 15 Pædagogisk Diplomuddannelse 16 Andre efteruddannelses kurser DFL INFO 3

3 Læreruddannelsen på i Ollerup Du er nu i gang med at læse om en særlig Læreruddannelse på en Lærerskole! (DfL) er en moderne, eksamensfri læreruddannelse med rod i de frie skolers traditioner og erfaringer. i Ollerup er en selvejende uddannelsesinstitution oprettet i 1949, som uddanner lærere fortrinsvis til de frie skoler. Dvs.: Friskoler og øvrige frie grundskoler. Efterskoler og husholdningsskoler. Højskoler. Uddannelsen er statsanerkendt, og lovgivningsmæssigt er vi en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende kan få SU som ved øvrige videregående uddannelser. Den færdigt uddannede lærer fra har desuden de samme muligheder for at videreuddanne sig som lærere uddannet på University Colleges. På lægger vi vægt på, at du som studerende opnår en høj lærerfaglighed. Du opnår som studerende på : Et højt fagligt vidensniveau og evne til at anvende fagenes terminologi og metode, - så du kan være en del af den fag-faglige diskussion om udviklingen inden for dine fag. Didaktisk kompetence og viden og erfaring om læringsledelse, - så du kan begrunde, hvad der skal, og hvad der ikke skal være i skolen og desuden kan skabe den sammenhæng, der gør, at skolen lykkes. Kommunikative færdigheder, - så du kan indgå i et professionelt praksisfællesskab med dine kollegaer, - så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle og ikke mindst, - så du kan indgå i en positiv dialog med elever, forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og omkring din kommende skole. Personlig udvikling og udvikling af evner til at indgå i og udvikle relationer, - så du har forudsætninger for at kunne forholde dig til et stort medansvar for og stor indflydelse på, hvordan dine elever kommer i gang med at udvikle og bruge deres evner senere hen i livet, - så du som lærer kommer til at besidde gode sociale kompetencer, varsomhed og personlig integritet. Den danske tradition med frie skoler som kulturbærende undervisningsinstitutioner er et udtryk for noget af det fineste i det danske demokrati. Som en del af denne tradition er en uddannelse, hvor reel indflydelse, medbestemmelse og ansvar både vægtes højt og er organiseret i det vi kalder folkestyret på skolen. Der udspiller sig et meget aktivt og engageret studieliv på Lærerskolen. Ca. 175 af de ca. 250 studerende bor i kollegier på skolen eller i skolens umiddelbare nærhed. Det giver et inspirerende højskoleliv med foredrag og interessegrupper af mange slags, samt mange muligheder for at dyrke dine interesser sammen med andre i et åbent skolemiljø. Du kan desuden deltage i og præge et aktivt kulturliv på Sydfyn. På de næste sider kan du få mere at vide om og læse om aktiviteter i studieåret 2011 / Velkommen til Ole Pedersen, forstander 4 DFL INFO DFL INFO 5

4 Læreruddannelsen Læreruddannelsen på er en femårig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie skoler friskoler, efterskoler og højskoler. I uddannelsen indgår en etårig lønnet praktik. På er der krav om, at de studerende er 100% tilstedeværende og engageret såvel i den obligatoriske og selvvalgte undervisning som i alle de obligatoriske aktiviteter, som også udgør en del af uddannelsen eksempelvis stormøde, årgangsmøde osv. Læreruddannelsen på har siden begyndelsen i 1949 været eksamensfri. Vi mener, vi kan sige det meget bedre, hvad en person har lært eller kan i et fag, ved at skrive en ud-talelse om det, frem for at lade det ende i en karakter udtrykt ved et tal. I stedet for et eksamens-bevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemgåede linjefag, den faglige hovedopgave, specialet samt en række andre fag. Endelig er der en udtalelse fra lærerne, som siger noget om den studerendes aktivitet i folkestyret og fællesskabet. Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik. Selve uddannelsen er opbygget af fire områder Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik Faglighed og undervisningskompetencer Undervisningen på er kendetegnet af høj faglighed bl.a. med fuld tilstedeværelse af undervisere i alle forløb med undtagelse af opgaveskrivning, projekt og speciale, hvor man har tilknyttet en vejleder. > Obligatoriske fag > Liniefag > Valgfag > Faguger og elevkurser på hver årgang > 3 ugers introforløb på 1. årgang > 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang > Årspraktik på 3. årgang > Skriftlige opgaveforløb på 1., 2. og 4. årgang > Projektforløb på 2. årgang > Specialesemesteret på 5. årgang > Studiekredse > Fællestimer med foredrag o. lign. Den 5-årige studietid på Den frie lærerskole er opdelt i tre perioder > Underbygningen på 2 år > 1 år med lønnet praktik i en skole eller anden form for undervisningsinstitution > Overbygningen på 2 år Folkestyret Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på Lærerskolen. De studerende skal bl.a. lære at blive gode til at give udtryk for deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger, der vedrø-rer deres liv. Det skal de nemlig lære videre til deres elever, når de selv bliver lærere. Ud over, at de studerende er aktivt medbestemmende i undervisningen i fagene, er folkestyret på Lærerskolen bygget op om de studerendes deltagelse i: > Stormødet, der ligger hver anden uge > Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden > De ugentlige årgangsmøder > Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder > Elevmødet (kun for studerende), der mødes efter behov Fællesskabsaktiviteter Lærerarbejdet på en af de frie skoler (friskoler, efterskoler eller højskoler) er mere end blot at undervise i et fag. Det er nærmest en livsform, hvor læreren deltager i skolelivet med hele sin person. Man arrangerer møder og fester og det forventes, at man tager del i skolens kulturliv i fritiden. Man skal altså have mange forskellige talenter for at leve op til dette lærerarbejde. For at lære og få praktisk erfaring med at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der er mange mennesker, og der foregår mange aktiviteter på en gang, har hver årgang f.eks. fået en opgave med at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. I løbet af året varetager årgangene og lærergruppen på skift de tre ugentlige morgensamlinger. Praktik I læreruddannelsen på indgår tre praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2. årgang og en periode på et år på 3. årgang. 3-ugerspraktikken Formålet med 3-ugerspraktikkerne er primært at observere livet på en fri skole i undervisning og i fritid, men tanken er også, at praktikanterne i slutningen af praktikken overtager undervisningen i timerne. Praktikken er ikke lønnet, men S.U. berettiget. Årspraktikken Den mest omfattende praktikordning på er årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Efter et år i arbejde på en fri skole fortsætter de studerende uddannelsen på Lærerskolen i yderligere to år. Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik, hvilket betyder, at træder ud af læreruddannelsen i et år, og træder ind i en arbejdsplads. Praktikken bliver ofte betegnet som et omdrejningspunkt i læreruddannelsen, og derfor bliver der arbejdet målrettet og intenst med kvaliteten af praktikken. Praktikordningen er konstant under udvikling, og vi forsøger løbende at optimere og kvalificere vejledningen af de studerende. Det gælder vejledningen før, under og efter et praktikophold. Læs mere om praktik på hjemmeside: eller kontakt vores praktikkoordinator på: 6 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 7

5 Undervisningsplanen Undervisningsplanen omfatter fire faggrupper Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb. Fællesfag (obligatoriske) Består ud over fagene Samarbejde og Kommunikation, Fortælling samt Pædagogik, Psykologi og Didaktik af 4 temaforløb med henblik på udvikling af de studerendes personlige professionsidentitet. Temaerne er bygget op om fagene religion, naturfag, historie og dansk. Temaforløb Tanken // Fællesskabet // Balancen // Sproget Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion // Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv // Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/billedkunst // Håndværk Valgfag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning // Aktivt medborgerskab // Filosofisk metode // Basis IT // Æstetiske læreprocesser // Grammatik // Skriftlig fremstilling // Udendørspædagogik Målgrupperettede didaktikforløb (hver studerende skal vælge mindst 1 af disse forløb) Undervisning af børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne // Undervisning af elever med særlige behov Særlige undervisningsforløb (obligatoriske) 3 ugers introduktionsforløb I de tre første uger af 1. årgangs studieår sættes fokus på læreruddannelse, studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den grundtvig-koldske skoletradition. 4 faguger Hvert år udbydes i en bestemt uge en række forskellige faglige temaer eller studierejser, som de studerende deltager i på tværs af årgangene. 4 ugers projektperiode I denne periode på 2. årgang arbejder de studerende eksemplarisk med projektarbejde som undervisningsform. 2 ugeopgaver På 1. og 2. årgang afleverer den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt undervisnings-relateret emne. Faglig hovedopgave På 4. årgang afleverer den studerende en større, skriftlig, faglig opgave, som skal tage udgangspunkt i et af de linjefag, den studerende har valgt. Speciale I hele sidste semester på 5. årgang arbejder de studerende i grupper med et selvvalgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres linjefag. Specialet skal munde ud i en specialerapport, en fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern opponent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateriale eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse af en uges undervisning inden for specialets fagområde af medstuderende på de yngre årgange. Læreruddannelsen DFL INFO 9

6 Studiemiljø Enhver uddannelsesinstitution har sin egen kultur dvs. sprog, traditioner og vaner osv. har også sin helt særlige kultur. I det følgende vil vi kort trække visse elementer frem, som er meget afgørende i Lærerskolekulturen. Økonomi Man betaler skolepenge for at gå på, men til gengæld er skolens boliger billigere, så den studerende har reelt de samme penge at gøre med som studerende andre steder. Fællesspisningen Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Det er et vigtigt samlingspunkt for almindeligt samvær i hverdagen. Efter middagsspisningen (som både består af varm, kold eller vegetarisk mad, der kan vælges imellem) er der meddelelser. Vi betragter fællesspisningen så central, at det er obligatorisk for studerende såvel som for medarbejdere at betale for den. Udgifterne udgør pr. skoleår (pr ) Undervisningsafgift kr ,- Kost (obligatorisk) kr ,- Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe og middagsmåltid på alle undervisningsdage. Alle studerende og personalet spiser middag sammen på alle hverdage. Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. kr pr. år til bøger, materialer m.v. S.U. De studerende ved kan på lige fod med øvrige studerende modtage stipendium og lån fra SU Styrelsen efter gældende regler. Uddannelsen er normeret til 47 klip i klippekortet. Læs mere om på S.U. på Morgensang og fællessang Både for at give de studerende mulighed for at øve sig i stå frem og for at opleve fællesskabet ved at begynde dagen sammen med en sang og nogle kloge eller sjove ord, har vi ligesom i de skoler, vi uddanner lærere til morgensang. Sangen har en vigtig plads i fællesskabet, og vi synger så tit, det er muligt. Fester og traditioner Kom videre på Lærerarbejdet på en fri skole omfatter også det at kunne forestå fester og andre begivenheder på en skole. Derfor holder vi mange fester på Lærerskolen. Men vi gør det også, fordi fester og andre traditioner, som vi har sammen, er med til at opbygge en identitet i forhold til uddannelsesstedet. Fritid Et meget stort flertal (ca. 180) af de studerende på bor på skolens område eller lige i nærheden i en af skolens ejendomme. Det er klart, at det på godt og ondt giver et helt særligt miljø, at så mange unge bor og lever sammen. I den forbindelse bor flere familier med børn i skolens dertil indrettede boliger. Kostskoleomstændigheden betyder også, at der er et meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter på stedet. Det kan strække sig fra sports- og musikaktiviteter over opsætningen af et teaterstykke eller optagelsen af en film til arbejde i træværkstedet eller smedjen. 10 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 11

7 Optagelse Optagelseskriterier Der er dog visse formelle kriterier, der skal opfyldes. Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på. Det vil derfor være med udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren, at vedkommende optages som studerende på Lærerskolen. Oplev en dag på Vi holder åbenthus for alle interesserede. Fredag den 11. november 2011 og mandag den 5. marts 2012 Du skal: > være fyldt 20 år ved studiets begyndelse > have gået 10 år i skole > kunne sandsynliggøre en faglighed, som er på niveau med en afsluttet gymnasial uddannelse. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale. Ansøgere uden en formel gymnasial uddannelse skal kunne sandsynliggøre besiddelse af realkompetencer på niveau hermed. > have livserfaring fra højskoleophold, foreningsliv, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. optager ca. 75 studerende om året. Optagelse sker efter, at en ansøger, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere. De lærere, der har haft ansøgeren til samtale, indstiller til lærerrådet, om ansøgeren skal optages eller ej. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse. Ansøgningsskema til den koordinerede tilmelding kan rekvireres hos på tlf , hos Jobcentrene, på et af landets studievejledningscentre, eller du kan søge elektronisk om optagelse på Her kan du også printe de relevante skemaer ud. Som bilag til ansøgningsskemaet medsendes en kort levnedsbeskrivelse samt redegørelse for, hvorfor du ønsker at uddanne dig til lærer på. Ansøgningsskemaet med bilag skal være i hænde senest den 15. marts. Ansøgerne får en foreløbig besked om optagelse straks efter optagelsessamtalerne. Endelig besked om optagelse gives efter reglerne om den koordinerede tilmelding umiddelbart efter den 28. juli. For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på eller sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 13

8 Efter- og videreuddannelsen I kursusafdelingen ved ønsker vi at fremme en dynamisk og holdningspræget videreuddannelse, der stiller skarpt på samspillet mellem skolesyn, undervisningens indhold og de overvejelser læreren bestandig må gøre. I efter- og videreuddannelsen ved har vi et intenst fagligt miljø med et vidtforgrenet netværk af samarbejdspartnere indenfor alle frie skoleformer samt til universiteter, forsk-ningsverden og det nyoprettede Nationale Videncenter for Frie Skoler. Vi tilrettelægger efter- og videreuddannelsesforløb inden for følgende områder: > Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) > Højskolepædagogisk Uddannelse > Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere > Vejledning i efterskolen > Pædagogiske dage > Skoleinterne kurser > Konferencer > Ollerupkursus Pædagogisk Diplomuddannelse udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelse med følgende struktur og moduler: Struktur > Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10 ECTS) > Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS) > Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 5 ECTS) > Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) skal ligge sidst i studieforløbet. Valgmoduler > Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS) > Fortællekultur fortælling og det narrative (10 ECTS) > Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS) > Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder (10 ECTS) > Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS). Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige pædagogiske diplomuddannelser og som led i en Fleksibel Diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser. Hele diplomuddannelsen kan erhverves på deltid og kan gennemføres inden for rammerne af 3 år. Der studeres 1-2 moduler pr. semester. Undervisningen finder sted på og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb. Kommende PD-moduler 2011 Grundtvig og Kolds ideverden 28/9 30/9, 9/11 11/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 28/9 30/9, 9/11 11/ Pædagogisk viden og forskning 25/1 27/1, 7/3 9/3 Fortællekultur fortælling og det narrative 25/1 27/1, 7/3 9/3. Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde 26/9 28/9, 7/11 9/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 26/9 28/9, 7/11 9/ Pædagogisk viden og forskning 23/1 25/1, 6/3 8/3 Ledelse og samarbejde i de frie skoler 23/1 25/1, 6/3 8/3 14 DFL INFO Efter- og videreuddannelsen Efter- og videreuddannelsen DFL INFO 15

9 Andre efteruddannelseskurser for frie skoler og andre interesserede Friskolerne Introduktionskursus for nye friskolelærere Tirsdag den 4. oktober kl til onsdag den 5. oktober kl , 2011 Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere (4 internater på i alt 80 timer) Onsdag den 28. september fredag den 30. september 2011 Onsdag den 16. november fredag den 18. november 2011 Onsdag den 25. januar fredag den 27. januar 2012 Onsdag den 7. marts fredag den 9. marts 2012 Efterskolerne Basiskursus for Vejledere i Efterskolen Internater 5. oktober 7. oktober samt 30. november 2. december 2011 (se endvidere PD-modulet i vejledning i efterskolen). Højskolerne Højskolepædagogisk Uddannelse 2012 (I samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark) Internat mandag den 10. september fredag den 14. september 2012 Ollerupkurset 2012 Internat fra søndag den 25. marts 2012 til fredag den 30. marts. Ollerupkurset henvender sig til lærere, ledere, pædagoger og andre interesserede. Det er et intensivt fagligt kursusforløb med mulighed for fordybelse og for at møde ny viden og inspiration. Der udbydes en lang række kurser i denne uge, og af disse vælger man to, som man følger. danner rammen om Ollerupkurset, der udover de faglige kurser også indeholder foredrag, debat, musik, teater og cafeer. Konferencer Livets politik - muligheder og visioner med den biomedicinske revolution Fredag den 4.november 2011 fra kl på i Ollerup. Konferencen er tilrettelagt af i samarbejde med Grundtvigs Forum, Folkeoplysningsudvalget i nært samarbejde med Det Etiske Råd. Desuden medvirker Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark samt Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne. Yderligere oplysninger om efter- videreuddannelse For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på: under videreuddannelse. Du kan også sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Efter- og videreuddannelsen

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-503/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3.

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. Årgangsmøde 10 4. Elevmøde 11 5. Læreruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT

PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT Ny uddannelse Idræt sundhed kultur PROFILLÆRER- UDDANNELSE I IDRÆT - når sundhed er målet! Brænder du for: at give børn og unge gode idrætsoplevelser? at arbejde med innovative idrætsaktiviteter? at bruge

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland:

Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: Tjenestetidsaftale for undervisere ansat ved University College Sjælland: 1. Indledning:... 1 2. Omfattet:... 2 3. Tid:... 2 4. Der er fælles University College Sjælland regler for følgende emner:... 2

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution

Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Ansøgningsskema: Ny Nordisk Skole-institution Bemærk, at I kan ansøge, selvom I endnu ikke har fundet jeres netværkspartnere. 1. Grundoplysninger om ansøger A. Ansøger: Kategori (afkrydsning sæt kryds

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere