DFLINFO tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole"

Transkript

1 DFLINFO tag læreruddannelsen på

2 Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat Oktober 1. Gammel elevdag Pd modul 2 og 5 1.internat uge 41 Opgaveskrivning 2nd årgang uge 42 Efterårsferie uge 43 Grundtvig/Kolduge November Pd modul 2 og 5 2.internat uge 47 PPD-uge for Årspraktikanter 11. Åbent hus 25. Revy /12 Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat December uge Projekt, 2nd årgang 16. Juleferie Januar 6. Tilmeldingsfrist for Ollerupkursus Uge 1 Rejseuge 9. Skolestart 9. Specialestart 5. Årgang 26. Åbent hus Februar uge 8 Vinterferie Marts 5. Åbent hus uge ugerspraktik for 1st og 2nd Årgang uge Opgaveskrivning for 4. Årgang uge 13 Ollerupkursus April uge 14 Påskeferie Maj 1. Årsskrift 2012 udgives uge 19 Faguge Juni uge 20 Opgaveskrivning for 1st årgang uge 20 Praktikforberedelse uge 20 Årgangstur 4. Årgang uge 23 Elevkurser og Specialefremlæggelser 16. juni Dimission 20. juni Markedsfest 20 juni Sommerferie Det er noget ganske særligt at være lærer på en friskole, en efterskole eller en højskole. Det kræver naturligvis de samme faglige kundskaber som i andre skoleformer men det kræver også, at man vil være lærer på en særlig og personlig måde. Lærerarbejdet på en fri skole er i lige så høj grad en livsform, som det er et arbejde. er en unik uddannelsesinstitution, som netop har fokus på arbejdet som lærer i de frie skoler. Lærerskolen har hjemme i hele verden men er fysisk placeret i Ollerup på Sydfyn - en lille by 8 km. vest for Svendborg, som danner den perfekte ramme om uddannelse af lærere. Her er der store muligheder for et inspirerende samarbejde med de frie skoleformer uddanner lærere til, da vi er naboer til Ollerup Friskole, Ollerup Efterskole for Musik og Sang og Ollerup Gymnastikhøjskole. Det giver selvsagt et helt fantastisk skolemiljø, som trods byens størrelse oser af mangfoldighed. Du kan læses mere om og historien i anden del af denne udgivelse: Refleksioner, Årsskrift I denne DFLINFO vil vi præsentere læserne og kommende studerende for, hvordan læreruddannelsen ved er bygget op og hvilke tanker der ligger bag. Endvidere fortæller vi i sidste del om, hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder der findes på skolen. udbyder 4 forskellige uddannelsesområder: Læreruddannelsen Du bliver uddannet til lærer til de frie skoler med 4 linjefag 5-årig uddannelse. Efter- og videreuddannelsen Længere eller kortere videreuddannelsestilbud, herunder Den Pædagogiske Diplomuddannelse Ollerupkursus Ugekursus med en bredt vifte af kursustilbud. Konferencer Lærerskolen lægger hus til diverse konferencer og arrangementer. Indhold 2 Det sker / vigtige datoer 5 6 Læreruddannelsen Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik 9 Undervisningsplanen Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb 10 Studiemiljø Fællesspisningen Morgensang og fællessang Fester og traditioner Fritid 11 Økonomi 12 Optagelse 13 Åbenthus 14 Efter - og videreuddannelsen 15 Pædagogisk Diplomuddannelse 16 Andre efteruddannelses kurser DFL INFO 3

3 Læreruddannelsen på i Ollerup Du er nu i gang med at læse om en særlig Læreruddannelse på en Lærerskole! (DfL) er en moderne, eksamensfri læreruddannelse med rod i de frie skolers traditioner og erfaringer. i Ollerup er en selvejende uddannelsesinstitution oprettet i 1949, som uddanner lærere fortrinsvis til de frie skoler. Dvs.: Friskoler og øvrige frie grundskoler. Efterskoler og husholdningsskoler. Højskoler. Uddannelsen er statsanerkendt, og lovgivningsmæssigt er vi en del af Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Staten yder tilskud til uddannelsen, og de studerende kan få SU som ved øvrige videregående uddannelser. Den færdigt uddannede lærer fra har desuden de samme muligheder for at videreuddanne sig som lærere uddannet på University Colleges. På lægger vi vægt på, at du som studerende opnår en høj lærerfaglighed. Du opnår som studerende på : Et højt fagligt vidensniveau og evne til at anvende fagenes terminologi og metode, - så du kan være en del af den fag-faglige diskussion om udviklingen inden for dine fag. Didaktisk kompetence og viden og erfaring om læringsledelse, - så du kan begrunde, hvad der skal, og hvad der ikke skal være i skolen og desuden kan skabe den sammenhæng, der gør, at skolen lykkes. Kommunikative færdigheder, - så du kan indgå i et professionelt praksisfællesskab med dine kollegaer, - så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle og ikke mindst, - så du kan indgå i en positiv dialog med elever, forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og omkring din kommende skole. Personlig udvikling og udvikling af evner til at indgå i og udvikle relationer, - så du har forudsætninger for at kunne forholde dig til et stort medansvar for og stor indflydelse på, hvordan dine elever kommer i gang med at udvikle og bruge deres evner senere hen i livet, - så du som lærer kommer til at besidde gode sociale kompetencer, varsomhed og personlig integritet. Den danske tradition med frie skoler som kulturbærende undervisningsinstitutioner er et udtryk for noget af det fineste i det danske demokrati. Som en del af denne tradition er en uddannelse, hvor reel indflydelse, medbestemmelse og ansvar både vægtes højt og er organiseret i det vi kalder folkestyret på skolen. Der udspiller sig et meget aktivt og engageret studieliv på Lærerskolen. Ca. 175 af de ca. 250 studerende bor i kollegier på skolen eller i skolens umiddelbare nærhed. Det giver et inspirerende højskoleliv med foredrag og interessegrupper af mange slags, samt mange muligheder for at dyrke dine interesser sammen med andre i et åbent skolemiljø. Du kan desuden deltage i og præge et aktivt kulturliv på Sydfyn. På de næste sider kan du få mere at vide om og læse om aktiviteter i studieåret 2011 / Velkommen til Ole Pedersen, forstander 4 DFL INFO DFL INFO 5

4 Læreruddannelsen Læreruddannelsen på er en femårig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie skoler friskoler, efterskoler og højskoler. I uddannelsen indgår en etårig lønnet praktik. På er der krav om, at de studerende er 100% tilstedeværende og engageret såvel i den obligatoriske og selvvalgte undervisning som i alle de obligatoriske aktiviteter, som også udgør en del af uddannelsen eksempelvis stormøde, årgangsmøde osv. Læreruddannelsen på har siden begyndelsen i 1949 været eksamensfri. Vi mener, vi kan sige det meget bedre, hvad en person har lært eller kan i et fag, ved at skrive en ud-talelse om det, frem for at lade det ende i en karakter udtrykt ved et tal. I stedet for et eksamens-bevis med karakterer udstedes et afgangsbevis med udtalelser for de gennemgåede linjefag, den faglige hovedopgave, specialet samt en række andre fag. Endelig er der en udtalelse fra lærerne, som siger noget om den studerendes aktivitet i folkestyret og fællesskabet. Derudover vedlægges afgangsbeviset en udtalelse fra den skole, hvor den studerende har været i årspraktik. Selve uddannelsen er opbygget af fire områder Faglighed og undervisningskompetence Folkestyre Fællesskabsaktiviteter Praktik Faglighed og undervisningskompetencer Undervisningen på er kendetegnet af høj faglighed bl.a. med fuld tilstedeværelse af undervisere i alle forløb med undtagelse af opgaveskrivning, projekt og speciale, hvor man har tilknyttet en vejleder. > Obligatoriske fag > Liniefag > Valgfag > Faguger og elevkurser på hver årgang > 3 ugers introforløb på 1. årgang > 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang > Årspraktik på 3. årgang > Skriftlige opgaveforløb på 1., 2. og 4. årgang > Projektforløb på 2. årgang > Specialesemesteret på 5. årgang > Studiekredse > Fællestimer med foredrag o. lign. Den 5-årige studietid på Den frie lærerskole er opdelt i tre perioder > Underbygningen på 2 år > 1 år med lønnet praktik i en skole eller anden form for undervisningsinstitution > Overbygningen på 2 år Folkestyret Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på Lærerskolen. De studerende skal bl.a. lære at blive gode til at give udtryk for deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger, der vedrø-rer deres liv. Det skal de nemlig lære videre til deres elever, når de selv bliver lærere. Ud over, at de studerende er aktivt medbestemmende i undervisningen i fagene, er folkestyret på Lærerskolen bygget op om de studerendes deltagelse i: > Stormødet, der ligger hver anden uge > Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden > De ugentlige årgangsmøder > Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehandlings- og beslutningsområder > Elevmødet (kun for studerende), der mødes efter behov Fællesskabsaktiviteter Lærerarbejdet på en af de frie skoler (friskoler, efterskoler eller højskoler) er mere end blot at undervise i et fag. Det er nærmest en livsform, hvor læreren deltager i skolelivet med hele sin person. Man arrangerer møder og fester og det forventes, at man tager del i skolens kulturliv i fritiden. Man skal altså have mange forskellige talenter for at leve op til dette lærerarbejde. For at lære og få praktisk erfaring med at planlægge og gennemføre arrangementer, hvor der er mange mennesker, og der foregår mange aktiviteter på en gang, har hver årgang f.eks. fået en opgave med at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. I løbet af året varetager årgangene og lærergruppen på skift de tre ugentlige morgensamlinger. Praktik I læreruddannelsen på indgår tre praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2. årgang og en periode på et år på 3. årgang. 3-ugerspraktikken Formålet med 3-ugerspraktikkerne er primært at observere livet på en fri skole i undervisning og i fritid, men tanken er også, at praktikanterne i slutningen af praktikken overtager undervisningen i timerne. Praktikken er ikke lønnet, men S.U. berettiget. Årspraktikken Den mest omfattende praktikordning på er årspraktikken, som ligger på 3. årgang. Efter et år i arbejde på en fri skole fortsætter de studerende uddannelsen på Lærerskolen i yderligere to år. Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik, hvilket betyder, at træder ud af læreruddannelsen i et år, og træder ind i en arbejdsplads. Praktikken bliver ofte betegnet som et omdrejningspunkt i læreruddannelsen, og derfor bliver der arbejdet målrettet og intenst med kvaliteten af praktikken. Praktikordningen er konstant under udvikling, og vi forsøger løbende at optimere og kvalificere vejledningen af de studerende. Det gælder vejledningen før, under og efter et praktikophold. Læs mere om praktik på hjemmeside: eller kontakt vores praktikkoordinator på: 6 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 7

5 Undervisningsplanen Undervisningsplanen omfatter fire faggrupper Fællesfag Linjefag Valgfag Særlige undervisningsforløb. Fællesfag (obligatoriske) Består ud over fagene Samarbejde og Kommunikation, Fortælling samt Pædagogik, Psykologi og Didaktik af 4 temaforløb med henblik på udvikling af de studerendes personlige professionsidentitet. Temaerne er bygget op om fagene religion, naturfag, historie og dansk. Temaforløb Tanken // Fællesskabet // Balancen // Sproget Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion // Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv // Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/billedkunst // Håndværk Valgfag (hver studerende skal vælge 4 linjefag) Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning // Aktivt medborgerskab // Filosofisk metode // Basis IT // Æstetiske læreprocesser // Grammatik // Skriftlig fremstilling // Udendørspædagogik Målgrupperettede didaktikforløb (hver studerende skal vælge mindst 1 af disse forløb) Undervisning af børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne // Undervisning af elever med særlige behov Særlige undervisningsforløb (obligatoriske) 3 ugers introduktionsforløb I de tre første uger af 1. årgangs studieår sættes fokus på læreruddannelse, studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den grundtvig-koldske skoletradition. 4 faguger Hvert år udbydes i en bestemt uge en række forskellige faglige temaer eller studierejser, som de studerende deltager i på tværs af årgangene. 4 ugers projektperiode I denne periode på 2. årgang arbejder de studerende eksemplarisk med projektarbejde som undervisningsform. 2 ugeopgaver På 1. og 2. årgang afleverer den studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt undervisnings-relateret emne. Faglig hovedopgave På 4. årgang afleverer den studerende en større, skriftlig, faglig opgave, som skal tage udgangspunkt i et af de linjefag, den studerende har valgt. Speciale I hele sidste semester på 5. årgang arbejder de studerende i grupper med et selvvalgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres linjefag. Specialet skal munde ud i en specialerapport, en fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern opponent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateriale eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse af en uges undervisning inden for specialets fagområde af medstuderende på de yngre årgange. Læreruddannelsen DFL INFO 9

6 Studiemiljø Enhver uddannelsesinstitution har sin egen kultur dvs. sprog, traditioner og vaner osv. har også sin helt særlige kultur. I det følgende vil vi kort trække visse elementer frem, som er meget afgørende i Lærerskolekulturen. Økonomi Man betaler skolepenge for at gå på, men til gengæld er skolens boliger billigere, så den studerende har reelt de samme penge at gøre med som studerende andre steder. Fællesspisningen Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbejdere spiser sammen hver dag til middag. Det er et vigtigt samlingspunkt for almindeligt samvær i hverdagen. Efter middagsspisningen (som både består af varm, kold eller vegetarisk mad, der kan vælges imellem) er der meddelelser. Vi betragter fællesspisningen så central, at det er obligatorisk for studerende såvel som for medarbejdere at betale for den. Udgifterne udgør pr. skoleår (pr ) Undervisningsafgift kr ,- Kost (obligatorisk) kr ,- Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe og middagsmåltid på alle undervisningsdage. Alle studerende og personalet spiser middag sammen på alle hverdage. Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. kr pr. år til bøger, materialer m.v. S.U. De studerende ved kan på lige fod med øvrige studerende modtage stipendium og lån fra SU Styrelsen efter gældende regler. Uddannelsen er normeret til 47 klip i klippekortet. Læs mere om på S.U. på Morgensang og fællessang Både for at give de studerende mulighed for at øve sig i stå frem og for at opleve fællesskabet ved at begynde dagen sammen med en sang og nogle kloge eller sjove ord, har vi ligesom i de skoler, vi uddanner lærere til morgensang. Sangen har en vigtig plads i fællesskabet, og vi synger så tit, det er muligt. Fester og traditioner Kom videre på Lærerarbejdet på en fri skole omfatter også det at kunne forestå fester og andre begivenheder på en skole. Derfor holder vi mange fester på Lærerskolen. Men vi gør det også, fordi fester og andre traditioner, som vi har sammen, er med til at opbygge en identitet i forhold til uddannelsesstedet. Fritid Et meget stort flertal (ca. 180) af de studerende på bor på skolens område eller lige i nærheden i en af skolens ejendomme. Det er klart, at det på godt og ondt giver et helt særligt miljø, at så mange unge bor og lever sammen. I den forbindelse bor flere familier med børn i skolens dertil indrettede boliger. Kostskoleomstændigheden betyder også, at der er et meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter på stedet. Det kan strække sig fra sports- og musikaktiviteter over opsætningen af et teaterstykke eller optagelsen af en film til arbejde i træværkstedet eller smedjen. 10 DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 11

7 Optagelse Optagelseskriterier Der er dog visse formelle kriterier, der skal opfyldes. Det kræver modenhed og selvdisciplin at være studerende på. Det vil derfor være med udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgeren, at vedkommende optages som studerende på Lærerskolen. Oplev en dag på Vi holder åbenthus for alle interesserede. Fredag den 11. november 2011 og mandag den 5. marts 2012 Du skal: > være fyldt 20 år ved studiets begyndelse > have gået 10 år i skole > kunne sandsynliggøre en faglighed, som er på niveau med en afsluttet gymnasial uddannelse. Det er især vigtigt, at du behersker det danske sprog i skrift og tale. Ansøgere uden en formel gymnasial uddannelse skal kunne sandsynliggøre besiddelse af realkompetencer på niveau hermed. > have livserfaring fra højskoleophold, foreningsliv, udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervsarbejde eller lignende i et omfang svarende til mindst ét år. optager ca. 75 studerende om året. Optagelse sker efter, at en ansøger, har indsendt en individuel ansøgning og efterfølgende har været til en optagelsessamtale med 2 af skolens lærere. De lærere, der har haft ansøgeren til samtale, indstiller til lærerrådet, om ansøgeren skal optages eller ej. Det er lærerrådet, der tager den endelige beslutning om optagelse. Ansøgningsskema til den koordinerede tilmelding kan rekvireres hos på tlf , hos Jobcentrene, på et af landets studievejledningscentre, eller du kan søge elektronisk om optagelse på Her kan du også printe de relevante skemaer ud. Som bilag til ansøgningsskemaet medsendes en kort levnedsbeskrivelse samt redegørelse for, hvorfor du ønsker at uddanne dig til lærer på. Ansøgningsskemaet med bilag skal være i hænde senest den 15. marts. Ansøgerne får en foreløbig besked om optagelse straks efter optagelsessamtalerne. Endelig besked om optagelse gives efter reglerne om den koordinerede tilmelding umiddelbart efter den 28. juli. For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på eller sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Læreruddannelsen Læreruddannelsen DFL INFO 13

8 Efter- og videreuddannelsen I kursusafdelingen ved ønsker vi at fremme en dynamisk og holdningspræget videreuddannelse, der stiller skarpt på samspillet mellem skolesyn, undervisningens indhold og de overvejelser læreren bestandig må gøre. I efter- og videreuddannelsen ved har vi et intenst fagligt miljø med et vidtforgrenet netværk af samarbejdspartnere indenfor alle frie skoleformer samt til universiteter, forsk-ningsverden og det nyoprettede Nationale Videncenter for Frie Skoler. Vi tilrettelægger efter- og videreuddannelsesforløb inden for følgende områder: > Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) > Højskolepædagogisk Uddannelse > Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere > Vejledning i efterskolen > Pædagogiske dage > Skoleinterne kurser > Konferencer > Ollerupkursus Pædagogisk Diplomuddannelse udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelse med følgende struktur og moduler: Struktur > Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10 ECTS) > Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS) > Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 5 ECTS) > Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) skal ligge sidst i studieforløbet. Valgmoduler > Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS) > Fortællekultur fortælling og det narrative (10 ECTS) > Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde (10 ECTS) > Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder (10 ECTS) > Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS). Moduler fra uddannelsen kan kombineres med moduler fra de øvrige pædagogiske diplomuddannelser og som led i en Fleksibel Diplomuddannelse med moduler fra andre diplomuddannelser. Hele diplomuddannelsen kan erhverves på deltid og kan gennemføres inden for rammerne af 3 år. Der studeres 1-2 moduler pr. semester. Undervisningen finder sted på og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb. Kommende PD-moduler 2011 Grundtvig og Kolds ideverden 28/9 30/9, 9/11 11/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 28/9 30/9, 9/11 11/ Pædagogisk viden og forskning 25/1 27/1, 7/3 9/3 Fortællekultur fortælling og det narrative 25/1 27/1, 7/3 9/3. Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamarbejde 26/9 28/9, 7/11 9/11 Vejledning i efterskolen kostskolepædagogikkens muligheder 26/9 28/9, 7/11 9/ Pædagogisk viden og forskning 23/1 25/1, 6/3 8/3 Ledelse og samarbejde i de frie skoler 23/1 25/1, 6/3 8/3 14 DFL INFO Efter- og videreuddannelsen Efter- og videreuddannelsen DFL INFO 15

9 Andre efteruddannelseskurser for frie skoler og andre interesserede Friskolerne Introduktionskursus for nye friskolelærere Tirsdag den 4. oktober kl til onsdag den 5. oktober kl , 2011 Friskolepædagogisk Uddannelse Årskursus for friskolelærere (4 internater på i alt 80 timer) Onsdag den 28. september fredag den 30. september 2011 Onsdag den 16. november fredag den 18. november 2011 Onsdag den 25. januar fredag den 27. januar 2012 Onsdag den 7. marts fredag den 9. marts 2012 Efterskolerne Basiskursus for Vejledere i Efterskolen Internater 5. oktober 7. oktober samt 30. november 2. december 2011 (se endvidere PD-modulet i vejledning i efterskolen). Højskolerne Højskolepædagogisk Uddannelse 2012 (I samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i Danmark) Internat mandag den 10. september fredag den 14. september 2012 Ollerupkurset 2012 Internat fra søndag den 25. marts 2012 til fredag den 30. marts. Ollerupkurset henvender sig til lærere, ledere, pædagoger og andre interesserede. Det er et intensivt fagligt kursusforløb med mulighed for fordybelse og for at møde ny viden og inspiration. Der udbydes en lang række kurser i denne uge, og af disse vælger man to, som man følger. danner rammen om Ollerupkurset, der udover de faglige kurser også indeholder foredrag, debat, musik, teater og cafeer. Konferencer Livets politik - muligheder og visioner med den biomedicinske revolution Fredag den 4.november 2011 fra kl på i Ollerup. Konferencen er tilrettelagt af i samarbejde med Grundtvigs Forum, Folkeoplysningsudvalget i nært samarbejde med Det Etiske Råd. Desuden medvirker Dansk Friskoleforening, Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark samt Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne. Yderligere oplysninger om efter- videreuddannelse For yderligere information og praktiske oplysninger kan du læse mere på: under videreuddannelse. Du kan også sende en sms dfl til 1220 eller henvende dig til: Svendborgvej 15, Ollerup 5762 Vester Skerninge T: DFL INFO Efter- og videreuddannelsen

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse!

10. klasser. Ringkøbing-Skjern kommunes. 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! 10. klasse er starten på din Ungdomsuddannelse! Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolens 9. klasse, har behov for yderligere faglig og personlig kvalificering

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere