ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF"

Transkript

1 ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Vicerektor Henrik Arbo-Bähr Inspektorer Hardy Andersen Ulla Badsberg Lis Bjerre Paul Paludan-Müller Jan Sørensen Kontor Dorte Jonassen Connie Jørgensen Tina Klintenberg Trine Pedersen Studievejledning Gymnasiet Lene Klejs Engelberg Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede Torsten Jøhncke HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe B. Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Hannah Bilbo Thomas Hangaard Kirsten Hede Kirstine Vejbæk Hindhede Bo Reinholdt Elevrepræsentanter Caroline Brüel Peter Emil Skielboe Sloth Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever, der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Kirstine Vejbæk Hindhede Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Kan man høre havet? 6 Bestyrelsen 8 SKOLENS HVERDAG 9 Det åbne elevråd 10 Liv på skolen 12 Musical 14 Koncentration 18 Projekt Irak 20 Særlige dage på skolen 22 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR Galathea 30 EG-MUN 34 Studieture 38 Operation Dagsværk 40 EU-Ungdomsparlament 41 ABC 42 Studie- og ordensregler 48 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender

4 4 Det selvstændige gymnasium - virksomhed eller skole? a f r e k t o r Je n s Pe r Ni e l s e n 1. januar 2007 blev alle landets gymnasier selvejende. Den tidligere ejer, amterne, var nu nedlagt, og gymnasierne blev reelt selvstyrende som statsligt selvejende institutioner med en bestyrelse. Betød det nu, at vi skulle drive gymnasiet som en virksomhed med fokus alene på økonomi og bundlinie? Ikke på Espergærde Gymnasium og HF! Vi har altid været et gymnasium, der ikke var bange for konkurrence, hvor markedsføring var naturligt og hvor vi har gjort EG til et brand for eleverne. Men vi er ikke en fabrik, og eleverne er ikke produkter! Fra starten har vi derfor opfattet selvejet som en mulighed for at skabe en endnu mere dynamisk uddannelsesinstitution. Et stort gymnasium som Espergærde Gymnasium og HF har et meget stort udviklingspotentiale i kraft af sine mange medarbejdere og elever et udviklingspotentiale som vi nu langt lettere kan sætte i spil med selvejet. Gymnasiernes økonomi er blevet sat under pres med overgangen til selvejet, men igen pga. vores store elevsøgning (p.t. Danmarks 3. mest søgte gymnasium) forventer vi, at vi kan skabe en økonomi, der kan understøtte udviklingen af undervisningen og vores øvrige tilbud til elever og ansatte. Helt konkret arbejder vi med at skabe flere og mere fleksible undervisningslokaler og forny og forbedre vores IT-udstyr, og vi arbejder med at opbygge tilbud til den enkelte elev, der kan lette gennemførelsen af uddannelsen. Det eneste overskud, vi skal skabe, er et overskud af lyst til forandring og læring. De sidste sproglige og matematiske studenter dimitterer vi juni 2007, og fra 1. august 2007 er gymnasiereformen fuldt implementeret. Vi kan se tilbage på vores arbejde med reformen med tilfredshed. Så store ændringer som gymnasie- og HF-reformerne giver helt naturligt en række problemer og udfordringer, men vi havde forberedt reformerne rigtig godt i mere end et år inden deres start - derfor er det gået over al forventning på EG. Vi justerer løbende (det gør Undervisningsministeriet også!), og målet med justeringerne er selvfølgelig at give elever og lærere endnu bedre vilkår, at forbedre, forenkle og skabe mere overskuelighed i uddannelserne.

5 Udvikling, dynamik, at være i takt med tiden har altid været vores mål med uddannelserne fra Espergærde Gymnasium og HF. Vi skal forberede vores elever til en global virkelighed, vi skal forberede dem til en verden i forandring, hvor kulturer og værdier sættes under pres. Samtidig skal vi fastholde den del af fortiden, historien og kulturen, der er den nødvendige bagage for at navigere i fremtiden. Det lykkes kun, hvis alle yder deres maksimale det gælder skolens ansatte, det gælder eleverne. Derfor stiller vi krav til eleverne, derfor forventer vi også, at skolens elever, forældre og andre interessenter stiller krav til os det er vores udfordring som selvstændig skole, det er det, der skal fastholde Espergærde Gymnasium og HF som et af landets mest populære gymnasier. 5

6 6 Af Jens Per Nielsen Kan man høre havet? En gammel skole som EG gemmer på tusinder af historier historier om tider og steder, om videnskab, om mennesker. I det daglige ser vi den moderne skole, elever med bærbare computere, trådløs information flyver gennem luften, lommeregnere med mere regnekraft end en computer for 10 år siden, og så får man pludselig en mail med et spørgsmål: Har skolen stadig en konkyliesamling? Forespørgslen kom fra Steen Neergård som skrev: I begyndelsen af dette årti restaurerede vi en del gamle forfaldne gravsteder i Rom, heriblandt zoologen Hans Peter Christian Møllers gravsted. Ved samme lejlighed udgav vi en bog om kirkegården. I denne bog blev en del af de i Rom afdøde personligheder biograferede, men ikke Møller, idet vi på det tidspunkt ikke var klar over, hvem han var. Det eneste vi havde at gå ud fra var inskriptionen på gravstenen: HF H P C MOLLER DANVS NAT CAL NOVBR MDCCCX GROENLADIAE PRAEFECTVS NATVRALIVM RERVM INTELLIGENS AG PERITVS PRAEMATVRVM OBIIT MORTEM XV A CAL NOVBR MDCCCXLV (I en lidt fri oversættelse: her hviler danskeren H.P.C. Møller, født november 1810, præfekt på Grønland, stor og indgående viden om naturhistoriske sager, alt for tidlig død 15. november 1845.) Senere har jeg brugt tid på at finde ud af hvem Møller var, og det er efterhånden lykkedes at finde i det mindst nogle brikker til et større puslespil. I den forbindelse vil jeg gerne efterspore Møllers i Godhavn på Grønland efterladte samling, der bl.a indeholder mange konkylier. Samlingen blev delt i to én til Helsingør Realskole (nuværende Espergærde Gymnasium og HF) og én til Aarhus Latinskole (nuværende Århus Katedralskole) af Møllers far Regimentskirurg Møller. Sådan lød mailen. Nu var det op til mig at finde svaret. Et af skolens gamle årsskrifter, Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingør Videnskabelige Realskole i Juli 1853 rummede noget af svaret:

7 - og så var det bare at lede, og i et skab i biologiafdelingen lå de fineste æsker med små skaller og store konkylier lå ved siden af. En videnskabelig samling, en historie som rummer så mange elementer dansk kolonipolitik på Grønland, danskerne i Rom i 1800-tallet etc. Det er et privilegium at være på et gymnasium, der også bærer på fortiden. 7

8 8 Bestyrelsen i en ny rolle Med gymnasiets overgang til statsligt selveje har bestyrelsen fået en langt mere offensiv rolle i forhold til gymnasiet. Det er nu bestyrelsen, der har det overordnede økonomiske ansvar for gymnasiets drift, det er bestyrelsen, der skal ansætte rektor etc. Men bestyrelsen er selvfølgelig, som den hele tiden har været, den positive medspiller i gymnasiets udvikling. Den nye bestyrelse består af kompetencer fra mange forskellige områder, og det afspejles i sammensætningen: Af Th o m a s Ly k k e Pe d e r s e n Fo r m a n d f o r b e s t y r e l s e n 1 medlem udpeget af Skolelederforeningen under Danmarks Lærerforening 1 medlem udpeget af Københavns Universitet 1 medlem udpeget af Region Hovedstaden 1 medlem med erfaring fra ledelse af privat virksomhed 1 medlem med erfaring i overordnet økonomisk styring af uddannelsesinstitutioner 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2 medlemmer udpeget af elevrådet 2 medlemmer udpeget af gymnasiets medarbejdere Jeg håber, at denne bestyrelse med en reel kompetence kan være med til at styrke den meget positive udvikling, Espergærde Gymnasium og HF har gennemløbet i de sidste 10 år, hvor ansøgertallet er mere end fordoblet, og hvor EG i dag fremstår som områdets største uddannelsesinstitution. Fokus for bestyrelsen vil derfor være, at EG hele tiden skal være i takt med tiden og give områdets unge den bedste uddannelse. Bestyrelsens brede sammensætning sikrer jo netop, at mange forskellige holdninger og ideer kan være med til at præge udviklingen på gymnasiet. Der ligger mange udfordringer i overgangen til selvejet, men jeg føler mig overbevist om, at et så stort og veldrevet gymnasium som EG kan udvikle sig yderligere, og at selvejet vil skabe yderligere dynamik til gavn for både elever, ansatte og lokalområdet.

9 Skolens hverdag 9

10 10 Af e l e v r å d s f o r m a n d Peter Emil Sloth Møderne Skoleåret 06/07 Det åbne elevråd Som elev på Espergærde Gymnasium er man privilegeret ved at have mulighed for at deltage i udviklingen af skolens faciliteter samt sociale liv. På skolen praktiserer vi en form for elevdemokrati vi kalder det åbne elevråd. Alle elever er medlemmer af elevrådet, og de som deltager i møderne har per automatik stemmeret. Fordelen ved systemet er at klasserne ikke behøver at udvælge en fælles repræsentant. I elevrådet er døren åben for alle, der har noget på hjerte eller blot ønsker at deltage i processen med at forbedre skolen konstant. Dermed er det vilje og lyst der driver værket ikke pligt. På et elevrådsmøde diskuterer vi alle former for problemer og modeller til at forbedre skolens daglige liv. I praksis starter processen, når en elev henvender sig til elevrådsformanden med et emne til dagsordenen. På det følgende møde vil elevrådsformanden skrive alle de punkter op han/hun har modtaget, og debatten starter i ro og orden. Undervejs bliver der ofte stemt om hvorvidt punkterne skal vedtages, forkastes eller anbefales til rektor. Til sidst har vi punktet eventuelt, hvor man kan diskutere alt mellem himmel og jord. Med på mødet er også formændene fra skolens mange udvalg, som bl.a. tæller Operation Dagsværk, Festudvalget og Caféudvalget. Det er altså i elevrådet man bør bruge sin tid, hvis man ønsker at sætte sit fingeraftryk på skolen. I elevrådet har der været et fantastisk sammenhold. Allerede til de første møder efter skolestart var der masser af både nye og gamle elever. Utallige emner er blevet diskuteret, og vi har haft stor indflydelse på skoleledelsens beslutninger. Vi har bl.a. oprettet et elevskoleblad og kæmpet for at forbedre elev- og lærerevalueringssystemet. Elevrådets ubestridt største projekt har dog været en demonstration og blokade af skolen, for at imødegå nedskæringer, som ville resultere i forringelser på Espergærde Gymnasium. Eleverne stod sammen og vedtog på et ekstraordinært elevrådsmøde at blokere skolen samt indkalde 9 af de mest indflydelsesrige danske ungdomsorganisationer og ungdomspartier til debat på torvet. Debatten blev styret af elevrådsformanden og 2 elever som stillede spørgsmål og oplæste citater som panelet skulle prøve at forholde sig til. Til stede var omkring 1100 tilhørere fra 4 forskellige gymnasier, som hjalp med at gøre debatten endnu mere interessant ved at stille spørgsmål og komme med inputs. Eleverne valgte at ophæve blokaden efter knapt et døgn, da regeringen meddelte at der

11 11 var fundet ekstra penge til gymnasierne. Elevrådets største interne begivenhed var elevrådsturen, hvor ca. 70 af de mest aktive medlemmer deltog. Vi kørte i bus til en spejderhytte i Holte, hvor vi afholdt møde efterfulgt af middag og et brag af en fest. Det har været et meget spændende og udfordrende år for elevrådet og de loyale og kritiske aktive medlemmer. Som elevrådsformand har det været ekstremt spændende at koordinere en stor del af elevaktiviteten på skolen. Bl.a. har min dagligdag indebåret at lave dagsordener, holde møder samt at organisere huemålinger, fester, udflugter osv. Alt dette har givet mig en form for know how omkring organisering og ledelse, jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke havde været med i elevrådet. Det har været ekstremt udfordrende at holde politiske debatmøder og få en demonstrationsaktion koordineret med over 1000 deltagere. Personligt er jeg stolt over at Espergærde Gymnasium har været med til at påvirke en landsdækkende debat omkring nedskæringer på uddannelsesområdet, som har resulteret i at vi i dag kan se frem til et overskud mod et forventet underskud på skolens driftsbudget. Jeg vil opfordre det kommende elevråd til ikke at gå på kompromis med undervisningsstandarden og kræve at blive undervist under optimale forhold. Vi har bevist at der ikke er langt fra Espergærde til Christiansborg og at det kan betale sig at kræve albuerum selvom man møder modstand i pressen og fra forældre og elever. Formanden har ordet

12 12 Liv på skolen

13 13 Fotograferet af Emilie & Anders, 3y

14 14 Oh what a lovely war Januar Espergærde gymnasium og hf Gymnasievej Espergærde Hver aften kl inkl. pause Billetsalg: Torvet på skolen Pris: 40 kr. Plakat: Josefine 3x, Emilie 3y, billedkunst

15 Musical Pjerrotskikkelsen kendes af de fleste. Dens på én gang glade og sørgmodige, dansende lette og klodsede tunge attituder gør den i dramamæssig forstand spektakulær, undertiden gådefuld og således også velegnet til på original måde at formidle et budskab, der rummer et af historiens store paradokser og menneskelige tragedier: den første verdenskrig. Sammensætter man så yderligere Pjerrots løst hængende gevandter, det kridhvide look, brudt af stærke sminkefarver med uniformskasketter og støvletramp i marchtempo, har man skabt et foruroligende visuelt udtryk for den meningsløshed, som første verdenskrig kom til at betyde, eller som det nu engang er med krige til alle tider. Af Bo Re i n h o l d t Pjerrot var her. Her på Espergærde gymnasium. Nemlig i årets opsætning af musicalen Oh, what a lovely war, som havde premiere søndag, den 2/2 og spillede frem til onsdag den 24/2. Forestillingen blev i sin tid skabt i England af dramatikeren Joan Littlewood og hendes hold Musical Entertainment. Den blev spillet på tourné i England i sommerhalvåret Altså i 80-året for første verdenskrigs afslutning. Espergærde Gymnasiums realisering af musicalen var både et underholdende og pædagogisk indslag i skoleåret, hvor flere kreative fag blev tilgodeset en afprøvning i praksis, og også på musikkens område kom de kontraster til udtryk, som organiserede en væsentlig del af forestillingens visuelle side. Således de harmløse slagsange, hvis vulgærheroiske indhold skulle blive tidens blodige alvor, over for et udvalg af sange fra et mere seriøst repertoire. Krigen er historie med de ubegribelig lange lister over faldne, unge soldater. Og Pjerrot danser fremdeles, mens hans sørgmuntre attitude på musicalens underholdende præmisser demonstrerer, hvad et historisk specifikt emne generelt kan sige om menneskelig adfærd, når den er mest modsigelsesfyldt og uforståelig.

16 16 Marie Henningen, 2m Da vi fik at vide at vi skulle spille en musical om 1. verdenskrig i pjerrot kostumer, troede vi at det var en joke. Først da Anne viste os skitsen af pjerrotkostumet (som vi selv skulle sy) gik det op for os, at det var en realitet. Med mange fortvivlede miner og lange prøvedage fik vi langsomt stablet noget der lignede en musical på benene. Men da premieren langsomt nærmede sig og det store orkester, projektøren, lyset og lyden blev koblet sammen med vores tragikomiske historie, skiftede stemmningen. Igennem de mange øvedage havde vi ikke blot

17 lært en masse, men også fået et tættere sammenhold og nye gode bekendtskaber på tværs af årgangene! Med højt humør gik alting pludselig så hurtigt, og så var det blevet tid til den sidste forestilling. Alt man havde arbejdet så intenst med i en måned, var pludselig slut og selvom man til tider havde ønsket at man ikke skulle bruge en helt weekend på at rende rundt i pjerrot kostume, ønskede man at det ville fortsætte. Man kan sige at vi lavede et barn, som vi trods mange stridigheder fik lært at stå oprejst. En fantastisk oplevelse! 17

18 18 KONCENTRATION Idræt Christian Pind Hansen 3.z: Der er straffespark i semifinalen. Jeg har altid den samme forberedelse, den samme serie, hvor jeg sikrer, at alt er perfekt. Der er en mental kurve op til sparket. Jeg ser sparket for mig. Hvor står målmanden? Det udvikler sig til en psykologisk kamp mod målmanden. Alligevel bestemmer jeg først retningen i sidste sekund. Christine Elling 3.c: Hip hop er at bevæge sig fuldt ud. Det er på én gang præcision og perfektion samtidig med, at man nyder det, man laver. For at videregive dansen skal det føles rart. Man er væk, tænker ikke, danser bare.jeg laver mine moves, får fat på min stil, danser på beatet og lytter til bassen..

19 Billedkunst Billedkunst 19 Peter Alexander Rewentlow Petersen 1.e Det primære er det spændende i at fordybe sig i nogle værker, hvad enten det er praktisk eller analytisk. Her er mulighed for at koble fra, få tingene på afstand og undlade at spekulere på så meget andet end billedet. At skabe her er en anden måde at formidle på. Marie Birkving Bertelsen 1.n Her fremlægger jeg et billede. I billedkunst er man selv en del af processen. Sammenhængen mellem det teoretiske og praktiske hænger uløseligt sammen. De spor man sætter bliver straks meget synlige, så koncentration er uundgåelig. Man er selv producent, hvilket bevirker, at man let kan relatere til arbejdet og fordybe sig.

20 20 Af Ra m a Za h a i r Kh a d u r i Sa e i d o g Mo n a Mo h a m a d He j a z i, 2r Projekt Irak I år har alle 2. hf ere beskæftiget sig med et kulturfagsprojekt om Irak. Et projekt som skulle give os elever en bred indsigt fra tre forskellige synsvinkler: det samfundsmæssige, det historiske og det religiøse. Irak-krisen er jo som bekendt et meget aktuelt emne, man hører meget om det næsten overalt, især på den arabiske kanal, Al-Jazeera. Men hvordan startede det hele egentligt? Det var udgangspunktet for vores forløb. I starten af Irak-forløbet fik vi besøg af tre forskere: Michael Irving Jensen, Bjørn Møller og Helle Lykke Nielsen, som alle tre skulle give deres bud på Iraks fremtidige udvikling. Vi blev bombarderet med masser af informationer. Efterfølgende var vi kloge nok til at gå i gang med vores projekt. Gennem arbejdsformen med projektet stiftede vi bekendtskab med synopser og fremlæggelser. Hele forløbet varede omkring tre dage, så der var i hvert fald meget at se til. Dette projekt var for mange af os ikke blot et aktuelt emne på verdens dagsorden, men det var også en virkelighedsnær, relevant problemstilling, da flere af eleverne i 2. HF har en anden herkomst end dansk. Dette gjorde emnet ekstra fedt at arbejde med, netop fordi det er noget, som for mange af os

21 hører til vores hverdag. Alle var entusiastiske omkring emnet, så vi afsluttede med et godt resultat. Projektet har givet os mulighed for at få en bedre forståelse af selve situationen i Irak og grundlaget for det hele. Vi har deltaget i mange diskussioner, udvekslet holdninger, argumentationer og synspunkter. Men dette var ikke kun fra elevernes side. Lærerne har gjort meget for at få denne nye hf-reform til at fungere, og det har gjort at der har været et synligt engagement fra både lærernes side og vores egen side. Lærerne har lært os at kombinere tre forskellige fag i ét. 21

22 22 Særlige dage på skolen Hyttetur for 1g Kanotur 1g Idrætsdag

23 23 Danmarksmestre i fodbold Morgenunderholdning Genteknologi

24 24 Fysikforsøg. Varm luft - ballon

25 25 Kasper udstiller grafittimalerier Biologiekskursion.Esrum Sø Mun

26 Eksamensplan 26 Biologiekskursion.Esrum Sø Matematik

27 27 Fødselsdagsfest Translokation

28 28

29 Skolen og verden udenfor 29

30 30 Galathea 3 Af An n e Me t t e St e e n-an d e r s e n o g Ja c o b No r s k, 2b I forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen deltog 2.b i en konkurrence udskrevet af Politiken, TV2 Vejret, Gyldendal og Eksperimentariet. Sammen med vores lærer, Henning Agesen, udarbejdede vi i klassen et forslag til et forskningsprojekt om udviklingen af immunsystemet hos fisk. Klassens projekt blev udtaget og sammen med Henning Agesen fik vi lejlighed til at arbejde med projektet ombord på ekspeditionsskibet Vædderen. Efter mange måneders uudholdelig ventetid kunne vi d. 26. februar 2007 forlade Danmark for at rejse til Ecuador i Sydamerika for at deltage i den tredje Galathea-ekspedition. Vi havde fået tildelt deltagelse på det femtende togtben, der strakte sig fra Galapagos til St. Thomas. Ekspeditionsskibet Vædderen har i løbet af det seneste års tid sejlet verden rundt med skiftende civil besætning for at forske i bl.a. kulstoffets kredsløb, bakterier, klimaændringer og miljøfremmede stoffer. Skibet har til daglig ellers været anvendt som inspektionsskib helt oppe nordpå langs Grønlands sneklædte kyster, men er i anledningen af den tredje Galatheaekspedition blevet ombygget til en flydende forskningsstation. Ombord på Vædderen skulle vi i samarbejde med to forskere fra henholdsvis KVL (Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole) og Århus Universitet udføre vores eget forskningsprojekt omhandlende udviklingen af fiskens Immunsystem. Ved hjælp af moderne bioteknologiske analysemetoder (Dot-Blot-Analyse)

31 31 skulle vi forsøge at klargøre, hvorvidt udviklingen af fiskens immunsystem primært afhænger af det omgivende miljø eller det nedarvede genmateriale. Da vi, efter en fantastisk smuk rundtur på Galapagos-øerne ud for Sydamerikas vestkyst, endelig kunne træde ombord på det imponerende forskningsskib, var det med tankerne og hjerterne fulde af forventninger til de næste 10 dages sejlads. Med følelsen af at forlade et af verdens smukkeste steder for til gengæld at udleve en længe ventet drøm vinkede vi en tusmørkefyldt aften farvel til den lille havneby på Galapagos, hvor Vædderen de sidste par dage havde ligget for anker. Fra skibets agterdæk kunne vi følge afsejlingen, og da de vulkanske øer til sidst forsvandt som små prikker i horisonten, vidste vi for alvor, at nu var vi med en gennemsnitshastighed på godt 16 knob i timen på vej til at påbegynde vores livs eventyr! Og det blev virkelig den fantastiske oplevelse, vi alle tre havde håbet på, at det ville blive. Stemningen ombord på den flydende forskningsstation var unik. Det var en fornøjelse at opleve, hvordan vi som gymnasielever blev modtaget med åbne arme af alle de andre forskere samt den militære del af besætningen. Undervejs var vi endda så heldige at få lov til at tilbringe tid med Kronprins Frederik og Prins Henrik.

32 32 Vores forskningsprojekt om immunsystemets oprindelse blev vurderet som ligeså betydningsfuldt som de resterende forskningsprojekter ombord. Imødekommenhed, venlighed og en positiv indstilling til tingene synes i det hele taget at være ekspeditionens tre væsentligste nøglegloser. Et tredelt motto, som de knap hundrede ekspeditionsdeltagere levede efter uden undtagelse. Ligeså snart vi satte vores usikre fødder på det vuggende skibs dæk, blev vi optaget i det lille hyggelige samfund, der i løbet af mange måneders sejlads var blevet etableret ombord. Som ved et trylleslag forandredes skibet i løbet af de kommende dage til et hjem og besætningen til en stor familie. Den flydende forskningsstation var stoppet til randen med varme, tryghed og glæde. Ja, skibet var ladet med positive tillægsord! Hver dag ombord adskilte sig fra den foregående. Ingen kunne på forhånd forudsige, hvad morgendagen ville bringe. Livet ombord var til tider hektisk, til tider roligt men altid vidunderlig uforudsigeligt. Vi blev dog hurtigt konfronteret med forskningens barske realiteter. Det er ikke altid, at analysematerialet og resultaterne

33 33 kommer væltende i armene på én. Vi måtte kæmpe en hård kamp for at få fisk til vores analyser og herved materiale at sende hjem til klassen. Fiskene var ganske enkelt ikke meget for at skulle ende deres dage som bloddonorer. Men det lykkedes os bl.a. med hjælp fra de lokale fiskere på St. Thomas at udføre en hel del brugbare analyser. Det var helt uforståeligt, at de ti dage på åben sø kunne forsvinde så hurtigt. Da vi, efter at have sejlet igennem Panamakanalen, ankom til St. Thomas i selskab med verdens største krydstogtskib, havde vi følelsen af lige at have forladt havnebyen på Galapagos. De mange dage i besætningens selskab var fløjet af sted, og det var pludselig svært at skelne den ene dag fra den anden. Den søndag aften ophævedes fortryllelsen igen lige så pludseligt, som den indtræf. Og det var med tunge skridt og stik i hjerterne, at vi forlod Vædderen. Det har været en vidunderlig oplevelse at få lov til at deltage i ekspeditionen, og vi er vist alle tre temmelig enige om, at hvis vi fik denne unikke mulighed for at deltage på endnu et togtben, ville der ikke gå mange sekunder, før end vi stod parate i lufthavnen med bugnende kufferter iklædt forventningsfulde smil og en høj solfaktor! Tak for en uforglemmelig oplevelse!

34 34 EG-MUN Af Ch r i s t op h e r Be r i n g Ba d e n, 2k Hvad er EGMUN? Hvem kan deltage? EG-MUN er et elevstyret projekt, der blev startet af nogle elever i MUN står for Model United Nations, og vi simulerer en FN-generalforsamling med komitéer og råd fx Sikkerhedsrådet. Formålet er at skabe større bevidsthed omkring international politik og deltagerne sættes ind i hvordan man løser konflikter rundt om i verden i virkeligheden. Det hele foregår på engelsk, og der er en officiel dress code ligesom i det rigtige FN. Alle elever er velkomne. Man skal bare kunne en smule engelsk. Og EG-MUN er jo en international konference, så der deltager også elever fra Copenhagen International School, Herlufsholm, en skole i Tyskland og et par i Sverige. Derudover havde vi sidst nogle deltagere helt fra Tyrkiet og Bulgarien og næste år kommer der også nogle fra Rom.

35 35 Hver person repræsenterer et land i en komité. Man skal så forsvare sit lands holdninger og forhandle resolutioner om aktuelle emner som fx Irans atomprogram eller udryddelsen af fattigdom. Det handler om at få de andre delegationer med på ens synspunkter. Hvis man ikke har lyst til at være delegeret, kan man også være med bag kulissen som staff, hvis primære opgave er at sørge for praktiske ting under konferencen. En anden mulighed er at være press og være med til at skrive en daglig lille avis i løbet af konferencen om hvad der sker af både seriøse og sjove ting. Mest fordi man får så utrolig meget ud af det. Man lærer for det første at se nogle konflikter fra et andet synspunkt end man plejer, fordi man repræsenterer et andet land. Derudover får man hurtigt modet til at stille sig op og tale foran en komité på ca. 30 mennesker, hvor man oven i købet skal argumentere for nogle ting, man ikke nødvendigvis selv er enige i, og så lærer man selvfølgelig en masse engelsk. Hvordan foregår en konference? Hvorfor skal man være med i EG-MUN?

36 36 Men der er også den anden del af MUN, nemlig venskaberne og festerne. Man lærer nogle helt nye mennesker og andre kulturer at kende, og man kommer helt sikkert til at få nogle internationale venskaber. Hvordan organiserer vi EG-MUN? Hvilke andre steder foregår det? Vi har en styregruppe, der holder møde en gang om ugen. Alle elever er velkomne i styregruppen Man skal bare have lyst til at tage en lille smule ansvar. Der er nemlig en masse arbejdsopgaver, som styregruppen deler imellem sig. Nogle tager sig af indbydelserne, andre af landefordeling, indkvartering, underholdning, opdatering af vores hjemmeside osv. Det handler om at leve op til sit ansvar. Vi har ikke lyst til at svigte de andre i gruppen. Vi er den eneste skole i landet, der holder gymnasie-mun, selvom interessen er stor. Men uden for Danmarks grænser er det meget udbredt. Jeg har to gange været til MUNOL i Lübeck, som elever fra EG deltager i hvert år, og så har jeg været til RIMUN i Rom samt USMUN i Brighton, som var et universitets MUN. Det var lidt sværere, men også supersjovt. Jeg håber på at kunne komme til THIMUN i Haag, der er et af de største high school MUN med deltagere.

37 37 For mit eget vedkommende er det jo desværre snart slut med at arrangere EGMUN, men jeg kommer helt sikkert til at deltage i en masse universitets MUN er i hele verden. Ulig så mange andre, så har jeg ikke de store drømme om en skønne dag at skulle repræsentere Danmark i det rigtige FN, men jeg elsker at arrangere og organisere og håber at kunne få lov til at gøre det resten af mit liv. EGMUN har givet mig en masse redskaber med på vejen. Hvordan ser fremtiden ud? Du kan læse meget mere om EG-MUN på vores hjemmeside: Dér finder du en masse information om vores næste konference og hvordan du kommer med til den. Du kan også finde billeder fra alle de tidligere konferencer eller læse mere om hvordan et MUN fungerer. Fakta om EG-MUN

38 38 Studieturene gik i år bl.a. til... Athen Alsace

39 39 Säfsen Berlin

40 40 Af An n So f i e Ga d e o g Kia Ka t r i n e Ky h l 2l Operation Dagsværk Venner, fester, kørekort, biografture, familie, tryghed og glæde. Dette er hverdagen for de fleste danske gymnasieelever, inklusiv os her på Espergærde Gymnasium. Men vender vi blikket mod unge mennesker i Sydafrika, ser hverdagen meget anderledes ud! AIDS, voldtægter, overfald, bandekriminalitet, ingen uddannelse eller sikkerhed af nogen art. Derfor var vi glade for at Espergærde Gymnasium i år kunne være med til at hjælpe disse unge mennesker i Sydafrika til en bedre tilværelse. Det er ikke nemt at skulle organisere en så omfattende indsamling, især ikke på et gymnasium med omkring 1000 elever, men med god opbakning fra forstående lærere og engagerede elever, endte det med at blive en spændende oplevelse for os alle. Det har især været spændende for os i OD-udvalget, og det er fantastisk, når belønningen er så åbenlys: Vi slog nemlig rekorden igen i år ved at indsamle kr.! Operation Dagsværk er et rigtig godt initiativ, og vi har været stolte over at være en del af dette landsdækkende nødhjælpsprojekt. Vi håber meget på, at Operation Dagsværk fortsat vil være en tradition med ligeså stor opbakning fra både lærere og elever, som det altid har været her på Espergærde Gymnasium.

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015

KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å HÅNDBOG FOR LÆRERE 2014-2015 KG fra A til Å KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer, udvikler optimale kompetencer til at navigere

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen

Indholdsfortegnelse. Julehilsen 1 Årsskrift 2005 Indholdsfortegnelse Events og hverdagsliv: Mogens Vestergård Pedersen... 3 Blå Kors bag Hørby Ungdomsskole: Tove Østergård... 5 Kaperkaptajnen i Kulturhuset: Ole Læborg... 7 Hørby Ungdomsskole

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JUBILÆUMSÅRSSKRIFT 2004 1979-2004

JUBILÆUMSÅRSSKRIFT 2004 1979-2004 JUBILÆUMSÅRSSKRIFT 2004 1979-2004 Gallafest 2004 Jubilæumsartikler - i denne første del af vores jubilæumsårsskrift har en række lærere og elever skrevet indlæg om udvalgte emner. Vi takker for deres indsats

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere