ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF"

Transkript

1 ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007

2 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: Telefax: Lærerværelset: Hjemmeside: Kontortid Mandag-fredag Rektor Jens Per Nielsen Vicerektor Henrik Arbo-Bähr Inspektorer Hardy Andersen Ulla Badsberg Lis Bjerre Paul Paludan-Müller Jan Sørensen Kontor Dorte Jonassen Connie Jørgensen Tina Klintenberg Trine Pedersen Studievejledning Gymnasiet Lene Klejs Engelberg Suzanne Gudbjerg-Hansen Kirsten Hede Torsten Jøhncke HF Inge Jensen Ulrik Wiwe Studiecenter Merethe B. Stein Bogdepot Mona T. Brandt Pedel Ole Jensen Kantine Bjarne Hansen Redaktion Hardy Andersen, ansv. Hannah Bilbo Thomas Hangaard Kirsten Hede Kirstine Vejbæk Hindhede Bo Reinholdt Elevrepræsentanter Caroline Brüel Peter Emil Skielboe Sloth Fotos Hardy Andersen samt lærere og elever, der var på stedet på det rette tidspunkt Layout Kirstine Vejbæk Hindhede Hardy Andersen Tryk Nofoprint Oplag: 3000

3 Indhold Rektor 4 Kan man høre havet? 6 Bestyrelsen 8 SKOLENS HVERDAG 9 Det åbne elevråd 10 Liv på skolen 12 Musical 14 Koncentration 18 Projekt Irak 20 Særlige dage på skolen 22 SKOLEN OG VERDEN UDENFOR Galathea 30 EG-MUN 34 Studieture 38 Operation Dagsværk 40 EU-Ungdomsparlament 41 ABC 42 Studie- og ordensregler 48 Lærere 52 Øvrige ansatte 56 Afgangsklasser 57 Legater 59 Plan over skolen 60 Kalender

4 4 Det selvstændige gymnasium - virksomhed eller skole? a f r e k t o r Je n s Pe r Ni e l s e n 1. januar 2007 blev alle landets gymnasier selvejende. Den tidligere ejer, amterne, var nu nedlagt, og gymnasierne blev reelt selvstyrende som statsligt selvejende institutioner med en bestyrelse. Betød det nu, at vi skulle drive gymnasiet som en virksomhed med fokus alene på økonomi og bundlinie? Ikke på Espergærde Gymnasium og HF! Vi har altid været et gymnasium, der ikke var bange for konkurrence, hvor markedsføring var naturligt og hvor vi har gjort EG til et brand for eleverne. Men vi er ikke en fabrik, og eleverne er ikke produkter! Fra starten har vi derfor opfattet selvejet som en mulighed for at skabe en endnu mere dynamisk uddannelsesinstitution. Et stort gymnasium som Espergærde Gymnasium og HF har et meget stort udviklingspotentiale i kraft af sine mange medarbejdere og elever et udviklingspotentiale som vi nu langt lettere kan sætte i spil med selvejet. Gymnasiernes økonomi er blevet sat under pres med overgangen til selvejet, men igen pga. vores store elevsøgning (p.t. Danmarks 3. mest søgte gymnasium) forventer vi, at vi kan skabe en økonomi, der kan understøtte udviklingen af undervisningen og vores øvrige tilbud til elever og ansatte. Helt konkret arbejder vi med at skabe flere og mere fleksible undervisningslokaler og forny og forbedre vores IT-udstyr, og vi arbejder med at opbygge tilbud til den enkelte elev, der kan lette gennemførelsen af uddannelsen. Det eneste overskud, vi skal skabe, er et overskud af lyst til forandring og læring. De sidste sproglige og matematiske studenter dimitterer vi juni 2007, og fra 1. august 2007 er gymnasiereformen fuldt implementeret. Vi kan se tilbage på vores arbejde med reformen med tilfredshed. Så store ændringer som gymnasie- og HF-reformerne giver helt naturligt en række problemer og udfordringer, men vi havde forberedt reformerne rigtig godt i mere end et år inden deres start - derfor er det gået over al forventning på EG. Vi justerer løbende (det gør Undervisningsministeriet også!), og målet med justeringerne er selvfølgelig at give elever og lærere endnu bedre vilkår, at forbedre, forenkle og skabe mere overskuelighed i uddannelserne.

5 Udvikling, dynamik, at være i takt med tiden har altid været vores mål med uddannelserne fra Espergærde Gymnasium og HF. Vi skal forberede vores elever til en global virkelighed, vi skal forberede dem til en verden i forandring, hvor kulturer og værdier sættes under pres. Samtidig skal vi fastholde den del af fortiden, historien og kulturen, der er den nødvendige bagage for at navigere i fremtiden. Det lykkes kun, hvis alle yder deres maksimale det gælder skolens ansatte, det gælder eleverne. Derfor stiller vi krav til eleverne, derfor forventer vi også, at skolens elever, forældre og andre interessenter stiller krav til os det er vores udfordring som selvstændig skole, det er det, der skal fastholde Espergærde Gymnasium og HF som et af landets mest populære gymnasier. 5

6 6 Af Jens Per Nielsen Kan man høre havet? En gammel skole som EG gemmer på tusinder af historier historier om tider og steder, om videnskab, om mennesker. I det daglige ser vi den moderne skole, elever med bærbare computere, trådløs information flyver gennem luften, lommeregnere med mere regnekraft end en computer for 10 år siden, og så får man pludselig en mail med et spørgsmål: Har skolen stadig en konkyliesamling? Forespørgslen kom fra Steen Neergård som skrev: I begyndelsen af dette årti restaurerede vi en del gamle forfaldne gravsteder i Rom, heriblandt zoologen Hans Peter Christian Møllers gravsted. Ved samme lejlighed udgav vi en bog om kirkegården. I denne bog blev en del af de i Rom afdøde personligheder biograferede, men ikke Møller, idet vi på det tidspunkt ikke var klar over, hvem han var. Det eneste vi havde at gå ud fra var inskriptionen på gravstenen: HF H P C MOLLER DANVS NAT CAL NOVBR MDCCCX GROENLADIAE PRAEFECTVS NATVRALIVM RERVM INTELLIGENS AG PERITVS PRAEMATVRVM OBIIT MORTEM XV A CAL NOVBR MDCCCXLV (I en lidt fri oversættelse: her hviler danskeren H.P.C. Møller, født november 1810, præfekt på Grønland, stor og indgående viden om naturhistoriske sager, alt for tidlig død 15. november 1845.) Senere har jeg brugt tid på at finde ud af hvem Møller var, og det er efterhånden lykkedes at finde i det mindst nogle brikker til et større puslespil. I den forbindelse vil jeg gerne efterspore Møllers i Godhavn på Grønland efterladte samling, der bl.a indeholder mange konkylier. Samlingen blev delt i to én til Helsingør Realskole (nuværende Espergærde Gymnasium og HF) og én til Aarhus Latinskole (nuværende Århus Katedralskole) af Møllers far Regimentskirurg Møller. Sådan lød mailen. Nu var det op til mig at finde svaret. Et af skolens gamle årsskrifter, Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingør Videnskabelige Realskole i Juli 1853 rummede noget af svaret:

7 - og så var det bare at lede, og i et skab i biologiafdelingen lå de fineste æsker med små skaller og store konkylier lå ved siden af. En videnskabelig samling, en historie som rummer så mange elementer dansk kolonipolitik på Grønland, danskerne i Rom i 1800-tallet etc. Det er et privilegium at være på et gymnasium, der også bærer på fortiden. 7

8 8 Bestyrelsen i en ny rolle Med gymnasiets overgang til statsligt selveje har bestyrelsen fået en langt mere offensiv rolle i forhold til gymnasiet. Det er nu bestyrelsen, der har det overordnede økonomiske ansvar for gymnasiets drift, det er bestyrelsen, der skal ansætte rektor etc. Men bestyrelsen er selvfølgelig, som den hele tiden har været, den positive medspiller i gymnasiets udvikling. Den nye bestyrelse består af kompetencer fra mange forskellige områder, og det afspejles i sammensætningen: Af Th o m a s Ly k k e Pe d e r s e n Fo r m a n d f o r b e s t y r e l s e n 1 medlem udpeget af Skolelederforeningen under Danmarks Lærerforening 1 medlem udpeget af Københavns Universitet 1 medlem udpeget af Region Hovedstaden 1 medlem med erfaring fra ledelse af privat virksomhed 1 medlem med erfaring i overordnet økonomisk styring af uddannelsesinstitutioner 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2 medlemmer udpeget af elevrådet 2 medlemmer udpeget af gymnasiets medarbejdere Jeg håber, at denne bestyrelse med en reel kompetence kan være med til at styrke den meget positive udvikling, Espergærde Gymnasium og HF har gennemløbet i de sidste 10 år, hvor ansøgertallet er mere end fordoblet, og hvor EG i dag fremstår som områdets største uddannelsesinstitution. Fokus for bestyrelsen vil derfor være, at EG hele tiden skal være i takt med tiden og give områdets unge den bedste uddannelse. Bestyrelsens brede sammensætning sikrer jo netop, at mange forskellige holdninger og ideer kan være med til at præge udviklingen på gymnasiet. Der ligger mange udfordringer i overgangen til selvejet, men jeg føler mig overbevist om, at et så stort og veldrevet gymnasium som EG kan udvikle sig yderligere, og at selvejet vil skabe yderligere dynamik til gavn for både elever, ansatte og lokalområdet.

9 Skolens hverdag 9

10 10 Af e l e v r å d s f o r m a n d Peter Emil Sloth Møderne Skoleåret 06/07 Det åbne elevråd Som elev på Espergærde Gymnasium er man privilegeret ved at have mulighed for at deltage i udviklingen af skolens faciliteter samt sociale liv. På skolen praktiserer vi en form for elevdemokrati vi kalder det åbne elevråd. Alle elever er medlemmer af elevrådet, og de som deltager i møderne har per automatik stemmeret. Fordelen ved systemet er at klasserne ikke behøver at udvælge en fælles repræsentant. I elevrådet er døren åben for alle, der har noget på hjerte eller blot ønsker at deltage i processen med at forbedre skolen konstant. Dermed er det vilje og lyst der driver værket ikke pligt. På et elevrådsmøde diskuterer vi alle former for problemer og modeller til at forbedre skolens daglige liv. I praksis starter processen, når en elev henvender sig til elevrådsformanden med et emne til dagsordenen. På det følgende møde vil elevrådsformanden skrive alle de punkter op han/hun har modtaget, og debatten starter i ro og orden. Undervejs bliver der ofte stemt om hvorvidt punkterne skal vedtages, forkastes eller anbefales til rektor. Til sidst har vi punktet eventuelt, hvor man kan diskutere alt mellem himmel og jord. Med på mødet er også formændene fra skolens mange udvalg, som bl.a. tæller Operation Dagsværk, Festudvalget og Caféudvalget. Det er altså i elevrådet man bør bruge sin tid, hvis man ønsker at sætte sit fingeraftryk på skolen. I elevrådet har der været et fantastisk sammenhold. Allerede til de første møder efter skolestart var der masser af både nye og gamle elever. Utallige emner er blevet diskuteret, og vi har haft stor indflydelse på skoleledelsens beslutninger. Vi har bl.a. oprettet et elevskoleblad og kæmpet for at forbedre elev- og lærerevalueringssystemet. Elevrådets ubestridt største projekt har dog været en demonstration og blokade af skolen, for at imødegå nedskæringer, som ville resultere i forringelser på Espergærde Gymnasium. Eleverne stod sammen og vedtog på et ekstraordinært elevrådsmøde at blokere skolen samt indkalde 9 af de mest indflydelsesrige danske ungdomsorganisationer og ungdomspartier til debat på torvet. Debatten blev styret af elevrådsformanden og 2 elever som stillede spørgsmål og oplæste citater som panelet skulle prøve at forholde sig til. Til stede var omkring 1100 tilhørere fra 4 forskellige gymnasier, som hjalp med at gøre debatten endnu mere interessant ved at stille spørgsmål og komme med inputs. Eleverne valgte at ophæve blokaden efter knapt et døgn, da regeringen meddelte at der

11 11 var fundet ekstra penge til gymnasierne. Elevrådets største interne begivenhed var elevrådsturen, hvor ca. 70 af de mest aktive medlemmer deltog. Vi kørte i bus til en spejderhytte i Holte, hvor vi afholdt møde efterfulgt af middag og et brag af en fest. Det har været et meget spændende og udfordrende år for elevrådet og de loyale og kritiske aktive medlemmer. Som elevrådsformand har det været ekstremt spændende at koordinere en stor del af elevaktiviteten på skolen. Bl.a. har min dagligdag indebåret at lave dagsordener, holde møder samt at organisere huemålinger, fester, udflugter osv. Alt dette har givet mig en form for know how omkring organisering og ledelse, jeg ikke ville have fået, hvis jeg ikke havde været med i elevrådet. Det har været ekstremt udfordrende at holde politiske debatmøder og få en demonstrationsaktion koordineret med over 1000 deltagere. Personligt er jeg stolt over at Espergærde Gymnasium har været med til at påvirke en landsdækkende debat omkring nedskæringer på uddannelsesområdet, som har resulteret i at vi i dag kan se frem til et overskud mod et forventet underskud på skolens driftsbudget. Jeg vil opfordre det kommende elevråd til ikke at gå på kompromis med undervisningsstandarden og kræve at blive undervist under optimale forhold. Vi har bevist at der ikke er langt fra Espergærde til Christiansborg og at det kan betale sig at kræve albuerum selvom man møder modstand i pressen og fra forældre og elever. Formanden har ordet

12 12 Liv på skolen

13 13 Fotograferet af Emilie & Anders, 3y

14 14 Oh what a lovely war Januar Espergærde gymnasium og hf Gymnasievej Espergærde Hver aften kl inkl. pause Billetsalg: Torvet på skolen Pris: 40 kr. Plakat: Josefine 3x, Emilie 3y, billedkunst

15 Musical Pjerrotskikkelsen kendes af de fleste. Dens på én gang glade og sørgmodige, dansende lette og klodsede tunge attituder gør den i dramamæssig forstand spektakulær, undertiden gådefuld og således også velegnet til på original måde at formidle et budskab, der rummer et af historiens store paradokser og menneskelige tragedier: den første verdenskrig. Sammensætter man så yderligere Pjerrots løst hængende gevandter, det kridhvide look, brudt af stærke sminkefarver med uniformskasketter og støvletramp i marchtempo, har man skabt et foruroligende visuelt udtryk for den meningsløshed, som første verdenskrig kom til at betyde, eller som det nu engang er med krige til alle tider. Af Bo Re i n h o l d t Pjerrot var her. Her på Espergærde gymnasium. Nemlig i årets opsætning af musicalen Oh, what a lovely war, som havde premiere søndag, den 2/2 og spillede frem til onsdag den 24/2. Forestillingen blev i sin tid skabt i England af dramatikeren Joan Littlewood og hendes hold Musical Entertainment. Den blev spillet på tourné i England i sommerhalvåret Altså i 80-året for første verdenskrigs afslutning. Espergærde Gymnasiums realisering af musicalen var både et underholdende og pædagogisk indslag i skoleåret, hvor flere kreative fag blev tilgodeset en afprøvning i praksis, og også på musikkens område kom de kontraster til udtryk, som organiserede en væsentlig del af forestillingens visuelle side. Således de harmløse slagsange, hvis vulgærheroiske indhold skulle blive tidens blodige alvor, over for et udvalg af sange fra et mere seriøst repertoire. Krigen er historie med de ubegribelig lange lister over faldne, unge soldater. Og Pjerrot danser fremdeles, mens hans sørgmuntre attitude på musicalens underholdende præmisser demonstrerer, hvad et historisk specifikt emne generelt kan sige om menneskelig adfærd, når den er mest modsigelsesfyldt og uforståelig.

16 16 Marie Henningen, 2m Da vi fik at vide at vi skulle spille en musical om 1. verdenskrig i pjerrot kostumer, troede vi at det var en joke. Først da Anne viste os skitsen af pjerrotkostumet (som vi selv skulle sy) gik det op for os, at det var en realitet. Med mange fortvivlede miner og lange prøvedage fik vi langsomt stablet noget der lignede en musical på benene. Men da premieren langsomt nærmede sig og det store orkester, projektøren, lyset og lyden blev koblet sammen med vores tragikomiske historie, skiftede stemmningen. Igennem de mange øvedage havde vi ikke blot

17 lært en masse, men også fået et tættere sammenhold og nye gode bekendtskaber på tværs af årgangene! Med højt humør gik alting pludselig så hurtigt, og så var det blevet tid til den sidste forestilling. Alt man havde arbejdet så intenst med i en måned, var pludselig slut og selvom man til tider havde ønsket at man ikke skulle bruge en helt weekend på at rende rundt i pjerrot kostume, ønskede man at det ville fortsætte. Man kan sige at vi lavede et barn, som vi trods mange stridigheder fik lært at stå oprejst. En fantastisk oplevelse! 17

18 18 KONCENTRATION Idræt Christian Pind Hansen 3.z: Der er straffespark i semifinalen. Jeg har altid den samme forberedelse, den samme serie, hvor jeg sikrer, at alt er perfekt. Der er en mental kurve op til sparket. Jeg ser sparket for mig. Hvor står målmanden? Det udvikler sig til en psykologisk kamp mod målmanden. Alligevel bestemmer jeg først retningen i sidste sekund. Christine Elling 3.c: Hip hop er at bevæge sig fuldt ud. Det er på én gang præcision og perfektion samtidig med, at man nyder det, man laver. For at videregive dansen skal det føles rart. Man er væk, tænker ikke, danser bare.jeg laver mine moves, får fat på min stil, danser på beatet og lytter til bassen..

19 Billedkunst Billedkunst 19 Peter Alexander Rewentlow Petersen 1.e Det primære er det spændende i at fordybe sig i nogle værker, hvad enten det er praktisk eller analytisk. Her er mulighed for at koble fra, få tingene på afstand og undlade at spekulere på så meget andet end billedet. At skabe her er en anden måde at formidle på. Marie Birkving Bertelsen 1.n Her fremlægger jeg et billede. I billedkunst er man selv en del af processen. Sammenhængen mellem det teoretiske og praktiske hænger uløseligt sammen. De spor man sætter bliver straks meget synlige, så koncentration er uundgåelig. Man er selv producent, hvilket bevirker, at man let kan relatere til arbejdet og fordybe sig.

20 20 Af Ra m a Za h a i r Kh a d u r i Sa e i d o g Mo n a Mo h a m a d He j a z i, 2r Projekt Irak I år har alle 2. hf ere beskæftiget sig med et kulturfagsprojekt om Irak. Et projekt som skulle give os elever en bred indsigt fra tre forskellige synsvinkler: det samfundsmæssige, det historiske og det religiøse. Irak-krisen er jo som bekendt et meget aktuelt emne, man hører meget om det næsten overalt, især på den arabiske kanal, Al-Jazeera. Men hvordan startede det hele egentligt? Det var udgangspunktet for vores forløb. I starten af Irak-forløbet fik vi besøg af tre forskere: Michael Irving Jensen, Bjørn Møller og Helle Lykke Nielsen, som alle tre skulle give deres bud på Iraks fremtidige udvikling. Vi blev bombarderet med masser af informationer. Efterfølgende var vi kloge nok til at gå i gang med vores projekt. Gennem arbejdsformen med projektet stiftede vi bekendtskab med synopser og fremlæggelser. Hele forløbet varede omkring tre dage, så der var i hvert fald meget at se til. Dette projekt var for mange af os ikke blot et aktuelt emne på verdens dagsorden, men det var også en virkelighedsnær, relevant problemstilling, da flere af eleverne i 2. HF har en anden herkomst end dansk. Dette gjorde emnet ekstra fedt at arbejde med, netop fordi det er noget, som for mange af os

21 hører til vores hverdag. Alle var entusiastiske omkring emnet, så vi afsluttede med et godt resultat. Projektet har givet os mulighed for at få en bedre forståelse af selve situationen i Irak og grundlaget for det hele. Vi har deltaget i mange diskussioner, udvekslet holdninger, argumentationer og synspunkter. Men dette var ikke kun fra elevernes side. Lærerne har gjort meget for at få denne nye hf-reform til at fungere, og det har gjort at der har været et synligt engagement fra både lærernes side og vores egen side. Lærerne har lært os at kombinere tre forskellige fag i ét. 21

22 22 Særlige dage på skolen Hyttetur for 1g Kanotur 1g Idrætsdag

23 23 Danmarksmestre i fodbold Morgenunderholdning Genteknologi

24 24 Fysikforsøg. Varm luft - ballon

25 25 Kasper udstiller grafittimalerier Biologiekskursion.Esrum Sø Mun

26 Eksamensplan 26 Biologiekskursion.Esrum Sø Matematik

27 27 Fødselsdagsfest Translokation

28 28

29 Skolen og verden udenfor 29

30 30 Galathea 3 Af An n e Me t t e St e e n-an d e r s e n o g Ja c o b No r s k, 2b I forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen deltog 2.b i en konkurrence udskrevet af Politiken, TV2 Vejret, Gyldendal og Eksperimentariet. Sammen med vores lærer, Henning Agesen, udarbejdede vi i klassen et forslag til et forskningsprojekt om udviklingen af immunsystemet hos fisk. Klassens projekt blev udtaget og sammen med Henning Agesen fik vi lejlighed til at arbejde med projektet ombord på ekspeditionsskibet Vædderen. Efter mange måneders uudholdelig ventetid kunne vi d. 26. februar 2007 forlade Danmark for at rejse til Ecuador i Sydamerika for at deltage i den tredje Galathea-ekspedition. Vi havde fået tildelt deltagelse på det femtende togtben, der strakte sig fra Galapagos til St. Thomas. Ekspeditionsskibet Vædderen har i løbet af det seneste års tid sejlet verden rundt med skiftende civil besætning for at forske i bl.a. kulstoffets kredsløb, bakterier, klimaændringer og miljøfremmede stoffer. Skibet har til daglig ellers været anvendt som inspektionsskib helt oppe nordpå langs Grønlands sneklædte kyster, men er i anledningen af den tredje Galatheaekspedition blevet ombygget til en flydende forskningsstation. Ombord på Vædderen skulle vi i samarbejde med to forskere fra henholdsvis KVL (Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole) og Århus Universitet udføre vores eget forskningsprojekt omhandlende udviklingen af fiskens Immunsystem. Ved hjælp af moderne bioteknologiske analysemetoder (Dot-Blot-Analyse)

31 31 skulle vi forsøge at klargøre, hvorvidt udviklingen af fiskens immunsystem primært afhænger af det omgivende miljø eller det nedarvede genmateriale. Da vi, efter en fantastisk smuk rundtur på Galapagos-øerne ud for Sydamerikas vestkyst, endelig kunne træde ombord på det imponerende forskningsskib, var det med tankerne og hjerterne fulde af forventninger til de næste 10 dages sejlads. Med følelsen af at forlade et af verdens smukkeste steder for til gengæld at udleve en længe ventet drøm vinkede vi en tusmørkefyldt aften farvel til den lille havneby på Galapagos, hvor Vædderen de sidste par dage havde ligget for anker. Fra skibets agterdæk kunne vi følge afsejlingen, og da de vulkanske øer til sidst forsvandt som små prikker i horisonten, vidste vi for alvor, at nu var vi med en gennemsnitshastighed på godt 16 knob i timen på vej til at påbegynde vores livs eventyr! Og det blev virkelig den fantastiske oplevelse, vi alle tre havde håbet på, at det ville blive. Stemningen ombord på den flydende forskningsstation var unik. Det var en fornøjelse at opleve, hvordan vi som gymnasielever blev modtaget med åbne arme af alle de andre forskere samt den militære del af besætningen. Undervejs var vi endda så heldige at få lov til at tilbringe tid med Kronprins Frederik og Prins Henrik.

32 32 Vores forskningsprojekt om immunsystemets oprindelse blev vurderet som ligeså betydningsfuldt som de resterende forskningsprojekter ombord. Imødekommenhed, venlighed og en positiv indstilling til tingene synes i det hele taget at være ekspeditionens tre væsentligste nøglegloser. Et tredelt motto, som de knap hundrede ekspeditionsdeltagere levede efter uden undtagelse. Ligeså snart vi satte vores usikre fødder på det vuggende skibs dæk, blev vi optaget i det lille hyggelige samfund, der i løbet af mange måneders sejlads var blevet etableret ombord. Som ved et trylleslag forandredes skibet i løbet af de kommende dage til et hjem og besætningen til en stor familie. Den flydende forskningsstation var stoppet til randen med varme, tryghed og glæde. Ja, skibet var ladet med positive tillægsord! Hver dag ombord adskilte sig fra den foregående. Ingen kunne på forhånd forudsige, hvad morgendagen ville bringe. Livet ombord var til tider hektisk, til tider roligt men altid vidunderlig uforudsigeligt. Vi blev dog hurtigt konfronteret med forskningens barske realiteter. Det er ikke altid, at analysematerialet og resultaterne

33 33 kommer væltende i armene på én. Vi måtte kæmpe en hård kamp for at få fisk til vores analyser og herved materiale at sende hjem til klassen. Fiskene var ganske enkelt ikke meget for at skulle ende deres dage som bloddonorer. Men det lykkedes os bl.a. med hjælp fra de lokale fiskere på St. Thomas at udføre en hel del brugbare analyser. Det var helt uforståeligt, at de ti dage på åben sø kunne forsvinde så hurtigt. Da vi, efter at have sejlet igennem Panamakanalen, ankom til St. Thomas i selskab med verdens største krydstogtskib, havde vi følelsen af lige at have forladt havnebyen på Galapagos. De mange dage i besætningens selskab var fløjet af sted, og det var pludselig svært at skelne den ene dag fra den anden. Den søndag aften ophævedes fortryllelsen igen lige så pludseligt, som den indtræf. Og det var med tunge skridt og stik i hjerterne, at vi forlod Vædderen. Det har været en vidunderlig oplevelse at få lov til at deltage i ekspeditionen, og vi er vist alle tre temmelig enige om, at hvis vi fik denne unikke mulighed for at deltage på endnu et togtben, ville der ikke gå mange sekunder, før end vi stod parate i lufthavnen med bugnende kufferter iklædt forventningsfulde smil og en høj solfaktor! Tak for en uforglemmelig oplevelse!

34 34 EG-MUN Af Ch r i s t op h e r Be r i n g Ba d e n, 2k Hvad er EGMUN? Hvem kan deltage? EG-MUN er et elevstyret projekt, der blev startet af nogle elever i MUN står for Model United Nations, og vi simulerer en FN-generalforsamling med komitéer og råd fx Sikkerhedsrådet. Formålet er at skabe større bevidsthed omkring international politik og deltagerne sættes ind i hvordan man løser konflikter rundt om i verden i virkeligheden. Det hele foregår på engelsk, og der er en officiel dress code ligesom i det rigtige FN. Alle elever er velkomne. Man skal bare kunne en smule engelsk. Og EG-MUN er jo en international konference, så der deltager også elever fra Copenhagen International School, Herlufsholm, en skole i Tyskland og et par i Sverige. Derudover havde vi sidst nogle deltagere helt fra Tyrkiet og Bulgarien og næste år kommer der også nogle fra Rom.

35 35 Hver person repræsenterer et land i en komité. Man skal så forsvare sit lands holdninger og forhandle resolutioner om aktuelle emner som fx Irans atomprogram eller udryddelsen af fattigdom. Det handler om at få de andre delegationer med på ens synspunkter. Hvis man ikke har lyst til at være delegeret, kan man også være med bag kulissen som staff, hvis primære opgave er at sørge for praktiske ting under konferencen. En anden mulighed er at være press og være med til at skrive en daglig lille avis i løbet af konferencen om hvad der sker af både seriøse og sjove ting. Mest fordi man får så utrolig meget ud af det. Man lærer for det første at se nogle konflikter fra et andet synspunkt end man plejer, fordi man repræsenterer et andet land. Derudover får man hurtigt modet til at stille sig op og tale foran en komité på ca. 30 mennesker, hvor man oven i købet skal argumentere for nogle ting, man ikke nødvendigvis selv er enige i, og så lærer man selvfølgelig en masse engelsk. Hvordan foregår en konference? Hvorfor skal man være med i EG-MUN?

36 36 Men der er også den anden del af MUN, nemlig venskaberne og festerne. Man lærer nogle helt nye mennesker og andre kulturer at kende, og man kommer helt sikkert til at få nogle internationale venskaber. Hvordan organiserer vi EG-MUN? Hvilke andre steder foregår det? Vi har en styregruppe, der holder møde en gang om ugen. Alle elever er velkomne i styregruppen Man skal bare have lyst til at tage en lille smule ansvar. Der er nemlig en masse arbejdsopgaver, som styregruppen deler imellem sig. Nogle tager sig af indbydelserne, andre af landefordeling, indkvartering, underholdning, opdatering af vores hjemmeside osv. Det handler om at leve op til sit ansvar. Vi har ikke lyst til at svigte de andre i gruppen. Vi er den eneste skole i landet, der holder gymnasie-mun, selvom interessen er stor. Men uden for Danmarks grænser er det meget udbredt. Jeg har to gange været til MUNOL i Lübeck, som elever fra EG deltager i hvert år, og så har jeg været til RIMUN i Rom samt USMUN i Brighton, som var et universitets MUN. Det var lidt sværere, men også supersjovt. Jeg håber på at kunne komme til THIMUN i Haag, der er et af de største high school MUN med deltagere.

37 37 For mit eget vedkommende er det jo desværre snart slut med at arrangere EGMUN, men jeg kommer helt sikkert til at deltage i en masse universitets MUN er i hele verden. Ulig så mange andre, så har jeg ikke de store drømme om en skønne dag at skulle repræsentere Danmark i det rigtige FN, men jeg elsker at arrangere og organisere og håber at kunne få lov til at gøre det resten af mit liv. EGMUN har givet mig en masse redskaber med på vejen. Hvordan ser fremtiden ud? Du kan læse meget mere om EG-MUN på vores hjemmeside: Dér finder du en masse information om vores næste konference og hvordan du kommer med til den. Du kan også finde billeder fra alle de tidligere konferencer eller læse mere om hvordan et MUN fungerer. Fakta om EG-MUN

38 38 Studieturene gik i år bl.a. til... Athen Alsace

39 39 Säfsen Berlin

40 40 Af An n So f i e Ga d e o g Kia Ka t r i n e Ky h l 2l Operation Dagsværk Venner, fester, kørekort, biografture, familie, tryghed og glæde. Dette er hverdagen for de fleste danske gymnasieelever, inklusiv os her på Espergærde Gymnasium. Men vender vi blikket mod unge mennesker i Sydafrika, ser hverdagen meget anderledes ud! AIDS, voldtægter, overfald, bandekriminalitet, ingen uddannelse eller sikkerhed af nogen art. Derfor var vi glade for at Espergærde Gymnasium i år kunne være med til at hjælpe disse unge mennesker i Sydafrika til en bedre tilværelse. Det er ikke nemt at skulle organisere en så omfattende indsamling, især ikke på et gymnasium med omkring 1000 elever, men med god opbakning fra forstående lærere og engagerede elever, endte det med at blive en spændende oplevelse for os alle. Det har især været spændende for os i OD-udvalget, og det er fantastisk, når belønningen er så åbenlys: Vi slog nemlig rekorden igen i år ved at indsamle kr.! Operation Dagsværk er et rigtig godt initiativ, og vi har været stolte over at være en del af dette landsdækkende nødhjælpsprojekt. Vi håber meget på, at Operation Dagsværk fortsat vil være en tradition med ligeså stor opbakning fra både lærere og elever, som det altid har været her på Espergærde Gymnasium.

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Faaborg Gymnasium gør din verden større

Faaborg Gymnasium gør din verden større 1 Faaborg Gymnasium gør din verden større Når du vælger Faaborg Gymnasium, bliver tilværelsen mere udfordrende. Du får nye mulig heder for at gå på opdagelse i en verden, der bliver større på flere måder.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017

Velkommen til Velkommen skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Kære nye elev og forældre Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst.

I dette hæfte kan du læse om introperioden og de første måneder på gymnasiet. På bagsiden kan du læse rektors velkomst. Velkomsthæfte 2011 Første skoledag skal du blandt andet lære din klasse at kende på en gåtur til Mosede Fort - men inden fotograferer vi alle de nye klasser foran skolen. I dette hæfte kan du læse om introperioden

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid

Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Roskilde Gymnasium Vejen til din fremtid Vælg Roskilde Gymnasium - vejen til din fremtid Det er vigtigt, at man bruger livet på noget, der giver mening for én selv - på Roskilde Gymnasium får du muligheden

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på

Uddannelsestilbud på L angk ær tættere på Uddannelsestilbud på L angk ær 2008 tættere på Høj faglighed og stærkt fællesskab Langkær Gymnasium og HF ligner resten af landets gymnasier og HF-kurser på mange områder. Vi har de samme fag, og vi stiller

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR

FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR 1 FAABORG GYMNASIUM NÅR DET ER SJOVT FOR ALVOR 85% af vores 1.g-elever siger, at de lærer noget nyt på gymnasiet hver eneste dag. Sådan skal det også helst være. Vi bestræber os på at give jer så meget

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Faaborg Gymnasium når det er sjovt for alvor

Faaborg Gymnasium når det er sjovt for alvor 1 Faaborg Gymnasium når det er sjovt for alvor 85% af vores 1g-elever siger, at de lærer noget nyt på gymnasiet hver eneste dag. Sådan skal det også helst være. Vi bestræber os på at give jer så meget

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1B Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1B S T U D I E R E T N I N G : M A R K E T I N G 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : J E N S B O L L E R U P 3 0

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF

[BESTYRELSESMØDE] Espergærde Gymnasium og HF 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Allan Friis Clausen rektor

Allan Friis Clausen rektor 2014-15 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdier og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Ud over det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere