VUC Roskilde Fra A til Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Roskilde Fra A til Z"

Transkript

1 VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information Side 1 af 35 rev: Hvornår har vi ferie?

2 VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver dig meget af den information om VUC, du har brug for. Du kan hente mere viden på vores hjemmeside, og i Fronter, som du har adgang til som kursist. I det daglige er du velkommen til at spørge lærere og kontorpersonale, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis du har brug for vejledning, er du velkommen hos studievejlederne. Målet med VUC er en kompetencegivende eksamen i et enkelt eller i flere fag. Du kan derfor forvente en solid faglig undervisning, der giver dig mulighed for at få de kompetencer, du har brug for efter VUC. Vi forventer til gengæld, at du er studieaktiv. Opsøg VUCs studieværksted og andre tilbud, så du får så meget ud af din uddannelse som muligt. VUC er en stor skole med tre afdelinger og fem uddannelser. Jeg håber, at du vil føle dig godt tilpas på din afdeling og dine hold. På VUC ser vi mangfoldighed som en styrke. Derfor er vi glade for den forskellighed i fag, kursister, aldre og sprog, som du møder her. Hvis du har lyst til at sætte dit præg på VUC med at arrangere fester eller gøre kursisternes indflydelse gældende - så meld dig til kursistrådet. Jeg håber, du får et spændende og udviklende kursusår. På vegne af os alle på VUC Roskilde. Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Side 2 af 35 rev:

3 Indholdsfortegnelse 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN BEFORDRINGSGODTGØRELSE BOGUDLÅN DELTAGERBETALING DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF EKSAMENSDATOER EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/ GSK HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL KURSISTRÅDET MERIT PÅ HF ORDBLINDEUNDERVISNING PARKERING RYGNING SELVSTUDERENDE PÅ HF SELVSTUDERENDE PÅ AVU STATENS UDDANNELSSTØTTE (SU) OG STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIEKORT STUDIEVEJLEDNINGEN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE PÅ HF (SSO) TERMINSPRØVER PÅ AVU OG HF Side 3 af 35 rev:

4 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN AVU står for Almen Voksen Uddannelse. På AVU kan man vælge mellem undervisning på 3 spor; Basis-niveau, G-niveau eller F-E-D niveau. 1.1 Faglig dokumentation Faglig dokumentation er et evaluerende projekt, du udarbejder efter et gennemført niveau på AVU du stilles af din lærer, så du dokumenterer, at du har nået de faglige mål for faget. Der vil i perioden, hvor du arbejder med faglig dokumentation, være mulighed for at få hjælp, vejledning og støtte af enten din underviser eller de lærere, der er i Studieværkstedet. Basis-niveau, F-niveau og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation. Faglig dokumentation indgår som del af studieaktiviteten, og gennemfører man ikke den faglige dokumentation på det niveau, man er tilmeldt (Basis-niveau, F- niveau eller E-niveau), bliver man udmeldt af holdet. 1.2 Avu prøver De afsluttende prøver er på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver. D- niveau er dog på lidt højere niveau end 10. klasse, som er på E-niveau. Undervisningen på niveau G og D afsluttes med prøve. Du tilmeldes automatisk prøven, når du indskrives på et hold. 1.3 Ingen sygeeksamen Hvis du bliver syg i forbindelse med prøver på AVU, skal du straks give besked til kontoret. Der er ingen sygeeksamen på AVU, men der er mulighed for at tilmelde sig prøve i den næste eksamenstermin. Det kræver dog en lægeerklæring. Se AVU-fagene og meget mere på 1.4 Almen forberedelseseksamen Hvis du har dansk, engelsk og matematik på D-niveau, naturvidenskab på G eller D-niveau samt enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på G- eller D- niveau, har du mulighed for at få et samlet eksamensbevis. Henvend dig i studievejledningen, hvis du vil vide mere. Side 4 af 35 rev:

5 2 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Du er berettiget til at søge om tilskud til dine transportomkostninger, hvis du er fuldtidsstuderende. Ordningen hedder nu Ungdomskort. Du er fuldtidsstuderende når du opfylder kriterierne for at få SU, dvs har mindst 21 lektioner á 50 min. om ugen. Alle der opfylder kriterierne kan med fordel søge om at få et Ungdomskort, hvis deres transportudgifter overstiger 11,24 kr. per dag eller 337,20 kr. per måned, fordi dette beløb svarer til kursistens egenbetaling til Ungdomskortet. Dvs enhver transportudgift over disse beløb vil blive udbetalt som tilskud til dig. Du skal have Nem-ID og tilmelde dig ordningen på hvor du naturligvis også kan læse mere om ordningen. 3 BOGUDLÅN Du låner alt undervisningsmaterialet af VUC, men du er selv ansvarlig for at anskaffe fx. ringbind og skrivepapir. Hvis du går på hf, skal du dog også selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Udlånet registreres elektronisk og bøgerne udleveres af læreren på holdet. Du bekræfter på en kvittering at du har lånt bøgerne. Du skal aflevere bøgerne igen efter afsluttet eksamen, og hvis du holder op i løbet af året, skal du straks aflevere bøgerne på lokalkontoret i Køge og Greve eller i bogkælderen i Roskilde. Hvis du undlader at aflevere bøgerne, skal de erstattes. 4 DELTAGERBETALING VUC Roskilde udbyder mange forskellige uddannelser, hvoraf nogle er gratis og nogle er pålagt et tilmeldingsgebyr. Det er gratis at tilmelde sig Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og det 2-årige hf. Fag på almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen som enkeltfag (hf-enkeltfag) er alle pålagt et tilmeldingsgebyr. Side 5 af 35 rev:

6 Det er muligt at betale med Dankort i studievejledningen, men kontanter modtages desværre ikke. Hvis du ikke betaler ved indskrivningen, vil du få et giroindbetalingskort, men bemærk at tilmeldingen til diverse hold først er registreret og gyldig efter VUC har modtaget betalingen. Man kan ikke deltage i undervisningen før man har betalt. 4.1 Avu-priser De fleste avu-fag koster 120 kr., men enkelte fag som fx psykologi, grundlæggende it og billedkunst koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.2 Hf-enkeltfag-priser De fleste hf-fag koster 450 kr. hold, men enkelte fag som fx spansk, filosofi og de kreative fag koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.3 Tilmeldingsgebyr for særlige grupper Det er politisk besluttet at to udvalgte grupper skal betale et forhøjet tilmeldingsgebyr: Folkepensionister og efterlønsmodtagere skal alle betale fagets ordinære pris kr. Desuden skal borgere med en videregående uddannelse, fra kort videregåendetil lang videregående uddannelse, alle betale den fulde driftomkostning for faget, hvilket svarer til det statslige taksametertilskud til VUC. Prisen er afhængig af fagets timetal og niveau og den går fra ca kr. for dette mindste avu-fag til ca kr. for det største hf-fag. Se den komplette prisliste på Side 6 af 35 rev:

7 4.4 Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr på hf-enkeltfag Det er muligt at søge om at få tilbagebetalt det samlede tilmeldingsgebyr i to tilfælde: Hvis du afslutter en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist, kan du få det fulde beløb tilbagebetalt efter den sidste eksamen. Den samlede hf-eksamen skal være bestået. Hvis du afslutter en hf-fagpakke (fx pædagog-pakken ), kan du også få refunderet tilmeldingsgebyret, men bemærk at hvert enkelt fag skal være bestået med minimum karakteren 02. Efter afsluttet eksamen afleverer du et udfyldt ansøgningsskema, som du får på afdelingens lokalkontor. Du skal vedlægge kvittering eller bankudskrift. 5 DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF Du kan søge om dispensation fra de almindelige eksamensregler både på avu og hf. Hvis du ved den mundtlige eller skriftlige prøve er ringere stillet end andre kursister på grund af handicap, ordblindhed eller lignende, har du mulighed for at søge forlænget forberedelsestid til eksamen, få ekstra hjælpemidler eller en bisidder ved eksamen. En to-sproget baggrund er ikke i sig selv tilstrækkelig baggrund for at få godkendt en dispensationsansøgning. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen, skal du udfylde og aflevere et ansøgningsskema, som kan fås på kontoret, hentes på Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Bemærk at ansøgningen skal vedlægges dokumentation for ordblindhed, handicap o.lign. Dispensationsansøgning og dokumentation afleveres på afdelingens kontor eller sendes i scannet kopi til mailadressen: 5.1 Ansøgningsfrist Side 7 af 35 rev:

8 Ansøgningsfrist ved vintereksamen: Onsdag d. 6. november Ansøgningsfrist ved sommereksamen: Onsdag d. 23. april Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. 6 EKSAMENSDATOER 6.1 HF vintereksamen Skriftlig vintereksamen (alle afholdes på Roskildeafdelingen) Mandag d. 2. december Tirsdag d. 3. december Fredag d. 6. december Dansk A Engelsk B Matematik A, B, C Mundtlig vintereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden onsdag den 11.- fredag den 20. december. De præcise datoer offentliggøres senest mandag den 18. november. 6.2 HF sommereksamen 2014 Fredag d. 24. fredag d. 31. januar Hf Større Skriftlig Opgave-uge (Opgaveugen strækker sig fra kl. 14 til kl. 14 d januar) Torsdag den 1. onsdag den 7. maj Hf Eksamensprojekt-uge Skriftlig sommereksamen Torsdag d. 22. maj Torsdag d. 22. maj Fredag d. 23. maj Matematik A Musik A Engelsk A Side 8 af 35 rev:

9 Mandag d. 26. maj Tirsdag den 27. maj Onsdag den 28. maj Mandag den 2. juni Samfundsfag A Dansk A Engelsk B Matematik C og B Mundtlig sommereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. De præcise datoer offentliggøres senest i slutningen af april. 6.3 AVU vintereksamen 2013 Mandag d. 9. december Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 10. december Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 11. december Engelsk skr. prøve i læseforståelse, Side 9 af 35 rev:

10 niveau G kl Engelsk, niveau D kl Torsdag d. 12. december Matematik, niveau D kl AVU sommereksamen 2014 Mandag d. 19. maj Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 20. maj Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 21. maj Matematik skr., niveau D kl Torsdag d. 22. maj Engelsk skr. prøve i læseforståelse, niveau G kl Engelsk skr., niveau D kl Side 10 af 35 rev:

11 De mundtlige prøver vil finde sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. 7 EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) Hvis du er hf-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet hf-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. EP-Synopsisopgaven skal skrives som del af din sidste eksamenstermin. Side 11 af 35 rev:

12 Bemærk dog at hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C, kemi C) eller den Kulturog Samfundsvidenskabelig faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C), skal du ikke skrive Eksamensprojekt. NF s og KS s tværfaglige eksamen, som findes på det 2-årige hf, træder i stedet for Eksamensprojektet. EP-Synopsisopgaven kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, men eksamen er individuel. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. 7.1 Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt er tirsdag den 11. februar Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Der afholdes informationsmøder om eksamensprojektet på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter. 7.2 Opgaveuge Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage i den første uge af maj, hvor der ikke er anden undervisning. EP-synopsisugen er fra d. 1. til d. 7. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Eksamensprojekt ved vintereksamen 2013 Nogle ganske få hf-kursister afslutter deres samlede hf-forløb ved vintereksamen 2013 og for disse kursister gælder følgende særlige forhold. Side 12 af 35 rev:

13 7.4 Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved vintereksamen er mandag d. 23. september Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter du har fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Denne tilmeldingsfrist er forbeholdt kursister som afslutter en fuld hf i eksamensterminen december Opgaveuge Der er ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for disse kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres senest fredag d. 6. december kl. 14. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem mandag d. 16. og fredag d. 20. december. 7.5 Det 2-årige hf og KS-synopsisopgave Hvis du er tilmeldt det 2-årige hf, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 30. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 1. til d. 7. maj 2014, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Side 13 af 35 rev:

14 8 FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/2014 Ferie- og årsplan 2013/2014 sætter rammerne for skoleåret på VUC Roskilde: Skoleårets start og afslutning, ferier og eksamensperioder. 8.1 Efterår 2013 (alle dage inkl.) Mandag d. 12. august Torsdag d. 15. august Første undervisningsdag OBU Første undervisningsdag avu og hf Mandag d. 14. fredag d. 18. oktober Efterårsferie (uge 42) Tirsdag d. 22. oktober Fredag d. 6. december Tirsdag d. 10. december Fredag d. 20. december Pædagogisk dag for personalet - skolen lukket Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Onsdag d. 11. fredag d. 20. december Vintereksamen avu og hf Mandag d. 23. december - onsdag d. 1. januar Juleferie 8.2 Forår 2014 (alle dage inkl.) Torsdag d. 2. januar Mandag d. 6. januar Fredag d. 24. fredag den 31. januar Første undervisningsdag hf Første undervisningsdag avu og OBU HF Større Skriftlig Opgave-uge Mandag d. 17. fredag d. 21. februar Vinterferie (uge 8) Mandag d. 17. onsdag d. 19. marts Mandag d onsdag d. 16. april Mandag d mandag d. 21. april Avu-terminsprøver Hf-terminsprøver Påskeferie (undervisningsfri, men hf- Side 14 af 35 rev:

15 terminsprøver) Torsdag d. 1. onsdag d. 7. maj Onsdag d. 14. maj Tirsdag d. 20. maj Fredag d. 20. juni Onsdag d. 21. maj onsdag d. 25. juni Torsdag d. 26. juni Fredag d. 27. juni Hf Eksamensprojekt-uge Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Eksamensperiode avu og hf (Mundtlig eksamen på AVU & hf kan starte den 19. maj. Dette afgøres ved udgangen af marts 2014). Dimission og uddeling af eksamensbeviser Sommerferie begynder 9 GSK GSK står for gymnasiale suppleringskurser. Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx eller hhx), men mangler fag eller niveauer, som du har brug for i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse på GSKordningen. De deciderede GSK-hold på VUC Roskilde er enten koncentrerede GSK-hold i sommerferien (typisk matematik B og kemi B eller A) eller koncentrerede hold i foråret (2 mdr.) i matematik B. Herudover er der mulighed for at tilmelde sig som GSK-kursist på ordinære hel- eller halvårlige hf-hold. GSK-ordningen på VUC Roskilde administreres af Københavns VUC (KVUC), som derfor skal modtage din ansøgning. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på eller Du er også velkommen til at kontakte vores studievejledning, på Side 15 af 35 rev:

16 10 HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN Hf betyder Højere Forberedelseseksamen. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan læse hf som enkeltfag, som 1-årige fagpakker eller som et 2-årigt hf-forløb. Du kan vælge at afslutte enkelte hf-fag eller en fuld, samlet hf-eksamen. Al hf-undervisning afsluttes med en prøve. Du er automatisk tilmeldt prøven, så hvis du ikke ønsker at gå til prøve, skal du melde fra ca. en måned før skriftlig eksamen begynder. Dette gælder både for vinter- og sommereksamen. Se opslag på afdelingen. Kursister på SU skal være opmærksomme på at eksamen er del af den pligtige studieaktivitet. VUC framelder dig SU, hvis du framelder dig eksamen, medmindre du stadig har 23 timer om ugen eller din lærer vurderer, at du ikke vil kunne bestå. Henvend dig på kontoret, hvis du er SU-kursist og vil frameldes en eksamen En hel hf-eksamen som hf2-kursist Hvis du er blevet optaget på vores 2-årige hf-forløb, vil du gå i en fast hf-klasse på Roskildeafdelingen gennem hele forløbet. Vi har tre 1-årsklasser og tre 2-årsklasser. De hedder A-, B-, C-, D-, E- og F-klassen. Det er gratis at tilmelde sig og følge hf2. Hf2 er sammensat af en række obligatoriske fag, nogle valgfag og en stor skriftlig opgave på 2. år. Alle fag på nær idræt afsluttes med en mundtlig prøve. Dansk, engelsk og matematik har også en skriftlig prøve. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 16 af 35 rev:

17 Idræt C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C) Ét af følgende kreative fag: billedkunst C, musik C, mediefag C, dramatik C 2. Valgfag. Du skal have minimum 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau 1 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau 1 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansk-tysk B 1 valgfag på A-niveau og 1 C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A-niveauet er engelsk A og historie A. Spørg i studievejledningen). 3. Større skriftlig opgave Se kapitel En hel hf-eksamen som hf-enkeltfagskursist Du kan også afslutte en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist. Som enkeltfagskursist planlægger du sammen med studievejledningen dit uddannelsesforløb; både hvor lang tid du vil bruge på det og hvorledes dit skema skal sammensættes. VUC Roskilde har enkeltfags-hf på samtlige 3 afdelinger i hhv. Greve, Køge og Roskilde. En fuld enkeltfagseksamen er sammensat af 9 obligatoriske fag, minimum 2-3 valgfag, en større skriftlig opgave i slutningen af forløbet og et tværfagligt eksamensprojekt til allersidst. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 17 af 35 rev:

18 Biologi C Geografi C Kemi C Historie B Samfundsfag C Religion C Biologi, geografi og kemi kan i særlige tilfælde planlægges som en naturvidenskabelig faggruppe, NF, med én prøve. Historie, samfundsfag og religion kan ligeledes planlægges og erstattes af én prøve i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe, KS. VUC Roskilde udbyder normalt ikke disse fag som KS- eller NF-faggrupper. Hvis du har én af nævnte faggrupper KS eller NF fra fx en tidligere uddannelse, skal du ikke til prøve i eksamensprojekt. 2. Valgfag. Du skal minimum have 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau 2 valgfag på B-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansktysk B 1 valgfag på A-niveau og 2 på C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A- niveauet er enten engelsk A eller historie A. Spørg i studievejledningen) 3. Større skriftlig opgave Se kapitel Eksamensprojekt Ved sammensætningen af et samlet hf-eksamensbevis, skal du være opmærksom på at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis og at det altid er det højeste niveau, der er medtællende. Hvis du derfor tager f.eks. matematik på B- niveau som valgfag, bortfalder dine karakterer på C-niveau og de vil ikke blive medtaget på dit bevis. De nævnte krav til antal valgfag og niveauer er minimumskrav. Der kan indgå op til 5 valgfag på et hf-eksamensbevis. Side 18 af 35 rev:

19 Se HF-fagene og meget mere på eller følg linket 11 KLAGER OVER EKSAMEN Du kan klage over forhold og afgørelser ved prøver både på avu og hf. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende regler og tidsfrister: Side 19 af 35 rev:

20 Klagen skal afleveres skriftligt til uddannelseslederen for hhv. avu, Vibeke Refskov Olesen (mail og hf, Lars Bretlau (mail: ) senest 14 dage efter eksamen ved skriftlig eksamen senest 14 dage efter offentliggørelsen af karakteren. Klagen skal udformes, så klagepunkterne er helt præcise. Uddannelseslederen afgør om klagen skal afvises som ubegrundet eller fremmes, dvs. behandles. Hvis uddannelseslederen beslutter at klagen skal fremmes, kan afgørelsen resultere i en ny bedømmelse (ved skriftlige eksaminer), tilbud om omprøve (reeksamination) eller afvisning af klagen. Uddannelseslederens afgørelse vedrørende ovennævnte forhold kan ikke ankes til Undervisningsministeriet. Kun afgørelser om klager over retlige spørgsmål, såsom adgang og tilmelding til prøve, udelukkelse og bortvisning fra prøve, kan efterfølgende ankes til ministeriet. Du kan læse mere om proceduren ved eksamensklager i Eksamensbekendtgørelsen kapitel 10, (Bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012). Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. 12 KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN Hvis du i løbet af skoleåret oplever at der er forhold i undervisningen, du er utilfreds med, er det først og fremmest vigtigt at tage problemet op med den lærer eller det hold, som problemet drejer sig om. Det er vigtigt at jeres lærer bliver gjort opmærksom på at der evt. er forhold som du eller måske flere på holdet undrer jer over eller lige frem er utilfredse med. De allerfleste uoverensstemmelser af den karakter kan og skal klares ved en åben dialog på holdet. Men hvis det alligevel ikke lykkes at nå til enighed og forståelse på holdet og du ønsker at klage mere formelt over et forhold, skal du henvende dig til uddannelseslederen for din pågældende uddannelse. For avu, FVU og ordblindeundervisning er det Vibeke Refskov Olesen, mail: og på hf er det Lars Bretlau, mail: Side 20 af 35 rev:

21 13 KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL VUC Roskilde Læderstræde Roskilde Mailadresse: Tlf Roskildeafdelingen Læderstræde Roskilde [ ] Lokal mailadresse: Tlf Køgeafdelingen Gymnasievej Køge [ ] Lokal mailadresse: Tlf Greveafdelingen Rådhusholmen 12A 2670 Greve [ ] Lokal mailadresse: Tlf KURSISTRÅDET Kursistrådet er kursisternes mulighed for at få indflydelse på VUCs hverdag og udvikling. Rådet varetager kursisternes interesser over for ledelse og lærere og har store muligheder for at påvirke det fælles, sociale liv på VUC. Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på VUC. Kursistrådet har plads i VUCs bestyrelse og inddrages også på andre niveauer af organisationen. Det er derfor vigtigt, at der er et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet. Der nedsættes et kursistråd på hver afdeling i begyndelsen af skoleåret. Side 21 af 35 rev:

22 15 MERIT PÅ HF Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede hf-bevis. Du skal søge merit samtidig med din tilmelding på VUC Roskilde. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i studievejledningen aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet hf- bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. 16 ORDBLINDEUNDERVISNING VUC Roskilde tilbyder ordblindeundervisning for alle voksne over 18 år. Undervisningen er gratis. Alle voksne har mulighed for at få tilbudt ordblindeundervisning, men før du kan blive tilmeldt et ordblindehold, skal du gennemføre en ordblindetest og en screening, der viser hvilken form for undervisning du har brug for. Henvend dig i studievejledningen for at blive tilmeldt en ordblindetest. Alle kursister på VUC Roskilde har også mulighed for at blive ordblindetestet og for at få ordblindeundervisning sideløbende med deres øvrige avu- eller hfundervisning. Tal med din lærer eller henvend dig i studievejledningen. Ordblindeundervisning bliver gennemført på små hold med typisk 5-6 kursister og der er gode muligheder for at få suppleret hold-undervisningen med en såkaldt itrygsæk, der består af en bærbar pc med helt specielt software. Side 22 af 35 rev:

23 17 PARKERING Der er fri parkering på Greve- og Køgeafdelingernes P-pladser. Det handler kun om at nå frem til P-pladserne før de er optaget. På Roskildeafdelingen er der begrænsede muligheder for at parkere på skolens område og der er langtfra P-pladser til alle. Parkering i skolegården Roskilde forudsætter en særlig parkeringstilladelse, som du skal placere i forruden. For at få parkeringstilladelse på Roskildeafdelingen i tidsrummet skal man være fuldtidskursist (SU berettiget) og have folkeregister adresse uden for postnummer Roskilde I ganske særlige tilfælde kan der efter ansøgning ses bort fra kravet om folkeregister adresse. Alle kursister kan købe en parkeringstilladelse til parkering efter kl Parkeringstilladelsen koster 50 kr., og kan købes på lokalkontoret i Roskilde. Medbring optagelsesbevis med skema samt bilens registreringsnummer. Cykler bedes pladseret i cykelstativerne. 18 RYGNING Rygning på VUC Roskildes 3 afdelinger er meget begrænset og er fastlagt efter den gældende lovgivning på området. På Køge- og Greveafdelingerne er det forbudt at ryge på skolens grund. Det er lokalt fastlagt hvor det er tilladt at ryge lige uden for skolens område. Det totale forbud mod rygning skyldes at VÙC de to steder deler bygninger med to gymnasier for unge under 18 år. På Roskildeafdelingen er det kun tilladt at ryge på to afgrænsede steder i hhv. gården i Læderstræde og på terrassen på 1. sal i Algadelokalerne. Rygning er forbudt alle andre steder. Side 23 af 35 rev:

24 19 SELVSTUDERENDE PÅ HF Alle på hf-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag (følg linket og se priserne her). Som selvstuderende på hf har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag Eksamensgrundlag Din faglige vejleder vil tilbyde et eksamensgrundlag (tidligere kaldet pensum) for prøven, men du har som selvstuderende selv ret til at definere dit eget eksamensgrundlag. Hvis du vælger selv at formulere dit eksamensgrundlag, skal det forelægges og godkendes af vejlederen senest deadlinen for rettidig tilmelding. Efter tilmeldingsfristen skal du overtage vejlederens eksamensgrundlag. Du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, men bemærk at du først vil være tilmeldt fra det øjeblik skolen har registreret din betaling. Tidsfristerne skal stadig overholdes, så sørg for at få betalt tilmeldingsgebyret i tide Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2013: Onsdag den 30. oktober Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2014: Onsdag d. 9. april Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København i foråret Se datoerne på Fronter/Info til kursister/eksamen/selvstuderende. Side 24 af 35 rev:

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere