VUC Roskilde Fra A til Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Roskilde Fra A til Z"

Transkript

1 VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information Side 1 af 35 rev: Hvornår har vi ferie?

2 VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver dig meget af den information om VUC, du har brug for. Du kan hente mere viden på vores hjemmeside, og i Fronter, som du har adgang til som kursist. I det daglige er du velkommen til at spørge lærere og kontorpersonale, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis du har brug for vejledning, er du velkommen hos studievejlederne. Målet med VUC er en kompetencegivende eksamen i et enkelt eller i flere fag. Du kan derfor forvente en solid faglig undervisning, der giver dig mulighed for at få de kompetencer, du har brug for efter VUC. Vi forventer til gengæld, at du er studieaktiv. Opsøg VUCs studieværksted og andre tilbud, så du får så meget ud af din uddannelse som muligt. VUC er en stor skole med tre afdelinger og fem uddannelser. Jeg håber, at du vil føle dig godt tilpas på din afdeling og dine hold. På VUC ser vi mangfoldighed som en styrke. Derfor er vi glade for den forskellighed i fag, kursister, aldre og sprog, som du møder her. Hvis du har lyst til at sætte dit præg på VUC med at arrangere fester eller gøre kursisternes indflydelse gældende - så meld dig til kursistrådet. Jeg håber, du får et spændende og udviklende kursusår. På vegne af os alle på VUC Roskilde. Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Side 2 af 35 rev:

3 Indholdsfortegnelse 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN BEFORDRINGSGODTGØRELSE BOGUDLÅN DELTAGERBETALING DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF EKSAMENSDATOER EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/ GSK HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL KURSISTRÅDET MERIT PÅ HF ORDBLINDEUNDERVISNING PARKERING RYGNING SELVSTUDERENDE PÅ HF SELVSTUDERENDE PÅ AVU STATENS UDDANNELSSTØTTE (SU) OG STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIEKORT STUDIEVEJLEDNINGEN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE PÅ HF (SSO) TERMINSPRØVER PÅ AVU OG HF Side 3 af 35 rev:

4 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN AVU står for Almen Voksen Uddannelse. På AVU kan man vælge mellem undervisning på 3 spor; Basis-niveau, G-niveau eller F-E-D niveau. 1.1 Faglig dokumentation Faglig dokumentation er et evaluerende projekt, du udarbejder efter et gennemført niveau på AVU du stilles af din lærer, så du dokumenterer, at du har nået de faglige mål for faget. Der vil i perioden, hvor du arbejder med faglig dokumentation, være mulighed for at få hjælp, vejledning og støtte af enten din underviser eller de lærere, der er i Studieværkstedet. Basis-niveau, F-niveau og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation. Faglig dokumentation indgår som del af studieaktiviteten, og gennemfører man ikke den faglige dokumentation på det niveau, man er tilmeldt (Basis-niveau, F- niveau eller E-niveau), bliver man udmeldt af holdet. 1.2 Avu prøver De afsluttende prøver er på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver. D- niveau er dog på lidt højere niveau end 10. klasse, som er på E-niveau. Undervisningen på niveau G og D afsluttes med prøve. Du tilmeldes automatisk prøven, når du indskrives på et hold. 1.3 Ingen sygeeksamen Hvis du bliver syg i forbindelse med prøver på AVU, skal du straks give besked til kontoret. Der er ingen sygeeksamen på AVU, men der er mulighed for at tilmelde sig prøve i den næste eksamenstermin. Det kræver dog en lægeerklæring. Se AVU-fagene og meget mere på 1.4 Almen forberedelseseksamen Hvis du har dansk, engelsk og matematik på D-niveau, naturvidenskab på G eller D-niveau samt enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på G- eller D- niveau, har du mulighed for at få et samlet eksamensbevis. Henvend dig i studievejledningen, hvis du vil vide mere. Side 4 af 35 rev:

5 2 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Du er berettiget til at søge om tilskud til dine transportomkostninger, hvis du er fuldtidsstuderende. Ordningen hedder nu Ungdomskort. Du er fuldtidsstuderende når du opfylder kriterierne for at få SU, dvs har mindst 21 lektioner á 50 min. om ugen. Alle der opfylder kriterierne kan med fordel søge om at få et Ungdomskort, hvis deres transportudgifter overstiger 11,24 kr. per dag eller 337,20 kr. per måned, fordi dette beløb svarer til kursistens egenbetaling til Ungdomskortet. Dvs enhver transportudgift over disse beløb vil blive udbetalt som tilskud til dig. Du skal have Nem-ID og tilmelde dig ordningen på hvor du naturligvis også kan læse mere om ordningen. 3 BOGUDLÅN Du låner alt undervisningsmaterialet af VUC, men du er selv ansvarlig for at anskaffe fx. ringbind og skrivepapir. Hvis du går på hf, skal du dog også selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Udlånet registreres elektronisk og bøgerne udleveres af læreren på holdet. Du bekræfter på en kvittering at du har lånt bøgerne. Du skal aflevere bøgerne igen efter afsluttet eksamen, og hvis du holder op i løbet af året, skal du straks aflevere bøgerne på lokalkontoret i Køge og Greve eller i bogkælderen i Roskilde. Hvis du undlader at aflevere bøgerne, skal de erstattes. 4 DELTAGERBETALING VUC Roskilde udbyder mange forskellige uddannelser, hvoraf nogle er gratis og nogle er pålagt et tilmeldingsgebyr. Det er gratis at tilmelde sig Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og det 2-årige hf. Fag på almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen som enkeltfag (hf-enkeltfag) er alle pålagt et tilmeldingsgebyr. Side 5 af 35 rev:

6 Det er muligt at betale med Dankort i studievejledningen, men kontanter modtages desværre ikke. Hvis du ikke betaler ved indskrivningen, vil du få et giroindbetalingskort, men bemærk at tilmeldingen til diverse hold først er registreret og gyldig efter VUC har modtaget betalingen. Man kan ikke deltage i undervisningen før man har betalt. 4.1 Avu-priser De fleste avu-fag koster 120 kr., men enkelte fag som fx psykologi, grundlæggende it og billedkunst koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.2 Hf-enkeltfag-priser De fleste hf-fag koster 450 kr. hold, men enkelte fag som fx spansk, filosofi og de kreative fag koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.3 Tilmeldingsgebyr for særlige grupper Det er politisk besluttet at to udvalgte grupper skal betale et forhøjet tilmeldingsgebyr: Folkepensionister og efterlønsmodtagere skal alle betale fagets ordinære pris kr. Desuden skal borgere med en videregående uddannelse, fra kort videregåendetil lang videregående uddannelse, alle betale den fulde driftomkostning for faget, hvilket svarer til det statslige taksametertilskud til VUC. Prisen er afhængig af fagets timetal og niveau og den går fra ca kr. for dette mindste avu-fag til ca kr. for det største hf-fag. Se den komplette prisliste på Side 6 af 35 rev:

7 4.4 Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr på hf-enkeltfag Det er muligt at søge om at få tilbagebetalt det samlede tilmeldingsgebyr i to tilfælde: Hvis du afslutter en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist, kan du få det fulde beløb tilbagebetalt efter den sidste eksamen. Den samlede hf-eksamen skal være bestået. Hvis du afslutter en hf-fagpakke (fx pædagog-pakken ), kan du også få refunderet tilmeldingsgebyret, men bemærk at hvert enkelt fag skal være bestået med minimum karakteren 02. Efter afsluttet eksamen afleverer du et udfyldt ansøgningsskema, som du får på afdelingens lokalkontor. Du skal vedlægge kvittering eller bankudskrift. 5 DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF Du kan søge om dispensation fra de almindelige eksamensregler både på avu og hf. Hvis du ved den mundtlige eller skriftlige prøve er ringere stillet end andre kursister på grund af handicap, ordblindhed eller lignende, har du mulighed for at søge forlænget forberedelsestid til eksamen, få ekstra hjælpemidler eller en bisidder ved eksamen. En to-sproget baggrund er ikke i sig selv tilstrækkelig baggrund for at få godkendt en dispensationsansøgning. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen, skal du udfylde og aflevere et ansøgningsskema, som kan fås på kontoret, hentes på Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Bemærk at ansøgningen skal vedlægges dokumentation for ordblindhed, handicap o.lign. Dispensationsansøgning og dokumentation afleveres på afdelingens kontor eller sendes i scannet kopi til mailadressen: 5.1 Ansøgningsfrist Side 7 af 35 rev:

8 Ansøgningsfrist ved vintereksamen: Onsdag d. 6. november Ansøgningsfrist ved sommereksamen: Onsdag d. 23. april Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. 6 EKSAMENSDATOER 6.1 HF vintereksamen Skriftlig vintereksamen (alle afholdes på Roskildeafdelingen) Mandag d. 2. december Tirsdag d. 3. december Fredag d. 6. december Dansk A Engelsk B Matematik A, B, C Mundtlig vintereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden onsdag den 11.- fredag den 20. december. De præcise datoer offentliggøres senest mandag den 18. november. 6.2 HF sommereksamen 2014 Fredag d. 24. fredag d. 31. januar Hf Større Skriftlig Opgave-uge (Opgaveugen strækker sig fra kl. 14 til kl. 14 d januar) Torsdag den 1. onsdag den 7. maj Hf Eksamensprojekt-uge Skriftlig sommereksamen Torsdag d. 22. maj Torsdag d. 22. maj Fredag d. 23. maj Matematik A Musik A Engelsk A Side 8 af 35 rev:

9 Mandag d. 26. maj Tirsdag den 27. maj Onsdag den 28. maj Mandag den 2. juni Samfundsfag A Dansk A Engelsk B Matematik C og B Mundtlig sommereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. De præcise datoer offentliggøres senest i slutningen af april. 6.3 AVU vintereksamen 2013 Mandag d. 9. december Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 10. december Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 11. december Engelsk skr. prøve i læseforståelse, Side 9 af 35 rev:

10 niveau G kl Engelsk, niveau D kl Torsdag d. 12. december Matematik, niveau D kl AVU sommereksamen 2014 Mandag d. 19. maj Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 20. maj Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 21. maj Matematik skr., niveau D kl Torsdag d. 22. maj Engelsk skr. prøve i læseforståelse, niveau G kl Engelsk skr., niveau D kl Side 10 af 35 rev:

11 De mundtlige prøver vil finde sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. 7 EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) Hvis du er hf-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet hf-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. EP-Synopsisopgaven skal skrives som del af din sidste eksamenstermin. Side 11 af 35 rev:

12 Bemærk dog at hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C, kemi C) eller den Kulturog Samfundsvidenskabelig faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C), skal du ikke skrive Eksamensprojekt. NF s og KS s tværfaglige eksamen, som findes på det 2-årige hf, træder i stedet for Eksamensprojektet. EP-Synopsisopgaven kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, men eksamen er individuel. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. 7.1 Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt er tirsdag den 11. februar Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Der afholdes informationsmøder om eksamensprojektet på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter. 7.2 Opgaveuge Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage i den første uge af maj, hvor der ikke er anden undervisning. EP-synopsisugen er fra d. 1. til d. 7. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Eksamensprojekt ved vintereksamen 2013 Nogle ganske få hf-kursister afslutter deres samlede hf-forløb ved vintereksamen 2013 og for disse kursister gælder følgende særlige forhold. Side 12 af 35 rev:

13 7.4 Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved vintereksamen er mandag d. 23. september Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter du har fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Denne tilmeldingsfrist er forbeholdt kursister som afslutter en fuld hf i eksamensterminen december Opgaveuge Der er ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for disse kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres senest fredag d. 6. december kl. 14. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem mandag d. 16. og fredag d. 20. december. 7.5 Det 2-årige hf og KS-synopsisopgave Hvis du er tilmeldt det 2-årige hf, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 30. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 1. til d. 7. maj 2014, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Side 13 af 35 rev:

14 8 FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/2014 Ferie- og årsplan 2013/2014 sætter rammerne for skoleåret på VUC Roskilde: Skoleårets start og afslutning, ferier og eksamensperioder. 8.1 Efterår 2013 (alle dage inkl.) Mandag d. 12. august Torsdag d. 15. august Første undervisningsdag OBU Første undervisningsdag avu og hf Mandag d. 14. fredag d. 18. oktober Efterårsferie (uge 42) Tirsdag d. 22. oktober Fredag d. 6. december Tirsdag d. 10. december Fredag d. 20. december Pædagogisk dag for personalet - skolen lukket Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Onsdag d. 11. fredag d. 20. december Vintereksamen avu og hf Mandag d. 23. december - onsdag d. 1. januar Juleferie 8.2 Forår 2014 (alle dage inkl.) Torsdag d. 2. januar Mandag d. 6. januar Fredag d. 24. fredag den 31. januar Første undervisningsdag hf Første undervisningsdag avu og OBU HF Større Skriftlig Opgave-uge Mandag d. 17. fredag d. 21. februar Vinterferie (uge 8) Mandag d. 17. onsdag d. 19. marts Mandag d onsdag d. 16. april Mandag d mandag d. 21. april Avu-terminsprøver Hf-terminsprøver Påskeferie (undervisningsfri, men hf- Side 14 af 35 rev:

15 terminsprøver) Torsdag d. 1. onsdag d. 7. maj Onsdag d. 14. maj Tirsdag d. 20. maj Fredag d. 20. juni Onsdag d. 21. maj onsdag d. 25. juni Torsdag d. 26. juni Fredag d. 27. juni Hf Eksamensprojekt-uge Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Eksamensperiode avu og hf (Mundtlig eksamen på AVU & hf kan starte den 19. maj. Dette afgøres ved udgangen af marts 2014). Dimission og uddeling af eksamensbeviser Sommerferie begynder 9 GSK GSK står for gymnasiale suppleringskurser. Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx eller hhx), men mangler fag eller niveauer, som du har brug for i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse på GSKordningen. De deciderede GSK-hold på VUC Roskilde er enten koncentrerede GSK-hold i sommerferien (typisk matematik B og kemi B eller A) eller koncentrerede hold i foråret (2 mdr.) i matematik B. Herudover er der mulighed for at tilmelde sig som GSK-kursist på ordinære hel- eller halvårlige hf-hold. GSK-ordningen på VUC Roskilde administreres af Københavns VUC (KVUC), som derfor skal modtage din ansøgning. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på eller Du er også velkommen til at kontakte vores studievejledning, på Side 15 af 35 rev:

16 10 HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN Hf betyder Højere Forberedelseseksamen. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan læse hf som enkeltfag, som 1-årige fagpakker eller som et 2-årigt hf-forløb. Du kan vælge at afslutte enkelte hf-fag eller en fuld, samlet hf-eksamen. Al hf-undervisning afsluttes med en prøve. Du er automatisk tilmeldt prøven, så hvis du ikke ønsker at gå til prøve, skal du melde fra ca. en måned før skriftlig eksamen begynder. Dette gælder både for vinter- og sommereksamen. Se opslag på afdelingen. Kursister på SU skal være opmærksomme på at eksamen er del af den pligtige studieaktivitet. VUC framelder dig SU, hvis du framelder dig eksamen, medmindre du stadig har 23 timer om ugen eller din lærer vurderer, at du ikke vil kunne bestå. Henvend dig på kontoret, hvis du er SU-kursist og vil frameldes en eksamen En hel hf-eksamen som hf2-kursist Hvis du er blevet optaget på vores 2-årige hf-forløb, vil du gå i en fast hf-klasse på Roskildeafdelingen gennem hele forløbet. Vi har tre 1-årsklasser og tre 2-årsklasser. De hedder A-, B-, C-, D-, E- og F-klassen. Det er gratis at tilmelde sig og følge hf2. Hf2 er sammensat af en række obligatoriske fag, nogle valgfag og en stor skriftlig opgave på 2. år. Alle fag på nær idræt afsluttes med en mundtlig prøve. Dansk, engelsk og matematik har også en skriftlig prøve. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 16 af 35 rev:

17 Idræt C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C) Ét af følgende kreative fag: billedkunst C, musik C, mediefag C, dramatik C 2. Valgfag. Du skal have minimum 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau 1 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau 1 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansk-tysk B 1 valgfag på A-niveau og 1 C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A-niveauet er engelsk A og historie A. Spørg i studievejledningen). 3. Større skriftlig opgave Se kapitel En hel hf-eksamen som hf-enkeltfagskursist Du kan også afslutte en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist. Som enkeltfagskursist planlægger du sammen med studievejledningen dit uddannelsesforløb; både hvor lang tid du vil bruge på det og hvorledes dit skema skal sammensættes. VUC Roskilde har enkeltfags-hf på samtlige 3 afdelinger i hhv. Greve, Køge og Roskilde. En fuld enkeltfagseksamen er sammensat af 9 obligatoriske fag, minimum 2-3 valgfag, en større skriftlig opgave i slutningen af forløbet og et tværfagligt eksamensprojekt til allersidst. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 17 af 35 rev:

18 Biologi C Geografi C Kemi C Historie B Samfundsfag C Religion C Biologi, geografi og kemi kan i særlige tilfælde planlægges som en naturvidenskabelig faggruppe, NF, med én prøve. Historie, samfundsfag og religion kan ligeledes planlægges og erstattes af én prøve i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe, KS. VUC Roskilde udbyder normalt ikke disse fag som KS- eller NF-faggrupper. Hvis du har én af nævnte faggrupper KS eller NF fra fx en tidligere uddannelse, skal du ikke til prøve i eksamensprojekt. 2. Valgfag. Du skal minimum have 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau 2 valgfag på B-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansktysk B 1 valgfag på A-niveau og 2 på C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A- niveauet er enten engelsk A eller historie A. Spørg i studievejledningen) 3. Større skriftlig opgave Se kapitel Eksamensprojekt Ved sammensætningen af et samlet hf-eksamensbevis, skal du være opmærksom på at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis og at det altid er det højeste niveau, der er medtællende. Hvis du derfor tager f.eks. matematik på B- niveau som valgfag, bortfalder dine karakterer på C-niveau og de vil ikke blive medtaget på dit bevis. De nævnte krav til antal valgfag og niveauer er minimumskrav. Der kan indgå op til 5 valgfag på et hf-eksamensbevis. Side 18 af 35 rev:

19 Se HF-fagene og meget mere på eller følg linket 11 KLAGER OVER EKSAMEN Du kan klage over forhold og afgørelser ved prøver både på avu og hf. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende regler og tidsfrister: Side 19 af 35 rev:

20 Klagen skal afleveres skriftligt til uddannelseslederen for hhv. avu, Vibeke Refskov Olesen (mail og hf, Lars Bretlau (mail: ) senest 14 dage efter eksamen ved skriftlig eksamen senest 14 dage efter offentliggørelsen af karakteren. Klagen skal udformes, så klagepunkterne er helt præcise. Uddannelseslederen afgør om klagen skal afvises som ubegrundet eller fremmes, dvs. behandles. Hvis uddannelseslederen beslutter at klagen skal fremmes, kan afgørelsen resultere i en ny bedømmelse (ved skriftlige eksaminer), tilbud om omprøve (reeksamination) eller afvisning af klagen. Uddannelseslederens afgørelse vedrørende ovennævnte forhold kan ikke ankes til Undervisningsministeriet. Kun afgørelser om klager over retlige spørgsmål, såsom adgang og tilmelding til prøve, udelukkelse og bortvisning fra prøve, kan efterfølgende ankes til ministeriet. Du kan læse mere om proceduren ved eksamensklager i Eksamensbekendtgørelsen kapitel 10, (Bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012). Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. 12 KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN Hvis du i løbet af skoleåret oplever at der er forhold i undervisningen, du er utilfreds med, er det først og fremmest vigtigt at tage problemet op med den lærer eller det hold, som problemet drejer sig om. Det er vigtigt at jeres lærer bliver gjort opmærksom på at der evt. er forhold som du eller måske flere på holdet undrer jer over eller lige frem er utilfredse med. De allerfleste uoverensstemmelser af den karakter kan og skal klares ved en åben dialog på holdet. Men hvis det alligevel ikke lykkes at nå til enighed og forståelse på holdet og du ønsker at klage mere formelt over et forhold, skal du henvende dig til uddannelseslederen for din pågældende uddannelse. For avu, FVU og ordblindeundervisning er det Vibeke Refskov Olesen, mail: og på hf er det Lars Bretlau, mail: Side 20 af 35 rev:

21 13 KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL VUC Roskilde Læderstræde Roskilde Mailadresse: Tlf Roskildeafdelingen Læderstræde Roskilde [ ] Lokal mailadresse: Tlf Køgeafdelingen Gymnasievej Køge [ ] Lokal mailadresse: Tlf Greveafdelingen Rådhusholmen 12A 2670 Greve [ ] Lokal mailadresse: Tlf KURSISTRÅDET Kursistrådet er kursisternes mulighed for at få indflydelse på VUCs hverdag og udvikling. Rådet varetager kursisternes interesser over for ledelse og lærere og har store muligheder for at påvirke det fælles, sociale liv på VUC. Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på VUC. Kursistrådet har plads i VUCs bestyrelse og inddrages også på andre niveauer af organisationen. Det er derfor vigtigt, at der er et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet. Der nedsættes et kursistråd på hver afdeling i begyndelsen af skoleåret. Side 21 af 35 rev:

22 15 MERIT PÅ HF Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede hf-bevis. Du skal søge merit samtidig med din tilmelding på VUC Roskilde. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i studievejledningen aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet hf- bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. 16 ORDBLINDEUNDERVISNING VUC Roskilde tilbyder ordblindeundervisning for alle voksne over 18 år. Undervisningen er gratis. Alle voksne har mulighed for at få tilbudt ordblindeundervisning, men før du kan blive tilmeldt et ordblindehold, skal du gennemføre en ordblindetest og en screening, der viser hvilken form for undervisning du har brug for. Henvend dig i studievejledningen for at blive tilmeldt en ordblindetest. Alle kursister på VUC Roskilde har også mulighed for at blive ordblindetestet og for at få ordblindeundervisning sideløbende med deres øvrige avu- eller hfundervisning. Tal med din lærer eller henvend dig i studievejledningen. Ordblindeundervisning bliver gennemført på små hold med typisk 5-6 kursister og der er gode muligheder for at få suppleret hold-undervisningen med en såkaldt itrygsæk, der består af en bærbar pc med helt specielt software. Side 22 af 35 rev:

23 17 PARKERING Der er fri parkering på Greve- og Køgeafdelingernes P-pladser. Det handler kun om at nå frem til P-pladserne før de er optaget. På Roskildeafdelingen er der begrænsede muligheder for at parkere på skolens område og der er langtfra P-pladser til alle. Parkering i skolegården Roskilde forudsætter en særlig parkeringstilladelse, som du skal placere i forruden. For at få parkeringstilladelse på Roskildeafdelingen i tidsrummet skal man være fuldtidskursist (SU berettiget) og have folkeregister adresse uden for postnummer Roskilde I ganske særlige tilfælde kan der efter ansøgning ses bort fra kravet om folkeregister adresse. Alle kursister kan købe en parkeringstilladelse til parkering efter kl Parkeringstilladelsen koster 50 kr., og kan købes på lokalkontoret i Roskilde. Medbring optagelsesbevis med skema samt bilens registreringsnummer. Cykler bedes pladseret i cykelstativerne. 18 RYGNING Rygning på VUC Roskildes 3 afdelinger er meget begrænset og er fastlagt efter den gældende lovgivning på området. På Køge- og Greveafdelingerne er det forbudt at ryge på skolens grund. Det er lokalt fastlagt hvor det er tilladt at ryge lige uden for skolens område. Det totale forbud mod rygning skyldes at VÙC de to steder deler bygninger med to gymnasier for unge under 18 år. På Roskildeafdelingen er det kun tilladt at ryge på to afgrænsede steder i hhv. gården i Læderstræde og på terrassen på 1. sal i Algadelokalerne. Rygning er forbudt alle andre steder. Side 23 af 35 rev:

24 19 SELVSTUDERENDE PÅ HF Alle på hf-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag (følg linket og se priserne her). Som selvstuderende på hf har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag Eksamensgrundlag Din faglige vejleder vil tilbyde et eksamensgrundlag (tidligere kaldet pensum) for prøven, men du har som selvstuderende selv ret til at definere dit eget eksamensgrundlag. Hvis du vælger selv at formulere dit eksamensgrundlag, skal det forelægges og godkendes af vejlederen senest deadlinen for rettidig tilmelding. Efter tilmeldingsfristen skal du overtage vejlederens eksamensgrundlag. Du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, men bemærk at du først vil være tilmeldt fra det øjeblik skolen har registreret din betaling. Tidsfristerne skal stadig overholdes, så sørg for at få betalt tilmeldingsgebyret i tide Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2013: Onsdag den 30. oktober Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2014: Onsdag d. 9. april Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København i foråret Se datoerne på Fronter/Info til kursister/eksamen/selvstuderende. Side 24 af 35 rev:

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2016-17, fælles version pr. 20.06.16 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2016/2017 Randers HF & VUC Indholdsfortegnelse Vigtige tidspunkter... 2 Tilmelding, udlevering og aflevering... 3 Formelle krav til opgaven... 4 Hvem skal

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag & HF E-learning Kursusår 2016-2017 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende:

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: SELVSTUDIUM HF Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: Skolen tilbyder selvstudium i alle fag og niveauer, der udbydes på hold Eksamen afholdes en gang om året i maj/juni.

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Ansøgning om optagelse på 2-årigt hf 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse

Ansøgning om optagelse på 2-årigt hf 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse 2014 for ansøgere der ikke kommer direkte fra 10. klasse Sidste ansøgningsfrist: 15. marts 2014 Ansøgninger modtaget efter 15. marts 2014 kommer på venteliste Husk underskrift side 3 Skriv tydeligt Navn:

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere