VUC Roskilde Fra A til Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Roskilde Fra A til Z"

Transkript

1 VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information Side 1 af 35 rev: Hvornår har vi ferie?

2 VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver dig meget af den information om VUC, du har brug for. Du kan hente mere viden på vores hjemmeside, og i Fronter, som du har adgang til som kursist. I det daglige er du velkommen til at spørge lærere og kontorpersonale, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis du har brug for vejledning, er du velkommen hos studievejlederne. Målet med VUC er en kompetencegivende eksamen i et enkelt eller i flere fag. Du kan derfor forvente en solid faglig undervisning, der giver dig mulighed for at få de kompetencer, du har brug for efter VUC. Vi forventer til gengæld, at du er studieaktiv. Opsøg VUCs studieværksted og andre tilbud, så du får så meget ud af din uddannelse som muligt. VUC er en stor skole med tre afdelinger og fem uddannelser. Jeg håber, at du vil føle dig godt tilpas på din afdeling og dine hold. På VUC ser vi mangfoldighed som en styrke. Derfor er vi glade for den forskellighed i fag, kursister, aldre og sprog, som du møder her. Hvis du har lyst til at sætte dit præg på VUC med at arrangere fester eller gøre kursisternes indflydelse gældende - så meld dig til kursistrådet. Jeg håber, du får et spændende og udviklende kursusår. På vegne af os alle på VUC Roskilde. Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Side 2 af 35 rev:

3 Indholdsfortegnelse 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN BEFORDRINGSGODTGØRELSE BOGUDLÅN DELTAGERBETALING DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF EKSAMENSDATOER EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/ GSK HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL KURSISTRÅDET MERIT PÅ HF ORDBLINDEUNDERVISNING PARKERING RYGNING SELVSTUDERENDE PÅ HF SELVSTUDERENDE PÅ AVU STATENS UDDANNELSSTØTTE (SU) OG STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIEKORT STUDIEVEJLEDNINGEN STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE PÅ HF (SSO) TERMINSPRØVER PÅ AVU OG HF Side 3 af 35 rev:

4 1 AVU, AVU-PRØVER OG SYGEEKSAMEN AVU står for Almen Voksen Uddannelse. På AVU kan man vælge mellem undervisning på 3 spor; Basis-niveau, G-niveau eller F-E-D niveau. 1.1 Faglig dokumentation Faglig dokumentation er et evaluerende projekt, du udarbejder efter et gennemført niveau på AVU du stilles af din lærer, så du dokumenterer, at du har nået de faglige mål for faget. Der vil i perioden, hvor du arbejder med faglig dokumentation, være mulighed for at få hjælp, vejledning og støtte af enten din underviser eller de lærere, der er i Studieværkstedet. Basis-niveau, F-niveau og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation. Faglig dokumentation indgår som del af studieaktiviteten, og gennemfører man ikke den faglige dokumentation på det niveau, man er tilmeldt (Basis-niveau, F- niveau eller E-niveau), bliver man udmeldt af holdet. 1.2 Avu prøver De afsluttende prøver er på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver. D- niveau er dog på lidt højere niveau end 10. klasse, som er på E-niveau. Undervisningen på niveau G og D afsluttes med prøve. Du tilmeldes automatisk prøven, når du indskrives på et hold. 1.3 Ingen sygeeksamen Hvis du bliver syg i forbindelse med prøver på AVU, skal du straks give besked til kontoret. Der er ingen sygeeksamen på AVU, men der er mulighed for at tilmelde sig prøve i den næste eksamenstermin. Det kræver dog en lægeerklæring. Se AVU-fagene og meget mere på 1.4 Almen forberedelseseksamen Hvis du har dansk, engelsk og matematik på D-niveau, naturvidenskab på G eller D-niveau samt enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk på G- eller D- niveau, har du mulighed for at få et samlet eksamensbevis. Henvend dig i studievejledningen, hvis du vil vide mere. Side 4 af 35 rev:

5 2 BEFORDRINGSGODTGØRELSE Du er berettiget til at søge om tilskud til dine transportomkostninger, hvis du er fuldtidsstuderende. Ordningen hedder nu Ungdomskort. Du er fuldtidsstuderende når du opfylder kriterierne for at få SU, dvs har mindst 21 lektioner á 50 min. om ugen. Alle der opfylder kriterierne kan med fordel søge om at få et Ungdomskort, hvis deres transportudgifter overstiger 11,24 kr. per dag eller 337,20 kr. per måned, fordi dette beløb svarer til kursistens egenbetaling til Ungdomskortet. Dvs enhver transportudgift over disse beløb vil blive udbetalt som tilskud til dig. Du skal have Nem-ID og tilmelde dig ordningen på hvor du naturligvis også kan læse mere om ordningen. 3 BOGUDLÅN Du låner alt undervisningsmaterialet af VUC, men du er selv ansvarlig for at anskaffe fx. ringbind og skrivepapir. Hvis du går på hf, skal du dog også selv anskaffe ordbøger og lommeregner. Udlånet registreres elektronisk og bøgerne udleveres af læreren på holdet. Du bekræfter på en kvittering at du har lånt bøgerne. Du skal aflevere bøgerne igen efter afsluttet eksamen, og hvis du holder op i løbet af året, skal du straks aflevere bøgerne på lokalkontoret i Køge og Greve eller i bogkælderen i Roskilde. Hvis du undlader at aflevere bøgerne, skal de erstattes. 4 DELTAGERBETALING VUC Roskilde udbyder mange forskellige uddannelser, hvoraf nogle er gratis og nogle er pålagt et tilmeldingsgebyr. Det er gratis at tilmelde sig Ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og det 2-årige hf. Fag på almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen som enkeltfag (hf-enkeltfag) er alle pålagt et tilmeldingsgebyr. Side 5 af 35 rev:

6 Det er muligt at betale med Dankort i studievejledningen, men kontanter modtages desværre ikke. Hvis du ikke betaler ved indskrivningen, vil du få et giroindbetalingskort, men bemærk at tilmeldingen til diverse hold først er registreret og gyldig efter VUC har modtaget betalingen. Man kan ikke deltage i undervisningen før man har betalt. 4.1 Avu-priser De fleste avu-fag koster 120 kr., men enkelte fag som fx psykologi, grundlæggende it og billedkunst koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.2 Hf-enkeltfag-priser De fleste hf-fag koster 450 kr. hold, men enkelte fag som fx spansk, filosofi og de kreative fag koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e-learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på 4.3 Tilmeldingsgebyr for særlige grupper Det er politisk besluttet at to udvalgte grupper skal betale et forhøjet tilmeldingsgebyr: Folkepensionister og efterlønsmodtagere skal alle betale fagets ordinære pris kr. Desuden skal borgere med en videregående uddannelse, fra kort videregåendetil lang videregående uddannelse, alle betale den fulde driftomkostning for faget, hvilket svarer til det statslige taksametertilskud til VUC. Prisen er afhængig af fagets timetal og niveau og den går fra ca kr. for dette mindste avu-fag til ca kr. for det største hf-fag. Se den komplette prisliste på Side 6 af 35 rev:

7 4.4 Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr på hf-enkeltfag Det er muligt at søge om at få tilbagebetalt det samlede tilmeldingsgebyr i to tilfælde: Hvis du afslutter en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist, kan du få det fulde beløb tilbagebetalt efter den sidste eksamen. Den samlede hf-eksamen skal være bestået. Hvis du afslutter en hf-fagpakke (fx pædagog-pakken ), kan du også få refunderet tilmeldingsgebyret, men bemærk at hvert enkelt fag skal være bestået med minimum karakteren 02. Efter afsluttet eksamen afleverer du et udfyldt ansøgningsskema, som du får på afdelingens lokalkontor. Du skal vedlægge kvittering eller bankudskrift. 5 DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE PRØVER AVU og HF Du kan søge om dispensation fra de almindelige eksamensregler både på avu og hf. Hvis du ved den mundtlige eller skriftlige prøve er ringere stillet end andre kursister på grund af handicap, ordblindhed eller lignende, har du mulighed for at søge forlænget forberedelsestid til eksamen, få ekstra hjælpemidler eller en bisidder ved eksamen. En to-sproget baggrund er ikke i sig selv tilstrækkelig baggrund for at få godkendt en dispensationsansøgning. Hvis du ønsker at søge dispensation til eksamen, skal du udfylde og aflevere et ansøgningsskema, som kan fås på kontoret, hentes på Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Bemærk at ansøgningen skal vedlægges dokumentation for ordblindhed, handicap o.lign. Dispensationsansøgning og dokumentation afleveres på afdelingens kontor eller sendes i scannet kopi til mailadressen: 5.1 Ansøgningsfrist Side 7 af 35 rev:

8 Ansøgningsfrist ved vintereksamen: Onsdag d. 6. november Ansøgningsfrist ved sommereksamen: Onsdag d. 23. april Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. 6 EKSAMENSDATOER 6.1 HF vintereksamen Skriftlig vintereksamen (alle afholdes på Roskildeafdelingen) Mandag d. 2. december Tirsdag d. 3. december Fredag d. 6. december Dansk A Engelsk B Matematik A, B, C Mundtlig vintereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden onsdag den 11.- fredag den 20. december. De præcise datoer offentliggøres senest mandag den 18. november. 6.2 HF sommereksamen 2014 Fredag d. 24. fredag d. 31. januar Hf Større Skriftlig Opgave-uge (Opgaveugen strækker sig fra kl. 14 til kl. 14 d januar) Torsdag den 1. onsdag den 7. maj Hf Eksamensprojekt-uge Skriftlig sommereksamen Torsdag d. 22. maj Torsdag d. 22. maj Fredag d. 23. maj Matematik A Musik A Engelsk A Side 8 af 35 rev:

9 Mandag d. 26. maj Tirsdag den 27. maj Onsdag den 28. maj Mandag den 2. juni Samfundsfag A Dansk A Engelsk B Matematik C og B Mundtlig sommereksamen De mundtlige eksamener finder sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. De præcise datoer offentliggøres senest i slutningen af april. 6.3 AVU vintereksamen 2013 Mandag d. 9. december Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 10. december Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 11. december Engelsk skr. prøve i læseforståelse, Side 9 af 35 rev:

10 niveau G kl Engelsk, niveau D kl Torsdag d. 12. december Matematik, niveau D kl AVU sommereksamen 2014 Mandag d. 19. maj Dansk sproglig prøve, niveau G kl Dansk sproglig prøve, niveau D kl Udlevering af hæfter dansk, niveau G+D kl Dansk som andetsprog sproglig prøve, niveau G kl Udlevering af hæfte dansk som andetsprog, niveau D kl Tirsdag d. 20. maj Dansk skr., niveau G kl Dansk skr., niveau D kl Dansk som andetsprog skr., niveau G kl Dansk som andetsprog skr., niveau D kl Onsdag d. 21. maj Matematik skr., niveau D kl Torsdag d. 22. maj Engelsk skr. prøve i læseforståelse, niveau G kl Engelsk skr., niveau D kl Side 10 af 35 rev:

11 De mundtlige prøver vil finde sted i perioden mandag d. 19. maj - onsdag d. 25. juni. 7 EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) Hvis du er hf-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet hf-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. EP-Synopsisopgaven skal skrives som del af din sidste eksamenstermin. Side 11 af 35 rev:

12 Bemærk dog at hvis du som enkeltfagskursist tidligere har aflagt prøve i den Naturvidenskabelig faggruppe, NF, (biologi C, geografi C, kemi C) eller den Kulturog Samfundsvidenskabelig faggruppe, KS, (historie B, samfundsfag C, religion C), skal du ikke skrive Eksamensprojekt. NF s og KS s tværfaglige eksamen, som findes på det 2-årige hf, træder i stedet for Eksamensprojektet. EP-Synopsisopgaven kan udarbejdes individuelt eller i gruppe, men eksamen er individuel. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. 7.1 Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt er tirsdag den 11. februar Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Det er dit eget ansvar at blive tilmeldt i tide. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Der afholdes informationsmøder om eksamensprojektet på alle tre afdelinger. Tid og sted annonceres i Fronter. 7.2 Opgaveuge Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage i den første uge af maj, hvor der ikke er anden undervisning. EP-synopsisugen er fra d. 1. til d. 7. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Eksamensprojekt ved vintereksamen 2013 Nogle ganske få hf-kursister afslutter deres samlede hf-forløb ved vintereksamen 2013 og for disse kursister gælder følgende særlige forhold. Side 12 af 35 rev:

13 7.4 Tilmeldingsfrist ved vintereksamen Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved vintereksamen er mandag d. 23. september Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter du har fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Vejledning og procedure for tilmelding kan du se i Fronter, se Info til kursister/eksamen/. Denne tilmeldingsfrist er forbeholdt kursister som afslutter en fuld hf i eksamensterminen december Opgaveuge Der er ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for disse kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres senest fredag d. 6. december kl. 14. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem mandag d. 16. og fredag d. 20. december. 7.5 Det 2-årige hf og KS-synopsisopgave Hvis du er tilmeldt det 2-årige hf, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 30. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 1. til d. 7. maj 2014, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres onsdag d. 7. maj Side 13 af 35 rev:

14 8 FERIE- OG ÅRSPLAN 2013/2014 Ferie- og årsplan 2013/2014 sætter rammerne for skoleåret på VUC Roskilde: Skoleårets start og afslutning, ferier og eksamensperioder. 8.1 Efterår 2013 (alle dage inkl.) Mandag d. 12. august Torsdag d. 15. august Første undervisningsdag OBU Første undervisningsdag avu og hf Mandag d. 14. fredag d. 18. oktober Efterårsferie (uge 42) Tirsdag d. 22. oktober Fredag d. 6. december Tirsdag d. 10. december Fredag d. 20. december Pædagogisk dag for personalet - skolen lukket Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Onsdag d. 11. fredag d. 20. december Vintereksamen avu og hf Mandag d. 23. december - onsdag d. 1. januar Juleferie 8.2 Forår 2014 (alle dage inkl.) Torsdag d. 2. januar Mandag d. 6. januar Fredag d. 24. fredag den 31. januar Første undervisningsdag hf Første undervisningsdag avu og OBU HF Større Skriftlig Opgave-uge Mandag d. 17. fredag d. 21. februar Vinterferie (uge 8) Mandag d. 17. onsdag d. 19. marts Mandag d onsdag d. 16. april Mandag d mandag d. 21. april Avu-terminsprøver Hf-terminsprøver Påskeferie (undervisningsfri, men hf- Side 14 af 35 rev:

15 terminsprøver) Torsdag d. 1. onsdag d. 7. maj Onsdag d. 14. maj Tirsdag d. 20. maj Fredag d. 20. juni Onsdag d. 21. maj onsdag d. 25. juni Torsdag d. 26. juni Fredag d. 27. juni Hf Eksamensprojekt-uge Sidste undervisningsdag avu Sidste undervisningsdag hf Sidste undervisningsdag OBU Eksamensperiode avu og hf (Mundtlig eksamen på AVU & hf kan starte den 19. maj. Dette afgøres ved udgangen af marts 2014). Dimission og uddeling af eksamensbeviser Sommerferie begynder 9 GSK GSK står for gymnasiale suppleringskurser. Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse (stx, hf, htx eller hhx), men mangler fag eller niveauer, som du har brug for i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse på GSKordningen. De deciderede GSK-hold på VUC Roskilde er enten koncentrerede GSK-hold i sommerferien (typisk matematik B og kemi B eller A) eller koncentrerede hold i foråret (2 mdr.) i matematik B. Herudover er der mulighed for at tilmelde sig som GSK-kursist på ordinære hel- eller halvårlige hf-hold. GSK-ordningen på VUC Roskilde administreres af Københavns VUC (KVUC), som derfor skal modtage din ansøgning. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på eller Du er også velkommen til at kontakte vores studievejledning, på Side 15 af 35 rev:

16 10 HF-FAG, HF-EKSAMEN OG SYGEEKSAMEN Hf betyder Højere Forberedelseseksamen. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan læse hf som enkeltfag, som 1-årige fagpakker eller som et 2-årigt hf-forløb. Du kan vælge at afslutte enkelte hf-fag eller en fuld, samlet hf-eksamen. Al hf-undervisning afsluttes med en prøve. Du er automatisk tilmeldt prøven, så hvis du ikke ønsker at gå til prøve, skal du melde fra ca. en måned før skriftlig eksamen begynder. Dette gælder både for vinter- og sommereksamen. Se opslag på afdelingen. Kursister på SU skal være opmærksomme på at eksamen er del af den pligtige studieaktivitet. VUC framelder dig SU, hvis du framelder dig eksamen, medmindre du stadig har 23 timer om ugen eller din lærer vurderer, at du ikke vil kunne bestå. Henvend dig på kontoret, hvis du er SU-kursist og vil frameldes en eksamen En hel hf-eksamen som hf2-kursist Hvis du er blevet optaget på vores 2-årige hf-forløb, vil du gå i en fast hf-klasse på Roskildeafdelingen gennem hele forløbet. Vi har tre 1-årsklasser og tre 2-årsklasser. De hedder A-, B-, C-, D-, E- og F-klassen. Det er gratis at tilmelde sig og følge hf2. Hf2 er sammensat af en række obligatoriske fag, nogle valgfag og en stor skriftlig opgave på 2. år. Alle fag på nær idræt afsluttes med en mundtlig prøve. Dansk, engelsk og matematik har også en skriftlig prøve. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 16 af 35 rev:

17 Idræt C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C) Ét af følgende kreative fag: billedkunst C, musik C, mediefag C, dramatik C 2. Valgfag. Du skal have minimum 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau 1 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau 1 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansk-tysk B 1 valgfag på A-niveau og 1 C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A-niveauet er engelsk A og historie A. Spørg i studievejledningen). 3. Større skriftlig opgave Se kapitel En hel hf-eksamen som hf-enkeltfagskursist Du kan også afslutte en fuld hf-eksamen som enkeltfagskursist. Som enkeltfagskursist planlægger du sammen med studievejledningen dit uddannelsesforløb; både hvor lang tid du vil bruge på det og hvorledes dit skema skal sammensættes. VUC Roskilde har enkeltfags-hf på samtlige 3 afdelinger i hhv. Greve, Køge og Roskilde. En fuld enkeltfagseksamen er sammensat af 9 obligatoriske fag, minimum 2-3 valgfag, en større skriftlig opgave i slutningen af forløbet og et tværfagligt eksamensprojekt til allersidst. 1. Obligatoriske fag: Dansk A Engelsk B Matematik C Side 17 af 35 rev:

18 Biologi C Geografi C Kemi C Historie B Samfundsfag C Religion C Biologi, geografi og kemi kan i særlige tilfælde planlægges som en naturvidenskabelig faggruppe, NF, med én prøve. Historie, samfundsfag og religion kan ligeledes planlægges og erstattes af én prøve i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe, KS. VUC Roskilde udbyder normalt ikke disse fag som KS- eller NF-faggrupper. Hvis du har én af nævnte faggrupper KS eller NF fra fx en tidligere uddannelse, skal du ikke til prøve i eksamensprojekt. 2. Valgfag. Du skal minimum have 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau 2 valgfag på B-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansktysk B 1 valgfag på A-niveau og 2 på C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A- niveauet er enten engelsk A eller historie A. Spørg i studievejledningen) 3. Større skriftlig opgave Se kapitel Eksamensprojekt Ved sammensætningen af et samlet hf-eksamensbevis, skal du være opmærksom på at et fag altid kun kan optræde én gang på dit bevis og at det altid er det højeste niveau, der er medtællende. Hvis du derfor tager f.eks. matematik på B- niveau som valgfag, bortfalder dine karakterer på C-niveau og de vil ikke blive medtaget på dit bevis. De nævnte krav til antal valgfag og niveauer er minimumskrav. Der kan indgå op til 5 valgfag på et hf-eksamensbevis. Side 18 af 35 rev:

19 Se HF-fagene og meget mere på eller følg linket 11 KLAGER OVER EKSAMEN Du kan klage over forhold og afgørelser ved prøver både på avu og hf. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende regler og tidsfrister: Side 19 af 35 rev:

20 Klagen skal afleveres skriftligt til uddannelseslederen for hhv. avu, Vibeke Refskov Olesen (mail og hf, Lars Bretlau (mail: ) senest 14 dage efter eksamen ved skriftlig eksamen senest 14 dage efter offentliggørelsen af karakteren. Klagen skal udformes, så klagepunkterne er helt præcise. Uddannelseslederen afgør om klagen skal afvises som ubegrundet eller fremmes, dvs. behandles. Hvis uddannelseslederen beslutter at klagen skal fremmes, kan afgørelsen resultere i en ny bedømmelse (ved skriftlige eksaminer), tilbud om omprøve (reeksamination) eller afvisning af klagen. Uddannelseslederens afgørelse vedrørende ovennævnte forhold kan ikke ankes til Undervisningsministeriet. Kun afgørelser om klager over retlige spørgsmål, såsom adgang og tilmelding til prøve, udelukkelse og bortvisning fra prøve, kan efterfølgende ankes til ministeriet. Du kan læse mere om proceduren ved eksamensklager i Eksamensbekendtgørelsen kapitel 10, (Bekendtgørelse nr. 862 af 16. august 2012). Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. 12 KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN Hvis du i løbet af skoleåret oplever at der er forhold i undervisningen, du er utilfreds med, er det først og fremmest vigtigt at tage problemet op med den lærer eller det hold, som problemet drejer sig om. Det er vigtigt at jeres lærer bliver gjort opmærksom på at der evt. er forhold som du eller måske flere på holdet undrer jer over eller lige frem er utilfredse med. De allerfleste uoverensstemmelser af den karakter kan og skal klares ved en åben dialog på holdet. Men hvis det alligevel ikke lykkes at nå til enighed og forståelse på holdet og du ønsker at klage mere formelt over et forhold, skal du henvende dig til uddannelseslederen for din pågældende uddannelse. For avu, FVU og ordblindeundervisning er det Vibeke Refskov Olesen, mail: og på hf er det Lars Bretlau, mail: Side 20 af 35 rev:

21 13 KONTAKT: ADRESSER, POST OG MAIL VUC Roskilde Læderstræde Roskilde Mailadresse: Tlf Roskildeafdelingen Læderstræde Roskilde [ ] Lokal mailadresse: Tlf Køgeafdelingen Gymnasievej Køge [ ] Lokal mailadresse: Tlf Greveafdelingen Rådhusholmen 12A 2670 Greve [ ] Lokal mailadresse: Tlf KURSISTRÅDET Kursistrådet er kursisternes mulighed for at få indflydelse på VUCs hverdag og udvikling. Rådet varetager kursisternes interesser over for ledelse og lærere og har store muligheder for at påvirke det fælles, sociale liv på VUC. Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på VUC. Kursistrådet har plads i VUCs bestyrelse og inddrages også på andre niveauer af organisationen. Det er derfor vigtigt, at der er et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet. Der nedsættes et kursistråd på hver afdeling i begyndelsen af skoleåret. Side 21 af 35 rev:

22 15 MERIT PÅ HF Hvis du har aflagt prøve i fag ved en anden ungdomsuddannelse som f.eks. et gymnasium eller en erhvervsskole, er der mulighed for at overføre karakteren herfra til dit samlede hf-bevis. Du skal søge merit samtidig med din tilmelding på VUC Roskilde. Hvis du ønsker at søge om merit eller at få overført karakterer fra en anden tilsvarende ungdomsuddannelse, skal du ved tilmeldingen i studievejledningen aflevere en kopi af dit originale eksamensbevis fra den tidligere uddannelse, eller hvis du ikke har fået et eksamensbevis - en bekræftet udskrift af eksamensprotokollen fra din tidligere uddannelsesinstitution. Vil du være sikker på at kunne få udleveret et samlet hf- bevis ved translokationen, er du selv ansvarlig for at søge om merit. Vi får ikke automatisk eksamensresultater fra andre skoler. 16 ORDBLINDEUNDERVISNING VUC Roskilde tilbyder ordblindeundervisning for alle voksne over 18 år. Undervisningen er gratis. Alle voksne har mulighed for at få tilbudt ordblindeundervisning, men før du kan blive tilmeldt et ordblindehold, skal du gennemføre en ordblindetest og en screening, der viser hvilken form for undervisning du har brug for. Henvend dig i studievejledningen for at blive tilmeldt en ordblindetest. Alle kursister på VUC Roskilde har også mulighed for at blive ordblindetestet og for at få ordblindeundervisning sideløbende med deres øvrige avu- eller hfundervisning. Tal med din lærer eller henvend dig i studievejledningen. Ordblindeundervisning bliver gennemført på små hold med typisk 5-6 kursister og der er gode muligheder for at få suppleret hold-undervisningen med en såkaldt itrygsæk, der består af en bærbar pc med helt specielt software. Side 22 af 35 rev:

23 17 PARKERING Der er fri parkering på Greve- og Køgeafdelingernes P-pladser. Det handler kun om at nå frem til P-pladserne før de er optaget. På Roskildeafdelingen er der begrænsede muligheder for at parkere på skolens område og der er langtfra P-pladser til alle. Parkering i skolegården Roskilde forudsætter en særlig parkeringstilladelse, som du skal placere i forruden. For at få parkeringstilladelse på Roskildeafdelingen i tidsrummet skal man være fuldtidskursist (SU berettiget) og have folkeregister adresse uden for postnummer Roskilde I ganske særlige tilfælde kan der efter ansøgning ses bort fra kravet om folkeregister adresse. Alle kursister kan købe en parkeringstilladelse til parkering efter kl Parkeringstilladelsen koster 50 kr., og kan købes på lokalkontoret i Roskilde. Medbring optagelsesbevis med skema samt bilens registreringsnummer. Cykler bedes pladseret i cykelstativerne. 18 RYGNING Rygning på VUC Roskildes 3 afdelinger er meget begrænset og er fastlagt efter den gældende lovgivning på området. På Køge- og Greveafdelingerne er det forbudt at ryge på skolens grund. Det er lokalt fastlagt hvor det er tilladt at ryge lige uden for skolens område. Det totale forbud mod rygning skyldes at VÙC de to steder deler bygninger med to gymnasier for unge under 18 år. På Roskildeafdelingen er det kun tilladt at ryge på to afgrænsede steder i hhv. gården i Læderstræde og på terrassen på 1. sal i Algadelokalerne. Rygning er forbudt alle andre steder. Side 23 af 35 rev:

24 19 SELVSTUDERENDE PÅ HF Alle på hf-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag (følg linket og se priserne her). Som selvstuderende på hf har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag Eksamensgrundlag Din faglige vejleder vil tilbyde et eksamensgrundlag (tidligere kaldet pensum) for prøven, men du har som selvstuderende selv ret til at definere dit eget eksamensgrundlag. Hvis du vælger selv at formulere dit eksamensgrundlag, skal det forelægges og godkendes af vejlederen senest deadlinen for rettidig tilmelding. Efter tilmeldingsfristen skal du overtage vejlederens eksamensgrundlag. Du tilmelder dig som selvstuderende i studievejledningen, men bemærk at du først vil være tilmeldt fra det øjeblik skolen har registreret din betaling. Tidsfristerne skal stadig overholdes, så sørg for at få betalt tilmeldingsgebyret i tide Tilmeldingsfrist Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2013: Onsdag den 30. oktober Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2014: Onsdag d. 9. april Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne Laboratoriekurser Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København i foråret Se datoerne på Fronter/Info til kursister/eksamen/selvstuderende. Side 24 af 35 rev:

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

EUD forberedende forløb

EUD forberedende forløb EUD forberedende forløb 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Turbo forløb - hvis du er afklaret om din uddannelse og skal bruge G-niveauer i dansk og matematik Halvårlige forløb, for dig der er klædt på,

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf. hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere