Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011"

Transkript

1 Plejehjemmet Irlandsvej Projektansvarlig Susan Andreasen I samarbejde med ArjoHuntleigh Sundheds og Omsorgsafdelingen Forvaltningschef Kim A. Madsen Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv?.s. 3 Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej s. 4 Hvad er fokus for projektet?.....s. 6 Formål..s. 6 Mål s. 6 Målemetoder...s. 7 Mål opfyldelse af forventet resultatkrav..s. 7 Data og analyse.s. 8 Konklusion..s. 9 Perspektiv...s. 10 Referenceliste s. 11 Bilagsoversigt.s. 13 2

3 Indledning Organisationen Tårnby Kommune stiller krav til institutionsledere om, at indføre nye velfærdsteknologiske løsninger. De velfærdsteknologiske løsninger skal understøtte standardiseret arbejdsgange, der er tidsbesparende og i overensstemmelse med god klinisk praksis på området. Den demografiske udvikling viser at der indenfor de næste 5 10 år vil der være flere der har brug for serviceydelser, men færre til at udfører dem. Økonomisk vil rammen formentlig ikke blive større, men derimod stille krav til den enkelte leder om, at se mulighederne frem for begrænsningerne i den givne budgetramme. Flere opgaver, fordelt på færre hænder i samme eller mindre økonomiske ramme. Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Et gammelt ordsprog siger: Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Ældre bliver i dag og i fremtiden længere i eget hjem. Det skyldes blandt andet at den ældre får støtte til de praktiske fornødenheder og den personlig pleje borgere i Danmark modtager varig hjemmepleje svarende til i gennemsnit 3,7 timer om ugen til praktisk hjælp eller personlig pleje. Til at varetage disse opgaver, er der ansat i den kommunale ældreomsorg af dem er hjemmehjælpere. Den demografiske ændring der vil ske i de kommende årtier betyder, at langt flere vil have brug for offentlig forsørgelse og service samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder, til at finansiere velfærdssamfundet. Denne udvikling er for hele samfundet en økonomisk udfordring. Konsekvensen af dette vil for den enkelte kommune, være en økonomisk udfordring af de fremtidige budgetrammer. Vi har som det ser ud tre mulige veje at gå, for at imødekomme denne udfordring: Vi kan fortsætte som hidtil og forsøge at ansætte os ud af problemerne. Vi kan forringe service og det personlige plejeniveau i takt med det øgede antal ældre. Vi kan trinvis indrette ældreområdet, i takt med den nye teknologi vinder frem og ved hjælp af teknologien, gøre de ældre mere selvhjulpne. En strategi hvor udfordringen søges løst ved at ansætte flere medarbejdere, er næppe en farbar vej. 3

4 Der er udviklingspotentiale i velfærdsteknologien, men er de danske borgere parate? Tre ud af fire danskere mener, at den offentlige sektor skal udvikle og tilbyde flere teknologiske løsninger. Syv af ti danskere mener, at blandt andet videokommunikation skal tages i brug i den kommunale ældreomsorg i fremtiden. Seks ud af ti danskere mener, at ældre omsorgen med ny teknologi, kan forblive på samme serviceniveau eller bedre i fremtiden. Op imod 20 % af den samlede tid der bruges hos den ældre i hjemmeplejen vil kunne omlægges ved hjælp af nye teknologiske løsninger(ref. 2). Den kategori af velfærdsteknologiske løsninger, som kan anvendes i plejeboligerne har det til fælles, at de er baseret på robotteknologi. Det vil sige, at de skal kunne aflaste rutineprægede og muskelkrævende opgaver. En omsorgsmedarbejder har på en almindelig dagvagt så mange løft, at det svare til at hun samlede løfter 7500 kilo per vagt(berufsgenossensgeschaft). Det giver en forståelse af, hvorfor faget giver mange muskuloskeletale problemer og nedslidte medarbejdere, ansat indenfor ældreområdet. 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme og 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej. 4

5 En ergonomisk multifunktionel hygiejnestol Carendo-stolen blev udviklet som svar på den voksende tendens til at udføre brusebadning i langvarig pleje, da de metoder, der almindeligvis anvendes er ubekvemme for beboerne og belaster medarbejderen unødigt. Stolens innovative, ergonomiske konstruktion er særdeles alsidig og kan også hjælpe med at forbedre rutiner som f.eks. hårvask, pedicure, toiletbesøg, påklædning, afklædning samt skift af inkontinensindlæg. Hovedpunkter Omsorgsfunktionen er unik, idet den løfter beboerens underkrop, så medarbejderen har nem og diskret adgang til at udføre personlig hygiejne på beboeren. En håndkontrol giver medarbejderen fuld kontrol over alle batteridrevne funktioner som løft og sænkning, tilbagelæning og omsorg. Det høje ryglæn og de kraftige armlæn giver beboeren optimal støtte og sikkerhed. Den tilbagelænede stilling giver fuld adgang for medarbejderen til de fleste dele af kroppen og er meget bekvem for beboeren. Forbedrer livskvalitet Kan forbedre livskvaliteten ved at gøre assisteret brusebadning og andre hygiejnerutiner ikke blot mere sikre og mere bekvemme, men også en mere værdig oplevelse. Gør opgaverne nemmere og mere sikre Den ergonomiske konstruktion, den batteridrevne hjælp samt omsorgsfunktionen fjerner det besvær og den belastning, det er at udføre brusebadning og andre daglige hygiejnerutiner, således at plejeren kan arbejde på en sikker og ergonomisk acceptabel måde. Forbedrer pleje og effektivitet Carendo-hygiejne-stolen gør plejen mere effektiv, da den gør det muligt for en enkelt plejer at foretage hele brusebadningsprocessen så vel som mange andre af hverdagens hygiejnerutiner. Det høje støtteniveau, som Carendo-hygiejne-stolen yder, resulterer i strømlinede rutiner, der giver betydelige tidsbesparelser sammenlignet med traditionelle metoder(ref. 1). 5

6 Hvad er fokus for projektet? Arbejdsmiljøet Kvaliteten af pleje og omsorgen for beboeren Ressourceforbrug Tidsmåling Andre perspektiver for anvendelse af hæve og sænkestolen Sygefravær Formål Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for beboere ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for beboeren. Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for beboeren og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. Mål At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. 6

7 At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Målemetode Ved samtale med involveret medarbejdere(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved samtale med involveret beboer(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at kigge på sygefraværsstatistikken(bilag 4) Tale med beboeren(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Tale med øvrigt personale om stolen har andre perspektiver som anvendelse i forbindelse med sårbehandling og overveje tidsforbruget(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Til data og analyse af udbyttet af projektet anvendes en model fra Teknologisk Institut. Modellen har 8 områder, som der skal farvescores på i forhold til en velfærdsteknologivurdering kaldet VTV, som dækker de opstillede målområder i forhold til medarbejderne, borgeren og organisationen(bilag 5). I analysen indgå medarbejdernes svar på udsendte interview skemaer som anvendes til analyse af følgende områder(bilag 3): Medarbejderen - arbejdsmiljø Beboeren plejekvalitet Ressourcer Tidsforbrug Andre muligheder i hæve og sænkestolen Sygefraværsstatistik fra Tårnby Kommune(Bilag 4) Mål opfyldelse af forventet resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte beboer. At nedbringe sygefraværs % 7

8 At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for beboeren. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Data og analyse. Ifølge interview fra medarbejderne er kvaliteten i ydelsen markant bedre og stolen giver mulighed for, at borgere med funktionsniveau 3 og 4(Bilag 6) kan komme ud i bad uden først, at skulle have foretaget nedre toilette i sengen. Derfor ses en marginalt bedre ydeevne. Arbejdsprocessor og organisation kan stolen indpasses uden tilpasning, da boligerne er nyrenoveret og har god plads i baderummet. En barriere kan være hvis stolen er teknisk svær at betjene. Stolen kræver øvelse, men er ikke svær at betjene ifølge medarbejderne. For medarbejderne er dette et kompetenceudviklings område, da stolen stiller krav til medarbejderen om at vurdere borgerens funktionsniveau og siddestabilitet. Borgerne i projektet, har haft mulighed for på trods af funktionsniveau 4, at komme i bad. Stolen har i projektet været anvendt til sårbehandling. Medarbejderne har kunnet være aktive deltagere i undervisningen fordi de kunne se hvad der foregik samtidig med, at arbejdsstillingerne for det behandlende personale er væsentligt forbedret og siddecomforten for borgeren, er ligeledes væsentligt forbedret Borgere med funktionsniveau 3 og 4 liftes op i stolen og køres ud i bad, imod tidligere hvor borger først skulle vaskes forneden og derefter liftes op og ud i bad. Funktionsniveau 4 ville ikke have mulighed for at komme i bad, da den tidligere anvendte stol ikke kan indstilles til borgere uden sidde stabilitet. Stolen har været anvendt i sårplejen til borger som har været sengeliggende i et år og som ved anvendelse af stolen, kunne komme i bad for første gang, på trods af diverse kontrakturer af led og muskler. Arbejdsmiljø ses store arbejdsmiljømæssige gevinster, da personalet kan nedsætte antallet af belastende stillinger i forbindelse med badet af borgeren. Der vil både før, under og efter projektet være fokus på sygefraværet. Sygefraværet har i projektperioden været faldende og dette kan tilskrives færre belastende arbejdsstillinger og øvrige tiltag i institutionen med fokus på dette område. Omkostninger ved anlæg og drift begrænser ibrugtagningen, da prisen for en hygiejne hæve og sænkestol er kroner per stol hvilket betyder, at der vil være etableringsomkostninger på kroner for tre stole, en til hver plejeafdeling. Institutionen har ansøgt om puljemidler for kroner, hvilket vil betyde en etableringsudgift på kroner, indenfor egen budgetramme. 8

9 Arbejdskraftoptimering viser betydeligt potentiale for nogle borgere, hvor der er en tidsbesparende faktor på 10 minutter på trods af funktionsniveau 3 og 4. Størst er potentialet for borgere med funktionsniveau 3. Vi har ca % i funktionsniveau 4, hvilket svare til ca. 10 borgere, hvor vi engang ugentlig spare ti minutter, som kan anvendes til andre opgaver, hvilket er 6,67 time per måned af 160 kroner i timen, hvilket giver 1066,67 kroner eller en besparelse på 12,799 kroner per år. Det betyder at indenfor ca. 4 år, har stolen betalt sin egen pris. Livskvalitet var markant for borgere i funktionsniveau 4, som kunne få bad på trods af manglende siddestabilitet eller svære kontrakturer på muskler og led. For nogle borgere repræsenterede dette ikke en kvalitet. Kontakten med borgeren er nævnt af flere medarbejdere, da borgeren mødes med værdighed i øjenhøjde, da de fysiske rammer og stolens elektronik giver mulighed for direkte øjenkontakt. Samspil mellem brugeren viser, at den er relativ betjeningsvenlig, men teknikken skal lige afprøves og læres. Der har været undervisning af medarbejderne ved ergoterapeut før opstart, men betjeningen kræver øvelse og det er en tidsforlængende faktor i starten ifølge personalet. Borgerne her på plejehjemmet ville ikke kunne blive selvhjulpne, men borgere med funktionsniveau 4 og uden siddestabilitet, får mulighed for at komme i bad. Stabilitet og support har været velfungerende, da vi er indgået i et projekt med ergoterapeut fra firmaet ArjoHuntleigh. I etableringsomkostningerne er der ikke taget højde for prisen på eftersyn af stolen og det vides ikke hvor længe den kan holde. Medarbejderne er altid to til at lifte. Dette er de også i projektperioden, som giver øget tidsforbrug specielt hos funktionsniveau 4 borgere uden siddestabilitet, da stolen samtidig skal læres at betjene. Såfremt der var tale om de nye lifte, hvor det sikkerhedsmæssigt kan forsvares at være 1 person til at lifte ville her være en ressourcebesparelse. Tårnby Kommunes arbejdsmiljøudvalg har besluttet og vedtaget en instruks, som foreskriver at vi i Tårnby skal være to personer når der liftes. Et område hvor er potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. For funktionsniveau 4 borgere er det således, at de tidligere var to i hele hygiejne situationen. Dette er ikke nødvendigt når borger kan liftes op og bades, så kan medarbejderen selv klare hygiejneopgaverne og hjælpende kollega, kan anvendes til andre opgaver indtil der skal liftes tilbage i kørestolen. Ligeledes et potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. Konklusion Det er medarbejdernes oplevelse at der er en klar forbedring af deres arbejdsmiljø og af kvaliteten af pleje og omsorgen til borgerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er ikke alle borgere der oplever dette som en kvalitetsforbedring, men dette kan tilskrives borgere med funktionsniveau 3, som stadig har siddestabilitet hvor stolen virke overvældende og unødvendig i forhold til tidligere anvendt hygiejne stol. Der er potentiale for en arbejdskraftoptimering, som kan betyde frigivelse af ressourcer til øvrige opgaver. Fremtiden betyder færre hænder, flere opgaver med samme ressource tildeling og derfor er dette et af de velfærdsteknologiske tiltag, jeg mener der bør investeres i. 9

10 Sygefraværsprocenten er faldet i projektperioden og det kan blandt andet være på grund af færre belastende arbejdsstillinger og større tilfredshed i arbejdet. Som kompetenceudvikling har stolen flere perspektiver. Vi har haft fokus på sårbehandling, behandlers arbejdsstilling og borgers siddecomfort under sårbehandlingen. Stolen har givet større fokus på beboernes funktionsniveauer. Perspektiv Med flere som har brug for omsorg og færre til at yde den, skal vi have fokus på velfærdsteknologien i de kommende år, for at ruste institutionerne til de mange flere opgaver på færre hænder og uden øget budgetrammer. Derfor skal teknologien ses som, organisationens mulighed for med færre ressourcer, at tilbyde samme kvalitet i pleje og omsorgen fuldstændig, som det kræves af borgere der skal kunne forblive, længst mulig i eget hjem og længst mulig i eget liv. Vi er som mennesker, mest tilfredse når vi kan klare os selv og selv bestemme over det daglige liv. Teknologien skal være det som funktionerne hos borgeren ikke er, men borgeren skal være aktivet, selv leve og bestemme i eget liv. 10

11 Referencer Reference 1. ArjoHuntleigh CARENDO Hygiejnestol med unik omsorgsfunktion Produktbeskrivelse s. 1-7 S.8 bagsiden Produktspecifikation bagsiden med mobilitetsgalleri C: Carl der sidder i en kørestol og til dels har evnen til at holde sig selv oppe. D: Doris som ikke er i stand til at holde sig selv oppe. Reference 2 Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse S Reference 3 Velfærdsteknologi Nye hjælpemidler i ældreplejen Ældre Forum Eksempler på velfærdsteknologi S Reference 4 Karen Nielsen Direktør IT virksomheden KMD Berlingske Tidende Kronikken Vores velfærd skal digitaliseres Januar

12 Reference 5 Teknologisk Institut Projekt og netværksleder Jørgen Løkkegaard Velfærdsteknologi muligheder, projekter og nye teknologier udleverede noter Maj Nyhedsbrev om velfærdsteknologi, robotter og kurser Reference 6 Tårnby Kommune Fælles sprog II Udarbejdet i samarbejde med Visitationen og eksterne institutioner

13 Bilagsoversigt Bilag 1 s. 14 Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 2 s. 18 Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C s. 19 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Bilag 4 s. 27 Tårnby Kommunes kvartalsopgørelse over sygefravær i Sundheds og Omsorgsforvaltningen Bilag 5 s.29 VTV VelfærdsTeknologiVurdering Bilag 6 s. 31 FÆLLES SPROG II s FUNKTIONSNIVEAUER / FAGLIGE VURDERING 13

14 Bilag 1 Sendes til Sundhedssekretariatet ved Anne Damm Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Projektets navn Carendos hæve og sænkbar hygiejnestol et velfærdsteknologisk tiltag med mange perspektiver. Projektets varighed Fra den 1. juni til den 1. september 2011 Projektansvarlig Afdelingsleder Ilse Petersen afd. S navn, adresse, telefonnr. Tlf: Afdelingsleder Lone Zimling afd. B & T Tlf: Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Reference til navn, adresse, telefonnr. Projektdeltagere Beløbsramme Budget ( hvad skal det ansøgte beløb anvendes til) Plejehjemsleder Susan Andreasen Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Primære og sekundære kontaktpersoner på tre udvalgte beboere i dagvagten Aften og nattevagter. Hver stol koster kr. der ansøges til en start om to Carendo stole Beløbet skal bruges til at indkøbe to Carendo stole, som skal indgå i dette velfærds teknologiske projekt: Fokus for projektet er: Forbedring af arbejdsmiljøet. Reducering af ressourceforbruget til den enkelte bb således at dele af processen kan være arbejdskraft besparende. Reduceret tid i vaske og hygiejneprocesserne hos bb. Forbedret kvalitet af pleje og hygiejnen hos bb Forbedret livskvalitet i bade og omsorgssituationen. Større værdighed i badesituationen. Teknologi forbedre personalets arbejdsstillinger. teknologien skåner personalets muskulo-skeletale dele og nedbringer størrelsen af daglige belastninger. Dette kan have en positiv 14

15 Medfinansiering Navn på puljer / fonde, andre bidragsydere samt beløb effekt på sygefraværet. Carendo stolen kan samtidig anvendes til forbindingsskift af diverse sår. Dermed forbedres stilling bb. sidder i ved sårpleje og vask, samt efterfølgende sårbehandling. Samtidig med at den kan forbedre arbejdsmiljøet for sårressource personen, således at de mange belastende stillinger forebygges i forbindelse med sårbehandlingen. Dermed kan sårbehandlingstiden af bb nedbringes således at der frigøres ressourcer til andre funktioner. For bb. betyder det forbedret kvalitet, når den af og til smertefulde sårbehandlingen kan reduceres i tidsforbrug. ARJOHUNTLEIGH låner os en Carendo stol således at vi kan deltage i projektet. Projektbeskrivelse Beskrivelse pkt Baggrund og formål Baggrund; 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme. 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Gennemsnitlig vægtoverførsel i løbet af en dagvagt er kg.(berufsgenossensgeschaft) Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Formål; Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for bb ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for bb. 15

16 Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for bb og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. 2. Mål til opnåelse /resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen 3. Målmetode, hvordan kan resultaterne måles Ved samtale med involveret medarbejdere Ved samtale med involveret bb. Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure Ved at kigge på sygefraværsstatistikken Tale med sårressourceperson og måle tidsforbrug Tale med bb. 16

17 4. Forudsætninger Økonomisk bevilling på kr. Undervisning af personale og bb afholdes af plejehjemmet Personaleressourcer afholdes af plejehjemmet Interview med personale og bb foretages af afdelingslederne. 5. Tidsplan, tidsforbrug og handleplan for projektets udførelse Afprøvningsperioden er tre måneder. Indenfor den periode, skal der foretages interview med bb og medarbejdere. Fraværsstatistikken følges løbende Dato Underskrift Susan Andreasen/ 17

18 Bilag 2. Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2011 en pulje på kr. hvoraf der kan søges om midler til udviklings- og forsøgsprojekter. Der er ikke fastlagt kriterier for hvilke projekter der kan søges til, dog vil projekter vedrørende forbedringer af arbejdsmetode, udvikling af institutionen, tværfagligt samarbejde m.v. blive prioriteret højt. Der kan søges midler til konkrete tidsbegrænsede projekter. Modtagere af midler forpligter sig til at evaluere projektet, og skal fremlægge regnskab for beløbet efter endt projektforløb. Ansøgningsskema vedlagt. Ansøgning om midler indsendes til Tårnby Kommune, Sundhedssekretariatet, att: Anne Damm senest den 11. april Ansøgningen vil blive behandlet på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan Anne Damm kontaktes på telefon

19 Bilag 3 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og 19

20 hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: 20

21 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling B & T Bilag 3 A Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre 21

22 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? 30 min. Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: 20 min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: God til rigtige arbejdsstillinger for den person som foretager sårbehandling Bedre komfort for beboeren som får udført sårbehandling. Giver beboeren mulighed for selv at udføre eller hjælpe i hygiejne situationen. 22

23 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling S Bilag 3 B Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og X nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? X Føler du, at du bevare din værdighed når dette X hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre X 23

24 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de nuværende hjælpemidler? Tid: Tid: min. Tid: Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: Den er god til personale der foretager sårbehandling på benene. Tid: Tid: 24

25 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling C Bilag 3 C Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? X Når den er brugt nogle gange. Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne X i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? X Bedre øjenkontakt med 25

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere