Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011"

Transkript

1 Plejehjemmet Irlandsvej Projektansvarlig Susan Andreasen I samarbejde med ArjoHuntleigh Sundheds og Omsorgsafdelingen Forvaltningschef Kim A. Madsen Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv?.s. 3 Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej s. 4 Hvad er fokus for projektet?.....s. 6 Formål..s. 6 Mål s. 6 Målemetoder...s. 7 Mål opfyldelse af forventet resultatkrav..s. 7 Data og analyse.s. 8 Konklusion..s. 9 Perspektiv...s. 10 Referenceliste s. 11 Bilagsoversigt.s. 13 2

3 Indledning Organisationen Tårnby Kommune stiller krav til institutionsledere om, at indføre nye velfærdsteknologiske løsninger. De velfærdsteknologiske løsninger skal understøtte standardiseret arbejdsgange, der er tidsbesparende og i overensstemmelse med god klinisk praksis på området. Den demografiske udvikling viser at der indenfor de næste 5 10 år vil der være flere der har brug for serviceydelser, men færre til at udfører dem. Økonomisk vil rammen formentlig ikke blive større, men derimod stille krav til den enkelte leder om, at se mulighederne frem for begrænsningerne i den givne budgetramme. Flere opgaver, fordelt på færre hænder i samme eller mindre økonomiske ramme. Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Et gammelt ordsprog siger: Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Ældre bliver i dag og i fremtiden længere i eget hjem. Det skyldes blandt andet at den ældre får støtte til de praktiske fornødenheder og den personlig pleje borgere i Danmark modtager varig hjemmepleje svarende til i gennemsnit 3,7 timer om ugen til praktisk hjælp eller personlig pleje. Til at varetage disse opgaver, er der ansat i den kommunale ældreomsorg af dem er hjemmehjælpere. Den demografiske ændring der vil ske i de kommende årtier betyder, at langt flere vil have brug for offentlig forsørgelse og service samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder, til at finansiere velfærdssamfundet. Denne udvikling er for hele samfundet en økonomisk udfordring. Konsekvensen af dette vil for den enkelte kommune, være en økonomisk udfordring af de fremtidige budgetrammer. Vi har som det ser ud tre mulige veje at gå, for at imødekomme denne udfordring: Vi kan fortsætte som hidtil og forsøge at ansætte os ud af problemerne. Vi kan forringe service og det personlige plejeniveau i takt med det øgede antal ældre. Vi kan trinvis indrette ældreområdet, i takt med den nye teknologi vinder frem og ved hjælp af teknologien, gøre de ældre mere selvhjulpne. En strategi hvor udfordringen søges løst ved at ansætte flere medarbejdere, er næppe en farbar vej. 3

4 Der er udviklingspotentiale i velfærdsteknologien, men er de danske borgere parate? Tre ud af fire danskere mener, at den offentlige sektor skal udvikle og tilbyde flere teknologiske løsninger. Syv af ti danskere mener, at blandt andet videokommunikation skal tages i brug i den kommunale ældreomsorg i fremtiden. Seks ud af ti danskere mener, at ældre omsorgen med ny teknologi, kan forblive på samme serviceniveau eller bedre i fremtiden. Op imod 20 % af den samlede tid der bruges hos den ældre i hjemmeplejen vil kunne omlægges ved hjælp af nye teknologiske løsninger(ref. 2). Den kategori af velfærdsteknologiske løsninger, som kan anvendes i plejeboligerne har det til fælles, at de er baseret på robotteknologi. Det vil sige, at de skal kunne aflaste rutineprægede og muskelkrævende opgaver. En omsorgsmedarbejder har på en almindelig dagvagt så mange løft, at det svare til at hun samlede løfter 7500 kilo per vagt(berufsgenossensgeschaft). Det giver en forståelse af, hvorfor faget giver mange muskuloskeletale problemer og nedslidte medarbejdere, ansat indenfor ældreområdet. 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme og 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej. 4

5 En ergonomisk multifunktionel hygiejnestol Carendo-stolen blev udviklet som svar på den voksende tendens til at udføre brusebadning i langvarig pleje, da de metoder, der almindeligvis anvendes er ubekvemme for beboerne og belaster medarbejderen unødigt. Stolens innovative, ergonomiske konstruktion er særdeles alsidig og kan også hjælpe med at forbedre rutiner som f.eks. hårvask, pedicure, toiletbesøg, påklædning, afklædning samt skift af inkontinensindlæg. Hovedpunkter Omsorgsfunktionen er unik, idet den løfter beboerens underkrop, så medarbejderen har nem og diskret adgang til at udføre personlig hygiejne på beboeren. En håndkontrol giver medarbejderen fuld kontrol over alle batteridrevne funktioner som løft og sænkning, tilbagelæning og omsorg. Det høje ryglæn og de kraftige armlæn giver beboeren optimal støtte og sikkerhed. Den tilbagelænede stilling giver fuld adgang for medarbejderen til de fleste dele af kroppen og er meget bekvem for beboeren. Forbedrer livskvalitet Kan forbedre livskvaliteten ved at gøre assisteret brusebadning og andre hygiejnerutiner ikke blot mere sikre og mere bekvemme, men også en mere værdig oplevelse. Gør opgaverne nemmere og mere sikre Den ergonomiske konstruktion, den batteridrevne hjælp samt omsorgsfunktionen fjerner det besvær og den belastning, det er at udføre brusebadning og andre daglige hygiejnerutiner, således at plejeren kan arbejde på en sikker og ergonomisk acceptabel måde. Forbedrer pleje og effektivitet Carendo-hygiejne-stolen gør plejen mere effektiv, da den gør det muligt for en enkelt plejer at foretage hele brusebadningsprocessen så vel som mange andre af hverdagens hygiejnerutiner. Det høje støtteniveau, som Carendo-hygiejne-stolen yder, resulterer i strømlinede rutiner, der giver betydelige tidsbesparelser sammenlignet med traditionelle metoder(ref. 1). 5

6 Hvad er fokus for projektet? Arbejdsmiljøet Kvaliteten af pleje og omsorgen for beboeren Ressourceforbrug Tidsmåling Andre perspektiver for anvendelse af hæve og sænkestolen Sygefravær Formål Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for beboere ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for beboeren. Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for beboeren og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. Mål At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. 6

7 At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Målemetode Ved samtale med involveret medarbejdere(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved samtale med involveret beboer(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at kigge på sygefraværsstatistikken(bilag 4) Tale med beboeren(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Tale med øvrigt personale om stolen har andre perspektiver som anvendelse i forbindelse med sårbehandling og overveje tidsforbruget(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Til data og analyse af udbyttet af projektet anvendes en model fra Teknologisk Institut. Modellen har 8 områder, som der skal farvescores på i forhold til en velfærdsteknologivurdering kaldet VTV, som dækker de opstillede målområder i forhold til medarbejderne, borgeren og organisationen(bilag 5). I analysen indgå medarbejdernes svar på udsendte interview skemaer som anvendes til analyse af følgende områder(bilag 3): Medarbejderen - arbejdsmiljø Beboeren plejekvalitet Ressourcer Tidsforbrug Andre muligheder i hæve og sænkestolen Sygefraværsstatistik fra Tårnby Kommune(Bilag 4) Mål opfyldelse af forventet resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte beboer. At nedbringe sygefraværs % 7

8 At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for beboeren. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Data og analyse. Ifølge interview fra medarbejderne er kvaliteten i ydelsen markant bedre og stolen giver mulighed for, at borgere med funktionsniveau 3 og 4(Bilag 6) kan komme ud i bad uden først, at skulle have foretaget nedre toilette i sengen. Derfor ses en marginalt bedre ydeevne. Arbejdsprocessor og organisation kan stolen indpasses uden tilpasning, da boligerne er nyrenoveret og har god plads i baderummet. En barriere kan være hvis stolen er teknisk svær at betjene. Stolen kræver øvelse, men er ikke svær at betjene ifølge medarbejderne. For medarbejderne er dette et kompetenceudviklings område, da stolen stiller krav til medarbejderen om at vurdere borgerens funktionsniveau og siddestabilitet. Borgerne i projektet, har haft mulighed for på trods af funktionsniveau 4, at komme i bad. Stolen har i projektet været anvendt til sårbehandling. Medarbejderne har kunnet være aktive deltagere i undervisningen fordi de kunne se hvad der foregik samtidig med, at arbejdsstillingerne for det behandlende personale er væsentligt forbedret og siddecomforten for borgeren, er ligeledes væsentligt forbedret Borgere med funktionsniveau 3 og 4 liftes op i stolen og køres ud i bad, imod tidligere hvor borger først skulle vaskes forneden og derefter liftes op og ud i bad. Funktionsniveau 4 ville ikke have mulighed for at komme i bad, da den tidligere anvendte stol ikke kan indstilles til borgere uden sidde stabilitet. Stolen har været anvendt i sårplejen til borger som har været sengeliggende i et år og som ved anvendelse af stolen, kunne komme i bad for første gang, på trods af diverse kontrakturer af led og muskler. Arbejdsmiljø ses store arbejdsmiljømæssige gevinster, da personalet kan nedsætte antallet af belastende stillinger i forbindelse med badet af borgeren. Der vil både før, under og efter projektet være fokus på sygefraværet. Sygefraværet har i projektperioden været faldende og dette kan tilskrives færre belastende arbejdsstillinger og øvrige tiltag i institutionen med fokus på dette område. Omkostninger ved anlæg og drift begrænser ibrugtagningen, da prisen for en hygiejne hæve og sænkestol er kroner per stol hvilket betyder, at der vil være etableringsomkostninger på kroner for tre stole, en til hver plejeafdeling. Institutionen har ansøgt om puljemidler for kroner, hvilket vil betyde en etableringsudgift på kroner, indenfor egen budgetramme. 8

9 Arbejdskraftoptimering viser betydeligt potentiale for nogle borgere, hvor der er en tidsbesparende faktor på 10 minutter på trods af funktionsniveau 3 og 4. Størst er potentialet for borgere med funktionsniveau 3. Vi har ca % i funktionsniveau 4, hvilket svare til ca. 10 borgere, hvor vi engang ugentlig spare ti minutter, som kan anvendes til andre opgaver, hvilket er 6,67 time per måned af 160 kroner i timen, hvilket giver 1066,67 kroner eller en besparelse på 12,799 kroner per år. Det betyder at indenfor ca. 4 år, har stolen betalt sin egen pris. Livskvalitet var markant for borgere i funktionsniveau 4, som kunne få bad på trods af manglende siddestabilitet eller svære kontrakturer på muskler og led. For nogle borgere repræsenterede dette ikke en kvalitet. Kontakten med borgeren er nævnt af flere medarbejdere, da borgeren mødes med værdighed i øjenhøjde, da de fysiske rammer og stolens elektronik giver mulighed for direkte øjenkontakt. Samspil mellem brugeren viser, at den er relativ betjeningsvenlig, men teknikken skal lige afprøves og læres. Der har været undervisning af medarbejderne ved ergoterapeut før opstart, men betjeningen kræver øvelse og det er en tidsforlængende faktor i starten ifølge personalet. Borgerne her på plejehjemmet ville ikke kunne blive selvhjulpne, men borgere med funktionsniveau 4 og uden siddestabilitet, får mulighed for at komme i bad. Stabilitet og support har været velfungerende, da vi er indgået i et projekt med ergoterapeut fra firmaet ArjoHuntleigh. I etableringsomkostningerne er der ikke taget højde for prisen på eftersyn af stolen og det vides ikke hvor længe den kan holde. Medarbejderne er altid to til at lifte. Dette er de også i projektperioden, som giver øget tidsforbrug specielt hos funktionsniveau 4 borgere uden siddestabilitet, da stolen samtidig skal læres at betjene. Såfremt der var tale om de nye lifte, hvor det sikkerhedsmæssigt kan forsvares at være 1 person til at lifte ville her være en ressourcebesparelse. Tårnby Kommunes arbejdsmiljøudvalg har besluttet og vedtaget en instruks, som foreskriver at vi i Tårnby skal være to personer når der liftes. Et område hvor er potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. For funktionsniveau 4 borgere er det således, at de tidligere var to i hele hygiejne situationen. Dette er ikke nødvendigt når borger kan liftes op og bades, så kan medarbejderen selv klare hygiejneopgaverne og hjælpende kollega, kan anvendes til andre opgaver indtil der skal liftes tilbage i kørestolen. Ligeledes et potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. Konklusion Det er medarbejdernes oplevelse at der er en klar forbedring af deres arbejdsmiljø og af kvaliteten af pleje og omsorgen til borgerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er ikke alle borgere der oplever dette som en kvalitetsforbedring, men dette kan tilskrives borgere med funktionsniveau 3, som stadig har siddestabilitet hvor stolen virke overvældende og unødvendig i forhold til tidligere anvendt hygiejne stol. Der er potentiale for en arbejdskraftoptimering, som kan betyde frigivelse af ressourcer til øvrige opgaver. Fremtiden betyder færre hænder, flere opgaver med samme ressource tildeling og derfor er dette et af de velfærdsteknologiske tiltag, jeg mener der bør investeres i. 9

10 Sygefraværsprocenten er faldet i projektperioden og det kan blandt andet være på grund af færre belastende arbejdsstillinger og større tilfredshed i arbejdet. Som kompetenceudvikling har stolen flere perspektiver. Vi har haft fokus på sårbehandling, behandlers arbejdsstilling og borgers siddecomfort under sårbehandlingen. Stolen har givet større fokus på beboernes funktionsniveauer. Perspektiv Med flere som har brug for omsorg og færre til at yde den, skal vi have fokus på velfærdsteknologien i de kommende år, for at ruste institutionerne til de mange flere opgaver på færre hænder og uden øget budgetrammer. Derfor skal teknologien ses som, organisationens mulighed for med færre ressourcer, at tilbyde samme kvalitet i pleje og omsorgen fuldstændig, som det kræves af borgere der skal kunne forblive, længst mulig i eget hjem og længst mulig i eget liv. Vi er som mennesker, mest tilfredse når vi kan klare os selv og selv bestemme over det daglige liv. Teknologien skal være det som funktionerne hos borgeren ikke er, men borgeren skal være aktivet, selv leve og bestemme i eget liv. 10

11 Referencer Reference 1. ArjoHuntleigh CARENDO Hygiejnestol med unik omsorgsfunktion Produktbeskrivelse s. 1-7 S.8 bagsiden Produktspecifikation bagsiden med mobilitetsgalleri C: Carl der sidder i en kørestol og til dels har evnen til at holde sig selv oppe. D: Doris som ikke er i stand til at holde sig selv oppe. Reference 2 Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse S Reference 3 Velfærdsteknologi Nye hjælpemidler i ældreplejen Ældre Forum Eksempler på velfærdsteknologi S Reference 4 Karen Nielsen Direktør IT virksomheden KMD Berlingske Tidende Kronikken Vores velfærd skal digitaliseres Januar

12 Reference 5 Teknologisk Institut Projekt og netværksleder Jørgen Løkkegaard Velfærdsteknologi muligheder, projekter og nye teknologier udleverede noter Maj Nyhedsbrev om velfærdsteknologi, robotter og kurser Reference 6 Tårnby Kommune Fælles sprog II Udarbejdet i samarbejde med Visitationen og eksterne institutioner

13 Bilagsoversigt Bilag 1 s. 14 Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 2 s. 18 Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C s. 19 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Bilag 4 s. 27 Tårnby Kommunes kvartalsopgørelse over sygefravær i Sundheds og Omsorgsforvaltningen Bilag 5 s.29 VTV VelfærdsTeknologiVurdering Bilag 6 s. 31 FÆLLES SPROG II s FUNKTIONSNIVEAUER / FAGLIGE VURDERING 13

14 Bilag 1 Sendes til Sundhedssekretariatet ved Anne Damm Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Projektets navn Carendos hæve og sænkbar hygiejnestol et velfærdsteknologisk tiltag med mange perspektiver. Projektets varighed Fra den 1. juni til den 1. september 2011 Projektansvarlig Afdelingsleder Ilse Petersen afd. S navn, adresse, telefonnr. Tlf: Afdelingsleder Lone Zimling afd. B & T Tlf: Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Reference til navn, adresse, telefonnr. Projektdeltagere Beløbsramme Budget ( hvad skal det ansøgte beløb anvendes til) Plejehjemsleder Susan Andreasen Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Primære og sekundære kontaktpersoner på tre udvalgte beboere i dagvagten Aften og nattevagter. Hver stol koster kr. der ansøges til en start om to Carendo stole Beløbet skal bruges til at indkøbe to Carendo stole, som skal indgå i dette velfærds teknologiske projekt: Fokus for projektet er: Forbedring af arbejdsmiljøet. Reducering af ressourceforbruget til den enkelte bb således at dele af processen kan være arbejdskraft besparende. Reduceret tid i vaske og hygiejneprocesserne hos bb. Forbedret kvalitet af pleje og hygiejnen hos bb Forbedret livskvalitet i bade og omsorgssituationen. Større værdighed i badesituationen. Teknologi forbedre personalets arbejdsstillinger. teknologien skåner personalets muskulo-skeletale dele og nedbringer størrelsen af daglige belastninger. Dette kan have en positiv 14

15 Medfinansiering Navn på puljer / fonde, andre bidragsydere samt beløb effekt på sygefraværet. Carendo stolen kan samtidig anvendes til forbindingsskift af diverse sår. Dermed forbedres stilling bb. sidder i ved sårpleje og vask, samt efterfølgende sårbehandling. Samtidig med at den kan forbedre arbejdsmiljøet for sårressource personen, således at de mange belastende stillinger forebygges i forbindelse med sårbehandlingen. Dermed kan sårbehandlingstiden af bb nedbringes således at der frigøres ressourcer til andre funktioner. For bb. betyder det forbedret kvalitet, når den af og til smertefulde sårbehandlingen kan reduceres i tidsforbrug. ARJOHUNTLEIGH låner os en Carendo stol således at vi kan deltage i projektet. Projektbeskrivelse Beskrivelse pkt Baggrund og formål Baggrund; 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme. 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Gennemsnitlig vægtoverførsel i løbet af en dagvagt er kg.(berufsgenossensgeschaft) Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Formål; Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for bb ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for bb. 15

16 Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for bb og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. 2. Mål til opnåelse /resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen 3. Målmetode, hvordan kan resultaterne måles Ved samtale med involveret medarbejdere Ved samtale med involveret bb. Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure Ved at kigge på sygefraværsstatistikken Tale med sårressourceperson og måle tidsforbrug Tale med bb. 16

17 4. Forudsætninger Økonomisk bevilling på kr. Undervisning af personale og bb afholdes af plejehjemmet Personaleressourcer afholdes af plejehjemmet Interview med personale og bb foretages af afdelingslederne. 5. Tidsplan, tidsforbrug og handleplan for projektets udførelse Afprøvningsperioden er tre måneder. Indenfor den periode, skal der foretages interview med bb og medarbejdere. Fraværsstatistikken følges løbende Dato Underskrift Susan Andreasen/ 17

18 Bilag 2. Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2011 en pulje på kr. hvoraf der kan søges om midler til udviklings- og forsøgsprojekter. Der er ikke fastlagt kriterier for hvilke projekter der kan søges til, dog vil projekter vedrørende forbedringer af arbejdsmetode, udvikling af institutionen, tværfagligt samarbejde m.v. blive prioriteret højt. Der kan søges midler til konkrete tidsbegrænsede projekter. Modtagere af midler forpligter sig til at evaluere projektet, og skal fremlægge regnskab for beløbet efter endt projektforløb. Ansøgningsskema vedlagt. Ansøgning om midler indsendes til Tårnby Kommune, Sundhedssekretariatet, att: Anne Damm senest den 11. april Ansøgningen vil blive behandlet på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan Anne Damm kontaktes på telefon

19 Bilag 3 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og 19

20 hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: 20

21 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling B & T Bilag 3 A Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre 21

22 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? 30 min. Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: 20 min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: God til rigtige arbejdsstillinger for den person som foretager sårbehandling Bedre komfort for beboeren som får udført sårbehandling. Giver beboeren mulighed for selv at udføre eller hjælpe i hygiejne situationen. 22

23 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling S Bilag 3 B Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og X nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? X Føler du, at du bevare din værdighed når dette X hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre X 23

24 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de nuværende hjælpemidler? Tid: Tid: min. Tid: Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: Den er god til personale der foretager sårbehandling på benene. Tid: Tid: 24

25 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling C Bilag 3 C Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? X Når den er brugt nogle gange. Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne X i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? X Bedre øjenkontakt med 25

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne

Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet. - omkring bad og hygiejne Brugerundersøgelse af arbejdsmiljøet - omkring bad og hygiejne Erfaringer fra udlandet har vist, at det er muligt at forbedre arbejdsmiljøet omkring bad og hygiejneprocessen for plejemodtageren, væsentligt.

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi

Velfærdsteknologi. Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Velfærdsteknologi udfordringer d & muligheder Temamøde i ATV, Aalborg d. 27. oktober Jørgen Løkkegaard, teamleder Center for Robotteknologi Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi 104 år, 40 centre.

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Konklusionen på brugerundersøgelsen blev: Carendo gør en forskel!

Konklusionen på brugerundersøgelsen blev: Carendo gør en forskel! Konklusionen på brugerundersøgelsen blev: Carendo gør en forskel! Vi vil gerne starte med endnu en gang at takke vores kunder for den store interesse, der har været for deltagelsen i brugerundersøgelsen.

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering

Projekt 1 Hverdagsrehabilitering Projekt 1 Formål Den 1.maj 2014 startede projektet. Formålet med projektet var at øge tilgang af borgere til kommunens tilbud om hverdagsrehabilitering. Der blev i 2013 henvist 3 borgere til hverdagsrehabiliteringsforløb

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Mål og fokus områder for 2013

Mål og fokus områder for 2013 Plejehjemmet Irlandsvej Mål og fokus områder for 2013 Citat af Kirkegaard Livet forstås baglæns men leves forlæns Side 1 af 9 Basar i Aktiviteten hvor salget går strygende igen i år Formål Pleje og omsorg:

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

CONCERTO. with people in mind

CONCERTO. with people in mind CONCERTO Bruselejer with people in mind Concerto 3 Assisteret badning med ekstra omsorg Flere og flere plejeinstitutioner bruger brusebad til plejemodtagernes personlige hygiejne. Concerto-bruselejet

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ

BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ BRUSE LØSNINGER SKAB ET SIKKERT, EFFEKTIVT OG VÆRDIGT PLEJEMILJØ with people in mind REELLE BEHOV OG HVERDAGENS REALITET Hver eneste dag sætter bade og hygiejnerutiner plejemodtagernes og plejepersonalet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune

Visitationskriterier til. plejehjem plejebolig ældrebolig. Ny Holstebro Kommune Visitationskriterier til plejehjem plejebolig ældrebolig Ny Holstebro Kommune Social- og sundhedsforvaltningen December 2006 Revideret efter Social- og sundhedsudvalgets beslutning den 27.02.2007 2 Kriterier

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG. Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG Fire velfærdsteknologiske spor på vej mod 2025 København gearer op for velfærdsteknologien Velfærdsteknologi er midlet til to overordnede mål 1) Mere og bedre sundhed og

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.

Projekt. Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper. Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06. Projekt Sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Projektperiode: Den 09.11.2009 30.06.2010 Et godt Hverdagsliv Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

Continence Management

Continence Management Continence Management Livskvalitet Fokus på det giver sund økonomi Definition Urininkontinens er klagen over enhver form for ufrivillig vandladning (International Continence Society 2005) 2 Continence

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 18. oktober 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sundhed og Omsorg Udmøntning af den Sundheds- og velfærdsteknologiske investeringspulje 1. Resume

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011.

Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011. Medlemsarrangement - CareNet Hos firmaet Lewel Plus - Lunderskov 6. september 2011. Oplæg ved Martin Holm om Lewel Plus, som i 14 år har leveret senge og møbler til det danske, islandske og færøske plejehjemsmarked.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: TENA Identifi Dato: 28.05.14 Rettet af: RAP Version: 1 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde TENA Identifi Marianne

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

VelfærdsTeknologiVurdering

VelfærdsTeknologiVurdering VTV VelfærdsTeknologiVurdering Teknologisk Instituts vurderingsparadigme for velfærdsteknologi Indledning Teknologisk Institut, Center for Velfærds- og Interaktionsteknologi har udviklet en model til evaluering

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere