Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune 2011"

Transkript

1 Plejehjemmet Irlandsvej Projektansvarlig Susan Andreasen I samarbejde med ArjoHuntleigh Sundheds og Omsorgsafdelingen Forvaltningschef Kim A. Madsen Velfærdsteknologi et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Digitalisering af ældreplejen udviklings - og forsøgsprojekt Tårnby Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv?.s. 3 Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej s. 4 Hvad er fokus for projektet?.....s. 6 Formål..s. 6 Mål s. 6 Målemetoder...s. 7 Mål opfyldelse af forventet resultatkrav..s. 7 Data og analyse.s. 8 Konklusion..s. 9 Perspektiv...s. 10 Referenceliste s. 11 Bilagsoversigt.s. 13 2

3 Indledning Organisationen Tårnby Kommune stiller krav til institutionsledere om, at indføre nye velfærdsteknologiske løsninger. De velfærdsteknologiske løsninger skal understøtte standardiseret arbejdsgange, der er tidsbesparende og i overensstemmelse med god klinisk praksis på området. Den demografiske udvikling viser at der indenfor de næste 5 10 år vil der være flere der har brug for serviceydelser, men færre til at udfører dem. Økonomisk vil rammen formentlig ikke blive større, men derimod stille krav til den enkelte leder om, at se mulighederne frem for begrænsningerne i den givne budgetramme. Flere opgaver, fordelt på færre hænder i samme eller mindre økonomiske ramme. Velfærdsteknologien et modefænomen eller et fremtidsperspektiv? Et gammelt ordsprog siger: Nød lærer nøgen kvinde at spinde. Ældre bliver i dag og i fremtiden længere i eget hjem. Det skyldes blandt andet at den ældre får støtte til de praktiske fornødenheder og den personlig pleje borgere i Danmark modtager varig hjemmepleje svarende til i gennemsnit 3,7 timer om ugen til praktisk hjælp eller personlig pleje. Til at varetage disse opgaver, er der ansat i den kommunale ældreomsorg af dem er hjemmehjælpere. Den demografiske ændring der vil ske i de kommende årtier betyder, at langt flere vil have brug for offentlig forsørgelse og service samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder, til at finansiere velfærdssamfundet. Denne udvikling er for hele samfundet en økonomisk udfordring. Konsekvensen af dette vil for den enkelte kommune, være en økonomisk udfordring af de fremtidige budgetrammer. Vi har som det ser ud tre mulige veje at gå, for at imødekomme denne udfordring: Vi kan fortsætte som hidtil og forsøge at ansætte os ud af problemerne. Vi kan forringe service og det personlige plejeniveau i takt med det øgede antal ældre. Vi kan trinvis indrette ældreområdet, i takt med den nye teknologi vinder frem og ved hjælp af teknologien, gøre de ældre mere selvhjulpne. En strategi hvor udfordringen søges løst ved at ansætte flere medarbejdere, er næppe en farbar vej. 3

4 Der er udviklingspotentiale i velfærdsteknologien, men er de danske borgere parate? Tre ud af fire danskere mener, at den offentlige sektor skal udvikle og tilbyde flere teknologiske løsninger. Syv af ti danskere mener, at blandt andet videokommunikation skal tages i brug i den kommunale ældreomsorg i fremtiden. Seks ud af ti danskere mener, at ældre omsorgen med ny teknologi, kan forblive på samme serviceniveau eller bedre i fremtiden. Op imod 20 % af den samlede tid der bruges hos den ældre i hjemmeplejen vil kunne omlægges ved hjælp af nye teknologiske løsninger(ref. 2). Den kategori af velfærdsteknologiske løsninger, som kan anvendes i plejeboligerne har det til fælles, at de er baseret på robotteknologi. Det vil sige, at de skal kunne aflaste rutineprægede og muskelkrævende opgaver. En omsorgsmedarbejder har på en almindelig dagvagt så mange løft, at det svare til at hun samlede løfter 7500 kilo per vagt(berufsgenossensgeschaft). Det giver en forståelse af, hvorfor faget giver mange muskuloskeletale problemer og nedslidte medarbejdere, ansat indenfor ældreområdet. 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme og 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Beskrivelse af det udvalgte produkt, anvendt i det velfærdsteknologiske projekt, som afvikles i de tre plejeafdelinger på plejehjemmet irlandsvej. 4

5 En ergonomisk multifunktionel hygiejnestol Carendo-stolen blev udviklet som svar på den voksende tendens til at udføre brusebadning i langvarig pleje, da de metoder, der almindeligvis anvendes er ubekvemme for beboerne og belaster medarbejderen unødigt. Stolens innovative, ergonomiske konstruktion er særdeles alsidig og kan også hjælpe med at forbedre rutiner som f.eks. hårvask, pedicure, toiletbesøg, påklædning, afklædning samt skift af inkontinensindlæg. Hovedpunkter Omsorgsfunktionen er unik, idet den løfter beboerens underkrop, så medarbejderen har nem og diskret adgang til at udføre personlig hygiejne på beboeren. En håndkontrol giver medarbejderen fuld kontrol over alle batteridrevne funktioner som løft og sænkning, tilbagelæning og omsorg. Det høje ryglæn og de kraftige armlæn giver beboeren optimal støtte og sikkerhed. Den tilbagelænede stilling giver fuld adgang for medarbejderen til de fleste dele af kroppen og er meget bekvem for beboeren. Forbedrer livskvalitet Kan forbedre livskvaliteten ved at gøre assisteret brusebadning og andre hygiejnerutiner ikke blot mere sikre og mere bekvemme, men også en mere værdig oplevelse. Gør opgaverne nemmere og mere sikre Den ergonomiske konstruktion, den batteridrevne hjælp samt omsorgsfunktionen fjerner det besvær og den belastning, det er at udføre brusebadning og andre daglige hygiejnerutiner, således at plejeren kan arbejde på en sikker og ergonomisk acceptabel måde. Forbedrer pleje og effektivitet Carendo-hygiejne-stolen gør plejen mere effektiv, da den gør det muligt for en enkelt plejer at foretage hele brusebadningsprocessen så vel som mange andre af hverdagens hygiejnerutiner. Det høje støtteniveau, som Carendo-hygiejne-stolen yder, resulterer i strømlinede rutiner, der giver betydelige tidsbesparelser sammenlignet med traditionelle metoder(ref. 1). 5

6 Hvad er fokus for projektet? Arbejdsmiljøet Kvaliteten af pleje og omsorgen for beboeren Ressourceforbrug Tidsmåling Andre perspektiver for anvendelse af hæve og sænkestolen Sygefravær Formål Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for beboere ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for beboeren. Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for beboeren og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. Mål At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. 6

7 At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Målemetode Ved samtale med involveret medarbejdere(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved samtale med involveret beboer(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Ved at kigge på sygefraværsstatistikken(bilag 4) Tale med beboeren(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Tale med øvrigt personale om stolen har andre perspektiver som anvendelse i forbindelse med sårbehandling og overveje tidsforbruget(se bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C ) Til data og analyse af udbyttet af projektet anvendes en model fra Teknologisk Institut. Modellen har 8 områder, som der skal farvescores på i forhold til en velfærdsteknologivurdering kaldet VTV, som dækker de opstillede målområder i forhold til medarbejderne, borgeren og organisationen(bilag 5). I analysen indgå medarbejdernes svar på udsendte interview skemaer som anvendes til analyse af følgende områder(bilag 3): Medarbejderen - arbejdsmiljø Beboeren plejekvalitet Ressourcer Tidsforbrug Andre muligheder i hæve og sænkestolen Sygefraværsstatistik fra Tårnby Kommune(Bilag 4) Mål opfyldelse af forventet resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte beboer. At nedbringe sygefraværs % 7

8 At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for beboeren. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen Data og analyse. Ifølge interview fra medarbejderne er kvaliteten i ydelsen markant bedre og stolen giver mulighed for, at borgere med funktionsniveau 3 og 4(Bilag 6) kan komme ud i bad uden først, at skulle have foretaget nedre toilette i sengen. Derfor ses en marginalt bedre ydeevne. Arbejdsprocessor og organisation kan stolen indpasses uden tilpasning, da boligerne er nyrenoveret og har god plads i baderummet. En barriere kan være hvis stolen er teknisk svær at betjene. Stolen kræver øvelse, men er ikke svær at betjene ifølge medarbejderne. For medarbejderne er dette et kompetenceudviklings område, da stolen stiller krav til medarbejderen om at vurdere borgerens funktionsniveau og siddestabilitet. Borgerne i projektet, har haft mulighed for på trods af funktionsniveau 4, at komme i bad. Stolen har i projektet været anvendt til sårbehandling. Medarbejderne har kunnet være aktive deltagere i undervisningen fordi de kunne se hvad der foregik samtidig med, at arbejdsstillingerne for det behandlende personale er væsentligt forbedret og siddecomforten for borgeren, er ligeledes væsentligt forbedret Borgere med funktionsniveau 3 og 4 liftes op i stolen og køres ud i bad, imod tidligere hvor borger først skulle vaskes forneden og derefter liftes op og ud i bad. Funktionsniveau 4 ville ikke have mulighed for at komme i bad, da den tidligere anvendte stol ikke kan indstilles til borgere uden sidde stabilitet. Stolen har været anvendt i sårplejen til borger som har været sengeliggende i et år og som ved anvendelse af stolen, kunne komme i bad for første gang, på trods af diverse kontrakturer af led og muskler. Arbejdsmiljø ses store arbejdsmiljømæssige gevinster, da personalet kan nedsætte antallet af belastende stillinger i forbindelse med badet af borgeren. Der vil både før, under og efter projektet være fokus på sygefraværet. Sygefraværet har i projektperioden været faldende og dette kan tilskrives færre belastende arbejdsstillinger og øvrige tiltag i institutionen med fokus på dette område. Omkostninger ved anlæg og drift begrænser ibrugtagningen, da prisen for en hygiejne hæve og sænkestol er kroner per stol hvilket betyder, at der vil være etableringsomkostninger på kroner for tre stole, en til hver plejeafdeling. Institutionen har ansøgt om puljemidler for kroner, hvilket vil betyde en etableringsudgift på kroner, indenfor egen budgetramme. 8

9 Arbejdskraftoptimering viser betydeligt potentiale for nogle borgere, hvor der er en tidsbesparende faktor på 10 minutter på trods af funktionsniveau 3 og 4. Størst er potentialet for borgere med funktionsniveau 3. Vi har ca % i funktionsniveau 4, hvilket svare til ca. 10 borgere, hvor vi engang ugentlig spare ti minutter, som kan anvendes til andre opgaver, hvilket er 6,67 time per måned af 160 kroner i timen, hvilket giver 1066,67 kroner eller en besparelse på 12,799 kroner per år. Det betyder at indenfor ca. 4 år, har stolen betalt sin egen pris. Livskvalitet var markant for borgere i funktionsniveau 4, som kunne få bad på trods af manglende siddestabilitet eller svære kontrakturer på muskler og led. For nogle borgere repræsenterede dette ikke en kvalitet. Kontakten med borgeren er nævnt af flere medarbejdere, da borgeren mødes med værdighed i øjenhøjde, da de fysiske rammer og stolens elektronik giver mulighed for direkte øjenkontakt. Samspil mellem brugeren viser, at den er relativ betjeningsvenlig, men teknikken skal lige afprøves og læres. Der har været undervisning af medarbejderne ved ergoterapeut før opstart, men betjeningen kræver øvelse og det er en tidsforlængende faktor i starten ifølge personalet. Borgerne her på plejehjemmet ville ikke kunne blive selvhjulpne, men borgere med funktionsniveau 4 og uden siddestabilitet, får mulighed for at komme i bad. Stabilitet og support har været velfungerende, da vi er indgået i et projekt med ergoterapeut fra firmaet ArjoHuntleigh. I etableringsomkostningerne er der ikke taget højde for prisen på eftersyn af stolen og det vides ikke hvor længe den kan holde. Medarbejderne er altid to til at lifte. Dette er de også i projektperioden, som giver øget tidsforbrug specielt hos funktionsniveau 4 borgere uden siddestabilitet, da stolen samtidig skal læres at betjene. Såfremt der var tale om de nye lifte, hvor det sikkerhedsmæssigt kan forsvares at være 1 person til at lifte ville her være en ressourcebesparelse. Tårnby Kommunes arbejdsmiljøudvalg har besluttet og vedtaget en instruks, som foreskriver at vi i Tårnby skal være to personer når der liftes. Et område hvor er potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. For funktionsniveau 4 borgere er det således, at de tidligere var to i hele hygiejne situationen. Dette er ikke nødvendigt når borger kan liftes op og bades, så kan medarbejderen selv klare hygiejneopgaverne og hjælpende kollega, kan anvendes til andre opgaver indtil der skal liftes tilbage i kørestolen. Ligeledes et potentiale for arbejdskraftoptimering i fremtiden. Konklusion Det er medarbejdernes oplevelse at der er en klar forbedring af deres arbejdsmiljø og af kvaliteten af pleje og omsorgen til borgerne både fysisk, psykisk og socialt. Det er ikke alle borgere der oplever dette som en kvalitetsforbedring, men dette kan tilskrives borgere med funktionsniveau 3, som stadig har siddestabilitet hvor stolen virke overvældende og unødvendig i forhold til tidligere anvendt hygiejne stol. Der er potentiale for en arbejdskraftoptimering, som kan betyde frigivelse af ressourcer til øvrige opgaver. Fremtiden betyder færre hænder, flere opgaver med samme ressource tildeling og derfor er dette et af de velfærdsteknologiske tiltag, jeg mener der bør investeres i. 9

10 Sygefraværsprocenten er faldet i projektperioden og det kan blandt andet være på grund af færre belastende arbejdsstillinger og større tilfredshed i arbejdet. Som kompetenceudvikling har stolen flere perspektiver. Vi har haft fokus på sårbehandling, behandlers arbejdsstilling og borgers siddecomfort under sårbehandlingen. Stolen har givet større fokus på beboernes funktionsniveauer. Perspektiv Med flere som har brug for omsorg og færre til at yde den, skal vi have fokus på velfærdsteknologien i de kommende år, for at ruste institutionerne til de mange flere opgaver på færre hænder og uden øget budgetrammer. Derfor skal teknologien ses som, organisationens mulighed for med færre ressourcer, at tilbyde samme kvalitet i pleje og omsorgen fuldstændig, som det kræves af borgere der skal kunne forblive, længst mulig i eget hjem og længst mulig i eget liv. Vi er som mennesker, mest tilfredse når vi kan klare os selv og selv bestemme over det daglige liv. Teknologien skal være det som funktionerne hos borgeren ikke er, men borgeren skal være aktivet, selv leve og bestemme i eget liv. 10

11 Referencer Reference 1. ArjoHuntleigh CARENDO Hygiejnestol med unik omsorgsfunktion Produktbeskrivelse s. 1-7 S.8 bagsiden Produktspecifikation bagsiden med mobilitetsgalleri C: Carl der sidder i en kørestol og til dels har evnen til at holde sig selv oppe. D: Doris som ikke er i stand til at holde sig selv oppe. Reference 2 Digitalisering af ældreplejen Potentialer og holdninger KMD Analyse S Reference 3 Velfærdsteknologi Nye hjælpemidler i ældreplejen Ældre Forum Eksempler på velfærdsteknologi S Reference 4 Karen Nielsen Direktør IT virksomheden KMD Berlingske Tidende Kronikken Vores velfærd skal digitaliseres Januar

12 Reference 5 Teknologisk Institut Projekt og netværksleder Jørgen Løkkegaard Velfærdsteknologi muligheder, projekter og nye teknologier udleverede noter Maj Nyhedsbrev om velfærdsteknologi, robotter og kurser Reference 6 Tårnby Kommune Fælles sprog II Udarbejdet i samarbejde med Visitationen og eksterne institutioner

13 Bilagsoversigt Bilag 1 s. 14 Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 2 s. 18 Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Bilag 3, 3 A, 3 B, 3 C s. 19 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Bilag 4 s. 27 Tårnby Kommunes kvartalsopgørelse over sygefravær i Sundheds og Omsorgsforvaltningen Bilag 5 s.29 VTV VelfærdsTeknologiVurdering Bilag 6 s. 31 FÆLLES SPROG II s FUNKTIONSNIVEAUER / FAGLIGE VURDERING 13

14 Bilag 1 Sendes til Sundhedssekretariatet ved Anne Damm Ansøgning om puljemidler til udviklings- og forsøgsprojekter Projektets navn Carendos hæve og sænkbar hygiejnestol et velfærdsteknologisk tiltag med mange perspektiver. Projektets varighed Fra den 1. juni til den 1. september 2011 Projektansvarlig Afdelingsleder Ilse Petersen afd. S navn, adresse, telefonnr. Tlf: Afdelingsleder Lone Zimling afd. B & T Tlf: Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Reference til navn, adresse, telefonnr. Projektdeltagere Beløbsramme Budget ( hvad skal det ansøgte beløb anvendes til) Plejehjemsleder Susan Andreasen Plejehjemmet Irlandsvej Irlandsvej Kastrup Primære og sekundære kontaktpersoner på tre udvalgte beboere i dagvagten Aften og nattevagter. Hver stol koster kr. der ansøges til en start om to Carendo stole Beløbet skal bruges til at indkøbe to Carendo stole, som skal indgå i dette velfærds teknologiske projekt: Fokus for projektet er: Forbedring af arbejdsmiljøet. Reducering af ressourceforbruget til den enkelte bb således at dele af processen kan være arbejdskraft besparende. Reduceret tid i vaske og hygiejneprocesserne hos bb. Forbedret kvalitet af pleje og hygiejnen hos bb Forbedret livskvalitet i bade og omsorgssituationen. Større værdighed i badesituationen. Teknologi forbedre personalets arbejdsstillinger. teknologien skåner personalets muskulo-skeletale dele og nedbringer størrelsen af daglige belastninger. Dette kan have en positiv 14

15 Medfinansiering Navn på puljer / fonde, andre bidragsydere samt beløb effekt på sygefraværet. Carendo stolen kan samtidig anvendes til forbindingsskift af diverse sår. Dermed forbedres stilling bb. sidder i ved sårpleje og vask, samt efterfølgende sårbehandling. Samtidig med at den kan forbedre arbejdsmiljøet for sårressource personen, således at de mange belastende stillinger forebygges i forbindelse med sårbehandlingen. Dermed kan sårbehandlingstiden af bb nedbringes således at der frigøres ressourcer til andre funktioner. For bb. betyder det forbedret kvalitet, når den af og til smertefulde sårbehandlingen kan reduceres i tidsforbrug. ARJOHUNTLEIGH låner os en Carendo stol således at vi kan deltage i projektet. Projektbeskrivelse Beskrivelse pkt Baggrund og formål Baggrund; 43 % af alle anmeldte arbejdsbetinget skader er muskel og skeletsygdomme. 25 % er ryg relateret(at opgørelse 2009). Gennemsnitlig vægtoverførsel i løbet af en dagvagt er kg.(berufsgenossensgeschaft) Plejepersonalet tilbringer 21 % af deres 8-timers vagt i arbejdsstillinger der forårsager statisk overbelastning(engels et al 1984) Plejepersonale der bruger en toiletstol i en fast højde til at vaske og brusebade beboere, arbejder i 69 % af tiden i en potentiel usund arbejdsstilling(knibbe & Knibbe 1994) Formål; Dokumentere forbedring af arbejdsmiljøet. Reducerer tiden i vaske og hygiejne processerne, hvor der arbejdes i uhensigtsmæssige stillinger og i strid med arbejdstilsynets anbefalinger. Dokumentere forbedringer i plejen og hygiejnen for bb ved at tilbyde anvendelsen af en stol, der giver optimale adgangsforhold og stor værdighed for bb. 15

16 Dokumentere forbedringer af effektiviteten i plejen ved at lade teknologien understøtte processen ved et lavere tidsforbrug. Se på om det har en effekt på sygefraværet. Se på kvaliteten for bb og sårressourcepersonen i forbindelse med sårbehandling. Se på om det kan forøge antallet af bade tilbud til den sengeliggende og kørestolsbrugende bb. 2. Mål til opnåelse /resultatkrav At forbedre det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne. At nedbringe antallet af overbelastninger i bade og hygiejne situationen. At reducerer tidsforbruget hos den enkelte bb. At nedbringe sygefraværs % At forbedre kvaliteten og værdigheden i den enkelte bade og hygiejne procedure for bb. At forbedre det fysiske arbejdsmiljøet for sårressource personen At forbedre kvaliteten i sårbehandlingen for bb. At reducerer tidsforbruget til sårbehandlingen 3. Målmetode, hvordan kan resultaterne måles Ved samtale med involveret medarbejdere Ved samtale med involveret bb. Ved at tage tid på normal procedure og ny procedure Ved at kigge på sygefraværsstatistikken Tale med sårressourceperson og måle tidsforbrug Tale med bb. 16

17 4. Forudsætninger Økonomisk bevilling på kr. Undervisning af personale og bb afholdes af plejehjemmet Personaleressourcer afholdes af plejehjemmet Interview med personale og bb foretages af afdelingslederne. 5. Tidsplan, tidsforbrug og handleplan for projektets udførelse Afprøvningsperioden er tre måneder. Indenfor den periode, skal der foretages interview med bb og medarbejdere. Fraværsstatistikken følges løbende Dato Underskrift Susan Andreasen/ 17

18 Bilag 2. Pulje til ansøgning om midler til udviklings- og forsøgsprojekter Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2011 en pulje på kr. hvoraf der kan søges om midler til udviklings- og forsøgsprojekter. Der er ikke fastlagt kriterier for hvilke projekter der kan søges til, dog vil projekter vedrørende forbedringer af arbejdsmetode, udvikling af institutionen, tværfagligt samarbejde m.v. blive prioriteret højt. Der kan søges midler til konkrete tidsbegrænsede projekter. Modtagere af midler forpligter sig til at evaluere projektet, og skal fremlægge regnskab for beløbet efter endt projektforløb. Ansøgningsskema vedlagt. Ansøgning om midler indsendes til Tårnby Kommune, Sundhedssekretariatet, att: Anne Damm senest den 11. april Ansøgningen vil blive behandlet på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i maj Såfremt der er spørgsmål til dette brev, kan Anne Damm kontaktes på telefon

19 Bilag 3 Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og 19

20 hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: 20

21 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling B & T Bilag 3 A Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre 21

22 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de Tid: Tid: Tid: nuværende hjælpemidler? 30 min. Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: Tid: Tid: 20 min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: God til rigtige arbejdsstillinger for den person som foretager sårbehandling Bedre komfort for beboeren som får udført sårbehandling. Giver beboeren mulighed for selv at udføre eller hjælpe i hygiejne situationen. 22

23 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling S Bilag 3 B Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og X nemme at bruge? Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? X Føler du, at du bevare din værdighed når dette X hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? Har du god kontakt med plejepersonalet under anvendelse af dette hjælpemiddel? Ressourcer Dårligere Uændret Bedre I hvor høj grad er denne løsning mindre X 23

24 tidskrævende end den nuværende? I hvor høj grad oplever du, at denne løsning giver dig mulighed for at gennemføre vask og hygiejnesituationen, uden at det går ud over plejekvaliteten eller anvendelse af korrekte arbejdsstillinger? Tidsforbrug Dårligere Uændret Bedre Hvad er tidsforbruget ved anvendelse af de nuværende hjælpemidler? Tid: Tid: min. Tid: Hvad er forbruget ved anvendelse af den hæve og sænkbar hygiejnestol? Tid: min. Hvilke andre muligheder er der i den hæve og sænkbar hygiejnestol?: Den er god til personale der foretager sårbehandling på benene. Tid: Tid: 24

25 Besvarelse af interview Ressourceperson fra Afdeling C Bilag 3 C Plejehjemmet Irlandsvej Interviewskema for: Medarbejderen i forhold til arbejdsmiljøet Beboerens oplevelse af plejekvaliteten Ressourcer Tidsforbrug Hvilke andre muligheder ser du i den hæve og sænkbar hygiejnestol Medarbejderen - Arbejdsmiljø Dårligere Uændret Bedre Hvordan opleves muligheden for at udføre vask og X hygiejne i korrekte arbejdsstillinger, når hæve og sænkestolen anvendes? I forhold til transport, afklædning, vask og X påklædning hvordan opleves denne løsning frem for den der er i dag? Optimal tilgængelighed og korrekte X arbejdsstillinger hvordan opleves det i forhold til den nuværende løsning? Opleves stolens indstillinger som simple og nemme at bruge? X Når den er brugt nogle gange. Opleves af og påklædning, bleskift og vask enklere end den nuværende løsning? Beboeren - Plejekvalitet Dårligere Uændret Bedre Føler du, at du bliver bedre vasket frem for den X nuværende løsning? Føles stolen stabil og tryg under vask og hygiejne X i forhold til den nuværende løsning? Hvordan opleves den nuværende løsning? Føler du, at du bevare din værdighed når dette hjælpemiddel anvendes frem for det nuværende? X Bedre øjenkontakt med 25

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Hjernetræning med robotter 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ivan Kjær Lauridsen Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail:ijk@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN

Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X. Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Intelligente plejeseng Projekt: Lab. X Ulrik Appel, Aalborg kommune Anna Marie Lassen, Lab. X, UCN Program 1. Præsentation af Lab. X 2. Fase-modellen 3. Living lab. Danahøj 4. Den Intelligente Plejeseng

Læs mere

DRG Nyt September 2011

DRG Nyt September 2011 I en måned hvor hele Danmark gik til valg og VM i cykling, skete der følgende spændende ting i branchen. I dette nummer Rekordstort VM for paracyklister i Roskilde Søger lokale virksomheder Lad os investere

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer.

Vi formoder, at I ikke er klar over, hvordan hverdagen - allerede nu - ser ud for vore børn. Og derfor vælger vi at skrive til jer. Fra Dorthe Kern Mette Zeuthen Jes Aarre Dorte Simonsen Anne Kjeld Pedersen Medlemmer af Birkebakkens forældreforenings bestyrelse -og forældre til Emilie, Helene, Jens, Maia og Andreas Århus den 2. November

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk

Tilsyn på plejehjem. En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013. www.competencehouse.dk Tilsyn på plejehjem En undersøgelse af omfanget af tilsyn på 209 plejehjem i 2011 Marts 2013 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.1 Om undersøgelsen... 2 1.2 Undersøgelsens hovedkonklusioner...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Maxi sky skinneløsninger

Maxi sky skinneløsninger Maxi sky skinneløsninger with people in mind 2 Maxi Sky skinneløsninger UNDERSTØTTER ET KOMPLET LOFTLIFT KONCEPT ArjoHuntleigh skinneløsninger giver optimale systemer, der understøtter brugen af Maxi Sky

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere