side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:"

Transkript

1 side ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

2 Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre Golf fremmer medmenneskeligt samvær Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre Golf stiller krav til ansvarlighed

3 side 3 indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 LedelsesberetninG 31 Anvendt regnskabspraksis 33 RegnskaB 34 Medlemsstatistik 42 personer i dansk golf union 46

4

5 bestyrelsens beretning side 5 Bestyrelsens beretning Det forgangne år var på flere måder spændende, skelsættende og opmuntrende. I det følgende skal vi gennemgå de områder, som bestyrelsen finder, er af størst betydning.

6 bestyrelsens beretning 300 klubbesøg Vi gennemførte cirka 300 besøg i de danske golfklubber fordelt på 121 klubber. Besøgene havde fokus på udvidelse af medlemstallet, pleje af golfbanen, udvikling af organisationen, juridisk rådgivning samt udvikling af juniorarbejdet og andet specifikt udvalgsarbejde i golfklubberne. Alle besøg er blevet evalueret, og det ser heldigvis ud til, at klubberne værdsætter Dansk Golf Unions arbejde og føler, at arbejdet bidrager positivt til udviklingen i klubberne. Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til at benytte sig af disse tilbud om konsulentbistand. Årets Fund og Den Gyldne Golfbold I december overrakte Sportsjournalisternes Golf Klub Den gyldne golfbold til Thorbjørn Olesen for hans enestående resultater i årets løb. Det var både forventet og fortjent, og formanden for Dansk Golf Union fik også lejlighed til at deltage i den officielle hyldest, hvor han blandt meget andet fremhævede, at Thorbjørn var en både lysende og indlysende kandidat, som har medvirket stærkt til, at Danmark ligger på en flot niendeplads beregnet ud fra verdensranglisten, når man medtager hvert lands tre bedst placerede professionelle. Heldigvis er også Team Danmark opmærksom på de mange gode resultater, som ikke kun Thorbjørn, men også vore mange andre professionelle og amatører har opnået, og det har helt konkret medført, at tilskuddet er blevet forhøjet. Hen mod slutningen af året fik vi så den gode nyhed, at Thorbjørn også var blevet kåret som Årets fund af Politiken, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark. Det er aldeles imponerende, når man betænker, at golf på trods af den globale udbredelse får en ganske beskeden mediedækning i Danmark. Og når man erindrer, at der netop i 2012 dukkede flere nye navne op, som præsterede på højeste niveau. Som golfspillere skal vi være meget stolte over, at en af vores folk nåede helt til tops. Europaturen til Danmark Sidste år skrev vi, at: Der er begrundet håb om, at vi får de bedste golfspillere at se på dansk grund. Og i den mundtlige beretning kunne vi tilføje, at Lars Larsen ønsker at få europaturen til Himmerland med start i 2014 eller Med Larsens udmelding er der grund til optimisme. Han er nemlig kendt for at gennemføre det, han sætter sig for. Vi er spændt på, om der inden længe kommer konkret nyt. Det tror vi på. Selskaber som medlemmer af Dansk Golf Union Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev et forslag vedtaget gående ud på, at selskaber kan optages som medlemmer i Dansk Golf Union. Selskabet og selskabets golfspillere opnår næsten samme rettigheder som alle andre medlemmer og spillere, men DIF sætter nogle begrænsninger, som vi naturligvis er nødt til at respektere. Vi fik med det samme to nye medlemmer: Royal Golf Center og City Golf, begge beliggende på Amager, så nu har Københavns kommune igen fået en golfklub, ja endog to. Det er meget glædeligt at kunne fortælle, at denne nye form for medlemskab overhovedet ikke har medført problemer. Ny hovedsponsor Efter at have været uden hovedsponsor i mere end et år er det lykkedes at lave en aftale med GE Money Bank. En aftale, som løber i fem år, hvilket i sig selv er ret enestående. I korthed er aftalen skruet sådan sammen, at vi under alle omstændigheder modtager et grundbeløb, men det er desuden af meget stor økonomisk betydning, at golfspillerne tager godt imod det nye MasterCard, og ikke mindst at de benytter det flittigt. Jo flere kort, der udstedes, og jo mere omsætning, der genereres, jo flere penge til Dansk Golf Union. Så enkelt og så forståeligt er konceptet. Den tid er forbi, hvor sponsorer udelukkende er sponsorer med hjertet. Der skal konkrete økonomiske gevinster til. Det kan man godt forstå. Ikke mindst i en krisetid. Vi glæder os meget til samarbejdet med GE Money Bank og håber på stor opbakning fra landets golfspillere. Golfers Only Det er navnet på de tilbud, som skal knyttes til det nye MasterCard. Naturligvis kan kortet bruges som ethvert andet kreditkort, men for at øge interessen arbejder DGU Erhverv A/S på at komme med en masse tilbud, som kun kan benyttes af dem, der er i besiddelse af kortet. Derfor navnet Golfers Only. Blandt andet kan klubberne markedsføre deres forskellige tilbud via dette kort.

7 bestyrelsens beretning side 7

8 bestyrelsens beretning

9 bestyrelsens beretning side 9 Handicapsystemet Og så var 2012 året, hvor der blev foretaget en række ændringer i handicapsystemet. Her tænkes blandt andet på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment), samt at private runder ikke mere er tællende. Som bekendt opnåede vi European Golf Associations (EGA s) tilladelse til at vente med at indføre systemet til 2. juli 2012, og det er vores opfattelse, at systemet i sin helhed er indført i alle klubber. Sådan er det desværre ikke i visse af de andre lande, som har underskrevet brugsaftalen med EGA. Enkelte steder er der intet sket, og andre steder er systemet ikke fuldt implementeret. Det er meget beklageligt, at ikke alle føler et ansvar for at overholde de regler, som de kontraktligt har forpligtet sig til at overholde. Kun hvis systemet implementeres på samme måde overalt, kan man med rette sige, at vi i EGA har et ensartet handicapsystem. Pesticider Der arbejdes på en bekendtgørelse om anvendelse af pesticider på golfbaner, og bestemmelserne omfatter alle golfbaner i Danmark, nu altså også baner, der ejes og passes af private, samt alle Pay&Play baner. De to sidstnævnte kategorier var ikke omfattet af den første aftale mellem miljøministeren og Dansk Golf Union. Ideen er fortsat at sænke forbruget, og det er vi helt enige i. Fra politisk hold siges det ikke længere, at den langsigtede målsætning er udfasning af brugen af pesticider. Man er godt klar over, at det ville være helt urealistisk. Alle, som har relation til vedligeholdelse af golfbaner, herunder Dansk Golf Union, PGA, Greenkeeperforeningen og Foreningen Private Golfbaner, har været inddraget i processen, og Dansk Golf Unions bestyrelse har haft foretræde for Folketingets Miljøudvalg, så vi føler klart, at der er blevet lyttet til os. Med ansættelsen i 2012 af yderligere en konsulent på baneområdet har Dansk Golf Union endnu større mulighed for at bistå medlemmerne med råd og vejledning, og der har allerede været afholdt en lang række møder, ligesom vores banechef, Torben Kastrup Petersen, havde et indlæg om emnet på Greenkeeperforeningens årsmøde. Det er også vigtigt at understrege, at vi stadig deltager i STERF, der er et nordisk forskningssamarbejde med henblik på at opnå størst mulig viden om hensigtsmæssig drift af golfbaner. Dansk Golf Union har i en årrække arbejdet på at forbedre greenkeepernes uddannelse. Dette er især sket i tæt dialog med Greenkeeperforeningen og de involverede skoler. Dansk Golf Union har lagt op til et samarbejde på tværs af skolerne, via Det faglige fællesudvalg, der koordinerer og sammensætter uddannelsesforløbet. Der er nedsat et udvalg af både skoler, greenkeepere og Dansk Golf Union, som mødes jævnligt for at sikre det rette indhold i uddannelsen. Det gælder både den grønne del af greenkeepernes uddannelse og den ledelses- og kommunikationsmæssige del. Dansk Golf Union bidrager direkte med undervisning i skolernes uddannelsesforløb og fungerer som censor ved de afsluttende eksaminer. Endvidere arbejder Dansk Golf Union med greenkeepernes uddannelse via afholdelse af ERFA møder rundt i hele landet, og Dansk Golf Union har i samarbejde med blandt andre universiteter lavet uddannelses-sitet Turfgrass.dk, der har lærere og elever på greenkeeperskolerne som den primære målgruppe. Kemikaliekontrollen har ved sine rutinemæssige besøg desværre igen fundet ulovlige sprøjtemidler. I 2012 ved seks golfanlæg ud af de tredive, som blev besøgt. Det er helt uantageligt, og vi må appellere til, at ulovlige midler destrueres og ikke mere indkøbes. Af de seks syndere er én blevet politianmeldt, og vi afventer i spænding, hvad det måtte medføre. Ingen tvivl om, at mange føler, at den nye bekendtgørelse er for streng, men i et retssamfund som det danske kan vi ikke være tjent med, at nogen vælger at tage loven i egen hånd. Dansk Golf Unions bestyrelse har derfor også drøftet eventuelle sanktioner ved gentagen overtrædelse af reglerne. Tre strategiske mål Som strategiske mål for de kommende år har bestyrelsen besluttet at fokusere på at: rekruttere og fastholde medlemmerne i de danske golfklubber forbedre rammebetingelserne for golfsporten lette golfklubbernes drift ved at stille anvendelige værktøjer til deres rådighed Øget medlemstal og forbedret klubdrift (herunder professionalisering af bestyrelsesarbejdet) taler for sig selv, medens det kan være rimeligt at knytte et par ord til rammebetingelserne. Vi finder det først og fremmest urimeligt, at nogle klubber pålægges at betale grundskyld, andre ikke. Og ikke kun denne forskelsbehandling falder i øjnene. Det er urimeligt,

10 bestyrelsens beretning at golfspillere overhovedet belastes med grundskyld, når andre sportsfolk her i landet slipper helt. Ingen, som dyrker idræt på kommunalt ejede anlæg, betaler grundskyld som en del af deres kontingent. Og så er det ligegyldigt, om der er tale om indendørs eller udendørs aktiviteter. Vi er selvsagt ikke fortalere for, at fodboldspillere, håndboldspillere, svømmere, gymnaster eller andre idrætsudøvere skal rammes på pengepungen. Vi vil bare så gerne have de samme vilkår. Kommunerne ejer fodboldbanerne og slår græsset, bygger haller og sørger for vedligeholdelsen, opfører dyre svømmehaller og står for driften, og i de større byer finder man penge til at bygge gigantiske sportsarenaer. I alle tilfælde betaler udøverne kun en meget beskeden del af de samlede omkostninger. Helt anderledes er det i vores sport. I langt de fleste tilfælde skal man købe eller leje jorden, selv betale alle anlægsudgifter og efterfølgende stå for hele vedligeholdelsen. Hvor ville det dog være dejligt, om vi kunne få samme forhold som andre sportsfolk. Ofte hører man i den politiske debat, at der ikke må gøres forskel. Den debat ønsker vi at deltage i. Medlemssituationen Siden 2008 har medlemstallet stort set været uforandret. Det seneste tal fra 2012 er , og det er faktisk det højeste tal nogensinde, men kun nogle få hundrede større end tallet fire år tidligere. Det passer altså ikke, når nogle medier har proklameret, at folk i stort tal forlader golfsporten. Der kommer i hvert fald mindst lige så mange nye til. Men det er derimod rigtigt, at der er nedgang i en del klubber, og det hænger helt naturligt sammen med, at Dansk Golf Union siden 2008 har fået otte nye medlemmer, samtidig med at antallet af golfspillere kun er steget ganske lidt. Det giver mere plads på banerne, og helt nøjagtigt var vi sidste år 44,1 spillere pr. hul i gennemsnit, medens tallet var 48,8 spillere pr. hul i 2006, da det var højest. En sådan udvikling er naturligvis ikke tilfredsstillende. Vel er det rart at have god plads, men ikke i en sådan grad, at det går ud over økonomien hos klubber og baneejere. For den gode ordens skyld skal det noteres, at Dansk Golf Union ikke har nogen indflydelse på antallet af golfanlæg. Det reguleres af de lokale kommunalbestyrelser. I årenes løb har Dansk Golf Union mange gange gjort opmærksom på den uheldige udvikling, og allerede i november 2006 et par år før krisen satte ind for alvor skrev formanden i sin klumme, at: Derfor har jeg sagt, at initiativtagerne til nye projekter bør tænke sig om og grundigt analysere, om tidspunktet og beliggenheden nu er den rigtige. Men det er naturligvis virkeligheden, vi skal forholde os til, og derfor er øget medlemstal et af vore fokuspunkter de kommende år. Grundet et stort og flot arbejde lokalt samt støtte fra Dansk Golf Union har tilgangen til golfsporten i det forgangne år været meget positiv. Hele nye spillere er kommet til, og derfor er det ekstra ærgerligt, at afgangen har været næsten lige så stor. Der skal fortsat fokuseres på tilgang, men i lige så høj grad på fastholdelse. Det bør være lettere at holde på et medlem end at få et nyt. Endnu et par år kan vi måske have tilgang fra de store årgange, der fødtes i slutningen af 2. Verdenskrig og de nærmeste efterfølgende år, men så klinger der ud. Også af den grund skal der satses hårdt på rekruttering, og i den forbindelse er det vigtigt at huske ungdommen. Økonomi Vi slutter året med et væsentligt dårligere resultat end budgetteret, nemlig et underskud på omkring kr. mod budgetteret kr. Det er ikke tilfredsstillende. Et par store poster er dog ret iøjnefaldende. Vi fik små kr. mindre ind i kontingent end forudsat, og bidraget fra DGU Erhverv A/S var ca. 1,6 mio. kr. mindre end forudset. Samlet set var indtægterne næsten 3 mio. kr. under budget. Det kunne vi se ret tidligt på året, og derfor var vi meget opmærksomme på samtlige udgiftsposter. Som det fremgår af regnskabet, er der da også sparet på stort set alle udgiftskonti. Der har med andre ord været tale om at rette ind i forhold til virkeligheden. På trods af det uventet dårlige resultat har vi ikke ønsket at hæve kontingentet, der således forbliver uforandret foreløbig fire år i træk, med mindre repræsentantskabet ønsker noget andet. Det er i erkendelse af, at klubberne set under et ikke har en stærk økonomi, og det bør efter vores mening afspejles i Dansk Golf Unions måde at gebærde sig på. Da vi heldigvis har en egenkapital, som efter både vores og vore revisorers mening er rigelig stor, vælger vi at tære på kapitalen, så den kommer ned i nærheden af 9,5 mio. kr., der menes at være tilstrækkeligt. Som det fremgår af regnskabsmaterialet, forudser vi overskud i 2014.

11 bestyrelsens beretning side 11

12 bestyrelsens beretning På nogle regionalmøder havde ganske mange klubformænd det synspunkt, at hovedorganisationen ikke må udsultes. Den opfattelse deler vi til fulde, og det mener vi heller ikke bliver tilfældet, når vi fastholder en forsvarlig drift ved at tære på kapitalen. Det kan ikke være vores opgave at puge penge sammen. En kapital opbygges blandt andet med det formål at kunne modstå dårlige tider, og præcis sådan opfatter vi situationen. De professionelle I 2013 får vi fire nye spillere på European Tour (ET). Det er Andreas Hartø (som også spillede på ET i 2011) samt Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen og Lasse Jensen. Joachim og Morten var med på det amatørhold, som i 2010 vandt sølv ved VM i Argentina. Det er bemærkelsesværdigt, at de så hurtigt har spillet sig helt frem til ET. En rigtig flot præstation, og vi glæder os naturligvis meget til at følge alle de mange danskere på ET i På Challenge Tour får vi i 2013 to nye danskere med; nemlig Lucas Justra Bjerregaard og Jesper Lerchedal. Lucas, der var den tredje deltager på sølvholdet i 2010, gik ikke over som professionel så tidligt som de to andre, og det er nok grunden til, at han endnu ikke er nået lige så langt. At talentet er stort ses af, at han i 2012 vandt Nordic League helt suverænt med tretten top ti placeringer inklusive to sejre. Også det var ganske enestående. På Ladies European Tour er der ingen nye danskere. Line Vedel vandt Slovak Open og sluttede som en flot nr. 21 på ranglisten, medens Malene Jørgensen kunne generhverve sit kort efter godt spil på tourskolen. På Nordic League er der mange nye spillere næste år, men da de fleste navne (endnu) er ukendte, skal de ikke nævnes her. Undtagelsen er dog Daniel Løkke, som efter en utilfredsstillende sæson på Challenge Tour helt suverænt vandt kvalifikationen til Nordic League, der sikrer ham start i samtlige turneringer i det nye år. De bedste amatører Også vores amatører har gjort det strålende. Thomas Sørensen fik bronze ved EM individuelt, Sebastian Cappelen, som er collegespiller i Arizona, vandt Patriot All-American, Charlotte Kring Lorentzen, der også er collegespiller, vandt både Hurricane Invitational og CAA Championship, og Julie Finne-Ipsen vandt Finnish Amateur. De fleste topresultater opnåedes dog af Nicole Broch Larsen, der vandt både Turkish Amateur og Luxembourg Amateur samt opnåede meriterende andenpladser i Copa Sotogrande og den professionelle Samsø Ladies Open. Nicole er som nr. 13 den bedste dansker på R&A s Amateur Ranking. Det bliver spændende at følge Nicole i fremtiden. Meget tyder på, at hun kan nå rigtig langt. Der er mange andre flotte resultater, som kan findes andetsteds i årsskriftet. Her har vi udvalgt dem, som efter vores mening er de mest iøjnefaldende. Magasinet Dansk Golf Så nåede vi til det punkt, hvor portoudgifterne blev så høje, at vi ikke længere kunne få de økonomiske ender til at nå sammen. Konsekvensen er den, at magasinet Dansk Golf i 2012 for sidste gang blev postomdelt til alle golfspillere. Fremover skal man selv hente det i klubben. Det er meget trist, men vel også en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling. I de senere år er en mængde magasiner og klubblade ophørt med at blive postomdelt eller ophørt med helt at udkomme, og da vi på regionalmøder meddelte, at turen nu var kommet til Dansk Golf, mødte vi kun opbakning og forståelse. Annonceindtægterne vil uvægerligt falde, når magasinet ikke længere kommer ud til alle. Virksomhederne er blevet tilbageholdende med at annoncere, og det er naturligvis taget i betragtning i de økonomiske overvejelser. Hvis nogen stadig ønsker at få Dansk Golf tilsendt, kan det godt lade sig gøre, blot man erklærer sig villig til at afholde de dertil knyttede forsendelsesudgifter. Vi håber, at alle tager godt imod bladet, og der arbejdes intenst på, at gøre bladet endnu mere attraktivt både over for de danske golfklubber i almindelighed og over for golfspillerne i særdeleshed. Regionale møder Vi afholdt de fem normale møder samt et ekstra på Bornholm i erkendelse af, at bornholmerne betaler det samme i kontingent som alle andre uden at få helt den samme service. Der er altid god stemning på møderne og desuden stor talelyst, så det er helt sikkert, at vi fortsætter denne tradition. Et helt konkret resultat af årets møderække er, at vi fra 2013 nedsætter prisen på vore kurser, eftersom det af mange blev fremhævet, at deltagerantallet i kurserne er faldende. Ikke, fordi programmet ikke er godt nok, men fordi prisen er for høj. Det har vi taget ad notam.

13 bestyrelsens beretning side 13

14 året I glimt Ny hovedsponsor 2012 blev året, hvor Dansk Golf Union kunne afsløre GE Money Bank som ny hovedsponsor. Aftalen er indgået for en 5-årig periode, og udover at GE Money Bank fra 2013 vil være synlig på Dansk Golf Unions landsholdstøj, materialer og meget mere, vil samarbejdet være koncentreret omkring et fordelsprogram til de danske golfspillere kaldet Golfers Only. Samarbejdet vil bidrage til en fortsat udvikling af golf i Danmark som både elitesport og breddeidræt.

15

16 året i glimt Nyt Logo og design I 2012 var Dansk Golf Unions bestyrelse igennem et spændende arbejde for at finde frem til de værdier, som Dansk Golf Union gerne vil stå for. Arbejdet involverede blandt andet den kendskabsanalyse, vi i starten af sommeren foretog, og som mange bestyrelsesmedlemmer og ansatte i klubberne besvarede. Resultatet blev nyt logo og design. Logoet viser en horisont over fairway, som dels er rammen for golfsporten, dels symboliserer udsyn og visioner for fremtiden. I Dansk Golf Union er vi rigtig stolte over både logo og design, som lanceredes i starten af 2013.

17 året i glimt side 17 Danske amatørsejre 2012 Nicole Broch Larsen DGU Elite Tour damer TEAM RUDERSDAL OPEN 2012 Turkish Amateur Wiibroe Cup 2012, DGU Ranglisteturnering Luxembourg Amateur DILAC 2012 DM slagspil damer præsenteret af Golfexperten Organisationsændringer Dansk Golf Union sagde farvel til Camilla Flindt Hjælmhof, kommunikationschef i Dansk Golf Union og direktør i DGU Erhverv A/S, som efter næsten otte år trængte til nye udfordringer. I stedet ansatte Dansk Golf Union Jesper Skotte som ny salgsdirektør i DGU Erhverv A/S og ansvarlig for kommunikationsområdet blev Torben Kastrup Petersen, som mange kender som bane- og miljøchef. Ny i bestyrelsen På repræsentantskabsmødet i 2012 valgte Bjarne Winther ikke at genopstille til Dansk Golf Unions bestyrelse. Det skabte mulighed for, at nye kræfter kunne komme til. Den mulighed benyttede den tidligere folketingspolitiker Helge Adam Møller, som blev valgt som ny suppleant. Helge Adam Møllers interesseområder er primært bane, miljø og regler. Emily Pedersen DGU Elite Tour damer III Doral-Publix Junior Classic Julie Finne-Ipsen Finnish Amateur Nanna Koerstz Madsen DGU Elite Tour damer II DM hulspil damer Caroline Nistrup Harder German Junior Masters U20 Charlotte Lorentzen Hurricane Invitational CAA Woman s Championship Malene Krølbøll Junior Masters Invitational det skete også i 2012 DGU-turneringsledere og dommere erfaringsudvekslede, vidensdelte og planlagde ny sæson på seminar i februar. I januar og november afholdtes i alt fire Turneringsleder 1-kurser med 20 deltagere pr. kursus. Der afholdtes i alt fire Handicap-orienteringsmøder; to på Sjælland og to i Jylland. 24 baner blev ratet. I april afholdtes der Ratingseminar i Esbjerg Golfklub med 25 deltagere. Synoptik Cup blev i 2012 vundet af Aarhus Golf Club på Ledreborg Palace Golf. Runner up blev for andet år i træk Aarhus Aadal Golfklub. Amatør- og ordensudvalget har åbnet op for, at amatører kan vinde hole-inone-præmier som for eksempel en bil. I det forgangne år har DGU Erhverv A/S etableret samarbejde med følgende nye sponsorer: GE Money Bank, Aon, Comwell, Tefal (Groupe SEB), Marketsquare og Bridgestone. DGU Erhverv A/S har i 2012 afholdt 22 golfarrangementer i ti forskellige danske golfklubber og to svenske, hvor cirka golfspillere har deltaget. Kærlighed ved første kliiing udkom i begyndelsen af juni som et tillæg til Berlingske Tidende for at skabe øget interesse for golf hos ikke-golfspillere. Stephanie Bertelsen UMHB Lady Cru Fall Inv. Sebastian Cappelen Patriot All-America Victor Østerby DIAC 2012 DGU Elite Tour herrer III Niklas Nørgaard Møller TEAM RUDERSDAL OPEN 2012 DGU Elite Tour herrer II DGU Elite Tour Finale herrer Christian Gløët DM slagspil herrer, præsenteret af Golfexperten Mads Søgaard DM hulspil herrer GP Giberta Mads Kristensen NGL 2013 Qualifying Stage Tobias Larsen DIYC Boys

18 året i glimt Stadigvæk ulovlige sprøjtemidler i danske klubber Miljøstyrelsen kunne 10. december offentliggøre, at kemikalieinspektionen i år har besøgt 30 golfklubber. I seks tilfælde fandt kemikalieinspektionen produkter, som ikke er tilladt. Inspektionen har ført til en politianmeldelse og flere påbud og påtaler. Dansk Golf Union tager afstand fra golfklubbers brug af ulovlige sprøjtemidler. Dansk Golf Unions bestyrelse vil nu se på, hvilke sanktionsmuligheder der er over for klubber, som gentagne gange er i kemikalieinspektionens søgelys.

19 året i glimt side 19 Ny pesticidlovgivning 2012 blev året, hvor regeringen fremlagde et udkast til deres skrappere krav til brug af sprøjtemidler i en ny pesticidlovgivning. De nye regler betyder blandt andet, at der fremover bliver sat et loft for, hvor meget golfbanerne må belaste den enkelte golfbane med pesticider. Der er desuden lagt op til, at golfklubberne fremover indberetter deres årlige forbrug af pesticider til Miljøstyrelsen, og at styrelsen vil kontrollere, at de nye regler overholdes. Danmarksmesterskaber DM slagspil damer Nicole Broch Larsen DM slagspil herrer Christian Gløët DM hulspil damer Nanna Koerstz Madsen DM hulspil herrer Mads Søgaard DM mid-age damer Stinne Thorsen DM mid-age herrer Anders Freund DM seniorer damer Else Kalstad DM seniorer herrer Hans Stenderup DM 2 generationer Anne Merete Engel & Christian Engel DM 2 generationer Ivan Dueholm og Bo Dueholm DM juniorer piger Anna Frandsen DM juniorer drenge Nicolai Cetti Engstrøm nye forskningsprojekter I 2012 var der gang i ikke mindre end syv forskellige forskningsprojekter på otte forskellige danske baner. Projekter, som alle skal være med til at sikre ny viden og sikre bæredygtige alternativer til den eksisterende pleje. Randzoner berører ikke golfsporten Der var bekymring at spore, da en ny lovgivning om randzoner i 2012 så dagens lys. De fleste regnede med, at golfbanens arealer ved søer, åer og vandløb nu ikke kunne plejes. Golfbanerne er dog undtaget, da forbuddet ikke gælder arealer, der anvendes til skov, park, have eller lignende. Grønt forbund for tredje år i træk Dansk Golf Union kan for tredje år i træk kalde sig Grønt forbund. Prisen blev givet i forbindelse med DIF s årsmøde lørdag 5. maj og blev uddelt til de forbund, som lever op til DIF s krav om miljøansvarlighed og bæredygtighed.

20 året i glimt det skete også i 2012 Årets juniorholdturnering havde deltagelse af 292 hold. Møn Golfklubs juniorelitehold blev danmarksmestre, da de slog Rold Skov Golfklub i regn og blæst på Randers Fjord Golfklubs baner. I Junior Cup deltog cirka 1500 deltagere, og efter fem landsdelsfinaler og en finale endte det med 14 rækkevindere, hvoraf 12 tog til Sverige for at spille landskamp. I årets Short Game blev der spillet 1480 runder tællende til ranglisten, og årets klub blev Odense Golfklub. I Short Game Challenge-finalen, som blev afviklet i Odense Golfklub, deltog de 24 bedste juniorer, og årets Short Game dreng og pige blev kåret. I Sportsjournalisternes juniorholdturnering vandt Odense Eventyr den eftertragtede tur til The Open i England. Bronze-Thomas 11. august 2012 var der finaledag ved EM i golf for herrer i Carton House Golf Club i Kildare i Irland. Thomas Sørensen havde fra første runde været med i toppen, men da dagen begyndte med fire bogeys, skulle der spilles drømmegolf for at blive tale om medaljer. Men Thomas Sørensen gjorde det, der skulle til, og formåede at løfte sit spil. Og efter en nervepirrende finale kunne han indkassere en flot bronzemedalje. Nicoles år Resultaterne taler sit tydelige sprog og som højest placerede dansker på verdensranglisten (nummer 13) har Nicole Broch Larsen fra Hillerød Golfklub gjort 2012 til sit hidtil bedste år. Hun blev suveræn vinder af Titleist Ranglisten med syv sejre, vinder af Turkish Amateur og DILAC. Det blev også til tre anden pladser, blandt andet i de to internationale turneringer Copa Sotogrande og på den professionelle Samsø Ladies Open. Olesen vandt den Gyldne Golfbold Den 22-årige golfspiller Thorbjørn Olesen fik i 2012 overrakt Den gyldne golfbold og titlen som årets golfspiller. Prisen uddeles hvert år af Nykredit og Sportsjournalisternes Golf Klub til den golfspiller, som har skabt det største danske resultat inden for golfsporten. Thorbjørn Olesen fik prisen på baggrund af sin sejr i Sicilian Open på europatouren. Med prisen fulgte også en check fra Nykredit på kr, som Thorbjørn Olesen valgte at donere til Værløse Golfklubs juniorafdeling.

21 året i glimt side 21 DM i slagspil Christian Gløët fra Mølleåens Golfklub og Nicole Broch Larsen fra Hillerød Golfklub kunne efter to spændende finalerunder mod Furesø Golfklubs Frederik Dreier og Daisy Nielsen fra Frederikshavn Golfklub skrive Danmarksmester i slagspil på deres cv. Samarbejde med PGA Samarbejdet mellem Dansk Golf Union og PGA er i det forgangne år blevet styrket. Parterne har blandt andet samarbejdet om at bringe PGA-elevuddannelsen up-todate i forhold til de arbejdsopgaver, der venter den kommende pro-træner. dårligt VM-år Damerne drog sidst i september til VM i Tyrkiet. Selv om ambitionerne var store inden afrejse, måtte damerne indse, at spillet kun var til en 15. plads. I oktober var det herrernes tur til at indtage VM-banerne i Tyrkiet, men det nye og uprøvede hold måtte rejse hjem med en 27. plads i bagagen. Fra stor forventning til stor skuffelse Der var store forventninger til de danske damer forud for det individuelle EM, der blev spillet i Golf & Country Club Diners, Ljubjana, Slovenien i dagene juli. Bedste dansker blev Caroline Nistrup, Dragør, på en 13. plads med en samlet score i par. Dobbelt op på Challenge Tour To gange i 2012 var der mulighed for at se de næstbedste golfspillere i aktion, da challenge touren besøgte Steensballegaard i august og i Royal Golf Club i oktober. Selv om danskerne var med helt fremme i begge turneringer, så blev det henholdsvis italienske Alessandro Tadini og svenske Kristoffer Broberg, der vandt på dansk grund. distrikternes arbejde Grundet et stor arbejde fra distrikternes side er kredsturneringen for dem med et højt handicap blevet en stor succes. Der blev i 2012 spillet cirka 2500 runder. Eliten kom på Facebook Facebook er kommet for at blive. Derfor gav det også mening at udbrede kendskabet til Dansk Golf Unions talentarbejde på facebook. Siden hedder Facebook.com/ creatingwinners, og her kan man løbende følge med i alt fra træningslejre til internationale turneringer. golf klub danmark forgyldte eliten Golf Klub Danmark, der i mere end 25 år har støttet dansk elitegolf, uddelte i august legater til spillere, som i det forløbne år har udmærket sig særligt. Nicole Broch Larsen fra Hillerød modtag et legat på kr. for sine store udmærkelser. Hendes stribe af succeser taler sit tydelige sprog. Christian Gløét fra Mølleåen og Victor Henum fra Asserbo modtog begge et legat på kr. Team Danmark værdsatte Dansk Golf Unions elitearbejde I slutningen af 2012 stod det klart, at Danmark i 2013 får yderligere tre spillere på den professionelle European Tour, idet både Joachim B. Hansen, Andreas Hartø og Morten Ørum Madsen kvalificerede sig via challenge-touren. Det blev lagt mærke til af Team Danmark, som valgte at hæve tilskuddet til Dansk Golf Union med kr. -Helt overordnet er det meget imponerende, at golfunionen kan producere så mange talenter på så højt et niveau, udtalte Michael Andersen, direktør i Team Danmark, der glæder sig til, at golfsporten i 2016 vender tilbage på det olympiske program i Rio.

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012

Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Visit Greenland A/S Reg.nr. 203.075

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub

Årsrapport 2014. Gentofte Svømme Klub CVR-nr. 26 48 74 12 Gentofte Svømme Klub Årsrapporten indeholder 23 sider Indhold Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 Ledelsesberetning... 6 Foreningsoplysninger... 6 Bestyrelse...

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15. Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk.

Årsrapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15. Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk. Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk. Vækst i overskud på 52 mio. kr. En jackpot-pulje i Onsdags Lotto

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis

Indholdsfortegnelse. Side. Foreningsoplysninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis Årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Hovedbestyrelsens økonomiske beretning Resultatopgørelse for 211

Læs mere