side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:"

Transkript

1 side ÅRSBERETNING Bestyrelsens beretning Året i glimt Regnskab Hovedsponsor:

2 Golfens sande værdier Golf er en sport for livet Golf belønner målrettet træning Golf er alsidigt, banen og naturen spiller udfordrende med Golf fremmer fysisk og psykisk sundhed Golf beskytter natur og miljø og giver gode naturoplevelser Golf udøves på lige fod af begge køn og alle aldre Golf fremmer medmenneskeligt samvær Golf styrker etisk adfærd, fordi man er sin egen dommer Golf fordrer god etikette og hensyntagen til andre Golf stiller krav til ansvarlighed

3 side 3 indhold Bestyrelsens beretning 5 Året i glimt 14 LedelsesberetninG 31 Anvendt regnskabspraksis 33 RegnskaB 34 Medlemsstatistik 42 personer i dansk golf union 46

4

5 bestyrelsens beretning side 5 Bestyrelsens beretning Det forgangne år var på flere måder spændende, skelsættende og opmuntrende. I det følgende skal vi gennemgå de områder, som bestyrelsen finder, er af størst betydning.

6 bestyrelsens beretning 300 klubbesøg Vi gennemførte cirka 300 besøg i de danske golfklubber fordelt på 121 klubber. Besøgene havde fokus på udvidelse af medlemstallet, pleje af golfbanen, udvikling af organisationen, juridisk rådgivning samt udvikling af juniorarbejdet og andet specifikt udvalgsarbejde i golfklubberne. Alle besøg er blevet evalueret, og det ser heldigvis ud til, at klubberne værdsætter Dansk Golf Unions arbejde og føler, at arbejdet bidrager positivt til udviklingen i klubberne. Vi vil derfor opfordre alle medlemmer til at benytte sig af disse tilbud om konsulentbistand. Årets Fund og Den Gyldne Golfbold I december overrakte Sportsjournalisternes Golf Klub Den gyldne golfbold til Thorbjørn Olesen for hans enestående resultater i årets løb. Det var både forventet og fortjent, og formanden for Dansk Golf Union fik også lejlighed til at deltage i den officielle hyldest, hvor han blandt meget andet fremhævede, at Thorbjørn var en både lysende og indlysende kandidat, som har medvirket stærkt til, at Danmark ligger på en flot niendeplads beregnet ud fra verdensranglisten, når man medtager hvert lands tre bedst placerede professionelle. Heldigvis er også Team Danmark opmærksom på de mange gode resultater, som ikke kun Thorbjørn, men også vore mange andre professionelle og amatører har opnået, og det har helt konkret medført, at tilskuddet er blevet forhøjet. Hen mod slutningen af året fik vi så den gode nyhed, at Thorbjørn også var blevet kåret som Årets fund af Politiken, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark. Det er aldeles imponerende, når man betænker, at golf på trods af den globale udbredelse får en ganske beskeden mediedækning i Danmark. Og når man erindrer, at der netop i 2012 dukkede flere nye navne op, som præsterede på højeste niveau. Som golfspillere skal vi være meget stolte over, at en af vores folk nåede helt til tops. Europaturen til Danmark Sidste år skrev vi, at: Der er begrundet håb om, at vi får de bedste golfspillere at se på dansk grund. Og i den mundtlige beretning kunne vi tilføje, at Lars Larsen ønsker at få europaturen til Himmerland med start i 2014 eller Med Larsens udmelding er der grund til optimisme. Han er nemlig kendt for at gennemføre det, han sætter sig for. Vi er spændt på, om der inden længe kommer konkret nyt. Det tror vi på. Selskaber som medlemmer af Dansk Golf Union Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev et forslag vedtaget gående ud på, at selskaber kan optages som medlemmer i Dansk Golf Union. Selskabet og selskabets golfspillere opnår næsten samme rettigheder som alle andre medlemmer og spillere, men DIF sætter nogle begrænsninger, som vi naturligvis er nødt til at respektere. Vi fik med det samme to nye medlemmer: Royal Golf Center og City Golf, begge beliggende på Amager, så nu har Københavns kommune igen fået en golfklub, ja endog to. Det er meget glædeligt at kunne fortælle, at denne nye form for medlemskab overhovedet ikke har medført problemer. Ny hovedsponsor Efter at have været uden hovedsponsor i mere end et år er det lykkedes at lave en aftale med GE Money Bank. En aftale, som løber i fem år, hvilket i sig selv er ret enestående. I korthed er aftalen skruet sådan sammen, at vi under alle omstændigheder modtager et grundbeløb, men det er desuden af meget stor økonomisk betydning, at golfspillerne tager godt imod det nye MasterCard, og ikke mindst at de benytter det flittigt. Jo flere kort, der udstedes, og jo mere omsætning, der genereres, jo flere penge til Dansk Golf Union. Så enkelt og så forståeligt er konceptet. Den tid er forbi, hvor sponsorer udelukkende er sponsorer med hjertet. Der skal konkrete økonomiske gevinster til. Det kan man godt forstå. Ikke mindst i en krisetid. Vi glæder os meget til samarbejdet med GE Money Bank og håber på stor opbakning fra landets golfspillere. Golfers Only Det er navnet på de tilbud, som skal knyttes til det nye MasterCard. Naturligvis kan kortet bruges som ethvert andet kreditkort, men for at øge interessen arbejder DGU Erhverv A/S på at komme med en masse tilbud, som kun kan benyttes af dem, der er i besiddelse af kortet. Derfor navnet Golfers Only. Blandt andet kan klubberne markedsføre deres forskellige tilbud via dette kort.

7 bestyrelsens beretning side 7

8 bestyrelsens beretning

9 bestyrelsens beretning side 9 Handicapsystemet Og så var 2012 året, hvor der blev foretaget en række ændringer i handicapsystemet. Her tænkes blandt andet på klubhandicap, EGA handicap, årsrevision, CBA (computed buffer adjustment), samt at private runder ikke mere er tællende. Som bekendt opnåede vi European Golf Associations (EGA s) tilladelse til at vente med at indføre systemet til 2. juli 2012, og det er vores opfattelse, at systemet i sin helhed er indført i alle klubber. Sådan er det desværre ikke i visse af de andre lande, som har underskrevet brugsaftalen med EGA. Enkelte steder er der intet sket, og andre steder er systemet ikke fuldt implementeret. Det er meget beklageligt, at ikke alle føler et ansvar for at overholde de regler, som de kontraktligt har forpligtet sig til at overholde. Kun hvis systemet implementeres på samme måde overalt, kan man med rette sige, at vi i EGA har et ensartet handicapsystem. Pesticider Der arbejdes på en bekendtgørelse om anvendelse af pesticider på golfbaner, og bestemmelserne omfatter alle golfbaner i Danmark, nu altså også baner, der ejes og passes af private, samt alle Pay&Play baner. De to sidstnævnte kategorier var ikke omfattet af den første aftale mellem miljøministeren og Dansk Golf Union. Ideen er fortsat at sænke forbruget, og det er vi helt enige i. Fra politisk hold siges det ikke længere, at den langsigtede målsætning er udfasning af brugen af pesticider. Man er godt klar over, at det ville være helt urealistisk. Alle, som har relation til vedligeholdelse af golfbaner, herunder Dansk Golf Union, PGA, Greenkeeperforeningen og Foreningen Private Golfbaner, har været inddraget i processen, og Dansk Golf Unions bestyrelse har haft foretræde for Folketingets Miljøudvalg, så vi føler klart, at der er blevet lyttet til os. Med ansættelsen i 2012 af yderligere en konsulent på baneområdet har Dansk Golf Union endnu større mulighed for at bistå medlemmerne med råd og vejledning, og der har allerede været afholdt en lang række møder, ligesom vores banechef, Torben Kastrup Petersen, havde et indlæg om emnet på Greenkeeperforeningens årsmøde. Det er også vigtigt at understrege, at vi stadig deltager i STERF, der er et nordisk forskningssamarbejde med henblik på at opnå størst mulig viden om hensigtsmæssig drift af golfbaner. Dansk Golf Union har i en årrække arbejdet på at forbedre greenkeepernes uddannelse. Dette er især sket i tæt dialog med Greenkeeperforeningen og de involverede skoler. Dansk Golf Union har lagt op til et samarbejde på tværs af skolerne, via Det faglige fællesudvalg, der koordinerer og sammensætter uddannelsesforløbet. Der er nedsat et udvalg af både skoler, greenkeepere og Dansk Golf Union, som mødes jævnligt for at sikre det rette indhold i uddannelsen. Det gælder både den grønne del af greenkeepernes uddannelse og den ledelses- og kommunikationsmæssige del. Dansk Golf Union bidrager direkte med undervisning i skolernes uddannelsesforløb og fungerer som censor ved de afsluttende eksaminer. Endvidere arbejder Dansk Golf Union med greenkeepernes uddannelse via afholdelse af ERFA møder rundt i hele landet, og Dansk Golf Union har i samarbejde med blandt andre universiteter lavet uddannelses-sitet Turfgrass.dk, der har lærere og elever på greenkeeperskolerne som den primære målgruppe. Kemikaliekontrollen har ved sine rutinemæssige besøg desværre igen fundet ulovlige sprøjtemidler. I 2012 ved seks golfanlæg ud af de tredive, som blev besøgt. Det er helt uantageligt, og vi må appellere til, at ulovlige midler destrueres og ikke mere indkøbes. Af de seks syndere er én blevet politianmeldt, og vi afventer i spænding, hvad det måtte medføre. Ingen tvivl om, at mange føler, at den nye bekendtgørelse er for streng, men i et retssamfund som det danske kan vi ikke være tjent med, at nogen vælger at tage loven i egen hånd. Dansk Golf Unions bestyrelse har derfor også drøftet eventuelle sanktioner ved gentagen overtrædelse af reglerne. Tre strategiske mål Som strategiske mål for de kommende år har bestyrelsen besluttet at fokusere på at: rekruttere og fastholde medlemmerne i de danske golfklubber forbedre rammebetingelserne for golfsporten lette golfklubbernes drift ved at stille anvendelige værktøjer til deres rådighed Øget medlemstal og forbedret klubdrift (herunder professionalisering af bestyrelsesarbejdet) taler for sig selv, medens det kan være rimeligt at knytte et par ord til rammebetingelserne. Vi finder det først og fremmest urimeligt, at nogle klubber pålægges at betale grundskyld, andre ikke. Og ikke kun denne forskelsbehandling falder i øjnene. Det er urimeligt,

10 bestyrelsens beretning at golfspillere overhovedet belastes med grundskyld, når andre sportsfolk her i landet slipper helt. Ingen, som dyrker idræt på kommunalt ejede anlæg, betaler grundskyld som en del af deres kontingent. Og så er det ligegyldigt, om der er tale om indendørs eller udendørs aktiviteter. Vi er selvsagt ikke fortalere for, at fodboldspillere, håndboldspillere, svømmere, gymnaster eller andre idrætsudøvere skal rammes på pengepungen. Vi vil bare så gerne have de samme vilkår. Kommunerne ejer fodboldbanerne og slår græsset, bygger haller og sørger for vedligeholdelsen, opfører dyre svømmehaller og står for driften, og i de større byer finder man penge til at bygge gigantiske sportsarenaer. I alle tilfælde betaler udøverne kun en meget beskeden del af de samlede omkostninger. Helt anderledes er det i vores sport. I langt de fleste tilfælde skal man købe eller leje jorden, selv betale alle anlægsudgifter og efterfølgende stå for hele vedligeholdelsen. Hvor ville det dog være dejligt, om vi kunne få samme forhold som andre sportsfolk. Ofte hører man i den politiske debat, at der ikke må gøres forskel. Den debat ønsker vi at deltage i. Medlemssituationen Siden 2008 har medlemstallet stort set været uforandret. Det seneste tal fra 2012 er , og det er faktisk det højeste tal nogensinde, men kun nogle få hundrede større end tallet fire år tidligere. Det passer altså ikke, når nogle medier har proklameret, at folk i stort tal forlader golfsporten. Der kommer i hvert fald mindst lige så mange nye til. Men det er derimod rigtigt, at der er nedgang i en del klubber, og det hænger helt naturligt sammen med, at Dansk Golf Union siden 2008 har fået otte nye medlemmer, samtidig med at antallet af golfspillere kun er steget ganske lidt. Det giver mere plads på banerne, og helt nøjagtigt var vi sidste år 44,1 spillere pr. hul i gennemsnit, medens tallet var 48,8 spillere pr. hul i 2006, da det var højest. En sådan udvikling er naturligvis ikke tilfredsstillende. Vel er det rart at have god plads, men ikke i en sådan grad, at det går ud over økonomien hos klubber og baneejere. For den gode ordens skyld skal det noteres, at Dansk Golf Union ikke har nogen indflydelse på antallet af golfanlæg. Det reguleres af de lokale kommunalbestyrelser. I årenes løb har Dansk Golf Union mange gange gjort opmærksom på den uheldige udvikling, og allerede i november 2006 et par år før krisen satte ind for alvor skrev formanden i sin klumme, at: Derfor har jeg sagt, at initiativtagerne til nye projekter bør tænke sig om og grundigt analysere, om tidspunktet og beliggenheden nu er den rigtige. Men det er naturligvis virkeligheden, vi skal forholde os til, og derfor er øget medlemstal et af vore fokuspunkter de kommende år. Grundet et stort og flot arbejde lokalt samt støtte fra Dansk Golf Union har tilgangen til golfsporten i det forgangne år været meget positiv. Hele nye spillere er kommet til, og derfor er det ekstra ærgerligt, at afgangen har været næsten lige så stor. Der skal fortsat fokuseres på tilgang, men i lige så høj grad på fastholdelse. Det bør være lettere at holde på et medlem end at få et nyt. Endnu et par år kan vi måske have tilgang fra de store årgange, der fødtes i slutningen af 2. Verdenskrig og de nærmeste efterfølgende år, men så klinger der ud. Også af den grund skal der satses hårdt på rekruttering, og i den forbindelse er det vigtigt at huske ungdommen. Økonomi Vi slutter året med et væsentligt dårligere resultat end budgetteret, nemlig et underskud på omkring kr. mod budgetteret kr. Det er ikke tilfredsstillende. Et par store poster er dog ret iøjnefaldende. Vi fik små kr. mindre ind i kontingent end forudsat, og bidraget fra DGU Erhverv A/S var ca. 1,6 mio. kr. mindre end forudset. Samlet set var indtægterne næsten 3 mio. kr. under budget. Det kunne vi se ret tidligt på året, og derfor var vi meget opmærksomme på samtlige udgiftsposter. Som det fremgår af regnskabet, er der da også sparet på stort set alle udgiftskonti. Der har med andre ord været tale om at rette ind i forhold til virkeligheden. På trods af det uventet dårlige resultat har vi ikke ønsket at hæve kontingentet, der således forbliver uforandret foreløbig fire år i træk, med mindre repræsentantskabet ønsker noget andet. Det er i erkendelse af, at klubberne set under et ikke har en stærk økonomi, og det bør efter vores mening afspejles i Dansk Golf Unions måde at gebærde sig på. Da vi heldigvis har en egenkapital, som efter både vores og vore revisorers mening er rigelig stor, vælger vi at tære på kapitalen, så den kommer ned i nærheden af 9,5 mio. kr., der menes at være tilstrækkeligt. Som det fremgår af regnskabsmaterialet, forudser vi overskud i 2014.

11 bestyrelsens beretning side 11

12 bestyrelsens beretning På nogle regionalmøder havde ganske mange klubformænd det synspunkt, at hovedorganisationen ikke må udsultes. Den opfattelse deler vi til fulde, og det mener vi heller ikke bliver tilfældet, når vi fastholder en forsvarlig drift ved at tære på kapitalen. Det kan ikke være vores opgave at puge penge sammen. En kapital opbygges blandt andet med det formål at kunne modstå dårlige tider, og præcis sådan opfatter vi situationen. De professionelle I 2013 får vi fire nye spillere på European Tour (ET). Det er Andreas Hartø (som også spillede på ET i 2011) samt Joachim B. Hansen, Morten Ørum Madsen og Lasse Jensen. Joachim og Morten var med på det amatørhold, som i 2010 vandt sølv ved VM i Argentina. Det er bemærkelsesværdigt, at de så hurtigt har spillet sig helt frem til ET. En rigtig flot præstation, og vi glæder os naturligvis meget til at følge alle de mange danskere på ET i På Challenge Tour får vi i 2013 to nye danskere med; nemlig Lucas Justra Bjerregaard og Jesper Lerchedal. Lucas, der var den tredje deltager på sølvholdet i 2010, gik ikke over som professionel så tidligt som de to andre, og det er nok grunden til, at han endnu ikke er nået lige så langt. At talentet er stort ses af, at han i 2012 vandt Nordic League helt suverænt med tretten top ti placeringer inklusive to sejre. Også det var ganske enestående. På Ladies European Tour er der ingen nye danskere. Line Vedel vandt Slovak Open og sluttede som en flot nr. 21 på ranglisten, medens Malene Jørgensen kunne generhverve sit kort efter godt spil på tourskolen. På Nordic League er der mange nye spillere næste år, men da de fleste navne (endnu) er ukendte, skal de ikke nævnes her. Undtagelsen er dog Daniel Løkke, som efter en utilfredsstillende sæson på Challenge Tour helt suverænt vandt kvalifikationen til Nordic League, der sikrer ham start i samtlige turneringer i det nye år. De bedste amatører Også vores amatører har gjort det strålende. Thomas Sørensen fik bronze ved EM individuelt, Sebastian Cappelen, som er collegespiller i Arizona, vandt Patriot All-American, Charlotte Kring Lorentzen, der også er collegespiller, vandt både Hurricane Invitational og CAA Championship, og Julie Finne-Ipsen vandt Finnish Amateur. De fleste topresultater opnåedes dog af Nicole Broch Larsen, der vandt både Turkish Amateur og Luxembourg Amateur samt opnåede meriterende andenpladser i Copa Sotogrande og den professionelle Samsø Ladies Open. Nicole er som nr. 13 den bedste dansker på R&A s Amateur Ranking. Det bliver spændende at følge Nicole i fremtiden. Meget tyder på, at hun kan nå rigtig langt. Der er mange andre flotte resultater, som kan findes andetsteds i årsskriftet. Her har vi udvalgt dem, som efter vores mening er de mest iøjnefaldende. Magasinet Dansk Golf Så nåede vi til det punkt, hvor portoudgifterne blev så høje, at vi ikke længere kunne få de økonomiske ender til at nå sammen. Konsekvensen er den, at magasinet Dansk Golf i 2012 for sidste gang blev postomdelt til alle golfspillere. Fremover skal man selv hente det i klubben. Det er meget trist, men vel også en naturlig konsekvens af den teknologiske udvikling. I de senere år er en mængde magasiner og klubblade ophørt med at blive postomdelt eller ophørt med helt at udkomme, og da vi på regionalmøder meddelte, at turen nu var kommet til Dansk Golf, mødte vi kun opbakning og forståelse. Annonceindtægterne vil uvægerligt falde, når magasinet ikke længere kommer ud til alle. Virksomhederne er blevet tilbageholdende med at annoncere, og det er naturligvis taget i betragtning i de økonomiske overvejelser. Hvis nogen stadig ønsker at få Dansk Golf tilsendt, kan det godt lade sig gøre, blot man erklærer sig villig til at afholde de dertil knyttede forsendelsesudgifter. Vi håber, at alle tager godt imod bladet, og der arbejdes intenst på, at gøre bladet endnu mere attraktivt både over for de danske golfklubber i almindelighed og over for golfspillerne i særdeleshed. Regionale møder Vi afholdt de fem normale møder samt et ekstra på Bornholm i erkendelse af, at bornholmerne betaler det samme i kontingent som alle andre uden at få helt den samme service. Der er altid god stemning på møderne og desuden stor talelyst, så det er helt sikkert, at vi fortsætter denne tradition. Et helt konkret resultat af årets møderække er, at vi fra 2013 nedsætter prisen på vore kurser, eftersom det af mange blev fremhævet, at deltagerantallet i kurserne er faldende. Ikke, fordi programmet ikke er godt nok, men fordi prisen er for høj. Det har vi taget ad notam.

13 bestyrelsens beretning side 13

14 året I glimt Ny hovedsponsor 2012 blev året, hvor Dansk Golf Union kunne afsløre GE Money Bank som ny hovedsponsor. Aftalen er indgået for en 5-årig periode, og udover at GE Money Bank fra 2013 vil være synlig på Dansk Golf Unions landsholdstøj, materialer og meget mere, vil samarbejdet være koncentreret omkring et fordelsprogram til de danske golfspillere kaldet Golfers Only. Samarbejdet vil bidrage til en fortsat udvikling af golf i Danmark som både elitesport og breddeidræt.

15

16 året i glimt Nyt Logo og design I 2012 var Dansk Golf Unions bestyrelse igennem et spændende arbejde for at finde frem til de værdier, som Dansk Golf Union gerne vil stå for. Arbejdet involverede blandt andet den kendskabsanalyse, vi i starten af sommeren foretog, og som mange bestyrelsesmedlemmer og ansatte i klubberne besvarede. Resultatet blev nyt logo og design. Logoet viser en horisont over fairway, som dels er rammen for golfsporten, dels symboliserer udsyn og visioner for fremtiden. I Dansk Golf Union er vi rigtig stolte over både logo og design, som lanceredes i starten af 2013.

17 året i glimt side 17 Danske amatørsejre 2012 Nicole Broch Larsen DGU Elite Tour damer TEAM RUDERSDAL OPEN 2012 Turkish Amateur Wiibroe Cup 2012, DGU Ranglisteturnering Luxembourg Amateur DILAC 2012 DM slagspil damer præsenteret af Golfexperten Organisationsændringer Dansk Golf Union sagde farvel til Camilla Flindt Hjælmhof, kommunikationschef i Dansk Golf Union og direktør i DGU Erhverv A/S, som efter næsten otte år trængte til nye udfordringer. I stedet ansatte Dansk Golf Union Jesper Skotte som ny salgsdirektør i DGU Erhverv A/S og ansvarlig for kommunikationsområdet blev Torben Kastrup Petersen, som mange kender som bane- og miljøchef. Ny i bestyrelsen På repræsentantskabsmødet i 2012 valgte Bjarne Winther ikke at genopstille til Dansk Golf Unions bestyrelse. Det skabte mulighed for, at nye kræfter kunne komme til. Den mulighed benyttede den tidligere folketingspolitiker Helge Adam Møller, som blev valgt som ny suppleant. Helge Adam Møllers interesseområder er primært bane, miljø og regler. Emily Pedersen DGU Elite Tour damer III Doral-Publix Junior Classic Julie Finne-Ipsen Finnish Amateur Nanna Koerstz Madsen DGU Elite Tour damer II DM hulspil damer Caroline Nistrup Harder German Junior Masters U20 Charlotte Lorentzen Hurricane Invitational CAA Woman s Championship Malene Krølbøll Junior Masters Invitational det skete også i 2012 DGU-turneringsledere og dommere erfaringsudvekslede, vidensdelte og planlagde ny sæson på seminar i februar. I januar og november afholdtes i alt fire Turneringsleder 1-kurser med 20 deltagere pr. kursus. Der afholdtes i alt fire Handicap-orienteringsmøder; to på Sjælland og to i Jylland. 24 baner blev ratet. I april afholdtes der Ratingseminar i Esbjerg Golfklub med 25 deltagere. Synoptik Cup blev i 2012 vundet af Aarhus Golf Club på Ledreborg Palace Golf. Runner up blev for andet år i træk Aarhus Aadal Golfklub. Amatør- og ordensudvalget har åbnet op for, at amatører kan vinde hole-inone-præmier som for eksempel en bil. I det forgangne år har DGU Erhverv A/S etableret samarbejde med følgende nye sponsorer: GE Money Bank, Aon, Comwell, Tefal (Groupe SEB), Marketsquare og Bridgestone. DGU Erhverv A/S har i 2012 afholdt 22 golfarrangementer i ti forskellige danske golfklubber og to svenske, hvor cirka golfspillere har deltaget. Kærlighed ved første kliiing udkom i begyndelsen af juni som et tillæg til Berlingske Tidende for at skabe øget interesse for golf hos ikke-golfspillere. Stephanie Bertelsen UMHB Lady Cru Fall Inv. Sebastian Cappelen Patriot All-America Victor Østerby DIAC 2012 DGU Elite Tour herrer III Niklas Nørgaard Møller TEAM RUDERSDAL OPEN 2012 DGU Elite Tour herrer II DGU Elite Tour Finale herrer Christian Gløët DM slagspil herrer, præsenteret af Golfexperten Mads Søgaard DM hulspil herrer GP Giberta Mads Kristensen NGL 2013 Qualifying Stage Tobias Larsen DIYC Boys

18 året i glimt Stadigvæk ulovlige sprøjtemidler i danske klubber Miljøstyrelsen kunne 10. december offentliggøre, at kemikalieinspektionen i år har besøgt 30 golfklubber. I seks tilfælde fandt kemikalieinspektionen produkter, som ikke er tilladt. Inspektionen har ført til en politianmeldelse og flere påbud og påtaler. Dansk Golf Union tager afstand fra golfklubbers brug af ulovlige sprøjtemidler. Dansk Golf Unions bestyrelse vil nu se på, hvilke sanktionsmuligheder der er over for klubber, som gentagne gange er i kemikalieinspektionens søgelys.

19 året i glimt side 19 Ny pesticidlovgivning 2012 blev året, hvor regeringen fremlagde et udkast til deres skrappere krav til brug af sprøjtemidler i en ny pesticidlovgivning. De nye regler betyder blandt andet, at der fremover bliver sat et loft for, hvor meget golfbanerne må belaste den enkelte golfbane med pesticider. Der er desuden lagt op til, at golfklubberne fremover indberetter deres årlige forbrug af pesticider til Miljøstyrelsen, og at styrelsen vil kontrollere, at de nye regler overholdes. Danmarksmesterskaber DM slagspil damer Nicole Broch Larsen DM slagspil herrer Christian Gløët DM hulspil damer Nanna Koerstz Madsen DM hulspil herrer Mads Søgaard DM mid-age damer Stinne Thorsen DM mid-age herrer Anders Freund DM seniorer damer Else Kalstad DM seniorer herrer Hans Stenderup DM 2 generationer Anne Merete Engel & Christian Engel DM 2 generationer Ivan Dueholm og Bo Dueholm DM juniorer piger Anna Frandsen DM juniorer drenge Nicolai Cetti Engstrøm nye forskningsprojekter I 2012 var der gang i ikke mindre end syv forskellige forskningsprojekter på otte forskellige danske baner. Projekter, som alle skal være med til at sikre ny viden og sikre bæredygtige alternativer til den eksisterende pleje. Randzoner berører ikke golfsporten Der var bekymring at spore, da en ny lovgivning om randzoner i 2012 så dagens lys. De fleste regnede med, at golfbanens arealer ved søer, åer og vandløb nu ikke kunne plejes. Golfbanerne er dog undtaget, da forbuddet ikke gælder arealer, der anvendes til skov, park, have eller lignende. Grønt forbund for tredje år i træk Dansk Golf Union kan for tredje år i træk kalde sig Grønt forbund. Prisen blev givet i forbindelse med DIF s årsmøde lørdag 5. maj og blev uddelt til de forbund, som lever op til DIF s krav om miljøansvarlighed og bæredygtighed.

20 året i glimt det skete også i 2012 Årets juniorholdturnering havde deltagelse af 292 hold. Møn Golfklubs juniorelitehold blev danmarksmestre, da de slog Rold Skov Golfklub i regn og blæst på Randers Fjord Golfklubs baner. I Junior Cup deltog cirka 1500 deltagere, og efter fem landsdelsfinaler og en finale endte det med 14 rækkevindere, hvoraf 12 tog til Sverige for at spille landskamp. I årets Short Game blev der spillet 1480 runder tællende til ranglisten, og årets klub blev Odense Golfklub. I Short Game Challenge-finalen, som blev afviklet i Odense Golfklub, deltog de 24 bedste juniorer, og årets Short Game dreng og pige blev kåret. I Sportsjournalisternes juniorholdturnering vandt Odense Eventyr den eftertragtede tur til The Open i England. Bronze-Thomas 11. august 2012 var der finaledag ved EM i golf for herrer i Carton House Golf Club i Kildare i Irland. Thomas Sørensen havde fra første runde været med i toppen, men da dagen begyndte med fire bogeys, skulle der spilles drømmegolf for at blive tale om medaljer. Men Thomas Sørensen gjorde det, der skulle til, og formåede at løfte sit spil. Og efter en nervepirrende finale kunne han indkassere en flot bronzemedalje. Nicoles år Resultaterne taler sit tydelige sprog og som højest placerede dansker på verdensranglisten (nummer 13) har Nicole Broch Larsen fra Hillerød Golfklub gjort 2012 til sit hidtil bedste år. Hun blev suveræn vinder af Titleist Ranglisten med syv sejre, vinder af Turkish Amateur og DILAC. Det blev også til tre anden pladser, blandt andet i de to internationale turneringer Copa Sotogrande og på den professionelle Samsø Ladies Open. Olesen vandt den Gyldne Golfbold Den 22-årige golfspiller Thorbjørn Olesen fik i 2012 overrakt Den gyldne golfbold og titlen som årets golfspiller. Prisen uddeles hvert år af Nykredit og Sportsjournalisternes Golf Klub til den golfspiller, som har skabt det største danske resultat inden for golfsporten. Thorbjørn Olesen fik prisen på baggrund af sin sejr i Sicilian Open på europatouren. Med prisen fulgte også en check fra Nykredit på kr, som Thorbjørn Olesen valgte at donere til Værløse Golfklubs juniorafdeling.

21 året i glimt side 21 DM i slagspil Christian Gløët fra Mølleåens Golfklub og Nicole Broch Larsen fra Hillerød Golfklub kunne efter to spændende finalerunder mod Furesø Golfklubs Frederik Dreier og Daisy Nielsen fra Frederikshavn Golfklub skrive Danmarksmester i slagspil på deres cv. Samarbejde med PGA Samarbejdet mellem Dansk Golf Union og PGA er i det forgangne år blevet styrket. Parterne har blandt andet samarbejdet om at bringe PGA-elevuddannelsen up-todate i forhold til de arbejdsopgaver, der venter den kommende pro-træner. dårligt VM-år Damerne drog sidst i september til VM i Tyrkiet. Selv om ambitionerne var store inden afrejse, måtte damerne indse, at spillet kun var til en 15. plads. I oktober var det herrernes tur til at indtage VM-banerne i Tyrkiet, men det nye og uprøvede hold måtte rejse hjem med en 27. plads i bagagen. Fra stor forventning til stor skuffelse Der var store forventninger til de danske damer forud for det individuelle EM, der blev spillet i Golf & Country Club Diners, Ljubjana, Slovenien i dagene juli. Bedste dansker blev Caroline Nistrup, Dragør, på en 13. plads med en samlet score i par. Dobbelt op på Challenge Tour To gange i 2012 var der mulighed for at se de næstbedste golfspillere i aktion, da challenge touren besøgte Steensballegaard i august og i Royal Golf Club i oktober. Selv om danskerne var med helt fremme i begge turneringer, så blev det henholdsvis italienske Alessandro Tadini og svenske Kristoffer Broberg, der vandt på dansk grund. distrikternes arbejde Grundet et stor arbejde fra distrikternes side er kredsturneringen for dem med et højt handicap blevet en stor succes. Der blev i 2012 spillet cirka 2500 runder. Eliten kom på Facebook Facebook er kommet for at blive. Derfor gav det også mening at udbrede kendskabet til Dansk Golf Unions talentarbejde på facebook. Siden hedder Facebook.com/ creatingwinners, og her kan man løbende følge med i alt fra træningslejre til internationale turneringer. golf klub danmark forgyldte eliten Golf Klub Danmark, der i mere end 25 år har støttet dansk elitegolf, uddelte i august legater til spillere, som i det forløbne år har udmærket sig særligt. Nicole Broch Larsen fra Hillerød modtag et legat på kr. for sine store udmærkelser. Hendes stribe af succeser taler sit tydelige sprog. Christian Gløét fra Mølleåen og Victor Henum fra Asserbo modtog begge et legat på kr. Team Danmark værdsatte Dansk Golf Unions elitearbejde I slutningen af 2012 stod det klart, at Danmark i 2013 får yderligere tre spillere på den professionelle European Tour, idet både Joachim B. Hansen, Andreas Hartø og Morten Ørum Madsen kvalificerede sig via challenge-touren. Det blev lagt mærke til af Team Danmark, som valgte at hæve tilskuddet til Dansk Golf Union med kr. -Helt overordnet er det meget imponerende, at golfunionen kan producere så mange talenter på så højt et niveau, udtalte Michael Andersen, direktør i Team Danmark, der glæder sig til, at golfsporten i 2016 vender tilbage på det olympiske program i Rio.

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015

F G Kapital ApS CVR-nr Vestergade Frøstrup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 Postboks 229 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk F G Kapital ApS CVR-nr. 25568850 Vestergade

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere