Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 15 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Status på tandlæge for udsatte Implementering af beskæftigelsesreformen Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Arbejde med borgertilfredshed Fortsættelse af samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen i SønderKorskær Lukket - Orientering...27 Side 2

3 15 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 16 Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Beskæftigelsesog Sundhedsudvalget Sagsnr.:15/2426 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for 2014 jfr. bilag på sagen. Beskæftigelse Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Regnskab 2014 Drift Serviceudgifter Administration af Fredericia jobcenter Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde Særlig uddannelsesindsats til unge Løn til forsikrede ledige med løntilskud Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud 5,763 5,753-0,012 0, ,328 0,328-0, ,596 3,066-0,530 0, ,189 0,890 0,701-0,701 0 Projekter 0,693 0,648-0,047 0,047 0 Praktikløn til erhvervsgrunduddannelseselever (egu) 1,262 1,559 0,296-0,296 0 Servicejob -0,195-0, Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge m.v. 0,783 0,440-0,343 0,343 0 Serviceudgifter i alt 12,091 12,484 0,393-0,393 0 Overførselsudgifter Fleksjobordningen 64,037 70,645 6, ,608 Kontanthjælp til udlændinge omfattet integrationsprogrammet 5,392 5,448 0, ,056 Skoleydelse til egu-elever 0,043 0,280 0, ,237 Revalidering 11,200 12,201 1, ,001 Side 4

5 Sygedagpenge 78,488 78,975 0, ,487 Arbejdsløshedsdagpenge og særlig uddannelsesydelse 108, ,829 5, ,100 Kontanthjælp, uddannelseshjælp og enkeltydelser 145, ,214 2, ,344 Førtidspension, ressource- og jobafklaringsforløb 220, ,622-2, ,818 Beskæftigelsesfremmende tilbud for alle målgrupper 44,612 55,970 11, ,358 Seniorjobordning 11,267 13,643 2, ,376 Overførselsudgifter i alt 690, ,827 26, ,749 Total 702, ,311 27,142-0,393 26,749 Regnskab 2014 Så er det igen tid til at præsentere udvalgets regnskabsresultat, denne gang for Selvom vi har lagt et ambitiøst budget for 2014, kan vi i Fredericia glæde os over et regnskab, der kommer ud med et større overskud på driften end forventet. Regnskabsresultatet for 2014 udviser samlet set et mindre forbrug på 27,142 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet fordeler sig med et mindre forbrug på serviceudgifter på 0,393 mio. kr. og et mindre forbrug på overførselsudgifter på 26,749 mio.kr. Der henvises til bemærkninger på de enkelte områder længere fremme. Spar/lån Hele serviceområdet er gennemgået og der er et samlet overskud på 0,393 mio.kr. Budgettet er overholdt, og 0,393 mio.kr. ønskes overført til 2015 til finansiering af en ny indsats på integrationsområdet. Formålet med indsatsen er, at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job. Der kan ikke laves forventet spar/lån på overførselsområdet. Derfor står der nul i kolonnen. For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelsesudvalget specifikation Spar/lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet i kolonnen Afvigelse tilfalder kommunekassen. Status på indsatsområder Side 5

6 I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder jf. bilag på sagen. Sundhed Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Serviceudgifter Genoptræning og Rehabiliteringen 22,522 24,356 1,834-1,834 0,000 Hjælpemiddel & Kommunikation 44,850 43,220-1,630 0,000-1,630 Forebyggelse 2,900 4,992 2,092-2,092 0,000 Finansiering af sundhedsudgifter 3,604 10,005 6,401-4,224 2,177 Vederlagsfri Fysioterapi 7,381 5,611-1,770 1,223-0,547 Serviceudgifter i alt 81,257 88,184 6,927-6,927 0,000 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 196, ,273-2,939 3,553 0,614 Total 277, ,457 3,988-3,374 0,614 Regnskab 2014 Det regnskabsmæssige overskud på 3,988 mio. kr. fremkommer på følgende måde: Genoptræning og Rehabilitering: Genoptræning og Rehabilitering kom samlet ud med et overskud på 1,834 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter på områderne. Overskuddet overføres vis spar-/låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne. Hjælpemiddel & Kommunikation Side 6

7 Hjælpemiddel & Kommunikation kom i 2014 ud med et underskud på 1,630 mio. kr. Beløbet cleares indenfor rammen. Forespørgslen på hjælpemiddelområdet har været stærkt stigende, især har hjælpemidler til boligen samt området på kropsbårne hjælpemidler været stigende. Området vil fortsat være under stor bevågenhed i 2015 og frem. Forebyggelse Forebyggelsesområdet kom ud med et overskud på 2,092 mio. kr. Overskuddet skyldes udskudte aktiviteter. Beløbes overføres via spar- /låneordningen 2014/2015 til videreførelse af aktiviteterne/projekterne. Finansiering af sundhedsudgifter Finansiering af sundhedsudgifter kom ud med et overskud på 6,401 mio. kr. De 3,553 mio. kr. vedrører den betingede pulje, som i regnskabssagen overgår til aktivitetsbestemt medfinansiering. De 0,671 mio. kr. er overskud på Hospice som overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende 2,177 mio. kr. indgår i rammen til finansiering af områder indenfor rammen. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi kom ud med et underskud på 1,770 mio. kr. Positivt set er det lykkedes at reducere merforbruget med 0,614 mio. kr. siden Faldet skyldes i høj grad arbejdet i forbindelse med frikommuneforsøget. Det forventes at succesen med frikommuneforsøget fortsætter i Underskuddet fremkommer hovedsagelig i forbindelse med overført underskud tidligere år. En del af underskuddet på 1,223 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende midler på 0,407 mio. kr. finansieres indenfor rammen. I Fredericia er grundbudgettet til vederlagsfri fysioterapi på ca. 7,466 mio. kr. /år og ca. 600 borgere modtager vederlagsfri fysioterapi hos de praktiserende fysioterapeuter om året. Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansiering af sygehusudgifterne kom ud med et underskud på 2,939 mio. kr. svarende til 1,5% af det samlede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at området med sommerens kommuneaftale i 2014 blev tilført 3,699 mio. kr. som et engangsbeløb. Beløbet dækker Side 7

8 staten efterregulering af tidligere år. Underskuddet kunne altså have været væsentligt større. Det er særligt udgifter til ambulant somatik, ambulant psykiatri og genoptræning under indlæggelse, der er steget de senere år. Anlæg I regnskabssagen overføres restbudgettet på de to anlægsprojekter på 0,960 mio. kr. via spar-låneordningen 2014/2015 til videreførelse af projekterne i Spar/lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget specifikation spar-lån 2014 Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i et ekstraordinært spare- /låneresultat. Beløbet på 0,614 mio. kr. i kolonnen Afvigelse tilfalder kassen. Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområde Sundhed, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Beskæftigelse Serviceudgifter: Udvalgets regnskab viser som nævnt et mindre forbrug på 0,393 mio.kr. De væsentlige budgetområder, hvor der i 2014 er mer- og mindre forbrug, kan resumeres i følgende Der er i 2014 ikke anvendt midler fra puljen, der dermed udviser et mindre forbrug på 0,328 mio. kr. Ved løntilskudspladser i Fredericia Kommune er der en lønudgift, idet Fredericia ud over nettoudgiften til løntilskuddet også skal afholde nettoudgiften, dvs. forskellen mellem den løn, som den ledige skal have, og det løntilskud som kommunen, som arbejdsgiver, modtager fra jobcentret. Det er løntilskudspladserne, der besættes med ledige, som har ret til pension, der har en væsentlig indflydelse på nettoudgiften. Da hovedparten af løntilskudspladserne blev besat med ledige, som ikke havde ret til pension, og at der derudover har været færre i kommunalt Side 8

9 løntilskud end forudsat, har det medført et mindre forbrug på området, 0,701 mio.kr. I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til den særlige uddannelsesindsats (Fredericia Produktionsskole). Det kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Eftersom Arbejdsmarkedsafdelingen har visiteret flere unge fredericianer til den særlige uddannelse, er det kommunale bidrag tilsvarende steget med - 0,530 mio.kr. Der har været færre egu-praktikaner end forudsat i budgettet, 0,296 mio.kr. Der har været flere boligindplaceringer af flygtninge end forudsat i budgettet, -0,343 mio.kr. Overførselsudgifter: Indsatsen har igen været højt prioriteret. Der er tilført ressourcer til Arbejdmarkedsafdelingen, hvilket har betydet, at de har formået at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Dette og bedre styring af indsatserne har været en årsag til den positive udvikling. Resultatet på 26,749 mio.kr. fordeler sig med et mindre forbrug på forsørgelsesudgifter på 13,015 mio.kr. og et mindre forbrug på beskæftigelsesfremmende tilbud på 11,358 mio.kr. samt et mindre forbrug på seniorjobordningen på 2,376 mio.kr. Der er fem primære årsager til, at overførselsudgifter kommer ud af 2014 med et væsentlig mindre forbrug. 1. Hjemtagelse af berigtigelser på 4,000 mio.kr. heraf er 0,776 mio.kr. på revalideringsydelse og heraf er 3,224 mio.kr. hovedsagelig resultattilskud for udlændinge. 2. Det ser ud til, at udviklingen på arbejdsmarkedet har vendt sig og flere kommet i job eller i uddannelse. Det har resulteret i færre borgere på offentlig forsørgelse end forudsat i budgettet, 9,239 mio.kr. 3. Manglende afregning af fleksjobløntilskud til arbejdsgivere. 3,000 mio.kr. 4. Opstramningen af løntilskudssystemet og skiftet i konjunkturen har sendt færre ledige i løntilskud. Derudover har det taget længere tid end forventet at få etablere et målrettet tilbud om mentorstøtte til særlige udsatte ledige. Sagt med andre ord så har der været færre ledige i aktivering og det har medvirket til et væsentlig mindre forbrug, 8,134 mio.kr. 5. Seniorjobordningen er midlertidig suspenderet af den særlige arbejdsmarkedsydelse, hvilket har medvirket til, at antallet af seniorjobbere har været faldende henover 2014, 2,376 mio.kr. Sammenlignes Fredericias antalsudvikling med udviklingen i hele landet, understreges det flotte resultatet yderligere: hele landet har oplevet et fald på 3 procentpoint, mens Fredericia har oplevet et fald på 4 procentpoint. Og omregnet til kroner og ører svarer det til en kommunaløkonomisk forbedring på ca. 8 mio.kr. Side 9

10 Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger et bilag som viser den positive udvikling på arbejdsmarkedsområdet. Det er Arbejdsmarkedsafdelingens forventning, at den positive udvikling, der ses i 2014, kan fastholdes med fortsat proaktiv økonomistyring og løbende opfølgning i Indstillinger: Beskæftigelse og Sundhedsudvalget indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning 3. at udviklingen på arbejdsmarkedsområdet tages til efterretning. Bilag: Åben - Sundhed oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Sundhed anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Beskæftigelse udvikling og niveau.pdf Åben - Beskæftigelse oversigt over sparlån NY UDGAVE.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Side 10

11 17 Status på tandlæge for udsatte Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møder i august 2014 projektet omkring tandlægetilbud til udsatte borgere. Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Kort status på tandlægetilbuddet indtil nu Klinikken havde åbent første gang den 29. oktober 2014 med tre frivillige tandlæger og en frivillig assistent samt den kommunalt ansatte klinikassistent. Den første aften var der 6 udsatte borgere, der var til tandlæge. Siden den første åbning er der koblet flere frivillige til projektet: Der er nu i alt 5 frivillige tandlæger, 2 frivillige assistenter og 2 frivillige sygeplejersker, der agerer som klinikassistenter. Der er trykt informationsmaterialer, der er delt ud på væresteder og relevante kommunale afdelinger, der har kontakt med målgruppen. Visitationen foregår ved, at udsatte, der gerne vil benytte klinikken, ringer til en af to kommunalt ansatte vejledere fra henholdsvis social psykiatrien og Stifinder. De vurderer behovet hos den udsatte, og om de opfylder kravene for målgruppen. Det er også disse medarbejdere, der følger målgruppen til klinikken. Klinikken har haft åbent 5 gange med besøg af i alt 31 borgere. Enkelte er gengangere, der har fået trukket flere tænder ud. 1 borger har været på klinikken 4 gange. 1 borger har været på klinikken 3 gange og 5 borgere har været på klinikken 2 gange. Opgørelsen er lavet ud fra en optælling af journaler. Udover journalerne udfylder tandlægerne informationsskemaer på borgerne, der skal indgå i en fremtidig evaluering. Der er endnu ikke udfyldt informationsskemaer på samtlige udsatte, der har været på klinikken, hvorfor nedenstående ikke giver et helt præcist billede. Frem til og med december viser skemaerne følgende billede af målgruppen: Over halvdelen af de udsatte, der har været på klinikken, har fået trukket 1 eller flere tænder ud på grund af tandsmerter. Lidt over halvdelen af de udsatte borgere har massive tandproblemer. Tandlægerne har haft en forberedende snak om alment tandlægeforløb med lidt over halvdelen. Side 11

12 Tandlægerne har drøftet tandlægeskræk med lidt under halvdelen. En fjerdedel har fået midlertidige fyldninger og en opfordring til at gå til almen klinik for at få fyldningen gjort permanent. Ligeledes har ca. en fjerdel fået vejledning i tandhygiejne. Gruppen omkring projektet, som består af de frivillige tandlæger/assistenter, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben samt Udsatterådet, kalder tandlægetilbuddet for De Skæve Tænder. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Målgruppen, visitationen og organiseringen af tandlægetilbuddet bliver løbende drøftet på tværs af de frivillige tandlæger, den kommunale tandpleje, voksenservice, sundhedsstaben, Udsatterådet samt de to vejledere i forhold til justeringer. På det seneste møde på tværs af alle involverede i januar blev muligheden for at danne en forening omkring tandlægetilbuddet drøftet. Der var bred enighed om, at det er den rette vej at gå, da det skaber mulighed for, at tandlægerne kan forsikres. Der arbejdes derfor videre med denne model. Der vil være en fortsat koordination mellem kommunen og en kommende forening. Det er også denne model, der bruges i flere af de øvrige kommuner, der har lignende tilbud til udsatte. Indstillinger: Sundhedsstaben indstiller, at Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om tandlæge for udsatte til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Godkendt som indstillet Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Side 12

13 18 Implementering af beskæftigelsesreformen Sagsnr.:14/9321 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Beskæftigelsesreformens krav om intensive kontaktforløb, med alle ledige der er medlem af en a-kasse, træder i kraft 1. juni Formålet er at hjælpe ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er entydig evidens for at et intensivt samtaleforløb de første 6. mdr. kan afkorte ledigheden. Indsatsen vil medføre en fordobling af antallet af samtaler, og betyder behov for flere ressourcer. Virksomhedsservice bliver en kerneydelse, og skal sikre virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for. Det forventes at Jobcentrene er opsøgende overfor virksomheder. Ledige uden uddannelse skal opkvalificeres så de kan dække virksomhedernes behov, og opnå ansættelse. Arbejdsmarkedsafdelingen anbefaler der iværksættes en 3-delt indsats Beskrivelse af indsatsen: 1. Flere samtaler: Antallet af samtaler med ledige på arbejdsløshedsdagpenge i de første 6. mdr. af ledighedsforløbet øges. I samtalerne er der fokus på et progressivt samtaleforløb hvor, jobformidling, understøttelse af manglende motivation og erhvervelse af målrettet faglig opkvalificering er i fokus. Fredericia er frikommune, og kan afvige fra at alle skal have 6. samtaler de første 6. mdr. af ledighedsforløbet. Alle ledige vil vil få en screeningssamtale, hvor det vurderes individuelt hvilken indsats der skal til for at bringe den enkelte i beskæftigelse, herunder et intensivt samtaleforløb. Der ansættes 2 konsulenter indfaset i Mere brancheopdelt virksomhedskontakt: Der etableres mere målrettet virksomhedskontakt der udelukkende har som opgave at opsøge og etablere nye samarbejdsaftaler og imødekomme arbejdskraftbehov, som resulterer i at virksomheder får den fornødne arbejdskraft, og ledige kommer hurtigere i arbejde. Virksomhedskonsulenterne samarbejder og koordinerer med Business Fredericias konsulenter. Der ansættes 2 virksomhedskonsulenter til opgaven. Der vil i efteråret 2015 blive Opsøgende kampagne i følgende private brancher: Transport & lager Industri Service 3. Mere brancherettet uddannelse: Der ansættes en job & uddannelseskonsulent som har base i udvalgte a- kasser, og relevante uddannelsesinstitutioner. Målet for indsatsen er at give en målrettet indsats til de ledige, så flest muligt motiveres og vejledes mod uddannelse. Konsulenten skal sikre at de der uddanner sig Side 13

14 ikke efterfølgende går ledige, men kommer hurtigt i gang med ordinært job, eller alternativ virksomhedspraktik, løntilskud, eller jobrotationsvikariater, hvor de nye kompetencer kan anvendes og relevant joberfaring opnås. Økonomiske konsekvenser: Oversigt over investeringer på forskellige aktiviteter: Aktivitet Flere samtaler Mere branche opdelt virksomhedskontakt Mere branche opdelt uddannelse PE I alt I alt: Oversigt over aktiviteter: Aktiviteter Antal virksomhedsbesøg Antal flere samtaler( målt fra 2014) Oversigt over måltal Resultater Antal ufaglærte ledige starter uddannelse med mål at blive faglært. Afkortet ledighed for bla. 1. uge. 3. uger 3. uger 3F-og HK medlemmer Antal flere jobåbninger Antal nye samarbejdsaftaler Antal ledige der bliver voksenlærling Besparelse Sparet på medfinansiering A- dagpenge Vurdering: Det vurderes at den beskrevne indsats vil medføre at: Flere ledige kommer hurtigere i job. Flere ufaglærte ledige løftes til faglært niveau og tilføres erhvervskompetencegivende forløb, og derved vil matche arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Side 14

15 Service overfor virksomhederne i Fredericia forbedres, dels indhentes flere jobordrer som kan formidles til ledige virksomhedsservice, dels indgås flere samarbejdsaftaler med de større virksomheder. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at de forslåede aktiviteter vedtages, og investeringerne baseres på den beskrevne bussiness case. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Anbefales til Økonomiudvalget. Udvalget ønsker tillige måltal for samarbejde med virksomheder om et dobbelt uddannelsesløft, hvor medarbejdere opkvalificeres (bliver faglærte) og der derved skabes nye indgange og virksomhedsrettet opkvalificering for ledige. Side 15

16 19 Orintering om forventede konsekvenser af den nye refusionsreform i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet Sagsnr.:15/2696 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Regeringen indgik den 2. februar 2015 en aftale med VF, K og DF om en reform af refusionssystemet, som har virkning fra den 1. januar Med denne sag gives en introduktion til de forventede ændringer, som dette vil medføre i forhold til uddannelses- og kontanthjælpsområdet i Fredericia Kommune. Sagen skal betragtes som et oplæg til en drøftelse af, hvordan indsatsen fremadrettet bør tilrettelægges set i lyset af den nye reform. På baggrund af drøftelserne udarbejdes en endelig sag til behandling på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Refusionsreformen kort fortalt De nuværende refusionsregler er primært opbygget således, at de belønner visse typer af indsatser - f.eks. ydes der 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne i perioder med virksomhedsrettet indsats og 30 pct., hvis der er tale om passive perioder eller aktiviteter med vejledning og opkvalificering. Herudover er de nuværende regler præget af mange refusionsniveauer, som er forskellige fra ydelse til ydelse. Omlægningen til det nye refusionssystem indebærer, at satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet gøres ens på tværs af ydelser. Herudover bliver refusionen alene afhængig af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, idet refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. efter uge 52. Det betyder også, at den nuværende differentiering af refusionssatsen i hhv. aktive og passive perioder afskaffes. Når den nye reform træder i kraft, nulstilles refusionstælleren efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse den 1. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssats, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Med den nye refusionsmodel drejes fokus altså overordnet fra at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte redskaber til fremover entydigt at være rettet mod varighed og effekten af den enkelte indsats. Samlet forventes refusionsreformen, som den lige nu er formuleret og udmeldt, ikke at påføre Fredericia kommune en netto merudgift. Refusionsreformens betydning for uddannelses- og kontanthjælpsområdet I Fredericia Kommune er der et forholdsvist stort antal aktivitetsparate borgere på både uddannelses- og kontanthjælp. Samtidig er også tilgangen til denne gruppe af et betydeligt omfang. Årsagen er, at Side 16

17 Fredericia de senere år har haft succes i indsatsen med at få hhv. jobparate kontanthjælpsmodtagere i job og åbenlyst uddannelsesparate /uddannelsesparate borgere til at påbegynde uddannelse. Resultatet er, at tilgangen til disse grupper er væsentligt mindsket og for de åbenlyst uddannelsesparate praktisk taget er stoppet. Denne strategi skal naturligvis fortsætte. Det betyder dog samtidig, at Fredericia Kommune fremadrettet i højere grad vil skulle fokusere indsatsen på gruppen af aktivitetsparate og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er ofte svage og udsatte borgere med komplekse problemstillinger og en så lang varighed på offentlig forsørgelse, at det udløser den laveste refusion. Indsatsen for disse borgere vil som regel være både langvarig, tværgående og omkostningstung. Sammenholdes ovenstående betragtninger med refusionsreformens anciennitetstrappe, bliver det tydeligt, hvor nødvendigt det er at begrænse alle borgeres varighed på offentlig forsørgelse ikke mindst de aktivitetsparate. Dette kan ske gennem en tidlig, forebyggende og målrettet indsats. Med inspiration fra Hurtigt Spor for de jobparate foreslås en lignende model, hvor der sættes massivt ind ved modtagelsen af nye aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Borgerne vil således opleve en form for indsatschok, hvor alle nødvendige tiltag anvendes for at reducere risikoen for fastholdelse på offentlig forsørgelse. Det realiserede potentiale ved en sådan indsats vil efterfølgende kunne anvendes til også at styrke indsatsen for de aktivitetsparate, som i dag har en lang varighed på kontanthjælp. Ovenstående forslag vil yderligere kunne kvalificeres ved en afdækning af borgernes historik, inden de tilgår kontanthjælpsområdet. En sådan undersøgelse kan danne grundlag for en tværgående fælles strategi om en (endnu) tidligere indsats til gavn for såvel borgere som Fredericia Kommune. De kontanthjælpsmodtagere som allerede er indplaceret som aktivitetsparate bør gennemgås, eksempelvis via en sagsgennemgang. Formålet er at identificere de 10% med mindst komplekse problemstillinger, med henblik på give dem det sidste skub hen imod en egentlig jobfremmende indsats i samarbejde med virksomhederne i Fredericia. Et yderligere formål med en sådan indsats er, udover de forventede effekter af flere jobparate, at opnå erfaringer som kan benyttes overfor mere komplekse sager. Økonomiske potentialer Selvom varige beskæftigelsesresultater er bedst både for borgerne og kommunens økonomi, så viser beregninger, at der også er potentiale i at opnå afkortende og ikke-varige effekter. Potentialet ved at få borgerne hurtige i gang med enten uddannelse eller arbejde illustreres tydeligt ved nedenstående eksempler: Eks. 1 kontanthjælpsmodtager, forsørger Side 17

18 Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for Fredericia Kommune, når en kontanthjælpsmodtager som er forsørger og har sammenlagt en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis Fredericia Jobcenters indsats kan skabe resultater, som gør at 10 kontanthjælpsmodtagere i samme kategori kommer i job blot 1 måned tidligere, så forbedres kommunens økonomi med ca kr. Eks. 2 aktivitetsparat ung på uddannelseshjælp, ikke-forsørger, udeboende Med de nye refusionsregler koster det ca kr. på årsbasis for kommunen, når en ung udeboende aktivitetsparat sammenlagt har en anciennitet på 52 uger på offentlig forsørgelse. Hvis den unge starter i SU-uddannelse efter 6 måneder på uddannelseshjælp, vil der være en økonomisk besparelse på ca kr. i det første år. En del af denne besparelse kan anvendes til at investere i fastholdelsesindsatsen. Lykkes det kommunen at opnå samme resultat for 10 unge, giver det en besparelse og et investeringspotentiale på knap kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Overgangsreglerne om at borgernes anciennitet pr. 1. januar 2016 beregnes ud fra deres varighed i systemet fra 1. juli 2014, gør at Fredericia Kommune med fordel kan begynde at tilpasse strategien i løbet af På den måde opnår Kommunen det bedste afsæt, når reformen træder i kraft. Arbejdsmarkedsafdelingen vurderer, at det største potentiale inden for uddannelses- og kontanthjælpsområdet vil ligge i en tidlig, målrettet og tværgående indsats kombineret med en prioriteret indsats overfor en mindre gruppe af aktivitetsparate borgere som vurderes at kunne blive jobparate på 1 års sigt. Samlet vil det forventes at bidrage til at reducere varigheden på offentlig forsørgelse. Dette gælder ikke mindst for tilgangen til gruppen af aktivitetsparate. Herudover skal indsatsen understøttes af kontinuerlig overvågning af sammenhængen mellem indsats og resultater, så vi altid har fokus på den korteste vej mod selvforsørgelse. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller, at udvalget drøfter den foreslåede strategi og tager endelig stilling til sagen på et kommende udvalgsmøde i løbet af foråret Bilag: Åben - Figur 1 til 4. Side 18

19 Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den : Sagen drøftedes. Arbejdsmarkedsafdelingen fremlægger forskellige forslag til nye tiltag og indsatser på et kommende møde. Side 19

20 20 Ekstraordinær arbejdsmarkedsrettet integrationsindsats Sagsnr.:15/2473 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Af budgettet for 2015 fremgår følgende: Byrådet vil arbejde for, at flere indvandrere, efterkommere og flygtninge kommer i arbejde. Der afsættes en pulje på 0,7 mio. kr. til en ekstra virksomhedsrettet integrationsindsats blandt andet med rådighedsforpligtelse til at indgå i dansk- og medborgerskabsundervisning. Den suppleres med 0,5 mio. kr. fra den eksisterende integrationspulje. Derudover kobles der en medarbejder til projektet, som har en koordinerende rolle og som sørger for at bistå, hvis der opstår udfordringer i andre dele af samfundet (daginstitution, skole, sundhedsvæsen mv.). Projektet evalueres efter to år. Baggrunden for tiltaget er 1. Flygtninge indvandrere fylder relativt meget i ledighedsstatistikken. Ud af ca kontanthjælpsmodtagere i december 2014 var 330 indvandrere fra ikke vestlige lande. Årsagen til den højere ledighed er flere. Dels har gruppen en række sociale, personlige og helbredsmæssige udfordringer ud over ledighed, og dels er gruppen udfordret med manglende kendskab og traditioner på det danske arbejdsmarked. Erfaringerne peger på, at relativt mange indvandrere, der har været på offentlig forsørgelse i lang tid, kun undtagelsesvis har befundet sig på arbejdsmarkedet. 2. Gruppen af nye indvandrere omfattet af integrationsprogrammet er øget de seneste par år. Hovedårsagen er et øget konfliktniveau i verden. I 2015 forventes det, at Fredericia skal modtage 84 nye flygtninge. Det er en meget stor stigning i forhold til 2014, hvor kommunen kun modtog omkring 30 flygtninge. Den større tilgang har belastet sagsbehandlingen, både i sit antal og fordi det blandt andet opleves stadigt vanskeligere at finde egnede boliger. 3. Indvandrere og efterkommere på kontanthjælp er overrepræsenteret i gruppen af aktivitetsparate, dvs. med udfordringer ud over ledighed. Det opleves vanskeligt, at skabe tilstrækkelige effekter overfor gruppen. Afgørende for en vellykket integration er en tidlig og arbejdsmarkedsrettet indsats. Side 20

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45 Medlemmer:

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere