W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K"

Transkript

1 Odense, 7. marts 2012 Beretning 2011 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen havde i januar almindelige medlemmer, i januar medlemmer. Hertil kommer medlemmer af familiespejd: 14 familier i januar 2012 mod 29 familier i januar Medlemmerne fordeler sig på 30 mikro, 48 mini, 35 junior, 32 trop, 17 klan (heraf 6 der også er ledere) og 45ledere (heraf 6 der også er klanspejdere). Der er venteliste hos junior, mikro og mini. Stjernegruppen er i 2011 faldet med 5 medlemmer eller knap 2,5 procent. Årsagen er primært en oprydning i vores medlemskartotek. Ledere Stjernegruppen har 45 ledere i januar 2012, 39 ledere i januar Stjernegruppen har ingen nævneværdige problemer med at få nye ledere. Der kan dog være en flaskehals med at få ledere, der vil tage det overordnede ansvar for en gren. Vi har budt velkommen til Birthe Nielsen i mikrogrenen, John Fohlmann, Hanne Koch Olesen og Rune Toft i minigrenen, Jesper Hahn i juniorgrenen, Lasse Stig Hansen og Mille Bøtschiaer i tropsgrenen samt Rie Fleck Fastrup i Klanen. Rigtig hjertelig velkommen til jer! Vi anslår, at de frivillige ledere i Stjernegruppen har brugt cirka timer på spejderarbejde i Det svarer til næsten 10 fuldtidsårsværk med en værdi på 2½-3½ millioner kroner. Økonomi Stjernegruppen havde en omsætning i 2011 på cirka kroner mod et budget på cirka kroner. Omsætningen er cirka 50 procent højere end omsætningen i Det skyldes især bygningen af den nye grejlade. Året sluttede med et underskud på cirka kroner mod et budgetteret underskud på cirka kroner. Det større underskud skyldes især, at

2 Side 2 af 11 juletræssalget er gået dårligere end ventet, og der er en sket en teknisk omlægning af bogføringen af en del af Odense Kommunes tilskud (cirka kroner). Det reelle uforudsete underskud er derfor i størrelsesordenen kroner. Stjernegruppen har efter en væsentlig gennemgang af kontingentrestancer bragt dem ned til knap kroner. Det er betydeligt mindre end sidste år og er udelukkende kasserer John Reibs fortjeneste. Stjernegruppen har i 2011 ikke fået fondsstøtte. Det skyldes, at fundraising har været meget neddroslet pga, af flaskehalse i gruppeledelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt på længere sigt. Stjernegruppens formue er ved udgangen af 2011 på cirka 3 millioner kroner. Der er stadig et mellemværende med Dansbo på cirka kroner, der forventes afsluttet i 2012, når Dansbo udbedrer de sidste mangler. Stjernegruppen har to større langfristede gældsposter: Et realkreditlån i DLR på knap kroner og et boliglån i Sparekassen Fåborg på cirka kroner. Hjemmeside Hjemmesiden opdateres 1-2 gange om måneden og har cirka 1000 unikke besøgende og knap hits per måned. Antallet af unikke besøgende er lidt stigende. Man skal nok overveje om hjemmesiden skal have en opdatering og evt. lægges om i et andet format. Nyhedsbrevet er i 2011 kun udkommet 9 gange til pt. 371 abonnementer. Handlingsplan 2011 Handlingsplanen består af 39 arbejdsopgaver, heraf de tre fede : Vision 2020, booste forældrestøtten og booste fundraising. Vision 2020 er blevet udviklet og fremlægges på dette grupperådsmøde. Fundraising har været næsten fraværende i 2011, mens forældrestøtten ikke er vokset så markant som ønsket, bortset fra positive undtagelser som miniforældrenes opbakning om renoveringen af Kelstrupskov og fremmødet på arbejdsdagen. Tak for det. Af alle 39 opgaver gennemførte vi de 26 opgaver, mens 13 (en tredjedel) ikke blev gennemført. Andelen af gennemførte opgaver er stadig på et lavt niveau i forhold til tidligere, men det er ikke gået ud over vores kerneydelse: spejderarbejdet, som er fortsat på fuld damp. Til gengæld er alle nye aktiviteter, som plejer at kendetegne Stjernegruppen, blevet hårdt ramt. Det skyldes især, at gruppelederen i 2011 fortsat også er tropsleder.

3 Side 3 af 11 Bestyrelsen Bestyrelsen består af formand Ole Strøm, kasserer John Reib, gruppeleder Claus Kastberg samt bestyrelsesmedlemmerne Morten Skipper Pedersen (indtrådt som afløser for Kaspar Mouridsen), Troels Rossen, Annemarie Schriver og Tina Fonseca. Bestyrelsen har mødtes fem gange. Bestyrelsen har i årets løb nedlagt KPAT (bestyrelsens forretningsudvalg). Det har været en succes. Juletræer: Juletræssalget lå i 2011 på niveau med 2009 og Der blev desværre ikke udsolgt, det skyldes formentlig de efterhånden noget høje priser både i indkøb og salg. Vi havde ikke salg den 23. december, hvilket må prioriteres i de kommende år. Heldigvis kan juletræer bruges til flere formål. De resterende træer vil blive brugt på Hindemosen til bl.a. Svedehytte og hulebygning, for til sidst at ende på Sct. Hans bålet. Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget til dette projekt. En særlig tak til Annemarie & Troels for forarbejde m.m., til Klanen for udkørsel af træer, til den hårde kerne af forældre der villigt hjalp til med mærkning af træer og til Lene der villigt har lavet vagtplaner. Vision 2020: November 2010 blev de første indledende tanker til Vision 2020, omdannet til praksis. Visionsplanen der skal afløse vores nuværende Vision Der blev i det tidlige forår afholdt 3 inspirationsmøder. Henrik Lehmann. Andersen: Det lokale liv Mikael Trolle: Det præsterende liv Jette Rasmussen: Det pædagogiske liv Den første weekend i marts drog alle, der havde lyst til at sætte et fingeraftryk på den nye visionsplan 2020, til Broby, hvor der blev tænkt tanker, tegnet og leget med Lego, alt sammen under kyndig vejledning af Bent Nicolaisen. Der var heldigvis også tid til hygge, indisk mad og whiskysmagning. Bestyrelsen fremlægger et oplæg til Vision 2020 på grupperådsmødet. Madklubben: Madklubben trives. Vi mødes den 1. og den 3. søndag hver måned. Hvis du skulle have lyst til en prøve søndag er du og din familie velkommen.

4 Side 4 af 11 Vandredag: Vanen tro var der igen i år Store Vandredag på Hindemosen, igen med stor tilslutning. Sct. Georgsdag: Sct. Georgsdag er en traditionsrig dag, hvor spejdere over hele kloden markerer spejdernes idégrundlag, illustreret af Sct. Georg og hans modige og dygtige kamp mod dragen. Spejderne var først rundt på et løb i Sandhusskoven, der bød på mange udfordrende øvelser, inden alle samledes foran bålpladsen overværet af de sædvanlige par hundrede forældre. Herefter aflagde alle 100 fremmødte spejdere spejderløftet og fik overrakt årsmærket. Til sidst var der kage, kaffe m.m. til hele flokken. Arbejdsdage: Hindemosen blev forskønnet hele 2 gange i Det er en stor fornøjelse, at opleve den store opbakning vi har til vores arbejdsdage på Hindemosen. Vi får udrettet rigtigt mange ting, til fordel for alle vores unger og deres ledere, noget jeg ved lederne sætter stor pris på. Hver eneste gang, der bliver lagt bare en times arbejde på Hindemosen, bliver der udrettet noget. På vores sidste arbejdsdag var vi 28 til frokost, det blev til mere end 150 timers arbejde på Hindemosen bare den dag tak til alle, vi glæder os til den første arbejdsdag Udlejning: Hindemosen bliver stadig mere og mere brugt som udeskole for skoler og institutioner i vores lokalområde. Vi får stadig fast besøg af Odense Friskole, Risinge Børnehave, Tolderlund Børnehave, DK- Legestuen. Men også Storkereden, HC Andersen skole m.fl. Gårdsalg: Sidste weekend i maj dannede Hindemosen igen rammen om Gårdsalget. Stjernegruppen sørgede for god mad hen over hele weekenden, noget som vi får stor ros for. Tak til alle for den stor hjælp. Kelstrupskov: Hytten i Kelstrupskov fremstår nu som ny, efter en gennemgribende renovering i løbet af efteråret Ankermændene i projektet har været Jesper & Aagaard (begge miniledere), de tog initiativet, tegnede og styrede slagets gang, en stor tak til dem for det store arbejde. En stor del af arbejdet blev udført af miniforældrene i en september weekend. Da de var færdige lød det næsten samstemmigt: Vi kommer gerne igen, når I har et tilsvarende projekt tak til jer alle, vi finder et andet projekt til jer

5 Side 5 af 11 Bygningsrenoveringen skal også have en stor tak. Lige før sommerferien kunne vi indvi vores nye vognport. Nu har vi plads til alle vores trailere og endnu mere plads til vores grej. Bygningsrenoveringen har bygget vognporten, flot arbejde. Sct. Hans: Igen i 2011 var der mange der havde valg at tilbringe Sct. Hans aften på Hindemosen! Ved fælles hjælp blev det en rigtig hyggelig aften med flot vejr, masser af mad, god underholdning, båltale m.m. Jeg tror stadig en afgørende faktor for det store antal gæster er, at vi starter tidligt, slutter tidligt og ikke mindst det mindste bål for de små. Vi har haft så stor succes med vores madlavning, at det efterhånden er blevet en flaskehals at få serveret maden hurtig nok, det vil vi arbejde med at forbedre i år. Vi vil ligeledes have mere kontrol på hygiejnen, eventuel med hjælp fra en kok. Næste år er der 10 års jubilæum for Sct. Hans: Glæd jer derfor særligt til Sankt Hans 2012 på Hindemosen - Odenses største og sjoveste Sankt Hans for børnefamilier - også i 2012! Nu med Mr. Mox, samt Trolle & Tormod Gruppeledelse Gruppeledelsen består af gruppeleder Claus Kastberg Nielsen samt assistenter Carsten Moldt, Johnny Larsen, Troels Rossen og Morten Clausen. I løbet af året flyttede Troels Rossen over som juniorleder, mens Carsten og Johnny flyttede over som tropsledere. Gruppeledelsen har i 2011 gennemført: Ledermøder: fire ledermøder i årets løb Spejderture og -møder: Sct. Georgsdag, Oprykningstur til Vigelsø. Træning: Special Scout Services blev gennemført i flyvende stil til Broager/Gråsten området med temaet Venturespejd a la 1955 Andet: Korpsrådsmøde, divisionsmøder, Forberedelse af mærker og læreplan. Gruppeledelsens arbejde har igen i 2011 været meget præget af, at Claus både udfylder en funktion som trops- og gruppeleder. Det betyder, at gruppeledelsen har været betydeligt svagere end før. Familiespejd Leder: Rikke Olsen. Familiespejd, februar 2012: 14 familier Familiespejd, februar 2011: 29 familier

6 Side 6 af 11 Vi er et hold familiespejdere der mødes den første søndag i måneden. Der er mange familier til et hold, det er et stort, men meget velfungerende hold, hvor mange af familierne er vant til udendørsaktiviteter. Familiespejdere er seje - så vi er altid udendørs uanset vejret. Vi starter altid med at hejse flaget, hvor vi synger vores helt egen familiespejd hejseflaget sang. Som et fast punkt tændes bålet hver gang og der laves noget spiseligt over det. Der er sørme bagt mange familiespejdboller i løbet af året! Vi har leget og lavet mange ting i løbet af året vi har klatret i træer, bygget huler, lavet fastelavnsris og hjulpet julemanden og lavet fine dekorationer, lavet fugle mad til fuglene, lavet kæmpe sæbebobler, lavet fine efterårsbladkranse, vi har kigget på Hindemosens dyr og leget i skoven og meget mere. Sommerlejren gik til Tyrsbjerg sammen med Ryds Gruppes familiespejdere, Vi havde en rigtig god tur, selv om vejret for en gangs skyld ikke viste sig fra sin tørre side. Vi var på et rigtigt spejderløb, hvor familierne selv stod for posterne, vi afholde et hyggeligt lejrbål og overnattede i telt. Til slut er der nu kun de magiske ord tilbage - Det er så hyggeligt at være familiespejder! Mikro Ledere: Kirsten Zwisler (grenleder), Jette Grøn, Annette, Melanie, Roar, Birgitte (pause), Birthe, Kåre og Lars. Mikrogrenen i februar 2012: 32 spejdere og 8 ledere Mikrogrenen i februar 2011: 33 spejdere og 8 ledere 6 mikroture (Overnatning Hindemosen, Mikrodag, sommerlejr på Thurøbund, Oprykning, Tyrsbjergmarch, Skt Knuds kirke) Fremmøde: Møder ca. 80% Mikroerne har i det forgangne år snust til mange forskellige spejderfærdigheder, såsom båltænding, snitning, madlavning over bål, pionerarbejde, førstehjælp, morse, kort og kompas, knob og klatring. Vi bruger både det store gode areal på Hindemosen men også skoven omkring, samt vandhullerne i nabolaget. Der er blevet fanget og studeret mange småkravl, frøer og dyrespor. At tage mærker er nok en af de aller mest populære aktiviteter i mikrogrenen, Det har vi gjort 4 gange à 3 møders varighed i årets løb. Vi har udvidet udbuddet med et orienterings og teatermærke. Af særlige aktiviteter i årets løb kan nævnes: April. Kilometerfræs. Hvor adskillige brave mikroer gik 5 km. og enkelte 10 km.

7 Side 7 af 11 Maj. Mikrodag, hvor vi sammen med ca. 100 andre mikroer fra Sct. Knuds div tog i Hole Skov og hjalp Tarzan og Jane med at finde Terk. Juni. En rigtig god sommerlejr på Thurøbund sammen med minierne. Alle tiders sted og alle tiders vejr. Vi sejlede i alt hvad der kan sejle; kanoer, robåde, optimistjoller, og folkebåde. Vi havde lejrbål sammen med de andre spejdere på lejren. Vi var indiandere, vi lavede bomber og til sidst fangede vi de slemme Cowboys, som måtte flygte ud i vandet. August. Oprykningstur Vigelsø. September. Tyrsbjergmarch. En vandredag arrangeret af Ryds gruppen, hvor vi gik 5 km. November. Som noget nyt, har vi forsøgt at nedsætte antallet af lørdagsmøder fra nov-jan. I stedet tog vi på Starswars-hyttetur i november. Det blev en fantastisk tur med nat-løb og nat-klatring og det hele. Se vores billeder på hjemmesiden. December. Juleløb. En gruppe tropsspejdere havde arrangeret et rigtig godt løb i skoven ved Hindemosen for os. Januar. Opstart efter en lang juleferie, hvor vi inviterede forældrene med til at bygge huler. Det blev en rigtig god oplevelse for alle. Februar. Udflugt til Sct. Knuds kirke for at se på knogler. På oprykningsdagen i august sendte vi 21 børn videre til Minigrenen og modtog 25 nye og er nu oppe på 32 Mikroer. Der er 10 på venteliste. Fremtidigt set kan vi glæde os til endnu en sommerlejr sammen resten af gruppen og sammen med spejdere fra hele Danmark. Den kommer til at ligge i uge 30 i sommerferien. Mini Leder: Karin Skovhus (grenleder), Marianne H, Aagaard, Mads, Jesper, John, Hanne, Marcel, Rune Minigrenen i februar 2012: 47 spejdere og 9 ledere Minigrenen i februar 2011: 44 spejdere og 6 ledere 6 weekend ture: Hylkedam-Det Vilde Vest (marts), Miniskæg til Rhismiskirnien/Hylkedam (maj), Sommerlejr på Thurøbund (juni), Oprykningstur til Vigelsø (august), Familietur Kelstrupskov (september), Juletur (november). Fremmøde: Møder %, Turer % For året 2011 vil vi fremhæve Kelstrupskov, som minierne adopterede og gav en ansigtsløftning. Med stor indsats af Jesper og Morten samt en masse miniforældre er hytten nu så god som ny, med nyt tag, nye døre, maling osv. Desuden vil vi fremhæve deltagelse i Miniskæg sammen med de andre grupper i Odense. Vi deltog med 5 patruljer ud af 22 og fik igen en 1. plads. De øvrige

8 Side 8 af 11 patruljer lå mere spredte i feltet. Vi havde en herlig tur med forhindringsbane, pandekager og træklatring. Som nyt tema legede vi Den store købmandsbutik tilbage til 30érne de første vintermåneder. Der blev lavet stearinlys, tin soldater, smør, kværnet kaffe og meget mere, der enere blev solgt i Jespers Butik. Sommerlejr på Thurøbund sammen med mikroerne var et andet højdepunkt. En dejlig flok spejdere på en lejrplads helt ned til vandet. Der blev sejlet og badet til den helt store guldmedalje. I foråret var vi 6 ledere: Marianne H. Aagaard, Rikke, Mads, Jesper og Karin. I løbet af foråret stoppede Rikke og John trådte til. Efter sommerferien kom Hanne og Marcel til. Samlet er det en god, erfaren lederflok. Junior Leder: Lars Thorsen (Grenleder), Anders Floridon, Karen Eltang, Morten Jeppesen, Sofia Hellström, Heidi Thorsen, Troels Rossen, Lene Strøm, Jan Taudal, Jesper Hahn Juniorgrenen i februar 2011: 46 spejdere og 8 ledere Juniorgrenen i februar 2012: 36 spejdere og 10 ledere 7 Juniorture: Vinter tur til Hylkedam, Hemmelig tur til Sydfyn, Sommerlejr til Sydhavsøerne, Opryknings tur med gruppen, Ryste-sammen-tur til Kelstrupskov, Jule tur til Skovbrynet, samt Divisions turnering for PL/PA erne. Fremmøde: 80% Også i 2011 fortsatte juniorgrenen med at være en stor gren. Men vi var så heldige igen at få tilgang af ledere i grenen. Heidi kom tilbage efter et års pause og Jesper meldte sig som ny. Hjertelig velkommen til begge. Lene har pga. arbejde måtte droppe de ugentlige møder, men deltager i vores weekend arrangementer og ture. Derudover har Lene overtaget arbejdet med PL/PA træning som vi startede op året før. Et projekt hvor Juniorgrenens patruljeledere og assistenter får mulighed for at fordybe sig yderligere i spejderarbejdet. Sidste år deltog de med to patruljer til junior divisionsturneringen med meget gode resultater bød igen på mage gode ture for såvel juniorspejderne, som for lederne. Hemmelig tur blev til en lidt anderledes tur, da vi i år ikke havde en fantasiramme at køre turen efter. I år var oplægget ganske simpelt Oplev naturen. Men trods den droppede fantasiramme blev det til en fantastisk tur for alle. Især besøget i træklatre banerne Via Ferrata ved Holstenshuus var en stor oplevelse. Men

9 Side 9 af 11 også jublen, da aftensmaden ankom med Pizzabuddet det var lige, hvad alle trængte til efter en lang dag med træklatring og vandring. Sommeren 2011 bød på vel nok Stjernegruppens hidtil største junior sommerlejr. 30 juniorer var med på en fantastisk tur til de Dansk Sydhavsøer. Startende med en enkelt nats primitiv overnatning ved Møns Klint, efterfulgt af en uge i telt på Lolland. En uge med blå himmel, sol, sol og atter sol. Og som noget helt nyt var de moderne kommunikations former med på sommerlejren. Dette betød at forældrene hjemme dagligt kunne følge med i hvad vi oplevede, samt se billeder på den til lejligheden oprettede hjemmeside. Et stort hit hos alle. Efteråret er gået med at få indarbejdet en rytme for alle såvel de nye første års juniorer som de gamle anden års juniorer. Vi har fortsat arbejdet med at bruge forløb som metode, hvor spejderne er på forskellige baser fra gang til gang. Vi har bl.a. arbejdet med orientering, pionering og udeliv. Vinteren har vi brugt i værkstedet hvor alle juniorerne har skæftet deres egen snittekniv samt syet skede til. Igen i 2011 har vi med stor succes afhold forældre arrangement en aften hvor forældrene var inviteret en med i underverdenen. Tusinde tak til alle forældre der deltog. Lige nu i skreven stund er vi ved at styrke ledergruppen i Juniorgrenen med endnu en leder. Vi kan byde velkommen til Anja, som efter at have været væk fra spejderiet i en årrække nu gerne vil i gang igen kommer til at byde på flere forløb, hvor spejderne skal dygtiggøre sig i spejderhåndværket. PL/PA erne skal træne til og deltage i divisionsturnering. Til sommer skal vi sammen med resten af gruppen deltage på Spejdernes lejr i Holstebro Det bliver stort og helt sikkert en oplevelse for livet. Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle i juniorgrenen Spejderne, uden jer ingen juniorgren. Lederne, det er i kraft af jeres indsats og de mange frivillige timer at det lykkes. TAK Forældrene, tak for jeres opbakning og deltagelse. Trop Leder: Claus Kastberg Nielsen (grenleder), Tommy, Nørregaard, Tina, Lars O, Michael, Mille, Rikke, Carsten, Johnny og Lasse Tropsgrenen i februar 2012: 32 spejdere og 11 ledere.

10 Side 10 af 11 Tropsgrenen i februar 2011: 25 spejdere og 8 ledere 8 tropsture (Store Madtur Stenderup, Divi 2011 Stenderup, Patruljetur Svanninge Bakker, Sommerlejr til Indre Troms Norge, Oprykningstur Vigelsø, Introtur Stenderup, Juletur Skovbrynet, Vintertörn Söderåsen) Fremmøde: Møder procent, Ture procent Troppen har et højt aktivitetsniveau. Vintertörn er blevet en god vintertradition. Troppen tager til Söderåsen og selv om der ikke var sne andre steder var der sne til en rigtig bivuakovernatning på Söderåsen som det hører sig til på en Vintertörn. Senere på foråret var vi i Stenderup Skov til en forrygende Store Madtur med 36 timers madlavning og 36 timers spisning. Tropsledelsen var voldsomt involveret i Divisionsturneringen 2011 som fandt sted i Stenderup Skov og på Houens Odde. Og det skete. For første gang i historien vandt Stjernegruppens Aquila-patrulje og Stjernegruppen blev den stærkeste trop. Det var meget sejt. I foråret var der meget flot fremmøde og rigtig god gejst. Årets helt store oplevelse var den store vandretur til Indre Troms i det nordligste Norge. Det blev en rejse til en helt anden verden med en udfordrende 7-dages hike i et fuldstændigt vildt og urørt område. Så vi overhovedet andre vandrere end to. De så til gæld næsten tyve! Efteråret åbnede med en fantastisk oprykningstur til Vigelsø i fantastisk vejr og især husker vi en fantastisk natsejlads i kanoer fra Vigelsø til Koholmen. Vi rykkede mere end 20 juniorspejdere op. Senere i september en introtur til Stenderup Skov med overnatning i trætophotel. Meget anderledes. Sæsonen sluttede med en vellykket juletur meget vel planlagt af klanen samt den traditionelle juleafslutning. Gejsten var igen rigtig god. Vi har med glæde taget imod Mille Bøtschiaer, Carsten Moldt, Johnny Larsen og Lasse Stig Hansen som nye ledere i troppen. Klan Galakseblaffere Ledere: Kaare Amelung, Morten Skipper Pedersen og Rie Fleck Fastrup Klan Galakseblaffere i februar 2012: 14 spejdere herunder 3 ledere. Klan Galakseblaffere i februar 2011: 15 spejdere herunder 2 ledere 7 Klanture (CCMR, Apokalypse, OST, Sommerlejr, Juletur, Vandretur til Aarup, Vandretur på Nordfyn, Aktivitetslejr i Eventyrhaven) I foråret var vi med til CCMR, hvor vi stod for en stor forhindringsbane. Et enkelt sjak blev også godkendt som Jægere til Apo. Vi havde også en aften med pigerne fra B1913, som skulle igennem

11 Side 11 af 11 et teambuildingsløb ude ved SDU. I pinsen skulle vi lave et stort kunstprojekt i Eventyrhaven og der var både fotografer, en to-siders artikel i lokalavisen og en reception på Rådhuset i den forbindelse. Vi byggede en høj trinpyramide i rafter, og fik dispensation til at bo i telt i Eventyrhaven over pinsen. Det var et rigtigt sjovt projekt, som vi senere har hørt meget godt for, og som hele sommeren har været brugt aktivt af byens borgere. I sommers startede vi med et mindre lederskifte i klanen, hvor Kasper gik af som klanleder (fordi han skulle trække i en anden uniform) og på demokratisk vis gik posterne til Skipper, Kaare og Rie. Vi var igen med til at afholde den store Skt. Hans fest, hvor vi stod for at slå masteselv op og salg af drikkelse og slik. Derefter var vi på sommerlejr på Nordfyn, hvor vi både fik vandret, sejlet i kano og kajak og lærte at slagte høns. Sommerlejren var i det hele taget en stor succes. Efter sommerferien har der været et vist frafald i Klanen, som mest skyldes at folk har meget travlt med deres studier. Alligevel er vi stadig blandt de største og mest aktive Klaner i divisionen. Efteråret gik som sædvanligt med planlægning af årets Juletur, som igen i år blev en sjov oplevelse for alle spejdere. Vi fik hovedsageligt god feed-back og den mindre gode feed-back får vi selvfølgeligt rettet op på til næste år. Vi var igen med på OST, og igen var det en rigtig god oplevelse. I efteråret fik vi også tid til en mini-tur til Aarup, hvor vi lånte Aarup-spejdernes hytte. Os der ikke kunne huske det, lærte lige igen, at det er hårdt at vandre 27 km på en aften. I løbet af vinteren har der været ro på, men vi var som altid med til kørsel af juletræerne for gruppen. Vi fik da også bygget en lille sauna, som vi havde meget glæde af. Vi er i gang med et lille, nostalgisk projekt med en slags Blå Bog for klanspejdere. Så er der mange, der er involverede i planlægningen af Sommerlejren 2012, ligesom der efterhånden er rigtig mange klanspejdere, der er ledere i andre grene faktisk er vi nu repræsenteret i næsten alle grene, og det er vi stolte af.

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 14. marts 2010 Beretning 2009 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2014 Beretning 2013 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 10. marts 2013 Beretning 2012 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. marts 2009 Beretning 2008 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 16. February 2015 Beretning 2014 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 2. marts 2008 Beretning 2007 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med alle de blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K

W W W. S T J E R N E S P E J D E R. D K Odense, 1. March 2016 Beretning 2015 Stjernegruppen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps og er organiseret i Kong Knud Division sammen med andre blå spejdere i Odense. Medlemmer Stjernegruppen

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE

BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE BERETNING FOR 2015 FOR 1. OTTERUP GRUPPE Beretning fra formanden Det var så 2015 for spejderne, lederne og os forældre og jeg syntes året er gået stærkt. Vi har ikke været ramt af mangel på ledere i 2015,

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Udkast. Stjernegruppen

Udkast. Stjernegruppen as t dk U Foto: Tropspatrulje på hike i Apuseni bjergene i Transsylvanien, sommer 2010 Stjernegruppen Stjernegruppen er en del af Det Danske Spejderkorps, de blå spejdere i Danmark. Stjernegruppen er en

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE

PROGRAM GOD JUL OG GODT NYTÅR TIL JER ALLE Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Pernille Justesen 86981777 23460010 per-pernille@postkasse.com Ga Alex Weinreich 86428424 61616498 alexweinreich@mail.dk Ga Christine Weinreich 86428424 25383022

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.

Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne. Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, og vi ser tilbage på de mange oplevelser fra Spejdernes Lejr. Se billeder på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk Ledere Amalie (junior) og Gitte (familie-spejd)

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 2-2011 Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk Efterårslejr 19. - 22. oktober Julehygge 21. november Fredslys 23. november Juletur til Troldhøj 2. - 4. december 24.

Læs mere

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V

Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010. Første stop Formandens beretning. S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Referat af grupperådsmøde 28. februar 2010 Alle samledes uden for varmestuen, hvor formand Klaus forklarede om dagens program og den anderledes gå-turs-generalforsamling. Formanden foreslog sig selv som

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet Produktion og salg af påskedekorationer gik igen i år over al forventning. Der blev fremstillet 600 dekorationer

Læs mere

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING

UNIVERSET. 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING UNIVERSET 2015 Medlemsblad for 12. Århus Gruppe HUSK: TILMELD TIL OPRYKNING OPRYKNING SOMMERLEjR ÅBENT HUS GRUPPEN Kære spejdere og forældre! Velkommen tilbage efter sommerferien. I år var vi jo alle på

Læs mere

2012 Årsberetning Mini Grenen

2012 Årsberetning Mini Grenen 2012 Årsberetning Mini Grenen Indledning: Det har igen været et spændende år for Mini Grenen. Rigtig gode arrangementer, og mange spændende opgaver på poster og baser. Lad os fastholde dette i fremtiden.

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Øster Åby friskoles børnehaveklasse holder for tiden til i Vejstrupdalen Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Maj - Juni - Juli Nr. 3 2012 Bålhytten i Vejstrup Å-dal er et populært samlingssted, især når man

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 4, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kammeratskab Ansvar Friluftsliv Sjov Udfordrende Forældre: når jeres barn kommer fra spejdermøde,

Læs mere

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra bestyrelsen (ledergruppens beretninger er vedlagt som bilag) c. Fremlæggelse af årsregnskab og status

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S T E N L I L L E S P E J D E R N E Gruppelederberetning for 2005 L A U R E N T I U S Gruppeleder Torben Poulsen Lårupvej 45 4293 Dianalund 58260124/28408530 info@naturplejecenter.dk

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015

Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe. Vinter/forå r 2015 Program for Minierne - Kong Skjold Gruppe Vinter/forå r 2015 Dage Aktivitet Bemærkning el. mærke: 5. januar 17-18.30 Koder knob spejderloven/kammeratskab Kommunikation + pioner Vi slutter kl. 18.30, da

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015

EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 EGE DIVISION - DET DANSKE SPEJDERKORPS Smørum februar 2016 ARSBERETNING 2015 Kong Svend er stadig en stor spejdergruppe, og vi er også blevet lidt flere i løbet af 2015. Vi startede året med at være 163

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS

ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS ÅRSBERETNINGER 2013 FOR 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Indhold Bestyrelsen... side 3 Gruppelederne... side 4 Familiespejd... side 6 Mikro... side 7 Mini... side 8 Junior... side 9 Trop...

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt.

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Nyt Fra Huset Nr. 02 årgang 07 Velkommen Til Jerslev gruppe Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Konkurrence Nyt fra huset har brug for et nyt navn og det skal vi bruge

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN december 2008 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Broager Drenge ønsker alle Spejdere og forældre en glædelig jul og et godt nytår!

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 24-02-2009 B2009 R2008 1000 INDTÆGTER B2009 B2009 R2008 B2008 R2008 B2008 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 154.575 154.575 139.255

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012

KNUDEN februar 2012 KNUDEN. Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 KNUDEN februar 2012 KNUDEN Invitation til fælles morgenmad og grupperådsmøde den 26. februar 2012 Februar 2012 1 Broager Drenge inviterer forældre og søskende til fælles morgenmad Søndag den 26. februar

Læs mere

Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Deadline for næste Laksemål er den 15. januar 2008. Indlæg afleveres i elektronisk form til Alex.

Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Deadline for næste Laksemål er den 15. januar 2008. Indlæg afleveres i elektronisk form til Alex. Kontaktpersoner for Laksegruppen. Ledere: Gl Lene Carlsen (for tiden) Ga Alex Weinreich 86428424 Ga Christine Weinreich86428424 Ga Thomas Krogh 75920330 Ga Søren Krogh Mikro Lene Carlsen Birte Sonne 29802193

Læs mere

Kære spejdere, forældre og ledere

Kære spejdere, forældre og ledere Kære spejdere, forældre og ledere Så er det blevet tid til et nyt EKKO. Redaktionen har desværre ligget lidt stille her efter jul, men nu er den klar igen. Bladet gælder frem til og med sommerferien. Vi

Læs mere

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00

Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Mødetid på Poulholm 17:15 19:00 Hej Mini spejdere. Efter en lang sommer ferie og en fantastisk sommerlejr, er vi mere end klar til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med at tage afsked med dem

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Årsberetning 2011 Øresund Division

Årsberetning 2011 Øresund Division Årsberetning 2011 Øresund Division Divisionsledelsen Det har været et spændende år i Øresund Division. Med ny DC og flere nye medlemmer i divisionsledelsen. Vi har fastholdt gamle traditioner og nye idéer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Stjernekasteren, august 2006, 48 årgang, nr 6 Kong Knud Division, Det Danske Spejderkorps Blå spejdersport for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret Indhold

Læs mere

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder:

I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Divisionschefernes beretning 2013 I udviklingsplanen for 2013 havde vi tre indsatsområder: Styrke patruljearbejdet og børn leder børn Styrke ledertræningen i divisionen Gøre samarbejdet i divisionsledelsen

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø december Juleaften

Arrangementskalender. Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø december Juleaften Arrangementskalender Langesø Spejderne Fasanvej 10, Langesø www.langesoe-spejderne.dk 24. december Juleaften Generalforsamling 2012 22. februar 2012 12 3-2011 Indhold i Kratluskeren Langesø Spejdernes

Læs mere

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren - 1 - Side 3 Nyt fra formanden 4 Referat af grupperådsmødet 9 Sankt Georgs Dag - Hvad er det? 10 Tænkedag 2015 11 Hyttedag 12 Hej mikroer 13 Mikroprogram 14 Hej mini 15 Miniprogram 16 Mærkedage mini 17

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Knud Rasmussen Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var:

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere