Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE BILAG : ORIENTERING FRA BW-KOORDINATORERNE BILAG 5: ORIENTERING FRA RUCERS BY CHOICE 13 BILAG : ORIENTERING FRA LANDSPOLITISK UDVALG 15 1 BILAG 7: ORIENTERING FRA FAGLIGT NETVÆRK 1 BILAG : ORIENTERING FRA RUSUDVALGET 17 1 BILAG 9: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG 1 BILAG : ORIENTERING FRA STUDENTERREPRÆSENTANTERNES NETVÆRK 21 1 BILAG 11: ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET BILAG 13: FRIKØBSSTRUKTUR 2 BILAG 1: STUDIESTARTSKAMPAGNE 31 BILAG 15: KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER 3 1

2 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/ DRUDE 1:00 1: A) VALG AF DIRIGENT B) VALG AF REFERENT C) GODKENDELSE AF REFERAT 2. ORIENTERINGER (O) V/ DIRIGENTERNE 1: 1:30 SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER. 3. FRIVILLIGORGANISERING (B) V/DRUDE OG ASTRID 1:30 17: VEDTAGELSE AF FRIVILLIGORGANISERINGSSTRATEGI REVIDERET ÅRSHJUL (B) V/DRUDE 17: 17: VEDTAGELSE AF STUDENTERRÅDETS REVIDEREDE ÅRSHJUL PAUSE 17: 17:30 5. FRIKØB (B) V/ DRUDE, KRISTIAN OG ASTRID 17:30 1:30 DEBAT OG VEDTAGELSE AF FRIKØBSSTRUKTUR I STUDENTERRÅDET PAUSE 1:30 1: STUDENTERRÅDETS REP. I STUDENTERHUSET (B) V/KRISTIAN OG ANNA 1:0 19: LUKKET PUNKT, DA DETTE HANDLER OM EKSTERNE RELATIONER. DET ER KUN BESTYRELSEN, DER ER TIL STEDE. 7. STUDIESTARTSKAMPAGNE & RUSVEJLEDNING (B) V/ YASMIN OG ASTRID 19: 19:0 DEBAT AF STUDIESTARTSKAMPAGNE OG STUDENTERRÅDETS ROLLE I RUSVEJLEDNINGEN OG VEDTAGELSE AF KAMPAGNEKONCEPT KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) V/ YASMIN 19:0 19:5 GENNEMGANG AF ARBEJDSOPGAVER OVER SOMMEREN OG MULIGHED FOR AT MELDE SIG PÅ 9. MØDEEVALUERING (D) V/ DIRIGENTERNE 19:5 19:50. EVT. (O) V/ DIRIGENTERNE 19:50 :00 AFTENSMAD V/ NICOLA, NANNA B OG KRISTIAN 2

3 Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 13. maj 1 Bestyrelsesdeltagere: Katrine, Yasmin (FS), Sidsel (UB), Martin, Astrid (FU), Nicola, Nina N (FU), Nina K, Drude (FS), Anna (FS), Stinus, Kristian (FU), Ask (UB), Therese (AR), Nanna B Fraværende med afbud: Nanna Zmylon, Sofie Bohm, Natasja Fraværende uden afbud: Stine Matine Observatører: Sofie Heggenougen (AR) Punkt 1: Formalia (B) Ved Drude Valg af ordstyrere: Kristian og Katrine er valgt Valg af referent: Stinus er valgt Godkendelse af referat Referatet godkendes Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes Punkt 2: Orienteringer (O) Ved dirigenterne Committee of Internationalization and Practice Der skal laves en top ti over sider der skal oversættes til engelsk. Der skal laves en arbejdsgruppe, der arbejder videre med dette. RUCers by Choice: Ingen kommentarer Rusudvalget Ingen kommentarer Roskilde festival Der mangler stadig vagtledere, og folk må gerne melde sig (omkring 1-) Rusformandskabet Ingen kommentarer Landspolitisk udvalg 3

4 Der er ikke møde i Levevilkårsudvalget, de mødes i stedet i juni, hvor der inviteres bredt ud (tema omkring boligpolitik) Universitetspolitisk udvalg Update på AR møde: AR vil ikke støtte op om retskravet på givne møde, men der arbejdes videre med det. Der var dog stemning for at lave en fælles udtalelse på et senere tidspunkt. Bliver taget op igen på næstkommende AR-møde. Sofie og Ask arbejder videre med det. Det blev nævnt at RUC skal begynde at snakke dimensionering. Der er brug for at tage dette op i SR. Kasper Bjerring er indstillet til det nye valgudvalg. Der er ikke nedsat nogen fra VIP eller TAP endnu. SN-struktur er gået igennem. CBIT mangler dog stadig en SN-struktur. AR-gruppen arbejder videre med dette. Studenterrepræsentanternes Netværk Ingen kommentarer Forretningsudvalget Ingen kommentarer Fagligt Netværk Ingen kommentarer Yderligere mundtlige orienteringer Vi har fået en henvendelse fra Studenterhuset. De vil gerne lave bestyrelsessammensætningen om. De ønsker at alle repræsentanter vælges på deres egen generalforsamling. Punktet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. Punkt 3: Medlemskabsstrategi (B) ved Anna og Kristian Overordnede kommentarer til bilaget: PBS kan lade sig gøre, også gennem indmeldingsblanketter. Der er mulighed for at hæve medlemskabet gennem en ekstraordinær generalforsamling. Der skal være klistermærker der hvor der er rabataftaler. Inputs til indhold i medlemskab: Kommunekrav (ift. økonomisk støtte) der skal tjekkes op på det. Vi kan give en goodiebag til studiestart Klistermærker i academic books, hvor der står at der er rabat for medlemmer af SR God ide med termokrus. Medlemspriser skal ikke være for høje afhænger af hvad man så får ud af selve medlemskabet. Vi skal undersøge hvor lang tid vores aftale med studenterhuset KBH varer Inputs til medlemskabsstrategi Ikke yderligere inputs Beslutning: Medlemskabsudviklingsbilaget vedtages Punkt : Nyhedsbrev og hjemmeside (D)

5 ved Nina og Astrid Præsentation af snak om Nyhedsbrevet Hvad vil vi med NB: RUC s NB er kedeligt. Derfor skal vi være mere selektive i hvad vi sender ud. Vi kan gøre folk bevidste om hvad der foregår på RUC. NB kræver aktiv tilmelding og der har læserne interesse i at læse dem God måde at kommunikere til vores medlemmer Indhold: Events på campus, politiske sejre, generelt hvad der sker (f.eks. i vores udvalg, hvis der sker vigtige ændringer på RUC) Skal være kort, spiseligt, handlingsorienteret og sexet Endelig udformning og layout skulle lægges over på en medarbejder for at få det til at fungere. Vi skal selv være ansvarlige for at give relevant info ind til pågældende medarbejder. NB skal opfordre til handling og evaluere på hvad der er sket, så det også fremgår at de events der er sket var fede Præsentation af snak om hjemmesiden Blogs fungerer, men skal også laves løbende, så den nyeste ikke er fra oktober sidste år. Evt. fjerne dato for de blogs der skal ligge fast fremme. Kunne lægges ind sammen med generelle nyheder. Der skal være en fast struktur på hvornår der skrives blogs. Vi skal være mere hipster. Inspiration fra SRKU s layout. Deres hjemmeside er mere simpel. Det skal være nemmere at finde den information man leder efter. Der skal være bannere med bliv aktiv el. lign. Der ligger rigtig meget information på hjemmesiden. Det skal kigges igennem hvad der skal stå på forsiden. Der skal laves et system så kalenderen bliver opdateret, f.eks. fra alle udvalgenes arbejder. Bedre intro til Studenterrådet (hvad arbejder vi med i stedet for hele principprogram når man klikker sig ind på hvad vi mener) Det er værd at overveje at lave en helt ny hjemmeside. Klar ansvarsstruktur for hvem der kører hjemmesiden. Færre faner. Nogle faste faner og nogle midlertidige faner Grundlæggende ændring af layout. Punkt 5: Arbejdsfordeling og frikøbsstruktur (D) ved Drude Inputs til diskussionsspørgsmål: 1. Hvordan skal denne organisation ledes? Ledelsen har ansvar for samling af organisationen. Skal sætte retning. Ledelsen har ansvar for organisationen og for det politiske og skal ikke bruge tiden på at sidde og administrere. Der skal være et overskud så bestyrelsen kan sætte opgaver ud til FU og formandskab og ikke omvendt. Dog skal det være ledelsen eget ansvar at fordele arbejdsopgaver. Vi er en frivillig organisation og man har meget indflydelse på egne opgaver. Derfor heller ikke detailstyring fra ledelsens side. Lederrolle frem for en chefrolle. Vi skal være flere til at sætte ting i gang end bare formandskabet. Ansvarsfordeling imellem bestyrelse, FU og formandskab er lidt for flydende. Vi er en frivillig organisation. Dette skal afspejles i ledelsesstrukturen. Man frikøber, man ansætter ikke folk. De frikøbte skal give energi til andre frivillige og ved at være frikøbte få tid til at faciliteter aktivitet. 5

6 Formandskabet er dem der leder FU. FU er dem der leder bestyrelsen. Formandskab har overblikket over årshjul og søger for at dette udføres Hvorfor skal man frikøbes? Folk der bliver frikøbte skal være ressourcestærke og kan hjælpe folk. Der skal være tilgængelighed og fleksibilitet. Kan skal være kickstarter på projekter (egne og andres). Man skal kunne bringe ekstra overskud. Skal skabe rammer for den gode trivsel. Vi frikøber fordi at nogle arbejdsbyrder er så store og ansvaret er så stort, at man ikke kan have andet ved siden af. Ikke fordi at noget er vigtigere end andet. Vi frikøber for at give mere tid og ansvar. Både for sine egne ansvar men også for organisationen generelt. Både kunne lave aktivitet og drive politiske organer. Ikke drift af selve organisationen da dette klares af ansatte. Vi frikøber for at man ikke behøver at arbejde ved siden af. Sørge for at man ikke er økonomisk presset som frikøbt. Frikøb fordi det skal skabe aktiviteter. Sikre den daglige drift men ikke administration. Det endelige ansvar ligger hos de frikøbte. De frikøbte skal gribe boldene og sørge for at ting sker. Skal muliggøre at man kan lægge en masse timer i at lave Studenterrådet. Dette kræver at man får nogle penge til at betale de faste udgifter. De frikøbte har både store opgaver, men også et større ansvar. 3. Hvordan fungerer frikøb af poster nu? Nogen af dem der ikke er frikøbte, ser de frikøbte som inspiration til at lave arbejde. Nogen gange ses det dog også som om at de ikke-frikøbte ikke har ansvar for organisationen. Der skal være en følelse af ansvar bredt. Satserne for frikøb er meget tilfældige og det er ikke gennemsigtig, hvordan forholdet til de arbejdsopgaver der ligger på de frikøbte er. Der lægges med satserne op til at der er forskellige grader af frikøb og dermed hvor meget fritid man kan have. Frikøb skal være på plads inden valgene, så der er en klar forventningsafstemning. Fedt med FUfrikøb. Det har kunnet aflaste formandskabet og skabt mere aktivitet. Forståelse af at vi frikøber af nødvendighed, da vi skal være sikre på at der er nogle opgaver der bliver taget. Det skal ikke være en værdisættelse af det arbejde vi laver. Der skal ikke være en fornemmelse af at ens arbejde kun er vigtigt hvis man får penge for det. Penge holder sig til poster, men ikke til principper for arbejdsmængde eller lignende. Arbejdet koncentrerer sig nu på meget få hænder. Derfor skal de frikøbte være gode til at sprede arbejdet ud. Der er færre sager der falder til jorden og det er godt. Kommentarer: Diskussion af satser for arbejde ift. vores principper, skal satsen være det samme, da det ikke handler om arbejdsmængden/byrden. Ideelt skulle vi have et frikøb af formandskabet der dækkede SU + SU-lån + studiejob (fuldtidsfrikøb af formandsabet). Der kan godt være forskel på hvad man får, så skal der også bare være principper for, hvad de forskellige frikøb skal dække. Der skal være principper for hvad de forskellige frikøbte grupper skal lave, og så kan satserne sættes derefter. Arbejdsopgaver handler ikke om tid men om ansvar. Derfor kan satser også sættes efter dette. Fremdriftsreformen kan være relevant at inddrage, da den sætter nye krav til studieaktivitet. Det er også et spørgsmål om hvem der kan få dispensation for reformen. Der er forskel på at frikøbe helt fra studiet og lave et mindre frikøb. Er der tale om mindre frikøb, skal satserne være de samme. Satser fra frikøb, kan også binde sig op på det ansvar man sidder med.. Hvad skal frikøb i Studenterrådet være et udtryk for? Droppes og lægges ind under diskussion af 3. Opsamling:

7 Der er flere perspektiver på hvilke satser der skal være for frikøb. Der skal laves principper for hvad vi opgør vores frikøb ud fra. Punkt : Studiestartskampagne (D) ved Yasmin Inputs til diskussionsspørgsmål: 1. Hvilke mulige politiske områder kunne være spændende at arbejde med i forbindelse med studiestartskampagnen? Transport giver ofte store problemer i studiestarten. Der er meget egenbetaling til netop dette, da ECTS-aktiviteterne først starter efter RUS-perioden. Vi skal bruge kampagnen til at generere aktivitet og aktive blandt de nye studerende. Der skal være en boligkampagne i DSF. Dette kan vi spille ind i, da der er mange RUC-studerende der bor i København. Der skal desuden laves en fælles kampagne for alle elever og studerende frem mod finansloven, omhandlende finansiering. Det er også dyrt at starte på RUC grundet bøger og den slags. Dette kunne der også laves kampagne på. Det skal gøres klart hvornår kampagnen skal ligge. Det skal overvejes hvordan vi bedst muligt får aktive (også ift. valg af tema). Vi skal også imødekomme det at mange har travlt omkring studiestart. Vi kan også lave en studiemiljøkampagne ifm. studiestart. Det skal være RUC-nært, da der er potentiale for stor aktivitet i studiestarten. Hold det tæt på (nye) studerendes hverdag. Skal være noget konkret. Det skal være en positiv kampagne. Hvad kan vi gøre for at udvikle campus? Kampagnen skal brande Studenterrådet. Nationale kampagner kan også skabe meget gejst lokalt. Derfor er der også potentiale for aktive igennem dette. 2. Hvordan sørger vi for at komme ud til især de nye studerende i forbindelse med kampagnen? Vi skal ud til de nye studerende før kampagnestart. Studiemiljø og underfinansiering kan godt kobles. Vi skal spille på RUC-identiteten. Vi skal være sjove, igennem koncepter som eksempelvis sofaformidlingen. Både noget der er aktivt, sjovt og noget der fanger opmærksomhed eksternt. 3. Er der andre kampagneelementer, der ville være oplagte i forbindelse med en studiestartskampagne? Univalg. Finanslov. Vi skal overveje hvordan vi inddrager de nye studerende. Kig på hvad dem der startede sidste år manglede og så lav dette med de nye studerende. Hvis RUC havde så mange penge, så ville vi kunne få Let tilgængelige aktiviteter. Hvad forventer du af din studietid? Når vi er ude i husene skal vi sige noget om politik, hvor vi laver noget aktivt der forbedrer de studerendes hverdag. Vi skal vise at vi mener noget og vise at vi gør noget. Der skal sættes et mål omkring den fortælling vi skal skabe i løbet af efteråret. Først branding af studenterrådet, dernæst aktivering af folk. Indtænk at folk er højt oppe i gear og gerne vil lave ting og få nye venner. Vi skal vide præcis hvad formålet med kampagnen skal være. Skal vi have en masse inputs eller en hvor vi går ud og videreformidler vores holdninger. Noget med søen. En skattejagts-app. Byg din båd til kapsejladsen workshop. Nedsættelse af arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af: Nicola, Yasmin, Astrid, Kristian, Drude, Nana B og Katrine Punkt 7: Kommende arbejdsopgaver (B) ved dirigenterne 7

8 Basisorganisering: Ask, Yasmin, Katrine, Kristian, Therese, Nicola og Drude Kaffeuddeling til EP-valget: Kontakt Kristian Demonstration 1/5: Alle der er fælles afgang fra Roskilde st. + Trekroner st. Hjemmesiden: Stinus, Nina N, Anna, Nicola, Ask og Martin Nyhedsbrev: Yasmin, Martin, Sidsel og Nana B Demovagt til demonstration: Nina N, Nina K, Katrine, Therese og Astrid Sommerfest: Nicola, Martin og Astrid Aftensmad til næste BM: Nicola, Kristian og Nanna B Punkt : Mødeevaluering (D) ved dirigenterne Møderne skal ikke ligge op ad andre møder (f.eks. AR). Gode dirigenter. Mere debat ville være fedt. Det er for presset med møder der ligger så tæt. Drude vil gerne opdatere på mødeplan. Møde lige inden projektaflevering er uhensigtsmæssigt. Punkt 9: Eventuelt (O) ved dirigenterne Alle er igen oprettet i mailserveren. D. 2/5 er der sommerfest i RBC. Alle må gerne hjælpe med at rekruttere studerende til at lave eventcamp til Roskilde Festival og studerende til at være frivillige på Roskilde Festival. Deadline for eventcamp 1/. D. 11/ er der valgseminar. Studenterhuset søger kommunikationskoordinator. Der er ansøgningsfrist om en uge. Studenterrådets kvalitetsudspil kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde. FANE holder kursus d. 3/. DSF holder sommerfest d. /.

9 1 1 Bilag 2: Orientering fra Rusformandskabet by Nicola Kirchhübel and Emil Schneider We have now held RUS-Kaffe, the last big event before August. The attendance wasn t optimal, but we expected that due to the timing, as most people were either close to their project deadline or studying for exams then. It went well - we have evaluated internally and feel that there could have been more planning on our part, as well as more communication out to the tutors, but despite our criticisms, the overall event was a success. The tutors got a chance to see each other again and decide their areas of responsibility during the tutoring period, as well as talk about the visions they set for their own houses and how they could plan events to reflect those visions. When it comes to our budget, we are wrapping the final pieces from RUS-Kaffe up, and seem to be in good shape otherwise. There were minimal expenses for RUS-Kaffe - the food costs were lessened by the 25kr event fee, and the decorations did not cost much as we had a Tour De Chambre themed party so the tutors bought decorations for their individual rooms. Now, the chairmanship work is on sorting out the final details before tutoring, including getting access to and booking the various buildings around campus and communicating with the secretaries and other people of interest in regards to August. 1 9

10 Bilag 3: Orientering fra Roskilde festival koordinatorerne af Jonas Eriksen Opdatering fra Roskilde Festival Jeg mødes jævnligt med de forskellige område ansvarlige og vi er derfor ret godt rustet til opgaven. Nogle af områderne har været gode til at indkalde til officielle informationsmøder. Generelt har Roskilde Festival skåret ned for information og oplæring og fokuseret kræfterne på Managers. Disse er ansat af Roskilde Festival og skal fungere som driftsledere på de områder vi er ansat. Alt ansvaret for, hvordan arbejdet bliver udført er derfor lagt over på disse managers. Vagtleder Jeg har gentagende gange påpeget huller i vagtplanen samt en uholdbar disponering over vagtledere på Roskilde Festival. Vi har fire områder på Roskilde; Åbningen af East, Caravan, Rising Port og Depotet ved Vor Frue. East og Caravan er døgnbemandet af vagtledere, hvis primære funktion er, at være koordinatorens forlængede arm. Denne skal sørge for, at de frivillige møder op på deres vagter og at de laver de opgaver som de bliver sat til hvilket er en virkelig betydningsfuld indsats. R.F. har vurderet at Depotet ved Vor Frue og Rising port ikke skal bemandes af vagtledere, hvilket vil betyde at vi som forening i princippet skal stole på, at de frivillige møder op på deres vagter, også selvom vagten starter kl. 23 og slutter kl. 07. Jeg forudser det bliver en kæmpe kaos hvilket jeg har påpeget til stort set alle der har villet lytte. Disponeringen skal primært ses som en spareøvelse fra R.F. Som Forening kan vi (jeg) forsøge at modvirke dette kaos bedst muligt, men jeg mener også at det endelig ansvar, i denne situation, må hvile på Roskilde Festival. Som hovedansvarlig for vagtplanen har jeg tænkt mig at gøre følgende for at modvirke de manglende vagtledere: Have en personlig dialog med alle de frivillige, som har vagt på Rising og Depotet og fortælle dem hvilken stor tillid vi viser dem og at vi håber de vil leve op til den. Gøre én frivillig til ansvarlig for vagten, derved håber jeg at vores særlige tillid til den frivillige bliver gengældt. Caravan-området er døgnbemandet med vagtledere. Min plan er, at vores frivillige kan have radio kontakt til denne vagtleder, så der som minimum er en ansvarlig person til at holde overblik. Jeg har kontaktet den ansvarlige for Caravan. Jeg har kunnet se, at vi har været overbemandet på dette område og derfor er jeg i gang med at undersøge mulighederne for, at sende Caravan folk over til Rising eller Depotet i tilfælde af, at en frivillig ikke møder op på sin vagt. Jeg vil i øvrigt gerne sige tusind tak til Anna, Kristian, Yasmin, som har valgt at støtte os og er blevet vagtleder. Astrid har også været en kanon stor kapacitet og hjulpet alle de steder hun har kunnet. Basecamp Vores basecamp er placeret i East, tæt ved den åbning vi skal bemande i weekenden op til festivalen. Det er her man kan mødes med de frivillige og skal fungere som et samlingspunkt for alle. Indenfor kort rækkevidde er Depotet og Rising min. derfra er Caravan området placeret. Selve basen er en større teltpavillon, som vil indeholde muligheder for the/kaffe, køleskab, opladning af mobiltelefoner, lys og forhåbentlig nogle sofaer (gul&gratis). Vi bliver nok nødt til, at have en lille base ved Caravan hvor det er muligt at have en lampe og en elkedel. Rekruttering

11 Vi har fundet alle vores frivillige og indhentet kontrakt. Det er i alt blevet til 171 inklusiv vagtledere. Der har været ret stor interesse for at være frivillige, så vi har desværre måtte afvise en del mod slutningen. Vi er i gang med at oprette en venteliste, da erfaringen viser at frivillige altid vil springe fra umiddelbart før festivalen. Som tidligere beskrevet benytter vi os af NemVagt. D. 3/ åbnede vi op for, at de frivillige kunne vælge deres vagter online og dermed få indflydelse på deres vagtplan. Jeg synes det gik rigtig fint, i betragtning af at det var en koordinering af 170 mennesker. Cirka 150 tilmeldte sig vagter online og mit store håb er, at det aktive valg, som man træffer ved at benytte NemVagt også betyder, at de ikke hopper fra i sidste øjeblik. Det gode ved NemVagt er, at jeg allerede nu kan tage kontakt til de personer, der ikke har taget vagter. Derved finder jeg ud af, om de har mistet interessen og er sprunget fra. Den mulighed havde jeg ikke haft, hvis vi havde lavet en traditionel vagtplan og udleveret til dem. Udfordringen for os bliver nu, at få ryddet op i vagtplanen og sørge for, at alle har 32 timer som ikke udelukkende består af musik og nattevagter. Jeg vil arbejde på at få det gjort senest d. 13/ og have den helt endelig vagtplan klar til udlevering sammen med armbåndene en uge før festivalen starter. Eventcamp Vi har fået 9 rigtig gode ansøgninger til eventcamps som vi i samarbejde med RUCkommunikation snarest vil udvælge. Disse vil få besked om de er vindere af puljen senest d. / hvor vi holder vores infoaften for alle de frivillige samt vagtledere. Som tidligere beskrevet vil vi under festivalen forsøge at inddrage de frivillige bedst muligt i disse eventcamps. Samtidig vil vi være meget synlige ved disse camps så vi lidt diskret sikrer os at de forskellige camps bruger de midler de har søgt om. 11

12 1 1 1 Bilag : Orientering fra BW-koordinatorerne af Stine Matine Singerholm Christiansen og Michelle Nordrup Så er dette års BW formandskab blevet ansat. Det består af Michelle Nordrup Hansen og Stine Matine Singerholm Christiansen. Dette er vores orientering omkring det indledende arbejde med BW. Vi har søndag den juni haft sidste frist for tilmelding til BW logen, og vi har fundet seje mennesker der kunne tænke sig at være med til at afvikle dette års BW. Vi har første logemøde den 1. Efter et indledende møde med Studenterrådet den juni. De indledende forberedelser er allerede gået igang og vi har indledt forhandlinger med lokationer, transportmidler, kokkehold og andre basic stuff som er alfa omega for at få et godt BW op at stå, så vi er allerede godt igang. Vores orienteringer bliver korte, overordnede og mindre fyldestgørende, da vi jo ikke vil ræbe for meget da vi ved at der er rusvejledere iblandt jer. Vi glæder os bare rigtig meget til at lave verdens sejeste BW. Det blir en fest :-D

13 Bilag 5: Orientering fra RUCers by Choice af Stine Matine Singerholm Christiansen og Natasja Nielsen Siden sidst har vi haft sommerfest og Sjatfest for de aktive. Sommerfestsudvalget er gået godt, det er første gang at så mange forskellige foreninger på ruc arbejder sammen om et arrangement. Både RBC, RUCbar, Studenterhuset, performance design og øllauget var med til at stable denne sommerfest på benene. Og den blev en succes. Der kom mange mennesker og folk nød at kunne fejre at de havde afleveret. Stor cadeau til PR udvalget for festen også for at lave et godt stykke arbejde. Der kom rigtig mange mennesker selvom det var et nyt koncept. Ud over dette har vi haft Sjatfest, der kom desværre ikke så mange som forventet, men folk var glade for at fejre festen sammen med alle de mennesker de havde arbejdet med til festen, så det var også en stor succes. Arbejdet med næste semesters arrangementer er allerede gået igang, og vi startede til sidste møde på at snakke hvervning og introduktion til. RBC for de nye studerende når de starter efter sommerferien. Der er en masse gode forslag oppe som eks. At lave en RBC app til smartphones hvor man kan få besked ud omkring møder, events og fester. Så vi forhåbentlig når flere mennesker. Sidst men bestemt ikke mindst har det lykkedes Natasja at danne sig et overblik over RbC's økonomi som overordnet set ser rigtig pæn ud. Her under kommer Natasjas beretning omkring RbC's økonomi. Ruc'er By Choice's økonomi ser stadig meget fornuftig ud. Vedlagt er et regnskab og vores budget til sammenligning. Som det ses var semesterstarts festen en af de helt store indtjeningskilder, hvor vi tjente næsten kr. Denne fest er der ikke budgetteret med da det er en fest afholdt sammen med RucBar og det hovedsageligt er dem der har udgifterne. De eneste udgifter vi har er til alkohol og rengøring. MGP gik 2.1 kr. i underskud, hvilke var meget mindre end forventet. Arrangementet var ventet at gå i underskud da vi i koordinationsgruppen har lagt meget vægt på at bygge en ny struktur op omkring MGP og ser det som en investering i fremtiden. De to grå bjælker er hhv. sjatfest og sommerfest som der ikke er blevet afsluttet regnskab, men sommerfesten ser umiddelbart ud til at give et godt overskud. Alt i alt har vi et overskud på , kr. 0 13

14 1

15 1 1 1 Bilag : Orientering fra Landspolitisk Udvalg af Stinus Landt Lerche Nationalt er det meste af forårets kampagneaktiviteter ved at ebbe ud. DSF har afsluttet både europavalgskamgpagnen "vote for education" og kvalitetskampagnen. Der arbejdes dog fortsat med de anbefalinger kvalitetsudvalget er kommet med og som blev behandlet på politikkonferencen. DSF arbejder i øjeblikket med evaluering af studenterindflydelse på universiteterne. Vi har i denne sammenhæng advokeret for en øget indflydelse blandt studerende og medarbejdere på universiteterne. Her har vi brugt RUC's proces omkring udviklingen af masterplanen, som case på hvornår inddragelsen af de studerende ikke har fungeret optimalt. Derudover vil der fremadrettet blive arbejdet videre med implementeringen af fremdriftsreformen, hvor DSF skal indsamle relevant data omkring det lokale implementering, som vi kan bruge nationalt. Der kommer til at blive afholdt et større Levevilkårsudvalgsmøde i løbet af juni, som der vil blive sendt nærmere information ud omkring. Husk i øvrigt at der er sommerlejr d juli. 15

16 1 1 Bilag 7: Orientering fra Fagligt Netværk af Nina Nisted Fagligt Netværk har, med kursus i gruppeeksamen på både dansk og engelsk d. 3/, afholdt det sidste kursus for dette semester. Vi oplever til stadighed at de lokaler vi booker via RUC s nye lokalebookingsystem er dobbeltbooket, og det er et stort problem at FANE kurserne må flytte lokation i sidste øjeblik. Vi har forsøgt os med systemet, der er baseret på Outlook, og med at hente hjælp hos sekretærerne, uden større succes. Inputs til en løsning eller forslag til hvor vi kan henvende os for at få løst problemet er meget velkomne! Fagligt Netværk holder møde onsdag d. 1/. På dette møde vil vi: Evaluere på forårssemesteret 1 Planlægge næste semesters kurser Diskutere opreklameringsstrategi Vende (løse) problemet med bookingsystemet Genoverveje arbejdsfordelingen samarbejdspartnerne imellem 1

17 Bilag : Orientering fra Rusudvalget Af Nanna Zmylon 1 Siden sidste Rusudvalgsmøde er det blevet afholdt både Rus-seminar og Rus-kaffe. De sidste planlagte møde havde til formål at evaluere Russeminar, men vi så os desværre tvunget til at aflyse dette møde pga. intensiv-periode. Vores næste møde er torsdag d.. juni. Selvom det nu er over en måned siden at rusvejlederne var på Russeminar, har vi alligevel valgt at sætte tid af i programmet til at evaluere på dette, da det stadig kan være til nytte for formandsskabet. Ydermere, har vi sat tid af i programmet, til at diskutere de samarbejdsaftaler, som rusvejlederne bliver bedt om at underskrive til August. Dette blev også nævnt til Ruskaffe af formandsskabet, så vi håber på et stort fremmøde. 17

18 Bilag 9: Orientering fra Universitetspolitisk Udvalg af Therese Cederberg Nielsen, Sidsel Gro Bang-Jensen og Ask Gudmundsen UNIPOL 1 Valgudvalget kommer til at bestå af Kasper Bjerring og Michael Meldsted (TAP). VIP-gruppen har endnu ikke valgt deres to repræsentanter. I forbindelse med kvalitetsudvalgets udspil kommer dimensionering af RUC s uddannelser højst sandsynligt på dagsordenen i efterårssemestret. Forhåbentlig undgår vi, at det bliver central dimensionering fra ministeriets side, men at det derimod bliver universiteterne selv, der beslutter det. UNIPOL har diskuteret, hvordan vi skal forholde os til det, hvis vi selv kan bestemme. Diskussionen har blandt andet handlet om, hvorvidt dimensionering vil betyde at mere engagerede studerende optages, om man skal dimensionere ved optaget eller ved valg af fag (NEJ), om ikke det var bedre at man fokuserede på uddannelseskvalitet, at dimensionering ikke er godt for den sociale mobilitet etc. Fremdrift herunder studietidsforlængelse Der er ingen tvivl om, at man generelt på RUC er meget kritisk overfor fremdriftsreformen, men implementeringen ser faktisk ud til at blive ok, alting taget i betragtning. Det er afvist, at specialet skal ligge henover både tredje og fjerde semester. Der er som udgangspunkt tilmelding til 30 ECTS ad gangen hele vejen igennem, dog med mulighed for at det bliver 0 ECTS på første bachelorår på Hum og Sam, og med 0 ECTS på sidste kandidatår for integrerede, eksperimentelle specialer. Efter at have talt med Rasmus fra DSF virker det ikke som om, det umiddelbart er muligt at få skrevet ind i fremdriftsimplementeringen, at studerende der er aktive i fx Studenterrådet, Studenterhuset, rusvejledning o.l. kan studietidsforlænge lovligt. Vi arbejder selvfølgelig videre med det, men det er ikke opløftende. 2 Medbestemmelsesdebat Sidsel og Therese deltog begge i paneldebatter til konferencen om medbestemmelse indkaldt af Styrelsen for Videregående uddannelser for at evaluere på en lovændring vedrørende at medbestemmelse og medinddragelse blev indskrevet i universiteternes vedtægter. Egentlig skulle fokus være på, hvordan det så går med medbestemmelsen inden for universitetslovens rammer, men der var blandt deltagerne meget bred enighed om, at det faktisk er universitetsloven i sig selv, der forhindrer medbestemmelse, bl.a. fordi den har gjort, at vi nu har eksternt flertal i bestyrelserne, at der er langt mere enstrenget ledelse osv. Therese sad i et panel vedrørende lokal medbestemmelse, og der var generelt godt fokus på, at det kan være frygtelig svært at få ejerskab over det arbejde, man laver i et studienævn, hvis man kontinuerligt tvinges til at lave ændringer, der kommer enten fra ledelsen eller helt oppe fra ministeriet. Der var ganske kort en påstand om, at de studerende ikke har lyst til at engagere sig i råd og nævn, men det var ikke noget, der blev holdt fast i, og jeg synes, vi fik skudt den godt til hjørne. 1

19 Sidsel deltog i en debat med Thea (tidligere formand for SR/AU), to VIP-repræsentanter fra henholdsvis CBS og SDU, samt rektor Brian Bech Nielsen og Hanne Leth Andersen. Debatten havde overskriften De overordnede linjer med fokus på hvordan medbestemmelse og medinddragelse prioriteres i universiteternes overordnede beslutningsprocesser og fokus var derfor ikke særlig konkret. Der var i panelet næsten enstemmig enighed om, at universitetsloven af 03 i sig selv sætter umulige rammer for medbestemmelsen på universiteterne, fordi der på samme tid eksisterer den enstrengede ledelsesstruktur og det interne universitetsdemokrati, der strider imod hinanden. Sidsel lagde i debatten primært vægt på, at det er vigtigt at få rettet op på det systemiske problem (altså loven) for at undgå ligegyldighed blandt studerende og forskere og dermed gå glip af et ægte levende, innovativt universitet AR Fagene har meldt ind, hvilke andre fag, de ønsker at kombinere med. Generelt er billedet ikke helt alarmerende selvfølgelig bortset fra, at der helt sikkert er en del kombinationer, man ikke vil kunne tage. Umiddelbart skal journalistik stadig kunne kombinere med alle, og alle gymnasiefag skal kunne kombineres. Hanne vil desuden tage en snak med nogle af de fag, som hun mener, har meldt noget ind der ikke giver fagligt mening. En oversigt over kombinationerne vil komme som handout på bestyrelsesmødet. Efter sidste AR-mødes drama med VIP-holder har vi taget initiativ til at mødes med dem for at få vendt, hvad vi fælles mener, man egentlig kan bruge Akademisk Råd til, og hvordan vi kan samarbejde og lave aftaler. UB Siden sidste møde har vi i UB-regi primært arbejdet med bestyrelsesseminaret den.-23. maj og i den forbindelse også ansættelsen af ny prorektor. Som I sikkert har set, blev bestyrelsen enig om at ansætte Peter Kjær efter indstilling fra rektor. De afsluttende samtaler blev holdt på Dragsholm Slot i forbindelse med seminaret. Peter Kjær er pt. institutleder på Department of Organization på CBS og forsker i ledelse og styring. Han blev ansat på baggrund af dels erfaring med men også stor teoretisk indsigt i ledelse og så har han det plus selv at være blevet uddannet på RUC i sin tid. Til samtalen var han velovervejet, udviste stor respekt for RUC s interne dynamikker og var meget lyttende. Han tiltræder den 1. august. På selve bestyrelsesseminaret var det overordnede tema strategi. RUC s Strategi 15 udløber snart, og der skal derfor sættes en ny strategiproces i gang. På seminaret evaluerede vi den gamle strategis indhold og processen for dens tilblivelse, og talte om både proces og fokus for en ny strategi. Processen ser ud til at køre fra efteråret og frem til maj 15, hvor det er tanken, at strategien skal vedtages. I evalueringen af den gamle strategiproces lagde vi stor vægt på, at opdelingen af strategiarbejdet i mange små arbejdsgrupper ikke har været hensigtsmæssig, og at vi derfor gerne vil have en proces, der dels er mere åbne for den brede RUC-befolkning, samt at den behandles og vedtages i de formelle fora (altså UDDU, AR og UB). Det skal så holdes op i mod, at der var andre ønsker om en hurtig proces, som altså slutter allerede til maj. På seminaret var der desuden stor opbakning til at strukturere strategien anderledes, så man i stedet for at dele den op i organisation, forskning og uddannelse, samler de tre elementer i en række fokusområder gerne inden for samme tema. Der blev ikke taget beslutninger om strategiens indhold på seminaret, men der var bred enighed om, at det overordnede fokus for RUC de kommende år er uddannelse og kvalitet. Altså det produkt RUC tilbyder sine studerende, skal forbedres. Specielt var der fokus på at strategien skulle tage hånd om tre store udfordringer: RUC s lave søgning, RUC s rygte udenfor RUC og RUC s større ledighed bland dimittender i forhold til de andre universiteter. Så vi er fortrøstningsfulde ud fra et studenterperspektiv. 19

20 Udover de formelle bestyrelsesaktiviteter har vi desuden haft en række andre projekter i gang. Ask har været en tur i Kosovo sammen med Anita Mac (VIP-repræsentant i UB) som led i et samarbejde mellem RUC og et universitet i Kosovo. Sidsel har, udover deltagelse i medbestemmelsesdebatten, været på andet besøg på CBS i forbindelse med sin plads i akkrediteringspanelet. Næste UB-møde er den 19. juni, og udover en eventuel behandling af en procesplan for strategien (ikke helt sikkert endnu) er der prognose 1 på dagsordene.

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Studenterrådet ved Roskilde Universitet. CVR.nr. 30 09 77 69 ÅRSRAPPORT 2014

Studenterrådet ved Roskilde Universitet. CVR.nr. 30 09 77 69 ÅRSRAPPORT 2014 Studenterrådet ved Roskilde Universitet CVR.nr. 30 09 77 69 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Sidsel Theis, Asger, Anders,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen Aalborg, d. 16. april 2008 Ordinære medlemmer af bestyrelsen Jimmy Ardahl, formand Thea Kristensen, næstformand Daniel Johansen, kasserer Nina Thøgersen Carsten Jacobsen Sigurd Hansen Martin

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014 Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Sted: Kystvejen 54, Vejlby Fed, 5466 Asperup Program for weekenden:

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

Mødedato: 18. september 2014 kl. 17.15 19.00 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FRIGMAGSGADE 5 1353 KØBENHAVN K

Mødedato: 18. september 2014 kl. 17.15 19.00 CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND ØSTER FRIGMAGSGADE 5 1353 KØBENHAVN K Dagsorden 1) Velkommen Valg af ordstyrer og referent b. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 2) Udkast til den nye kandidat-studieordning: Klyngevejledning af specialer: timetal, mødepligt/mødekrav

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE

FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN UDDANNELSE Velkommen i Studienævnet Studenterrådet ved RUC 03 04 06 08 10 INDHOLD Velkommen i Studienævnet Sådan får du indflydelse på din uddannelse Kom godt i gang STUDU De studerendes

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd

Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraaad.dk Aktivitetsoversigt Haderslev Ungdomsråd I det følgende vil Haderslev Ungdomsråds

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere