Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE BILAG : ORIENTERING FRA BW-KOORDINATORERNE BILAG 5: ORIENTERING FRA RUCERS BY CHOICE 13 BILAG : ORIENTERING FRA LANDSPOLITISK UDVALG 15 1 BILAG 7: ORIENTERING FRA FAGLIGT NETVÆRK 1 BILAG : ORIENTERING FRA RUSUDVALGET 17 1 BILAG 9: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSPOLITISK UDVALG 1 BILAG : ORIENTERING FRA STUDENTERREPRÆSENTANTERNES NETVÆRK 21 1 BILAG 11: ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET BILAG 13: FRIKØBSSTRUKTUR 2 BILAG 1: STUDIESTARTSKAMPAGNE 31 BILAG 15: KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER 3 1

2 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/ DRUDE 1:00 1: A) VALG AF DIRIGENT B) VALG AF REFERENT C) GODKENDELSE AF REFERAT 2. ORIENTERINGER (O) V/ DIRIGENTERNE 1: 1:30 SPØRGSMÅL, KOMMENTARER ELLER TILFØJELSER TIL UDSENDTE SKRIFTLIGE ORIENTERINGER. 3. FRIVILLIGORGANISERING (B) V/DRUDE OG ASTRID 1:30 17: VEDTAGELSE AF FRIVILLIGORGANISERINGSSTRATEGI REVIDERET ÅRSHJUL (B) V/DRUDE 17: 17: VEDTAGELSE AF STUDENTERRÅDETS REVIDEREDE ÅRSHJUL PAUSE 17: 17:30 5. FRIKØB (B) V/ DRUDE, KRISTIAN OG ASTRID 17:30 1:30 DEBAT OG VEDTAGELSE AF FRIKØBSSTRUKTUR I STUDENTERRÅDET PAUSE 1:30 1: STUDENTERRÅDETS REP. I STUDENTERHUSET (B) V/KRISTIAN OG ANNA 1:0 19: LUKKET PUNKT, DA DETTE HANDLER OM EKSTERNE RELATIONER. DET ER KUN BESTYRELSEN, DER ER TIL STEDE. 7. STUDIESTARTSKAMPAGNE & RUSVEJLEDNING (B) V/ YASMIN OG ASTRID 19: 19:0 DEBAT AF STUDIESTARTSKAMPAGNE OG STUDENTERRÅDETS ROLLE I RUSVEJLEDNINGEN OG VEDTAGELSE AF KAMPAGNEKONCEPT KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER (B) V/ YASMIN 19:0 19:5 GENNEMGANG AF ARBEJDSOPGAVER OVER SOMMEREN OG MULIGHED FOR AT MELDE SIG PÅ 9. MØDEEVALUERING (D) V/ DIRIGENTERNE 19:5 19:50. EVT. (O) V/ DIRIGENTERNE 19:50 :00 AFTENSMAD V/ NICOLA, NANNA B OG KRISTIAN 2

3 Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde den 13. maj 1 Bestyrelsesdeltagere: Katrine, Yasmin (FS), Sidsel (UB), Martin, Astrid (FU), Nicola, Nina N (FU), Nina K, Drude (FS), Anna (FS), Stinus, Kristian (FU), Ask (UB), Therese (AR), Nanna B Fraværende med afbud: Nanna Zmylon, Sofie Bohm, Natasja Fraværende uden afbud: Stine Matine Observatører: Sofie Heggenougen (AR) Punkt 1: Formalia (B) Ved Drude Valg af ordstyrere: Kristian og Katrine er valgt Valg af referent: Stinus er valgt Godkendelse af referat Referatet godkendes Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes Punkt 2: Orienteringer (O) Ved dirigenterne Committee of Internationalization and Practice Der skal laves en top ti over sider der skal oversættes til engelsk. Der skal laves en arbejdsgruppe, der arbejder videre med dette. RUCers by Choice: Ingen kommentarer Rusudvalget Ingen kommentarer Roskilde festival Der mangler stadig vagtledere, og folk må gerne melde sig (omkring 1-) Rusformandskabet Ingen kommentarer Landspolitisk udvalg 3

4 Der er ikke møde i Levevilkårsudvalget, de mødes i stedet i juni, hvor der inviteres bredt ud (tema omkring boligpolitik) Universitetspolitisk udvalg Update på AR møde: AR vil ikke støtte op om retskravet på givne møde, men der arbejdes videre med det. Der var dog stemning for at lave en fælles udtalelse på et senere tidspunkt. Bliver taget op igen på næstkommende AR-møde. Sofie og Ask arbejder videre med det. Det blev nævnt at RUC skal begynde at snakke dimensionering. Der er brug for at tage dette op i SR. Kasper Bjerring er indstillet til det nye valgudvalg. Der er ikke nedsat nogen fra VIP eller TAP endnu. SN-struktur er gået igennem. CBIT mangler dog stadig en SN-struktur. AR-gruppen arbejder videre med dette. Studenterrepræsentanternes Netværk Ingen kommentarer Forretningsudvalget Ingen kommentarer Fagligt Netværk Ingen kommentarer Yderligere mundtlige orienteringer Vi har fået en henvendelse fra Studenterhuset. De vil gerne lave bestyrelsessammensætningen om. De ønsker at alle repræsentanter vælges på deres egen generalforsamling. Punktet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde. Punkt 3: Medlemskabsstrategi (B) ved Anna og Kristian Overordnede kommentarer til bilaget: PBS kan lade sig gøre, også gennem indmeldingsblanketter. Der er mulighed for at hæve medlemskabet gennem en ekstraordinær generalforsamling. Der skal være klistermærker der hvor der er rabataftaler. Inputs til indhold i medlemskab: Kommunekrav (ift. økonomisk støtte) der skal tjekkes op på det. Vi kan give en goodiebag til studiestart Klistermærker i academic books, hvor der står at der er rabat for medlemmer af SR God ide med termokrus. Medlemspriser skal ikke være for høje afhænger af hvad man så får ud af selve medlemskabet. Vi skal undersøge hvor lang tid vores aftale med studenterhuset KBH varer Inputs til medlemskabsstrategi Ikke yderligere inputs Beslutning: Medlemskabsudviklingsbilaget vedtages Punkt : Nyhedsbrev og hjemmeside (D)

5 ved Nina og Astrid Præsentation af snak om Nyhedsbrevet Hvad vil vi med NB: RUC s NB er kedeligt. Derfor skal vi være mere selektive i hvad vi sender ud. Vi kan gøre folk bevidste om hvad der foregår på RUC. NB kræver aktiv tilmelding og der har læserne interesse i at læse dem God måde at kommunikere til vores medlemmer Indhold: Events på campus, politiske sejre, generelt hvad der sker (f.eks. i vores udvalg, hvis der sker vigtige ændringer på RUC) Skal være kort, spiseligt, handlingsorienteret og sexet Endelig udformning og layout skulle lægges over på en medarbejder for at få det til at fungere. Vi skal selv være ansvarlige for at give relevant info ind til pågældende medarbejder. NB skal opfordre til handling og evaluere på hvad der er sket, så det også fremgår at de events der er sket var fede Præsentation af snak om hjemmesiden Blogs fungerer, men skal også laves løbende, så den nyeste ikke er fra oktober sidste år. Evt. fjerne dato for de blogs der skal ligge fast fremme. Kunne lægges ind sammen med generelle nyheder. Der skal være en fast struktur på hvornår der skrives blogs. Vi skal være mere hipster. Inspiration fra SRKU s layout. Deres hjemmeside er mere simpel. Det skal være nemmere at finde den information man leder efter. Der skal være bannere med bliv aktiv el. lign. Der ligger rigtig meget information på hjemmesiden. Det skal kigges igennem hvad der skal stå på forsiden. Der skal laves et system så kalenderen bliver opdateret, f.eks. fra alle udvalgenes arbejder. Bedre intro til Studenterrådet (hvad arbejder vi med i stedet for hele principprogram når man klikker sig ind på hvad vi mener) Det er værd at overveje at lave en helt ny hjemmeside. Klar ansvarsstruktur for hvem der kører hjemmesiden. Færre faner. Nogle faste faner og nogle midlertidige faner Grundlæggende ændring af layout. Punkt 5: Arbejdsfordeling og frikøbsstruktur (D) ved Drude Inputs til diskussionsspørgsmål: 1. Hvordan skal denne organisation ledes? Ledelsen har ansvar for samling af organisationen. Skal sætte retning. Ledelsen har ansvar for organisationen og for det politiske og skal ikke bruge tiden på at sidde og administrere. Der skal være et overskud så bestyrelsen kan sætte opgaver ud til FU og formandskab og ikke omvendt. Dog skal det være ledelsen eget ansvar at fordele arbejdsopgaver. Vi er en frivillig organisation og man har meget indflydelse på egne opgaver. Derfor heller ikke detailstyring fra ledelsens side. Lederrolle frem for en chefrolle. Vi skal være flere til at sætte ting i gang end bare formandskabet. Ansvarsfordeling imellem bestyrelse, FU og formandskab er lidt for flydende. Vi er en frivillig organisation. Dette skal afspejles i ledelsesstrukturen. Man frikøber, man ansætter ikke folk. De frikøbte skal give energi til andre frivillige og ved at være frikøbte få tid til at faciliteter aktivitet. 5

6 Formandskabet er dem der leder FU. FU er dem der leder bestyrelsen. Formandskab har overblikket over årshjul og søger for at dette udføres Hvorfor skal man frikøbes? Folk der bliver frikøbte skal være ressourcestærke og kan hjælpe folk. Der skal være tilgængelighed og fleksibilitet. Kan skal være kickstarter på projekter (egne og andres). Man skal kunne bringe ekstra overskud. Skal skabe rammer for den gode trivsel. Vi frikøber fordi at nogle arbejdsbyrder er så store og ansvaret er så stort, at man ikke kan have andet ved siden af. Ikke fordi at noget er vigtigere end andet. Vi frikøber for at give mere tid og ansvar. Både for sine egne ansvar men også for organisationen generelt. Både kunne lave aktivitet og drive politiske organer. Ikke drift af selve organisationen da dette klares af ansatte. Vi frikøber for at man ikke behøver at arbejde ved siden af. Sørge for at man ikke er økonomisk presset som frikøbt. Frikøb fordi det skal skabe aktiviteter. Sikre den daglige drift men ikke administration. Det endelige ansvar ligger hos de frikøbte. De frikøbte skal gribe boldene og sørge for at ting sker. Skal muliggøre at man kan lægge en masse timer i at lave Studenterrådet. Dette kræver at man får nogle penge til at betale de faste udgifter. De frikøbte har både store opgaver, men også et større ansvar. 3. Hvordan fungerer frikøb af poster nu? Nogen af dem der ikke er frikøbte, ser de frikøbte som inspiration til at lave arbejde. Nogen gange ses det dog også som om at de ikke-frikøbte ikke har ansvar for organisationen. Der skal være en følelse af ansvar bredt. Satserne for frikøb er meget tilfældige og det er ikke gennemsigtig, hvordan forholdet til de arbejdsopgaver der ligger på de frikøbte er. Der lægges med satserne op til at der er forskellige grader af frikøb og dermed hvor meget fritid man kan have. Frikøb skal være på plads inden valgene, så der er en klar forventningsafstemning. Fedt med FUfrikøb. Det har kunnet aflaste formandskabet og skabt mere aktivitet. Forståelse af at vi frikøber af nødvendighed, da vi skal være sikre på at der er nogle opgaver der bliver taget. Det skal ikke være en værdisættelse af det arbejde vi laver. Der skal ikke være en fornemmelse af at ens arbejde kun er vigtigt hvis man får penge for det. Penge holder sig til poster, men ikke til principper for arbejdsmængde eller lignende. Arbejdet koncentrerer sig nu på meget få hænder. Derfor skal de frikøbte være gode til at sprede arbejdet ud. Der er færre sager der falder til jorden og det er godt. Kommentarer: Diskussion af satser for arbejde ift. vores principper, skal satsen være det samme, da det ikke handler om arbejdsmængden/byrden. Ideelt skulle vi have et frikøb af formandskabet der dækkede SU + SU-lån + studiejob (fuldtidsfrikøb af formandsabet). Der kan godt være forskel på hvad man får, så skal der også bare være principper for, hvad de forskellige frikøb skal dække. Der skal være principper for hvad de forskellige frikøbte grupper skal lave, og så kan satserne sættes derefter. Arbejdsopgaver handler ikke om tid men om ansvar. Derfor kan satser også sættes efter dette. Fremdriftsreformen kan være relevant at inddrage, da den sætter nye krav til studieaktivitet. Det er også et spørgsmål om hvem der kan få dispensation for reformen. Der er forskel på at frikøbe helt fra studiet og lave et mindre frikøb. Er der tale om mindre frikøb, skal satserne være de samme. Satser fra frikøb, kan også binde sig op på det ansvar man sidder med.. Hvad skal frikøb i Studenterrådet være et udtryk for? Droppes og lægges ind under diskussion af 3. Opsamling:

7 Der er flere perspektiver på hvilke satser der skal være for frikøb. Der skal laves principper for hvad vi opgør vores frikøb ud fra. Punkt : Studiestartskampagne (D) ved Yasmin Inputs til diskussionsspørgsmål: 1. Hvilke mulige politiske områder kunne være spændende at arbejde med i forbindelse med studiestartskampagnen? Transport giver ofte store problemer i studiestarten. Der er meget egenbetaling til netop dette, da ECTS-aktiviteterne først starter efter RUS-perioden. Vi skal bruge kampagnen til at generere aktivitet og aktive blandt de nye studerende. Der skal være en boligkampagne i DSF. Dette kan vi spille ind i, da der er mange RUC-studerende der bor i København. Der skal desuden laves en fælles kampagne for alle elever og studerende frem mod finansloven, omhandlende finansiering. Det er også dyrt at starte på RUC grundet bøger og den slags. Dette kunne der også laves kampagne på. Det skal gøres klart hvornår kampagnen skal ligge. Det skal overvejes hvordan vi bedst muligt får aktive (også ift. valg af tema). Vi skal også imødekomme det at mange har travlt omkring studiestart. Vi kan også lave en studiemiljøkampagne ifm. studiestart. Det skal være RUC-nært, da der er potentiale for stor aktivitet i studiestarten. Hold det tæt på (nye) studerendes hverdag. Skal være noget konkret. Det skal være en positiv kampagne. Hvad kan vi gøre for at udvikle campus? Kampagnen skal brande Studenterrådet. Nationale kampagner kan også skabe meget gejst lokalt. Derfor er der også potentiale for aktive igennem dette. 2. Hvordan sørger vi for at komme ud til især de nye studerende i forbindelse med kampagnen? Vi skal ud til de nye studerende før kampagnestart. Studiemiljø og underfinansiering kan godt kobles. Vi skal spille på RUC-identiteten. Vi skal være sjove, igennem koncepter som eksempelvis sofaformidlingen. Både noget der er aktivt, sjovt og noget der fanger opmærksomhed eksternt. 3. Er der andre kampagneelementer, der ville være oplagte i forbindelse med en studiestartskampagne? Univalg. Finanslov. Vi skal overveje hvordan vi inddrager de nye studerende. Kig på hvad dem der startede sidste år manglede og så lav dette med de nye studerende. Hvis RUC havde så mange penge, så ville vi kunne få Let tilgængelige aktiviteter. Hvad forventer du af din studietid? Når vi er ude i husene skal vi sige noget om politik, hvor vi laver noget aktivt der forbedrer de studerendes hverdag. Vi skal vise at vi mener noget og vise at vi gør noget. Der skal sættes et mål omkring den fortælling vi skal skabe i løbet af efteråret. Først branding af studenterrådet, dernæst aktivering af folk. Indtænk at folk er højt oppe i gear og gerne vil lave ting og få nye venner. Vi skal vide præcis hvad formålet med kampagnen skal være. Skal vi have en masse inputs eller en hvor vi går ud og videreformidler vores holdninger. Noget med søen. En skattejagts-app. Byg din båd til kapsejladsen workshop. Nedsættelse af arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af: Nicola, Yasmin, Astrid, Kristian, Drude, Nana B og Katrine Punkt 7: Kommende arbejdsopgaver (B) ved dirigenterne 7

8 Basisorganisering: Ask, Yasmin, Katrine, Kristian, Therese, Nicola og Drude Kaffeuddeling til EP-valget: Kontakt Kristian Demonstration 1/5: Alle der er fælles afgang fra Roskilde st. + Trekroner st. Hjemmesiden: Stinus, Nina N, Anna, Nicola, Ask og Martin Nyhedsbrev: Yasmin, Martin, Sidsel og Nana B Demovagt til demonstration: Nina N, Nina K, Katrine, Therese og Astrid Sommerfest: Nicola, Martin og Astrid Aftensmad til næste BM: Nicola, Kristian og Nanna B Punkt : Mødeevaluering (D) ved dirigenterne Møderne skal ikke ligge op ad andre møder (f.eks. AR). Gode dirigenter. Mere debat ville være fedt. Det er for presset med møder der ligger så tæt. Drude vil gerne opdatere på mødeplan. Møde lige inden projektaflevering er uhensigtsmæssigt. Punkt 9: Eventuelt (O) ved dirigenterne Alle er igen oprettet i mailserveren. D. 2/5 er der sommerfest i RBC. Alle må gerne hjælpe med at rekruttere studerende til at lave eventcamp til Roskilde Festival og studerende til at være frivillige på Roskilde Festival. Deadline for eventcamp 1/. D. 11/ er der valgseminar. Studenterhuset søger kommunikationskoordinator. Der er ansøgningsfrist om en uge. Studenterrådets kvalitetsudspil kommer på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde. FANE holder kursus d. 3/. DSF holder sommerfest d. /.

9 1 1 Bilag 2: Orientering fra Rusformandskabet by Nicola Kirchhübel and Emil Schneider We have now held RUS-Kaffe, the last big event before August. The attendance wasn t optimal, but we expected that due to the timing, as most people were either close to their project deadline or studying for exams then. It went well - we have evaluated internally and feel that there could have been more planning on our part, as well as more communication out to the tutors, but despite our criticisms, the overall event was a success. The tutors got a chance to see each other again and decide their areas of responsibility during the tutoring period, as well as talk about the visions they set for their own houses and how they could plan events to reflect those visions. When it comes to our budget, we are wrapping the final pieces from RUS-Kaffe up, and seem to be in good shape otherwise. There were minimal expenses for RUS-Kaffe - the food costs were lessened by the 25kr event fee, and the decorations did not cost much as we had a Tour De Chambre themed party so the tutors bought decorations for their individual rooms. Now, the chairmanship work is on sorting out the final details before tutoring, including getting access to and booking the various buildings around campus and communicating with the secretaries and other people of interest in regards to August. 1 9

10 Bilag 3: Orientering fra Roskilde festival koordinatorerne af Jonas Eriksen Opdatering fra Roskilde Festival Jeg mødes jævnligt med de forskellige område ansvarlige og vi er derfor ret godt rustet til opgaven. Nogle af områderne har været gode til at indkalde til officielle informationsmøder. Generelt har Roskilde Festival skåret ned for information og oplæring og fokuseret kræfterne på Managers. Disse er ansat af Roskilde Festival og skal fungere som driftsledere på de områder vi er ansat. Alt ansvaret for, hvordan arbejdet bliver udført er derfor lagt over på disse managers. Vagtleder Jeg har gentagende gange påpeget huller i vagtplanen samt en uholdbar disponering over vagtledere på Roskilde Festival. Vi har fire områder på Roskilde; Åbningen af East, Caravan, Rising Port og Depotet ved Vor Frue. East og Caravan er døgnbemandet af vagtledere, hvis primære funktion er, at være koordinatorens forlængede arm. Denne skal sørge for, at de frivillige møder op på deres vagter og at de laver de opgaver som de bliver sat til hvilket er en virkelig betydningsfuld indsats. R.F. har vurderet at Depotet ved Vor Frue og Rising port ikke skal bemandes af vagtledere, hvilket vil betyde at vi som forening i princippet skal stole på, at de frivillige møder op på deres vagter, også selvom vagten starter kl. 23 og slutter kl. 07. Jeg forudser det bliver en kæmpe kaos hvilket jeg har påpeget til stort set alle der har villet lytte. Disponeringen skal primært ses som en spareøvelse fra R.F. Som Forening kan vi (jeg) forsøge at modvirke dette kaos bedst muligt, men jeg mener også at det endelig ansvar, i denne situation, må hvile på Roskilde Festival. Som hovedansvarlig for vagtplanen har jeg tænkt mig at gøre følgende for at modvirke de manglende vagtledere: Have en personlig dialog med alle de frivillige, som har vagt på Rising og Depotet og fortælle dem hvilken stor tillid vi viser dem og at vi håber de vil leve op til den. Gøre én frivillig til ansvarlig for vagten, derved håber jeg at vores særlige tillid til den frivillige bliver gengældt. Caravan-området er døgnbemandet med vagtledere. Min plan er, at vores frivillige kan have radio kontakt til denne vagtleder, så der som minimum er en ansvarlig person til at holde overblik. Jeg har kontaktet den ansvarlige for Caravan. Jeg har kunnet se, at vi har været overbemandet på dette område og derfor er jeg i gang med at undersøge mulighederne for, at sende Caravan folk over til Rising eller Depotet i tilfælde af, at en frivillig ikke møder op på sin vagt. Jeg vil i øvrigt gerne sige tusind tak til Anna, Kristian, Yasmin, som har valgt at støtte os og er blevet vagtleder. Astrid har også været en kanon stor kapacitet og hjulpet alle de steder hun har kunnet. Basecamp Vores basecamp er placeret i East, tæt ved den åbning vi skal bemande i weekenden op til festivalen. Det er her man kan mødes med de frivillige og skal fungere som et samlingspunkt for alle. Indenfor kort rækkevidde er Depotet og Rising min. derfra er Caravan området placeret. Selve basen er en større teltpavillon, som vil indeholde muligheder for the/kaffe, køleskab, opladning af mobiltelefoner, lys og forhåbentlig nogle sofaer (gul&gratis). Vi bliver nok nødt til, at have en lille base ved Caravan hvor det er muligt at have en lampe og en elkedel. Rekruttering

11 Vi har fundet alle vores frivillige og indhentet kontrakt. Det er i alt blevet til 171 inklusiv vagtledere. Der har været ret stor interesse for at være frivillige, så vi har desværre måtte afvise en del mod slutningen. Vi er i gang med at oprette en venteliste, da erfaringen viser at frivillige altid vil springe fra umiddelbart før festivalen. Som tidligere beskrevet benytter vi os af NemVagt. D. 3/ åbnede vi op for, at de frivillige kunne vælge deres vagter online og dermed få indflydelse på deres vagtplan. Jeg synes det gik rigtig fint, i betragtning af at det var en koordinering af 170 mennesker. Cirka 150 tilmeldte sig vagter online og mit store håb er, at det aktive valg, som man træffer ved at benytte NemVagt også betyder, at de ikke hopper fra i sidste øjeblik. Det gode ved NemVagt er, at jeg allerede nu kan tage kontakt til de personer, der ikke har taget vagter. Derved finder jeg ud af, om de har mistet interessen og er sprunget fra. Den mulighed havde jeg ikke haft, hvis vi havde lavet en traditionel vagtplan og udleveret til dem. Udfordringen for os bliver nu, at få ryddet op i vagtplanen og sørge for, at alle har 32 timer som ikke udelukkende består af musik og nattevagter. Jeg vil arbejde på at få det gjort senest d. 13/ og have den helt endelig vagtplan klar til udlevering sammen med armbåndene en uge før festivalen starter. Eventcamp Vi har fået 9 rigtig gode ansøgninger til eventcamps som vi i samarbejde med RUCkommunikation snarest vil udvælge. Disse vil få besked om de er vindere af puljen senest d. / hvor vi holder vores infoaften for alle de frivillige samt vagtledere. Som tidligere beskrevet vil vi under festivalen forsøge at inddrage de frivillige bedst muligt i disse eventcamps. Samtidig vil vi være meget synlige ved disse camps så vi lidt diskret sikrer os at de forskellige camps bruger de midler de har søgt om. 11

12 1 1 1 Bilag : Orientering fra BW-koordinatorerne af Stine Matine Singerholm Christiansen og Michelle Nordrup Så er dette års BW formandskab blevet ansat. Det består af Michelle Nordrup Hansen og Stine Matine Singerholm Christiansen. Dette er vores orientering omkring det indledende arbejde med BW. Vi har søndag den juni haft sidste frist for tilmelding til BW logen, og vi har fundet seje mennesker der kunne tænke sig at være med til at afvikle dette års BW. Vi har første logemøde den 1. Efter et indledende møde med Studenterrådet den juni. De indledende forberedelser er allerede gået igang og vi har indledt forhandlinger med lokationer, transportmidler, kokkehold og andre basic stuff som er alfa omega for at få et godt BW op at stå, så vi er allerede godt igang. Vores orienteringer bliver korte, overordnede og mindre fyldestgørende, da vi jo ikke vil ræbe for meget da vi ved at der er rusvejledere iblandt jer. Vi glæder os bare rigtig meget til at lave verdens sejeste BW. Det blir en fest :-D

13 Bilag 5: Orientering fra RUCers by Choice af Stine Matine Singerholm Christiansen og Natasja Nielsen Siden sidst har vi haft sommerfest og Sjatfest for de aktive. Sommerfestsudvalget er gået godt, det er første gang at så mange forskellige foreninger på ruc arbejder sammen om et arrangement. Både RBC, RUCbar, Studenterhuset, performance design og øllauget var med til at stable denne sommerfest på benene. Og den blev en succes. Der kom mange mennesker og folk nød at kunne fejre at de havde afleveret. Stor cadeau til PR udvalget for festen også for at lave et godt stykke arbejde. Der kom rigtig mange mennesker selvom det var et nyt koncept. Ud over dette har vi haft Sjatfest, der kom desværre ikke så mange som forventet, men folk var glade for at fejre festen sammen med alle de mennesker de havde arbejdet med til festen, så det var også en stor succes. Arbejdet med næste semesters arrangementer er allerede gået igang, og vi startede til sidste møde på at snakke hvervning og introduktion til. RBC for de nye studerende når de starter efter sommerferien. Der er en masse gode forslag oppe som eks. At lave en RBC app til smartphones hvor man kan få besked ud omkring møder, events og fester. Så vi forhåbentlig når flere mennesker. Sidst men bestemt ikke mindst har det lykkedes Natasja at danne sig et overblik over RbC's økonomi som overordnet set ser rigtig pæn ud. Her under kommer Natasjas beretning omkring RbC's økonomi. Ruc'er By Choice's økonomi ser stadig meget fornuftig ud. Vedlagt er et regnskab og vores budget til sammenligning. Som det ses var semesterstarts festen en af de helt store indtjeningskilder, hvor vi tjente næsten kr. Denne fest er der ikke budgetteret med da det er en fest afholdt sammen med RucBar og det hovedsageligt er dem der har udgifterne. De eneste udgifter vi har er til alkohol og rengøring. MGP gik 2.1 kr. i underskud, hvilke var meget mindre end forventet. Arrangementet var ventet at gå i underskud da vi i koordinationsgruppen har lagt meget vægt på at bygge en ny struktur op omkring MGP og ser det som en investering i fremtiden. De to grå bjælker er hhv. sjatfest og sommerfest som der ikke er blevet afsluttet regnskab, men sommerfesten ser umiddelbart ud til at give et godt overskud. Alt i alt har vi et overskud på , kr. 0 13

14 1

15 1 1 1 Bilag : Orientering fra Landspolitisk Udvalg af Stinus Landt Lerche Nationalt er det meste af forårets kampagneaktiviteter ved at ebbe ud. DSF har afsluttet både europavalgskamgpagnen "vote for education" og kvalitetskampagnen. Der arbejdes dog fortsat med de anbefalinger kvalitetsudvalget er kommet med og som blev behandlet på politikkonferencen. DSF arbejder i øjeblikket med evaluering af studenterindflydelse på universiteterne. Vi har i denne sammenhæng advokeret for en øget indflydelse blandt studerende og medarbejdere på universiteterne. Her har vi brugt RUC's proces omkring udviklingen af masterplanen, som case på hvornår inddragelsen af de studerende ikke har fungeret optimalt. Derudover vil der fremadrettet blive arbejdet videre med implementeringen af fremdriftsreformen, hvor DSF skal indsamle relevant data omkring det lokale implementering, som vi kan bruge nationalt. Der kommer til at blive afholdt et større Levevilkårsudvalgsmøde i løbet af juni, som der vil blive sendt nærmere information ud omkring. Husk i øvrigt at der er sommerlejr d juli. 15

16 1 1 Bilag 7: Orientering fra Fagligt Netværk af Nina Nisted Fagligt Netværk har, med kursus i gruppeeksamen på både dansk og engelsk d. 3/, afholdt det sidste kursus for dette semester. Vi oplever til stadighed at de lokaler vi booker via RUC s nye lokalebookingsystem er dobbeltbooket, og det er et stort problem at FANE kurserne må flytte lokation i sidste øjeblik. Vi har forsøgt os med systemet, der er baseret på Outlook, og med at hente hjælp hos sekretærerne, uden større succes. Inputs til en løsning eller forslag til hvor vi kan henvende os for at få løst problemet er meget velkomne! Fagligt Netværk holder møde onsdag d. 1/. På dette møde vil vi: Evaluere på forårssemesteret 1 Planlægge næste semesters kurser Diskutere opreklameringsstrategi Vende (løse) problemet med bookingsystemet Genoverveje arbejdsfordelingen samarbejdspartnerne imellem 1

17 Bilag : Orientering fra Rusudvalget Af Nanna Zmylon 1 Siden sidste Rusudvalgsmøde er det blevet afholdt både Rus-seminar og Rus-kaffe. De sidste planlagte møde havde til formål at evaluere Russeminar, men vi så os desværre tvunget til at aflyse dette møde pga. intensiv-periode. Vores næste møde er torsdag d.. juni. Selvom det nu er over en måned siden at rusvejlederne var på Russeminar, har vi alligevel valgt at sætte tid af i programmet til at evaluere på dette, da det stadig kan være til nytte for formandsskabet. Ydermere, har vi sat tid af i programmet, til at diskutere de samarbejdsaftaler, som rusvejlederne bliver bedt om at underskrive til August. Dette blev også nævnt til Ruskaffe af formandsskabet, så vi håber på et stort fremmøde. 17

18 Bilag 9: Orientering fra Universitetspolitisk Udvalg af Therese Cederberg Nielsen, Sidsel Gro Bang-Jensen og Ask Gudmundsen UNIPOL 1 Valgudvalget kommer til at bestå af Kasper Bjerring og Michael Meldsted (TAP). VIP-gruppen har endnu ikke valgt deres to repræsentanter. I forbindelse med kvalitetsudvalgets udspil kommer dimensionering af RUC s uddannelser højst sandsynligt på dagsordenen i efterårssemestret. Forhåbentlig undgår vi, at det bliver central dimensionering fra ministeriets side, men at det derimod bliver universiteterne selv, der beslutter det. UNIPOL har diskuteret, hvordan vi skal forholde os til det, hvis vi selv kan bestemme. Diskussionen har blandt andet handlet om, hvorvidt dimensionering vil betyde at mere engagerede studerende optages, om man skal dimensionere ved optaget eller ved valg af fag (NEJ), om ikke det var bedre at man fokuserede på uddannelseskvalitet, at dimensionering ikke er godt for den sociale mobilitet etc. Fremdrift herunder studietidsforlængelse Der er ingen tvivl om, at man generelt på RUC er meget kritisk overfor fremdriftsreformen, men implementeringen ser faktisk ud til at blive ok, alting taget i betragtning. Det er afvist, at specialet skal ligge henover både tredje og fjerde semester. Der er som udgangspunkt tilmelding til 30 ECTS ad gangen hele vejen igennem, dog med mulighed for at det bliver 0 ECTS på første bachelorår på Hum og Sam, og med 0 ECTS på sidste kandidatår for integrerede, eksperimentelle specialer. Efter at have talt med Rasmus fra DSF virker det ikke som om, det umiddelbart er muligt at få skrevet ind i fremdriftsimplementeringen, at studerende der er aktive i fx Studenterrådet, Studenterhuset, rusvejledning o.l. kan studietidsforlænge lovligt. Vi arbejder selvfølgelig videre med det, men det er ikke opløftende. 2 Medbestemmelsesdebat Sidsel og Therese deltog begge i paneldebatter til konferencen om medbestemmelse indkaldt af Styrelsen for Videregående uddannelser for at evaluere på en lovændring vedrørende at medbestemmelse og medinddragelse blev indskrevet i universiteternes vedtægter. Egentlig skulle fokus være på, hvordan det så går med medbestemmelsen inden for universitetslovens rammer, men der var blandt deltagerne meget bred enighed om, at det faktisk er universitetsloven i sig selv, der forhindrer medbestemmelse, bl.a. fordi den har gjort, at vi nu har eksternt flertal i bestyrelserne, at der er langt mere enstrenget ledelse osv. Therese sad i et panel vedrørende lokal medbestemmelse, og der var generelt godt fokus på, at det kan være frygtelig svært at få ejerskab over det arbejde, man laver i et studienævn, hvis man kontinuerligt tvinges til at lave ændringer, der kommer enten fra ledelsen eller helt oppe fra ministeriet. Der var ganske kort en påstand om, at de studerende ikke har lyst til at engagere sig i råd og nævn, men det var ikke noget, der blev holdt fast i, og jeg synes, vi fik skudt den godt til hjørne. 1

19 Sidsel deltog i en debat med Thea (tidligere formand for SR/AU), to VIP-repræsentanter fra henholdsvis CBS og SDU, samt rektor Brian Bech Nielsen og Hanne Leth Andersen. Debatten havde overskriften De overordnede linjer med fokus på hvordan medbestemmelse og medinddragelse prioriteres i universiteternes overordnede beslutningsprocesser og fokus var derfor ikke særlig konkret. Der var i panelet næsten enstemmig enighed om, at universitetsloven af 03 i sig selv sætter umulige rammer for medbestemmelsen på universiteterne, fordi der på samme tid eksisterer den enstrengede ledelsesstruktur og det interne universitetsdemokrati, der strider imod hinanden. Sidsel lagde i debatten primært vægt på, at det er vigtigt at få rettet op på det systemiske problem (altså loven) for at undgå ligegyldighed blandt studerende og forskere og dermed gå glip af et ægte levende, innovativt universitet AR Fagene har meldt ind, hvilke andre fag, de ønsker at kombinere med. Generelt er billedet ikke helt alarmerende selvfølgelig bortset fra, at der helt sikkert er en del kombinationer, man ikke vil kunne tage. Umiddelbart skal journalistik stadig kunne kombinere med alle, og alle gymnasiefag skal kunne kombineres. Hanne vil desuden tage en snak med nogle af de fag, som hun mener, har meldt noget ind der ikke giver fagligt mening. En oversigt over kombinationerne vil komme som handout på bestyrelsesmødet. Efter sidste AR-mødes drama med VIP-holder har vi taget initiativ til at mødes med dem for at få vendt, hvad vi fælles mener, man egentlig kan bruge Akademisk Råd til, og hvordan vi kan samarbejde og lave aftaler. UB Siden sidste møde har vi i UB-regi primært arbejdet med bestyrelsesseminaret den.-23. maj og i den forbindelse også ansættelsen af ny prorektor. Som I sikkert har set, blev bestyrelsen enig om at ansætte Peter Kjær efter indstilling fra rektor. De afsluttende samtaler blev holdt på Dragsholm Slot i forbindelse med seminaret. Peter Kjær er pt. institutleder på Department of Organization på CBS og forsker i ledelse og styring. Han blev ansat på baggrund af dels erfaring med men også stor teoretisk indsigt i ledelse og så har han det plus selv at være blevet uddannet på RUC i sin tid. Til samtalen var han velovervejet, udviste stor respekt for RUC s interne dynamikker og var meget lyttende. Han tiltræder den 1. august. På selve bestyrelsesseminaret var det overordnede tema strategi. RUC s Strategi 15 udløber snart, og der skal derfor sættes en ny strategiproces i gang. På seminaret evaluerede vi den gamle strategis indhold og processen for dens tilblivelse, og talte om både proces og fokus for en ny strategi. Processen ser ud til at køre fra efteråret og frem til maj 15, hvor det er tanken, at strategien skal vedtages. I evalueringen af den gamle strategiproces lagde vi stor vægt på, at opdelingen af strategiarbejdet i mange små arbejdsgrupper ikke har været hensigtsmæssig, og at vi derfor gerne vil have en proces, der dels er mere åbne for den brede RUC-befolkning, samt at den behandles og vedtages i de formelle fora (altså UDDU, AR og UB). Det skal så holdes op i mod, at der var andre ønsker om en hurtig proces, som altså slutter allerede til maj. På seminaret var der desuden stor opbakning til at strukturere strategien anderledes, så man i stedet for at dele den op i organisation, forskning og uddannelse, samler de tre elementer i en række fokusområder gerne inden for samme tema. Der blev ikke taget beslutninger om strategiens indhold på seminaret, men der var bred enighed om, at det overordnede fokus for RUC de kommende år er uddannelse og kvalitet. Altså det produkt RUC tilbyder sine studerende, skal forbedres. Specielt var der fokus på at strategien skulle tage hånd om tre store udfordringer: RUC s lave søgning, RUC s rygte udenfor RUC og RUC s større ledighed bland dimittender i forhold til de andre universiteter. Så vi er fortrøstningsfulde ud fra et studenterperspektiv. 19

20 Udover de formelle bestyrelsesaktiviteter har vi desuden haft en række andre projekter i gang. Ask har været en tur i Kosovo sammen med Anita Mac (VIP-repræsentant i UB) som led i et samarbejde mellem RUC og et universitet i Kosovo. Sidsel har, udover deltagelse i medbestemmelsesdebatten, været på andet besøg på CBS i forbindelse med sin plads i akkrediteringspanelet. Næste UB-møde er den 19. juni, og udover en eventuel behandling af en procesplan for strategien (ikke helt sikkert endnu) er der prognose 1 på dagsordene.

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...

Bestyrelsesmøde. 15. september 2014 kl. 16:00 17:15. Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014... 2 4 Bestyrelsesmøde 15. september 2014 kl. 16:00 17:15 6 8 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden...2 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2014...3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 Dagsorden 1. FORMALIA (B) V/

Læs mere

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014

Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 Referat af Studenterrådets generalforsamling 22. november 2014 1. Velkomst til generalforsamlingen 2. Formalia a) Valg af dirigenter: Stefan Larsen og Jakob Ruggaard er valgt som dirigenter. b) Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3

Bestyrelsesmøde. 5. maj 2015 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 Bestyrelsesmøde 5. maj 015 kl. 1:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDET LØRDAG D. 11. APRIL 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE BILAG : ÅRSRAPPORT 7 BILAG 3: ORIENTERING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2010 1. november 2010 1) Præsentation af prorektor Prorektor Hanne Leth Andersen præsenterede sig og svarede på spørgsmål. 2) Formalia A) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. september 2012 Til stede: Sidsel, Stefan, Astrid, Therese, Pernille, Stinus, Jakob, Emil, Camilla, Julie, Michael, Nina, Mikkel, Eline, Kasper og Ask Tilhørere: Theis,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 25. marts 2011 Referat af bestyrelsesmøde d. 15. marts 2011 1. Formalia Til stede: Toke Høiland-Jørgensen (FS), Jakob Harboe (B), Tine Irming Lindskrog (SEK), Michael Tolentino Frederiksen (B-supp), Torben

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3

Bestyrelsesmøde. 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 DAGSORDEN... 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 Bestyrelsesmøde 11. november 2014 kl. 16:00 19:30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN... BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 7 10 2014...3 BILAG 2: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSESREPRÆSENTANTERNE...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 9. september 2015 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde. 9. september 2015 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 9. september 015 kl. 1:00 19: Indhold DAGSORDEN REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17. AUGUST 015 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA STUNE BILAG : ORIENTERING FRA UNIPOL 7 1 1 1 1 1 1 1 0 Dagsorden 1.

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3

Bestyrelsesmøde. 10. august 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 7. august 2010. Dagsorden 2. Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bestyrelsesmøde 10. august 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 7. august 2010 Indhold Dagsorden 2 Bilag 1: Forslag til revision af forretningsorden 3 Bilag 2: Efterårets SU-kampagne 4 Bilag 3: UB-honorar

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 11. april 2015 kl. 12:00 18:30

Bestyrelsesmøde. 11. april 2015 kl. 12:00 18:30 Bestyrelsesmøde 11. april 2015 kl. 12:00 18:30 Indholdsfortegnelse REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 25-3-2015... 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA RUSUDVALGET... 9 BILAG 2: ORIENTERING OM STUDENTERRÅDETS LEDERUDDANNELSE...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

3. evaluering af gf og fest Sidsel tog referat, og vi skal lige få styr på de ændringer - så vi kan få opdateret hjemmeside og vedtægter.

3. evaluering af gf og fest Sidsel tog referat, og vi skal lige få styr på de ændringer - så vi kan få opdateret hjemmeside og vedtægter. Referat 19.04.15 1.formalia 1.1 valg af ordstyrer og referent Rikke og Cate 1.2 godkendelse af dagsorden og referat accepteret 2. konstituering 2.1 valg af formand Anders Storm stiller op. Storm bliver

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Arbejdsplan 2009 forår Arbejdsplanen er et vigtigt redskab for SR, idet den tydeliggør, hvad organisationen arbejder med. Frem for, som før set, at lave en detaljeret plan, der beskæftiger sig med alt

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Christian K. Refshauge,

Læs mere

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar

Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Dagsorden for Studenterhuset stiftende generalforsamling Onsdag d. 27. februar Officiel generalforsamling 1. ANKOMST OG KAFFEOPFYLDNING 2 2. VELKOMST V. THEIS 2 3. ÅBNING AF GENERALFORSAMLINGEN 2 3.1.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja Jonas [dato] [tidspunkt] Teorilokalet,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 10. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2010 1. Formalia a) Valg af dirigent og referent Dirigent: Toke Referent: Cecilie b) Optælling af stemmeberettigede Stemmeberettigede: Morten Brandrup,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC

Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Bestyrelsesmøde 12. april 2011 kl 15:30-19:30 på RUC Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1 ORIENTERINGER 3 BILAG 2 FOLKETINGSVALG 6 BILAG 3 STUDIESTART 2011 8 1 af 8 Dagsorden 1. Formalia 14:00-14:10 a) Valg af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2013 1. Formalia: Dirigent: Jesper og Stefan Referent: Anna Til stede: Kasper, Stinus, Emil, Sofie, Andreas, Maria Galsgaard, Drude, Astrid Schmidt, Nicola,

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Dagsorden Repræsentantskabsmøde Mandag den 13. November 2017, kl. 16:30,, 5230 Odense M 1. Formalia 16.30 16.40 1. Valg af dirigent Maria indstilles 2. Valg af referent Jonas indstilles 3. Valg af kommunikationsansvarlig

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. April 2014 kl. 16:00 20:00

Bestyrelsesmøde 14. April 2014 kl. 16:00 20:00 Bestyrelsesmøde 1. April 1 kl. :00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF STUDENTERRÅDETS BESTYRELSESMØDE. MARTS 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET 11 BILAG 3: ORIENTERING

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 12. juni 2015 kl. 16:00 19:30

Bestyrelsesmøde. 12. juni 2015 kl. 16:00 19:30 Bestyrelsesmøde 1. juni 015 kl. 1:00 19: 1 1 Indhold DAGSORDEN 3 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5. MAJ BILAG 1: ORIENTERING FRA DSF BILAG : ORIENTERING FRA RUSUDVALGET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA FANE BILAG

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45*

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* 1. Tilstedeværende O Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2016 H. C. Ørstedsvej 70. 2 tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* O= orientering; D= debat; B= beslutning Stina, Jørgen, Rasmus, Katrine og Charlotte Fraværende

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 2. marts 2015 kl. 17:15 20:30 DAGSORDEN... 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 14.-15. FEBRUAR... 4

Bestyrelsesmøde. 2. marts 2015 kl. 17:15 20:30 DAGSORDEN... 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 14.-15. FEBRUAR... 4 Bestyrelsesmøde. marts 15 kl. 17:15 :30 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN... REFERAT AF BESTYRELSESMØDET DEN 1.-15. FEBRUAR... BILAG 1: ORIENTERING FRA RUC ERS BY CHOICE... 1 BILAG : ORIENTERING FRA FAGLIGT

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15

Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Dagsorden for bestyrelsesmøde 7/4 15 Velkomst 16:00-16:10 Alle kommer på plads og vi tager en runde. 1) Formalia 16:10 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Ena 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat til koordinationsmøde 24. oktober 2011 Tilstede: Michelle, mikkel, ea, ea, ena, sandra, hack, kirsten, sally, mathias, natasja, mille, sidsel, bjørn, ida, christoffer og ronja

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Dagsorden til overgangsmøde

Dagsorden til overgangsmøde Fremmødte: BN, CD, CB, BM, CMD og MP Afbud fra: NV, CF og SL A. Valg af tegnstyrer - BN B. Valg af referent - BN C. Godkendelse af dagsorden - Godkendt Dagsorden til overgangsmøde Afholdt d. 27. april

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 2. juni kl. 1:00 19:5 Indhold DAGSORDEN 2 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3 BILAG 1: ORIENTERING FRA DSF BILAG 2: ORIENTERING FRA FORRETNINGSUDVALGET 11 BILAG 3: STUDENTERRÅDSMØDER

Læs mere

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk

Referat. Netværksmøde for jyske familienetværk Referat Netværksmøde for jyske familienetværk Aarhus, den 29. august 2015 Program Mit/mine vigtigste emner Udslusning af familier - hvornår og hvordan? Emne fra familienetværk i Kolding Udslusning af familier

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Dagsorden. Josephine mangler at gennemgå om hjemmesiden kan låses op.

Dagsorden. Josephine mangler at gennemgå om hjemmesiden kan låses op. Referat 29. april 2015 kl. 16.00 I Mødelokalet Afbud eller senere ankomst til Pernille: 40 91 97 64 Dagsorden Fremmødte til bestyrelsesmøde: Maria, Sofie, Christiane, Asger, Rasmus, Thomas, Josephine,

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Onsdag d. 4. december Kl. 18.00 hos Ingemann

Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Onsdag d. 4. december Kl. 18.00 hos Ingemann Dagsorden for bestyrelsesmøde i DØK-Foreningen Onsdag d. 4. december Kl. 18.00 hos Ingemann 1. Valg af ordstyrer - Christian Ingemann 2. Valg af referent - Kristoffer H. Brodersen 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter 1: Elevrådets Navn Rådets navn er Elevrådet på Roskilde Katedralskole - forkortet Elevrådet. 2: Elevrådets Formål Elevrådets formål er, at repræsentere Roskilde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere