BE14-4 J. nr /77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BE14-4 J. nr. 200204/77254 Bestyrelsesmøde. Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan"

Transkript

1 Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT BE14-4 J. nr /77254 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 3. december 2014 kl Sted CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 F. Deltagere Referent Afbud Morten Kabell Andreas Keil Jonas Bjørn Jensen Ruben Kidde Lisbeth Winther Eva Nielsen Henrik Zimino Inga Thorup Madsen, CTR Jan Elleriis, CTR Charlotte Kruse, CTR Rasmus Jarlov Morten Kabell bød velkommen til Andreas Keil, som er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Susan Hedlund. Morten Kabell oplyste, at beslutningerne under punkterne 2 og 3 er førstebehandlinger, at begge beslutninger kræver mindst 6 stemmer for, og konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig i forhold hertil. 1. GODKENDELSE OG UNDERSKRIFT AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 1. OKTOBER 2014 Der var ingen bemærkninger til referatet, som blev godkendt og underskrevet. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, d. 1. oktober 2014 forelå til underskrift.

2 BEHANDLING AF LÅNEOPTAGELSE Bestyrelsen godkendte ved 1. behandling at de anbefalede lån optages, at lånene optages med fast rente i lånenes løbetider, at 2. behandling sker ved skriftlig procedure, at formand/næstformand sammen med en direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet i bestyrelsen. Desuden besluttede bestyrelsen at 2. behandlingen foretages via mail. Materialet omfatter Indstilling Der skal optages 2 lån, ét over 25 år på 130 mio. kr. til de materielle anlægsinvesteringer og ét over 10 år på 60 mio. kr. til de immaterielle anlægsinvesteringer. Lisbeth Winther spurgte, om den skriftlige 2. behandling kan ske pr. mail i stedet for pr. post, hvilket Inga Thorup Madsen gav tilsagn om. Henrik Zimino spurgte, om der kan forventes ændrede krav til afskrivningsperioden for anlægsinvesteringer svarende til ændringen til 40 års afskrivningsperiode for vand og kloak, hvortil Inga Thorup Madsen oplyste, at jf. varmeforsyningsreglerne er den tilladte afskrivningsperiode mindst 5 år og højst 30 år, og der er ikke sket nogen ændring. Morten Kabell konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 3. FORTROLIGT PUNKT 4. UDBYGNINGSPLAN Bestyrelsen godkendte CTR s udbygningsplan for 2015, jf. bestemmelserne i Afregning med varmeaftagere (Salg) Materialet omfatter

3 792 Indstilling Udbygningsplanen for 2015 svarer til de 5 kommuners varmeaftag i årene 2011 til 2013 fratrukket varmebehovet for nye kunder. Udbygningsplanens fremtidige udformning anbefales taget op i forbindelse med strategidrøftelserne, så den i stil med tidligere bliver et redskab til at sikre kommunernes varmeaftag over en årrække. Der var ingen bemærkninger til punktet, og Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 5. FORTROLIGT PUNKT 6. HONORAR / VEDERLAG TIL BESTYRELSESSUPPLEANTER Bestyrelsen godkendte, at der pr. 1. januar 2015 kan udbetales diæter til bestyrelsessuppleanterne iht. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Administrationen udsender en oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med referatet. Spørgsmålet er rejst efter henvendelse fra en suppleant, og honorering skal i henhold til vedtægterne besluttes af bestyrelsen. Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 7. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Materialet omfatter en orientering om stade for diverse forhandlingsforløb. CTR s kontaktudvalg har på sit møde d. 20. november 2014 taget orienteringen til efterretning. Henrik Zimino spurgte vedr. økonomien i forbindelse med omlægning af Nordhavnsvejen, om et beløb kan være for lille til at prøve betalingssagen, hvortil Jan Elleriis oplyste, at CTR s omkostninger skønnes at blive 1-2 mio. kr., og at der ikke som først antaget bliver tale om en omlægning af ledningen for 2. gang, men om understøtning af ledningerne i forbindelse med vejbyggeriet. Fra CTR s side vurderes sagen ikke at være vægtig nok i problemstilling sammenholdt med omkostning til selv-

4 793 stændig at tage en sag på det, hvorimod DONG Energy har flere og større 2. gangs-omlægninger, som der ønskes en kommissionsafgørelse mv. på. Hvis DONG Energy får ret i, at kommunen skal betale for omlægning nr. 2, indebærer CTR s aftale, at dette kan smitte af også på CTR s betalingsspørgsmål. Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. ORIENTERING FRA CTR S DIREKTION Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og CTR s administration arbejder videre med en elektronisk årsberetning. Materialet omfatter en skriftlig orientering om: Risikopolitik for handel med CO 2 -kvoter CTR s trykte årsregnskab og beretning Lancering af Varmeplan Hovedstaden 3 Erfadag for bestyrelsen d. 6. november Politisk temaaften i Energi på Tværs Strategidrøftelser i CTR s bestyrelse Finanslovsaftale CTR status for 3. kvartal 2014 Inga Thorup Madsen oplyste, at det bliver mere almindeligt, at man laver digitale løsninger eller skærer ned i formatet på årsregnskab og beretning. Kontaktudvalgets anbefaling er, at CTR fremadrettet satser på intelligente digitale løsninger, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. FORTROLIGT MATERIALE KONKLUSION Bestyrelsen besluttede, at følgende materiale holdes fortroligt og ikke offentliggøres: Bilag Bilag Det anbefales, at flg. materiale ikke lægges på hjemmesiden: Bilag 3.0

5 794 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 5.0 Bilag 5.1 Bilag 5.2 Morten Kabell konstaterede, at bestyrelsen tog anbefalingen til efterretning. 10. EVENTUELT Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 11. NÆSTE MØDE KONKLUSION Næste ordinære møde er fastlagt til d. 25. marts 2015 kl med frokost.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere