FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS ALMENE. Hert UNGDOMSBOLIG. Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg"

Transkript

1 FREMTIDENS ALMENE Hert UNGDOMSBOLIG Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsbolig som del af strategisk byudvikling i Aalborg

2 Fremtidens Almene Ungdomsbolig Et vidensgrundlag for etablering af fremtidens almene ungdomsboliger som del af strategisk byudvikling i Aalborg. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Kuben Management, AKU-Aalborg, Alabu Bolig, Boligselskabet Nordjylland, By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg Kommune, Himmerland Boligforening, Internationalt Boligkontor ved Aalborg Universitet, University College Nordjylland, Nørresundby Boligselskab, Plus Bolig, Sundby-Hvorup Boligselskab og Viva Bolig. Rapporten er udarbejdet af: Konsulent Louise Bank, cand.scient.soc Konsulent Lykke Larsen, cand.scient.soc Kuben Management A/S Udgivet i 2014 Projektgruppe: Kenneth Lundholm-Stenkjær, Kuben Management Camilla Bjørn, Kuben Management Elitsa Veselinova Bikova, Kuben Management Mette Tams, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Forside: 200 Ungdomsboliger Katedralen, Nørresundby Projektet Fremtidens almene ungdomsboliger gennemføres med økonomisk støtte fra Den Almene forsøgspulje forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 De studerendes ønsker... 4 Forskelle i ønsker for forskellige grupper... 5 anbefalinger og perspektivering:... 7 Konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelsernes resultater... 7 Behovet for et differentieret boligudbud kan ikke udelukkes... 8 Resultaternes generaliserbarhed... 9 BEBOERNE I UNGDOMSBOLIGERNE Den nuværende boligmasse Hvor ligger boligerne i Aalborg De nuværende boligforhold Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen? De studerendes boligpræferencer Tilfredshed med nuværende boligforhold Fællesskab i nuværende bolig Præferencer til boligen Boligens udformning Fællesfaciliteter i bygningen Fælles udearealer og udefaciliteter Præferencer til beliggenhed og nærområdet Præferencer for servicetilbud De studerendes økonomiske forhold og boligens husleje Prioritering mellem pris og beliggenhed Prioritering mellem pris og boligform Prioritering mellem pris og servicetilbud DE INTERNATIONALE STUDERENDE... 62

4 De studerendes nuværende boligforhold Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen? Hvordan bor de internationale studerende De internationale studerendes boligpræferencer De internationale studerendes tilfredshed med boligen Hvordan ønsker de internationale studerende at bo? EMPIRI Den eksisterende boligmasse Oplysninger fra AKU-Aalborg og de almene boligorganisationer Spørgeskemaundersøgelse for beboerne i AKU-Aalborgs boliger Udarbejdelse af spørgeskema Indsamling af svar Spørgeskemaundersøgelse for internationale studerende Udarbejdelse af spørgeskema Indsamling af svar BILAG... 81

5

6 Tietgenkollegiet bliver kaldt fremtidens kollegium 1

7 FORORD Aalborg Kommune har en klart formuleret strategi om at blive landets bedste uddannelsesby, både hvad angår studiemiljø, studenterliv og boligsituation for studerende. Strategien understøttes af rekordoptag på byens uddannelsessteder og stigende studenterbestand, der fra 2009 til 2013 på Aalborg Universitets Aalborg campus steg med 55 % fra ca til ca studerende og samtidig på University College Nordjyllands Aalborg campus steg med ca. 40 % fra ca til ca studerende. Med et stadigt stigende studenteroptag, en stigende urbaniseringstendens med efterspørgsel efter bynære boliger fra næsten alle befolkningsgrupper samt en regeringsambition om, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse, er det ikke vanskeligt at fremskrive en situation, hvor Aalborg vil opleve de samme udfordringer, hvad angår studerendes boligsituation, som i dag ses i de store universitetsbyer Aarhus og især København. I denne udfordring indgår bl.a. midlertidig indkvartering på campingpladser mv., mangeårige ventelister for bynære boliger og ikke mindst et broget privat lejemarked, der mere eller mindre hensigtsmæssigt imødekommer den store boligefterspørgsel. For at imødegå denne udfordring og sikre, at Aalborg kan imødegå den betydelige studentertilstrømning på tilfredsstillende vis, er nærværende rapport udarbejdet. Den indeholder en analyse af studerendes holdninger og præferencer i forhold til ungdomsboliger og tager udgangspunkt i den allerede eksisterende ungdomsboligmasse og andre boliger, de studerende bor i, i Aalborg det gælder såvel præferencer til boligen i sig selv og boligområdet som nærområdet. Ved at sammenholde den nuværende boligmasse med de studerendes præferencer, præsenteres en række af anbefalinger for fremtidens ungdomsbolig, så boligmarkedet kan tilbyde attraktive boliger for nutidens og fremtidens studerende. Rapportens resultater skal efterfølgende anvendes i udarbejdelsen af en række modelprogrammer for Fremtidens Almene Ungdomsbolig. Rapporten er udarbejdet af Kuben Management med støtte fra Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og i samarbejde med de almene boligorganisationer i Aalborg samt Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Analysen er gennemført med oplysninger fra boligorganisationer og AKU-Aalborg samt ved to webbaserede spørgeskemaundersøgelser, der er gennemført i marts og april 2014, blandt både beboerne i AKU-Aalborgs ungdomsboliger og blandt Aalborgs internationale studerende generelt. God læselyst! 2

8 RESULTATER OG ANBEFA- LINGER I det følgende afsnit fremgår en kort opsummering af resultaterne fra analysen omkring fremtidens almene ungdomsbolig. Først gælder det en opsummering indeholdende de studerendes ønsker generelt og derefter en opsummering, hvor forskelle i ønsker for enlige og par samt for danske og internationale studerende fremgår. På baggrund af analysens resultater er der udarbejdet en række anbefalinger. De præsenteres afslutningsvis i kapitlet. 3

9 DE STUDERENDES ØNSKER Med analysen kan det konkluderes, at de studerende generelt er tilfredse med deres nuværende ungdomsbolig. Der er dog 9 procent af beboerne i AKU-Aalborgs boliger og 20 procent af de internationale studerende, der både bor privat eller alment, der er utilfredse med deres bolig. Der er generelt en bred enighed blandt de studerende i de nuværende ungdomsboliger i forhold til, hvilken bolig, de ønsker at bo i under deres studietid. Boligform: Selvom der er variation i de studerendes ønsker til en bolig, så er der en meget tydelig præference for at have egen bolig med køkken og bad. Der er dog også flere, som gerne vil dele køkken og så have eget værelse og bad. Hovedparten vil dog gerne have en 2 rums bolig, men det kan også godt være en 1 rums bolig, særligt til enlige. De studerende foretrækker generelt et lukket soveværelse samt et mindre badeværelse. Der skal være komfur, køleskab, fryser og ovn, mens en terrasse/altan/have ikke er attraktiv for en særlig stor del af de studerende. Derudover foretrækkes generelt moderne nybyggeri fremfor et ældre byggeri med karakter. Fællesfaciliteter og udearealer: De studerende vil gerne have et vaskerum i bygningen, men derudover er fællesfaciliteter ikke særlig attraktive for dem. De har ingen krav til et festlokale, fælles køkken, fitnessrum, læsesal/grupperum eller fælles opholdsrum. Dog vil de gerne have fælles arealer udenfor, f.eks. grønne områder, opholdsområder og grillområde, men multibane og fælles have er ikke store ønsker. Der skal dog være gode parkeringsforhold, særligt til cykler. Beliggenhed: Størstedelen af de studerende ønsker at bo tæt på deres uddannelsessted, dagligvarebutikker samt gode transportmidler, hvor de foretrækker at benytte cykel og bus. Midtbyen er den mest attraktive beliggenhed, hvorefter Ø-gadekvarteret, Vejgaard, Vestbyen, AAU Campus, Aalborg Øst og Nørresundby Havnefront følger. Det er ikke attraktivt at bo andre steder i Nørresundby end på Havnefronten. Husleje: Hovedparten af de studerende vil kunne betale huslejen med deres SU og eventuelt med et studiejob. De fleste ønsker en husleje mellem max kr. og derefter mellem kr. Generelt er de villige til at betale mere i husleje for deres egen bolig fremfor et værelse og derudover også for en vicevært, der vedligeholder boligen, bygningen og udeområdet og de er samtidig ikke villige til at betale for en bedre beliggenhed eller ekstra servicetilbud. 4

10 FORSKELLE I ØNSKER FOR FORSKELLIGE GRUPPER Selvom der er en generel enighed blandt beboerne i ungdomsboligerne, så er der alligevel forskel i deres ønsker. Forskellene er mest tydelige, når det ses i forhold til forskelle blandt beboerne. I nedenstående fremgår forskellene mellem de, der bor alene, og de, der bor sammen i par og mellem danske og internationale studerende. Grupperne ligner måske flertallet, men de adskiller sig stadig fra hinanden. Enlige og samboende par o Boligform: Enlige vælger generelt en mindre bolig og ønsker i lidt mindre grad end par deres egen bolig. Hvor samboende par ønsker 2 eller 3 rum, ønsker enlige 1 eller 2 rum. De enlige foretrækker i mindre grad et lukket soveværelse end samboende. o Beliggenhed: De samboende par vil generelt i højere grad end enlige bo i Aalborg Øst. Derimod vil de enlige i højere grad end par bo i Midtbyen og Ø-gadekvarteret. De samboende par foretrækker et stille boligområde, mens de enlige hellere vil bo i centrum, selvom der er støj fra bylivet. o Husleje: Der er stor forskel mellem enlige og par i forhold til økonomisk råderum. Hvor hovedparten af de samboende par får udbetalt kr. eller derover, så får enlige primært udbetalt mellem og flere får mellem kr. Hovedparten af både par og enlige er villige til at betale mellem kr. i husleje. Dog er en større andel af de samboende par villige til at betale kr. eller derover i husleje. Derimod vil en større andel af de enlige kun betale kr. i husleje. 5

11 Internationale og danske studerende o Boligform: De internationale studerende har generelt en større variation i deres ønske til en bolig end danske studerende. Flere af de internationale ønsker at bo på et kollegie, hvor de har eget værelse og deler enten køkken eller bad eller begge dele. Hovedparten af de internationale studerende ønsker dog deres egen bolig. Samtidig ønsker hovedparten at bo sammen med andre. De internationale studerende ønsker i større grad end danske at bo i et stort boligbyggeri. o Fællesfaciliteter og udearealer: De internationale studerende ønsker generelt i højere grad fællesfaciliteter end danske. De har særligt en større præference for et fitnessrum og læsesal/grupperum samt en fælles have. Derimod har de danske studerende generelt i højere grad en præference til udearealer som grillområde og opholdsområder. o Beliggenhed: De danske studerende vil i højere grad gerne bo i Midtbyen og i særlig højere grad i Ø-gadekvarteret end de internationale studerende. Derimod vil en højere andel af de internationale studerende gerne bo på Nørresundby Havnefront end de danske. o Husleje: Der er stor forskel mellem danske og internationale studerende i forhold til økonomisk råderum. Hvor danske studerende har SU, så har internationale studerende enten et studiejob eller får støtte fra forældre eller hjemlandet. Hovedparten af danske studerende vil højest betale mellem kr. i husleje og derefter mellem kr. Samtidig vil hovedparten af de internationale studerende betale max kr., og flere vil betale under kr. Der er dog også en større andel, der vil betale mellem kr. Internationale studerende prioriterer i højere grad en lavere husleje i stedet for deres egen bolig end danske studerende. Og mens danske studerende er villige til at betale mere i husleje for en vicevært, der sørger for vedligeholdelse, så er internationale studerende mere villige til fx at rydde sne eller slå græsset for en lavere husleje. 6

12 ANBEFALINGER OG PERSPEKTIVERING: Indeværende afsnit indeholder de anbefalinger, som rapportens resultater afføder. Afsnittet belyser konkrete anbefalinger, der kan drages på baggrund af de to spørgeskemaundersøgelser. Desuden indeholder afsnittet overvejelser om undersøgelsens målgrupper, som kan give anledning til at se rapportens anbefalinger i en bredere sammenhæng. Til sidst i afsnittet fremgår en vurdering af resultaternes generaliserbarhed. Konkrete anbefalinger på baggrund af undersøgelsernes resultater Behov for en række billigere boliger På baggrund af undersøgelsernes resultater kan det anbefales, at der ved opførelsen af nye ungdomsboliger samt etablering af boliger i eksisterende bygningsmasse tænkes i løsninger, som medfører en lavere husleje end huslejen i det store antal ungdomsboliger opført i Aalborg med tilsagn i Tendensen i undersøgelsen med de studerende i AKU s boliger er, at størstedelen oplever deres husleje som en meget tung, en tung eller en væsentlig byrde for deres private økonomi. Samtidig betaler en del af de studerene i dag en husleje, som ligger over deres vurderede max husleje. Dette forhold er endvidere endnu mere udtalt hos de internationale studerende. En del af de studerende er villige til at gå på kompromis med forhold som beliggenhed og vedligeholdelse/service af/i bolig, hvis det betyder en lavere husleje. Der er desuden flere forhold, som de studerende ikke prioriterer som særlige vigtige for valg af ungdomsbolig, jævnfør de to afsnit nedenfor. Hvis forholdende ikke vurderes som vigtige må det formodes, at de studerene prioritere en lavere husleje højere end de gældende forhold. Fællesfaciliteter har ikke stor betydning for boligvalg Spørgsmål: Hvor vigtigt er det, at følgende er tilgængeligt eller til rådighed i bygningen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% 40% 51% 54% 40% 69% 28% 75% 78% 83% 83% 19% 18% 15% 15% 5% 4% 4% 3% 2% 2% Vaskerum Festlokale Tv-stue eller Elevator Fælles køkken Fitnessrum Læsesal/grupperum aktivitetsrum Krav Meget vigtigt/vigtigt Mindre vigitgt/ikke vigtigt Søjlediagrammet ovenfor illustrerer rapportens resultater vedrørende de studerenes prioritering af fællesfaciliteter. De studerende har ikke de store krav til festlokale, fælles køkken, fitnessrum, læsesal/grupperum eller fælles opholdsrum. Kun det fælles vaskerum prioriteres i særlig høj grad. 7

13 Anbefalingen er derfor, at der i opførelsen af nye ungdomsboliger tilknyttes et mindre omfang af fællesarealer. De studerende fravælger luksus Spørgsmål: Hvor vigtigt er det, at følgende er i eller hører til boligen ved indflytning? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 53% 60% 82% 82% 28% 39% 35% 12% 8% 15% 15% 4% 3% 2% Vaskemaskine i boligen Depot Egen altan/terrasse Opvaskemaskine Egen have Krav Meget vigtigt/vigtigt Mindre vigtigt/ikke vigtigt Søjlediagrammet ovenfor illustrerer rapportens resultater vedrørende de studerenes prioritering af forhold som opvaskemaskine, have mv. De studerende har ikke de store krav til altan/terrasse, opvaskemaskine og egen have. Anbefalingen er derfor, at der i opførelsen af nye ungdomsboliger ikke nødvendigvis etableres altan/terrasse samt forberedes for tilslutning af vaskemaskine og opvaskemaskine. Bynære boliger er ikke et must Som det fremgår af rapporten opleves boligens placering i bycentrum ikke at være af så afgørende betydning, som det umiddelbart kunne antages. Det afgørende for de studerende er nærheden til dagligvarebutikker, mens nærheden til bycentrum/byens puls ikke prioriteres af en særlig stor andel. En stor del af de studerende prioriterer sågar nærheden til uddannelsesinstitutionen fremfor nærheden til bycentrum. Anbefalingen er derfor, at der i højere grad etableres almene ungdomsboliger i nærheden af uddannelsesinstitutionerne. Behovet for et differentieret boligudbud kan ikke udelukkes Af rapporten fremgår det, at de studerende i AKU s boliger i Aalborg generelt har ret ens præferencer til deres bolig. Samtidig er deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen også forholdsvis ens, det gælder blandt andet i forhold til alder, husstandssammensætning og antal personer i husstanden. Det betyder således også, at der er grupper af studerende, der i meget lille omfang bor i de almene ungdomsboliger i Aalborg det gælder særligt gifte og samboende par samt studerende med børn. Der er godt studerende mellem år, som er i gang med en, erhvervsuddannelse, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse i Aalborg Kommune 1. Samtidig er der godt studerende 1 Danmarks Statistik: U1207: Elever efter udd.-institutionens beliggenhed, uddannelse, alder og køn 8

14 mellem år, som bor i Aalborg Kommune, og er i gang med en erhvervsuddannelse, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse 2, og dette er uanset hvor uddannelsesinstitutionen ligger. Idet AKU i dag råder over ca ungdomsboliger, må der være en stor andel af de studerende, som bor enten i en privat leje- eller ejerbolig. Det er derfor vigtigt at have in mente, at analysen er baseret på besvarelser fra en bestemt gruppe af studerende, og samtidig en meget ensartet gruppe. Med andre ord, er der altså grupper af de studerende, der enten ikke er plads til i de nuværende almene ungdomsboliger, eller for hvem disse boliger ikke er attraktive. Disse studerenes boligpræferencer er også relevante at undersøge og inddrage i udarbejdelsen af modelprogrammerne for Fremtidens Almene Ungdomsbolig. Anbefalingen er derfor, at denne gruppes boligpræferencer og -ønsker undersøges, eksempelvis ved at rådføre sig med en ejendomsmægler, som har et indgående kendskab til det private leje- og ejerboligmarked på dette område. Resultaternes generaliserbarhed Nærværende rapport tager udgangspunkt i holdninger og præferencer til ungdomsboliger hos studerende i Aalborg. Mere præcist er de to udarbejdede spørgeskemaer udsendt til og besvaret af henholdsvis studerende i AKU s boliger og internationale studerende i byen og med opnåede svarprocenter og det store antal besvarelser, kan der argumenteres for undersøgelsens generaliserbarhed (se kapitlet Empiri sidst i rapporten). En af hovedkonklusionerne fra spørgeskemaundersøgelserne er, at de studerende er villige til at gå på kompromis med mange forhold relateret til boligen, hvis blot huslejen kan presses ned. Da studerende generelt, og ikke kun geografisk afgrænset til Aalborg, har en begrænset økonomi, forventes dette forhold også at gøre sig gældende for de andre større uddannelsesbyer i Danmark. Ses der på den mere præcise husleje, de studerende er villige til at betale, forventes det dog, at denne er lavere i Aalborg end i f.eks. Aarhus og København. Aalborg er en uddannelsesby i stor udvikling og byen oplever rekordhøje optag, det gælder både på universitetet og UCN s uddannelser. Samtidig er der i Aalborg, sammenlignet med f.eks. Aarhus og København, stadig et forholdsvis godt boligmarked for studerende med et relativt stort udbud af gode og fornuftige boliger. Med andre ord er boligmarkedet meget forskelligt i de respektive byer. Det betyder, at ønskerne og præferencerne for de studerende i Aalborg kan forventes at være anderledes end for de studerende i Aarhus og København, men måske ligger tættere på ønskerne og præferencer for de studerende i Odense og Esbjerg. Hvad angår byens geografiske planlægning, må Aalborg igen siges at være lidt speciel, da hovedparten af universitets uddannelser er fysisk beliggende på Campus Aalborg Øst, omkring 5 km fra Aalborg Centrum. Dermed må Aalborg også forventes at være speciel hvad angår de studerendes ønsker til boligens beliggenhed, da der for manges vedkommende skal prioriteres mellem nærhed til byens centrum/byens puls og nærhed til uddannelsesstedet. Samtidig er Aalborg en forholdsvis lille by, hvor det generelt er muligt at transportere sig på cykel fra den ene ende af byen til den anden på en halv time, hvilket er de studerendes foretrukne transportmiddel og smertegrænse for transporttid. Med disse forhold in mente, kan der argumenteres for, at en stor del af spørgeskemaundersøgelsernes resultater er generaliserbare på trods af den geografiske kontekst. Det kunne bl.a. være vigtigheden af fælles- 2 Danmarks Statistik: U1107: Elever efter bopælskommune, uddannelse, alder og køn 9

15 faciliteter samt vigtigheden af andre forhold i boligen, såsom opvaskemaskine og altan/terrasse. Rapportens hovedkonklusioner kan derfor anvendes i en bredere sammenhæng. Samtidig kan der naturligvis tages afsæt i og hentes inspiration fra de udarbejdede spørgeskemaer, den metodiske fremgangsmåde og analysens opbygning i forbindelse med udarbejdelsen af lignende undersøgelser i landets andre studiebyer. 10

16 AKU-boliger fordelt på adresser i Aalborg og Nørresundby samt Visse BEBOERNE I UNGDOMS- BOLIGERNE I forbindelse med dette projekt er der gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i ungdomsboligerne i Aalborg, Nørresundby og Visse, som bliver administreret af AKU-Aalborg. I det følgende kapitel undersøges det eksisterende boligudbud og ligeledes de studerendes boligpræferencer, som de har givet udtryk for i spørgeskemaundersøgelsen. DEN NUVÆRENDE BOLIGMASSE I dette afsnit redegøres for den eksisterende boligmasse af ungdomsboliger i Aalborg, Nørresundby og Visse. Det er fravalgt at undersøge boligmassen i de mindre byer udenfor Aalborg, hvilket beror på, at boligerne ifølge AKU-Aalborgs registreringer stort set ikke er beboet af studerende, men derimod borgere, der er visiteret af Aalborg Kommune, eller andre ikke-studerende. Dette skyldes umiddelbart, at de studerende ikke ønsker at bo så langt fra Aalborg by. Undersøgelsen vil ligeledes kun redegøre for de ungdomsboliger, som administreres af AKU-Aalborg, hvilket omfatter næsten alle ungdomsboliger i Aalborg Kommune, en undtagelse er 4. maj Kollegiet. 11

17 12

18 Hvor ligger boligerne i Aalborg På det foregående kort ses alle AKU s boliger i Aalborg, Nørresundby og Visse pr. marts 2014, hvor der er ungdomsboliger. Det foregående kort viser udelukkende de adresser, hvor der er boliger, og ikke nødvendigvis antallet af boliger i en bydel. Dette er derimod tydeliggjort i nedenstående figur, der viser fordelingen af ungdomsboligerne på de bydele i Aalborg, som også er vist på kortet. Tallene viser, at 31 procent af ungdomsboligerne ligger i Vejgaard, mens 18 procent er placeret i Midtbyen. I Ø-gadekvarteret ligger 5 procent af boligerne, mens 6 procent er i Vestbyen. Derudover ligger 29 procent af boligerne i Aalborg Øst eller AAU-Campus. Der ligger også 3 procent på Nørresundby Havnefront og 4 procent i det øvrige Nørresundby. De resterende 5 procent ligger i henholdsvis Kærby, Gug, Hasseris, Skalborg og Visse. Figur: Antal ungdomsboliger fordelt på beliggenhed Figur: Ungdomsboligerne fordelt på beliggenhed, i % % 18% % 6% % % 242 5% % 4% Midtbyen Ø-gadekvarteret Vejgaard Vestbyen Aalborg Øst AAU-Campus Øvrig Aalborg Nørresundby Havnefront Øvrig Nørresundby Kilde: AKU-Aalborg 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Midtbyen Ø-gadekvarteret Vejgaard Vestbyen Aalborg Øst AAU-Campus Øvrig Aalborg Nørresundby Havnefront Øvrig Nørresundby 13

19 De nuværende boligforhold Der er altså over ungdomsboliger i Aalborg, og selvom der er rigtig mange 2 rums boliger på 50 kvadratmeter, så er der stadig en variation i udbuddet af ungdomsboliger. Dette ses i de følgende tabeller. Tabel: Udbud af ungdomsboligerne fordelt på antal rum og kvadratmeter Hvor mange rum er der i boligen? Andel Antal 1 rum 42 % ½ rum 3 % rum 53 % 2842 Mere end 2 rum 2 % 91 Bruttokvadratmeter Under 25 kvadratmeter 1 % kvadratmeter 10 % kvadratmeter 19 % kvadratmeter 24 % kvadratmeter 37 % kvadratmeter 6 % kvadratmeter eller mere 2 % 95 Kilde: AKU-Aalborg Ovenstående tabel viser, at over halvdelen af boligerne har 2 rum, mens kun to procent af boligerne har mere end 2 rum. Derudover har 42 procent af boligerne kun 1 rum, mens 3 procent har 1 ½ rum. Ungdomsboligerne er angivet i forhold til bruttokvadratmeter, og dette adskiller sig fra boligens/værelsets nettokvadratmeter ved, at dette også inkluderer ydervægge, fælles opholdsarealer, fælles opgange og andre fællesarealer, som fordeles ligeligt på alle boliger, som har adgang til disse arealer. I forhold til kvadratmeter er over hver tredje bolig på præcis 50 kvadratmeter, mens 24 procent er mellem kvadratmeter. Der er kun 56 boliger på under 25 kvadratmeter, og 10 procent er på kvadratmeter. Derudover er 8 procent af boligerne på mere end 50 kvadratmeter, hvilket enten skyldes, at de er bygget før loven om, at en ungdomsbolig maks. må være på 50 bruttokvadratmeter, eller at boligerne er ustøttede. 14

20 Tabel: Udbud af ungdomsboligerne fordelt på huslejeniveau Andel Antal Husleje (inkl. vand og varme) kr. 5 % kr. 12 % kr. 12 % kr. 14 % kr. 41 % kr. 15 % kr. og derover 1 % 42 Der er også forskel på huslejeniveauet i boligerne. Hovedvægten af boligerne har en husleje, der ligger mellem kr., hvilket gælder for 41 procent af boligerne. Der er desuden 16 procent, som har en husleje på 4000 kr. og derover. Derimod har cirka en fjerdedel af boligerne en husleje på mellem kr. og 5 procent har en på under 2000 kr. Tabel: Forhold i boligen Ja Nej Oplysning ikke tilgængelig Forhold i boligen Eget bad/toilet 97 % 3 % 0 % Eget køkken 93 % 7 % 0 % Skabe 85 % 15 % 0 % Internet 77 % 23 % 0 % Ovn 74 % 24 % 1 % Køleskab 73 % 27 % 0 % Komfur 60 % 40 % 0 % Fryser 56 % 36 % 8 % Kogeplade 33 % 67 % 0 % Altan 24 % 76 % 0 % Have/terrasse 19 % 81 % 0 % Tabellen viser hvilke forhold, der er i eller til boligen, men også om udbuddet af forskellige boligformer. Næsten alle ungdomsboliger har deres eget bad/toilet (97 procent), mens 7 procent af boligerne ikke har eget køkken. Der er dog betydelig forskel på, hvorledes et sådan køkken er udstyret, hvor der i 74 procent af boligerne er en ovn, så er der kun fryser i 56 procent af boligerne. I 73 procent af boligerne er der et køleskab, og i 60 procent er der et komfur, mens 33 procent kun har en kogeplade. Der er altan til 24 procent af boligerne, mens der til 19 procent er enten en have eller en terrasse. Der er også skabe tilgængelige i 85 procent af boligerne. 15

21 I 77 procent af boligerne er der internetopkobling til forskernettet eller et fælles internet blandt beboerne, som tilbydes betydeligt billigere end traditionelle udbydere. Tabel: Forhold i bygningen Ja Nej Oplysning ikke tilgængelig Faciliteter i bygningen Festsal 83 % 17 % 0,3 % Elevator 54 % 46 % 0 % Depotrum 52 % 48 % 0 % Til 83 procent af ungdomsboligerne er der tilknyttet et festlokale, som beboerne kan låne. Derudover er der elevator til over halvdelen af boligerne, mens 52 procent af boligerne har adgang til et depotrum. 16

22 Hvem har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen? I det forrige afsnit er udbuddet af ungdomsboliger i Aalborg gennemgået. I det nærværende beskrives de personer, som bor i ungdomsboligerne, og dette gøres ud fra de svar, der er modtaget i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen. Samtlige ungdomsboliger udgør undersøgelsens population. Der er via mail fremsendt et spørgeskema til husstande, som udgør stikprøven. Der er nogle husstande, hvortil AKU-Aalborg ikke har tilknyttet en mailadresse, og disse husstande (374 boliger) har ikke haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Der er i alt personer, der har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til 35 procent af den samlede population eller 38 procent af stikprøven. Tabel: Deltagerne og deres husstandssammensætning Andel Antal Køn Kvinde 52 % 978 Mand 48 % 885 Alder år 6 % år 46 % år 31 % år 11 % år og ældre 5 % 99 Husstandssammensætning Enlige 3 78 % 1451 Gift/samboende par 20 % 367 Ønsker ikke at oplyse 2 % 29 Antal personer i husstanden 1 person 75 % person 22 % personer eller derover 2 %... Ønsker ikke at oplyse 1 % Antal børn i husstanden Ingen børn 97 % børn 3 % Ønsker ikke at oplyse 0,4 % Af tabellen ovenfor ses det, at der blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er stort set en lige fordeling af køn, dog med en lille overvægt af kvinder (52 procent) i forhold til mænd (48 procent). Hvad angår alder, spreder respondenterne sig dog ikke helt så lige. Knap halvdelen (46 procent) er mellem år og omkring en tredjedel er år (31 procent). Derudover er 6 procent mellem år og 16 procent er 26 år eller ældre. 3 Alle, der har svaret de er: skilt/separeret; i forhold med ikke samboende; single 17

23 Hovedparten af respondenterne i undersøgelsen er enlige (78 procent), mens de resterende 20 procent er enten samboende eller gift. Hele 75 procent af respondenterne, der bor i ungdomsbolig i Aalborg, bor kun én person i deres husstand og 22 procent bor to personer. Kun 2 procent af husstandene er beboet af 3 eller flere personer. Fordelingen på at bo i husstande med enten én eller to personer svarer stort set til andelene, der er enlige eller samboende/gift. Det tyder således på, at der kun er en mindre andel af respondenterne, der bor sammen med nogen, der ikke er deres partner. Der bor kun børn i 3 procent af respondenternes husstande. Tabel: Deltagernes uddannelsessted og -forløb Andel Antal Uddannelsessted Aalborg Universitet 67 % 1204 Aarhus og København Universitet samt Aalborg Universitet i København 2 % UCN 20 % 362 STX/HHX/HTX 4 % 83 Teknisk skole 0,4 % VUC/SOSO/AMU/Via University College 2 % Tech College 2 % Elev/læring 0,4 % Andet 3 % 40 Uddannelsesforløb STX/HHX/HTX/HF 6 % 105 Erhvervsuddannelse 2 % 51 Kort videregående uddannelse 3 % 55 Mellemlang videregående uddannelse 15 % 275 Bachelor/AP Degree 50 % 903 Kandidat 17 % 297 Ph.d. 3 % 59 Andet 3 % 50 Ud af alle deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen går 69 procent på universitet, inklusiv Aalborg Universitet, Aarhus og København Universitet samt Aalborg Universitet i København og hver femte går på University College Nordjylland. Derudover er kun 12 procent af deltagerne fordelt på de resterende uddannelser. Halvdelen af undersøgelsens deltagere går på en Bachelor eller AP-degree, mens henholdsvis 15 og 17 procent går på en mellemlang videregående uddannelse eller er i gang med en kandidatuddannelse. Derudover går 6 procent på en gymnasial uddannelse (STX/HHX/HTX/HF) og de resterende 11 procent af deltagerne er ret ligeligt fordelt på erhvervsuddannelser, korte videregående uddannelser, Ph.d. eller andre uddannelser end de i tabellen foreslåede. 18

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014

Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Beboer evaluering af 6 prøvehuse Spørgeskemaundersøgelse, april 2014 Indhold: 0. Indledning kort om undersøgelsen side 2 1. Sammenfatning side 4 2. Viben 8C side 6 A. Gennemgang af resultater B. Søjlediagrammer

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Camp Logos ligger 3 minutters gang fra The Animation Workshop og 10-15 minutters gang fra Viborgs bymidte, hvor man finder supermarkeder og gågader.

Camp Logos ligger 3 minutters gang fra The Animation Workshop og 10-15 minutters gang fra Viborgs bymidte, hvor man finder supermarkeder og gågader. CAMP LOGOS - administreret af Boligselskabet Sct. Jørgen Camp Logos bygningerne Camp Logos er kollegiebygningskomplekset, der ligger tæt på The Animation Workshop. Der er 4 bygninger, der ligger side om

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum.

Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Området: Boligerne på Hvilhøjvej, er beliggende i et attraktivt område ikke langt fra Hobro centrum. Kun 2 ½ km. fra området findes der både skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Bebyggelsen grænser op

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 Nr. Uttrup afd. 19: Lerumbakken 3, Nr. Uttrup TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk?

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 45% 4 35% 3 25% 38% 15% 26% 5% 8% 8% 11% 3% 6% Min bolig Min opgang Min blok Min afdeling Mit lokalområde Andet Ved ikke 2. Hvor tilfreds er du alt-i-alt

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

HER UDLEJER VI BOLIGER

HER UDLEJER VI BOLIGER HER UDLEJER VI BOLIGER KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN CENTRALT ELLER GRØNT HØJT ELLER LAVT NYTÆNKENDE KVALITET RAMMER FOR MENNESKER Velkommen ØsterBO er en almen boligforening. Det betyder beboerdemokrati,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013

Boligsocialnet. Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Boligsocialnet Himmerland Boligforening 14. marts 2013 Nøgletal Ca. 6100 boliger i 52 afdelinger Organisationsbestyrelse med 9 medlemmer Repræsentantskab med 119 medlemmer Afdelingsbestyrelser med 225

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010

KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK. Kolding Kommune 2010 KOV1_Kvadrat_RØD BOLIGPOLITIK Kolding Kommune 2010 INDHOLD Indledning... 3 Boligudbuddet... 4 Politik... 4 Målsætninger og virkemidler... 4 Boligområder... 7 Politik... 7 Målsætninger og virkemidler...

Læs mere

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov

Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Side 1/5 Afd. 65, Hou. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Inger Christensen Knud Poulsen Ole Klemmensen Sophie Katharina Ravn Birthe Hansen Anita Nørskov Adm. Jens Erik Grøn Allan Kirch (ref.) Dato: 07.04.2015

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 Gl Skansevej 1+3 og 2-8, Bøgevej 2-40, Lilleholm 13-55 og 58-84, Lille Dybet 2-14, Fjordparken 32-38 og 15-29, Idrætsallé 1-27 og 31-45 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere