Det skandinaviske boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skandinaviske boligmarked"

Transkript

1 NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene på boligmarkedet i Danmark og i vores nordiske nabolande er meget markant. Og den kan ikke kun forklares med den danske boligboble, for de norske og svenske priser steg nemlig næsten lige så meget som de danske. Til gengæld har de ikke oplevet de samme negative efterdønninger, som vi har i Danmark. Figur = Husprisindeks i Skandinavien = Norge Sverige Danmark Årsagerne til forskellene er formentlig mange, vurderer direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft. Ifølge Beltoft er en af de vigtigste årsager dog, at Danmark har oplevet en væsentlig svagere indkomstudvikling end Sverige, og i særdeleshed i Norge. Indkomsten i Sverige er siden 2000 steget med 5-10 pct. mere

2 2 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 end i Danmark. I Norge er den vokset med pct. mere end hos os. Meget af udviklingen er sket efter krisen. Figur 2 60% 40% 20% 0% -20% Svensk og norsk indkomst i forhold til dansk (BNP pr. capita, løbende priser) % 20% 0% -20% Norge (danske kroner) Sverige (danske kroner) Norge (norske kroner) Sverige (svenske kroner) Den forskel er blevet forstærket i de senere år, fordi Danmark ikke er kommet nær så godt ud af krisen som Norge og Sverige, siger Karsten Beltoft videre. Den svage danske økonomi har skabt usikkerhed og pessimisme. Det har gjort boligmarkedet svagt og ført til prisfald. Det skete ikke i Norge og Sverige, selv om priserne også var steget der. Boligbobler er noget man kan se bagefter, og en prisstigning efterfølges ikke altid af et fald. Man må ikke stirre sig blind på boligprisstigningerne som eneste årsag til krisen, siger Karsten Beltoft. Delvis drevet af pessimisme Ser man samlet på udviklingen i renten (30-årigt lån), boligpriserne og indkomsten pr. indbygger, kan man opstille et mål for, hvor dyrt det er at købe bolig, en såkaldt boligbyrde.

3 3 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 Figur = Boligbyrde i Skandinavien (beregnet på markrotal) = Norge Sverige Danmark Mens udviklingen i Sverige og Norge er relativt jævn, kan man i Danmark se en tydelig prisboble fra 2005 til I denne periode steg priserne mere end man kan forklare med udviklingen i renten og indkomsten. Overdreven optimisme har nok spillet en rolle. På samme måde er boligbyrden siden faldet dramatisk. Køberne har holdt sig tilbage på trods af lave renter og lave priser, hvor de i Sverige og Norge i højere grad har reageret på de lavere renter og indkomstfremgangen. Oven i den svage indkomstudvikling kommer der en generel pessimisme og usikkerhed, som får folk til at vente, selv om priser og renter ser gunstige ud. Det er også en del af forklaringen på, at udviklingen har været så forskellig i de skandinaviske lande, forklarer Karsten Beltoft.

4 4 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 F1-auktionerne falder for tredje år i træk Refinansieringsauktionerne falder i omfang, og vi nærmer os niveauet fra I de senere år har realkreditinstitutterne foretaget en række initiativer for dels at sprede omfanget af refinansieringsauktioner ud over året, og dels for at nedbringe det samlede omfang. I 2013 begyndte vi at se, at initiativerne bærer frugt. Det fortsætter også ind i 2014, hvor mængden af F1 er falder for tredje år i træk. Realkreditinstitutterne er ved at have succes med at nedbringe det årlige refinansieringsomfang. Blandt andet har institutterne indført nye korte renteprodukter med stor succes, der ikke skal refinansieres så hyppigt (fx CITA-lån), hvilket bidrager til at færre vil refinansiere i 2014 i forhold til året før. F1-lån er også gjort dyrere, og det har øget kundernes incitament til at vælge lån med længere rentebinding, forklarer Karsten Beltoft, direktør i Realkreditforeningen. Den nye F1-lov, som forventes endelig vedtaget i slutningen af februar, ændrer ikke ved, at institutterne fortsat skal mindske refinansieringsomfanget. I 2013 har sektoren refinansieret for 700 mia. kr. for alle typer rentetilpasningslån. Mængden forventes at blive en smule mindre i I 2010 begyndte sektoren aktivt at flytte kunderne væk fra december-terminen, så risikoen ved eventuel valuta- eller finansieluro for berørte boligejere blev mindre. Omfanget af refinansieringer i december var dengang nået over 500 mia. kr. I dag er december auktionerne nedbragt til lidt over 300 mia. kr. Realkreditinstitutterne har gjort en stor indsats for at sprede refinansieringsauktionerne ud over året, og det er lykkedes, idet december auktionerne toppede i Et væsentligt bidrag til knækket er givetvis kommet via de nye CITA-lån med en længere bagvedliggende funding, som gør realkreditsystemet mere robust, forklarer Karsten Beltoft. Der er fortsat et behov for at have fokus på at reducere det samlede refinansieringsomfang, hvilket også vil blive et element i en kommende tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, siger Karsten Beltoft videre.

5 5 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 Figur 1 Udvikling i refinansieringsauktionerne (mia. kr.) F2 til F5 F1 Kilde: Danske Markets (forventet) Lovforslag forringer pantesikkerhed Nyt lovforslag vedrørende omdannelse af almene ældreboliger til almene ungdomsboliger vil medføre en forringelse af realkreditinstitutternes pantesikkerhed og påfører dem merudgifter og øget risiko. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop fremsat et lovforslag, der giver mulighed for at omdanne ældreboliger til ungdomsboliger i en periode på 10 år. Det er et forslag, der forsøger at imødekomme den situation, at mange unge under uddannelse i de større uddannelsesbyer har svært ved at skaffe en passende bolig. En intention langt de fleste kan tilslutte sig, siger direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft.

6 6 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 I værdiansættelsen af en ældrebolig er det en væsentlig faktor, at kommunerne stiller en garanti for den del af belåningen, som ligger over den almindelige grænse for belåning til almene boliger. I tilfælde af manglende udlejning af almene ældreboliger, hæfter kommunen endvidere for det eventuelle lejetab ved tomgang samt for udgifter ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Lavere værdi får konsekvenser Ved en omdannelse fra ældrebolig til ungdomsbolig sker der en ændring i relation til de kommunale garantier, da den kommunale hæftelse for tomgangsleje bortfalder. Af bemærkningerne til det nye lovforslag fremgår det, at det giver en besparelse til de kommuner, der vælger at gøre brug af ordningen. Derved ændres ejendommens værdi, idet den er baseret på lejens størrelse samt sikkerheden for at lejen betales. Så når lejen nedsættes og garantien for leje bortfalder, falder ejendommens værdi. For realkreditinstitutterne betyder det en forringelse af pantesikkerheden, forklarer Karsten Beltoft. Lovforlaget får derfor væsentlig betydning for sektoren, til trods for at det af lovforslaget fremgår, at ændringerne ikke vil medføre negative konsekvenser og merudgifter for erhvervslivet. En lavere værdi medfører både øget kapitalkrav samt muligvis krav om supplerende sikkerhedsstillelse for realkreditsektoren. Det giver en merudgift og flytter risiko fra kommunerne til realkreditsektoren, der derfor fremadrettet må kompenseres ved større garantier for ældreboliger generelt, påpeger Karsten Beltoft. Løsning For at lovforslaget ikke får disse uhensigtsmæssige konsekvenser for realkreditsektoren, mener Karsten Beltoft, at man i lovforslaget med fordel kunne have bibeholdt kommunernes forpligtelser til at dække tomgangslejen også efter omdannelse. Jeg mener også, at man i lovforslaget burde give realkreditinstitutterne mulighed for at genberegne det kommunale garantikrav ud fra de ændrede forudsætninger, siger Karsten Beltoft.

7 7 NYT FRA REALKREDITFORENINGEN NR. 2 FEBRUAR 2014 Når realkreditinstitutterne yder lån til en udlejningsejendom, foretages der en værdiansættelse på baggrund af de specifikke regler i lovgivningen. I værdiansættelsen tages højde for hvor rentabel ejendommen er, der foretages blandt andet en beregning af den årlige nettoleje, man vurderer ejendomstypen og ejendommens karakter og ikke mindst sikkerhed for opretholdelsen af huslejeindtægten på ejendommen. Fakta boks: Når realkreditinstitutterne yder lån til en udlejningsejendom, foretages der en værdiansættelse på baggrund af de specifikke regler i lovgivningen. I værdiansættelsen tages højde for hvor rentabel ejendommen er, der foretages blandt andet en beregning af den årlige nettoleje, man vurderer ejendomstypen og ejendommens karakter og ikke mindst sikkerhed for opretholdelsen af huslejeindtægten på ejendommen. Udgiver: Realkreditforeningen Redaktion: Martin Kjeldsen-Kragh Flemming Dengsø Nielsen Christina Wandt Ansvarshavende redaktør: Karsten Beltoft tlf

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Stort skattesmæk truer boligejerne

Stort skattesmæk truer boligejerne NR. 10 DECEMBER 2012 Stort skattesmæk truer boligejerne Realkreditinstitutternes refinansieringsauktioner i november og december betyder, at boligejere med rentetilpasningslån og boligejere der har konverteret

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009

Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 NR. 5 JUNI 2013 Betal afdrag med samme ydelse som på et afdragsfrit lån i 2009 Realkreditforeningens beregninger viser, at de boligejere som optog afdragsfrie lån i 2003 bør være i stand til at betale

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere