Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub"

Transkript

1 Nyt klubhus til Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklubs nye klubhus er tegnet ind på Rungsted strand (nord for roklubben) Indhold 1. Resume Rungsted Kajakklub Aktiviteter Nuværende faciliteter Behov Driftsbudget Finansiering Tidsplan Kontaktoplysninger (byggeudvalget) Andre informationer... 9 Version 3.1 Dato 11. januar 2009 Ansvarlig Christian B. Rode

2 1. Resume Rungsted Kajakklub er startet i 2002 og er i dag vokset til 190 medlemmer, heraf 25 unge under 25 år. Klubben holder til på Rungsted strand, hvor vi har to containere til opbevaring af klubbens kajakker samt et lille uopvarmet skur mellem disse til opbevaring af udstyr (se foto). Klubben er vokset kraftigt de senere år, og de nuværende faciliteter er alt for små til en klub som skal kunne tilbyde aktiviteter og plads til omklædning til så mange medlemmer samt opbevaring af kajakker. Særligt ungdomsarbejdet stiller store krav til faciliteterne. Vi har derfor arbejdet de sidste par år på at få lov til at opføre et rigtigt klubhus, og Hørsholm Kommune har ultimo 2007 vedtaget en lokalplan, som muliggør dette Det nuværende klubhus er mellem de to containere, hvor kajakkerne opbevares Prisen for bygning af et klubhus til ca. 250 medlemmer og plads til 100 kajakker vil være 4,4 mio. kr. inkl. moms. Hørsholm Kommune har bevilget et rentefrit lån på 1,3 mio. kr. og en kaution for et obligationslån på 60 % af byggeprisen. Vi har selv sparet kr. sammen, men de sidste kr. skal skaffes fra fonde eller på anden vis. Denne medfinansiering er et krav fra Hørsholm kommune, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 24. nov Vi kan dokumentere ud fra vore budgetter, at vi med et medlemsunderlag på 200 medlemmer (der er p.t. 190 medlemmer) og en kontingentforhøjelse (fra kr. til kr.), er i stand til at forrente og tilbagebetale et lån på 2,6 mio. kr. over de næste 20 år. Klubbens ungdomshold ordner kajakker efter en tur på vandet - 2 -

3 2. Rungsted Kajakklub Rungsted Kajakklub er stiftet i 2002 af 15 personer, og er i løbet af de sidste 6 år vokset til 190 medlemmer, hvoraf 25 er unge under 25 år. Gruppen med unge er vokset med mellem 20 % og 30 % hvert år de senere år. Udvikling (ultimo) Dec Antal medlemmer Antal unge (12 25 år) Udvikling i antal medlemmer siden stiftelse af Rungsted Kajakklub Mange af klubbens medlemmer er meget aktive, og ror mere end 100 km hver sæson, som strækker sig fra 1. maj til 31. oktober. En mindre del af medlemmerne ror også om vinteren efter at have fået særlig træning i sikkerhedsforhold og efter at have trænet bjergning i koldt vand inden vintersæsonens start. Vi gør meget ud af at uddanne og træne roerne i sikkerhed, ligesom klubben har regler for hvor godt uddannet man skal være for at ro i hårdt vejr. Vi lægger meget vægt på at roerne er bevidste om, hvad de selv kan klare, og lærer dem hvordan man klarer sig i bølger, kulde, med en væltet kajak samt førstehjælp m.m. Vi mener dette er meget vigtigt, når man begiver sig ud på vandet, specielt da man ofte ser personer købe en kajak og begive sig ud på vandet uden den mest grundlæggende viden om sikkerhed og teknik. Klubben gør også meget ud af ungdommen og har i dag ca. 25 unge medlemmer mellem 12 og 25 år. De unge er meget aktive og deltager i den ugentlige ungdomsroning og i de mange ture, der afholdes specielt for de unge, f.eks. aftener, hvor klubbens unge mødes med andre unge fra Esrum kajakklub. Klubbens ungdomsafdeling ledes af en række voksne ildsjæle, som gør et meget stort arbejde for de unge - en af disse har modtaget Hørsholm Kommunes lederpris i 2008 for ungdomsarbejdet. Ungdomsholdet hygger sig med spisning ved klubhuset efter roturen En række andre af klubbens medlemmer har udmærket sig på anden vis: Et medlem har vundet Kronborgløbet (kaproning fra Skovshoved til Helsingør) flere år i træk - 3 -

4 Et andet medlem har roet Danmark rundt (det rød-hvide bånd ) sommeren 2008, en tur på ca km. Det er der kun 3 andre danskere, der har gjort før ham Et seniormedlem har i 2007 roet hele vejen rundt om Sjælland 3. Aktiviteter Rungsted kajakklub tilbyder medlemmerne både naturoplevelser, motion og socialt samvær. Eksempelvis tilbyder klubben: Uddannelse med certificerede trænere i kajakroning, håndtering af materiel, sikkerhed til søs, redning af makker m.m. kurset løber over 6 uger og afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve ( frigivelse ), hvorefter medlemmet må ro alene i kystnært farvand Uddannelse i avanceret roteknik og sikkerhed ( solofrigivelse ), hvorefter medlemmet må ro alene overalt Uddannelse af klubbens trænere via Dansk Kajakforbunds kurser Videreuddannelse af medlemmer i førstehjælp, roteknik m.m., foretaget at eksterne lærere Ret til lån af klubbens turkajakker, havkajakker og udstyr Fællesture 2-3 gange om ugen, hvor ikke-frigivne kan træne sammen med frigivne kajakroere Mulighed for at tage gæster med ud at ro i kystnært farvand, for derved at opmuntre andre til at begynde at ro kajak En uges sommertur hvert år - i 2008 gik turen til Fåborg, hvor vi roede i Lillebælt fra Fåborg til Middelfart, med overnatning i telt Fællesture til forskellige steder i Danmark og Sverige med fantastiske naturoplevelser, f.eks. weekendtur i Isefjorden med overnatning, nattetur på Mølleåen, Københavns havn rundt, Kr. Himmelfartstur i den svenske skærgård m.fl. Ved Lillebæltsbroen på årets sommertur Andre sociale aktiviteter, bl.a. Store legedag med kajakkonkurrencer, grillmiddag på stranden m.m. Vinteraktiviteter som ugentlig svømmedag, kajakpolo i svømmehal, orienteringsløb, foredrag om kajakroning m.m. Ungdomsroning for unge under 25 år - 4 -

5 Sommerferieaktiviteter for kommunens unge Mulighed for opbevaring af egen kajak (begrænset antal pladser) Klubben deltager også i Hørsholm Kommunes sundhedsdag ( Sundt, sjovt og socialt ) og andre lokale aktiviteter. 4. Nuværende faciliteter Rungsted Kajakklub har to 20 fods containere på Rungsted strand, hvor klubbens 16 havkajakker, 12 turkajakker samt 6 private kajakker opbevares. Mellem containerne har klubben bygget et træskur på ca. 18 m 2 (se foto nedenfor), hvor redningsveste, pagajer og andet udstyr opbevares. Skuret anvendes også til omklædning for klubbens medlemmer før og efter roning, men er alt for småt. Hver gang, der er hold på mere end 10 personer, som skal ud at ro sammen, må de klæde om ad flere omgange, da pladsen er meget trang. Desuden er mange af de unge medlemmer meget generte, og de er meget kede af at skulle klæde om sammen med andre, især af det andet køn. Klubhuset mellem de to containere anvendes til opbevaring af pagajer, redningsveste, ro-kort, værktøj m.m. samt til omklædning før og efter roning. Bemærk forhænget bagtil, der fungerer som omklædningsrum (benyttes især af ungdommen). Klubhuset er uden lys, varme og vand. En enkelt gaslampe i loftet anvendes som sparsom belysning om aftenen. Vand til afvaskning af kajakker og udstyr - 5 -

6 efter roning hentes i en spand fra en vandhane ved de offentlige toiletter i nærheden, som dog ikke er åbne uden for sæsonen. Huset kan slet ikke anvendes til klubaktiviteter, så disse foregår dels på stranden under åben himmel, dels i private hjem eller i lokaler lånt af Hørsholm Kommune. Kajakhuset har fungeret fornuftigt i klubbens første 3-4 år, men har de senere år været alt for småt til klubbens nu 190 medlemmer. 5. Behov Kajaksporten er i rivende fremgang disse år, og rigtig mange mennesker køber en kajak og begynder at ro. Kajakroning giver motion og er derved med til at fremme folkesundheden, ligesom roning forebygger rygskader, idet ryg- og bugmuskulaturen styrkes meget, når man ror på den rigtige måde. Mange nuværende og kommende medlemmer ønsker et sted at opbevare deres egen kajak tæt på vandet, da de ellers ikke kommer ud at ro ret meget. Rungsted Kajakklub får løbende mange henvendelser fra personer, der gerne vil være medlem af klubben, men bestyrelsen har stoppet for udvidelse af medlemstallet, da de nuværende faciliteter er alt for små og fordi antallet af klubkajakker og kajakpladser til private er for lille. Der er p.t. skrevet 65 personer på venteliste. Facadetegning af Rungsted Kajakklubs nye klubhus Rungsted Kajakklub ønsker at tilbyde de nuværende og kommende medlemmer bedre betingelser, og har behov for et rigtigt klubhus med adskilt omklædningsrum til herrer og damer, toiletter og klublokale, værksted samt plads til opbevaring af flere klubkajakker og private kajakker. Klubben har gennem en række år forberedt opførelse et rigtigt klubhus, og Hørsholm Kommune har ultimo 2007 har vedtaget en lokalplan, som gør dette muligt. De nye faciliteter er planlagt til at kunne rumme ca. 250 medlemmer og 100 kajakker, fordelt med 50 klubkajakker og 50 private kajakker. Byggeriet er på - 6 -

7 ca. 325 m 2, fordelt med 150 m 2 til opbevaring af kajakker og udstyr, 65 m 2 til omklædning, toiletter og badefaciliteter, 25 m 2 til værksted og 85 m 2 til klublokale, tekøkken, gangarealer, garderobe, teknikrum m.m. I forlængelse af kajakopbevaringsrummene påtænkes bygget yderligere ca. 22 m 2 til offentlige strandtoiletter (2 handicaptoiletter), ligesom et depotrum til søspejderne, som har deres joller på havnen, er tænkt ind i byggeriet. Dette finansieres af Hørsholm Kommune under et separat budget. 6. Driftsbudget Vi har fået et tilbud på bygning af et klubhus fra en hovedentreprenør på 3,8 mio. kr., hvortil kommer omkostninger til inventar ( kr.), byggerådgiver ( kr.) samt uforudsete omkostninger ( kr.), så den samlede byggepris bliver ca. 4,4 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at selve klubhuset bygges i nogenlunde samme standard som et almindeligt enfamiliehus mht. fundering, isolering, tag m.v., og at det også skal indeholde dyre installationer som toiletter og badefaciliteter m.v. Nedenfor er vist hovedtallene fra vores driftsbudget (bilag 1), baseret på 200 medlemmer. Antal medlemmer er konservativt sat, da vi forventer det nye klubhus vil tiltrække mange nye medlemmer. Budgettet dokumenterer, at et byggelån på 2,6 mio. kr. kan tilbagebetales over 20 år. Af forsigtighedshensyn er der tilstræbt en kassebeholdning på minimum kr kr. Regnsk Budg Medlemmer Heraf unge Indtægter Driftsomkostninger + køb af nye kajakker Finansierings- og byggeomkostninger Resultat efter renter Kassebeholdning Økonomioverslag for En detaljeret oversigt for er vedlagt i bilag 1. Der er regnet med en inflation på 2,5 % pr. år. Det er planen at hæve kontingentet i 2010 fra de nuværende kr. til kr. pr. år (halv pris for unge). Klubben vil herudover få nye indtægter fra leje af pladser til private kajakker, ca kr. pr. år

8 Med 200 medlemmer i 2011 bliver de samlede årlige indtægter ca kr. Driftsomkostningerne for klubben forventes at blive omkring kr., køb og vedligehold af kajakker ca kr., mens renter og afdrag på byggelånet og det rentefri lån fra Hørsholm kommune koster kr. pr. år (inkl. lidt renteindtægter). De samlede udgifter er derfor kr. Efter nogle få år med et mindre underskud begynder indtægterne at overstige udgifterne, og kassebeholdningen vokser derefter stabilt igen. Det skal bemærkes, at budgettet er lavet konservativt, idet vi forventer at medlemstallet fortsat vokser ud over de i budgettet forudsatte 200. Flere medlemmer vil således gøre at vore lån vil kunne betales tilbage hurtigere. Såfremt det utænkelige skulle ske, at medlemstallet efter f. eks. 10 år skulle falde igen, kan løbetiden på restlånet forøges. På denne måde vil klubben kunne fortsætte aktiviteterne og stadig betale lånet tilbage med kun 140 medlemmer. Da budgetforudsætningerne er konservativt sat, mener vi at dette budget er særdeles realistisk. 7. Finansiering Klubhuset forventes som nævnt at koste ca. 4,4 mio. kr. Hørsholm Kommune har bevilget et rentefrit lån på 1,3 mio. kr. og en kaution for et obligationslån på 60 % af byggeprisen, 2,6 mio. kr. Vores budget dokumenterer, at dette lån kan betales tilbage over 20 år med 200 medlemmer og en lille kontingentforhøjelse. Klubben har selv kr., mens vi mangler de sidste kr. for at kunne gå i gang. Hørsholm kommune har - for at yde det rentefri lån - stillet som e, at klubben kan rejse disse penge fra fonde eller på anden vis. 8. Tidsplan Medlemsmøde om indretning og idé generering 27. aug Projektudbud Nov Endelig finansiering på plads Feb Kontrakt med hovedentreprenør Feb Projektering og detailprojekt Mar Byggeandragende til kommunen Mar Byggetilladelse forventet Maj 2009 Opførelse Sommer 2009 Aflevering Okt

9 9. Kontaktoplysninger (byggeudvalget) Torsten Damsgaard, formand for Rungsted Kajakklub Torsten Damsgaard er speciallægekonsulent, og er uddannet som speciallæge dels i intern medicin, dels i samfundsmedicin. Torsten har arbejdet en del år på Storkøbenhavnske hospitaler samt som embedslæge og som administrerende embedslæge. Torsten deltager aktivt i klubbens uddannelse af nye roere og er p.t. under uddannelse som instruktør i Dansk Kano og Kajakforbund. Torsten har tidligere deltaget i bestyrelsesarbejde i en optimistjolleafdeling og i forbindelse hermed frembragt danmarksmestre og to verdensmestre. Telefon , Christian B. Rode, økonomiansvarlig i byggeudvalget Christian B. Rode er Senior Manager hos PricewaterhouseCoopers. Christian er uddannet cand.polit. og HD, og har bl.a. arbejdet i 16 år som økonomidirektør i danske og amerikanske datterselskaber af større danske koncerner. Christian har tidligere været formand og næstformand i Rungsted menighedsråd (12 år), ligesom han i var ansvarlig for opførelse af spejderhuset Birkeholt på Firhusvej i Hørsholm. Telefon , Lars Bohl, byggesagkyndig i byggeudvalget Lars Bohl er projektleder i entreprenørfirmaet E. Pihl & Søn A/S. Lars er uddannet som teknikumingeniør (bygningsretningen), og har bl.a. været med i byggeledelsen ved opførelsen af Operaen på Holmen Lars er p.t. projektleder på det nye domicil for Aller Koncernen på Havneholmen. Lars har roet kajak siden 2003, og kan lide at løbe, cykle og gå ture i naturen. Telefon , Jens Saxtorph Kofoed, byggesagkyndig i byggeudvalget Jens Saxtorph Kofoed er senioringeniør i ingeniørfirmaet NIRAS. Jens er uddannet civilingeniør, og har i NIRAS bl.a. været ansvarlig for udbud, kontraktforhandling, projektering m.m. i forbindelse med en række større arbejder for Banedanmark, Københavns Energi, Vejdirektoratet samt en række kommuner. Jens har tidligere været ansvarlig for den administrative ledelse af Teknisk Afdeling i Stenløse kommune. Telefon , 10. Andre informationer Rungsted Kajakklubs CVR-nummer (SE-nummer): Bankkonto: Nordea, Usserød afdeling, konto

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kajaksæsonen starter torsdag 2. maj, kl. 18.00. Herefter trænes tirsdage og torsdage frem til sæsonudløbet, 1. oktober. Klokkeslettet kan rykkes afhængigt af lysforholdene. Kontingent

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2011 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Personaleoversigt Direktør Christian Jacobsen. Tlf.: 4326 2099 christian.jacobsen@kano-kajak.dk

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Dansprint Tour 2002 Bød på mange spændende løb Skandinavisk Rafting Klub Ny klub optaget i DKF Årsmødet svingede vognstangen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere