Danske studerende og SU-lån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske studerende og SU-lån"

Transkript

1 Institut for Marketing og Statistik Cand. Merc. Marketing Kandidatafhandling Forfattere: Anne-Sophie Fugl Ronja Madsen Vejleder: Maria Kümpel Nørgaard Danske studerende og SU-lån En analyse af danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus University September 2011 Side 0 af 134

2 Executive summary This thesis investigates the consumer behavior of Danish students in the matter of their decision of whether to take out a student loan or not. The Danish students receive government support during their education and furthermore have the opportunity to take out advantageous student loans which about one third of the Danish students took advantage of in This has had the result of the aggregated Danish student debt exceeding DKK 22 billion and every 10 th student are experiencing difficulties in paying back their debt to the government. This, together with the fact that debt has become a bigger part of everyday life, especially among students, indicates that something has to be done. The literature review forms the foundation for understanding the consumer behavior of Danish students in relation to their decision concerning whether to take out a student loan or not. According to the literature review this decision process can be explained through the following factors: the student s involvement in the decision, the type of need experienced, direct and indirect influence from the environment, consumer socialization, the student s own opinion concerning the behavior, the perceived behavioral control, the previous behavior, the student s gender and the year of study. The empirical study consists of both an exploratory qualitative study, because the field is assessed to be uninvestigated, and a confirmatory quantitative study which makes generalization possible. The results from the empirical study show that the student s involvement in the decision, the student s needs, the student s own opinion about the decision, previous behavior and the year of study matter in their decision of whether to take out a student loan or not. Furthermore, the results show that direct and indirect influence to a certain extent can be said to influence the student s decision. In relation to this, cultural differences prove to be the cause of the difference in influence. Likewise, the different cultures that the students are living in, affect the students attitude towards the behavior. Lastly, the students perceived control over the behavior appears to be based Side 1 af 134

3 on their lack of economic knowledge, which is why their perceived control cannot be said to be actual control. In the light of these results it is recommended that the government, the parents and the students take action in the matter of the increasing level of student debt. It is recommended that the Danish government enforce economic training in the schools and that information and counseling in relation to student debt is increased. The parents are recommended to teach their children more about consumer behavior and educate them to become responsible consumers who are not accustomed to always getting what they want. Finally, the students themselves also need to take responsibility for their actions. It is recommended that the students realize the importance of the decision concerning student debt and that they are aware of the fact that a student loan easily can become a habit. Furthermore, they have to be more reflective in their student borrowing behavior even though they are experiencing difficult economic times. Antal anslag: Antal sider: 91,3 Side 2 af 134

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Videnskabsteoretisk referenceramme Definition af centrale begreber Afgrænsning Stuktur og metode Kildekritik Forbrugeradfærd Definition af forbrugsbeslutningen Forbrugerens involveringsgrad Typen af forbrugsbeslutning Behov Individuel eller fælles beslutningstagen Forbrugersocialisering Definition af begrebet forbrugersocialisering Forbrugersocialiseringsteorier Kognitiv udvikling Piagets kognitive udviklingsteori Social udvikling Eriksons udviklingsteori Studerendes forbrugersocialisering Tidligere lærdom Ny lærdom Adfærdsteorier Theory of Reasoned Action TRA og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 3 af 134

5 Kritik af TRA Theory of Planned Behavior Studerendes holdning Subjektiv norm Opfattet kontrol TPB versus TRA TPB og studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån Kritik af TPB Opsummering af adfærdsteorier Tidligere studier Danske studier Udenlandske studier Opsummering Rammemodel Forventninger Eget empirisk studie Metodeovervejelser Valg af metode Kvalitativt studie Dybdegående interviews Spørgeguide Udvælgelse af respondenter Gennemførelse af interviews Kvalitetsvurdering Resultater Forbrugsbeslutningen Behov Side 4 af 134

6 Direkte indflydelse Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Kvantitativt studie Spørgeskema Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Kvalitetsvurdering Rensning af data Stikprøvens repræsentativitet Faktoranalyse Forudsætningsanalyse Resultater Pålidelighedstest Logistisk regressionsanalyse Forudsætningsanalyse Resultater Test af modellen Test af de uafhængige variable Den endelige model Diskriminantanalyse Beskrivende analyser Forbrugsbeslutningen Behov Direkte indflydelse Side 5 af 134

7 Indirekte indflydelse Individets egen holdning Opfattet kontrol Tidligere adfærd Strukturelle variable Opsummering på det empiriske studie Konklusion Anbefalinger Staten Forældre Studerende Perspektivering Metodeovervejelser Opbygning af spørgeskema Distribution af spørgeskema Resultater Bibliografi Side 6 af 134

8 DEL 1: INTRODUKTION Nærværende afhandlingens introduktion indeholder grundtankerne for afhandlingen og har til formål at præsentere læseren for afhandlingens problemstilling samt forestille den videnskabsteoretiske metode, centrale begreber, afgrænsning, afhandlingens struktur samt kritik af kilder 1. Indledning Nærværende afhandling beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser og deres forbrugeradfærd ved optagelse eller fravalg af SU-lån. Ifølge Lea, Webley & Walker (1995) er det en udbredt opfattelse, at folks holdninger til optagelse af gæld har ændret sig radikalt gennem det 20. århundrede, idet der er sket et holdningsskift fra generel modstand mod gæld til, at man accepterer kredit som en integreret del af det moderne forbrugssamfund. Lea, Webley & Levine (1993) taler ligefrem om udviklingen af en gældsbyrde-kultur. Oveni denne holdningsændring kan studerende ud fra livscyklusteorier (f.eks. Ando & Modigliani, 1963) forventes at være relativt villige til at optage gæld, da de befinder sig i en midlertidig svær økonomisk situation, som ventes at ændre sig radikaldt efter studierne. Studerende lever således i højere og højere grad i et samfund, hvor gæld, især under studierne, er en accepteret del af hverdagen, hvilket alt andet lige vil gøre de studerende mere tilbøjelige til at optage lån i studietiden. Danske studerende modtager modsat mange studerende verden over Uddannelsesstøtte fra Staten under deres uddannelsesforløb. Dette beløb udgjorde i 2011 et månedligt beløb på kr. før skat (su.dk). Trods denne støtte valgte mere end en tredjedel af de danske studerende at supplere med et SU-lån i , hvilket har resulteret 1 Bilag 1: 38,2 % af studerende på videregående uddannelser var SU-låntagere i Tallene stammer fra 2009, da SU-styrelsen endnu ikke har offentliggjort tallene fra Side 7 af 134

9 i, at de danske studerende sammenlagt har en studiegæld på 22 milliarder kroner. SUlånet er med en rente på kun 4 % under studietiden samt en tilbagebetaling, som først starter 1. januar året efter endt uddannelse, uden sammenligning det billigste og bedste lån for studerende (su.dk). Der er derfor også enighed blandt de forskellige økonomiske eksperter om, at SU-lånet er at foretrække gennem studietiden, og at det ikke er mindre lån af denne type, der skal få alarmklokkerne til at ringe (Buch, 2011). De studerende skal dog alligevel tænke sig godt om, inden de forgælder sig allerede i studietiden: Selvom SU-lån er på favorable vilkår, skal pengene betales tilbage. Man skal generelt holde igen med at optage gæld, siger formand for Forbrugerrådet, Camilla Hersom (Buch, 2011). Nye tal viser, at hver 10. studerende ikke har råd til at betale deres SU-lån tilbage, hvilket ifølge formand for SU-rådet, Per Andersen, kan have langtrækkende konsekvenser: Når unge har restgæld, kan de måske ikke få lov til at optage lån i banken, og det kan give dem en rigtig dårlig start på arbejds- og familielivet (Kommunikationogsprog.dk, 2011). Det er nemt for de studerende ikke at være opmærksomme på sådanne fremtidige konsekvenser, når de optager et SU-lån, da lånet er fordelagtigt i studietiden, tilbagebetalingen først begynder efter endt uddannelse og udsigten til et godt job ligger i den nærmeste fremtid. Lisbeth Nebelong, der er ekspert i privatøkonomi, mener ikke udelukkende, at skylden for den stigende studiegæld ligger hos de studerende: [ ]Man bør planlægge sin økonomi, men det er der kun få unge, der gør. For de lærer ikke det mindste om det i skolen. Det kræver ikke noget at få et SU-lån. Og det kan betyde, at de unge vænner sig til at have et markant større forbrug, end de burde have (Jensen, 2011). Dette bakkes op af en rapport udarbejdet af Danske Studerendes Fællesråd (DSF) og Danske Bank, som afslører, at unge har for lidt viden om administration af økonomi og gæld. Formanden for DSF, Magnus Pedersen, er ikke i tvivl om vigtigheden ved at informere unge om privatøkonomi: Unge er en udsat gruppe, fordi vi har en lille økonomi, så der ikke skal mange udsving til, før økonomien ramler. Unge mangler erfaring i forhold til ting som privatøkonomi og lån, og det skal man være opmærksom på [ ] Det er oplagt, at unge får personlig og gratis rådgivning, når de starter på et SU-lån (Damm & Koogi, 2011). Manglen på viden om administration af økonomi og gæld blandt studerende er bekymrende, idet denne administration er kritisk for en studerendes økonomiske planlæg- Side 8 af 134

10 ning (Knight & Knight, 2000). Ifølge Walker (1996) har det den konsekvens, at gælden er stigende med manglende viden. Ud fra ovenstående viser det sig således, at danske studerende vokser op i et samfund, hvor gæld er accepteret, og de samtidig hverken lærer eller ved nok om privatøkonomi. Dette kan skabe store problemer i fremtiden, og afhandlingens forfattere finder det derfor væsentligt at skabe fokus på området. Et vigtigt spørgsmål at stille i denne sammenhæng er hvorledes de studerende selv forholder sig til stiftelse af gæld i studietiden? Føler de, at de har et egentligt behov for at optage et SU-lån, eller er det blot blevet en så integreret del af samfundet, at de ikke tænker over det? Har de selv en opfattelse af, at de mangler viden i forhold til privatøkonomi, eller har de nok viden i relation til deres nuværende økonomiske situation? Og vigtigst af alt, hvorledes adskiller de studerende med og uden SU-lån sig fra hinanden? 1.1. Problemformulering Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling er følgende problemformulering udarbejdet: Hvad ligger til grund for danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Denne overordnede problemstilling undersøges og besvares gennem nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 1) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? 2) Hvilke faktorer påvirker danske studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån? Side 9 af 134

11 3) På hvilken måde kan Staten, forældre og studerende anvende afhandlingens resultater? 1.2. Videnskabsteoretisk referenceramme Valget af metodologisk tilgang inden for den videnskabsteoretiske referenceramme har betydning for den viden, der ønskes og kan genereres, da tilgangen vil være udtryk for den fremgangsmåde, der benyttes til indsamling af data, bearbejdning og sammenfatning i forbindelse med en undersøgelsesproces (Andersen, 2008). De metodologiske tilgange er mange og ofte forskellige fra én teoretiker til en anden, hvilket kan gøre valget komplekst og uoverskueligt. Ifølge Thurén (2001) taler man om to videnskabelige hovedretninger: positivisme, som har sit udspring i naturvidenskaben, og hermeneutik, som er humanistisk orienteret. Positivismen bygger på sikker viden, idet objektivitet tilsigtes i forhold til, at virkeligheden skal beskrives, som den virkelig er. Ifølge denne tilgang har mennesker kun to kilder til erkendelse; det, der kan iagttages med sanserne, og det, der kan beregnes ved hjælp af logik (Thurén, 2001; Rønn, 2006). Den skotske 1700-talsfilosof David Hume udtrykte det således: Dersom vi tager arbejde i vor hånd [ ], las os da spørge: Indeholder det en abstrakt udredning om størrelse og tal? Nej. Indeholder det en empirisk undersøgelse angående fakta? Nej. Kast det da i flammerne, thi det kan ikke indeholde noget andet end sofistik og bedrageri (i Thurén, 2001, s. 14). Positivister undersøger altså alle påstande og iagttagelser kritisk og støtter sig kun til kendsgerninger, som med stor sandsynlighed anses for sikre. Disse kendsgerninger skal så analyseres logisk, for at der kan drages slutninger af dem. Idet matematikken anses som en del af logikken, skal kendsgerningerne kvantificeres og behandles statistisk i så vid udstrækning som muligt, således at der kan drages generaliserbare slutninger af dem. En fejlkilde ved denne videnskabelige retning er menneskers subjektivitet, da undersøgerens subjektivitet kan påvirke det videnskabelige arbejde (Rønn, 2006). Hermeneutikken derimod bygger på forståelse for andre mennesker, idet hermeneutikkere anvender undersøgerens egne erindringer, erfaringer og forforståelse i fortolk- Side 10 af 134

12 ningen af adfærd (Thurén, 2001). Andre menneskers oplevelser tolkes således ud fra undersøgerens egne følelser og oplevelser. Herudfra er det ifølge Rønn (2006, s. 179) muligt at: forstå det enkelte fænomen gennem en placering af det i meningsfulde sammenhænge eller helheder. Med denne tilgangs betoning på indsigt og forståelse åbner flere erkendelsesmuligheder sig, som ikke er tilgængelige for positivister. Herudfra kan det konkluderes, at på trods af, at den hermeneutiske erkendelse bliver mere usikker, så vil den også være rigere og mere nuanceret end den positivistiske. Af ovenstående diskussion fremgår det, at det er essentielt at vælge den metode, der passer til afhandlingens hovedformål, da dette vil skabe de rette svar på afhandlingens problemformulering. Nærværende afhandlings formål er at belyse studerendes adfærd i forbindelse med beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån og dermed generalisere resultaterne til populationen, hvorfor den positivistiske tilgang er relevant at arbejde ud fra. Nærværende empiriske studie udføres objektivt ved test af forventninger fra teori og tidligere empiri samt eget kvalitativt studie. Disse forventninger søges af- eller bekræftet ved anvendelse af statistiske analyser, hvorudfra resultaterne kan generaliseres Definition af centrale begreber I nærværende afhandling bruges en række centrale begreber, som er væsentlige for læserens forståelse, hvorfor disse uddybes nærmere i nedenstående. Først og fremmest er det væsentligt at definere det, der er genstand for de studerendes beslutning. Afhandlingen beskæftiger sig med de lån, som studerende, der er berettiget til Statens Uddannelsesstøtte, kan søge. Søgning om SU-lån foregår på nettet og er ganske simpel. Lånet tildeles for et år ad gangen, så de studerende selv kan afgøre, hvilke måneder de skal have lånet, og hvor meget de skal have udbetalt hver måned (dog mindst 500 kroner og maksimum 2807 kroner) (su.dk). Statens Uddannelsesstøtte vil videre i afhandlingen blive betegnet SU, og lånene vil ligeledes blive forkortet SU-lån. Side 11 af 134

13 Dernæst er det afhandlingens formål at undersøge, hvad der ligger til grund for studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor afhandlingen beskæftiger sig med danske studerende på videregående uddannelser, som modtager SU. Når begrebet studerende bruges i afhandlingen, refereres der således til danske studerende på videregående uddannelser. Endvidere fremgår det i problemformuleringen, at afhandlingen både undersøger studerendes optagelse eller fravalg af SU-lån, hvorfor forfatterne har inddelt respondenterne i to grupper: Studerende, der har/har haft SU-lån Studerende, der aldrig har haft SU-lån I forhold til ovenstående grupper ønsker forfatterne, jf. problemformuleringen, at undersøge, hvad der er bestemmende for studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån altså hvorfor nogle studerende optager et SU-lån, mens andre ikke gør. Derudover finder forfatterne det interessant sidenhen at dele grupperne i tre, for at undersøge årsagerne til, hvorfor de studerende, der har et SUlån, stadig har det, hvorfor de studerende, der har haft et SU-lån, har fravalgt det og hvorfor de studerende, der aldrig har haft et SU-lån, har truffet dette valg. Studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån kan ikke defineres som et køb, hvorfor det er beslutnings- og ikke købsprocessen, der er i fokus i nærværende afhandling. Med udgangspunkt i litteratur om forbrugeradfærd (f.eks. Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2006) vælger forfatterne at definere en studerendes beslutning om optagelse eller fravalg af SU-lån som en førstegangsbeslutning og en studerendes beslutning om fortsat optagelse som gentagen beslutningstagen Afgrænsning På baggrund af problemformuleringen i afsnit 1.2 afgrænses afhandlingen til at beskæftige sig med SU-lån. Grunden til denne afgrænsning er, at SU-lånet er det mest Side 12 af 134

14 fordelagtige lån for en studerende sammenlignet med andre lån. Først og fremmest er det eneste, der kræves for at være berettiget til et SU-lån, at man er studerende og modtager SU. En anden væsentlig forskel er, at renten er lav, og afbetalingen først påbegyndes 1. januar et år efter endt uddannelse (su.dk). Der er endvidere ingen kontrol med, hvordan den enkelte studerendes økonomiske situation ser ud og heller ingen rådgivning i forbindelse med optagelsen af lånet. Ovenstående er således baggrunden for, hvorfor SU-lån er udgangspunktet for nærværende afhandling. I det omfang det vurderes relevant, vil andre former for lån blive inddraget i afhandlingen. For at få det bedst mulige repræsentative udsnit af danske studerende på videregående uddannelser og dermed et grundlag for generalisering til hele populationen, var det planlagt, at afhandlingens empiriske studie skulle baseres på data indsamlet i samarbejde med SU-styrelsen og uddannelsesinstitutioner i de fire største byer i Danmark. Da det imidlertid ikke har været muligt at opnå dette samarbejde, blev det i stedet besluttet at distribuere spørgeskemaet på Facebook. Dette har haft den konsekvens, at respondenterne primært består af studerende fra forfatternes egne netværk og disses netværk. Da antallet af respondenter fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus dog har været markant, er der stadig mulighed for generalisering, da det vurderes, at danske studerende ikke adskiller sig meget fra hinanden, hvorfor respondenterne stadig vurderes at være repræsentative for hele populationen Stuktur og metode Nærværende afhandling er bygget op omkring undersøgelsesspørgsmålene nævnt i afsnit 1.2. Disse spørgsmål har til formål at sikre, at alle aspekter af afhandlingens overordnede problemstilling afdækkes. En visualisering af afhandlingens struktur ses i figur 1 og gennemgås på efterfølgende side. Side 13 af 134

15 Figur 1: Afhandlingens struktur DEL 1: INTRODUKTION Indledende afsnit (Kapitel 1) Forbrugsbeslutningen (Afsnit 2.1) DEL 2: LITTERATURREVIEW Behov (Afsnit 2.2) Individuel eller fælles beslutningstagen (Afsnit 2.3) Forbrugersocialisering (Afsnit 2.4) Forbrugeradfærdsteorier (Afsnit 2.5) Tidligere studier (Kapitel 3) Opsummering (Kapitel 4) DEL 3: EMPIRISK STUDIE Eget empirisk studie (Kapitel 5) Kvalitativt studie (Kapitel 6) Kvantitativt studie (Kapitel 7) Opsummering (Kapitel 8) DEL 4: DISKUSSION Konklusion (Kapitel 9) Anbefalinger (Kapitel 10) Perspektivering (Kapitel 11) Kilde: Egen tilvirkning Side 14 af 134

16 Del 1: Introduktion Første del er afhandlingens fundament, nemlig introduktionen. Denne del indeholder grundtankerne for opbygningen af afhandlingen, herunder blandt andet afhandlingens problemstilling, problemformulering og afhandlingens struktur. Del 2: Litteraturreview: Teori og tidligere empiri Anden del af afhandlingen er et litteraturreview, der består af en diskussion af udvalgt litteratur om relevante teorier og eksisterende empiriske undersøgelser, som er centrale for afhandlingens problemstilling. Denne del skal skabe et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Del 2 munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Del 3: Eget empirisk studie Afhandlingens tredje del udgøres af forfatternes eget empiriske studie af danske studerendes adfærd i beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. Studiet er en kombination af kvalitativ og kvantitativ metode, som består henholdsvis af semistrukturerede interviews og et spørgeskema. Det kvalitative studie er af eksplorativ karakter og har til formål at udforske studerendes holdninger og adfærd i forbindelse med økonomi generelt og SU-lån i særdeleshed. Det kvalitative studie bruges som inspiration i det kvantitative studie, som har til formål at identificere, hvad der ligger til grund for studerendes beslutningsproces i forbindelse med optagelse eller fravalg af SU-lån, og derigennem komme med anbefalinger til Staten, forældre og studerende. Del 4: Diskussion Fjerde og sidste del af afhandlingen omfatter de afsluttende afsnit bestående af konklusion, anbefalinger og perspektivering. Denne del skal samle op på afhandlingens resultater og komme med anbefalinger til Staten, forældre, studerende samt fremtidige studier på området. Side 15 af 134

17 1.6. Kildekritik Det er væsentligt at vurdere objektiviteten og validiteten i de i afhandlingen anvendte kilder, hvilket er følgende afsnits formål. Da afhandlingens problemstilling er meget oppe i tiden, har forfatterne først og fremmest anvendt artikler fra internettet, som beskriver og diskuterer studerendes økonomiske situation. Problemet ved at anvende denne type kilde er, at sådanne kilder kan have en subjektiv vinkel i forhold til forfatteren. Dette er søgt undgået ved, at internetstedets troværdighed er vurderet, og indholdet er forsøgt bekræftet gennem andre artikler. Desuden er de nyeste artikler så vidt muligt anvendt. Størstedelen af artiklerne vurderes at være valide, da de bygger på studier samt udtalelser fra eksperter på området. Derudover har afhandlingens forfattere anvendt en stor mængde artikler fra tidsskrifter som Journal of Consumer Research og Journal of Marketing Management, som vurderes at være valide, idet de kommer fra anerkendte tidsskrifter på området. De anvendte teorier og modeller vurderes ligeledes at være valide, da de kommer fra anerkendte eksperter på området. Desuden vurderes teoriernes og modellernes kritikpunkter i de afsnit, som beskæftiger sig med disse. Side 16 af 134

18 DEL 2: LITTERATURREVIEW - TEORI OG TIDLIGERE EMPIRI For bedst muligt at besvare afhandlingens problemformulering er det nødvendigt at få skabt et overblik over teori og tidligere empiri, som kan danne baggrund for forståelsen af studerendes forbrugeradfærd ved beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån 2. Forbrugeradfærd Alle mennesker er unikke individer, men deler på trods af forskellighederne ét vigtigt fælles træk i relation til nærværende afhandling; vi er alle forbrugere (Schiffman, Kunak, & Hansen, 2008). I næsten hvert øjeblik af vores liv tager vi del i en eller anden form for forbrugeradfærd, som er med til at forme os som forbrugere (Arnould, Price, & Zinkhan, 2004). Mange forfattere og teoretikere har gennem tiden defineret begrebet forbrugeradfærd, hvoraf nærværende afhandling tager udgangspunkt i Schiffman et al. s definition (2008, s. 3): Consumer behavior is defined as the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs I denne definition fokuseres der på, hvordan den individuelle forbruger tager forbrugsbeslutninger om at bruge sine tilgængelige ressourcer, som tid, penge og indsats. En forbrugsbeslutning kan herudfra betragtes som et valg mellem alternativer, som bedst muligt tilfredsstiller forbrugerens behov i den aktuelle situation. I forhold til nærværende afhandling vil en forbrugsbeslutning kunne defineres som en studerendes beslutning om at optage eller fravælge et SU-lån. Den enkelte studerende vil således overveje, om et SU-lån vil tilfredsstille vedkommendes behov bedst muligt i den pågældende situation og herudfra vælge at optage eller fravælge SU-lånet. Hvordan samt hvilken beslutning, den studerende træffer, vil være påvirket af flere forskellige ting. Hvordan den studerende forholder sig til forbrugsbeslutningen, den Side 17 af 134

19 studerendes behov, den studerendes holdning samt omgivelsernes påvirkning vurderes at være relevante for beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån. De efterfølgende afsnit i afhandlingens anden del vil bestå af en diskussion af ovenstående med udgangspunkt i udvalgt litteratur, som sidst i kapitlet munder ud i opbygningen af en rammemodel for afhandlingens empiriske studie samt forventninger hertil. Formålet med kapitlet er således at besvare undersøgelsesspørgsmål 2) Hvorledes kan studerendes beslutningsproces i forhold til optagelse eller fravalg af SU-lån forklares ud fra eksisterende teori og empiri? jf. afsnit Definition af forbrugsbeslutningen For at kunne definere, hvordan studerende forholder sig til beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån er det væsentligt at forstå den studerendes involveringsgrad samt typen af forbrugsbeslutning Forbrugerens involveringsgrad De mange forskellige forbrugsbeslutninger, som den individuelle forbruger står over for gennem livet, kræver forskellige grader af involvering alt efter hvilke beslutninger, der er tale om. Forbrugerens involveringsgrad er blevet defineret utallige gange i litteraturen, hvilket har betydet, at der ikke findes en universal gældende enighed om, hvad begrebet repræsenterer (f.eks. Lastovicka & Gardner, 1979; Tyebjee, 1979). Opfattelsen af involvering stammer grundlæggende fra en forståelse af forbrugeradfærd som en todeling, i hvilken forbrugere, som jævnligt bliver konfronteret med dagligdagsbeslutninger, kun involverer sig meget i bestemte situationer, som de opfatter som værende vigtige, mens de i andre situationer ikke involverer sig synderligt (Zaichkowsky, 1985). Dette synspunkt bakkes op af Greenwald & Leavitt (1984), som ud fra deres behandling af tidligere litteratur konkluderer at: There is a consensus that high involvement means (approximately) personal relevance or importance. Involvering indebærer således et individs opmærksomhed på noget, fordi det på den ene eller anden måde er relevant eller vigtigt for individet. Involvering er altså den opfattede Side 18 af 134

20 vigtighed af en stimulus, som både kan være produktet eller selve forbrugsbeslutningen (Mittal, 1995). I nærværende afhandling vil de studerendes involvering altså være bestemt af, hvor vigtig de opfatter beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån at være. I overensstemmelse med ovenstående tages der udgangspunkt i følgende definition af involvering i nærværende afhandling (Celsi & Olson, 1988, s. 211): A consumer's level of involvement with an object, situation, or action is determined by the degree to which s/he perceives that concept to be personally relevant En forbruger er således mere involveret, jo mere personlig relevans konceptet har for forbrugeren, det vil sige, jo mere forbrugeren opfatter konceptet til at være relateret til sig selv eller medvirkende til, at forbrugeren kan opnå sine personlige mål og værdier. En forbrugsbeslutning kan således involvere en minimal indsats og overfladiske tanker eller blive formet gennem mere omfattende, tankefuld og systematisk analyse. Oullette & Wood (Oullette & Wood, 1998) skelner ligesom Zaichkowsky (1985) og mange andre forfattere således mellem lav og høj grad af involvering alt efter typen af forbrugsbeslutning. I det første tilfælde er beslutningen ofte rutinemæssig, har relativt få konsekvenser og tages nærmest automatisk med lav indsats. I det andet tilfælde er konsekvenserne derimod meget større, og forbrugeren vil ofte gøre en større indsats for at søge efter mange informationer, anmode om råd fra omverdenen og veje fordele og ulemper nøje, før beslutningen tages (Bettman, Johnson, & Payne, 1991). SU-lånet er, som tidligere nævnt, det mest fordelagtige lån, de studerende nogensinde har mulighed for at optage, og er ligeledes et lån, der er nemt at optage uden at forholde sig til de langsigtede konsekvenser. Disse attraktive fordele vil gøre SU-lånet tillokkende at optage for de studerende, selvom de godt kan klare sig uden lånet. Dette kan sammenholdes med, at gæld er blevet en integreret del af samfundet, og at studerende er mere tolerante over for gæld på grund af deres situation, hvilket taler for at studiegæld er normalen. Herudfra vil beslutningen om optagelse eller fravalg af SU-lån Side 19 af 134

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Børns indflydelse på familiens købsbeslutningsproces

Børns indflydelse på familiens købsbeslutningsproces Institut for Markedsøkonomi Cand.merc. Kandidatafhandling Vejleder: Karen Brunsø Forfatter: Maria Kümpel Nørgaard Børns indflydelse på familiens købsbeslutningsproces En analyse af danske 8-årige børns

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE

Bilag 4. Planlægningsmodeller til IBSE Bilag 4 Planlægningsmodeller til IBSE I dette bilag præsenteres to modeller til planlægning af undersøgelsesbaserede undervisningsaktiviteter(se figur 1 og 2. Den indeholder de samme overordnede fire trin

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens Kollektiv intelligens Few people think more than two or three times a year. I have made an international reputation for myself by thinking once or twice a week George Bernard Shaw Det individuelle gruppearbejde

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

kriseteori stadieteori

kriseteori stadieteori Udviklingspsykologi Udviklingspsykologi er en psykologisk retning der beskæftiger sig med de psykologiske forandringer, der finder sted i mennesket fra barndom til død Består af flere retninger der er

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest?

Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? 104 LITTERATUR Visible Learning: Hvad ved man om hvilke faktorer der påvirker elever og studerendes læring mest? Birgitte Lund Nielsen, VIAUC & Center for Scienceuddannelse, CSE, Aarhus Universitet Anmeldelse

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig Idræt i AT Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt En sportsgren/aktivitet En begivenhed (f.eks. OL) Et fænomen (f.eks. Doping) Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook. October 29, 2013. Dyrberg og Kern. Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs

Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook. October 29, 2013. Dyrberg og Kern. Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs Kap 7 Købsadfærd på konsumentmarkedet.notebook October 29, 2013 Dyrberg og Kern Opgaveformuleringen Gode delelementer Google docs 1 Købsadfærd på konsumentmarkedet 3 forklaringsmodeller: SOR Theory of

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Miljøteknologi Indledning Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studiestøtte og social mobilitet i Norge

Studiestøtte og social mobilitet i Norge Studiestøtte og social mobilitet i Norge Notatet samler norske og internationale undersøgelser om det norske studiestøtte- og uddannelsessystem, særligt med fokus på social mobilitet og gennemførelse.

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Slip kontrollen og håndter tilværelsen.

Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Slip kontrollen og håndter tilværelsen. Artiklens formål er at præsentere et alternativ til det, jeg opfatter som kontroltænkning. Kontrol er her defineret som: evne og magt til at styre nogen eller noget

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere