THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling Åben sag: 343. Revisionsberetning nr. 135 Åben sag: 344. IT-sikkerhedsregler Lukket sag: 345. Lukket sag Lukket sag: 346. Lukket sag

2 Side 2 af 7 Fraværende: 342. Budget 2006 og overslagsår - 1. behandling (Åben sag) (MH) Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen afholdte den 30. august 2005 et budgetseminar. Resultatet heraf er indarbejdet i den økonomiske hovedoversigt, der fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet fra budgetseminaret har været til høring i brugerbestyrelser/-råd og hos de budgetansvarlige. Høringssvar fremgår af de elektroniske bilag. Resultatet af ændringerne fra budgetseminaret (før prioritering af udviklingspuljen) fremgår af vedlagte elektroniske bilag (Økonomisk hovedoversigt - før prioritering af udviklingspuljen budgetseminar ). Ligeledes fremgår budgetseminarets prioritering af udviklingspuljen på ark 2 i vedlagte elektroniske bilag (Samlet resultat fra budgetseminar ). Det samlede resultat fra budgetseminaret fremgår af ark 1 i sidstnævnte elektroniske bilag. Der er den 5. august 2005 fremsendt følgende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 1. Ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner 2. Ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje (til finansiering af skolerenovering) 3. Ansøgning om lån fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet, hvorfra der kan ydes lånedispensationer op til 50% af anlægsudgiften 4. Ansøgning om særtilskud vedrørende vidtgående specialundervisning. Den 31. august 2005 modtog kommunen meddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lånedispensation på 2,3 mio. kr. fra den særlige lånepulje på folkeskoleområdet. Dette lån er endnu ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt den modtagne lånedispensation skal udnyttes fuldt ud i 2006, skal anlægsbudgettet for skolerenoveringen forøges fra de indregnede kr. til kr. altså en yderligere udgift på kr. med den konsekvens, at Sammenlægningsudvalget skal søges om tilladelse til at overskride den vejledende grænseværdi for anlægsaktivitet med det samme beløb. Alternativt kan i 2006 kun udnyttes halvdelen af det gennemførte anlægsbeløb, mens resten skal søges i 2006 til gennemførelse i Efter samtale af 9. september 2005 med Christa Riisgaard, Indenrigsministeriet, er det oplyst, at de tildelte kr. fra den særlige folkeskolepulje er tildelt ud fra følgende kriterier: Thyholm Kommune har ansøgt om fra den særlige folkeskolepulje dette svarer oprundet til 50% af det samlede, ansøgte lånebeløb på folkeskoleområdet på kr Af dette lånebeløb uddeles forlods kr. Deraf uddeles 50% af den resterende ansøgte del til den særlige folkeskolepulje altså 50% af kr., hvilket betyder, at der oveni de kr. tildeles Thyholm Kommune kr. Dermed er Thyholm Kommune tildelt kr. fra den særlige folkeskolepulje, hvilket fremgår af skrivelse til Thyholm Kommune af 30. august 2005.

3 Side 3 af 7 Fra den ordinære pulje, som der afventes svar fra, kan Thyholm Kommune forvente tildeling ud fra følgende kriterier: Den samlede ansøgte sum er kr. Deraf fragår , som er bevilget fra den særlige folkeskolepulje jfr. ovenstående. Tilbage er et ansøgningsbeløb på kr., hvoraf Christa Riisgaard oplyser, at vi formodentlig tildeles 30% - altså kr. I alt kan Thyholm Kommune derfor påregne en samlet mulighed for lånedispensation for folkeskoleområdet på kr. Der kan forventes svar på de øvrige ansøgninger inden budgetvedtagelsen den 11. oktober Økonomiudvalget får i lighed med sidste år forelagt budget 2006 og overslagsårene på et overordnet niveau. Til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 20. september 2005 vil foreligge materiale indeholdende bevillingsoversigt, bemærkninger og takster. Økonomi Med det udarbejdede budgetforslag ser den økonomisk situation i 2006 således ud for Thyholm Kommune: Indtægter: Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt: Udgifter: Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Renter Udgifter i alt: Resultatet af ordinær drift udgør således et underskud på kr. jf. den økonomiske hovedoversigt, som fremgår af de elektroniske bilag. Efter de indarbejdede anlægsinvesteringer udviser resultatet af det skattefinansierede område et underskud på kr. Ved det udarbejdede budgetforslag vil der være et forbrug af kassebeholdningen på kr. Budgetforslaget for 2006 og overslagsår er udarbejdet ud fra statsgaranti på udskrivningsgrundlag ( kr.) og ejendomsværdiskat. Statsgaranteret tilskud og udligning er beregnet med et indbyggertal på pr. 1. januar 2006 og overslagsår. Der er indarbejdet uændret udskrivningsprocent på 21,4 og en grundskyldspromille på 8. De kirkelige skatter og afgifter er endnu ikke tilrettet statsgaranteret udskrivningsgrundlag ( kr.) og udmeldt behov, men er indarbejdet med den forudsætning, at udgifterne svarer til indtægterne. Indstilling

4 Side 4 af 7 Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til, hvorledes den modtagne lånedispensation og - afledt heraf - anlægsudgift til skolerenovering skal indarbejdes i budgettet. Endvidere anmodes om stillingtagen til det foreliggende budgetforslag indeholdende resultatet fra budgetseminaret. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: mh konomisk hovedoversigt - U xls mh k. hovedoversigt - fr prioritering af udviklingspuljen - budgetseminar xls mh Samlet resultat fra budgetseminar xls Hringssvar brn- og unge.doc Hringssvar SU-ldre.doc Hringssvar ldrerdet.doc Hringssvar til Budget 2006 fra Samarbejdsudvalget ved Thyholm Skole.doc Beslutning Et flertal af økonomiudvalget besluttede at indarbejde det samlede budget for skolerenoveringens etape 5 og 6 med maksimal låneoptagelse, samt søge dispensation for anlægsbegrænsningerne og deponeringskravet. Ovennævnte er betinget af en positiv holdning fra Struer. Endvidere fremsendes det foreliggende budgetforslag til førstebehandling i kommunalbestyrelsen. Journalnr K01 Revisionsberetning nr. 135 (Åben sag) (bhb) Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 135 afsluttende beretning for regnskabsåret Beretningen vedlægges elektronisk Beretningen giver anledning til bemærkning vedrørende nye regnskabsregler. (Se side 32) Revisionen har vurderet, at Thyholm Kommune har gjort en stor indsats for at opfylde de nye regler. Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at beretningen tages til efterretning. Teknisk Udvalg og Kultur- og Socialudvalget godkendte revisionsberetningen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag:

5 Side 5 af 7 Revisionsberetning nr. 135.PDF Beslutning Økonomiudvalget indstiller regnskabet til godkendelse. IT-sikkerhedsregler (Åben sag) 344. (cb) Sagsfremstilling Kommunens politiske ledelse skal fastlægge sikkerhedsniveauet på IT-området. ITsikkerhedsreglerne har derfor det primære formål systematisk at få gennemgået Kommunens sikkerhedsforanstaltninger og derved skabe bedre mulighed for at overholde god IT-skik. IT-sikkerhedsreglerne omfatter enhver person i Kommunens tjeneste, der har rådighed over - eller på anden måde adgang - til udstyr, hvormed der kan etableres forbindelse til Kommunens administrative netværk eller på anden måde etableres adgang til data og/eller informationer tilhørende Thyholm kommune. IT-sikkerhedsreglerne skal desuden tjene som information for politikere, ledere og medarbejdere. Sikkerhedsreglerne skal revideres én gang årligt. Thyholm Kommunes eksisterende IT-sikkerhedsregler er revideret, således at disse er bragt i overensstemmelse med lovgivningen samt med de forskrifter, som Datatilsynet ved deres inspektion den 4. november 2004 har bekendtgjort. Det bemærkes, at der alene er sket opdatering af lovbestemmelser, termer samt implementering af de af Datatilsynet fremførte bemærkninger. IKT-gruppen har på møde den 17. august 2005 behandlet de reviderede IT- Sikkerhedsregler. Indstilling IKT-gruppen besluttede at foreslå overfor Økonomiudvalget, at IT-Sikkerhedsreglerne godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: It-sikkerhedsregler juli 2005.doc Beslutning Økonomiudvalget indstiller IT-sikkerhedsreglerne til godkendelse. 345.

6 Side 6 af 7 Lukket sag (Lukket sag) 346. Lukket sag (Lukket sag)

7 Side 7 af 7 Økonomiudvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Referat fra Økonomiudvalgets åbne møde den 7. august 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Blad 78. Løbende opfølgning af de sammenlagte byråds økonomiske

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere