Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet ØU - Kontanthjælpsreform ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti ØU - Vallensbæk Boligselskab, fleksible udlejningskriterier ØU - Vallensbæk Boligselskab, Bolignøglen ØU - Vallensbæk Boligselskab, kommunal godkendelse af lejemål SSU - Kommunal anvisning af boliger TMU - Spildevandstakster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S for TMU - Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan SSU - Kommunalt plejetilsyn SSU - Sundhedsstyrelsens plejetilsyn BKU - Kvalitetsrapport for specialiseringsområdet BKU - Den politiske vision - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Rammebetingelser for folkeskolerne - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Anbefaling af reformens nye timetal - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 29. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad (C) havde forfald til mødet. Marianne Friis-Mikkelsen (C) var indkaldt som stedfortræder. Dette blev godkendt. Gruppe A foreslog dagsordenens pkt. 2 overført til dagsordenens åbne del. Dette blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (3 stemmer), Gruppe O (2 stemmer), Gruppe V (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 7 stemmer. Imod stemte: Gruppe C (8 stemmer). Forslaget var herefter ikke vedtaget, og sagen forblev lukket. Gruppe A og Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Det er gruppernes opfattelse, at så meget som muligt bør behandles for åbne døre i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

4 2. SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/10578 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

7 5. Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Sagsnr.: 13/9956 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen som følge af fraflytning fra kommunen, og at Niels Karlsen (A) er indtrådt som nyt medlem. Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen på grund af fraflytning fra kommunen allerede før valgperiodens start godkende, at Niels Karlsen (A) som stedfortræder er indtrådt som nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra valgperiodens start Beslutning Kommunalbestyrelsen den Niels Karlsen var inhabil under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Margrethe Andersen blev ved kommunalvalget i 2013 valgt til Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Imidlertid oplyste hun efterfølgende, at hun fraflyttede Vallensbæk Kommune pr. 15. december Hun har derfor mistet sin valgbarhed og kan ikke indtræde i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

8 Niels Karlsen er efter resultatet ved kommunalvalget første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste og træder ind på Margrethe Andersens plads. Det bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han stod over for at skulle indtræde i Kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode i stedet for Margrethe Andersen. Forvaltningen vurderer, at Niels Karlsen er inhabil ved sagens behandling. Kommunikation Orientering til Margrethe Andersen. Retsgrundlag 3, jf. 1, 100 og 104, jf. 91, i lov om kommunale og regionale valg. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

9 6. Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden Sagsnr.: 14/863 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Carina Kristensen Berths anmodning om orlov fra Kommunalbestyrelsen og til stedfortræderens indtræden Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Carina Kristensen Berth får orlov fra Kommunalbestyrelsen i perioden fra den 5. februar til og med den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov godkende, at Gitte Lumbye Hansen indtræder som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen i samme periode Beslutning Kommunalbestyrelsen den Carina Kristensen Berth og Kenneth Kristensen Berth var inhabile under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Carina Kristensen Berth vil modtage vederlag både som medlem af Kommunalbestyrelsen og som medlem og Social- og Sundhedsudvalget i hele den ønskede orlovsperiode. Stedfortræderen i Kommunalbestyrelsen og en evt. stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes modtage vederlag. Det betyder en merudgift på ca kr. vedrørende Kommunalbestyrelsen og evt. ca kr. vedrørende udvalget. Udgiften dækkes inden for budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Carina Kristensen Berth (O) har over for borgmesteren oplyst, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 5. februar 2014 til den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

10 Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Carina Kristensen Berth vil have lovligt forfald i den ønskede orlovsperiode. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvem der i givet fald skal indtræde som hendes stedfortræder i Kommunalbestyrelsen. Efter styrelseslovens regler kan bl.a. barsel være en lovlig forfaldsgrund, hvis den gør, at medlemmet ikke kan varetage sit hverv. Efter resultatet ved kommunalvalget i 2013 er Gitte Lumby Hansen første stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste. Det bemærkes, at Gitte Lumby Hansen fortsat opfylder betingelserne for at være stedfortræder, og at hun er indforstået med at indtræde i Kommunalbestyrelsen i Carina Kristensen Berths orlovsperiode. Forvaltningen vurderer, at Carina Kristensen Berth er inhabil ved sagens behandling. Stedfortræder i udvalg (alene til orientering) Carina Kristensen Berth er af Gruppe O valgt som medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Efter styrelseslovens regler kan Gruppe O vælge, at et andet medlem skal indtræde på den ledige plads i udvalget i orlovsperioden. Det skal ikke nødvendigvis være Gitte Lumby Hansen. Kommunikation Orientering til Gitte Lumby Hansen. Retsgrundlag Styrelseslovens 15, stk. 2 og 4 (og 28, stk. 2). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

11 7. ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 14/318 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle opgave-, tids- og procesplan for beskæftigelsesområdet i Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende den fremlagte opgave-, proces- og tidsplan Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Lovgivningen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats omfatter styringsredskaber, som de ansvarlige for indsatsen skal udarbejde. Det drejer sig om Beskæftigelsesplan og Resultatrevision. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er rådgivende og har høringsret på begge redskaber. For kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, udarbejder jobcenteret én samlet beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

12 Beskæftigelsesplan 2015 Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015 foreslås tilrettelagt således: 24. marts: Seminar for kommunerne om beskæftigelsesplan 2015 arrangeret af Beskæftigelsesregionen. April: Beskæftigelsespolitisk konference arrangeret af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Maj-juni: Indsatsområder drøftes i forvaltningerne i de to kommuner og med beskæftigelsesregionen. 20. juni: Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen. 28. august: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til planen. 29. august: Beskæftigelsesregionen giver kommentarer til planen. 30. september: Beskæftigelsesplan med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes Beskæftigelsesplanen til Ishøj. 7. oktober: Ishøj Byråd behandler beskæftigelsesplanen. 8. oktober: Vallensbæk Kommunalbestyrelse behandler beskæftigelsesplanen. 31. oktober: Seneste dato hvor beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger sendes til Beskæftigelsesregionen/Der Regionale Beskæftigelsesråd. 31. januar 15: Deadline for endelig fastlæggelse af niveauerne for ministermålene. 31. januar 15: Seneste dato hvor den godkendte plan offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der arbejdes på at finde en dato for afholdelse af temamøde for politikere og LBRmedlemmer med drøftelse af politiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisioner for 2013 Der skal udarbejdes tre resultatrevisioner; en for Vallensbæk Kommune, en for Ishøj Kommune og en for det fælles jobcenter. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Resultatrevisionerne for 2013 foreslås tilrettelagt således: 9. april: Seneste dato for indsendelse af udkast til resultatrevisioner til beskæftigelsesregionen. 15. maj: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til resultatrevisionerne. 17. juni: Resultatrevisionerne med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. 25. juni: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender resultatrevisionerne og sendes til Ishøj til orientering. 1. juli: Seneste dato hvor de godkendte revisioner offentliggøres på kommunens hjemmeside og fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBR s bemærkninger. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

13 Udover de lovpligtige styringsredskaber udarbejder Jobcenteret også en aktiveringsstrategi, som dels udmønter beskæftigelsesplanen, dels beskriver indsatsen fordelt på målgrupper. Aktiveringsstrategi Jobcenteret udarbejder årligt en aktiveringsstrategi. Strategierne tilrettelægges indenfor de overordnede rammer, der er udstukket af beskæftigelsesplanen mm. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Aktiveringsstrategi 2015 foreslås tilrettelagt således: Januar: Jobcenteret udarbejder udkast til aktiveringsstrategi. 25. februar: Det Lokale Beskæftigelsesråd kommenterer på strategien. 18. marts: Aktiveringsstrategi med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes strategien til Ishøj. 26. marts: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender aktiveringsstrategien. Nøgletal på beskæftigelsesområdet Jobcenteret fremlægger - skriftligt og mundtligt - kvartalsvise nøgletal for Økonomiudvalget for udviklingen i målene i beskæftigelsesplanen og aktiveringsstrategien. 18. marts: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 17. juni: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 30. september: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 9. december: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget Kommunikation Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

14 8. ØU - Kontanthjælpsreform Sagsnr.: 14/288 Beslutningstema Jobcenteret fremlægger hovedpunkterne i kontanthjælpsreformen til orientering. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Der var forud for mødet udsendt notat som ønsket af Økonomiudvalget. Blev taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Det blev besluttet, at forvaltningen forud for Kommunalbestyrelsens møde udarbejder et notat om Jobcenterets aktiviteter vedrørende nytteindsats/etablering af nyttejobs. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er indarbejdet i Budget 2014 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den 1. januar 2014 trådte aftalen om kontanthjælpsreformen i kraft. Intentionerne bag kontanthjælpsreformen er, at hjælpe unge til at kommer i uddannelse og samtidig styrke indsatsen for alle svage ledige. Voksne kontanthjælpsmodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, der kan arbejde, mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse i et nyttejob. Udsatte borgere får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

15 Partierne bag aftalen forventer, at kontanthjælpsreformen betyder at færre personer fremover vil modtage kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. Med reformen introduceres to nye målgrupper og to målgrupper omdøbes. Jobcenteret har i efteråret re-visiteret de eksisterende kontanthjælpsmodtagere i henhold til reformens visitationsgrupper: * Beskrivelse Aktuel målgruppe i Jobcenteret LAB 2.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt 27 unge unge med en kompetencegivende uddannelse LAB 2.3 Aktivitetsparate voksne samt unge med en 6 unge kompetencegivende uddannelse LAB 2.12 (ny) Uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp 237 unge LAB 2.13 (ny) Aktivitetsparate unge 142 unge * lov om aktiv beskæftigelse (LAB) Matchsystemet afskaffes og et nyt visitationssystem indføres. Fremadrettet skal modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp visiteres som enten job- og uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Andelen af uddannelsesparate unge er aktuelt 62,5 procent i jobcenteret. Ændringer i ydelsessystemet betyder, at kontanthjælp afskaffes for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I stedet indføres uddannelseshjælp svarende til SU niveau for unge uddannelsesparate. Unge aktivitetsparate kan ved aktivitet oppebære et aktivitetstillæg, så ydelsen i aktive perioder svarer til kontanthjælpssatsen fra tidligere. Personer over 30 år, samt personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager fortsat kontanthjælp. Indsatsens hovedpunkter: Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal have et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget etablerer rammen for samarbejdet med den unge frem mod valg af uddannelse, ansøgning og påbegyndelse af uddannelse. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. Unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Der ydes særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere i form af studiestartkoordinator, der skal hjælpe den unge med de særlige udfordringer, der kan være ved at begynde en uddannelse med et lille barn. Alle unge med grundskole som højeste fuldførte uddannelse skal have en test af læse-, skriv- og regnefærdigheder indenfor en måned, og tilbydes undervisning, hvis der er behov. De første tre måneder bliver jobparate kontanthjælpsmodtagere mødt med et krav om intensiv jobsøgning, og senest efter tre måneder med et krav om at arbejde for kontanthjælpen, f.eks. i en nytteindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

16 Nytteindsats er et nyt redskab i indsatsen. Der er tale om et forløb på op til 13 uger på en kommunal arbejdsplads med opgaver inden for f.eks. service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. Jobcenteret er i fuld gang med at etablere nyttejob. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal tilbydes en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler. Udsatte borgere på kontanthjælp, der ikke kan tage imod en jobrettet indsats får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. De jobparate kontanthjælpsmodtagere, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at aktivitetsparate personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Derfor skal kommunen uden undtagelse have været i kontakt med den enkelte, inden der må gives en sanktion. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Det nye ydelsessystem betyder en markant reduktion af ydelsen for de job- og uddannelsesparate mellem 25 og 30 år og i økonomien for samboende ydelsesmodtagere, der får gensidig forsørgerpligt. Reglerne for samboende indfases med halv kraft i Jobcenteret har som følge af reformen omstruktureret organisationen, og blandt andet etableret et ungeteam og et voksenteam. Jobcenteret implementerede i 2013 en indsats for de unge, som peger mod uddannelse og har ligeledes i 2013 udbygget med redskaber som snusepraktikker, der kan betragtes som en forløber for reformens nytteaktivering. Kommunikation Retsgrundlag Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Lov nr. 895 af 4. juli Kommunalbestyrelsen, 29. januar

17 9. ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer Sagsnr.: 13/7884 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forsøgsprojekt for unge med komplekse sociale problemer. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at det godkendes, at Jobcenteret indgår i samarbejdet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ishøj betaler udgifterne til projektets gennemførelse. Yderligere beskæftigelsesrettede aktiviteter bevilliges af Jobcenteret under Jobcenterets ledelse og betales via aktiveringsbudgetterne i Vallensbæk og Ishøj. Sundhedsmæssige konsekvenser Det vurderes, at et større fokus på social indsats kombineret med sundhed og beskæftigelse vil højne den almene sundhed hos gruppen af unge med komplekse sociale problemer. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forbindelse med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 2014 er der yderligere fokus på at unge skal i uddannelse. En del af ungegruppen tilknyttet Jobcenteret har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af komplekse sociale problemer. Det er unge mellem år med problemer som misbrug, handicap, psykiatriske problemstillinger som borderline, ADHD eller begyndende skizofreni. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

18 Der er hidtil arbejdet med gruppen med de beskæftigelsespolitiske redskaber og ad hoc social indsats. Det vurderes, at der er brug for en langt mere fokuseret social indsats og større koordineret indsats med beskæftigelse og sundhed, for at denne gruppe kan gøres uddannelsesparate. I kontanthjælpsreformen er der mulighed for at indsatsen for ungegruppen kan lægges uden for Jobcenteret for at holde uddannelsesfokus. Samtidig skal unge være i aktivitet hele deres ledighedsperiode med maksimalt fire uger imellem aktiviteterne. Ishøj Kommune, som varetager den sociale indsats på områderne handicap, misbrug og psykiatri for både Ishøj og Vallensbæk har vedtaget at gennemføre et 3-årigt forsøg for ungegruppen med komplekse problemer. Det forventes, at unge vil blive omfattet over 3 år med ca. 30 unge indskrevet i projektet af gangen. Indsatsen tager udgangspunkt i de sociale problemstillinger og tilrettelægges som et uddannelsesforberedende forløb, således at de unge er i kontinuerlig aktivitet. Målet er, at de unge gøres uddannelsesparate, og at de starter på uddannelse og gennemfører. Alternativt at de kommer i beskæftigelse på almindelige eller støttede vilkår. Jobcenteret har været involveret i planlægningen så erfaringer, muligheder og ønsker fra den beskæftigelsesrettede indsats er inddraget. Projektet forankres i Ishøj Kommune, men gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenteret. Jobcenteret ønsker at tilknytte en jobcentermedarbejder til projektet et par dage om ugen, således at den unge kommer i centrum og kan få helhedsbehandlet sin sag et sted i det tidsrum den unge er indskrevet i projektet. Det vil samtidig leve op til intentionerne om større koordinering og én indgang for borgeren. De unges indgang til beskæftigelsessystemet er stadig via Jobcenteret og det er herfra at de unge visiteres til projektet. Efter endt forløb i projektet visiteres den unge tilbage til Jobcenteret. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af jobcenteret og Borger- og Socialservice samt en styregruppe bl.a. med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Jobcenteret. Projektets sociale del er forankret under Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, mens den beskæftigelsesrettede del er forankret under Økonomiudvalget i Vallensbæk Kommune. Der er opstillet mål og resultatkrav for projektet, som fremlægges politisk to gange årligt, ligesom der afrapporteres til styregruppen for det forpligtende samarbejde. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Ung på vej, januar /14 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

19 10. ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende oplæg vedrørende proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelser/ændringer. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med følgende tilføjelser/ændringer: Seminar afholdes torsdag den 6. marts hele dagen og en del af aftenen 30. april afholdes alene kommunalbestyrelsesmøde og ikke en egentlig temadag Høringsperioden rykkes frem, så den løber fra den 6. juni til den 8. august 2014 Der afholdes dialogmøde for borgerne umiddelbart efter høringsperiodens start Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 29. januar

20 Sagsfremstilling Processen for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi bygger videre på det tidligere arbejde med visioner og kommuneplanstrategi, og tager derfor udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den ) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Det betyder, at kommuneplanstrategien bygger videre på de visioner, der er formuleret i kommuneplanstrategi samtidig med, at kommuneplanstrategien, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens overordnede visioner, kvaliteter og målsætninger, skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder. Kommunalbestyrelsen fastsætter visioner og temaer ved et seminar og en temadag i løbet af foråret, hvorefter den nye kommuneplanstrategi kan sendes i høring inden sommerferien og vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde i september I forlængelse af kommuneplanstrategien kan Kommuneplanen udarbejdes og færdiggøres i Herved færdiggøres kommuneplanstrategi og kommuneplan langt hurtigere end tidligere, hvilket giver KB mulighed for at iværksætte initiativer og budgetter i relation til de vedtagne indsatsområder og initiativer. Parallelt med høringsprocessen for kommuneplanstrategien igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med at revidere politikker og strategier, så der sikres sammenhæng til kommuneplanstrategien. Produktet Kommuneplanstrategi bliver et digitalt produkt en hjemmeside (et subsite til kommunens hjemmeside) og ikke en publikation. DATOER Ultimo februar / primo marts AKTIVITET Seminar for Kommunalbestyrelsen Her drøftes visionen og delvisionerne, samt hvilke temaer, kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på i kommuneplanstrategi april 2014 KB Temadag KB drøfter et første udkast til Kommuneplanstrategi. KB præsenteres for den videres proces i fagudvalgene ift. at koble kommuneplanstrategien med politikker og strategier juni 2014 Fagudvalgene påbegynder arbejdet med politikker og strategier på temamøder i fagudvalgene. 13. juni august 2014 Kommuneplanstrategien sendes i høring 10. september KB behandler Kommuneplanstrategien herefter offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen vil modtage information og materiale om seminar og temadag mv. på et senere tidspunkt. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

21 Planlovens krav Kommunalbestyrelsen skal jf. Planlovens 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Det vil sige inden udgangen af Rammerne er vide for kommuneplanstrategien. Den kan forholde sig bredt eller snævert til den fysiske planlægning, og kan således både være en strategi for den fysiske planlægning og en helhedsstrategi for den overordnede udvikling i kommunen. Planlovens krav til indholdet i en planstrategi kan sammenfattes i 4 hovedpunkter: 1. Oplysning om den planlægning der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen 3. Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen 4. En beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres Kommunikation Retsgrundlag LBK nr.587 af 27/05/2013 Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

22 11. ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti Sagsnr.: 13/10599 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til anlægsinvesteringer for HOFOR Vand Vallensbæk A/S samt opkrævning af garantiprovision. Indstilling Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende kommunal garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til HOFOR Vand Vallensbæk A/S, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 3 godkende at lånets løbetid fastsættes til maksimalt 40 år Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 pct. pr. år i garantiprovision fra HOFOR Vand Vallensbæk A/S Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre kr. (hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stillede garantier. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

23 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HOFOR fremsendte den 11. oktober 2013 en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån på 3,750 mio. kr. med en maksimal løbetid på 40 år hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til anlægsinvesteringer i 2014 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S. Efter lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 kan kommunen optage lån til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand mm. Idet HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om garanti for lån der netop skal anvendes til aktiviteter som de nævnte, kan kommunen stille garanti for lånet. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. En kommunal garantistillelse har som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. I tilfælde af, at HOFOR Vand Vallensbæk A/S ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser på lånet, vil kommunen dog overtage de økonomiske forpligtelser der er knyttet hertil. Forvaltningen vurderer, at kommunens risiko ved at give garanti til HOFOR Vand Vallensbæk A/S er minimal. Hvile-i-sig-selv princippet og vandsektorloven sikrer, at risikoen for at lånene ikke tilbagebetales er lav. Forbrugerne står som sikkerhed for, at gælden bliver betalt. Størrelsen af garantiprovisionen bør derfor afspejle den lave risiko. En garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse er derfor efter forvaltningens vurdering rimelig. Kommunikation HOFOR orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere