Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet ØU - Kontanthjælpsreform ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti ØU - Vallensbæk Boligselskab, fleksible udlejningskriterier ØU - Vallensbæk Boligselskab, Bolignøglen ØU - Vallensbæk Boligselskab, kommunal godkendelse af lejemål SSU - Kommunal anvisning af boliger TMU - Spildevandstakster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S for TMU - Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan SSU - Kommunalt plejetilsyn SSU - Sundhedsstyrelsens plejetilsyn BKU - Kvalitetsrapport for specialiseringsområdet BKU - Den politiske vision - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Rammebetingelser for folkeskolerne - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Anbefaling af reformens nye timetal - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 29. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad (C) havde forfald til mødet. Marianne Friis-Mikkelsen (C) var indkaldt som stedfortræder. Dette blev godkendt. Gruppe A foreslog dagsordenens pkt. 2 overført til dagsordenens åbne del. Dette blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (3 stemmer), Gruppe O (2 stemmer), Gruppe V (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 7 stemmer. Imod stemte: Gruppe C (8 stemmer). Forslaget var herefter ikke vedtaget, og sagen forblev lukket. Gruppe A og Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Det er gruppernes opfattelse, at så meget som muligt bør behandles for åbne døre i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

4 2. SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/10578 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

7 5. Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Sagsnr.: 13/9956 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen som følge af fraflytning fra kommunen, og at Niels Karlsen (A) er indtrådt som nyt medlem. Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen på grund af fraflytning fra kommunen allerede før valgperiodens start godkende, at Niels Karlsen (A) som stedfortræder er indtrådt som nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra valgperiodens start Beslutning Kommunalbestyrelsen den Niels Karlsen var inhabil under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Margrethe Andersen blev ved kommunalvalget i 2013 valgt til Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Imidlertid oplyste hun efterfølgende, at hun fraflyttede Vallensbæk Kommune pr. 15. december Hun har derfor mistet sin valgbarhed og kan ikke indtræde i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

8 Niels Karlsen er efter resultatet ved kommunalvalget første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste og træder ind på Margrethe Andersens plads. Det bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han stod over for at skulle indtræde i Kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode i stedet for Margrethe Andersen. Forvaltningen vurderer, at Niels Karlsen er inhabil ved sagens behandling. Kommunikation Orientering til Margrethe Andersen. Retsgrundlag 3, jf. 1, 100 og 104, jf. 91, i lov om kommunale og regionale valg. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

9 6. Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden Sagsnr.: 14/863 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Carina Kristensen Berths anmodning om orlov fra Kommunalbestyrelsen og til stedfortræderens indtræden Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Carina Kristensen Berth får orlov fra Kommunalbestyrelsen i perioden fra den 5. februar til og med den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov godkende, at Gitte Lumbye Hansen indtræder som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen i samme periode Beslutning Kommunalbestyrelsen den Carina Kristensen Berth og Kenneth Kristensen Berth var inhabile under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Carina Kristensen Berth vil modtage vederlag både som medlem af Kommunalbestyrelsen og som medlem og Social- og Sundhedsudvalget i hele den ønskede orlovsperiode. Stedfortræderen i Kommunalbestyrelsen og en evt. stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes modtage vederlag. Det betyder en merudgift på ca kr. vedrørende Kommunalbestyrelsen og evt. ca kr. vedrørende udvalget. Udgiften dækkes inden for budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Carina Kristensen Berth (O) har over for borgmesteren oplyst, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 5. februar 2014 til den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

10 Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Carina Kristensen Berth vil have lovligt forfald i den ønskede orlovsperiode. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvem der i givet fald skal indtræde som hendes stedfortræder i Kommunalbestyrelsen. Efter styrelseslovens regler kan bl.a. barsel være en lovlig forfaldsgrund, hvis den gør, at medlemmet ikke kan varetage sit hverv. Efter resultatet ved kommunalvalget i 2013 er Gitte Lumby Hansen første stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste. Det bemærkes, at Gitte Lumby Hansen fortsat opfylder betingelserne for at være stedfortræder, og at hun er indforstået med at indtræde i Kommunalbestyrelsen i Carina Kristensen Berths orlovsperiode. Forvaltningen vurderer, at Carina Kristensen Berth er inhabil ved sagens behandling. Stedfortræder i udvalg (alene til orientering) Carina Kristensen Berth er af Gruppe O valgt som medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Efter styrelseslovens regler kan Gruppe O vælge, at et andet medlem skal indtræde på den ledige plads i udvalget i orlovsperioden. Det skal ikke nødvendigvis være Gitte Lumby Hansen. Kommunikation Orientering til Gitte Lumby Hansen. Retsgrundlag Styrelseslovens 15, stk. 2 og 4 (og 28, stk. 2). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

11 7. ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 14/318 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle opgave-, tids- og procesplan for beskæftigelsesområdet i Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende den fremlagte opgave-, proces- og tidsplan Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Lovgivningen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats omfatter styringsredskaber, som de ansvarlige for indsatsen skal udarbejde. Det drejer sig om Beskæftigelsesplan og Resultatrevision. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er rådgivende og har høringsret på begge redskaber. For kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, udarbejder jobcenteret én samlet beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

12 Beskæftigelsesplan 2015 Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015 foreslås tilrettelagt således: 24. marts: Seminar for kommunerne om beskæftigelsesplan 2015 arrangeret af Beskæftigelsesregionen. April: Beskæftigelsespolitisk konference arrangeret af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Maj-juni: Indsatsområder drøftes i forvaltningerne i de to kommuner og med beskæftigelsesregionen. 20. juni: Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen. 28. august: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til planen. 29. august: Beskæftigelsesregionen giver kommentarer til planen. 30. september: Beskæftigelsesplan med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes Beskæftigelsesplanen til Ishøj. 7. oktober: Ishøj Byråd behandler beskæftigelsesplanen. 8. oktober: Vallensbæk Kommunalbestyrelse behandler beskæftigelsesplanen. 31. oktober: Seneste dato hvor beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger sendes til Beskæftigelsesregionen/Der Regionale Beskæftigelsesråd. 31. januar 15: Deadline for endelig fastlæggelse af niveauerne for ministermålene. 31. januar 15: Seneste dato hvor den godkendte plan offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der arbejdes på at finde en dato for afholdelse af temamøde for politikere og LBRmedlemmer med drøftelse af politiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisioner for 2013 Der skal udarbejdes tre resultatrevisioner; en for Vallensbæk Kommune, en for Ishøj Kommune og en for det fælles jobcenter. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Resultatrevisionerne for 2013 foreslås tilrettelagt således: 9. april: Seneste dato for indsendelse af udkast til resultatrevisioner til beskæftigelsesregionen. 15. maj: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til resultatrevisionerne. 17. juni: Resultatrevisionerne med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. 25. juni: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender resultatrevisionerne og sendes til Ishøj til orientering. 1. juli: Seneste dato hvor de godkendte revisioner offentliggøres på kommunens hjemmeside og fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBR s bemærkninger. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

13 Udover de lovpligtige styringsredskaber udarbejder Jobcenteret også en aktiveringsstrategi, som dels udmønter beskæftigelsesplanen, dels beskriver indsatsen fordelt på målgrupper. Aktiveringsstrategi Jobcenteret udarbejder årligt en aktiveringsstrategi. Strategierne tilrettelægges indenfor de overordnede rammer, der er udstukket af beskæftigelsesplanen mm. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Aktiveringsstrategi 2015 foreslås tilrettelagt således: Januar: Jobcenteret udarbejder udkast til aktiveringsstrategi. 25. februar: Det Lokale Beskæftigelsesråd kommenterer på strategien. 18. marts: Aktiveringsstrategi med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes strategien til Ishøj. 26. marts: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender aktiveringsstrategien. Nøgletal på beskæftigelsesområdet Jobcenteret fremlægger - skriftligt og mundtligt - kvartalsvise nøgletal for Økonomiudvalget for udviklingen i målene i beskæftigelsesplanen og aktiveringsstrategien. 18. marts: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 17. juni: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 30. september: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 9. december: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget Kommunikation Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

14 8. ØU - Kontanthjælpsreform Sagsnr.: 14/288 Beslutningstema Jobcenteret fremlægger hovedpunkterne i kontanthjælpsreformen til orientering. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Der var forud for mødet udsendt notat som ønsket af Økonomiudvalget. Blev taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Det blev besluttet, at forvaltningen forud for Kommunalbestyrelsens møde udarbejder et notat om Jobcenterets aktiviteter vedrørende nytteindsats/etablering af nyttejobs. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er indarbejdet i Budget 2014 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den 1. januar 2014 trådte aftalen om kontanthjælpsreformen i kraft. Intentionerne bag kontanthjælpsreformen er, at hjælpe unge til at kommer i uddannelse og samtidig styrke indsatsen for alle svage ledige. Voksne kontanthjælpsmodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, der kan arbejde, mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse i et nyttejob. Udsatte borgere får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

15 Partierne bag aftalen forventer, at kontanthjælpsreformen betyder at færre personer fremover vil modtage kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. Med reformen introduceres to nye målgrupper og to målgrupper omdøbes. Jobcenteret har i efteråret re-visiteret de eksisterende kontanthjælpsmodtagere i henhold til reformens visitationsgrupper: * Beskrivelse Aktuel målgruppe i Jobcenteret LAB 2.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt 27 unge unge med en kompetencegivende uddannelse LAB 2.3 Aktivitetsparate voksne samt unge med en 6 unge kompetencegivende uddannelse LAB 2.12 (ny) Uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp 237 unge LAB 2.13 (ny) Aktivitetsparate unge 142 unge * lov om aktiv beskæftigelse (LAB) Matchsystemet afskaffes og et nyt visitationssystem indføres. Fremadrettet skal modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp visiteres som enten job- og uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Andelen af uddannelsesparate unge er aktuelt 62,5 procent i jobcenteret. Ændringer i ydelsessystemet betyder, at kontanthjælp afskaffes for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I stedet indføres uddannelseshjælp svarende til SU niveau for unge uddannelsesparate. Unge aktivitetsparate kan ved aktivitet oppebære et aktivitetstillæg, så ydelsen i aktive perioder svarer til kontanthjælpssatsen fra tidligere. Personer over 30 år, samt personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager fortsat kontanthjælp. Indsatsens hovedpunkter: Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal have et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget etablerer rammen for samarbejdet med den unge frem mod valg af uddannelse, ansøgning og påbegyndelse af uddannelse. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. Unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Der ydes særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere i form af studiestartkoordinator, der skal hjælpe den unge med de særlige udfordringer, der kan være ved at begynde en uddannelse med et lille barn. Alle unge med grundskole som højeste fuldførte uddannelse skal have en test af læse-, skriv- og regnefærdigheder indenfor en måned, og tilbydes undervisning, hvis der er behov. De første tre måneder bliver jobparate kontanthjælpsmodtagere mødt med et krav om intensiv jobsøgning, og senest efter tre måneder med et krav om at arbejde for kontanthjælpen, f.eks. i en nytteindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

16 Nytteindsats er et nyt redskab i indsatsen. Der er tale om et forløb på op til 13 uger på en kommunal arbejdsplads med opgaver inden for f.eks. service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. Jobcenteret er i fuld gang med at etablere nyttejob. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal tilbydes en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler. Udsatte borgere på kontanthjælp, der ikke kan tage imod en jobrettet indsats får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. De jobparate kontanthjælpsmodtagere, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at aktivitetsparate personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Derfor skal kommunen uden undtagelse have været i kontakt med den enkelte, inden der må gives en sanktion. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Det nye ydelsessystem betyder en markant reduktion af ydelsen for de job- og uddannelsesparate mellem 25 og 30 år og i økonomien for samboende ydelsesmodtagere, der får gensidig forsørgerpligt. Reglerne for samboende indfases med halv kraft i Jobcenteret har som følge af reformen omstruktureret organisationen, og blandt andet etableret et ungeteam og et voksenteam. Jobcenteret implementerede i 2013 en indsats for de unge, som peger mod uddannelse og har ligeledes i 2013 udbygget med redskaber som snusepraktikker, der kan betragtes som en forløber for reformens nytteaktivering. Kommunikation Retsgrundlag Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Lov nr. 895 af 4. juli Kommunalbestyrelsen, 29. januar

17 9. ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer Sagsnr.: 13/7884 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forsøgsprojekt for unge med komplekse sociale problemer. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at det godkendes, at Jobcenteret indgår i samarbejdet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ishøj betaler udgifterne til projektets gennemførelse. Yderligere beskæftigelsesrettede aktiviteter bevilliges af Jobcenteret under Jobcenterets ledelse og betales via aktiveringsbudgetterne i Vallensbæk og Ishøj. Sundhedsmæssige konsekvenser Det vurderes, at et større fokus på social indsats kombineret med sundhed og beskæftigelse vil højne den almene sundhed hos gruppen af unge med komplekse sociale problemer. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forbindelse med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 2014 er der yderligere fokus på at unge skal i uddannelse. En del af ungegruppen tilknyttet Jobcenteret har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af komplekse sociale problemer. Det er unge mellem år med problemer som misbrug, handicap, psykiatriske problemstillinger som borderline, ADHD eller begyndende skizofreni. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

18 Der er hidtil arbejdet med gruppen med de beskæftigelsespolitiske redskaber og ad hoc social indsats. Det vurderes, at der er brug for en langt mere fokuseret social indsats og større koordineret indsats med beskæftigelse og sundhed, for at denne gruppe kan gøres uddannelsesparate. I kontanthjælpsreformen er der mulighed for at indsatsen for ungegruppen kan lægges uden for Jobcenteret for at holde uddannelsesfokus. Samtidig skal unge være i aktivitet hele deres ledighedsperiode med maksimalt fire uger imellem aktiviteterne. Ishøj Kommune, som varetager den sociale indsats på områderne handicap, misbrug og psykiatri for både Ishøj og Vallensbæk har vedtaget at gennemføre et 3-årigt forsøg for ungegruppen med komplekse problemer. Det forventes, at unge vil blive omfattet over 3 år med ca. 30 unge indskrevet i projektet af gangen. Indsatsen tager udgangspunkt i de sociale problemstillinger og tilrettelægges som et uddannelsesforberedende forløb, således at de unge er i kontinuerlig aktivitet. Målet er, at de unge gøres uddannelsesparate, og at de starter på uddannelse og gennemfører. Alternativt at de kommer i beskæftigelse på almindelige eller støttede vilkår. Jobcenteret har været involveret i planlægningen så erfaringer, muligheder og ønsker fra den beskæftigelsesrettede indsats er inddraget. Projektet forankres i Ishøj Kommune, men gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenteret. Jobcenteret ønsker at tilknytte en jobcentermedarbejder til projektet et par dage om ugen, således at den unge kommer i centrum og kan få helhedsbehandlet sin sag et sted i det tidsrum den unge er indskrevet i projektet. Det vil samtidig leve op til intentionerne om større koordinering og én indgang for borgeren. De unges indgang til beskæftigelsessystemet er stadig via Jobcenteret og det er herfra at de unge visiteres til projektet. Efter endt forløb i projektet visiteres den unge tilbage til Jobcenteret. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af jobcenteret og Borger- og Socialservice samt en styregruppe bl.a. med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Jobcenteret. Projektets sociale del er forankret under Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, mens den beskæftigelsesrettede del er forankret under Økonomiudvalget i Vallensbæk Kommune. Der er opstillet mål og resultatkrav for projektet, som fremlægges politisk to gange årligt, ligesom der afrapporteres til styregruppen for det forpligtende samarbejde. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Ung på vej, januar /14 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

19 10. ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende oplæg vedrørende proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelser/ændringer. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med følgende tilføjelser/ændringer: Seminar afholdes torsdag den 6. marts hele dagen og en del af aftenen 30. april afholdes alene kommunalbestyrelsesmøde og ikke en egentlig temadag Høringsperioden rykkes frem, så den løber fra den 6. juni til den 8. august 2014 Der afholdes dialogmøde for borgerne umiddelbart efter høringsperiodens start Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 29. januar

20 Sagsfremstilling Processen for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi bygger videre på det tidligere arbejde med visioner og kommuneplanstrategi, og tager derfor udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den ) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Det betyder, at kommuneplanstrategien bygger videre på de visioner, der er formuleret i kommuneplanstrategi samtidig med, at kommuneplanstrategien, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens overordnede visioner, kvaliteter og målsætninger, skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder. Kommunalbestyrelsen fastsætter visioner og temaer ved et seminar og en temadag i løbet af foråret, hvorefter den nye kommuneplanstrategi kan sendes i høring inden sommerferien og vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde i september I forlængelse af kommuneplanstrategien kan Kommuneplanen udarbejdes og færdiggøres i Herved færdiggøres kommuneplanstrategi og kommuneplan langt hurtigere end tidligere, hvilket giver KB mulighed for at iværksætte initiativer og budgetter i relation til de vedtagne indsatsområder og initiativer. Parallelt med høringsprocessen for kommuneplanstrategien igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med at revidere politikker og strategier, så der sikres sammenhæng til kommuneplanstrategien. Produktet Kommuneplanstrategi bliver et digitalt produkt en hjemmeside (et subsite til kommunens hjemmeside) og ikke en publikation. DATOER Ultimo februar / primo marts AKTIVITET Seminar for Kommunalbestyrelsen Her drøftes visionen og delvisionerne, samt hvilke temaer, kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på i kommuneplanstrategi april 2014 KB Temadag KB drøfter et første udkast til Kommuneplanstrategi. KB præsenteres for den videres proces i fagudvalgene ift. at koble kommuneplanstrategien med politikker og strategier juni 2014 Fagudvalgene påbegynder arbejdet med politikker og strategier på temamøder i fagudvalgene. 13. juni august 2014 Kommuneplanstrategien sendes i høring 10. september KB behandler Kommuneplanstrategien herefter offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen vil modtage information og materiale om seminar og temadag mv. på et senere tidspunkt. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

21 Planlovens krav Kommunalbestyrelsen skal jf. Planlovens 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Det vil sige inden udgangen af Rammerne er vide for kommuneplanstrategien. Den kan forholde sig bredt eller snævert til den fysiske planlægning, og kan således både være en strategi for den fysiske planlægning og en helhedsstrategi for den overordnede udvikling i kommunen. Planlovens krav til indholdet i en planstrategi kan sammenfattes i 4 hovedpunkter: 1. Oplysning om den planlægning der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen 3. Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen 4. En beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres Kommunikation Retsgrundlag LBK nr.587 af 27/05/2013 Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

22 11. ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti Sagsnr.: 13/10599 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til anlægsinvesteringer for HOFOR Vand Vallensbæk A/S samt opkrævning af garantiprovision. Indstilling Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende kommunal garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til HOFOR Vand Vallensbæk A/S, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 3 godkende at lånets løbetid fastsættes til maksimalt 40 år Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 pct. pr. år i garantiprovision fra HOFOR Vand Vallensbæk A/S Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre kr. (hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stillede garantier. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

23 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HOFOR fremsendte den 11. oktober 2013 en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån på 3,750 mio. kr. med en maksimal løbetid på 40 år hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til anlægsinvesteringer i 2014 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S. Efter lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 kan kommunen optage lån til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand mm. Idet HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om garanti for lån der netop skal anvendes til aktiviteter som de nævnte, kan kommunen stille garanti for lånet. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. En kommunal garantistillelse har som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. I tilfælde af, at HOFOR Vand Vallensbæk A/S ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser på lånet, vil kommunen dog overtage de økonomiske forpligtelser der er knyttet hertil. Forvaltningen vurderer, at kommunens risiko ved at give garanti til HOFOR Vand Vallensbæk A/S er minimal. Hvile-i-sig-selv princippet og vandsektorloven sikrer, at risikoen for at lånene ikke tilbagebetales er lav. Forbrugerne står som sikkerhed for, at gælden bliver betalt. Størrelsen af garantiprovisionen bør derfor afspejle den lave risiko. En garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse er derfor efter forvaltningens vurdering rimelig. Kommunikation HOFOR orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014

Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Hovedelementer i kontanthjælpsreformen med virkning. 1. januar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkepart) har den 18. april 2013 indgået en aftale om reform af kontanthjælpssystemet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 8:00-10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Thyge Nielsen, Arne Haahr Hansen, Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen (formand), Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 13.05.2013 kl. 16:00 i Byrådsstuen Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Hasan Bahadir Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere