Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Martin Nielson, Katja Lindblad, Niels Karlsen, Jytte Bendtsen, Erdal Colak, Søren Mayntz, Carina Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen, Kenneth Kristensen Berth, John Sørensen, Niels Jørgensen, Arne Petersen Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet ØU - Kontanthjælpsreform ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti ØU - Vallensbæk Boligselskab, fleksible udlejningskriterier ØU - Vallensbæk Boligselskab, Bolignøglen ØU - Vallensbæk Boligselskab, kommunal godkendelse af lejemål SSU - Kommunal anvisning af boliger TMU - Spildevandstakster for Vallensbæk Kloakforsyning A/S for TMU - Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan SSU - Kommunalt plejetilsyn SSU - Sundhedsstyrelsens plejetilsyn BKU - Kvalitetsrapport for specialiseringsområdet BKU - Den politiske vision - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Rammebetingelser for folkeskolerne - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg BKU - Anbefaling af reformens nye timetal - Indstilling fra 17, stk. 4 udvalg Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene Forespørgsler fra medlemmerne Spørgetid Underskriftsside Kommunalbestyrelsen, 29. januar

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende dagsordenen Beslutning Kommunalbestyrelsen den Katja Lindblad (C) havde forfald til mødet. Marianne Friis-Mikkelsen (C) var indkaldt som stedfortræder. Dette blev godkendt. Gruppe A foreslog dagsordenens pkt. 2 overført til dagsordenens åbne del. Dette blev sat til afstemning. For stemte: Gruppe A (3 stemmer), Gruppe O (2 stemmer), Gruppe V (1 stemme) og Gruppe F (1 stemme), i alt 7 stemmer. Imod stemte: Gruppe C (8 stemmer). Forslaget var herefter ikke vedtaget, og sagen forblev lukket. Gruppe A og Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse: Det er gruppernes opfattelse, at så meget som muligt bør behandles for åbne døre i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

4 2. SSU - Evaluering af forløb i hjemmeplejen - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/10578 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

5 3. Beretning fra borgmesteren og udvalgsformændene - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

6 4. Forespørgsler fra medlemmerne - LUKKET SAG Sagsnr.: Kommunalbestyrelsen, 29. januar

7 5. Udtræden af Kommunalbestyrelsen og nyt medlems indtræden Sagsnr.: 13/9956 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen som følge af fraflytning fra kommunen, og at Niels Karlsen (A) er indtrådt som nyt medlem. Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Margrethe Andersen (A) ikke er indtrådt i Kommunalbestyrelsen på grund af fraflytning fra kommunen allerede før valgperiodens start godkende, at Niels Karlsen (A) som stedfortræder er indtrådt som nyt medlem af Kommunalbestyrelsen fra valgperiodens start Beslutning Kommunalbestyrelsen den Niels Karlsen var inhabil under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Margrethe Andersen blev ved kommunalvalget i 2013 valgt til Kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet. Imidlertid oplyste hun efterfølgende, at hun fraflyttede Vallensbæk Kommune pr. 15. december Hun har derfor mistet sin valgbarhed og kan ikke indtræde i Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

8 Niels Karlsen er efter resultatet ved kommunalvalget første stedfortræder på Socialdemokratiets kandidatliste og træder ind på Margrethe Andersens plads. Det bemærkes, at der på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 var enighed om i forbindelse med valg til udvalg, nævn, råd m.v. at behandle Niels Karlsen som medlem af Kommunalbestyrelsen. Det blev i den forbindelse forudsat, at han stod over for at skulle indtræde i Kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode i stedet for Margrethe Andersen. Forvaltningen vurderer, at Niels Karlsen er inhabil ved sagens behandling. Kommunikation Orientering til Margrethe Andersen. Retsgrundlag 3, jf. 1, 100 og 104, jf. 91, i lov om kommunale og regionale valg. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

9 6. Godkendelse af orlov og stedfortræders indtræden Sagsnr.: 14/863 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Carina Kristensen Berths anmodning om orlov fra Kommunalbestyrelsen og til stedfortræderens indtræden Indstilling Direktionscentret indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende, at Carina Kristensen Berth får orlov fra Kommunalbestyrelsen i perioden fra den 5. februar til og med den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov godkende, at Gitte Lumbye Hansen indtræder som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen i samme periode Beslutning Kommunalbestyrelsen den Carina Kristensen Berth og Kenneth Kristensen Berth var inhabile under sagens behandling og forlod lokalet. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Carina Kristensen Berth vil modtage vederlag både som medlem af Kommunalbestyrelsen og som medlem og Social- og Sundhedsudvalget i hele den ønskede orlovsperiode. Stedfortræderen i Kommunalbestyrelsen og en evt. stedfortræder i Social- og Sundhedsudvalget vil ligeledes modtage vederlag. Det betyder en merudgift på ca kr. vedrørende Kommunalbestyrelsen og evt. ca kr. vedrørende udvalget. Udgiften dækkes inden for budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Carina Kristensen Berth (O) har over for borgmesteren oplyst, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 5. februar 2014 til den 30. juni 2014 på grund af barselsorlov. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

10 Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Carina Kristensen Berth vil have lovligt forfald i den ønskede orlovsperiode. Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, hvem der i givet fald skal indtræde som hendes stedfortræder i Kommunalbestyrelsen. Efter styrelseslovens regler kan bl.a. barsel være en lovlig forfaldsgrund, hvis den gør, at medlemmet ikke kan varetage sit hverv. Efter resultatet ved kommunalvalget i 2013 er Gitte Lumby Hansen første stedfortræder på Dansk Folkepartis kandidatliste. Det bemærkes, at Gitte Lumby Hansen fortsat opfylder betingelserne for at være stedfortræder, og at hun er indforstået med at indtræde i Kommunalbestyrelsen i Carina Kristensen Berths orlovsperiode. Forvaltningen vurderer, at Carina Kristensen Berth er inhabil ved sagens behandling. Stedfortræder i udvalg (alene til orientering) Carina Kristensen Berth er af Gruppe O valgt som medlem af Social- og Sundhedsudvalget. Efter styrelseslovens regler kan Gruppe O vælge, at et andet medlem skal indtræde på den ledige plads i udvalget i orlovsperioden. Det skal ikke nødvendigvis være Gitte Lumby Hansen. Kommunikation Orientering til Gitte Lumby Hansen. Retsgrundlag Styrelseslovens 15, stk. 2 og 4 (og 28, stk. 2). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

11 7. ØU - Opgave-, tids- og procesplan på beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 14/318 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal behandle opgave-, tids- og procesplan for beskæftigelsesområdet i Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende den fremlagte opgave-, proces- og tidsplan Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Lovgivningen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats omfatter styringsredskaber, som de ansvarlige for indsatsen skal udarbejde. Det drejer sig om Beskæftigelsesplan og Resultatrevision. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) er rådgivende og har høringsret på begge redskaber. For kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder, udarbejder jobcenteret én samlet beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

12 Beskæftigelsesplan 2015 Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2015 foreslås tilrettelagt således: 24. marts: Seminar for kommunerne om beskæftigelsesplan 2015 arrangeret af Beskæftigelsesregionen. April: Beskæftigelsespolitisk konference arrangeret af Det Regionale Beskæftigelsesråd. Maj-juni: Indsatsområder drøftes i forvaltningerne i de to kommuner og med beskæftigelsesregionen. 20. juni: Kommunen sender udkast til beskæftigelsesplan til beskæftigelsesregionen. 28. august: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til planen. 29. august: Beskæftigelsesregionen giver kommentarer til planen. 30. september: Beskæftigelsesplan med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes Beskæftigelsesplanen til Ishøj. 7. oktober: Ishøj Byråd behandler beskæftigelsesplanen. 8. oktober: Vallensbæk Kommunalbestyrelse behandler beskæftigelsesplanen. 31. oktober: Seneste dato hvor beskæftigelsesplanen med LBR s bemærkninger sendes til Beskæftigelsesregionen/Der Regionale Beskæftigelsesråd. 31. januar 15: Deadline for endelig fastlæggelse af niveauerne for ministermålene. 31. januar 15: Seneste dato hvor den godkendte plan offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der arbejdes på at finde en dato for afholdelse af temamøde for politikere og LBRmedlemmer med drøftelse af politiske prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisioner for 2013 Der skal udarbejdes tre resultatrevisioner; en for Vallensbæk Kommune, en for Ishøj Kommune og en for det fælles jobcenter. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Resultatrevisionerne for 2013 foreslås tilrettelagt således: 9. april: Seneste dato for indsendelse af udkast til resultatrevisioner til beskæftigelsesregionen. 15. maj: Det lokale beskæftigelsesråd giver kommentarer til resultatrevisionerne. 17. juni: Resultatrevisionerne med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. 25. juni: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender resultatrevisionerne og sendes til Ishøj til orientering. 1. juli: Seneste dato hvor de godkendte revisioner offentliggøres på kommunens hjemmeside og fremsendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBR s bemærkninger. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

13 Udover de lovpligtige styringsredskaber udarbejder Jobcenteret også en aktiveringsstrategi, som dels udmønter beskæftigelsesplanen, dels beskriver indsatsen fordelt på målgrupper. Aktiveringsstrategi Jobcenteret udarbejder årligt en aktiveringsstrategi. Strategierne tilrettelægges indenfor de overordnede rammer, der er udstukket af beskæftigelsesplanen mm. Proces og tidsplan omkring udarbejdelsen af Aktiveringsstrategi 2015 foreslås tilrettelagt således: Januar: Jobcenteret udarbejder udkast til aktiveringsstrategi. 25. februar: Det Lokale Beskæftigelsesråd kommenterer på strategien. 18. marts: Aktiveringsstrategi med LBR s udtalelse fremlægges for Økonomiudvalget til politisk behandling. Samtidig sendes strategien til Ishøj. 26. marts: Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkender aktiveringsstrategien. Nøgletal på beskæftigelsesområdet Jobcenteret fremlægger - skriftligt og mundtligt - kvartalsvise nøgletal for Økonomiudvalget for udviklingen i målene i beskæftigelsesplanen og aktiveringsstrategien. 18. marts: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 17. juni: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 30. september: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget 9. december: Nøgletal fremlægges for Økonomiudvalget Kommunikation Retsgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

14 8. ØU - Kontanthjælpsreform Sagsnr.: 14/288 Beslutningstema Jobcenteret fremlægger hovedpunkterne i kontanthjælpsreformen til orientering. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Der var forud for mødet udsendt notat som ønsket af Økonomiudvalget. Blev taget til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Det blev besluttet, at forvaltningen forud for Kommunalbestyrelsens møde udarbejder et notat om Jobcenterets aktiviteter vedrørende nytteindsats/etablering af nyttejobs. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen er indarbejdet i Budget 2014 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Den 1. januar 2014 trådte aftalen om kontanthjælpsreformen i kraft. Intentionerne bag kontanthjælpsreformen er, at hjælpe unge til at kommer i uddannelse og samtidig styrke indsatsen for alle svage ledige. Voksne kontanthjælpsmodtagere og unge kontanthjælpsmodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse, der kan arbejde, mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse i et nyttejob. Udsatte borgere får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

15 Partierne bag aftalen forventer, at kontanthjælpsreformen betyder at færre personer fremover vil modtage kontanthjælp, fordi flere kommer i uddannelse eller arbejde. Med reformen introduceres to nye målgrupper og to målgrupper omdøbes. Jobcenteret har i efteråret re-visiteret de eksisterende kontanthjælpsmodtagere i henhold til reformens visitationsgrupper: * Beskrivelse Aktuel målgruppe i Jobcenteret LAB 2.2 Jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år samt 27 unge unge med en kompetencegivende uddannelse LAB 2.3 Aktivitetsparate voksne samt unge med en 6 unge kompetencegivende uddannelse LAB 2.12 (ny) Uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp 237 unge LAB 2.13 (ny) Aktivitetsparate unge 142 unge * lov om aktiv beskæftigelse (LAB) Matchsystemet afskaffes og et nyt visitationssystem indføres. Fremadrettet skal modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp visiteres som enten job- og uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Andelen af uddannelsesparate unge er aktuelt 62,5 procent i jobcenteret. Ændringer i ydelsessystemet betyder, at kontanthjælp afskaffes for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I stedet indføres uddannelseshjælp svarende til SU niveau for unge uddannelsesparate. Unge aktivitetsparate kan ved aktivitet oppebære et aktivitetstillæg, så ydelsen i aktive perioder svarer til kontanthjælpssatsen fra tidligere. Personer over 30 år, samt personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager fortsat kontanthjælp. Indsatsens hovedpunkter: Alle uddannelseshjælpsmodtagere skal have et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget etablerer rammen for samarbejdet med den unge frem mod valg af uddannelse, ansøgning og påbegyndelse af uddannelse. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. Unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse. Der ydes særlig uddannelsesrettet hjælp til unge enlige forsørgere i form af studiestartkoordinator, der skal hjælpe den unge med de særlige udfordringer, der kan være ved at begynde en uddannelse med et lille barn. Alle unge med grundskole som højeste fuldførte uddannelse skal have en test af læse-, skriv- og regnefærdigheder indenfor en måned, og tilbydes undervisning, hvis der er behov. De første tre måneder bliver jobparate kontanthjælpsmodtagere mødt med et krav om intensiv jobsøgning, og senest efter tre måneder med et krav om at arbejde for kontanthjælpen, f.eks. i en nytteindsats. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

16 Nytteindsats er et nyt redskab i indsatsen. Der er tale om et forløb på op til 13 uger på en kommunal arbejdsplads med opgaver inden for f.eks. service eller vedligeholdelse af bygninger og udendørsarealer. Jobcenteret er i fuld gang med at etablere nyttejob. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal tilbydes en helhedsorienteret og jobrettet indsats. Indsatsen skal afspejle den enkeltes behov. Den enkelte får ret til en koordinerende sagsbehandler. Udsatte borgere på kontanthjælp, der ikke kan tage imod en jobrettet indsats får ret til en mentor, som skal hjælpe dem med at få stabiliseret deres liv så meget, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. De jobparate kontanthjælpsmodtagere, får fremover en sanktion, hvis de ikke lever op til kravene om at søge job. Samtidig skal sanktionssystemet tage højde for, at aktivitetsparate personer med komplekse problemer ikke altid har mulighed for at leve op til de krav, der bliver stillet til dem. Derfor skal kommunen uden undtagelse have været i kontakt med den enkelte, inden der må gives en sanktion. Samlevende par, hvor begge er fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Det nye ydelsessystem betyder en markant reduktion af ydelsen for de job- og uddannelsesparate mellem 25 og 30 år og i økonomien for samboende ydelsesmodtagere, der får gensidig forsørgerpligt. Reglerne for samboende indfases med halv kraft i Jobcenteret har som følge af reformen omstruktureret organisationen, og blandt andet etableret et ungeteam og et voksenteam. Jobcenteret implementerede i 2013 en indsats for de unge, som peger mod uddannelse og har ligeledes i 2013 udbygget med redskaber som snusepraktikker, der kan betragtes som en forløber for reformens nytteaktivering. Kommunikation Retsgrundlag Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats til unge, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte m.v.) Lov nr. 895 af 4. juli Kommunalbestyrelsen, 29. januar

17 9. ØU - Ungeprojekt for unge med komplekse sociale problemer Sagsnr.: 13/7884 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forsøgsprojekt for unge med komplekse sociale problemer. Indstilling Jobcenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at det godkendes, at Jobcenteret indgår i samarbejdet. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef Dan Tilgreen Nielsen var til stede under sagens behandling. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Ishøj betaler udgifterne til projektets gennemførelse. Yderligere beskæftigelsesrettede aktiviteter bevilliges af Jobcenteret under Jobcenterets ledelse og betales via aktiveringsbudgetterne i Vallensbæk og Ishøj. Sundhedsmæssige konsekvenser Det vurderes, at et større fokus på social indsats kombineret med sundhed og beskæftigelse vil højne den almene sundhed hos gruppen af unge med komplekse sociale problemer. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forbindelse med kontanthjælpsreformen, som træder i kraft 2014 er der yderligere fokus på at unge skal i uddannelse. En del af ungegruppen tilknyttet Jobcenteret har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af komplekse sociale problemer. Det er unge mellem år med problemer som misbrug, handicap, psykiatriske problemstillinger som borderline, ADHD eller begyndende skizofreni. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

18 Der er hidtil arbejdet med gruppen med de beskæftigelsespolitiske redskaber og ad hoc social indsats. Det vurderes, at der er brug for en langt mere fokuseret social indsats og større koordineret indsats med beskæftigelse og sundhed, for at denne gruppe kan gøres uddannelsesparate. I kontanthjælpsreformen er der mulighed for at indsatsen for ungegruppen kan lægges uden for Jobcenteret for at holde uddannelsesfokus. Samtidig skal unge være i aktivitet hele deres ledighedsperiode med maksimalt fire uger imellem aktiviteterne. Ishøj Kommune, som varetager den sociale indsats på områderne handicap, misbrug og psykiatri for både Ishøj og Vallensbæk har vedtaget at gennemføre et 3-årigt forsøg for ungegruppen med komplekse problemer. Det forventes, at unge vil blive omfattet over 3 år med ca. 30 unge indskrevet i projektet af gangen. Indsatsen tager udgangspunkt i de sociale problemstillinger og tilrettelægges som et uddannelsesforberedende forløb, således at de unge er i kontinuerlig aktivitet. Målet er, at de unge gøres uddannelsesparate, og at de starter på uddannelse og gennemfører. Alternativt at de kommer i beskæftigelse på almindelige eller støttede vilkår. Jobcenteret har været involveret i planlægningen så erfaringer, muligheder og ønsker fra den beskæftigelsesrettede indsats er inddraget. Projektet forankres i Ishøj Kommune, men gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenteret. Jobcenteret ønsker at tilknytte en jobcentermedarbejder til projektet et par dage om ugen, således at den unge kommer i centrum og kan få helhedsbehandlet sin sag et sted i det tidsrum den unge er indskrevet i projektet. Det vil samtidig leve op til intentionerne om større koordinering og én indgang for borgeren. De unges indgang til beskæftigelsessystemet er stadig via Jobcenteret og det er herfra at de unge visiteres til projektet. Efter endt forløb i projektet visiteres den unge tilbage til Jobcenteret. Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af jobcenteret og Borger- og Socialservice samt en styregruppe bl.a. med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Jobcenteret. Projektets sociale del er forankret under Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune, mens den beskæftigelsesrettede del er forankret under Økonomiudvalget i Vallensbæk Kommune. Der er opstillet mål og resultatkrav for projektet, som fremlægges politisk to gange årligt, ligesom der afrapporteres til styregruppen for det forpligtende samarbejde. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse Ung på vej, januar /14 Kommunalbestyrelsen, 29. januar

19 10. ØU - Kommuneplanstrategi - proces og tidsplan Sagsnr.: 13/10433 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Indstilling Direktionscentret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende oplæg vedrørende proces for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi for Vallensbæk Kommune Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt med Økonomiudvalgets tilføjelser/ændringer. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales med følgende tilføjelser/ændringer: Seminar afholdes torsdag den 6. marts hele dagen og en del af aftenen 30. april afholdes alene kommunalbestyrelsesmøde og ikke en egentlig temadag Høringsperioden rykkes frem, så den løber fra den 6. juni til den 8. august 2014 Der afholdes dialogmøde for borgerne umiddelbart efter høringsperiodens start Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunalbestyrelsen, 29. januar

20 Sagsfremstilling Processen for visionsseminar og tilhørende kommuneplanstrategi bygger videre på det tidligere arbejde med visioner og kommuneplanstrategi, og tager derfor udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning (fra den ) om, at kommuneplanstrategien skal være en bred samlet udviklingsstrategi for Vallensbæk. Det betyder, at kommuneplanstrategien bygger videre på de visioner, der er formuleret i kommuneplanstrategi samtidig med, at kommuneplanstrategien, med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens overordnede visioner, kvaliteter og målsætninger, skal skabe fælles fokus og overblik på tværs af fagområder. Kommunalbestyrelsen fastsætter visioner og temaer ved et seminar og en temadag i løbet af foråret, hvorefter den nye kommuneplanstrategi kan sendes i høring inden sommerferien og vedtages endeligt på kommunalbestyrelsens møde i september I forlængelse af kommuneplanstrategien kan Kommuneplanen udarbejdes og færdiggøres i Herved færdiggøres kommuneplanstrategi og kommuneplan langt hurtigere end tidligere, hvilket giver KB mulighed for at iværksætte initiativer og budgetter i relation til de vedtagne indsatsområder og initiativer. Parallelt med høringsprocessen for kommuneplanstrategien igangsættes der i juni 2014 et arbejde i fagudvalgene med at revidere politikker og strategier, så der sikres sammenhæng til kommuneplanstrategien. Produktet Kommuneplanstrategi bliver et digitalt produkt en hjemmeside (et subsite til kommunens hjemmeside) og ikke en publikation. DATOER Ultimo februar / primo marts AKTIVITET Seminar for Kommunalbestyrelsen Her drøftes visionen og delvisionerne, samt hvilke temaer, kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på i kommuneplanstrategi april 2014 KB Temadag KB drøfter et første udkast til Kommuneplanstrategi. KB præsenteres for den videres proces i fagudvalgene ift. at koble kommuneplanstrategien med politikker og strategier juni 2014 Fagudvalgene påbegynder arbejdet med politikker og strategier på temamøder i fagudvalgene. 13. juni august 2014 Kommuneplanstrategien sendes i høring 10. september KB behandler Kommuneplanstrategien herefter offentliggørelse. Kommunalbestyrelsen vil modtage information og materiale om seminar og temadag mv. på et senere tidspunkt. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

21 Planlovens krav Kommunalbestyrelsen skal jf. Planlovens 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. Det vil sige inden udgangen af Rammerne er vide for kommuneplanstrategien. Den kan forholde sig bredt eller snævert til den fysiske planlægning, og kan således både være en strategi for den fysiske planlægning og en helhedsstrategi for den overordnede udvikling i kommunen. Planlovens krav til indholdet i en planstrategi kan sammenfattes i 4 hovedpunkter: 1. Oplysning om den planlægning der er gennemført siden sidste revision af kommuneplanen 2. Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen 3. Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen 4. En beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres Kommunikation Retsgrundlag LBK nr.587 af 27/05/2013 Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven). Kommunalbestyrelsen, 29. januar

22 11. ØU - HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om kommunegaranti Sagsnr.: 13/10599 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til anlægsinvesteringer for HOFOR Vand Vallensbæk A/S samt opkrævning af garantiprovision. Indstilling Økonomi og Indkøb indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende kommunal garantistillelse for lån på 3,750 mio. kr. til HOFOR Vand Vallensbæk A/S, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 3 godkende at lånets løbetid fastsættes til maksimalt 40 år Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 pct. pr. år i garantiprovision fra HOFOR Vand Vallensbæk A/S Beslutning Kommunalbestyrelsen den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre kr. (hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stillede garantier. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

23 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling HOFOR fremsendte den 11. oktober 2013 en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån på 3,750 mio. kr. med en maksimal løbetid på 40 år hos Kommunekredit. Lånet skal anvendes til anlægsinvesteringer i 2014 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S. Efter lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 kan kommunen optage lån til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand mm. Idet HOFOR Vand Vallensbæk A/S ansøger om garanti for lån der netop skal anvendes til aktiviteter som de nævnte, kan kommunen stille garanti for lånet. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme. En kommunal garantistillelse har som udgangspunkt ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. I tilfælde af, at HOFOR Vand Vallensbæk A/S ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser på lånet, vil kommunen dog overtage de økonomiske forpligtelser der er knyttet hertil. Forvaltningen vurderer, at kommunens risiko ved at give garanti til HOFOR Vand Vallensbæk A/S er minimal. Hvile-i-sig-selv princippet og vandsektorloven sikrer, at risikoen for at lånene ikke tilbagebetales er lav. Forbrugerne står som sikkerhed for, at gælden bliver betalt. Størrelsen af garantiprovisionen bør derfor afspejle den lave risiko. En garantiprovision på 0,3 pct. pr. år af lånets størrelse er derfor efter forvaltningens vurdering rimelig. Kommunikation HOFOR orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Kommunalbestyrelsen, 29. januar

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere

Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Status på kontanthjælpsreformen efter et år fokus på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere