2014 Aktivitetsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 Aktivitetsberetning 2014"

Transkript

1 2014 Aktivitetsberetning

2

3 2 Meddelelse fra formanden 4 Højdepunkter i 2014 Indhold 6 En fast reaktion på den økonomiske krise Nye veje til intelligent vækst i Europa Støtte til små og mellemstore virksomheder 24 Skabelse af strategiske forbindelser i Europas infrastruktur Finansiering i resten af verden 40 Finansiel styrke til gavn for investering Finansiering af klima- og miljøprojekter 42 EU s bank

4 Meddelelse fra formanden Til trods for en del gode nyheder oplevede Europas økonomier væsentlige problemer i Økonomierne i alle EU-medlemsstater forventes at vokse igen i år, men Europa er stadig hæmmet af lave investeringer og høj arbejdsløshed. Usikkerheden på de finansielle markeder består, og pengene når stadig ikke ud i realøkonomien, som de burde. Det arbejde, der udføres af EIB-Gruppen, EU s bank, gør en reel forskel i menneskers liv. I 2014 skabte vi fortsat resultater. Vi gennemførte en af de mest ambitiøse forretningsplaner, denne institution nogen sinde har set, med EIB-udlån på 77 mia. EUR. Vi styrkede rådgivningstjenesterne som en af grundpillerne i vores virksomhed, og vi vil overveje at udvide dem yderligere i fremtiden. Den Europæiske Investeringsfond der fejrede 20 års jubilæum sidste år indgik forpligtelser for 3,3 mia. EUR i 2014 via dens egenkapital- og garantifaciliteter, hvilket udløste over 13 mia. EUR til gavn for små virksomheder, og forbliver en førende udbyder af risikofinansiering til SMV er i Europa var også et vigtigt år, hvor investering og konkurrenceevne stod højt på den politiske dagsorden. Efter år med fokus på den finansielle krise og dens omkostninger, og på trods af vedvarende vanskeligheder, er Europas økonomi nu på vej mod et opsving. Vi skal se fremad, øge vores fokus på vækst og genstarte investeringsmotoren. Og Europa har indset, at reformer og investering er to sider af samme sag. Der er store forventninger til, at den investeringsplan, der i november blev præsenteret sammen med formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, hurtigt gennemføres. Som EU s bank har vi været involveret i udviklingen af planen helt fra begyndelsen. Alle tre dele af denne plan er vigtige: gennemførelse af strukturreformer, revidering af nationa- 2 Aktivitetsberetning 2014

5 Meddelelse fra formanden le og europæiske bestemmelser for at gøre dem mere investeringsvenlige og bedre udnyttelse af begrænsede offentlige ressourcer. Vi er nødt til at bruge offentlige penge til at mobilisere investeringer, hovedsageligt fra privat kapital. Det er målet med investeringsplanen. Den markerer et paradigmeskifte i brugen af begrænsede offentlige midler i retning væk fra tilskud og støtte og hen imod lån og garantier med henblik på at tiltrække privat kapital og multiplicere effekten af den indledende finansiering og bruge startkapitalen igen, når den er tilbagebetalt. Hurtig handling er nødvendig, og vi vil nu gøre denne plan til virkelighed og søsætte nye projekter, der kan bidrage til at kickstarte økonomien og skabe jobs i EU. Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) skal målrette strategisk investering i infrastruktur, uddannelse og innovation, bæredygtig energi samt små og mellemstore virksomheder. Inden for rammerne af investeringsplanen opretter vi også et nyt rådgivningsknudepunkt som en hjælp til at udvikle kvalitetsprojekter og opbygge den tekniske og finansielle kapacitet hos offentlige og private aktører. Europa udnytter endnu ikke sit investeringspotentiale fuldt ud. Vi lader mange finansielle og ikke-finansielle hindringer stå i vejen for investeringer. EFSI markerer sammen med de styrkede rådgivningstjenester et vigtigt skridt i retning mod at fjerne nogle af disse barrierer. Men lovgivningsmæssig forenkling er stadig presserende på både EU-plan og nationalt plan. EFSI vil komplementere EIB s traditionelle udlånsaktivitet. Den vil satse på projekter i strategiske sektorer, der kæmper for at tiltrække finansiering i henhold til de eksisterende mekanismer, herunder pga. den højere risikoprofil. generelle investeringsklima og få flere private penge til at arbejde igen bliver et overgangsår for Banken. Vi har afsluttet et ekstraordinært låneprogram, der blev gennemført, efter at EIB s aktionærer, EU s medlemsstater, besluttede at forhøje Bankens kapital i Målet om investeringer for 180 mia. EUR, der blev mobiliseret takket være EIB-Gruppens yderligere udlånsmasse efter kapitalforhøjelsen, blev nået i marts, i god tid inden fristen ved udgangen af Samtidig med at vi fortsat lever op til målene med vores hovedaktiviteter, vil vi fokusere på at finansiere nye projekter i henhold til den nye investeringsplan. Investering i Europa er så meget mere end tal og projekter. Det nye initiativ handler om at sende et signal til investorerne, til projektiværksætterne og til borgerne. Vi fortæller dem, at Europa er»back in business.«denne beretning ser tilbage på de operationelle højdepunkter i Den ser også frem mod de resultater, vi forventer at se af de projekter, vi har støttet i årets løb. I 2014 ydede vi f.eks. finansiering til virksomheder, der skabte eller fastholdt 3,6 mio. jobs, støttede højhastighedsbredbåndsadgang for 3,2 mio. husstande og hjalp med at forbedre sundhedsfaciliteterne for 10 mio. EU-borgere. At skabe fordele for borgerne er vores omdrejningspunkt. Vores finansiering er et middel til at opnå målet. Vi støtter levedygtige projekter, der kan gøre en forskel, vi finansierer fremtiden. Det er, hvad investering og konkurrenceevne handler om. Werner Hoyer Helt centralt vil EFSI komplementere og bygge videre på hovedparten af EIB s udlånsaktiviteter, den grundlæggende investering, som EU s bank fortsat tilvejebringer til Europas økonomi. Ikke desto mindre vil vi ikke være i stand til at håndtere Europas økonomiske udfordringer alene. Men hvis alle arbejder sammen, kan vi bidrage til at forbedre det 2014 Aktivitetsberetning 3

6 2014: Højdepunkter 80,3 mia. i finansiering fra EIB-Gruppen EUR,7 mia. EUR14 til innovation og kompetencer 25,5 mia. til mindre virksomheder EUR 20,6 mia. til strategisk infrastruktur EUR 7,9 mia. til projekter uden for EU EUR 19,1 mia. EUR til klimatiltag 4 Aktivitetsberetning 2014

7 2014: Højdepunkter At gøre en forskel Som følge af den finansiering, vi har ydet i 2014, forventer vi, at der vil blive skabt mere end nye permanente jobs og 1,8 mio. jobs i opførelsesfasen. Som EU s bank ved vi, at vores finansiering er et middel til at opnå målet. Vi fokuserer på levedygtige projekter, hvor vi ved, vores bidrag kan gøre en forskel, og som kan tilvejebringe konkrete fordele for Europas borgere. 545 mio. flere passagerer og 100 mio. transporttimer sparet internationale patentansøgninger indskrevne studerende pr. år 3,2 højhastighedsbredbåndsadgang for mio. husstande mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder Dette hjælper med at fastholde ca. mio. jobs 3,6 støttede ca unge MW elektricitetskapacitet, heraf 80 % fra vedvarende energi Forbedrede sundhedsfaciliteter for 10 mio. EU-borgere 4 mio. mennesker, der får adgang til rent drikkevand eller bedre sanitet i vækst- og udviklingsøkonomier GWh energibesparelser 3 mio. t sparet CO 2 -udslip hvilket svarer til 1,5 1 mio. færre biler på vejene GWh elektricitet genereret fra vedvarende energikilder årligt, der leverer strøm til mere end mio. husstande 2014 Aktivitetsberetning 5

8 En fast reaktion på den økonomiske krise Siden 2008 har EIB-Gruppen stillet knap 500 mia. EUR til rådighed til projekter i Europa. Det betyder, at vi har støttet investeringer for ca. 1,5 billioner, idet vi typisk finansierer ca. en tredjedel af projektomkostningerne. EU har reageret på statsgældskrisen med en markant øget aktivitet og har fordoblet sin støtte til de lande, der var hårdest ramt. Nu, hvor der er opstået risikobehæftede begrænsninger, handler vi for at mobilisere investeringer i Europa. 6 Aktivitetsberetning 2014

9 En fast reaktion på den økonomiske krise Banken har løbende forsøgt at øge sit produktudbud. Nye og innovative produkter er blevet lanceret for at gøre noget ved hullerne i markedet, åbne op for nye kundegrupper, afspejle skiftende politiske prioriteter og medlemsstaters finansieringskrav samt for at maksimere ressourcerne og hjælpe med at tiltrække yderligere finansiering. Disse produkter strækker sig fra risikofinansiering til forskning og udvikling til lån til mid cap-virksomheder og fra innovative klimafonde til handelskreditter. Samtidig har Banken stillet sin finansielle ekspertise til rådighed for Europas investeringsbehov ved yderligere at udvide sine rådgivningstjenester til støtte for projektforberedelse og gennemførelse, bedre udnyttelse af EU-midler og forbedret adgang til finansiering. I 2012 blev EU s medlemsstater enige om at forhøje EIB s indbetalte kapital med 10 mia. EUR, hvilket gav os mulighed for at øge vores långivning med ca. 40 % mellem 2013 og Ved udgangen af 2014 havde vi ydet yderligere lån for mere end 50 mia. EUR, hvilket mobiliserede mere end 150 mia. EUR i samlede investeringer. Det betyder, at vi er godt på vej mod at nå vores mål på 180 mia. EUR i yderligere investeringer i Europa i marts 2015, i god tid inden fristen ved årets udgang. I 2014 opnåede vi det højeste antal underskrevne aftaler siden Det er vigtigt at bemærke, at 40 % af disse aftaler blev indgået med nye modparter, hvilket indikerer, at vores strategi med at sprede vores kundegrundlag og øge vores indtog på nye markeder bærer frugt Aktivitetsberetning 7

10 Regner med resultater Som EU s bank, der ejes af de 28 medlemsstater, stiller vi finansiering og ekspertbistand til rådighed til sunde og bæredygtige investeringer. Vores mission er at støtte projekter med en betydelig indvirkning på menneskers liv. EIB-Gruppen består af EIB og Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der bidrager til at imødekomme behovet for højrisikofinansering blandt små og mellemstore virksomheder og mid cap-virksomheder. Med mere end 50 års erfaring med projektfinansiering er vi den største multilaterale långiver og låntager i verden. EIB rejser penge på de finansielle markeder ved at udstede obligationer. Vores fremragende kreditværdighed giver os mulighed for at rejse midler på favorable vilkår. Denne økonomiske fordel gives videre til kunderne det være sig offentlige organer, store selskaber eller små virksomheder i overensstemmelse med EIB s særlige funktion, hvor den ikke skal maksimere sit overskud. Vi yder langsigtede lån, men også, især via EIF, garantier og egenkapital. Vi yder ofte lån med længere løbetid end forretningsbanker eller obligationsmarkeder, hvilket er i overensstemmelse med den langsigtede karakter af de projekter, vi finansierer. Det er vigtigt for mange af vores kunder at have mulighed for at sprede deres finansieringskilder, og et EIB-lån kan ofte hjælpe dem med at få adgang til andre finansieringskilder. Vi udlåner midler direkte til store projekter, der koster mere end 25 mio. EUR, og kanaliserer mindre lån via et netværk af lokale finansielle formidlere. Vores tekniske ekspertise og rådgivning supplerer vores udbud af finansielle produkter. I år vil vores aktivitetsberetning for første gang fremhæve nogle af de resultater, der forventes af de aftaler, der blev indgået i 2014, og dermed dokumentere den forskel, vores projekter gør. At skabe fordele for borgerne er vores omdrejningspunkt. Vores finansiering er et middel til at nå målet. Vi støtter levedygtige projekter, der kan gøre en forskel, vi finansierer fremtiden. 8 Aktivitetsberetning 2014

11 En fast reaktion på den økonomiske krise Lån Kreditlinjer Individuelle lån (generelt over 25 mio. EUR) Vores produkter Egenkapitalinvesteringer Garantier Rådgivning 2014 Aktivitetsberetning 9

12 En investeringsplan for Europa Investeringsplanen, der blev foreslået af Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og EIB s formand, Werner Hoyer, i november 2014, er en del af en bredere strategi, der kombinerer investering, strukturreformer, integration af det indre marked og finanspolitisk ansvar. Planen sigter mod at sætte gang i investeringerne, særligt i højrisikoprojekter, at give næring til vækst og beskæftigelsesmuligheder og forbedre Europas konkurrenceevne. EUR Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer 5 EUR16 mia. mia. Investorer Strategiske projekter i Europa Investorer 315 mia. Samlet investering i EU EUR 10 Aktivitetsberetning 2014

13 En investeringsplan for Europa»Effektive foranstaltninger til at stimulere øgede investeringer i Europa er afgørende for at genoprette den økonomiske vækst, skabe jobs og øge Europas konkurrenceevne.«formand Werner Hoyer Inden for rammerne af investeringsplanen for Europa har Europa-Kommissionen og EIB-Gruppen skabt et strategisk samarbejde om at udfylde huller i markedet og hjælpe med at bære risikoen forbundet med projekter, der tilskynder til private investeringer. Sammen lancerer vi Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI). Den første finansiering på 21 mia. EUR en garanti på 16 mia. EUR fra EU s budget og 5 mia. EUR fra EIB forventes at medføre samlede investeringer i strategiske projekter på mindst 315 mia. EUR i de næste tre år. Mobilisering af investering Vi anvender startkapital til at mobilisere privat investering og yderligere offentlig finansiering. Nøglen til at opnå dette er at tiltrække private investorer, som hjælper os med at mobilisere overordnede investeringer på to måder: ved at få private investorer til at købe vores obligationer og ved at få investorer til at deltage i vores projekter. EFSI vil målrette finansieringen mod sunde projekter, hvor den kan tilføre værdi. Den vil fokusere sit finansieringspotentiale på sektorer, der er af central betydning for EU, hvor EIB har dokumenteret erfaring, såsom strategisk infrastruktur, herunder digitale investeringer, transport- og energiinvesteringer, uddannelse, forskning og innovation, SMV-finansiering og miljømæssigt bæredygtige projekter. Fokus på huller i markedet Undersøgelser foretaget af EIB i starten af 2014 afslørede en foruroligende stor investeringskløft: EU s investeringer i 2013 var ca. 15 % lavere end højdepunktet før krisen i reale værdier. I nogle medlemsstater var nedgangen 25 % eller helt op til 60 %. EFSI sigter på at overvinde disse problemer ved at overtage en del af investorernes risiko. Det nye initiativ vil gøre det muligt for EIB-Gruppen at tilbyde produkter, der støtter projekter med en højere risikoprofil og høj merværdi. Som følge heraf forventer vi stor deltagelse fra øvrige finansieringskilder, navnlig den private sektor. Det nye initiativ supplerer den ekstra långivning, EIB yder som følge af sin kapitalforhøjelse. Det har til formål at hjælpe med til at dele knowhow og erfaring inden for projektforvaltning for at øge adgangen til finansiering og sikre optimal udnyttelse af EU s midler. Vi søger at tilføre værdi ud over at sørge for gunstige finansieringsbetingelser ved at kombinere midler, tiltrække yderligere finansiering og yde rådgivning om projektforberedelse og opfølgning Aktivitetsberetning 11

14 Nye veje til intelligent vækst i Europa Innovation og kompetencer er centrale elementer til at sikre bæredygtig vækst og skabe kvalitetsjobs. De spiller en vigtig rolle som drivkraft for Europas langsigtede konkurrenceevne. Dette er en topprioritet for EIB. I 2014 støttede vi innovation og kompetencer med 14,7 mia. EUR fra EIB-Gruppens lån i Europa. EUR14,7 mia. til at fremme innovation Långivning opdelt efter delsektor 4,5 mia. 8 mia. 2,2 mia. Innovation til at udvikle infrastrukturer Uddannelse og videreuddannelse Forskning, udvikling og innovation Højdepunkter i 2014: Nyt produktudbud fra InnovFin til europæiske innovatorer af alle størrelser InnovFins rådgivningstjeneste iværksat for store forsknings- og udviklingsprojekter Første projektobligationsordning for bredbånd Støtte til moderne laserforskningsfacilitet 12 Aktivitetsberetning 2014

15 Nye veje til intelligent vækst i Europa At gøre en forskel vores långivning i 2014 støtter: internationale patentansøgninger indskrevne studerende pr. år Højhastighedsbredbåndsadgang for 3,2 mio. husstande»vi er glade for, at EIB har valgt UCB som en af de første partnere i det nye tiltag med at yde finansiering i den risikobaserede udviklingsfase. Dette vil hjælpe med at fremskynde udviklingen af flere lovende projekter i UCB s pipeline.«roch Doliveux, administrerende direktør for UCB ( ) Den første transaktion af sin art under InnovFin EU Finance for Innovators, der har en værdi af 75 mio. EUR, og hvor betalinger er afhængige af opnåelse af milepæle, risikodeling og afkast Aktivitetsberetning 13

16 Vi er en vigtig partner, når der er tale om at støtte projekter til at udvikle innovation og kompetencer, fra finansiering af ambitiøs forskning i stor målestok til støtte til små, specialiserede»spin-outs«eller finansiering af digitale netværk. Støtte til investeringer, der er koncentreret om innovation, kompetencer og øget konkurrenceevne, er en del af vores mission: at fremme vækst og beskæftigelse i Europa. Vi kan hjælpe med at sikre sådanne investeringer og maksimere ressourcerne ved at bruge vores katalysatoreffekt. Fremme af uddannelse og kompetencer investering i mennesker Vi støtter investeringer, der øger uddannelsers kvalitet og konkurrenceevne, navnlig ved at forbedre skolers og universiteters faciliteter, støtte erhvervsuddannelser og øvrige uddannelsestiltag eller ved at finansiere fælleseuropæiske udlånsprogrammer for studerende for at øge mobiliteten blandt de studerende. EIB s långivning inden for uddannelsessektoren kan være med til at forbedre færdighederne blandt unge arbejdstagere i EU og derved bidrage til at skabe nye beskæftigelsesmuligheder. Fart på innovationen Europas fremtidige vækst og beskæftigelse skal i stigende grad komme fra innovation inden for produkter, tjenester og forretningsmodeller. Teknologiske fremskridt, fra biovidenskab til miljøforbedringer, sikrer, at EU s forsknings- og udviklingssektor er på forkant. Vi finansierer investeringer i forskning, teknologisk udvikling og innovation på alle niveauer, herunder fælles forskningsprogrammer på EU-plan og på nationalt plan, forskningsinfrastruktur, akademisk forskning på offentlige og private universiteter samt investering i downstream-tiltag og støtte til væksthuse, forsknings- og teknologiparker og klynger. Formålet er at lette overførslen af viden og ekspertise mellem den akademiske verden og erhvervssektoren. Et lån på 100 mio. EUR støtter forsknings- og udviklingsaktiviteterne hos vindmølleproducenten Nordex i Tyskland. 14 Aktivitetsberetning 2014

17 Nye veje til intelligent vækst i Europa»Man finder den allernyeste undervisningsteknologi i hvert eneste klasselokale, til gavn for de personer, der er fysisk til stede, og derudover den glimrende undervisning, der er til rådighed via internettet.«christoph Badelt, rektor for det økonomiske universitet i Wien Digital økonomi: nøglen til langsigtet vækst En anden ting, der stimulerer teknologisk innovation, er digital infrastruktur og digitale tjenester. Internetbaserede applikationer vil fortsat være en vigtig drivkraft for produktivitetsvækst. Investering i digital infrastruktur er derfor nødvendigt for at støtte Europas voksende datatrafik, og det er også et af hovedmålene med EU s digitale dagsorden. Et lån på 58 mio. EUR til Axione til støtte for bredbåndstjenester i Frankrig var det første digitale projekt, der blev indgået aftale om under det innovative initiativ med projektobligationer. Alle virksomheder bliver i stigende grad digitale. Derfor er højhastighedsinternet, mobilnet og cloud computing prioriterede områder for Banken studerende vil få glæde af den nye, banebrydende, åbne campus på det økonomiske universitet i Wien, der fik et lån på 250 mio. EUR fra EIB Aktivitetsberetning 15

18 Partnerskabstilgang til fremskyndet innovation i Europa Europa står over for en stor udfordring, for så vidt angår konkurrenceevne og innovation. Det er grunden til, at EIB-Gruppen indgår partnerskaber med andre for at hjælpe innovatorer med at omsætte gode forretningsidéer i praksis. Et nyt produktudbud under InnovFin yder finansiering til europæiske innovatorer af alle størrelser. I juni 2014 lancerede EIB-Gruppen sammen med Europa-Kommissionen en ny række produkter under InnovFin EU Finance for Innovators. Dette skal supplere EIB-Gruppens finansielle tilbud til projekter inden for forskning, udvikling og innovation. I 2020 vil produkter fra InnovFin stille mere end 24 mia. EUR til rådighed til forskning og innovation for små, mellemstore og store virksomheder og forskningsinfrastrukturer. InnovFin EU Finance for Innovators En af de væsentligste faktorer, der begrænser aktiviteter inden for forskning og innovation, er manglen på finansiering af innovative virksomheder på acceptable vilkår, da disse typer virksomheder eller projekter ofte har at gøre med komplekse produkter og teknologier, uafprøvede markeder og immaterielle aktiver. I 2014 blev der indført nye produkter under InnovFin, hvormed vores produkter når ud til nye kunder, så som innovative mid cap- virksomheder, som vi når via direkte og indirekte lån. Videreførelse af et vellykket pilotinitiativ Når vi kombinerer EU-budgetmidler med finansiering fra EIB-Gruppen, hjælper vi med at gøre mere med mindre ved at mobilisere investeringer fra andre parter til gavn for innovation i Europa. Dette viderefører succesen fra finansieringsfaciliteten for risikodeling, der finansierede 114 forsknings- og innovationsprojekter på op til 11,3 mia. EUR og derudover ydede lånegarantier på over 1,6 mia. EUR. InnovFin forventes mindst at fordoble dette. Erfaringen viser, at mange forsknings- og innovationsprojekter har problemer med at sikre adgang til finansiering, selv om det er grundlæggende gode projekter. Den nye InnovFin Advisory-facilitet hjælper dem med at udnytte deres styrker og tilpasse elementer som ledelse, finansieringskilder og finansieringsstrukturer for at forbedre deres adgang til finansiering. 16 Aktivitetsberetning 2014

19 Nye veje til intelligent vækst i Europa Finansiel støtte til innovative nystartede virksomheder EIF, som er Gruppens specialist i at tilvejebringe risikofinansiering til SMV er og mid cap-virksomheder, indgik forpligtelser for i alt 3,3 mia. EUR i Heri indgår støtte til innovative små virksomheder i alle deres udviklingsfaser. Sidste år ydede den 742 mio. EUR i egenkapitaltransaktioner rettet mod business angels, nystartede virksomheder og virksomheder i den tidlige udviklingsfase og 653 mio. EUR i garantier til innovative små virksomheder. I 2014 begyndte EIF at introducere aftaler med lokale partnere, der fungerer som finansielle formidlere under InnovFins SMV-garantifacilitet. Denne ordning, der forvaltes af EIF, anvendes af godkendte lokale banker, leasingselskaber og garantiinstitutioner. Her dækker EIF en del af det tab, der er lidt af de finansielle formidlere, på lån, leasingaftaler og garantier på mellem EUR og 7,5 mio. EUR, hvorved adgangen til finansiering for innovative SMV er og små mid cap-virksomheder forbedres. Risikofinansiering af innovative virksomheder Forskning og innovation i europæiske virksomheder, oprettelsen af nye virksomheder og støtte til virksomheder i vækst er grundlæggende målsætninger for EIF og er særlig vigtige for økonomien, idet de fremmer strukturel forandring. Meget af det arbejde, der gøres på universiteter og forskningscentre, har potentiale til at blive udviklet til konkrete forretningsidéer, der munder ud i oprettelsen af små virksomheder. Kommercialiseringen af aktiviteter vedrørende forskning og teknologioverførsel, der omsætter forskning, udvikling og innovation til salgbare produkter og tjenester, anses dog ofte for at være for risikabelt at finansiere. I 2014 investerede EIF 111 mio. EUR til fremme af teknologioverførsel i seks forretninger. Brolis Semiconductors, en lille højteknologisk virksomhed med hovedkontor i Vilnius i Litauen, har modtaget venturekapital finansieret af EIF til at udvikle sine forretninger. Dens teknologi anvendes på en række forskellige områder, herunder inden for medicinsk diagnostik, dermatologi, materialebearbejdning, gassensorer, kontrol med forbrændingsprocesser og overvågningskameraer Aktivitetsberetning 17

20 Støtte til små og mellemstore virksomheder Små virksomheder er vigtige drivkræfter for vækst, beskæftigelse og innovation i Europa. SMV er repræsenterer mere end 90 % af virksomhederne i EU og beskæftiger to tredjedele af den erhvervsaktive befolkning. Vi søger at sikre adgang til finansiering for mindre virksomheder med en række skræddersyede og nye produkter. I 2014 tilvejebragte EIB-Gruppen mere end 25,5 mia. EUR i finansiering til SMV er og mid cap-virksomheder i Europa. mia. EUR25,5 til små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til finansiering for SMV er er en topprioritet for EIB-Gruppen. Mange mindre virksomheder har vanskeligt ved at få adgang til finansiering på acceptable vilkår. EIB-Gruppen (EIB og EIF) samarbejder med en lang række finansielle formidlere som f.eks. lokale partnerbanker, fonde, leasingselskaber og mikrofinansieringsinstitutioner med det formål at stille finansiering til rådighed for SMV er, mid cap-virksomheder og mikrovirksomheder. Hver eneste euro, som EIB stiller til rådighed for SMV er, modsvares af mindst én euro fra formidleren. Finansiering fra EIB og EIF til mindre virksomheder i Europa Højdepunkter i 2014: Fortsat rekordstort udlånsniveau for SMV er Øget samarbejde med medlemsstater og offentlige erhvervsfremmende institutioner Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed bærer frugt EIF s kapitalforhøjelse og udvikling af nye produkter 3,3 mia. EIF 22,2 mia. EIB 18 Aktivitetsberetning 2014

21 Støtte til små og mellemstore virksomheder At gøre en forskel i 2014 mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder 3,6 støttede vi ca hjalp vi med at fastholde ca. mio. jobs i Europa hjalp vi små virksomheder, der ansatte eller uddannede unge i »De gode hjerner og de fantastiske medarbejdere ville have været til ingen nytte uden lån.«adrian and Adela Căţoiu, SARA, der producerer fittings af kulstofstål Adrian og Adela Căţoiu startede deres moderne virksomhed med fittings af kulstofstål med kun 100 USD. Lån på 9,9 mio. EUR gjorde det muligt for dem at vokse og skabe beskæftigelse til næsten 200 personer Aktivitetsberetning 19

22 Bedre adgang til finansiering for SMV er og mid cap-virksomheder I 2014 arbejdede EIB-Gruppen på at øge støtten til SMV er. Vi øgede samarbejdet med EU s medlemsstater og offentlige erhvervsfremmende institutioner om etablering af skræddersyede, innovative finansieringsfaciliteter for SMV er for at hjælpe med at maksimere ressourcerne. Vi sikrede fortsat støtte til at sætte skub i markedet for handelsfinansiering for SMV er i lande, der lider under ineffektive markedsmekanismer, ved at øge den geografiske rækkevidde af den græske facilitet og godkende en handelsfinansieringsfacilitet for Portugal. Et andet eksempel på et landespecifikt partnerskab er Strategic Banking Corporation of Ireland, der blev lanceret i oktober 2014, hvor EIB stiller 400 mio. EUR til rådighed. For at sikre en maksimal effekt af vores støtte til mikrovirksomheder, SMV er og mid cap-virksomheder samarbejder vi fortsat med Europa-Kommissionen, nationale erhvervsfremmende banker og andre centrale aktører om at øge adgangen til finansiering og forbedre finansieringsbetingelserne. Investering i unge Ungdomsarbejdsløshed er en af Europas største udfordringer. At forbedre den yngre generations præstationer på arbejdsmarkedet er præcist, hvad EIB-Gruppen forsøger via programmet»skills and Jobs Investing for Youth«. Dette initiativ har til formål at skabe jobs til unge ved at forbedre adgangen til finansiering for SMV er og øge deres beskæftigelsesevne ved målrettede investeringer i kompetenceudvikling. Der blev i 2014 ydet lån for ca. 13 mia. EUR inden for rammerne af dette initiativ.»jeg har ansat 18 personer mellem 16 og 24 år og lært vores elever at svejse.«krzysztof Michalak, ejer af Alspaw i Polen, en af verdens førende virksomheder inden for produktion af aluminiumssystemer til sceneopbygning. 20 Aktivitetsberetning 2014

23 Støtte til små og mellemstore virksomheder EIB-Gruppens långivning gennem formidlere Lån og garantier»lånet fra EIB passer perfekt til vores behov. Lånet, der blev tilbudt via Santander, blev let og hurtigt stillet til rådighed.«gerardo Gutiérrez, Adm. dir. for Gadea Group Pharmaceuticals Gadea Group, der er drevet af sit engagement i forskning, teknologisk udvikling, kvalitet og internationalisering, er vokset fra seks personer til nu mere end 300 medarbejdere. Formidlere Modtagere 2014 Aktivitetsberetning 21

24 EIF s målrettede støtte til mindre virksomheder I 2014 fejrede EIF 20 års jubilæum og er fortsat en hoveddrivkraft for målrettet støtte til europæiske SMV er og mid cap-virksomheder. Den indgik låneaftaler for 3,3 mia. EUR, der udløste 14 mia. EUR i kapital til at øge adgangen til finansiering for mindre virksomheder. I 2014 foretog EIF et rekordstort antal investeringer i 74 private egenkapitalfonde, som sikrer porteføljer af nye SMV-lån og leasingaftaler og bidrager til genoprettelsen af det europæiske SMV-securisationsmarked samt fremmer social inklusion og jobskabelse gennem mikrofinansieringstransaktioner. I alt virksomheder i Europa nød godt af EIF s støtte i Øgning af EIF s kapacitet for at styrke innovative SMV er I 2014 godkendte EIF s aktionærer en kapitalforhøjelse på 1,5 mia. EUR, hvormed den samlede autoriserede kapital nåede op på 4,5 mia. EUR. Dette gav EIF rigeligt spillerum til at udvikle driften, styrke sit udbud af finansielle produkter og øge sin transaktionsvolumen. EIF har udviklet nye egenkapital-, gælds-, kreditforøgelses- og mikrofinansierings instrumenter, der har til formål at tilføre mere kapital og tiltrække private investorer og strategiske partnere til markedet, så europæiske virksomheder får de midler, der skal til for at udvikle deres konkurrenceevne og vokse. I 2014 blev der også lanceret et nyt EIB-risikoøgningsmandat (EIB Group Risk Enhancement Mandate), der har til formål at genoplive SMV-markedet og tilbyde en række nye gældsfinansierings- og egenkapitalprodukter, herunder værdipapirer med sikkerhed i aktiver. EIB vil bidrage til dette initiativ med op til 4 mia. EUR frem til 2020 til gavn for innovative SMV er og højrisiko-smv er. 22 Aktivitetsberetning 2014

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org Aktivitetsberetning 2012 Forskning og udvikling i den svenske højteknologiske ingeniørkoncern Sandvik er med til at styrke Europas førerposition inden for industriel teknologi. EIB støtter innovation

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt

Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt Europaudvalget 2008 Det Europæiske Råd 15-16/10-08 Bilag 13 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. oktober 2008 (10.10) (OR. en) 13266/2/08 REV 2 ECOFIN 348 UEM 169 ENER 269 NOTE fra:

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål , medfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 EU s bank en loyal innovator: Innovative projekter skaber nye arbejdspladser Innovative finansieringsløsninger Innovative partnerskaber giver maksimale resultater Indhold 2 EIB

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 FORELØBIG TEKST TALEN SOM OPTAGET I MØDEREFERATET ERSTATTER MANUSKRIPTET. Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 3. juni 2003 Mine damer og herrer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling medfinansieret via Den Europæiske Fond for Regional Udvikling er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

EU s bank. Aktivitetsberetning

EU s bank. Aktivitetsberetning EU s bank Aktivitetsberetning 2011 Med 55 turbiner i Nordsøen er Belwind Belgiens største energiprojekt. EIB er den førende finansieringskilde inden for vindenergi med lån til en værdi af 1,7 mia. i 2011.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 9 Offentligt Europaudvalget og Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2017 (OR. en) 5734/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5188/17 Vedr.: ECOFIN 50

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. marts 2015 Kapitalmarkedsunion skal

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012

ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 30. januar 2012 (OR. en) ERKLÆRING FRA MEDLEMMERNE AF DET EUROPÆISKE RÅD 1 DEN 30. JANUAR 2012 PÅ VEJ MOD VÆKSTFREMMENDE KONSOLIDERING OG BESKÆFTIGELSESFREMMENDE VÆKST

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere