Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012"

Transkript

1 Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

2 Golden Retrievers Årsmøde 2012 DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ Den 22. januar 2012 kl Dagsorden iflg. Vedtægterne: Maria Lindegaard bød velkommen til de 33 tilstedeværende (29 stemmeberettigede) der var mødt frem. Maria bad efterfølgende forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks stilhed for 3 trofaste medlemmer vi mistede i 2011 Viggo Berger, Amy Henriques og Jacob Lorenzen. a) Valg af dirigent. RL foreslår Kaj Klysner enstemmigt vedtaget. Kaj fastlagde at årsmødet var korrekt indkaldt/annonceret på side 43 i Retrieverens septembernummer. Punkt g valg af suppleanter, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. b) Valg af referent Marlene Birkebæk c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten) Peter Schou Andersen Tina Seligmann d) Raceledelsen aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde. Maria Lindegaard fremlagde årsberetningen. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen. Raceledelsens årsberetning blev enstemmigt vedtaget. e) Raceledelsens udvalg aflægger beretning til godkendelse samt fremlægger planer for fremtidigt arbejde. Udstillingsudvalget Jane Jensen fremlagde udstillingsudvalgets årsberetning (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til UUs årsberetningen. Lisbeth Bech spurgte til datoen for racens efterårsudstilling. Lisbeth Bech spurgte til deltager antallet på det jyske triple arrangement på skuedelen. Laila Ager roste 2011 arrangementerne. Birger Knudsen kunne oplyse at der var omkring 40 hunde på skuedelen og at hele arrangementet talte ca. 90 hunde. Tina Seligmann opfordrede til, at man på et skue var mere åben / positiv også på udstillingsdelen. Maria Lindegaard synes det var beklageligt at der var nogen der havde haft en dårlig oplevelse.

3 Lisbeth Bech opfordrede til at man lavede en Barn&Hund klasse, hvor man ikke nødvendigvis skal dømme 100% efter standarden. Tina Seligmann synes at arrangementerne skulle være for at få folk i gang med deres hund uanset deres udgangspunkt. Udstillingsudvalget årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. Sundhedsudvalget Laila Ager fremlagde sundhedsudvalgets årsberetning. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til SU årsberetningen. Ichthyosis Jan Hansen spurgte ind til om SU opfordrede til at man testede/registrerede resultater for ichthyosis i DKK. Poul Rasmussen bekymrede sig om udgifterne i forbindelse med sundhedsundersøgelserne og opfordrede til at man gjorde registrering til et krav, hvis raceledelsen mener noget alvorligt med undersøgelserne. Conni Pallesen opfordrede til at raceledelsen laver en liste på hjemmesiden, hvor man af frivillighedens vej kan registrere testresultater. CP opfordrede SU til at kontakte DKK, hvis tallene i det vedhæftede holder. Bettina H. Christensen opfordrede til at man som opdrætter selv informerer og afdramatiserer skællidelsen inden handel. Randi Jensen synes at RL skal lægge test resultater og information om ichthyosis på hjemmesiden, så man på den måde afdramatiserer emnet. Laila Ager kunne informere forsamlingen om at hun arbejder på sagen og er i kontakt med Emma Hartmann, der er ved at skrive en afhandling om emnet og opfordrede samtidig til at man slog koldt vand i blodet, da vi set på de midlertidige testresultater, kommer til at arbejde på at avle os ud af dette, de næste mange år frem. Laila Ager opfordrede ligeledes til, at man naturligvis registrerer de sundhedsresultater man kan registrere i DKK. Marlene Birkebæk kunne informere om, at raceledelsen har vedtaget en Top10 for sundhed, der vil blive bragt i bladet samt på hjemmesiden, ligesom de andre Top 10 er. Marianne Klitgaard opfordrede til at SU undersøger hvordan lovgivningen fungerer, hvis man sælger hvalpen med notat om skæl og et passende afslag i prisen. Randi Jensen spurgte om man kan se kliniske tegn på en 8 ugers hvalp, hvilket flere kunne bekræfte. Poul Rasmussen berettede om hunde, der ikke viser kliniske tegn på ichthyosis. Poul Rasmussen ønskede information om DNA testen er sikker. Tina Seligmann spurgte til arvegangen. Marianne Klitgaard understregede at vi, så længe der ikke er flere testede hunde, ikke ved hvor vi står. Marianne Klitgaard fortalte at det er en mutation der formodentligt er opstået for flere generationer siden. Marlene Birkebæk spurgte forsamlingen om der var interesse for et medlemsmøde omkring emnet, inden raceledelsens møde med DKK. HD&AD Birger Knudsen kunne informere om at man nu, på hjemmesiden, kan sortere i hanhunde og opdrætterlisterne og disses resultater, ved at klikke på overskriften i den enkelte kolonne.

4 Randi Jensen ville vide om man selv skal følge op på resultaterne på de to lister, hvilket Marlene Birkebæk kunne bekræfte var tilfældet og at man altid kunne sende nye resultater/opdateringer. Lisbeth Bech opfordrede SU til at medbringe statistikken på det møde, hvor raceledelsen skal forhandle sundhedsrestriktioner. Gitte Sjælland spurgte om SU forventer nogen forandring i HD og AD resultaterne, når vi nu går over til LIFE KU som bedømmere på HD, AD og OCD resultater. Tina Seligmann spurgte om SU ikke kunne arbejde lidt med cancer. Laila Ager informerede om at SU i DKKs store undersøgelse i 2009 havde sagt cancer som det største problem i fremtiden, men DKK vente alligevel tilbage med information om at vi skulle koncentrere os om allergi/skællidelsen. Lisbeth Bech informerede om at man hos Agria kunne bestille et sundhedsprofil med diagram baseret på svenske hunde. Sundhedsudvalgets årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. Trænings og markprøveudvalg Lene Sørensen fremlagde trænings og markprøveudvalgets årsberetning. (se vedhæftede) KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til årsberetningen. Lisbeth Bech ønskede sig at resultaterne fra DJUs racedyster blev offentliggjort på hjemmesiden. Birger Knudsen kunne ikke erindre at have modtaget resultaterne fra deltagerne. Peter Schou Andersen kunne oplyse at han havde sendt resultaterne til raceledelsen. Marlene Birkebæk beklagede den manglende kommunikation. Gitte Gehrt ønskede at datoerne for 2012 blev annonceret hurtigst muligt på hjemmesiden. Raceledelsen tog det ad notam. Tina Seligmann ville takke for de mange dejlige arrangementer i 2011, men savnede træningsweekenden. Hun opfordrede til at raceledelsen lavede en temadag fx omkring WT og tilbød samtidig at hun gerne ville tage nogle opgaver i en sådan forbindelse. Lene Sørensen mente ikke at der var mulighed for at triple arrangementerne blev afholdt samme dag på hver side af bæltet. Trænings og markprøveudvalgets årsberetning blev herefter enstemmigt vedtaget. f) Raceledelsen fremlægger revideret regnskab til godkendelse og decharge (ansvarsfritagelse) samt budget for indeværende år. Birger Knudsen informerede forsamlingen om, at han på Kaj Falk Andreasens opfordring, havde overtaget kasserer jobbet i slutningen af december. Birger takkede Kaj for bogføring. Birger Knudsen gennemgik efterfølgende regnskabet. KK spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til regnskabet.

5 Tina Seligmann spurgte til det store beløb på raceledelsen, hvilket Birger Knudsen gennemgik. Gitte Gehrt forslog at man lagde udgifterne ud på de enkelte prøver, men Birger Knudsen synes det ville blive et uoverskueligt regnskab. Gitte Gehrt spurgte om de lave tilmeldingsgebyrer på NM havde nogen indvirkning på deltagerantallet. Birger Knudsen kunne fortælle at raceledelsen blot havde vedtaget at det var fremgangsmåden og at man ikke havde nogen fornemmelse af om det havde haft indflydelse på deltagerantallet. Conni opfordrede til at man bogførte dummyer mm separat i fremtiden. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. Birger Knudsen fremlagde budgettet for 2012 Anne Mette Lindsaa synes ikke man skulle budgettere med et underskud. Maria Lindegaard fortalte at man ønskede at pengene kom medlemmerne til gode. Morten Rasmussen foreslog at man rettede udgifterne til raceledelsen, da der allerede nu kan beregnes et højere beløb end tilfældet for 2011 var. Birthe Winther spurgte til grundlaget for budgettet for Goldens i Danmark 2012 Lisbeth Bech mente raceledelsen kalkulerede med for høje indtægter på hvalpe og hanhundelisterne. Gitte Gehrt spurgte om der fulgte forpligtigelser i forbindelse med det sponsorat raceledelsen gav til det/de danske hold der blev sendt af sted. Morten Rasmussen spurgte til de udgifter sat på til NM 2012 Marlene Birkebæk kunne fortælle at da RL sendte et hold til Sverige, havde de forpligtet sig til at sende noget til Retrieveren og hjemmesiden. Marlene fortalte også om den finske model, hvor de ekvipager der blev sendt til Danmark i 2011, havde forpligtet sig til at afholde x antal træningsdage for de finske golden retrievere ejere i Tina Seligmann fortalte at holdet i 2010 slet ikke kunne lade være med at fortælle efterfølgende /være forpligtet. Bettina H. Christensen spurgte hvad sponsoratet gik til og størrelsen. Birger Knudsen fortalte at indlands gebyr lød på 500, og udenlands 800, i 2012 Lars Mertz kunne fortælle at nogen af de udgifter der var budgetteret med, var udgifter til den dommer det enkelte land sender afsted, da det er han/hendes klub der betaler rejseomkostninger. Tina Seligmann fortalte at de regler raceledelsen havde brugt var en kopi af DRKs sponsorater. De hold der var i Sverige havde også selv hentet sponsorater ind fra forskellige firmaer. Lars Mertz kunne fortælle at de danske hold i 2011, at tilskuddet dækkede prøvegebyrer og udgifter til fest + middag. Gitte Gehrt opfordrede til at man ikke var perfide omkring udgifterne til raceledelsens, da disse helst ikke skulle have nogen udgifter i forbindelse med deres tillidsposter. Raceledelsen tager ad notam at forsamlingen ønskede underskuddet skulle forhøjes. g) Valg af suppleanter (tilføjelse af punkt blev enstemmigt vedtaget ved punkt.) Raceledelsen foreslår; Laila Ager Lene Sørensen Jesper Møller

6 De opstillede fortalte kort om deres tilgang til racen og raceledelsesarbejdet. Stemmerne blev fordelt som følger; 1. suppleant Laila Ager suppleant Lene Sørensen 14 Jesper Møller 11 h) Valg af revisor samt revisorsuppleant. Revisor Jane Broberg Jensen genopstillede og blev valgt. Revisor suppleant Tina Seligmann accepterede valg. i) Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag. j) Eventuelt DKK s ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Maria informerede om Dansk Kennel Klubs ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Nyborg d. 7. januar De etiske retningslinjer blev ført tilbage til anbefalinger. Udstillingskravet blev slettet fra alle racer. DKK vil også gerne afskaffe unødvendige sundhedsrestriktioner, raceledelsen skal vurdere om vi skal beholde vores nuværende avlsrestriktioner. hofter, albuer og øjne som nu kendt status uden efterfølgende restriktioner avls på hunde uden kendt status Laila Ager foreslog, at hvis vi aboslut skulle give køb på nogen af de nuværende, kunne vi evt. kopiere labradors løsning med øjenlysning ved 1 og 5 års alderen. Bettina H. Christensen ønsker at vide om vi når at holde et medlemsmøde. Poul Rasmussen opfordrede til at vi fastholdt vores nuværende restriktioner, fordi vi netop ikke har ret mange restriktioner. Poul Rasmussen opfordrede ligeledes til at raceledelsen udarbejder 3 forslag til forhandling, som man kunne stemme om på medlemsmødet. Morten Rasmussen spurgte ind til viden om hvor længe man skal have en restriktion for at kunne se en signifikant ændring. Tina Seligmann var enig i at Dansk Kennel Klub skal være et kvalitets stempel, og ridsede de grelle eksempler op, hvor man bare avler uden at se på materialet. Lisbeth Bech ridsede op at DRKs motto er at vores hunde (uanset race) var undersøgt og at det dermed burde være et kvalitetsmærke. Golden forsamlingen har tidligere stemt om at man skulle have kendt status og det kan vi altid referere til, når raceledelsen skal til møde med Dansk Kennel Klub. Raceledelsen udtrykte deres utryghed ved, at de ikke kan få at vide, hverken fra DKK eller DRK, hvordan forhandlingerne skal foregå. Jan Hansen (medlem af Dansk Retriever Klubs bestyrelse) kunne informere om, at oplægget er, at vi (racerne) kommer med ind og forhandler med Dansk Kennel Klub og opfordrede til at vi (raceledelsen) får afholdt det medlemsmøde årsmødet efterlyser.

7 Gitte opfordrede til, at vi med et medlemsmøde kunne stå stærkere overfor Dansk Kennel Klub. Annitta Hansen spurgte om vi kan lave en afstemning i bladet, hvilket Marlene Birkebæk ikke mente der var økonomi i. Lars Mertz præsenterede hans velkendte statistik. Opfordring fra Lisbeth Bech der passer championlisterne på hjemmesiden til at man sender billeder af de champions i får i løbet af året. Raceledelsen opfordrer til at man udfylder bøgerne der følger med pokalerne ellers er der ingen grund til at hylder kenneler/ejere. Raceledelsen takkede herefter de mennesker der har løftet nogle store opgaver i 2011 Lisbeth Bech for hendes arbejde med hjemmeside og hvalpeliste Jane Jensen for hendes hverv som revisor Lars Mertz for hans statistikker samt de tre udvalgsformænd Jane Jensen Laila Ager Lene Sørensen Referatet er godkendt af; Dato Dato Kaj Klysner, Dirigent Marlene Birkebæk, Referent

8 Årsberetning for golden raceledelsen 2011 RL for golden retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og 1 suppleant og havde konstitueret sig som følgende: Formand: Maria Lindegaard Næstformand: Marlene Birkebæk Kasserer: Kaj Falk Sekretær: Gitte Sjælland Medlem: Birger Knudsen Suppleant: Morten Rasmussen Møder: RL har i 2011 afholdt 6 møder på Fraugdegård og 1 Skypemøde. Medlemstal: Ved årsskiftet 2011/2012 var der 4297 medlemmer i DRK i forhold til 4651 sidste år, en nedgang på 354 medlemmer. Ud af disse havde 1153 tilhørsforhold til golden en nedgang på 25 medlemmer fra 1178 sidste år. Stambogsføringer: I 2011 er der blevet stambogsført 995 i forhold til 1125 sidste år og af importer er der kommet 32 mod 31 sidste år. Arbejdet i 2011: Igen i år kom de forholdsvis nye annonceringsrestriktioner omkring de 10% procent fotograferet afkom til at fylde en del. I de henvendelser vi har fået fra forskellige medlemmer kan vi høre at en del opdrættere er glade for at få nogle brugbare redskaber i avlsarbejdet. Og at man også synes det er godt at få sat fokus på, at opdrætterne skal være ansvarlige og undersøge sundheden på det afkom de har lavet. Da vi i RL besluttede disse annonceringsrestriktioner, var det også det vi gerne ville opnå og fra DKK s hundeweb kan man se at en del opdrættere som ikke før var så opmærksomme på at få undersøgt hofter og albuer på deres afkom, nu har fået fotograferet enten nogle hvalpe i et kuld eller hele kuld. Vi har i RL i år også talt med nogle medlemmer som har været utilfredse med at vi i RL har indført flere avlsrestriktioner. Så derfor vil jeg også lige her ved denne lejlighed sætte en tyk streg under at vi IKKE har indført nogen avlsrestriktioner. Vi har indført annonceringsrestriktioner og der er en himmel til forskel på disse to ting! Vi har i RL ingen planer om at ønske eller medvirke til indførelse af flere avlsrestriktioner i vores race. Årets aktiviteter: I foråret afholdte RL 2 holdudtagelser til NM som skulle løbe af stablen i efteråret i forbindelse med vores B prøve og udstilling. RL havde valgt at prøverne skulle være åben for hunde i både begynder åben og vinderklasse. Begge prøver var velbesøgte og med mange gode præstationer og ikke mindst havde deltagerne to hyggelige dage. Derudover kom også en officiel golden WT på Fyn i maj.

9 I juni var det blevet tid til de årlige tripel arrangementer i Jylland og på Sjælland. Vejret var fantastisk og både nye og mere rutinerede golden ejere deltog og havde en god dag i godt selskab. Efterfølgende blev DJU s racedyster afholdt med deltagelse af golden på begge sider af Storebælt og begge disse hold placerede sig som nummer 3. Der har også været afholdt de to traditionelle forårs og efterårsarrangementer. Specielt efterårsarrangementet vil nok blive husket længe. Både pga. den vanvittige regn og tordenvejr vi havde om lørdagen og pga. at det var første gang vi i DK skulle afholde WT/NM for goldens. Prøven var en stor oplevelse med masser af flot hundearbejde og da pointene skulle gøres op blev vinderholdet det danske hold bestående af Dorte Mahler/Glenn Mhor`s Mia, Lars Mertz/ DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melody Of Golden Spirit og Morten Rasmussen/DKBRCH Tanjin Gizmo. Og dagens individuelle vinder blev Dorte/Mia. RL vil gerne ønske stort tillykke med dette resultat som vi er meget stolte af. Efterårsudstillingen var tæt på at måtte aflyses da vejret var så ekstremt at det ikke kunne lade sig gøre at bedømme hundene, men et opslået telt på arealet gjorde det muligt om end det ikke var optimale forhold. Heldigvis klarede det op og vi kunne rykke udendørs igen. RL har i 2011 afholdt et enkelt trimmekursus og 4 mentalbeskrivelser med 17 beskrevne hunde. I slutningen af året blev det til en Åben A og en Vinder A prøve Nyt i 2011 Raceledelsen oprettede i juli en profil på Facebook administreret af Gitte Sjælland. Siden talte d. 8/1 200 medlemmer 2012: Goldens i Danmark udkom sidst i 2009 og i 2012 er det tid til at få lavet et nyt eksemplar af denne. RL opfordrer alle medlemmer til at sætte deres hunde i bogen. Bogen er for alle uanset type og meritter. Bogen skulle gerne være et billede af hvilke goldens vi har i DK i I 2012 vil RL afholde en strategidag hvor vi vil mødes med de nedsatte udvalg og sammen udarbejde en plan for hvad der skal ske fremad i racen. Dette var en opgave som egentlig skulle have været løst i 2011, men tiden var ikke til at det kunne lade sig gøre. I 2012 vil RL også gerne afholde et seminar for opdrættere/medlemmer med interesse for opdræt. Seminarets indhold er ikke helt fastlagt endnu. I 2012 vil RL som sædvanligt arrangere forårs og efterårsweekend og holdudtagelser til NM som i 2012 skal afvikles i Finland. I forbindelse med vores forårsweekend og vores tripelarrangement på Sjælland er RL i øjeblikket ved at arrangere at man på disse dage også kan komme og få DNA testet sin golden for GR1 PRA, prcd PRA og Ichthyosis (fiskeskæl). På den måde kan man få lavet både selve testen og analysen til en lavere pris end hvis man skulle have den lavet enkeltvis. Mentalbeskrivelser og tripelarrangementer bliver selvfølgelig også en del af årets begivenheder. Til sidst RL vil gerne have lov til at takke de medlemmer som har ydet et stykke arbejde i løbet af året. Rigtig mange frivillige har sørget for at prøver, udstillinger, mentalbeskrivelser, trimmekurser mange andre praktiske ting har kunnet lade sig gøre. Og selvom det er sagt mange gange før, så bliver det ikke mindre rigtigt af den grund. Uden alle disse mennesker ville vi ikke have nogle arrangementer at deltage i, så fra RL s side skal der yde en kæmpe tak til alle dem.

10 Faktisk er goldens de sidste par år blevet den retrieverrace med flest arrangementer, selvom vi ikke er den største race rent antalsmæssigt. Det synes jeg er rigtig flot og håber at vi kan holde det høje aktivitetsniveau fremover, til gavn for vores hunde og vores medlemmer. Formand for raceledelsen Maria Lindegaard Ny konstituering: Formand: Maria Lindegaard Næstformand: Marlene Birkebæk Kasserer: Birger Knudsen Sekretær: Gitte Sjælland Medlem: Kaj Falk 1. Suppleant: Laila Ager 2. Suppleant: Lene Sørensen

11 Sundhedsudvalgets årsberetning 2011 Opdrætter og hanhundelister ligger på Udvalget består af: Formand: Laila Ager, 6990 Ulfborg, Sek.:Marlene Birkebæk, 7323 Give Medlem: Marianne Klitgaard, 7900 Nykøbing Mors Medlem: Betina H. Christensen, 6971 Spjald Vi har i år afholdt 2 møder Årets opgaver: Kollektive prøvetagningsdage i forbindelse med Golden Arrangement (prcd_pra, GR_PRA 1, Icthyosis) Rabatter/tilbud indhentet Snakket med Lene Boysesen + DKK afhandling vedr. icthyosis, behandling, livskvalitet i forskellige aldre. Hvad kræves der/interesse?? Behandling af 3 dispensationssager sager vedr. brug af tæve med status C: Tæve 1: disp. godkendt Tæve 2: disp. godkendet 1/ Herudover er der vedlagt: Sundhedspokalen Årsopgørelse over HD/AA/OCD/ØJNE/DNA Icthyosis Clear: 16,4% Carrier: 48,6 % (!!!!!!) Affected: 31,8% PLANLAGT FOR 2012: Kollektive prøvetagningsdage for DNA tests Evt afhandling om ichthyosis Forslag? Formand for sundhedsudvalget Laila Ager

12 TMU årsberetning TMU bestod i 2011 af. Lene Sørensen (formand) Birger Knudsen (repræsentant for raceledelsen) André Lilja Anne Mette Linsae TMU har i 2011 været involveret i 11 arrangementer, alle med et stort antal deltagere. 4 WT prøver blev det til i 2011 Den første blev afholdt d i Kulsø Jylland i forrygende snevejr. Næste WT prøve blev afholdt i Hagested på Sjælland d Den tredje WT prøve blev afviklet i Vissenbjerg på Fyn Alle med deltagelse i Beg. Åben. og Vinderklasse. For vinderklassehundenes vedkommende var det samtidig udtagelse til Nordisk WT for hold. Den 4 WT prøve var racens store arrangement Nordisk WT Mesterskab for hold som fandt sted i Suserup på Sjælland d Dette kæmpe arrangement, blev der arbejdet på det meste af et år bl. a. fordi det blev arrangeret sammen med den årlige B prøve på Sjælland d , dels med de før nævnte WT prøver, men også med at arrangere træning for de hunde der havde kvalificeret sig til at deltage i Nordisk WT. Finde tærræng til prøven, prøveledere, hjælpere, dommere fra Danmark og de andre nordiske lande. Arrangerer festmiddag for alle racens medlemmer og alle vore udenlands gæster. Traditionen tro har vi haft to B prøver, begge med kvalifikationsprøve. Den første blev afviklet d i Bække i Jylland med ca. 48 hunde Og den anden blev, som før nævnt, afviklet d med ca. 75 hunde heraf en del udenlandske hunde. Stort tillykke til de hunde der blev præmieret og blev vinderpladseret. Resultaterne fra alle disse officielle prøver kan læses på Racens hjemmeside Dog skal det nævnes her at det danske hold 1. blev Nordisk mester for hold. Ligeledes skal det her nævnes at der i år 2011 er tre hunde der er blevet Dansk Champion. DKBRCH Tanjin Gismo ejer Morten Rasmussen DKSCH(V) Combine Lionheah ejer Annette Kiøboe DKBRCH DKWTCH Ida Red My Melodie of Golden Spirit ejer Lars Mertz A prøver! Dem har der været to af. En for åbenklasse og en for vinderklasse Åben A prøven blev afviklet på Hjortholm d Der deltog 8 golden og 2 flatter. Den meget traditionelle vinder A på Agerup d havde i år 10 deltager. Desværre indtraf der et uheld, ide en af deltagerne fik et hjerteanfald og måtte i hast bringes med ambulance til Nykøbing sygehus. Heldigvis med lykkelig udgang. Endelig var der planlagt en vinder A mere på Hjortholm, men af flere årsager måtte denne prøve aflyses. Triple arrangementer blev afholdt, i samarbejde med udstillingsudvalget, samme dag i både øst og vest d Begge steder med mange deltager på alle de poster der var mulighed for at deltage på. På apporteringsdysten blev der desuden udtaget de to hold der repræsenterede goldens på jagtforeningens årlige racedyst d

13 Med så højt aktivitetsniveau kræver det rigtig mange mennesker. TMU vil gerne benytte lejligheden her til at takke alle der har ydet en indsats for at få alle disse arrangementer til at lykkes. Ikke mindst weekenden d. 27/ stillede store krav til alle de personer der på en eller anden måde var involveret. Det være sig prøveledere, hjælpere og festarrangører. Tusind tak alle sammen. Ligeledes tak til alle sponsorer der har sponsoreret præmier til arrangementerne Tmu vil forsøge at fastholde det høje aktivitetsniveau. Der er pt. Planlagt 3 WT prøver 2 B prøver 2 3 A prøver Samt triplearr. I Øst og Vest i samarbejde med udstillingsudvalget.

14 Beretning for udstillingsudvalget 2011 Udstillingsudvalgets medlemmer: Maria Lindegaard, Gitte Sjælland, Conni Pallesen, Inge Nygaard og Jane Broberg Jensen. Der blev igen i 2011 afholdt 2 certifikatudstillinger. Forårsudstillingen blev afholdt den 30. april 2011 i Vonge Kollemorten Hallen i Vonge med 69 tilmeldte hunde, heraf 6 babyhvalpe, 8 hvalpe. Dommer Jenny Frankland Mace, kennel Purbarn. Årets efterårsudstilling blev afholdt den 27. august 2011 i Tolstrup ved Ringsted. Denne udstilling havde 62 tilmeldte, heraf 6 babyhvalpe og 6 hvalpe. Dommer Pat Tuck, Kennel Tamsbrook. Udstillingen i Tolstrup vil blive husket i fremtiden for en af de udstillinger hvor vejret ikke var med os, det værst tænkelige torden og regnvejr. Det var også udstillingen hvor vi alle efterfølgende havde mulighed for at deltage i Racens fællesspisning sammen med deltagere og dommere fra Nordisk Workingtest. Et flot arrangement og en rigtig god ide at samle deltagere fra de forskellige aktiviteter. Der har 2011 været afholdt et trimmekurs lørdag den 11. september 2011 i Region Midtsjællands Klubhus i Herfølge med 8 deltagere. Skuer som en del af triplearrangementer blev holdt både i både Øst og Vest søndag den 26. juni Jylland blev skuet dømt af aut. dommer Kaj Falk Andreasen, på Sjælland dømte uaut. dommer Anette Nielsen 30 hunde.. På skuedelen tilbød vi hvalpebedømmelse i flere klasser end normalt for at forsøge at gøre skuet attraktivt for hvalpeejerne, succesen var begrænset. Til lykke til årets nye champions DKCH Woodstar Loke, Steen Marbæk DKCH(U) Dewmist What About Spice, Laila Pedersen DKCH(U) Hot News Fiels s Fashion, Susanne Balle Jesen DKCH(U) Non Stop Jojo Mayer, Connie Pallesen DKCH(U) Golddream Gaby A Secret Girl, Hanne Kirkegaard og Lise Kirkegaard Sørensen DKCH(U) Gembæk s French Kiss, Marianne Skøtt Jespersen Klub champion Inassicas Desdemona, Susanne Balle Jensen Aktiviteter/opgaver I 2012 Certifikatudstilling i Vonge lørdag den 28. april 2012 dommer Barbera Mills Certifikatudstilling i Charlottenlund Skov, Lolland den 28. august 2012 dommer Val Tregaskis Skuer i forbindelse med trimple arrangementer. Trimmekurser Nyt pointsystem til årets opdrætterpokal Medlemsmøde for vores udstillingsinteresserede medlemmer hvor emnerne kunne blive foredrag, handlerkursus Skuedommerkursus Tak til udvalget medlemmer for samarbejdet i året der gik Velkommen til Gitte Sjælland og Inge Nygaard. Anette Dam valgt at stoppe vi siger dig rigtig meget tak for din indsat og for at du fortsat hjælper os. Tak til vores hjælpere, tak til Raceledelsen, Tak til alle vores sponsorer vores medlemmer er rigtig glade for jeres bidrag. Tak til Region Nordsjælland for lån af computer (klar til brug), telte m.v. i forbindelse med afholdelse af triple arrangement. Tak til Lisbeth Bech for at du fortsat vil klippe bånd, bestille rosetter og præmier til os.

15 Kennel Joe's Vandre præmie PROPROSITIONER: MEST VINDENDE DANSKEJEDE GOLDEN PÅ UDSTILLING I DET FORGANGNE ÅR. Opnået ud fra racens Top 10 liste over de mest vindende goldens på danske udstillinger i 2011 Placering Navn 2011 Point 1 DKCH(U) Non Stop Jojo Mayer 16 2 DKCH(U) Rintilla's Pinoccio 11 3 DKCH Inassicas Desdemona 8 4 MultiCH. Dream Max Amy Diamond 7 4 DKCH(U) Hot News Field s Fashion 7 5 DKCH(U) Golddream Gaby A Secret Girl 6 5 MultiCH. Majik Finders Keepers (Finland) 6 5 Skylock Strictly Business 6 4 point = BIR 3 point = BIM På top 10 listen er 3 ud af de 8 placerede dansk opdrættede På top 10 listen er 7 ud af de 8 placerede dansk ejede På top 10 listen er 3 tæver og 5 hanner repræsenteret På top 10 listen er der 8 placeret heraf er 7 champions der er 12 der deler 6 pladsen Navn DKCH 2011 Ejer Køn Opdræt nation Woodstar Loke Steen Marbæk han Danmark Navn DKCH(U) 2011 Ejer Køn Opdræt nation Dewmist What About Spice Laila Pedersen han Sverige Hot News Field s Fashion Susanne Balle Jensen han Danmark Non Stop Jojo Mayer Conni Pallesen han Ungarn Golden s Hill Side Imagine A Chap Filip Johnsson (S) han Danmark Golddream Gaby A Secret Girl Hanne Kirkegaard tæve Danmark Gembæk's French Kiss Marianne Skøtt Jespersen tæve Danmark Verdensvinder & Europavinder 2011 Dream Max Amy Diamond Lis & Svend Aage Nielsen tæve Sverige

16 Årets Markprøveopdrætter 2011 Pokalen er skænket af Raceledelsen Gleen Mhor's Mia Gleen Mhor's Ophelia Gleen Mhor's Jack The Ripper Gleen Mhor's Line Gleen Mhor's Mandy Gleenmhor`s Michel Gleen Mhor's Niko Gleen Mho r Merlin Gleen Mhor s Sally Eliteprøve Vinderklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 2 stk 10 point Åbenklasse 5 stk 30 point Vinderklasse 1 stk 10 point Eliteprøven 1 stk 10 point I alt 8 hunde 60 point Sungold Habari Zako Sungold Joe & The Juice Sungold For Blynov & Co. Sungold Fancy Fenja Sungold Flying Falcon Sungold Flying Sheba Sungold Funny Nanna Sungold Hasina Vinderklasse Vinderklasse Åbenklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 5 stk 25 point Åbenklasse 1 stk 5 point Vinderklasse 2 stk 20 point I alt 8 hunde 50 point Shootdog Golden Pocket Shootdog Golden Smilla Shootdog Golden Guinness Shootdog Golden Polle Shootdog Golden Balder Shootdog Golden Bianca (NO) Shootdog Golden Indy Vinderklasse Åbenklasse Åbenklasse Åbenklasse UHM Begynderklasse Begynderklasse Begynderklasse 2 stk 10 point Unghundemesterskab 1 stk 10 point Åbenklasse 3 stk 20 point Vinderklasse 1 stk 10 point I alt 7 hunde 50 point

17 Årets opdrætter Sundhed 2011 Pokalen er skænket af Kennel Skylock Placering Navn 2011 Point 1 FarmXena 211,7 2 Golden De Luxe 187,5 3 Skylock 162,5 4 Doolydog s 145,4 5 Jollygold (10) 131,2 6 Catithre (7) 131,2 7 Sungold Golden Nordic s Strawgold 88,4 10 Giddygold 41,7

18 Årets Opdrætter Udstilling 2011 Pokalen er skænket af Raceledelsen Titel og pokal tilfalder den opdrætter der er medlem af Dansk Retriever Klub og opnået flest point inden for et kalenderår og har det højeste antal afkom eksteriørbedømt på hhv. udstilling og kvalifikationsprøve TOP 3 Kennel Giddygold i alt 65 point Kennel Skylock i alt 50 point Kennel Gembæk i alt 35 point

19 Begynderklasse Top Pokalen er skænket af Kennel Sungold 1. Hilderyth Isabell 22 p. (8) 2. Hilderyth Ida 21 p. (9) 3. Shootdog Golden Balder 9 p. (3) Sungold Habari Zako 9 p. (3) 5. Kiebitz's Limbo Rock 9 p. (5) 6. Gold Force Champagne And Caviar 8 p. (3) 7. Gleen Mhor's Jack The Ripper 7 p. (3) 8. Falkirk's Fire Walk With Me 6 p. (2) Søbjerggaard's Odin 6 p. (2) Vanilje Sukker Av Vervik 6 p. (2) Vesterlyng's Token Of Luna 6 p. (2)

20 Åbenklasse Top Pokalen er skænket af Kennel Woodway 1. Gleen Mhor's Mandy 15 point (8) 2. Gleen Mhor's Niko 14 (6) 3. Crawfields Cougar 13 (5) 4. Shootdog Golden Pocket 11 (6) 5. Shootdog Golden Guinness 11 (4) 6. Gleen Mhor's Peder 11 (5) 7. Shootdog Golden Smilla 11 (6) 8. Gleen Mhor's Jack The Ripper 10 (5) 9. Calhoun Of Graceful Delight 8 (4) 10. Kiebitz's Fancy Freddie 7 (3)

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012

Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Referat fra Golden Retrievers Årsmøde 2012 Golden Retrievers Årsmøde 2012 DRKs lokaler på Fraugdegaards Allé 4, 5220 Odense SØ Den 22. januar 2012 kl. 1300 Dagsorden iflg. Vedtægterne: Maria Lindegaard

Læs mere

Årsmødet 2015. Dagsorden i flg. Vedtægterne:

Årsmødet 2015. Dagsorden i flg. Vedtægterne: Årsmødet 2015 Dagsorden i flg. Vedtægterne: Årsmødet 2015 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres af dirigenten). 4a. Raceledelsen aflægger beretning

Læs mere

Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013

Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013 Årsberetning for Golden Raceledelsen 2013 Raceledelsen(RL) for Golden Retriever bestod ved årets start af 5 medlemmer og 2 suppleanter, og havde konstitueret sig som følgende: Konstituering Formand: Laila

Læs mere

Goldenraceledelsens årsberetning for klubåret 2008. Korsør søndag d. 25. januar 2009 kl. 13.30

Goldenraceledelsens årsberetning for klubåret 2008. Korsør søndag d. 25. januar 2009 kl. 13.30 Goldenraceledelsens årsberetning for klubåret 2008. Korsør søndag d. 25. januar 2009 kl. 13.30 VALG/KONSTITUERING: Raceledelsens valgresultat ved valget december 2007 gav nyvalg til Marlene Birkebæk og

Læs mere

Golden Årsmøde Referat d. 25. januar 2009

Golden Årsmøde Referat d. 25. januar 2009 Golden Årsmøde Referat d. 25. januar 2009 Medborgerhuset, Kulturhuset, Skolegade 1, 4220 Korsør Velkomst v. afgående formand Lisbeth Bech. Dagsorden ifølge DRK's vedtægter fra 1998, 14 stk. 26: a. Valg

Læs mere

DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Working Test og Uofficielt DM for hold i Suserup Søndag den 23.06.2013

DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Working Test og Uofficielt DM for hold i Suserup Søndag den 23.06.2013 DANSK RETRIEVER KLUB RACELEDELSEN FOR GOLDEN RETRIEVER Working Test og Uofficielt DM for hold i Suserup Søndag den 23.06.2013 Prøveleder: Ronnie Lübcke 28932308 og Kenneth Hansen25551033 Dommere: Johnny

Læs mere

REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013

REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013 REFERAT FRA GOLDEN RETRIEVERS ÅRSMØDE 2013 KORSØR MEDBORGERHUS Maria Lindegaard bød forsamlingen velkommen! a) Valg af dirigent. RL foreslog K.K. Jensen (DKK) KK enstemmigt valgt KK gennemgik årsmødets

Læs mere

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011

Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 Referat Labrador årsmøde den 31.01. 2011 a. Valg af dirigent KK foreslået af raceledelsen og valgt med applaus. KK startede med at erklære årsmødet lovligt indkaldt. Konstaterede at der var 51 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Goldens årsmøde på Fraugdegaard søndag den 31. januar 2010 kl. 13.00.

Referat af Goldens årsmøde på Fraugdegaard søndag den 31. januar 2010 kl. 13.00. Referat af Goldens årsmøde på Fraugdegaard søndag den 31. januar 2010 kl. 13.00. Dagsorden iflg. vedtægterne: a) Valg af dirigent. b) Valg af referent. c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet afgøres

Læs mere

Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg

Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg Referent; Jesper H. Møller 1. Præsentation af RL Medlemsmøde søndag d. 18/3 i Nyborg Maria bød velkommen og hvert RL medlem præsenterede sig kort. 2. Ordstyrer Kaj Klysner blev valgt 3. Baggrunden for

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Referat Golden Retriever Årsmøde Den 23. januar 2011 kl. 1300 Korsør Medborgerhus

Referat Golden Retriever Årsmøde Den 23. januar 2011 kl. 1300 Korsør Medborgerhus Referat Golden Retriever Årsmøde Den 23. januar 211 kl. 13 Korsør Medborgerhus a) Valg af dirigent Peter Schou ndersen (PS) valgt. PS. Slog fast at alle formalia omking årsmøde, kandidater til raceledelsen

Læs mere

1. Ved et medlemsmøde d. 18/3 2012 blev emnet debatteret, og medlemmerne deltog afsluttende i en afstemning, som gav følgende resultat:

1. Ved et medlemsmøde d. 18/3 2012 blev emnet debatteret, og medlemmerne deltog afsluttende i en afstemning, som gav følgende resultat: Til Dansk Retriever Klub -5-22 Raceledelsen for golden retriever (RL) og medlemmerne ønsker at bibeholde avlsrestriktionerne for golden retriever, dog med den lempelse at C-hofter kan anvendes i avl uden

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg.

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Årsberetning 2014 Raceledelsens årsberetningen for 2014: Valget 2013 Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Suppleanter blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og DRK s bestyrelse.

Herudover har racen været repræsenteret ved 2 møder med de øvrige racer og DRK s bestyrelse. Årsberetning 2015 Raceledelsens årsberetningen for 2015 Valget 2014 Ved valget til raceledelsen i 2014 var der ikke kommet kandidater, så både det sidste medlem af raceledelsen samt suppleanter skulle

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2014 Dato: 03-03-2014 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Susanne Wærling Kai Lübcke Hanne Jensen Preben Arenfeldt Louise Munchaus Adsbøl Vernon Pedersen

Læs mere

Golden Raceledelsen, årsberetning for 2006. Årsmøde søndag d. 28. januar 2007 kl. 13.30

Golden Raceledelsen, årsberetning for 2006. Årsmøde søndag d. 28. januar 2007 kl. 13.30 Golden Raceledelsen, årsberetning for 2006 Årsmøde søndag d. 28. januar 2007 kl. 13.30 Sted: Korsør vandrehjem "Svenstrupgaard", Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør. Raceledelsen for Golden Retriever har

Læs mere

RACELEDELSEN FOR GOLDEN. MARKPRØVE B og KVALIFIKATIONSPRØVE KULSØ REGION CENTRUM SØNDAG DEN 25. APRIL 2010

RACELEDELSEN FOR GOLDEN. MARKPRØVE B og KVALIFIKATIONSPRØVE KULSØ REGION CENTRUM SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 RACELEDELSEN FOR GOLDEN MARKPRØVE B og KVALIFIKATIONSPRØVE KULSØ REGION CENTRUM SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 Prøveleder: Poul Erik Honoré, mobil: 40 70 78 41 Prøvelederassistenter: Niels V Nielsen, mobil:

Læs mere

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 15-08-2012. www.goldenretriever.dk

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 15-08-2012. www.goldenretriever.dk HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 15-08-2012 www.goldenretriever.dk Hvalpene står opført efter alder på hvalpeliste 1 & 2 - de ældste først. Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden.

Læs mere

Hanhundeliste. Hanhundene står anført i alfabetisk orden. Læs mere om krav for optagelse samt forkortelser nederst på siden.

Hanhundeliste. Hanhundene står anført i alfabetisk orden. Læs mere om krav for optagelse samt forkortelser nederst på siden. Hanhundeliste Hanhundene står anført i alfabetisk orden. Læs mere om krav for optagelse samt forkortelser nederst på siden. AMBERFIELD HUGO BOSS 05219/2006 Født: 11.03.2006 HD-status: B Albue-status: 0

Læs mere

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2/2010 Dato: 12.04.2010 Sted: Caroline Ditlefsen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Claus Justesen CJ Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012

De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 De 7 andre finalister og tildelt af Raceledelsens Ærespræmie for Sundhed 2012 4. Kennel Ørnhøj s v/ Marianne Klitgaard DK04838/2011 Ørnhøj's Aiko A 3 DK04839/2011 Ørnhøj's Akeela A 0 26.04.2012 DK04835/2011

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 27. maj 2013 Kl.: 15.00-20.30 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Afbud: Dot Preil, Bjarke Mortensen Referat A. Underskrivelse af referater Følgende referater blev underskrevet:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg.

Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Referat af vintermødet d. 10. januar 2015 i Vissenbjerg. Flemming F. bød velkommen og orienterede kort om, hvorfor programmet var blevet ændret. Den 15. januar skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem til

Læs mere

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012. www.goldenretriever.dk

HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012. www.goldenretriever.dk HVALPELISTE FOR GOLDEN RETRIEVER PR. 01-04-2012 www.goldenretriever.dk Hvalpene står opført efter alder på hvalpeliste 1 & 2 - de ældste først. Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden.

Læs mere

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16

Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til fællesmøde 15/16 Mødedato: Søndag d. 17. januar 2016 Mødested: Deltagere: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens Kåringsudvalget, Avlsudvalget, Brugshundeudvalget, Udstillingsudvalget,

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2011 Dato: 04.04.2011 Sted: Hanne Jensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Susanne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE Udgivet d. 01.05.2016 Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden. Hvalpelisten er for kuld hvor forældrene lever op til DKKs almindelige stambogsføringsregler.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Velkommen til årets generalforsamling, og traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2016. Først stor tak til Peter, for at vi kan få lov at være her og også

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014

Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 5. april 2014 Antal fremmødte: 30 + 1 fuldmagt. 1. Formanden bød de fremmødet velkommen og foreslog Arno Mark,( fra DKKs dirigentliste) som dirigent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming, Kirsten, Katja, Christine, Tina og Ernst Afbud: Lokalrepræsentanter: Laila Koch, Lone R. Jørgensen, Kirsten K, Susan(ny) Afbud: Lotte Skriver, Vibeke Midlander Dagsorden:

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2015 Dato: 8. april 2015 Sted: HJ Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben Arenfeldt PA Susanne Wærling SW

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Dagsorden ifølge lovene og udsendt materiale i bladet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3.

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Golden Raceledelsen afholder Markprøve B den 28.4.2013 Lisbjerg, Århus

Golden Raceledelsen afholder Markprøve B den 28.4.2013 Lisbjerg, Århus Golden Raceledelsen afholder Markprøve B den 28.4.2013 Lisbjerg, Århus Prøveleder: Henrik Hansen 20 20 60 41 henriknaledi@gmail.com Dommere: Begynderklasse: Hanne Søndenbroe Åbenklasse: Kresten Henriksen

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup.

Referat. Regionsledelsesmøde nr APRIL 2016 kl Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Regionsledelsesmøde nr.4 2016 18. APRIL 2016 kl. 18.00 Hos Charlotte Staun, Dybdalgårdsvej 2 i Vamdrup. Deltagere: Charlotte Staun, Flemming Roed, Jan Henriksen, Per Rethmeier, Thore Grøndahl, Rikke Andersen,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE

GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE GOLDEN RETRIEVER HVALPELISTE Udgivet d. 15.03.2017 Hvalpelisten bliver opdateret d. 1. og d. 15. i måneden. Hvalpelisten er for kuld hvor forældrene lever op til DKKs almindelige stambogsføringsregler.

Læs mere