TravelCare, omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TravelCare, +45 70 25 04. omgående at kontakte: Falck. Box 211 DK Danmark. Kategori I: Nødudgifter. Forsikringssummer. angivet) a."

Transkript

1 REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare, , døgnet rundt Indgår i og udgør en integreret del af de Almindelige Forsikringsbetingelser og forsikringscertifikatet udstedt af Allianz Global Assistance Europe, med kontor i Amsterdam. Stedet, hvortil skadesanmeldelse skal foretages, for kategori II, III, IV, VI og VII: Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK 0900 København C Danmark Tel.: fra kl til Kategori I: Nødudgifter Selskabet forsikrer følgende udgifter op til de angivne maksimumbeløb, såfremt disse Forsikringssummer (pr. person pr. begivenhed medmindre andet er udgifter er nødvendige i forbindelse med angivet) a. Sygdom, ulykke og/eller død: Ekstraudgifter til logi DKK 370 pr. person pr. dag op til DKK 1900 Ekstraudgifter ved hjemtransport til Danmark Kostpris Godtgørelse for indlæggelse DKK 300 pr. dag maks. 30 dage Udgifter ved hospitalsbesøg DKK 370 pr. forsikringscertifikat b. Hjemkaldelse før tiden: Ekstraudgifter ved hjemtransport til Danmark Kostpris c. Mistet fly: Ekstra rejse- og logiudgifter DKK (fradrag på DKK 225) d. Forsinket afgang: Forsinkelse (på 12 timer DKK 225) DKK pr. forsikringscertifikat Abandonnering DKK e. f. g. Hjemtransport til Danmark med ambulancefly Eftersøgnings- og redningsoperationer Afhentning af familiemedlemmer: I tilfælde af livsfare: Kostpris DKK Ekstra rejseudgifter (maks. to slægtninge) Kostpris Ekstra logiudgifter (maks. to slægtninge) DKK 370 pr. person pr. dag i maks. 10 dage Hvis forsikredee fortsætter rejsen på egen hånd: Ekstra rejseudgifter (maks. en slægtning) Kostpris Ekstra logiudgifter (maks. en slægtning) DKK 370 pr. person pr. dag i maks. 5 dage h. Transportudgifter ved dødsfald: Transportudgifter for afdødes jordiske rester eller Kostpris Begravelses- og kremeringsudgifter i udlandet inkl. rejseudgifter for to familiemedlemmer Op til udgifterne ved transport af liget til Danmark Endvidere vil Selskabet godtgøre følgende udgifter, hvis de er forårsaget af en begivenhed forsikret under denne kategori: i. Telekommunikationsudgifter DKK 340 pr. begivenhed j. Ekstraudgifter i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds I henhold til maksimumbeløb gældende for denne kategori

2 Kategori II REJSEBAGAGE Forsikringssum Inklusive: Foto-, film- og videoudstyr Værdigenstande Personlige pengemidler Briller og kontaktlinser Musikinstrumenter Rejsedokumenter Medicinsk udstyr Varer købt under rejsen Ekstradækning: Genanskaffelse af tøj og/eller toiletartikler Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifika at medmindre andet er angivet) DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK (fradrag på DKK 375) (fradrag på DKK 260) (fradrag på DKK 375) Kategori III GOLF Forsinket golfudstyr Kategori IV VINTERSPORT (yderligere dækning, kun i kraft ved betaling af tillægspræmie, og hvis præmien fremgår af forsikringscertifikatet) Tab af green fees Golfudstyr Skipakke Skiudstyr (eget) Skiudstyr (lejet) Forsinket skiudstyr Lukning af pisten Lukning grundet sneskred Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifika at medmindre andet er angivet) DKK DKK (fradrag på DKK 520) (grænse pr. enkeltgenstand DKK 2 090) DKK Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifika at medmindre andet er angivet) DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kategori V HELBREDSUDGIFTER I UDLANDET Helbredsudgifter i udlandet: Læge- og hospitalsudgifter Tandlægeudgifter: nødassistance Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifikat medmindre andet er angivet) DKK DKK Kategori VI ANNULLERING Selskabet vil betale en godtgørelse op til de tidligere angivne maksimumbeløb, såfremt disse udgifter er foranlediget af en forsikringsbegivenhed, der resulterer i: Annullering af booket flyrejse/ophold Fradrag pr. person pr. Begivenhed (undtagen i tilfælde hvor den forsikrede dør eller hospitalsindlæggess i mere end 24 timer) Kategori VII REJSEANSVAR Rejseansvar Forsikringssummer (pr. person pr. forsikringscertifikat medmindree andet er angivet) DKK pr. person og DKKK pr. begivenhed DKK 185 DKK pr. person pr. begivenhed ADVARSEL: Udvis altid normal forsigtighed, efterlad aldrig bagage uden opsyn, heller ikke i biler (se kategoribetingelserne for Rejsebagage). Læs altid de Almindelige Policebetingelser, især de forpligtelser, der er nævnt i de Generelle Bestemmelser og kategoribetingelserne for Rejsebagage.

3 GENERELLEE BESTEMMELSER Ud over disse Generelle Bestemmelser reguleres denne forsikring af kategoribetingelserne for de kategorier, der er omfattet af denne forsikring. Vær venlig at læse følgende generelle betingelser omhyggeligt. De giver præcise oplysninger om rettigheder og forpligtelser såvel som svar på de spørgsmål, der måtte opstå. Artikel 1. Definition af termer Følgende termer skal have følgende betydning i disse policebetingelser: Selskab : AGA International SA, hollandsk afdeling, opererer under navnet, med kontor på Poeldijkstraatt 4,, the Netherlands registreret hos Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) Nº og i Commercial Register Amsterdam Nº Forsikrede : den person, der er angivet på forsikringscertifikatet Partner : ægtefælle eller den person, som forsikrede har boet sammen med i længere tid (i mindst et år fra forsikringspolicens ikrafttrædelsesdato) "Familie : Forsikrede og partner og/eller (pleje- eller sted-) børn under 25 og hjemmeboende Slægtninge: Første kategori : partner, forældre (svigerforældre), børn (svigerbørn) såvel som pleje- og/eller stedforældre og -børn Anden kategori : brødre, svogre, søstre, svigerinder, pleje- og/eller stedsøskende, bedsteforældre og børnebørn. Rejsefælle : en person, der rejser sammen med den forsikrede. Operatør : Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK-0900 København C, Danmark: behandler og betaler alle skadesanmeldelser i kategori I, II, III, IV, V, VI og VII i Selskabets navn. Artikel 2. Grundlag for forsikringen Selskabet yder kun dækning for de kategorier, som forsikringen er tegnet for som angivet på dækningsoversigten og/eller forsikringscertifikatet. Dækningerne gælder indtil de maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten under forudsætning af overholdelse af enhver angivet maksimumsperiode og for det maksimale antal af angivne personer for det maksimale antal angivne kategorier nævnt i dækningsoversigten. Rejseforsikringen er gratis for børn under 2 år..antallett af tegnede forsikringspolicer er identisk med antallet af forsikrede persone angivet på forsikringscertifikatet. En forsikringspolice dækker kun den person, i hvis navn den er tegnet. Forsikringssummerne i henhold til disse forsikringspolicer kan ikke kombineres med forsikringssummer i henhold til nogen anden police, og forsikringspolicerne kan ikke overdrages. Bestemmelser gældende for én forsikret person gælder ikke nødvendigvis for en anden forsikret person, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. Artikel 3. Forsikringens løbetid 3.1. Forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet samtidig med reservation af flybillet til easyjet. 3.2 I tilfælde af returrejse booket hos easyjet forsikringspolicen er kun gyldig, hvis den er tegnet for hele rejsens varighed (udrejse, ophold, returrejse). Denne klausul er ikke anvendelig i tilfælde af en enkeltrejse booket hos easyjet Selskabet forsikrer kun personer, der i policens løbetid er registreret i et dansk folkeregister som bosiddende eller aktuelt opholdende sig på bopælen i Danmark, der også er angivet på forsikringscertifikatet Forsikringen er ikke gyldig, hvis Selskabet allerede tidligere har oplyst forsikrede om, at det ikke ønsker at forsikre ham/hende. I sådanne tilfælde vil Selskabet godtgøre enhver form for præmie, der allerede er blevet betalt på den forsikredes foranledning Alle forsikrede kategorier reguleres i henhold til de Generelle Policebetingelser, medmindre der afviges herfra i kategoribetingelserne. Artikel 4. Løbetid, dækningsperiode 4.1. For kategori I til og med VII undtagen kategori VI: Forsikringens løbetid er det antal dage, forsikringen er i kraft. Afhængig af den betalte præmie er løbetiden 24 timer for en enkeltrejse booket hos easyjet, og 31 dage for en returrejse booket hos easyjet. Hvis returrejsens samlede varighed imidlertid er mere end 31 dage, eller der ikke er fastsat nogen dato for returrejse eller rejsens afslutning, vil dækningen alt andet lige bortfalde 31 dage efter afrejsedatoen eller rejsens begyndelse som angivet på forsikringscertifikatet. Hvis løbetiden i forhold til returrejsen overskrides, fordi de offentlige trafikmidler, forsikrede rejser med, er forsinket, eller fordi der er opstået en begivenhed, som forsikrede er forsikret mod (bortset fra tilfælde dækket af kategorien Rejsebagagee eller Golf), skal forsikringen automatisk forblive i kraft indtil det førstkommende tidspunkt, hvor det er muligt for den forsikrede at foretage tilbagerejse. Inden for forsikringens løbetid for en returrejse booket hos easyjet påbegyndes dækningsperioden, så snart forsikrede og hans/hendes bagage forlader bopælen eller opholdsstedet for at påbegynde rejsen, og afsluttes, så snart forsikrede og hans/hendes bagage vender tilbage til en sådan bopæl eller et sådant opholdssted. Dækningsperioden for en enkeltrejse booket hos easyjet påbegyndes så snart den forsikrede og/eller hans/hendes bagage forlader bopælen eller tilholdsstedet, og slutter 24 timer efter det originale afrejsetidspunkt For kategori V: forsikringsdækningen skal gælde fra første dag, hvor afbestillingssatserne finder anvendelse, og skal ophøre med at gælde, så snart første flyvning etableret af easyjet begynder. Artikel 5. Område, hvor forsikringen er gyldig 5.1. Forsikringen er gyldig i de Europæiske lande så vel som Azorerne, de Kanariske Øer, Madeira og ikke- Europæiske lande, der grænser op til Middelhavet.

4 5.2. I Danmark er forsikringspolicen kun gyldig, hvis rejse eller ophold i Danmark udgør en direkte del af en rejse til eller fra en rejsedestination i udlandet. Artikel 6. Betaling eller godtgørelse af præmien Dagen før løbetiden påbegyndes, skal forsikrede have betalt præmien til Selskabet eller en agent udpeget af Selskabet. Hvis præmien ikke er betalt, er forsikringen ikke gyldig; forsikredes pligt til at betale præmien gælder dog stadig. Hvis dækningen ikke opfylder den forsikredes behov, kan forsikringen annulleres inden for 14 dage efter modtagelsen af bekræftelsen på policen. Hvis den forsikrede i løbet af denne periode på 14 dage har været på rejse, har anmeldt en skade eller agter at anmelde en skade, kan selskabet inddrive alle omkostninger, den forsikrede har afholdt til sådanne tjenester. Bemærk, at retten til annullering ikke længere er gældende efter udløbet af den indledende periode på 14 dage, og at der ikke er mulighed for tilbagebetaling. Du kan annulere din forsikring på nettet på www. easyjet.com ved at bruge «se/lav ændringer i din booking». Artikel 7. Generelle forpligtelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal forsikrede eller hans/hendes successorerr foretage sig følgende: 7.1. Udfylde skadesanmeldelsen i sin helhed og i overensstemmelse med sandheden og sende den til Selskabet sammen med forsikringscertifikatet. Skadesanmeldelsen kan fås hos Selskabet eller en af dets agenter Foretagee sig alt, hvad der er muligt, for at begrænse skaden, følge alle råd givet af Selskabet og Falck TravelCare, yde fuld støtte og samarbejde over for Selskabet og Falck TravelCare og ikke foretage sig noget, der kunne skade Selskabets eller Falck TravelCare's interesser Overdrage alle krav om godtgørelse (op til godtgørelsesbeløbet) til Selskabet. Dette er kun nødvendigt, hvis Selskabet ikke har erhvervet forsikredes rettigheder ved at betale godtgørelsen. Forsikrede skal indsende enhver form for dokumentation i forbindelse med ovennævnte krav til Selskabet I visse tilfælde er det nødvendigt at indhente forudgående tilladelse fra Selskabet til betaling af visse udgifter for at få dem godtgjort. Dette omhandler bl.a. ekstra rejseudgifter i forbindelse med hjemrejse til Danmark, erstatningslogi, en alvorlig ulykke, hospitalsindlæggelse på mere end et døgn eller dødsfald. I sådanne tilfælde skal Falck TravelCare underrettes omgående og have forsikringsdataene oplyst Den forsikrede skal til Selskabet indgive lægeerklæringer, originalfakturaer over helbredsudgifter, befordrings- og transportudgifter og ekstra rejse- og/eller logiudgifter, originalfakturaer fra udenlandsk bedemand og enhver anden form for dokumentation, som Selskabet ønsker tilvejebragt Den forsikrede skal gøre sit bedste for at få godtgjort ubenyttede billetter hos transportudbyderen. Endvidere skal han/hun i form af indsendelse af dokumentation herpå være i stand til at påvise over for Selskabet, at de ekstra udgifter, der er påløbet i forbindelse med returrejse og/eller ekstra logiophold, var nødvendige. En sådan dokumentation omfatter f.eks. meddelelsen om dødsfaldet eller en underskrevet erklæring fra den konsulterede læge i udlandet Den forsikrede kan kun transporteres med ambulance, taxa, ambulancefly eller enhver anden form for ikke-offentlig transport efter forudgående tilladelse fra Falck TravelCare Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke foretage nogen form for godtgørelse/betaling. Artikel 8. Stedet, hvortil skadesanmeldelse skal foretages 8.1. For kategori I og V: 8.2. For kategori II, III, IV, VI og VII: Falck TravelCare: døgnet rundt Tel. : Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S PO Box 211 DK 0900 København C Danmark Tel. : fra kl til Artikel 9. Frister indenn for hvilke skader skal anmeldes I tilfælde af skadesbegivenhed dækket af forsikringen skal den forsikrede eller hans/hendes successor(er) foretage anmeldelse af denne begivenhed til Selskabet inden for følgende frister: 9.1. I tilfælde af forsikredes død: inden for 24 timer (pr. telefon eller fax) Hvis forsikrede skal hospitalsindlæggess i mere end 24 timer: inden for syv dage efter hospitalsindlæggelsen (skriftlig anmeldelse) I alle andre tilfælde: inden for 28 dage efter løbetidens afslutning (skriftlig anmeldelse) Hvis skaden ikke anmeldes rettidigt til Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse, medmindree forsikrede eller hans/hendes successor(er) kan bevise, at det ikke inden for rimelighedens grænser var deres fejl, at der blev foretaget for sen anmeldelse. Retten til godtgørelse vil under alle omstændigheder bortfalde uigenkaldeligt, hvis Selskabet ikke har modtaget skadesanmeldelsen senest 180 dage efter forsikringsbegivenhedens indtræden.

5 9.5. De skal bistå Selskabet med at opnå eller forsøge at opnå godtgørelse eller bidrag fra tredjemand eller andre forsikringsselskaber, også omfattende Sygesikringen (Den Offentlige Rejsesygesikring), ved at tilvejebringe alle nødvendige detailoplysninger og udfylde formularer. Artikel 10. Generelle undtagelser ophævelse af retten til godtgørelse Ud over de specifikke undtagelser i hver kategori omfatter den angivne dækning i alle forsikringens kategorier ikke: Direkte eller indirekte skade som et resultat af krigshandlinger, inklusive væbnede konflikter, borgerkrig, oprør, interne borgerlige uroligheder, opstande og mytteri. Hvis den forsikrede under ovennævnte begivenheder påføres en skade, der slet ikke har nogen forbindelse til sådanne begivenheder, skal Selskabet kun udbetale godtgørelse, hvis forsikrede kan bevise, at skaden retteligt ikke havde nogen forbindelse til sådanne begivenheder Skade direkte eller indirekte forbundet med eller forårsaget af den forsikredes deltagelse i eller bevidste overværelse af en flykapring, strejke eller terrorhandling Skade direkte eller indirekte forbundet med en beslaglæggelse og/eller konfiskation Skade forårsaget af, opstået under eller hidrørende fra atomare reaktioner, uanset hvordan eller hvorfra reaktionenn havde sit udspring Skade som er en direktee eller indirekte følge af epidemier Skade forårsaget af deltagelse i eller foretagelse af en kriminel handling eller forsøg herpå Skade opstået uden for det område, hvor forsikringen er gyldig, eller efter udløb af forsikringscertifikatets løbetid Der foreligger ingen ret til godtgørelse, hvis sådanne omstændigheder var kendte eller eksisterede på tidspunktet for tegningen af forsikringen, så det med rimelighed kunne forventes, at udgifterne ville påløbe Retten til betaling eller skadeserstatning i henseende til det samlede krav bortfalder, hvis den forsikrede eller hans/ /hendes successor(er) har afgivet ukorrekte data eller oplysninger Retten til godtgørelse skal kun bortfalde for den del af et krav, for hvilket Selskabet ikke har modtaget de af dem krævede objekter og/eller dokumentation inden for 180 dage efter, at kravet blev gjort gældende. Endvidere yder forsikringen ikke dækning i følgende tilfælde og/eller for følgende udgifter: Den forsikredes svækkede eller dårlige tilstand før eller på ulykkestidspunktet, psykisk eller fysisk lidelse eller sygdom, selvmord eller forsøg herpå Graviditet og enhver dermed forbundet udgift med undtagelse af udgifter hidrørende fra komplikationer Forsætlig eller grov uagtsomhed udvist af den forsikrede eller den person, der har interesse i godtgørelsen Deltagelse i ugerninger, skænderier, slagsmål, dristigheder, deltagelse i ekspeditioner Indtagelse af alkohol, narkotika eller andre former for stimulanser, inklusive bløde og hårde stoffer Udøvelse af andre aktiviteter end administrative, kommercielle eller tilsynsførende aktiviteter, medmindre aktiviteter af en anden art er omfattet af policen, og dette udtrykkeligt er angivet på forsikringscertifikatet Overtrædelse af (fly-/transport-) selskabernes sikkerhedsforskrifter Ballonflyvninger og undervandsrejser foretaget med undervandsbåd Deltagelse i vinter sports, bortset fra tilfælde dækket af kategorien Vintersport Særlige (vinter-) sportsgrene. Særlige sportsgrene omfatter bjergbestigning, kampestensrulning, isklatring, rapelling, huleforskning, elastikspring, faldskærmsudspring, paragliding, hang gliding, ultralet flyvning, svæveflyvning såvel som andre former for sport, der medfører en større risiko end normalt. Særlige vintersportsgrenee omfatter enmandskælkning, bobslædekørsel, ishockey, hurtigløb på ski, kapløb, ski-jöring, skihop, skiflyvning, figurspring i freestyle skiløb, skistørre risiko end normalt. bjergbestigning, paraskiing, heliskiing, såvel som andre former for vintersport, der medfører en Deltagelse i en af følgende sportsgrene: boksning, brydning, karate og andre former for kampsport, jiu-jitsu og rugby Deltagelse i konkurrencer og forberedelser som f.eks. træning Deltagelse i eller forberedelse til hastigheds-, rekord- og pålidelighedsløb med motorkøretøjer eller motorbåde Anvendelse af både uden for indenlandske vandveje, medmindre dette ikke medfører nogen særlig risiko Udgifter i forbindelse med svangerskabsafbrydelse Hvis årsagen til, at den forsikrede er rejst til det forsikrede område, omfatter den hensigt at lade sig undergive lægelig behandling der. Artikel 11. Risiko i forbindelse med flyrejse Hvis den forsikredee rejser med fly, er han/hun kun forsikret som passager og ikke som besætningsmedlem, flyveinstruktør, pilotelev eller faldskærmsudspringer. For at være dækket af forsikringen skal den forsikrede flyve med et anerkendt selskab. Disse fly skal være udstyret til passagerbefordring og anvende anerkendte lufthavne. Artikel 12. Forsikret for samme risiko i forskellige selskaber Hvis der uden denne forsikringspolice kunne gøres krav gældende på en godtgørelse eller betaling i henhold til en anden forsikringspolice, lovgivning eller forskrift, hvad enten denne er af en tidligere dato eller ej, skal nærværende forsikringspolice kun være gyldig som sidste udvej. I så fald skal kun den skade, der overstiger det beløb, der kunne gøres gældende andre steder, være berettiget til godtgørelse. Denne bestemmelse skal ikke være gældende for betalinger i forbindelse med dødsfald og/eller permanent invaliditet som følge af en ulykke. Artikel 13. Betaling af godtgørelser Selskabet skal udbetale godtgørelsen til den forsikrede, medmindre han/hun har meddelt Selskabet, at betaling skal foretages til en anden. Hvis forsikrede er afgået ved døden, skal godtgørelser udbetales til de retmæssige arvinger.

6 Artikel 14. Bortfald af rettigheder Hvis forsikrede eller hans/hendes successor(er) indgiver et erstatningskrav til Selskabet, skal Selskabet reagere ved afvisning af kravet eller ved (at tilbyde) betaling til endelig afgørelse. Den forsikredes eller hans/hendes successorers krav bortfalder 180 dage efter, at Selskabet har redegjort for sin stillingtagen (afvisning eller betaling), medmindree en uoverensstemmelse er blevet forelagt domstolene. Artikel 15. Opkrævning for uforsikrede tjenester og/ /eller udgifter Hvis Selskabet har påtaget sig at betale en godtgørelse for omkostninger og/eller tjenester, som Selskabet eller en af dets agenter har pådraget sig/bevilget, og som ikke er omfattet af forsikringsdækningen (som f.eks. udgiften til den ydre kiste), skal Selskabet være berettiget til at opkræve udgifter, som det alleredee har betalt, eller modregne dem i godtgørelser, der mangler at blive betalt. De forsikrede hæfter solidarisk og er forpligtet til at betale kravet inden for 30 dage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom. I tilfælde af misligholdelse vil Selskabet involvere et inkassobureau. Artikel 16. Persondata De persondata, der er afgivet på begæringen om eller i forbindelse med ændring af en forsikringspolice, behandles af Selskabet med henblik på inddragelse i og udførelse af forsikringsaftaler og administration af deraf følgende relationer, der omfatter forebyggelse og bekæmpelse af bedrageri og aktiviteter, der har til formål at udvide kundebasen Behandling af persondata er styret af lovgivningen. Denne adfærdskodeks beskriver parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af data. Den fulde ordlyd af denne adfærdskodeks kan fås ved henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, DK-1300 København K. Tlf , fax Efter ordre fra Selskabet yder Falck TravelCare direktee hjælp i forbindelse med hospitalsindlæggelse, alvorlige ulykker eller dødsfald. Hvis Falck TravelCare finder det nødvendigt på baggrund af en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede, hans/hendes slægtninge, hjælpearbejdere på stedet og/eller fra den konsulteredee læge og om nødvendigt stille disse data til rådighed for personer, der er direktee involveret i hjælpearbejdet. Anmodning om og udlevering af lægelige data foretages kun af eller efter ordre fra Falck TravelCare s lægeligee rådgiver Efter ordre fra Selskabet forestår Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S behandlingen af skadesanmeldelser fra denne forsikring for kategori II til og med VII. Hvis Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S finder det fornødent i forbindelse med en konkret anmodning om hjælp, kan det bede om data fra den forsikrede. Artikel 17. Tvister Enhver form for tvist opstået på baggrund af denne forsikringsaftale skal forelægges den kompetente domstol, medmindre parternee er enige om andre måder at løse konflikten på Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. Forespørgsler og klager skal først og fremmest forelægges den administrerende direktør for Falck TravelCare c/o Falck Danmark A/S. Hvis den forsikredee ikke er tilfreds med behandlingen af en klage, bør den forsikrede rette skriftlig henvendelse til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaardsgade 2, DK-1572 København, Danmark. KATEGORIBETINGELSER Kategori I. NØDUDGIFTER Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet godtgør ekstra rejse- og/eller logi- og/eller andre udgifter som beskrevet i følgende artikler op til de maksimumbeløb, der er angivet på dækningsoversigten for forsikringen, der er tegnet, under forudsætning af overholdelse af enhver maksimumsperiode angivet der og for det maksimale antal personer nævnt i dækningsoversigten samt for det maksimale antal kategorier nævnt i dækningsoversigten, hvis de er en direkte følge af: 1.1. Sygdom, ulykke og/eller dødsfald (Artikel 4) Hjemkaldelse før tiden (Artikel 5) Mistet fly (Artikel 6) Forsinket afgang (Artikel 7) Hjemtransport til Danmark med ambulancefly (Artikel 8) Eftersøgnings- og redningsoperationerr (Artikel 9) Afhentning af familiemedlemmer (Artikel 10) Transportudgifter i tilfælde af dødsfald (Artikel 11). Endvidere vil Selskabet godtgøre følgende udgifter, hvis de er forårsaget af en begivenhed forsikret under denne kategori: 1.9. Telekommunikationsudgifter (Artikel 12) Ekstraudgifter i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds (Artikel 13).

7 Artikel 2. Særlige betingelser I disse kategoribetingelser skal termen logiudgifter fortolkes i betydningen: Udgifter i forbindelse med logi og måltider. De udgifter, den forsikrede normalt ville have pådraget sig til nødvendige måltider, vil blive fratrukket i godtgørelsen for ekstra logiudgifter. Dette fradrag udgør 20 % af disse rimelige afholdte udgifter. Artikel 3. Hjælp fra Falck TravelCaree Hvis der indtræderr en begivenhed forsikret under denne kategori, tilbyder Falck TravelCare hjælp i forbindelsee med arrangement af: - transport; - det fornødne (lægelige) tilsyn under (retur-) rejsen. Endvidere omfatter assistancen rådgivning og enhver form for hjælp, som Falck TravelCare anser for nyttig og nødvendig. Artikel 4. Sygdom, ulykke og/eller død Hvis den forsikredee bliver syg eller udsættes for en ulykke inden for det område, der dækkes af forsikringen, skal Selskabet godtgøre følgende omkostninger under forudsætning af, at de er nødvendige af helbredsmæssige grunde efter den læges opfattelse, som Selskabet har engageret, og er en direkte følge af sygdommen eller ulykken: 4.1. De nødvendige udgifter til ekstra logi efter forsikringens dækningsperiode De nødvendige udgifter til returrejse til bopæl eller opholdssted i Danmark foretaget med ambulance, taxa eller offentlig transport, for så vidt at disse udgifter er større end dem, der var forbundet med den oprindeligt påtænkte returrejse De nødvendige ekstra logiudgifter i løbet af forsikringens dækningsperiode Godtgørelse for indlæggelse for hver periode på 24 timer, den forsikrede opholder sig som indlagt på et hospital under rejsen Hvis de medforsikrede familiemedlemmer eller en medforsikret rejsefælle til en indlagt forsikret person aflægger besøg hos denne person på hospitalet, vil de ekstra rejseudgifter med offentlig transport eller privat køretøj blive godtgjort Hvis den forsikrede rejser sammen med et familiemedlem, der bliver syg, udsættes for en ulykke eller afgår ved døden, skal Selskabet godtgøre den forsikrede udgifterne som beskrevet i Artikel 4.1, 4.2, 4.3. Det er en forudsætning, at den berørte person er forsikret i Selskabet i den samme periode Samme betaling skal også foretages til en rejsefælle til den nævnte berørte person. Det er en forudsætning, at denne rejsefælle er forsikret i Selskabet i den samme periode. Artikel 5. Hjemrejse i tilfælde af familiemedlemmers helbredsproblemer Hvis den forsikredee og/eller hans/ hendes forsikrede familiemedlemmer skal rejse hjem før tiden til deres bopæl eller opholdssted i Danmark, fordi en blodsbeslægtett slægtning i første eller anden kategori er afgået ved døden eller (efter en læges opfattelse) lider af en livstruende sygdom eller en livstruende personskade, skal Selskabet betale de fornødne udgifter i forbindelse med hjemrejsen i det omfang, de overstiger eller adskiller sig fra omkostningerne ved den oprindeligt planlagte hjemrejse. Den/de forsikrede skal rejse med eget privat køretøj eller offentlige transportmidler. Endvidere vil samme godtgørelse blive betaltt for maksimalt en rejsefælle for de(n) nævnte hjemkaldtee forsikrede person(er). Det er en forudsætning, at denne rejsefælle er forsikret i Selskabet i den samme periode. Artikel 6. Mistet fly Hvis den forsikredee ikke nåede det reserverede fly som følge af: 6.1. Forsinkelser i den offentlige transport, som den forsikrede benytter i forbindelse med rejsen til afgangslufthavnen som følge af strejke i transportselskabet, naturkatastrofer eller oversvømmelse Sammenbrud af det private køretøj, som forsikrede benytter til lufthavnen, forårsaget af en ydre omstændighed som f.eks. sammenstød, brand eller eksplosion eller en mekaniskk fejl. Selskabet skal, indtil første mulige afgang, betalee den del af rejse- og logiudgifterne, der overstiger udgifterne i forbindelse med den oprindeligt planlagte rejse til rejsemålet. Det er en forudsætning for godtgørelse, at de tidligere nævnte grunde til forsinkelsenn ikke indtraf inden afgang til lufthavnen og ikke var kendte eller forventelige på dette tidspunkt. Fradrag anført på dækningsoversigten finder anvendelse i forbindelse med alle skader beskrevet i artikel 6. Artikel 7. Forsinket afgang Hvis den bookede flyvning på grund af strejke hos transportvirksomheder eller blandt lufthavnspersonale, mekanisk nedbrud på luftfartøjet, tåge, naturkatastrofe eller oversvømmelse bliver forsinket i tolv timer eller mere i forbindelse med afrejse fra Danmark til destinationen, skal selskabet betale den forsikrede: a. DKK 225 efter de første tolv timer og DKK 225 efter hver ekstra forsinkelse på 12 timer op til i alt DKK 1.125, og b. hvis den forsikrede efter at være blevet forsinket I mere end 24 timer beslutter sig til at opgive rejsen, inden han forlader Danmark, skal selskabet godtgøre de ubrugte dele af omkostningerne i forbindelse med flyvningen eller opholdet booket via easyjet. Det er imidlertid en forudsætning, at omkostningerne ikke kan Dækkes fra anden side. Artikel 8. Hjemtransport til Danmark med ambulancefly Hvis den forsikredee er syg eller tilskadekommen og ikke kan rejse på anden måde (f.eks. med passagerfly, ambulance eller taxa) som følge af sin helbredstilstand, skal Selskabet godtgøre udgifter til hjemtransport til Danmark med ambulancefly. Hjemtransport på denne måde er kun forsikret, hvis det er en helbredsmæssig nødvendighed, og Selskabet har givet sin forudgående tilladelse hertil. Den helbredsmæssige nødvendighed af hjemtransport med ambulancefly skal vurderes af en læge engageret af Selskabet i samråd med den tilseendee læge i udlandet. Termen helbredsmæssig nødvendighed skal under alle omstændigheder finde anvendelse, hvis den forsikredes liv kan reddes, eller hvis risikoen for invaliditet kan nedsættes og/eller invaliditeten kan forebygges ved at foretagee hjemtransport af den forsikrede med ambulancefly. Hvis den forsikrede er berettiget til godtgørelse af hjemtransport med ambulancefly,

8 er han/hun ikke berettiget til godtgørelse af ekstra rejseudgifter. Imidlertid skal transportudgifterne fra det udenlandske hospital til lufthavnen og fra den danske lufthavn til hospitalet (inkl. udgifterne til lægeligt tilsyn) godtgøres. Hvis forsikringen blev tegnet og/eller er trådt i kraft, mens den forsikrede allerede modtog lægebehandling uden for Danmark, vil sådanne udgifter ikke blive godtgjort. Artikel 9. Eftersøgnings- og redningsoperationer Hvis den forsikredee bliver syg eller udsættes for en ulykke, der dækkes af forsikringen, i udlandet, skal Selskabet godtgøre den forsikrede eller hans/hendes successor(er) de udgifter, der ifølge kompetente lokale myndigheder skal afholdes for at søge efter og/eller redde den forsikrede. Disse omkostninger vil også blive godtgjort, hvis den kompetente myndighed har mistanke om en ulykke. Artikel 10. Afhentning af familiemedlemmer Hvis den forsikredes liv er i fare grundet sygdom eller ulykke i henhold til den tilseende læge i udlandet, vil Selskabet godtgøre udgifter i forbindelse med afhentning af familie fra Danmark, deres nødvendige logiomkostninger såvel som deres hjemrejse med offentlige transportmidler til Danmark Hvis den forsikrede skal fortsætte rejsen selv på egen hånd som følge af, at hans/hendes medforsikrede rejsefælle er afgået ved døden, skal Selskabet godtgøre udgifterne i forbindelse med afhentning af familie fra Danmark, deres nødvendige logiomkostninger såvel som deres hjemrejse med offentlige transportmidler til Danmark. Artikel 11. Transportudgifter i tilfælde af dødsfald Hvis den forsikredee afgår ved døden som et resultat af sygdom eller ulykke, vil Selskabet godtgøre successor( (er) udgifterne til: Transport af liget til det sidste hvilested i Danmark Den inderste kiste Dokumenterne, der kræves til transporten. Hvis liget ikke føres til den forsikredes tidligere bopæl, vil Selskabet godtgøre udgifter til begravelse (eller kremering) i udlandet og afhentning af slægtninge fra Danmark op til det maksimumbeløb, der ville være blevet betalt, hvis liget var blevet transporteret til afdødes bopæl i Danmark. Artikel 12. Telekommunikationsudgifter Hvis den forsikredee i udlandet udsættes for en begivenhed, der er dækket af denne kategori, vil hans/hendes nødvendige telekommunikationsudgifter, der er påført ham/hende på baggrund af en sådan hændelse, blive godtgjort. Artikel 13. Ekstraudgifter i forbindelsee med en rejsefælle forsikret andetsteds Ekstraudgifter, som den forsikredee påføres som resultat af en begivenhed, som er dækket under denne kategori, og som indtræffer for en rejsefælle, der ikke er opført på forsikringscertifikatet, men på grund af hvem den forsikredee bliver nødt til at fortsætte rejsen på egen hånd, vil også blive godtgjort. Denne dækning vil kun være gældende, hvis: Rejsefællen selv har egen gyldig rejseforsikring Begivenheden, der indtræffer for den berørte rejsefælle, er dækket af hans/hendes rejseforsikring, og hans/hendess rejseforsikring ikke dækker de ekstra rejseudgifter, som den forsikrede, der rejser med ham/hende, bliver påført Den berørte rejsefælle og den forsikrede havde til hensigt at rejse til og fra deres destination sammen De ekstraomkostninger, som den forsikrede har pådraget sig, påviseligt er nødvendige og er blevet påført inden for rimelighedens grænser under rejsen. Artikel 14. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade I henhold til Artikel 6 og Artikel 7 i nærværende kategoribetingelser skal den forsikrede bevise sin ret til godtgørelse fra Selskabets side i form af erklæringer. Eksempler på sådanne erklæringer omfatter bl.a. en erklæring fra det offentlige transportselskab, bilreparationsvirksomheden eller redningstjenesten, luftfartsselskabet eller politimyndigheden. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse. Kategori II. REJSEBAGAGE Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Ordet bagage skal fortolkes som havende følgende betydning: bagagen, som den forsikrede medtager på rejsen til sin personlige brug. Hvis den forsikredee bagage beskadiges som følge af tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade, skal Selskabet godtgøre denne skade op til det forsikringsbeløb, der er anført på dækningsoversigten under den forsikring, der er tegnet police for. I tilfælde af skade på eller tab af et forsikret objekt med tilbehør, er der kun en forsikret person, der vil kunne kræve godtgørelse. Så længe forsikringen er i kraft, er den forsikredee også forsikret mod skade på bagage, der videresendes eller eftersendes med skib, tog, bus eller fly under forudsætning af, at der er udstedt kvittering. De maksimale forsikringssummer angivet på dækningsoversigten under den forsikringspolice, der er tegnet, skal gælde for bagagen nævnt i artiklerne 1.1 til og med 1.8 med skyldig hensyntagen til de nedenfor anførte bestemmelser: 1.1. Foto-, film- og videoudstyr, inkluderet billed-, lyd- og datamedier. Alle objekter, der tilsammen udgør udstyret, skal betragtes som en enkelt genstand som f.eks. kameraer, objektiver, filtre, stativer, filmprojektører, optagere, tasker osv Værdigenstande: smykker, ure, pelse, radio og fjernsyn, genstande af guld, sølv eller platin, ædelstene, perler, kikkerter, lydog visuelt udstyr (bortset fra foto-, film- og videoudstyr) og andre værdigenstande.

9 1.3. Personlige pengemidler, kontanter, hvad enten de ejes i fællesskab eller ej, der er hævet på bankkontoen, mens den forsikrede er på rejse eller højst 72 timer inden rejsenss påbegyndelse Musikinstrumenter: musikinstrumenter og tilbehør (bortset fra trommeskind, strenge og mundstykker) Rejsedokumenter. Rejsedokumenter skal fortolkes som betydende: kørekort og registreringsattester, transportbillett købt specifikt til anvendelse i forbindelse med rejsen, ID-kort, turistkort, pas og visa Medicinsk udstyr: medicinsk udstyr inklusive reparationsomkostninger. Ordet bagage skal også fortolkes som betydende: 1.7. Varer købt under rejsen Gaver til tredjemand: varer indkøbt af den forsikrede før eller under rejsen, der skal tjene som gaver/foræringer til tredjemand. Artikel 2. Fradrag I forbindelse med alle skadeserstatninger beskrevet i Artikel 1.3, 1.4 og 3 skal det fradrag, der er angivet på dækningsoversigten finde anvendelse. Artikel 3. Genanskaffelse af tøj og toiletartikler Selskabet vil godtgøre genanskaffelser af tøj og toiletartikler i det omfang, de er indkøbt i forsikringens dækningsperiode, fordi den indskrevne bagage manglede eller var forsinket på udrejsen i mere end 12 timer i forbindelse med offentlig transport. Godtgørelsen skal aldrig overstige det beløb, der er angivet på dækningsoversigtenn under den police, der er tegnet, og som skal gælde ud over forsikringssummenn for Rejsebagage. Artikel 4. Forsikringsværdi I tilfælde af uoprettelig skade, tab, uretmæssig tilegnelse eller tyveri bevilges godtgørelsen på baggrund af forsikringsværdien. Termen forsikringsværdi fortolkes som betydende nyværdi efter fradrag af et beløb til afskrivning som følge af alder eller slid og ælde. Et sådant beløb vil ikke blive fratrukket, hvis de mistede eller beskadigede effekter er mindre end et år gamle. Termen nyværdi skal fortolkes som havende følgende betydning: det fornødne beløbb til anskaffelse af nye genstande af samme type og kvalitet. Der vil ikke blive betalt beløb, der overstiger indkøbsprisen for den forsikrede genstand. I tilfælde af uoprettelig skade vil godtgørelsen blive betalt på baggrund af reparationsomkostningerne. Det udbetalte beløb skal dog ikke overstige det beløb, der betales i tilfælde af uoprettelig skade. Selskabet er berettiget til at godtgøre skaden i form af naturalier. Artikel 5. Overdragelse af forsikredee genstande Hvis de forsikrede genstande er beskadiget, kan de ikke overdrages til Selskabet, medmindre Selskabet ønsker dette. Når Selskabet har betalt godtgørelse til den forsikrede for tabte, beskadigede eller manglende genstande, skal den forsikredee overdrage ejendomsretten til disse genstande til Selskabet. Så snart den forsikrede får kendskab til, at tabte eller manglende genstandee er blevet fundet, skal han oplyse Selskabet herom. Hvis genstandene kommer til veje inden for tre måneder fra datoen, hvor de gik tabt, skal den forsikrede tage dem tilbage og tilbagebetale godtgørelsen til Selskabet. Artikel 6. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade 6.1. I tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse skal den forsikrede omgående melde dette til de lokale politimyndigheder. Hvis en sådan anmeldelse er umulig, skal den forsikrede indgive anmeldelse ved først givne lejlighed. Den forsikrede skal indsendee en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet Hvis den forsikrede mister sin bagage grundet tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelsee på et hotel, skal han/hun øjeblikkeligt anmeldee dette til hotellets ledelse. Den forsikrede skal indsende en udskrift af dennee anmeldelse til Selskabet. Bestemmelserne i Artikel 6.1 skal forblive i kraft i fuldt omfang Hvis bagagen befordres med et offentligt transportmiddel eller et andet transportmiddel, skal den forsikrede undersøge sin bagage ved modtagelsen for at konstatere, om den er i god stand, og at intet mangler. Hvis den forsikrede konstaterer skade eller tab, skal han/hun straks anmelde dette til transportøren. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet Bevisbyrden for, at der er sket tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller beskadigelse af bagagen såvel som for omfanget af skaden og det faktum, at den forsikredee var i besiddelse af den, påhviler altid den forsikrede. Den forsikrede skal endvidere bevise skader ved hjælp af originalfakturaer eller kopier heraf, garantierklæringer, udtalelser fra eksperter om muligheden for reparation og andet bevismateriale, som Selskabet måtte forlange. I tilfælde af skade skal den forsikrede også give Selskabet adgang til at inspicere bagagen, inden der foretages reparation eller udskiftning. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse. Artikel 7. Særlige undtagelser Dækningen omfatter ikke: 7.1. Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på frimærker, dokumenter, fotos, værdidokumenter som f.eks. abonnement på offentligee transportmidler, rabatkort, sæsonbilletter, entrebilletter, adgangstegn osv., varer, flyttegods, prøvekollektioner og kunstgenstande eller samlerobjekter Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på køretøjer og/eller påhængsvogne, inklusive cykler, campingvogne (inklusive teltdelen), flyvemaskiner, (oppustelige og sammenfoldelige) både, surfbrætter og enhver anden form for køretøj eller tilbehør hertil Tyveri eller tab af personlige pengemidler, hvis der ikke kan fremlægges kvittering for hævningen Værktøj, lyd- og videoudstyr indbygget i bilen, tagbagagebærere, skibokse, snekæder og jetbags.

10 7.5. Vintersportsudstyr (den forsikredes egne eller lejede ski inklusive bindere, skistave og skistøvler), med mindre ekstradækningen er i kraft (jf. Kategori IV) Den forsikredes eget eller lejede sportsudstyr brugt til specialsport (vintersport) Skade som et resultat af gradvise vejrpåvirkninger eller andre påvirkninger (bortset fra naturkatastrofer), slid og ælde, egen fejl, eget forfald, møl, gnavere, insekter osv Anden skade end på selve varerne Skade såsom klatter, skrammer, buler, pletter osv. medmindre varerne ikke længere kan bruges på grund af en sådan skade Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på bagage, der er efterladt i eller på et motorkøretøj og/eller påhængsvogn, som ikke bruges til at nå rejsens mål Brud på skrøbelige objekter og/eller følgevirkningerne heraf bortset fra skade forårsaget af en skade på transportmidlet, indbrud, tyveri, røveri eller brand Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på varer, der er modtaget og/eller overdraget til brug som lån i løbet af forsikringens dækningsperiode. Medmindre personen, fra hvem varerne er modtagett til brug som lån, og/eller til hvem varerne er blevet overdraget til brug som lån, også er forsikret hos Selskabet for den samme risiko og på det samme forsikringscertifikat Software, computer- og telekommunikationsudstyr Alle dokumenter, der ikke er nævnt i Artikel Undervandssportsudstyr Proteser, høreapparater og kørestole Skade på logi. Artikel 8. Forsigtighedsklausul Følgende tilfælde er ikke berettiget til godtgørelse: 8.1. Normal forsigtighed: Hvis den forsikredee (eller personen, hvis assistance den forsikrede benytter sig af) ikke har udvist normal forsigtighed for at forhindre tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på den forsikrede bagage. Normal forsigtighed er i alle tilfælde ikke blevet udvist, hvis den forsikrede bagage efterlades uden opsyn, medmindre den befinder sig i et forsvarligt aflåst rum Bedre forholdsregler: Hvis den forsikredee med rimelighed kunne forventes at have taget eller skulle have taget bedree forholdsregler under de givne omstændigheder for at forhindre tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller skade på den forsikrede bagage Offentlig transport; Skade på eller tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse af rejsedokumenter, værdigenstande og foto-, film- og videoudstyr, der ikke medføres som håndbagage under transport med skib, tog, bus eller fly Tyveri af eller fra motorkøretøjer: Tyveri af den forsikrede bagage af eller fra motorkøretøjer, medmindre den forsikrede kan bevise, at: - den er blevet efterladt i et forsvarligt aflåst bagagerum*, usynlig udefra, og tyveriet foregik mellem kl og lokal tid, og der er beviser på, at man har tiltvunget sig adgang med magt. Den forsikrede er imidlertid aldrig berettiget til godtgørelse, hvis den forsikrede bagage er blevet efterladt uden opsyn i mere end 24 timer. - den er blevet efterladt uden opsyn under en kort afbrydelse på rejsen for at gøre et kort hvil og/eller under en nødsituation, og der er bevis på, at man har tiltvunget sig adgang med magt. I dette tilfælde er man kun berettiget til godtgørelse for værdigenstande, rejsedokumenter, foto-, film- og videoudstyr, hvis de er blevet efterladt i et forsvarligt aflåst bagagerum* og er usynlige udefra. * I motorkøretøjer med en tredje eller femte dør eller i en stationcar skal bagagerummet endvidere være dækket af en baghylde eller en tilsvarende fast anordning Tyveri fra campingvogne og autocampere: a. Tyveri af værdigenstande og rejsedokumenter fra en campingvogn eller autocamper, medmindre disse ting er opbevaret i et pengeskab inde i den aflåsede campingvognn eller autocamper, og der er tegn på indbrud. b. Tyveri af foto-, film- og videoudstyr fra en campingvogn eller autocamper, medmindree disse genstande er opbevaret inde i den aflåsede campingvogn eller autocamper i en opbevaringsfacilitet med lås, og der er tegn på indbrud Tyveri fra telte: Tyveri af værdigenstande, rejsedokumenter, foto-, reguleret af de generelle betingelser, med mindre der afviges herfra i disse film- og videoudstyr, hvis de er blevet efterladt uden opsyn i et telt (fortelt). Kategori III. GOLF Disse kategoribetingelser er også kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet skal yde forsikringsdækning i forbindelse med følgende begivenheder op til de maksimale dækningssummer, der er angivet i dækningsoversigten: 1.1 Tab af green fees: I tilfælde af anullering eller afkortning af den forsikredes rejse grundet en begivenhed nævnt i artikel 2 i Kategori VI, annullering eller i tilfælde af personskade eller sygdom under rejsen. Selskabet vil godtgøre de forudbetalte green fees under forudsætning af, at de ikke kan dækkes fra anden side. 1.2 Tyveri, tab, uretmæssig tilegnelse eller beskadigelse af den forsikredes golfudstyr under rejsen (grænse pr. enkeltgenstand).

11 1.3 Selskabet vil godtgøre lejen af alternativt golfudstyr i forsikringens dækningsperiode, hvis den forsikredes golfudstyr midlertidigt mistes eller bliver stjålet på udrejsen i meree end 12 timer fra den forsikredes ankomst til destinationen. Artikel 2. Fradrag Fradrag anført på dækningsoversigten finder anvendelse i forbindelse med alle skader beskrevet i artikel 1.1. Artikel 3. Forsikringsværdi I tilfælde af uoprettelig skade, tab, uretmæssig tilegnelse eller tyveri bevilges godtgørelsen på baggrund af forsikringsværdien. Termen forsikringsværdi fortolkes som betydende nyværdi efter fradrag af et beløb til afskrivning som følge af alder eller slid og ælde. Et sådant beløb vil ikke blive fratrukket, hvis de mistede eller beskadigede effekter er mindre end et år gamle. Termen nyværdi skal fortolkes som havende følgende betydning: det fornødne beløbb til anskaffelse af nye genstande af samme type og kvalitet. Der vil ikke blive betalt beløb, der overstiger indkøbsprisen for den forsikrede genstand. I tilfælde af uoprettelig skade vil godtgørelsen blive betalt på baggrund af reparationsomkostningerne. Det udbetalte beløb skal dog ikke overstige det beløb, der betales i tilfælde af uoprettelig skade. Selskabet er berettiget til at godtgøre skaden i form af naturalier. Artikel 4. Overdragelse af forsikredee genstande Hvis de forsikrede genstande er beskadiget, kan de ikke overdrages til Selskabet, medmindre Selskabet ønsker dette. Når Selskabet har betalt godtgørelse til den forsikrede for tabte, beskadigede eller manglende genstande, skal den forsikredee overdrage ejendomsretten til disse genstande til Selskabet. Så snart den forsikrede får kendskab til, at tabte eller manglende genstandee er blevet fundet, skal han oplyse Selskabet herom. Hvis genstandene kommer til veje inden for tre måneder fra datoen, hvor de gik tabt, skal den forsikrede tage dem tilbage og tilbagebetale godtgørelsen til Selskabet. Artikel 5. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade 5.1 I tilfælde af tab af green fees under rejsen skal den forsikrede indsende en lægeerklæring til selskabet, der godtgør, at den forsikrede ikke er i stand til at spille golf grundet personskade eller sygdom. 5.2 I tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse skal den forsikredee omgående melde dette til de lokale politimyndigheder. Hvis en sådan anmeldelse er umulig, skal den forsikrede indgive anmeldelse ved først givne lejlighed. Den forsikrede skal indsendee en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet. 5.3 Hvis befordres med et offentligt transportmiddel eller et andet transportmiddel, skal den forsikrede undersøge sin ved modtagelsen for at konstatere, om den er i god stand, og at intet mangler. Hvis den forsikrede konstaterer skade eller tab, skal han/hun straks anmelde dette til transportøren. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet. Kategori IV. VINTERSPORT Denne kategori er kun gældende efter betaling af ekstrapræmie, og hvis præmien fremgår af forsikringscertifikatet. Disse kategoribetingelser reguleres også af de generelle betingelser, med mindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet skal yde forsikringsdækning i forbindelse med følgende begivenheder op til de maksimale dækningssummer, der er angivet i dækningsoversigten: 1.1 Omkostninger til skipakker, der er blevet betalt, og som ikke kan dækkes fra anden side, hvis den forsikrede er nødt til at annulleree eller afkorte rejsen grundet en begivenhed nævnt i artikel 2 i Kategori VI Annullering, eller hvis den forsikrede ikke kan stå på ski under rejsen på grund af personskade eller sygdom. Ordet Skipakke skal forstås som lejet skiudstyr, skiskole og liftpas. 1.2 Tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse under rejsen af den forsikredess eget eller lejede skiudstyr og skipas. Ordet Skiudstyr skal forstås om ski, stave, støvler, bindinger, snowboards eller isskøjter. 1.3 Selskabet vil godtgøre lejen af alternativt skiudstyr i forsikringens løbetid, hvis den forsikredes skiudstyr midlertidigtt mistes eller bliver stjålet på udrejsen i mere end 12 timer fra den forsikredes ankomst til destinationen. 1.4 Hvis det ikke er muligt at stå på ski eller bruge snowboard på det forudbestilte skisportssted, fordi de skilifte og skiskoler, den forsikrede skal bruge, er lukket på grund af dårlige vejrforhold, vil selskabet godtgøre op til DKK 225 for hvert hele døgn (op til det maksimale forsikringsbeløb angivet på dækningsoversigten) pisten er lukket. Der vil ikke blive ydet nogen godtgørelse, hvis policen eller billetterne til rejsen er udstedt mindre end 14 dage inden rejsens påbegyndelse, eller hvis rejsen foretages uden for et anerkendt skisportsted eller uden for skisportstedets officielle åbningsdatoer. 1.5 Selskabet vil dække ekstraudgifter til ophold og transport, som den forsikrede bliver nødt til at betalee for at nå frem til destinationen for rejsen og rejsen hjem på grund af en lavine eller et jordskred. Artikel 2. Forsikringsværdi I tilfælde af uoprettelig skade, tab, uretmæssig tilegnelse eller tyveri bevilges godtgørelsen på baggrund af forsikringsværdien. Termen forsikringsværdi fortolkes som betydende nyværdi efter fradrag af et beløb til afskrivning som følge af alder eller slid og ælde. Et sådant beløb vil ikke blive fratrukket, hvis de mistede eller beskadigede effekter er mindre end et år gamle. Termen nyværdi skal fortolkes som havende følgende betydning: det fornødne beløbb til anskaffelse af nye genstande af samme type og kvalitet. Der vil ikke blive betalt beløb, der overstiger indkøbsprisen for den forsikrede genstand. I tilfælde af uoprettelig skade vil godtgørelsen blive betalt på baggrund af reparationsomkostningerne. Det udbetalte beløb skal dog ikke overstige det beløb, der betales i tilfælde af uoprettelig skade. Selskabet er berettiget til at godtgøre skaden i form af naturalier.

12 Artikel 3. Overdragelse af forsikredee genstande Hvis de forsikrede genstande er beskadiget, kan de ikke overdrages til Selskabet, medmindre Selskabet ønsker dette. Når Selskabet har betalt godtgørelse til den forsikrede for tabte, beskadigede eller manglende genstande, skal den forsikredee overdrage ejendomsretten til disse genstande til Selskabet. Så snart den forsikrede får kendskab til, at tabte eller manglende genstandee er blevet fundet, skal han oplyse Selskabet herom. Hvis genstandene kommer til veje inden for tre måneder fra datoen, hvor de gik tabt, skal den forsikrede tage dem tilbage og tilbagebetale godtgørelsen til Selskabet. Artikel 4. Særlige forpligtelser i forbindelse med skader 4.1 I tilfælde af, at omkostningerne til en skipakke ikke kan refunderes, fordi den forsikrede ikke kan stå på ski under rejsen, skal den forsikrede indsende en lægeerklæring til selskabet, der godtgør, at den forsikrede ikke er i stand til at stå på ski grundet personskade eller sygdom. 4.2 I tilfælde af tab, tyveri eller uretmæssig tilegnelse skal den forsikredee omgående melde dette til de lokale politimyndigheder. Hvis en sådan anmeldelse er umulig, skal den forsikrede indgive anmeldelse ved først givne lejlighed. Den forsikrede skal indsendee en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet. 4.3 Hvis befordres med et offentligt transportmiddel eller et andet transportmiddel, skal den forsikrede undersøge sin ved modtagelsen for at konstatere, om den er i god stand, og at intet mangler. Hvis den forsikrede konstaterer skade eller tab, skal han/hun straks anmelde dette til transportøren. Den forsikrede skal indsende en udskrift af denne anmeldelse til Selskabet. 4.4 Hvis en piste bliver lukket, skal den forsikrede indsende en erklæring til selskabet fra operatøren af skiliften og skiskolen, der bekræfter, at deres tjenester ikke har været til rådighed grundet dårlige vejrforhold. Endvidere skal det angives, hvilken periode lukningen har omfattet, og at der ikke er ydet nogen form for godtgørelse fra operatøren af skiliften, skiskolen og/eller turoperatøren. 4.5 I tilfælde af lukning grundet en lavine skal den forsikrede fremsende et brev fra den relevante myndighed eller turoperatør, der bekræfter begivenheden. Endvidere skal turoperatøren eller hotel- eller pensionatsværten bekræfte, at der ikke af dem er ydet nogen form for godtgørelse. Kategori V. HELBREDSUDGIFTER Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Forsikringens art og omfang Selskabet vil godtgøre helbredsudgifter, den forsikrede er nødt til at afholde grundet sygdom eller ulykke indtruffet i forsikringens dækningsperiode op til forsikringssummen angivet på dækningsoversigten under den forsikringspolice, der er tegnet. Helbredsudgifter omfatter udelukkende: læge- og speciallægehonorarer udgifter i forbindelse med hospitalsindlæggelse udgifter til operation og anvendelse af operationsrum udgifter til røntgenfotos og strålebehandling ordineret af læge udgifter til medicin, bandager og massage ordineret af læge udgifter i forbindelse med lægelig betinget transport af den forsikrede til og fra læger og det nærmeste hospital. udgifter i forbindelse med akut tandbehandling. Ovennævnte udgifter vil kun blive godtgjort, hvis lægen, speciallægen og/eller hospitalet er anerkendt af de kompetente institutioner. Artikel 2. Godtgørelsee af helbredsudgifter i udlandet Selskabet vil godtgøre udgifterne nævnt i Artikel 1 i forbindelse med helbredsmæssig assistance inden for forsikringens område. Denne godtgørelse skal træde i kraft på den dato, hvor behandlingen starter, og skal fortsætte indtil først givne lejlighed, hvor den forsikrede kan foretage hjemrejse til Danmark. Den forsikrede skal aldrig være berettiget til en godtgørelse, der varer mere end 90 dage. Artikel 3. Særlige betingelser 3.1. Den forsikrede skal lade sig behandle eller pleje på en måde, der ikke er unødvendig dyr, og som er i overensstemmelse med hans/hendes aktuelle forsikring/facilitet. Hvis den forsikrede ikke er forsikret andetsteds, skal Selskabet begrænse godtgørelsen i forbindelse med hospitalsindlæggelse til omkostningerne ved hospitalsindlæggelse i laveste kategori Hvis den forsikrede indlægges på et udenlandsk hospital i mere end to timer, vil Selskabet kun godtgøre behandlingen, hvis den ikke kunne have været udsat til efter den forsikredes hjemvendenn til Danmark. Artikel 4. Særlige undtagelser Den forsikrede vil ikke blive holdt skadesløs for helbredsudgifter i følgende tilfælde: 4.1. Hvis sygdommen relaterer sig til anvendelse af medicin/præparater, der har til formål at mindske eller øge kropsvægten Hvis forsikringspolicen er tegnet og/eller er trådt i kraft, mens den forsikrede alleredee var under lægebehandling, idet udgifterne til sådan fortsat eller ordineret behandling ikke vil blive godtgjort Udgifterne til en operation vil ikke blive godtgjort, hvis operationen kunne have været udsat, indtil den forsikredes hjemvenden til Danmark Udgifter til opfølgende behandling i Danmark og alle udgifter i Danmark Udgifter til køb eller lejee af kørestol og krykker Udgifter til implantater, proteser og optiske udgifter.

13 Kategori VI. ANNULLERING Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Formål og omfang Selskabet garanterer enhver forsikringstager godtgørelse som nærmere beskrevet i Artikel 3 og 4 op til forsikringssummen angivet i dækningsoversigten i tilfælde af: afbestilling eller afkortning af forsikringstagers reserverede flyvning/logi (bestilt gennem easyjet), hvis dette er den direktee følgevirkning af de i Artikel 2 nævnte begivenheder. Forsikringen er strengt personlig og kan ikke overdrages. Der er lige så mange policer som antallet af forsikrede personer angivet på forsikringscertifikatet. Bestemmelser gældende for en bestemt forsikret person gælder ikke for andre, medmindre dette udtrykkeligt er angivet. De tvingende grunde til at afbestille de(n) reserverede flyvning(er) kan fremsendes til Selskabets lægefaglige rådgiver til vurdering. Artikel 2. Forsikrede begivenheder De i Artikel 1 anførte godtgørelserr kommer kun til udbetaling, hvis skaden direkte og udelukkende er forårsaget af følgende uforudsete begivenheder, der indtraf i forsikringens løbetid: 2.1. Den forsikrede er afgået ved døden, blevet alvorligt syg, blevet påført alvorlig personskade grundet en ulykke under forudsætning af, at dettee er blevet lægeligt fastslået af den tilseende læge/speciallæg ge inden for 24 timer efter afbestillingen En slægtning til forsikringstager i første eller anden blodsbeslægtede kategori er afgået ved døden eller lider ifølge en læges opfattelse af en livstruende sygdom eller en livstruende personskade som resultat af en ulykke Forsikringstagers graviditet forudsat, at dette er blevet lægeligt fastslået af den tilseende læge/speciallæge Alvorlig beskadigelse af ejendom (fast ejendom, lagerbeholdning, indboeffekter eller varer) i Danmark tilhørende forsikringstager eller virksomheden, hvor han/hun er beskæftiget, forårsaget af brand, tyveri, eksplosion, uvejr, lynnedslag eller oversvømmelse, så hans/hendes tilstedeværelsee er bydende nødvendig Forsikringstager er blevet arbejdsløs og kan fremsende erklæring om afslutningen af et ansættelsesforhold udstedtt i relation til virksomhedens økonomiske forhold. Artikel 3. Godtgørelsee af afbestillingsomkostninger Hvis forsikringstager er nødt til at afbestille en eller flere reserverede flyvninger/ /logi (bestilt gennem easyjet) på grund af en begivenhed nævnt i forbindelsee med begivenhederne anført i Artikel 2, vil Selskabet godtgøre: 3.1. Beløbet, som forsikringstager skylder easyjet Omkostninger forbundet med ombookning af flyvningen til en senere dato, hvilket forhindrer en fuldstændig afbestilling. Disse omkostninger kan ikke overstige de omkostninger, som Selskabet ville have godtgjort i tilfælde af afbestilling. Artikel 4. Godtgørelsee af omkostninger i forbindelse med afkortning Hvis den forsikredee er nødt til at afkorte en booket flyvning/et booket ophold (booket via easyjet) på grund af en begivenhed nævnt i artikel 2.1 op til og med artikel 2.4 eller på grund af hospitalsindlæggelse på mere end 24 timer, vil selskabet udbetale en forholdsmæssig godtgørelse på baggrund af det beløb, der er betalt for flyrejsen/opholdet (booket via easyjet), for hvert fulde døgn, den forsikrede har mistet. Artikel 5. Fradrag I forbindelse med alle skadeserstatninger beskrevet i Artikel 3, 4, 6 og 7 skal det fradrag, der er angivet på dækningsoversigten, finde anvendelse, undtagen i tilfælde hvor den forsikrede dør eller hospitalsindlægges i mere end 24 timer. Artikel 6. Godtgørelsee betalt til familiemedlemmer rejsende med forsikringstager/forsikringstagers rejsefæller Selskabet vil udbetale den i Artikel 3 og 4 nævnte godtgørelse til forsikringstagers ledsagende familiemedlemmer såvel som en rejsefælle under forudsætning af, at de har tegnet en afbestillingsforsikring hos Selskabet for den samme periode. Artikel 7. Godtgørelsee i forbindelse med en rejsefælle forsikret andetsteds Selskabet vil også betale den i Artikel 3 og 4 nævnte godtgørelsee til forsikringstager, hvis han/hun afbestiller eller afkorter rejsen grundet en begivenhed forsikret under denne kategori, der er indtruffet for en rejsefælle, der ikke er forsikret hos Selskabet. En forudsætning herfor er, at dennee rejsefælle har tegnet en afbestillingsforsikringg for sig selv, og at han/hun i henhold til dennee forsikring har modtaget en godtgørelse, samt at forsikringstager og dennee rejsefælle havde planlagt at foretage rejsen til og fra destinationen sammen. Artikel 8. Særlige forpligtelser i tilfælde af skade I tilfælde af skade skal forsikrede eller hans/hendes successor(er) foretage sig følgende: 8.1. Informere easyjet indenn for 24 timer efter begivenhedens indtræden i tilfælde af annullering; 8.2. Over for Selskabet påvise retten til betaling ved indgivelse af erklæringer som for eksempel lægeerklæring, erklæring fra en arbejdsgiver, kvittering for afbestillingsomkostninger eller anden form for bevislighed eller information, som Selskabet måtte anse for nødvendig. Forsikringstager skal, hvis Selskabet anser det for fornødent, konsultere en lægeligg kontrollant engageret af Selskabet. Hvis forsikrede undlader at opfylde ovenstående forpligtelser, vil Selskabet ikke betale nogen form for godtgørelse.

14 Artikel 9. Særlige undtagelser Dækningen omfatter ikke: 9.1. Udgifter i forbindelse med afbestilling, der skyldes psykisk sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse i mere end 3 dage Udgifter i forbindelse med afbestilling, der skyldes komplikationer efter en planlagt operation, som var kendt inden bestillingen. Kategori VII. REJSEANSVAR Disse kategoribetingelser reguleres også i henhold til de Generelle Bestemmelser, medmindre der afviges herfra i disse kategoribetingelser. Artikel 1. Hvilke risici påtager Selskabet sig? Selskabet skal yde forsikringsdækning i forbindelse med ansvarsrisici af hverdagsagtig karakter, hvis der under den af aftalen omfattede rejse gøres erstatningskrav gældende mod forsikringstager fra tredjemand på grund af en skadebegivenhed, der i henhold til privatretlig lovgivning er forbundet med erstatningsansvar. Skadebegivenheder omfatter dødsfald, personskade eller svækkelse af menneskeligt helbred (legemsbeskadigelse) eller skade på eller ødelæggelse af ejendom (tingskade). Artikel 2. Hvordan beskytter Selskabet forsikringstager mod erstatningskrav, og i hvilket omfang betaler det skadeserstatning? Selskabet vil undersøge erstatningskrav i henseende til deres gyldighed, afvise ubegrundede krav og betale erstatning for skade forårsaget af forsikringstager. Selskabet vil betalee skadeserstatning for så vidt det anerkender sin forpligtelse til skadesløsholdelse eller godkender vedståelse af ansvar på vegne af forsikringstager. Selskabet vil endvidere betale skadeserstatning, hvis det iværksætter eller godkender en skadesudbetaling, eller dette fastsættes ved en retslig afgørelse. Hvis skadelidte eller hans juridiske successorer ndbringer et krav om skadeserstatning for domstolene, vil Selskabet for egen regning føre sagen på forsikringstagers vegne. I tilfælde, hvor Selskabet anser det for ønskeligt eller klogt at give tilladelse til udpegning af en forsvarer i forbindelse med strafferetligt søgsmål mod forsikringstager på baggrund af en forsikret skadebegivenhed, afholder Selskabet omkostningerne til en sådan forsvarer. Selskabet skal ikke kunne gøres ansvarlig for nogen form for yderligere opståett udgift i henseende til hovedspørgsmålet, renter eller omkostninger som følge af forsikringsgivers manglende afslutning af et krav om erstatning ved hjælp af indrømmelse, fyldestgørelse eller skadesudbetaling på grund af modstand fra forsikringstagers side. Forsikringssummerne angivet på forsikringspolicen eller i information til policeindehaverne skal udgøre maksimumgrænsen, hvad angår dækningsomfang, som Selskabet skal betale. Artikel 3. Hvilke risici er ikke forsikret? Forsikringsdækningen omfatter ikke: Erstatningskrav 3.1 for så vidt som de overstiger omfanget af forsikringstagers lovmæssige ansvar som følge af kontraktlige eller andre forpligtelser, 3.2. mellem forsikringstagere, der rejser sammen, og forsikringstagere og deres medfølgende slægtninge, 3.3. som følge af forsikringstagers overføring af sygdomme, 3.4. som følge af skade direkte eller indirekte udspringendee af eller forårsaget af udøvelse af professionelle aktiviteter, 3.5. som følge af skade direkte eller indirekte udspringendee af sportsudøvelse. Erstatningskrav mod forsikringstager 3.6. i henseende til jagtaktiviteter, 3.7. som følge af skade på tredjemands ejendom, der er lejet af eller udlånt til forsikringstager eller erhvervet gennem ulovlig mellemkomst, eller som befinder sig i forsikringstagerss forvaring. Erstatningsansvar i henseende til skade på lejet ferielogi og hotelværelser er omfattet, men lejet møblement og indretningsanordninger dækkes ikke, 3.8. som ejer, indehaver, besidder eller fører af et el-, luft- eller motordrevet transportmiddel til vands i forbindelse med skader forårsaget ved anvendelse af et sådant transportmiddel. Artikel 4. Pligter og forpligtelser efter indtræden af en forsikringsbegivenhed Forsikringsbegivenhed defineres som en skadebegivenhed, der kunne resulteree i erstatningskrav mod forsikringstager Hver eneste forsikringsbegivenhed skal anmeldes skriftligt til Selskabet uden ugrundet ophold Iværksættelse af af strafferetlig undersøgelse eller afsigelse af dom, der pålægger forsikringstager straf, samt udtagning af stævning mod forsikringstager i sager, som har relation til den rejse, som er omfattett af forsikringen, skal anmeldes til selskabet uden ugrundet ophold, selv om selskabet allerede er opmærksom på forholdet Hvis der er gjort erstatningskrav gældende mod forsikringstager, skal denne underrette Selskabet på behørig vis inden for en uge, efter at kravet er blevet rejst Forsikringstager skal også underrette Selskabet, hvis et krav er blevet gjort gældende ved en juridisk eller statslig instans mellemkomst Forsikringstager er forpligtet til under iagttagelse af Selskabets anvisninger at træffe alle mulige forholdsregler for at minimere tabet og foretage sig alt, hvad der er muligt, med henblik på afklaring af begivenheden, der medførtee tabet. Forsikringstager skal afgive en detaljerett og sandfærdig skadesrapport, afgive oplysninger om alle forhold i forbindelse med skadebegivenheden og indsende dertil hørende dokumenter.

15 4.6. Hvis erstatningskravet indbringes for en domstol, skal forsikringstager give Selskabet lov til at føre sagen og give den af Selskabet udpegede advokat fuldmagt til i alle henseender at optræde på sine vegnee og afgive alle former for erklæringer, som advokaten eller Selskabet måtte anse for fornødne. Forsikringstager skal uden at afvente instrukser fra Selskabet gøre indsigelse inden for den fastsatte frist eller iværksætte nødvendige juridiske foranstaltninger i forbindelse med kendelser afsagt af domstole eller staten med hensyn til erstatning Forsikringstager er ikke berettiget til uden Selskabets forudgående godkendelse at indrømme eller fyldestgøre et erstatningskrav hverken helt eller delvist eller ved at indgå en ordning herom. Hvis forsikringstager ikke desto mindre betaler skadeserstatning uden på forhånd at indhente Selskabets godkendelse, skal Selskabet anses for at være fritaget for sin forpligtelse til at betale erstatning, medmindre forsikringstager grundet sagens omstændigheder var ude af stand til at afvise at gøre indrømmelse eller afvise betaling af erstatning for ikke at fremstå åbenbart ubilligt Hvis forsikringstager som følge af ændrede omstændigheder erhverver ret til at kræve ophævelse eller nedsættelsee af en løbende betalbar ydelse, skal forsikringstager være forpligtet til at tillade Selskabet at udøve en sådan ret på sine vegne. Bestemmelserne i Artikel 4.3 eller 4.5 skal finde anvendelse i overensstemmelse hermed Selskabet skal i alle henseender være bemyndiget til på vegne af forsikringstager at afgive enhver form for erklæring, som forsikringsgiver måtte anse for passende med henblik på imødekommelse eller imødegåelse af et erstatningskrav Forsætlig eller bevidst uagtsom overtrædelse af nogenn af disse forpligtelser skal fritage Selskabet fra dets pligt til skadesløsholdelse.

REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING TERMINAL A DÆKNINGSOVERSIGT Indgår i og udgør en integreret del af de Almindelige Forsikringsbetingelser og forsikringscertifikatet udstedt af Mondial Assistance Europe N.V., med kontor

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING EXPEDIA DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til dit hjemland og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

omgående at kontakte: Postboks 211 DK-0900 København C Danmark Tel.: + 45 70 22 04 70 Fax: + 45 77 31 15 000

omgående at kontakte: Postboks 211 DK-0900 København C Danmark Tel.: + 45 70 22 04 70 Fax: + 45 77 31 15 000 REJSEFORSIKRING BRITISH AIRWAYS DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

omgående at kontakte: Postboks 211 DK Fax: +45 77 31 15

omgående at kontakte: Postboks 211 DK Fax: +45 77 31 15 REJSEFORSIKRING UNITED AIRLINES DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT

REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT REJSEFORSIKRING transavia.com DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte:

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12

REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 REJSEFORSIKRING EASYJET DÆKNINGSOVERSIGT P.EZY-DK- (OW) - 10/12 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående

Læs mere

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT

For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 13 REJSEFORSIKRING DELTA AIR LINES DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi

Læs mere

EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 13 EXPEDIA FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT P.EXP.DK-10/16 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til dit hjemland og erstatningslogi

Læs mere

KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For English, please go to page 14 KLM FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT P.KLM.DK-10/16 For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance.

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance. Selvrisikoforsikring ved billeje Indhold Vigtige telefonnumre Dækningsoversigt Vigtige oplysninger Definition af ordene Generelle undtagelser Betingelser Anmeldelse af krav Fremsættelse af en klage Afsnit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Deltidsbrandmænd Erstatning fra flere Dækninger Udstationeret personale For deltidsbrandmænd gælder, at disse er omfattet af forsikringen under arbejde hos Falck Danmark A/S og i fritiden uden anden arbejdsgiver.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje)

Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje) Afbestillingsforsikring & Selvrisikoannullering (Billeje) Afbestillingsforsikring Dækningen er for kunder, som bestiller gennem MrJet.dk Vigtige kontaktoplysninger Kundeservice: support@falcktravelcare.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere