NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne. 2 af 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne. 2 af 19"

Transkript

1 NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne 2 af 19

2 Indholdsfortegnelse: Abstract...4 Indledning...5 Mein Kampf...6 Nazistisk ideologi og racelæren...6 Den tyske økonomi før 1930erne...7 Efter 1930erne...7 DAF...8 Landbrug...9 Hitler tager fat i ungdommen...9 Forskellige roller i fælleskabet...10 Skole og undervisning...10 Lovgivning, ensretning og censur...10 Opdragelse og nazificering af undervisningen...11 Førerens autoritet og lydighed...12 Undervisning og førerskoler...13 Syn på kønnene: Kvinder i nazisme...14 Mandens rolle i fælleskabet...15 Nazificering og jødeforfølgelse...16 Nazisternes brug af propaganda under 2.Verdenskrig...16 Konklusion..18 Litteraturfortegnelse 19 Bilag af 19

3 ABSTRACT This paper examines the influence of the Nazi ideology on the everyday life in Germany under Hitler. In the first part of paper we ll take a look at the economy in 1930 s, unemployment, and different organizations that supported the brainwashing of German people. Second part of the paper focuses on analysis of indoctrination in school system, upbringing and the difference between the genders. The last part puts into perspective how Nazi-movement used a propaganda and how do they influenced the persecution of the Jews. It is concluded that the Germans were exposed to a comprehensive indoctrination that covered all spheres of their lives at any age. It was almost impossible to avoid nazification as it was very well planned and prepared. 4 af 19

4 Indledning Jeg vil i denne opgave undersøge, hvordan nazificeringen påvirkede hverdagslivet i Tyskland under Hitler. Emnet er især interessant, fordi det er svært for os i nutiden, at forestille sig, at samfundet kunne blive fuldstændig ensrettet og lade være med at tænke selv. Det kan også virke som advarsel for os alle sammen, især i skyggen af den økonomiske krise vi har nu, at der findes ikke nogle mirakel-løsninger. Opgavens struktur: Første del af opgaven består af redegørelse for hvordan nazistisk ideologi smitter af på befolkningen op igennem 1930erne. Jeg vil kort præsentere det grundlæggende i nazistisk ideologi, og gennemgå forskellige sfærer af hverdagslivet, der blev nazificeret bl.a økonomi, undervisning,, arbejdslivet osv. Den analyserende del af opgaven har fokus på undervisning, opdragelse og forskellene mellem kønenne i Nazi-Tyskland. Den afdækker en frygtelig indoktrinering af befolkningen. Til sidst vil jeg fortælle hvilken betydning nazificering havde i forhold til jødeforfølgelser og hvordan propaganda blev brugt af nazisterne. 5 af 19

5 Hvordan nazistisk ideologi op igennem 1930erne kommer til at smitte af på hverdagslivet i Hitler Tyskland? herunder. bl.a. økonomi. Mein Kampf, nazistisk ideologi og racelæren 1 Mein Kampf Adolf Hitler, inspireret af den fascistiske Benito Mussolini og hans måde at overtage magten i 1922 i Italien, starter i november 1923 Ølstue-kuppet i München, for at gøre det samme i Tyskland. Hitlers plan var at anholde medlemmer af det bayerske regering, som en protest mod Weimarrepublikken. Kuppet blev en fiasko, og to dage senere blev Hitler arresteret. Han blev stillet for retten i februar 1924 for højforræderi. Han så en mulighed for at udnytte retssagen til at skabe omtale for sin sag. Han tog ansvar for kuppet og brugte de helt store ord om patriotisme og kampen for Tyskland. Hitlers tale var medrivende og til sidst fik han den minimale dom på fem års fængsel. Talen gjorde ham kendt i hele landet. Adolf Hitler skulle afsone sin straf i Landsberg fængsel. Han udnyttede tiden til at omgås andre nazister og skrive den første del af sit manifest Fire Et Halvt Års Kamp Mod Løgn, Tåbelighed og Fejlhed, senere kendt som Mein Kampf, hvor han forklarede sine tanker om et magtfuld Tyskland. Den består af to bind : Eine Abrechnung ( udkom i 1925) og Die Nationalsozialistische Bewegung (udkom i 1926). Mein Kampf er en blanding af selvbiografi og en fremstilling af nazistisk ideologi grundsætninger. 2 Det karakteristiske træk i Hitlers verdensbillede var en racistisk fortolkning af historien, hvor den ariske race har overlegenhed og burde herske over andre, social- darwinistisk syn på livet kun de stærke overlever, og en tro på Tyskland som verdensmagt. Nazistisk ideologi og racelæren 3 Nazisme (fork. f. Nationalsozialismus) kan kaldes for anti-ideologi, fordi den var imod (anti) demokrati, kommunisme, kapitalisme, vesten og jøder. Den baserer på en karismatisk leder Hitler, militær støtte, racisme og fælles fjender (kommunister, homoseksuelle, jøder, liberale osv.). Nazisme så mennesker som ulige, derfor skulle ledes af de mest egnede (totalitær leder -føreren). Nazisme overførte Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection og udviklede den såkaldte social-darwinisme, en tankegang,hvor de svage i samfundet skulle underordne sig de stærke. Føreren var den bedste af alle mennesker og derfor skulle han lede alle de andre i samfundet. Han havde ansvar for staten og befolkningen skulle adlyde ham betingelsesløs. De så samfundet som organisme, hvor alle havde en plads i systemet, var afhængige af hinanden og uundværlige. En af de bærende elementer i nazismen var 1 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s.18 Nazismens vej til magten Charles Freeman s Nazismens opståen Charles Freeman s fra: 3 d.27/11/2011 kl 14:05, Peter Frederiksen Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 31 6 af 19

6 racelæren. Hitler mente at den ariske race var overlegen, og at den skulle holdes ren dvs., befolkningen måtte ikke blande den bedre ariske race med den svage (hovedsagelig jøder). Økonomi og arbejdsløshed i Tyskland før og op igennem 1930erne. 4 Den tyske økonomi før 1930erne Siden slutningen af Den Første Verdenskrig var den tyske økonomi belasted med krigsudgifter og krav om de gigantiske krigserstatninger gjorde det ikke bedre for økonomien. Tysklands økonomi hang ikke sammen, og til sidst blev de nødt til at indstille betalingerne af krigserstatning. Frankrig ville ikke acceptere det, og i januar 1923 besatte de franske tropper Ruhr distriktet som var meget vigtigt for den tyske økonomi. Som følge af Ruhr-besættelse bryder den tyske økonomi sammen og hyperinflationen opstod. Sagen om krigserstatninger blev reevalueret (Dawes planen i 1924) og Tyskland fik lån til at genoprette økonomien. I løbet af de vilde tyvere gik det lidt bedre for Tyskland, men Børskrakket i Wall Street var en katastrofe for Tyskland. Lån som havde fået Tyskland op på benene igen blev tilbagetrukket, det førte til en massiv arbejdsløshed og økonomisk krise. Det gjorde banen klar for NSDAP og Hitler. Efter 1930erne Den tyske økonomi i 1930 erne var en blanding af socialistisk økonomi (staten havde kontrol over produktionens nøgleområder), kapitalistisk økonomi ( privat erhverv og storindustri fungerede uden gener fra myndighedernes side), det var også krigstilpasset økonomi den fungerede også i fredstiden. Nazisterne havde ikke gennemtænkt deres økonomiske politik. For dem var det nok at arbejde i samme retning som Føreren 5. Føreren havde to ønsker at stoppe arbejdsløsheden og få gang i devæbnede styrker og udrustningen af den tyske hær, desværre havde han ingen viden der kunne hjælpe ham med at opnå disse mål. Han ville skabe mere Lebensraum for Tyskerne og manglede militære styrker, han var ikke interesseret i hvordan det skulle opnås, det skulle bare ordnes så pengene kunne bruges på udrustning. Arbejdsløshed var det problem, der krævede en hurtigt løsning. En del virksomheder blev nationaliseret, men de store industrivirksomheder rørte han ikke ved, da de kunne gavne hans krigsøkonomi. Hitler besluttede sig for at optage tidligere formand for Rigsbanken, økonomen Hjalmar Schacht i sin regering og gøre ham ansvarlig for styring af økonomien. Schacht gik straks i gang med at løse problemet. Hans løsning mindede om Roosevelts New Deal han ville bekæmpe arbejdsløshed ved at ansatte de arbejdsløse til at udføre offentlige projekter. En milliard Mark blev brugt på projektet der blev bygget nye motorveje, privat byggeri fik støtte, skatten på industri og landbrug blev sænket og økonomien kom i gang igen. En anden faktor, der medvirkede arbejdsløshedens fald var såkaldte ægteskabslån op til 1000 Mark til de nye ægteskaber, hvor kvinden skulle forpligte sig til at opgive sit arbejde og lade manden forsørge hende. Ægteskabslån fik 32% 6 flere tyske par til at gifte sig, og samtidig 4 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s og Og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s22-23, 32-35, 55 5 citat kommer fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s 45 6 kommer fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 55 7 af 19

7 blev en del kvinder fjernet fra arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden faldt (i hvert fald teoretisk). Loven om ægteskabslån var et godt eksempel for at vise i hvilken rolle så nazisterne kvinderne. De skulle være hjemme, passe børn og støtte deres mænd. Nazisterne ville ikke have selvstændige kvinder det passede slet ikke i deres samfundsbillede. Loven blev først ændret i 1937, fordi pga. oprustningen var der ikke mænd nok på arbejdsmarkedet, så kvinder hvis mænd var i militæret godt kunne arbejde. I tabellen 1 kan vi se oversigt over arbejdsløsheden i Tyskland efter nazisterne kom i magten. 7 Arbejdsløsheden faldt voldsomt takket være disse offentlige arbejdspladser og elimineringer af kvinderne fra arbejdsmarkedet. Den største af alle opgaver var motorvejen projektet Autobahnen. Det var faktisk Weimar-republikken der planlagde motorvejen, men Hitler brugte propaganda - viste offentligheden billeder af arbejdere der byggede Førerens veje og høstede derfor selv æren for byggeriet, samt styrkede følelsen af fælleskabet i samfundet alle arbejdede for bedre Tyskland. Desværre var det hele ikke så godt som det så ud det økonomiske mirakel, oprustningen og offentlige projekter der skabte arbejdspladser var kun halvdelen finansieret af borgernes skatter resten kom fra kreditter. I årene blev den tyske statsgæld firdoblet. 8 DAF Deutsche Arbejdsfront Nazisternes politik så ud til at virke tyskerne arbejdede, de havde det bedre, deres købekraft steg og der var et stor udvalg af varer i butikkerne. Arbejdsmarkedet blev stabilt, da virksomheder ikke behøvede at frygte fagforeninger længere de blev nemlig erstattet med 7 tabellen kommer fra: Hverdag i Hitlers Tyskland Wolfgang Schneider s.58 8 fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 56 kap. Økonomisk mirakel? 8 af 19

8 Den Tyske Arbejdsfront (DAF) 9 naziorganisationen der havde som hovedopgave at gøre ende på klassekampen. DAF havde over 20 millioner medlemmer alle arbejdere var med både dem der arbejdede fysisk og dem der udførte kontorarbejde. DAF var en organisation med mange opgaver de ydede økonomisk støtte, organiserede uddannelse, holdte lønninger på et ordentligt niveau, organiserede billige ferie for arbejdere osv. Mange tyskere var ganske tilfredse med DAF og savnede ikke de oprindelige fagforeninger de foretrak nye arbejdsmuligheder og service fra DAF i stedet for lov til at strejke og organisere sig. DAF var med til at vinde arbejderes støtte for nazisternes sag. Der var en pris at betale for alle disse muligheder arbejderne mistede deres uafhængighed og var nu i nazisternes hænder. Med tiden blev der indført et kontrolsystem, der gjorde de op med arbejdernes frie valg angående arbejdsplads. Der blev indført en arbejdsbog der indeholdte informationer om arbejdernes kvalifikationer samt tidligere arbejdspladser. Uden denne bog kunne der ikke være tale om at få et job. Landbrug 10 Nazisterne ønskede selvforsyning og de oprettede en organisation for at hjælpe bønderne med deres interesser. Bønderne blev sikret da myndighederne fastlagte priser på deres varer og en ny landbrugslov sikrede dem mod at miste deres gårde i tilfælde af de skulle gå fallit. Det blev forbudt at sælge de arvede gårde og de opfordrede befolkningen til at oprette nye landbrug. Hele aktionen blev styret af Richard Walter Darr, der i 1933 blev udnævnt til Ernærings minister. Der blev også oprettet Rigsfødevarerstyrrelsen. Hans politik var ikke en stor succes, der manglede jord til dem der var interesseret i at dyrke jord, og mange mennesker forlod landsbyerne for at finde arbejde i byerne. Nazisterne forsøgte at rette op på dette ved at tvinge folk til at arbejde på landet. I 1942 mistede Darr stillingen da det vidste sig at han var indblandet i salg af fødevarer på det sorte marked. Alt i alt var landbruget under nazisme ikke en stor succes og det levede ikke op til Førerens ønsker. Volksgemeinschaft folkefælleskab 11 Hitler tager fat i ungdommen Hitler ønskede at alle rene tyskere skulle være med i folkefælleskab, de skulle føle fælleskabet med de andre og sammen adlyde deres fører. Han ville udnytte det for at gøre Tyskland klar til krig. Fælleskabet, fører og fædreland skulle blive noget man er villig at dø for. Især ungdommen var vigtig for Hitler, fordi han så dem som tabula rasa meget modtagelig for den nazistiske ideologi, fordi de ikke kendte andet de kunne programmeres til at adlyde og ville aldrig sætte spørgsmålstegn ved førerens ord. Nazisterne sikrede sig at nationalistisk ånd var en byggesten i opdragelse og undervisning af alle tyske børn. I 1936 blev Hitler- Jugend statsorganisation og alle ikke-nazistiske ungdomsorganisationer blev forbudt. Alle børn var tvunget til at være med, og forældre der prøvede at skjule deres børn fra 9 fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s af 19

9 organisationen fik en strænge fængselsstraffe. Organisationen samlede både drenge og piger i aldersinterval år. Jeg skriver mere om ungdomsorganisationer i næste del af opgaven. Forskellige roller i fælleskabet Nazisterne havde også en klar forestilling om hvad der var kvindens rolle i fælleskabet 12 de skulle være sunde, føde flere små tyskere og passe dem og hjemmet. Nazistisk ideologi var baseret på den patriarkalske familiemodel, hvor manden forsørger familien og moren beskæftiger sig med husarbejde. Hitler mente at mandens verden er staten, og han skal gøre en indsats for fælleskabet, mens kvindens verden er hendes mand, familie og børn. Han mente at kvindernes rettigheder var opfundet af jøder og det gav ingen mening, fordi den større verden (mandens) ikke kunne eksistere uden den lille (kvindens). Skole og undervisning Weimarrepublikkens opdragelsesidealer var meget liberale, børnene skulle opfattes som individuelle mennesker, og det ville nazisterne gøre op med lige efter de fik magten. Ungdommen skulle opdrages til nationalsocialistiske statsopfattelse, og vejen til det var bl.a. ved at nazificere lærere, der blev tvunget til at blive partimedlemmer, ændre på undervisningens indhold børn fik viden om racelæren og ideologi allerede når de var helt små. Partiet havde også andre uddannelsesinstitutioner der hjalp med at træne de dygtigste unge så de kunne overtage topposter indenfor partiet og statsadministrationen senere i livet. Lovgivning,ensretning og censur Allerede fem dage efter Hitler blev rigskansler den.30 januar 1933 kom der et lov der indskrænkede forsamlings-, ytrings-, og pressefrihed, samt at det blev muligt at arrestere folk uden en dommerkendelse. Den 17 februar samme år får politiet i Preussen lov til at straffrit bruge våben mod statsfjender (dvs. nazisternes fjender) af deres politichef, Hermann Goring. Den 27 februar, efter Rigsdagsbranden som kommunisterne får skyld for, bliver der arresteret af kommunister, socialdemokrater og andre demokratisk indstillede. Dagen efter kommer der en lov om beskyttelse af folket og staten ( Rigsdagsbrandloven ) samtlige demokratiske borgerrettigheder ophæves personlig frihed, ytrings,- presse-,forenings- og forsamlingsfrihed bortfalder, post og telefonhemmelighed samt boligens ukrænkelighed ophæver også. Den 7 maj 1933 offentligøres en liste over bøger af tvivlsomme forfattere, der skal frasorteres fra biblioteker og bogforretninger. Den rummer 149 forfattere og værker. Tre dage efter listen offentligøres, bliver de indsamlede værker brandt af studenter i hele landet. Den 29. Juni bliver alle kommunistiske studenter bortvist fra universiteter, og Jehovas vidner bliver en forbudt organisation. Den 14 juli bliver NSDAP det eneste lovlige parti i Tyskland. Fra denne dag bliver det forbudt at danne nye partier. Den 4 oktober mister 1300 jødiske journalister deres arbejde i takt med redaktørlovgivningen til ensretning af pressen. Der er ingen tvivl om at nazismen påvirkede hverdagslivet i Hitler-Tyskland nazisterne havde magt over alle sfærer af hverdagslivet fra undervisning, arbejdsliv til familieliv. Alt blev planlagt og kontrolleret af førerens folk under de svævende svastika flag. 12 Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s af 19

10 En analyse af nazificeringen af Tyskland med fokus på undervisning, opdragelse og forskelle mellem kønnene. Opdragelse og nazificering af undervisningen 13 Adolf Hitler havde en klar vision for den nazistiske stat han var ved at bygge, og ungdommen var en af de vigtigste elementer i hans plan. Børn skulle indoktrineres næsten fra vuggen, de måtte ikke tænke selv, ikke føle smerte, de skulle være som vilde dyr, men samtidig adlyde føreren betingesløst. Sport var meget vigtig i opdragelsen af de unge for det første, nazisterne havde brug for stærke og raske unge mennesker -soldater som kunne kæmpe i krigen og mødre til de nye generationer af tyskere. For det andet sport styrkede fælleskabet, og nazisterne var klar over, at for at beholde magten måtte de tvinge befolkningen til at tænke ens og følge den stærke leder Hitler. Fælleskabet var vejen til at opnå dette mål. Hitler beskriver sit ideal af unge mennesker i en interview fra 1935: En voldsom aktiv, overlegen, uforfærdet, brutal ungdom det er, hvad jeg har brug for.( )Jeg vil have dem fuldt uddannet i alle slags legemsøvelser.( )Jeg vil ikke vide af intellektuel uddannelse. Kundskaber er den rene ødelæggelse for mine unge mænd. Nazificering under Hitlers styre omfattede tyskere på alle niveauer af deres liv fra vugge til grav. På billedet Der Weg des gleichgeschalteten Staatssbürgers 14 præsenteres der nogle af de forskellige organisationer skabte af nazister for folkefælleskabet. Vi kan se at børn op til 6 år skulle være hjemme hos forældrene det var mors opgave at passe dem. Skolesystemet så følgende ud: Fra 6-14 skulle både drenge og piger gå i folkeskole. Fra var der en højere skole (gymnasiet) eller man kunne være i lære til en bestemt profession. Fra år var der mulighed for at studere på universitet. Efter uddannelse ventede der arbejde og medlemskab i DAF og NSDAP. Udover skolen var det forskellige nazistiske organisationer der støttede fælleskabet: Til børn i intervallet år var der Jungmädelbund (til piger) og Jungvolk til drenge. Fra år var der Bundt Deutsche Mädel (piger) og Hitler Jugend (drenge) osv. Alle tyskere både unge og ældre var medlemmer af nazistiske organisationer. Det passede med Hitlers billede af fælleskabet og samfundet som organisme alle skulle arbejde for fremtidens Tyskland, alle havde deres ansvar og plads i systemet. Der var dog forældre, der var ikke så glade for at have deres børn i Hitler- Jugend deres modstand blev hurtig knust. Igennem trusler blev alle tvunget til at melde sig frivilligt i organisationerne: 15 I slutningen af 1938 talte Hitler- Jugend medlemmer. Så stort dette tal end var, var det dog lykkedes cirka fire millioner unge at holde sig uden for organisationen, og i marts 1939 udstedte regeringen en lov, der tvangsudskrev alle unge til Hitler-Jugend 13 fra Bilag tekst 18: Hitler om ungdomsopdragelse uddrag fra Peter Frederiksen Det tredje rige fælleskab og forbrydelse s se bilag Der Weg des gleichgeschalteten Staatssbürgers uddrag fra Michael klos: Tyskland GYL. 2 udg. 2.opl.2000 s fra: Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 160 ( Tekst 17 :Organiseringen af Hitler Jugend) Teksten er skrevet af den amerikanske journalist William L. Shirer, der var korrespondent for Chicago Tribune og CBS, og førte en dagbog da han boede i Berlin i årene af 19

11 på samme basis, som de blev udskrevet til værnemagten. Genstridige forældre fik at vide, at deres børn ville blive taget fra dem og anbragt på børnehjem eller under anden forsorg, hvis de ikke melder sig. De fleste børn meldte sig frivilligt, da ungdomsorganisationerne havde bredt tilbud af forskellige aktiviteter, og børn nød sammenhold med andre unge uden at tænke på, at de blev manipuleret. Ulli Lindener, der var medlem af Bund Deutsche Mädel beskriver på denne måde, hvorfor hun meldte sig ind i Hitler-Jugend: 16 Det syntes at være den perfekte måde til at slippe væk fra kedsomheden derhjemme. I Hitlerjugends afdeling for unge piger Junge Mädel sang de og læste bøger. De lærte indendørs lege, som de senere også legede udendørs, og de dyrkede sport. Der var altid nogen der kunne skaffe en bold og et sted at lege, hvilket var en stor luksus i disse tider. Når nazisterne fik fat i børn blev de hjernevasket på flere niveauer, der var tilrettelagt deres alder. 17 I Hitler-Jugend blev unge drenge oplært til at blive soldater uden at de opdagede det de yngste tog på lejr, hvor de skulle lære at bruge kompas og kort, de vandrede og legede meget udendørs, fordi sunde kroppe var noget fædrelandet og føreren havde brug for. De følte sig stolte og var glade for de nye kammerater. Når de blev lidt større deltog de bl.a. i skydeøvelser. Alle disse aktiviteter skulle fremme loyalitet over for nationen. Ungdommen skulle være klar til at dø for sit land. Førerens autoritet og lydighed I Mein Kampf forklarede Hitler hvordan hans nazistiske stat skulle fungere. Det var ikke tale om demokrati en stærk autoritær leder (ham selv) skulle tage beslutninger der omfattede hele befolkningen og uddelegere opgaver til dem. Alle grupper/organisationer havde en fører der stod til ansvar for Hitler. Alle havde ansvar for at adlyde deres overordnede og mest af alt selvfølgelig Hitler, som havde ansvar for hele staten. ( ) 18 grundsætninger for hele vor statsopfattelse; enhver førers autoritet nedefter og ansvarlighed opefter( )Denne lydighed over for myndighederne var en meget vigtig del af opdragelsen. Nazisterne forsøgte at fjerne alle begrænsningen der fulgte med børnenes følelser. Dette eksempel viser nøjagtig, hvor meget bearbejdning børnene gennemgik, og vi skal huske, at nogle af dem kun var 14 år gamle: 19 Som en del af træningen i Hitlerjugend lærte drengene at dræbe uden skyldfølelse. En af de metoder der blev brugt, var at hver af drengene skulle tage et kæledyr med til et møde. Der fik de så ordre til at dræbe dyret. På den måde lærte drengene, at den lydighed de skyldte Hitler, vejede tungere end deres egne følelser over for alt andet. 16 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s 16 kap. En afveksling i ensomheden 17 fra HITLERJUGEND- Vejen mod vanviddet s fra BILAG Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s TEKST 8: Førerens autoritet 19 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s af 19

12 Undervisning og Førerskoler 20 Undervisningen i Hitlers Tyskland blev fuldstændig nazificeret. Alle lærere var tvunget til at blive parti medlemmer. I skolerne lærte elever om racer de skulle være stolte af at være Tyskere og deres rene ariske gener. De læste historier om onde jøder, der var grunden til alt det værste i verden. Ungdommen skulle tro på en bedre fremtid under Hitlers styre og blive klar til at udføre heroiske gerninger for deres land. Biologi og historie handlede også om den tyske overlegenhed for andre nationer. I matematik timerne regnede de på ligninger der beskrev skudbaner for våben alt var gennemsyret af nazisme. 21 De særligt dygtige (fanatiske) unge medlemmer af SA 22, SS 23 og Hitlerjugend kunne blive udvalgt til at fortsætte uddannelsen i de såkaldte Førerskoler elite skoler, hvor man opdragede unge, der en dag skulle blive vigtige medlemmer af partiet. Uddannelsen varede 3 år og de unge mænd lærte disciplin, kammeratskab, hvordan man taler offentligt, samtidig med at de skulle beherske viden om nationalsocialistiske idealer og racelæren. Skolerne var placeret på landet, hvor elever havde mulighed for de lange marchture, det var vigtigt at de var egnede til sport og lærte at synge om fædrelandet og den ariske race. Som en del af programmet læste skolens leder Mein Kampf. En franskmand der besøgte en af skolerne i 1937 beskriver sin opfattelse af skolen på følgende måde: ( )Alt er lagt til rette for at indstille de unge på en fremtid i autoritet og byden. Man fortæller mig, at det aldrig ville falde dem ind at analysere det, de har sunget, eller befatte sig kritisk mod regimet. Og det kalder i opdragelse, sagde jeg, I laver jo kun muskler, ikke hjerner. Vi foragter ord og fraser og foretrækker handling, ( ) De unges opgave var at følge ordre, de blev programmeret til at kæmpe for deres land. De måtte ikke tænke selv, derfor var det så vigtigt at begynde indoktrinering i ung alder. Nazistisk ideologi har omgivet disse børn og unge, det var det eneste de kendte, så der var ingen grund til at tvivle på Hitlers vision af den nye Tyskland og hans højtydelige ord. De følte sig vigtig, da de hele tiden fik at vide, at Hitler har brug for dem. Nazisterne planlagde omhyggeligt, hvordan deres liv ville komme til at se ud. 24 Den 2 december 1938 holdt Hitler en tale, hvor han forklarer med sine egne ord, hvor grusom indoktrineringen var. Denne ungdom den lærer jo ikke andet end at tænke tysk, handle tysk, og når disse drenge som tiårige kommer ind i vores organisation, mærker de ofte for første gang den friske luft. Fire år senere kommer de så fra Jungvolk ind i Hitlerjugend, og der beholder vi 20 fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s. 73 og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s fra BILAG Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 161 ( Tekst 19: De nazistiske førerskoler ) 22 S.A. (Stormtropper) uniformerede medlemmer af Nazistpartiet, der blev brugt til at holde orden og bekæmpe fjender. Også kaldet Brunskjorter. S.A. betyder Sturmabteilung (Stormafdeling) definitionen kommer fra Nazismens vej til magten Charles Freeman s S.S. (Schutzstaffel)- Grundlagt som Hitlers livvagt, men blev senere et vigtigt instrument i undertrykkelsen og terroren fra Nazismens vej til magten Charles Freeman s Fra Hverdag i Hitlers Tyskland Wolfgang Schneider, s af 19

13 dem igen i fire år, og derfra giver vi dem ikke direkte tilbage i vores gamle klassers fædres hænder, men derimod tager vi dem straks ind i partiet, i arbejtsfronten, i SA eller i SS, i NSKK (det nationalsocialistiske motorkorps) og så videre. Og hvis de efter to eller halvandet år der ikke skulle være blevet hele nationalsocialister, så kommer de i arbejdstjeneste og bliver slebet til i seks eller syv måneder, alt sammen med den tyske spade som symbol. Og hvad der efter seks eller syv måneder så skulle være tilbage af klassebevidsthed eller standshovmod, det overtager Værnemagten til videre behandling i to år, og når efter to,tre eller fire år vender tilbage, så tager vi dem, så de under ingen omstændigheder får tilbagefaldt, straks ind i SA,SS og så videre, og i resten af deres liv vil de aldrig mere blive fri! De unge mennesker havde ingen chance for at opleve andet end nationalsocialisme. Der var organisationer der skulle knuse alt modstand og producere de nye nationalsocialister for Hitler. Ingen kunne undslippe nazificeringen dens omfang, og omhyggelige planlægning er virkelig skræmmende. Edgar Gielsdorf var en 25 Bannfuhrer i Hitler-Jugend, og når han tænker tilbage på hans fortid i organisationen, sammenligner han Hitler med en rottefænger, der spillede på fløjten og fik børnene til at adlyde ham. 26 Der er mange vers i sangen. Sport var et af dem, et andet var vandreture og de udflugter vi var på de hele tiltrak os børn. De spillede præcis den rigtige melodi. Det var eneste vi hørte, og vi lyttede aldrig til de forældre eller voksne som kunne høre de forkerte toner, de som advarede os eller forsøgte at holde os tilbage. Syn på kønnene: Kvinder i nazisme Kvinder og mænd havde forskellige opgaver i det Tredje Rige. Hitler beskrev sit kvindelige ideal som 27 en køn, buttet og naiv lille tingest blid, sød og dum og det kan tænkes at det skulle være et forbillede for alle tyske kvinder i det Tredje Rige. Kvinderne skulle spille en underordnet rolle i det tyske samfund og der kunne ikke være tale om feminisme eller selvstændighed. Deres primære opgaver bestod af at føde så mange børn som mulig,pasning af børn og hjem. Hitler forklarede kvindens og mandens rolle i samfundet ved et møde i det nazistiske kvindeforbund i 1934: 28 Når man fastslår, at mandens verden er staten, ( )hans kamp, hans villighed for at gøre et indsats for fælleskabet, så kan man samtidig sige, at kvindens verden er mindre. For hendes verden er hendes mand, hendes familie, hendes børn og hendes hjem. Men hvad ville der blive af den store verden, hvis der ikke var nogen til at tage sig af den lille? Fru Scholtz-Klink, hovedpersonen for alle nationalsocialistiske kvinder synes at være inspireret af hans ord, da hun beskriver kvindens rolle som følgende: 29 Kvinden har fået betroet en stor opgave i nationens liv nemlig omsorgen for mand, sjæl, krop og sind. Det er kvindens mission at passe hjemmet og hendes opgave at udfylde mandens behov fra hans første til hans sidste åndedrag. Hendes 25 stilling der svarer til generalmajor inden for militæret. 26 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s83, 28 fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 61 kap. Kvinderne og nazismen 29 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s af 19

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

HF Historie B 19/12/12 Af Rasmus Aabo Jørgensen. Hitlers Vej til Magten

HF Historie B 19/12/12 Af Rasmus Aabo Jørgensen. Hitlers Vej til Magten Hitlers Vej til Magten 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Redegørelse... 4 2.1. Tyskland som republik... 4 2.2. Dolkestødslegenden... 4 2.3. Weimerforfatningen... 5 2.4. Versaillestraktaten...

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet?

4. Hvad kalder man de unge, der nu skal ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppesnak: Se på billederne i bogen side 25. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I i forvejen om dette årti i jeres eget hjemland

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling

Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tale til festreceptionen for FIU-ligestilling Tak for invitationen til at tale her i dag. Det er ikke ofte at jeg har talt om min kunstneriske praksis i et ligestillingsperspektiv. Feminisme har ikke været

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol

fantasiens hersker Forord Udklædningskrav Om sortelveren L'elamshin d'lil Ilythiiri zhah ulu har'luth jal L'alurl gol zhah elghinyrr gol fantasiens hersker Sortelver hæftet v. 1,1 Forord En del af det, der bliver beskrevet her i dette hæfte, er information fra Dungeons & Dragons universet og nogle hjemmesider. Husk på at dette kun er en

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Hit med historien Grundbog til 9. klasse Kapitlet, Det onde

Hit med historien Grundbog til 9. klasse Kapitlet, Det onde Hit med historien Grundbog til 9. klasse Kapitlet, Det onde 50155_rgb_hit med historien 10/24/05 1:20 PM Page 86 HOLOCAUST OG FOLKEDRAB Hvad kan få mennesker til at hade andre befolkningsgrupper så meget,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere