NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne. 2 af 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne. 2 af 19"

Transkript

1 NAZI TYSKLAND: Om hverdagslivet, økonomi, undervisning, jødeforfølgelser og propaganda i 1930erne 2 af 19

2 Indholdsfortegnelse: Abstract...4 Indledning...5 Mein Kampf...6 Nazistisk ideologi og racelæren...6 Den tyske økonomi før 1930erne...7 Efter 1930erne...7 DAF...8 Landbrug...9 Hitler tager fat i ungdommen...9 Forskellige roller i fælleskabet...10 Skole og undervisning...10 Lovgivning, ensretning og censur...10 Opdragelse og nazificering af undervisningen...11 Førerens autoritet og lydighed...12 Undervisning og førerskoler...13 Syn på kønnene: Kvinder i nazisme...14 Mandens rolle i fælleskabet...15 Nazificering og jødeforfølgelse...16 Nazisternes brug af propaganda under 2.Verdenskrig...16 Konklusion..18 Litteraturfortegnelse 19 Bilag af 19

3 ABSTRACT This paper examines the influence of the Nazi ideology on the everyday life in Germany under Hitler. In the first part of paper we ll take a look at the economy in 1930 s, unemployment, and different organizations that supported the brainwashing of German people. Second part of the paper focuses on analysis of indoctrination in school system, upbringing and the difference between the genders. The last part puts into perspective how Nazi-movement used a propaganda and how do they influenced the persecution of the Jews. It is concluded that the Germans were exposed to a comprehensive indoctrination that covered all spheres of their lives at any age. It was almost impossible to avoid nazification as it was very well planned and prepared. 4 af 19

4 Indledning Jeg vil i denne opgave undersøge, hvordan nazificeringen påvirkede hverdagslivet i Tyskland under Hitler. Emnet er især interessant, fordi det er svært for os i nutiden, at forestille sig, at samfundet kunne blive fuldstændig ensrettet og lade være med at tænke selv. Det kan også virke som advarsel for os alle sammen, især i skyggen af den økonomiske krise vi har nu, at der findes ikke nogle mirakel-løsninger. Opgavens struktur: Første del af opgaven består af redegørelse for hvordan nazistisk ideologi smitter af på befolkningen op igennem 1930erne. Jeg vil kort præsentere det grundlæggende i nazistisk ideologi, og gennemgå forskellige sfærer af hverdagslivet, der blev nazificeret bl.a økonomi, undervisning,, arbejdslivet osv. Den analyserende del af opgaven har fokus på undervisning, opdragelse og forskellene mellem kønenne i Nazi-Tyskland. Den afdækker en frygtelig indoktrinering af befolkningen. Til sidst vil jeg fortælle hvilken betydning nazificering havde i forhold til jødeforfølgelser og hvordan propaganda blev brugt af nazisterne. 5 af 19

5 Hvordan nazistisk ideologi op igennem 1930erne kommer til at smitte af på hverdagslivet i Hitler Tyskland? herunder. bl.a. økonomi. Mein Kampf, nazistisk ideologi og racelæren 1 Mein Kampf Adolf Hitler, inspireret af den fascistiske Benito Mussolini og hans måde at overtage magten i 1922 i Italien, starter i november 1923 Ølstue-kuppet i München, for at gøre det samme i Tyskland. Hitlers plan var at anholde medlemmer af det bayerske regering, som en protest mod Weimarrepublikken. Kuppet blev en fiasko, og to dage senere blev Hitler arresteret. Han blev stillet for retten i februar 1924 for højforræderi. Han så en mulighed for at udnytte retssagen til at skabe omtale for sin sag. Han tog ansvar for kuppet og brugte de helt store ord om patriotisme og kampen for Tyskland. Hitlers tale var medrivende og til sidst fik han den minimale dom på fem års fængsel. Talen gjorde ham kendt i hele landet. Adolf Hitler skulle afsone sin straf i Landsberg fængsel. Han udnyttede tiden til at omgås andre nazister og skrive den første del af sit manifest Fire Et Halvt Års Kamp Mod Løgn, Tåbelighed og Fejlhed, senere kendt som Mein Kampf, hvor han forklarede sine tanker om et magtfuld Tyskland. Den består af to bind : Eine Abrechnung ( udkom i 1925) og Die Nationalsozialistische Bewegung (udkom i 1926). Mein Kampf er en blanding af selvbiografi og en fremstilling af nazistisk ideologi grundsætninger. 2 Det karakteristiske træk i Hitlers verdensbillede var en racistisk fortolkning af historien, hvor den ariske race har overlegenhed og burde herske over andre, social- darwinistisk syn på livet kun de stærke overlever, og en tro på Tyskland som verdensmagt. Nazistisk ideologi og racelæren 3 Nazisme (fork. f. Nationalsozialismus) kan kaldes for anti-ideologi, fordi den var imod (anti) demokrati, kommunisme, kapitalisme, vesten og jøder. Den baserer på en karismatisk leder Hitler, militær støtte, racisme og fælles fjender (kommunister, homoseksuelle, jøder, liberale osv.). Nazisme så mennesker som ulige, derfor skulle ledes af de mest egnede (totalitær leder -føreren). Nazisme overførte Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection og udviklede den såkaldte social-darwinisme, en tankegang,hvor de svage i samfundet skulle underordne sig de stærke. Føreren var den bedste af alle mennesker og derfor skulle han lede alle de andre i samfundet. Han havde ansvar for staten og befolkningen skulle adlyde ham betingelsesløs. De så samfundet som organisme, hvor alle havde en plads i systemet, var afhængige af hinanden og uundværlige. En af de bærende elementer i nazismen var 1 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s.18 Nazismens vej til magten Charles Freeman s Nazismens opståen Charles Freeman s fra: 3 d.27/11/2011 kl 14:05, Peter Frederiksen Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 31 6 af 19

6 racelæren. Hitler mente at den ariske race var overlegen, og at den skulle holdes ren dvs., befolkningen måtte ikke blande den bedre ariske race med den svage (hovedsagelig jøder). Økonomi og arbejdsløshed i Tyskland før og op igennem 1930erne. 4 Den tyske økonomi før 1930erne Siden slutningen af Den Første Verdenskrig var den tyske økonomi belasted med krigsudgifter og krav om de gigantiske krigserstatninger gjorde det ikke bedre for økonomien. Tysklands økonomi hang ikke sammen, og til sidst blev de nødt til at indstille betalingerne af krigserstatning. Frankrig ville ikke acceptere det, og i januar 1923 besatte de franske tropper Ruhr distriktet som var meget vigtigt for den tyske økonomi. Som følge af Ruhr-besættelse bryder den tyske økonomi sammen og hyperinflationen opstod. Sagen om krigserstatninger blev reevalueret (Dawes planen i 1924) og Tyskland fik lån til at genoprette økonomien. I løbet af de vilde tyvere gik det lidt bedre for Tyskland, men Børskrakket i Wall Street var en katastrofe for Tyskland. Lån som havde fået Tyskland op på benene igen blev tilbagetrukket, det førte til en massiv arbejdsløshed og økonomisk krise. Det gjorde banen klar for NSDAP og Hitler. Efter 1930erne Den tyske økonomi i 1930 erne var en blanding af socialistisk økonomi (staten havde kontrol over produktionens nøgleområder), kapitalistisk økonomi ( privat erhverv og storindustri fungerede uden gener fra myndighedernes side), det var også krigstilpasset økonomi den fungerede også i fredstiden. Nazisterne havde ikke gennemtænkt deres økonomiske politik. For dem var det nok at arbejde i samme retning som Føreren 5. Føreren havde to ønsker at stoppe arbejdsløsheden og få gang i devæbnede styrker og udrustningen af den tyske hær, desværre havde han ingen viden der kunne hjælpe ham med at opnå disse mål. Han ville skabe mere Lebensraum for Tyskerne og manglede militære styrker, han var ikke interesseret i hvordan det skulle opnås, det skulle bare ordnes så pengene kunne bruges på udrustning. Arbejdsløshed var det problem, der krævede en hurtigt løsning. En del virksomheder blev nationaliseret, men de store industrivirksomheder rørte han ikke ved, da de kunne gavne hans krigsøkonomi. Hitler besluttede sig for at optage tidligere formand for Rigsbanken, økonomen Hjalmar Schacht i sin regering og gøre ham ansvarlig for styring af økonomien. Schacht gik straks i gang med at løse problemet. Hans løsning mindede om Roosevelts New Deal han ville bekæmpe arbejdsløshed ved at ansatte de arbejdsløse til at udføre offentlige projekter. En milliard Mark blev brugt på projektet der blev bygget nye motorveje, privat byggeri fik støtte, skatten på industri og landbrug blev sænket og økonomien kom i gang igen. En anden faktor, der medvirkede arbejdsløshedens fald var såkaldte ægteskabslån op til 1000 Mark til de nye ægteskaber, hvor kvinden skulle forpligte sig til at opgive sit arbejde og lade manden forsørge hende. Ægteskabslån fik 32% 6 flere tyske par til at gifte sig, og samtidig 4 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s og Og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s22-23, 32-35, 55 5 citat kommer fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s 45 6 kommer fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 55 7 af 19

7 blev en del kvinder fjernet fra arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden faldt (i hvert fald teoretisk). Loven om ægteskabslån var et godt eksempel for at vise i hvilken rolle så nazisterne kvinderne. De skulle være hjemme, passe børn og støtte deres mænd. Nazisterne ville ikke have selvstændige kvinder det passede slet ikke i deres samfundsbillede. Loven blev først ændret i 1937, fordi pga. oprustningen var der ikke mænd nok på arbejdsmarkedet, så kvinder hvis mænd var i militæret godt kunne arbejde. I tabellen 1 kan vi se oversigt over arbejdsløsheden i Tyskland efter nazisterne kom i magten. 7 Arbejdsløsheden faldt voldsomt takket være disse offentlige arbejdspladser og elimineringer af kvinderne fra arbejdsmarkedet. Den største af alle opgaver var motorvejen projektet Autobahnen. Det var faktisk Weimar-republikken der planlagde motorvejen, men Hitler brugte propaganda - viste offentligheden billeder af arbejdere der byggede Førerens veje og høstede derfor selv æren for byggeriet, samt styrkede følelsen af fælleskabet i samfundet alle arbejdede for bedre Tyskland. Desværre var det hele ikke så godt som det så ud det økonomiske mirakel, oprustningen og offentlige projekter der skabte arbejdspladser var kun halvdelen finansieret af borgernes skatter resten kom fra kreditter. I årene blev den tyske statsgæld firdoblet. 8 DAF Deutsche Arbejdsfront Nazisternes politik så ud til at virke tyskerne arbejdede, de havde det bedre, deres købekraft steg og der var et stor udvalg af varer i butikkerne. Arbejdsmarkedet blev stabilt, da virksomheder ikke behøvede at frygte fagforeninger længere de blev nemlig erstattet med 7 tabellen kommer fra: Hverdag i Hitlers Tyskland Wolfgang Schneider s.58 8 fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 56 kap. Økonomisk mirakel? 8 af 19

8 Den Tyske Arbejdsfront (DAF) 9 naziorganisationen der havde som hovedopgave at gøre ende på klassekampen. DAF havde over 20 millioner medlemmer alle arbejdere var med både dem der arbejdede fysisk og dem der udførte kontorarbejde. DAF var en organisation med mange opgaver de ydede økonomisk støtte, organiserede uddannelse, holdte lønninger på et ordentligt niveau, organiserede billige ferie for arbejdere osv. Mange tyskere var ganske tilfredse med DAF og savnede ikke de oprindelige fagforeninger de foretrak nye arbejdsmuligheder og service fra DAF i stedet for lov til at strejke og organisere sig. DAF var med til at vinde arbejderes støtte for nazisternes sag. Der var en pris at betale for alle disse muligheder arbejderne mistede deres uafhængighed og var nu i nazisternes hænder. Med tiden blev der indført et kontrolsystem, der gjorde de op med arbejdernes frie valg angående arbejdsplads. Der blev indført en arbejdsbog der indeholdte informationer om arbejdernes kvalifikationer samt tidligere arbejdspladser. Uden denne bog kunne der ikke være tale om at få et job. Landbrug 10 Nazisterne ønskede selvforsyning og de oprettede en organisation for at hjælpe bønderne med deres interesser. Bønderne blev sikret da myndighederne fastlagte priser på deres varer og en ny landbrugslov sikrede dem mod at miste deres gårde i tilfælde af de skulle gå fallit. Det blev forbudt at sælge de arvede gårde og de opfordrede befolkningen til at oprette nye landbrug. Hele aktionen blev styret af Richard Walter Darr, der i 1933 blev udnævnt til Ernærings minister. Der blev også oprettet Rigsfødevarerstyrrelsen. Hans politik var ikke en stor succes, der manglede jord til dem der var interesseret i at dyrke jord, og mange mennesker forlod landsbyerne for at finde arbejde i byerne. Nazisterne forsøgte at rette op på dette ved at tvinge folk til at arbejde på landet. I 1942 mistede Darr stillingen da det vidste sig at han var indblandet i salg af fødevarer på det sorte marked. Alt i alt var landbruget under nazisme ikke en stor succes og det levede ikke op til Førerens ønsker. Volksgemeinschaft folkefælleskab 11 Hitler tager fat i ungdommen Hitler ønskede at alle rene tyskere skulle være med i folkefælleskab, de skulle føle fælleskabet med de andre og sammen adlyde deres fører. Han ville udnytte det for at gøre Tyskland klar til krig. Fælleskabet, fører og fædreland skulle blive noget man er villig at dø for. Især ungdommen var vigtig for Hitler, fordi han så dem som tabula rasa meget modtagelig for den nazistiske ideologi, fordi de ikke kendte andet de kunne programmeres til at adlyde og ville aldrig sætte spørgsmålstegn ved førerens ord. Nazisterne sikrede sig at nationalistisk ånd var en byggesten i opdragelse og undervisning af alle tyske børn. I 1936 blev Hitler- Jugend statsorganisation og alle ikke-nazistiske ungdomsorganisationer blev forbudt. Alle børn var tvunget til at være med, og forældre der prøvede at skjule deres børn fra 9 fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s af 19

9 organisationen fik en strænge fængselsstraffe. Organisationen samlede både drenge og piger i aldersinterval år. Jeg skriver mere om ungdomsorganisationer i næste del af opgaven. Forskellige roller i fælleskabet Nazisterne havde også en klar forestilling om hvad der var kvindens rolle i fælleskabet 12 de skulle være sunde, føde flere små tyskere og passe dem og hjemmet. Nazistisk ideologi var baseret på den patriarkalske familiemodel, hvor manden forsørger familien og moren beskæftiger sig med husarbejde. Hitler mente at mandens verden er staten, og han skal gøre en indsats for fælleskabet, mens kvindens verden er hendes mand, familie og børn. Han mente at kvindernes rettigheder var opfundet af jøder og det gav ingen mening, fordi den større verden (mandens) ikke kunne eksistere uden den lille (kvindens). Skole og undervisning Weimarrepublikkens opdragelsesidealer var meget liberale, børnene skulle opfattes som individuelle mennesker, og det ville nazisterne gøre op med lige efter de fik magten. Ungdommen skulle opdrages til nationalsocialistiske statsopfattelse, og vejen til det var bl.a. ved at nazificere lærere, der blev tvunget til at blive partimedlemmer, ændre på undervisningens indhold børn fik viden om racelæren og ideologi allerede når de var helt små. Partiet havde også andre uddannelsesinstitutioner der hjalp med at træne de dygtigste unge så de kunne overtage topposter indenfor partiet og statsadministrationen senere i livet. Lovgivning,ensretning og censur Allerede fem dage efter Hitler blev rigskansler den.30 januar 1933 kom der et lov der indskrænkede forsamlings-, ytrings-, og pressefrihed, samt at det blev muligt at arrestere folk uden en dommerkendelse. Den 17 februar samme år får politiet i Preussen lov til at straffrit bruge våben mod statsfjender (dvs. nazisternes fjender) af deres politichef, Hermann Goring. Den 27 februar, efter Rigsdagsbranden som kommunisterne får skyld for, bliver der arresteret af kommunister, socialdemokrater og andre demokratisk indstillede. Dagen efter kommer der en lov om beskyttelse af folket og staten ( Rigsdagsbrandloven ) samtlige demokratiske borgerrettigheder ophæves personlig frihed, ytrings,- presse-,forenings- og forsamlingsfrihed bortfalder, post og telefonhemmelighed samt boligens ukrænkelighed ophæver også. Den 7 maj 1933 offentligøres en liste over bøger af tvivlsomme forfattere, der skal frasorteres fra biblioteker og bogforretninger. Den rummer 149 forfattere og værker. Tre dage efter listen offentligøres, bliver de indsamlede værker brandt af studenter i hele landet. Den 29. Juni bliver alle kommunistiske studenter bortvist fra universiteter, og Jehovas vidner bliver en forbudt organisation. Den 14 juli bliver NSDAP det eneste lovlige parti i Tyskland. Fra denne dag bliver det forbudt at danne nye partier. Den 4 oktober mister 1300 jødiske journalister deres arbejde i takt med redaktørlovgivningen til ensretning af pressen. Der er ingen tvivl om at nazismen påvirkede hverdagslivet i Hitler-Tyskland nazisterne havde magt over alle sfærer af hverdagslivet fra undervisning, arbejdsliv til familieliv. Alt blev planlagt og kontrolleret af førerens folk under de svævende svastika flag. 12 Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s af 19

10 En analyse af nazificeringen af Tyskland med fokus på undervisning, opdragelse og forskelle mellem kønnene. Opdragelse og nazificering af undervisningen 13 Adolf Hitler havde en klar vision for den nazistiske stat han var ved at bygge, og ungdommen var en af de vigtigste elementer i hans plan. Børn skulle indoktrineres næsten fra vuggen, de måtte ikke tænke selv, ikke føle smerte, de skulle være som vilde dyr, men samtidig adlyde føreren betingesløst. Sport var meget vigtig i opdragelsen af de unge for det første, nazisterne havde brug for stærke og raske unge mennesker -soldater som kunne kæmpe i krigen og mødre til de nye generationer af tyskere. For det andet sport styrkede fælleskabet, og nazisterne var klar over, at for at beholde magten måtte de tvinge befolkningen til at tænke ens og følge den stærke leder Hitler. Fælleskabet var vejen til at opnå dette mål. Hitler beskriver sit ideal af unge mennesker i en interview fra 1935: En voldsom aktiv, overlegen, uforfærdet, brutal ungdom det er, hvad jeg har brug for.( )Jeg vil have dem fuldt uddannet i alle slags legemsøvelser.( )Jeg vil ikke vide af intellektuel uddannelse. Kundskaber er den rene ødelæggelse for mine unge mænd. Nazificering under Hitlers styre omfattede tyskere på alle niveauer af deres liv fra vugge til grav. På billedet Der Weg des gleichgeschalteten Staatssbürgers 14 præsenteres der nogle af de forskellige organisationer skabte af nazister for folkefælleskabet. Vi kan se at børn op til 6 år skulle være hjemme hos forældrene det var mors opgave at passe dem. Skolesystemet så følgende ud: Fra 6-14 skulle både drenge og piger gå i folkeskole. Fra var der en højere skole (gymnasiet) eller man kunne være i lære til en bestemt profession. Fra år var der mulighed for at studere på universitet. Efter uddannelse ventede der arbejde og medlemskab i DAF og NSDAP. Udover skolen var det forskellige nazistiske organisationer der støttede fælleskabet: Til børn i intervallet år var der Jungmädelbund (til piger) og Jungvolk til drenge. Fra år var der Bundt Deutsche Mädel (piger) og Hitler Jugend (drenge) osv. Alle tyskere både unge og ældre var medlemmer af nazistiske organisationer. Det passede med Hitlers billede af fælleskabet og samfundet som organisme alle skulle arbejde for fremtidens Tyskland, alle havde deres ansvar og plads i systemet. Der var dog forældre, der var ikke så glade for at have deres børn i Hitler- Jugend deres modstand blev hurtig knust. Igennem trusler blev alle tvunget til at melde sig frivilligt i organisationerne: 15 I slutningen af 1938 talte Hitler- Jugend medlemmer. Så stort dette tal end var, var det dog lykkedes cirka fire millioner unge at holde sig uden for organisationen, og i marts 1939 udstedte regeringen en lov, der tvangsudskrev alle unge til Hitler-Jugend 13 fra Bilag tekst 18: Hitler om ungdomsopdragelse uddrag fra Peter Frederiksen Det tredje rige fælleskab og forbrydelse s se bilag Der Weg des gleichgeschalteten Staatssbürgers uddrag fra Michael klos: Tyskland GYL. 2 udg. 2.opl.2000 s fra: Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 160 ( Tekst 17 :Organiseringen af Hitler Jugend) Teksten er skrevet af den amerikanske journalist William L. Shirer, der var korrespondent for Chicago Tribune og CBS, og førte en dagbog da han boede i Berlin i årene af 19

11 på samme basis, som de blev udskrevet til værnemagten. Genstridige forældre fik at vide, at deres børn ville blive taget fra dem og anbragt på børnehjem eller under anden forsorg, hvis de ikke melder sig. De fleste børn meldte sig frivilligt, da ungdomsorganisationerne havde bredt tilbud af forskellige aktiviteter, og børn nød sammenhold med andre unge uden at tænke på, at de blev manipuleret. Ulli Lindener, der var medlem af Bund Deutsche Mädel beskriver på denne måde, hvorfor hun meldte sig ind i Hitler-Jugend: 16 Det syntes at være den perfekte måde til at slippe væk fra kedsomheden derhjemme. I Hitlerjugends afdeling for unge piger Junge Mädel sang de og læste bøger. De lærte indendørs lege, som de senere også legede udendørs, og de dyrkede sport. Der var altid nogen der kunne skaffe en bold og et sted at lege, hvilket var en stor luksus i disse tider. Når nazisterne fik fat i børn blev de hjernevasket på flere niveauer, der var tilrettelagt deres alder. 17 I Hitler-Jugend blev unge drenge oplært til at blive soldater uden at de opdagede det de yngste tog på lejr, hvor de skulle lære at bruge kompas og kort, de vandrede og legede meget udendørs, fordi sunde kroppe var noget fædrelandet og føreren havde brug for. De følte sig stolte og var glade for de nye kammerater. Når de blev lidt større deltog de bl.a. i skydeøvelser. Alle disse aktiviteter skulle fremme loyalitet over for nationen. Ungdommen skulle være klar til at dø for sit land. Førerens autoritet og lydighed I Mein Kampf forklarede Hitler hvordan hans nazistiske stat skulle fungere. Det var ikke tale om demokrati en stærk autoritær leder (ham selv) skulle tage beslutninger der omfattede hele befolkningen og uddelegere opgaver til dem. Alle grupper/organisationer havde en fører der stod til ansvar for Hitler. Alle havde ansvar for at adlyde deres overordnede og mest af alt selvfølgelig Hitler, som havde ansvar for hele staten. ( ) 18 grundsætninger for hele vor statsopfattelse; enhver førers autoritet nedefter og ansvarlighed opefter( )Denne lydighed over for myndighederne var en meget vigtig del af opdragelsen. Nazisterne forsøgte at fjerne alle begrænsningen der fulgte med børnenes følelser. Dette eksempel viser nøjagtig, hvor meget bearbejdning børnene gennemgik, og vi skal huske, at nogle af dem kun var 14 år gamle: 19 Som en del af træningen i Hitlerjugend lærte drengene at dræbe uden skyldfølelse. En af de metoder der blev brugt, var at hver af drengene skulle tage et kæledyr med til et møde. Der fik de så ordre til at dræbe dyret. På den måde lærte drengene, at den lydighed de skyldte Hitler, vejede tungere end deres egne følelser over for alt andet. 16 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s 16 kap. En afveksling i ensomheden 17 fra HITLERJUGEND- Vejen mod vanviddet s fra BILAG Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s TEKST 8: Førerens autoritet 19 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s af 19

12 Undervisning og Førerskoler 20 Undervisningen i Hitlers Tyskland blev fuldstændig nazificeret. Alle lærere var tvunget til at blive parti medlemmer. I skolerne lærte elever om racer de skulle være stolte af at være Tyskere og deres rene ariske gener. De læste historier om onde jøder, der var grunden til alt det værste i verden. Ungdommen skulle tro på en bedre fremtid under Hitlers styre og blive klar til at udføre heroiske gerninger for deres land. Biologi og historie handlede også om den tyske overlegenhed for andre nationer. I matematik timerne regnede de på ligninger der beskrev skudbaner for våben alt var gennemsyret af nazisme. 21 De særligt dygtige (fanatiske) unge medlemmer af SA 22, SS 23 og Hitlerjugend kunne blive udvalgt til at fortsætte uddannelsen i de såkaldte Førerskoler elite skoler, hvor man opdragede unge, der en dag skulle blive vigtige medlemmer af partiet. Uddannelsen varede 3 år og de unge mænd lærte disciplin, kammeratskab, hvordan man taler offentligt, samtidig med at de skulle beherske viden om nationalsocialistiske idealer og racelæren. Skolerne var placeret på landet, hvor elever havde mulighed for de lange marchture, det var vigtigt at de var egnede til sport og lærte at synge om fædrelandet og den ariske race. Som en del af programmet læste skolens leder Mein Kampf. En franskmand der besøgte en af skolerne i 1937 beskriver sin opfattelse af skolen på følgende måde: ( )Alt er lagt til rette for at indstille de unge på en fremtid i autoritet og byden. Man fortæller mig, at det aldrig ville falde dem ind at analysere det, de har sunget, eller befatte sig kritisk mod regimet. Og det kalder i opdragelse, sagde jeg, I laver jo kun muskler, ikke hjerner. Vi foragter ord og fraser og foretrækker handling, ( ) De unges opgave var at følge ordre, de blev programmeret til at kæmpe for deres land. De måtte ikke tænke selv, derfor var det så vigtigt at begynde indoktrinering i ung alder. Nazistisk ideologi har omgivet disse børn og unge, det var det eneste de kendte, så der var ingen grund til at tvivle på Hitlers vision af den nye Tyskland og hans højtydelige ord. De følte sig vigtig, da de hele tiden fik at vide, at Hitler har brug for dem. Nazisterne planlagde omhyggeligt, hvordan deres liv ville komme til at se ud. 24 Den 2 december 1938 holdt Hitler en tale, hvor han forklarer med sine egne ord, hvor grusom indoktrineringen var. Denne ungdom den lærer jo ikke andet end at tænke tysk, handle tysk, og når disse drenge som tiårige kommer ind i vores organisation, mærker de ofte for første gang den friske luft. Fire år senere kommer de så fra Jungvolk ind i Hitlerjugend, og der beholder vi 20 fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s. 73 og Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s fra BILAG Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 161 ( Tekst 19: De nazistiske førerskoler ) 22 S.A. (Stormtropper) uniformerede medlemmer af Nazistpartiet, der blev brugt til at holde orden og bekæmpe fjender. Også kaldet Brunskjorter. S.A. betyder Sturmabteilung (Stormafdeling) definitionen kommer fra Nazismens vej til magten Charles Freeman s S.S. (Schutzstaffel)- Grundlagt som Hitlers livvagt, men blev senere et vigtigt instrument i undertrykkelsen og terroren fra Nazismens vej til magten Charles Freeman s Fra Hverdag i Hitlers Tyskland Wolfgang Schneider, s af 19

13 dem igen i fire år, og derfra giver vi dem ikke direkte tilbage i vores gamle klassers fædres hænder, men derimod tager vi dem straks ind i partiet, i arbejtsfronten, i SA eller i SS, i NSKK (det nationalsocialistiske motorkorps) og så videre. Og hvis de efter to eller halvandet år der ikke skulle være blevet hele nationalsocialister, så kommer de i arbejdstjeneste og bliver slebet til i seks eller syv måneder, alt sammen med den tyske spade som symbol. Og hvad der efter seks eller syv måneder så skulle være tilbage af klassebevidsthed eller standshovmod, det overtager Værnemagten til videre behandling i to år, og når efter to,tre eller fire år vender tilbage, så tager vi dem, så de under ingen omstændigheder får tilbagefaldt, straks ind i SA,SS og så videre, og i resten af deres liv vil de aldrig mere blive fri! De unge mennesker havde ingen chance for at opleve andet end nationalsocialisme. Der var organisationer der skulle knuse alt modstand og producere de nye nationalsocialister for Hitler. Ingen kunne undslippe nazificeringen dens omfang, og omhyggelige planlægning er virkelig skræmmende. Edgar Gielsdorf var en 25 Bannfuhrer i Hitler-Jugend, og når han tænker tilbage på hans fortid i organisationen, sammenligner han Hitler med en rottefænger, der spillede på fløjten og fik børnene til at adlyde ham. 26 Der er mange vers i sangen. Sport var et af dem, et andet var vandreture og de udflugter vi var på de hele tiltrak os børn. De spillede præcis den rigtige melodi. Det var eneste vi hørte, og vi lyttede aldrig til de forældre eller voksne som kunne høre de forkerte toner, de som advarede os eller forsøgte at holde os tilbage. Syn på kønnene: Kvinder i nazisme Kvinder og mænd havde forskellige opgaver i det Tredje Rige. Hitler beskrev sit kvindelige ideal som 27 en køn, buttet og naiv lille tingest blid, sød og dum og det kan tænkes at det skulle være et forbillede for alle tyske kvinder i det Tredje Rige. Kvinderne skulle spille en underordnet rolle i det tyske samfund og der kunne ikke være tale om feminisme eller selvstændighed. Deres primære opgaver bestod af at føde så mange børn som mulig,pasning af børn og hjem. Hitler forklarede kvindens og mandens rolle i samfundet ved et møde i det nazistiske kvindeforbund i 1934: 28 Når man fastslår, at mandens verden er staten, ( )hans kamp, hans villighed for at gøre et indsats for fælleskabet, så kan man samtidig sige, at kvindens verden er mindre. For hendes verden er hendes mand, hendes familie, hendes børn og hendes hjem. Men hvad ville der blive af den store verden, hvis der ikke var nogen til at tage sig af den lille? Fru Scholtz-Klink, hovedpersonen for alle nationalsocialistiske kvinder synes at være inspireret af hans ord, da hun beskriver kvindens rolle som følgende: 29 Kvinden har fået betroet en stor opgave i nationens liv nemlig omsorgen for mand, sjæl, krop og sind. Det er kvindens mission at passe hjemmet og hendes opgave at udfylde mandens behov fra hans første til hans sidste åndedrag. Hendes 25 stilling der svarer til generalmajor inden for militæret. 26 fra HITLERJUGEND Vejen mod vanviddet Alexa Dvorson s Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s83, 28 fra Det tredje Rige - fælleskab og forbrydelse s 61 kap. Kvinderne og nazismen 29 Fra Hitlers Tyskland: Dagligliv i det Tredje Rige Matthew Hughes, Chris Mann s af 19

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint.

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint. Ofre/gerningsmænd Problemstilling: - Hvem var ofre og gerningsmænd under holocaust, hvordan endte de i denne situation, og hvad har det haft af konsekvenser for dem? Disposition: - Indledning - hvorfor

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Synopsis Krig, medier og teknologi

Synopsis Krig, medier og teknologi Synopsis Krig, medier og teknologi Problemformulering Hvilken betydning havde Holocausttraumet i Tyskland efter 2. Verdenskrig for opbygningen af det Vesttyske samfund? Problemstillinger og metodisk tilgang

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Overordnede spørgsmål. Konkrete spørgsmål til teksten

Overordnede spørgsmål. Konkrete spørgsmål til teksten Drengen Friedrich af Hans Peter Richter Høst & Søn Forlag, 8. oplag, 1980. Originaludgivet 1963 Overordnede spørgsmål 1) Lav en liste over personerne i bogen. Giv en karakteristik af de vigtigste personer.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/

Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/ Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 9/12 2007 Inholdsfortegnelse Analyse af fjendebilledet.. s. 1 Ku Klux Klan (KKK) s. 2 Hvordan bliver billedet brugt og hvilken funktion har det?... s. 2-3 Troværdighed?...

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording

Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 1 Prædiken til 7. s. e. trin. kl. 10.15 i Bording 743 Nu rinder solen op 46 Sorrig og glæde 516 - Klynke og klage 28 De dybeste lag i mit hjerte 675 Gud vi er i gode hænder Den 9. april 1945 ved daggry

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

NSDAPs 25-punktsprogram

NSDAPs 25-punktsprogram NSDAPs 25-punktsprogram DAP skiftede navn til NSDAP d. 24. februar 1920. I den forbindelse fremlagde partiet et 25 punkts program med dets visioner. Efter det mislykkede Ølstuekup i 1923 blev programmet

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu...

Nu! Den mest ambitiøse og mægtige af fyrsterne er uden tvivl den skrupelløse prins Dheluu... Meirrion, galaksens hovedstad og handelscentrum, er nu overtaget af Trebanden bestående af førende handelsfyrster... Herfra kontrolleres tilværelsen for milliarder af intelligensvæsner... Den mest ambitiøse

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Indhold. Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123. Kongen 161

Indhold. Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123. Kongen 161 Indhold Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123 Ordet 133 Kongen 161 »Og alle dem, der dansede, blev anset for at være gale af dem, der ikke kunne høre musikken.«fr. Nietzsche Forord Mit

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel.

Men betyder i reglen nej. Du er sød, men Det vil sige, det er du ikke alligevel. Herfølge kirke, 2. s. e. trin, 14.6. 2015. Salmer: 745-396 - 292/320-722 369. Nå, så dumper denne Jesus fortælling da ned lige midt i en valgkamp, der er på sit højeste og hedeste netop nu. Hvilket besynderligt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk

Rapport til gruppefaddere for. drengeprostituerede i Bangladesh. redbarnet.dk Rapport til gruppefaddere for drengeprostituerede i Bangladesh redbarnet.dk Nyt fra projektet for drengeprostituerede i Bangladesh Vi ville ønske, vi kunne fortælle dig, at behovet for din støtte ikke

Læs mere