Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?"

Transkript

1 Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

2 At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge og sygehuset, du er i kontakt med men du skal vide, at vi i Faxe Kommune også står klar til at hjælpe dig. Folderen er delt ind i tre afsnit: Hjem, hverdag og pleje. Afsnittet Hjem handler om, hvad kommunen kan gøre for dig i tiden lige efter, du kommer hjem fra sygehuset. Langt de fleste kræftpatienter får et godt men anderledes liv efter deres kræftbehandling. Læs i afsnittet Hverdag, hvordan kommunen kan støtte dig i at komme videre i hverdagen. Afsnittet Pleje er til dig, der har brug for ekstra hjælp. Bagerst i folderen finder du en oversigt over de afdelinger i Faxe Kommune, som du typisk vil få brug for og nyttige links. Du kan også læse mere på Faxe Kommunes hjemmeside, Hjem Hjem fra sygehuset De fleste kræftpatienter glæder sig til at komme hjem fra sygehuset, men glæden kan være blandet med bekymring: Hvordan skal jeg klare mig selv? Mens du stadig er indlagt på sygehuset, kan vi fra Faxe Kommune evt. tage den første snak med dig om, hvilken hjælp du kan få brug for, når du er hjemme igen. Det kan give dig tryghed at vide, at kommunen er opmærksom på dig og din situation, og at du ikke skal vente på at få fx hjemmepleje, når du er hjemme igen. Hvordan: Tal med personalet på sygehuset eller din læge om dine behov, eller kontakt selv visitationen(team pleje) i Faxe Kommune på telefon: Hjælpemidler Måske har du brug for hjælpemidler. Det kan fx være en badebænk, rollator, kørestol, proteser eller støttestrømper. I første omgang kan du låne hjælpemidler med hjem fra sygehuset. Derefter tager kommunen over, hvis der fortsat er behov for hjælpemidler. Nogle af hjælpemidlerne skal du kun bruge en kort tid. Andre bliver en del af din hverdag. Det er kommunens ergoterapeuter, der sammen med dig vurderer, hvilke hjælpemidler du har gavn af. Kommunens medarbejdere vil også lære dig at bruge hjælpemidlerne på den rigtige måde. 1

3 Hvordan: Kontakt visitationen(team hjælpemidler) i Faxe Kommune på telefon: Boligen For at du kan klare dig derhjemme, kan det være, at din bolig skal indrettes, så den passer bedre til dig og din situation. Måske har du brug for at få fjernet dørtrin eller få sat ramper og greb op, så du kan bevæge dig frit rundt derhjemme. Kommunens terapeuter kan fortælle dig mere om mulighederne. Hvordan: Kontakt visitationen(team hjælpemidler) i Faxe Kommune på Træning Sygdom og behandling tærer på din krop og dine kræfter. Træthed er en kendt følgevirkning af kræftbehandling og kræftsygdom, og kan være meget dominerende. Det er velkendt at træning, er den bedste behandling for at du kan få din styrke tilbage, så derfor har Faxe Kommune et træningstilbud. Har du været indlagt og har behov for træning, vil sygehuset planlægge din genoptræning, så den passer til dig. Det kan fx være, at du især skal træne bestemte muskler eller led. Faxe Kommune står for din træning, når du er blevet udskrevet. Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre; enten på hold eller individuelt. Du vil blive trænet af fysioterapeut, ergoterapeut eller træningsassistent. Hvordan: Sygehuset sender din genoptræningsplan til Faxe Kommune. Kommunen giver dig besked om hvor og hvornår, du skal træne. Kontakt Trænings- og Aktivitetsenheden i Faxe Kommune på telefon: , hvis du har spørgsmål til træningen. Hverdag Hverdagstræning (hverdagsrehabilitering) Alle mennesker vil helst kunne klare sig selv. Vi gør mange ting i hverdagen uden at tænke nærmere over det. Kræftsygdom og behandling kan dog forandre hverdagen, så du kan få brug for hjælp til at kunne klare disse hverdagsting. Det kan fx være at komme ud af sengen på egen hånd, gå på toilettet, tage tøj på, lave mad og spise når du har lyst. Alt det, som var en selvfølge, inden du fik kræft. 2

4 Faxe Kommunes plejepersonale og ergoterapeuter kan give dig hverdagstræning derhjemme, så du igen kan klare de daglige rutiner helt eller delvist med eller uden hjælpemidler. I træningsperioden kan du eventuelt få ekstra hjælp efter behov. Et forløb varer typisk 8 uger. Hvordan: Kontakt Visitationen(team pleje) i Faxe Kommune på telefon: På vej videre Din hverdag og dit liv vil være forandret fra tidligere, når du skal leve videre med en kræftsygdom eller følgevirkningerne af sygdom og behandling. Der kan være forandringer i din krop og dit liv, samt spørgsmål og bekymringer til det du har været igennem og det liv du skal leve fremover. Faxe Kommune har en række forløb og tilbud, som kan være nyttige for dig på længere sigt. Nogle af forløbene er specielt for kræftpatienter, andre tilbud har også deltagere med andre sygdomme. Under afsnittet nyttige links kan du se alle Faxe Kommunes sundhedstilbud. Kræftrehabiliteringsforløb: Temamøder med fagpersoner, hvor emner der kan fylde i hverdagen bliver drøftet med andre, som er i samme situation som dig Fælles træning for at fastholde eller forbedre dit fysiske og psykiske velvære Cafémøder der giver mulighed for at danne netværk og venskaber med andre med kræft. Hvordan: For at deltage skal du have en henvisning fra din praktiserende læge eller lægen på sygehuset. Kurserne er gratis. Hør mere hos Trænings-og Aktivitetsenheden på telefon: Lær at tackle kurser, der har fokus på enten - Kroniske smerter - Angst og depression - Job og sygdom Rygestopkurser Har du et ønske om, at stoppe med at ryge, kan du blive tilbudt individuel støtte til rygeafvænning eller at deltage på hold sammen med andre. Hvordan: Lær at tackle kurser og rygestopkurser kræver ingen henvisning. Tilmeld dig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse i Faxe Kommune på telefon: eller telefon: Kurserne er gratis. 3

5 Arbejde Måske kan du arbejde som før. Måske har du brug for at gøre tingene anderledes under og efter dit sygdomsforløb. På Jobcenter Faxe kan du få rådgivning om forhold, der har betydning for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Er du i job, bør du også tale med din arbejdsgiver og din fagforening. Hos Jobcenteret kan du få vejledning om: Hvordan du kan blive i dit nuværende job Sygedagpenge Revalidering, fleksjob, førtidspension, ressourceforløb og jobafklaringsforløb Virksomhedspraktik og løntilskud Kontanthjælp Opfølgning i forbindelse med ledighedsydelse og som forsikret ledig med dagpenge Hjælpemidler, arbejdsredskaber og handicapkompenserende ordninger når du vender tilbage til arbejdsmarkedet Hvordan: Kontakt Jobcentret i Faxe Kommune på telefon: Økonomi Bekymringer om økonomien kan fylde meget - og især under et kræftforløb. Du kan fx have nye udgifter til særlige diæter, medicin, befordringer eller behandlinger hos fysioterapeut, speciallæge, psykolog eller have behov for hjælp til boligudgifter ved nedgang i indtægt mv. Overnævnte beror på ansøgning og en økonomisk vurdering Hvordan: Kontakt Jobcentret i Faxe kommune på telefon: Også juridiske problemer kan fylde meget når man bliver ramt af alvorlig sygdom. Hos Advokatvagten kan man gratis - og uden at oplyse sit navn - få et mundtligt råd og vejledning i dagliglivets juridiske og økonomiske forhold. Advokatvagten er åben for alle - uanset økonomiske forhold - men man skal møde op personligt. Hvordan: Man kan ikke ringe til Advokatvagten, men man skal selv møde op. Advokatvagten holder åbent torsdage i ulige uger kl på Faxe Bibliotek. Træk et nummer i biblioteket. Samtalerum findes bagerst i biblioteket (i børnebibliotekshjørnet). Advokatvagten holder lukket i skolernes ferie. 4

6 Børn og unge Når far eller mor er syg af kræft, vil det påvirke hele familien. Også børnene bliver påvirkede og berørte og det kan vise sig på mange forskellige måder. Fx kan de få vredesudbrud, trække sig ind i sig selv eller få problemer i skolen. I Familiehusets Åbne Anonyme Rådgivning kan alle forældre til børn og unge under 18 år få gratis rådgivning vedrørende børn og problemstillinger i familien, herunder alvorlig sygdom. Ligeledes kan rådgiveren vejlede om, hvor I kan henvende jer, såfremt I og jeres børn har brug for yderligere støtte. Hvordan: Familiehusets Åbne Anonyme Rådgivning er åben for tidsbestilling på mandage kl på telefon: Som ung, kan du have brug for råd og vejledning om, hvordan du skal tackle at din pårørende er syg. Gratis og anonym Ungerådgivning er et tilbud for alle på klassetrin. Psykologer fra PPR kan tilbyde op til tre rådgivende samtaler til bekymringer. Det foregår på Rolloskolen i Faxe eller Ungdomsskolen i Haslev. Hvordan: Kontakt PPR fredag mellem på telefon: Alle forældre til børn og unge under 18 år kan få råd og vejledning af en sundhedsplejerske, som sammen med jer kan vurdere, om I og jeres børn har brug for særlig støtte og fortælle jer om, hvad der er af muligheder. Alle børn og unge kan henvende sig direkte til sundhedsplejersken på deres skole, hvis de har brug for at tale med en voksen, om det der kan være svært. Navn og telefonnummer på sundhedsplejersken på de enkelte skoler kan findes på skoleintra eller Faxe kommunes hjemmeside Hvordan: Kontakt Sundhedsplejen på telefon: / Pleje Personlig eller praktisk hjælp Som kræftpatient kan du få brug for hjælp i hverdagen. I Faxe kommune kan du ud fra dine behov blive visiteret til hjælp af enten personlig eller praktisk art. Sammen med Faxe Kommunes visitator finder I ud af hvilke praktiske og personlige ydelser du kan visiteres til. Du kan også blive henvist til hjemmesygepleje via din læge, sygehuslæge eller selv henvende dig om behovet. 5

7 Personlig pleje: Kan bevilges, hvis du f.eks. har brug for hjælp til den daglige hygiejne, at komme på toilettet eller har problemer i forbindelse med dine måltider. Praktisk hjælp: Kan evt. bevilges til rengøring, tøjvask og indkøb af dagligvarer. Hjemmesygepleje: Kan ydes ved behov for hjælp til f.eks. medicin, sårpleje, stomi- eller kateterpleje eller måske ved behov for psykisk støtte og omsorg. Madservice: God og nærende kost er vigtig, når man skal komme sig ovenpå sygdom. Hvis du ikke selv kan lave din mad, kan der bevilges hjælp til levering af madservice efter behov. Nødkald: Hvis du ikke kan tilkalde akut hjælp med f.eks. mobiltelefon, kan du bevilges et nødkald. Dette vil dog kræve, at du har en fastnettelefon. Pleje- ældrebolig: Måske passer din bolig ikke længere til dig. Fx er der for mange trapper. Eller måske har du brug for så meget hjælp i hverdagen, at det ikke er hensigtsmæssigt for dig at blive boende. Der er mulighed for at søge en pleje- eller en ældrebolig gennem Faxe kommune. Pleje- og pasningsorlov: Dine pårørende kan med din accept søge om pasningsorlov fra deres arbejde for at kunne være hos dig i en afgrænset sygdomsperiode på 6 måneder med mulighed for 3 måneders forlængelse. For at søge pasningsorlov, skal der være behov for pasning svarende til 37 timer pr. uge eller skal kunne erstatte en døgnindlæggelse. Egen læge eller sygehuslæge skal bekræfte dette med en lægeerklæring, som sendes til Faxe kommune Dine pårørende kan med din accept søge plejeorlov for at være til stede i din sidste tid. Det kræver en erklæring fra egen læge/sygehus, som bekræfter den uhelbredelige sygdom. Kontakt til Hjemmeplejen: Når du tilknyttes Hjemmeplejen eller anden leverandør af hjælpen, vil du blive oplyst om kontakt telefonnumre. Hvordan: Kontakt Visitationen(team pleje) i Faxe Kommune på telefon:

8 Nyttige links Kræftens bekæmpelses hjemmeside. Nærmeste rådgivningscenter er Roskilde og Næstved. Lokalforeningen laver politisk arbejde, indsamler midler, støtter kræftpatienter og pårørende og understøtter kampagner. Cancerforum er kræftens bekæmpelses online mødested, hvor du som kræftpatient eller pårørende kan møde andre i samme situation Et mødested for unge kræftramte. Nærmeste steder er Roskilde og København Børn, unge og Sorg formidler viden og yder rådgivning til børn i sorg. Følg dit helbred på Helbredsprofilen. Noter fx din vægt eller bivirkninger og følg udviklingen over tid. Her kan du læse om alle kommuners sundhedstilbud inkl. Faxe kommunes. Liv med Kræft appen findes i App Store eller Google Play butikken App en hjælper dig til at skabe overblik over sygdomsforløbet samt de mange tilbud om rådgivning og støtte, som Kræftens Bekæmpelse tilbyder. 7

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere