REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011"

Transkript

1 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: STED: LÅGERUPBANEN, FUGLSANGVEJ 2 A, 4892 KETTINGE TIDSPUNKT: KL FRAVÆRENDE: AFBUD: BRIAN KROG, HENRIK STAMPE Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning: Anne Svendsen formand udpeget af byrådet Annemette S. Johnsen udpeget af byrådet Brian Krog udpeget af skolebestyrelserne Jens-Peder Pilemand næstformd udpeget af skolebestyrelserne Benny Svendsen arbejdsgiverrepræsentant (DA) Benedicte Drejer arbejdstagerrepræsentant (LO) Mikkel Ørsøe medarbejderrepræsentant John Jensen medarbejderrepræsentant Henrik Stampe tilforordnet fra FOU Hans-Erik Falck Christiansen ungdomsskoleinspektør

2 Temadrøftelse af Ungdomsskolens motocrosstilbud SAGSFREMSTILLING: Afdelingsleder Michael Jensen deltager i behandlingen af dette dagsordenpunkt. På ungdomsskolebestyrelsesmødet den 25. maj blev der under punktet orientering drøftet forsikringsforhold og ændring af fremgangmåden for betaling af reservedele i motocrossklubberne. Drøftelserne førte frem til en beslutning om, at det første ungdomsskolebestyrelsesmøde i det nye ungdomsskoleår skulle være et temamøde om ledelse, drift, vilkår for medlemskab og øvrige forhold for ungdomsskolens to motocrossklubber. Mødet holdes som aftalt i Lågerupbanens klubhus, Fuglsangvej 2A, 4892 Kettinge kl Mødet starter med en rundvisning og orientering om klubben ved klubleder Bjarne Brylle. Måske bliver der mulighed for at se en flok motocrosskørere ræse rundt på banen eller måske et modigt ungdomsskolebestyrelsesmedlem har lyst til at prøve en runde eller to på banen. Klubleder Bjarne Brylle vil efterfølgende give indblik i, hvilket udstyr og motocrossmaskiner, der er nødvendige for at kunne dyrke sporten, og hvilken udgift man må forvente at have på en motocrosskører. Motocrosskørsel i Ungdomsskolen har udviklet sig fra at være ræs på ombyggede knallerter, til at være kontrollerede og regelstyrede løb på avancerede maskiner. I takt med at sporten har udviklet sig fra undergrundssport til formel motorsport, er deltagelsen blevet forbundet med væsentligt større udgifter for såvel det enkelte medlem som for motocrossklubben/ungdomsskolen. Udgifterne til motocrossmaskiner, sikkerhedsudstyr, banernes beskaffenhed, klubhus, værksteder, reservedele mm. er steget markant de sidste ti år. I ungdomsskoleregi har sporten været tænkt som et tilbud til unge, der under tilsyn og kontrollerede forhold, kan få afløb for deres lyst til fart og spænding. Alle har, og alle skal, kunne deltage. Tidligere har udgiften til motocross været i et leje, hvor Ungdomsskolen har kunnet afholde de fleste udgifter, men med de sidste års udvikling er det blevet et vilkår, at den unge selv betaler for vedligeholdelse af en motocrossmaskine, eller selv køber og vedligeholder sin motocrossmaskine. Motocrossklubberne har som en service indkøbt og videresolgt reservedele til motocrossmedlemmerne (forældrene). Omsætningen af reservedelssalget er i takt med, at udstyret er blevet mere og mere avanceret, steget kraftigt. For nogle af forældrene bliver betalingsbyrden for stor, og Ungdomsskolen og Guldborgsund kommune skal bruge tid og kræfter på at opkræve restancer. Derfor vil Ungdomsskolen ændre vilkårene for køb af reservedele til, at der kun kan udleveres reservedele mod forudbetaling. (bilag 1 og bilag 2) Ungdomsskolen skal fortsat give de unge mulighed for at køre motocross eller andre former for aktiviteter med fart og spænding, hvad enten det er bo-cart, go-cart, mountainbike, skateboard, inlineskating, eller andre former for løb, der giver den unge et adrenalin-kick. Deltagelse i motocross i Ungdomsskolen bør tilrettelægges, så der er mulighed for at kunne køre i klubben, uden at skulle afsætte et stort pengebeløb for at være med. Dette kan ske ved, at der i klubberne er et antal motocross-maskiner som er robuste måske ikke så hurtige eller kraftige men som kan anvendes til kørsel for sjov, og ikke for at kvalificere sig til deltagelse i løb og konkurrencer på andre baner. Tilbuddet findes i dag i Væggerløse, hvor Ungdomsskolen har et værksted med ca. 20, lidt ældre motocrossmaskiner, som de unge ved ligeholder og kører på, på banen i Bøtø. Klubben er ikke medlem af LUKS og deltager ikke i løb andre steder i landet. Deltagelse i Ungdomsskoletilbuddet i Væggerløse koster eleven 400 kr. halvårligt til benzin, leje af støvler, hjelm, brynje m.m. Såvel i Systofte motocrossklub som på Lågerupbanen er der mulighed for, at de unge kan låne en motocrossmaskine mod et depositum på 500,- kr. Udlånet indebærer, at den unge selv skal vedligeholde motocrossmaskinen, så den kan leveres tilbage i samme stand, som den var i ved udlånets start. Den unge kører skal selv betale hovedparten af de reservedele, der skal anvendes til reparationer, men undervisning og hjælp til vedligeholdelse betales af Ungdomsskolen. (bilag 3) Ungdomsskolen er omfattet af Guldborgsund kommunes selvforsikringsordning. Forsikringsbetingelserne er på samme vilkår, som før kommunen valgte at være selvforsikrede. Det betyder, at kørerne er dækket, når de kører på motocrossmaskiner af en størrelse på til og med 125 kubikcentimeter. Forsikringssummen er ikke stor, så der har tidligere været tegnet ekstra ulykkesforsikring af forældreforeningen i Systofte. Forsikringsaftalen har været misligholdt, og det har været uklart, hvem der var

3 omfattet af forsikringen. Afdelingsleder Michael Jensen har undersøgt prisen for en kollektiv ulykkesforsikring på op til 40 kørere. Prisen i 2011 ville være knap ,- kr. LOVGRUNDLAG: Ungdomsskoleloven 3 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Stk. 4. Virksomhed i henhold til stk. 3 skal gennemføres på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog 3, stk. 4. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. 2, 3 og 7. Landsforeningen Ungdomsringens Knallert Sektion (LUKS) reglement. DER SKAL TAGES STILLING TIL: Ungdomsskolebestyrelsen drøfter - formålet med motocrossklubberne, - ensartede eller forskelle i vilkår for de to klubber herunder økonomi - medlemsvilkår og forsikringsvilkår INDSTILLING: Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at der på baggrund af drøftelserne formuleres en konklusion, der giver Ungdomsskolens ledelse mulighed for at udarbejde retningslinjer og rammer for medlemskab af motocrossklubberne, så alle der ønsker at være medlem får mulighed for det. Det indstilles endvidere, at kørerne kollektivt alene er forsikret af den kommunale selvforsikring. Medlemmerne opfordres til selv at tegne ulykkesforsikring med mulighed for større erstatningssum, hvis uheldet er ude. Endelig indstilles det, at der udarbejdes retningslinjer for salg af reservedele, der indebærer, at Ungdomsskolen ikke skal bruge unødig tid på opkrævning eller taber på videresalg. BILAG: Bilag 1: Forslag til Betalingsbetingelser for køb af crossdele og øvrige forbrugsstoffer Bilag 2: Regler for køb af reservedele Bilag 3: Retningslinjer for lån af motocrossmaskine Drøftet. Reservedelssalg Nye betalingsbetingelser for salg af reservedele til medlemmer og forældre kan igangsættes under hensyntagen til ledere og medarbejderes mulighed for at administrere ordningen. De ændrede betalingsbetingelser må ikke stå i vejen for unge, der gerne vil prøve at deltage i motocross klubbernes aktiviteter. Retningslinjerne for salg af reservedele, godkendt som indstillet Forsikring Godkendt som indstillet Medlemskab Hvis en elev ønsker at medlem af en motocrossklub, må der ikke være nogen hindringer herfor.

4 Orientering den 31. august 2011 ORIENTERING Information til unge og forældre. Ungdomsskolens program uddelt på skoler og med post til unge på ungdomsuddannelser. Orientering om ungdomsskoletilbuddet til alle udskolingsklasser. Forældreaften med Lola Jensen. Orientering v/hfc. Avisindstik i Folketidende 3/9 og Guldborgsund og Lolland Ungdomsskoler. Nordplus seminar. Programmet for skoleudvekslingsseminaret er ved at tage form. Besøg i ungdomsskoleafdelinger, vejledningscenter, CELF, Stubbekøbing skole og Sprog- og integrationscentret. Orientering v/hfc. Gæsterne kommer i uge 39. programmet sendes til bestyrelsen med referatet. Fra august 2011 er der ændret i ledelsesstruktur og opgaverne er nyfordelt i lederteamet (bilag 4). Orientering v/hfc Ændring af indholdet i knallertundervisningen, træder i kraft pr 1. Januar Orientering v/hfc. Regnskabsrapport (bilag5) herunder ,- kr. til diverse reparationer samt udlægning af driftsmidler til klubbygninger. Orientering v/hfc Aktuelt nyt. Orientering om aktiv Sommer. Væsentligt flere unge har deltaget i år. Alle Ungdomsskolens aktiviteter er blevet gennemført med god deltagelse. Deadline 5/9 for tilmelding til Ungdomsskolens sæson 2011/2012. Sæsonstart 26/9. 3 ungdomsklubber er allerede startet i løbet af august, og resten starter i denne uge og i næste uge. Orientering om UE-klassen. Orientering om samarbejde med 10. klasse-centret. Orientering om interne kurser i kano/kajak-instruktør-uddannelse.

5 Eventuelt den 31. august 2011 Eventuelt: Næste møde: Næste møde fastsat til onsdag den 28. september kl Mødet hævet kl Protokol underskrevet.

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LOLLAND FALSTER RC KLUB

LOLLAND FALSTER RC KLUB LOLLAND FALSTER RC KLUB 1. Navn og hjemsted. KLUBBENS navn er: Lolland Falster RC klub (LFRC) Foreningen har hjemsted på Gartnervej 3 4800 Nykøbing F. 2. Foreningens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere