DBMG Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG opdateret DBMG årsrapport. (11. År)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBMG-2011. 2012 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2012. opdateret DBMG årsrapport. (11. År)"

Transkript

1 30. sept Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG opdateret DBMG årsrapport (11. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Marianne Voldstedlund, Jette Bangsborg, Henrik C Schønheyder, Niels Høiby, Christian Østergaard Andersen, Jens K Møller, Xiaohui C Nielsen, Kåre Mølbak, samt associerede Thomas Benfield og Johan Kjærgaard 1

2 (oprindelige DBMG styregruppe) Resumé DBMG samarbejdet er nu med MiBa (den nationale klinisk mikrobiologiske database) som primærkilde til data. Rapporten leverer relevant viden vedrørende regional fordeling, det bakteriologiske spektrum ved bakteriel meningitis (BM), antibiotika følsomhed, og nu for første gang tillige suppleret med mere omfattende data om PCR fund og anmeldelsesstatus. I alt 138 episoder af mikrobiologisk verificeret bakteriel meningitis blev i 2012 identificeret efter eksklusion af neurokirurgiske patienter. Streptococcus pneumoniae udgjorde 38%, Neisseria meningitidis 22%, Listeria monocytogenes 8%, streptokokker (non-pneumoniae) 12%, Escherichia coli 12%, Staphylococcus aureus 2,9%, Haemophilus influenzae 3,6%, og andre bakteriearter udgjorde de sidste 2,1%. Sammenlignet med de tidligere år fandtes væsentligt flere (og en større andel) E. coli (p<0,01) samt færre S. aureus. Alle undersøgte S. pneumoniae isolater (n=37) var fuldt penicillin følsomme og de undersøgte L. monocytogenes isolater (n=8) fandtes alle følsomme for ampicillin. De 4 undersøgte ud af 5 H. influenzae isolater var følsomme for ampicillin. De 4 undersøgte S. aureus isolater var følsomme for meticillin (dicloxacillin). Syv af 11 undersøgte E. coli isolater (64%) var nedsat følsomme/resistente for ampicillin (50% i 2011, 66% i 2010, 57% i 2009, 50% i 2008, 62% i 2006, 55% i 2007), og i 2012 var ingen med nedsat følsomhed overfor ceftriaxon/cefotaxim (0% i 2006, 18% i 2007, 17% i 2009); ingen af isolaterne udviste ESBL aktivitet. Med MiBa-data kunne vi opgøre anmeldelses resultater for hver kategori af BM. Andelen af blanket 1515 anmeldte blandt cases med klassiske BM mikroorganismer (gruppe 1) var 73%. Blandt de non-klassiske ætiologier (gruppe 3) var den tilsvarende andel 36%. De udelukkende bloddyrkningspositive mulige tilfælde (gruppe 2) var ikke auditerede og validerede, men andelen af anmeldte udgjorde 10% (12 af 121). MiBa-udtræksdata er blevet suppleret med en datavalidering af de lokale mikrobiologiske afdelinger vedrørende Gruppe 1 (klassisk ætiologi) og Gruppe 3 (non-klassisk ætiologi) cases. Teknisk optimering og validering af MiBa-udtræk over flere omgange samt færdiggørelsen af DBMG-årsrapporten har i år været mere langvarig (tidligere 6-11 måneder). En lokal vurdering og validering af mikrobiologiske data i en klinisk sammenhæng vedrørende mulig kontamination, vil fortsat være afgørende for validiteten af data, især for Gruppe 3 (non-klassisk ætiologi) cases. Med MiBa-udtræk som nu den primære datakilde vil den mikrobiologiske KMA vurdering kun behøves udført for et reduceret antal cases, sammenlignet med de tidligere år. På sigt kan dette lettes ved indføring af et kategoriserings-felt til formålet, hvilket vil kunne understøtte en mere rettidig rapportering. Vedrørende neurokirurgisk eller anden nosokomiel status kan rubricering fremtidigt muligvis foregå ved en HAIBA-lignende metodik, som alternativ til indføring af et kategoriserings-felt til formålet i KMA data. Korrespondance: Christian N Meyer, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, 4000 Roskilde, Jens Jørgen Christensen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, Marianne Voldstedlund, SSI, 2

3 Indledning DBMG-2011 For 2012 DBMG-MiBa årsrapporten er der lavet væsentlige proceduremæssige ændringer sammenlignet med de tidligere årsrapporter, der med selskabets indirekte opbakning hidtil er gjort tilgængelig via Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi s hjemmeside ( Den herværende 2012 årsrapport er udformet i en kort version uden den detaljerede gentagelse af de tidligere årsrapporters beskrivelse af sygdommen, 1;1;2;2;3;3 ; 4 metoder 5 eller baggrundsoplysningerne for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe (se 2008 DBMG Årsrapporten). Intentionen er nu og fremtidigt at benytte den nationale klinisk mikrobiologiske database (MiBa) som den primære kilde for data-udtræk og data behandling. En omfattende forberedelse, teknisk optimering validering og auditering af det automatiserede MIBA-udtræk for 2012 cerebrospinalvæskeprøver har forsinket den endelige rapport. PCR data antages at være nær komplette og at blive yderligere optimeret for 2013 data. Formålet med DBMG-arbejdet er fortsat 1) at registrere bakteriel ætiologi til dyrknings- eller PCR-positive meningitis tilfælde i Danmark 2) at registrere antibiotika-følsomhed for disse bakterier 3) at medvirke til at oparbejde kvalitetsindikatorer for den initiale hospitalsmæssige håndtering og rådgivning vedrørende cerebrospinalvæsker (CSV) til mikrobiologisk undersøgelse for bakteriel meningitis, 4) om muligt at opgøre anmeldelsesfrekvensen på landsplan, for de enkelte klinisk mikrobiologiske afdelingers (KMA) optageområder samt for de enkelte bakteriearter, 5) at danne basis for fremtidige evidensbaserede behandlings-retningslinjer vedrørende meningitis, 6) at kunne bidrage til klinisk forskning vedrørende bakteriel meningitis 7) at samordne en automatiseret dataopgørelse med udgangspunkt i MiBa og DBMG Materiale og Metoder De klinisk mikrobiologiske data var også for 2012 landsdækkende. Data har udgangspunkt i MiBa-udtrækket og omfatter bakteriologi, antibiotika følsomhed og tillige anmeldelsesstatus. Samtlige udtrukne mikrobiologiske cases blev kategoriseret i 6 grupper Gr.1. Klassisk ætiologi, såkaldt sikre cases (definitorisk: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Escherichia. coli, Haemophilus influenzae, Gruppe A hæmolytiske streptokokker (GAS), Gruppe B hæmolytiske streptokokker (GBS), Streptococcus suis), Gr.2. Cases med kun mikrobiologiske positive fund (af klassisk ætiologi) i bloddyrkninger (negativ CSV forelå, eller anmeldt meningitis case) Gr.3. Non-klassisk ætiologi hos sandsynlige, men ikke sikre cases (inkl. non-s. pneumoniae streptokokker) Gr.4. Cases med fund der anses for forurening, Gr.5. Neurokirurgisk cases, Gr.6. Negative cases (negativ dyrkning og/eller PCR). Udtrækkene fra MiBa er prøvebaserede (kan indeholde flere prøver per patient). Prøve-baserede data fra MiBa er omsat til et case-baseret datasæt, hvor informationer fra alle prøvesvar, på den individuelle case, er kumuleret. Herefter er casen blevet klassificeret i de nedenfor angivne kategorier. Der er desuden udtrukket data fra MIS-2 databasen (Meldesystem for InfektionsSygdomme). Denne database rummer data fra alle anmeldelserne (1515-blanketter). Data fra MIS og fra MiBa er blevet koblet via cpr nummeret, så der er opnået et samlet datasæt, hvor 3

4 anmeldestatus for hver case er angivet. De nærmere detaljer vedrørende algoritmen for datasortering og case definition kan erhverves ved kontakt til Marianne Voldstedlund, SSI. Den enkelte KMA meldte deres vurdering af Gr. 3 cases, hvorvidt dette var tolket som en reel infektion. Ekskluderede cases indbefattede fortsat tuberkuløs meningitis, Borrelia meningitis samt retsmedicinske prøver; sidstnævnte kan dog ikke alle med sikkerhed udelukkes at være reelle cases. Status for blanket 1515 anmeldelse er nu fra 2012-data medtaget i data-sættet. Epidemiologisk Afdeling, SSI (Camilla Hiul Suppli og Palle Valentiner-Branth) bidrager fortsat med resultater specifikt vedrørende anmeldte tilfælde, aldersgruppe incidenser samt med meningokok meningitis data (Tabellerne EPI-1 og EPI-2, Figur EPI-1). Bidragydere. MiBa s csv-databaseudtræk samt organisering deraf er foregået ved Marianne Voldstedlund, Laura Espenhain, Palle Valentiner-Branth, Camilla Hiul Suppli samt Kåre Mølbak, SSI. De nedennævnte personer har velvilligt brugt tid og ressourcer til at vurdere årets mikrobiologiske data og til at vurdere den kliniske relevans af de mikrobiologiske fund: Jette Bangsborg KMA Herlev, Zhijun Song KMA Rigshospitalet, Christian Østergaard Andersen KMA Hvidovre, Ram Dessau og Jens Jørgen Christensen KMA Slagelse, Hanne Holt KMA Odense, Poul Kjældgaard KMA Sønderborg, Esad Dzajic og Mari-Ann D Lykke KMA Esbjerg, Jens K Møller KMA Vejle, Helga Schumacher KMA Herning, Birgitte Tønning KMA Viborg, Svend Ellermann-Eriksen KMA Skejby, og Henrik Schønheyder KMA Ålborg. Resultater Data for dyrknings- eller PCR-verificeret bakteriel meningitis (BM) dækker for år 2012 alle danske KMA er med fund af i alt 138 tilfælde sammenlignelig med 202 tilfælde i 2011, 161 i 2010, 165 i 2009, 144 i 2008, 199 i 2007, 168 i år Ætiologi Af i alt 138 tilfælde af bakterielt verificeret BM dominerede antallet af S. pneumoniae (n=53), N. meningitidis (n=30), E. coli (n=16), non-pneumoniae streptokokker (n=16), E. coli (n=16) samt Listeria (n=11) i Verificeret bakteriel ætiologi og antal cases på den enkelte KMA fremgår af Tabel 1. PCR var angivet som eneste diagnostiske metode ved 8 tilfælde, men komplette og valide PCR data forventes endnu ikke at foreligge for MiBa-udtræk. Ingen tilfælde med blandingsinfektion blev fundet (bortset fra i eksklusionsgrupperne af prøver relateret enten til retsmedicin eller neurokirugi eller forurening). E. coli udgjorde i 2012 en større andel på 11,6% sammenlignet med tidligere år (2,8-5,5%, p<0,01). S. aureus udgjorde en mindre andel (2,9%) sammenlignet med tidligere år (3,5-9,3%). De 121 cases i gruppe 2 (dyrknings-negativ CSV, men positive fund i BD,) er for 2012 ikke konfirmeret som klinisk BM ved den lokale KMA, se Tabel 1b. Hver KMA havde mellem 1-23 af sådanne cases. Af de i alt 121 cases var 13 anmeldt ved blanket 1515, men i år ikke medtaget i opgørelsen af verificeret BM. Alle bakteriearter fundet frem til og med 2012 er anført i Figur 1 og i mere detaljeret form i Tabel 2. Ti positive prøver i MiBa-udtrækket fra Gruppe 1 (klassisk ætiologi) viste sig efterfølgende at være retsmedicinske (DBMG ekskluderer principielt disse pga af usikker validitet); heraf var hæmolytiske 4

5 streptokokker (5) og E. coli (4) tolket som tvivlsomt relevante. Èn pneumokok case blev indberettet via blanket 1515 (fund i hjerteblod og milt, patologiafdeling). Resultatet af cases fra gruppe 3 (non-klassisk ætiologi) resultater blev vurderet og auditeret af de lokale KMA er med tilbagemelding til DBMG-MiBa styregruppen, hvor de konfirmerede cases (n=9) blev medtaget i opgørelsen. Hver KMA havde mellem 5-28 af sådanne cases. Af i alt 72 cases var de 8 anmeldt ved blanket 1515 Tabel 1. Bakteriel ætiologi for BM i 2012, opført efter KMA og efter MiBa kategori (hhv klassiske= Gr.1, nonklassiske =Gr.3). Neurokirurgiske prøver fra hjerneventrikel-væsker og dræn er ikke medtaget. For KMA er med fælles vagtordning er prøven anført under modtagende KMA (KMA:) S. pneu N. men S. aur L. mon E. c o l i H. infl andre strep andre G-neg andre I alt (k u n P C R ) RH Hvidovre Herlev Hillerød 0 Slagelse Odense Sønderb 1 1 Esbjerg 1 1 Viborg 0 Vejle Herning Skejby 10 7? 5 7 4?? 33 6 Aalborg I alt i % 1 38,4 21,7 2,9 8,0 1, 6 3,6 11,6 0,7 1,4 100,0 S. pneu.= S. pneumoniae, N. men.= N. meningitidis, S. aur.= S. aureus, L. mon.= L. monocytogenes, H. infl.= H. influenzae, andre strep = non-pneumoniae streptokokker. Blandt patienter med dyrknings- og PCR-negative CSV-prøver (Gruppe 6) fandtes 14 cases anmeldt på blanket 1515 med angiveligt erkendt ætiologi, som for 2012 data ikke er blevet auditeret mhp mulig reel klinisk meningitis. Derudover fandtes 13 cases med ukendt ætiologi som kun var anmeldt på blanket Antibiotikafølsomhed 5

6 Alle undersøgte S. pneumoniae isolater (n=37) var fuldt penicillin følsomme. Af 22 undersøgte isolater af N.meningitidis var 20 følsomme for penicillin, og 2 var anført intermediært nedsat følsomme. De undersøgte L. monocytogenes isolater (n=8) fandtes alle følsomme for ampicillin. De 4 undersøgte ud af 5 H. influenzae isolater var følsomme for ampicillin. De 4 undersøgte S. aureus isolater var følsomme for meticillin (dicloxacillin). De 7 af 11 undersøgte E. coli isolater (64%) var nedsat følsomme/resistente for ampicillin (50% i 2011, 66% i 2010, 57% i 2009, 50% i 2008, 62% i 2006, 55% i 2007), og i 2012 var ingen med nedsat følsomhed overfor ceftriaxon/cefotaxim (0% i 2006, 18% i 2007, 17% i 2009) eller gentamicin; ingen af de undersøgte stammer udviste ESBL aktivitet. Mikroskopi Der var overensstemmelse mellem mikroskopi og efterfølgende dyrkningsfund bortset fra 2 registreringer med G+ diplokokker med fremvækst af henholdsvis E. coli og L. monocytogenes. Tabel 1b Bakteriel ætiologi for mulig BM i Gruppe 2 (kun BD positive fund, negative CSV) fordelt på KMA samt på anmeldelsesstatus ved blanket i BD (KMA:) S. pneu. N. men. S. aur. L. mon. E. coli H. infl. andre strep andre G-neg RH Hvidovre Herlev Hillerød Slagelse Odense Sønderb Esbjerg Viborg Vejle Herning Skejby Aalborg andr e I alt i alt 6

7 I alt i % 16,1 4,5 0,0 5,2 34,8 1,9 15,5 0,0 0,0 78,1 7

8 Tabel 2. Det bakterielle spektrum af verificeret ætiologi meningitis i DBMG i Danmark fra 2003 (inkl data fra SSI-MIS; og MiBa fra 2012) * 3 6 n= n= n= n= n= n= n= n= n= n= % Streptococcus pneumoniae Neisseria meningitidis Staphylococcus aureus Listeria monocytogenes Escherichia coli Haemophilus influenzae Andre streptokokker ß-hæm gr.a streptokokker ß-hæm gr.c streptokokker 1 1 ß-hæm gr.d/g streptokokker ß-hæm gr.b streptokokker Streptococcus anginosus 3 1 Streptococcus intermedius Non-hæm streptokokker Streptococcus oralis (nhs) 1 1 Streptococcus sanguinis (nhs) 1 1 Streptococcus salivarius (nhs) 2 1 Streptococcus mitis (nhs) Micrococcus sp. 1 1 Koag. neg. stafylokokker Corynebacterium sp. 1 Bacillus spp Moraxella catarrhalis Enterococcus spp Citrobacter freundii Pasteurella sp. 2 1 Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae Klebsiella oxytoca 1 1 Salmonella enteritidis Vibrio cholerae 1 Capnocytophaga canimorsus Pseudomonas sp Clostridium baratii 1 1 Mycoplasma 1 1 Ukendt ; via SSI "anden" I alt *Procent andelen er uden medtagelse af de ukendte i nævneren. 8

9 Figur 1: Den relative fordeling af bakteriel ætiologi i DBMG Tabel EPI-1: Alders-incidens og ætiologi af purulent meningitis tilfælde anmeldt til SSI i Alder H. influ Meningok Pneumok strep tok Andre* E. coli Listeria S. aur Ukend t I alt Incidens/ , , , , , , , , , , , , , , ,8 * staph epidermidis 9

10 Figur EPI-1: Ætiololgi og antal af anmeldte tilfælde af purulent meningitis til SSI Tabel EPI-2: Diagnosemetode og alders-incidens af anmeldte meningokok-meningitis tilfælde Meningokok B Meningokok C Meningokok Y Meningokok ukendt gruppe Hovedtot al Inciden s / Alder Dyrkning PC R Dyrkning PC R Dyrkning PC R Klinik Antistoffe r Mikroskop i PCR I alt < , , , , , , , , , , ,9 Kommentar: Hvert tilfælde er kun talt 1 gang. Hvis en patient er positiv i både dyrkning og PCR, er det registreret som dyrkning. PCR- MAT- mikroskopi- og kliniske tilfælde i tabellen er således negative ved dyrkning (eller dyrkning er ikke udført) 10

11 Anmeldte tilfælde til Statens Serum Institut Tabel EPI-1 og Figur EPI -1 fremviser for anmeldte tilfælde af purulent meningitis henholdsvis resultaterne vedrørende aldersincidens og ætiologi samt antal modtagne anmeldelser de seneste år. Tabel EPI -2 beskriver for N. meningitidis diagnosemetode, undertyper, antal og aldersincidens. Der blev oprindeligt for 2003 data manuelt foretaget en sammenligning på individ niveau mellem de lovpligtigt anmeldte tilfælde af purulent meningitis via SSI og tilfældene af BM registreret i DBMG-databasen 7, hvilket nu for 2012 data gøres semi-automatisk. Blandt de klassiske tilfælde (gruppe 1, n=127) i 2012 var 33 cases (33/121= 27%) ikke anmeldte men kun erkendt via MiBa/DBMG: E. coli (15 cases), hæmolytiske streptokker (6 cases; 4 GBS, 2 GAS), Listeria (5 cases), pneumokok (3 cases), S. suis (1 case), meningokok (1 case), H. influenzae (2 cases). Desuden var 6 cases (heraf 5 dyrkningspositive) ikke erkendt via MiBa-udtrækket men var udelukkende anmeldt på blanket 1515: pneumokok (2 cases), meningokok (2 cases), E. coli (1 case), GBS (1 case). Blandt de non-klassiske ætiologier (gruppe 3, n=11) var 4 anmeldt (36%). Blandt de udelukkende bloddyrkningspositive mulige tilfælde af bakteriel meningitis (gruppe 2, n=121) var 12 (10%) anmeldt, og 90% var således ikke anmeldt men udelukkende erkendt via MiBa/DBMG. Data-teknisk Indsamlingen af data foregik automatisk ved MiBa udtræk med efterfølgende data oprensning og klassificering ved hjælp af SAS programmering. Herefter blev resultaterne kortfattet vurderet manuelt ved fremsendelse til DBMG-kontaktpersonen ved den enkelte KMA mhp validering og vurdering af validitet og komplethed. Som resultat heraf blev der i MiBa udtrækket manuelt tilføjet to cases (KMA Aalborg) og på grund af årsskiftefejlregistrering manuelt fjernet fire cases (1 Aalborg, 2 Vejle, 1 Esbjerg) En KMA meldte dog ikke endeligt tilbage vedrørende validiteten af gruppe 3 (de non-klassiske ætiologier) BM på grund af juridisk uafklarede forhold ved auditering og kvalitetssikring (Skejby). Der var i MiBa udtrækket p.t. ikke muligt systematisk at skaffe information vedrørende 1. om mikroorganismen var tolket som forurening eller var en reel infektion 2. patientens aktuelle indlæggelses dato 3. om episoden var community acquired eller nosokomiel/health care associated 4. i fuldstændig grad om episoden var relateret neurokirugisk/ otologisk indgreb 5. prøvetagningens klokkeslæt (foreligger angiveligt i KMA-databasen) En manuel validering og gennemgang har været gennemført af dette såkaldte år 1 af MiBa-udtræk. Adskillige mindre forbedringer i algoritmen for MiBa-udtræk er efterfølgende udarbejdet som følge af de fremkomne oplysninger og tilbagemeldinger. Publikation DBMG årsrapporterne er fra 2008 blevet tilgængelige via selskabets hjemmeside på Den første artikel med opgørelse for 2002/2003 data er publiceret i Ugeskrift for Læger. 7 En poster vedrørende registreringer i KMA-noterne af risikofaktorer, lokalitet for erhvervelsen, og biokemiske fund blev præsenteret på ECCMID-2005, og et foredrag vedrørende klinisk behandling og outcome blev præsenteret på ECCMID Posters er desuden publiceret ved ECCMID-2009, ved Akutmedicinsk Forsknings-symposium i København april 2009 samt ved Nordic NIAID Symposium i København november Peer-reviewed artikler er publiceret vedrørende steroid behandling af BM i Scandinavian Journal of Infectious Diseases 8, og 11

12 vedrørende outcome ved BM og antibiotika-delay i Journal of Infection. 9 Seks OSVAL-2 opgaver er udført med brug af også DBMG data. Diskussion Hver KMA diagnosticerede på årsbasis relativt få patienter med BM (1-30 stk.). I år 2012 bemærkes en markant stigning i antallet af E. coli BM episoder uden at der er en oplagt forklaring på denne stigning. Det er endvidere ikke ganske afklaret hvorvidt den nylige iværksatte pneumokok-børnevaccination er slået igennem med en indirekte reducerende effekt i den ældre population (såkaldt flok-immunitet, herd immunity ). I forhold til det fremtidige arbejde skal det fremhæves, at denne rapport i stort omfang er baseret på MiBa data, og når metoderne til at anvende disse data konsolideres bør det samlet set opleves som en lettelse for afdelingerne samtidig med at data vil kunne publiceres mere rettidigt. I de seneste 9 år har DBMG samarbejdet været landsdækkende med mikrobiologiske data. I dette års DBMGrapport rettes opmærksomheden mod det ændrede antal af E. coli og S. aureus (se tabel 1 og 2). I Danmark er penicillin monoterapi anbefalet behandling af meningokok- og pneumokokmeningitis, såfremt fuld følsomhed for penicillin foreligger. Igen i 2012 forekom få pneumokok isolater (ingen), som var nedsat følsomme for penicillin (2011: 2 stk=4%; 2010: 4 af 73 (6%); 2009: ingen; 2008: 4%; 2007: 2%; 2006: 1% højresistent og 3% nedsat følsomme; i 2005 hhv. 2% og 4%; i 2004 ingen; i 2003 var 2% nedsat følsomme). Da penicillinresistens blandt invasive stammer i blod tidligere har været mellem 2-4% (EARSS, / bør dette område fortsat overvåges tidsnært. For H. influenzae isolater fandtes 4 af 5 følsomme for ampicillin og alle var følsomme for cephalosporiner. Biotypekarakterisering forelå ikke. Beregninger vedrørende lovpligtig anmeldelse af BM blev for første gang behandlet på individniveau for SSI 2012 data. Anmeldelsesfrekvensen for bakterierne for klassisk ætiologi er nu opgjort per MiBa-kategori af BM og er knap tilfredsstillende på 73% (og 36% for non-klassisk ætiologi), hvilket understreger vigtigheden af fortsat nærmere national overvågning af BM isolaterne, når et så retvisende billede som muligt ønskes. Desuden henvises dog til pilot-dbmg publikationen i Ugeskriftet vedrørende 2002 og 2003 data 7. Dengang var 68% af de registrerede DBMG-tilfælde var anmeldt til Epidemiologisk Afdeling, dog med en ikke acceptabel lav anmeldelsesfrekvens for episoder med S. aureus (4% anmeldt), E. coli (0%), E. faecalis (0%) og non-s. pneumoniae streptokokker (15%); - sammenlignet med S. pneumoniae (86% anmeldt) og N. meningitidis (99% anmeldt). Den anbefalede empiriske behandling for BM varierede tidligere på de danske hospitaler 4, og Lægeforeningens Medicinfortegnelse / angiver i deres antibiotika-anbefalinger en kombinationsbehandling med ceftriaxon (eller cefotaxim), og et penicillin x 6 (til patienter > 2 måneder), forudgået af dexamethason administration. Dette er foreneligt med DSInfM retningslinier fra maj 2010 ( name=/files/pdf/a6%20bog%20behandling%20af%20meningitis_7korr.pdf, Behandlingsrekommandationer i Danmark for bakteriel meningitis kan i fremtiden tænkes i stigende grad at skulle tage hensyn til alder, co-morbiditet, rejseaktivitet og andre betydende risikofaktorer i lighed med de hollandske retningslinier ( 12

13 Neurokirurgiske patienter er fortsat udeladt fra DBMG-opgørelsen (eksklusionskriterium), men fremgår nu i MiBa-udtrækket i en separat kode (Gruppe 5) ud fra en fastlagt søge-algoritme. Dette giver en lettet mulighed for en national eksplorering deraf. Der er tidligere publiceret en regional opgørelse fra Nordjyllands Amt vedrørende S. aureus infektioner, overvejende i denne patientgruppe 10. I maj 2008 drøftede DBMG-styregruppen med repræsentanter Dansk Selskab for Infektionsmedicin (DSInf), hvorvidt en tilkobling af henholdsvis en biologisk bank samt en klinisk prospektiv registreringsdel til DBMGdatabasen var realistisk. Datatilsynets accept dertil foreligger per Dette har i regi af DSKM ikke udmøntet sig i konkrete forskningsmæssige eller praktiske tiltag (initialt koordineret af professor Jens K Møller, nu Vejle Sygehus). Uafhængigt af DBMG har overvejelser om udarbejdelse af meningitis kvalitetsdata/ klinisk national database / Den Danske Kvalitets Model pågået siden 2009 i andet regi (Dansk Selskab for Infektionsmedicin og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, ovl Henrik Nielsen, Ålborg). Et ønske om at synliggøre de af KMA benyttede breakpoints er blevet fremført. Drøftelserne og diskussion af anvendte artsspecifikke breakpoints vil fortsat være mest relevant i DSKM regi. En regional retrospektiv undersøgelse har belyst, at der var plads til forbedringer vedrørende den kliniske håndtering ved den initiale patientdiagnostik og behandling, samt af den mikrobiologiske rådgivning 4;5. Derfor ønsker DBMG-styregruppen fortsat at støtte en systematiseret registrering der indeholder kvalitetsindikatorer i KMA-regi, og kan inkludere a) hvorvidt infektionen opfattes som hhv neurokirurgisk relateret/ anden nosokomiel b) hvorvidt det fundne isolat er reel infektion / kontamination / alene skyldes blodtilblanding i CSV c) en automatiseret og let tilgængelig registrering af relevant CSV-biokemi d) tidspunkt for prøvens modtagelse i KMA Den nationale mikrobiologiske databank (MiBa) har således været i en god udviklingsmæssig progression vedrørende CSV-data, og der bliver mulighed at drage nytte af dette i forhold til DBMG-MiBa rapport udarbejdelsen fremover. Fremadrettet pågår i første omgang optimeringsarbejde på at kategorisere 1) at prøven er retsmedicinsk/ fra patologi-afdeling (fremtidig separat Gruppe 7 i MiBa udtræk), idet enkelte af disse er reelle og er blanket 1515 anmeldt 2) komplethed og præcision af PCR resultaternes svar og registrering 3) en mulig markering i positive slut-svar, hvorvidt dyrkningsfundet opfattes som en reel infektion, som forurening, eller udelukkende udtryk for bakteriæmisk blodtilblanding i prøven (endokarditis, sepsis uden biokemisk tegn på meningitis i CSV) 4) En automatiseret vurdering om cases var nosokomielle, alene ud fra et tidsfaktor kriterium (prøvetagning senere end timer efter indlæggelsen), som en mindre sensitiv men mulig parameter for nosokomialitet (analogt til HAIBA-sytemet). Ellers et markeringsfelt som nævnt ovenfor i 3). Desuden kan de danske neurokirurgiske centre tilbydes adgang til vore data med henblik en nærmere analyse af de neuro-kirurgisk associerede cases. 13

14 Reference List (1) Aronin SI, Peduzzi P, Quagliarello VJ. Community-acquired bacterial meningitis: risk stratification for adverse clinical outcome and effect of antibiotic timing. Ann Intern Med 1998; 129(11): (2) Hussein AS, Shafran SD. Acute bacterial meningitis in adults. A 12-year review. Medicine (Baltimore) 2000; 79(6): (3) Sigurdardottir B, Bjornsson OM, Jonsdottir KE, Erlendsdottir H, Gudmundsson S. Acute bacterial meningitis in adults. A 20- year overview. Arch Intern Med 1997; 157(4): (4) Meyer CN. Antibiotisk initialbehandling ved purulent meningitis hos voksne. Ugeskr Laeger 2003; 165: (5) Meyer CN, Samuelsson IS, Galle M, Bangsborg JM. Adult bacterial meningitis. Aetiology, penicillin susceptibility, risk factors, prognostic factors, and guidelines for empirical antibiotic treatment. Clin Microbiol Infect 2004; 10(8): (6) Christiansen AH, Samuelsson IS. Purulent meningitis EPI-NYT [uge 36] Ref Type: Magazine Article (7) Meyer CN, Schønheyder HC, Bangsborg J, Nielsen XC, Møller JK, Mølbak K et al. Bakteriel meningitis i Danmark 2002 og Landsdækkende registrering baseret på laboratoriedata. Ugeskr Laeger 2007; 169(6): (8) Korshin A, Koster-Rasmussen R, Meyer CN. Adjunctive steroid treatment: local guidelines and patient outcome in adult bacterial meningitis. Scand J Infect Dis 2007; 39(11-12): (9) Koster-Rasmussen R, Korshin A, Meyer CN. Antibiotic treatment delay and outcome in acute bacterial meningitis. J Infect 2008; 57(6): (10) Norgaard M, Gudmundsdottir G, Larsen CS, Schonheyder HC. Staphylococcus aureus meningitis: experience with cefuroxime treatment during a 16 year period in a Danish region. Scand J Infect Dis 2003; 35(5):

DBMG-2013. 09. nov. 2015. 2013 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2013. opdateret DBMG årsrapport

DBMG-2013. 09. nov. 2015. 2013 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2013. opdateret DBMG årsrapport 09. nov. 2015 2013 Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2013 opdateret DBMG årsrapport (12. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Marianne Voldstedlund, Jette Bangsborg, Henrik

Læs mere

DBMG-2010. 2010 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2010. opdateret DBMG årsrapport. (9. År)

DBMG-2010. 2010 Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2010. opdateret DBMG årsrapport. (9. År) 7. sept. 2011 2010 Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2010 opdateret DBMG årsrapport (9. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Jette Bangsborg, Henrik C Schønheyder, Niels

Læs mere

DBMG kt Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG (7. År)

DBMG kt Årsrapport. for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG (7. År) 3. 0kt. 2009 2008 Årsrapport for Dansk Bakteriel Meningitis Gruppe DBMG - 2008 (7. År) Christian N Meyer, Jens Jørgen Christensen, Jette Bangsborg, Henrik C Schønheyder, Niels Høiby, Jens K Møller, Xiao

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/

MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/ MikroTerm-arbejdsgruppen møde 10/11-2011 Dagsorden 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45 Gennemgang af regneark / fejl 12:45 13:15 Gennemgang af unikke disk 13:15 13:25 Gennemgang af OK m kommentar 13:25 13:40

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase

Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase . 10. februar 2010 Referat af repræsentantskabsmøde Den danske mikrobiologidatabase Tid: 15. januar klokken 11.00-14.00 Sted: Bygning 23. Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København S Fremmødte:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase

Repræsentantskabsmøde. Den danske mikrobiologidatabase Til stede Henrik C Schønheyder, Aalborg Dennis Hansen, Hillerød Thøger Gorm Jensen, Odense Ram Dessau, Region Sjælland Svend Ellermann-Eriksen, Skejby Jens Otto Jarløv, Herlev Steen Hoffmann, SSI Michael

Læs mere

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder

16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder 16S PCR til diagnostik af infektioner problemer og muligheder Marianne Voldstedlund Lisbeth Nørum Pedersen og Kurt Fuursted KMA, Skejby Sygehus Oversigt Indledning 16S PCR til klinisk brug. Generelle betragtninger.

Læs mere

Ansøgning til ABT-fonden

Ansøgning til ABT-fonden Ansøgning til ABT-fonden Formål At modernisere det kliniske meldesystem Elektronisk blanket 1515 til embedslæger og epidemiologisk afdeling, SSI Forventet afklaring før sommer 2011! Mail 28/6-2011 Kære

Læs mere

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011

IT-arbejdsgruppen. 10 maj 2011 IT-arbejdsgruppen 10 maj 2011 Dagsorden 11:00-11:15 11:15-11:40 11:40-12:00 12:00-12:45 12:45-13:45 13:45-14:15 14:15-14:30 14:40-15:00 15:00-15:50 15:50-16:00 Velkomst, præsentation af gruppens medlemmer.

Læs mere

MENINGITIS SYMPOSIUM. Per Höllsberg Mogens Kilian. Institut for Biomedicin

MENINGITIS SYMPOSIUM. Per Höllsberg Mogens Kilian. Institut for Biomedicin MENINGITIS SYMPOSIUM Per Höllsberg Mogens Kilian Institut for Biomedicin Purulent meningitis Nakke-rygstivhed Hovedpine Påvirket bevidsthed Meningitis kliniske symptomer Fokale neurologiske udfald (manglende

Læs mere

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN

J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN J.Nr. 6. maj 2009 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE 1 VEDR. MIKROBIOLOGIBANKEN Dato: Fredag d. 24. april 2009, klokken 11:00 14:00 Sted: Statens Serum Institut (SSI), Bygning 43, Foredragssalen Fremmødte:

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010

Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Repræsentantskabsmøde 8. oktober 2010 Agenda Kl. 11.00 Godkendelse af dagsorden Kl. 11.10 Status på MiBa Kl. 11.20 Aktiviteter i Miba, version 1 Kl. 11.25 Svarvisning og demonstration af WWBakt Kl. 12.15

Læs mere

Eksogene håndinfektioner:

Eksogene håndinfektioner: Eksogene håndinfektioner: infektion som komplikation til dyre- og menneskebid Henrik C. Schønheyder Klinisk mikrobiologisk afdeling Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital Mange muligheder for kontakt

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

MiBa Repræsentantskabsmøde. Tid og sted: SSI den 16. januar Klokken

MiBa Repræsentantskabsmøde. Tid og sted: SSI den 16. januar Klokken MiBa Repræsentantskabsmøde Tid og sted: SSI den 16. januar 2013. Klokken 11 15. Deltagere: Christian Meyer, Svend Ellermann Eriksen, Jens K Møller, Christian Ø. Andersen, Elly Kristensen, Ram Dessau, Dennis

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Høringssvar fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi til: Høringsrapport: Infektiøs endokardit Diagnose og behandling Først og fremmest vil vi udtrykke vores støtte til det gode initiativ, som vi synes

Læs mere

Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne

Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Initial behandling af akut bakteriel meningitis hos voksne Dansk Selskab for Infektionsmedicin Indhold Målgruppe...3 Initial behandling...3 Ad initial antibiotisk behandling...5 Ad steroidbehandling...5

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd.

FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002. Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. FORELÆSNING OM BAKTERIEL MENINGITIS. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Indlæggelsesdiagnose Meningitis purulenta Symptomer Feber Meningealia:

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50

Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Referat Møde i Mikroterm gruppen Sundhedsstyrelsen Torsdag 10/11-2011 kl. 12:30-15:50 Deltagere: Dennis, Brita, Palle, Marianne Afbud: Jørgen Prag, Camilla, Ulla Agenda: 12:30 12:35 Velkomst 12:35 12:45

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) December 2016

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland

CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland CPO udbrud: erfaringer fra Region Nordjylland Fagligt Forum 18. maj 2017 David Fuglsang-Damgaard, specialeansvarlig overlæge Klinisk Mikrobiologi, Aalborg Universitetshospital CPO udbrud/spredning i Region

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011

Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011 Repræsentantskabsmøde 4. marts 2011 Agenda Kl. 11.00 Kl. 11.00 Kl. 11.05 Kl. 11.20 Kl. 11.25 Kl. 11.30 Kl. 11.35 Kl. 11.55 Kl. 12.40 Kl. 13.15 Kl. 13.50 Kl. 13.55 Velkomst (undskyld til forretningsudvalget)

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Hospital - Primærsektor Magnus Arpi Klinisk Mikrobiologisk afdeling Herlev Hospital 21. april 2015 Task Force for Reducing Hospital

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd.

Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Mikrobiologibanken. Organisation og kommunikation. Kåre Mølbak Epidemiologisk afd. Organisation Repræsentantskab Forretningsudvalg SSI følgegruppe Repræsentantskabet Består af: Alle de deltagende laboratorier

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING

SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING SUNDHEDS-IT, OVERVÅGNING OG KVALITETSUDVIKLING Kåre Mølbak, overlæge, dr.med. Afdeling for Infektionsepidemiologi National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut Sygdomsovervågning er

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt Antibiotikaguide Anbefalet initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Maj 2016 1. udgave Akutafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi

Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Referat Landsdækkende uddannelsesråd Kl. Mikrobiologi Sted: 18. april 2016 kl. 12-15, SSI, bygning 89, lok. 1 Til stede: Svend Ellermann-Eriksen (KMA Aarhus), Kurt Fuursted (SSI, PKL Øst), Ina Sleimann

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Anmeldelse af MRSA Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Hvad skal anmeldes Fund af MRSA hos personer, der ikke tidligere er anmeldt, per 1. november 2006 Også personer kendt med MRSA,

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Håndinfektioner. Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital

Håndinfektioner. Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Håndinfektioner Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Håndinfektioner Mekanisme Skærende/stikkende traume i.v.misbruger halofile infektioner

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Yversundhed - målret din indsats med PCR

Yversundhed - målret din indsats med PCR Yversundhed - målret din indsats med PCR Dansk Kvæg Kongres 2. marts 2010 Kvægfagdyrlæge Jørgen Katholm Dansk Kvæg PCR Polymerase Chain Reaction Opkoncentration af DNA i prøven Kræver ikke levende bakterie

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE VEDR. DEN DANSKE MI- KROBIOLOGI DATABASE

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE VEDR. DEN DANSKE MI- KROBIOLOGI DATABASE J.Nr. 13. oktober 2009 REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE VEDR. DEN DANSKE MI- KROBIOLOGI DATABASE Dato: 25. september 2009, klokken 11:00 14:00. Sted: Statens Serums Institut, Bygning 23, undervisningslokalet.

Læs mere