Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer distributorer og/eller producenter af varer der opfylder de regler, der fremgår af de af Underwriters Laboratories Inc., USA, udstedte Regulations af 11. januar 2010 For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må i henhold til vedtægternes regel 15 til 16 anbringes på certificerede varer, enten som mærkat eller ved stempling og afstøbning direkte på eller i varen, i overensstemmelse med vedtægternes regel 15. Mærket må også anbringes på emballagen for det certificerede produkt i overens stemmelse med vedtægternes regel 16. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Underwriters Laboratories Inc., a corporation of the State of Delaware, 333, Pfingsten Road, Northbrook, Illinois , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand; gødning; ildslukningsmidler; præparater til hærdning og lodning; kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd af metal; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. (730) Indehaver: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Sort (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Netto Rejser (730) Indehaver: Spies A/S, Nansensgade 19, 3., 1366 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns.Zacco AB, Box 5581, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 39: Transport af gods og rejsende, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINIGODTER (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Brød til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel; brød; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. 1283

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GROVGODTER (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Brød til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel; brød; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: manager (730) Indehaver: 3MANAGER ApS, Tuse Næs Vej 7 C, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LEV MULIGHEDERNE (730) Indehaver: SuperGros a/s, Knud Højgaards Vej 19, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dagrofa A/S, Juridisk Afdeling, Gammelager 13, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug i fabrikation, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, bøjelige slanger, ikke af metal. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (730) Indehaver: ØRESUNDSBRO KONSORTIET I/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, kodede betalings- og abonnementskort og -billetter til automatisk aflæsning i betalingsanlæg, møntautomater og - apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, trykte betalings- og abonnementskort og - billetter; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, herunder transport af personer og fragt: pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 1284

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTILA (730) Indehaver: COOP TRADING A/S, Roskildevej 45, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kooperativa Förbundet (KF) ek för, Juridik, Box 15200, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 09: Videnskabelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; databehandlingsudstyr; skridttællere; mp3-spillere og -holdere; pedometre; CD-, DVD- og Blue Ray-skiver og DVD- og Blu-Ray-film. (511) Klasse 14: Ure og kronometriske instrumenter; stopure. (511) Klasse 16: Tryksager; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende motion og træning. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); sportstasker; sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Massageborde. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; varer af plast ikke indeholdt i andre klasser; vandflasker og sportsflasker af plast. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper. (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); træningsapparater- og redskaber; motion-, spinding- og træningscykler (stationære); løbebånd; stepmaskiner; pres-, situp- og træningsbænke og -maskiner; crosstrainere; hjemme- og multigym; romaskiner; træningsvægte, håndvægte, kettle bells, vægtskiver, håndledsvægte; ballancebrædder, -plader og hynder; mavetrænere; balance-, gym-, yoga-, pilates-, vægt-, massage- og træningsbolde; sjippetov; pilatesringe; stepbænke; gåstave; stretch- og pilatesbånd; håndtrænere; boksesække og -handsker; træningshandsker; vægt-, curl- og chin up stænger; væskebælter; knæ- og håndledsbeskyttere i neoprene til sportsbrug; knæ- og håndledsstøttebind i neoprene til sportsbrug; yoga-, pilates-, trænings- og fakirmåtter; digitale sjippetove; tasker til vægtskiver. (511) Klasse 41: Uddannelses-/undervisningsvirksomhed; sport- og idrætsaktiviteter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Combi Service (730) Indehaver: COMBI SERVICE ROSKILDE A/S, Kildebrønde Landevej 12, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IVISION (730) Indehaver: APOLLON IT ApS, Stagehøjvej 2C, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder software og software til webbaserede løsninger. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsudvikling, forretningsmæssig bistand ved administrative opgaver indenfor økonomi og bogholderi; detail- og engroshandel, herunder via internettet af computer software, herunder webbaserede løsninger. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, afholdelse af kurser; undervisning indenfor IT og forretningsudvikling. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og udvikling af computer software, herunder web-baserede løsninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Caboon v/charlotte Koch Rasmussen, Urbansgade 22, 9000 Aalborg, Danmark; Klaus Rasmussen, Borgergade 9, Biersted, 9440 Aabybro, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere, tændstikker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og orange. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COMBI SERVICE ROSKILDE A/S, Kildebrønde Landevej 12, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed, herunder til det offentlige, private, erhvervsvirksomheder samt til industrien. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult og blåt. (730) Indehaver: MASYTEC A/S, Vallensbækvej 31, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne);rugemaskiner; smøresystemer (maskiner) til anlæg der producerer vedvarende energi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1285

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOP (730) Indehaver: TOPMOTION ApS, Segnerøddalsvej 4, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler, herunder motionsredskaber og - udstyr (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed, herunder personlig træning; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer; kulturelle arrangementer; motions- og fitnesscenter, herunder fitness træning, motionstræning, styrketræning, konditionstræning, muskeltræning, aerobic, workout og spinning. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker, nemlig lysterapi, helseterapi, samt wellness; fysioterapi; kiropraktik og kiropraktisk behandling; kropsmassage; zoneterapi; kinesiologi; akupunktur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: i-bøger (730) Indehaver: FORLAGET SYSTIME A/S, Skt.Pauls Gade 25, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Thomas Stubbs, Engholms Alle 16, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 09: Alle former for computerprogrammer og software uanset optagemedie eller måde disse udbredes på, dvs. software lagret på magnetiske medier eller nedtaget fra et fjern-computernetværk. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Logoet er udført i grønt, sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ibøger (730) Indehaver: FORLAGET SYSTIME A/S, Skt.Pauls Gade 25, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller, moteller og anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder af hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; markedsføring af midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk, forretningsadministration af hoteller og anden midlertidig indkvartering. (511) Klasse 36: Udlejning og forvaltning af fast ejendom, herunder ledelse og drift af beboelsesejendomme, udlejning af lejligheder, udlejning af servicerede lejligheder, finansiel ledelse og drift af udlejet indkvartering, finansiel ledelse og drift af servicerede lejligheder, fremskaffelse af boliger til langtidsindkvartering. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering og udlejning af midlertidige boliger, herunder ydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster samt ydelser i form af kost og logi til betalende gæster i pensionater og andre etablissementer for midlertidig ind kvartering og bolig; cateringvirksomhed, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af ferielejligheder og servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller, herunder hotelydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster og hotelydelser i form at kost og logi til betalende gæster. (591) Farvetekst: mærket er udført i farver 1286

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Hardware og software til brug for kommunikation via computernetværk og mobiltelefoner; software, software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for optimering af forretningsprocesser, software til brug for uddannelsesformål, software til brug for salgsanalyser og salgstræning, software til brug for finansiel ledelse, projektledelse og generel styring af ledelsesinformation, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; datasøgning, sortering og redigering af information for andre i computerregistre; konsulentbistand vedrørende salgsledelse; databehandlingsvirksomhed; professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift) især vedrørende optimering af forretningsprocesser og implementeringsmetoder. (511) Klasse 42: Produktion, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, herunder software til optimering af forretningsprocesser i virksomheder, herunder servicevirksomheder baseret på en fælles database og brug af computer netværk eller mobiltelefoni; udlejning af databehandlingsudstyr. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller, moteller og anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder af hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; markedsføring af midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk, forretningsadministration af hoteller og anden midlertidig indkvartering. (511) Klasse 36: Midlertidig indkvartering og udlejning af midlertidige boliger, herunder ydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster samt ydelser i form af kost og logi til betalende gæster i pensionater og andre etablissementer for midlertidig indkvartering og bolig; cateringvirksomhed, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af ferielejligheder og servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller, herunder hotelydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster og hotelydelser i form at kost og logi til betalende gæster. (511) Klasse 43: Udlejning og forvaltning af fast ejendom, herunder ledelse og drift af beboelsesejendomme, udlejning af lejligheder, udlejning af servicerede lejligheder, finansiel ledelse og drift af udlejet indkvartering, finansiel ledelse og drift af servicerede lejligheder, fremskaffelse af boliger til langtidsindkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Millennium & Copthorne International Ltd., 36 Robinson Road #04-01, City House, Singapore , Singapore (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse af hoteller, moteller og anden form for midlertidig indkvartering, herunder servicerede lejligheder og hotellejligheder; PR-virksomhed i forbindelse med midlertidig indkvartering, herunder af hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; markedsføring af midlertidig indkvartering, herunder hoteller og moteller, servicerede lejligheder og hotellejligheder; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende førnævnte serviceydelser via Internettet og andre globale computernetværk, forretningsadministration af hoteller og anden midlertidig indkvartering. (511) Klasse 36: Udlejning og forvaltning af fast ejendom, herunder ledelse og drift af beboelsesejendomme, udlejning af lejligheder, udlejning af servicerede lejligheder, ledelse og drift af udlejet indkvartering, ledelse og drift af servicerede lejligheder, fremskaffelse af boliger til langtidsindkvartering. (511) Klasse 43: Midlertidig indkvartering og udlejning af midlertidige boliger, herunder ydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster samt ydelser i form af kost og logi til betalende gæster i pensionater og andre etablissementer for midlertidig indkvartering og bolig; cateringvirksomhed, udlejning af mødelokaler, restauranter, cafeer, reservation af midlertidig indkvartering; udlejning af midlertidig indkvartering; udlejning af ferielejligheder og servicerede lejligheder (midlertidig indkvartering); hoteller, herunder hotelydelser der har til formål at servere mad og drikke til indtagelse af betalende gæster og hotelydelser i form at kost og logi til betalende gæster. 1287

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mainmanager (730) Indehaver: ICECONSULT DANMARK ApS, Skoleholmen 19, 2670 Greve, Danmark (740/750) Fuldmægtig: NET-NURSE A/S, Stubberupvej 17, 4140 Borup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDIC FERRY SERVICES A/S, Dampskibskajen 3, Rønne, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 39: Rederivirksomhed. (591) Farvetekst: mørkeblå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTURION (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 10: Ophthalmisk medicinsk og kirurgisk udstyr og ophthalmiske medicinske og kirurgiske apparater. (730) Indehaver: NORDIC FERRY SERVICES A/S, Dampskibskajen 3, Rønne, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 39: Rederivirksomhed. (591) Farvetekst: mørkeblå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UROCIDIN (730) Indehaver: Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas Street East, Belleville, Ontario K8N 5C2, Canada (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler til behandling af blærekræft. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GWT (730) Indehaver: Chr. C. Grene A/S, Kobbervej 6, 6900 Skjern, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Lux for Less (730) Indehaver: HHL TRADING ApS, c/o Henrik Hollænder Larsen, Ordrup Jagtvej 20D, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Schwarz-Hansen Advokatfirma v/christian Schwarz- Hansen, Amagertorv 9, 2. sal, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel via et globalt netværk med beklædning, fodtøj og hovedbeklædning (730) Indehaver: NORDIC FERRY SERVICES A/S, Dampskibskajen 3, Rønne, 3700 Rønne, Danmark (511) Klasse 39: Rederivirksomhed. (591) Farvetekst: mørkeblå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PFA SUNDHEDSANSVAR (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; professional forretningsmæssig rådgivning. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, pensionskassevirksomhed, investeringsrådgivning; rådgivning vedrørende forsikringsvirksomhed og pension; information om forsikringsvirksomhed og pension. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer samt kulturelle arrangementer, herunder oplevelsesarrangementer; rådgivning om motionskurser, -undervisning og -uddannelse; undervisningsmæssig rådgivning i forbindelse med motionscentre. (511) Klasse 44: Rådgivning om sundhed, rådgivning om kostplanlægning og diæt; rådgivning om motion i form af sundhedspleje af mennesker, rådgivning om forebyggelse af sygdomme, sundheds- og helbredsundersøgelser; krisepsykologisk rådgivning; medicinsk og psykologisk rådgivning; fysioterapi; zoneterapi, kiropraktorvirksomhed, massage, akupunktur; rådgivning om alkohol- og stofmisbrug. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, juridiske ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed; socialrådgivning, nemlig sociale ydelser udøvet af en socialrådgiver for at efterkomme individuelle behov. 1288

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: By Biehl (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CL 2009 I/S, c/o Charlotte Biehl Laursen, Aurehøjvej 26 C 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: STCC AB, ÖSTGÖTAGATAN 100, S Stockholm, Sverige (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: BOLIGSIDEN A/S, Landemærket 51, 1119 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; annonce- og reklamevirksomhed vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; sammenligning af priser; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål vedrørende fast ejendom og ejendomsmæglervirksomhed; analyser og sammenligning af omkostninger; opdatering og spredning af annonceog reklamemateriale; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; online-annoncering på et computernetværk; online-annoncering på internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, herunder indkøbsbistand til andre ved køb af fast ejendom samt opkøb og videreformidling, herunder bytteformidling, af fast ejendom og indhentning af tilbud på fast ejendom, herunder via Internet og intranet; vurdering og værdiansættelse af fast ejendom; rådgivning og information vedrørende fast ejendom (ejendomsmæglervirksomhed), herunder vedrørende bytteformidling af fast ejendom; finansielle analyser og økonomiske vurderinger vedrørende fast ejen-dom; udlejning af fast ejendom, herunder lejligheder, landbrugsejendomme og kontorejendomme; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; taksering af fast ejendom; udarbejdelse af finansielle analyser vedrørende ejendomsmarkedet; formidling af lån, kredit og finansiering; finansiering og lån imod sikkerhed; finansiering af terminslån; realkreditlån; kredit, långivning, finansiering og formidling heraf via internet og andre globale computernetværkssystemer; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser; information om bank-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmæglervirksomhed (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til elektronisk information om bank-, realkredit-, forsikrings-, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne olivenfarvet og hvid. 1289

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: teamball (730) Indehaver: Teamvolley v/martin Brolin, Kålundsvej 50, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (730) Indehaver: Trademark Textiles A/S, Esbjergvej 101, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: senioradvokaterne (730) Indehaver: WERLAUFF CONSULT A/S, Ingridsvej 80, Lind, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: COPENHAGEN BATH ApS, Askevang 6, 4100 Ringsted, Danmark (511) Klasse 11: Håndvaske, badekar, toiletter, førnævnte også lavet af kompositmateriale eller acryl. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Stresspilot (730) Indehaver: Lotte Klink ApS, Gyvelholm 22, 2830 Virum, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kourage (730) Indehaver: Mortensen Food A/S, Vestergade 1, 1.th., 4230 Skælskør, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte, frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis (730) Indehaver: Innovation Group I/S, Australiensvej 17, 1.tv., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 1290

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GJERSTAD (730) Indehaver: G Invest AS, Brokelandsheia, N 4993 Sundebru, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 07: Dele og komponenter til anlægsmaskiner, læsse- og losseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner), herunder quick-koblinger, gaffelløftere, sneplove, mekaniske sneskovle og - skrabere, oprivere (maskindele), mekaniske skovle, herunder graveskovle, hydrauliske planérskovle, faste planérskovle, skovle til læsseog losseanordninger, smalle skovle samt lette skovle til materialer, sidetipskovle (maskindele), roterende containerlifte. (511) Klasse 37: Installation, reparation, vedligeholdelse og montering af dele, komponenter og udstyr til anlægsmaskiner, laste- og læsseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner). (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande i form af tilpasning af dele, komponenter og udstyr til anlægsmaskiner, laste- og læsseanordninger på hjul (maskiner), gravemaskiner, vejhøvle (maskiner) og dumpere (maskiner). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYSTANE BALANCE (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Ophthalmiske præparater og produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nørlund Home v/dorthe Petersen, Bytoften 20, Hjerting, 6710 Esbjerg V, Danmark (511) Klasse 31: Kranse af naturlige blomster, naturlige blomster, tørrede blomster til dekoration. (511) Klasse 35: Detailsalg med kranse af naturlige blomster, naturlige blomster, tørrede blomster til dekoration og kunstige blomster; kunstige blomster; vaser, potter, lysestager; puder; pudebetræk; rejsetæpper (plaider); glas; lanterner. (730) Indehaver: Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier. (511) Klasse 31: Landbrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); havebrugsprodukter. dog undtaget roser og klematis; levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster dog undtaget roser og klematis; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, arrangering af rejser. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; midlertidig indkvartering, herunder hotel, bed& breakfast, camping, sommerhusudlejning og kro. 1291

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Havgassens Kabys v/ane-marie Larsen, Kystvej 1, Vormark, 5874 Hesselager, Danmark (511) Klasse 16: Trykte madopskrifter (511) Klasse 28: Legetøj til kæledyr (511) Klasse 29: Marmelade (511) Klasse 30: Brød; dressinger; krydderier; remulade samt sennep (511) Klasse 31: Dyrefoder (511) Klasse 32: Øl (511) Klasse 33: Likør samt snaps (511) Klasse 43: Restauratiosvirksomhed; udarbejdelse af madopskrifter (591) Farvetekst: Mærket er i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DanaLab (730) Indehaver: Signe Stige Hansen, Parken 2, 1.th, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tradeshift for andre, samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; opdatering og vedligeholdelse af data i databaser, bogføring, udarbejdelse af statistikker, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af forretningsekspertrapporter, udarbejdelse af kontoudtog, økonomiske prognoser, fakturering, udarbejdelse af lønningslister; bistand ved forretningsledelse i form af organisatoriske projektledelse inden for elektronisk databehandling; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, reklamevirksomhed, markedsanalyser og undersøgelser, udarbejdelse af stati-stik, kompilering af statistiske oplysninger inden for erhvervsliv og industri, import-eksport agenturer; database services (sortering, redigering og søgning for andre); organisation af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; udlejning af reklameplads; forretningsadministration ved vare-tagelse af kontoropgaver, forretningsmæssigrådgivning og -bistand i forbindelse med drift og administration af virksomheder og forretningsprocesser; bistand ved forretningsadministration ved arbejdsgange, koordinering og automatisering, herunder planlægning, indkøb og overlevering af opgaver; information, samt rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne online ydelser fra en computer database eller via Internettet eller extranet; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder organisatorisk rådgivning; bistand ved forretningsadministration ved statistik, udarbejdelse af kontoudtog, virksomhedsorganisation, samt ved organisatorisk projektledelse inden for elektronisk databehandling, indsamling af data i databaser; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af systematisk gennemgang af oplysninger i databaser. (511) Klasse 36: Økonomisk rådgivning og -bistand (finansiel virksomhed) inden for automatisering af finansielle, operationelle og forretningsmæssige arbejdsprocesser. (511) Klasse 38: Deling af dokumenter via et globalt computernetværk og elektroniske beskeder; telekommunikation og datatransmission, herunder transmission af data, billeder og dokumenter mellem og via computer terminaler og netværk, der giver adgang til computernetværk og databaser; levering af oplysninger på internettet, nemlig at give oplysninger i forbindelse med telekommunikation, herunder alle de førnævnte tjenesteydelser online via en database, elektronisk fremsendelse af fakturaer, transmission af edb-oplysninger og data i forbindelse med udveksling af fakturaer mellem leverandører og kunder, elektronisk post, kommunikation via computer terminaler; transmission af edb-oplysninger via net, såsom internettet eller ved dataoverførsel; leasing af access time til en computer database. (511) Klasse 39: Fysisk opbevaring af data eller data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af en web-baseret program (software) til sporing af tid, budgettering, udarbejdelse, formidling og behandling af fakturaer og betalinger, bogholderi, behandling og registrering af finansielle transaktioner af data, samt til udarbejdelse og styring af arbejdsordrer; tilvejebringelse af webbaseret applikation (software) til tracking af omkostningner, it-programmering, EDB konsulentbistand (rådgivning), edb-programmering, installation og vedligeholdelse af software; teknologiske tjenesteydelser i form af teknisk projektledelse inden for elektronisk databehandling; udleje af software; design, udvikling og vedligeholdelse af software applikationer for andre og konsulentydelser i forbindelse hermed, design, udarbejdelse, installation, hosting, vedligeholdelse, ajourføring og opgradering af websites og portaler, samt hjemmeside til brug for andre; Application Service Provider tjenesteydelser, nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk; levering af teknisk bistand, teknisk support og hotline telefon-tjenester inden for computer hardware og software; information, rådgivning og rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne tjenester forudsat online fra en computer database eller via Internettet eller extranet; design af edb-systemer, software, computer hardware og teleudstyr, computersoftware; programmering af computere, udlejning af computersoftware, computer engineering (teknologiske tjenesteydelser); ajourføring af computersoftware, teknologiske projektundersøgelser vedrørende til udveksling af edb-data,; lagring af data for andre (hosting); design og udvikling af software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (730) Indehaver: Porta Holdings Limited, The Lake Building, First Floor, Wickhams, Quay, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: IVERSEN & CO. ApS, Bredgade 25H, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til business to business e-handel, software, der bruges til at lette modtagelsen, kodning af og godkendelse af fakturaer, software til business to business regnskabsføring, software til workflow, koordinering og automatisering af faktura, herunder planlægning, indkøb og overledning af opgaver, edb-software til business to business e-handel og tjenesteydelser, software, der automatiserer finansielle, operationelle og forretningsmæssige workflow og processer, edb-software der kan downloades, elektroniske publikationer, elektroniske fakturaer; instruktions-materiale vedrørende computere og software, alle registrerede magnetisk, optisk eller elektronisk data; dokumenter, oplysninger, video, lyd, tekst og andre medier eller multimedie, som kan registreres elektronisk eller downloades fra Internettet, ekstranet og/eller andre kommunikationsnetværk; software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder konsulentvirksomhed samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder digital databehandling, elektronisk databehandling 1292

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: tradeshift network tjenesteydelser); ajourføring af computersoftware, teknologiske projektundersøgelser vedrørende til udveksling af edb-data,; lagring af data for andre (hosting); design og udvikling af software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (730) Indehaver: Porta Holdings Limited, The Lake Building, First Floor, Wickhams, Quay, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: IVERSEN & CO. ApS, Bredgade 25H, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til business to business e-handel, software, der bruges til at lette modtagelsen, kodning af og godkendelse af fakturaer, software til business to business regnskabsføring, software til workflow, koordinering og automatisering af faktura, herunder planlægning, indkøb og overledning af opgaver, edb-software til business to business e-handel og tjenesteydelser, software, der automatiserer finansielle, operationelle og forretningsmæssige workflow og processer, edb-software der kan downloades, elektroniske publikationer, elektroniske fakturaer; instruktions-materiale vedrørende computere og software, alle registrerede magnetisk, optisk eller elektronisk data; dokumenter, oplysninger, video, lyd, tekst og andre medier eller multi-medie, som kan registreres elektronisk eller downloades fra Internettet, ekstranet og/eller andre kommunikationsnetværk; software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder konsulentvirksomhed samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder digital databehandling, elektronisk databehandling for andre, samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; opdatering og vedligeholdelse af data i databaser, bogføring, udarbejdelse af statistikker, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af forretningsekspertrapporter, udarbejdelse af kontoudtog, økonomiske prognoser, fakturering, udarbejdelse af lønningslister; bistand ved forretningsledelse i form af organisatoriske projektledelse inden for elektronisk databehandling; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, reklamevirksomhed, markedsanalyser og undersøgelser, udarbejdelse af statistik, kompilering af statistiske oplysninger inden for erhvervsliv og industri, import-eksport agenturer; database services (sortering, redigering og søgning for andre); organisation af udstillinger med kommercielle eller rek-lamemæssige formål; udlejning af reklameplads; forretningsadministration ved varetagelse af kontoropgaver, forretningsmæssigrådgivning og -bistand i forbindelse med drift og administration af virksomheder og forretningsprocesser; bistand ved forretningsadministration ved arbejdsgange, koordiner-ing og automatisering, herunder planlægning, indkøb og overlevering af opgaver; information, samt rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne online ydelser fra en computer database eller via Internettet eller extranet; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herun-der organisatorisk rådgivning; bistand ved forretningsadministration ved statistik, udarbejdelse af kon-toudtog, virksomhedsorganisation, samt ved organisatorisk projektledelse inden for elektronisk databehandling, indsamling af data i databaser; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af systematisk gennemgang af oplysninger i databaser (511) Klasse 36: Økonomisk rådgivning og -bistand (finansiel virksomhed) inden for automatisering af finansielle, operationelle og forretningsmæssige arbejdsprocesser. (511) Klasse 38: Deling af dokumenter via et globalt computernetværk og elektroniske beskeder; telekommunikation og datatransmission, herunder transmission af data, billeder og dokumenter mellem og via computer terminaler og netværk, der giver adgang til computernetværk og databaser; levering af oplysninger på internettet, nemlig at give oplysninger i forbindelse med telekommunikation, herunder alle de førnævnte tjenesteydelser online via en database, elektronisk fremsendelse af fakturaer, transmission af edb-oplysninger og data i forbindelse med udveksling af fakturaer mellem leverandører og kunder, elektronisk post, kommunikation via computer terminaler; transmission af edb-oplysninger via net, såsom internettet eller ved dataoverførsel; leasing af access time til en computer database. (511) Klasse 39: Fysisk opbevaring af data eller data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af en web-baseret program (software) til sporing af tid, budgettering, udarbejdelse, formidling og behandling af fakturaer og betalinger, bogholderi, behandling og registrering af finansielle transaktioner af data, samt til udarbejdelse og styring af arbejdsordrer; tilvejebringelse af webbaseret applikation (software) til tracking af omkostningner, it-programmering, EDB kon-sulentbistand (rådgivning), edb-programmering, installation og vedligeholdelse af software; teknologiske tjenesteydelser i form af teknisk projektledelse inden for elektronisk databehandling; udleje af software; design, udvikling og vedligeholdelse af software applikationer for andre og konsulentydelser i forbindelse hermed, design, udarbejdelse, installation, hosting, vedligeholdelse, ajourføring og op-gradering af websites og portaler, samt hjemmeside til brug for andre; Application Service Provider tjenesteydelser, nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk; levering af teknisk bistand, teknisk support og hotline telefon-tjenester inden for computer hardware og software; information, rådgivning og rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne tjenester forudsat online fra en computer database eller via Internettet eller extranet; design af edb-systemer, software, computer hardware og teleudstyr, computersoftware; programmering af computere, udlejning af computersoftware, computer engineering (teknologiske 1293

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: shift happens (730) Indehaver: Porta Holdings Limited, The Lake Building, First Floor, Wickhams, Quay, Road Town Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig: IVERSEN & CO. ApS, Bredgade 25H, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 09: Computer software til business to business e-handel, software, der bruges til at lette modtagelsen, kodning af og godkendelse af fakturaer, software til business to business regnskabsføring, software til workflow, koordinering og automatisering af faktura, herunder planlægning, indkøb og overledning af opgaver, edb-software til business to business e-handel og tjenesteydelser, software, der automatiserer finansielle, operationelle og forretningsmæssige workflow og processer, edb-software der kan downloades, elektroniske publikationer, elektroniske fakturaer; instruktionsmateriale vedrørende computere og software, alle registrerede magnetisk, optisk eller elektronisk data; dokumenter, oplysninger, video, lyd, tekst og andre medier eller multimedie, som kan registreres elektronisk eller downloades fra Internettet, ekstranet og/eller andre kommunikationsnetværk; software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder konsulentvirksomhed samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; bistand ved varetagelse af kontoropgaver, herunder digital databehandling, elektronisk databehandling for andre, samt generering, behandling, modtagelse af faktura indenfor business to business e handel; opdatering og vedligeholdelse af data i databaser, bogføring, udarbejdelse af statistikker, udarbejdelse af regnskab, udarbejdelse af forretningsekspertrapporter, udarbejdelse af kontoudtog, økonomiske prognoser, fakturering, udarbejdelse af lønningslister; bistand ved forretningsledelse i form af organisatoriske projektledelse inden for elektronisk databehandling; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, reklamevirksomhed, markedsanalyser og undersøgelser, udarbejdelse af statistik, kompilering af statistiske oplysninger inden for erhvervsliv og industri, import-eksport agenturer; database services (sortering, redigering og søgning for andre); organisation af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; udlejning af reklameplads; forretningsadministration ved vare-tagelse af kontoropgaver, forretningsmæssigrådgivning og -bistand i forbindelse med drift og administration af virksomheder og forretningsprocesser; bistand ved forretningsadministration ved arbejds-gange, koordinering og automatisering, herunder planlægning, indkøb og overlevering af opgaver; information, samt rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne online ydelser fra en computer database eller via Internettet eller extranet; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, herunder organisatorisk rådgivning; bistand ved forretningsadministration ved statistik, udarbejdelse af kontoudtog, virksomhedsorganisation, samt ved organisatorisk projektledelse inden for elektronisk databehandling, indsamling af data i databaser; bistand ved varetagelse af kontoropgaver i form af systematisk gennemgang af oplysninger i databaser. (511) Klasse 36: Økonomisk rådgivning og -bistand (finansiel virksomhed) inden for automatisering af finansielle, operationelle og forretningsmæssige arbejdsprocesser. (511) Klasse 38: Deling af dokumenter via et globalt computernetværk og elektroniske beskeder; telekommunikation og datatransmission, herunder transmission af data, billeder og dokumenter mellem og via computer terminaler og netværk, der giver adgang til computernetværk og databaser; levering af oplysninger på internettet, nemlig at give oplysninger i forbindelse med telekommunikation, herunder alle de førnævnte tjenesteydelser online via en database, elektronisk fremsendelse af fakturaer, transmission af edb-oplysninger og data i forbindelse med udveksling af fakturaer mellem leverandører og kunder, elektronisk post, kommunikation via computer terminaler; transmission af edb-oplysninger via net, såsom internettet eller ved dataoverførsel; leasing af access time til en computer database. (511) Klasse 39: Fysisk opbevaring af data eller data lagret på elektroniske medier. (511) Klasse 42: Tilvejebringelse af en web-baseret program (software) til sporing af tid, budgettering, udarbejdelse, formidling og behandling af fakturaer og betalinger, bogholderi, behandling og registrering af finansielle transaktioner af data, samt til udarbejdelse og styring af arbejdsordrer; tilvejebringelse af webbaseret applikation (software) til tracking af omkostningner, it-programmering, EDB kon-sulentbistand (rådgivning), edb-programmering, installation og vedligeholdelse af software; teknologiske tjenesteydelser i form af teknisk projektledelse inden for elektronisk databehandling; udleje af software; design, udvikling og vedligeholdelse af software applikationer for andre og konsulentydelser i forbindelse hermed, design, udarbejdelse, installation, hosting, vedligeholdelse, ajourføring og opgradering af websites og portaler, samt hjemmeside til brug for andre; Application Service Provider tjenesteydelser, nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk; levering af teknisk bistand, teknisk support og hotline telefontjenester inden for computer hardware og software; information, rådgivning og rådgivning i forbindelse med ovenstående, herunder sådanne tjenester forudsat online fra en computer database eller via Internettet eller extranet; design af edb-systemer, software, compu-ter hardware og teleudstyr, computersoftware; programmering af computere, udlejning af computer-software, computer engineering (teknologiske tjenesteydelser); ajourføring af computersoftware, teknologiske projektundersøgelser vedrørende til udveksling af edb-data,; lagring af data for andre (hosting); design og udvikling af software i form af elektronisk fakturahåndteringssystem. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACTOY (730) Indehaver: ACTOY ApS, Sletterhøjvej 18, 4500 Nykøbing Sj, Danmark (511) Klasse 11: Ovne, grillriste (kogegrej), ildsteder. (511) Klasse 21: Stativer til stegeriste, stegepander (ikke elektrisk opvarmede), gryder, grillriste (køkkenredskaber). (511) Klasse 28: Stylter (legetøj). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Super Navigators (730) Indehaver: SUPER NAVIGATORS ApS, Gammel Mønt 19A, 3., 1117 København K, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: World Music Festival (730) Indehaver: World Music Denmark, Nytorv 3, 3., 1450 København K, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed og sportsarrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Monopro (730) Indehaver: VIRENA ApS, Kornmarksvej 22, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; gulvvaskemiddel til stengulve. 1294

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Margurit Køkken & Bad ApS, Korsdalsvej 113, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og guldbrunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Margurit Køkken (730) Indehaver: Margurit Køkken & Bad ApS, Korsdalsvej 113, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (730) Indehaver: TANDOORI MASALA REST.V/MOHMOOD-UL HUSSAIN, Halmtorvet 5, 1700 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i brun, blå, gul, mørk rød og lys rød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SESSION SERIES (730) Indehaver: Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, deodoranter og antiperspiranter til personlig brug, hårplejeprodukter, hårfarver, hårlotions, hårbølgningspræparater, shampoo, hårbalsam, hårspray, hårpulver, hårdressings, hårlak, hårmousse, hårglans, hårgeler, fugtpræparater til håret, hårvæske, hårbevarelsesbehandlinger, behandlinger mod tørt hår, hårolier, hårvand, hårcremer, præparater til bad og brusebad, ikke-medicinske toiletpræparater, hudplejepræparater, kosmetiske præparater. (730) Indehaver: Green Landscaping Holding AB, Jägershillgatan 14, SE Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet DAHL København I/S, Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 1295

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INGENIØR'NE A/S, Østre Havnevej 4, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning om bygge- og anlægsprojekter samt rådgivning vedrørende konstruktioner, installationer, energi og miljø. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tool Manager (730) Indehaver: TECH FUSION ApS, Ridebanevang 16, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software, nemlig online baserede softwareløsninger til online registrering og databasestyret oversigt over værktøj, arbejdstøj, biler, varelager, telefoner og PC. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Innofit (730) Indehaver: CHR. JØRGENSEN MØBELBESLAG A/S, Hejrevang 4, 3450 Allerød, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Young Driver AMR (730) Indehaver: SIC HOLDING A/S, c/o Lars Taarn Pedersen, Lunddalvej 6, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer, herunder deltagelse i samt arrangering af motorsportsarrangementer, og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: TROMBORG ApS, Amaliegade 6, 1. tv, 1256 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: lyseblå med sort kant/tekst (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: beauty of north (730) Indehaver: TROMBORG ApS, Amaliegade 6, 1. tv, 1256 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. 1296

17 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: MYCARD ApS, Vistoftvej 59B, 8471 Sabro, Danmark (511) Klasse 35: Annonce og reklamevirksomhed; markedsføring; detail- og engroshandel med rabatkort af plastik; forretningsmæssig information om rabatgivende forretninger tilvejebragt via en hjemmeside. (511) Klasse 38: Tilrådighedsstillelse af internetsider for at rabatgivende forretninger kan markedsføre sig overfor kortholder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og guld. 1297

18 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA

19 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TEAM ONLINE A/S, Edisonsvej 2, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HIGHSTAGE A/S, Prags Boulevard 8, 4.tv., 2300 København S, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Giorgio Beverly Hills, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rauch Fruchtsäfte Ges.m.b.H, Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SBS Radio A/S, Magstræde 10 B, 1204 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S, Vognmagergade 11, 1120 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aventisub II Inc., a Delaware corporation, 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delaware 19807, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Gillette Company, a corporation of the State of Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO WATCH CORPORATION), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO WATCH CORPORATION), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WAVE STAR A/S, c/o Jan C. von Backhaus, Alsion 2, 6400 Sønderborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO WATCH CORPORATION), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brown Shoe Company, Inc., a corporation of the State of New York, 8300 Maryland Avenue, St. Louis, Missouri 63105, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kunert Fashion GmbH & Co KG, Julius-Kunert-Strasse 49, D Immenstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: The Procter & Gamble Company, a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Procter & Gamble Holding GmbH, Sulzbacher Strasse 40, D Schwalbach am Taunus, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CASCH COPENHAGEN AF 2008 A/S, Århusgade 130, 1., 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Univar UK Ltd., 46 Peckover Street, Bradford BD1 5BD, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Telecom Italia S.p.A., Piazza degli Affari 2, Milano, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansko, LLC, 33 Federal Road, West Grove, PA 19390, USA 1299

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dansko, LLC, 33 Federal Road, West Grove, PA 19390, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: WAVE STAR A/S, c/o Jan C. von Backhaus, Alsion 2, 6400 Sønderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark 1300

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 131. årgang. 2010-07-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 130. årgang. 2009-04-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1119 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere