Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade Hvidovre. Telefon Fax nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg. Storegade 10 2650 Hvidovre. Telefon 72 55 77 00 Fax nr. 72 55 77 15"

Transkript

1 Kriminalforsorgen Pensionen Kastanienborg Storegade Hvidovre Telefon Fax nr

2 Indledning Pensionen Kastanienborg er en stor gammel firelænget gård. Pensionen ligger udkanten af Hvidovre i den gamle Avedøre landsby tæt ved et gadekær. Der er en stor have med græsplæner, køkkenhave, drivhus, frugthave, hønsehus og en fodboldbane. Bus 22 kører fra Brøndbyøster Station og linie 65 E fra København. Pensionen har plads til 20 beboere M/K over 18 år. Alle bor i møblerede enkeltværelser med fælles toilet og bad. Beboerne kan opholde sig på Kastanienborg enten på fængselsvilkår eller på pensionsvilkår. De skal ud over vilkår for opholdet - overholde husordenen. Kastanienborg er et stille og roligt sted. Kommende beboere skal være indstillet på det. Her er tradition for, at nogle beboere er noget ældre end gennemsnittet for indsatte. Der er personale døgnet rundt. Personalet består af pædagogiske assistenter, socialrådgivere og en assistent. Målgruppe Pensionens målgruppe er: - indsatte, som udstationeres fra fængslerne - afsonere efter straffuldbyrdelseslovens 78 og - klienter, der er under tilsyn af en afdeling under kriminalforsorgen Nogle beboere har frigang til arbejde eller uddannelse eller går til behandling uden for pensionen. Andre beboere er beskæftiget på pensionen. Pensionen modtager bl.a. indsatte, der afsoner lange domme, og indsatte, som har haft det svært under afsoningen. Formål Formålet med et ophold på Pensionen Kastanienborg kan være: - udslusning gennem uddannelse eller arbejde - en forberedelse til at ruste sig bedre til livet efter afsoningen ved at deltage i pensionens aktiviteter - deltagelse i et ambulant behandlingsforløb uden for kriminalforsorgen 2

3 Husorden for Pensionen Kastanienborg Husordenen er alfabetisk emneopdelt. Nogle steder er der henvisning til andre punkter. Henvisningen er understreget. Aktiviteter Kastanienborg arrangerer med jævne mellemrum udflugter med beboerne. Det kan fx være en skovtur, en tur til stranden, besøg på et museum, en biograftur eller lignende. Beboerne opfordres til at komme med forslag til udflugter. En gang om ugen har vi motion på programmet. Motionen kan spænde fra en gå- eller cykeltur eller badminton i en nærliggende hal til et spil billard. Beboere, som er beskæftiget på pensionen, har som hovedregel pligt til at deltage. Kastanienborg er medejer af en sejlbåd og kan låne havkajakker. Vi har desuden cykler, som beboerne kan låne. Alkohol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for alkohol på pensionen. Hvis en beboer har behov for alkoholistbehandling, foregår det som ambulant behandling uden for pensionen. Pensionen kan udlevere Antabus. Hvis pensionen får mistanke om at en beboer drikker, kan vi kræve alkometertest. Overtrædelse kan medføre bortvisning/tilbageførsel. Det samme gælder nægtelse af at puste i alkometer. Beboermøde En gang om ugen er der beboermøde. Ved at være aktive deltagere kan beboerne være med til at træffe beslutninger om dagligdagen. De beboere, der er til stede på pensionen, skal deltage i mødet. De døgnmedarbejdere, der har vagt, deltager også i mødet. På mødet besluttes det, hvem der skal lave aftensmad hvornår. Beboerne kan komme med forslag til udflugter, indkøb mv. og give ros og ris. Referatet fra sidste møde læses op. En deltager tager referat fra mødet. Dagsorden og referat fra sidste møde bliver hængt op på en opslagstavle. 3

4 Efter straffuldbyrdelseslovens 34 har indsatte mulighed for at øve indflydelse på deres tilværelse i institutionen gennem valgte talsmænd. På pensionen gælder det for beboere, der har status som afsonere. Beskæftigelse Nogle beboere har arbejde eller er under uddannelse uden for Kastanienborg. Beboere (afsonere) med frigang til arbejde eller uddannelse, skal have en kontaktpersonaftale. Det betyder, at en medarbejder på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet skal skrive under på, at vedkommende kontakter Kastanienborg, hvis beboeren ikke møder på arbejde eller til undervisning. Kastanienborg skal til gengæld kontakte arbejdspladsen eller uddannelsesstedet, hvis beboeren pga. sygdom eller andet ikke kan møde som aftalt. Beboerne er ansvarlige for oprydning og rengøring af fælleslokaler (toilet, bad, køkken, dagligstuer og værelsesgang m.v.) Alle beboere skal rydde op efter sig selv, dvs. stille mad i køleskab og vaske op. Personalet beslutter, hvilke opgaver, beboerne skal tage sig af - ud fra en vurdering af, hvad den enkelte beboer magter. Beboere, som ikke er beskæftigede på fuld tid udenfor pensionen, skal deltage i pensionens aktiviteter på hverdage fra kl til kl Aktiviteterne er hovedsageligt rengøring, madlavning og vedligeholdelses- og havearbejde. En gang om ugen deltager alle hjemmegående i hovedrengøring af køkkenet. Desuden er der ture ud af huset mv., se under aktiviteter. Beboerne får ikke udbetalt dusør for deltagelse i beskæftigelsen, da Kastanienborg ikke har en egentlig arbejdsdrift. Medarbejderne forsøger at få beboerne i aktivering og arbejdstræning i samarbejde med kommunerne og beskæftigelsesprojekter. Beboerne kan få hjælp til bolig- eller arbejdssøgning, hvis det indgår i formålet med opholdet. Besøg Beboerne kan modtage max. 2 gæster på besøg på hverdage fra kl og på lørdage, søndage og helligdage fra kl Personalet kan afvise/ bortvise besøgende. Beboerne skal give besked til personalet, både når gæsterne kommer, og når de forlader huset igen. Den enkelte beboer er selv ansvarlig for, at besøg foregår efter husets regler. Beboere, der har gæster, som skal spise med til aftensmaden, skal være med til at lave maden. Gæster betaler 30 kr. for at spise med. Personalet godkender, at gæster spiser med. 4

5 Beboernes kærester eller ægtefæller kan få lov at overnatte i weekender (fredag-lørdag og lørdag-søndag), og på natten op til helligdage i forårsmånederne. Vedrørende overnatning af kærester/ægtefæller i forbindelse med jul og nytår kan personalet ansøges om tilladelse til dette. Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret vurdering. Disse besøgende skal legitimere sig og aflevere navn, adresse og personnummer, og den enkelte beboer skal bekræfte kærestens eller ægtefællens identitet. Disse gæster betaler ved ankomsten for kost under besøget efter gældende takster, for tiden (2010) 60,48 kr. pr. dag/ døgn. Gæsterne kan låne madras, sengetøj og betræk, som skal afleveres igen, når de tager af sted. Børn og unge under 18 år må ikke komme på besøg. Betaling for ophold Beboere, som har en arbejdsindtægt eller får en offentlig ydelse til underhold, skal betale for opholdet. (straffuldbyrdelseslovens 110, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 396 af 17. maj 2001 om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner, 1, stk. 2) Husleje og kostbeløb efter gældende takst skal betales forud inden den 5. i måneden. Beboere, der kommer fra et fængsel, betaler efter aftale med personalet, når de første gang får udbetalt løn, kontanthjælp eller andet underhold. Størrelsen af det beløb, der skal betales, fastsættes af pensionen leder efter godkendelse af direktoratet. Kostbeløbet dækker morgenmad, frokost og aftensmad. Beboerne betaler for tiden (2010) 90,48 kr. om dagen. Af beløbet dækker 30 kr. husleje, og 60,48 kr. kost. Alle beboere betaler for kost. Pensionen kan efter konkret vurdering nedsætte betalingen for opholdet. Bortvisning I cirkulære om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner mv. (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=3) er fremgangsmåden ved bortvisning beskrevet. Beboeren skal, med mindre forholdene ikke tillader det, have lejlighed til at udtale sig før bortvisning. Der bliver udarbejdet notat om bortvisninger. Beboeren kan bede om at se pensionens notat med begrundelsen for bortvisning/tilbageførsel. Beboerne kan klage over afgørelser om bortvisning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. Klagen skal indgives inden 2 måneder efter at pensionen har meddelt beboeren afgørelsen. (straffuldbyrdelseslovens 111) Bortvisningsgrunde 5

6 Overtrædelse af følgende kan medføre øjeblikkelig bortvisning/tilbageførsel: o overtrædelse af vilkår for opholdet o indførelse, besiddelse eller indtagelse af alkohol, narkotika, herunder hash, på pensionen o vold eller trusler om vold overfor andre beboere, gæster eller personale o nægtelse af at følge personalets anvisninger o grov eller gentagen overtrædelse af husorden o gentagen overtrædelse af rygeregler o nægtelse af at lade pensionen foretage undersøgelser af beboerens værelse og/eller person o nægtelse af at aflægge urinprøve Folkeregister Pensionens beboere forbliver normalt folkeregistertilmeldt i den kommune, de var registreret i før indflytning/afsoning. Fraflytning Beboerne skal tage alle deres ejendele med, når de flytter fra Kastanienborg, og værelset skal være gjort rent. Efterladte ting opbevares i 3 måneder. Hvis tingene ikke er hentet inden da, bliver de destrueret. Beboere, der forlader Kastanienborg i utide og uden aftale, får opbevaret deres ejendele i ét (1) år. Derefter bliver tingene afleveret til politiet. Fritid Pensionen har dagligstuer med radio, tv, pc ere, billard, bordtennis, bordfodbold, et mindre bibliotek og forskellige spil. Vi har en stor dejlig have, en mindre fodboldbane og et motionsrum med forskellige redskaber. Beboerne kan låne cykler, mens de bor på Kastanienborg. Som nævnt under aktiviteter er pensionen medejer af en sejlbåd, og vi kan låne havkajakker. Beboerne må ikke søge efter porno på pc erne. Fællesskab Vi forventer, at beboerne deltager positivt i det sociale fællesskab med pensionens øvrige beboere og med personalet. Beboere og personale både spiser sammen og taler med hinanden. Fængselsvilkår 6

7 Hvis opholdet sker på fængselsvilkår, er beboeren undergivet de samme regler, som gælder for udgang fra åbne fængsler. Det betyder, at beboeren har mulighed for at få udgang til arbejde, uddannelse eller behandling og kan få weekendudgang hver 3. uge. Beboere på fængselsvilkår kan foretage indkøb m.v. 1 ½ time dagligt efter kl Herudover skal de opholde sig på Kastanienborg. Ved sygdom skal beboeren blive på pensionen. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der arbejder uden for pensionen eller er under uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Handleplan En af de første dage efter indflytningen gennemgår en medarbejder sammen med beboeren den handleplan, som fængslet, KiF afdelingen eller arresthuset har udarbejdet. Formålet er at følge op på handleplanen. En medarbejder udarbejder sammen med beboere, der ikke kommer fra fængsel eller arresthus, inden 4 uger efter ankomsten en handleplan for, hvad beboeren skal have ud af sit ophold på Kastanienborg. Vi forventer, at beboerne er positive og indstillet på at medvirke. Hensyn til andre På Kastanienborg tager vi hensyn til hinanden. Nogle af de beboere, der arbejder uden for huset, skal meget tidligt op om morgenen. Musik, tv og samtaler på værelserne skal derfor dæmpes om aftenen, så der er nattero. Hjemkomsttidspunkt Beboerne skal senest være hjemme kl Kastanienborgs yderdøre låses kl Beboerne skal ringe til pensionen, hvis de bliver forsinkede, fx på grund af trafikproblemer. Husdyr Beboere må ikke have andre husdyr end mindre fugle i bur og akvariefisk på værelset. Klageadgang 7

8 Beboere kan klage over de afgørelser, pensionen træffer. Klager skal indgives til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 K, 1401 København K. inden 2 måneder efter, at afgørelsen er meddelt beboeren. Mad og madlavning Beboerne og personalet spiser alle måltider sammen. Vi forsøger at tilbyde sund mad. Der er morgenmad fra kl. 8 til 8.30, frokost ca. kl. 12 og aftensmad ca. kl. 18. Vi forventer, at beboere, der er hjemme, spiser med til spisetiderne. Nogle beboere sørger holdvis for morgenmad og andre for indkøb og frokost. På det ugentlige beboermøde beslutter beboerne, hvem der skal lave aftensmad mandag torsdag. Beboere, der opholder sig på Kastanienborg i weekender, beslutter, om de laver mad i fællesskab eller hver for sig. Alle beboere skal betale for kost under opholdet på Kastanienborg. Se: betaling for ophold. Medicin Receptpligtig medicin skal opbevares på kontoret og udleveres af personalet, efter lægens ordination. Beboerne kan få udleveret smertestillende paracetamol tabletter på kontoret. Codeinholdige håndkøbspræparater som fx Kodimagnyl må ikke indtages under opholdet på Kastanienborg, da det kan give udslag i urinprøver. Optagelse på Pensionen Kastanienborg Kriminalforsorgens tjenestesteder kan henvise til ophold på Pensionen Kastanienborg. Fængslet eller afdelingen ringer til pensionen og hører, om der er ledige pladser og fortæller kort om den indsatte/ klienten og formålet med opholdet. Kastanienborg vil gerne have tilsendt domsudskrift, personundersøgelse, evt. psykiatriske erklæringer og andre relevante papirer, som ikke kan hentes fra klientsystemet. Vi henter selv stamdata, handleplan og personjournal fra klientsystemet. Inden beslutning om optagelse inviteres den indsatte/ klienten og kontaktpersonen eller forsorgsmedarbejderen til forsamtale og rundvisning. 8

9 Pensionen træffer normalt beslutning om optagelse umiddelbart efter forsamtalen. Inden beboeren flytter ind på Kastanienborg, bedes handleplanen være opdateret. Sygesikring, folkeregister, økonomi, skatteforhold og NemKonto skal helst være på plads. Hvis den kommende beboer får medicin, skal det være aftalt, hvor beboeren fremover skal have sin medicin fra. Penge Under opholdet på Kastanienborg har beboerne deres almindelige indtægt fra enten arbejde eller offentlig forsørgelse, og de betaler for opholdet, se: betaling for ophold. Beboerne opfordres til at lade være med at låne penge af og til hinanden. Pensionsvilkår Beboere, der har pensionsvilkår, kan forlade Kastanienborg efter kl og skal være tilbage på pensionen senest kl på hverdage, medmindre andet er aftalt med personalet. Beboere på pensionsvilkår kan tage på udgang hver weekend fra fredag til søndag kl Beboerens eventuelle særvilkår skal naturligvis respekteres. På arbejdsfri dage eller skolefridage skal beboere, der har frigang til arbejde eller uddannelse, indgå i pensionens aktiviteter. Det gælder ikke helligdage. Under sygdom skal beboerne blive på pensionen, også efter kl Personale Der er personale til stede hele døgnet. Beboerne er altid velkomne til at kontakte personalet. Døgnmedarbejderne sover dog om natten, men kan vækkes, hvis en beboer får akutte problemer, som ikke kan vente til dagen efter. Personalets opgave er bl.a. at rådgive og vejlede beboerne. Målet er at gøre beboerne bedre rustet til at klare sig selv. Døgnmedarbejderne arbejder i teams/ grupper. Det betyder, at beboerne har nogle særlige kontaktpersoner blandt personalet. Beboerne kan til enhver tid kontakte de medarbejdere, der er på arbejde. Beboere i værelse 1-8 hører til gruppe 1, beboere i værelse 9-14 til gruppe 2 og beboere i værelse til gruppe 3. 9

10 Rusmidler og urinprøvekontrol Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage øl, vin og spiritus på Kastanienborg. Beboerne må ikke indføre, besidde eller indtage nogen former for stoffer, herunder hash, på pensionen. Det er ikke tilladt at møde på Kastanienborg i hverken beruset eller påvirket tilstand. Ved mistanke kan personalet kræve, at beboeren aflægger en urinprøve eller puster i alkometer. (straffuldbyrdelseslovens 60 a) Kastanienborg skal foretage stikprøvevis urinprøvekontrol fra beboerne. Nægtelse heraf vil som udgangspunkt medføre bortvisning/tilbageførsel. Rygepolitik Beboere må ryge på eget værelse. Beboere kan tillade, at andre ryger på deres eget værelse. Døren til værelset skal være lukket, når der ryges. En medarbejder kan pålægge beboere og gæster, at der ikke ryges, når medarbejderen opholder sig på en beboers værelse. Rygestopkursus kan tilbydes. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på Pensionen Kastanienborg. Dvs. i køkken, opholdsrum, tvstuer, gangarealer m.v. Det er heller ikke tilladt at ryge i Kastanienborgs biler. Overtrædelse af ovenstående vil medføre en advarsel, herunder skriftlig advarsel, og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra pensionen. Sygdom og ferie Beboere, som er sygemeldt fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen hele tiden. Beboere, som afholder tvungen ferie fra arbejde eller uddannelse, skal opholde sig på pensionen, hvor de skal indgå i de daglige aktiviteter. Sygesikring Beboere skal medbringe deres sygesikringsbevis og have det hos sig. Normalt skal de benytte deres sædvanlige læge og tandlæge. 10

11 Telefon Beboerne må gerne have mobiltelefon med på Kastanienborg. Oplys nummeret til personalet. Pensionen har to mønttelefoner, og telefonen på kontoret kan lånes ved behov. Tilsynsklienter Beboere, som er prøveløsladt eller betinget dømt og under tilsyn af kriminalforsorgen, kan normalt bo på pensionen på pensionsvilkår. Efter aftale med personalet kan disse beboere, som er her på pensionsvilkår, få tilladelse til at sove ude tre nætter om ugen. De to nætter skal være i weekenden. Urinprøvekontrol Se: rusmidler og urinprøvekontrol. Vaskemaskine Beboerne kan frit anvende vaskemaskine og tørretumbler. Der er sæbe og skyllemiddel. Vilkår for opholdet på pensionen Kastanienborg Ophold på Pensionen Kastanienborg kan ske på enten fængselsvilkår eller pensionsvilkår. Direktoratet eller fængslet beslutter, hvilke vilkår der skal gælde for opholdet. Vilkårene fremgår af den enkelte beboers udstationeringspas eller 78 bevis. Se: fængselsvilkår og pensionsvilkår Beboerne skal have deres udstationeringspas eller 78 bevis på sig. Visitation Pensionen kan undersøge, hvilke effekter en beboer har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan undersøgelsen er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes, eller sikkerhedshensyn iagttages. (straffuldbyrdelseslovens 60) Nægtelse af at lade pensionen foretage sådanne undersøgelser kan føre til bortvisning. Værelser 11

12 Beboerne bor på eneværelser. Værelset er møbleret med en seng, et skab, et bord, en lænestol mv. Beboerne kan låne dyne, hovedpude, betræk og håndklæder på pensionen. Ved indflytningen gennemgår en medarbejder og beboeren værelset, og beboeren skriver under på en inventarliste. Beboerne får en nøgle til værelset, når de flytter ind. Nøglen skal afleveres igen ved fraflytning. Beboerne har ansvar for at låse døren, når de forlader værelset. De har selv det fulde ansvar for deres ting. Kastanienborg yder ikke erstatning, hvis en beboer mister sine ejendele. Beboerne kan tage tv, dvd, pc, playstation og lignende med på pensionen. Beboerne skal holde eget værelse rent og ryddeligt. Revideret 7. januar

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset

Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Velkommen til Hvidovre og Brøndby-Huset Værelset: Du tildeles eget værelse og på værelset forefindes: - Seng, dyne, pude, rullemadras samt sengelinned - Et lille bord - En billedhylde - Et klædeskab med

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger.

Husregler. Den er lavet som et alfabetisk stikordsregister, hvor du nemt kan finde relevante oplysninger. Husregler Forord: Denne mappe indeholder en masse praktiske oplysninger, som du vil få brug for under et ophold hos os. Husordenen skulle gerne være et brugbart redskab i dagligdagen således, at du hurtigt

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N

Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N Beskrivelse af PENSIONEN I SKEJBY, dens principper, mål, midler og opholdsbetingelser/husorden PENSIONEN I SKEJBY P.O. PEDERSENSVEJ 1 8200 ÅRHUS N Telefon kontor: 7255 7860 Telefon beboere: 8678 4036 Telefon

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Aflastningspladser Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som aflastningsbeboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune

KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune KORTTIDSPLADSER Velkommen til korttidsophold i Hjørring Kommune Dit ophold kan give dig mulighed for, at du kan: kan bibeholde og/eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Brogårdshøj!

Velkommen til Brogårdshøj! Velkommen til Brogårdshøj! Denne velkomst er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Velkomsten indeholder en række oplysninger i forbindelse med indflytning og ophold i Brogårdshøj. Har De spørgsmål,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken

Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken Velkommen til Plejecenter Damgårdsparken 2 Velkommen til Damgårdsparken Damgårdsparken ligger tæt ved Stenløse S-togsstation og gode indkøbsmuligheder. Her er 41 individuelle boliger fordelt på 3 bo-enheder:

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014

Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit. Velkommen. Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer. Januar 2014 Bemærkninger: Hjemmeplejens Døgnafsnit Velkommen Hjemmeplejens Døgnafsnit, tlf. 96848710 Voldgade 14C, 7600 Struer 12 Januar 2014 Indhold Velkommen...4 Inden du starter..5 Personalets vagtskifte...6 Opholdet.7

Læs mere

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Velkommen til de midlertidige pladser på Underrubrik eller dato Velkommen til de midlertidige pladser på... 3... 3 Forskellige typer pladser... 4 Mål og plan... 4 Din indsats... 4 Inddragelse

Læs mere

Velkommen til Porsebakken

Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Velkommen til Porsebakken Plejecentret Porsebakken er beliggende i smukke landlige omgivelser omgivet af hestefolde og marker og med udsigt til Roskilde Domkirke. Fra hovedindgangen

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter

Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter Velkommen til Solkrogen Demensplejecenter 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til Solkrogen 3 Praktiske oplysninger 4 Før du flytter ind 5 Når du flytter ind 6 Personalets arbejdsmiljø

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Velkommen Til Bofællesskabet

Velkommen Til Bofællesskabet Velkommen Til Bofællesskabet + Et bofællesskab i Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Botilbuddet Brønshøjvej 6a 3.sal, 2700 Brønshøj, er et socialpsykiatrisk bofællesskab for unge mellem 18-25 år. Bofællesskabet

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere