Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både."

Transkript

1 Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. stiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager søsætter Dansk Forening for Rosport En singlesculler, med Sebastian Sølve, Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- en ny ungdomssatsning. Gennem brug en dobbeltsculler, bestående af Aksel ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid af nye, begyndervenlige både og mas- Dybdahl og Timon Strømgreen hemmelighedsfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012 ser af ungdomsvenlige aktiviteter Fortsættes på side 4 Fortsættes på side 14 Fortsættes på side 18

2 Fra styrmandssædet Kære rovenner Indholdsfortegnelse Skriv til Nyhedsåren Så har redaktionen taget det helt store erne, klik på sponsorlogoerne, klik på Side 3 Småt Roning Har du en sjov eller spændende hi- skridt ud i den online og digitale ver- en video eller en mailadresse og brug Side 4 Odense Langdistance storie, som du har lyst til at dele med den og har nu taget konsekvensen af navigationsknapperne ude til højre. Side 5 Standerhejsning i Københavns Roklub din klub? Så indsend dit mate riale til den beslutning, der blev taget for år til- Side 7 KR s Frivilligbørs redak tionen. Tekst og billede skal le- bage, da man overgik til et klubblad i Redaktionen vil gerne arbejde på at Side 9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr veres i filer hver for sig; dvs. teksten online version. gøre bladet til et relevant, levende og Side 10 Roskole i Københavns Roklub i Word-format og billeder og tegninger hyggeligt medie for klubbens medlem- Side 11 Derfor elsker jeg at ro i det originale format, som det oprinde- Så velkommen til et spritnyt design af mer. Derfor håber vi, at I alle fortsæt- Side 13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub ligt er skabt i. et klubblad med et interaktivt indhold. Jeg håber, at I vil tage godt imod det, og ter med at indsende materialer, og at I fremover vil tænke ud-af-boksen, mht. Side 14 Side 17 Nyt fra Papirøen Langturskage: Rabarbertærte Nyt fra redaktionen at I fremover vil benytte Jer af de mulig- hvordan bladet kan bruges interaktivt. Side 18 RoBattle flere unge i dansk roning Mangler du billedemateriale, illustra- heder, som bladet nu kan byde på. Side 21 Økonomi vs. Mimrekontingent tion eller andet kreativt til din historie, God fornøjelse med bladet. Side 22 Salg af Lillebror-lodder kan du nu, som noget nyt, bestille en af Gå på opdagelse inde i bladet og se Carina Klein Side 23 Aktiviteter i Københavns Roklub redaktionens kreative medlemmer. Vi nogle af de nye muligheder, som bla- Side 25 Her er klubbens medlemmer online har nemlig fået både en fotograf og en det rummer. Klik dig rundt i billedseri- kreativ tegner med i redaktionen. Ansvarshavende Redaktør Fotograf Kreativ Tegner Københavns Roklub deler ikke Carina Klein Claes Rasmussen Aksel Dybdahl nødvendigvis de meninger, der fremkommer i bladet. Side 2

3 Småt Roning Nyt vedr. GKR Regler omkring fællesroning på fællesroningerne, hvis du har skre- Facebook-etik Af Verner Skov-Jensen Af Niels Holmquist vet dig på listen ved pulten inden kl. Af Niels Holmquist (kl på tirsdage). Kommer GKR s generalforsamling er vel over- På forsøgsbasis er reglerne omkring du senere, kan du ikke regne med at stået, der blev valgt en ny bestyrelse, fællesroning gjort mere simple. Rege- komme på vandet. Bestyrelsen er blevet opmærksom på der består af: len, der gælder, er, at det kun er pult- at medlemmers facebook indlæg bli- vagten, som kan skrive både ud man- Bestyrelsen ønsker, at der altid er til- ver kopieret helt eller delvist og an- dag og torsdag mellem og vendt til egne facebookindlæg. Formand Næstformand Gunner Nielsen strækkeligt med rosæder og styrmænd Henrik L Petersen til fællesroningerne. Det er derfor vig- Kasserer Verner Skov-Jensen Vær som altid opmærksom på, at du tigt for klubben, at klubbens medlem- Det er bestyrelsens opfattelse og Sekretær Ulla Hesselbjerg kun er sikker på at komme på vandet mer bakker op om fællesroningerne. holdning, at facebook-indlæg, der bliver anvendt i andre sammenhænge Bestyrelsen vil gøre sig umage for at Nøglebrik til klubben end den oprindelige, kan bestyrelsen Af Stig Fischer Bjerregaard naturligvis ikke gøre noget andet ved GKR vil være en levende støttefor- end at anmode om, at når andres fa- ening, samt at den lever op til formålet Købes ved henvendelse til Stig Fischer Bjerregaard. Har du været medlem af cebook-indlæg omkring KR-aktivite- at virke som bindeled til KR for der- KR i mindst 2 måneder og betalt kontingent kan du købe en nøglebrik, som ter anvendes, så gør det med nænsom ved at styrke interessen for vor gamle giver dig adgang til klubben, når du ønsker det. og empatisk intensitet, evt. I god ro og klub. Vi vil senere informere om idéer orden forespørg om det er OK at an- og tiltag i GKR, og der vil også i år være Ring eller skriv til undertegnede, og vi kan aftale nærmere. vende den pågældendes indlæg eller Kegleaften. Vi takker for valget , dele deraf til egen brug. Side 3

4 Odense langdistance Af Mette Louise Karer findes cykler, vores træner Nicolai så altid plads til forbedringer. Odense Ro- Andet løb var søndag kl 10, så vi skuldog chancen for at løbe turen i stedet. KR s junior afdeling stillede i år op til klub sørgede for aftensmad, og så fik vi le tidligt op, spise morgenmad, og så lov til at sove på en skole i nærheden. ellers på vandet igen. Efter løbene var Odense langdistance med tre både. Roerne kom trætte i mål og måtte ven- Men typisk for KR s ungdom så kunne overstået, blev der rigget af, og de dejen singlesculler, med Sebastian Sølve, te lang tid på en præmieoverrækkelse, vi bare ikke sidde stille og måtte køre lige forældre vi havde med sørgede for en dobbeltsculler, bestående af Aksel der først fandt sted dagen efter, da der til Odense centrum efter is. Efter en mad og drikke efter løbet. Aksel og TiDybdahl og Timon Strømgreen og til var kludder med tiderne. Alt i alt hav- hyggelig gåtur i Odense centrum gik mon fik en flot 2. og 3. plads. Sebastian sidst en dobbeltfirer, bestående af Ma- de alle et godt løb lørdag, men der er jo det ellers hjemad. fik prøvet at ro singlesculler til kapro- ria Gotil, Julie Brandt, Johanne Kildes- ning og kom godt i gennem trods en gaard og Mette Louise Karer. rygskade. Pigerne oplevede store forbedringer fra lørdag til søndag og hav- Weekenden startede godt, vi ankom til de to gode løb. Odense lidt i 11, og så blev der ellers rigget til og testet vand, før det første løb En anden KR båd der også var til start kl 15. Roerne blev sendt på vandet i god var en dobbeltsculler bestående af tid før løbsstart, til dem der ikke har væ- Fredrik Leicht og Peter Holmquist. De ret på Odense kanal, finder man start 6 klarede sig rigtig godt, de vandt bronze km nede af kanalen, og så er det ellers begge dage og var de hurtigste u23. bare at ro tilbage så hurtigt man kan. Trænerne heppede og råbte på sidelin- Alt i alt et rigtig godt regatta og en god jen, hele vejen ned af kanalen, godt der start på sæsonen. Side 4

5 Standerhejsning i Københavns Roklub Af Kaj Thomsen rer henholdsvis som mandskabsrum og som pantry. Mon ikke de fleste af KR s medlemmer undrede sig over det tilbud, vi fik Alt var bygget op i genbrugsmaterialer i forbindelse med standerhejsning og fibermørtel. lørdag den 22. marts 2014? Kom og se Den Flydende By. Hvad var nu det for Ubehandlet fibermørtel kan ånde, dvs. noget? Jeg var sikker på, vi skulle se den er ideel til at bygge huse i. Hvis den noget, der handlede om husbåde. behandles på forskellig vis bliver den helt vandtæt og er dermed også ideel Det var det i og for sig også. Men ikke til bådebyggeri. det vi normalt forstår ved husbåde. Vi sad 18 mand på nogle midlertidig Flydende By har lånt eller måske le- opsatte bænke i den ene af pontonerjet nogle store haller bag ved H.C. Ør- ne, hvor vores guide fortalte os om prostedsværket. Haller, hvor de bygger en jektet. slags katamaran; en flydende enhed med 2 store jernrør som pontoner. Følgende er citeret fra henholdvist vores guide og fra Flydende Bys hjemme- Pontonerne er så store, at de foruden side: at holde skibet flydende også funge- Fortsættes på næste side Side 5

6 Standerhejsning i Københavns Roklub Hvad er Flydende By Flydende By er et anderledes indspark Slutteligt gik vi tilbage til bådpladsen i Fra vores levende, sociale skibsværft til byplanlægning. Den vokser op ne- KR, hvor der var lagt op til en hyggelig vil vi bygge KlimaArmadaen, der skal defra, men den er ikke bare bestemt eftermiddag i forbindelse med vores være omrejsende og eksperimentere af enkeltpersoners private interesser, længe ventede åbning af en ny rosæ- med ny kultur, arkitektur og økologisk men derimod styret af et fælles mål om son. bæredygtighed. I en tid hvor en poten- at puste liv og sjæl i byen. tiel klimakatastrofe skal tages alvorligt, Vi var 72 glade roere, der nød hinan- vil Flydende By komme med indspark, Den Flydende By tager udgangspunkt dens selskab samt køkkenets dejlige der giver konkrete bud på løsninger. Vi i skabelsen af et ligeså progressivt, standerhejsningsbuffét. vil forsøge at bekæmpe overdrevent socialt og økologisk bæredygtigt bådressourceforbrug, gennem anderledes værft i Københavns Sydhavn. Her vil måder at indrette vores samfund og liv. tomme haller og grunde blive omdannet til kulturelle værksteder, og kreativ Flydende By er et socialt projekt, der legeplads for alle interesserede. Ud af tager byggeri og arkitektur tilbage. dette virvar af liv og aktiviteter vil der Byggeriet skal drives af almindelige vokse ideer, kulturer og løsningsformenneskers skabertrang, glæde og slag på vores overhængende klimabegejstring. Projektet administreres problemer, foruden KlimaArmadaen. kollektivt gennem den åbne paraply- Vi har som målsætning at KlimaArmaforening Flydende By, og er naturligvis daen vil vokse til et kommunitet på op fri for profit. imod arker. Side 6

7 KR s Frivilligbørs At være frivillig i Københavns Roklub kan strække sig over mange forskellige områder. Nogle vil være her-og-nu- Udvidelse af redaktionen, HASTER: Webredaktør: Der er et stort behov for at denne post bliver besat hurtigst muligt. Så hvis du Af Carina Klein opgaver og andre vil være deciderede Klubbens hjemmeside har brug for en har mod på opgaven, så kontakt hur- ansvarsområder fremadrettet. webredaktør, som har lyst til og erfa- tigsdt muligt Carina Klein for mere in- Vi har en dejlig og velfungerende klub. ring med kommunikation, eller måske formation: Bag dette ligger der selvfølgelig en hel Lige pt. arbejder bestyrelsen mod at er der en i klubben, som ønsker at udvi- del arbejdstimer fordelt blandt nogle oprette forskellige udvalg i klubben. Vi de sine kompetencer i denne retning? af klubbens flittige hænder. Men der håber, at så mange som muligt melder Opgaven består i at sikre at hjemme- er meget mere, der skal gøres, og be- sig til en post, som man synes, kunne sidens indhold er opdateret med se- Tekstforfatter til redaktionen: styrelsen søger derfor løbende efter være en sjov eller god udfordring for én neste information. Derudover bliver du Redaktionen leder med lys og lygte flere hænder til at tage fra på forskel- selv. Brug det meget gerne til at udvi- en aktiv del af redaktionen; dvs. du får efter en tekstforfatter, som har lyst til lige områder, og vi håber, at klubbens de dine kompetencer mhp. fremtidige et samarbejde med redaktionen vedr. selvstændigt at opsøge historier i klub- medlemmer har lyst til at være med til jobmuligheder. tekster, billeder, historier fra klubben ben. Du skal have lyst til at skrive om at skabe den klub, som vi alle ønsker osv., sådan at både hjemmeside og alt lige fra ungdomsroning og regattaer os; selvfølgelig i det omfang, som man Her på siden er der foreløbig et par klubblad altid er opdateret med sene- til fester og aktiviteter inden for klub- selv synes, at man har tid og lyst til at poster, der hovedsageligt omhandler ste information. bens regi. give hånd. kommunikationen i KR, som vi ønsker besat. Se om dette kunne være noget Du behøver ingen specielle IT-kompe- Hvis du har mod på opgaven, så kon- Over den næste tid vil der i klubben for dig, og hold dig endelig ikke tilbage, tencer, da du vil blive klædt godt på til takt Carina Klein for mere information: og via Nyhedsåren blive opslået nog- hvis du har spørgsmål vedr. en opgave. opgaven af Carina Klein og Kenny An- le poster, som vi ønsker besat. Dette dersen. Side 7

8 KR s Frivilligbørs Markedsføringsudvalg: Bestyrelsen søger efter et Markedsføringsudvalg. Udvalget kommer til at bestå af Carina Klein og ca. 3 personer mere. Opgaven går ud på at markedsføre KR i de rigtige medier på de rigtige tidspunkter i et tæt samarbejde med klubbens bestyrelse. 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer inden for målrettet marketing og markedsføring. Hvor skal vi markedsføre os, hvornår, hvor meget og hvorfor? 1 person, som har erfaring med salg, eller som har en sælger i maven. Hvis du har mod på opgaven, så kontakt Carina Klein for mere information: Udvalg til 150-års KR-udstilling: Om 2 år fylder Københavns Roklub 150 år. I den forbindelse kunne det være fantastisk, hvis vi kunne få lavet en udstilling om vores skønne klub igennem 150 år muligvis i et samarbejde med f.eks. Københavns Museum eller andet. Dette er en sjov opgave, som også er tidsbegrænset. Udvalget har brug for følgende: 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer i at skrive målrettede tekster til f.eks. annoncering denne person kunne måske også besætte pladsen i redaktionen som tekstforfatter. Kan vi få skabt en gruppe, som har lyst til at arbejde med dette projekt i de næste 2 år? Kontakt Carina Klein for mere information og lad os komme igang med denne sjove opgave: Side 8

9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr Af Mette Louise Karer og Maria Gotil Mette og Mathilde arbejdede begge på at blive skadesfrie og var derfor i 2-. I Påsken har KR s junior afdeling været på træningslejr i KR for at sætte både- Vi havde pas 2 gange om dagen, et ne til Odense Langdistance. Vi var 6 pi- morgenpas kl. 9 og et eftermiddagspas ger og 7 drenge på træningslejr. kl. 15. Trænerne lavede alsidig træning med en tur i svømmehallen, et ekstremt Vi roede 4x, 2x, 2- og 1x. Aksel og hårdt løbepas og en ergometerstafet. Timon roede 2x det meste af trænings- Det var rart med noget alsidig træning, lejren, men de var også ude i 4x med så vablerne kunne nå at hele før næste Se bastian Sølve og Sebastian Bache. pas. Vores træner (Nicolai) havde lavet Sebastian Sølve og Sebastian Bache et rigtig hårdt træningsprogram, som roede 1x. Vi havde besøg af Bagsværd vores hænder var super glade for. roeren Niels, som også roede 1x. Aske, Nicklas og Oliver var skiftevis ude i 2x Træningslejren var meget hyggelig, og 1x afhængigt af, hvem der var der. fordi at vi var en større flok beståen- Team Racing for at få vores teamspirit til dem der gad at lave maden, det hjalp de af nye og gamle roere. Det var godt i top. Resten af tiden mellem passende os rigtig meget. Og stor tak til vores Natacha, Julie, Johanne og Maria var at lære de nye lidt bedre at kende, og gik med Fifa, Crash Bandicoot og film. trænere, for at kunne håndtere os i en ude i 4x, det var de ude i, indtil Maria de gamle endnu bedre. Vores super uge og træne os. blev syg. Så var Johanne og Julie i 2x, modne træner viste os på andenda- Vi havde nogle rigtig søde og dejlige og Natacha blev inde pga. knæskade. gen et spil ved navn Crash Bandicoot forældre med til at lave mad. Stor tak Side 9

10 Roskole i Københavns Roklub Inrigger roskole Du skal medbringe madpakke til fro Selvoppustelige redningsveste Af Vibeke Skousen kosten, og har du lyst til at bage en Af Vibeke Skousen kage til eftermiddagskaffen, er det læki Københavns Roklub afholdes inrig- kert! Klubben råder over et antal selvop- ger roskole søndag den 11. maj 2014 kl. pustelige redningsveste, som gør det 9:00-16:00. Du får ved at gå på ro- Du kan tilmelde dig på denne doodle: Som forberedelse til roskolen, se den- mere sikkert for dig at ro. De er til fri skolen mulighed for at forbedre din ro- ne film: afbenyttelse, men husk at du skal teknik. Skolen er både for dig, der har have dem på, imens du ror. Det er for roet i kort tid, og for dig, der har roet i din egen sikkerheds skyld. Ellers er mange år. Du skal blot være indstillet det falsk tryghed! Du risikerer nemlig, på at arbejde med din roteknik. at du ikke kan nå at få fat på vesten, inden den synker, hvis de ligger løst Du vil i løbet af dagen lære (eller få i båden. Brug de andre rednings- og genopfrisket) roteknik, være på vandet svømmeveste; hvis du ikke ønsker at og ro med instruktører, få dine dine ro- ro med vesten på. tag filmet og du får tilbagemelding på, hvordan du kan forbedre din teknik. Du vil gå hjem med 2-3 konkrete øvelser, som du kan øve igen og igen for at blive en bedre roer. Side 10

11 Derfor elsker jeg at ro Tak for stafetten fra Henrik Martensen med muligheden for at fortælle om rooplevelser i mit forholdsvis korte roliv. For ca. 15 år siden spurgte en kollega, om jeg ville med på instruktionsweekend i KR, og jeg slog til. Hendes argument var, at den bedste aftensol i området var på KRs nybyggede terrasse ved bådbroen; mit var såmænd bare, at jeg godt ville dyrke noget motion og lære at ro. Sådan kan ens bevæggrunde for at starte i en roklub være så forskellige. Kollegaen holdt hurtigt op igen, og så skulle jeg overvinde mig selv for at fortsætte i KR. Det var lidt grænseoverskridende for mig at stå i gruppen til fællesroningen og så ud i en båd med lutter fremmede folk. Nogen særlig habil roer var jeg jo ikke, men til alt held overvandt jeg situationen, blev taget godt imod og kom så småt i gang med at ro. De næste år i KR blev desværre kun deltagelse i fællesspisning, mens jeg døjede med div. skavanker, som forhindrede mig i at ro. Trods manglende roaktiviteter havde jeg en klar følelse af, at KR havde noget specielt, som jeg gerne ville være en del af. Det at kunne mødes i et fællesskab bestående af både unge og ældre, mænd og kvinder, motionister og eliteroere er helt unikt. Skavankbåden blev min tilbagevenden som aktiv motionsroer nogle år senere. Det var en god overraskelse for mig, at jeg trods småskavanker faktisk godt kunne ro og fantastisk igen at komme på vandet. Mit yndlingsrosted i havnen At ro et par gange om ugen er et fint niveau for mig i hverdagene : Båden pakkes og så af sted. Holmen ved kanonbådsskurene må siges at være mit yndlingssted i havnen. Netop der er blevet drukket meget ro-te og spist mange småkager mens livets store og små spørgsmål er blevet vendt med gode rokammerater. Oftest er dagens første etape afsluttet med mange gode grin før båden ros hjem til KR. Efter så- Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 11

12 Derfor elsker jeg at ro dan en tur får jeg både fysisk og men- kunne man ro ind gennem selve Berlin øst-kysten, Nordtyskland, Nordtysk- søsyg, men det lykkedes.. Turen fort- talt overskud. mens vi oplevede byen fra vandsiden. land-berlin og rundt om Rügen. Alle er satte en del timer endnu, før vi kunne Den del af turen må vi desværre ikke ro steder jeg ikke ville have oplevet uden komme i land. Det var en kæmpe op- Om efteråret kan vi finde på at tage ind længere af sikkerhedshensyn. at komme dertil i robåd. levelse og stort at komme hele vejen i den del af kanalen ved Holmen, hvor rundt om Rügen - andre hold har måt- æble-og pæretræer med grene i ly for At ro i både Øst- og Vestberlin er noget Min størst rooplevelse må være turen tet vende om. landkrabber hænger ud over vandet særligt - både som langtur, men også rundt om Rügen. En fantastisk smuk - en lille oase. Her kan man se voks- som turisttur. Det er også interessant ø-særligt set fra søsiden. Den morgen Tak til ferietursfolk, langtursmandska- ne mænd og kvinder, bevæbnet med at få et lillebitte indblik i, hvordan livet vi skulle runde Kap Arkona stod vi op ber og til mandags- og torsdagsholde- bådshage, på æblerov fra robåd! Efter har formet sig for mennesker i øst og ved 4-tiden. Det var morgenen efter vi ne for skønne rooplevelser! den slags ture med båden fyldt med vest, når man få en snak på tysk med havde roet over 40 km med fuld op- små hårde, søde pærer og æbler føler de berlinske rokammerater. pakning! Men af sted skulle vi for at Som en del af mit bestyrelsesarbejde man sig som barn igen. Langture Ferielangture i Sverige og Tyskland forsøge at runde Kap Arkona. Turen til vi var rundt om selve Kap Ar- forsøger jeg at få skoleroningshold til KR. En af dem, der startede til skoleroning og fortsatte i KR, er juniorroer Se- Min første langtur gik til Berlin. Det er Jeg føler mig heldig. Meget heldig. Tænk kona tog vist et par timer. I den slags bastian Bache, som jeg hermed giver og bliver en storslået oplevelse at ro at komme med på roture ud i det blå! situationer mister jeg tidsfornemmel- stafetten videre til. på søer og kanaler i Berlin. Dengang Sveriges skærgård, både på vest- og sen, mens havet viser tænder. En blev Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 12

13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub Af Marianne Fritzemeier aspekter på dagens emne og spørgs- alle havde forstået, hvordan et stabilt I januar og februar havde KR to lørdage mål til underviseren. Trods dette er der sideleje fungerer, og hvor mange tryk besøg af firmaet Lifeabild, som holder én standard for førstehjælp, og den fik vi man giver i mellem indblæsningerne kurser med fokus på genoplivning og alle demonstreret og afprøvet. Vi lærte ved hjerte- og lungeredning. håndtering af de oftest forekommende bl.a. om kontrol af bevidstheds niveau, livstruende tilstande. kontrol af respiration og livstegn, og vi Udover praktikken indeholdt kurset en fik prøvet at bruge en hjertestarter. Ho- god blanding af teori og videoklip fra Begge kurser var fyldt op, og kursister- vedvægten lå på den praktiske udførel- den virkelige verden og underviseren ne blandede sig på bedste KR-vis med se, og vi flyttede rundt på hinanden, til var god til at tage udgangspunkt i vores ro-hverdag, når det var relevant. Til sidst fik vi vist 2 apps til mobiltelefoner: Hjertestarter-app en (fra Trygfonden) Viser hvor din nærmeste hjertestarter er placeret. 112-app en Ved opkald starter en søgning på nødstedte med det samme, hvilket kan være en fordel for roere i nødhavn, som ikke kender deres nøjagtige placering. Side 13

14 Nyt fra Papirøen Af Dansk Arkitektur Center ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid Papirøen var indtil udgangen af 2012 hemmelighedfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012, fem et af havnens sidste industriområder Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- år før tid, og det har åbnet for helt nye uden offentlig adgang, men med papirstiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager muligheder og spændende eksperi- lagerets farvel, har du nu mulighed for Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- menter på den centrale plads. Fortsættes på næste side Foto: Thomas Cato Side 14

15 Nyt fra Papirøen at kigge med bag de røde porte. Papirø- Nye beboere sparker liv renoveres. Også rådgivningsfirmaet en er nemlig under forvandling fra af- i Papirøen Carl berg/christensen, COBE archi lukket industriområde til åbent, leven- Størstedelen af Papirøens nye beboere tects og designeren Henrik Vibskov er de byområde med udstillinger, kreative er kommet på plads og har pustet liv flyttet ind. Sidstnævnte med værksted, virksomheder, caféer og restauranter - i de gamle industrihaller. Tilflytterne er showroom og snart kaffebaren Den alt sammen på midlertidig basis. alle kreative og udadvendte virksom- Plettede Gris. Rækker sulten længeheder, der skal kickstarte Papirøens re end en latte, åbner folkene bag Re- Byrumseksperimenter i 1:1 nye liv som levende urbant område. Her staurant Toldboden op for konceptet De midlertidige initiativer skal udfor- er muligheden for at afprøve noget nyt. Copenhagen Street Food, der fylder ske Papirøens potentiale og give idéer Det spændende ved gamle industri- den ene hal med farverige food trucks til de fremtidige permanente planer for ejendomme er, hvordan man kan beva- og mad fra hele verden. Copenhagen området. Vi forestiller os, at der efter re deres sjæl og samtidig bruge dem til Street Food åbner i april 2014 og med 2017 skal være en blanding af bolig, er- noget andet, når den oprindelige akti- deres velsmagende entre er der være hverv og public service-institutioner på vitet holder op, siger ejendomsudvik- fuldt hus på Papirøen. Papirøen. Nu har vi mulighed for i løbet ler Klaus Kastbjerg til byoghavn.dk Fakta: Christiansholm er en af flere kunstigt skabte øer, som udgør Holmen. Øen blev købt af flåden i 1723, og i mange år var der værft her. De seneste mange årtier har Pressens Fællesindkøb lejet størstedelen af bygningerne på den kvadratmeter store ø og her haft sit lager af avispapir. Det er By & Havn, der ejer Christiansholm. Frem mod udgangen af 2017, hvor alle lejeaftaler ophører, vil By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune og andre interessenter finde ud af, hvad Christiansholm i fremtiden skal anvendes til. De kommende broer, Inderhavnsbroen og Trangravsbroen, vil forbinde Papirøen med Nyhavn. Det vil dermed ikke tage mere end et par minutter at komme fra Papirøen til Kongens Nytorv. af de kommende fire år at se, hvad der Modeller med vokseværk Tid: fungerer, og hvad der eventuelt ikke Kreative kræfter og masser For COBE Architects byder de nye om- Midlertidig periode fra 2013 til fungerer. Papirøen bliver et bylaborato- af oplevelser givelser på både inspiration og nye rium i 1:1«, siger administrerende direk- De nye beboere tæller Experimenta- muligheder. Papirøen er et spænden- Læs mere her: tør for By & Havn, Jens Kramer Mikkel- rium, der har indtaget de to største de sted med masser af historie. Det er sen til Politiken. haller, mens deres lokaler i Hellerup Fortsættes på næste side Side 15

16 Nyt fra Papirøen interessant, hvordan rum der er lavet til at opbevare papirruller kan bruges på helt nye måder, her 50 år efter, fortæller Stine Lund Hansen fra COBE. Og de nye lokaler har allerede sat sine aftryk: På Papirøen har vi fået plads til de helt store armbevægelser. Man kan allerede se det på vores modeller, der er vokset til dobbelt størrelse!. Fra Københavns Roklub siger vi farvel til efter De Røde Porte og halløjsa til efter Experimentarium og Copenhagen Street Food Sidstnævnte skal Foto: Peter Sørensen nok blive et hit for fællesroningen. Side 16

17 Langturskage: Rabarbertærte Rabarbertærte Der startes med rabarber kompotten, Af Kirsten Junge Jakobsen de snittede rabarber, vand, sukker, va- 6-8 personer (dvs. en 2 er m. styrmand, nilje og evt. rosiner kommes i en gryde Red.) og varmes op ved svag varme i 10 min. Rabarberkompot: eller til rabarberne er kogt ud. 500 g. snittede rabarber 3 spsk. vand Smør og sukker røres cremet, æggene 175 g. sukker røres i et af gangen. Mel og bagepulver 50 g. rosiner kan undlades blandes og vendes i massen. Korn af 1/2 stang vanilje eller lidt vanillesukker Tag en springform på ca. 24 cm og smør Dej: den med fedtstof. Fordel 2/3 dele af 150 g. sukker dejen i formen, også lidt op af siderne. 150 g. smør Rabarberkompotten kommes ovenpå, 2 æg og der lægges små klatter af den re- 150 g. mel sterende dej ovenpå kompotten. Drys 1/2 tsk. bagepulver med perlesukker og mandelflager og Topping: dryp evt. med portvinen. Tærten bages Mandelflager ved 200 grader i alm. ovn i min. Perlesukker Evt. 2-3 spsk. portvin Velbekomme. Side 17

18 RoBattle flere unge i dansk roning Med 1,4 mio. kr. i støtte fra Nordea-fon- ikke haft ressourcer til at stoppe den scullere med støttehjul ), der er spe- Efterfølgende tilbydes klassen en sjov den søsætter Dansk Forening for Ro- negative spiral, og antallet af unge i cielt designede til nybegyndere. De ou- og sikker oplevelse på vandet i roklubsport en ny ungdomssatsning. Gennem sporten er raslet ned. Med støtten fra triggede både er nemme at manøvrere, ben i de nye EDON-både. Det er gratis brug af nye, begyndervenlige både og Nordea-fonden kan vi nu gøre, alt det og giver hurtigt en oplevelse af fart og for både skoler og klubber at deltage i masser af ungdomsvenlige aktiviteter vi har drømt om længe, siger læge og succes, hvilket tiltaler de unge. Bådene Danmarks Stærkeste Klasse. ude i klubberne er målet er få op mod formand for DFfR, Henning Bay. stilles gratis til rådighed for alle klub børn og unge til at opdage glæ- ber der indgår i én eller flere aktiviteter Mød Tjørnegårdsskolen i konkurren- den ved rosporten over de næste tre år. Dansk Forening for Rosport har 142 under RoBattle. cen om at blive Danmarks Stærkeste Klasse (film): medlemsklubber med i alt medlemmer. Antallet af unge mellem Flere muligheder for klubberne år er faldet med 43 % fra 1995 til 2012 RoBattle består af tre aktiviteter, der og antallet af unge under 18 år er faldet alle har til formål at gøre rosporten letmed 79 % fra 1995 til Målsætnin- tilgængelig og legende sjov for unge gen for projekt RoBattle er ambitiøs: mennesker: en medlemsfremgang på 40 % blandt 0-25 årige over tre år. Danmarks Stærkeste Klasse er en vir- Vil vende udviklingen tuel konkurrence i én romaskine, hvor Verdensmesterskoler er en uges sjov Vi dyrker en af de sundeste idræts- Nye både gør det nemt at komme en skoleklasse skal samarbejde om at sommerferieaktivitet i en roklub for grene, der samtidig giver en masse hurtigt i gang ro meter hurtigst med hjælp fra børn og unge uden den store erfaring naturoplevelser og et stærkt socialt Dansk Forening for Rosport (DFfR) har en instruktør fra den lokale roklub. De med roning. EDON-bådene bruges i fællesskab. Men i 10 år har forbundet indkøbt 50 nye EDON-både (single bedste hold udtages til en landsfinale. Fortsættes på næste side Side 18

19 RoBattle flere unge i dansk roning træningen og klubberne udstyres med Projekt RoBattle har en volumen og De danske roklubber glæder sig over en aktivitetskasse og medfølgende seriøsitet der gør, at jeg tror på det. at der endelig kommer et tilbud rettet manual fra DFfR, så det er nemt for Ikke bare i et år, men langt ind i frem- specifikt mod ungdomsroning, og de dem at tilrettelægge en uges attraktiv tiden for dansk roning. Mødet med ro- klubber der allerede har prøvet EDON- sommerferieaktivitet, for både eksiste- sporten bliver til en leg, som selv børn bådene er meget begejstrede. rende og kommende medlemmer. på 8 år kan være med til. Og det tror jeg kan være nøglen til, at mange børn kan Fortsættes på næste side Se filmen om RoBattle fra lanceringsdagen i september 2013: Nordea-fonden Challenge er en alter- finde den samme glæde ved rosporten, nativ og fleksibel regatta, hvor der kon- som jeg selv har haft. Ikke nødvendigkurreres på en ny og tiltrængelig måde vis som eliteroer, men i høj grad også med brug af EDON-bådene og delta- som glade motionister, siger Eskild gerne udfordres på de færdigheder ro- Ebbesen. sporten kræver. Det kan f.eks. være et stjerneløb med forskellige poster un- Københavns Roklub tager godt dervejs. imod RoBattle Københavns Roklub har allerede lige- Kæmpe perspektiver i RoBattle som 18 andre klubber fordelt over hele Den femdobbelte OL medaljevinder, landet meldt sig på banen til at afholde Eskild Ebbesen er ambassadør for Ro- én eller flere aktiviteter under RoBattBattle, og ser rigtig mange muligheder le i 2014, og DFfR regner med at endi projektet. nu flere kommer til henover vinteren. Fortsættes på næste side Side 19

20 RoBattle flere unge i dansk roning Hvad sker der nu? le scullere med støttehjul ), der er I december 2013 skydes konkurrencen specielt designede til nybegyndere. Danmarks Stærkeste Klasse igang RoBattle består af tre forskellige ak- med en invitation om deltagelse til alle tiviteter: landets skoler og roklubber. I starten af 2014 lanceres koncepterne for Ver- 1. Danmarks Stærkeste Klasse. densmesterskoler og Nordea-fonden 2. Verdensmesterskoler. Challenge, så hele Ro-danmark er klar 3. Nordea-fonden Challenge. til at tilbyde sjove og sikre ungdomsaktiviteter til sommer. Yderligere oplysninger Fakta om RoBattle: RoBattle er Dansk Forening for Ro- sig på banen til at afholde én el- sports treårige ungdomssatsning. ler flere aktiviteter under RoBattle i 2014, herunder Københavns Ro- Vil du vide mere om projekt RoBattle? Så kontakt DFfRs projektmedarbejder Ronja Egsmose på: 19 klubber har allerede i 2013 meldt RoBattle præsenterer roning som Klub. en sjov, sikker og lettilgængelig idræt for børn og unge, der udover Målet med RoBattle er at få op mod god motion også byder på naturop børn og unge til at opdage levelser og fællesskab. glæden ved rosporten over de næste tre år, og dermed sikre en med- Udgangspunktet for RoBattle er indkøbet af 50 EDON-både (sing- lemsfremgang på 40% blandt de 0-25 årige. Side 20

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005

Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Formøde og bestyrelsesmøde 25. maj 2005 Mastersudvalget, Svend: Masters har deltaget i pinseregatta på Esrum sø og i 4x til Forårsregattaen på Bagsværd sø, begge dele med pæne resultater. De ville gerne

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT.

HVIDOVRE ROKLUB. Medlem af DFfR under DIF. Roreglement. Vinter roreglement ROREGLEMENT. HVIDOVRE ROKLUB Medlem af DFfR under DIF Roreglement og Vinter roreglement Hvidovre Roklub Medlemsmøde d. 6. November 1997 (rettes til Medlemsmøde 16. september 2014) ROREGLEMENT. Reglementet for Hvidovre

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012 Formandens beretning Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2006 Beretning ved Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2011 Projekt Nyt Klubhus Det har vi gjort Visionsseminar afholdt i maj 2010

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august

i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 25.-30. august i samarbejde med carrot præsenterer Viborg løbe & 2015 25.-30. august mountainbikefestival tilmelding Det er en fornøjelse at byde velkommen til CARROT s Løbe og Mountainbike Festival 2015 praktisk rmation

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere