Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både."

Transkript

1 Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. stiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager søsætter Dansk Forening for Rosport En singlesculler, med Sebastian Sølve, Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- en ny ungdomssatsning. Gennem brug en dobbeltsculler, bestående af Aksel ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid af nye, begyndervenlige både og mas- Dybdahl og Timon Strømgreen hemmelighedsfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012 ser af ungdomsvenlige aktiviteter Fortsættes på side 4 Fortsættes på side 14 Fortsættes på side 18

2 Fra styrmandssædet Kære rovenner Indholdsfortegnelse Skriv til Nyhedsåren Så har redaktionen taget det helt store erne, klik på sponsorlogoerne, klik på Side 3 Småt Roning Har du en sjov eller spændende hi- skridt ud i den online og digitale ver- en video eller en mailadresse og brug Side 4 Odense Langdistance storie, som du har lyst til at dele med den og har nu taget konsekvensen af navigationsknapperne ude til højre. Side 5 Standerhejsning i Københavns Roklub din klub? Så indsend dit mate riale til den beslutning, der blev taget for år til- Side 7 KR s Frivilligbørs redak tionen. Tekst og billede skal le- bage, da man overgik til et klubblad i Redaktionen vil gerne arbejde på at Side 9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr veres i filer hver for sig; dvs. teksten online version. gøre bladet til et relevant, levende og Side 10 Roskole i Københavns Roklub i Word-format og billeder og tegninger hyggeligt medie for klubbens medlem- Side 11 Derfor elsker jeg at ro i det originale format, som det oprinde- Så velkommen til et spritnyt design af mer. Derfor håber vi, at I alle fortsæt- Side 13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub ligt er skabt i. et klubblad med et interaktivt indhold. Jeg håber, at I vil tage godt imod det, og ter med at indsende materialer, og at I fremover vil tænke ud-af-boksen, mht. Side 14 Side 17 Nyt fra Papirøen Langturskage: Rabarbertærte Nyt fra redaktionen at I fremover vil benytte Jer af de mulig- hvordan bladet kan bruges interaktivt. Side 18 RoBattle flere unge i dansk roning Mangler du billedemateriale, illustra- heder, som bladet nu kan byde på. Side 21 Økonomi vs. Mimrekontingent tion eller andet kreativt til din historie, God fornøjelse med bladet. Side 22 Salg af Lillebror-lodder kan du nu, som noget nyt, bestille en af Gå på opdagelse inde i bladet og se Carina Klein Side 23 Aktiviteter i Københavns Roklub redaktionens kreative medlemmer. Vi nogle af de nye muligheder, som bla- Side 25 Her er klubbens medlemmer online har nemlig fået både en fotograf og en det rummer. Klik dig rundt i billedseri- kreativ tegner med i redaktionen. Ansvarshavende Redaktør Fotograf Kreativ Tegner Københavns Roklub deler ikke Carina Klein Claes Rasmussen Aksel Dybdahl nødvendigvis de meninger, der fremkommer i bladet. Side 2

3 Småt Roning Nyt vedr. GKR Regler omkring fællesroning på fællesroningerne, hvis du har skre- Facebook-etik Af Verner Skov-Jensen Af Niels Holmquist vet dig på listen ved pulten inden kl. Af Niels Holmquist (kl på tirsdage). Kommer GKR s generalforsamling er vel over- På forsøgsbasis er reglerne omkring du senere, kan du ikke regne med at stået, der blev valgt en ny bestyrelse, fællesroning gjort mere simple. Rege- komme på vandet. Bestyrelsen er blevet opmærksom på der består af: len, der gælder, er, at det kun er pult- at medlemmers facebook indlæg bli- vagten, som kan skrive både ud man- Bestyrelsen ønsker, at der altid er til- ver kopieret helt eller delvist og an- dag og torsdag mellem og vendt til egne facebookindlæg. Formand Næstformand Gunner Nielsen strækkeligt med rosæder og styrmænd Henrik L Petersen til fællesroningerne. Det er derfor vig- Kasserer Verner Skov-Jensen Vær som altid opmærksom på, at du tigt for klubben, at klubbens medlem- Det er bestyrelsens opfattelse og Sekretær Ulla Hesselbjerg kun er sikker på at komme på vandet mer bakker op om fællesroningerne. holdning, at facebook-indlæg, der bliver anvendt i andre sammenhænge Bestyrelsen vil gøre sig umage for at Nøglebrik til klubben end den oprindelige, kan bestyrelsen Af Stig Fischer Bjerregaard naturligvis ikke gøre noget andet ved GKR vil være en levende støttefor- end at anmode om, at når andres fa- ening, samt at den lever op til formålet Købes ved henvendelse til Stig Fischer Bjerregaard. Har du været medlem af cebook-indlæg omkring KR-aktivite- at virke som bindeled til KR for der- KR i mindst 2 måneder og betalt kontingent kan du købe en nøglebrik, som ter anvendes, så gør det med nænsom ved at styrke interessen for vor gamle giver dig adgang til klubben, når du ønsker det. og empatisk intensitet, evt. I god ro og klub. Vi vil senere informere om idéer orden forespørg om det er OK at an- og tiltag i GKR, og der vil også i år være Ring eller skriv til undertegnede, og vi kan aftale nærmere. vende den pågældendes indlæg eller Kegleaften. Vi takker for valget , dele deraf til egen brug. Side 3

4 Odense langdistance Af Mette Louise Karer findes cykler, vores træner Nicolai så altid plads til forbedringer. Odense Ro- Andet løb var søndag kl 10, så vi skuldog chancen for at løbe turen i stedet. KR s junior afdeling stillede i år op til klub sørgede for aftensmad, og så fik vi le tidligt op, spise morgenmad, og så lov til at sove på en skole i nærheden. ellers på vandet igen. Efter løbene var Odense langdistance med tre både. Roerne kom trætte i mål og måtte ven- Men typisk for KR s ungdom så kunne overstået, blev der rigget af, og de dejen singlesculler, med Sebastian Sølve, te lang tid på en præmieoverrækkelse, vi bare ikke sidde stille og måtte køre lige forældre vi havde med sørgede for en dobbeltsculler, bestående af Aksel der først fandt sted dagen efter, da der til Odense centrum efter is. Efter en mad og drikke efter løbet. Aksel og TiDybdahl og Timon Strømgreen og til var kludder med tiderne. Alt i alt hav- hyggelig gåtur i Odense centrum gik mon fik en flot 2. og 3. plads. Sebastian sidst en dobbeltfirer, bestående af Ma- de alle et godt løb lørdag, men der er jo det ellers hjemad. fik prøvet at ro singlesculler til kapro- ria Gotil, Julie Brandt, Johanne Kildes- ning og kom godt i gennem trods en gaard og Mette Louise Karer. rygskade. Pigerne oplevede store forbedringer fra lørdag til søndag og hav- Weekenden startede godt, vi ankom til de to gode løb. Odense lidt i 11, og så blev der ellers rigget til og testet vand, før det første løb En anden KR båd der også var til start kl 15. Roerne blev sendt på vandet i god var en dobbeltsculler bestående af tid før løbsstart, til dem der ikke har væ- Fredrik Leicht og Peter Holmquist. De ret på Odense kanal, finder man start 6 klarede sig rigtig godt, de vandt bronze km nede af kanalen, og så er det ellers begge dage og var de hurtigste u23. bare at ro tilbage så hurtigt man kan. Trænerne heppede og råbte på sidelin- Alt i alt et rigtig godt regatta og en god jen, hele vejen ned af kanalen, godt der start på sæsonen. Side 4

5 Standerhejsning i Københavns Roklub Af Kaj Thomsen rer henholdsvis som mandskabsrum og som pantry. Mon ikke de fleste af KR s medlemmer undrede sig over det tilbud, vi fik Alt var bygget op i genbrugsmaterialer i forbindelse med standerhejsning og fibermørtel. lørdag den 22. marts 2014? Kom og se Den Flydende By. Hvad var nu det for Ubehandlet fibermørtel kan ånde, dvs. noget? Jeg var sikker på, vi skulle se den er ideel til at bygge huse i. Hvis den noget, der handlede om husbåde. behandles på forskellig vis bliver den helt vandtæt og er dermed også ideel Det var det i og for sig også. Men ikke til bådebyggeri. det vi normalt forstår ved husbåde. Vi sad 18 mand på nogle midlertidig Flydende By har lånt eller måske le- opsatte bænke i den ene af pontonerjet nogle store haller bag ved H.C. Ør- ne, hvor vores guide fortalte os om prostedsværket. Haller, hvor de bygger en jektet. slags katamaran; en flydende enhed med 2 store jernrør som pontoner. Følgende er citeret fra henholdvist vores guide og fra Flydende Bys hjemme- Pontonerne er så store, at de foruden side: at holde skibet flydende også funge- Fortsættes på næste side Side 5

6 Standerhejsning i Københavns Roklub Hvad er Flydende By Flydende By er et anderledes indspark Slutteligt gik vi tilbage til bådpladsen i Fra vores levende, sociale skibsværft til byplanlægning. Den vokser op ne- KR, hvor der var lagt op til en hyggelig vil vi bygge KlimaArmadaen, der skal defra, men den er ikke bare bestemt eftermiddag i forbindelse med vores være omrejsende og eksperimentere af enkeltpersoners private interesser, længe ventede åbning af en ny rosæ- med ny kultur, arkitektur og økologisk men derimod styret af et fælles mål om son. bæredygtighed. I en tid hvor en poten- at puste liv og sjæl i byen. tiel klimakatastrofe skal tages alvorligt, Vi var 72 glade roere, der nød hinan- vil Flydende By komme med indspark, Den Flydende By tager udgangspunkt dens selskab samt køkkenets dejlige der giver konkrete bud på løsninger. Vi i skabelsen af et ligeså progressivt, standerhejsningsbuffét. vil forsøge at bekæmpe overdrevent socialt og økologisk bæredygtigt bådressourceforbrug, gennem anderledes værft i Københavns Sydhavn. Her vil måder at indrette vores samfund og liv. tomme haller og grunde blive omdannet til kulturelle værksteder, og kreativ Flydende By er et socialt projekt, der legeplads for alle interesserede. Ud af tager byggeri og arkitektur tilbage. dette virvar af liv og aktiviteter vil der Byggeriet skal drives af almindelige vokse ideer, kulturer og løsningsformenneskers skabertrang, glæde og slag på vores overhængende klimabegejstring. Projektet administreres problemer, foruden KlimaArmadaen. kollektivt gennem den åbne paraply- Vi har som målsætning at KlimaArmaforening Flydende By, og er naturligvis daen vil vokse til et kommunitet på op fri for profit. imod arker. Side 6

7 KR s Frivilligbørs At være frivillig i Københavns Roklub kan strække sig over mange forskellige områder. Nogle vil være her-og-nu- Udvidelse af redaktionen, HASTER: Webredaktør: Der er et stort behov for at denne post bliver besat hurtigst muligt. Så hvis du Af Carina Klein opgaver og andre vil være deciderede Klubbens hjemmeside har brug for en har mod på opgaven, så kontakt hur- ansvarsområder fremadrettet. webredaktør, som har lyst til og erfa- tigsdt muligt Carina Klein for mere in- Vi har en dejlig og velfungerende klub. ring med kommunikation, eller måske formation: Bag dette ligger der selvfølgelig en hel Lige pt. arbejder bestyrelsen mod at er der en i klubben, som ønsker at udvi- del arbejdstimer fordelt blandt nogle oprette forskellige udvalg i klubben. Vi de sine kompetencer i denne retning? af klubbens flittige hænder. Men der håber, at så mange som muligt melder Opgaven består i at sikre at hjemme- er meget mere, der skal gøres, og be- sig til en post, som man synes, kunne sidens indhold er opdateret med se- Tekstforfatter til redaktionen: styrelsen søger derfor løbende efter være en sjov eller god udfordring for én neste information. Derudover bliver du Redaktionen leder med lys og lygte flere hænder til at tage fra på forskel- selv. Brug det meget gerne til at udvi- en aktiv del af redaktionen; dvs. du får efter en tekstforfatter, som har lyst til lige områder, og vi håber, at klubbens de dine kompetencer mhp. fremtidige et samarbejde med redaktionen vedr. selvstændigt at opsøge historier i klub- medlemmer har lyst til at være med til jobmuligheder. tekster, billeder, historier fra klubben ben. Du skal have lyst til at skrive om at skabe den klub, som vi alle ønsker osv., sådan at både hjemmeside og alt lige fra ungdomsroning og regattaer os; selvfølgelig i det omfang, som man Her på siden er der foreløbig et par klubblad altid er opdateret med sene- til fester og aktiviteter inden for klub- selv synes, at man har tid og lyst til at poster, der hovedsageligt omhandler ste information. bens regi. give hånd. kommunikationen i KR, som vi ønsker besat. Se om dette kunne være noget Du behøver ingen specielle IT-kompe- Hvis du har mod på opgaven, så kon- Over den næste tid vil der i klubben for dig, og hold dig endelig ikke tilbage, tencer, da du vil blive klædt godt på til takt Carina Klein for mere information: og via Nyhedsåren blive opslået nog- hvis du har spørgsmål vedr. en opgave. opgaven af Carina Klein og Kenny An- le poster, som vi ønsker besat. Dette dersen. Side 7

8 KR s Frivilligbørs Markedsføringsudvalg: Bestyrelsen søger efter et Markedsføringsudvalg. Udvalget kommer til at bestå af Carina Klein og ca. 3 personer mere. Opgaven går ud på at markedsføre KR i de rigtige medier på de rigtige tidspunkter i et tæt samarbejde med klubbens bestyrelse. 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer inden for målrettet marketing og markedsføring. Hvor skal vi markedsføre os, hvornår, hvor meget og hvorfor? 1 person, som har erfaring med salg, eller som har en sælger i maven. Hvis du har mod på opgaven, så kontakt Carina Klein for mere information: Udvalg til 150-års KR-udstilling: Om 2 år fylder Københavns Roklub 150 år. I den forbindelse kunne det være fantastisk, hvis vi kunne få lavet en udstilling om vores skønne klub igennem 150 år muligvis i et samarbejde med f.eks. Københavns Museum eller andet. Dette er en sjov opgave, som også er tidsbegrænset. Udvalget har brug for følgende: 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer i at skrive målrettede tekster til f.eks. annoncering denne person kunne måske også besætte pladsen i redaktionen som tekstforfatter. Kan vi få skabt en gruppe, som har lyst til at arbejde med dette projekt i de næste 2 år? Kontakt Carina Klein for mere information og lad os komme igang med denne sjove opgave: Side 8

9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr Af Mette Louise Karer og Maria Gotil Mette og Mathilde arbejdede begge på at blive skadesfrie og var derfor i 2-. I Påsken har KR s junior afdeling været på træningslejr i KR for at sætte både- Vi havde pas 2 gange om dagen, et ne til Odense Langdistance. Vi var 6 pi- morgenpas kl. 9 og et eftermiddagspas ger og 7 drenge på træningslejr. kl. 15. Trænerne lavede alsidig træning med en tur i svømmehallen, et ekstremt Vi roede 4x, 2x, 2- og 1x. Aksel og hårdt løbepas og en ergometerstafet. Timon roede 2x det meste af trænings- Det var rart med noget alsidig træning, lejren, men de var også ude i 4x med så vablerne kunne nå at hele før næste Se bastian Sølve og Sebastian Bache. pas. Vores træner (Nicolai) havde lavet Sebastian Sølve og Sebastian Bache et rigtig hårdt træningsprogram, som roede 1x. Vi havde besøg af Bagsværd vores hænder var super glade for. roeren Niels, som også roede 1x. Aske, Nicklas og Oliver var skiftevis ude i 2x Træningslejren var meget hyggelig, og 1x afhængigt af, hvem der var der. fordi at vi var en større flok beståen- Team Racing for at få vores teamspirit til dem der gad at lave maden, det hjalp de af nye og gamle roere. Det var godt i top. Resten af tiden mellem passende os rigtig meget. Og stor tak til vores Natacha, Julie, Johanne og Maria var at lære de nye lidt bedre at kende, og gik med Fifa, Crash Bandicoot og film. trænere, for at kunne håndtere os i en ude i 4x, det var de ude i, indtil Maria de gamle endnu bedre. Vores super uge og træne os. blev syg. Så var Johanne og Julie i 2x, modne træner viste os på andenda- Vi havde nogle rigtig søde og dejlige og Natacha blev inde pga. knæskade. gen et spil ved navn Crash Bandicoot forældre med til at lave mad. Stor tak Side 9

10 Roskole i Københavns Roklub Inrigger roskole Du skal medbringe madpakke til fro Selvoppustelige redningsveste Af Vibeke Skousen kosten, og har du lyst til at bage en Af Vibeke Skousen kage til eftermiddagskaffen, er det læki Københavns Roklub afholdes inrig- kert! Klubben råder over et antal selvop- ger roskole søndag den 11. maj 2014 kl. pustelige redningsveste, som gør det 9:00-16:00. Du får ved at gå på ro- Du kan tilmelde dig på denne doodle: Som forberedelse til roskolen, se den- mere sikkert for dig at ro. De er til fri skolen mulighed for at forbedre din ro- ne film: afbenyttelse, men husk at du skal teknik. Skolen er både for dig, der har have dem på, imens du ror. Det er for roet i kort tid, og for dig, der har roet i din egen sikkerheds skyld. Ellers er mange år. Du skal blot være indstillet det falsk tryghed! Du risikerer nemlig, på at arbejde med din roteknik. at du ikke kan nå at få fat på vesten, inden den synker, hvis de ligger løst Du vil i løbet af dagen lære (eller få i båden. Brug de andre rednings- og genopfrisket) roteknik, være på vandet svømmeveste; hvis du ikke ønsker at og ro med instruktører, få dine dine ro- ro med vesten på. tag filmet og du får tilbagemelding på, hvordan du kan forbedre din teknik. Du vil gå hjem med 2-3 konkrete øvelser, som du kan øve igen og igen for at blive en bedre roer. Side 10

11 Derfor elsker jeg at ro Tak for stafetten fra Henrik Martensen med muligheden for at fortælle om rooplevelser i mit forholdsvis korte roliv. For ca. 15 år siden spurgte en kollega, om jeg ville med på instruktionsweekend i KR, og jeg slog til. Hendes argument var, at den bedste aftensol i området var på KRs nybyggede terrasse ved bådbroen; mit var såmænd bare, at jeg godt ville dyrke noget motion og lære at ro. Sådan kan ens bevæggrunde for at starte i en roklub være så forskellige. Kollegaen holdt hurtigt op igen, og så skulle jeg overvinde mig selv for at fortsætte i KR. Det var lidt grænseoverskridende for mig at stå i gruppen til fællesroningen og så ud i en båd med lutter fremmede folk. Nogen særlig habil roer var jeg jo ikke, men til alt held overvandt jeg situationen, blev taget godt imod og kom så småt i gang med at ro. De næste år i KR blev desværre kun deltagelse i fællesspisning, mens jeg døjede med div. skavanker, som forhindrede mig i at ro. Trods manglende roaktiviteter havde jeg en klar følelse af, at KR havde noget specielt, som jeg gerne ville være en del af. Det at kunne mødes i et fællesskab bestående af både unge og ældre, mænd og kvinder, motionister og eliteroere er helt unikt. Skavankbåden blev min tilbagevenden som aktiv motionsroer nogle år senere. Det var en god overraskelse for mig, at jeg trods småskavanker faktisk godt kunne ro og fantastisk igen at komme på vandet. Mit yndlingsrosted i havnen At ro et par gange om ugen er et fint niveau for mig i hverdagene : Båden pakkes og så af sted. Holmen ved kanonbådsskurene må siges at være mit yndlingssted i havnen. Netop der er blevet drukket meget ro-te og spist mange småkager mens livets store og små spørgsmål er blevet vendt med gode rokammerater. Oftest er dagens første etape afsluttet med mange gode grin før båden ros hjem til KR. Efter så- Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 11

12 Derfor elsker jeg at ro dan en tur får jeg både fysisk og men- kunne man ro ind gennem selve Berlin øst-kysten, Nordtyskland, Nordtysk- søsyg, men det lykkedes.. Turen fort- talt overskud. mens vi oplevede byen fra vandsiden. land-berlin og rundt om Rügen. Alle er satte en del timer endnu, før vi kunne Den del af turen må vi desværre ikke ro steder jeg ikke ville have oplevet uden komme i land. Det var en kæmpe op- Om efteråret kan vi finde på at tage ind længere af sikkerhedshensyn. at komme dertil i robåd. levelse og stort at komme hele vejen i den del af kanalen ved Holmen, hvor rundt om Rügen - andre hold har måt- æble-og pæretræer med grene i ly for At ro i både Øst- og Vestberlin er noget Min størst rooplevelse må være turen tet vende om. landkrabber hænger ud over vandet særligt - både som langtur, men også rundt om Rügen. En fantastisk smuk - en lille oase. Her kan man se voks- som turisttur. Det er også interessant ø-særligt set fra søsiden. Den morgen Tak til ferietursfolk, langtursmandska- ne mænd og kvinder, bevæbnet med at få et lillebitte indblik i, hvordan livet vi skulle runde Kap Arkona stod vi op ber og til mandags- og torsdagsholde- bådshage, på æblerov fra robåd! Efter har formet sig for mennesker i øst og ved 4-tiden. Det var morgenen efter vi ne for skønne rooplevelser! den slags ture med båden fyldt med vest, når man få en snak på tysk med havde roet over 40 km med fuld op- små hårde, søde pærer og æbler føler de berlinske rokammerater. pakning! Men af sted skulle vi for at Som en del af mit bestyrelsesarbejde man sig som barn igen. Langture Ferielangture i Sverige og Tyskland forsøge at runde Kap Arkona. Turen til vi var rundt om selve Kap Ar- forsøger jeg at få skoleroningshold til KR. En af dem, der startede til skoleroning og fortsatte i KR, er juniorroer Se- Min første langtur gik til Berlin. Det er Jeg føler mig heldig. Meget heldig. Tænk kona tog vist et par timer. I den slags bastian Bache, som jeg hermed giver og bliver en storslået oplevelse at ro at komme med på roture ud i det blå! situationer mister jeg tidsfornemmel- stafetten videre til. på søer og kanaler i Berlin. Dengang Sveriges skærgård, både på vest- og sen, mens havet viser tænder. En blev Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 12

13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub Af Marianne Fritzemeier aspekter på dagens emne og spørgs- alle havde forstået, hvordan et stabilt I januar og februar havde KR to lørdage mål til underviseren. Trods dette er der sideleje fungerer, og hvor mange tryk besøg af firmaet Lifeabild, som holder én standard for førstehjælp, og den fik vi man giver i mellem indblæsningerne kurser med fokus på genoplivning og alle demonstreret og afprøvet. Vi lærte ved hjerte- og lungeredning. håndtering af de oftest forekommende bl.a. om kontrol af bevidstheds niveau, livstruende tilstande. kontrol af respiration og livstegn, og vi Udover praktikken indeholdt kurset en fik prøvet at bruge en hjertestarter. Ho- god blanding af teori og videoklip fra Begge kurser var fyldt op, og kursister- vedvægten lå på den praktiske udførel- den virkelige verden og underviseren ne blandede sig på bedste KR-vis med se, og vi flyttede rundt på hinanden, til var god til at tage udgangspunkt i vores ro-hverdag, når det var relevant. Til sidst fik vi vist 2 apps til mobiltelefoner: Hjertestarter-app en (fra Trygfonden) Viser hvor din nærmeste hjertestarter er placeret. 112-app en Ved opkald starter en søgning på nødstedte med det samme, hvilket kan være en fordel for roere i nødhavn, som ikke kender deres nøjagtige placering. Side 13

14 Nyt fra Papirøen Af Dansk Arkitektur Center ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid Papirøen var indtil udgangen af 2012 hemmelighedfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012, fem et af havnens sidste industriområder Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- år før tid, og det har åbnet for helt nye uden offentlig adgang, men med papirstiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager muligheder og spændende eksperi- lagerets farvel, har du nu mulighed for Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- menter på den centrale plads. Fortsættes på næste side Foto: Thomas Cato Side 14

15 Nyt fra Papirøen at kigge med bag de røde porte. Papirø- Nye beboere sparker liv renoveres. Også rådgivningsfirmaet en er nemlig under forvandling fra af- i Papirøen Carl berg/christensen, COBE archi lukket industriområde til åbent, leven- Størstedelen af Papirøens nye beboere tects og designeren Henrik Vibskov er de byområde med udstillinger, kreative er kommet på plads og har pustet liv flyttet ind. Sidstnævnte med værksted, virksomheder, caféer og restauranter - i de gamle industrihaller. Tilflytterne er showroom og snart kaffebaren Den alt sammen på midlertidig basis. alle kreative og udadvendte virksom- Plettede Gris. Rækker sulten længeheder, der skal kickstarte Papirøens re end en latte, åbner folkene bag Re- Byrumseksperimenter i 1:1 nye liv som levende urbant område. Her staurant Toldboden op for konceptet De midlertidige initiativer skal udfor- er muligheden for at afprøve noget nyt. Copenhagen Street Food, der fylder ske Papirøens potentiale og give idéer Det spændende ved gamle industri- den ene hal med farverige food trucks til de fremtidige permanente planer for ejendomme er, hvordan man kan beva- og mad fra hele verden. Copenhagen området. Vi forestiller os, at der efter re deres sjæl og samtidig bruge dem til Street Food åbner i april 2014 og med 2017 skal være en blanding af bolig, er- noget andet, når den oprindelige akti- deres velsmagende entre er der være hverv og public service-institutioner på vitet holder op, siger ejendomsudvik- fuldt hus på Papirøen. Papirøen. Nu har vi mulighed for i løbet ler Klaus Kastbjerg til byoghavn.dk Fakta: Christiansholm er en af flere kunstigt skabte øer, som udgør Holmen. Øen blev købt af flåden i 1723, og i mange år var der værft her. De seneste mange årtier har Pressens Fællesindkøb lejet størstedelen af bygningerne på den kvadratmeter store ø og her haft sit lager af avispapir. Det er By & Havn, der ejer Christiansholm. Frem mod udgangen af 2017, hvor alle lejeaftaler ophører, vil By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune og andre interessenter finde ud af, hvad Christiansholm i fremtiden skal anvendes til. De kommende broer, Inderhavnsbroen og Trangravsbroen, vil forbinde Papirøen med Nyhavn. Det vil dermed ikke tage mere end et par minutter at komme fra Papirøen til Kongens Nytorv. af de kommende fire år at se, hvad der Modeller med vokseværk Tid: fungerer, og hvad der eventuelt ikke Kreative kræfter og masser For COBE Architects byder de nye om- Midlertidig periode fra 2013 til fungerer. Papirøen bliver et bylaborato- af oplevelser givelser på både inspiration og nye rium i 1:1«, siger administrerende direk- De nye beboere tæller Experimenta- muligheder. Papirøen er et spænden- Læs mere her: tør for By & Havn, Jens Kramer Mikkel- rium, der har indtaget de to største de sted med masser af historie. Det er sen til Politiken. haller, mens deres lokaler i Hellerup Fortsættes på næste side Side 15

16 Nyt fra Papirøen interessant, hvordan rum der er lavet til at opbevare papirruller kan bruges på helt nye måder, her 50 år efter, fortæller Stine Lund Hansen fra COBE. Og de nye lokaler har allerede sat sine aftryk: På Papirøen har vi fået plads til de helt store armbevægelser. Man kan allerede se det på vores modeller, der er vokset til dobbelt størrelse!. Fra Københavns Roklub siger vi farvel til efter De Røde Porte og halløjsa til efter Experimentarium og Copenhagen Street Food Sidstnævnte skal Foto: Peter Sørensen nok blive et hit for fællesroningen. Side 16

17 Langturskage: Rabarbertærte Rabarbertærte Der startes med rabarber kompotten, Af Kirsten Junge Jakobsen de snittede rabarber, vand, sukker, va- 6-8 personer (dvs. en 2 er m. styrmand, nilje og evt. rosiner kommes i en gryde Red.) og varmes op ved svag varme i 10 min. Rabarberkompot: eller til rabarberne er kogt ud. 500 g. snittede rabarber 3 spsk. vand Smør og sukker røres cremet, æggene 175 g. sukker røres i et af gangen. Mel og bagepulver 50 g. rosiner kan undlades blandes og vendes i massen. Korn af 1/2 stang vanilje eller lidt vanillesukker Tag en springform på ca. 24 cm og smør Dej: den med fedtstof. Fordel 2/3 dele af 150 g. sukker dejen i formen, også lidt op af siderne. 150 g. smør Rabarberkompotten kommes ovenpå, 2 æg og der lægges små klatter af den re- 150 g. mel sterende dej ovenpå kompotten. Drys 1/2 tsk. bagepulver med perlesukker og mandelflager og Topping: dryp evt. med portvinen. Tærten bages Mandelflager ved 200 grader i alm. ovn i min. Perlesukker Evt. 2-3 spsk. portvin Velbekomme. Side 17

18 RoBattle flere unge i dansk roning Med 1,4 mio. kr. i støtte fra Nordea-fon- ikke haft ressourcer til at stoppe den scullere med støttehjul ), der er spe- Efterfølgende tilbydes klassen en sjov den søsætter Dansk Forening for Ro- negative spiral, og antallet af unge i cielt designede til nybegyndere. De ou- og sikker oplevelse på vandet i roklubsport en ny ungdomssatsning. Gennem sporten er raslet ned. Med støtten fra triggede både er nemme at manøvrere, ben i de nye EDON-både. Det er gratis brug af nye, begyndervenlige både og Nordea-fonden kan vi nu gøre, alt det og giver hurtigt en oplevelse af fart og for både skoler og klubber at deltage i masser af ungdomsvenlige aktiviteter vi har drømt om længe, siger læge og succes, hvilket tiltaler de unge. Bådene Danmarks Stærkeste Klasse. ude i klubberne er målet er få op mod formand for DFfR, Henning Bay. stilles gratis til rådighed for alle klub børn og unge til at opdage glæ- ber der indgår i én eller flere aktiviteter Mød Tjørnegårdsskolen i konkurren- den ved rosporten over de næste tre år. Dansk Forening for Rosport har 142 under RoBattle. cen om at blive Danmarks Stærkeste Klasse (film): medlemsklubber med i alt medlemmer. Antallet af unge mellem Flere muligheder for klubberne år er faldet med 43 % fra 1995 til 2012 RoBattle består af tre aktiviteter, der og antallet af unge under 18 år er faldet alle har til formål at gøre rosporten letmed 79 % fra 1995 til Målsætnin- tilgængelig og legende sjov for unge gen for projekt RoBattle er ambitiøs: mennesker: en medlemsfremgang på 40 % blandt 0-25 årige over tre år. Danmarks Stærkeste Klasse er en vir- Vil vende udviklingen tuel konkurrence i én romaskine, hvor Verdensmesterskoler er en uges sjov Vi dyrker en af de sundeste idræts- Nye både gør det nemt at komme en skoleklasse skal samarbejde om at sommerferieaktivitet i en roklub for grene, der samtidig giver en masse hurtigt i gang ro meter hurtigst med hjælp fra børn og unge uden den store erfaring naturoplevelser og et stærkt socialt Dansk Forening for Rosport (DFfR) har en instruktør fra den lokale roklub. De med roning. EDON-bådene bruges i fællesskab. Men i 10 år har forbundet indkøbt 50 nye EDON-både (single bedste hold udtages til en landsfinale. Fortsættes på næste side Side 18

19 RoBattle flere unge i dansk roning træningen og klubberne udstyres med Projekt RoBattle har en volumen og De danske roklubber glæder sig over en aktivitetskasse og medfølgende seriøsitet der gør, at jeg tror på det. at der endelig kommer et tilbud rettet manual fra DFfR, så det er nemt for Ikke bare i et år, men langt ind i frem- specifikt mod ungdomsroning, og de dem at tilrettelægge en uges attraktiv tiden for dansk roning. Mødet med ro- klubber der allerede har prøvet EDON- sommerferieaktivitet, for både eksiste- sporten bliver til en leg, som selv børn bådene er meget begejstrede. rende og kommende medlemmer. på 8 år kan være med til. Og det tror jeg kan være nøglen til, at mange børn kan Fortsættes på næste side Se filmen om RoBattle fra lanceringsdagen i september 2013: Nordea-fonden Challenge er en alter- finde den samme glæde ved rosporten, nativ og fleksibel regatta, hvor der kon- som jeg selv har haft. Ikke nødvendigkurreres på en ny og tiltrængelig måde vis som eliteroer, men i høj grad også med brug af EDON-bådene og delta- som glade motionister, siger Eskild gerne udfordres på de færdigheder ro- Ebbesen. sporten kræver. Det kan f.eks. være et stjerneløb med forskellige poster un- Københavns Roklub tager godt dervejs. imod RoBattle Københavns Roklub har allerede lige- Kæmpe perspektiver i RoBattle som 18 andre klubber fordelt over hele Den femdobbelte OL medaljevinder, landet meldt sig på banen til at afholde Eskild Ebbesen er ambassadør for Ro- én eller flere aktiviteter under RoBattBattle, og ser rigtig mange muligheder le i 2014, og DFfR regner med at endi projektet. nu flere kommer til henover vinteren. Fortsættes på næste side Side 19

20 RoBattle flere unge i dansk roning Hvad sker der nu? le scullere med støttehjul ), der er I december 2013 skydes konkurrencen specielt designede til nybegyndere. Danmarks Stærkeste Klasse igang RoBattle består af tre forskellige ak- med en invitation om deltagelse til alle tiviteter: landets skoler og roklubber. I starten af 2014 lanceres koncepterne for Ver- 1. Danmarks Stærkeste Klasse. densmesterskoler og Nordea-fonden 2. Verdensmesterskoler. Challenge, så hele Ro-danmark er klar 3. Nordea-fonden Challenge. til at tilbyde sjove og sikre ungdomsaktiviteter til sommer. Yderligere oplysninger Fakta om RoBattle: RoBattle er Dansk Forening for Ro- sig på banen til at afholde én el- sports treårige ungdomssatsning. ler flere aktiviteter under RoBattle i 2014, herunder Københavns Ro- Vil du vide mere om projekt RoBattle? Så kontakt DFfRs projektmedarbejder Ronja Egsmose på: 19 klubber har allerede i 2013 meldt RoBattle præsenterer roning som Klub. en sjov, sikker og lettilgængelig idræt for børn og unge, der udover Målet med RoBattle er at få op mod god motion også byder på naturop børn og unge til at opdage levelser og fællesskab. glæden ved rosporten over de næste tre år, og dermed sikre en med- Udgangspunktet for RoBattle er indkøbet af 50 EDON-både (sing- lemsfremgang på 40% blandt de 0-25 årige. Side 20

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG

Foto: Henrik Rasmussen. NR. 2 Juni 2015-47. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00

MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00 MARTS / APRIL 2015 NR. 2. 74. årgang STANDERHEJSNING SØNDAG 29. MARTS KL. 10.00 - STORE RENGØRINGSDAG LØRDAG 28. MARTS KL. 9.00 BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere