Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Maj 2014. Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både."

Transkript

1 Nyhedsåren. Københavns Roklubs officielle klubblad. 89. årgang. Odense langdistance Nyt fra Papirøen RoBattle flere unge i dansk roning KR s junior afdeling stillede i år op til Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- Med 1,4 mio. i støtte fra Nordea-fonden Odense langdistance med tre både. stiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager søsætter Dansk Forening for Rosport En singlesculler, med Sebastian Sølve, Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- en ny ungdomssatsning. Gennem brug en dobbeltsculler, bestående af Aksel ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid af nye, begyndervenlige både og mas- Dybdahl og Timon Strømgreen hemmelighedsfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012 ser af ungdomsvenlige aktiviteter Fortsættes på side 4 Fortsættes på side 14 Fortsættes på side 18

2 Fra styrmandssædet Kære rovenner Indholdsfortegnelse Skriv til Nyhedsåren Så har redaktionen taget det helt store erne, klik på sponsorlogoerne, klik på Side 3 Småt Roning Har du en sjov eller spændende hi- skridt ud i den online og digitale ver- en video eller en mailadresse og brug Side 4 Odense Langdistance storie, som du har lyst til at dele med den og har nu taget konsekvensen af navigationsknapperne ude til højre. Side 5 Standerhejsning i Københavns Roklub din klub? Så indsend dit mate riale til den beslutning, der blev taget for år til- Side 7 KR s Frivilligbørs redak tionen. Tekst og billede skal le- bage, da man overgik til et klubblad i Redaktionen vil gerne arbejde på at Side 9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr veres i filer hver for sig; dvs. teksten online version. gøre bladet til et relevant, levende og Side 10 Roskole i Københavns Roklub i Word-format og billeder og tegninger hyggeligt medie for klubbens medlem- Side 11 Derfor elsker jeg at ro i det originale format, som det oprinde- Så velkommen til et spritnyt design af mer. Derfor håber vi, at I alle fortsæt- Side 13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub ligt er skabt i. et klubblad med et interaktivt indhold. Jeg håber, at I vil tage godt imod det, og ter med at indsende materialer, og at I fremover vil tænke ud-af-boksen, mht. Side 14 Side 17 Nyt fra Papirøen Langturskage: Rabarbertærte Nyt fra redaktionen at I fremover vil benytte Jer af de mulig- hvordan bladet kan bruges interaktivt. Side 18 RoBattle flere unge i dansk roning Mangler du billedemateriale, illustra- heder, som bladet nu kan byde på. Side 21 Økonomi vs. Mimrekontingent tion eller andet kreativt til din historie, God fornøjelse med bladet. Side 22 Salg af Lillebror-lodder kan du nu, som noget nyt, bestille en af Gå på opdagelse inde i bladet og se Carina Klein Side 23 Aktiviteter i Københavns Roklub redaktionens kreative medlemmer. Vi nogle af de nye muligheder, som bla- Side 25 Her er klubbens medlemmer online har nemlig fået både en fotograf og en det rummer. Klik dig rundt i billedseri- kreativ tegner med i redaktionen. Ansvarshavende Redaktør Fotograf Kreativ Tegner Københavns Roklub deler ikke Carina Klein Claes Rasmussen Aksel Dybdahl nødvendigvis de meninger, der fremkommer i bladet. Side 2

3 Småt Roning Nyt vedr. GKR Regler omkring fællesroning på fællesroningerne, hvis du har skre- Facebook-etik Af Verner Skov-Jensen Af Niels Holmquist vet dig på listen ved pulten inden kl. Af Niels Holmquist (kl på tirsdage). Kommer GKR s generalforsamling er vel over- På forsøgsbasis er reglerne omkring du senere, kan du ikke regne med at stået, der blev valgt en ny bestyrelse, fællesroning gjort mere simple. Rege- komme på vandet. Bestyrelsen er blevet opmærksom på der består af: len, der gælder, er, at det kun er pult- at medlemmers facebook indlæg bli- vagten, som kan skrive både ud man- Bestyrelsen ønsker, at der altid er til- ver kopieret helt eller delvist og an- dag og torsdag mellem og vendt til egne facebookindlæg. Formand Næstformand Gunner Nielsen strækkeligt med rosæder og styrmænd Henrik L Petersen til fællesroningerne. Det er derfor vig- Kasserer Verner Skov-Jensen Vær som altid opmærksom på, at du tigt for klubben, at klubbens medlem- Det er bestyrelsens opfattelse og Sekretær Ulla Hesselbjerg kun er sikker på at komme på vandet mer bakker op om fællesroningerne. holdning, at facebook-indlæg, der bliver anvendt i andre sammenhænge Bestyrelsen vil gøre sig umage for at Nøglebrik til klubben end den oprindelige, kan bestyrelsen Af Stig Fischer Bjerregaard naturligvis ikke gøre noget andet ved GKR vil være en levende støttefor- end at anmode om, at når andres fa- ening, samt at den lever op til formålet Købes ved henvendelse til Stig Fischer Bjerregaard. Har du været medlem af cebook-indlæg omkring KR-aktivite- at virke som bindeled til KR for der- KR i mindst 2 måneder og betalt kontingent kan du købe en nøglebrik, som ter anvendes, så gør det med nænsom ved at styrke interessen for vor gamle giver dig adgang til klubben, når du ønsker det. og empatisk intensitet, evt. I god ro og klub. Vi vil senere informere om idéer orden forespørg om det er OK at an- og tiltag i GKR, og der vil også i år være Ring eller skriv til undertegnede, og vi kan aftale nærmere. vende den pågældendes indlæg eller Kegleaften. Vi takker for valget , dele deraf til egen brug. Side 3

4 Odense langdistance Af Mette Louise Karer findes cykler, vores træner Nicolai så altid plads til forbedringer. Odense Ro- Andet løb var søndag kl 10, så vi skuldog chancen for at løbe turen i stedet. KR s junior afdeling stillede i år op til klub sørgede for aftensmad, og så fik vi le tidligt op, spise morgenmad, og så lov til at sove på en skole i nærheden. ellers på vandet igen. Efter løbene var Odense langdistance med tre både. Roerne kom trætte i mål og måtte ven- Men typisk for KR s ungdom så kunne overstået, blev der rigget af, og de dejen singlesculler, med Sebastian Sølve, te lang tid på en præmieoverrækkelse, vi bare ikke sidde stille og måtte køre lige forældre vi havde med sørgede for en dobbeltsculler, bestående af Aksel der først fandt sted dagen efter, da der til Odense centrum efter is. Efter en mad og drikke efter løbet. Aksel og TiDybdahl og Timon Strømgreen og til var kludder med tiderne. Alt i alt hav- hyggelig gåtur i Odense centrum gik mon fik en flot 2. og 3. plads. Sebastian sidst en dobbeltfirer, bestående af Ma- de alle et godt løb lørdag, men der er jo det ellers hjemad. fik prøvet at ro singlesculler til kapro- ria Gotil, Julie Brandt, Johanne Kildes- ning og kom godt i gennem trods en gaard og Mette Louise Karer. rygskade. Pigerne oplevede store forbedringer fra lørdag til søndag og hav- Weekenden startede godt, vi ankom til de to gode løb. Odense lidt i 11, og så blev der ellers rigget til og testet vand, før det første løb En anden KR båd der også var til start kl 15. Roerne blev sendt på vandet i god var en dobbeltsculler bestående af tid før løbsstart, til dem der ikke har væ- Fredrik Leicht og Peter Holmquist. De ret på Odense kanal, finder man start 6 klarede sig rigtig godt, de vandt bronze km nede af kanalen, og så er det ellers begge dage og var de hurtigste u23. bare at ro tilbage så hurtigt man kan. Trænerne heppede og råbte på sidelin- Alt i alt et rigtig godt regatta og en god jen, hele vejen ned af kanalen, godt der start på sæsonen. Side 4

5 Standerhejsning i Københavns Roklub Af Kaj Thomsen rer henholdsvis som mandskabsrum og som pantry. Mon ikke de fleste af KR s medlemmer undrede sig over det tilbud, vi fik Alt var bygget op i genbrugsmaterialer i forbindelse med standerhejsning og fibermørtel. lørdag den 22. marts 2014? Kom og se Den Flydende By. Hvad var nu det for Ubehandlet fibermørtel kan ånde, dvs. noget? Jeg var sikker på, vi skulle se den er ideel til at bygge huse i. Hvis den noget, der handlede om husbåde. behandles på forskellig vis bliver den helt vandtæt og er dermed også ideel Det var det i og for sig også. Men ikke til bådebyggeri. det vi normalt forstår ved husbåde. Vi sad 18 mand på nogle midlertidig Flydende By har lånt eller måske le- opsatte bænke i den ene af pontonerjet nogle store haller bag ved H.C. Ør- ne, hvor vores guide fortalte os om prostedsværket. Haller, hvor de bygger en jektet. slags katamaran; en flydende enhed med 2 store jernrør som pontoner. Følgende er citeret fra henholdvist vores guide og fra Flydende Bys hjemme- Pontonerne er så store, at de foruden side: at holde skibet flydende også funge- Fortsættes på næste side Side 5

6 Standerhejsning i Københavns Roklub Hvad er Flydende By Flydende By er et anderledes indspark Slutteligt gik vi tilbage til bådpladsen i Fra vores levende, sociale skibsværft til byplanlægning. Den vokser op ne- KR, hvor der var lagt op til en hyggelig vil vi bygge KlimaArmadaen, der skal defra, men den er ikke bare bestemt eftermiddag i forbindelse med vores være omrejsende og eksperimentere af enkeltpersoners private interesser, længe ventede åbning af en ny rosæ- med ny kultur, arkitektur og økologisk men derimod styret af et fælles mål om son. bæredygtighed. I en tid hvor en poten- at puste liv og sjæl i byen. tiel klimakatastrofe skal tages alvorligt, Vi var 72 glade roere, der nød hinan- vil Flydende By komme med indspark, Den Flydende By tager udgangspunkt dens selskab samt køkkenets dejlige der giver konkrete bud på løsninger. Vi i skabelsen af et ligeså progressivt, standerhejsningsbuffét. vil forsøge at bekæmpe overdrevent socialt og økologisk bæredygtigt bådressourceforbrug, gennem anderledes værft i Københavns Sydhavn. Her vil måder at indrette vores samfund og liv. tomme haller og grunde blive omdannet til kulturelle værksteder, og kreativ Flydende By er et socialt projekt, der legeplads for alle interesserede. Ud af tager byggeri og arkitektur tilbage. dette virvar af liv og aktiviteter vil der Byggeriet skal drives af almindelige vokse ideer, kulturer og løsningsformenneskers skabertrang, glæde og slag på vores overhængende klimabegejstring. Projektet administreres problemer, foruden KlimaArmadaen. kollektivt gennem den åbne paraply- Vi har som målsætning at KlimaArmaforening Flydende By, og er naturligvis daen vil vokse til et kommunitet på op fri for profit. imod arker. Side 6

7 KR s Frivilligbørs At være frivillig i Københavns Roklub kan strække sig over mange forskellige områder. Nogle vil være her-og-nu- Udvidelse af redaktionen, HASTER: Webredaktør: Der er et stort behov for at denne post bliver besat hurtigst muligt. Så hvis du Af Carina Klein opgaver og andre vil være deciderede Klubbens hjemmeside har brug for en har mod på opgaven, så kontakt hur- ansvarsområder fremadrettet. webredaktør, som har lyst til og erfa- tigsdt muligt Carina Klein for mere in- Vi har en dejlig og velfungerende klub. ring med kommunikation, eller måske formation: Bag dette ligger der selvfølgelig en hel Lige pt. arbejder bestyrelsen mod at er der en i klubben, som ønsker at udvi- del arbejdstimer fordelt blandt nogle oprette forskellige udvalg i klubben. Vi de sine kompetencer i denne retning? af klubbens flittige hænder. Men der håber, at så mange som muligt melder Opgaven består i at sikre at hjemme- er meget mere, der skal gøres, og be- sig til en post, som man synes, kunne sidens indhold er opdateret med se- Tekstforfatter til redaktionen: styrelsen søger derfor løbende efter være en sjov eller god udfordring for én neste information. Derudover bliver du Redaktionen leder med lys og lygte flere hænder til at tage fra på forskel- selv. Brug det meget gerne til at udvi- en aktiv del af redaktionen; dvs. du får efter en tekstforfatter, som har lyst til lige områder, og vi håber, at klubbens de dine kompetencer mhp. fremtidige et samarbejde med redaktionen vedr. selvstændigt at opsøge historier i klub- medlemmer har lyst til at være med til jobmuligheder. tekster, billeder, historier fra klubben ben. Du skal have lyst til at skrive om at skabe den klub, som vi alle ønsker osv., sådan at både hjemmeside og alt lige fra ungdomsroning og regattaer os; selvfølgelig i det omfang, som man Her på siden er der foreløbig et par klubblad altid er opdateret med sene- til fester og aktiviteter inden for klub- selv synes, at man har tid og lyst til at poster, der hovedsageligt omhandler ste information. bens regi. give hånd. kommunikationen i KR, som vi ønsker besat. Se om dette kunne være noget Du behøver ingen specielle IT-kompe- Hvis du har mod på opgaven, så kon- Over den næste tid vil der i klubben for dig, og hold dig endelig ikke tilbage, tencer, da du vil blive klædt godt på til takt Carina Klein for mere information: og via Nyhedsåren blive opslået nog- hvis du har spørgsmål vedr. en opgave. opgaven af Carina Klein og Kenny An- le poster, som vi ønsker besat. Dette dersen. Side 7

8 KR s Frivilligbørs Markedsføringsudvalg: Bestyrelsen søger efter et Markedsføringsudvalg. Udvalget kommer til at bestå af Carina Klein og ca. 3 personer mere. Opgaven går ud på at markedsføre KR i de rigtige medier på de rigtige tidspunkter i et tæt samarbejde med klubbens bestyrelse. 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer inden for målrettet marketing og markedsføring. Hvor skal vi markedsføre os, hvornår, hvor meget og hvorfor? 1 person, som har erfaring med salg, eller som har en sælger i maven. Hvis du har mod på opgaven, så kontakt Carina Klein for mere information: Udvalg til 150-års KR-udstilling: Om 2 år fylder Københavns Roklub 150 år. I den forbindelse kunne det være fantastisk, hvis vi kunne få lavet en udstilling om vores skønne klub igennem 150 år muligvis i et samarbejde med f.eks. Københavns Museum eller andet. Dette er en sjov opgave, som også er tidsbegrænset. Udvalget har brug for følgende: 1 person, som har erfaring med eller ønsker at forbedre sine kompentencer i at skrive målrettede tekster til f.eks. annoncering denne person kunne måske også besætte pladsen i redaktionen som tekstforfatter. Kan vi få skabt en gruppe, som har lyst til at arbejde med dette projekt i de næste 2 år? Kontakt Carina Klein for mere information og lad os komme igang med denne sjove opgave: Side 8

9 Ungdomsroernes Påsketræningslejr Af Mette Louise Karer og Maria Gotil Mette og Mathilde arbejdede begge på at blive skadesfrie og var derfor i 2-. I Påsken har KR s junior afdeling været på træningslejr i KR for at sætte både- Vi havde pas 2 gange om dagen, et ne til Odense Langdistance. Vi var 6 pi- morgenpas kl. 9 og et eftermiddagspas ger og 7 drenge på træningslejr. kl. 15. Trænerne lavede alsidig træning med en tur i svømmehallen, et ekstremt Vi roede 4x, 2x, 2- og 1x. Aksel og hårdt løbepas og en ergometerstafet. Timon roede 2x det meste af trænings- Det var rart med noget alsidig træning, lejren, men de var også ude i 4x med så vablerne kunne nå at hele før næste Se bastian Sølve og Sebastian Bache. pas. Vores træner (Nicolai) havde lavet Sebastian Sølve og Sebastian Bache et rigtig hårdt træningsprogram, som roede 1x. Vi havde besøg af Bagsværd vores hænder var super glade for. roeren Niels, som også roede 1x. Aske, Nicklas og Oliver var skiftevis ude i 2x Træningslejren var meget hyggelig, og 1x afhængigt af, hvem der var der. fordi at vi var en større flok beståen- Team Racing for at få vores teamspirit til dem der gad at lave maden, det hjalp de af nye og gamle roere. Det var godt i top. Resten af tiden mellem passende os rigtig meget. Og stor tak til vores Natacha, Julie, Johanne og Maria var at lære de nye lidt bedre at kende, og gik med Fifa, Crash Bandicoot og film. trænere, for at kunne håndtere os i en ude i 4x, det var de ude i, indtil Maria de gamle endnu bedre. Vores super uge og træne os. blev syg. Så var Johanne og Julie i 2x, modne træner viste os på andenda- Vi havde nogle rigtig søde og dejlige og Natacha blev inde pga. knæskade. gen et spil ved navn Crash Bandicoot forældre med til at lave mad. Stor tak Side 9

10 Roskole i Københavns Roklub Inrigger roskole Du skal medbringe madpakke til fro Selvoppustelige redningsveste Af Vibeke Skousen kosten, og har du lyst til at bage en Af Vibeke Skousen kage til eftermiddagskaffen, er det læki Københavns Roklub afholdes inrig- kert! Klubben råder over et antal selvop- ger roskole søndag den 11. maj 2014 kl. pustelige redningsveste, som gør det 9:00-16:00. Du får ved at gå på ro- Du kan tilmelde dig på denne doodle: Som forberedelse til roskolen, se den- mere sikkert for dig at ro. De er til fri skolen mulighed for at forbedre din ro- ne film: afbenyttelse, men husk at du skal teknik. Skolen er både for dig, der har have dem på, imens du ror. Det er for roet i kort tid, og for dig, der har roet i din egen sikkerheds skyld. Ellers er mange år. Du skal blot være indstillet det falsk tryghed! Du risikerer nemlig, på at arbejde med din roteknik. at du ikke kan nå at få fat på vesten, inden den synker, hvis de ligger løst Du vil i løbet af dagen lære (eller få i båden. Brug de andre rednings- og genopfrisket) roteknik, være på vandet svømmeveste; hvis du ikke ønsker at og ro med instruktører, få dine dine ro- ro med vesten på. tag filmet og du får tilbagemelding på, hvordan du kan forbedre din teknik. Du vil gå hjem med 2-3 konkrete øvelser, som du kan øve igen og igen for at blive en bedre roer. Side 10

11 Derfor elsker jeg at ro Tak for stafetten fra Henrik Martensen med muligheden for at fortælle om rooplevelser i mit forholdsvis korte roliv. For ca. 15 år siden spurgte en kollega, om jeg ville med på instruktionsweekend i KR, og jeg slog til. Hendes argument var, at den bedste aftensol i området var på KRs nybyggede terrasse ved bådbroen; mit var såmænd bare, at jeg godt ville dyrke noget motion og lære at ro. Sådan kan ens bevæggrunde for at starte i en roklub være så forskellige. Kollegaen holdt hurtigt op igen, og så skulle jeg overvinde mig selv for at fortsætte i KR. Det var lidt grænseoverskridende for mig at stå i gruppen til fællesroningen og så ud i en båd med lutter fremmede folk. Nogen særlig habil roer var jeg jo ikke, men til alt held overvandt jeg situationen, blev taget godt imod og kom så småt i gang med at ro. De næste år i KR blev desværre kun deltagelse i fællesspisning, mens jeg døjede med div. skavanker, som forhindrede mig i at ro. Trods manglende roaktiviteter havde jeg en klar følelse af, at KR havde noget specielt, som jeg gerne ville være en del af. Det at kunne mødes i et fællesskab bestående af både unge og ældre, mænd og kvinder, motionister og eliteroere er helt unikt. Skavankbåden blev min tilbagevenden som aktiv motionsroer nogle år senere. Det var en god overraskelse for mig, at jeg trods småskavanker faktisk godt kunne ro og fantastisk igen at komme på vandet. Mit yndlingsrosted i havnen At ro et par gange om ugen er et fint niveau for mig i hverdagene : Båden pakkes og så af sted. Holmen ved kanonbådsskurene må siges at være mit yndlingssted i havnen. Netop der er blevet drukket meget ro-te og spist mange småkager mens livets store og små spørgsmål er blevet vendt med gode rokammerater. Oftest er dagens første etape afsluttet med mange gode grin før båden ros hjem til KR. Efter så- Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 11

12 Derfor elsker jeg at ro dan en tur får jeg både fysisk og men- kunne man ro ind gennem selve Berlin øst-kysten, Nordtyskland, Nordtysk- søsyg, men det lykkedes.. Turen fort- talt overskud. mens vi oplevede byen fra vandsiden. land-berlin og rundt om Rügen. Alle er satte en del timer endnu, før vi kunne Den del af turen må vi desværre ikke ro steder jeg ikke ville have oplevet uden komme i land. Det var en kæmpe op- Om efteråret kan vi finde på at tage ind længere af sikkerhedshensyn. at komme dertil i robåd. levelse og stort at komme hele vejen i den del af kanalen ved Holmen, hvor rundt om Rügen - andre hold har måt- æble-og pæretræer med grene i ly for At ro i både Øst- og Vestberlin er noget Min størst rooplevelse må være turen tet vende om. landkrabber hænger ud over vandet særligt - både som langtur, men også rundt om Rügen. En fantastisk smuk - en lille oase. Her kan man se voks- som turisttur. Det er også interessant ø-særligt set fra søsiden. Den morgen Tak til ferietursfolk, langtursmandska- ne mænd og kvinder, bevæbnet med at få et lillebitte indblik i, hvordan livet vi skulle runde Kap Arkona stod vi op ber og til mandags- og torsdagsholde- bådshage, på æblerov fra robåd! Efter har formet sig for mennesker i øst og ved 4-tiden. Det var morgenen efter vi ne for skønne rooplevelser! den slags ture med båden fyldt med vest, når man få en snak på tysk med havde roet over 40 km med fuld op- små hårde, søde pærer og æbler føler de berlinske rokammerater. pakning! Men af sted skulle vi for at Som en del af mit bestyrelsesarbejde man sig som barn igen. Langture Ferielangture i Sverige og Tyskland forsøge at runde Kap Arkona. Turen til vi var rundt om selve Kap Ar- forsøger jeg at få skoleroningshold til KR. En af dem, der startede til skoleroning og fortsatte i KR, er juniorroer Se- Min første langtur gik til Berlin. Det er Jeg føler mig heldig. Meget heldig. Tænk kona tog vist et par timer. I den slags bastian Bache, som jeg hermed giver og bliver en storslået oplevelse at ro at komme med på roture ud i det blå! situationer mister jeg tidsfornemmel- stafetten videre til. på søer og kanaler i Berlin. Dengang Sveriges skærgård, både på vest- og sen, mens havet viser tænder. En blev Anne Munck: Medlem af KR siden: 1998 Rostatistik sidste år: ca. 700 km Styrmand: Havnestyrmand Bådtype: Inrigger Side 12

13 Førstehjælpskursus i Københavns Roklub Af Marianne Fritzemeier aspekter på dagens emne og spørgs- alle havde forstået, hvordan et stabilt I januar og februar havde KR to lørdage mål til underviseren. Trods dette er der sideleje fungerer, og hvor mange tryk besøg af firmaet Lifeabild, som holder én standard for førstehjælp, og den fik vi man giver i mellem indblæsningerne kurser med fokus på genoplivning og alle demonstreret og afprøvet. Vi lærte ved hjerte- og lungeredning. håndtering af de oftest forekommende bl.a. om kontrol af bevidstheds niveau, livstruende tilstande. kontrol af respiration og livstegn, og vi Udover praktikken indeholdt kurset en fik prøvet at bruge en hjertestarter. Ho- god blanding af teori og videoklip fra Begge kurser var fyldt op, og kursister- vedvægten lå på den praktiske udførel- den virkelige verden og underviseren ne blandede sig på bedste KR-vis med se, og vi flyttede rundt på hinanden, til var god til at tage udgangspunkt i vores ro-hverdag, når det var relevant. Til sidst fik vi vist 2 apps til mobiltelefoner: Hjertestarter-app en (fra Trygfonden) Viser hvor din nærmeste hjertestarter er placeret. 112-app en Ved opkald starter en søgning på nødstedte med det samme, hvilket kan være en fordel for roere i nødhavn, som ikke kender deres nøjagtige placering. Side 13

14 Nyt fra Papirøen Af Dansk Arkitektur Center ristiske grå haller med røde porte, der sens Fællesindkøb opsagde imidlertid Papirøen var indtil udgangen af 2012 hemmelighedfuldt skuede ud over hav- kontrakten ved udgangen af 2012, fem et af havnens sidste industriområder Lige over for Skuespilhuset ligger Chri- neløbet. Her havde Pressens Fælles- år før tid, og det har åbnet for helt nye uden offentlig adgang, men med papirstiansholm, bedre kendt som Papirøen. indkøb gennem flere årtier deres lager muligheder og spændende eksperi- lagerets farvel, har du nu mulighed for Du kan formentlig huske de karakte- af papir deraf navnet Papirøen. Pres- menter på den centrale plads. Fortsættes på næste side Foto: Thomas Cato Side 14

15 Nyt fra Papirøen at kigge med bag de røde porte. Papirø- Nye beboere sparker liv renoveres. Også rådgivningsfirmaet en er nemlig under forvandling fra af- i Papirøen Carl berg/christensen, COBE archi lukket industriområde til åbent, leven- Størstedelen af Papirøens nye beboere tects og designeren Henrik Vibskov er de byområde med udstillinger, kreative er kommet på plads og har pustet liv flyttet ind. Sidstnævnte med værksted, virksomheder, caféer og restauranter - i de gamle industrihaller. Tilflytterne er showroom og snart kaffebaren Den alt sammen på midlertidig basis. alle kreative og udadvendte virksom- Plettede Gris. Rækker sulten længeheder, der skal kickstarte Papirøens re end en latte, åbner folkene bag Re- Byrumseksperimenter i 1:1 nye liv som levende urbant område. Her staurant Toldboden op for konceptet De midlertidige initiativer skal udfor- er muligheden for at afprøve noget nyt. Copenhagen Street Food, der fylder ske Papirøens potentiale og give idéer Det spændende ved gamle industri- den ene hal med farverige food trucks til de fremtidige permanente planer for ejendomme er, hvordan man kan beva- og mad fra hele verden. Copenhagen området. Vi forestiller os, at der efter re deres sjæl og samtidig bruge dem til Street Food åbner i april 2014 og med 2017 skal være en blanding af bolig, er- noget andet, når den oprindelige akti- deres velsmagende entre er der være hverv og public service-institutioner på vitet holder op, siger ejendomsudvik- fuldt hus på Papirøen. Papirøen. Nu har vi mulighed for i løbet ler Klaus Kastbjerg til byoghavn.dk Fakta: Christiansholm er en af flere kunstigt skabte øer, som udgør Holmen. Øen blev købt af flåden i 1723, og i mange år var der værft her. De seneste mange årtier har Pressens Fællesindkøb lejet størstedelen af bygningerne på den kvadratmeter store ø og her haft sit lager af avispapir. Det er By & Havn, der ejer Christiansholm. Frem mod udgangen af 2017, hvor alle lejeaftaler ophører, vil By & Havn i samarbejde med Københavns Kommune og andre interessenter finde ud af, hvad Christiansholm i fremtiden skal anvendes til. De kommende broer, Inderhavnsbroen og Trangravsbroen, vil forbinde Papirøen med Nyhavn. Det vil dermed ikke tage mere end et par minutter at komme fra Papirøen til Kongens Nytorv. af de kommende fire år at se, hvad der Modeller med vokseværk Tid: fungerer, og hvad der eventuelt ikke Kreative kræfter og masser For COBE Architects byder de nye om- Midlertidig periode fra 2013 til fungerer. Papirøen bliver et bylaborato- af oplevelser givelser på både inspiration og nye rium i 1:1«, siger administrerende direk- De nye beboere tæller Experimenta- muligheder. Papirøen er et spænden- Læs mere her: tør for By & Havn, Jens Kramer Mikkel- rium, der har indtaget de to største de sted med masser af historie. Det er sen til Politiken. haller, mens deres lokaler i Hellerup Fortsættes på næste side Side 15

16 Nyt fra Papirøen interessant, hvordan rum der er lavet til at opbevare papirruller kan bruges på helt nye måder, her 50 år efter, fortæller Stine Lund Hansen fra COBE. Og de nye lokaler har allerede sat sine aftryk: På Papirøen har vi fået plads til de helt store armbevægelser. Man kan allerede se det på vores modeller, der er vokset til dobbelt størrelse!. Fra Københavns Roklub siger vi farvel til efter De Røde Porte og halløjsa til efter Experimentarium og Copenhagen Street Food Sidstnævnte skal Foto: Peter Sørensen nok blive et hit for fællesroningen. Side 16

17 Langturskage: Rabarbertærte Rabarbertærte Der startes med rabarber kompotten, Af Kirsten Junge Jakobsen de snittede rabarber, vand, sukker, va- 6-8 personer (dvs. en 2 er m. styrmand, nilje og evt. rosiner kommes i en gryde Red.) og varmes op ved svag varme i 10 min. Rabarberkompot: eller til rabarberne er kogt ud. 500 g. snittede rabarber 3 spsk. vand Smør og sukker røres cremet, æggene 175 g. sukker røres i et af gangen. Mel og bagepulver 50 g. rosiner kan undlades blandes og vendes i massen. Korn af 1/2 stang vanilje eller lidt vanillesukker Tag en springform på ca. 24 cm og smør Dej: den med fedtstof. Fordel 2/3 dele af 150 g. sukker dejen i formen, også lidt op af siderne. 150 g. smør Rabarberkompotten kommes ovenpå, 2 æg og der lægges små klatter af den re- 150 g. mel sterende dej ovenpå kompotten. Drys 1/2 tsk. bagepulver med perlesukker og mandelflager og Topping: dryp evt. med portvinen. Tærten bages Mandelflager ved 200 grader i alm. ovn i min. Perlesukker Evt. 2-3 spsk. portvin Velbekomme. Side 17

18 RoBattle flere unge i dansk roning Med 1,4 mio. kr. i støtte fra Nordea-fon- ikke haft ressourcer til at stoppe den scullere med støttehjul ), der er spe- Efterfølgende tilbydes klassen en sjov den søsætter Dansk Forening for Ro- negative spiral, og antallet af unge i cielt designede til nybegyndere. De ou- og sikker oplevelse på vandet i roklubsport en ny ungdomssatsning. Gennem sporten er raslet ned. Med støtten fra triggede både er nemme at manøvrere, ben i de nye EDON-både. Det er gratis brug af nye, begyndervenlige både og Nordea-fonden kan vi nu gøre, alt det og giver hurtigt en oplevelse af fart og for både skoler og klubber at deltage i masser af ungdomsvenlige aktiviteter vi har drømt om længe, siger læge og succes, hvilket tiltaler de unge. Bådene Danmarks Stærkeste Klasse. ude i klubberne er målet er få op mod formand for DFfR, Henning Bay. stilles gratis til rådighed for alle klub børn og unge til at opdage glæ- ber der indgår i én eller flere aktiviteter Mød Tjørnegårdsskolen i konkurren- den ved rosporten over de næste tre år. Dansk Forening for Rosport har 142 under RoBattle. cen om at blive Danmarks Stærkeste Klasse (film): medlemsklubber med i alt medlemmer. Antallet af unge mellem Flere muligheder for klubberne år er faldet med 43 % fra 1995 til 2012 RoBattle består af tre aktiviteter, der og antallet af unge under 18 år er faldet alle har til formål at gøre rosporten letmed 79 % fra 1995 til Målsætnin- tilgængelig og legende sjov for unge gen for projekt RoBattle er ambitiøs: mennesker: en medlemsfremgang på 40 % blandt 0-25 årige over tre år. Danmarks Stærkeste Klasse er en vir- Vil vende udviklingen tuel konkurrence i én romaskine, hvor Verdensmesterskoler er en uges sjov Vi dyrker en af de sundeste idræts- Nye både gør det nemt at komme en skoleklasse skal samarbejde om at sommerferieaktivitet i en roklub for grene, der samtidig giver en masse hurtigt i gang ro meter hurtigst med hjælp fra børn og unge uden den store erfaring naturoplevelser og et stærkt socialt Dansk Forening for Rosport (DFfR) har en instruktør fra den lokale roklub. De med roning. EDON-bådene bruges i fællesskab. Men i 10 år har forbundet indkøbt 50 nye EDON-både (single bedste hold udtages til en landsfinale. Fortsættes på næste side Side 18

19 RoBattle flere unge i dansk roning træningen og klubberne udstyres med Projekt RoBattle har en volumen og De danske roklubber glæder sig over en aktivitetskasse og medfølgende seriøsitet der gør, at jeg tror på det. at der endelig kommer et tilbud rettet manual fra DFfR, så det er nemt for Ikke bare i et år, men langt ind i frem- specifikt mod ungdomsroning, og de dem at tilrettelægge en uges attraktiv tiden for dansk roning. Mødet med ro- klubber der allerede har prøvet EDON- sommerferieaktivitet, for både eksiste- sporten bliver til en leg, som selv børn bådene er meget begejstrede. rende og kommende medlemmer. på 8 år kan være med til. Og det tror jeg kan være nøglen til, at mange børn kan Fortsættes på næste side Se filmen om RoBattle fra lanceringsdagen i september 2013: Nordea-fonden Challenge er en alter- finde den samme glæde ved rosporten, nativ og fleksibel regatta, hvor der kon- som jeg selv har haft. Ikke nødvendigkurreres på en ny og tiltrængelig måde vis som eliteroer, men i høj grad også med brug af EDON-bådene og delta- som glade motionister, siger Eskild gerne udfordres på de færdigheder ro- Ebbesen. sporten kræver. Det kan f.eks. være et stjerneløb med forskellige poster un- Københavns Roklub tager godt dervejs. imod RoBattle Københavns Roklub har allerede lige- Kæmpe perspektiver i RoBattle som 18 andre klubber fordelt over hele Den femdobbelte OL medaljevinder, landet meldt sig på banen til at afholde Eskild Ebbesen er ambassadør for Ro- én eller flere aktiviteter under RoBattBattle, og ser rigtig mange muligheder le i 2014, og DFfR regner med at endi projektet. nu flere kommer til henover vinteren. Fortsættes på næste side Side 19

20 RoBattle flere unge i dansk roning Hvad sker der nu? le scullere med støttehjul ), der er I december 2013 skydes konkurrencen specielt designede til nybegyndere. Danmarks Stærkeste Klasse igang RoBattle består af tre forskellige ak- med en invitation om deltagelse til alle tiviteter: landets skoler og roklubber. I starten af 2014 lanceres koncepterne for Ver- 1. Danmarks Stærkeste Klasse. densmesterskoler og Nordea-fonden 2. Verdensmesterskoler. Challenge, så hele Ro-danmark er klar 3. Nordea-fonden Challenge. til at tilbyde sjove og sikre ungdomsaktiviteter til sommer. Yderligere oplysninger Fakta om RoBattle: RoBattle er Dansk Forening for Ro- sig på banen til at afholde én el- sports treårige ungdomssatsning. ler flere aktiviteter under RoBattle i 2014, herunder Københavns Ro- Vil du vide mere om projekt RoBattle? Så kontakt DFfRs projektmedarbejder Ronja Egsmose på: 19 klubber har allerede i 2013 meldt RoBattle præsenterer roning som Klub. en sjov, sikker og lettilgængelig idræt for børn og unge, der udover Målet med RoBattle er at få op mod god motion også byder på naturop børn og unge til at opdage levelser og fællesskab. glæden ved rosporten over de næste tre år, og dermed sikre en med- Udgangspunktet for RoBattle er indkøbet af 50 EDON-både (sing- lemsfremgang på 40% blandt de 0-25 årige. Side 20

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Rapport fra medlemsmødet 2013

Rapport fra medlemsmødet 2013 Rapport fra medlemsmødet 2013 Udarbejdet af Bo Jystrup Formål (jf. lovene 2) At udøve idræt fortrinsvis roning. Der hvor vi gerne vil være: En klub med mange (flere) medlemmer og masser af liv/akjvitet

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller.

I weekenden 26-27/8 holdt vi sammen med Tårnby HK Amager Cup. 86 hold deltog og i alt blev der spillet 175 kampe i 7 forskellige haller. Nyhedsbrev september 2017 Kære medlemmer, Så er her igen nyheder fra klubben. Alle hold er i gang: seniorerne starter turneringen i denne måned, hvor ungdommen deltager i niveaustævner og Næstved Cup.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling.

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE 1 KÆRE ROKLUB, TILLYKKE MED DET NYE SKOLESAMARBEJDE VI HÅBER, AT I FÅR EN FANTASTISK OPLEVELSE MED SAMARBEJDET! Allerførst vil vi sige tillykke til jer med det kommende

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Klædt på til Network Marketing

Klædt på til Network Marketing Klædt på til Network Marketing Overvejer du at starte i Network Marketing eller er du netop blevet en del af denne spændende branche? Her finder du et par værktøjer til rygsækken - baseret på mine erfaringer

Læs mere

Odense langdistance (lørdag)

Odense langdistance (lørdag) Odense langdistance (lørdag) Odense landistance sidst i april mødes den samlede danske elite for at teste om vinterens træning har båret frugt, om bådeholdene er sammensat rigtigt eller der skal ske ændringer.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev Maj. Gallamiddag. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Gallamiddag Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Maj BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere