Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge"

Transkript

1 Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge

2 Indhold Indhold... 1 Forord Kassereropgaver en oversigt Tjekliste Medlemsregistrering Hvem kan være medlem? Skal man være medlem af LMU? Tipstilskudsregler Kontingentbetaling Medlemskort Medlemsliste Øvrig dokumentation Typiske spørgsmål Regnskab Hvorfor føre regnskab? Hvordan føre regnskab? Årsregnskab Revision af regnskabet Folkeoplysningsloven Tilskudsberettigelse Tilskudsberegning Lån af lokaler Lokaletilskud Start og udviklingspulje Øvrige forhold LMU en organisation Struktur Vedtægter Adresseændringer mv Ungdomskontoret...20

3 Forord Det er hermed en glæde at kunne udsende en opdateret kasserervejledning. Opdatereingen har været savnet et stykke tid, men er nu en realitet. Kasserervejledningen er tænkt som en hjælp til LMU kredsenes kasserere, formænd og revisorer samt til afdelingsformænd og afdelingskasserere. Vi ønsker hermed at vejlede i diverse kassereropgaver. Ikke mindst medlemsregistrering, regnskabsførelse og tilskud via folkeoplysningsloven. LMU er et levende fællesskab af mennesker, der brænder for en fælles sag. Visionen er at gøre en evig forskel i dag. Økonomi og organisation er altså ikke et formål i sig selv, men er tjener for et større formål. Uden organisation og økonomi vil den idébestemte bevægelse Luthersk Missions Unge vanskeligt kunne eksistere. Ungdomsarbejdet kræver penge. Pengene hentes dels fra medlemmernes kontingenter og gaver, og dels fra de gode tilskudsmuligheder, vi har i Danmark. Opgaven som formand eller kasserer er en betroet og vigtig opgave, der kræver orden i sagerne. Kasserervejledningen skulle gerne være et godt værktøj dertil. Det er absolut vigtigt at læse afsnit 1 og 2. Orker man ikke at læse hele vejledningen, kan afsnit 4 nedprioriteres. Har I spørgsmål, der ikke besvares på de næste sider, må I endelig henvende jer til landsungdomssekretæren også mhp. forslag om ændringer og tilføjelser til kasserervejledningen. En bøn til Gud fra LMU: Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig! (Ordsp 30,8) Hillerød, juni 2008 Reidar Puggaard Poulsen landsungdomssekretær 2

4 1. Kassereropgaver en oversigt Udbetale penge til folk, der skal have refunderet udgifter, fx kørselsgodtgørelse. Bogføre alle ind og udbetalinger. Husk at føre bevægelserne ind straks! Se afsnit 3.2. Medlemsregistrering, herunder kontingentopkrævning. Se afsnit 2. Søge tilskud hos kommunen. Se afsnit 4. Fremlægge det reviderede årsregnskab på kredsmødet (generalforsamlingen). Se afsnit 3.3. og 3.4. Evt. stå for indsamlinger til LMU arbejdet. Brug fantasien mht. indsamlingsform. Det anbefales at få en andens vitterlighedsunderskrift på beløbets størrelse, så der ikke opstår mistanke om fusk. Evt. modtage gaver til den lokale LMU kreds. Sørg for god information og brugervenlige betalingssystemer til dem, der gerne vil støtte arbejdet. Der laves kvittering på det modtagne beløb. Evt. opmuntre til fast givertjeneste. Opgaven som Giver agent kan dog fint ligge på en anden end kassereren. Her er det vigtigt at fortælle om den bibelske motivation og de konkrete muligheder. Få evt. nærmere information hos ungdomssekretæren. Opbevare regnskaber og medlemskort fra de foregående 6 år. 3

5 1.1. Tjekliste 1. marts: Deadline for indsendelse af revideret og godkendt årsregnskab (kopi) til Ungdomskontoret. 15. november: Deadline for indsendelse til Ungdomskontoret af: o Udfyldte medlemskort (Er samtlige rubrikker udfyldt korrekt?) o Medlemsliste o Programmer for årets aktiviteter Har du husket at.? : o bogføre dagens ind og udbetalinger o opkræve kontingent og indsamle medlemskort o indsamle gaver til ungdomskredsen o søge om tilskud hos kommunen via folkeoplysningsloven (tjek lige ansøgningsfristen!) o betale kontingent for ungdomskredsen til ungdomskontoret og evt. afdelingkassen 4

6 2. Medlemsregistrering 2.1. Hvem kan være medlem? Som medlem af LMU kan optages enhver, der er fyldt 13 år, og som ønsker at fremme LMU s formål. Se evt. vedtægterne for LMU 3 og 4. Man bliver medlem ved at udfylde et medlemskort og betale kontingent. Herved er man medlem af såvel den lokale LMU kreds som LMU på afdelings og landsplan Skal man være medlem af LMU? Alle er selvfølgelig velkommen til at være med i LMU uden at være medlem. Alligevel vil vi opfordre jer til at slå et slag for, at folk bliver medlem af LMU og ikke nøjes med at komme i LMU. Det er en del af kassererens og/eller formandens opgave at opfordre alle, der kommer i jeres LMU kreds og ønsker at fremme LMU s formål, til at blive medlemmer af LMU. Der er flere gode grunde til at være medlem af LMU: Man signalerer dermed et tilhørsforhold til LMU. Det er ikke uvæsentligt i en rodløs tid. Man får medindflydelse på det, der sker i LMU. Man giver mulighed for øget tilskud til LMU på landsplan og lokalt. Tilskuddet vokser, når medlemstallet stiger. 5

7 2.3. Tipstilskudsregler Tipsungdomsnævnet udarbejder regler for fordeling af tipstilskud via Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som LMU er medlem af. For at være tilskudsberettiget til generelt driftstilskud skal LMU som landsorganisation opfylde en række kriterier. Bl.a. kræves der, at der er mindst 1 lokalforening i 4 af de 5 regioner der er mindst 300 medlemmer under 30 år. Lokalforeningsdefinition : Består af mindst 10 medlemmer under 30 år. Er godkendt af landsorganisationen. Har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele regnskabsåret. (Minimum 12 måneder) Der er regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Lokalforeningen kan ikke være registreret i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation. Medlemsdefinition: Som medlemmer defineres personer, der opfylder nedennævnte 3 kriterier: Ved indmeldelsen skriftligt har tilkendegivet, at de ønsker at være medlem af organisationen Ved kontingentbetaling på min. 75 kr. har erklæret deres medlemsskab over for organisationen Har fulde medlemsrettigheder Disse tipstilskudsregler har nogle konsekvenser for LMU s lokale medlemsregistrering. Vi vil i det følgende forsøge at skitsere, hvad det betyder mht. kontingentbetaling, medlemskort, medlemsliste og øvrig dokumentation Kontingentbetaling Kassereren opkræver hvert år kontingent af samtlige medlemmer. Kontingentbeløbet fastsættes på jeres årlige kredsmøde. (dog min. 75 kr.) Kontingentbetalingen kan i princippet ske når som helst i løbet af året. Men det vil være en fordel, hvis I beslutter jer for en periode, hvor det primært foregår, fx januar/februar. Samtidig med kontingentbetalingen skal medlemmet underskrive et medlemskort, og kassereren skriver også under dér som bekræftelse på, at medlemmet har betalt kontingent. Selve betalingen af kontingent kan enten ske ved kontantbetaling, giroindbetaling eller via netbank. I vælger selv betalingsformen. Uanset betalingsform er det yderst vigtigt, at de beløb I modtager i kontingent, bliver bogført i regnskabet som kontingentindbetaling. Medlemskortet bruges her som bilag.(se afsnit 2.5.) 6

8 2.5. Medlemskort Medlemskort kan fås på Ungdomskontoret (LMU s kontor), hvis I mangler nogle. Det er meget vigtigt, at medlemmet udfylder medlemskortet korrekt og med tydelig skrift! Ellers kan den ikke regnes for gyldig. Se eksempel på næste side. Sørg for at tjekke, at alle felter er udfyldt korrekt, inden I slipper kuglepennen. Ja, der skal anvendes kuglepen, da medlemskortet består af gennemslagspapir. Teksten skal også kunne læses på bageste gennemslagsside! Medlemskortet består af 4 sider, som skal bruges på flg. måde: 1 side (originalen) gives til medlemmet som bevis på medlemskabet. 1 side vedlægges som bilag på kontingentbetaling i regnskabet. Husk at opbevare medlemskortene i 6 år! Der kan evt. komme revisionskontrol, der undersøger 6 år tilbage. 1 side kan evt. sendes til kommunen ifm. ansøgning om tilskud 1 side sendes til Ungdomskontoret sammen med den årlige medlemsopgørelse senest 15. november! Medlemskortene er uhyre vigtige, da de sammen med kontingentbetalingen er dokumentation overfor DUF på medlemskabet. Findes der et gyldigt medlemskort, er man medlem af LMU; ellers ikke! Det er vigtigt at overholde tidsfristen for aflevering af medlemskort og medlemsliste til Ungdomskontoret, dvs. 15. november! Ungdomskontoret og LMU s statsautoriserede revisor skal kunne nå at behandle materialet inden DUF s ansøgningsfrist for tipstilskud. 7

9 8

10 2.6. Medlemsliste Hvert år skal der laves en fuldstændig medlemsliste med navn, fødselsdato/år og adresse på samtlige medlemmer i jeres lokalforening. Listen tager ikke lang tid at lave, når I i forvejen i årets løb har indsamlet kontingent og medlemskort. Listen skal forsynes med overskriften Medlemsliste over x købing LMU 20xx. Senest 15. november indsendes medlemslisten til Ungdomskontoret sammen med: medlemskort fra samtlige medlemmer (se afsnit 2.5.) programmer for hele årets aktiviteter (se afsnit 2.7.) Et eksempel på en medlemsliste: Medlemsliste over Kerteminde LMU 2002 Fødselsdato Navn Adresse Postnr. og by Isak Abrahamsen Brænderivej Kerteminde Abel Adamsen Brænderivej Kerteminde Rebekka Betuelsen Støberivej Martofte Jakob Isaksen Tværgade Kerteminde Dina Jakobsen Kløvervænget Kerteminde Lea Labansen Borgergade Munkebo Rakel Labansen Borgergade Munkebo Det pointeres, at medlemslisten ikke nødvendigvis er identisk med den adresseliste, I muligvis fører over dem, der kommer i LMU. Medlemslisten må kun indeholde medlemmer, mens det kan være praktisk med en mere omfattende adresseliste til internt brug. 9

11 2.7. Øvrig dokumentation Vi skal kunne dokumentere overfor DUF, at jeres lokale LMU kreds har eksisteret i hele regnskabsåret har selvstændig økonomi har haft regelmæssige aktiviteter Derfor skal følgende hvert år indsendes til Ungdomskontoret: Programmer for hele året (senest 15. november sammen med medlemsliste og kort) Kopi af revideret årsregnskab (senest 1. marts efter regnskabsåret) 2.8. Typiske spørgsmål Kan man have medlemmer, der er over 30 år? Ja. Der er ikke noget i vejen med at registrere dem på jeres medlemsliste. Men de indgår ikke som tilskudsberettigede medlemmer på den medlemsliste, Ungdomskontorets bruger i sin tipstilskudsansøgning. Skal der være mindst 10 medlemmer i lokalforeningen? Nej. DUF regner ganske vist ikke lokalforeningen med som tilskudsberettiget, hvis den har færre end 10 medlemmer. Men de enkelte medlemmer er tilskudsberettigede, også selvom der er færre end 10 i lokalforeningen. Hvordan med fraflyttede og tilflyttede medlemmer? Hvis en person har betalt kontingent og udfyldt medlemskort i jeres LMU kreds i indeværende år, medtages vedkommende på jeres medlemsliste, også selvom vedkommende er flyttet til et andet sted eller ophørt med at komme i LMU inden årets udgang. Hvis en person derimod har betalt kontingent og udfyldt medlemskort i en anden LMU kreds tidligere på året, men tilflytter til jeres LMU kreds inden årets udgang, skal vedkommende ikke medtages på jeres medlemsliste. Betales der kontingent til LMU på afdelings og landsplan? Det enkelte medlem betaler kun direkte til den lokale LMU kasse. Men derfra kanaliseres en del af kontingentet videre til lands og evt. afdelingskassen. Det sker på flg. måde: Ungdomskontoret opkræver i foråret kontingent til landskassen ved at sende en regning til de lokale ungdomskredse. Regningen udstedes på baggrund af medlemsopgørelserne for det foregående år. I de afdelinger hvor man har vedtaget at de lokale ungdomskredse skal betale kontingent til afdelingskassen, sender Afdelingskassereren en regning til hver enkelt ungdomskreds. Kontingentet til landskassen fastsættes af landsgeneralforsamlingen (oktober 2007 var det 30 kr. pr. medlem). Evt. kontingent til afdelingskassen fastsættes ifølge afdelingens vedtægter. Når der skal fastsættes kontingent for det enkelte medlem i den lokale LMU kreds, skal det altså tages med i betragtning at nogle af pengene skal videresendes til landskassen og evt. til afdelingskassen. 10

12 3. Regnskab 3.1. Hvorfor føre regnskab? Både tipstilskudsreglerne og LMU s vedtægter 7 kræver, at en ungdomskreds har selvstændigt regnskab. Regnskabet dokumenterer, hvilke udgifter og indtægter, der har været i årets løb. Regnskabet giver løbende overblik over, hvordan økonomien udvikler sig. Det er en tryghed for kassereren og medlemmerne, at der er orden i sagerne Hvordan føre regnskab? Det kræver en vis omhu og nøjagtighed at føre regnskab. Regnskabet skal vise foreningens indtægter, udgifter, resultat og beholdninger. Rent praktisk er der brug for et ringbind til bilag samt regnskabsark eller kassebog til bogføring. Kassebog/kolonnebog kan købes i en boghandel. Man kan også vælge fx at anvende et regneark på computeren fremfor en kassebog. Ved hver økonomisk bevægelse noteres bilagsnummer, dato, kontonummer, en forklarende tekst samt angivelse af beløbet i enten kassebeholdning, bank eller girokonto. Med kontonummer tænkes der ikke på et bankkontonummer, men på en inddeling af udgifter og indtægter i emnemæssige hovedområder. Eksempler på konti kan være kontingent, PR, lejr, materialer osv. Se også eksemplet på næste side. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter samt på overførsler fra fx kassen til bankkonto. Bilaget kan fx være regningen eller en kvittering. (Bilagsblokke kan evt. købes i en boghandel) Alle bilag nummereres og opbevares fortløbende i et ringbind. Udgiftsbilagene skal være: originale daterede dokumenteret betalt Formaliteter vedr. indtægtsbilagene: Giv original kvittering til indbetaleren og behold kopien til regnskabet. Kvitteringer udfyldes med: o dato for modtagelse af beløbet o navn og adresse på indbetaleren o forklarende tekst (fx gave, kaffepenge mv.) o hvem der modtager beløbet, dvs. x købing LMU o underskrift På næste side er der et eksempel på en enkel og overskuelig måde at føre regnskab på. Det kan også gøres på andre måder. 11

13 Dato Bilag Tekst Konto 1/1 Saldo overført fra 2001 Kasse Bank Giro Status Ud Ind Ud Ind Ud Ind Ud Ind 735, ,50 400, ,50 15/1 1 Lejr, leje af hytte 5 800,00 800,00 17/1 2 Kontingent, Jakob Isaksen 1 75,00 75,00 29/1 3 Lejr, deltagerbetaling , ,00 29/1 4 Lejr, madudgifter 5 347,50 347,50 30/1 5 Overførsel til bank , , , ,00 4/2 6 Kontingent, Lea Labansen 1 75,00 75,00 5/3 7 Indsamling 2 340,00 340,00 14/3 8 Ung og kristen, gaveabb. til konfirm ,00 240,00 25/4 9 Film, lejeudgift 3 190,00 190,00 27/4 10 Kontingent, Abel Adamsen 1 75,00 75,00 27/4 11 Kontingent, Rebekka Betuelsen 1 75,00 75,00 27/4 12 Kontingent, Dina Jakobsen 1 75,00 75,00 30/4 13 Kontingent, Rakel Labansen 1 75,00 75,00 Kontingentbetaling 13/5 14 til afd. og 1 280,00 280,00 landskasse 17/5 15 Programtrykning 4 78,00 78,00 1/6 16 Løbesedler til fremstød 4 220,00 220,00 15/7 17 Tilskud fra kommune , ,00 21/8 18 Bibelstudiehæfter 3 125,00 125,00 7/9 19 Indsamling 2 237,00 237,00 14/10 20 Rejsegodtgørelse, Per Karlson 8 145,00 145,00 27/11 21 Programtrykning 4 85,00 85,00 12/12 22 Operation Dagsværk 2 655,00 655,00 17/12 23 Lokaleleje miss.hus , ,00 Bevægelser i alt 1528, , , ,00 730, , ,00 Årets resultat 749, ,5 730,00 471,50 31/12 Saldo 31/ ,00 93, , ,00 Balance 31/ , , , , , , , ,50 Ved årets begyndelse overføres saldoen fra året før på indtægtssiden. Ved årets slutning sammentælles indtægter og udgifter, årets resultat beregnes og saldoen ajourføres. Det er vigtigt, at den beregnede saldo afstemmes med den faktiske beholdning. 12

14 3.3. Årsregnskab Årsregnskabet kan være en kopi af det afstemte regnskab, men det anbefales at opstille et særskilt årsregnskab, hvor indtægter og udgifter er samlet i hovedområder, jf. ovennævnte kontonumre. Årsregnskabet skal dateres og underskrives af kassereren. Husk også, at årstallet og ungdomskredsens navn skal fremgå af overskriften! Senest d. 1. marts sendes kopi af det reviderede og godkendte årsregnskab til Ungdomskontoret! 3.4. Revision af regnskabet Når årsregnskabet er afsluttet og underskrevet af kassereren, skal de to valgte revisorer gennemgå materialet, inden det fremlægges på kredsmødet (jf. LMU s vedtægter 5 stk 1 og 7). Det er vigtigt, at der vælges revisorer, som har lidt forstand på et regnskab. Revisorerne behøver ikke at være LMU medlemmer. Det modsatte kan være en fordel i nogle tilfælde. Revisorerne skal tjekke, at: regnskabet er ført på en betryggende og overskuelig måde regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kassebogen bogføringen er i overensstemmelse med bilagsmaterialet udgifter er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger at den samlede kontingentindtægt svarer til kontingentbeløbet ganget med antal medlemmer. Derudover skal revisorerne: afstemme kasse og bankbeholdninger med kontoudtog eller anden dokumentation afstemme evt. tilgodehavender med dokumentation Revisorerne påtegner regnskabet, før det fremlægges på kredsmødet (generalforsamlingen) til godkendelse. Heri skal der stå noget i retning af: Regnskabet er revideret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger samt dato og underskrifter. 13

15 4. Folkeoplysningsloven Flere ungdomskredse har et godt samarbejde med kommunen og modtager tilskud både til deres foreningsarbejde generelt og til lokaleleje. Spillereglerne for dette samarbejde fremgår af folkeoplysningsloven. Kilden til nedenstående oplysninger er Værdier og fællessskab hovedtræk i folkeoplysningsloven, som DUF var medudgiver af i Tilskudsberettigelse For at kunne få tilskud eller stillet lokaler til rådighed skal aktiviteterne ligge inden for folkeoplysningslovens formål ( 14). 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. LMU hører helt klart til under begrebet Idébestemt og samfundsengagerende børne og ungdomsarbejde! En frivillig folkeoplysende forening skal jf. 4 stk. 3: Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov. Have en bestyrelse. Være demokratisk opbygget. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Være hjemmehørende i tilskudskommunen. Have en en almennyttig og kontinuerlig virksomhed. For at opnå tilskud efter loven skal ungdomskredsen have egne lokale vedtægter. Det er et stykke papir, som rummer de grundlæggende regler for kredsens virksomhed. De lokale vedtægter skal være i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Vi anbefaler at benytte det standardforslag til lokale vedtægter, som kan findes på LMU s hjemmeside, men de kan også udformes anderledes, når blot de er i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Vedtagelse og justering af vedtægter sker på det årlige kredsmøde. Ifølge bekendtgørelsen til folkeoplysningsloven skal vedtægterne indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. 14

16 33 stk. 3 i folkeoplysningsloven siger: Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge. Hermed understreges det, at kommunen skal sidestille LMU s aktiviteter med idræt og andre folkeoplysende aktiviteter mht. tilskud og anvisning af lokaler. I skal altså ikke acceptere en afvisning af jeres ansøgning, hvis den begrundes med, at LMU s aktiviteter ikke kan kaldes folkeoplysende. Alle LMU s aktiviteter (bibelstudie, undervisning, forkyndelse, lejre,sociale aktiviteteter mv.) hører under begrebet folkeoplysende. Der kan dog ikke gives tilskud til egentlige kirkelige handlinger som fx gudstjenester. I øvrigt kan man risikere, at kommunens embedsfolk hører noget andet end det tilsigtede med ordet forkyndelse. Derfor kan man overveje i den sammenhæng at beskrive indholdet med andre ord, fx foredrag, debatoplæg, undervisning o.lign Tilskudsberegning Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (jf. 15) og har mulighed for at yde tilskud til personer over 25 år (jf. 16). Aktiviteterne skal naturligvis ligge indenfor lovens formål for at være tilskudsberettiget. (Se afsnit 4.1.) Loven rummer ikke en bestemt sats for aktivitetstilskud. Det er også op til den enkelte kommune at beslutte sig for, om fordelingen sker efter medlemstal, et grundtilskud, tilskud til lejre eller efter helt andre modeller. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. ( 19) Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist. Få nærmere besked på Kulturforvaltningen eller Børn og Ungeforvaltningen Lån af lokaler. Kommunen har pligt til at anvise ledige offentlige lokaler, som passer til den aktivitet, som foreningen ønsker. Det omfatter ledige lokaler, der er beliggende i kommunen, og som tilhører enten kommunen, amtet eller staten. Denne mulighed kan fx benyttes, hvis man ikke selv har et lokale, eller ved afholdelse af særlige arrangementer som fx lejre, kurser, sportstræf osv. Under bestemte omstændigheder kan kommunalbestyrelsen kræve gebyr for de anviste lokaler, men normalt stilles de gratis til rådighed inkl. brug af inventar, el og varme Lokaletilskud Som hovedregel skal kommunen yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan dog under bestemte forudsætninger beslutte ikke at yde et sådant tilskud. Forudsætninger for lokaletilskud: Udgifterne ved at eje eller leje de pågældende lokaler skal dokumenteres. Aktivitetstimetallet i lokalet skal dokumenteres Ungdomskredsen skal høre hjemme i kommunen, men lokalerne (fx til lejr) behøver ikke at høre hjemme i samme kommune. 15

17 Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt. Ansøgningsfristen skal overholdes! 4.5. Start og udviklingspulje Kommunalbestyrelsen afsætter mindst 5% af dens årlige tilskudsbeløbsramme til en start og udviklingspulje (jf. 6 stk. 2) Start og udviklingspuljen kan jf. 6 stk. 4 anvendes til støtte af: Nye initiativer Udviklingsarbejde Enkeltstående projekter Tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud. Folkeoplysningsudvalget afgør, hvilke initiativer der kan opnå tilskud. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for tilskud fra puljen. Herunder kan de beslutte, at samme initiativ kan modtage bevillinger flere år fra puljen Øvrige forhold Hvordan søger man tilskud? I kontakter kommunen (ofte Kultur eller Børn og Ungeforvaltningen) og beder om et ansøgningsskema samt oplysning om ansøgningsfrister. Spørg også efter relevante papirer med information om kommunens fritidspolitik, takstblad for aktivitetsstøtte, lederuddannelse, samt hvad de i øvrigt kan hjælpe en forening med. Vær opmærksom på, at der evt. i jeres kommune kan være flere tilskudsmuligheder end de ovenfor nævnte. Leje af missionshuset For at modtage tilskud til leje af missionshuset eller andre lokaler, skal der laves en lejekontrakt med udlejeren (i missionshusets tilfælde vil det sige: LM kredsen). Medarbejderuddannelse I nogle kommuner er der mulighed for at søge tilskud til medarbejderuddannelse. Det er relevant at undersøge i forbindelse med fx LandsUngdomsLederkurset (LULK) eller andre kurser for bestyrelsesmedlemmer. Loven skal overholdes! Det betyder: Vær præcise og korrekte i jeres ansøgninger om tilskud. Der må ikke pyntes på noget! Reglerne må ikke omgås! Ærlighed varer længst! I skal ikke lade jer afvise af kommunen, hvis de har fortolket loven forkert. Hent evt. hjælp hos landsungdomssekretæren. 16

18 5. LMU en organisation 5.1. Struktur I LMU s vedtægter 1 står der: Luthersk Missionsforenings Unge (LMU) er en sammenslutning af samtlige ungdomskredse i Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme (LM), og som sådan en del af LM s arbejde. Ungdomskredsen LMU består primært af en række lokale ungdomskredse fordelt over hele landet. Det er her, arbejdet sker i det daglige. Ungdomskredsens arbejde har ofte et tæt forhold til den lokale LM kreds. Ungdomskredsens medlemmer vælger sin egen bestyrelse, jf. vedtægterne. Afdelingsplan Formændene for de lokale ungdomskredse samles mindst én gang om året til afdelingsforum (AF) i de respektive afdelinger. LMU er ligesom LM inddelt i 7 afdelinger, hvoraf nogle er væsentlig større end andre. På afdelingsplan drøftes forhold i arbejdet, som går på tværs af de enkelte ungdomskredse, f.eks. lejre og lederkurser. Endvidere vælger afdelingsforummet blandt andet en afdelingsformand, og en repræsentant til LM s afdelingsstyrelse. I en del afdelinger mødes afdelingsforummet oftere og har særlige vedtægter. Landsplan Medlemmerne af de lokale ungdomskredses bestyrelser mødes én gang om året på landsungdomslederkurser (LULK) hvor der også bliver afholdt landsgeneralforsamling (LGF). Landsgeneralforsamlingen godkender regnskaber og vedtægter, drøfter arbejdet på landsplan og vælger en landsbestyrelse (LB). Landsbestyrelsen leder arbejdet på landsplan. Det kan f.eks. være LUS, LULK, Missionskonference, Fælles Sang, InChrist, økonomi, tilrettelæggelse af ungdomssekretærernes arbejdsopgaver m.m. 17

19 5.2. Vedtægter LMU s vedtægter kan fås ved henvendelse til Ungdomskontoret. Vedtægterne findes også på LMU s hjemmeside. Det er vigtigt for jer at kende reglerne for fx kredsmøde, regnskab og stemmeret. Mht. muligheden for lokale vedtægter henvises der til afsnit 4.1. Udpluk af vedtægterne: 2 Grundlag LMU er forpligtet på samme grundlag som Luthersk Missionsforening i øvrigt, og bygger derfor sit arbejde på: De Bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv Den Danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De Bibelske Skrifter. 3 Formål LMU har som formål at samle unge om Guds ord og derigennem vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel hjemme som ydremission. 18

20 5.3. Adresseændringer mv. Ungdomskredsen: Når I skifter formand, eller han/hun ændrer adresse, telefonnummer eller mailadresse, skal det straks meddeles til jeres regionale ungdomssekretær. Det er vigtigt! Ungdomssekretæren er derefter ansvarlig for, at informationen bringes videre til landsungdomssekretæren, Ungdomskontoret og ungdomsafdelingsformanden. Når I skifter kasserer, er det vigtigt, at Kasserervejledningen overdrages til den nye, og at der gives en grundig mundtlig introduktion til opgaven. Ansvaret for dette ligger dels hos den afgående kasserer, dels hos ungdomsformanden. Ungdomsafdelingen: Når der sker ændringer/udskiftninger på afdelingsplan (formand og kasserer), skal det også straks meddeles til jeres regionale ungdomssekretær. Ungdomssekretæren er derefter ansvarlig for, at informationen bringes videre til landsungdomssekretæren og Ungdomskontoret. 19

21 5.4. Ungdomskontoret Ungdomskontoret har til huse i samme bygning som LM s sekretariat i Hillerød. Landsungdomssekretæren er den daglige leder af LMU på landsplan. På Ungdomskontoret er et par andre medarbejdere involveret i regnskab og medlemsregistrering mv. I er altid velkommen til at ringe hertil, hvis I har brug for råd og vejledning. Luthersk Missions Unge Industrivænget Hillerød Tlf E mail: Webside: Direkte til landsungdomssekretæren: Reidar Puggaard Poulsen Tlf Mobil: E mail: Webside: 20

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge A. Grundlæggende om LMBU 1. Organisation Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) er en sammenslutning af arbejdet blandt børn og unge i Luthersk Mission (LM),

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2)

MEDLEMSTILSKUD 2015. (Boldspilsforeninger med flere aktiviteter kan i stedet udfylde medlemsopgørelsen på side 2) Ansøgningsfrist 1. april 2015 MEDLEMSTILSKUD 2015 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav.

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Samling for kasserere og formænd 2015

Samling for kasserere og formænd 2015 Samling for kasserere og formænd 2015 Program Kl. 18 Velkomst & Middag En lokalforening i en lokal kirke Hvilke krav stiller jeres kommune? Digitale børneattester Ca. kl. 20 - Kaffe AKBU s krav til lokalforeningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Dato 14.03.2016 Sagsidentifikation - 37491489 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening kommune Springvandspladsen 5 9800 Dato 28.08.2016 Sagsidentifikation - 37935735 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere