Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge"

Transkript

1 Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge

2 Indhold Indhold... 1 Forord Kassereropgaver en oversigt Tjekliste Medlemsregistrering Hvem kan være medlem? Skal man være medlem af LMU? Tipstilskudsregler Kontingentbetaling Medlemskort Medlemsliste Øvrig dokumentation Typiske spørgsmål Regnskab Hvorfor føre regnskab? Hvordan føre regnskab? Årsregnskab Revision af regnskabet Folkeoplysningsloven Tilskudsberettigelse Tilskudsberegning Lån af lokaler Lokaletilskud Start og udviklingspulje Øvrige forhold LMU en organisation Struktur Vedtægter Adresseændringer mv Ungdomskontoret...20

3 Forord Det er hermed en glæde at kunne udsende en opdateret kasserervejledning. Opdatereingen har været savnet et stykke tid, men er nu en realitet. Kasserervejledningen er tænkt som en hjælp til LMU kredsenes kasserere, formænd og revisorer samt til afdelingsformænd og afdelingskasserere. Vi ønsker hermed at vejlede i diverse kassereropgaver. Ikke mindst medlemsregistrering, regnskabsførelse og tilskud via folkeoplysningsloven. LMU er et levende fællesskab af mennesker, der brænder for en fælles sag. Visionen er at gøre en evig forskel i dag. Økonomi og organisation er altså ikke et formål i sig selv, men er tjener for et større formål. Uden organisation og økonomi vil den idébestemte bevægelse Luthersk Missions Unge vanskeligt kunne eksistere. Ungdomsarbejdet kræver penge. Pengene hentes dels fra medlemmernes kontingenter og gaver, og dels fra de gode tilskudsmuligheder, vi har i Danmark. Opgaven som formand eller kasserer er en betroet og vigtig opgave, der kræver orden i sagerne. Kasserervejledningen skulle gerne være et godt værktøj dertil. Det er absolut vigtigt at læse afsnit 1 og 2. Orker man ikke at læse hele vejledningen, kan afsnit 4 nedprioriteres. Har I spørgsmål, der ikke besvares på de næste sider, må I endelig henvende jer til landsungdomssekretæren også mhp. forslag om ændringer og tilføjelser til kasserervejledningen. En bøn til Gud fra LMU: Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig! (Ordsp 30,8) Hillerød, juni 2008 Reidar Puggaard Poulsen landsungdomssekretær 2

4 1. Kassereropgaver en oversigt Udbetale penge til folk, der skal have refunderet udgifter, fx kørselsgodtgørelse. Bogføre alle ind og udbetalinger. Husk at føre bevægelserne ind straks! Se afsnit 3.2. Medlemsregistrering, herunder kontingentopkrævning. Se afsnit 2. Søge tilskud hos kommunen. Se afsnit 4. Fremlægge det reviderede årsregnskab på kredsmødet (generalforsamlingen). Se afsnit 3.3. og 3.4. Evt. stå for indsamlinger til LMU arbejdet. Brug fantasien mht. indsamlingsform. Det anbefales at få en andens vitterlighedsunderskrift på beløbets størrelse, så der ikke opstår mistanke om fusk. Evt. modtage gaver til den lokale LMU kreds. Sørg for god information og brugervenlige betalingssystemer til dem, der gerne vil støtte arbejdet. Der laves kvittering på det modtagne beløb. Evt. opmuntre til fast givertjeneste. Opgaven som Giver agent kan dog fint ligge på en anden end kassereren. Her er det vigtigt at fortælle om den bibelske motivation og de konkrete muligheder. Få evt. nærmere information hos ungdomssekretæren. Opbevare regnskaber og medlemskort fra de foregående 6 år. 3

5 1.1. Tjekliste 1. marts: Deadline for indsendelse af revideret og godkendt årsregnskab (kopi) til Ungdomskontoret. 15. november: Deadline for indsendelse til Ungdomskontoret af: o Udfyldte medlemskort (Er samtlige rubrikker udfyldt korrekt?) o Medlemsliste o Programmer for årets aktiviteter Har du husket at.? : o bogføre dagens ind og udbetalinger o opkræve kontingent og indsamle medlemskort o indsamle gaver til ungdomskredsen o søge om tilskud hos kommunen via folkeoplysningsloven (tjek lige ansøgningsfristen!) o betale kontingent for ungdomskredsen til ungdomskontoret og evt. afdelingkassen 4

6 2. Medlemsregistrering 2.1. Hvem kan være medlem? Som medlem af LMU kan optages enhver, der er fyldt 13 år, og som ønsker at fremme LMU s formål. Se evt. vedtægterne for LMU 3 og 4. Man bliver medlem ved at udfylde et medlemskort og betale kontingent. Herved er man medlem af såvel den lokale LMU kreds som LMU på afdelings og landsplan Skal man være medlem af LMU? Alle er selvfølgelig velkommen til at være med i LMU uden at være medlem. Alligevel vil vi opfordre jer til at slå et slag for, at folk bliver medlem af LMU og ikke nøjes med at komme i LMU. Det er en del af kassererens og/eller formandens opgave at opfordre alle, der kommer i jeres LMU kreds og ønsker at fremme LMU s formål, til at blive medlemmer af LMU. Der er flere gode grunde til at være medlem af LMU: Man signalerer dermed et tilhørsforhold til LMU. Det er ikke uvæsentligt i en rodløs tid. Man får medindflydelse på det, der sker i LMU. Man giver mulighed for øget tilskud til LMU på landsplan og lokalt. Tilskuddet vokser, når medlemstallet stiger. 5

7 2.3. Tipstilskudsregler Tipsungdomsnævnet udarbejder regler for fordeling af tipstilskud via Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som LMU er medlem af. For at være tilskudsberettiget til generelt driftstilskud skal LMU som landsorganisation opfylde en række kriterier. Bl.a. kræves der, at der er mindst 1 lokalforening i 4 af de 5 regioner der er mindst 300 medlemmer under 30 år. Lokalforeningsdefinition : Består af mindst 10 medlemmer under 30 år. Er godkendt af landsorganisationen. Har en selvstændig økonomi og har eksisteret som lokalforening i landsorganisationen i hele regnskabsåret. (Minimum 12 måneder) Der er regelmæssige aktiviteter i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Lokalforeningen kan ikke være registreret i mere end én tilskudsberettiget landsorganisation. Medlemsdefinition: Som medlemmer defineres personer, der opfylder nedennævnte 3 kriterier: Ved indmeldelsen skriftligt har tilkendegivet, at de ønsker at være medlem af organisationen Ved kontingentbetaling på min. 75 kr. har erklæret deres medlemsskab over for organisationen Har fulde medlemsrettigheder Disse tipstilskudsregler har nogle konsekvenser for LMU s lokale medlemsregistrering. Vi vil i det følgende forsøge at skitsere, hvad det betyder mht. kontingentbetaling, medlemskort, medlemsliste og øvrig dokumentation Kontingentbetaling Kassereren opkræver hvert år kontingent af samtlige medlemmer. Kontingentbeløbet fastsættes på jeres årlige kredsmøde. (dog min. 75 kr.) Kontingentbetalingen kan i princippet ske når som helst i løbet af året. Men det vil være en fordel, hvis I beslutter jer for en periode, hvor det primært foregår, fx januar/februar. Samtidig med kontingentbetalingen skal medlemmet underskrive et medlemskort, og kassereren skriver også under dér som bekræftelse på, at medlemmet har betalt kontingent. Selve betalingen af kontingent kan enten ske ved kontantbetaling, giroindbetaling eller via netbank. I vælger selv betalingsformen. Uanset betalingsform er det yderst vigtigt, at de beløb I modtager i kontingent, bliver bogført i regnskabet som kontingentindbetaling. Medlemskortet bruges her som bilag.(se afsnit 2.5.) 6

8 2.5. Medlemskort Medlemskort kan fås på Ungdomskontoret (LMU s kontor), hvis I mangler nogle. Det er meget vigtigt, at medlemmet udfylder medlemskortet korrekt og med tydelig skrift! Ellers kan den ikke regnes for gyldig. Se eksempel på næste side. Sørg for at tjekke, at alle felter er udfyldt korrekt, inden I slipper kuglepennen. Ja, der skal anvendes kuglepen, da medlemskortet består af gennemslagspapir. Teksten skal også kunne læses på bageste gennemslagsside! Medlemskortet består af 4 sider, som skal bruges på flg. måde: 1 side (originalen) gives til medlemmet som bevis på medlemskabet. 1 side vedlægges som bilag på kontingentbetaling i regnskabet. Husk at opbevare medlemskortene i 6 år! Der kan evt. komme revisionskontrol, der undersøger 6 år tilbage. 1 side kan evt. sendes til kommunen ifm. ansøgning om tilskud 1 side sendes til Ungdomskontoret sammen med den årlige medlemsopgørelse senest 15. november! Medlemskortene er uhyre vigtige, da de sammen med kontingentbetalingen er dokumentation overfor DUF på medlemskabet. Findes der et gyldigt medlemskort, er man medlem af LMU; ellers ikke! Det er vigtigt at overholde tidsfristen for aflevering af medlemskort og medlemsliste til Ungdomskontoret, dvs. 15. november! Ungdomskontoret og LMU s statsautoriserede revisor skal kunne nå at behandle materialet inden DUF s ansøgningsfrist for tipstilskud. 7

9 8

10 2.6. Medlemsliste Hvert år skal der laves en fuldstændig medlemsliste med navn, fødselsdato/år og adresse på samtlige medlemmer i jeres lokalforening. Listen tager ikke lang tid at lave, når I i forvejen i årets løb har indsamlet kontingent og medlemskort. Listen skal forsynes med overskriften Medlemsliste over x købing LMU 20xx. Senest 15. november indsendes medlemslisten til Ungdomskontoret sammen med: medlemskort fra samtlige medlemmer (se afsnit 2.5.) programmer for hele årets aktiviteter (se afsnit 2.7.) Et eksempel på en medlemsliste: Medlemsliste over Kerteminde LMU 2002 Fødselsdato Navn Adresse Postnr. og by Isak Abrahamsen Brænderivej Kerteminde Abel Adamsen Brænderivej Kerteminde Rebekka Betuelsen Støberivej Martofte Jakob Isaksen Tværgade Kerteminde Dina Jakobsen Kløvervænget Kerteminde Lea Labansen Borgergade Munkebo Rakel Labansen Borgergade Munkebo Det pointeres, at medlemslisten ikke nødvendigvis er identisk med den adresseliste, I muligvis fører over dem, der kommer i LMU. Medlemslisten må kun indeholde medlemmer, mens det kan være praktisk med en mere omfattende adresseliste til internt brug. 9

11 2.7. Øvrig dokumentation Vi skal kunne dokumentere overfor DUF, at jeres lokale LMU kreds har eksisteret i hele regnskabsåret har selvstændig økonomi har haft regelmæssige aktiviteter Derfor skal følgende hvert år indsendes til Ungdomskontoret: Programmer for hele året (senest 15. november sammen med medlemsliste og kort) Kopi af revideret årsregnskab (senest 1. marts efter regnskabsåret) 2.8. Typiske spørgsmål Kan man have medlemmer, der er over 30 år? Ja. Der er ikke noget i vejen med at registrere dem på jeres medlemsliste. Men de indgår ikke som tilskudsberettigede medlemmer på den medlemsliste, Ungdomskontorets bruger i sin tipstilskudsansøgning. Skal der være mindst 10 medlemmer i lokalforeningen? Nej. DUF regner ganske vist ikke lokalforeningen med som tilskudsberettiget, hvis den har færre end 10 medlemmer. Men de enkelte medlemmer er tilskudsberettigede, også selvom der er færre end 10 i lokalforeningen. Hvordan med fraflyttede og tilflyttede medlemmer? Hvis en person har betalt kontingent og udfyldt medlemskort i jeres LMU kreds i indeværende år, medtages vedkommende på jeres medlemsliste, også selvom vedkommende er flyttet til et andet sted eller ophørt med at komme i LMU inden årets udgang. Hvis en person derimod har betalt kontingent og udfyldt medlemskort i en anden LMU kreds tidligere på året, men tilflytter til jeres LMU kreds inden årets udgang, skal vedkommende ikke medtages på jeres medlemsliste. Betales der kontingent til LMU på afdelings og landsplan? Det enkelte medlem betaler kun direkte til den lokale LMU kasse. Men derfra kanaliseres en del af kontingentet videre til lands og evt. afdelingskassen. Det sker på flg. måde: Ungdomskontoret opkræver i foråret kontingent til landskassen ved at sende en regning til de lokale ungdomskredse. Regningen udstedes på baggrund af medlemsopgørelserne for det foregående år. I de afdelinger hvor man har vedtaget at de lokale ungdomskredse skal betale kontingent til afdelingskassen, sender Afdelingskassereren en regning til hver enkelt ungdomskreds. Kontingentet til landskassen fastsættes af landsgeneralforsamlingen (oktober 2007 var det 30 kr. pr. medlem). Evt. kontingent til afdelingskassen fastsættes ifølge afdelingens vedtægter. Når der skal fastsættes kontingent for det enkelte medlem i den lokale LMU kreds, skal det altså tages med i betragtning at nogle af pengene skal videresendes til landskassen og evt. til afdelingskassen. 10

12 3. Regnskab 3.1. Hvorfor føre regnskab? Både tipstilskudsreglerne og LMU s vedtægter 7 kræver, at en ungdomskreds har selvstændigt regnskab. Regnskabet dokumenterer, hvilke udgifter og indtægter, der har været i årets løb. Regnskabet giver løbende overblik over, hvordan økonomien udvikler sig. Det er en tryghed for kassereren og medlemmerne, at der er orden i sagerne Hvordan føre regnskab? Det kræver en vis omhu og nøjagtighed at føre regnskab. Regnskabet skal vise foreningens indtægter, udgifter, resultat og beholdninger. Rent praktisk er der brug for et ringbind til bilag samt regnskabsark eller kassebog til bogføring. Kassebog/kolonnebog kan købes i en boghandel. Man kan også vælge fx at anvende et regneark på computeren fremfor en kassebog. Ved hver økonomisk bevægelse noteres bilagsnummer, dato, kontonummer, en forklarende tekst samt angivelse af beløbet i enten kassebeholdning, bank eller girokonto. Med kontonummer tænkes der ikke på et bankkontonummer, men på en inddeling af udgifter og indtægter i emnemæssige hovedområder. Eksempler på konti kan være kontingent, PR, lejr, materialer osv. Se også eksemplet på næste side. Der skal være bilag på alle indtægter og udgifter samt på overførsler fra fx kassen til bankkonto. Bilaget kan fx være regningen eller en kvittering. (Bilagsblokke kan evt. købes i en boghandel) Alle bilag nummereres og opbevares fortløbende i et ringbind. Udgiftsbilagene skal være: originale daterede dokumenteret betalt Formaliteter vedr. indtægtsbilagene: Giv original kvittering til indbetaleren og behold kopien til regnskabet. Kvitteringer udfyldes med: o dato for modtagelse af beløbet o navn og adresse på indbetaleren o forklarende tekst (fx gave, kaffepenge mv.) o hvem der modtager beløbet, dvs. x købing LMU o underskrift På næste side er der et eksempel på en enkel og overskuelig måde at føre regnskab på. Det kan også gøres på andre måder. 11

13 Dato Bilag Tekst Konto 1/1 Saldo overført fra 2001 Kasse Bank Giro Status Ud Ind Ud Ind Ud Ind Ud Ind 735, ,50 400, ,50 15/1 1 Lejr, leje af hytte 5 800,00 800,00 17/1 2 Kontingent, Jakob Isaksen 1 75,00 75,00 29/1 3 Lejr, deltagerbetaling , ,00 29/1 4 Lejr, madudgifter 5 347,50 347,50 30/1 5 Overførsel til bank , , , ,00 4/2 6 Kontingent, Lea Labansen 1 75,00 75,00 5/3 7 Indsamling 2 340,00 340,00 14/3 8 Ung og kristen, gaveabb. til konfirm ,00 240,00 25/4 9 Film, lejeudgift 3 190,00 190,00 27/4 10 Kontingent, Abel Adamsen 1 75,00 75,00 27/4 11 Kontingent, Rebekka Betuelsen 1 75,00 75,00 27/4 12 Kontingent, Dina Jakobsen 1 75,00 75,00 30/4 13 Kontingent, Rakel Labansen 1 75,00 75,00 Kontingentbetaling 13/5 14 til afd. og 1 280,00 280,00 landskasse 17/5 15 Programtrykning 4 78,00 78,00 1/6 16 Løbesedler til fremstød 4 220,00 220,00 15/7 17 Tilskud fra kommune , ,00 21/8 18 Bibelstudiehæfter 3 125,00 125,00 7/9 19 Indsamling 2 237,00 237,00 14/10 20 Rejsegodtgørelse, Per Karlson 8 145,00 145,00 27/11 21 Programtrykning 4 85,00 85,00 12/12 22 Operation Dagsværk 2 655,00 655,00 17/12 23 Lokaleleje miss.hus , ,00 Bevægelser i alt 1528, , , ,00 730, , ,00 Årets resultat 749, ,5 730,00 471,50 31/12 Saldo 31/ ,00 93, , ,00 Balance 31/ , , , , , , , ,50 Ved årets begyndelse overføres saldoen fra året før på indtægtssiden. Ved årets slutning sammentælles indtægter og udgifter, årets resultat beregnes og saldoen ajourføres. Det er vigtigt, at den beregnede saldo afstemmes med den faktiske beholdning. 12

14 3.3. Årsregnskab Årsregnskabet kan være en kopi af det afstemte regnskab, men det anbefales at opstille et særskilt årsregnskab, hvor indtægter og udgifter er samlet i hovedområder, jf. ovennævnte kontonumre. Årsregnskabet skal dateres og underskrives af kassereren. Husk også, at årstallet og ungdomskredsens navn skal fremgå af overskriften! Senest d. 1. marts sendes kopi af det reviderede og godkendte årsregnskab til Ungdomskontoret! 3.4. Revision af regnskabet Når årsregnskabet er afsluttet og underskrevet af kassereren, skal de to valgte revisorer gennemgå materialet, inden det fremlægges på kredsmødet (jf. LMU s vedtægter 5 stk 1 og 7). Det er vigtigt, at der vælges revisorer, som har lidt forstand på et regnskab. Revisorerne behøver ikke at være LMU medlemmer. Det modsatte kan være en fordel i nogle tilfælde. Revisorerne skal tjekke, at: regnskabet er ført på en betryggende og overskuelig måde regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kassebogen bogføringen er i overensstemmelse med bilagsmaterialet udgifter er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter og beslutninger at den samlede kontingentindtægt svarer til kontingentbeløbet ganget med antal medlemmer. Derudover skal revisorerne: afstemme kasse og bankbeholdninger med kontoudtog eller anden dokumentation afstemme evt. tilgodehavender med dokumentation Revisorerne påtegner regnskabet, før det fremlægges på kredsmødet (generalforsamlingen) til godkendelse. Heri skal der stå noget i retning af: Regnskabet er revideret. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger samt dato og underskrifter. 13

15 4. Folkeoplysningsloven Flere ungdomskredse har et godt samarbejde med kommunen og modtager tilskud både til deres foreningsarbejde generelt og til lokaleleje. Spillereglerne for dette samarbejde fremgår af folkeoplysningsloven. Kilden til nedenstående oplysninger er Værdier og fællessskab hovedtræk i folkeoplysningsloven, som DUF var medudgiver af i Tilskudsberettigelse For at kunne få tilskud eller stillet lokaler til rådighed skal aktiviteterne ligge inden for folkeoplysningslovens formål ( 14). 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt samt idébestemt og samfundsengagerende børne og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. LMU hører helt klart til under begrebet Idébestemt og samfundsengagerende børne og ungdomsarbejde! En frivillig folkeoplysende forening skal jf. 4 stk. 3: Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov. Have en bestyrelse. Være demokratisk opbygget. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Være hjemmehørende i tilskudskommunen. Have en en almennyttig og kontinuerlig virksomhed. For at opnå tilskud efter loven skal ungdomskredsen have egne lokale vedtægter. Det er et stykke papir, som rummer de grundlæggende regler for kredsens virksomhed. De lokale vedtægter skal være i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Vi anbefaler at benytte det standardforslag til lokale vedtægter, som kan findes på LMU s hjemmeside, men de kan også udformes anderledes, når blot de er i overensstemmelse med landsorganisationens vedtægter. Vedtagelse og justering af vedtægter sker på det årlige kredsmøde. Ifølge bekendtgørelsen til folkeoplysningsloven skal vedtægterne indeholde oplysninger om: Foreningens formål. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Regnskabs og formueforhold, herunder valg af revisor. Foreningens hjemsted. Betingelser for medlemskab. Tegningsret for foreningen. Procedure for vedtægtsændringer. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. 14

16 33 stk. 3 i folkeoplysningsloven siger: Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge. Hermed understreges det, at kommunen skal sidestille LMU s aktiviteter med idræt og andre folkeoplysende aktiviteter mht. tilskud og anvisning af lokaler. I skal altså ikke acceptere en afvisning af jeres ansøgning, hvis den begrundes med, at LMU s aktiviteter ikke kan kaldes folkeoplysende. Alle LMU s aktiviteter (bibelstudie, undervisning, forkyndelse, lejre,sociale aktiviteteter mv.) hører under begrebet folkeoplysende. Der kan dog ikke gives tilskud til egentlige kirkelige handlinger som fx gudstjenester. I øvrigt kan man risikere, at kommunens embedsfolk hører noget andet end det tilsigtede med ordet forkyndelse. Derfor kan man overveje i den sammenhæng at beskrive indholdet med andre ord, fx foredrag, debatoplæg, undervisning o.lign Tilskudsberegning Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år (jf. 15) og har mulighed for at yde tilskud til personer over 25 år (jf. 16). Aktiviteterne skal naturligvis ligge indenfor lovens formål for at være tilskudsberettiget. (Se afsnit 4.1.) Loven rummer ikke en bestemt sats for aktivitetstilskud. Det er også op til den enkelte kommune at beslutte sig for, om fordelingen sker efter medlemstal, et grundtilskud, tilskud til lejre eller efter helt andre modeller. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. ( 19) Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget inden en af udvalget fastsat frist. Få nærmere besked på Kulturforvaltningen eller Børn og Ungeforvaltningen Lån af lokaler. Kommunen har pligt til at anvise ledige offentlige lokaler, som passer til den aktivitet, som foreningen ønsker. Det omfatter ledige lokaler, der er beliggende i kommunen, og som tilhører enten kommunen, amtet eller staten. Denne mulighed kan fx benyttes, hvis man ikke selv har et lokale, eller ved afholdelse af særlige arrangementer som fx lejre, kurser, sportstræf osv. Under bestemte omstændigheder kan kommunalbestyrelsen kræve gebyr for de anviste lokaler, men normalt stilles de gratis til rådighed inkl. brug af inventar, el og varme Lokaletilskud Som hovedregel skal kommunen yde tilskud med mindst 65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan dog under bestemte forudsætninger beslutte ikke at yde et sådant tilskud. Forudsætninger for lokaletilskud: Udgifterne ved at eje eller leje de pågældende lokaler skal dokumenteres. Aktivitetstimetallet i lokalet skal dokumenteres Ungdomskredsen skal høre hjemme i kommunen, men lokalerne (fx til lejr) behøver ikke at høre hjemme i samme kommune. 15

17 Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år, kan tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt. Ansøgningsfristen skal overholdes! 4.5. Start og udviklingspulje Kommunalbestyrelsen afsætter mindst 5% af dens årlige tilskudsbeløbsramme til en start og udviklingspulje (jf. 6 stk. 2) Start og udviklingspuljen kan jf. 6 stk. 4 anvendes til støtte af: Nye initiativer Udviklingsarbejde Enkeltstående projekter Tilbud til børn og unge, som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud. Folkeoplysningsudvalget afgør, hvilke initiativer der kan opnå tilskud. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for tilskud fra puljen. Herunder kan de beslutte, at samme initiativ kan modtage bevillinger flere år fra puljen Øvrige forhold Hvordan søger man tilskud? I kontakter kommunen (ofte Kultur eller Børn og Ungeforvaltningen) og beder om et ansøgningsskema samt oplysning om ansøgningsfrister. Spørg også efter relevante papirer med information om kommunens fritidspolitik, takstblad for aktivitetsstøtte, lederuddannelse, samt hvad de i øvrigt kan hjælpe en forening med. Vær opmærksom på, at der evt. i jeres kommune kan være flere tilskudsmuligheder end de ovenfor nævnte. Leje af missionshuset For at modtage tilskud til leje af missionshuset eller andre lokaler, skal der laves en lejekontrakt med udlejeren (i missionshusets tilfælde vil det sige: LM kredsen). Medarbejderuddannelse I nogle kommuner er der mulighed for at søge tilskud til medarbejderuddannelse. Det er relevant at undersøge i forbindelse med fx LandsUngdomsLederkurset (LULK) eller andre kurser for bestyrelsesmedlemmer. Loven skal overholdes! Det betyder: Vær præcise og korrekte i jeres ansøgninger om tilskud. Der må ikke pyntes på noget! Reglerne må ikke omgås! Ærlighed varer længst! I skal ikke lade jer afvise af kommunen, hvis de har fortolket loven forkert. Hent evt. hjælp hos landsungdomssekretæren. 16

18 5. LMU en organisation 5.1. Struktur I LMU s vedtægter 1 står der: Luthersk Missionsforenings Unge (LMU) er en sammenslutning af samtlige ungdomskredse i Luthersk Missionsforening til evangeliets fremme (LM), og som sådan en del af LM s arbejde. Ungdomskredsen LMU består primært af en række lokale ungdomskredse fordelt over hele landet. Det er her, arbejdet sker i det daglige. Ungdomskredsens arbejde har ofte et tæt forhold til den lokale LM kreds. Ungdomskredsens medlemmer vælger sin egen bestyrelse, jf. vedtægterne. Afdelingsplan Formændene for de lokale ungdomskredse samles mindst én gang om året til afdelingsforum (AF) i de respektive afdelinger. LMU er ligesom LM inddelt i 7 afdelinger, hvoraf nogle er væsentlig større end andre. På afdelingsplan drøftes forhold i arbejdet, som går på tværs af de enkelte ungdomskredse, f.eks. lejre og lederkurser. Endvidere vælger afdelingsforummet blandt andet en afdelingsformand, og en repræsentant til LM s afdelingsstyrelse. I en del afdelinger mødes afdelingsforummet oftere og har særlige vedtægter. Landsplan Medlemmerne af de lokale ungdomskredses bestyrelser mødes én gang om året på landsungdomslederkurser (LULK) hvor der også bliver afholdt landsgeneralforsamling (LGF). Landsgeneralforsamlingen godkender regnskaber og vedtægter, drøfter arbejdet på landsplan og vælger en landsbestyrelse (LB). Landsbestyrelsen leder arbejdet på landsplan. Det kan f.eks. være LUS, LULK, Missionskonference, Fælles Sang, InChrist, økonomi, tilrettelæggelse af ungdomssekretærernes arbejdsopgaver m.m. 17

19 5.2. Vedtægter LMU s vedtægter kan fås ved henvendelse til Ungdomskontoret. Vedtægterne findes også på LMU s hjemmeside. Det er vigtigt for jer at kende reglerne for fx kredsmøde, regnskab og stemmeret. Mht. muligheden for lokale vedtægter henvises der til afsnit 4.1. Udpluk af vedtægterne: 2 Grundlag LMU er forpligtet på samme grundlag som Luthersk Missionsforening i øvrigt, og bygger derfor sit arbejde på: De Bibelske Skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv Den Danske Folkekirkes evangelisk lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De Bibelske Skrifter. 3 Formål LMU har som formål at samle unge om Guds ord og derigennem vække og befæste en levende tro på Jesus Kristus, samt tilskynde til personlig og ordnet deltagelse i Guds riges arbejde, såvel hjemme som ydremission. 18

20 5.3. Adresseændringer mv. Ungdomskredsen: Når I skifter formand, eller han/hun ændrer adresse, telefonnummer eller mailadresse, skal det straks meddeles til jeres regionale ungdomssekretær. Det er vigtigt! Ungdomssekretæren er derefter ansvarlig for, at informationen bringes videre til landsungdomssekretæren, Ungdomskontoret og ungdomsafdelingsformanden. Når I skifter kasserer, er det vigtigt, at Kasserervejledningen overdrages til den nye, og at der gives en grundig mundtlig introduktion til opgaven. Ansvaret for dette ligger dels hos den afgående kasserer, dels hos ungdomsformanden. Ungdomsafdelingen: Når der sker ændringer/udskiftninger på afdelingsplan (formand og kasserer), skal det også straks meddeles til jeres regionale ungdomssekretær. Ungdomssekretæren er derefter ansvarlig for, at informationen bringes videre til landsungdomssekretæren og Ungdomskontoret. 19

21 5.4. Ungdomskontoret Ungdomskontoret har til huse i samme bygning som LM s sekretariat i Hillerød. Landsungdomssekretæren er den daglige leder af LMU på landsplan. På Ungdomskontoret er et par andre medarbejdere involveret i regnskab og medlemsregistrering mv. I er altid velkommen til at ringe hertil, hvis I har brug for råd og vejledning. Luthersk Missions Unge Industrivænget Hillerød Tlf E mail: Webside: Direkte til landsungdomssekretæren: Reidar Puggaard Poulsen Tlf Mobil: E mail: Webside: 20

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere